FORORD. Konformitetserklæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Konformitetserklæring"

Transkript

1 2400 BRUKSANVISNING Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar din P-Touch i bruk. Sørg alltid for å ha bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du hurtig kan slå opp i den.

2 FORORD Takk for at du kjøpte P-touch 2400! Din nye P-touch vil hjelpe deg med å utforme og trykke etiketter og stempler til ethvert behov. Den er svært allsidig, og du kan derfor utforme spesialtilpassede etiketter fra en rekke rammedesign, tegnstørrelser og stiltyper. De fem tapebreddene (6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm og 24 mm) og det store utvalget av tapefarger gjør at du kan lage personlige etiketter og nyttige fargekodede skilleetiketter. Med stempelfunksjonen kan du raskt og enkelt lage dine egne stempler. Du trenger ikke lenger bekymre deg for presserende oppgaver som krever profesjonell trykking. På kontoret, fabrikken, i laboratoriet og hjemme, gjør kvaliteten og utførelsen på P-touch 2400 dette apparatet til et utrolig praktisk hjelpemiddel. Siden du sannsynnligvis vil bruke denne bruksanvisningen iblant, foreslår vi at du oppbevarer den på et sted der du har lett tilgang til den. Konformitetserklæring Vi Brother International Europe Ltd. Brother House, 1 Tame Street Audenshaw, Manchester M34 5JE U.K. erklærer at etikettsystemet PT-2400 er i henhold til følgende normative dokumenter: EMC: EN 55022:1995 EN :1992 EN :1987 EN :1987 og er i overenstemmelse med bestemmelsene i Direktiv for Elektromagnetisk Kompabilitet 89/336/EEC (utbedret i 91/263/EEC og 92/31/EEC). Batterieliminatoren, slik den leveres i Storbritannia er i henhold til HD og batterieliminatoren som leveres i resten av Europa er i henhold til IEC og etterkommer bestemmelsene i Lavspenningsdirektiv 73/23/EEC. Utgitt av: BIE Ltd. Divisjon for europeisk utvikling og teknisk service Bruk bare den batterieliminatoren som er laget spesielt for dette apparatet. Se GENERELLE FORHOLDSREGLER på side 4.

3 INNHOLD Før du begynner GENERELL BESKRIVELSE... 2 GENERELLE FORHOLDSREGLER... 4 BATTERIER... 5 BATTERIELIMINATOR SOM TILLEGGSUTSTYR... 6 TAPEKASSETTER... 7 FESTE ETIKETTER... 8 SKRIVEHODE OG VALSER Øvelse gjør mester EKSEMPEL: DØRSKILT EKSEMPEL: ADRESSEETIKETT EKSEMPEL PÅ ETIKETT FOR LAGERHYLLE Informasjon STRØMBRYTER MARKØRTASTER CODE-, ALT- OG SHIFT-TASTENE MELLOMROM-TASTEN RETURTASTEN NY BLOKK TABULATORFUNKSJON RETTETASTEN SLETTE EN LINJE (line out) CLEAR-FUNKSJONEN SAMMENSATTE TEGN BOKSTAVER MED AKSENT SYMBOLER AUTOFORMAT STEMPEL LOKAL FORMATERING SKRIFTTYPER (fonter) STØRRELSE/BREDDE I

4 STILER UNDERSTREKING INNRAMMING FREMMATING AV TAPE HORISONTAL JUSTERING SPEILVENDT UTSKRIFT LENGDEFUNKSJON STREKKODE AUTOKUTT UTSKRIFTSTAST OG MATE- & KUTTEFUNKSJON NUMMERERING REPETERENDE UTSKRIFT MINNEFUNKSJONER FEILSØKING LISTE OVER FEILMELDINGER TEKNISKE DATA TILBEHØR II

5 Før du begynner 1

6 GENERELL BESKRIVELSE OVERSIKT TOPP Deksel for tapekassett Uttak for batterieliminator Tastatur LCD-display OVERSIKT BUNN Batterideksel Utløpsåpning for tape 2

7 TASTATUR OG LCD-DISPLAY På/Av-tast Mirror Print Font Size Style % = & ( ) 1 æ 2 ø 3 å 4 œ 5 à 6 é 7 è 8 ì 9 ò 0 ù Tab Set Barcode Tab Tape H.Ali A/F Stamp Repeat Number Q W E R T Y U ü I O ö P + Local A ä S D F G H J K L ` ˆ Symbol Accent A.Cut Shift Z X C ç V B N ñ M ;?,! :. ij Code Feed&Cut Space ABC ABC Memory Store Recall M.Del Home Line Clear End Retur-tast Markørtaster Rettetast 3

8 GENERELLE FORHOLDSREGLER Bruk bare Brother TZ-tape i dette apparatet. Det må ikke benyttes tape som ikke er merket med. Trekk ikke i tapen som mates fra maskinen. Det kan skade tapekassetten. Unngå å bruke apparatet på steder med mye støv. Beskytt apparatet mot direkte sollys og regn. Utsett aldri apparatet for høy temperatur eller høy luftfuktighet. La det aldri bli liggende på bilens instrumentbord eller i bagasjerommet. La ikke gjenstander av gummi eller vinyl bli liggende på apparatet over lengre tid, da dette kan føre til misfarging. Bruk ikke sprit eller andre organiske løsemidler til rengjøring av apparatet. Bruk kun en myk, tørr klut. Legg aldri uvedkommende ting på eller i apparatet. For å unngå personskader, bør du ikke berøre tapekutterens egg. Bruk bare batterieliminatoren (modell-h) som er laget spesielt for dette apparatet. Dersom en annen kabel benyttes, blir garantien ugyldig. AC-adapteren må ikke demonteres. Når apparatet skal stå ubrukt over lengre tid, og det ikke er nødvendig å beholde tekstfilene lagret i minnet, bør du koble fra batterieliminatoren og ta ut batteriene for å hindre at de lekker og skader apparatet. Hvis AC-adapteren ikke står i og batterier ikke er innsatt, kan det skje at alle tekstfiler i minnet slettes. Bruk åtte AA (LR6) alkaliske batterier i dette apparatet. 4

9 BATTERIER Dette lette og bærbare apparatet kan brukes hvor som helst når åtte (8) AA (LR6) alkaliske batterier er installert. Når du skifter batterier, bør du alltid bytte ut alle åtte. Slik setter du inn batterier: 1 Fjern batteridekslet på baksiden av apparatet. 2 Hvis det allerede er installert batterier, fjerner du dem. 3 Sett inn åtte nye AA (LR6) alkaliske batterier. Pass på at de settes inn riktig vei. 4 Sett batteridekslet tilbake på plass. Hvis det ikke brukes alkaliske batterier, kan store skrifttyper ikke skrives ut. Pass på å sette inn de nye batteriene innen fem minutter etter at de gamle er fjernet, ellers slettes displayteksten og eventuelle tekstfiler som er lagret i minnet (med mindre apparatets batterieliminator er koblet til en stikkontakt). Ta ut batteriene og koble fra batterieliminatoren hvis apparatet skal stå ubrukt over lengre tid. Når strømmen kobles fra, slettes all display-tekst og tekst lagret i minnet. 5

10 BATTERIELIMINATOR SOM TILLEGGSUTSTYR Når du har en batterieliminator (modell-h) AD400, kan du bruke dette apparatet overalt der det finnes en stikkkontakt i nærheten. Slik kobler du til batterieliminatoren: 1 Stikk pluggen på batterieliminatoren inn i uttaket merket DC IN 9,5V på høyre side av apparatet. 2 Sett batterieliminatorens støpsel inn i nærmeste standard stikkontakt. Bruk bare batterieliminatoren som er beregnet spesielt for dette apparatet. Ta ut batteriene og koble fra batterieliminatoren når apparatet skal stå ubrukt over lengre tid. Når strømmen kobles fra, slettes all display-tekst og tekst lagret i minnet. Hvis AC-adapteren ikke står i og batterier ikke er innsatt, kan det skje at alle tekstfiler i minnet slettes. Vi anbefaler at du bruker batterieliminatoren når du skriver ut store skrifttyper og strekkoder på 18 mm eller 24 mm bred tape, siden disse operasjonene raskt kan lade ut batteriene. 6

11 TAPEKASSETTER Det leveres én TZ-tapekassett med denne enheten. Siden det imidlertid finnes TZ- tapekassetter i mange farger og størrelser for dette apparatet, er det mulig å lage etiketter med spesielle farger og stiler. Dette apparatet er dessuten utformet slik at du kan skifte tapekassetter raskt og enkelt. Slik skifter du tapekassett: 1 Løft opp og åpne kassettdekslet. Den installerte kassetten løsnes også. 2 Hvis det allerede er en tapekassett installert, fjerner du den ved å trekke den rett opp. 3 Hvis fargebåndet i den andre tapekassetten er løst, bruker du fingeren til å spole tannhjulet i pilens retning til alt slakk er tatt opp. Se også til at tapeenden mates under tapelederne. Ved bruk av en ny tapekassett med stopper, må stopperen fjernes før kassetten settes inn. 4 Sett den nye tapekassetten ordentlig inn i kammeret. Pass på at hele baksiden av kassetten er i berøring med bunnen av kammeret. Pass på at den indre tapen ikke henger seg opp i hjørnet av metallskinnen. 5 Lukk toppdekslet, og skru på apparatet hvis den er slått av. 6 Hold Code nede mens du trykker én gang på Space -tasten for å trekke tapen frem og eventuelt stramme den. Feed&Cut 7

12 FESTE ETIKETTER LAMINERT TAPE Ved hjelp av den vedlagte pinnen er det enkelt å fjerne underlaget fra etiketter som er trykket på laminerte tape. 1 Hold tapen i venstre hånd med den trykte siden opp. Hold pinnen i høyre hånd. 2 Før tapen halvveis gjennom den lange, smale spalten i pinnen. 3 Vri pinnen trekvart omgang mot deg og trekk pinnen fra deg, som vist under. 4 Trekk underlaget av tapen. ABCDEF GH ABCDEF IKKE-LAMINERT TAPE Etiketter som er trykket på tape uten laminering, kan brettes på midten slik at kantene på innsiden av de to underlagdelene løsner fra etiketten. Dermed lar underlaget seg lett fjerne. 8

13 OVERFØRINGSTAPE (GNIS PÅ) Overføringstape brukes til å overføre tekst til papir. Når du har trykket teksten på overføringstape og kuttet etiketten, plasserer du etiketten med den ikke-trykte siden opp på et papirark. Deretter gnir du ganske enkelt overføringstapens trykte side med den vedlagte pinnen for å overføre teksten direkte til papiret. Hold tapen godt fast, slik at det ikke beveger seg når du gnir det. ABC STRYKE-PÅ TAPE Denne tapen brukes til å overføre tekst til tekstil ved hjelp av strykejern. 1 Sett inn en kassett med stryke-på tape, trykk på Print for å skrive ut teksten, og trykk deretter på tapekutterspaken for å kutte etiketten. 2 Stryk tøyet slik at det er flatt før teksten overføres. 3 Plasser etiketten på det stedet du vil overføre teksten. 4 Still strykejernet på bomull ( C). Trykk strykejernet over etiketten i ca. 15 sekunder. 5 La overføringen kjølne (i ca. 60 sekunder), og fjern deretter underlagstapen. Mirror P-TOUCH 9

14 Hvite plagg av 100 % bomull med jevn (glatt) overflate egner seg best til overføring ved påstrykning. Du kan også overføre på denne måten til plagg laget av 100 % lin eller bomull og polyesterblanding, forutsatt at de har en jevn (glatt) overflate. Etiketten fester seg ikke ordentlig på tekstiler med ru overflate, slik som flosset tøy eller denim, heller ikke på tekstiler med vannavstøtende overflate. Varmefølsomme stoffer, f.eks. nylon, acetat eller lignende fibre, er også lite egnede, da de kan bli ødelagt av det varme strykejernet. Beveg ikke strykejernet under pressingen, ellers kan etiketten bli flyttet fra ønsket posisjon. Trykk strykejernet loddrett ned på tøyet. Når underlagstapen er fjernet, kan den overførte etiketten se blank ut. Det kan også ha kommet noen hvite flekker på etiketten hvis den ble berørt da underlagstapen ble fjernet. Disse kan du fjerne ved å stryke over etiketten med en tøybit mellom etiketten og strykejernet. Fordi den overførte etiketten ikke kan fjernes når den først er påført, bør du være forsiktig under overføringen. Vasking: Plagg med overførte etiketter kan vaskes mer enn 20 ganger hvis etiketten er overført på riktig måte. Vanlige biologiske og ikke-biologiske rengjøringsmidler kan brukes. Etiketten kan bli misfarget hvis plagget utsettes for blekemiddel over lengre tid. Pass på at harde objekter, slik som spenner og knapper, ikke kommer i kontakt med etiketten under vasking. Rens ikke plagg med overførte etiketter. Tørking: Plagg med overførte etiketter kan tørkes både med rettsiden og vrangsiden ut. Tørking i tørketrommel er uegnet. Etikettene kan gå i oppløsning og feste seg til annet tøy. 10

15 Stryking: Stryk plagg med overførte etiketter ved vanlig temperaturinnstilling. Pass på å legge et tøystykke mellom strykejernet og etiketten når du stryker over den. Slik unngår du at etiketten klistrer seg til strykejernet. P-TOUCH Etikettene er giftfrie, men følg likevel vanlige forsiktighetsregler. Du bør f.eks. unngå å ta etiketten i munnen. Tapekassettene bør ikke lagres på steder der de utsettes for direkte sollys, høy luftfuktighet eller støv. TEKSTILTAPE Tekstiltape brukes til å feste tekstiltape med overført tekst til plagg med strykejern. Når du har trykket teksten på tekstiltapen og kuttet etiketten med saks, plasserer du etiketten på ønsket sted, der teksten er lett å lese, på et strøket plagg. Dekk til etiketten med et annet tekstilstykke, bruk et strykejern med middels temperatur (160 til 180 C), og trykk ned i 10 til 15 sekunder. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med tekstiltapekassetten. Etiketten får hvit bakgrunn på farget tøy. STEMPELTAPE På sides 64 og 66 finner du flere opplysninger om bruk av stempeltapen til å lage stempler. 11

16 SKRIVEHODE OG VALSER I blant kan det feste seg partikler av støv og smuss på apparatets skrivehode og valser. Dette skjer gjerne når du bruker enheten utendørs eller i omgivelser med mye støv. Hvis en del av skrivehodet er dekket med støv, kan det resultere i en blank, vannrett strek gjennom teksten på etiketten. På samme måte som på en tapeopptaker, kan det hende du må rense apparatets hode en gang i blant. Slik rengjør du skrivehode og valser: 1 Slå apparatet av. 2 Åpne toppdekslet, og ta ut tapekassetten hvis en slik er satt inn. Skrivehodet og valsene er plassert i tapekammeret. 3 Skrivehode: Med en tørr bomullspinne tørker du skrivehodet forsiktig loddrett opp og ned. Valser: Med en tørr bomullspinne tørker du hver valse forsiktig loddrett opp og ned mens du roterer den med fingeren. 4 Installer en tapekassett, lukk kassettkammerdekslet og prøv på nytt. 5 Gjenta trinn 3 og 4, men bruk en bomullspinne dyppet i isopropylalkohol. Hvis ingen av disse rådene hjelper, bør du kontakte en service-representant. Skrivehode Skrivehode Valser Bomullspinne 12

17 Øverlse gjør mester 13

18 EKSEMPEL: DØRSKILT Når du har satt på plass batteriene og den vedlagte tapekassetten som beskrevet i forrige avsnitt, kan vi øve på noen av de grunnleggende funksjonene. Vi begynner med å slå på strømmen til apparatet. Slik slår du på apparatet: 1 Trykk på øverst til høyre på tastaturet. ABCDEFGHIJKL 1: _ Understrekingen i LCD-displayet kalles en markør. Den er som en peker som viser nåværende posisjon, og lar deg velge tegn i teksten. Noen ganger kan teksten du lager, ha mer enn de 11 tegnene som displayet kan vise på én gang. Derfor kan markøren flyttes slik at du kan se andre deler av teksten. Når du trykker på venstre markørtast ( ), flyttes markøren mot venstre slik at venstre side av teksten kan leses. Når du trykker på høyre markørtast ( ), flyttes markøren mot høyre slik at høyre side av teksten kan leses. Noen formatinnstillinger vises av trekantene og firkantene over og i kanten av displayet. Standardinnstillingene (innstillingene som er valgt første gang strømmen settes på) er forhåndsprogrammert i apparatet, og er de vanligste innstillingene for etiketter. Du kan likevel utforme dine egne etiketter i et format du selv velger. Du finner flere opplysninger om formatene på side 70 til 84. La oss nå skrive teksten til vårt første eksempel, det enkle dørskiltet som vises under. Etiketten i dette eksemplet ble laget med det vedlagte 12 mm brede tapen. 14

19 SKRIVE INN TEKSTEN Siden hele teksten skal være i store bokstaver, bruker vi -modus, som gjør det mulig å Symbol skrive store bokstaver kontinuerlig uten å holde Shift nede.. Slik velger du -modus: 2 Hold Code nede mens du trykker én gang på. -indikatoren på venstre side av displayet vises. ABCDEFGHIJKL 1: _ Nå skriver du inn teksten på samme måte som på en skrivemaskin eller datamaskin. Slik skriver du inn MEETING : 3 Trykk én gang på M og to ganger på Tape E, og trykk deretter én gang på hver Barcode av tastene T, I, N G ñ og. Alle bokstavene skrives automatisk som store. ABCDEFGHIJKL 1: MEETING_ På samme måte som på et skrivemaskin- eller datamaskin-tastatur, kan du ved hjelp av mellomrom-tasten ( Feed&Cut Space ) lage mellomrom i teksten. Feed&Cut Mellomrom-tasten ( Space ) har en annen funksjon enn den høyre markørtasten( ), som flytter markøren gjennom teksten som er skrevet inn uten å lage mellomrom. 15

20 Slik legger du til et mellomrom: Feed&Cut 4 Trykk på Space. ABCDEFGHIJKL 1: MEETING _ Skriv inn det andre ordet, ROOM, for å fullføre teksten. Slik skriver du inn ROOM : 5 Trykk én gang på R, to ganger på H.Ali Repeat O ö, og deretter én gang på M. Siden teksten er lenger enn LCD-displayet, flyttes ME utenfor displayet til venstre. ABCDEFGHIJKL 1: ETING ROOM_ Nå som du er ferdig med å skrive inn store bokstaver, kan du avslutte -modus. Slik går du ut av -modus: 6 Hold Code nede mens du trykker én gang på å vises.. -indikatoren slutter ABCDEFGHIJKL 1: ETING ROOM_ Når du har skrevet inn teksten, kan du lett redigere den ved å rette opp feil eller justere formatet. Du finner flere opplysninger om metoder for tekstredigering på side 43 til

21 SKRIVE UT TEKSTEN Det finnes flere tilgjengelige formatinnstillinger, men når vi skriver ut etiketten i dette eksemplet, vil vi bruke standardinnstillingen som er forhåndsprogrammert i apparatet, som så kuttes av automatisk etter at utskrivingen er ferdig. Slik skriver du ut dørskiltet: Mirror 7 Trykk én gang på Print. Meldingen WORKING vises like før utskrivingen, og deretter vises COPIES 1/1 under selve utskrivingen. Hvis A.Cut funksjonen er satt til ON, kuttes etiketten automatisk av etter utskrivingen. WORKING COPIES 1/ 1 17

22 EKSEMPEL: ADRESSEETIKETT Ved å lage adresseetiketten over flere linjer i dette eksemplet, lærer du å lage mer dekorative etiketter ved å bruke forskjellige formatinnstillinger. Etiketter med fem linjer, slik som denne adresseetiketten, kan bare trykkes på 18 mm eller 24 mm bredt tape. Før du skriver inn den nye teksten, må du fjerne teksten fra forrige gang P-touch ble brukt. Når teksten i displayet slettes, er det mulig å velge om hele teksten skal slettes og sette alle formatfunksjoner (Skrifttype, Størrelse, Bredde, Stil, Understreking, Innramming, Marger, Justering, Tabulatorlengde, Speilskrift og Lengde) tilbake til standardinnstillingene eller om bare teksten skal slettes. For å slette hele teksten og tilbakestille alle formatfunksjoner: 1 Hold Code nede mens du trykker én Clear gang på. TEXT&FORMATS TEXT ONLY 2 Siden TEXT&FORMATS allerede er valgt, trykk på. Hvis du ikke allerede har valgt TEXT&FORMATS, kan funksjonen velges ved å trykke på eller Home. End ABCDEFGHIJKL 1: _ 18

23 SKRIVE INN TEKSTEN Begynn med å skrive inn den første tekstlinjen, Bill Reynolds. Slik skriver du inn Bill Reynolds : Symbol 3 Hold Shift nede mens du trykker én gang B på. Deretter slipper du Shift, trykker Barcode Symbol én gang på I L, og to ganger på. OK TO 1: Bill_ Feed&Cut 4 Trykk på Space. OK TO 1: Bill _ 5 Skriv inn Reynolds. Igjen er teksten lenger enn LCD-displayet, og Bil flyttes til venstre utenfor det. OK TO 1: l Reynolds_ I etiketter med flere linjer brukes returtasten ( ) til å avslutte én linje og starte på neste. Tilbake-merket ( ) viser at linjen er slutt. Slik avslutter du én linje og begynner på den neste: 6 Trykk på. 1: Bill Reynol 2: _ 19

24 Nå kan du skrive inn adressen: ABC Transport; 29 Main St.; Highbury, London N 51J2; (0122) For å skrive inn firmanavn, adresse og telefonnummer: 7 Skriv ABC Transport og trykk på. 2: ABC Transpo 3: _ 8 Skriv 29 Main St. og trykk på. 3: 29 Main St. 4: _ 9 Skriv Highbury, London N51J2 og trykk på. 4: Highbury, L 5: _ 0 Skriv (0122) For å få frem ( og ) merkene, trykk på Symbol Shift og 9 og 0. Nærmere detaljer finnes på side 37. 4: ury, London 5: ) _ 20

25 FORMATERE TEKSTEN Nå er teksten skrevet inn slik du ønsker den. Hvis den ble skrevet ut nå, ville det være med standardinnstillingene. Teksten ville bli venstrejustert med 25 mm marger, uten ramme eller understreking. Tegnene ville dessuten ha auto-størrelse (AUTO) og bli skrevet ut i skrifttypen HELSINKI, med stilinnstillingen NORMAL. Mer informasjon om formatinnstillingene finner du på side 70 og 84. Tenk deg imidlertid at du vil bruke en annen tekststil på denne etiketten: skrifttypen BRUSSELS, med NONE 4 mm marger. Da må du endre formatet. Slik velger du skrifttypeinnstillingen BRUSSELS: A Mens du holder nede Code trykker du Font på en gang, og holder Code 1 æ nede så gjeldende skrifttypeinnstilling vises i displayet.. FONT HELSINKI B Mens du stadig holder nede Code, fortsetter du å trykke på Font 1 æ vises, deretter slipper du Code. til BRUSSELS FONT BRUSSELS Slik velger du rammeinnstillingen ROUND: C Mens du holder nede Code, trykker du ABC = på en gang og holder Code nede 6 é for å vise gjeldende rammeinnstilling. FRAME OFF D Mens du stadig holder nede Code, fortsetter du å trykke på ABC = 6 é deretter slipper du Code. til ROUND vises, FRAME ROUND 21

26 Slik velger du innstilling for tape marger: E Mens du holder nede Code, trykker du Tape på E en gang og holder Code nedtrykket for å vise gjeldende innstilling for fremmating av tape. FEED FULL F Mens du stadig holder nede Code, fortsetter du å trykke på Tape E deretter slipper du Code. til NONE vises, FEED NONE Du kan velge formatinnstillinger både før og etter at teksten er skrevet inn. Fremgangsmåten over kan du også bruke til å endre de andre formatinnstillingene Mirror SKRIVE UT TEKSTEN Hvis du trenger bare én kopi av teksten, kan du bare trykke på Print for å skrive den ut. Forestill deg imidlertid at du har tre brev du vil feste adresseetiketter på. Du må derfor skrive ut tre kopier av den samme teksten. Slik skriver du ut tre kopier av etiketten: G Hold Code nede mens du trykker én Repeat gang på. O ö / H Trykk én gang på. Nummeret kan enten legges inn med talltastene eller ved å velge det med Home eller. End 3 å COPIES 1 COPIES 3 22

27 I Trykk på for å starte utskrivingen. Meldingen WORKING vises like før utskrivingen starter og deretter vises nummeret for hver kopi som skrives ut. WORKING COPIES 1/ 3 COPIES 2/ 3 COPIES 3/ 3 Hvis A.Cut-funksjonen er satt til ON, vil etiketten automatisk kuttes av etter at den er trykket. 23

28 EKSEMPEL PÅ ETIKETT FOR LAGERHYLLE I dette siste eksemplet skal vi prøve å bruke Ny Blokk-funksjonen og Lokalt Format-funksjonen i tillegg til mer spesialiserte egenskaper som Strekkode og Nummerering. Følgende etiketter som kan brukes til å beskrive innholdet på en lagerhylle, innholder flere blokker og blandet formattering. Etikettene i dette eksemplet ble laget ved hjelp av 18 mm bredt tape. Før den nye teksten legges inn, må teksten fra forrige gang P-touch ble brukt slettes. Slik sletter du teksten i displayet for å kunne skrive inn en ny etikett: 1 Hold nede Code og trykk en gang på Clear. TEXT&FORMATS TEXT ONLY 2 Siden TEXT&FORMATS allerede er valgt, trykk på. Hvis du ikke allerede har valgt TEXT&FORMATS, kan funksjonen velges ved å trykke på eller Home. End ABCDEFGHIJKL 1: _ 24

29 SKRIVE INN TEKSTEN Nå kan du begynne å skrive inn teksten til hylleetiektten. For å legge inn hyllenummer (den første tekstblokken): 3 Skriv B1. 1: B1_ Hver gang antallet linjer i en seksjon av teksten endres, må en ny tekstblokk opprettes. Derfor må teksten på vår etikett legges inn i tre separate blokker. Siden vi nå vil skifte fra en-linjet til 3-linjers blokk, skal vi bruke Ny Blokk-funksjonen i stedet for vanlig retur. Det nye blokkmerket ( ) angir slutten av blokken. For nærmere detaljer om Ny Blokk-funksjonen, se NY BLOKK på side 40. For å opprette en ny tekstblokk: 4 Hold nede Code og trykk på. 1: B1 1: _ For å legge inn firmaets adresse (tekstblokk to): 5 Skriv ABC Transport og trykk på. 1: ABC Transpo 2: _ 25

30 6 Skriv 29 Main St. og trykk på. 2: 29 Main St. 3: _ 7 Skriv Highbury, London N51J2, hold nede. Code og trykk en gang på 3: Highbury, L 1: _ Nå skal vi skrive inn tredje tekstblokk: strekkoden. Selv om det finnes mange ulike strekkoder, skal vi bruke CODE 39 som kan bruke et ubegrenset antall sifre. Nærmere detaljer om Strekkode-funksjonen finnes på side 85 til 88. For å legge til strekkoden til delkoden (tredje blokk): Barcode 8 Hold nede Code og trykk på I en gang. CODE 39 26

31 Hvis du ønsker å bruke en annen type eller du vil endre noen av standard parameterinnstillingene, kan du trykke på og så bruke markørtastene til å endre parametrene med. Men Home siden vi skal bruke standardinnstillingen i dette eksemplet, kan vi med det samme legge inn strekkodedata. For å legge inn strekkodedata: 9 Skriv CODE Trykk på. 3: Highbury, L 1: _ FORMATTERE TEKSTEN Når du har skrevet inn all teksten, kan du begynne å formattere den. La oss bruke Lokalformatfunksjonen for å endre stilen på hyllenummeret (B1) slik at det fremheves. Lokalformat-funksjonen brukes til å velge en del av teksten slik at den kan formatteres med en innstilling for font, størrelse, bredde, stil, understreking eller ramme som er forskjellig fra resten av teksten. Siden bare tegnene i den tekstblokken hvor markøren er får et annet format, må du først flytte markøren til den første blokken. For å flytte markøren til den første blokken: A Hold nede Code Home og trykk på. Markøren kan flyttes raskt fra blokk til blokk ved å holde nede trykke på eller. Symbol Shift og 1: B1 27

32 For å velge stilinnstillingen SOLID for den første blokken: B Hold nede Code og trykk på en gang. Local A ä BLOCK FORMAT 1: B1 C Hold nede og trykk på en gang. Style 4 œ STYLE NORMAL D Hold Code nede og fortsett å trykke på 4 œ Code til SOLID vises og slipp deretter. 1: B1 SKRIVE UT TEKSTEN La oss til slutt anta at du skal sette etiketter på to forskjellige hyller (B1 og B2) mens du beholder samme strekkode. For å gjøre dette kan du bruke Nummererings-funksjon for å skrive ut to kopier av teksten mens hyllenummeret automatisk øker for hver etikett som skrives ut. For nærmere detaljer om Nummererings-funksjonen, se NUMMERERING på side 91 til 93. For å bruke Nummereringsfunksjonen: Number E Hold nede Code og trykk på P + en gang. START POINT? 1: B1 28

33 F Trykk på til 1 blinker. START POINT? 1: B1 G Trykk på. END POINT? 1: B1 H Siden bare 1 er nødvendig i nummereringsfeltet, trykk på. I Trykk på en gang. Tallet kan enten legges inn med talltastene eller ved å velge Home og. End Size 2 ø NUMBER 1 NUMBER 2 29

34 J Trykk på for å begynne utskrivingen. Hvis A.Cut-funksjonen er satt til ON, vil etiketten automatisk kuttes av etter at den er trykket. WORKING COPIES 1/ 2 COPIES 2/ 2 I disse tre eksemplene har vi tatt for oss mange av de grunnleggende funksjonene i P-touch, og du kan nå begynne å lage dine egne etiketter. Hvis du har spørsmål angående noen av funksjonene eller tastene, bør du lese den aktuelle forklaringen i avsnittet som følger. 30

35 Informasjon 31

36 STRØMBRYTER Strømbryteren ( ) er plassert øverst i høyre hjørne på tastaturet. Hvis du har installert batterier eller koblet apparatet til strømnettet ved hjelp av batterieliminatoren, vil apparatet når det slås på, vise den siste teksten du laget. Dette gjør det mulig for deg å avbryte arbeidet med en etikett, slå av apparatet og deretter komme tilbake senere uten å måtte taste inn teksten på nytt. Apparatet slår seg automatisk av etter fem minutter hvis ingen av tastene er brukt. Apparatets internminne lagrer informasjonen og viser den når du slår apparatet på igjen. Slik slår du på apparatet: Trykk på. Informasjonen fra sist du brukte apparatet, vises i LCD-displayet. Slik slår du av apparatet: Trykk på. Informasjonen fra denne økten med apparatet, lagres i internminnet. 32

37 MARKØRTASTER LCD-displayet på apparatet viser to rader à 11 tegn, men teksten du lager kan likevel inneholde inntil 255 tegn. Du kan gjennomgå og redigere teksten ved å flytte markøren med markørtastene slik at ulike deler vises i displayet. VENSTRE MARKØRTAST Slik flytter du markøren ett tegn til venstre: Trykk én gang på. Hvis markøren er i begynnelsen av en linje når denne tasten trykkes, vil den flytte til slutten av forrige linje. Slik flytter du markøren flere tegn til venstre: Hold nede til markøren er i ønsket posisjon. Slik flytter du markøren til begynnelsen av forrige linje: Hold Code nede mens du trykker på. For å flytte markøreren til begynnelsen av den aktuelle tekstblokken: Hold nede og trykk på. Symbol Shift Hvis markøren allerede er i begynnelsen av tekstblokken når disse tastene trykkes, vil den flytte til begynnelsen av forrige linje. HØYRE MARKØRTAST Slik flytter du markøren ett tegn til høyre: Trykk én gang på. Hvis markøren er i slutten av en linje når denne tasten trykkes, vil den flytte til begynnelsen av neste linje. Slik flytter du markøren flere tegn til høyre: Hold nede til markøren er i ønsket posisjon. Slik flytter du markøren til slutten av den aktuelle linjen: Hold Code nede mens du trykker på. For å flytte markøren til begynnelsen av neste tekstblokk: Hold nede og trykk på. Symbol Shift Hvis markøren er i begynnelsen av den siste blokken når disse tastene trykkes, vil den flytte til slutten av teksten. 33

38 MARKØRTAST OPP Slik flytter du markøren opp til den foregående linjen: Home Trykk én gang på. Hvis markøren står i den første tekstlinjen, vil den flyttes til begynnelsen av linjen. Slik flytter du markøren opp flere linjer: Home Hold nede til markøren er i ønsket posisjon. Slik flytter du markøren til begynnelsen av teksten: Hold Code Home nede mens du trykker på. MARKØRTAST NED Slik flytter du markøren ned til neste linje: Trykk én gang på. End Hvis markøren står i den siste tekstlinjen, vil den flyttes til slutten av linjen. Slik flytter du markøren ned flere linjer: Hold nede til markøren er i ønsket posisjon. End Slik flytter du markøren til slutten av teksten: Hold Code nede mens du trykker på. End 34

39 CODE-, ALT- OG SHIFT-TASTENE De fleste tegnene kan du skrive inn bare ved å trykke på tegnets tast. For å bruke spesialfunksjoner eller skrive inn store bokstaver, tegn med aksent og enkelte symboler, må du imidlertid bruke følgende spesialtaster: CODE-TASTEN Slik bruker du en funksjon som er skrevet over en tast: Hold Code nede mens du trykker på tasten rett under den ønskede funksjonen skrevet med gult. EKSEMPEL Slik starter du Symbol-funksjonen: ABCDEFGHIJKL 1: ABC_ Hold Code nede mens du trykker én Symbol gang på Shift. []<> 1: ABC_ 35

40 ALT-TASTEN Slik skriver du inn tegn skrevet med farge på høyre side av tastene: 1 Trykk én gang på for å komme i -modus. -indikatoren på venstre side av displayet vises. 2 For å skrive inn et tegn skrevet med frage nederst i høyre hjørne på tasten, trykker du på tasten med tegnet du ønsker. For å skrive inn et tegn skrevet med frage øverst i høyre hjørne på tasten, holder du nede mens du trykker på tasten med tegnet du ønsker. Symbol Shift 3 Når du vil gå ut av -modus, trykker du på igjen. -indikatoren slukkes. EKSEMPEL Slik skriver du inn + : 1 Trykk én gang på. ABCDEFGHIJKL 1: 123_ Symbol Number 2 Hold Shift nede mens du trykker på P +. ABCDEFGHIJKL 1: 123+_ 3 Trykk på igjen. ABCDEFGHIJKL 1: 123+_ 36

41 SHIFT-TASTEN Slik skriver du inn en stor bokstav eller et symbol skrevet i øvre venstre hjørne av en tast: Symbol Hold Shift nede mens du trykker på tasten med bokstaven eller symbolet du ønsker. EKSEMPEL Slik skriver du inn % : ABCDEFGHIJKL 1: 5_ Symbol ABC Hold Shift % nede mens du trykker på. 5 à ABCDEFGHIJKL 1: 5%_ CAPS MODE -modus har tilsvarende funksjon som kontinuerlig. Slik skriver du inn mange store bokstaver: Symbol Shift, og gir deg mulighet til å skrive store bokstaver 1 Hold Code nede mens du trykker på. -indikatoren på venstre side av displayet vises. ABCDEFGHIJKL 1: _ 2 Trykk på tastene med bokstavene eller symbolene du ønsker. 3 Når du vil gå ut av -modus, holder du Code nede mens du trykker på. indikatoren slutter å vises. 37

42 MELLOMROM-TASTEN Med mellomrom-tasten ( Space ) kan du lage mellomrom mellom tegnene i teksten. Den har en annen funksjon enn markørtasten ( ), som bare flytter markøren uten å lage mellomrom. Slik legger du til et mellomrom: Feed&Cut Trykk på Space. Feed&Cut EKSEMPEL Slik legger du til et mellomrom: ABCDEFGHIJKL 1: J._ Feed&Cut Trykk på Space. ABCDEFGHIJKL 1: J. _ 38

43 RETURTASTEN På samme måte som på en skrivemaskin eller en datamaskin, bruker du dette apparatets returtast ( ) for å avslutte en tekstlinje og starte på en ny. Når du er ferdig med å skrive inn en linje, trykker du på returtasten for å lage en ny linje og flytte markøren dit. Hver blokk kan bare innholde maksimum syv tekstlinjer. Hvis du trykker på når markøren er plassert i syvende linje, vises feilmeldingen 7 LINE LIMIT!. Tapebredde Maksimum antall linjer som kan skrives ut 6 mm 1 9 mm 2 12 mm 3 18 mm 5 24 mm 7 Returtasten kan også brukes til å velge en post fra listen (dvs. legge et symbol eller et aksentuert tegn til teksten) eller bruke en valgt innstilling. Du kan bli bedt om å bekrefte en kommando på LCD-displayet, særlig når funksjonen du har valgt vil slette eller påvirke filer. I slike tilfeller vil det å trykke på å svare ja. være det samme som Hvis du vil svare nei, trykker du på Clear. Se under RETTETASTEN på side 43. Slik legger du til en ny linje: Trykk på. Retur-merket ( ) vises, og indikerer at du er ved slutten av linjen. For å velge en post fra listen: Trykk på. Slik svarer du ja : Trykk på. 39

44 NY BLOKK Når antall linjer i en del av teksten endres, må du lage en ny blokk. En enkelt etikett kan inneholde maksimum fem blokker. Hvis markøren er plassert i den femte blokken når du holder Code nede mens du trykker på, vises feilmeldingen 5 BLOCK LIMIT!. Hvis markøren er plassert i midten av en tekstblokk når du holder Code nede og trykker på, deles blokken i to og tegnet til venstre for markøren flyttes til slutten av blokken. Slik legger du til en ny blokk: Hold nede Code og trykk på en gang. Ny blokk-merket ( ) vises for å indikere slutten på blokken. EKSEMPEL Slik legger du til en ny blokk: 1: K s Garden_ Hold nede Code og trykk en gang på. 1: K s Garden 1: _ 40

45 TABULATORFUNKSJON Med denne funksjonen kan du skille fra hverandre deler av en tekstlinje ved hjelp av tabulatorstopp. Dette betyr at du kan lage perfekt justerte kolonner uten å måtte taste inn en hel rekke mellomrom. Alle tabulatorstoppene har samme lengde og måles enten fra begynnelsen av linjen eller forrige tabulator hvis det er flere enn ett. Lengden på tabulatorstoppene kan stilles inn mellom 0,0 og 30,0 cm. Teksten kan ikke inneholde flere enn 50 tabulatorstopp. Hvis du allerede har lagt 50, vil feilmeldingen TAB LIMIT (tabula- tabulatorstopp til teksten når du trykker på torgrense) vises. Tab Set Q For å stille inn tabulatorlengden: 1 Hold nede Code og trykk på W en gang. Gjeldende tabulatorlengde vises. 2 Home Trykk på eller End til ønsket lengde vises, eller bruk talltastene til å skrive inn lengden. 3 Trykk på. For å legge til et tabulatorstopp: Tab Tab Set Hold nede Code og trykk på Q en gang. Tabulator-merket ( ) vises i teksten for å indikere tabulatorstoppets posisjon. Hvis teksten foran tabulatorstoppet går forbi punktet hvor neste tekstseksjon skulle starte, vil teksten i steden starte ved det etterfølgende tabulatorstoppet. For eksempel, hvis tabulatorstoppet er satt til 5 cm og følgende tekst skrives inn: vil denne etiketten skrives ut. 1: ABC DEF GHI 2: JKLMNOPQRST U ABC DEF GHI JKLMNOPQRST U Marg Tabulastopp (5 cm) Tabulastopp (5 cm) Marg 41

46 EKSEMPEL For å stille inn tabulatorlengden: 1 Hold nede Code og trykk på W en gang. 2 Trykk på til 2,5cm vises. End Tab TAB LENGTH 5.0cm 3 Trykk på. TAB LENGTH 2.5cm For å legge til et tabulatorstopp: Tab Set Hold nede Code og trykk på Q en gang. ABCDEFGHIJKL 1: Part No. 42

47 RETTETASTEN Clear Med rettetasten ( ) kan du fjerne tegn til venstre for markøren. Den har en annen funksjon enn den venstre markørtasten ( ), som bare flytter markøren uten å slette noen tegn. Du kan også bruke rettetasten for å avslutte de fleste funksjonene og gå tilbake til forrige funksjon uten å endre teksten. Det kan komme opp spørsmål i LCD-displayet der du blir bedt om å bekrefte en kommando, særlig når funksjonen du har valgt vil slette eller påvirke filer. I slike tilfeller vil det å trykke på Clear være det samme som å svare nei på spørsmålet. For å svare ja, kan du trykke på. Se under RETURTASTEN på side 39. Slik sletter du ett tegn: Home 1 Trykk på,, eller for å plassere markøren under tegnet rett til høyre End for tegnet du vil slette. 2 Trykk én gang på. Slik sletter du flere tegn: Home 1 Trykk på,, eller for å plassere markøren under tegnet rett til høyre End for det siste tegnet du vil slette. Clear 2 Hold nede til alle tegnene du vil slette, er slettet. Slik avslutter du en funksjon uten å endre teksten: Clear Trykk på for å gå tilbake til teksten. Slik svarer du nei : Clear Trykk på. Clear 43

48 SLETTE EN LINJE (line out) Med funksjonen Slette en linje, kan du enkelt fjerne en hel tekstlinje. Slik sletter du en tekstlinje: Home 1 Trykk på,, eller for å plassere markøren i tekstlinjen du vil slette. ) 2 Hold Code nede mens du trykker én gang pås. Line ) Hver gang du trykker på imens du holder Code inede, slettes tekstlinjen hvor markøren er. EKSEMPEL 0 ù End Line 0 ù Slik sletter du : 1: s Garden 2: _ Hold Code nede og trykk én gang på Line ) 0 ù. 1: K s Garden 2: _ 44

49 CLEAR-FUNKSJONEN Når displayet slettes for å skrive inn ny tekst, kan slette-funksjonen brukes til å velge om hele teksten skal slettes og samtlige formatfunksjoner (Skrifttype, Størrelse, Bredde, Stil, Understreking, Innramming, Tapemarg, Justering, Tabulatorlengde, Speilskrift og Lengde) skal returneres til standardinnstillingene, eller om bare teksten skal slettes. Slik sletter du all tekst og setter all formatering tilbake til standardinnstillingene: 1 Hold Code nede mens du trykker på. Home 2 Trykk på eller til TEXT&FORMATS velges (blinker). For å gå tilbake til teksten uten å slette noe, trykk på Clear. 3 Trykk på. EKSEMPEL End Clear For å slette tekst og formater: 1: s Garden 2: _ 1 Hold Code nede mens du trykker på Clear. TEXT&FORMATS TEXT ONLY Home 2 Trykk på til TEXT&FORMATS blinker. TEXT&FORMATS TEXT ONLY 45

50 3 Trykk på. 1: _ For å slette bare teksten: 1 Hold Code nede mens du trykker på. Home 2 Trykk på eller til TEXT ONLY velges (blinker). For å gå tilbake til teksten uten å slette noe, trykk på Clear. 3 Trykk på. End Clear EKSEMPEL For å slette bare teksten: 1: s Garden 2: _ 1 Hold Code nede mens du trykker på Clear. TEXT&FORMATS TEXT ONLY 46

51 2 Trykk på til TEXT ONLY blinker. End TEXT&FORMATS TEXT ONLY 3 Trykk på. 1: _ 47

52 SAMMENSATTE TEGN Enkelte ord inneholder sammensatte tegn som består av en bokstav og et diakritisk merke. Denne maskinen kan vise og skrive ut disse tegnene. Følgende diakritiske tegn er tilgjengelige: ˆ,,, ` og ~. Du finner flere sammensatte tegn øverst på tastene. Tegn som ü, ç og ñ kan du skrive inn med. Før du setter inn et sammensatt tegn som beskrevet under, bør du sjekke om det allerede er tilgjengelig som et tegn øverst på en tast. Følgende diakritiske tegn og bokstavkombinasjoner er tilgjengelige: Slik skriver du inn et sammensatt tegn: 1 For å skrive inn et diakritisk tegn skrevet med farge på tasten, trykker du én gang på. -indikatoren vises. Diakritiske tegn ˆ ` ~ Bokstaver de kan kombineres med a e i o u A E I O U a e i o u y A E I O U a e i o u A E I O U a e i o u A E I O U a n o A N O For å skrive inn et diakritisk tegn skrevet på øvre halvdel av tasten, holder du Symbol Shift nede. 2 Trykk på tasten ( ` ˆ eller :. ij ) med ønsket diakritisk tegn. Det diakritiske tegnet legges til i teksten. 3 Trykk på tasten med bokstaven du vil kombinere med det diakritiske tegnet. Bokstaven og det diakritiske tegnet legges til i teksten. Hvis bokstaven på tasten du trykket ikke kan kombineres med det diakritiske tegnet (se tabellen over), legges bare bokstaven til i teksten. 48

53 EKSEMPEL Slik skriver du inn det sammensatte tegnet ë : Symbol 1 Hold Shift nede og trykk én gang på ` ˆ. 1:Noë_ Tape 2 Trykk på E. 1:Noë_ 49

54 BOKSTAVER MED AKSENT Du kan også bruke aksentfunksjonen for å legge til aksenter i teksten. Mange av disse tegnene finnes også på tastene og kan skrives inn ved å bruke (se side 36) eller de kan legges inn ved å bruke sammensatte tegn (se sidene 48 og 49). Aksentene er gruppert i henhold til den store eller lille bokstaven de kombineres med. Følgende aksenterer tilgjengelige: Bokstaver Aksenter Bokstaver Bokstaver Aksenter Bokstaver A Ä Á À Â Ã Å Æ N Ñ a ä á à â ã å æ n ñ C Ç O Ö Ó Ò Ô Õ Ø Œ c ç o ö ó ò ô õ ø œ E Ë É È Ê U Ü Ú Ù Û e ë é è ê u ü ú ù û I Ï Í Ì Î y ÿ i ï í ì î Slik skriver du inn aksenter: Accent 1 Hold Code nede mens du trykker på Z. Meldingen ACCENT a y/a U? vises i displayet. 2 Trykk på tasten med bokstaven i det aksentuerte tegnet du vil ha. Symbol For å skrive en stor bokstav, hold nede Shift (eller hold nede Code og trykk på Symbol Shift for å slå modus for store bokstaver på) før du trykker på bokstavtasten. 3 Trykk på eller til det ønskede aksentuerte tegnet blinker. 4 Trykk på. Det aksentuerte tegnet legges til i teksten. For å skrive en sekvens med aksentuerte tegn, holder du nede Code før du trykker på. Fortsett så å legge til aksentuerte tegn ved å velge disse som forklart i trinn 2 og 3, og hold nede Code mens du trykker på. Trykk bare på etter du har skrevet det siste tegnet i sekvensen. 50

55 EKSEMPEL Slik skriver du inn det aksentuerte tegnet É : 1 Hold Code nede mens du trykker på Accent Z. ACCENT a-y/a-u? Symbol 2 Hold Shift nede mens du trykker på Tape E. ËÉÈÊ 1: RESUM_ 3 Trykk på til É blinker. ËÉÈÊ 1: RESUM_ 4 Trykk på. 1: RESUMÉ_ 51

56 SYMBOLER I tillegg til bokstavene, symbolene og tallene øverst på tastene, har du tilgang til 55 tegn via symbolfunksjonen. Følgende symboler er tilgjengelige: Gruppe Bruken av visse symboler som finnes i denne etikett-maskinen, kan være underlagt lokalt, nasjonalt eller Europeeisk regelverk. Brukeren må derfor undersøke at eventuelle trykte symboler er i overensstemmelse med gjeldende regelverk før det tas i bruk. Slik skriver du inn et symbol: 1 Hold Code nede mens du trykker på Shift. En rad med symboler vises i displayet. 2 Home Trykk på eller End for å vise andre symbolrader, og trykk på eller til ønsket symbol blinker. 3 Trykk på. Symbolet vises i teksten. For å skrive en sekvens med symboler, hold nede Code før du trykker på. Fortsett så å legge til symboler ved å velge som forklart i trinn 2 og 3, og hold nede Code mens du trykker på. Når du har valgt det siste symbolet i seksvensen, trykker du bare på. Symboler 1 ± \ [ ] < > 2 i # β ª º D µ 3 $ DM Fr ƒ 4 5 Symbol 52

57 EKSEMPEL Slik legger du til symbolet : 1 Hold Code nede mens du trykker på Symbol Shift. []<> 1: DANGER_ Home 2 Trykk på eller til raden som inneholder vises, og trykk deretter på eller til blinker. 3 Trykk på. End 1: DANGER_ 1: DANGER _ 53

58 AUTOFORMAT Autoformat-funksjonen er en lett og grei måte å lage etiketter på. Når du har valgt en av de preformaterte oppsettene og skrevet teksten inn i feltet på oppsettet, kan du med letthet endre selve stilen på etiketten ved å velge en av 7 tilgjengelige stilformat. Dermed er etiketten klar til utskriving. Med de mange oppsettene som er tilgjengelig kan du lage etiektter til alle slags formål fra adresser på konvolutter til identifisering av floppydisketter eller audio- og videokasetter. Se avsnittet Refeanse i slutten av dette kapitlet for en liste over tilgjengelige oppsett. Slik velger du en preformatert mal: 1 Hold nede Code og trykk en gang på Y. A.Format-indikatoren tennes og meldingen SELECT LAYOUT PRESS vises på displayet. Home 2 Trykk på eller for å velge ønsket oppsett. Feed&Cut Du kan velge standard-innstillingen (VCR-VHS-1) ved å trykke på Space. Navnet på den malen som sist ble brukt er understreket. Hvis du velger dett oppsettet, vises teksten som ble skrevet inn da oppsettet ble brukt. 3 Trykk på. Det første feltet for den valgte malen vises i displayet. Slik skriver du inn tekst appsettet: 4 Skriv inn teksten for hvert felt og trykk på. Når du trykker på etter å ha skrevet inn teksten for det siste feltet, vises MENU i displayet. Slik endrer du stilen på teksten: Home 5 Trykk på eller til CHANGE STYLE-kommandoen vises. 6 Trykk på. End Home 7 Trykk på eller for å velge ønsket tegnstil. Feed&Cut Du kan velge standardinnstillingen (ORIGINAL) ved å trykke på Space. End 8 Trykk på. MENU vises i displayet. Slik skriver du ut en etikett med det oppsettet du har valgt: Home 9 Trykk på eller til PRINT-kommandoen vises. End 0 Trykk på for å skrive ut etiketten, og kutt av automatisk. Meldingen WORKING vises i displayet like før utskrivingen begynner, og deretter vises COPIES 1/1 mens etiketten skrives ut. Slik endrer du teksten som er skrevet inn oppsettet: Home A Trykk på eller til CONTINUE-kommandoen vises. End End B Trykk på. Det første feltet for den valgte oppsettet vises i displayet. A/F 54

59 C Gjenta trinn 4 til teksten er redigert slik du vil ha den. MENU vises igjen når du trykker på etter å ha redigert det siste feltet oppsettet. Slik avslutter du Autoformat-funksjonen: Home D Trykk på eller til FINISH-kommandoen vises. Meldingen OK TO FINISH End AUTO FORMAT? (OK Å AVSLUTTE AUTOFORMAT?) vises i displayet. E Trykk på. Eventuell tekst som vistes før Autoformat-funksjonen ble brukt, kommer tilbake i displayet. Teksten som ble skrevet i den valgte oppsettet lagres og kan hentes frem igjen hvis den samme oppsettet velges neste gang Autoformat-funksjonen brukes. EKSEMPEL Slik lager du en kort etikett til dokumentmappe: 1 Hold nede Code og trykk på Y. A/F SELCT LAYOUT PRESS Home 2 Trykk på eller til oppsett 35 End (FILE SHORT) vises. 35:12 74mm FILE SHORT 3 Trykk på. 4 Skriv 1999 Sales Report og trykk på. 1TITLE? _ MENU PRINT 55

60 Slik endrer du etikettens tegnstil: Home 5 Trykk på eller til CHANGE End STYLE vises. MENU CHANGE STYLE 6 Trykk på. CHAR. STYLE ORIGINAL 7 Trykk på Home eller End til ELEGANT vises. CHAR. STYLE ELEGANT 8 Trykk på. MENU PRINT Slik skriver du ut etiketten: 9 Trykk på. WORKING COPIES 1/ 1 56

61 OVERSIKT No. Layout-navn Tapebredde etikettlengde Layoutfelt 11 SYMBOL? 44 DURATION? 1 VCR VHS-1 18 mm 140 mm 22 TITLE? 55 REC.MODE? 33 SUB-TITLE? 66 DATE? 2 VCR VHS-2 24 mm 77 mm 11 TITLE? 33 DATE? 22 SUB-TITLE? 11 SYMBOL? 44 DATE? 3 VCR 8mm-1 9 mm 73 mm 22 TITLE? 55 REC.MODE? 33 SUB-TITLE? 11 SYMBOL? 44 DURATION? 4 VCR 8mm-2 12 mm 92 mm 22 TITLE? 55 REC.MODE? 33 SUB-TITLE? 66 DATE? 5 VCR VHSC-1 12 mm 42 mm 11 TITLE? 22 SUB-TITLE? 11 SYMBOL? 44 DURATION? 6 VCR VHSC-2 18 mm 81 mm 22 TITLE? 55 REC.MODE? 33 SUB-TITLE? 66 DATE? 7 AUDIO-1 6 mm 80 mm 11 SYMBOL? 33 SUB-TITLE? 22 TITLE? 8 12 mm 89 mm 11 SYMBOL? 33 SUB-TITLE? AUDIO mm 89 mm 22 TITLE? mm 89 mm AUDIO mm 89 mm 11 SYMBOL? 22 TITLE? 12 DAT-1 6 mm 56 mm 11 TITLE? 22 SUB-TITLE? 13 DAT-2 9 mm 85 mm 11 SYMBOL? 33 SUB-TITLE? 22 TITLE? 14 MINI DISK-1 6 mm 59 mm 11 TITLE? 22 SUB-TITLE? 15 MINI DISK-2 24 mm 52 mm 11 TITLE? 33 DURATION? 22 SUB-TITLE? 44 DATE? mm 76 mm NAME PLATE mm 76 mm 11 NAME? 22 COMPANY? mm 80 mm 11 NAME? 33 ADDRESS2? ADDRESS mm 80 mm 22 ADDRESS1? 44 ADD.3/TEL? mm 79 mm 11 TITLE? 33 NUMBER? EQUIPMENT mm 79 mm 22 NAME? 22 SLIDE 12 mm 42 mm 11 TITLE? 33 SUB-TITLE? 22 DATE? mm 57 mm PRICE mm 57 mm 11 NAME? 22 PRICE? 57

62 No. Layout-navn Tapebredde etikettlengde Layoutfelt mm 92 mm 11 NAME? 33 NEW PRICE? SALE PRICE mm 92 mm 22 OLD PRICE? 11 NAME? 44 ADDRESS2? 27 ORGANISER L 24 mm 82 mm 22 COMPANY? 55 ADD.3/TEL? 33 ADDRESS1? 11 NAME? 44 ADDRESS2? 28 ORGANISER S 24 mm 65 mm 22 COMPANY? 55 ADD.3/TEL? 33 ADDRESS1? mm 183 mm FILE LONG mm 183 mm 11 TITLE? mm 183 mm FILE LONGV mm 183 mm 11 TITLE? mm 94 mm mm 94 mm FILE SHORT mm 74 mm 11 TITLE? 36 9 mm 74 mm mm 69 mm 11 TITLE? 33 NAME? DISK mm 69 mm 22 SUB-TITLE? mm 79 mm 11 TITLE? 33 NAME? DISK mm 79 mm 22 SUB-TITLE? 1 VCR VHS-1 2 VCR VHS-2 3 VCR 8mm-1 4 VCR 8mm-2 58

63 5 VCR VHSC-1 6 VCR VHSC-2 7 AUDIO-1 8 AUDIO-2 9 AUDIO-2 10 AUDIO-3 11 AUDIO-3 12 DAT-1 13 DAT-2 14 MINI DISK-1 15 MINI DISK-2 16 NAME PLATE 59

64 17 NAME PLATE 18 ADDRESS 19 ADDRESS 20 EQUIPMENT 21 EQUIPMENT 22 SLIDE 23 PRICE 24 PRICE 25 SALE PRICE 26 SALE PRICE 60

65 27 ORGANISER L 28 ORGANISER S 29 FILE LONG 30 FILE LONG 31 FILE LONGV 32 FILE LONGV 33 FILE SHORT 34 FILE SHORT 35 FILE SHORT 36 FILE SHORT 61

66 37 DISK DISK DISK DISK

67 CHAR. stil (tegnstil) Eksempel Skrifttype Stil ORIGINAL Layout-standard ITALIC Layout-standard ITALIC DYNAMIC ISTANBUL SOLID ARTISTIC FLORIDA OUTLINE FORMAL BRUSSELS ITALIC ELEGANT US NORMAL NATURAL SAN DIEGO NORMAL 63

68 STEMPEL Med stempelfunksjonen kan du raskt og enkelt lage dine egne stempler. Velg denne funksjonen hvis du vil at teksten skal sentreres automatisk og tapelengden og margene justeres til et perfekt format. Fordi stempeltapeholderen kan brukes om igjen, lager du bare en ny stempeltape og skifter ut det som er i holderen fra før. Slik lager du et stempel: 1 Skriv inn teksten og sett deretter inn en medium (18 mm bred) eller større (24 mm bred) stempelfilkasset. 2 Hold Code nede og trykk én gang på U ü. Meldingen STAMP FORMAT? vises i displayet. 3 Trykk på. Teksten formateres automatisk for det installerte stempelet: sentrert innenfor det forhåndsinnstilte meldingsområdet og med automatisk justert tapelengde og marger. 4 Trykk på for å skrive ut stempeltapen. 5 Etter at stempeltapen er kuttet over, fjern underlagspapiret fra stempeltapen og fest det til blekkputen i stempeltapeholderen. EKSEMPEL Mirror Print Stamp Slik skriver du ut stempeltape: 1 Skriv inn teksten og sett en stempeltapekassett inn i tapekammeret. Stamp 2 Hold Code nede og trykk på. U ü STAMP FORMAT? 3 Trykk på. 1: J. Smith 2: 1234 Main S_ 64

69 Mirror 4 Trykk på for å inngravere stempeltapen og kutt den av. Print WORKING COPIES 1/ 1 Slik fester du en stempeltape: 5 Fjern stempelrammen fra blekkputen i stempeltapeholderen på én side om gangen, og fjern deretter den beskyttende forseglingen som dekker blekkputen og underlagspapiret fra stempeltapen. 6 Med den glansete siden av stempeltapen opp, justerer du en av endene på tapen med slissen på siden av stempeltapeholderen. Glanset side Tapeend 7 Hold enden av stempeltapen på plass med tommelen, og før deretter tapen gjennom førerne samtidig som du drar det stramt til. Førere Slisse 65

70 8 Bøy den andre enden av stempeltapen over den andre siden av stempeltapeholderen og hold det på plass med fingeren. Bøy over 9 Sett stempelrammen over stempeltapen og skyv den på plass. 0 Sett stempeltapeholderen rett inn i lokket. Kontroller at stempelet er ordentlig dekket til slik at det ikke lekker blekk. 66

71 LOKAL FORMATERING Med funksjonen for lokal formatering, kan du fremheve en tekstblokk ved å skrive den ut med en innstilling for skrifttype, bredde, stil, understrekning eller ramme som er forskjellig fra resten av teksten. Slik bruker du funksjonen for lokal formatering: 1 Trykk på,, Home eller for å plassere markøren i den blokken som skal ha End et annet format. Local 2 Hold nede Code og trykk en gang på A ä. BLOCK FORMAT vises i den øverste raden på displayet for å angi at den aktuelle tekstblokken skal ha det lokale formatet. 3 Velg ønsket skrifttype, størrelse, bredde, stil, understrekning eller ramme som beskrevet på sidene 70 til 79. Innstillingene du velger vil bare aktiveres for linjen der markøren er plassert. Det er bare rammeinnstillingene SQUARE (firkantet) og ROUND rund (som kan velges). EKSEMPEL Slik velger du innstillingen SOLID for en del av teksten: 1 Trykk på,, Home eller End for å plassere markøren i blokken for hyllenummeret. 1: B1 2 Hold nede Code og trykk en gang på Local A ä. BLOCK FORMAT 1: B1 3 Hold nede Code og trykk en gang på 4 œ. STYLE NORMAL 4 Hold Code nede og fortsett å trykke på 4 œ til innstillingen for SOLID vises på displayet. 5 Slipp Code. STYLE SOLID 67

72 SKRIFTTYPER (fonter) Med funksjonen for skrifttyper kan du velge en av åtte skrifttyper. Følgende skrifttyper er tilgjengelige: HELSINKI, BRUSSELS, BELGIUM, US, SAN DIEGO, FLORIDA, LOS ANGELES og ISTAN- BUL Standardinnstilling for skrifttype er HELSINKI. Se Oversikt på slutten av dette avsnittet for eksempler på tilgjengelige innstillinger. Slik endrer du innstilling for skrifttype: 1 Mens du holder Code nede, trykker du en gang på 1 æ og holder Code nede for å vise gjeldende skrifttypeinnstilling. 2 Mens du stadig holder Code nede, fortsetter du å trykke på 1 æ til ønsket skrifttypeinnstilling vises. 3 Slipp Code for å aktivere den valgte innstillingen på hele teksten. Font Font EKSEMPEL Slik velger du skrifttypen BRUSSELS: 1 Mens du holder Code nede, trykker du en gang på og holder Code stadig nede. Font 1 æ FONT HELSINKI 2 Mens du fremdeles holder Code nede, fortsetter du å trykke på SELS vises. Font 1 æ til BRUS- FONT BRUSSELS 3 Slipp Code. 68

73 OVERSIKT Skrifttyper Stillinnstillinger HELSINKI BRUSSELS BELGIUM US SAN DIEGO FLORIDA LOS ANGELES ISTANBUL 69

74 STØRRELSE/BREDDE Tegnstørrelsen kan justeres med både størrelse- og breddefunksjonen. Hvilken tegnbredde som kan brukes, avhenger av bredden på tapen. Tabellen under viser tegnstørrelsene som kan brukes med hver enkelt tapebredde. Tapebredde Størrelse (i punkter) 6 mm 6, 9, 12 9 mm 6, 9, 12, mm 6, 9, 12, 18, mm 6, 9, 12, 18, 24, mm 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Standardinnstillingen for størrelse er AUTO, mens standardinnstillingen for bredde er MEDIUM. Den til enhver tid valgte innstillingen for størrelse vises alltid av indikatorene over displayet. I tillegg vil alle indikatorene for størrelse tennes når AUTO-innstillingen velges. Når innstillingen for NARROW eller WIDE velges, vil -indiaktoren lyse. Når størrelsen er innstilt på AUTO, sammenligner apparatet teksten med bredden på den installerte tapen, og justerer tegnene til største mulige størrelse. Du har imidlertid også tilgang til syv andre punktstørrelser som alle kan trykkes i smale eller brede tegn. Se Referanse i slutten av dette kapitlet for eksempler på tilgjengelige innstillinger. 70

75 Slik endrer du innstillingen for størrelse: 1 Hold Code nede, trykk en gang på 2 ø og hold Code nedtrykket for å vise gjeldende størrelsesinnstilling i displayet. 2 Mens du holder Code nede, fortsetter du å trykke på 2 ø til ønsket størrelsesinnstilling vises i displayet og angis av størrelsesindikatoren. Gjeldende innstilling for tegnstørrelse vises også på tegnstørrelsesindikatoren over displayet. 3 Slipp Code for å aktivere den valgte størrelsesinnstillingen på alle tegnene i teksten. EKSEMPEL Size Size Slik velger du punktstørrelse 24: 1 Mens du holder Code nede, trykker du en gang på og holder stadig nede. Size Code 2 ø SIZE AUTO 2 Mens du fremdeles holder Code nede, fortsetter du å trykke på Size 2 ø til 24 vises. SIZE 24 3 Slipp Code. 71

76 Slik endrer du innstillingen for bredde: 1 Hold Code / nede, trykk en gang på og hold Code nedtrykket for å vise gjeldende bredd-innstilling i displayet. 3 å 2 Mens du holder Code / nede, fortsetter du å trykke på til ønsket bredd-innstilling vises i displayet. -indiaktoren tennes når du velger enten NARROW- eller WIDE-innstillingen. 3 Slipp Code for å aktivere den valgte bredd-innstillingen på alle tegnene i teksten. EKSEMPEL 3 å Slik slår du på breddefunksjonen: 1 Mens du holder Code nede, trykker du 3 å / en gang på og holder Code stadig nede. 2 Mens du fremdeles holder Code nede, WIDTH MEDIUM fortsetter du å trykke på vises. / 3 å til WIDE WIDTH WIDE 3 Slipp Code. 72

77 OVERSIKT Størrelse (i punkter) Breddefunksjonen NARROW Breddefunksjonen MEDIUM Breddefunksjonen WIDE

78 STILER Du kan velge mellom 11 ulike tegnstiler. Bokstaver som skrives ut med de små størrelsene kan være vanskelige å lese ved enkelte stilinnstillinger (for eksempel kursiv + skygge). Følgende stilinnstillinger er tilgjengelige: NORMAL I+BOLD (kursiv + uthevet) BOLD (uthevet) I+OUTLINE (kursiv + kontur) OUTLINE (kontur) I+SOLID (kursiv + kompress) SOLID (kompress) I+SHADOW (kursiv + skygge) SHADOW (skygge) VERTICAL (vertikal) ITALIC (kursiv) Standardinnstillingen for stil er NORMAL. Den aktuelle stilen vises nederst i displayet hvis du har valgt en annen stil enn NORMAL. Se Oversikt på slutten av dette avsnittet for eksempler på tilgjengelige innstillinger. Slik endrer du en stilinnstilling: 1 Hold nede mens du trykker på 4 œ, og hold Code nedtrykket for å vise den aktuelle stilinnstillingen. 2 Mens du stadig holder nede, fortsetter du å trykke på 4 œ til ønsket stilinnstilling vises. Den aktuelle stilinnstillingen angis av stilindikatoren nederst i displayet. 3 Slipp Code for å aktivere den valgte stilinnstillingen på alle tegnene i teksten. Style Style EKSEMPEL Slik velger du innstillingen I+SHADOW: 1 Mens du holder Code nede, trykker en gang på og holder Code stadig nede. Style 4 œ STYLE NORMAL 74

79 2 Mens du fremdeles holder Code nede, fortsetter du å trykke på DOW vises. 4 œ til I+SHA- STYLE I+SHADOW 3 Slipp Code. OVERSIKT Skrifttyper Stilinnstillinger NORMAL BOLD OUTLINE SOLID SHADOW ITALIC HELSINKI BRUSSELS BELGIUM US SAN DIEGO FLORIDA LOS ANGELES ISTANBUL 75

80 Skrifttyper Stilinnstillinger I+BOLD I+OUTLINE I+SOLID I+SHADOW VERTICAL HELSINKI BRUSSELS BELGIUM US SAN DIEGO FLORIDA LOS ANGELES ISTANBUL 76

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø A ➋ ➊ ➌ ➋ ➌ ➋ ➊ ➌ 'LIK!' ITALI OLINE SHADOW INE BOX PATTERN APS BFONT MR VERT OPIES BODE SAVE REALL OPIES PATTER SIZE Ä ➊ BOXES APS STYLE VERT ˆ Ü : ) * ß Œ Ö ( \ / LTH JUST ➊ ➋ B D E = 6 mm = 9/12mm ➎

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

"Jeg garanterer. deg å bli veldig. fornøyd"

Jeg garanterer. deg å bli veldig. fornøyd "Jeg garanterer deg å bli veldig fornøyd" Du har tatt et riktig valg! En BERNINA vil tilfredsstille ditt sybehov i mange år. Min familie har i over 100 år hatt som viktigste målsetting å levere produkter

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA 8 Vedlegg: Rapport veiledning TFE4105: Lab høst 2009 Fag TFE4105 Digitalteknikk og datamaskiner Eksempel RAPPORT LAB 2 ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA av Hans Hansen Ole Olsen Lab gruppe 123 Lab utført: 24.9.2009

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer