! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen"

Transkript

1 ! " # $ % & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: Aktivitetskasse: Org. nr ! " " # $ # %$ & " & $ ' ( )'

2 * ' 2 1 Kjære Lionsmedlemmer På dette medlemsmøte får vi besøk av Petrine. Det er en stor glede for meg å ønske hjertelig velkommen. Vi vil diskutere et prosjekt som vi samarbeider om, nemlig Tulipanaksjonen, og mulig fremtidig organisasjon av Lions i Norge som er av interesse for begge klubbene. Det er mitt valg er et av fundamentene for vårt arbeid for å bedre ungdoms oppvekstkår. Denne virksomheten finansieres hovedsakelig av Tulipanaksjonen. Aksjonen er også en fin måte å profilere oss selv på en positiv måte lokalt. Våre to klubber har derfor besluttet å gjøre dette i felleskap for å gjøre en bedre jobb, og bli mer synlige. Vi skal starte med Tulipanfrokost den 30. april, samt skaffe oss noe nytt profilerende materiale for å synes bedre. Vi bør også diskutere om det er mulig få litt presseomtale. Den andre saken av felles interesse for er fremtidig organisa- sjon av Lions i Norge. Hele den lokale årsavgiften vi alle betaler i dag går med til å dekke pålagte avgifter til Distrikt, Norge og Lions Internasjonalt. Det er lite igjen for organisatorisk drift av egen klubb. Dette er et problem. Vi har f. eks ikke penger til å delta på Riksmøte eller Styreseminarer. Det skal legges til at vi i Rælingen har en lav kontingent sammenlignet med gjennomsnittet av klubbene, som ligger på ca kroner (1.000 kr i våre klubber). Det har vist seg vanskelig å få alternative inntekter som kan øremerkes til drift av egen klubb. Hvert år økes den sentrale pålagte innbetalingen med 20 kroner til et formål, og 30 kroner til et annet. Det virker muligens ikke så mye, men summeres det sammen så øker kravene ovenfor oss medlemmer relativt raskt. Hvordan vi er organisert er med på å bestemme hvor mye det koster å drifte de sentrale organisasjonsleddene.

3 * ' 2 1 ( Vi i Lions sier så fint at alle innsamlede midler går til hjelpetiltak, og da er det bare oss selv igjen for å finansiere den organisatoriske driften. Byrdene på den enkelte kan derfor på sikt bli for store. Et viktig moment er hvor mye hver enkelt av oss er villig til å betale i årsavgift. Det må legges til at vi i LC Rælingen har god økonomi for å drive hjelpetiltakene våre, mens Petrine har hatt begrensede inntekter. Vi har nå muligheten til å si hva vi mener. Prosjektet Lions 2014 består av 3 underprosjekter. Vekst det prosjektet jeg føler er mest omtalt (øker de sentrale inntektene, men gir oss lite lokalt), mens hvordan vi bør organisere oss ikke har fått så mye omtale. Vi ønsker på dette møtet å komme med innspill til Organisasjonskomiteen før Riksmøtet i Ålesund. Saken er viktig for oss, men også for hele organisasjonen. Terje vil innlede til diskusjonen, og jeg håper alle vil delta aktivt slik at vi kan gi konstruktive kommentarer tilbake til Lions 2014 tidsnok før Riksmøte Tore Ivar + #! ) Dagen for årets tulipanaksjon nærmer seg. Den er som kjent lørdag 30. april. Nå er det imidlertid noen som ivrer etter å komme i gang med salget allerede fredag 29. april. Det må de gjerne få lov til og detaljer må vi drøfte på medlemsmøtet. Som nevnt tidligere håper vi at denne helgen er avsatt til Lions tjeneste og vi vil på mars-møtet notere tid og sted mest mulig etter medlemmenes ønske. Vi ser fram til Lions nasjonaldag. Sven! ) Avisen vår er denne gangen utvidet med 4 sider. Med et par saker som tar stor plass, ble det da slik at noe stoff faktisk må utstå til senere utgaver. Hyggelig er det også å se at vi kanskje kan bli litt bedre kjent med hverandre etter hvert som vi alle har presentert oss slik som Åge har gjort i denne utgaven

4 * ' 2 1 Torskeaften Tore Ivar ønsket velkommen til det som for mange av våre medlemmer er årets høydepunkt, nemlig torskeaften. Det var denne gang tjuefire av våre medlemmer de fleste med ledsager tilstede. Den offisielle delen av møtet ble raskt gjennomført. Krisesentersaken som vi hadde sammen med Petrine er ute av verden. Den felles komiteen som ble nedsatt kom frem til at vi ikke skulle engasjere oss der. Det er blitt bevilget kr pr skole (Marikollen og Sandbekken) til to turer som de skal på. Na-komiteen er i rute. Tulipankomiteen har vært på Kick-off. De kjørte feil og kom frem litt sent, men vil komme tilbake med en rapport til styret. Så ble den offisielle delen av møtet avsluttet med utdeling av Melvin Jones pris til Bjørn Bråthen. Hans Morten (sekretær) Følgende personer er av nominasjonskomiteen foreslått til styret for Lionsåret 2011/2012: President Tore Ivar Svare Visepresident Terje Strøm Sekretær Hans Morten Lund Kasserer Kjell Melhus Klubbmester Ole Bele Styremedlem Jostein Otterlei Past president Torgeir Rindal Revisor ITK PRK IRK MEK NAK YEK * ) Kjell Thingsaker Einar Thorbjørnsen Anton B. Leere Åge Hallquist Jostein Otterlei Bjørn Bråthen Arild Rambøl Samtlige kandidater er forespurt, og har sagt seg villige til å stille til valg. Nominasjonskomiteen v/torgeir Rindal

5 * ' Tilstede: Tore Ivar, Terje, Torgeir, Eivind, Jostein og Hans Morten Fravær: Kjell M. I tillegg møtte Bjørn, Einar og Per Evaluering av siste medlemsmøte var stort sett positiv, men ved fremtidige utdelinger av priser så bør det være en kort redegjørelse av hva mottakeren har gjort for klubb og Lions. Ingen store endringer i økonomien. Det er bevilget ca. kr til forskjellige tiltak som ennå ikke er utbetalt. Jostein kommer med en oversikt over økonomien i klubbmesterkassa til neste møte. Vi søker om tilskudd fra Rælingen kommune. Neste medlemsmøte blir fellesmøte med Petrine. Tulipankomiteen er i rute og Bjørn informerte om fremdriften i Det er mitt valg. Anton og Hans Morten stiller på kurs i nye hjemmesider i Nitors lokaler på Lørenskog. Einar er også med, men han er en av kurslederne. To nye medlemmer vil bli tatt opp på aprilmøtet dersom det ikke kommer innsigelser mot dem. Etter en lengre diskusjon om vi har økonomi til å stille på årets riksmøte så kommer Jostein til å reise til Ålesund. Han blir eneste representant fra oss i år. Utkast til nye lover ble lagt frem. Det var ingen spesielle kommentarer til dem. Torgeir og Per la frem nominasjonen til neste års styre som blir presentert for medlemmene på neste medlemsmøte (Se forrige side. Red.). Vi har fått mer søppelplukking i kommunen (flere områder). Det ser også ut til at vi får fylkesvegene. Søppelplukkingen må være ferdig til 10. mai. Eivind har kontroll på organiseringen og hvordan vi skal bli ferdig i tide. Det skal være styreseminar 19. og 20. mars. Flere fra styret var på seminar i fjor og det blir derfor ingen deltagere fra oss i år. Hans Morten (sekretær)

6 , * ' 2 1 % 3 % Torsdag 10. mars arrangerte vår klubb et nytt kurs i Det er mitt valg i Øvre Rælingen Kirke. Det er mitt valg er som kjent et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i skolen. Denne gangen var det 15 lærere fra 6 forskjellige skoler i Rælingen som deltok. Kurslederen het Stig; en relativt ung kar, humørfylt, engasjerende og dyktig. Det var en gjeng fornøyde og motiverte lærere som forlot lokalet ved kursets slutt. I årenes løp er det til sammen 145 lærere i Rælingen som har fullført kurset. Det skulle tilsi bra dekning av lærerkrefter. Utfordringen nå synes å være å få innført opplegget i større grad i skolene. Det er ikke nok med topp motiverte lærere når de som kan si OK til innføring i timeplanen er lunkne til det. Det er her vi muligens kan bidra litt. Helst burde alle rektorene deltatt på et kurs. Det kan vi ikke forvente, men kanskje kunne vi ta initiativet til et møte på skolene hvor rektoren og noen av lærerne som har gjennomført kurset kunne delta. Da tror jeg vi skulle få større gjennomslag for innføringen, vi vil få oversikt over hvor mange klasser som benytter opplegget og vi får vite hvordan det fungerer. Reiser man i lysets hastighet vil det ta en million år å komme til vår nærmeste galaksenabo, Andromeda. En maur kan overleve opp til to uker under vann. Et gjennomsnittsmenneske ler 10 ganger om dagen. Det er spådd at vi kommer til å være 15 milliarder mennesker på jorden innen år Det meste av støv er død hud. Fingernegler vokser fire ganger raskere enn tåneglene. Elefanten er det eneste pattedyret som ikke kan hoppe. Hjertet slår ganger pr dag. Hvert eneste kontinent har en by som heter Rome. Charles Osbourne hadde hikke i 69 år. Ugler er den eneste fuglearten som ser fargen blå. Verdens eldste tyggis er 9000 år gammel. Delfiner sover med øynene åpne. Noen marker spiser seg selv om de ikke finner mat. Jorden er den eneste planeten som ikke er oppkalt etter en gud. Ved fødsel har man ca 300 bein i kroppen, men innen man blir voksen har dette tallet sunket til 206. Sven

7 * ' ) 4 $ 5 Vi har bedt et av våre sist ankomne medlemmer om å lage en enkel presentasjon om seg selv. Her kommer Åge sitt innlegg. Torgunn og jeg flyttet til Løvenstad i 1968 med barna våre Anne Cecilie og Thor. Begge har gått på Løvenstad skole, Sandbekken ungdomsskole og Lillestrøm vgs og bidro til at vi fikk god kontakt med mange hyggelige mennesker i Rælingen. Nå bor de i Oslo og Kristiansand med våre fem barnebarn. Jeg er oppvokst i Våler i Solør og etter militærtjeneste i Garden studerte jeg ved Schous Tekniske Institutt og senere Oregon State University. Etter å ha arbeidet tre år i Portland, Oregon ble jeg ansatt som forsker ved Norges byggforskningsinstitutt (NBI) i Her ble jeg til 1983 hvoretter jeg jobbet tre år i et rådgivende kontor innen byggeteknikk. I 1986 ble jeg ansatt som administrerende direktør ved Instituttet som nå hadde blitt omdannet til en selvstendig privat stiftelse. NBI hadde ca 150 ansatte ved hovedkontoret i Oslo og 20 ved en egen avdeling lokalisert på NTHs område i Trondheim. Ved NBI ble det arbeidet både med rent tekniske oppgaver og samfunnsvitenskapelige oppgaver knyttet til boforhold. Kjent for mange er NBIs byggdetaljblader hvor bladsamlingen hadde over faste abonnenter. Stillingen ved NBI bidro til at jeg fikk bred internasjonal kontakt og var i en periode med i styret for den internasjonale byggforskningsorganisasjonen (CIB), President for det europeiske nettverket av byggforskningsinstitutter (ENBRI) og styret for godkjenning av byggeprodukter i Europa (EOTA). Etter at jeg sluttet ved NBI i 2002 etablerte jeg et personlig selskap og har hatt oppdrag for Kontrollrådet for Betong, Norsk Heiskontroll og Standard Norge. For sistnevnte var jeg formann ( ) for en internasjonal komité med sekretariat i Norge med ca 30 medlemsland og 50 observatørland fra hele verden. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med medlemmene i LC Rælingen og etter hvert delta i noen aktiviteter hvor jeg kan bidra. Hvem melder seg til neste nummer? Red.

8 / * ' 2 1 ' ' ! ) NAVN OG FORMÅL 1.1 Klubbens navn er Lions Club Rælingen. 1.2 Klubben er tilsluttet The International Association of Lions Clubs, og er således underlagt de lover og arbeidsordninger som gjelder for organisasjonen. 1.3 Klubben skal arbeide for de formål som er angitt som Lions mål og etter de retningslinjene som er angitt i Lions etiske norm. 2. MEDLEMSKAP 2.1 Som medlemmer kan opptas personer over myndighetsalder, som helst er bosatt eller har sitt daglige virke innen klubbens geografiske arbeidsområde eller som på annen måte har tilknytning til området. 2.2 Blant medlemmene bør flest mulige forretningsgrener og yrkesgrupper være representert. 3. OPPTAKSPROSEDYRE 3.1 Alle medlemmene i klubben kan komme med forslag på nye medlemmer. Forslaget skal sendes inn på godkjent skjema. Forslagsstiller betegnes "Fadder". 3.2 Fadderen skal levere sitt forslag til medlemskomiteen, som etter behandling fremmer innstilling overfor styret. 3.3 Dersom det ikke er enighet om opptagelsen i medlemskomiteen, skal saken oversendes styret med kommentarer. Det må fremkomme hvem i medlemskomiteen som har innsigelser. Styret kan godta eller forkaste medlemskomiteens innstilling. 3.4 Dersom styret ikke går inn for opptakelse av kandidaten(e), ansees forslaget som forkastet. Fadderen meddeles dette av sekretæren. Fadderen har krav på å få vite begrunnelsen, og har også anledning til å få forslaget tatt opp i klubbmøtet. Går styret inn for opptakelse, ansees forslaget som godkjent og legges fram på første medlemsmøte. Melding om opptak av nytt medlem skal settes opp på dagsorden, som skal sendes alle medlemmer i god tid før medlemsmøte. Kandidaten(e)s navn skal ikke oppgis på dagsorden. 3.5 På medlemsmøtet blir kandidaten(e)s vita kunngjort for medlemmene. Fadder kan på oppfordring gi nærmere og supplerende opplysninger om kandidaten (e). Ingen utenforstående skal være tilstede mens dette foregår. 3.6 Presidenten skal informere om hvilken prosedyre som er fulgt, og gjøre oppmerksom på at hvis det ikke har kommet innsigelser fra medlemmene til styret om de(n) aktuelle kandidat(er) før neste styremøte, skriftlig eller muntlig, er kandidaten(e) godkjent. Hvis styret får innsigelser fra noen av medlemmene tas kandidaten(e) opp til ny vurdering i styret. Presidenten meddeler innsigelsen overfor fadderen, som kan velge å trekke forslaget eller å få

9 * ' 2 1 " det behandlet. I så fall skal begrunnelsen for innsigelsen oppgis. Et forslag, der innsigelser er innkommet og som fadderen ønsker behandlet, skal skje skriftlig. Invitasjon til medlemskap godkjennes i så fall når minst 4/5-deler av de tilstedeværende medlemmer ønsker det. 3.7 En innvotert kandidat, skal gjennom fadderen inviteres til første klubbmøte, for å orientere seg nærmere om klubben og dens medlemmer. Det påligger fadder og medlemskomiteen å sørge for at kandidaten gis den best mulige informasjon om klubben og Lions Clubs International. Om kandidaten aksepterer tilbud om medlemskap, skal han opptas som medlem i henhold til den etablerte opptaksseremoni på neste klubbmøte. 3.8 Medlemmer som blir overflyttet fra en annen klubb blir automatisk medlem i klubben under forutsetning av at: - begjæring om transfer er mottatt av sekretæren i klubben fra DG innen 6 måneder etter uttreden i den forrige klubben. - at alle økonomiske forpliktelser er oppfylt mot den forrige klubben, mot MD 104 og Lions Clubs International. Det skal i slike tilfeller ikke kreves medlemskontingent verken fra klubben, MD 104 eller Lions Clubs International for det halvår vedkommende overføres. Om transfersøknaden kommer senere enn 6 måneder etter at vedkommende har trådt ut av den forrige klubben, skal søknad om medlemskap behandles som for nytt medlem, jfr. bestemmelsene i punktene 3.1 til 3.7 ovenfor. 4. MEDLEMSKATEGORIER 4.1 Medlemmene inndeles i følgende kategorier. (For nærmere beskrivelse vises til klubbhåndboken): 1 Aktivt medlem 2 Permittert medlem 3 Æresmedlem 4 Privilegert medlem 5 Livsvarig medlem 5. MØTEPLIKT 5.1 Medlemmene plikter å delta i medlemsmøtene så sant ikke gyldig forfallsgrunn foreligger. Videre plikter medlemmene å delta aktivt i klubbens arbeide og virksomhet. Medlemmer som har mer enn 15 års medlemskap kan innvilges privilegert medlemskap, etter de regler som er foreslått i klubbhåndboken. 6. UTELUKKELSE 6.1 Et medlem som unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor klubben, utelukkes fra videre medlemskap. Etter at medlemmet først har blitt gjort oppmerksom på forholdet av sin fadder, dernest av presidenten, kan klubbens styre avgi innstilling om utelukkelse overfor klubbmøtet. Klubbmøtet kan ved skriftlig avstemning vedta utelukkelse fra videre medlemskap med 2/3-dels flertall av de tilstedeværende medlemmer. 6.2 Før vedtak om utelukkelse tas opp til behandling, skal medlemmet i rekommandert sending bli gitt en frist til å ordne opp i de forhold som kan gi grunn til utelukkelse.

10 * ' UTMELDING 7.1 Utmelding av klubben skjer skriftlig til president eller sekretær. Utmeldte medlemmer skal oppfylle sine økonomiske forpliktelser overfor klubben fram til utmeldelsesdagen. 8. KONTINGENTER OG AVGIFTER 8.1 Den årlige kontingent fastsettes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. I den fastsatte kontingent skal være inkludert de avgifter som skal svares for medlemmene overfor Lions Clubs International samt MD Den årlige kontingent kan innbetales med halvparten i løpet av første måned etter budsjettbehandlingen og den annen halvpart i løpet av følgende januar måned. 9. KLUBBLEDELSEN 9.1 Klubben skal ledes av et styre. Styret skal avholde møter når presidenten anser det for nødvendig, eller når minst tre styremedlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Sakene i styret avgjøres ved simpelt flertall, når ikke annet er foreskrevet. Ved stemmelikhet anses saken for ikke vedtatt. Styret fordeler sine gjøremål og oppgaver mellom styremedlemmene, og har ansvaret for at alle nødvendige funksjoner virker og at klubben ledes på en riktig og effektiv måte. Styret er også ansvarlig for at klubben oppfyller sine forpliktelser overfor Lions Clubs International samt MD Styret består av: President Siste års president Visepresident Sekretær Kasserer Klubbmester Styremedlem (Formann i medlemskomiteen). 9.3 Alle valg gjelder for et år, og med funksjonstid fra 1. juli til 30. juni, med unntak av sekretær og kasserer som velges for 2 år om gangen - slik at disse ikke er på valg samtidig. Det er anledning til gjenvalg. 10. NOMINASJON OG VALG 10.1 På siste klubbmøte før 15. mars hvert år skal medlemmer til neste års styre samt revisor nomineres. Medlemmene skal i god tid underrettes skriftlig om nominasjonsmøtet, og om hvem som er leder i valgkomiteen. Medlemmene kan foreslå nye styremedlemmer overfor valgkomiteen, men det er også anledning til å fremsette alternative forslag under nominasjonsmøtet På siste klubbmøte før 15. april hvert år skal valg av neste års styre finne sted. Valgkomiteen skal på forhånd ha lagt fram forslag til nye kandidater for styret. Medlemmene skal underrettes skriftlig på forhånd med navn på alle nominerte kandidater. Ved flere kandidater til samme funksjon skal avstemming skje skriftlig. Den som får fler enn halvparten av de avgitte stemmene, ansees valgt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning

11 * ' MEDLEMSMØTER 11.1 Klubben skal avholde medlemsmøter minst en gang i hver måned, unntatt i ferietiden Spesielle møter kan sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 5 medlemmer skriftlig forlanger det. 12. LOVENDRINGER 12.1 Disse lover kan kun forandres på et medlemsmøte med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer. Forslag til lovendring skal kunngjøres på medlemsmøtet forut for det møtet lovendringen tas opp til behandling. Medlemmer som ikke er tilstede skal få forslaget tilsendt umiddelbart etter dette møtet. Alle aktive medlemmer kan fremsette forslag til lovendring. Slike forslag skal sendes skriftlig til styret. 13. LOVFORTOLKNING OG OPP- LØSNING 13.1 Hvis det oppstår tilfeller som ikke dekkes av denne lov, eller tilfeller hvor denne lov har tvetydige bestemmelser, skal vanlig praksis og sedvane innen Lions Clubs International gjelde Før eventuelt vedtak om oppløsning av klubben fattes, skal distriktsguvernøren underrettes. Hvis klubben blir oppløst, skal dens midler tilfalle det distrikt innen Lions Clubs International som klubben tilhører. 3 ' 2 1 Kjell Kristiansen 68 år den 1.3 Einar Thorbjørnsen 59 år den 1.3 Tor Einar Aamodt 65 år den 14.3

12 * ' Dag Aktivitet Sted 21. mars Medlemsmøte Heimen 9. april Distriktsmøte Triaden, Lørenskog 11. april Medlemsmøte Heimen 30. april Tulipanaksjonen 23. mai Medlemsmøte Icopal, Fjellhamar 27. mai Riksmøte Ålesund 17. juni Sommeravslutning Trivselsenteret 4. juli Convention Seattle, USA Notater

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

LOVER. Lions Club Ski

LOVER. Lions Club Ski Lions Club Ski LOVER Vedtatt 1/3-1979 Revidert I - januar/februar 1992 Revidert II vedtatt i klubbmøtet 3.02. 2010 (Ny 5 vedtatt av klubbmøtet 04.12.2010) 0 Klubbens lover er vedtatt 1/3-79, og revidert

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Medlemsmøte / Nominasjonsmøte

Medlemsmøte / Nominasjonsmøte 24. årgang Mars 2013 Medlemsmøte / Nominasjonsmøte Onsdag 13 mars kl. 1900 På Lion s Førerhundskole Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær / omvisning

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

LOVER for. L C Bømlo. *~~&~~rt:~ ~4. Godkjent på klubbmøte den LLdesember 2012 ~ ~~ J~

LOVER for. L C Bømlo. *~~&~~rt:~ ~4. Godkjent på klubbmøte den LLdesember 2012 ~ ~~ J~ LOVER for L C Bømlo Godkjent på klubbmøte den LLdesember 2012 ~ ~~ J~ *~~&~~rt:~ ~4 l 1 Navn, Stiftelse, Tilhørighet, Formål. 1.1 Klubbens navn er Lions Club Bømlo. 1.2 Klubbens stiftelsesdato er 1. mai

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ % &! ' $! (! ) ! & ) * + , -. ) Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

! " # $ % ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ % ' $ $ $ ( ' $ $  ! $ $ ) * +, -. ( # / 0 1, 2 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

! " # $ % & $ $ $ ' " " " ( ) * +, - Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ % & $ $ $ '  ( ) * +, - Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & $ $ $ ' " " " ( ) * +, - Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 13. juni kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 13. juni kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Faste poster: 26. årgang Juni 2016 Medlemsmøte Mandag 13. juni kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Økonomisk status 4. Støtte fra oss 5. Søknader om støtte: Lions til Syria og Dansegalla

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Medlemsmøte / Torskeaften

Medlemsmøte / Torskeaften 25. årgang Februar 2014 Medlemsmøte / Torskeaften Fredag 14. februar kl. 1830 Trivselssenteret på Fjerdingby Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt Klubbavis for Lions

Detaljer

! " # $! & ' ( ) *!! ( $! +,! $ -! - Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $! & ' ( ) *!! ( $! +,! $ -! - Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $! % & ' ( ) *!! ( $! +,! $ -! - Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang September 2013 Medlemsmøte Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Regnskap 2012/2013 4. Budsjett 2013/2014 5. Aktuelle saker 6. Eventuelt Sosialt

Detaljer

! " # $ & ' " ( & " ) & " " * + ", - " "!. # / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ & ' ( & ) &  * + , - !. # / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & ' " ( & " ) & " " * + ", - " "!. # / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

! " # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

! " # $ % ' $ $ $ ( " ) " " * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ % ' $ $ $ ( )  * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen !!! " # $ % &! ' $ $ $ ( " ) " " * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

# " $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

# $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - . !  Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $ %! & " ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. Mars kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. Mars kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: 26. årgang Mars 2016 Medlemsmøte Mandag 14. Mars kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valgkomiteen har ordet 4. Nytt fra komiteene 5. Søknader 6. Eventuelt Klubbavis for Lions

Detaljer

! " # $ % & ( % % % ) #! % % # # # * % % # +, " -. Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ % & ( % % % ) #! % % # # # * % % # +, -. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & ' ( % % % ) #! % % # # # * % % # +, " -. Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 22 april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 22 april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang April 2013 Medlemsmøte Mandag 22 april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av nytt medlem 4. Valg: styre og kommiteer 5. Aktuelle saker 6. Eventuelt 7. Sosialt

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17 september kl På Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5.

Medlemsmøte. Mandag 17 september kl På Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. 245 årgang August 2012 Medlemsmøte Mandag 17 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 18. januar kl. 19:00. Dagsorden: Sosialt samvær. Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 18. januar kl. 19:00. Dagsorden: Sosialt samvær. Faste poster: 26. årgang Januar 2016 Medlemsmøte Mandag 18. januar kl. 19:00 Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Foredrag ved Tore Sjølie: «Pressens ansvar i konfliktsituasjoner» 4. Regnskap 2014 2015 5. Status

Detaljer

! " # $! & ' ( )!! * $! +! $, Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $! & ' ( )!! * $! +! $, Klubbavis for Lions Club Rælingen Klubbavis for Lions Club Rælingen! " # $! %! & ' ( )!! * $! +! $, ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

"! # $ % & ( % % % ) # * +, - Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ % & ( % % % ) # * +, - Klubbavis for Lions Club Rælingen !! "! # $ % & '! ( % % % ) % % # * +, - Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning.

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning. VEDTEKTER for JARLSBERG ROTARYKLUBB vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november 2008. Paragraf 1. Innledning. Klubben er tilsluttet Rotary International og underlagt dets lover. Klubbens

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang November 2013 Medlemsmøte Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nye komiteer 4. Avslutning av eksisterende styre 5. Ny President Klubbavis for Lions Club

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

LOVER FOR LIONS CLUB SOGNDAL

LOVER FOR LIONS CLUB SOGNDAL 1 TIL TENESTE LOVER FOR LIONS CLUB SOGNDAL 1 NAMN, TILSLUTNING OG VALSPRÅK Namnet til klubben skal vera LIONS CLUB SOGNDAL. Klubben er tilslutta The International Associations of Lions Clubs og er soleis

Detaljer

Medlemsmøte / Sommeravslutning

Medlemsmøte / Sommeravslutning 23. årgang Juni 2012 Medlemsmøte / Sommeravslutning Fredag 15 juni kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær Klubbavis for

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 13. april kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær med foredrag om Den Islamske staten, IS ved Truls Hallberg Tønnesen

Medlemsmøte. Mandag 13. april kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær med foredrag om Den Islamske staten, IS ved Truls Hallberg Tønnesen 26. årgang Januar 2015 Medlemsmøte Mandag 13. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg for driftsåret 15-16. 4. Tulipan, 24. og 25. april 5. Nytt fra Distriktsmøtet 6. Brønnprosjektet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER

BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER (sist endret 2. juni, 2010) Artikkel 1 Valg av styre og tillitsmann 1. Valgkomitéen innstiller overfor Klubben forslag på President for Rotary-året som begynner om ca.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012.

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012. VEDTEKTER Side 1 av 5 FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING Endret i generalforsamling 2012. 1 Navn og Formål Foreningens navn er Stillasentreprenørenes Forening. Foreningens formål er: a) å ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl 1 Skogn Rotary Klubb Vedtekter for Skogn Rotary Klubb Distrikt 2280 Rotary International Møtedag: Torsdag kl. 18.30 19.30 Charterdato: 28. desember 1981 2 Hensikten med disse vedtekter er å beskrive og

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 12. mai kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptagelse av nye medlemmer 4. Aktuelle saker 5.

Medlemsmøte. Mandag 12. mai kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptagelse av nye medlemmer 4. Aktuelle saker 5. 25. årgang Mai 2014 Medlemsmøte Mandag 12. mai kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptagelse av nye medlemmer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Klubbavis for Lions Club Rælingen

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

LOV FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

LOV FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND Revisjon 2.0 Godkjent på årsmøte for 1996 den 01.02.97 8.5 endret på Generalforsamling 07.02.98 1 (Innledning) 1.1 Norges Metallsilhuettforbund (NMF) er en sammenslutning av norske pistolklubber/skytterlag,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

# $! % & ( $ $ ) * +, -. + / !  Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Renhold i NHO Service

Vedtekter for Bransjeforeningen Renhold i NHO Service Vedtekter for Bransjeforeningen Renhold i NHO Service LOVER FOR BRANSJEFORENINGEN RENHOLD I NHO SERVICETILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

$! " % "! ( " ) % " % % *" % +"," - ! " " ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen

$! % ! ( ) % % % * % +, - !  ! # Klubbavis for Lions Club Rælingen ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen $! " % "! # & '! " " ( " ) % " % % *" % +"," - ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 FORSLAG Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 Vedtatt ved stiftelsesmøtet den 15.10.2014. Senere endringer godkjennes av første ordinære årsmøte 2015. Lovene søkes senere forhåpentligvis

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Vedtekter for norske Zontaklubber

Vedtekter for norske Zontaklubber Vedtekter for norske Zontaklubber 2014-16 1 Navn Klubbens navn er.zontaklubb. Klubben er en del av Zonta International, Distrikt 13, Område 4 - Norge. Zonta er en verdensomspennende organisasjon for samfunnsengasjerte

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA År 2010, den 17. desember ble det avholdt stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling i Foreningen Ren Marina. Til stede som stiftere var:

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund (Etter endringer vedtatt på generalforsamling i Verdipapirforetakenes

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer