'CLICK!' o p. A e $ # \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø"

Transkript

1 A ➋ ➊ ➌ ➋ ➌ ➋ ➊ ➌ 'LIK!' ITALI OLINE SHADOW INE BOX PATTERN APS BFONT MR VERT OPIES BODE SAVE REALL OPIES PATTER SIZE Ä ➊ BOXES APS STYLE VERT ˆ Ü : ) * ß Œ Ö ( \ / LTH JUST ➊ ➋ B D E = 6 mm = 9/12mm ➎ = 19 mm 2 ❹ A e $ # \ ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > F G 8 9 & 2 3 H I ( ) J Y µ K λ L Ω M M N! O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø T O Ò Ó Ø Õ Ö U è é ê ë È É V Ê Ë ì í î ï W Ì Í Ï ù ú X û ü Ù Ú Ü φ Y æ朜 ñ Ñ Z y ÿ Y o p

2 ITALI OLINE SHADOW INE BOX PATTERN ITALI OLINE SHADOW INE BOX PATTERN APS BFONT MR VERT OPIES BODE APS BFONT MR VERT OPIES BODE SAVE REALL OPIES PATTER SIZE BOXES É È ˆ : Ç Œ Ù APS STYLE VERT LTH # % , = & PG BRK A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X SYMBOL Y Z SPA ` / \ SAVE REALL OPIES PATTERN SIZE BOXES APS STYLE VERT Æ Å Ç G LTH S Ñ Ø JUST % , = & A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X SYMBOL Y Z SPAE! PG BRK AZERTY QWERTY (EU) 3

3 1 1 Introduksjon Med Dymo Labelpoint LP300 kan du lage mange forskjellige typer selvklebende etiketter, av høy kvalitet, med opptil 90 forskjellige bokstaver og tegn. Labelpoint kan bruke tapekassetter med 6mm, 9mm, 12mm eller 19mm tapebredder i flere farger. En langsgående slisse i beskyttelsespapiret på limsiden gjør papiret enkelt å fjerne. Teksten kan skrives ut horisontalt eller vertikalt i flere størrelser og skriftvarianter, den kan ha venstremarg, høyremarg eller sentreres på etiketten. Garantiregistrering Fyll ut garantikortet og send det til vår avdeling for Kundeservice omgående. Adressen finner du i garantiheftet. Strømforsyning BATTERIER Press mot angitt punkt på batteridekselet og løft det vekk se fig. A➊, side 2. Sett inn 6 stk. alkaliske batterier, str. AA, eller tilsvarende oppladbare nikkel-kadmiumbatterier. Vær nøye med å følge polaritetsanvisningen A➋. Lukk dekselet. Fjern batteriene fra maskinen dersom den ikke skal brukes på noen tid. STRØMADAPTER (tilleggsutstyr) Koble strømadapteret i kontakten A➌. Ved å koble til adapteret brytes strømforsyningen fra batteriene automatisk. Koble adapteret fra maskinen før adapteret trekkes ut av stikkontakten for å unngå at evt. forhåndsinnstillinger blir null-stilt. ( se også PÅ/AV ). Skifte av tapekassett Åpne dekslet som beskrevet i B➊. Hold kassetten som vist, løft kassetten B➋ rett opp og ut. Vær sikker på at tape og fargebånd B➋ ligger stramt i kassettåpningen og at tapen ligger mellom tapeførerne før den settes i maskinen som anvist. Om nødvendig, drei spolen B❹ med urviseren for å stramme fargebåndet. Sjekk at kassettvelgeren B❺ er satt til riktig kassettype se side 2. En utsparing i kassetten vil passe over velgeren når den er satt riktig. Sett kassetten med tape og fargebånd i posisjon som anvist, mellom printhodet ➊ og trekkvalsen ➋. Trykk fast på ➌ til kassetten klikker på plass. Se til at tape og fargebånd sitter korrekt. Lukk deklet B➊ til du hører et klikk. Lag din første etikett Du er sikkert ivrig etter å se hva din nye Labelpoint LP300 kan prestere. Før vi går videre med å forklare de mange avanserte egenskapene til LP300, kan du gjøre følgende for å lage din første etikett: 1. Sett inn batteriene, eller plugg inn strømadapteret og slå på bryteren på selve støpselet, merket Power Supply. 2. Åpne kassettdekslet og sjekk at kassetten sitter som den skal se side 2 og avsnittet Skifte av tapekassett. 3. Lukk dekselet, og trykk så på AV/PÅ-knappen. Displayet skal nå se slik ut: Markøren blinker 4. På tastaturet skriver du inn ditt fulle navn. Hver bokstav du taster inn kommer tilsyne i displayet, som f.eks.: DYMO For å få en STOR BOKSTAV, trykk ned en gang og skriv bokstaven som skal være stor. Trykk APS for å få alle påfølgende bokstaver STORE. Trykk mellomromstasten for å få mellomrom mellom navnene dine. Gjør du en feil, trykker du for å fjerne feilen, og så taster du inn det riktige. 5. Når du er ferdig, trykk på. En etikett blir skrevet ut og kommer ut av åpningen øverst på maskinen. Vent til mekanismen har stoppet, da presser du ned E for å kutte av tapen og fjerne den fra maskinen. Nå holder på du en ferdig utskrevet navneetikett av høy kvalitet, ta vare på den! Er dette din personlige maskin, så hvorfor ikke sette etiketten på maskinen med en gang? Dermed har du funnet ett av mange bruksområder for Dymoetiketter. DYMO N 29

4 Displayet Line indicator Justify Italic Outline Shadow Background Underline Box pattern DEFGHIJKLMN Size APS on Mirror on opies on Shift on BIG font on Vertical text Barcode on Displayet viser: Opptil to rader med 15 tegn i hver, pluss markøren. Funksjonsindikatorer som vist over. Displayet vil blinke hvis du trykker feil tast under funksjonsvalg. Funksjonstaster PÅ/AV Slår maskinen på eller av. Maskinen slås automatisk av etter to minutter dersom den ikke har vært i bruk. Den siste etiketten som ble laget er i behold, og vises i displayet når maskinen slås på igjen. Enhver lagret etikett og innstillingene er i behold. MERK: Hvis batteriene fjernes for mer enn noen sekunder, vil all tekst og funksjonsvalg forsvinne. Når strømforsyningen gjenopprettes, vil displayet kun vise blinkende markør (ingen tekst), og innstillingene er satt til tekst i full høyde og standard bredde med og alle andre funksjoner av. STORE BOKSTAVER (VERSALER) APS Tasten trykkes ned slik at alle påfølgende bokstaver blir STORE. Funksjonen bekreftes med markering ved APS-indikatoren. Trykk på tasten en gang til for å gå tilbake til små bokstaver. SHIFT-TAST Dobbelt funksjon, trykk på tasten og hold nede eller trykk tasten og slipp. Da er du i permanent SHIFT posisjon til du igjen trykker på tasten. Trykk ned tasten før du trykker på en alfabettast for å få fram en STOR bokstav (APS). For dobbelte funksjonstaster, trykk først for å bruke tegnet øverst på tasten. Brukes -tast når APS -funksjonen er i bruk vil dette gi små bokstaver. SLETTING Trykk ned tasten for å fjerne tegn til venstre for markøren eller å fjerne enkelte funksjoner fra funksjonstastene. 30 SLETTING AV TEKST + Trykk ned tastene og for å fjerne all tekst og evt. fast etikettlengde. Valgt tekststørrelse og utførelse vil forbli uendret. Brukes også for å gå ut av eller fjerne visse funksjoner. MARKØR Trykk ned tastene eller for å flytte markøren i teksten, ett tegn om gangen. Trykk og hold tasten nede for rask forflytting gjennom teksten. Trykk + eller for å flytte markøren til begynnelsen eller slutten av teksten. Sammen med enkelte funksjonstaster, brukes eller for å velge funksjon. For å sette et tegn inn i teksten brukes eller for å flytte markøren til høyre for det punktet hvor ny bokstav/tegn ønskes satt inn. Trykk eller for å flytte markøren til begynnelsen av neste eller foregående linje i en tekst med flere tekstlinjer. Trykk + eller for å flytte markøren til begynnelsen eller slutten av etiketten. UTSKRIFT Trykk for utskrift av etikett. Bruk knivarmen E for å kutte etiketten se side 2. Hvis displayet viser er den valgte tapekassetten i maskinen for smal for teksten. Bytt til en kassett med bredere tape. FORHÅNDSVISNING Lar deg se etiketten før utskrift. Trykk displayet. + APS og hele etikett-teksten vil rulle over MERK: Ved etikett med 2-linjers tekst, vil teksten sees som en 1-linjes tekst. MELLOMROMSTAST Trykk for å legge inn et mellomrom i teksten. SYMBOLER + For valg av symboler, se symboler og spesialtegn, og symboloversikten på side 2. TEKSTSTØRRELSER SIZE Displayet viser den valgte skriftstørrelse: Høyde Smal Normal Bred Liten Medium Stor Stor høyde får du bare på 19 mm tape. Medium får du på alle tapebredder unntatt 6 mm. Liten høyde får du på alle bredder. Trykk SIZE for å velge størrelse:

5 a ll B Bruk for å finne symbolet for den skriftstørrelsen du ønsker, og trykk for å velge den størrelsen. Velger du "B" (BIG) vil du lage etiketter med høyeste lesbarhet, med bokstaver som utnytter trykkflaten maksimalt. Ved B innstilling valgt, vil all tekst bli skrevet ut med store bokstaver (uten aksenter). For å lage en etikett med skrift i "B" størrelse, trykk eller for å sette markøren under "B", og trykk. (BFONT vises i displayet). Når du har valgt B, er ingen andre skriftvalg tilgjengelig. JUSTERT TEKST JUST Etiketter skrives normalt ut med venstremarg. På etiketter med flere tekstrader kan du trykke JUST for å velge mellom venstremarg, høyremarg eller sentrert tekst, slik som displayet viser. Se også ETIKETTLENGDE. VERTIKAL TEKST VERT Vender teksten 90 slik at den skrives ut, som vist med VERT i displayet. Trykk igjen for å avbryte og gå tilbake til normal horisontal tekst. MERK: Vertikal tekst kan ikke brukes på etiketter med flere tekstlinjer. ETIKETTER MED FLERE TEKSTLINJER Trykk for å starte på en ny tekstlinje på en flerlinjeetikett, f.eks. Dette er en to linjers etikett i displayet vil skrives ut som: v er Dette er en to linjers etikett Etiketter kan skrives på følgende måter: 6mm 1 linje liten tekststørrelse 9mm Opptil 2 linjer tekststørrelse og displayet vil indikere 2 linjer: 9mm 1 linje medium tekststørrelse 12mm Opptil 2 linjer tekststørrelse 12mm 1 linje medium tekststørrelse 19mm 19mm t ic y Opptil 4 linjer liten tørrelse Opptil 2 linjer medium tekststørrelse BOXES INNRAMMET/UNDERSTREKET SKRIFT Hvis ingen Innramming/Understreking allerede er valgt, vil du ved å trykke BOXES få følgende meny: Understreket - = DYMO Firkantboks - = Boks med spisse ender - = Runde hjørner - = Krokodilleboks - = Rulleboks - = 3-D Boks - = Use eller for å flytte markøren til ønsket valg. Trykk enten for å utføre valget (bekreftes med eller i displayet), eller trykk for å gå ut av funksjonen. Når eller vises i displayet, kan du trykke BOXES eller *** for å gå ut av funksjonen. ETIKETTLENGDE LTH Etikettlengden beregnes normalt automatisk, etter lengden på teksten. Etikettlengdefunksjonen viser den den sist brukte etikett med fast lengde, f.eks.: 40mm 1 10 Trykk for å gå ut av fastlengde funksjonen uten å forandre lengden, eller: Bruk eller for å øke eller minske lengden med steg på 1 mm (5000mm maks.). Med eller øker eller minsker du lengden med steg på 10mm. Minimum fast lengde er 45mm. Trykk for å fastsette lengden på alle påfølgende etiketter, dette bekreftes av LTH SET indikatoren i displayet. Trykk LTH for å fjerne den faste etikettlengden og gjeninnsette automatisk lengdeberegning. Hvis den faste lengden er for kort for teksten, vil trykk på eller + APS vise deg hvor mye lenger teksten er enn etiketten, f.eks. og teksten vil ikke skrives ut. Du kan enten velge bort fast lengde (se over), eller trykke LTH to ganger og bruke til å øke lengden. Etiketten er nå lang nok og kan skrives ut. 19mm 1 linje stor tekststørrelse Indikatoren for linjer vil vise antall linjer på etiketten. 31

6 OPIES KOPIERING + STYLE Din Labelpoint kan lage inntil 99 kopier av en etikett. OPIES Det gjør du ved å trykke og så STYLE for å vise det sist valgte antall kopier, f.eks. # = 03. Bruk eller for å øke eller minske ønsket antall kopier, og trykk for å bekrefte (indikatoren OPIES i displayet kommer tilsyne). Skriv ut det ønskete antall ved å trykke på. For å slette et tidligere kopieringsvalg, trykker du + OPIES STYLE. MERK: En rekke vertikale prikker trykkes ut mellom etikettene som indikasjon på hvor du skal kutte. STIGENDE NUMMERERING Etiketter kan skrives med tall i stigende nummerrekkefølge, i steg på 1. Tast inn starttallet som tallet lengst til høyre på etiketten. Trykk og så, displayet vil automatisk øke tallet med 1. Trykk på samme taster for å øke igjen. Det er også mulig å inkludere automatisk stigende nummer-rekkefølge i kopieringsfunksjonen. Tast inn startnummeret, f.eks. ETIKETT 1A. OPIES Trykk så etterfulgt av STYLE og til det ønskete antall kopier vises i displayet, f.eks. 10. Du kan også bruke eller til å taste tallet direkte. Trykk for å bekrefte. Trykk nå på og så. Maskinen skriver ut 10 etiketter ETIKETT 1A til ETIKETT 10A. Bruker du fastlengde funksjonen, vil utskriften stoppe hvis tekstlengden overskrider etikettlengden. STREKKODER + JUSTIFY Strekkoder kan bare lages på 19mm tape, og kan enten være i full høyde eller mikses med tekst over en eller to linjer. Slik lager du en strekkode: Trykk + JUSTIFY for å vise sist brukte strekkode Trykk for å gå tilbake til etiketten du lager, eller Bruk eller for å bla igjennom alle tilgjengelige strekkoder: EAN-13, EAN-8, UP-A, UP-E, ODE-39 og ODE-128. Trykk for å velge den strekkode som vises. Strekkodeindikatoren kommer tilsyne i displayet, og symbolene og markerer det feltet som satt av til koden. Tast inn de tallene som representerer koden, f.eks Trykk for å komme tilbake til etiketten. MERK: Strekkodeindikatoren vil komme tilsyne i displayet når du har satt markøren under strekkodetallene. For å endre en strekkode, trykk + JUSTIFY ; kun strekkodetallene er synlige og strekkodeindikatoren kommer opp i displayet. Trykk eller + JUSTIFY påny for å gå tilbake til etiketten igjen. På en 1-linjes etikett kan strekkoden kombineres med tekst i liten, medium eller stor størrelse: På en 2-linjers etikett kan det bare brukes liten skrift sammen med strekkoden. Tekst som er tastet inn før du trykker på etterfulgt av + JUSTIFY strekkoden:, vil medføre at teksten plasseres over Det du skriver inn etter at er tastet på slutten av en strekkode, kommer under strekkoden: Tekst kan understrekes, som her: SKRIFTSTILER STYLE DYMO LABELPOINT 123 DEF eller Trykk STYLE for å få fram stilmenyen: Z 123 DEF DYMO LABELPOINT Bruk eller for å velge mellom kursiv, kontur, skygge eller speilvendt skrift, og bekreft med. Indikatoren STYLE vil komme tilsyne i displayet. Trykk STYLE igjen for å komme tilbake til normal tekst. SIDESKIFT + Du kan dele inn etiketten i sider, eller tekstblokker, hver med forskjellige tekststørrelser og stiler. Antall linjer som kan plasseres i hver side avhenger av tapebredden. Trykk + for å sette inn et sideskift. Trykk + APS for forhåndsvisning av etiketten, hvert sideskift identifiseres av symbolet. LAGRE SAVE + SIZE Du kan lagre opptil 10 etiketter i hukommelsen. SAVE For å lagre etiketten, trykk + SIZE for å se lagringsplassene. Er det ingen etiketter lagret, vil displayet vise: med markøren under den første lagringsplassen. 32

7 Boksene er fulle hvis de inneholder en etikett og markøren står under den sist endrete etiketten: ontents of lab I dette eksemplet er det tre lagrete etiketter, markøren står under sist lagrete etikett og teksten på den etiketten står på neste linje. Du kan trykke + APS for å se hele teksten på den etiketten om nødvendig. Bruk eller for å flytte markøren til en ledig posisjon, så trykker du for å lagre etiketten din der og gå tilbake til normal etikettvisning. For å slette innholdet av en lagringsplass, bruker du eller for å plassere markøren under den lagrete etiketten du vil slette, og så trykker du og. HENTE LAGRET ETIKETT Trykk REALL + BOXES REALL + BOXES for å se lagringsplassene til lagrete etiketter, som beskrevet i avsnittet LAGRE. For å finne ønsket etikett, bruk eller. Da ser du de opptatte lagringsplassene og finner den etiketten du ønsker. + APS Du kan trykke for å se hele teksten på hver etikett. Trykk for å velge etiketten, eller for å gå tilbake til normal etikettvisning. For å slette innholdet av en lagringsplass, bruk eller for å sette markøren under den plassen, og så trykker du +. BAKGRUNNSMØNSTER PATTERN + VERT Bakgrunnsmønster eller -tekst kan ikke lages på 6mm tape, eller med speilvendt, vertikal eller BIG tekst. Hvis et mønster er i bruk allerede (PATTERN - indikatoren vises i displayet), sletter du det ved å trykke Trykk PATTERN + VERT. PATTERN + VERT for å vise mønstermenyen: woodgrain bricks tint check weave tartan text diamonds Bruk eller for å flytte markøren til det ønskete mønster. Trykk for å velge mønsteret (PATTERN -indikatoren vises i displayet), eller trykk for å gå ut av funksjonen. En etikett som allerede ligger lagret på en av de ti lagringsplassene kan også brukes som bakgrunnselement på en ny etikett. En etikett som f.eks. inneholder navnet DYMO kan brukes som bakgrunnstekst på en etikett med LP300 som forgrunnstekst: LP300 DYMO 33 MERK: Bakgrunnstekst vil alltid skrives ut som BIG skrift (uavhengig av hva den var opprinnelig), og lengden på bakgrunnsteksten er avhengig av lengden på forgrunnsteksten. For bakgrunnstekst, velg A. Displayet vil vise de lagrete etiketter: ontents of lab Bruk eller for å velge den aktuelle tekst. Trykk for å velge den ønskete tekst (PATTERN - indikatoren vises i displayet) og komme tilbake til den etiketten som er forgrunnsteksten. Trykk for å skrive ut. MINNE FOR FORRIGE ETIKETT Maskinen vil ta vare på etikett-teksten og innstillingene den hadde når den ble slått av. Når du slår den på, vil disse automatisk komme opp. Fjerner du batteriene i mer enn noen sekunder, er denne informasjonen borte. TEKSTJUSTERING + LTH Hvis du arbeider med en etikett med fast lengde, vil hvert trykk på + LTH justere teksten til venstremarg, sentrert eller til høyremarg på etiketten, som vist i displayet. VALUTAOMREGNING TIL OG FRA EURO eller + Labelpoint kan innstilles til å regne om til eller fra + Euro. Med dette valget scannes etiketten fra høyre mot venstre etter en gyldig tallverdi. Den første forekomst av komma (,) eller punktum (.), lest fra høyre mot venstre, vil bli lest som desimalskilletegn. Eksempel: Er maskinen satt til å konvertere mellom Euro og Belgiske Francs (se EURO INNSTILLINGER, under) vil et trykk på + få maskinen til å gjøre om tallet den finner til Belgiske Francs, og tilføye dette på slutten av etiketten: Salg 10.00/ blir omgjort til Salg 10.00/BF Hvis det opprinnelige tallet er slutten av etiketten, vil den bli erstattet med BF-verdien: Salg blir omgjort til Salg BF Ved å trykke gjør du om tallet på etiketten til Euro, og tilføyer dette på slutten av etiketten: Salg 10.00/ blir omgjort til Salg 10.00/e0.24 Hvis det opprinnelige tallet er slutten av etiketten, vil den bli erstattet med Euro-verdien: Salg blir omgjort til Salg e0.24 MERK: Tallene blir avrundet til to desimaler. EURO INNSTILLINGER Å fastsette valuta for omregning til Euro: Trykk + og så. Displayet vil vise den sist valgte valuta og dens omregningskurs til Euro, f.eks. BEF BF40,3399

8 Bruk eller for å bla gjennom de tilgjengelige valutaer: Østerrike 13,7603 ös Belgia: BF 40,3399 Tyskland: DM 1,95583 Spania: 166,386 Pts Finnland: 5,94573 mk Frankrike: 6,55957 Fr Irland: Italia: L1936,27 Luxembourg: LF 40,3399 e1 = _ Trykk for å bekrefte et valg. Neste gang du trykker eller +, vil omregning skje mellom Euro og den valgte valuta. Linjen som viser e1 = _ er brukerdefinerbar. Du kan taste inn et valutasymbol og kursen for din valuta mot Euro, f.eks. NOK. Bruker du en valuta med høyere verdi enn Euro, må du taste inn et 0 før desimaltegnet (,). Symboler og spesialkarakterer INTERNASJONALE KARAKTERER For å legge en aksent til en bokstav, tast først inn bokstaven, så inn aksenten. Eksempel: Trykk E fulgt av E, og så / for å få é. For å legge en aksent til en eksisterende bokstav, bruk eller for å plassere markøren under bokstaven som skal endres. Tast så inn ønsket aksent. SYMBOLS SYMBOLER + Trykk tastekombinasjonen for å se symboler og spesielle tegn, hvorav noen ikke er tilgjengelige direkte fra tastaturet. Displayet viser det sist brukte symbolet, f.eks. A1 og en rad med symboler på linjen over. Hver bokstav gir en ny linje med symboler, nummerert fra 1 til 6, som vist i tabellen på side 2. Trykk for å avslutte, eller Trykk på en bokstavtast fra A til Z til du ser det symbolet du vil ha. Da trykker du på en talltast, 1til 6, for å velge det symbolet. Alternativt kan du bruke eller for å bla gjennom bokstavene og så bruke eller for å flytte markøren til ønsket symbol. Trykk for å sette symbolet inn på etiketten. UTSKRIFTSKONTRAST SYMBOLS Kan justeres ved å taste +, fulgt av. Nå vises de 5 kontrast-symbolene i displayet. Bruk eller for å velge lysere eller mørkere utskrift. Trykk for å bekrefte valget. Kontrast-nivået vil gå tilbake til midtinnstilling når maskinen slås av. Merk: Denne funksjonen gjør det mulig å justere utskriftskvaliteten under ekstreme temperaturforhold. Rensing Rens kuttekniven regelmessig. Ta ut kassetten og før spissen på en kulepenn mellom den L-formede delen D➊ og føringspinnen, se side 2. Trykk og hold inne kuttearmen E for å få frem knivbladet D➋. Bruk så en vattpinne og rensesprit for å rengjøre begge sider av bladet. Frigjør deretter kuttarmen E*. Kontroller og rengjør printhodet D➋ regelmessig med en vattpinne og rensesprit. Annet må ikke brukes. Feilsøking INGENTING VISES I DISPLAYET Kontroller at maskinen er slått på Skift ut brukte batterier Kontroller strømadapteret INGEN UTSKRIFT ELLER DÅRLIG TEKST Skift ut brukte batterier Kontroller at tape-kassetten er satt korrekt på plass Rengjør printhodet Skift ut kassetten TAPE-RASH Ta kassetten forsiktig ut Fjern/frigjør crashet tape IKKE kutt farvebåndet - drei spolen B➎ for å stramme tapen Kutt overflødig tape Sett kassetten på plass igjen DÅRLIG KVALITET MED HVIT SKRIFT Ved bruk av kassetter med hvit skrift på sort tape eller hvit skrift på klar tape, kan det være nødvendig å stille inn maskinen på den mørkeste kontrasten for å oppnå god kvalitet på utskriften. For å endre kontrasten via tastaturet, følg instruksjonene som er beskrevet under kapitlet Utskriftskontrast. DÅRLIG KUTTING AV TAPEN Rengjør knivbladet regelmessig -TASTEN FUNGERER IKKE!!!!!!!!!!!!!!! I DISPLAYET INDIKERER TAPE-RASH. Trykk på hvilken som helst tast for å returnere til normalt display. Åpne kassettdekselet og frigjør tapen. vises i displayet når batteriene er utladet. Trykk på hvilken som helst tast for å returnere til normalt display. Sett inn nye batterier. FREMES PROBLEMER?? Ring Dymo Kundeservice tlf.nummeret finner du i garantiheftet. 34

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

FORORD. Konformitetserklæring

FORORD. Konformitetserklæring 2400 BRUKSANVISNING Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar din P-Touch i bruk. Sørg alltid for å ha bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du hurtig kan slå opp i den. FORORD Takk for at

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

"Jeg garanterer. deg å bli veldig. fornøyd"

Jeg garanterer. deg å bli veldig. fornøyd "Jeg garanterer deg å bli veldig fornøyd" Du har tatt et riktig valg! En BERNINA vil tilfredsstille ditt sybehov i mange år. Min familie har i over 100 år hatt som viktigste målsetting å levere produkter

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer