S_ST28FMMR_UM_EU_V01_H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S_ST28FMMR_UM_EU_V01_H"

Transkript

1 S_ST28FMMR_UM_EU_V01_H 28 Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de Cristais Líquidos ЖКД ТВ LCD-tv Telewizor ciekłokrystaliczny LCD TV LCD TV LCD TV LCD TV Folyadékkristályos TV РК-телевізор Televizoru LDC LCD телевизор TV cu LCD LCD TV Televizora s ekranom od tekućih kristala

2 Innholdsfortegnelse Informasjon om forskrifter... 3 Beskrivelse av advarselssymboler... 3 Sikkerhetsmerknader... 4 Forord... 6 Garanti og service Komme i gang Innhold i pakken Introduksjon av TV-en Funksjoner Kontrollpanel Inngangs- og utgangskontakter Fjernkontroll Sette batterier i fjernkontrollen Sette opp TV-en din Grunnleggende tilkoblinger Strømtilkobling Koble til en antenne eller kabel-tv Koble til eksterne enheter Koble til eksterne øretelefoner Koble til AV-enheter Koble til en videokassettspiller / dekoderboks / DVD-spiller ved bruk av komponent / video Koble til en PC med VGA Koble til en PC med DVI Koble til HDMI Koble til USB Koble til en videospiller/stb-/dvd-spiller med SCART Bruke fjernsynsapparatet Slå TV-apparatet på og av Bytte kildesignaler Utføre et automatisk kanalsøk Velge kanaler Justere volumet Redigere Favoritter Redigere Kanallisten

3 Innholdsfortegnelse 3. Justere OSD-innstillinger Innstillinger i OSD-menyen Tilpasse bildeinnstillinger Justere lydinnstillinger Justere klokke- og tidtakerinnstillinger Tilpasse kanalinnstillinger Justere alternativer for PC-innstillinger Tilpasse oppsettsinnstillinger Problemsøking Støttede signaltider Spesifikasjoner Demontere stativsokkelen

4 Informasjon om forskrifter CE-konformitetserklæring Denne enheten er i overensstemmelse med kravene til EU-direktivet 2004/108/EC etter vurdering av loven til medlemsstatene når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, og direktiv 2006/95/EC om harmonisering av lovene til medlemsstatene som gjelder elektrisk utstyr for bruk innen enkelte spenningsgrenser. Hannspree kan ikke påta seg ansvar for manglende evne til å møte kravene som skyldes tilpasning av enheten som ikke er anbefalt. Beskrivelse av advarselssymboler FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES ADVARSEL FORSIKTIG Dette symbolet brukes for å varsle brukere om å legge merke til viktige beskrivelser om bruk, vedlikehold (reparasjon) og ytterligere viktig informasjon knyttet til denne TV-en. Dette symbolet brukes for advare brukere om faren for elektriske støt på grunn av farlige eller uisolerte komponenter. 3

5 Sikkerhetsmerknader Sikkerhetsmerknader for montering Plassering Unngå at TV-en utsettes for sollys eller andre sterke varmekilder over lengre tid. La det være nok avstand mellom TV-en og veggen slik at varme kan slippes ut. ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk, utsett ikke apparatet for regn eller fuktighet. Ikke utsett apparatet for dryppende eller sprutende væske. Sett heller aldri gjenstander fylt med væske, slik som vaser oppå apparatet. FORSIKTIG Disse vedlikeholdsinstruksjonene skal kun brukes for kvalifisert servicepersonell. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke utføre noen annen type vedlikehold enn det som står oppgitt i bruksanvisningen, med mindre du er kvalifisert til å gjøre dette. ADVARSEL For å hindre spredning av ild må du til enhver tid holde stearinlys eller annen åpen ild bort fra dette produktet. 4

6 Merknader: LCD TV-en er for kun for bruk til underholdning og visuelle skjermoppgaver er unntatt. Denne enheten bruker en VGA-kontakt for å koble til en PC. For å redusere påvirkningen av hovedstrømfrekvens på kildesignalet, bruk en VGA-skjermkabel med ferrittskjerm. Personlig sikkerhet 1. For å unngå overbelastning av strømforsyningen, må du aldri koble for mange elektriske enheter inn i én stikkontakt, skjøteledning e.l. 2. Farlige høyspennings elektriske strømkomponenter finnes inni TV-en. For å unngå elektrisk sjokk, ikke åpne kabinettet. 3. Ikke plasser eller slipp metaller, små gjenstander eller brennbare materialer inn i ventilene på TV-en. 4. Hvis TV-en slippes i bakken, faller ned eller skades på en annen måte, må du koble fra strømledningen med én gang og ta kontakt med en autorisert servicetekniker. 5. Hvis noe væske sprayes eller dryppes på TV-en, ta kontakt med en autorisert servicetekniker. 6. Skjermen på TV-en er laget av glass. Unngå støt eller skraping på skjermen. Hvis skjermen knuses, må du ikke ta på det brukne glasset. 7. Ikke la barn bruke TV-en uten tilsyn. 8. Vær forsiktig når du kobler fra strømledningen. Hold pluggen. Ikke prøv å koble fra pluggen ved å trekke i selve ledningen. Installasjon 1. Ikke plasser TV-en på steder som er ekstremt støvete eller mye damp. 2. Unngå blokkering av ventilene på TV-en, ikke plasser TV-en på en seng, sofa, teppe eller i et forseglet kabinett. 3. Installer innendørsantennen borte fra strømoverføringslinjer for å unngå faresituasjoner. 5

7 Forord Takk for at du kjøpte en Hannspree LCD TV. Den nye TV-en din lar deg ha glede av overlegen lyd og video mens den gir deg tilgang til avansert teknologi. Les nøye gjennom denne veiledningen i sin helhet før du setter opp, bruker eller betjener TV-en. For å sørge for trygg og riktig installasjon og betjening av TV-en, er det viktig at sikkerhets- og bruksveiledningene i denne håndboken følges. Denne brukerveiledningen er utviklet for å hjelpe deg sette opp og bruke TV-en. Informasjonen i denne veiledningen har blitt nøye kontrollert for nøyaktighet, men ingen garanti blir gitt for nøyaktigheten i innholdet. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Så fremt det er tillatt av gjeldende lov, skal ikke Hannspree, Inc. ( Hannspree ) på noen måte holdes ansvarlige for direkte, indirekte, spesielle, typiske, utilsiktet eller følgeskader som oppstår som følge av feil eller utelatelser i denne veiledningen, selv om muligheten for slike skader er opplyst. Garanti og service For fullstendig informasjon om garanti og service, se "garantikortet" som følger med TV-en. 6

8 Copyright Copyright 2010 Hannspree, Inc. Med enerett. Denne veiledningen er beskyttet av copyright og distribueres under lisenser som begrenser dens bruk, kopiering og distribusjon. Ingen deler av denne veiledningen kan reproduseres i noen form på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Hannspree. TV-en som er beskrevet i denne veiledningen kan inkludere kopibeskyttet programvare fra Hannspree (eller andre tredjeparter). Hannspree (eller andre tredjeparter) forbeholder de eksklusive rettighetene for kopibeskyttet programvare, som rettigheten til å distribuere eller reprodusere kopibeskyttet programvare. I henhold til, og så fremt det er tillatt av gjeldende lov, skal ikke noe kopibeskyttet programvare i produktet som er beskrevet heri distribueres, tilpasses, omvendt konstrueres eller reproduseres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Hannspree (eller noen annen tredjeparter). Hannspree-logoene i dette dokumentet er varemerker for Hannspree. Alle andre produktnavn, varemerker eller logoer som er nevnt her brukes kun for identifikasjonsformål, og kan være varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive eiere. Kjøp av produktet beskrevet heri skal ikke regnes som overgivelse av, verken direkte eller indirekte, avskjæring eller lignende, enhver lisens under kopibeskyttelse, patenter, patentsøknader eller varemerker for Hannspree, utenom for normal, ikke-eksklusiv bruk som oppstår ved bruk av loven i et salg av et produkt. Merknad om varemerker Hannspree-produkter bruker High-Definition Multimedia Interface (HDMI )-teknologi. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC. Lisensmerknad og varemerkebekreftelse Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-d-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. 7

9 1 Komme i gang 1.1 Innhold i pakken Kontroller at følgende komponenter følger med i esken. Kontakt Hannspreekundeservice med én gang hvis du oppdager at noe mangler eller er skadet. TV Brukerhåndbok Hurtigstartveiledning Garantikort Strømledning Fjernkontroll og batterier Rengjøringsklut for TV I henhold til WEEE-reguleringen, kan ikke denne TV-en håndteres som vanlig husholdningsavfall i Europa. Se resirkuleringsinformasjonen på websiden vår når du skal deponere produktet. 8

10 1.2 Introduksjon av TV-en Du kan se på SECAM/ PAL/ DVB-T-sending, kabel, eller digitale TV-kanaler, og enkelt koble til en videospiller, STB- eller DVD-spiller via SCART, HDTV (komponent), AV (kompositt) og HDMI-inngangsporter (plassering av disse portene avhenger av modellen). Du kan også bruke TV-en som en PC-skjerm ved å koble den til via VGA-porten. Praktiske kontrollknapper på TV-en og en fjernkontroll lar deg bytte kanaler, tilpasse volumet og endre skjerminnstillinger gjennom en brukervennlig skjermmeny. De innebygde høyttalerne gir en fyldig lyd og en praktisk lydutgangsport lar deg koble til et eksternt lydsystem eller øretelefoner. 1.3 Funksjoner TV-mottaker: Innebygd TVmottaker Støtte for lyd/video: SCART-innganger VGA (PC)-inngang HDMI-innganger HDTV (komponent)-enhet R/L-lydinnganger PC-linjeinngang 3,5 mm stereoøretelefonutgang AV (kompositt)-inngang OSD (On-Screen Display) menysystem Tekst-TV (TV RF+SCART) 1,5 v. med 1000 sideminne Innebygd stereohøyttaler Bildeforbedringsteknologi 3:2/2:2 nedtrekking 3D kombinasjonsfilter HD-klar TV Støyreduksjon Avansert 3D-bildeinnfletting Kantforsterkning Merk: De støttende enhetene som nevnes i denne veiledningen kan variere avhengig av modellen. For mer informasjon, se produsentens brukerveiledning eller hurtigstartsguiden til TV-modellen din. 9

11 1.4 Kontrollpanel Beskrivelse Knapp Funksjon Strøm Trykk for å slå TV-apparatet på eller av. Inngangskilde INPUT Trykk for å velge riktig inngangskilde. Meny Programvalg Programvalg MENU P P Trykk for å slå på eller av OSD-menyen (on-screen display). Trykk for å øke programnummeret eller gå oppover til forrige element i OSD-menyen. Trykk for å senke programnummeret eller gå nedover til neste element i OSD-menyen. Juster volum VOL + Juster volum VOL - Trykk for å øke volumet eller gå til høyre i OSD-menyen. Trykk for å senke volumet eller gå til venstre i OSD-menyen. Fjernkontrollsensor Indikator for På/Standby Høytalere Motta innkommende kommandoer fra fjernkontrollen Indikerer strøm- eller standby-status, slå på/av vises med grønne/røde lysindikatorer. Leverer høykvalitetslyd. 1.5 Inngangs- og utgangskontakter Beskrivelse Kontakt Funksjon Kabel/antenne TV / DTV CABLE / ANTENNA Koble til en antenne eller kabel-tv. Øretelefon-utgang EAR PHONE Koble til øretelefoner eller eksterne høyttalere med innebygd forsterker. 10

12 Beskrivelse Kontakt Funksjon Komponentinnganger / CVBS-inngangslyd R AUDIO L Koble til en ekstern enhet, som videospiller, STB- eller DVD-spiller. Komponentinnganger (video) Inngang for PC-lyd SCART IN/OUT Y Pb Pr PC LINE IN SCART IN/OUT Koble til en ekstern enhet, som videospiller, STB- eller DVD-spiller. Koble til en PC-kontakt for linje ut / lyd ut. Koble til en ekstern enhet, som en videospiller, STB- eller DVD-spiller med AV, S-Video, RGB, L/R IN, analog TV-utgang og L/R-utgang. VGA (PC)-inngang Service SERVICE VGA Koble til PC-ens VGA-port. Kun service. Ikke tilgjengelig for brukere. Video CI HDMI 1-inngang CI VIDEO HDMI 1 Koble til en ekstern enhet, som videospiller, STB- eller DVD-spiller. Koble til en CI-enhet. Koble et HDMI-utstyr eller en HDMI- DVI-adapterkabel til enheter som en DVD-spiller eller settoppboks. HDMI 2-inngang HDMI 2 Koble et HDMI-utstyr eller en HDMI- DVI-adapterkabel til enheter som en DVD-spiller eller settoppboks. Strømkontakt AC IN Koble til strømledningen som følger med. 11

13 1.6 Fjernkontroll Beskrivelse Ikon Funksjon Strøm Inngangssignaltype Tastatur INPUT Trykk for å slå TV-apparatet på eller av. Trykk for å velge ønsket type inngangssignal: TV, SCART, Composit (Kompositt), Component (Komponent), HDMI 1, HDMI 2 og Computer (Datamaskin) Bruk for å velge et program direkte. Trykk på 0-9 for å angi programnumrene (trykk på 1 og 0 for program 10). Pro.List Pro.LIST Trykk for å vise programlisten. Siste LAST Trykk for å gå tilbake til den sist valgte kanalen. 1. Trykk for å vise informasjon om den aktuelle kanalen/programmet. Informasjon INFO 2. Under DTV-menyvalg, trykk for å vise hjelpinformasjon om Channel Organizer (Kanalorganisering), Channel Sorting (Kanalsortering), Channel Grouping (Kanalgruppering), Time (Tid) og Parental Rating (Barnesikring). Meny MENU Trykk for å slå på eller av OSD-menyen (onscreen display). OK OK Trykk for å bekrefte valget. Pilknapper Elektronisk programguide EPG Trykk opp, ned, venstre eller høyre for å bla gjennom menyene i OSD. Trykk for å vise detaljert programinformasjon for kanaler (kun for DTV). 12

14 Beskrivelse Ikon Funksjon Tekst-TV-modus TEXT Trykk for å aktivere tekst-tv. Juster volum Demp Flerspråklig lyd VOL MUTE / VOL Trykk på VOL + for å øke volumet. Trykk på VOL - for å redusere volumet. Trykk for å dempe lyden helt. Trykk igjen eller trykk på volumjusteringsknappene for å gjenopprette lyden. Trykk for å endre flerspråklig lydvalget på TVkanalen. Velg program P / P Trykk på P for å øke programnummeret. Trykk på P for å senke programnummeret. Rød, Grønn, Gul, Blå Trykk på fargeknappene for å utføre spesifikke oppgaver i OSD-menyen eller tekst-tv-modus. Indeks INDEX Trykk for å vise en tabell over tilgjengelige emner på tekst-tv. (Kan kun programmeres i tekst-tv-modus) Miks Juster størrelse MIX SIZE Trykk for å vise tekst-tv over programmet på skjermen. (Kan kun programmeres i tekst-tvmodus) Trykk for å justere skjermstørrelse. (Kan kun programmeres i tekst-tv-modus) Undertekst SUBTITLE Med en ATV-kilde, hvis tekst-tv-modus er aktivert og tekst-tv har en tekstingside, trykk for å vise tekstingsiden. Med en DTV-kilde, trykk for å vise skjermmenyen for teksting, og velg språket. Hold HOLD Trykk for å deaktivere automatisk endring av side som kun oppstår når mer enn én tekst- TV-side finnes. (Kan kun programmeres i tekst-tv-modus) 13

15 Beskrivelse Ikon Funksjon Vis REVEAL Trykk for å vise skjult informasjon, som løsninger på gåter. (Kan kun programmeres i tekst-tv-modus) Lydmodus SOUND Trykk og hold for å veksle mellom alle lydinnstillingene: Dynamic (Dynamisk), Standard, Soft (Myk) eller User (Bruker). Bildemodus PIC Trykk og hold for å veksle mellom alle bildeinnstillingene: Vivid (Livaktig), Standard, Movie (Film) eller User (Bruker). Favorittkanal FAV. Trykk for å velge favorittkanaler og trykk på / -tastene for å gå til favorittkanaler. Trykk for å åpne favorittlistemenyen og trykk på / for å velge kanaler. Trykk på OK-tasten for å gå til favorittkanaler. Frys FREEZE Trykk for å pause en videoramme på skjermen. (Kun programmerbar i TV-kilden). Innsoving SLEEP Trykk gjentatte ganger for å stille inn innsovingen (15, 30, 45, 60, 90 eller 120 minutter). Avbryt innsovingen ved å velge Sleep Off (Deaktiver innsoving). Bildesideforhold ASPECT Trykk for å justere bredde/høyde-forhold til bildet med bildesideforhold: AUTO, Full, 4:3, Zoom, Subtitle (Teksting) eller Wide (Bredformat). 14

16 Merk: For best resultat bør du bruke fjernkontrollen innen riktig avstand fra fremsiden av TV-en. Ikke overstig en vinkel på 30 grader når du peker mot TV-en. Bruksavstanden kan være kortere når signalsensoren er direkte utsatt for sterkt lys. Rett senderen på fjernkontrollen mot signalsensoren og kontroller at det ikke er noen hindringer i veien mellom dem. 15

17 1.7 Sette batterier i fjernkontrollen 1 Åpne batteriluken på baksiden av fjernkontrollen (A). (A) 2 Sett inn batteriene etter polaritetsmerkene inni batterirommet (B). 3 Sett på batterilokket igjen (C). (B) (C) 16

18 FORSIKTIG Hvis fjernkontrollen ikke brukes for en lengre periode, må du ta ut batteriene og oppbevare dem på riktig måte. Vær forsiktig når du håndterer batterier som er skadet eller lekker, og vask hendene med såpe hvis du kommer i kontakt med væske fra batteriene. Hvis fjernkontrollen har to batterier, må du ikke blande nye og gamle batterier, ellers kan de nye batteriene få en kortere levetid. Kjemiske væsker kan lekke fra de gamle batteriene. Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av utstyrsfabrikanten. Sørg for at brukte batterier kasseres på forsvarlig måte etter anvisning fra produsenten. Henvis til dine lokale regler for resirkulering eller avfallshåndtering, og kontakt et lokalt miljøsenter for å deponere brukte batterier. Fjernkontrolldekslet kan ha en magnet. Hvis dette er tilfelle må du ikke plassere magnetisk følsomme gjenstander som klokker, kredittkort eller flash media i nærheten av dekslet. Ikke bruk kraft når du åpner fjernkontrolldekslet, da dette kan skade hengselen. 17

19 2 Sette opp TV-en din 2.1 Grunnleggende tilkoblinger Strømtilkobling 1 Koble strømledningen inn i AC IN-kontakten på baksiden av TV-en. 2 Koble pluggen på den andre enden av strømledningen inn i en stikkontakt Koble til en antenne eller kabel-tv Koble én ende av VHF/UHF (antenne) eller CATV-kabelen til TV/DTV-kontakten på baksiden av TV-en. Antenne TV / DTV CABLE / ANTENNA Bakkeklemme Koaksialkabel Bakke Merk: Bilder er kun ment som en illustrasjon og kan variere for ulike modeller eller områder. Hvis du ikke kan motta kanaler etter at du har koblet til en antenne eller kabel TV-linje, kan du prøve å søke etter kanaler. 18

20 2.2 Koble til eksterne enheter Koble til eksterne enheter som videospillere, STB- eller DVD-spillere, videospillkonsoller, øretelefoner eller en PC til TV-en med portene på baksiden av TV-en Koble til eksterne øretelefoner Hodetelefoner EAR PHONE Høytalere (Innebygde forsterkere) Merk: Eksterne høyttalere eller hodetelefoner følger ikke med TV-en. De interne TV-høyttalerne sender ikke ut lyd når hodetelefoner er koblet til. Bruk kun eksterne høyttalere med innebygde forsterkere. Kun én ekstern enhet for lyd kan kobles til om gangen. 19

21 2.2.2 Koble til AV-enheter Følgende diagram illustrerer hvordan du kobler AV-enheter til TV-en via HDMI (A), Komponent/AUDIO (B), SCART (C) og VIDEO/AUDIO (D) porter. A B C D HDMI 1 HDMI 2 eller AUDIO R L Y Pb Pr eller SCART eller VIDEO R AUDIO L Scart-adapter (Valgfritt) R-AUDIO-L/MONO VIDEO S.VIDEO Videokabel (Valgfritt) HDMI-kabel (Valgfritt) Lydkabel (Valgfritt) Lyd-/ videokabel (Valgfritt) SCART-kabel (Valgfritt) Lyd-/ videokabel (Valgfritt) HDMI R L Y PB PR L R VIDEO S-VIDEO SCART VIDEO R L Videospillkonsoll eller Videospiller STB DVD Merk: Lydportene som vises i komponent / lyd (B) og video / lyd (D) er de samme fysiske kontaktene. Kun ett sett lydportene kan velges når du kobler til AV-enheter. 20

22 2.2.3 Koble til en videokassettspiller / dekoderboks / DVDspiller ved bruk av komponent / video Koble TV-apparatet til en videokassettspiller / dekoderboks / DVD-spiller ved bruk av inngangskontaktene for komponent / video. AUDIO R L Y Pb Pr Videospiller STB DVD Lydkabel (Valgfritt) Videokabel (Valgfritt) VIDEO R AUDIO L Videospiller STB Videokabel (Valgfritt) Lydkabel (Valgfritt) DVD 21

23 2.2.4 Koble til en PC med VGA Koble TV-en til PC-en for å bruke den som en skjerm med VGA-porten som vist. 1 Koble VGA-porten på TV-en til VGA-utgangen på PC-en. 2 Koble linje ut-porten på PC-en til PC LINE IN-porten på TV-en for å høre lyden fra PC-en. VGA PC LINE IN Lydkabel (Valgfritt) PC Videokabel (Valgfritt) Koble til en PC med DVI Koble TV-en til PC-en for å bruke den som en skjerm med DVi-porten som vist. 1 Koble HDMI-porten på TV-en til DVI-utgangen på PC-en. 2 Koble linje ut-porten på PC-en til PC LINE IN-porten på TV-en for å høre lyden fra PC-en. HDMI 1 HDMI 2 PC LINE IN Lydkabel (Valgfritt) PC HDMI HDMI til DVI-kabel (Valgfritt) 22

24 2.2.6 Koble til HDMI HDMI (High Definition Multimedia Interface) sørger for at det beste videosignalet alltid sendes fra kilden til TV-en. Se følgende illustrasjon for å koble en HDMI-enhet til TV-en. HDMI 1 HDMI 2 HDMI-kabel (Valgfritt) DVD-spiller Merk: Når HDMI-kabelen er koblet til, trenger du ikke koble til lydkabelen. Det er derimot nødvendig å gjøre dette hvis en HDMI til DVI-kabel kobles til Koble til USB Serviceport, kun for oppdatering av TV F/W. SERVICE USB-stasjon (Valgfritt) 23

25 2.2.8 Koble til en videospiller/stb-/dvd-spiller med SCART Bruk SCART-kontakten for å koble til et TV-apparat, en videokassettspiller, en VCDspiller, en DVD-spiller eller en videospillkonsoll. Du kan velge å bruke en SCARTkabel eller en SCART-adapter (tilleggsutstyr) for tilkoblingen, avhengig av tilgjengelige porter på spilleren. SCART SCART-adapter (tilleggsutstyr) R-AUDIO-L/MONO VIDEO S.VIDEO SCART-kabel (Valgfritt) Koble til en AVkontakter Koble til S-videokontakter Merk: S-videokontakten og AV-kontakter kan ikke kobles til samtidig, ellers dannes feil signaler. Kablene er fargekodete (svart, rød, hvit og gul). Koble hver fargekodete kabel til riktig kontakt på enheten. 24

26 2.3 Bruke fjernsynsapparatet Slå TV-apparatet på og av 1 Trykk på på kontrollpanelet eller fjernkontrollen. Strømlampen på TV-en endrer farge fra rød til grønn, som indikerer at TV-en er på. 2 Trykk på igjen. Strømlampen endrer farge fra grønn til rød, som betyr at TVen er slått av Bytte kildesignaler Trykk på INPUT (INNGANG) på kontrollpanelet for å velge signal for innkommende kilde Utføre et automatisk kanalsøk Før du bruker TV-en til å se på programmer, må du først aktivere kanalsøket. 1 Trykk på MENU (MENY)-knappen på kontrollpanelet eller fjernkontrollen, og velg deretter å gå inn i Kanal-/DTV-menyen. 2 Velg Auto Scan (Automatisk skann). 3 Trykk på fjernkontrollen for å velge Start og trykk OK for å kjøre kanalsøket Velge kanaler Trykk på P på fjernkontrollen eller kontrollpanelet for å øke kanalnummeret. Trykk på P på fjernkontrollen eller kontrollpanelet for å redusere kanalnummeret. Tast inn det spesifikke kanalnummeret ved å trykke på tallknappene på fjernkontrollen Justere volumet 1 Trykk på VOL+ på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å øke volumet. 2 Trykk på VOL- på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å redusere volumet. 3 Trykk MUTE for å slå av alle lyder, og trykk MUTE igjen eller trykk på volumknappene for å gjenopprette lyden. 25

27 2.3.6 Redigere Favoritter 1 Trykk MENU på kontrollpanelet eller fjernkontrollen, og velg deretter å gå inn i Channel (Kanal)-menyen. 2 Velg Favorite Lists (Favorittlister) og trykk OK for å åpne favorittlisten. 3 Velg ønsket kanal og trykk OK for å markere en kanal eller oppheve markeringen. 4 Trykk MENU for å gå ut Redigere Kanallisten 1 Trykk MENU på kontrollpanelet eller fjernkontrollen, og velg deretter å gå inn i Channel (Kanal)-menyen. 2 Velg Channel Edit (Kanalredigering) og trykk OK for å gå inn i undermenyen. 3 Velg Name (Navn), Skip (Hopp over) eller Reorder (Ordne om igjen) og trykk OK for å bekrefte. Redigere kanalnavn: Velg ønsket kanal og trykk OK for å redigere kanalnavnet. Redigere hopp over-listen: Velg ønsket kanal og trykk OK for å markere en kanal eller oppheve markeringen. Ordne kanallisten om igjen: Velg ønsket første kanal og andre kanal og trykk OK for å bekrefte. 4 Trykk MENU for å gå ut. 26

28 3 Justere OSD-innstillinger OSD-menyen gir deg en rask og enkel måte å justere innstillingene på TV-apparatet. OSD-menyen er lett tilgjengelig enten du bruker knappene på kontrollpanelet eller på fjernkontrollen. Før vi forklarer hvert OSD-alternativ i detaljer, er det en fordel å bli kjent med hvordan OSD-systemet er organisert: JUSTERBARE ELEMENTER: Viser innstillingene/verdiene til de justerbare alternativene. HOVEDMENYEN: Viser en liste med menyelementer. Når du velger et elementet, skifter det farge. INSTRUKSJONER: Kortfattede forklaringer til justering av innstillingene. Picture Audio Clock / Timer Channel Setup Picture Mode Brightness Contrast Sharpness Color Tint Digital NR X-Contrast Backlight Aspect ratio Move Select Return Funksjon Kontrollpanel Fjernkontroll OSD-meny MENU MENU Opp P Pil Ned P Pil Øke VOL + Pil Redusere VOL - Pil Velg INPUT / VOL+ OK Tilbake MENU / VOL- MENU OK Menu 27

29 3.1 Innstillinger i OSD-menyen Følg anvisningene nederst i OSD-menyen. Trykk P / P på kontrollpanelet eller / på fjernkontrollen for å rulle gjennom menyene. trykk INPUT / VOL+ på kontrollpanelet eller OK på fjernkontrollen for å velge et element og trykk deretter MENU/ VOL- for å gå ut av OSD-menyen. Følgende menyer kan stilles inn med ulike justeringsmetoder. 3.2 Tilpasse bildeinnstillinger 1 Trykk MENU for å gå inn i skjermbildet til OSD-hovedmenyen. 2 Trykk / på fjernkontrollen eller P / P på kontrollpanelet for å velge Picture (Bilde)-menyen. 3 Trykk / OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å gå inn i Picture (Bilde)-menyen. Picture Audio Clock / Timer Channel Setup Picture Mode Brightness Contrast Sharpness Color Tint Digital NR X-Contrast Backlight Aspect ratio Move OK Select Menu Return 4 Trykk / på fjernkontrollen eller P / P på kontrollpanelet for å velge et element. 5 Trykk / OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å gå inn i elementet. 6 Trykk / på fjernkontrollen eller VOL+ / VOL- på kontrollpanelet for å endre verdiene eller trykk OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å markere et element. 7 Trykk MENU for å gå ut. 8 Picture (Bilde)-menyen kan brukes til å justere Picture Mode (Bildemodus), Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Sharpness (Skarphet), Color (Farge), Tint (Glød), Digital NR, X-Contrast (X-kontrast), Backlight (Baklys), Aspect Ratio (Bredde/høyde-forhold), Color Temp (Fargetemperatur) og Recall (Gjenopprett). For å justere Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Sharpness (Skarphet), Color (Farge) eller Tint (Glød) må du velge User (Bruker) i bildemodus. Trykk / på fjernkontrollen eller VOL+ / VOL- på kontrollpanelet for å justere disse innstillingene. Bildemodus kan stilles inn til Vivid (Livaktig), Standard, Movie (Film) eller User (Bruker). Digital NR kan stilles inn til Off (Av), Weak (Svak), Medium eller Strong (Kraftig). X-Contrast kan stilles inn til Off eller On (På). Klokken kan tilpasses ved å trykke på / for å flytte verdien fra 0 til 14. Bredde/høyde-forholdet kan stilles inn til Auto, Full, 4:3, Zoom, Subtitle (Teksting) eller Wide (Bredformat). Fargetemperaturen kan stilles inn til Warm (Varm), Standard eller Cool (Kjølig). Gjenopprett kan brukes for å tilbakestille undermenyens originale fabrikkinnstillinger. Merk: Alternativene som er tilgjengelig i OSD-menyen kan variere avhengig av kilden for innsignaler. 28

30 3.3 Justere lydinnstillinger 1 Trykk MENU for å gå inn i skjermbildet til OSD-hovedmenyen. 2 Trykk / på fjernkontrollen eller P / P på kontrollpanelet for å velge Audiomenyen. 3 Trykk / OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å gå inn i Audio-menyen. Picture Audio Mode Equalizer Audio Clock / Timer Channel Setup Balance Audio Effect Auto Volume Preferred Language Digital MTS Audio Description Recall Move OK Select Menu Return 4 Trykk / på fjernkontrollen eller P / P på kontrollpanelet for å velge et element. 5 Trykk / OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å gå inn i elementet. 6 Trykk / på fjernkontrollen eller VOL+ / VOL- på kontrollpanelet for å endre verdiene eller trykk OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å markere et element. 7 Trykk MENU for å gå ut. 8 Audio-menyen kan brukes til å justere Audio Mode (Lydmodus), Equalizer (Utjevner), Balance (Balanse), Audio Effect (Lydeffekt), Auto Volume (Automatisk volum) (kun ATV), Preferred Language (Foretrukket språk) (kun DTV), Digital MTS (kun DTV), Audio Description (Lydbeskrivelse) (kun DTV) og Recall (Gjenopprett). Equalizer er kun tilgjengelig for justering hvis du velger User (Bruker) i Audio Mode. Audio Mode kan stilles inn til Dynamic (Dynamisk), Standard, Soft (Myk) eller User (Bruker). Trykk / på fjernkontrollen eller VOL+ / VOL- på kontrollpanelet for å justere verdiene i Equalizer og Balance. Audio Effect kan stilles inn til Off (Av) eller On (På). Auto Volume kan stilles inn til Off (Av) eller On (På). Preferred Language kan stilles inn til English (Engelsk), German (Tysk), French (Fransk), Italian (Italiensk), Spanish (Spansk), Dutch (Nederlandsk), Hungarian (Ungarsk), Portugese (Portugisisk) eller Polish (Polsk). Digital MTS kan stilles inn til Auto, Stereo, Dual 1 (Tospråklig 1) eller Dual 2 (Tospråklig 2). Audio Description kan stilles inn til Mode (Stemning) eller Volume (Lydstyrke). Recall kan brukes for å tilbakestille de originale fabrikkinnstillingene. Merk: Alternativene som er tilgjengelig i OSD-menyen kan variere avhengig av kilden for innsignaler. 29

31 3.4 Justere klokke- og tidtakerinnstillinger 1 Trykk MENU for å gå inn i skjermbildet til OSD-hovedmenyen. 2 Trykk / på fjernkontrollen eller P / P på kontrollpanelet for å velge Clock/Timer-menyen. 3 Trykk / OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å gå inn i Clock/Timer-menyen. Picture Sleep Timer Time Mode Audio Clock / Timer Channel Setup Date Local Offset Move OK Select Menu Return 4 Trykk / på fjernkontrollen eller P / P på kontrollpanelet for å velge et element. 5 Trykk / OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å gå inn i elementet. 6 Trykk / på fjernkontrollen eller VOL+ / VOL- på kontrollpanelet for å endre verdiene eller trykk OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å markere et element. 7 Trykk MENU for å gå ut. 8 Clock/Timer-menyen kan brukes til å justere Sleep Timer (Ventemodustidtaker), Time Mode (Tidsmodus), Date (Dato) og Local Offset (Lokal forskyving). Date (Dato) og Local Offset (Lokal forskyving). er kun tilgjengelig for justering hvis du velger Manual (Manuell) i Time Mode. Sleep Timer kan stilles inn til Off (Av), 15 mins, 30 mins, 45 mins, 60 mins, 90 mins eller 120 mins. Time Mode kan stilles inn til Auto eller Manual. Trykk / på fjernkontrollen eller VOL+ / VOL- på kontrollpanelet for å justere verdiene i Date. Local Offset kan stilles inn til Current Time (Gjeldende klokkeslett), CT +1h, CT +2h, CT +3h, CT -1h, CT -2h eller CT -3h (gjeldende klokkeslett ±3 timer). Merk: Alternativene som er tilgjengelig i OSD-menyen kan variere avhengig av kilden for inn-signaler. 30

32 3.5 Tilpasse kanalinnstillinger 1 Trykk MENU for å gå inn i skjermbildet til OSD-hovedmenyen. 2 Trykk / på fjernkontrollen eller P / P på kontrollpanelet for å velge Channelmenyen. 3 Trykk / OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å gå inn i Channel-menyen. Picture Country Subtitle Audio Clock / Timer Channel Setup Teletext Language Auto Scan Manual Scan Channel Edit Favorite Lists Parental Control Move OK Select Menu Return 4 Trykk / på fjernkontrollen eller P / P på kontrollpanelet for å velge et element. 5 Trykk / OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å gå inn i elementet. 6 Trykk / på fjernkontrollen eller VOL+ / VOL- på kontrollpanelet for å endre verdiene eller trykk OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å markere et element. 7 Trykk MENU for å gå ut. 8 Channel-menyen kan brukes til å justere Country (Land), Subtitle (Teksting), Teletext Language (Teks-TV-språk), Auto Scan (Auto-skann), Manual Scan (Manuelt skann), Channel Edit (Kanalredigering), Favorite Lists (Favorittlister) og Parental Control (Foreldrekontroll) eller utføre deres funksjoner (se «Utføre et automatisk kanalsøk» på side 25, «Redigere Favoritter» på side 26 og «Redigere Kanallisten» på side 26). Country kan stilles inn til UK (Storbritannia), Germany (Tyskland), France (Frankrike), Italy (Italia), Spain (Spania), Netherlands (Nederland), Hungary (Ungarn), Portugal (Portugal), Poland (Polen) eller Other (Andre). Subtitle kan brukes til å justere Preferred Language (Foretrukket språk), Mode (Modus) og Hearing Impaired (Hørselsvekkede). Teletext Language kan brukes til å velge ønsket Tekst-TV-språk. Manual Scan kan brukes til å utføre Digital Scan (Digitalt skann), Analog Scan (Analogt skann) og Fine tune (Fintuning). Parental Control kan brukes til å justere Enter Password (Adgangspassordet), Enable (Aktiver), Channel Locks (Kanalsperrer), Parental Rating (Aldersgrense), Front Panel Lock (Låse frontpanelet) og Password (Passord). Standardpassordet er Merk: Kanalinnstillingene er tilgjengelig når signalet er stilt til TV-kilde 31

33 3.6 Justere alternativer for PC-innstillinger 1 Trykk MENU for å gå inn i skjermbildet til OSD-hovedmenyen. Picture H Position V Position 2 Trykk / på fjernkontrollen eller P / P på kontrollpanelet for å velge PC Setting-menyen. 3 Trykk / OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å gå inn i PC Setting-menyen. Audio Clock / Timer PC Setting Setup Phase Clock Auto Adjust Move OK Select Menu Return 4 Trykk / på fjernkontrollen eller P / P på kontrollpanelet for å velge et element. 5 Trykk / OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å gå inn i elementet. 6 Trykk / på fjernkontrollen eller VOL+ / VOL- på kontrollpanelet for å endre verdiene eller trykk OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å utføre et element. 7 Trykk MENU for å gå ut av PC Setting-menyen. 8 PC Setting-menyen kan brukes til å justere H Position (H. Posisjon), V Position (V. Posisjon), Phase (Fase), Clock (Klokke) og Auto Adjust (Automatisk juster) eller utføre deres funksjoner. 9 Trykk / på fjernkontrollen eller VOL+ / VOL- på kontrollpanelet for å endre verdiene i H Position, V Position, Phase og Clock. 10 Auto Adjust (Automatisk juster) kan brukes for å justere innstillingene automatisk. Merk: PC Setting-menyen er kun tilgjengelig når inngangskilden er datamaskin. 32

34 3.7 Tilpasse oppsettsinnstillinger 1 Trykk MENU for å gå inn i skjermbildet til OSD-hovedmenyen. 2 Trykk / på fjernkontrollen eller P / P på kontrollpanelet for å velge Setupmenyen. 3 Trykk / OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å gå inn i Setupmenyen. Picture OSD Language OSD Time Common Interface SCART Mode Setting Hannspree Light First Time Setup Audio Clock / Timer Channel Setup Recall Move OK Select Menu Return 4 Trykk / på fjernkontrollen eller P / P på kontrollpanelet for å velge et element. 5 Trykk / OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å gå inn i elementet. 6 Trykk OK på fjernkontrollen eller INPUT / VOL+ på kontrollpanelet for å markere et element eller utføre en funksjon. 7 Trykk MENU for å gå ut. 8 Setup-menyen kan brukes til å justere OSD Language (OSD-språk), OSD Time (OSDslukketid), Common Interface (Felles grensesnitt), SCART, Mode Setting (Modusinnstillinger), Hannspree Light (Hannspree-lys), First Time Setup (Første gangs oppsett) og Recall (Gjenopprett). Common Interface er kun tilgjengelig når en CI-enhet er tilkoplet. Hvis du ønsker å gå ut av CI-hovedmenyen, må du trykke Red Key (Den røde tasten) på fjernkontrollen. SCART er kun tilgjengelig for justering når inngangskilden er SCART. De tilgjengelige OSD-språkene er: English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Nederlands, Magyar, Português, og Polski. OSD Time kan stilles inn til 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds og 60 seconds (seconds = sekunder før menyen slukker). 9 Common Interface gir deg tilgang til en tilkoplet CI-enhet. SCART kan stilles inn til Auto, RGB, CVBS eller S-Video. Mode Setting kan stilles inn til Home Mode (Hjem-modus) eller Store Mode (Butikkmodus). Hannspree Light kan stilles inn til Off (Av), Low (Lav), Medium eller High (Høy). First Time Setup kan brukes til å justere OSD Language (OSD-språket), Mode Setting (Modusinnstillinger) og Country (Land). Recall kan brukes for å gjenopprette oppsettet til de originale fabrikkinnstillingene. Merk: Alternativene som er tilgjengelig i OSD-menyen kan variere avhengig av kilden for innsignaler. 33

35 4 Problemsøking Situasjon Løsning Kople til strømledningen riktig. Kontroller om strømlampen er tent eller ikke. Intet bilde og ingen lyd. Intet bilde eller dårlig bilde, lyden er OK. Bildet er ikke i farger. Bildet er OK, ingen lyd. En av høyttalerne mangler lyd. Kan ikke motta noen TVkanaler med kabel-tv. Ønsker å tilbakestille TVinnstillinger. Trykk på kontrollpanelet eller fjernkontrollen. Trykk INPUT for å bla gjennom tilkoplede videokilder. Trykk P eller P for å bytte til andre TV-programmer. Kontroller at alle kabler er korrekt koplet til. Kontroller antenne- og kabeltilkoplinger. Juster lysstyrken i Picture (Bilde) OSD-menyen. Juster Color (Farge)-alternativet i OSD-menyen for Picture (Bilde). Sørg for at kildeenheten fungerer ordentlig. Sørg for at lydkabelen er trygt koplet til. Slå av dempingen (mute). Trykk VOL + på kontrollpanelet eller fjernkontrollen. Juster balance (balanse) i OSD-menyen for Audio (Lyd). Prøv Auto SCAN-funksjonen i OSD-menyen for Channel (Kanal). Bruk Recall-funksjonen i OSD-menyen for Setup (Oppsett). Hvis OSD-elementer er fargelagt i grått betyr det at Kan ikke betjene menyer. innstillingene ikke skal være tilgjengelige. Skjermbildet vrenger seg. Kontroller at videosignalkabelen er korrekt koplet til. Snø vises på skjermen. Uskarpe eller overlappende bilder. Fjernkontrollen fungerer ikke. Juster plasseringen av antennen, plasser den langt borte fra veier eller forstyrrelser. Kontroller antennen og videosignaltilkoplingene. Juster skarphetsinnstillingen. Velg programmer med høykvalitetssignaler. Juster retningen på antennen eller bytt ut videosignalkabelen. Sørg for at at batteriet er satt inn riktig. Skift det ut med et nytt. Pass på at TV-strømledningen er satt i. Sørg for at banen mellom fjernkontrollen og sensoren er uten hindringer. Prøv å betjene fjernkontrollen fra en kortere avstand til TV-apparatet. 34

36 5 Støttede signaltider Støttede signaltider for PC-modus Modus Oppløsning (aktive punkter) Horisontal frekvens (khz) Vertikal frekvens (Hz) Nominell PC (VGA) pikselklokke (MHz) DVI til HDMI VGA 640 x 480 ved 60 Hz 31,469 59,941 25,175 V V SVGA 800 x 600 ved 60 Hz 37,879 60, V V XGA 1024 x 768 ved 60 Hz 48,363 60, V V VESA 1280 x 720 ved 60 Hz 44,955 59,94 74,25 V V VESA 1280 x 960 ved 60 Hz V V SXGA 1280 x 1024 ved 60 Hz 63,981 60, V V WXGA x 900 ved 60 Hz 55,935 59, ,5 V V WSXGA x 1050 ved 60 Hz 64,674 59, ,00 V V 1680 x 1050 ved 60 Hz 65,29 59, ,250 V V WUXGA 1920 x 1200 ved 60 Hz 74,04 59,95 154,000 V V Støttede signaltider for videomodus Oppløsning (aktive punkter) HDMI HDTV (komponent) 640 x 480p ved 60 Hz V 720 x 480i ved 60 Hz V V 720 x 480p ved 60 Hz V V 720 x 576i ved 50 Hz V V 720 x 576p ved 50 Hz V V 1280 x 720p ved 60 Hz V V 1280 x 720p ved 50 Hz V V 1920 x 1080i ved 50 Hz V V 1920 x 1080i ved 60 Hz V V 1920 x 1080P ved 24 Hz V V 1920 x 1080P ved 25 Hz V V 1920 x 1080P ved 30 Hz V V 1920 x 1080P ved 50 Hz V V 1920 x 1080P ved 60 Hz V V 35

37 6 Spesifikasjoner Skjermstørrelse 70 cm / 27.5 LCD-panel 1920 X 1200 Inngangsfunksjon RF inn SCART AV Komponent Komponent Audio RCA inn HDMI x 2 VGA VGA PC-linje inn CI-støtte 5V Utgangsfunksjon Øretelefon-utgang Høyttaler 10 W + 10 W SCART Out (SCART-utgang) Funksjon Full HD HD-klar 3D kombinasjonsfilter 3D-bildeinnfletting Støyreduksjon 3:2/2:2-nedtrekking X-Contrast (10000:1) 24p inngang 36

38 7 Demontere stativsokkelen 1 Koble fra alle kabler og ledninger fra TV-en for å forhindre skade. 2 Legg TV-en forsiktig ned med forsiden ned på en myk og flat overflate (teppe, skumgummi, klut, e.l.) for å forhindre skade på TV-en. 3 Trykk sokkellåsen på begge sider, fjern sokkelen. (Kun for referanse) Montere TV-en på veggen: 1 Kjøp en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett: VESA 100 X 200, 6 hull, M4, 14 mm, 20 kg. 2 Finn den beste TV-posisjonen på veggen. 3 Fest veggmonteringsbraketten på veggen. 4 Sikre TV-en til braketten med de 6 monteringshullene på baksiden og midten av TV-en. Merk: Les instruksene til veggmonteringsbraketten din for å veggmontere TV-en. Avstanden for monteringshullene er 100 mm horisontalt og 100 mm vertikalt. Skruetypene som kreves er metriske: M4, 14 mm i lengden. 28 tommers TV-stativsokkelen kan skrus på et bord eller en hard overflate med hullet på baksiden av stativsokkelen. Bladene er ment som design, vennligst ikke fjern. *Installasjon av LCD TV-en krever spesielle ferdigheter og bør kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Kunder bør ikke prøve å utføre arbeidet selv. Hannspree har ikke noe ansvar for feil montering eller montering som fører til uhell eller personskade. Du kan be kvalifisert servicepersonell om å bruke en ekstra brakett for å montere TV-en til veggen. * 37

S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000

S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000 S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000 106,7 cm (42.02 ) Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã

Detaljer

S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000

S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000 S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000 48,3cm(19") Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de

Detaljer

TV LCD TV LCD TV LCD TV

TV LCD TV LCD TV LCD TV S_ST55F_UM_EU_V01_H 138,7cm (54.6 ) Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de Cristais Líquidos

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk Innholdsfortegnelse Informasjon om forskrifter... 3 Beskrivelse av advarselssymboler... 3 Sikkerhetsmerknader... 4 Forord... 6 Garanti og service... 6 1. Komme i gang...8 1.1 Pakkens innhold...8 1.2 Montering

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Harwa LCD-TV Bruksanvisning - Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på denne til seinere bruk. - Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. - Ikke plasser noe direkte

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C.

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C. Produktinformasjon SENDER MOTTAKER 1. Antenne 2. VGA UT 3. VGA INN 4. AUDIO INN 5. S-VIDEO 6. Strømtilførsel 7. Kontrollknapper BETJENINGS- KNAPPER Kabler Type 8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Innhold NORSK. 3. Justere OSD-innstillinger...15. 4. Feilsøking...22 5. Støttet tid...23 6. Spesifikasjoner...24. 2. Sette opp TV-en din...

Innhold NORSK. 3. Justere OSD-innstillinger...15. 4. Feilsøking...22 5. Støttet tid...23 6. Spesifikasjoner...24. 2. Sette opp TV-en din... Innhold Informasjon om forskrifter...2 Beskrivelse av advarselssymboler...2 Sikkerhetsmerknader...2 Forord...4 Garanti og service / Reparasjon...4 Rengjøring...4 1. Komme i gang...5 Pakkens innhold...5

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS 19PFL4322. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS 19PFL4322 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015 September 2015 Copyright Dette dokumentet leveres «som det er». Informasjonen og synspunktene i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til nettsteder, kan endres uten varsel. Dette

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Innhold NORSK. 2. Sette opp TV-en din...11. 3. Justere OSD-innstillinger...12. 4. Feilsøking...16 5. Støttet tid...17 6. Spesifikasjoner...

Innhold NORSK. 2. Sette opp TV-en din...11. 3. Justere OSD-innstillinger...12. 4. Feilsøking...16 5. Støttet tid...17 6. Spesifikasjoner... Innhold Informasjon om forskrifter...2 Beskrivelse av advarselssymboler...2 Sikkerhetsmerknader...2 Forord...4 Garanti og service / Reparasjon...4 Rengjøring...4 1. Komme i gang...5 Pakkens innhold...5

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 15" TFT LCD TV LTV 15X92

BRUKERVEILEDNING 15 TFT LCD TV LTV 15X92 BRUKERVEILEDNING 15" TFT LCD TV LTV 15X92 Innhold 1. Sikkerhetsanvisninger...2 2. Egenskaper...3 3. Pakningsinnhold...3 4. Oversikt...5 4.1 Forfra...4 4.2 Bakfra...5 5. Fjernkontroll...6 6. Hurtigstart...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. Bli kjent med skjermen...13. Sett forfra... 13 Visning bakfra... 14 Bli kjent med fjernkontrollen...16

Innholdsfortegnelse. Norsk. Bli kjent med skjermen...13. Sett forfra... 13 Visning bakfra... 14 Bli kjent med fjernkontrollen...16 Innholdsfortegnelse Del 1: Hurtigstartsguide... 1 1. Les disse instruksjonene...2 Hva er i hurtigstartsguiden?... 2 Hva er i brukerveiledningen?... 2 2. Innhold i pakken...2 3. Velge og forberede installasjonsstedet...3

Detaljer

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370 Lydplanke Startveiledning HT-CT370 Innholdsfortegnelse Oppsett 1 Innholdet i esken 4 2 Installasjon 5 3 Tilkobling 6 4 Slå på systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grunnleggende funksjoner Glede av lydeffektene

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Sikkerhet. Sikker behandling av strøm. Sikkerhet ved installering. Sikkerhet under rengjøring

Sikkerhet. Sikker behandling av strøm. Sikkerhet ved installering. Sikkerhet under rengjøring Innholdsfortegnelse Sikkerhet 1 Sikker behandling av 1 strøm Sikkerhet ved installering 1 Sikkerhet under 1 rengjøring Spesielle merknader om LCD 2 monitorer Pakningens innhold 2 Instruksjoner for installering

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner BRUKSANVISNING The Connector Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les, oppbevar og følg disse instruksjonene. 2. ADVARSEL: Pass på å holde produktet unna regn og fuktighet for å forebygge faren for brann

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING LTV19W30

BRUKERVEILEDNING LTV19W30 BRUKERVEILEDNING LTV19W30 Innhold Sikkerhetsanvisninger................................................. 2 Egenskaper........................................................... 4 Pakningsinnhold..........................................................

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER TRUST VIDEO COSOLE VIEWER Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Video Console Viewer. Ta kontakt med et av de Trust Customer

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Bruksanvisning DOOME BTS2021

Bruksanvisning DOOME BTS2021 Bruksanvisning DOOME BTS2021 02 Innhold 03Sikkerhet 04 Informasjon 05 Fram- og bakside 06 Fjernkontroll 07 Bluetooth 08 Bruk med ipod/mp3-spillere 09 Bruk med TV, dvd, konsoll, PC 10 Garanti Gratulerer

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

SMART Signage TV Brukerhåndbok

SMART Signage TV Brukerhåndbok SMART Signage TV Brukerhåndbok RM40D RM48D Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen. Anbefalt brukstid for dette produktet

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sette sammen monitoren... 3. Koble fra monitoren... 3. Justere synsvinkelen... 4. Koble til utstyrsenhetene...

Innholdsfortegnelse. Sette sammen monitoren... 3. Koble fra monitoren... 3. Justere synsvinkelen... 4. Koble til utstyrsenhetene... Innholdsfortegnelse Forholdsregler...2 SPESIELLE MERKNADER FOR LCD-MONITORER...2 Leveringsinnhold...3 Installeringsinstruksjoner...3 Sette sammen monitoren... 3 Koble fra monitoren... 3 Justere synsvinkelen...

Detaljer

PRIMA LCD-TV. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger

PRIMA LCD-TV. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger PRIMA LCD-TV Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Elektriske produkter kan utføre mange nyttige funksjoner, men kan også føre til skader på person og ting dersom det ikke behandles riktig. Dette

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Produktinformasjon Tilkobling Beskrivelse A 1 Jumperbryter for: - Midtre/Subwoofer - Linje inn: V/H Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Ved bruk av 2 4 høyttaleroppsett:

Detaljer

Dell W1900 LCD-TV-skjerm Brukerhåndbok

Dell W1900 LCD-TV-skjerm Brukerhåndbok Dell W1900 LCD-TV-skjerm Brukerhåndbok Modell W1900 www.dell.com support.dell.com Merknader, varsler og advarsler OBS! Et OBS! angir viktig informasjon som hjelper deg å bruke TV-skjermen bedre. VARSEL:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Norsk. LCD-farge-TV i E24/E26-serien Brukerveiledning. Velkommen

Norsk. LCD-farge-TV i E24/E26-serien Brukerveiledning. Velkommen LCD-farge-TV i E24/E26-serien Brukerveiledning Velkommen Fraskrivelse BenQ Corporation gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet BenQ Corporation

Detaljer

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte et JVC fargefjernsyn. For å være sikker på at du forstår hvordan dette apparatet virker, bør du lese nøye gjennom denne

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hjemmekinoanlegg. Startveiledning HT-XT1

Hjemmekinoanlegg. Startveiledning HT-XT1 Hjemmekinoanlegg Startveiledning HT-XT1 Innholdsfortegnelse Oppsett 1 Innholdet i esken 3 2 Installasjon 4 3 Tilkobling 6 4 Slå på systemet 8 5 Lyd 9 Grunnleggende funksjoner Glede av lydeffektene 10 Lytte

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Takk for at du har kjøpt SingStar -mikrofonpakken. Les denne håndboken grundig før du bruker produktet,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok ClearView + Zero Button Feature Pack Brukerhåndbok OPN: CV-FP-ZB, Version 1 2008 Optelec, the Netherlands All rights reserved E-post: post@bojo.no Internet: www.bojo.no 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og / eller andre land.

Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og / eller andre land. Brukerhåndbok 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og / eller andre land.

Detaljer

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no ZODIAC Safe Sikringsradio Brukerveiledning www.zodiac.no 2 INNHOLD INTRODUKSJON... 3 EGENSKAPER...3 SIKKERHETSANVISNINGER... 3 BESKRIVELSE AV HÅNDSETTET...4 BESKRIVELSE AV DISPLAYET...5 OVERSIKT OVER MENYFUNKSJONER...

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

KODAK DP1050 ULTRA...6

KODAK DP1050 ULTRA...6 INNHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Før du begynner... 2 Viktig informasjon...5 Hvordan koble en datamaskin til KODAK DP1050 ULTRA...6 Hvordan koble en videokilde til KODAK DP1050 ULTRA...10 Hvordan koble

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 15PFL4122 http://no.yourpdfguides.com/dref/998876

Din bruksanvisning PHILIPS 15PFL4122 http://no.yourpdfguides.com/dref/998876 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer