Innholdsfortegnelse. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Norsk"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Informasjon om forskrifter... 3 Beskrivelse av advarselssymboler... 3 Sikkerhetsmerknader... 4 Forord... 6 Garanti og service Komme i gang Pakkens innhold Montering av stativfoten Introduksjon av TV-en Funksjoner Kontrollpanel Inngangs- og utgangskontakter Fjernkontroll Sette batterier i fjernkontrollen Sette opp TV-en din Tilkopling av strøm Bakre tilkoplinger Bruke fjernsynsapparatet Slå TV-apparatet på og av Bytte kildesignaler Utføre et automatisk kanalsøk Velge kanaler Justere volumet Justere OSD-innstillinger Innstillinger i OSD-menyen Tilpasse bildeinnstillinger Justere lydinnstillinger Justere TV-innstillinger Justere funksjonsinnstillinger

2 Innholdsfortegnelse 3.6 Justere Øko-innstillinger Feilsøking Støttet tid USB-kompatible formater som støttes Spesifikasjoner Demontere stativsokkelen Bruke kabelsamleren

3 Informasjon om forskrifter CE-konformitetserklæring Denne enheten er i overensstemmelse med kravene til EU-direktivet 2004/108/EC etter vurdering av loven til medlemsstatene når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, og direktiv 2006/95/EC om harmonisering av lovene til medlemsstatene som gjelder elektrisk utstyr for bruk innen enkelte spenningsgrenser. Hannspree kan ikke påta seg ansvar for manglende evne til å møte kravene som skyldes tilpasning av enheten som ikke er anbefalt. Beskrivelse av advarselssymboler FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES ADVARSEL FORSIKTIG Dette symbolet brukes for å varsle brukere om å legge merke til viktige beskrivelser om bruk, vedlikehold (reparasjon) og ytterligere viktig informasjon knyttet til denne TV-en. Dette symbolet brukes for advare brukere om faren for elektriske støt på grunn av farlige eller uisolerte komponenter. 3

4 Sikkerhetsmerknader Sikkerhetsmerknader for montering Plassering Unngå at TV-en utsettes for sollys eller andre sterke varmekilder over lengre tid. La det være nok avstand mellom TV-en og veggen slik at varme kan slippes ut. ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk, utsett ikke apparatet for regn eller fuktighet. Ikke utsett apparatet for dryppende eller sprutende væske. Sett heller aldri gjenstander fylt med væske, slik som vaser oppå apparatet. FORSIKTIG Disse vedlikeholdsinstruksjonene skal kun brukes for kvalifisert servicepersonell. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke utføre noen annen type vedlikehold enn det som står oppgitt i bruksanvisningen, med mindre du er kvalifisert til å gjøre dette. ADVARSEL For å hindre brann, må stearinlys og annet med åpen flamme alltid holdes borte fra dette produktet. 4

5 Merknader: Dette LED-LCD HDTV-apparatet er kun for underholdningsbruk, og visuelle skjermoppgaver er unntatt. Denne enheten bruker en VGA-kontakt for å koble til en PC. For å redusere påvirkningen av hovedstrømfrekvens på kildesignalet, bruk en VGA-skjermkabel med ferrittskjerm. Personlig sikkerhet 1. For å unngå overbelastning av strømforsyningen, må du aldri koble for mange elektriske enheter inn i én stikkontakt, skjøteledning e.l. 2. Farlige høyspennings elektriske strømkomponenter finnes inni TV-en. For å unngå elektrisk sjokk, ikke åpne kabinettet. 3. Ikke plasser eller slipp metaller, små gjenstander eller brennbare materialer inn i ventilene på TV-en. 4. Hvis TV-en slippes i bakken, faller ned eller skades på en annen måte, må du koble fra strømledningen med én gang og ta kontakt med en autorisert servicetekniker. 5. Hvis noe væske sprayes eller dryppes på TV-en, ta kontakt med en autorisert servicetekniker. 6. Skjermen på TV-en er laget av glass. Unngå støt eller skraping på skjermen. Hvis skjermen knuses, må du ikke ta på det brukne glasset. 7. Ikke la barn bruke TV-en uten tilsyn. 8. Vær forsiktig når du kobler fra strømledningen. Hold pluggen. Ikke prøv å koble fra pluggen ved å trekke i selve ledningen. Installasjon 1. Ikke plasser TV-en på steder som er ekstremt støvete eller mye damp. 2. Unngå blokkering av ventilene på TV-en, ikke plasser TV-en på en seng, sofa, teppe eller i et forseglet kabinett. 3. Installer innendørsantennen borte fra strømoverføringslinjer for å unngå faresituasjoner. 5

6 Forord Takk for at du kjøpte et Hannspree TV-apparat som har en skjerm med flytende krystaller (LED-LCD HDTV). Den nye TV-en din lar deg ha glede av overlegen lyd og video mens den gir deg tilgang til avansert teknologi. Les nøye gjennom denne veiledningen i sin helhet før du setter opp, bruker eller betjener TV-en. For å sørge for trygg og riktig installasjon og betjening av TV-en, er det viktig at sikkerhets- og bruksveiledningene i denne håndboken følges. Denne brukerveiledningen er utviklet for å hjelpe deg sette opp og bruke TV-en. Informasjonen i denne veiledningen har blitt nøye kontrollert for nøyaktighet, men ingen garanti blir gitt for nøyaktigheten i innholdet. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Så fremt det er tillatt av gjeldende lov, skal ikke Hannspree, Inc. ( Hannspree ) på noen måte holdes ansvarlige for direkte, indirekte, spesielle, typiske, utilsiktet eller følgeskader som oppstår som følge av feil eller utelatelser i denne veiledningen, selv om muligheten for slike skader er opplyst. Garanti og service For fullstendig informasjon om garanti og service, se "garantikortet" som følger med TV-en. 6

7 Copyright Copyright 2010 Hannspree, Inc. Med enerett. Denne veiledningen er beskyttet av copyright og distribueres under lisenser som begrenser dens bruk, kopiering og distribusjon. Ingen deler av denne veiledningen kan reproduseres i noen form på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Hannspree. TV-en som er beskrevet i denne veiledningen kan inkludere kopibeskyttet programvare fra Hannspree (eller andre tredjeparter). Hannspree (eller andre tredjeparter) forbeholder de eksklusive rettighetene for kopibeskyttet programvare, som rettigheten til å distribuere eller reprodusere kopibeskyttet programvare. I henhold til, og så fremt det er tillatt av gjeldende lov, skal ikke noe kopibeskyttet programvare i produktet som er beskrevet heri distribueres, tilpasses, omvendt konstrueres eller reproduseres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Hannspree (eller noen annen tredjeparter). Hannspree-logoene i dette dokumentet er varemerker for Hannspree. Alle andre produktnavn, varemerker eller logoer som er nevnt her brukes kun for identifikasjonsformål, og kan være varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive eiere. Kjøp av produktet beskrevet heri skal ikke regnes som overgivelse av, verken direkte eller indirekte, avskjæring eller lignende, enhver lisens under kopibeskyttelse, patenter, patentsøknader eller varemerker for Hannspree, utenom for normal, ikkeeksklusiv bruk som oppstår ved bruk av loven i et salg av et produkt. Merknad om varemerker Hannspree-produkter bruker High-Definition Multimedia Interface (HDMI )-teknologi. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC. Lisensmerknad og varemerkebekreftelse Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-d-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. 7

8 1 Komme i gang 1.1 Pakkens innhold Kontroller at følgende komponenter følger med i esken. Kontakt kundeservice hos Hannspree med én gang hvis du oppdager at noe mangler eller er skadet. TV Brukerhåndbok Hurtigstartguide Garantikort Strømledning Fjernkontroll og batterier Rengjøringsklut for TV Stativskruer x 3 (for 19 /22 ) Stativskruer x 4 (for 25 /28 /32 /42 ) ME61 I henhold til WEEE-reguleringen, kan ikke denne TV-en håndteres som vanlig husholdningsavfall i Europa. Se resirkuleringsinformasjonen på websiden vår når du skal avhende produktet. 8

9 1.2 Montering av stativfoten SV19/SV22: (1) Når du monterer stativfoten på TV-apparatet, må du alltid søke hjelp hos en annen person. (2) Legg TV-apparatet over et håndkle eller et tøystykke for å hindre at det blir riper i rammen eller glasset, og plasser det ved kanten av et bord. (3) Følg anvisningene og plasser foten i riktig retning. Sett foten inn, deretter de 3 (medfølgende) skruene, og skru godt fast. Skru dem fast med en passende stjerneskrutrekker. Sørg for at TV-apparatet holdes godt fast så det ikke sklir. Når du flytter på TV-apparatet, må du alltid søke hjelp hos en annen person. 9

10 SV25/SV28/SV32/SV42: (1) Når du monterer stativfoten på TVapparatet, må du alltid søke hjelp hos en annen person. (2) Legg TV-apparatet over et håndkle eller et tøystykke for å hindre at det blir riper i rammen eller glasset, og plasser det ved kanten av et bord. (3) Følg anvisningene og plasser foten i riktig retning. Sett foten inn, deretter de 4 (medfølgende) skruene, og skru godt fast. Skru dem fast med en passende stjerneskrutrekker. Sørg for at TV-apparatet holdes godt fast så det ikke sklir. Når du flytter på TV-apparatet, må du alltid søke hjelp hos en annen person. 10

11 1.3 Introduksjon av TV-en Du kan se på analoge (PAL/SECAM) og digitale (DVB-T/DVB-C) TV-kanaler, og enkelt kople til en videokassettspiller, dekoderboks eller DVD-spiller til inngangskontakten for SCART, HDTV (Komponent), AV (Sammensatt) eller HDMIinngangsporter (plassering av disse portene avhenger av modellen). Du kan også bruke TV-en som en PC-monitor ved å kople den til via VGA-porten. Praktiske kontrollknapper på TV-en og en fjernkontroll lar deg bytte kanaler, tilpasse volumet og endre skjerminnstillinger gjennom en brukervennlig skjermmeny. De innebygde høyttalerne gir en fyldig lyd og en praktisk lydutgangsport lar deg kople til et eksternt lydsystem eller øretelefoner. 1.4 Funksjoner TV-tuner: Innebygd TV-tuner Støtte for lyd/video: SCART-innganger VGA-inngang (PC) HDMI-innganger HDTV (komponent)-enhet H/V-lydinnganger PC-linjeinngang 3,5 mm stereoøretelefonutgang AV (komposittvideo)- inngang SPDIF-utgang (digital lyd ut) OSD (On-Screen Display) menysystem USB (musikk, bilde og film) Fastvareoppdatering via USB Tekst-TV nivå 1,5 med minne for 1000 sider Innebygd stereohøyttaler Bildeforbedringsteknologi 3:2- og 2:2-nedtrekking 3D kombinasjonsfilter HD-klar TV 3D MA-bildeinnfletting Dynamisk baklyskontroll Dynamisk kontrast Øko-design Støyreduksjon Merk: De støttende enhetene som nevnes i denne håndboken kan variere avhengig av modellen. For mer informasjon, se produsentens brukerveiledning eller hurtigstartsguiden til TV-modellen din. 11

12 1.5 Kontrollpanel Beskrivelse Knapp Funksjon Strøm Trykk for å slå TV-apparatet på eller av. Inngangskilde INPUT Trykk for å velge riktig inngangskilde. Meny Programvalg Programvalg MENU P P Trykk for å slå OSD-menyen (on-screen display) på eller av. Trykk for å øke programnummeret eller gå oppover til forrige element i OSD-menyen. Trykk for å senke programnummeret eller gå nedover til neste element i OSD-menyen. Juster volum VOL + Juster volum VOL - Trykk for å øke volumet eller gå til høyre i OSDmenyen. Trykk for å senke volumet eller gå til venstre i OSD-menyen. Fjernkontrollsensor Strøm/ventemodus -indikator Høyttalere Motta innkommende kommandoer fra fjernkontrollen Indikerer strøm- eller standby-statusen. LEDlampen blir hvit når enheten slås på. Leverer høykvalitetslyd. 1.6 Inngangs- og utgangskontakter Beskrivelse Kontakt Funksjon Kabel/antenne Kople til en antenne eller kabel-tv. 12

13 Beskrivelse Kontakt Funksjon Øretelefon-utgang Component/CVBSinnganger (lyd) Komponentinnganger (video) Koble til øretelefoner eller eksterne høyttalere med innebygd forsterker. Kople til en ekstern enhet, som videospiller, dekoderboks eller DVDspiller. Kople til en ekstern enhet, som videospiller, dekoderboks eller DVDspiller. Inngang for PC-lyd Kople til et lydsignal fra en PC SCART 1 Kople til en ekstern enhet, som en videospiller, dekoderboks eller DVDspiller med AV, S-Video, V/H inn. SCART 2 (kun 32 /42 ) Kople til en ekstern enhet, som en videospiller, dekoderboks eller DVDspiller med AV, S-Video, V/H inn. VGA-inngang (PC) Koble til PC-ens VGA-port. USB Kople til en USB-enhet. Video VIDEO Kople til en ekstern enhet, som videospiller, dekoderboks eller DVDspiller. 13

14 Beskrivelse Kontakt Funksjon CI HDMI 1-inngang HDMI 2-inngang (kun 32 /42 ) HDMI 3-inngang SPDIF SPDIF Kople til en CI-enhet (felles grensesnitt, CI = Common Interface). Kople til HDMI-utstyr eller til enheter som en DVD-spiller eller set-top-boks via en HDMI-DVI-adapterkabel. Kople til HDMI-utstyr eller til enheter som en DVD-spiller eller set-top-boks via en HDMI-DVI-adapterkabel. Kople til HDMI-utstyr eller til enheter som en DVD-spiller eller set-top-boks via en HDMI-DVI-adapterkabel. Kople til digitale lydenheter som hjemmekinoforsterker. Strømkontakt AC IN Kople til strømledningen som følger med. 1.7 Fjernkontroll Beskrivelse Ikon Funksjon Strøm Trykk for å slå TV-apparatet på eller av. Inngangssignaltype Tastatur INPUT Trykk for å velge mellom inngangssignaltype: TV, YPbPr, AV, SCART, PC, HDMI 1, HDMI 2 og USB. Bruk for å velge et program direkte. Trykk på 0-9 for å angi programnumrene (trykk på 1 og 0 for program 10). 14

15 Beskrivelse Ikon Funksjon Pro.List Pro.LIST Trykk for å vise de innebygde programmene. Siste LAST Trykk for å gå tilbake til den sist valgte kanalen. Information (informasjon) Meny INFO MENU Trykk for å vise aktuell kanal/programinformasjon. Trykk for å slå OSD-menyen (on-screen display) på eller av. OK OK Trykk for å bekrefte valget. Pilknapper Trykk opp, ned, venstre eller høyre for å bla gjennom menyene i OSD. Elektronisk programguide EPG Trykk for å vise detaljert programinformasjon for kanaler (kun DTV). Tekst-TV-modus TEXT Trykk for å aktivere Tekst-TV. Juster volum Demp VOL / VOL MUTE Trykk VOL + for å øke volumet. Trykk VOL - for å minke volumet. Trykk for å dempe lyden helt. Trykk igjen eller trykk på volumjusteringsknappene for å gjenopprette lyden. Flerspråklig lyd Trykk for å endre flerspråklig lydvalget på TVkanalen. Velg program P / P Rød, Grønn, Gul, Blå Trykk P for å øke programnummeret. Trykk P for å minke programnummeret. Rød, Grønn, Gul, Blå 15

16 Beskrivelse Ikon Funksjon Indeks INDEX Trykk for å vise en tabell over tilgjengelige emner på tekst-tv. (Fungerer kun i Tekst-TV-modus.) Miks MIX Trykk for å vise tekst-tv over programmet på skjermen. (Fungerer kun i Tekst-TV-modus.) Juster størrelse SIZE Trykk for å justere skjermstørrelse. (Fungerer kun i Tekst-TV-modus.) Teksting SUBTITLE Med en ATV-kilde, hvis tekst-tv-modus er aktivert og tekst-tv har en tekstingside, trykk for å vise tekstingsiden. Hvis kilden er DTV, kan du trykke denne for å vise OSD-menyen for teksting og velge ønsket språk. Hold HOLD Trykk for å deaktivere automatisk endring av side som kun oppstår når mer enn én Tekst- TV-side finnes. (Fungerer kun i Tekst-TV-modus.) Vis REVEAL Trykk for å vise skjult informasjon, som løsninger på gåter. (Fungerer kun i Tekst-TVmodus.) Lydmodus SOUND Trykk og hold for å veksle mellom alle lydinnstillingene: Personlig, Musikk eller Tale. Bildemodus PIC Trykk kontinuerlig for å bla gjennom alle bildeinnstillingene: Levende, Film, Øko, Personlig, Standard. Avslutt EXIT Trykk for å gå ut av menyen. 16

17 Beskrivelse Ikon Funksjon Frys FREEZE Trykk for å pause en videoramme på skjermen. (Kun programmerbar i TV-kilden) Innsoving Sideforhold SLEEP ASPECT Trykk gjentatte ganger for å stille innsovingstid (Av, 10min, 20min, 30min, 40min, 50min, 60min, 90min eller 120min). Avbryt telleverket ved å velge Av - alternativet. Trykk for å justere bredde/høyde-forhold til bildet med bildesideforhold: Auto, Normal, Zoom1, Zoom2 og Full skjerm. Merk: For best resultat bør du bruke fjernkontrollen innenfor riktig avstand fra framsiden av TV-en. Ikke overstig en vinkel på 30 grader når du peker mot TV-en. Bruksavstanden kan være kortere når signalsensoren er direkte utsatt for sterkt lys. Rett senderen på fjernkontrollen mot signalsensoren og kontroller at det ikke er noen hindringer i veien mellom dem. 17

18 1.8 Sette batterier i fjernkontrollen 1 Åpne batteriluken på baksiden av fjernkontrollen (A). (A) 2 Sett inn batteriene etter polaritetsmerkene inni batterirommet (B). 3 Sett på batterilokket igjen (C). (B) (C) 18

19 FORSIKTIG Hvis fjernkontrollen ikke brukes for en lengre periode, må du ta ut batteriene og oppbevare dem forsvarlig. Vær forsiktig når du håndterer batterier som er skadet eller lekker, og vask hendene med såpe hvis du kommer i kontakt med væske fra batteriene. Hvis fjernkontrollen har to batterier, må du ikke blande nye og gamle batterier, ellers kan de nye batteriene få en kortere levetid. Kjemiske væsker kan lekke fra de gamle batteriene. Eksplosjonsfare hvis batterier blir byttet ut på feil måte. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av utstyrsfabrikanten. Sørg for at brukte batterier kasseres på forsvarlig måte etter anvisning fra produsenten. Henvis til dine lokale regler for resirkulering eller avfallshåndtering, og kontakt et lokalt miljøsenter for å deponere brukte batterier. Fjernkontrolldekslet kan ha en magnet. Hvis dette er tilfelle må du ikke plassere magnetisk følsomme gjenstander som klokker, kredittkort eller flash media i nærheten av dekslet. Ikke bruk kraft når du åpner fjernkontrolldekslet, da dette kan skade hengselen. 19

20 AC IN 2 Sette opp TV-en din 2.1 Tilkopling av strøm 1 Kople strømledningen inn i AC IN-kontakten på baksiden av TV-en. 2 Kople pluggen på den andre enden av strømledningen inn i en stikkontakt. 2.2 Bakre tilkoplinger Se illustrasjonen og tabellen under for instruksjoner om tilkopling. Høyttalersystem 10 Videokamera CI-baserte enheter DVD-spiller PC Høyttalersystem av høy kvalitet 9 Videokamera VCR/VCD/DVD/ STB PC Blu-Ray-spiller Kun 32 /42 Kun 32 /42 8 Øretelefon Hjemmekino Videospillkonsoll DVD-spiller VCR/VCD/DVD/STB Videospillkonsoll TV-kabel/antenne 20 Videospiller

21 Nr. Kontakt Merknader/instruksjoner 1 LYD inn Lydkabelen er tilleggsutstyr. 2 VGA VGA- og lydkabler er tilleggsutstyr. LYD inn 3 HDMI 1 HDMI-kabelen er tilleggsutstyr. HDMI 2 HDMI 3 Når HDMI til HDMI-kabelen er koplet til, trenger du ikke kople til lydkabelen. Det er derimot nødvendig å gjøre dette hvis en HDMI til DVI-kabel koples til. 4 SPDIF SPDIF-kabelen er tilleggsutstyr. 5 Komponentinnganger Video- og lydkabler er tilleggsutstyr. (video) Komponentinnganger (audio) 6 SCART 1 Til audiovisuelle enheter uten SCART-kontakt kan du SCART 2 bruke en SCART-adapter i tillegg til en SCART til SCART-kabel. Hvis du bruker en SCART-adapter, kan S- Videokontakten og videokontakten ikke koples til samtidig, da de sammen kan danne feil signaler. SCART til SCART-kabelen og SCART-adapteren er tilleggsutstyr. 7 Kabel/antenne Hvis du ikke mottar kanaler etter å ha koplet til en TVkabel eller -antenne, må du søke etter kanaler. 8 Øretelefon De interne TV-høyttalerne sender ikke ut lyd når en høyttaler eller hodetelefoner er koplet til. 9 Komposittinngang Video- og lydkabler er tilleggsutstyr. (video) Komposittinnganger (lyd) 10 CI Felles grensesnitt-kabelen er tilleggsutstyr. Merk: De tilgjengelige kontaktene kan varere fra modell til modell. 21

22 2.3 Bruke fjernsynsapparatet Slå TV-apparatet på og av 1 Trykk på kontrollpanelet eller fjernkontrollen. Strømlampen blir hvit når enheten slås på. 2 Trykk igjen. Strømlampen slukker når enheten slås av Bytte kildesignaler Trykk INPUT på kontrollpanelet for å velge signal for innkommende kilde Utføre et automatisk kanalsøk Før du bruker TV-en til å se på programmer, må du først aktivere kanalsøket. 1 Trykk MENU på kontrollpanelet eller fjernkontrollen, og velg deretter å gå inn i TV-menyen. 2 Velg Kanaler > Kanalskanning > Kun ATV eller ATV og DTV. 3 Trykk på fjernkontrollen for å kjøre kanalsøket Velge kanaler Trykk P på fjernkontrollen (eller P på kontrollpanelet) for å øke kanalnummeret. Trykk P på fjernkontrollen (eller P på kontrollpanelet) for å minke kanalnummeret. Tast inn det spesifikke kanalnummeret ved å trykke på tallknappene på fjernkontrollen Justere volumet 1 Trykk VOL+ på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å øke volumet. 2 Trykk VOL- på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å redusere volumet. 3 Trykk på MUTE for å slå av alle lyder, og trykk en gang til på MUTE eller trykk på volumknappene for å gjenopprette lyden. 22

23 3 Justere OSD-innstillinger OSD-menyen gir en rask og enkel måte å justere innstillingene på TV-en. OSDmenyen er lett tilgjengelig via knappene på fjernkontrollen. Bilde HOVEDMENYEN: Viser en liste med menyelementer. Smartbilde Lysstyrke Kontrast Farge Fargetone Skarphet Fargetemperatur Avansert kontroll Standard Kjølig Fjerne OK Velg EXIT Avslutt JUSTERBARE alternativ: Viser innstillingen/verdien til de justerbare alternativene. INSTRUKSJONER: Kortfattede forklaringer til justering av innstillingene Funksjon TV-kontrollpanel Fjernkontroll OSD-meny MENU MENU Opp P Pil Ned P Pil Velg/øk VOL + Pil Velg/senk VOL Pil Tilbake MENU EXIT Avslutt MENU EXIT 23

24 3.1 Innstillinger i OSD-menyen Følg instruksene på nedre side av OSD-funksjonsmenyen. Trykk P /P på kontrollpanelet eller piltastene / for å bla gjennom menyene, VOL + på kontrollpanelet eller piltasten for å velge et element, MENU på kontrollpanelet eller EXIT for å avslutte OSD-menyen. Følgende menyer kan stilles inn med ulike justeringsmetoder. 3.2 Tilpasse bildeinnstillinger 1 Trykk på MENU (MENY) for å gå inn i OSDhovedmenyskjermen. Bilde vises. 2 Trykk på for å gå inn i Bilde-menyen. 3 Trykk på / for å velge et element. 4 Trykk på / for å justere skalaer eller alternativinnstillinger. Bilde Smartbilde Lysstyrke Kontrast Farge Fargetone Skarphet Fargetemperatur Avansert kontroll Standard Kjølig Fjerne OK Velg EXIT Avslutt 5 Trykk EXIT for å gå tilbake til Bilde. 6 Trykk EXIT for å avslutte OSD-menyen. Bilde kan brukes til å justere innstillingene for Smartbilde, Lysstyrke, Kontrast, Farge, Fargetone, Skarphet, Fargetemperatur, Avansert kontroll og Avansert video (kun PC). Smartbilde kan stilles til Standard, Levende, Film, Øko eller Personlig. Lysstyrke, Kontrast og Farge kan justeres ved å trykke / for å flytte verdien fra 0 til 100. Fargetone kan justeres ved å trykke / for å flytte verdien fra -32 til 32. Skarphet kan justeres ved å trykke / for å flytte verdien fra 0 til 7. Fargetemperatur kan stilles til Normal, Varm eller Kjølig. Avansert kontroll kan brukes til å justere Støyreduksjon, Hudtone, Baklys og X-Contrast. Støyreduksjon kan stilles til Auto, Av, Lav, Medium eller Høy. Hudtone kan stilles til På eller Av. Baklys kan justeres ved å trykke / for å flytte verdien fra 0 til 100. X-Contrast kan settes til Påeller Av. 24

25 Avansert video kan brukes til å justere Lysstyrke, Kontrast, Fargetemperatur og Avansert video-innstillingene i PC-modus. Bilde Lysstyrke Kontrast Fargetemperatur Avansert video Kjølig Fjerne OK Velg EXIT Avslutt Merk: Alternativene som er tilgjengelig i OSD-menyen kan variere avhengig av inngangssignalkilden. 3.3 Justere lydinnstillinger 1 Trykk på MENU for å gå inn i OSDhovedmenyskjermen. 2 Trykk for å velge Lyd-menyen. 3 Trykk for å gå inn i Lyd-menyen. 4 Trykk på / for å velge et element. 5 Trykk på / for å justere skalaer eller alternativinnstillinger. 6 Trykk EXIT for å gå tilbake til Lyd-menybildet. 7 Trykk EXIT for å avslutte OSD-menyen. Lyd-menyen kan brukes til å justere innstillingene for Lydmodus, Eq. 120 Hz, Eq. 500 Hz, Eq. 1.5KHz, Eq. 5 KHz, Eq. 10 KHz, Balanse, Virtuell surround, Digital lyd ut, AVL, Type og Lydbeskrivelse. Lydmodus kan stilles til Musikk, Tale eller Personlig. Eq. 120 Hz, Eq. 500 Hz, Eq. 1.5KHz, Eq. 5 KHz og Eq. 10 KHz kan justeres ved å trykke / for å flytte verdien fra -6 til 6. Balanse kan justeres ved å trykke / for å flytte verdien fra -50 til 50. Virtuell surround kan stilles til På eller Av. Digital lyd ut kan stilles til Dolby Digital, PCM eller Av. Lyd Lydmodus Eq. 120Hz Eq. 500Hz Eq. 1.5KHz Eq. 5KHz Eq. 10KHz Balanse Virtuell surround Personlig Av Fjerne OK Velg EXIT Avslutt 25

26 AVL kan stilles til På eller Av. Type kan stilles til Normal, Hørselshemmet eller Lydbeskrivelse. For å justere Lydbeskrivelse, må du velge Lydbeskrivelse i Type-innstillingen først. Trykk / for å flytte verdien fra 0 til 100. Merk: Alternativene som er tilgjengelig i OSD-menyen kan variere avhengig av inngangssignalkilden. 3.4 Justere TV-innstillinger 1 Trykk på INPUT-knappen og velg TV som signaltype. 2 Trykk på MENU for å gå inn i OSDhovedmenyskjermen. 3 Trykk for å velge TV-menyen. 4 Trykk for å gå inn i TV-menyen. 5 Trykk på / for å velge et element. 6 Trykk på / for å justere skalaer eller alternativinnstillinger. TV Tuner-modus Land Kanaler Antenne Østerrike Fjerne OK Velg EXIT Avslutt 7 Trykk EXIT for å gå tilbake til TV-menybildet. 8 Trykk EXIT for å avslutte OSD-menyen. TV-menyen kan brukes til å justere innstillingene for Tuner-modus, Land og Kanaler. Tuner-modus kan stilles inn til Antenne og Kabel. Land kan stilles til Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia, Ukraina og Annet. Kanaler kan brukes til å utføre og justere innstillingene for Kanalskanning, Oppd.skanning, Enkel RF-søk, Anal.man.skann, Favoritt nettverksvalg, Kanalhopp, Kanalsort., Redigere kanaler, Dekoder, Anal.kan.finjust og Tøm kanallisten. 26

27 Velg Kanalskanning for å aktivere automatisk TV-kanalsøk. Kanaler Kanalskanning Kanalskanning Oppd.skanning Enkel RF-søk Analogue Manual Scan Favoritt nettverksvalg Kanalhopp Kanalsort. Redigere kanaler Status: skanner... Analoge kanaler: 0 Digitale kanaler: 0 0% OK Søk Velg EXIT Tilbake EXIT Avbryt Velg Oppd.skanning for å legge kanaler til den eksisterende kanallisten automatisk. Velg Enkel RF-søk for å søke etter digitale kanaler innenfor den valgte RF (radiofrekvens)-kanalen. Enkel RF-søk Søk enkel RF-kanal (kun digital). 0% RF-kanal Signalstyrke OK Søk EXIT Tilbake Velg Anal.man.skann for å søke etter analoge kanaler innenfor det angitte frekvensområdet. Anal.man.skann Søk etter analoge kanaler Start frekvens (MHz) Skann opp Skann ned EXIT Tilbake Velg Favoritt nettverksvalg for å velge favorittkanalene dine fra den eksisterende listen med TV-kanaler. 27

28 Bruk Kanalhopp for å hindre tilgang til utvalgte kanaler. Trykk P /P på fjernkontrollen eller P /P på kontrollpanelet. Kanalhopp Analog Analog Analog Analog Analog Analog Analog Analog OK Innstill Velg EXIT Tilbake Velg Kanalsort. for å endre rekkefølgen i kanallisten. Redigere kanaler lar deg justere detaljerte elementer, deriblant Kanalnr., Kanalnavn, Frekvens, Fargesystem og Lydsystem for hver kanal. Kanaler Redigere kanaler Kanalskanning Oppd.skanning Enkel RF-søk Analogue Manual Scan Favoritt nettverksvalg Kanalhopp Kanalsort. Redigere kanaler Sender Kanalnr.: Kanalnavn: Frekvens: Fargesystem Lydsystem Automatisk I OK Enter Velg EXIT Tilbake OK Innstill Velg EXIT Tilbake - For å endre kanalnummeret, velger du Kanalnr. og bruker siffertastene på fjernkontrollen til til å skrive tall. - For å endre kanalnavnet, velger du Kanalnavn og bruker siffertastene på fjernkontrollen til til å skrive bokstaver, tall og andre tegn. Trykk tastene gjentatte ganger for å veksle mellom ulike tegn. 28

29 TAST TEGN A B C 1 2 D E F 2 3 G H I 3 4 J K L 4 5 M N O 5 6 P Q R 6 7 S T U 7 8 V W X 8 9 Y Z 9 - Frekvens viser gjeldende kanalfrekvens. - Fargesystem viser hvilket fargesystem som gjeldende kanal bruker. - Lydsystem viser hvilket lydsystem som gjeldende kanal bruker. Dekoder støtter Canal+ (betal-tv-kanal med krypterte programmer). Velg Anal.kan.finjust for å justere frekvensen til den analoge kanalen så signalkvaliteten blir best mulig. Velg Tøm kanallisten for å slette alle kanalene. Merk: TV-innstillingene er kun tilgjengelige i TV-modus. 3.5 Justere funksjonsinnstillinger 1 Trykk på MENU for å gå inn i OSDhovedmenyskjermen. 2 Trykk for å velge Funksjoner-menyen. 3 Trykk for å gå inn i Funksjoner-menyen. 4 Trykk på / for å velge et element. 5 Trykk / for å endre innstillingsalternativer. Funksjoner Fjerne Menyspråk 4:3-modus Bildeformat Tid Teksting Språk Tekst-TV Felles gr.snitt OAD OK Velg 4:3 Auto EXIT Avslutt 6 Trykk EXIT for å gå tilbake til Funksjoner-menybildet. 7 Trykk EXIT for å avslutte OSD-menyen. 29

30 - Funksjoner-menyen kan brukes til å justere innstillingene Menyspråk, 4:3-modus, Bildeformat, Tid, Teksting, Språk Tekst-TV, Felles gr.snitt, OAD, Foreldrekontr.,Tilb.still std Slå av automatisk og SW ver.. Menyspråk kan brukes til å endre OSD-språket som brukes på skjermen. 4:3-modus kan brukes til å justere bredde/høyde-forholdet til 4:3 og 16:9. Tid kan brukes til å justeretidssone, Tid og Dvaleinnst.. Teksting kan brukes til å justere Anal. teksting, 1. Undertekst, 2. Undertekst og Type teksting. Språk Tekst-TV kan brukes til å justere Språk, txt-tv og Språk, dekoding. Velg Felles gr.snitt for å se informasjon om CI-leverandøren. Velg OAD for å oppgradere programvaren til denne enheten. Velg Tilb.still std for å gjenopprette alle instillinger til standard. Velg SW Ver. for å se den gjeldende fastvareversjonen. Velg Foreldrekontr. for å justere Kanalblokkering, Foreldreveil., Blokker input, Angi passord og Nullstill alle. En klarmelding ber deg skrive inn passordet før du kommer inn i undermenyen Foreldrekontr.. Standardpassordet er Foreldrekontr. Passord: Foreldrekontr. Kanalblokkering Foreldreveil. Blokker input Angi passord Nullstill alle EXIT Tilbake OK Enter Velg EXIT Tilbake Velg Kanalblokkering for å utestenge valgte kanaler. Velg Foreldreveil. for å sette Aldersgrense. Trykk / for å justere verdien fra 4 til 18 eller til Ingen. Velg Blokker input for å utestenge valgte inngangskilder. Slå av automatisk kan settes til Påeller Av. Angi passord Ny Bekreft EXIT Tilbake Velg Nullstill alle for å gjenopprette standard for alle foreldreinnstillinger. 30

31 Merk: Kanalblokkering er kun tilgjengelig i TV-modus. Bildeformat-valgene omfatter Auto, Normal, Zoom1, Zoom2 og Full skjerm. Se detaljer nedenfor. Auto Normal Zoom1 Zoom2 Full skjerm Merk: Alternativene som er tilgjengelig i OSD-menyen kan variere avhengig av inngangssignalkilden. 31

32 3.6 Justere Øko-innstillinger 1 Trykk på MENU for å gå inn i OSDhovedmenyskjermen. 2 Trykk for å velge Øko-menyen. 3 Trykk for å gå inn i Øko-menyen. 4 Trykk / for å justere innstillingsalternativene. 5 Trykk MENU for å gå tilbake til Øko-menybildet. 6 Trykk EXIT for å avslutte OSD-menyen. Øko-menyen kan brukes til å justere Av- og På-innstillingene. Øko Av På Fjerne OK Velg EXIT Avslutt 32

33 4 Feilsøking Situasjon Løsning Ingen bilde og ingen lyd. Ingen bilde, eller dårlig bilde, lyden er OK. Koble til strømledningen riktig. Kontroller om strømlampen er tent eller ikke. Trykk på kontrollpanelet eller fjernkontrollen. Trykk på Input for å bla gjennom tilkoblede videokilder. Trykk på P eller P for å bytte til andre TVprogrammer. Kontroller at alle kabler er korrekt koblet til. Kontroller antenne- og kabeltilkoblinger. Juster Lysstyrke i OSD-menyen Bilde. Bildet er ikke i farger. Juster Farge-alternativet i OSD-menyen Bilde. Bildet er OK, ingen lyd. Én av høyttalerne mangler lyd. Kan ikke motta noen TVkanaler med kabel-tv. Vil nullstille TV-innstillinger. Sørg for at lydenhetne fungerer ordentlig. Sørg for at lydkabelen er trygt koblet til. Slå av dempingen. Trykk på VOL + på kontrollpanelet eller fjernkontrollen. Juster Balanse i OSD-menyen Lyd. Prøv Kanalskanning-funksjonen i OSD-menyen Kanaler. Bruk Tilb.still std-funksjonen i OSD-menyen Funksjoner. Hvis OSD-elementer er fargelagt i grått, er systemet i en Kan ikke betjene menyer. slik status at innstillingene ikke er tilgjengelige. Skjermbildet vrenger seg. Kontroller at videosignalkabelen er korrekt koblet til. Snø vises på skjermen. Uskarpe eller overlappende bilder. Fjernkontrollen fungerer ikke. Juster plasseringen av antennen, plasser den langt borte fra veier eller forstyrrelser. Kontroller antennen og videosignaltilkoblingene. Juster skarphetsinnstillingen. Velg programmer med høykvalitetssignaler. Juster retningen på antennen eller bytt ut videosignalkabelen. Sørg for at at batteriet er satt inn riktig. Skift det ut med et nytt. Pass på at TV-strømledningen er satt i. Sørg for at banen mellom fjernkontrollen og sensoren er uten hindringer. Prøv å betjene fjernkontrollen ved en nærmere avstand til TV-en. 33

34 5 Støttet tid Støttet tid for PC-modus Modus Oppløsning Horisontal frekvens (KHz) Vertikal frekvens (Hz) x ,469 59, x ,156 56, x ,879 60, x ,363 60, x ,772 59, x ,776 59, x ,72 59, x ,981 60, x , Støttet tid for videomodus Oppløsning (aktiv prikk) 480i HDMI/YPbPr V 576i 480p 576p 720p V V V V 1080i 1080p V V 34

35 6 USB-kompatible formater som støttes Kompatibilitet med USB-enheter Enhet Filformat USB 2.0-enhet USB-minne, USB-kortleser Filsystem FAT / FAT 32 Bildefilformat Musikkformat Videofilformat JPEG (*.JPG), PNG MPEG1 (*.MP3) bithastighet: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Samplingsfrekvens: 32k, 44,1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG,*.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4,*.MOV, *.MKV) H.264 (*.AVI, *.MP4,*.MOV, *.MKV, *.TS) Merknader: Støtter ikke filformatet NTFS, og den maksimale enkeltfilstørrelsen er 4GB. JPEG-filer med progressive formater støttes ikke. På grunn av kompatibilitetsbegrensninger kan ikke alle USB-enheter vises skikkelig. Resultatet kan ikke garanteres når USB-nav brukes. På grunn av kompatibilitetsbegrensninger kan ikke alle eksterne harddisker oppdages skikkelig. USB-forlengelseskabler må være USB 2.0-sertifiserte. Hvis overføringshastigheten til USB-utstyret ikke er høy nok, blir ikke videofiler vist skikkelig. 35

36 7 Spesifikasjoner Modell nr. SV19LMMB SV22LMMB SV25LMMB SV28LMMB SV32LMNB SV42LMNB VIS Bredde/ høyde-forhold 16:9 16:9 16:9 16:10 16:9 16:9 Oppløsning 1366 x x x x x x 1080 Skjermmenyspråk Utgang for lyd (RMS-effekt) Lydmodus Bildeformat Bildemodus Kontakt bak Sidekontakt Produktmål (mm) B x H x D (med stativ) Bulgarsk, kroatisk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, italiensk, irsk, latvisk, litauisk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, serbisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk, ukrainsk FORBEDRINGER 3 W 3 W 5 W 5 W 10 W 10 W Personlig, Musikk, Tale Auto, Normal, Zoom1, Zoom2, Full skjerm Standard, Levende, Film, Øko, Personlig TILKOPLING Antenneinngang (75 Ω), PC IN: D-SUB og PC-lyd, Komponentvideo og V/H lydinngang SCART 1 SPDIF HDMI 1 SCART 1 SPDIF HDMI 1 SCART 1 SPDIF HDMI 1 SCART 1 SPDIF HDMI 1 SCART 1 SCART 2 SPDIF HDMI 1 HDMI 2 SCART 1 SCART 2 SPDIF HDMI 1 HDMI 2 Felles gr.snitt, USB, Øretelefon, AV inn (lyd og komposittvideo) HDMI 2 HDMI 2 HDMI 2 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 3 MÅL OG VEKT 467,01 x 341,44 x ,81 x 379,31 x ,35 x 443 x ,91 x 527,11 x ,18 x 571,43 x ,1 x 705,8 x 270 Nettovekt 3,74 kg 4,41 kg 6 kg 8,035 kg 13 kg 19 kg STRØM Drift (maks.) 26 W 30 W 36 W 55 W 95 W 120 W Ventemodus < 0,5 W Strøm fra stikkontakten Temperatur i rommet V vekselstrøm Hz 5 ºC til 35 ºC 36

37 8 Demontere stativsokkelen 1 Kople fra alle kabler og ledninger fra TV-apparatet for å forhindre skade. 2 Legg TV-apparatet forsiktig ned med forsiden ned på en myk og flat overflate (teppe, skumgummi, klut, e.l.) for å forhindre skade på skjermen. 3 Fjern skruene slik at stativsokkelen kan fjernes. 4 Trekk stativsokkelen forsiktig vekk. 19 /22 25 /28 /32 /42 (Kun for referanse) Montere TV-apparatet på veggen: Modellnavn VESA-kompatibel veggbrakett (B x H) Antall monteringshull Skruetype Maksimallast SV19LMMB 100x100 mm 4 4 x 10 mm 15 kg SV22LMMB 100x100 mm 4 4 x 10 mm 18 kg SV25LMMB 100x100 mm 4 4 x 10 mm 24 kg SV28LMMB 100x100 mm 4 4 x 10 mm 30 kg SV32LMNB 200x200 mm 4 4 x 14 mm 36 kg SV42LMNB 200x200 mm 4 6 x 12 mm 72 kg 1 Anskaff en VESA-kompatibel veggbrakett (med referanse til tabellen over). 2 Finn den ideelle posisjonen for TV-apparatet på veggen. 3 Fest veggbraketten godt til veggen. 4 Sikre TV-apparatet til braketten med de 4 monteringshullene på baksiden og midten av TVapparatet. Merk: Les instruksene til veggmonteringsbraketten for å veggmontere TV-apparatet. Sokkelen på TV-apparatet kan skrus fast på et bord eller en hard overflate ved å bruke hullet på baksiden av stativsokkelen. *Installasjon av LED-LCD HDTV-apparatet krever spesielle ferdigheter og bør kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Kunder må ikke prøve å utføre arbeidet selv. Hannspree påtar seg intet ansvar for feil montering eller montering som fører til uhell eller personskade. Du kan be kvalifisert servicepersonell om bruk av en ekstra brakett for å montere TV-apparatet til veggen. 37

38 9 Bruke kabelsamleren Legg kablene gjennom kabelklemmen som vist: 38

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning www.planarhometheater.com Planar Systems, Inc. Hovedkontor 1195 NW Compton Drive Beaverton, OR 97006-1992 Planar kundeservice Telefon: USA:

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

SyncMaster 2333HD LCD-skjerm

SyncMaster 2333HD LCD-skjerm SyncMaster 2333HD LCD-skjerm Brukerveiledning Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Disse sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre din egen sikkerhet og for å forhindre skader på utstyret. Les instruksene

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E i bruksanvisningen

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21)

Detaljer

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk.

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv 2004/108/EC

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4 HD-dekoder Brukermanual Digital Digital HD-dekoder HD-dekoder kabelmottak. MPEG2/MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde:

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG- / MPEG- Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: En dekoder En fjernkontroll

Detaljer

Din bruksanvisning LG 27LC2R http://no.yourpdfguides.com/dref/1214137

Din bruksanvisning LG 27LC2R http://no.yourpdfguides.com/dref/1214137 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer