Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet vårt, men la oss håpe det ordner seg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet vårt, men la oss håpe det ordner seg."

Transkript

1 Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Februar 2015 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet vårt, men la oss håpe det ordner seg. Juletrefesten ble vellykket også i år. Det var 1o5 fornøyde deltagere til stede til tross for temmelig ufyselig vær. Lotteriet ga også i år et betydelig bidrag til Frelsesarmeen. Jeg vil rette en takk til komiteen og alle som hjalp til for godt utført jobb! LC Haslum arrangerer årets Distriktsmøte 18. april på Sandvika Videregående skole. Vi har muligheter til å sende 4 delegater Bjørn A. og Arild har sagt ja til å stille opp. Flere som vil stille? Vi kan også stille med observatører dersom det er flere som har lyst til å stille opp. Du kan gi beskjed på februarmøtet. På Nyttårstorsken stilte LC Oslo / Bryn med 17 glade gutter. Vi var nok en gang største delegasjon. Torsken smakte som alltid utmerket og stemningen var god. Så til det viktigste i år Lions Røde Fjær. Til uka braker det løs. Vi har fått invitasjon til et kick-off møte for vår sone fredag 6. februar kl. 19:00 fra LC Oslo/Nordstrand. Jeg håper vi kan stille en god del medlemmer på dette arrangementet! Lørdag 7. februar skal vi være synlige og samle inn penger på kjøpesentre i vårt område. Det er viktig at så mange som mulig stiller opp. Samme dag er det også en stor festforestilling på Sentrum scene kl. 18:00 med blant andre Reidun Sæther, Mathea Glitterberg, Catharina Chen, Mimmi Tamba og Det Norske Blåseensemble for dem som ønsker litt kulturelt påfyll. Dette blir et arrangement med unummererte sitteplasser både i hovedsalen og på galleriet. Aldersgrense i hovedsalen er 18 år, og på galleriet er det fri aldersgrense. Billetter kjøpes her: Så søndag 8. februar må vi alle stille opp for hoveddelen av aksjonen. Det er jobber også til de som ikke kan gå så langt. Vi har gitt aksjonen beskjed om at vi har som mål å samle inn kr så her er det bare å tråkke til! Det vil bli informert i mer detalj om de forskjellige arrangementene på februarmøtet. Jeg ønsker dere alle vel møtt til februarmøtet hvor det nok en gang blir opptak. Stig Teige har sagt ja til å bli medlem. Husk den mørke dressen! Bjørn MEDLEMMER Husk vår vervekampanje! Vi tar gjerne imot flere medlemmer, så har du venner eller bekjente som kan passe inn, ikke nøl med å ta kontakt med styret og invitere dem til et av våre klubbmøter Vi er nå 40 medlemmer, og tar gjerne imot flere! Lions Club Oslo/ Bryn Postboks 19 Bryn 0611 Oslo Neste møte: Frist for avmelding senest mandag 2. feb kl 12 til Tom på Mail: Meny:Terteskjell m/fyll

2 Agenda klubbmøte 4. februar Presidenten ønsker velkommen Opptak: Stig Teige 2. Visepresidenten leser Lions mål og Lions Etiske Norm 3. Gratulasjoner m.m. 4. Referater a. Medlemsmøte 7. januar b. Styremøte 20. januar 5. Økonomisk status halvårsregnskap 6. Innkommende skriv 7. Bevilgninger 8. Komitérapporter 9. Lions Røde Fjær 10. Eventuelt Foredrag: Torbjørn Greipsland Utvandringen til Amerika m.m. Sosialt samvær med bespisning. Denne gangen serveres Terteskjell

3 Referat fra klubbmøte 7. januar Presidenten ønsket velkommen og introduserte en observerende gjest, Stig Teige, som fortalte kort om seg selv. 2. Sekretæren leste Lions Mål 3. Gratulasjoner: Harald, Gudbrand, Finn og Hans Petter. De 2 sistnevnte hadde fødselsdag på møtedagen. 4. Referater: a. Medlemsmøte 3. desember: Arne stilte spørsmål rundt pkt. 6c vedrørende skilt ved juletre ved Østensjøvannet. Det ble tydeliggjort at et mindre gult skilt som er satt opp står ved treet (synlig for forbipasserende på gangvei) med tekst om at treet er gave fra LC klubbene rundt vannet og ønske om God Jul og Godt Nytt år til publikum. Større skilt som ikke er satt opp ligger på stabburet. Dette (eller tilsvarende) har pleid å stå opp ved veien synlig for de som kjører forbi. Komitemedlemmer fra vår klubb oppfattet at en annen klubb skulle sette opp begge skiltene. b. Styremøte 16. desember: Arne stilte spørsmål rundt pkt. 6f vedrørende møtet med Bymiljøetaten. Keith og Rolf, som begge deltok i møtet, redegjorde for dette. I en diskusjon som fulgte var det enighet om at vi ikke skal sende søknad til kommunen i forbindelse med Lionslekene (skirennet). Bjørn B stilte spørsmål om hva styret mente i pkt. 6b vedrørende at sosialkomite må oppgi formål når de bevilger støtte. Han mente bestemt at slik praksis blir fulgt. Styret hadde fått en orientering fra komiteen der dette ikke hadde skjedd, men dette hadde nok skjedd som en engangs glipp i komiteformannens fravær. Etter styremøtet i desember og at referatet fra dette var skrevet er det fremkommet opplysninger som tilsier at planlagt opplæring i mars, som ville gått på bekostning av planlagt foredrag, blir utsatt til april. 5. Økonomi a. Økonomi generelt god b. Eksakt overskudd fra Aksjon Ved ikke klart. Mangler ennå en innbetaling. Overføring til klubbkasse av overskudd fra salg til medlemmer er ikke utført. Side 3 av 14

4 c. Kasserer har signaler om at ikke alle medlemmer som har kjøpt ved ønsker at overskudd fra eget ved-kjøp skal overføres klubbkasse. De dette gjelder må gi beskjed til kasserer. d. Overskuddet fra kirkekonserten ble ikke så stort som vi håpet, uten å være sikker på om alle fakturaer har kommet kan det tyde på at det blir under kr før vi legger til et ukjent beløp for annonser. Kjell A. har de eksakte tall, men han var ikke tilstede på møtet. 6. Innkomne skriv: a. Søknad om støtte fra en gruppe på Lambertseter VGS som skal arrangere fotballturnering med profil som ligger midt i «Mitt valg gata». Dette oversendes distriktet for vurdering her bør det kanskje være LRF profilering. b. Månedsskriv fra DG med informasjon om bl. a. opplæring (Lions Fundamentals) til nye medlemmer og orientering om festforestilling på Sentrum Scene lørdag 7/2 knyttet til LRF. c. Takkekort fra Karin Heivang for julehilsen og blomst 7. Bevilgninger: Styret har etter søknad fra Oppsal Frivillighetssentral bevilget støtte til opprettelse av egen WEB side kr Komitérapporter: a. Juletrefest v/ John Etter en grov opptelling ligger det an til ca 100 deltakere. Anmodning til medlemmer om å melde seg som sjåfører. Innkjøp utføres av Hans Petter, Gudbrand og Betty (Finns kone). Tilstrekkelig antall personer for smøring av snitter og på-dekking ble identifisert. b. Skirennkomiteen v/gudbrand: Avhengig av snø, og det tas avgjørelse om gjennomføring eller ei en drøy uke før 1. februar. c. Tulipankomiteen v/william: Det er søkt om å få stå å selge tulipaner på 3 steder foreløpig ok fra 1. d. Skøyenkvelden v/arne: Gardens deltakelse er avhengig av et eventuelt annet arrangement i Belgia. Dette er i øyeblikket ikke avklart. Det innebærer at vi må ha en «Plan B». Side 4 av 14

5 e. Juletrekomite v/rolf: Rolf har ordnet med en plate med kjetting som skal legges oppå røret når treet på gården skal ned. Plata legges foreløpig i stabburet. f. LRF v/finn: Det er satt opp arbeidslister, der klubbmedlemmer har fått sin plass med tid og sted både for stand på lørdag 7. februar og for innsamlingsstedene 8. februar. Vår klubb har bestilt 5000 brosyrer som skal deles ut i postkasser før aksjonsdagen. Noen brosyrer blir muligens holdt tilbake for utdeling på våre innsamlings-stands lørdag 7. februar. Finn har flere «bil-stickers» og oppfordret alle til å klistre disse på bilene. Vi ligger litt bak planen med å rekruttere bøssebærere, og det jobbes fortsatt med saken. Det oppsto litt småprat og diskusjon om hvordan vi best organiserer oss på de 2 «hovedkvarterene» på aksjonsdagen. Bøssebærere bør orienteres før de går ut med et veldig kort og tydelig budskap: «LRF er til inntekt for Lions skoleprosjekt mot mobbing» eller liknende. 9. Eventuelt: a. Bjørn T tok opp tråden om opplæring i «Lions Fundamentals» og oppfordret alle nye medlemmer til å delta på opplæring på Lions kontoret 21. januar. b. Etter kort diskusjon ble det besluttet at forsøket med web basert invitasjon ikke skal fortsette. c. Vi har mottatt «hyllest» fra avgått internasjonal president for å ha oppfylt medlemskriterier forrige Lions år. Vedlagt var et tøymerke som festes på klubbens fane. Møtet ble avsluttet med foredrag av Pål «Saken mot Odd Nerdrum et tankekors» før servering av sild. Side 5 av 14

6 Møtereferat - Styremøte 20. januar 2015 i Drengestua Møteleder: Referent Tilstede: Forfall: Bjørn Andresen Arild Kristiansen Bjørn Andresen, Keith Price, Harald Jønsson Finn Thorvaldsen, Tom Korstad og Arild Kristiansen Agenda: 1. Referater - Medlemsmøte 7. januar 2. Økonomisk status 3. Innkommende skriv 4. Bevilgninger 5. Lions Røde fjær 6. Eventuelt 1. Gjennomgang av referat fra klubbmøte 7. januar: OK 2. Økonomisk status: Gjennomgang av foreløpig regnskap pr 31. desember Innkomne skriv: a. Takkeskriv for vinterklær fra foresatt til barn i Oppsaltunet barnehage. b. Takkeskriv fra Frelsesarmeen for kr donasjon av Lise Fjeldstad honorar c. Brev fra Operasjon ved til alle Lions klubber i Oslo med forespørsel etter kandidater til tillitsverv i OV. De har årsmøte 14. april. 4. Bevilgninger: Ingen 5. LRF: Vår klubb skal også dekke deler av Abildsø og Manglerud. For at vi ikke kommer til å dekke overlappende roder med klubben i det området bør vår LRF komite samordne oss med Abilds-Manglerud klubben. Sekretærs kommentar: Kontaktperson for LRF i LC Oslo/Abildsø- Manglerud er Roger Nygård, mobil a. Finn har mottatt «Tips til bruk på aksjonsdagen» Side 6 av 14

7 b. Pr nå har vi kun 30 bekreftede bøssebærere fra Oppsal kor. Mange som pr nå ikke har bekreftet: i. Manglerud Star v/espen Sønstegaard ii. Manglerud bredde v/ Terje Brodal ->Alexander (daglig leder) iii. Oppsal Håndball iv. Manglerud og Høyenhall skolekorps v/ Bengt Morken c. Fra kommunen har vi fått tilgang til kart med roder á 100 husstander. Finn henter dette 21. januar. d. Opptelling på neste klubbmøte for påmelding til LRF kick off fredag 6. februar hos Nordstrandklubben e. Det er fremdeles uavklart hvordan pengehåndtering skal skje f. Finn har sendt brev til styret i Oppsal Håndball om mulighet for inntekt på kr 200 pr bøssebærer de stiller med, men foreløpig ingen respons. I øyeblikket har fremdeles ingen sagt seg villig til å gå med bøsser. g. Det er nå besluttet at vi benytter Opus (bak Oppsal kirke) som sentral, i tillegg til Høyenhall skole, på aksjonsdagen 8.februar. Oppfordring til våre medlemmer om deltakelse i februar Brynja 6. Eventuelt: a. Gjennomgang av februar møtet. Opptak av nytt medlem - Stig Teige. Foreløpig regnskap pr 31. desember og lister vedrørende LRF fra Finn sendes ut med februar Brynja. b. Gjennomgang av juletrefesten c. Forespørsel fra DG om kandidater til Lions Ildsjelpris 104H. prisen deles ut på Riksmøtet. d. Sonemøte torsdag 22.januar Bjørn, Finn og Arild er påmeldt Side 7 av 14

8 OBS!!!!Ny bemanningsliste Kast den gamle!!!!! Lørdag 7. Februar. Fremmøte kl Arbeidsfordeling Lions Røde Lørdag 7. Februar. Standplasser med bord, Rollup, kaffe, pepperkaker og innsamlingsbøsser. Oppsal senter. Hovedansvar: Asbjørn Øynes Fra kl til kl Bjørn Brikeland, Bjørn Andresen, Gudbrand Dahl. Fra kl til kl Trond Dynna, Tor Engebretsen, Jan Erik Hegstad, Jon Jacobsen. Manglerud senter. Hovedansvar: Bjørn Thoresen Fra kl til kl Kjell Andersen, Jan Fachenberg, Jan Henry Johansen, Willy Birkeli. Fra kl til kl Mikael Zettergren, Tom Korstad. Mads Lian. Arild Kristiansen. Bryn Senter. Hovedansvar: Terje Olsen Fra kl til kl Bengt A Morken, William Skøyen, Pål Berg, Rolf Håkon Kittelsen. Fra kl til kl Tor Ivar Smedstad, Espen Sønstegaard, Svein Jacobsen, Knut Bakkeli. Skøyenåsen senter. Hovedansvar: Arne Woll. Fra kl til kl Hans Petter Tronstad, Terje Kjersem, Ingar Aakermann. Fra kl til kl Terje Gulbrandsen. Keith Price, Harald Jønsson. Knut Erik Bjerkeseth. Pr.dato har vi for få bøssebærere. PS! Noen av dere står på to lister, og grunnen er at vi trenger mange for utdeling av ID-kort og bøsser og registrere disse, når den jobben er ferdig, må noen medlemmer ta en bøsse og få en rode som de går. Husk å ta med Lionsvest!!! Side 8 av 14

9 OBS!!!! Ny bemanningsliste Kast den gamle Søndag 8. Februar. Fremmøte Kl Bemanning av de to innsamlingstedene: Høyenhall skole (kjeller n til Østre Aker Musikkorps) utdeling/innlevering av bøsser og tellestasjon. Opus (bak Oppsal kirke) utdeling/innlevering av bøsser. Bøssene kjøres til Høyenhall for telling. Høyenhall skole Kjellermester organisering av lokaler Bjørn Thoresen Hovedansvar for utdeling/innsamling av innsamlingsbøsser og ID-kort: Bjørn Birkeland Kjell Andersen, Jan Fachenberg, Jan Henry Johansen, Willy Birkeli, Tom Korstad, Mads Lian, Terje Olsen, Tor Ivar Smedstad. Keith Price, Knut Bakkeli. Hovedansvar tellekorps Høyenhall skole: Terje Olsen/ Keith Price Åpne, tømme bøsser og tellekorps: Willy Birkeli, Reidar Lie, Knut Bakkelie. Opus (bak Oppsal kirke) Organisering av lokaliteter Finn Thorvaldsen Hovedansvarlig for utdeling/innsamling av innsamlingsbøsser og ID-kort: Bjørn Andresen Bjørn Andresen, Gudbrand Dahl, Tor Engebretsen, Jon Jacobsen. Arne Woll, Hans Petter Tronstad, Ingar Åkermann, Reidar Lie, Rolf Håkon Kittelsen, Wiliam Skøyen. Transport av bøsser fra Oppsal til Høyenhall for telling Hovedansvar transport: Asbjørn Øynes Transport: Hans Petter Trondstad, Gudbrand Dahl, Mads Lian, Bøssebærere: 19 stk. Trond Dynna, Kjell Andersen, John Jacobsen, Rolf Håkon Kittelsen, Terje Kjersem, Terje Guldbrandsen, Mikael Zettergren, Knut Erik Bjerkeseth, Jan Henry Johansen, Tom Korstad. Arne Woll, Jan Erik Hegstad, Tor Ivar Smedstad, Jan Fachenberg, Harald Jønnson, Pål Berg, Arild Kristiansen, Espen Sønstegaard, Bengt Morken. Side 9 av 14

10 Klubbstyret 2014/15 Hvem gjør Hva i Lionsåret Se LC Oslo/Bryns «Lille Hvite» Telefon President Bjørn Andresen Visepresident Arild Kristiansen Sekretær Arild Kristiansen Kasserer Keith Price Aktiviteter Harald Jønsson Klubbmester Tom Korstad De neste aktivitetene: Søndag 1. februar: Onsdag 4. februar: Lions lekene (Skirenn) Klubbmøte Torsdag 5. februar Torsdagskafe Oppsalhjemmet frammøte kl Reidar og Jorunn Lie Willy og Astrid Birkeli Fredag 6. februar: Lørdag 7. februar: Søndag 8. februar: LRF Kick off hos LC Oslo/Nordstrand (meld dere på via Presidenten asap) LRF innsamlingsstands på 4 handlesentre LRF aksjonsdag Side 10 av 14

11 Jeg synes tankesettet bak MITT VALG er en gavepakke til alle som jobber for et mer tolerant samfunn, sier Astrid Nyquist, nyansatt direktør på Beitostølen Helsesportsenter. Beitostølen Helsesportsenter støtter innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær 2015! Formålet for aksjonen er det landsomfattende barne- og ungdomsprogrammet MITT VALG som er et undervisningsopplegg som bidrar til å skape et trygt og godt læringsmiljø. Opplegget er holdningskapende og forebyggende med hensyn til problematferd som mobbing og rusmisbruk. Programmet brukes primært i skoler og i barnehager, men Nyquist mener konseptet kan fungere i flere sammenhenger der barn møtes. - Et godt læringsmiljø er noe vi er opptatt av på Beitostølen helsesportsenter også, forteller direktøren. - Å ta vare på hverandre, respektere ulikhet og føle gleden over egen mestring. MITT VALG kan også bidra til å styrke selvtilliten hos unge med funksjonsnedsettelser slik at de bedre ser muligheter til å delta i et stadig mer krevende og prestasjonsrettet arbeidsliv. - Sosial kompetanse og empati vil bli etterspurte ferdigheter i fremtiden, og dette kan bidra til at vi evner å verdsette et større mangfold og øker respekten for personer med ulik bakgrunn og forutsetninger. I 1966 var formålet for Lions Røde Fjær å bygge Beitostølen Helsesportsenter. I årene som har gått har senteret utviklet seg til å bli et av landets mest anerkjente institusjoner innen helsesport. Lions' investering viser seg å ha vært både langsiktig og bærekraftig, og har medvirket til vekst for viktige målgrupper. - Formålet for årets aksjon er brennaktuelt, og vi tror Lions igjen har truffet riktig og satset på et arbeid som vil være viktig i mange år, sier Nyquist. I tillegg til å støtte Lions Røde Fjær 2015, bidrar Beitostølen Helsesportsenter til Lions' arbeid gjennom å være en "Venn av Lions". Sekretæren beklager Sekretæren er dypt ulykkelig og beklager på det sterkeste at han ved en utilgivelig slurvefeil dessverre utelot vårt æresmedlem Maren Jensdatter Roll fra klubbens medlemsoversikt i Brynja for januar. Sekretæren har etter denne bedrøvelige blunderen fått represalier fra allmuen, særdeles korte negler, røde øreflipper og kort sveis i nakken m.m. kort fortalt en opplevelse som sitter for livet. Ved å ta inn hennes smukke portrett i Brynja, og også anbefale følgende opplevelse på YouTube, der hun forteller om eget liv, håper sekretæren om forlatelse av synden og å normalisere forholdet til Maren Jensdatter Roll. https://www.youtube.com/watch?v=xp8gz-o_eka Håpet er da å ha styrket allmenn kunnskap om, og generell respekt overfor, vårt æresmedlem, som for øvrig ble født en gang på 1630-tallet og døde i Hun eide en periode bl.a. eiendommen Nordre Skøyen Hovedgård, men bodde selv i Rådhusgata 19, Christianias eldste hus. Side 11 av 14

12 Side 12 av 14

13 Side 13 av 14

14 Medlemsfortegnelse Bryn Lions Club Oslo Navn Ektefelle Tlf. jobb Tlf. privat Mobil Adresse Postnr./sted E-post privat E-post jobb Andersen, Kjell (Mette) Svartdalsveien Oslo Andresen, Bjørn (Kari Eng) Gangstuveien Oslo Bakkeli, Knut (Kirsten Ruud) Fugleliveien Oslo Berg, Pål (Anne) Dalbakkvn Oslo Birkeland, Bjørn (Sidsel) Hellerud Gårdsvei Oslo Birkeli, Willy (Astrid) Svartdalsvn. 10 C 0678 Oslo Bjerkeseth, Knut Erik (Margrethe) Lundveien Oslo Borgen, Per Øistein (Astrid) Glitrevn Oslo Dahl, Gudbrand (Anna Marie) Dalbakkveien Oslo Diesen, Helge * Rundtjernveien Oslo Dynna, Trond (Bente Sandmo) Mekanikerv Oslo Engebretsen, Tor (Gunvor) Peter Aas vei Oslo Fachenberg, Jan (Inger) Traktorvn. 5 b 0678 Oslo Gulbrandsen, Terje (Gitte) Høyenhallsvingen Oslo Hegstad, jan Erik (Marit) Haakon Tvetersvei Oslo Jacobsen, John (Aud) Haakon Tvetersvei Oslo Jacobsen, Svein * (Karin) Østensjøvn 81A 0667 Oslo Jensen, Kjell * (Tove) Østmarkvn Oslo Johansen, Jan Henry (Torill) Bekkeveien 17B 0667 Oslo Jønsson, Harald Ravneveien Rasta Kittilsen; Rolf Haakon (Mette) Vetlandsveien 74C 0683 Oslo Kjersem, Terje (Janne) Postboks 8101, Dep 0032 Oslo Korstad, Tom Høyenhallvn Oslo Kristiansen, Arild (Lise) Lundveien 16B 0678 Oslo Lian, Mads (Kari Bachke) Høyenhallveien 32B 0678 Oslo Lie, Reidar * (Jorunn) Glitrevn Oslo Morken, Bengt A. (Kari Kveum) Lundveien Oslo Olsen, Terje (Jorunn Fried) Bekkeveien 15 B 0667 Oslo Price, Keith Skøyen Allè Oslo Skøien, William (Berit) Skøyenåsveien 7A 0682 Oslo Smedstad, Tor Ivar (Anne Elisabeth) Godliaveien Oslo Stokke, Kjell Torgeir (Halldis) Kampheimvn. 6 B 0685 Oslo Sønstegaard, Espen Kildalsvei Oslo Thoresen, Bjørn E. (Liv) Bekkeveien 15 A 0667 Oslo Thorvaldsen, Finn (Betty) Østbyfaret Oslo Tronstad, Hans Petter (Kari) Haakon Tveters vei 7 A 0682 Oslo Woll, Arne (Eva) Haakon Tveters vei Oslo Zettergreg, Mikael (Anne) Høyenhallveien 34B 0678 Oslo Øynes, Asbjørn (Ann-Elise) Gangstuveien Oslo Aakermann, Ingar (Sonja) Jomfrubråtvn Oslo Sum Medlemmer 40 * = Privilgert 4 Ajourført AK ** = Æresmedlem 1 Roll, Maren Jensdatter ** ikke installert Nordre Skøyen Hovedgård Side 14 av 14

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20. Innhold: 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20 Lions Club Åsnes`40-årsjubileum ble markert på sommermøtet i Juvberget. Knut Aandstad koserte under middagen om bakgrunnen for klubbens tilblivelse

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 3 2013/2014. Velkommen til medlemsmøte

Se og Brøl. Nr. 3 2013/2014. Velkommen til medlemsmøte - 0 - Se og Brøl Nr. 3 2013/2014. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 01.10. 3 Oversikt over bev. beløp 6 Ref. styremøte 21.10. 7 DG`s nov.brev 9 Velkommen til medlemsmøte Tirsdag 05. nov..

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer