Bjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Juni Neste møte: Ute på by n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Juni 2015. Neste møte: Ute på by n"

Transkript

1 Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Juni 2015 Presidentens faste spalte: Kjære Lionsvenner. 2 år går ganske fort og nå er min presidenttid over. Det har vært en lærerik og interessant periode og jeg vil takke dere medlemmene for god innsats og real behandling av meg som president. Når tar jeg over som sekretær og får noen gamle og noen nye styrevenner det kommende Lionsåret. Skøyenkvelden så en stund ut til å regne bort, men da arrangementet startet så sluttet det å regne og det var oppholdsvær så lenge vi hadde publikum i parken. Takk for flott innsats alle sammen!! I sommer planlegger Kari og jeg noen helgeturer til byer som København, Göteborg og muligens London. Det er alltid hyggelig med sommerstemning i bymiljø vi bare rusler rundt og tar inn over oss stemning og folkeliv. Kanskje bevilger vi oss en tur til Ålesund også. Det hadde vært koselig å vise barnebarnet Atlanterhavsparken. Jeg gleder meg til årets Riksmøte i Kirkenes. Det skal bli hyggelig å treffe nye og gamle Lionsvenner i både formell og uformell sammenheng. Etterpå skal vi se oss litt rundt for Asbjørn er lommekjent i traktene og han har lovet å være guide for oss i et par dager etter selve møtet. Vi rekker akkurat ned til vårt medlemsmøte 3. juni! På medlemsmøtet 3. juni får vi først en guidet omvisning i klosterruinene på Hovedøya før vi inntar et måltid sammen. Det er frammøte på rådhuskaia kl.: båten går kl.: 17:05. Under omvisningen blir det smaksprøve av urter fra indre Oslofjord i et lite glass. Omvisningen tar ca. 2 timer og deretter blir det båt tilbake til Rådhuskaia og bespisning på Cafe Sorgenfri på Aker Brygge. Vel møtt! Tilslutt vil jeg ønske Arild lykke til som ny president i klubben og jeg er absolutt ikke i tvil om at den jobben vil han klare utmerket. MEDLEMMER Husk vår vervekampanje! Vi tar gjerne imot flere medlemmer, så har du venner eller bekjente som kan passe inn, ikke nøl med å ta kontakt med styret og invitere dem til et av våre klubbmøter Vi er nå 40 medlemmer, og tar gjerne imot flere! Lions Club Oslo/ Bryn Postboks 19 Bryn 0611 Oslo Takk for meg og god sommer til dere alle! Bjørn Neste møte: Ute på by n

2 Agenda klubbmøte 3. juni Presidenten ønsker velkommen 2. Visepresidenten leser Lions Etiske Norm 3. Gratulasjoner m.m. 4. Referater a. Medlemsmøte 6. mai b. Styremøte 19. mai 5. Innkommende skriv 6. Bevilgninger 7. Komitérapporter 8. Eventuelt Omvisning i klosterruinene på hovedøya Sosialt samvær med bespisning på Café Sorgenfri

3 Referat fra klubbmøte 6. mai Presidenten ønsket velkommen. 2. Sekretæren leste Lions Etiske norm 3. Gratulasjoner: Bjørn A, Jan F, Terje G og Arild K 4. Referater: Medlemsmøtet 8. april: OK Styremøte 21.april: OK 5. Innkomne skriv: Forespørsel fra Per Øistein om noen andre kan ta ansvar for stell i Løveparken. Ingen meldte seg frivillig styret setter opp en bemanningsliste for sommeren Bevilgninger: a. Orientering om at styret har bevilget kr til katastrofehjelp i Nepal b. Orientering om at styret har bevilget kr til Bryn 1 KFUK-KFUM-speideres deltakelse på verdens-jamboree 7. Komitérapporter: a. Tulipan komite v/ William: Takk til alle som bidro. Salg via terminaler kr med fradrag av 1,75% izettle provisjon. Det totale nettoresultatet ble kr b. Skøyenkvelden v/ Tor Ivar Bemanningsliste er sendt ut. Vi mangler 2 personer for bemanning av kafeteria. Det vil også være et pluss om vi får flere loddselgere til aftentrekningen. Program er bestilt til 20. mai. Bjørn B. innkaller til utdeling av program. Vi vurderer å justere opp pris på noen av salgsvarene c. Gi og få en dag komite v/ Bjørn T Vi inviterer som tidligere gjester fra OPT. I tillegg inviteres muligens noen fra «Høyenhallhjemmet» d. Bingo v/ Keith: Vi har mottatt ytterligere kr fra Bingo. Samlet beløp så langt i år er kr e. Kirkekonsert komite v/ Bjørn A Opsal kirke er bestilt for konsert med Sølvguttene tirsdag 24. november kl Vi setter muligens opp billett prisen litt i forhold til tidligere. f. Aksjon Ved komite v/mads Vi må ha en ny base for omlasting og administrasjon ved høstens aksjon, og alle ble oppfordret til å komme med forslag til nytt sted for dette. Side 3 av 10

4 8. Endring i klubbens Arbeidsordning Medlemmene ble orientert om uoverensstemmelse vedrørende ansvar for utnevnelse av komiteers ledere og medlemmer. Tekst endres i Arbeidsordningen og sendes ut til medlemmene. 9. Eventuelt: a. Arild fortalte om et uforpliktende møte han har hatt med Oppsal Frivilligsentral for å sjekke ut om det er noe vi kan samarbeide om. Deres behov der klubben kanskje kan bidra er først og fremst i. Ledelse av Språk-grupper en «Språk kafe» for nye landsmenn, der formålet er å komme sammen og først og fremst praktisere norsk daglig-språk. Varighet 1 time pr uke. Det er behov for grupper på både dag- og kveldstid. Det er grupper på forskjellige ferdighetsnivåer. ii. «Administrativ deltakelse» ved Frivilligsentralens Kafe med sosialt samvær på Drengestua på fredager kl De har også behov for økonomisk støtte til noe serveringsutstyr. b. Ketil Stuan fra LC Oslo/Nordstrand (også VDG2 i 104H) var invitert for å fortelle om ønske om at klubber i sone 3 kan samarbeide om å arrangere en ungdomsleir sommeren Han har erfaring som med-arrangør i 2011 og Disse leirene har gått over 3 uker, der deltakere har vært innlosjert med base på 2 forskjellige steder de 2 første ukene og i vertsfamilier den tredje uken. Det er ønskelig fra sonen/distriktet at vår klubb bidrar i et samarbeid for å arrangere leir i Flere av våre medlemmer uttrykte veldig positive erfaringer og minner fra tidligere arrangerte leire. Potensiell utfordring med å rekruttere vertsfamilier. Møtet ble avsluttet med foredraget «Værvarsling før og nå» av Pål Jørgen Kirkeby Hansen Etter dette ble det sosialt samvær og servert spekemat. Side 4 av 10

5 Møtereferat - Styremøte 19. mai 2015 i Drengestua Møteleder: Referent Tilstede: Bjørn Andresen Arild Kristiansen Bjørn Andresen, Harald Jønsson Finn Thorvaldsen, Tom Korstad, Keith Price og Arild Kristiansen Agenda: 1. Referater Medlemsmøte 6. mai 2. Økonomisk status 3. Innkommende skriv 4. Bevilgninger 5. Eventuelt 1. Gjennomgang av referat fra klubbmøte 6 mai: OK, med Bjørns kommentarer 2. Økonomisk status: Økonomien er fremdeles god. 3. Innkomne skriv: a. Fra SOS Barnebyer til Nepal b. Medlemsbladet fra Østmarkas Venner 4. Bevilgninger: a. Etter søknad har Sosialkomiteen bevilget kr som støtte til klassetur til Berlin for 3 elever i 9. klasse på Høyenhall skole. Søknaden ble fremlagt av klassekontakt/leder av FAU på vegne av elevenes foreldre. 5. Eventuelt: a. Presidenten mottok sørgelig budskap om at mangeårig medlem Helge Diesen er død. Det er bestilt krans fra klubben. Bisettelse fra Grorud kirke fredag kl Klubben klubben ble representert med fane med sørgebånd. I begravelsen til Helge Diesen deltok Tor, som også var invitert av familien til å være med å bære kisten. John og Finn var også i begravelsen. b. Junimøtet: Presidenten sender ut egen invitasjon for junimøtet etter at styret hadde tatt stilling til 2 alternativer. c. Harald foreslo at klubben tar opp til diskusjon om hva klubben ønsker å leve av om 5 år. Vi bør kanskje gjøre en vurdering rundt vår fremtidige balanse mellom inntektsbringende, profilerende og ytende aktiviteter. Side 5 av 10

6 d. Aksjon Ved: Vi minner om at Mads (leder for Aksjon Ved komite) har bedt om innspill til ny base for Aksjon Ved. Stedet bør ha fast dekke som egner seg for jekketralle og være stort nok til omlasting fra lastebil til varehengere. Samtidig er det behov for «kontorplass» for den administrative delen på utkjøringsdagene. e. Vi inviterer nye medlemmer av påtroppende styre til neste styremøte. Utover sittende styre gjelder dette Bengt og Rolf Klubbstyret 2014/15 Hvem gjør Hva i Lionsåret Se LC Oslo/Bryns «Lille Hvite» Telefon President Bjørn Andresen Visepresident Arild Kristiansen Sekretær Arild Kristiansen Kasserer Keith Price Aktiviteter Harald Jønsson Klubbmester Tom Korstad De neste aktivitetene: Onsdag 3. iuni: Klubbmøte Torsdag 4. juni Torsdagskafe Oppsalhjemmet frammøte kl Asbjørn og Lise Øynes Willy og Astrid Birkelid Sommeravslutning med bløtkake og kaffe avec denne gang Lørdag 6. juni Gi og Få en Dag båttur med gjester på Lady Ellen Side 6 av 10

7 Slik jeg ser det - Thorvald Stoltenberg forteller gode historier på åpningssesjonen fra sin tid som utenriksminister. izettle betalingsterminaler en liten status på våre betalingsterminaler etter 2 gangers bruk. Klubben benyttet terminalene for første gang under Tulipanaksjonen. Det ble gjennomført 67 betalinger med total omsetning på kr den dagen. Andre gang terminalene ble benyttet var på Skøyenkvelden da hadde vi 18 betalinger med samlet omsetning på kr Riksmøtet 2015 i Kirkenes Bjørn A, Asbjørn og Arild representerer LC Oslo/Bryn på Riksmøte Det er 217 delegater fra hele landet og offensiv stemning første dag. Side 7 av 10

8 Side 8 av 10

9 Side 9 av 10

10 Navn Ektefelle Tlf. jobb Tlf. privat Mobil Adresse Postnr./sted E-post privat E-post jobb Andersen, Kjell (Mette) Svartdalsveien Oslo Andresen, Bjørn (Kari Eng) Gangstuveien Oslo Bakkeli, Knut (Kirsten Ruud) Fugleliveien Oslo Berg, Pål (Anne) Dalbakkvn Oslo Birkeland, Bjørn (Sidsel) Hellerud Gårdsvei Oslo Birkeli, Willy (Astrid) Svartdalsvn. 10 C 0678 Oslo Bjerkeseth, Knut Erik (Margrethe) Lundveien Oslo Borgen, Per Øistein * (Astrid) Glitrevn Oslo Dahl, Gudbrand (Anna Marie) Dalbakkveien Oslo Dynna, Trond (Bente Sandmo) Mekanikerv Oslo Engebretsen, Tor (Gunvor) Peter Aas vei Oslo Fachenberg, Jan (Inger) Traktorvn. 5 b 0678 Oslo Gulbrandsen, Terje (Gitte) Høyenhallsvingen Oslo Hegstad, jan Erik (Marit) Haakon Tvetersvei Oslo Jacobsen, John (Aud) Haakon Tvetersvei Oslo Jacobsen, Svein * (Karin) Østensjøvn 81A 0667 Oslo Jensen, Kjell * (Tove) Østmarkvn Oslo Johansen, Jan Henry (Torill) Bekkeveien 17B 0667 Oslo Jønsson, Harald Ravneveien Rasta Kittilsen; Rolf Haakon (Mette) Vetlandsveien 74C 0683 Oslo Kjersem, Terje (Janne) Postboks 8101, Dep 0032 Oslo Korstad, Tom Høyenhallvn Oslo Kristiansen, Arild (Lise) Lundveien 16B 0678 Oslo Lian, Mads (Kari Bachke) Høyenhallveien 32B 0678 Oslo Lie, Reidar * (Jorunn) Glitrevn Oslo Morken, Bengt A. (Kari Kveum) Lundveien Oslo Olsen, Terje (Jorunn Fried) Bekkeveien 15 B 0667 Oslo Price, Keith Skøyen Allè Oslo Skøien, William (Berit) Skøyenåsveien 7A 0682 Oslo Smedstad, Tor Ivar (Anne Elisabeth) Godliaveien Oslo Stokke, Kjell Torgeir (Halldis) Kampheimvn. 6 B 0685 Oslo Sønstegaard, Espen (Mona Myrheim) Kildalsvei Oslo Teige, Stig Hjemliveien Oslo Thoresen, Bjørn E. (Liv) Bekkeveien 15 A 0667 Oslo Thorvaldsen, Finn (Betty) Østbyfaret Oslo Tronstad, Hans Petter (Kari) Haakon Tveters vei 7 A 0682 Oslo Woll, Arne (Eva) Haakon Tveters vei Oslo Zettergreg, Mikael (Anne) Høyenhallveien 34B 0678 Oslo Øynes, Asbjørn (Ann-Elise) Gangstuveien Oslo Aakermann, Ingar (Sonja) Jomfrubråtvn Oslo Sum Medlemmer 40 * = Privilgert 4 Ajourført AK ** = Æresmedlem 1 Roll, Maren Jensdatter ** ikke installert Nordre Skøyen Hovedgård Side 10 av 10

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4.

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4. Side 1 MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 4. JUNI kl 19:00 Se Side 2 Klubbmøter: 4.06; 03.09; 01.10; 05.11; 03.12 Styremøter: 20.08; 17.09; 22.10; 19.11 Vivil lekene: 1. - 2. juni, Nadderud stadion

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Fra innholdet: Julekakebakemøte lørdag 21. november Medlemsmøte med julemat onsdag 25.

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Til stede: Jan, Olav, Kristin, Merete og Sigrun. Hun deltok den siste timen. Forfall: Maren Gjennomgang av referatet fra17.01.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

NR. 2 2009. Bygdeavis for Saksumdal. Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal. Årgang 12

NR. 2 2009. Bygdeavis for Saksumdal. Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal. Årgang 12 NR. 2 2009 Årgang 12 Bygdeavis for Saksumdal Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal Bygdeavis for Saksumdalen Innhold Side 3: Saksumdal Musikkforening Side 4: Rinna IL Side 5: Menighetsrådet Side

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

IFYE- NYTT NR 2-2012 4 av 5 utreisende IFYEer 2012

IFYE- NYTT NR 2-2012 4 av 5 utreisende IFYEer 2012 IFYE- NYTT NR 2-2012 4 av 5 utreisende IFYEer 2012 LEDEREN HAR ORDET! Hei alle IFYEer og alle dere andre som har kommet over dette eksemplaret av IFYE- nytt. Først vil jeg gjerne takke for at dere valgte

Detaljer

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1 DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG Foreningen har planer om

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff Den Evangelisk Lutherske Frikirke Pastorens hjørne Fredrikstad menighet Apenesgate 7,

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september Kiwanisnytt Nr. 03 2014 2015 April 2015 Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

Cara-vennen. Les i dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 2 - Mai 2011 - Årgang 22

Cara-vennen. Les i dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 2 - Mai 2011 - Årgang 22 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 2 - Mai 2011 - Årgang 22 Les i dette bladet: Invitasjoner til hele 9 (!) forskjellige treff Resultater fra teknisk

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer