Innholdsfortegnelse. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Norsk"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Informasjon om forskrifter... 3 Beskrivelse av advarselssymboler... 3 Sikkerhetsmerknader... 4 Forord... 6 Garanti og service Komme i gang Pakkens innhold Montering av stativfoten Introduksjon av TV-en Funksjoner Kontrollpanel Inngangs- og utgangskontakter Fjernkontroll Sette batterier i fjernkontrollen Sette opp TV-en din Tilkopling av strøm Bakre tilkoplinger Bruke fjernsynsapparatet Slå TV-apparatet på og av Bytte kildesignaler Utføre et automatisk kanalsøk Velge kanaler Justere volumet Justere OSD-innstillinger Innstillinger i OSD-menyen Tilpasse bildeinnstillinger Justere lydinnstillinger Justere TV-innstillinger Justere funksjonsinnstillinger

2 Innholdsfortegnelse 3.6 Justere Øko-innstillinger Feilsøking Støttet tid USB-kompatible formater som støttes Spesifikasjoner Demontere stativsokkelen Bruke kabelsamleren

3 Informasjon om forskrifter CE-konformitetserklæring Denne enheten er i overensstemmelse med kravene til EU-direktivet 2004/108/EC etter vurdering av loven til medlemsstatene når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, og direktiv 2006/95/EC om harmonisering av lovene til medlemsstatene som gjelder elektrisk utstyr for bruk innen enkelte spenningsgrenser. Hannspree kan ikke påta seg ansvar for manglende evne til å møte kravene som skyldes tilpasning av enheten som ikke er anbefalt. Beskrivelse av advarselssymboler FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES ADVARSEL FORSIKTIG Dette symbolet brukes for å varsle brukere om å legge merke til viktige beskrivelser om bruk, vedlikehold (reparasjon) og ytterligere viktig informasjon knyttet til denne TV-en. Dette symbolet brukes for advare brukere om faren for elektriske støt på grunn av farlige eller uisolerte komponenter. 3

4 Sikkerhetsmerknader Sikkerhetsmerknader for montering Plassering Unngå at TV-en utsettes for sollys eller andre sterke varmekilder over lengre tid. La det være nok avstand mellom TV-en og veggen slik at varme kan slippes ut. ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk, utsett ikke apparatet for regn eller fuktighet. Ikke utsett apparatet for dryppende eller sprutende væske. Sett heller aldri gjenstander fylt med væske, slik som vaser oppå apparatet. FORSIKTIG Disse vedlikeholdsinstruksjonene skal kun brukes for kvalifisert servicepersonell. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke utføre noen annen type vedlikehold enn det som står oppgitt i bruksanvisningen, med mindre du er kvalifisert til å gjøre dette. ADVARSEL For å hindre brann, må stearinlys og annet med åpen flamme alltid holdes borte fra dette produktet. 4

5 Merknader: Dette LED-LCD HDTV-apparatet er kun for underholdningsbruk, og visuelle skjermoppgaver er unntatt. Denne enheten bruker en VGA-kontakt for å koble til en PC. For å redusere påvirkningen av hovedstrømfrekvens på kildesignalet, bruk en VGA-skjermkabel med ferrittskjerm. Personlig sikkerhet 1. For å unngå overbelastning av strømforsyningen, må du aldri koble for mange elektriske enheter inn i én stikkontakt, skjøteledning e.l. 2. Farlige høyspennings elektriske strømkomponenter finnes inni TV-en. For å unngå elektrisk sjokk, ikke åpne kabinettet. 3. Ikke plasser eller slipp metaller, små gjenstander eller brennbare materialer inn i ventilene på TV-en. 4. Hvis TV-en slippes i bakken, faller ned eller skades på en annen måte, må du koble fra strømledningen med én gang og ta kontakt med en autorisert servicetekniker. 5. Hvis noe væske sprayes eller dryppes på TV-en, ta kontakt med en autorisert servicetekniker. 6. Skjermen på TV-en er laget av glass. Unngå støt eller skraping på skjermen. Hvis skjermen knuses, må du ikke ta på det brukne glasset. 7. Ikke la barn bruke TV-en uten tilsyn. 8. Vær forsiktig når du kobler fra strømledningen. Hold pluggen. Ikke prøv å koble fra pluggen ved å trekke i selve ledningen. Installasjon 1. Ikke plasser TV-en på steder som er ekstremt støvete eller mye damp. 2. Unngå blokkering av ventilene på TV-en, ikke plasser TV-en på en seng, sofa, teppe eller i et forseglet kabinett. 3. Installer innendørsantennen borte fra strømoverføringslinjer for å unngå faresituasjoner. 5

6 Forord Takk for at du kjøpte et Hannspree TV-apparat som har en skjerm med flytende krystaller (LED-LCD HDTV). Den nye TV-en din lar deg ha glede av overlegen lyd og video mens den gir deg tilgang til avansert teknologi. Les nøye gjennom denne veiledningen i sin helhet før du setter opp, bruker eller betjener TV-en. For å sørge for trygg og riktig installasjon og betjening av TV-en, er det viktig at sikkerhets- og bruksveiledningene i denne håndboken følges. Denne brukerveiledningen er utviklet for å hjelpe deg sette opp og bruke TV-en. Informasjonen i denne veiledningen har blitt nøye kontrollert for nøyaktighet, men ingen garanti blir gitt for nøyaktigheten i innholdet. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Så fremt det er tillatt av gjeldende lov, skal ikke Hannspree, Inc. ( Hannspree ) på noen måte holdes ansvarlige for direkte, indirekte, spesielle, typiske, utilsiktet eller følgeskader som oppstår som følge av feil eller utelatelser i denne veiledningen, selv om muligheten for slike skader er opplyst. Garanti og service For fullstendig informasjon om garanti og service, se "garantikortet" som følger med TV-en. 6

7 Copyright Copyright 2010 Hannspree, Inc. Med enerett. Denne veiledningen er beskyttet av copyright og distribueres under lisenser som begrenser dens bruk, kopiering og distribusjon. Ingen deler av denne veiledningen kan reproduseres i noen form på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Hannspree. TV-en som er beskrevet i denne veiledningen kan inkludere kopibeskyttet programvare fra Hannspree (eller andre tredjeparter). Hannspree (eller andre tredjeparter) forbeholder de eksklusive rettighetene for kopibeskyttet programvare, som rettigheten til å distribuere eller reprodusere kopibeskyttet programvare. I henhold til, og så fremt det er tillatt av gjeldende lov, skal ikke noe kopibeskyttet programvare i produktet som er beskrevet heri distribueres, tilpasses, omvendt konstrueres eller reproduseres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Hannspree (eller noen annen tredjeparter). Hannspree-logoene i dette dokumentet er varemerker for Hannspree. Alle andre produktnavn, varemerker eller logoer som er nevnt her brukes kun for identifikasjonsformål, og kan være varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive eiere. Kjøp av produktet beskrevet heri skal ikke regnes som overgivelse av, verken direkte eller indirekte, avskjæring eller lignende, enhver lisens under kopibeskyttelse, patenter, patentsøknader eller varemerker for Hannspree, utenom for normal, ikkeeksklusiv bruk som oppstår ved bruk av loven i et salg av et produkt. Merknad om varemerker Hannspree-produkter bruker High-Definition Multimedia Interface (HDMI )-teknologi. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC. Lisensmerknad og varemerkebekreftelse Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-d-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. 7

8 1 Komme i gang 1.1 Pakkens innhold Kontroller at følgende komponenter følger med i esken. Kontakt kundeservice hos Hannspree med én gang hvis du oppdager at noe mangler eller er skadet. TV Brukerhåndbok Hurtigstartguide Garantikort Strømledning Fjernkontroll og batterier Rengjøringsklut for TV Stativskruer x 3 (for 19 /22 ) Stativskruer x 4 (for 25 /28 /32 /42 ) ME61 I henhold til WEEE-reguleringen, kan ikke denne TV-en håndteres som vanlig husholdningsavfall i Europa. Se resirkuleringsinformasjonen på websiden vår når du skal avhende produktet. 8

9 1.2 Montering av stativfoten SV19/SV22: (1) Når du monterer stativfoten på TV-apparatet, må du alltid søke hjelp hos en annen person. (2) Legg TV-apparatet over et håndkle eller et tøystykke for å hindre at det blir riper i rammen eller glasset, og plasser det ved kanten av et bord. (3) Følg anvisningene og plasser foten i riktig retning. Sett foten inn, deretter de 3 (medfølgende) skruene, og skru godt fast. Skru dem fast med en passende stjerneskrutrekker. Sørg for at TV-apparatet holdes godt fast så det ikke sklir. Når du flytter på TV-apparatet, må du alltid søke hjelp hos en annen person. 9

10 SV25/SV28/SV32/SV42: (1) Når du monterer stativfoten på TVapparatet, må du alltid søke hjelp hos en annen person. (2) Legg TV-apparatet over et håndkle eller et tøystykke for å hindre at det blir riper i rammen eller glasset, og plasser det ved kanten av et bord. (3) Følg anvisningene og plasser foten i riktig retning. Sett foten inn, deretter de 4 (medfølgende) skruene, og skru godt fast. Skru dem fast med en passende stjerneskrutrekker. Sørg for at TV-apparatet holdes godt fast så det ikke sklir. Når du flytter på TV-apparatet, må du alltid søke hjelp hos en annen person. 10

11 1.3 Introduksjon av TV-en Du kan se på analoge (PAL/SECAM) og digitale (DVB-T/DVB-C) TV-kanaler, og enkelt kople til en videokassettspiller, dekoderboks eller DVD-spiller til inngangskontakten for SCART, HDTV (Komponent), AV (Sammensatt) eller HDMIinngangsporter (plassering av disse portene avhenger av modellen). Du kan også bruke TV-en som en PC-monitor ved å kople den til via VGA-porten. Praktiske kontrollknapper på TV-en og en fjernkontroll lar deg bytte kanaler, tilpasse volumet og endre skjerminnstillinger gjennom en brukervennlig skjermmeny. De innebygde høyttalerne gir en fyldig lyd og en praktisk lydutgangsport lar deg kople til et eksternt lydsystem eller øretelefoner. 1.4 Funksjoner TV-tuner: Innebygd TV-tuner Støtte for lyd/video: SCART-innganger VGA-inngang (PC) HDMI-innganger HDTV (komponent)-enhet H/V-lydinnganger PC-linjeinngang 3,5 mm stereoøretelefonutgang AV (komposittvideo)- inngang SPDIF-utgang (digital lyd ut) OSD (On-Screen Display) menysystem USB (musikk, bilde og film) Fastvareoppdatering via USB Tekst-TV nivå 1,5 med minne for 1000 sider Innebygd stereohøyttaler Bildeforbedringsteknologi 3:2- og 2:2-nedtrekking 3D kombinasjonsfilter HD-klar TV 3D MA-bildeinnfletting Dynamisk baklyskontroll Dynamisk kontrast Øko-design Støyreduksjon Merk: De støttende enhetene som nevnes i denne håndboken kan variere avhengig av modellen. For mer informasjon, se produsentens brukerveiledning eller hurtigstartsguiden til TV-modellen din. 11

12 1.5 Kontrollpanel Beskrivelse Knapp Funksjon Strøm Trykk for å slå TV-apparatet på eller av. Inngangskilde INPUT Trykk for å velge riktig inngangskilde. Meny Programvalg Programvalg MENU P P Trykk for å slå OSD-menyen (on-screen display) på eller av. Trykk for å øke programnummeret eller gå oppover til forrige element i OSD-menyen. Trykk for å senke programnummeret eller gå nedover til neste element i OSD-menyen. Juster volum VOL + Juster volum VOL - Trykk for å øke volumet eller gå til høyre i OSDmenyen. Trykk for å senke volumet eller gå til venstre i OSD-menyen. Fjernkontrollsensor Strøm/ventemodus -indikator Høyttalere Motta innkommende kommandoer fra fjernkontrollen Indikerer strøm- eller standby-statusen. LEDlampen blir hvit når enheten slås på. Leverer høykvalitetslyd. 1.6 Inngangs- og utgangskontakter Beskrivelse Kontakt Funksjon Kabel/antenne Kople til en antenne eller kabel-tv. 12

13 Beskrivelse Kontakt Funksjon Øretelefon-utgang Component/CVBSinnganger (lyd) Komponentinnganger (video) Koble til øretelefoner eller eksterne høyttalere med innebygd forsterker. Kople til en ekstern enhet, som videospiller, dekoderboks eller DVDspiller. Kople til en ekstern enhet, som videospiller, dekoderboks eller DVDspiller. Inngang for PC-lyd Kople til et lydsignal fra en PC SCART 1 Kople til en ekstern enhet, som en videospiller, dekoderboks eller DVDspiller med AV, S-Video, V/H inn. SCART 2 (kun 32 /42 ) Kople til en ekstern enhet, som en videospiller, dekoderboks eller DVDspiller med AV, S-Video, V/H inn. VGA-inngang (PC) Koble til PC-ens VGA-port. USB Kople til en USB-enhet. Video VIDEO Kople til en ekstern enhet, som videospiller, dekoderboks eller DVDspiller. 13

14 Beskrivelse Kontakt Funksjon CI HDMI 1-inngang HDMI 2-inngang (kun 32 /42 ) HDMI 3-inngang SPDIF SPDIF Kople til en CI-enhet (felles grensesnitt, CI = Common Interface). Kople til HDMI-utstyr eller til enheter som en DVD-spiller eller set-top-boks via en HDMI-DVI-adapterkabel. Kople til HDMI-utstyr eller til enheter som en DVD-spiller eller set-top-boks via en HDMI-DVI-adapterkabel. Kople til HDMI-utstyr eller til enheter som en DVD-spiller eller set-top-boks via en HDMI-DVI-adapterkabel. Kople til digitale lydenheter som hjemmekinoforsterker. Strømkontakt AC IN Kople til strømledningen som følger med. 1.7 Fjernkontroll Beskrivelse Ikon Funksjon Strøm Trykk for å slå TV-apparatet på eller av. Inngangssignaltype Tastatur INPUT Trykk for å velge mellom inngangssignaltype: TV, YPbPr, AV, SCART, PC, HDMI 1, HDMI 2 og USB. Bruk for å velge et program direkte. Trykk på 0-9 for å angi programnumrene (trykk på 1 og 0 for program 10). 14

15 Beskrivelse Ikon Funksjon Pro.List Pro.LIST Trykk for å vise de innebygde programmene. Siste LAST Trykk for å gå tilbake til den sist valgte kanalen. Information (informasjon) Meny INFO MENU Trykk for å vise aktuell kanal/programinformasjon. Trykk for å slå OSD-menyen (on-screen display) på eller av. OK OK Trykk for å bekrefte valget. Pilknapper Trykk opp, ned, venstre eller høyre for å bla gjennom menyene i OSD. Elektronisk programguide EPG Trykk for å vise detaljert programinformasjon for kanaler (kun DTV). Tekst-TV-modus TEXT Trykk for å aktivere Tekst-TV. Juster volum Demp VOL / VOL MUTE Trykk VOL + for å øke volumet. Trykk VOL - for å minke volumet. Trykk for å dempe lyden helt. Trykk igjen eller trykk på volumjusteringsknappene for å gjenopprette lyden. Flerspråklig lyd Trykk for å endre flerspråklig lydvalget på TVkanalen. Velg program P / P Rød, Grønn, Gul, Blå Trykk P for å øke programnummeret. Trykk P for å minke programnummeret. Rød, Grønn, Gul, Blå 15

16 Beskrivelse Ikon Funksjon Indeks INDEX Trykk for å vise en tabell over tilgjengelige emner på tekst-tv. (Fungerer kun i Tekst-TV-modus.) Miks MIX Trykk for å vise tekst-tv over programmet på skjermen. (Fungerer kun i Tekst-TV-modus.) Juster størrelse SIZE Trykk for å justere skjermstørrelse. (Fungerer kun i Tekst-TV-modus.) Teksting SUBTITLE Med en ATV-kilde, hvis tekst-tv-modus er aktivert og tekst-tv har en tekstingside, trykk for å vise tekstingsiden. Hvis kilden er DTV, kan du trykke denne for å vise OSD-menyen for teksting og velge ønsket språk. Hold HOLD Trykk for å deaktivere automatisk endring av side som kun oppstår når mer enn én Tekst- TV-side finnes. (Fungerer kun i Tekst-TV-modus.) Vis REVEAL Trykk for å vise skjult informasjon, som løsninger på gåter. (Fungerer kun i Tekst-TVmodus.) Lydmodus SOUND Trykk og hold for å veksle mellom alle lydinnstillingene: Personlig, Musikk eller Tale. Bildemodus PIC Trykk kontinuerlig for å bla gjennom alle bildeinnstillingene: Levende, Film, Øko, Personlig, Standard. Avslutt EXIT Trykk for å gå ut av menyen. 16

17 Beskrivelse Ikon Funksjon Frys FREEZE Trykk for å pause en videoramme på skjermen. (Kun programmerbar i TV-kilden) Innsoving Sideforhold SLEEP ASPECT Trykk gjentatte ganger for å stille innsovingstid (Av, 10min, 20min, 30min, 40min, 50min, 60min, 90min eller 120min). Avbryt telleverket ved å velge Av - alternativet. Trykk for å justere bredde/høyde-forhold til bildet med bildesideforhold: Auto, Normal, Zoom1, Zoom2 og Full skjerm. Merk: For best resultat bør du bruke fjernkontrollen innenfor riktig avstand fra framsiden av TV-en. Ikke overstig en vinkel på 30 grader når du peker mot TV-en. Bruksavstanden kan være kortere når signalsensoren er direkte utsatt for sterkt lys. Rett senderen på fjernkontrollen mot signalsensoren og kontroller at det ikke er noen hindringer i veien mellom dem. 17

18 1.8 Sette batterier i fjernkontrollen 1 Åpne batteriluken på baksiden av fjernkontrollen (A). (A) 2 Sett inn batteriene etter polaritetsmerkene inni batterirommet (B). 3 Sett på batterilokket igjen (C). (B) (C) 18

19 FORSIKTIG Hvis fjernkontrollen ikke brukes for en lengre periode, må du ta ut batteriene og oppbevare dem forsvarlig. Vær forsiktig når du håndterer batterier som er skadet eller lekker, og vask hendene med såpe hvis du kommer i kontakt med væske fra batteriene. Hvis fjernkontrollen har to batterier, må du ikke blande nye og gamle batterier, ellers kan de nye batteriene få en kortere levetid. Kjemiske væsker kan lekke fra de gamle batteriene. Eksplosjonsfare hvis batterier blir byttet ut på feil måte. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av utstyrsfabrikanten. Sørg for at brukte batterier kasseres på forsvarlig måte etter anvisning fra produsenten. Henvis til dine lokale regler for resirkulering eller avfallshåndtering, og kontakt et lokalt miljøsenter for å deponere brukte batterier. Fjernkontrolldekslet kan ha en magnet. Hvis dette er tilfelle må du ikke plassere magnetisk følsomme gjenstander som klokker, kredittkort eller flash media i nærheten av dekslet. Ikke bruk kraft når du åpner fjernkontrolldekslet, da dette kan skade hengselen. 19

20 AC IN 2 Sette opp TV-en din 2.1 Tilkopling av strøm 1 Kople strømledningen inn i AC IN-kontakten på baksiden av TV-en. 2 Kople pluggen på den andre enden av strømledningen inn i en stikkontakt. 2.2 Bakre tilkoplinger Se illustrasjonen og tabellen under for instruksjoner om tilkopling. Høyttalersystem 10 Videokamera CI-baserte enheter DVD-spiller PC Høyttalersystem av høy kvalitet 9 Videokamera VCR/VCD/DVD/ STB PC Blu-Ray-spiller Kun 32 /42 Kun 32 /42 8 Øretelefon Hjemmekino Videospillkonsoll DVD-spiller VCR/VCD/DVD/STB Videospillkonsoll TV-kabel/antenne 20 Videospiller

21 Nr. Kontakt Merknader/instruksjoner 1 LYD inn Lydkabelen er tilleggsutstyr. 2 VGA VGA- og lydkabler er tilleggsutstyr. LYD inn 3 HDMI 1 HDMI-kabelen er tilleggsutstyr. HDMI 2 HDMI 3 Når HDMI til HDMI-kabelen er koplet til, trenger du ikke kople til lydkabelen. Det er derimot nødvendig å gjøre dette hvis en HDMI til DVI-kabel koples til. 4 SPDIF SPDIF-kabelen er tilleggsutstyr. 5 Komponentinnganger Video- og lydkabler er tilleggsutstyr. (video) Komponentinnganger (audio) 6 SCART 1 Til audiovisuelle enheter uten SCART-kontakt kan du SCART 2 bruke en SCART-adapter i tillegg til en SCART til SCART-kabel. Hvis du bruker en SCART-adapter, kan S- Videokontakten og videokontakten ikke koples til samtidig, da de sammen kan danne feil signaler. SCART til SCART-kabelen og SCART-adapteren er tilleggsutstyr. 7 Kabel/antenne Hvis du ikke mottar kanaler etter å ha koplet til en TVkabel eller -antenne, må du søke etter kanaler. 8 Øretelefon De interne TV-høyttalerne sender ikke ut lyd når en høyttaler eller hodetelefoner er koplet til. 9 Komposittinngang Video- og lydkabler er tilleggsutstyr. (video) Komposittinnganger (lyd) 10 CI Felles grensesnitt-kabelen er tilleggsutstyr. Merk: De tilgjengelige kontaktene kan varere fra modell til modell. 21

22 2.3 Bruke fjernsynsapparatet Slå TV-apparatet på og av 1 Trykk på kontrollpanelet eller fjernkontrollen. Strømlampen blir hvit når enheten slås på. 2 Trykk igjen. Strømlampen slukker når enheten slås av Bytte kildesignaler Trykk INPUT på kontrollpanelet for å velge signal for innkommende kilde Utføre et automatisk kanalsøk Før du bruker TV-en til å se på programmer, må du først aktivere kanalsøket. 1 Trykk MENU på kontrollpanelet eller fjernkontrollen, og velg deretter å gå inn i TV-menyen. 2 Velg Kanaler > Kanalskanning > Kun ATV eller ATV og DTV. 3 Trykk på fjernkontrollen for å kjøre kanalsøket Velge kanaler Trykk P på fjernkontrollen (eller P på kontrollpanelet) for å øke kanalnummeret. Trykk P på fjernkontrollen (eller P på kontrollpanelet) for å minke kanalnummeret. Tast inn det spesifikke kanalnummeret ved å trykke på tallknappene på fjernkontrollen Justere volumet 1 Trykk VOL+ på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å øke volumet. 2 Trykk VOL- på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å redusere volumet. 3 Trykk på MUTE for å slå av alle lyder, og trykk en gang til på MUTE eller trykk på volumknappene for å gjenopprette lyden. 22

23 3 Justere OSD-innstillinger OSD-menyen gir en rask og enkel måte å justere innstillingene på TV-en. OSDmenyen er lett tilgjengelig via knappene på fjernkontrollen. Bilde HOVEDMENYEN: Viser en liste med menyelementer. Smartbilde Lysstyrke Kontrast Farge Fargetone Skarphet Fargetemperatur Avansert kontroll Standard Kjølig Fjerne OK Velg EXIT Avslutt JUSTERBARE alternativ: Viser innstillingen/verdien til de justerbare alternativene. INSTRUKSJONER: Kortfattede forklaringer til justering av innstillingene Funksjon TV-kontrollpanel Fjernkontroll OSD-meny MENU MENU Opp P Pil Ned P Pil Velg/øk VOL + Pil Velg/senk VOL Pil Tilbake MENU EXIT Avslutt MENU EXIT 23

24 3.1 Innstillinger i OSD-menyen Følg instruksene på nedre side av OSD-funksjonsmenyen. Trykk P /P på kontrollpanelet eller piltastene / for å bla gjennom menyene, VOL + på kontrollpanelet eller piltasten for å velge et element, MENU på kontrollpanelet eller EXIT for å avslutte OSD-menyen. Følgende menyer kan stilles inn med ulike justeringsmetoder. 3.2 Tilpasse bildeinnstillinger 1 Trykk på MENU (MENY) for å gå inn i OSDhovedmenyskjermen. Bilde vises. 2 Trykk på for å gå inn i Bilde-menyen. 3 Trykk på / for å velge et element. 4 Trykk på / for å justere skalaer eller alternativinnstillinger. Bilde Smartbilde Lysstyrke Kontrast Farge Fargetone Skarphet Fargetemperatur Avansert kontroll Standard Kjølig Fjerne OK Velg EXIT Avslutt 5 Trykk EXIT for å gå tilbake til Bilde. 6 Trykk EXIT for å avslutte OSD-menyen. Bilde kan brukes til å justere innstillingene for Smartbilde, Lysstyrke, Kontrast, Farge, Fargetone, Skarphet, Fargetemperatur, Avansert kontroll og Avansert video (kun PC). Smartbilde kan stilles til Standard, Levende, Film, Øko eller Personlig. Lysstyrke, Kontrast og Farge kan justeres ved å trykke / for å flytte verdien fra 0 til 100. Fargetone kan justeres ved å trykke / for å flytte verdien fra -32 til 32. Skarphet kan justeres ved å trykke / for å flytte verdien fra 0 til 7. Fargetemperatur kan stilles til Normal, Varm eller Kjølig. Avansert kontroll kan brukes til å justere Støyreduksjon, Hudtone, Baklys og X-Contrast. Støyreduksjon kan stilles til Auto, Av, Lav, Medium eller Høy. Hudtone kan stilles til På eller Av. Baklys kan justeres ved å trykke / for å flytte verdien fra 0 til 100. X-Contrast kan settes til Påeller Av. 24

25 Avansert video kan brukes til å justere Lysstyrke, Kontrast, Fargetemperatur og Avansert video-innstillingene i PC-modus. Bilde Lysstyrke Kontrast Fargetemperatur Avansert video Kjølig Fjerne OK Velg EXIT Avslutt Merk: Alternativene som er tilgjengelig i OSD-menyen kan variere avhengig av inngangssignalkilden. 3.3 Justere lydinnstillinger 1 Trykk på MENU for å gå inn i OSDhovedmenyskjermen. 2 Trykk for å velge Lyd-menyen. 3 Trykk for å gå inn i Lyd-menyen. 4 Trykk på / for å velge et element. 5 Trykk på / for å justere skalaer eller alternativinnstillinger. 6 Trykk EXIT for å gå tilbake til Lyd-menybildet. 7 Trykk EXIT for å avslutte OSD-menyen. Lyd-menyen kan brukes til å justere innstillingene for Lydmodus, Eq. 120 Hz, Eq. 500 Hz, Eq. 1.5KHz, Eq. 5 KHz, Eq. 10 KHz, Balanse, Virtuell surround, Digital lyd ut, AVL, Type og Lydbeskrivelse. Lydmodus kan stilles til Musikk, Tale eller Personlig. Eq. 120 Hz, Eq. 500 Hz, Eq. 1.5KHz, Eq. 5 KHz og Eq. 10 KHz kan justeres ved å trykke / for å flytte verdien fra -6 til 6. Balanse kan justeres ved å trykke / for å flytte verdien fra -50 til 50. Virtuell surround kan stilles til På eller Av. Digital lyd ut kan stilles til Dolby Digital, PCM eller Av. Lyd Lydmodus Eq. 120Hz Eq. 500Hz Eq. 1.5KHz Eq. 5KHz Eq. 10KHz Balanse Virtuell surround Personlig Av Fjerne OK Velg EXIT Avslutt 25

26 AVL kan stilles til På eller Av. Type kan stilles til Normal, Hørselshemmet eller Lydbeskrivelse. For å justere Lydbeskrivelse, må du velge Lydbeskrivelse i Type-innstillingen først. Trykk / for å flytte verdien fra 0 til 100. Merk: Alternativene som er tilgjengelig i OSD-menyen kan variere avhengig av inngangssignalkilden. 3.4 Justere TV-innstillinger 1 Trykk på INPUT-knappen og velg TV som signaltype. 2 Trykk på MENU for å gå inn i OSDhovedmenyskjermen. 3 Trykk for å velge TV-menyen. 4 Trykk for å gå inn i TV-menyen. 5 Trykk på / for å velge et element. 6 Trykk på / for å justere skalaer eller alternativinnstillinger. TV Tuner-modus Land Kanaler Antenne Østerrike Fjerne OK Velg EXIT Avslutt 7 Trykk EXIT for å gå tilbake til TV-menybildet. 8 Trykk EXIT for å avslutte OSD-menyen. TV-menyen kan brukes til å justere innstillingene for Tuner-modus, Land og Kanaler. Tuner-modus kan stilles inn til Antenne og Kabel. Land kan stilles til Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia, Ukraina og Annet. Kanaler kan brukes til å utføre og justere innstillingene for Kanalskanning, Oppd.skanning, Enkel RF-søk, Anal.man.skann, Favoritt nettverksvalg, Kanalhopp, Kanalsort., Redigere kanaler, Dekoder, Anal.kan.finjust og Tøm kanallisten. 26

27 Velg Kanalskanning for å aktivere automatisk TV-kanalsøk. Kanaler Kanalskanning Kanalskanning Oppd.skanning Enkel RF-søk Analogue Manual Scan Favoritt nettverksvalg Kanalhopp Kanalsort. Redigere kanaler Status: skanner... Analoge kanaler: 0 Digitale kanaler: 0 0% OK Søk Velg EXIT Tilbake EXIT Avbryt Velg Oppd.skanning for å legge kanaler til den eksisterende kanallisten automatisk. Velg Enkel RF-søk for å søke etter digitale kanaler innenfor den valgte RF (radiofrekvens)-kanalen. Enkel RF-søk Søk enkel RF-kanal (kun digital). 0% RF-kanal Signalstyrke OK Søk EXIT Tilbake Velg Anal.man.skann for å søke etter analoge kanaler innenfor det angitte frekvensområdet. Anal.man.skann Søk etter analoge kanaler Start frekvens (MHz) Skann opp Skann ned EXIT Tilbake Velg Favoritt nettverksvalg for å velge favorittkanalene dine fra den eksisterende listen med TV-kanaler. 27

28 Bruk Kanalhopp for å hindre tilgang til utvalgte kanaler. Trykk P /P på fjernkontrollen eller P /P på kontrollpanelet. Kanalhopp Analog Analog Analog Analog Analog Analog Analog Analog OK Innstill Velg EXIT Tilbake Velg Kanalsort. for å endre rekkefølgen i kanallisten. Redigere kanaler lar deg justere detaljerte elementer, deriblant Kanalnr., Kanalnavn, Frekvens, Fargesystem og Lydsystem for hver kanal. Kanaler Redigere kanaler Kanalskanning Oppd.skanning Enkel RF-søk Analogue Manual Scan Favoritt nettverksvalg Kanalhopp Kanalsort. Redigere kanaler Sender Kanalnr.: Kanalnavn: Frekvens: Fargesystem Lydsystem Automatisk I OK Enter Velg EXIT Tilbake OK Innstill Velg EXIT Tilbake - For å endre kanalnummeret, velger du Kanalnr. og bruker siffertastene på fjernkontrollen til til å skrive tall. - For å endre kanalnavnet, velger du Kanalnavn og bruker siffertastene på fjernkontrollen til til å skrive bokstaver, tall og andre tegn. Trykk tastene gjentatte ganger for å veksle mellom ulike tegn. 28

29 TAST TEGN A B C 1 2 D E F 2 3 G H I 3 4 J K L 4 5 M N O 5 6 P Q R 6 7 S T U 7 8 V W X 8 9 Y Z 9 - Frekvens viser gjeldende kanalfrekvens. - Fargesystem viser hvilket fargesystem som gjeldende kanal bruker. - Lydsystem viser hvilket lydsystem som gjeldende kanal bruker. Dekoder støtter Canal+ (betal-tv-kanal med krypterte programmer). Velg Anal.kan.finjust for å justere frekvensen til den analoge kanalen så signalkvaliteten blir best mulig. Velg Tøm kanallisten for å slette alle kanalene. Merk: TV-innstillingene er kun tilgjengelige i TV-modus. 3.5 Justere funksjonsinnstillinger 1 Trykk på MENU for å gå inn i OSDhovedmenyskjermen. 2 Trykk for å velge Funksjoner-menyen. 3 Trykk for å gå inn i Funksjoner-menyen. 4 Trykk på / for å velge et element. 5 Trykk / for å endre innstillingsalternativer. Funksjoner Fjerne Menyspråk 4:3-modus Bildeformat Tid Teksting Språk Tekst-TV Felles gr.snitt OAD OK Velg 4:3 Auto EXIT Avslutt 6 Trykk EXIT for å gå tilbake til Funksjoner-menybildet. 7 Trykk EXIT for å avslutte OSD-menyen. 29

30 - Funksjoner-menyen kan brukes til å justere innstillingene Menyspråk, 4:3-modus, Bildeformat, Tid, Teksting, Språk Tekst-TV, Felles gr.snitt, OAD, Foreldrekontr.,Tilb.still std Slå av automatisk og SW ver.. Menyspråk kan brukes til å endre OSD-språket som brukes på skjermen. 4:3-modus kan brukes til å justere bredde/høyde-forholdet til 4:3 og 16:9. Tid kan brukes til å justeretidssone, Tid og Dvaleinnst.. Teksting kan brukes til å justere Anal. teksting, 1. Undertekst, 2. Undertekst og Type teksting. Språk Tekst-TV kan brukes til å justere Språk, txt-tv og Språk, dekoding. Velg Felles gr.snitt for å se informasjon om CI-leverandøren. Velg OAD for å oppgradere programvaren til denne enheten. Velg Tilb.still std for å gjenopprette alle instillinger til standard. Velg SW Ver. for å se den gjeldende fastvareversjonen. Velg Foreldrekontr. for å justere Kanalblokkering, Foreldreveil., Blokker input, Angi passord og Nullstill alle. En klarmelding ber deg skrive inn passordet før du kommer inn i undermenyen Foreldrekontr.. Standardpassordet er Foreldrekontr. Passord: Foreldrekontr. Kanalblokkering Foreldreveil. Blokker input Angi passord Nullstill alle EXIT Tilbake OK Enter Velg EXIT Tilbake Velg Kanalblokkering for å utestenge valgte kanaler. Velg Foreldreveil. for å sette Aldersgrense. Trykk / for å justere verdien fra 4 til 18 eller til Ingen. Velg Blokker input for å utestenge valgte inngangskilder. Slå av automatisk kan settes til Påeller Av. Angi passord Ny Bekreft EXIT Tilbake Velg Nullstill alle for å gjenopprette standard for alle foreldreinnstillinger. 30

31 Merk: Kanalblokkering er kun tilgjengelig i TV-modus. Bildeformat-valgene omfatter Auto, Normal, Zoom1, Zoom2 og Full skjerm. Se detaljer nedenfor. Auto Normal Zoom1 Zoom2 Full skjerm Merk: Alternativene som er tilgjengelig i OSD-menyen kan variere avhengig av inngangssignalkilden. 31

32 3.6 Justere Øko-innstillinger 1 Trykk på MENU for å gå inn i OSDhovedmenyskjermen. 2 Trykk for å velge Øko-menyen. 3 Trykk for å gå inn i Øko-menyen. 4 Trykk / for å justere innstillingsalternativene. 5 Trykk MENU for å gå tilbake til Øko-menybildet. 6 Trykk EXIT for å avslutte OSD-menyen. Øko-menyen kan brukes til å justere Av- og På-innstillingene. Øko Av På Fjerne OK Velg EXIT Avslutt 32

33 4 Feilsøking Situasjon Løsning Ingen bilde og ingen lyd. Ingen bilde, eller dårlig bilde, lyden er OK. Koble til strømledningen riktig. Kontroller om strømlampen er tent eller ikke. Trykk på kontrollpanelet eller fjernkontrollen. Trykk på Input for å bla gjennom tilkoblede videokilder. Trykk på P eller P for å bytte til andre TVprogrammer. Kontroller at alle kabler er korrekt koblet til. Kontroller antenne- og kabeltilkoblinger. Juster Lysstyrke i OSD-menyen Bilde. Bildet er ikke i farger. Juster Farge-alternativet i OSD-menyen Bilde. Bildet er OK, ingen lyd. Én av høyttalerne mangler lyd. Kan ikke motta noen TVkanaler med kabel-tv. Vil nullstille TV-innstillinger. Sørg for at lydenhetne fungerer ordentlig. Sørg for at lydkabelen er trygt koblet til. Slå av dempingen. Trykk på VOL + på kontrollpanelet eller fjernkontrollen. Juster Balanse i OSD-menyen Lyd. Prøv Kanalskanning-funksjonen i OSD-menyen Kanaler. Bruk Tilb.still std-funksjonen i OSD-menyen Funksjoner. Hvis OSD-elementer er fargelagt i grått, er systemet i en Kan ikke betjene menyer. slik status at innstillingene ikke er tilgjengelige. Skjermbildet vrenger seg. Kontroller at videosignalkabelen er korrekt koblet til. Snø vises på skjermen. Uskarpe eller overlappende bilder. Fjernkontrollen fungerer ikke. Juster plasseringen av antennen, plasser den langt borte fra veier eller forstyrrelser. Kontroller antennen og videosignaltilkoblingene. Juster skarphetsinnstillingen. Velg programmer med høykvalitetssignaler. Juster retningen på antennen eller bytt ut videosignalkabelen. Sørg for at at batteriet er satt inn riktig. Skift det ut med et nytt. Pass på at TV-strømledningen er satt i. Sørg for at banen mellom fjernkontrollen og sensoren er uten hindringer. Prøv å betjene fjernkontrollen ved en nærmere avstand til TV-en. 33

34 5 Støttet tid Støttet tid for PC-modus Modus Oppløsning Horisontal frekvens (KHz) Vertikal frekvens (Hz) x ,469 59, x ,156 56, x ,879 60, x ,363 60, x ,772 59, x ,776 59, x ,72 59, x ,981 60, x , Støttet tid for videomodus Oppløsning (aktiv prikk) 480i HDMI/YPbPr V 576i 480p 576p 720p V V V V 1080i 1080p V V 34

35 6 USB-kompatible formater som støttes Kompatibilitet med USB-enheter Enhet Filformat USB 2.0-enhet USB-minne, USB-kortleser Filsystem FAT / FAT 32 Bildefilformat Musikkformat Videofilformat JPEG (*.JPG), PNG MPEG1 (*.MP3) bithastighet: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Samplingsfrekvens: 32k, 44,1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG,*.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4,*.MOV, *.MKV) H.264 (*.AVI, *.MP4,*.MOV, *.MKV, *.TS) Merknader: Støtter ikke filformatet NTFS, og den maksimale enkeltfilstørrelsen er 4GB. JPEG-filer med progressive formater støttes ikke. På grunn av kompatibilitetsbegrensninger kan ikke alle USB-enheter vises skikkelig. Resultatet kan ikke garanteres når USB-nav brukes. På grunn av kompatibilitetsbegrensninger kan ikke alle eksterne harddisker oppdages skikkelig. USB-forlengelseskabler må være USB 2.0-sertifiserte. Hvis overføringshastigheten til USB-utstyret ikke er høy nok, blir ikke videofiler vist skikkelig. 35

36 7 Spesifikasjoner Modell nr. SV19LMMB SV22LMMB SV25LMMB SV28LMMB SV32LMNB SV42LMNB VIS Bredde/ høyde-forhold 16:9 16:9 16:9 16:10 16:9 16:9 Oppløsning 1366 x x x x x x 1080 Skjermmenyspråk Utgang for lyd (RMS-effekt) Lydmodus Bildeformat Bildemodus Kontakt bak Sidekontakt Produktmål (mm) B x H x D (med stativ) Bulgarsk, kroatisk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, italiensk, irsk, latvisk, litauisk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, serbisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk, ukrainsk FORBEDRINGER 3 W 3 W 5 W 5 W 10 W 10 W Personlig, Musikk, Tale Auto, Normal, Zoom1, Zoom2, Full skjerm Standard, Levende, Film, Øko, Personlig TILKOPLING Antenneinngang (75 Ω), PC IN: D-SUB og PC-lyd, Komponentvideo og V/H lydinngang SCART 1 SPDIF HDMI 1 SCART 1 SPDIF HDMI 1 SCART 1 SPDIF HDMI 1 SCART 1 SPDIF HDMI 1 SCART 1 SCART 2 SPDIF HDMI 1 HDMI 2 SCART 1 SCART 2 SPDIF HDMI 1 HDMI 2 Felles gr.snitt, USB, Øretelefon, AV inn (lyd og komposittvideo) HDMI 2 HDMI 2 HDMI 2 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 3 MÅL OG VEKT 467,01 x 341,44 x ,81 x 379,31 x ,35 x 443 x ,91 x 527,11 x ,18 x 571,43 x ,1 x 705,8 x 270 Nettovekt 3,74 kg 4,41 kg 6 kg 8,035 kg 13 kg 19 kg STRØM Drift (maks.) 26 W 30 W 36 W 55 W 95 W 120 W Ventemodus < 0,5 W Strøm fra stikkontakten Temperatur i rommet V vekselstrøm Hz 5 ºC til 35 ºC 36

37 8 Demontere stativsokkelen 1 Kople fra alle kabler og ledninger fra TV-apparatet for å forhindre skade. 2 Legg TV-apparatet forsiktig ned med forsiden ned på en myk og flat overflate (teppe, skumgummi, klut, e.l.) for å forhindre skade på skjermen. 3 Fjern skruene slik at stativsokkelen kan fjernes. 4 Trekk stativsokkelen forsiktig vekk. 19 /22 25 /28 /32 /42 (Kun for referanse) Montere TV-apparatet på veggen: Modellnavn VESA-kompatibel veggbrakett (B x H) Antall monteringshull Skruetype Maksimallast SV19LMMB 100x100 mm 4 4 x 10 mm 15 kg SV22LMMB 100x100 mm 4 4 x 10 mm 18 kg SV25LMMB 100x100 mm 4 4 x 10 mm 24 kg SV28LMMB 100x100 mm 4 4 x 10 mm 30 kg SV32LMNB 200x200 mm 4 4 x 14 mm 36 kg SV42LMNB 200x200 mm 4 6 x 12 mm 72 kg 1 Anskaff en VESA-kompatibel veggbrakett (med referanse til tabellen over). 2 Finn den ideelle posisjonen for TV-apparatet på veggen. 3 Fest veggbraketten godt til veggen. 4 Sikre TV-apparatet til braketten med de 4 monteringshullene på baksiden og midten av TVapparatet. Merk: Les instruksene til veggmonteringsbraketten for å veggmontere TV-apparatet. Sokkelen på TV-apparatet kan skrus fast på et bord eller en hard overflate ved å bruke hullet på baksiden av stativsokkelen. *Installasjon av LED-LCD HDTV-apparatet krever spesielle ferdigheter og bør kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Kunder må ikke prøve å utføre arbeidet selv. Hannspree påtar seg intet ansvar for feil montering eller montering som fører til uhell eller personskade. Du kan be kvalifisert servicepersonell om bruk av en ekstra brakett for å montere TV-apparatet til veggen. 37

38 9 Bruke kabelsamleren Legg kablene gjennom kabelklemmen som vist: 38

Innhold NORSK. 2. Sette opp TV-en din...11. 3. Justere OSD-innstillinger...12. 4. Feilsøking...16 5. Støttet tid...17 6. Spesifikasjoner...

Innhold NORSK. 2. Sette opp TV-en din...11. 3. Justere OSD-innstillinger...12. 4. Feilsøking...16 5. Støttet tid...17 6. Spesifikasjoner... Innhold Informasjon om forskrifter...2 Beskrivelse av advarselssymboler...2 Sikkerhetsmerknader...2 Forord...4 Garanti og service / Reparasjon...4 Rengjøring...4 1. Komme i gang...5 Pakkens innhold...5

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000

S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000 S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000 106,7 cm (42.02 ) Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

S_ST28FMMR_UM_EU_V01_H

S_ST28FMMR_UM_EU_V01_H S_ST28FMMR_UM_EU_V01_H 28 Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de Cristais Líquidos ЖКД ТВ

Detaljer

S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000

S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000 S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000 48,3cm(19") Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de

Detaljer

TV LCD TV LCD TV LCD TV

TV LCD TV LCD TV LCD TV S_ST55F_UM_EU_V01_H 138,7cm (54.6 ) Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de Cristais Líquidos

Detaljer

Innhold NORSK. 3. Justere OSD-innstillinger...15. 4. Feilsøking...22 5. Støttet tid...23 6. Spesifikasjoner...24. 2. Sette opp TV-en din...

Innhold NORSK. 3. Justere OSD-innstillinger...15. 4. Feilsøking...22 5. Støttet tid...23 6. Spesifikasjoner...24. 2. Sette opp TV-en din... Innhold Informasjon om forskrifter...2 Beskrivelse av advarselssymboler...2 Sikkerhetsmerknader...2 Forord...4 Garanti og service / Reparasjon...4 Rengjøring...4 1. Komme i gang...5 Pakkens innhold...5

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Harwa LCD-TV Bruksanvisning - Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på denne til seinere bruk. - Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. - Ikke plasser noe direkte

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Norsk. LCD-farge-TV i E24/E26-serien Brukerveiledning. Velkommen

Norsk. LCD-farge-TV i E24/E26-serien Brukerveiledning. Velkommen LCD-farge-TV i E24/E26-serien Brukerveiledning Velkommen Fraskrivelse BenQ Corporation gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet BenQ Corporation

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Innhold NORSK. 3. Justere OSD-innstillinger...17. 4. Feilsøking...28 5. Støttet tid...29 6. Spesifikasjoner...30. 2. Sette opp TV-en din...

Innhold NORSK. 3. Justere OSD-innstillinger...17. 4. Feilsøking...28 5. Støttet tid...29 6. Spesifikasjoner...30. 2. Sette opp TV-en din... Innhold Informasjon om forskrifter...2 Sikkerhetsmerknader...2 Beskrivelse av advarselssymboler...2 Forord...4 Garanti og service / Reparasjon...4 Rengjøring...4 1. Komme i gang...5 Pakkens innhold...5

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015 September 2015 Copyright Dette dokumentet leveres «som det er». Informasjonen og synspunktene i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til nettsteder, kan endres uten varsel. Dette

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten. Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C.

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C. Produktinformasjon SENDER MOTTAKER 1. Antenne 2. VGA UT 3. VGA INN 4. AUDIO INN 5. S-VIDEO 6. Strømtilførsel 7. Kontrollknapper BETJENINGS- KNAPPER Kabler Type 8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS 19PFL4322. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS 19PFL4322 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. Bli kjent med skjermen...13. Sett forfra... 13 Visning bakfra... 14 Bli kjent med fjernkontrollen...16

Innholdsfortegnelse. Norsk. Bli kjent med skjermen...13. Sett forfra... 13 Visning bakfra... 14 Bli kjent med fjernkontrollen...16 Innholdsfortegnelse Del 1: Hurtigstartsguide... 1 1. Les disse instruksjonene...2 Hva er i hurtigstartsguiden?... 2 Hva er i brukerveiledningen?... 2 2. Innhold i pakken...2 3. Velge og forberede installasjonsstedet...3

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera

W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera Brukerhåndbok INNHOLD 2-i-1 bryterprobe 4,9 mm------------------------2 Produktoversikt------------------------------------4 Førstegangs bruk----------------------------------5

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

PRIMA LCD-TV. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger

PRIMA LCD-TV. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger PRIMA LCD-TV Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Elektriske produkter kan utføre mange nyttige funksjoner, men kan også føre til skader på person og ting dersom det ikke behandles riktig. Dette

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-37 http://no.yourpdfguides.com/dref/3284528

Din bruksanvisning SHARP LC-37 http://no.yourpdfguides.com/dref/3284528 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING LTV19W30

BRUKERVEILEDNING LTV19W30 BRUKERVEILEDNING LTV19W30 Innhold Sikkerhetsanvisninger................................................. 2 Egenskaper........................................................... 4 Pakningsinnhold..........................................................

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk Brukerhåndbok Digital TV-modul for NAVIGON 8410 Norsk August 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com LC-19SH7E/LC-26SH7E/LC-32SH7E/LC-42SH7E BRUKSANVISNING / KÄYTTÖOHJE / BRUGSVEJLEDNING

Detaljer

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner BRUKSANVISNING The Connector Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les, oppbevar og følg disse instruksjonene. 2. ADVARSEL: Pass på å holde produktet unna regn og fuktighet for å forebygge faren for brann

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 15" TFT LCD TV LTV 15X92

BRUKERVEILEDNING 15 TFT LCD TV LTV 15X92 BRUKERVEILEDNING 15" TFT LCD TV LTV 15X92 Innhold 1. Sikkerhetsanvisninger...2 2. Egenskaper...3 3. Pakningsinnhold...3 4. Oversikt...5 4.1 Forfra...4 4.2 Bakfra...5 5. Fjernkontroll...6 6. Hurtigstart...7

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer