! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen"

Transkript

1 ! " # $ % & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: Aktivitetskasse: Org. nr ! " " # $ # %$ & " & $ ' ( )'

2 * ' 2 1 Kjære Lionsmedlemmer På dette medlemsmøte får vi besøk av Petrine. Det er en stor glede for meg å ønske hjertelig velkommen. Vi vil diskutere et prosjekt som vi samarbeider om, nemlig Tulipanaksjonen, og mulig fremtidig organisasjon av Lions i Norge som er av interesse for begge klubbene. Det er mitt valg er et av fundamentene for vårt arbeid for å bedre ungdoms oppvekstkår. Denne virksomheten finansieres hovedsakelig av Tulipanaksjonen. Aksjonen er også en fin måte å profilere oss selv på en positiv måte lokalt. Våre to klubber har derfor besluttet å gjøre dette i felleskap for å gjøre en bedre jobb, og bli mer synlige. Vi skal starte med Tulipanfrokost den 30. april, samt skaffe oss noe nytt profilerende materiale for å synes bedre. Vi bør også diskutere om det er mulig få litt presseomtale. Den andre saken av felles interesse for er fremtidig organisa- sjon av Lions i Norge. Hele den lokale årsavgiften vi alle betaler i dag går med til å dekke pålagte avgifter til Distrikt, Norge og Lions Internasjonalt. Det er lite igjen for organisatorisk drift av egen klubb. Dette er et problem. Vi har f. eks ikke penger til å delta på Riksmøte eller Styreseminarer. Det skal legges til at vi i Rælingen har en lav kontingent sammenlignet med gjennomsnittet av klubbene, som ligger på ca kroner (1.000 kr i våre klubber). Det har vist seg vanskelig å få alternative inntekter som kan øremerkes til drift av egen klubb. Hvert år økes den sentrale pålagte innbetalingen med 20 kroner til et formål, og 30 kroner til et annet. Det virker muligens ikke så mye, men summeres det sammen så øker kravene ovenfor oss medlemmer relativt raskt. Hvordan vi er organisert er med på å bestemme hvor mye det koster å drifte de sentrale organisasjonsleddene.

3 * ' 2 1 ( Vi i Lions sier så fint at alle innsamlede midler går til hjelpetiltak, og da er det bare oss selv igjen for å finansiere den organisatoriske driften. Byrdene på den enkelte kan derfor på sikt bli for store. Et viktig moment er hvor mye hver enkelt av oss er villig til å betale i årsavgift. Det må legges til at vi i LC Rælingen har god økonomi for å drive hjelpetiltakene våre, mens Petrine har hatt begrensede inntekter. Vi har nå muligheten til å si hva vi mener. Prosjektet Lions 2014 består av 3 underprosjekter. Vekst det prosjektet jeg føler er mest omtalt (øker de sentrale inntektene, men gir oss lite lokalt), mens hvordan vi bør organisere oss ikke har fått så mye omtale. Vi ønsker på dette møtet å komme med innspill til Organisasjonskomiteen før Riksmøtet i Ålesund. Saken er viktig for oss, men også for hele organisasjonen. Terje vil innlede til diskusjonen, og jeg håper alle vil delta aktivt slik at vi kan gi konstruktive kommentarer tilbake til Lions 2014 tidsnok før Riksmøte Tore Ivar + #! ) Dagen for årets tulipanaksjon nærmer seg. Den er som kjent lørdag 30. april. Nå er det imidlertid noen som ivrer etter å komme i gang med salget allerede fredag 29. april. Det må de gjerne få lov til og detaljer må vi drøfte på medlemsmøtet. Som nevnt tidligere håper vi at denne helgen er avsatt til Lions tjeneste og vi vil på mars-møtet notere tid og sted mest mulig etter medlemmenes ønske. Vi ser fram til Lions nasjonaldag. Sven! ) Avisen vår er denne gangen utvidet med 4 sider. Med et par saker som tar stor plass, ble det da slik at noe stoff faktisk må utstå til senere utgaver. Hyggelig er det også å se at vi kanskje kan bli litt bedre kjent med hverandre etter hvert som vi alle har presentert oss slik som Åge har gjort i denne utgaven

4 * ' 2 1 Torskeaften Tore Ivar ønsket velkommen til det som for mange av våre medlemmer er årets høydepunkt, nemlig torskeaften. Det var denne gang tjuefire av våre medlemmer de fleste med ledsager tilstede. Den offisielle delen av møtet ble raskt gjennomført. Krisesentersaken som vi hadde sammen med Petrine er ute av verden. Den felles komiteen som ble nedsatt kom frem til at vi ikke skulle engasjere oss der. Det er blitt bevilget kr pr skole (Marikollen og Sandbekken) til to turer som de skal på. Na-komiteen er i rute. Tulipankomiteen har vært på Kick-off. De kjørte feil og kom frem litt sent, men vil komme tilbake med en rapport til styret. Så ble den offisielle delen av møtet avsluttet med utdeling av Melvin Jones pris til Bjørn Bråthen. Hans Morten (sekretær) Følgende personer er av nominasjonskomiteen foreslått til styret for Lionsåret 2011/2012: President Tore Ivar Svare Visepresident Terje Strøm Sekretær Hans Morten Lund Kasserer Kjell Melhus Klubbmester Ole Bele Styremedlem Jostein Otterlei Past president Torgeir Rindal Revisor ITK PRK IRK MEK NAK YEK * ) Kjell Thingsaker Einar Thorbjørnsen Anton B. Leere Åge Hallquist Jostein Otterlei Bjørn Bråthen Arild Rambøl Samtlige kandidater er forespurt, og har sagt seg villige til å stille til valg. Nominasjonskomiteen v/torgeir Rindal

5 * ' Tilstede: Tore Ivar, Terje, Torgeir, Eivind, Jostein og Hans Morten Fravær: Kjell M. I tillegg møtte Bjørn, Einar og Per Evaluering av siste medlemsmøte var stort sett positiv, men ved fremtidige utdelinger av priser så bør det være en kort redegjørelse av hva mottakeren har gjort for klubb og Lions. Ingen store endringer i økonomien. Det er bevilget ca. kr til forskjellige tiltak som ennå ikke er utbetalt. Jostein kommer med en oversikt over økonomien i klubbmesterkassa til neste møte. Vi søker om tilskudd fra Rælingen kommune. Neste medlemsmøte blir fellesmøte med Petrine. Tulipankomiteen er i rute og Bjørn informerte om fremdriften i Det er mitt valg. Anton og Hans Morten stiller på kurs i nye hjemmesider i Nitors lokaler på Lørenskog. Einar er også med, men han er en av kurslederne. To nye medlemmer vil bli tatt opp på aprilmøtet dersom det ikke kommer innsigelser mot dem. Etter en lengre diskusjon om vi har økonomi til å stille på årets riksmøte så kommer Jostein til å reise til Ålesund. Han blir eneste representant fra oss i år. Utkast til nye lover ble lagt frem. Det var ingen spesielle kommentarer til dem. Torgeir og Per la frem nominasjonen til neste års styre som blir presentert for medlemmene på neste medlemsmøte (Se forrige side. Red.). Vi har fått mer søppelplukking i kommunen (flere områder). Det ser også ut til at vi får fylkesvegene. Søppelplukkingen må være ferdig til 10. mai. Eivind har kontroll på organiseringen og hvordan vi skal bli ferdig i tide. Det skal være styreseminar 19. og 20. mars. Flere fra styret var på seminar i fjor og det blir derfor ingen deltagere fra oss i år. Hans Morten (sekretær)

6 , * ' 2 1 % 3 % Torsdag 10. mars arrangerte vår klubb et nytt kurs i Det er mitt valg i Øvre Rælingen Kirke. Det er mitt valg er som kjent et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i skolen. Denne gangen var det 15 lærere fra 6 forskjellige skoler i Rælingen som deltok. Kurslederen het Stig; en relativt ung kar, humørfylt, engasjerende og dyktig. Det var en gjeng fornøyde og motiverte lærere som forlot lokalet ved kursets slutt. I årenes løp er det til sammen 145 lærere i Rælingen som har fullført kurset. Det skulle tilsi bra dekning av lærerkrefter. Utfordringen nå synes å være å få innført opplegget i større grad i skolene. Det er ikke nok med topp motiverte lærere når de som kan si OK til innføring i timeplanen er lunkne til det. Det er her vi muligens kan bidra litt. Helst burde alle rektorene deltatt på et kurs. Det kan vi ikke forvente, men kanskje kunne vi ta initiativet til et møte på skolene hvor rektoren og noen av lærerne som har gjennomført kurset kunne delta. Da tror jeg vi skulle få større gjennomslag for innføringen, vi vil få oversikt over hvor mange klasser som benytter opplegget og vi får vite hvordan det fungerer. Reiser man i lysets hastighet vil det ta en million år å komme til vår nærmeste galaksenabo, Andromeda. En maur kan overleve opp til to uker under vann. Et gjennomsnittsmenneske ler 10 ganger om dagen. Det er spådd at vi kommer til å være 15 milliarder mennesker på jorden innen år Det meste av støv er død hud. Fingernegler vokser fire ganger raskere enn tåneglene. Elefanten er det eneste pattedyret som ikke kan hoppe. Hjertet slår ganger pr dag. Hvert eneste kontinent har en by som heter Rome. Charles Osbourne hadde hikke i 69 år. Ugler er den eneste fuglearten som ser fargen blå. Verdens eldste tyggis er 9000 år gammel. Delfiner sover med øynene åpne. Noen marker spiser seg selv om de ikke finner mat. Jorden er den eneste planeten som ikke er oppkalt etter en gud. Ved fødsel har man ca 300 bein i kroppen, men innen man blir voksen har dette tallet sunket til 206. Sven

7 * ' ) 4 $ 5 Vi har bedt et av våre sist ankomne medlemmer om å lage en enkel presentasjon om seg selv. Her kommer Åge sitt innlegg. Torgunn og jeg flyttet til Løvenstad i 1968 med barna våre Anne Cecilie og Thor. Begge har gått på Løvenstad skole, Sandbekken ungdomsskole og Lillestrøm vgs og bidro til at vi fikk god kontakt med mange hyggelige mennesker i Rælingen. Nå bor de i Oslo og Kristiansand med våre fem barnebarn. Jeg er oppvokst i Våler i Solør og etter militærtjeneste i Garden studerte jeg ved Schous Tekniske Institutt og senere Oregon State University. Etter å ha arbeidet tre år i Portland, Oregon ble jeg ansatt som forsker ved Norges byggforskningsinstitutt (NBI) i Her ble jeg til 1983 hvoretter jeg jobbet tre år i et rådgivende kontor innen byggeteknikk. I 1986 ble jeg ansatt som administrerende direktør ved Instituttet som nå hadde blitt omdannet til en selvstendig privat stiftelse. NBI hadde ca 150 ansatte ved hovedkontoret i Oslo og 20 ved en egen avdeling lokalisert på NTHs område i Trondheim. Ved NBI ble det arbeidet både med rent tekniske oppgaver og samfunnsvitenskapelige oppgaver knyttet til boforhold. Kjent for mange er NBIs byggdetaljblader hvor bladsamlingen hadde over faste abonnenter. Stillingen ved NBI bidro til at jeg fikk bred internasjonal kontakt og var i en periode med i styret for den internasjonale byggforskningsorganisasjonen (CIB), President for det europeiske nettverket av byggforskningsinstitutter (ENBRI) og styret for godkjenning av byggeprodukter i Europa (EOTA). Etter at jeg sluttet ved NBI i 2002 etablerte jeg et personlig selskap og har hatt oppdrag for Kontrollrådet for Betong, Norsk Heiskontroll og Standard Norge. For sistnevnte var jeg formann ( ) for en internasjonal komité med sekretariat i Norge med ca 30 medlemsland og 50 observatørland fra hele verden. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med medlemmene i LC Rælingen og etter hvert delta i noen aktiviteter hvor jeg kan bidra. Hvem melder seg til neste nummer? Red.

8 / * ' 2 1 ' ' ! ) NAVN OG FORMÅL 1.1 Klubbens navn er Lions Club Rælingen. 1.2 Klubben er tilsluttet The International Association of Lions Clubs, og er således underlagt de lover og arbeidsordninger som gjelder for organisasjonen. 1.3 Klubben skal arbeide for de formål som er angitt som Lions mål og etter de retningslinjene som er angitt i Lions etiske norm. 2. MEDLEMSKAP 2.1 Som medlemmer kan opptas personer over myndighetsalder, som helst er bosatt eller har sitt daglige virke innen klubbens geografiske arbeidsområde eller som på annen måte har tilknytning til området. 2.2 Blant medlemmene bør flest mulige forretningsgrener og yrkesgrupper være representert. 3. OPPTAKSPROSEDYRE 3.1 Alle medlemmene i klubben kan komme med forslag på nye medlemmer. Forslaget skal sendes inn på godkjent skjema. Forslagsstiller betegnes "Fadder". 3.2 Fadderen skal levere sitt forslag til medlemskomiteen, som etter behandling fremmer innstilling overfor styret. 3.3 Dersom det ikke er enighet om opptagelsen i medlemskomiteen, skal saken oversendes styret med kommentarer. Det må fremkomme hvem i medlemskomiteen som har innsigelser. Styret kan godta eller forkaste medlemskomiteens innstilling. 3.4 Dersom styret ikke går inn for opptakelse av kandidaten(e), ansees forslaget som forkastet. Fadderen meddeles dette av sekretæren. Fadderen har krav på å få vite begrunnelsen, og har også anledning til å få forslaget tatt opp i klubbmøtet. Går styret inn for opptakelse, ansees forslaget som godkjent og legges fram på første medlemsmøte. Melding om opptak av nytt medlem skal settes opp på dagsorden, som skal sendes alle medlemmer i god tid før medlemsmøte. Kandidaten(e)s navn skal ikke oppgis på dagsorden. 3.5 På medlemsmøtet blir kandidaten(e)s vita kunngjort for medlemmene. Fadder kan på oppfordring gi nærmere og supplerende opplysninger om kandidaten (e). Ingen utenforstående skal være tilstede mens dette foregår. 3.6 Presidenten skal informere om hvilken prosedyre som er fulgt, og gjøre oppmerksom på at hvis det ikke har kommet innsigelser fra medlemmene til styret om de(n) aktuelle kandidat(er) før neste styremøte, skriftlig eller muntlig, er kandidaten(e) godkjent. Hvis styret får innsigelser fra noen av medlemmene tas kandidaten(e) opp til ny vurdering i styret. Presidenten meddeler innsigelsen overfor fadderen, som kan velge å trekke forslaget eller å få

9 * ' 2 1 " det behandlet. I så fall skal begrunnelsen for innsigelsen oppgis. Et forslag, der innsigelser er innkommet og som fadderen ønsker behandlet, skal skje skriftlig. Invitasjon til medlemskap godkjennes i så fall når minst 4/5-deler av de tilstedeværende medlemmer ønsker det. 3.7 En innvotert kandidat, skal gjennom fadderen inviteres til første klubbmøte, for å orientere seg nærmere om klubben og dens medlemmer. Det påligger fadder og medlemskomiteen å sørge for at kandidaten gis den best mulige informasjon om klubben og Lions Clubs International. Om kandidaten aksepterer tilbud om medlemskap, skal han opptas som medlem i henhold til den etablerte opptaksseremoni på neste klubbmøte. 3.8 Medlemmer som blir overflyttet fra en annen klubb blir automatisk medlem i klubben under forutsetning av at: - begjæring om transfer er mottatt av sekretæren i klubben fra DG innen 6 måneder etter uttreden i den forrige klubben. - at alle økonomiske forpliktelser er oppfylt mot den forrige klubben, mot MD 104 og Lions Clubs International. Det skal i slike tilfeller ikke kreves medlemskontingent verken fra klubben, MD 104 eller Lions Clubs International for det halvår vedkommende overføres. Om transfersøknaden kommer senere enn 6 måneder etter at vedkommende har trådt ut av den forrige klubben, skal søknad om medlemskap behandles som for nytt medlem, jfr. bestemmelsene i punktene 3.1 til 3.7 ovenfor. 4. MEDLEMSKATEGORIER 4.1 Medlemmene inndeles i følgende kategorier. (For nærmere beskrivelse vises til klubbhåndboken): 1 Aktivt medlem 2 Permittert medlem 3 Æresmedlem 4 Privilegert medlem 5 Livsvarig medlem 5. MØTEPLIKT 5.1 Medlemmene plikter å delta i medlemsmøtene så sant ikke gyldig forfallsgrunn foreligger. Videre plikter medlemmene å delta aktivt i klubbens arbeide og virksomhet. Medlemmer som har mer enn 15 års medlemskap kan innvilges privilegert medlemskap, etter de regler som er foreslått i klubbhåndboken. 6. UTELUKKELSE 6.1 Et medlem som unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor klubben, utelukkes fra videre medlemskap. Etter at medlemmet først har blitt gjort oppmerksom på forholdet av sin fadder, dernest av presidenten, kan klubbens styre avgi innstilling om utelukkelse overfor klubbmøtet. Klubbmøtet kan ved skriftlig avstemning vedta utelukkelse fra videre medlemskap med 2/3-dels flertall av de tilstedeværende medlemmer. 6.2 Før vedtak om utelukkelse tas opp til behandling, skal medlemmet i rekommandert sending bli gitt en frist til å ordne opp i de forhold som kan gi grunn til utelukkelse.

10 * ' UTMELDING 7.1 Utmelding av klubben skjer skriftlig til president eller sekretær. Utmeldte medlemmer skal oppfylle sine økonomiske forpliktelser overfor klubben fram til utmeldelsesdagen. 8. KONTINGENTER OG AVGIFTER 8.1 Den årlige kontingent fastsettes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. I den fastsatte kontingent skal være inkludert de avgifter som skal svares for medlemmene overfor Lions Clubs International samt MD Den årlige kontingent kan innbetales med halvparten i løpet av første måned etter budsjettbehandlingen og den annen halvpart i løpet av følgende januar måned. 9. KLUBBLEDELSEN 9.1 Klubben skal ledes av et styre. Styret skal avholde møter når presidenten anser det for nødvendig, eller når minst tre styremedlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Sakene i styret avgjøres ved simpelt flertall, når ikke annet er foreskrevet. Ved stemmelikhet anses saken for ikke vedtatt. Styret fordeler sine gjøremål og oppgaver mellom styremedlemmene, og har ansvaret for at alle nødvendige funksjoner virker og at klubben ledes på en riktig og effektiv måte. Styret er også ansvarlig for at klubben oppfyller sine forpliktelser overfor Lions Clubs International samt MD Styret består av: President Siste års president Visepresident Sekretær Kasserer Klubbmester Styremedlem (Formann i medlemskomiteen). 9.3 Alle valg gjelder for et år, og med funksjonstid fra 1. juli til 30. juni, med unntak av sekretær og kasserer som velges for 2 år om gangen - slik at disse ikke er på valg samtidig. Det er anledning til gjenvalg. 10. NOMINASJON OG VALG 10.1 På siste klubbmøte før 15. mars hvert år skal medlemmer til neste års styre samt revisor nomineres. Medlemmene skal i god tid underrettes skriftlig om nominasjonsmøtet, og om hvem som er leder i valgkomiteen. Medlemmene kan foreslå nye styremedlemmer overfor valgkomiteen, men det er også anledning til å fremsette alternative forslag under nominasjonsmøtet På siste klubbmøte før 15. april hvert år skal valg av neste års styre finne sted. Valgkomiteen skal på forhånd ha lagt fram forslag til nye kandidater for styret. Medlemmene skal underrettes skriftlig på forhånd med navn på alle nominerte kandidater. Ved flere kandidater til samme funksjon skal avstemming skje skriftlig. Den som får fler enn halvparten av de avgitte stemmene, ansees valgt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning

11 * ' MEDLEMSMØTER 11.1 Klubben skal avholde medlemsmøter minst en gang i hver måned, unntatt i ferietiden Spesielle møter kan sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 5 medlemmer skriftlig forlanger det. 12. LOVENDRINGER 12.1 Disse lover kan kun forandres på et medlemsmøte med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer. Forslag til lovendring skal kunngjøres på medlemsmøtet forut for det møtet lovendringen tas opp til behandling. Medlemmer som ikke er tilstede skal få forslaget tilsendt umiddelbart etter dette møtet. Alle aktive medlemmer kan fremsette forslag til lovendring. Slike forslag skal sendes skriftlig til styret. 13. LOVFORTOLKNING OG OPP- LØSNING 13.1 Hvis det oppstår tilfeller som ikke dekkes av denne lov, eller tilfeller hvor denne lov har tvetydige bestemmelser, skal vanlig praksis og sedvane innen Lions Clubs International gjelde Før eventuelt vedtak om oppløsning av klubben fattes, skal distriktsguvernøren underrettes. Hvis klubben blir oppløst, skal dens midler tilfalle det distrikt innen Lions Clubs International som klubben tilhører. 3 ' 2 1 Kjell Kristiansen 68 år den 1.3 Einar Thorbjørnsen 59 år den 1.3 Tor Einar Aamodt 65 år den 14.3

12 * ' Dag Aktivitet Sted 21. mars Medlemsmøte Heimen 9. april Distriktsmøte Triaden, Lørenskog 11. april Medlemsmøte Heimen 30. april Tulipanaksjonen 23. mai Medlemsmøte Icopal, Fjellhamar 27. mai Riksmøte Ålesund 17. juni Sommeravslutning Trivselsenteret 4. juli Convention Seattle, USA Notater

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2008 Ajourført utgave pr. 1.10.2014 1 NORGESUNIONENS SOROPTIMIST APPELL La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012 INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU BARDU, 23 Februar 2012 2015 teriat. Enhet: NMK BARDU Utvide Dato: løpsdepot. 2012-02-23 Eier: NMK Bardu Utarbeidet av: NMK Bardu 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord.... 4

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer