Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3"

Transkript

1 Bruksanvisning

2

3 Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home office) har behov for. Med denne maskinen kan du skanne, skrive ut, kopiere og fakse både i sort/hvitt og i farge. Som komplett fotoskriver er din maskin utstyrt med de nødvendige tilkoblingskontakter for alle kurante fotolagringsmedier og med en direkte tilkoblingsmulighet for digitalkameraer. Bilde- og tekstoptimeringsfunksjonen Crystal Image sørger for den best mulige utskrifts- og kopieringskvalitet av dine sort/hvite- og fargedokumenter. Crystal Image hjelper deg også med å retusjere den forstyrrende røde øyne-effekten på dine blitzlysbilder (røde øyne-reduksjon) Med Crystal 660 kan valg av menyer og fotoer bekvemt foretas via det opplyste fargedisplayet (oppklappbart). Du kan tilkoble multifunksjonsmaskinen til din PC (Microsoft Windows 98 SE 2000 (SP3) ME XP). Installér vedlagte programpakke og bruk multifunksjonsmaskinen som (nettverks-) skriver. Dessuten kan du via PCen sende og motta fakser, administrere telefonboken, skanne, bearbeide og lagre dokumenter samt overføre SMS-meldinger *. For en kabelløs PC-kommunikasjon står en WLANadapter tilkoblingsmulighet til disposisjon. Dessuten kan du utfra alle apparater som er utstyrt med et infrarødt grensesnitt * eller Bluetooth (f. eks. mobiltelefon med kamera, handheld) sende data til multifunksjonsmaskinen for utskrift. (WLAN og Bluetooth er opsjonelle funksjoner og fungerer utelukkende med en original adapter som du kan kjøpe via vår bestillingsservice). Nærmere informasjon finner du på vår hjemmeside: Crystal 660 er utstyrt med et innebygget modem som kan sende og motta Text2Fax/SMS/MMS-meldinger * uavhengig av PCen. Din multifunksjonsmaskin lager utskrifter med den mest moderne blekkskriverteknologien. Vedlagt din maskin finnes to gratis blekkpatroner (black/sort og colour/farget). Sett dem inn og du kan straks prøve de mangfoldige mulighetene på din multifunksjonsmaskin. Vi ønsker deg god fornøyelse! Vedrørende denne bruksanvisningen Vennligst les omhyggelig gjennom denne bruksanvisningen, og observér sikkerhetshenvisningene for å garantere at din multifunksjonsmaskin fungerer feilfritt. Anvendte symboler pg grunnleggende begrep: Advarer mot ufagmessig håndtering som kan Æresultere i personskader, feilfunksjoner eller maskinskader, hhv. henviser til land- og maskinspesifikke karakteristikker. Markerer tips for effektiv uk v din multifunksjonsmaskin og benyttes dersom du trenger hjelp for å unngå mulige vanskeligheter ved utførelse av enkelte funksjoner. Dokument: Original som du kopierer, skanner eller overfører som faks, Text2Fax/SMS/MMSmelding * med din maskin. Papir: Trykkmedium som du legger inn i arkmateren og bruker til utskrift med din multifunksjonsmaskin. Utkast: Påskrevet papir (f. eks. brevpapir, postkort) som du kan skrive på med din maskin. Meny: Innstillingsmuligheter for funksjoner som vises og velges på displayet. Fotolagringsmedier: Datamedier som er kompatible med multifuksjonsmaskinen (f. eks. digitalkameraer, minnekort mobile apparater). Utgangsmodus: Maskinens driftstilstand. Stand-by modus: Energisparende hvilemods når multifunksjonsmaskinen ikke brukes. I denne bruksanvisningen beskrives to maskintyper v samme serie Crystal 650 og Crystal 660. For enklere orientering inndeles bruksanvisningen i to avsnitt: I avsnitt Maskinens fuksjonert finnes anvendelsesmulighetene som du foretardirekte på maskinen; i avsnitt PC-funksjoner forklares innstillingene som du kan velge via PCen. Vennligst observér at illustrasjonene gjengir et generelt bilde av begge maskinene. I avsnitt Maskinens funksjonert / Panel med display finner du en nøyaktig fremstilling av din maskin. Vennligst observér modellavhengige funksjonsmuligheter! Anvendelser som kun gjelder for én av de to maskintypene, eller som er avhengige av landspesifikke avvik, markeres med en asterisk * og forklares på slutten av siden. Vi streber etter forbedringer og innovasjoner. Det er mulig at enkelte funksjoner ennå ikke er aktivert for din maskin-fastvare. Aktualisér maskinens firmvare (se avsnitt PC-funksjoner / Bruk av Companion Suite IH / Firmvare-oppdatering). Innledning * SMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Innledning 3 MMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Text2Fax Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Infrarød-grensesnitt Crystal 660

4 Varemerke Alle rettigheter forbeholdes. Uten skriftlig tillatelse fra SAGEM SA må ingen del i denne publikasjonen mangfoldiggjøres, lagres i et arkivsystem eller overføres uansett på hvilken måte eller via annen vei, det være seg elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, opptak eller andre muligheter. Informasjonene som inngår i det foreliggende dokumentet er utelukkende bestemt for bruk med dette produktet. SAGEM overtar ikke ansvar dersom disse informasjonene brukes for andre apparater. Verken SAGEM SA eller tilsluttede selskaper hefter vis-à-vis kjøperen av dette produktet eller tredjemann i henhold til skadeerstatningskrav, tap, kostnader eller utgifter som kjøperen eller tredjemann måtte få som følge av en ulykke, feilaktig bruk eller misbruk av dette produktet, eller ikke-autorisert modifisering, reparasjoner, forandringer av produktet, eller ved ikke å overholde drifts- og vedlikeholdshenvisninger fra SAGEM SA. SAGEM SA overtar ingen heftelse for skadeerstatningskrav eller problemer som oppstår som følge av bruk av forskjellige opsjoner eller forbruksmaterialer som verken er kjennetegnet som originale produkter fra SAGEM eller som autoriserte produkter fra SAGEM. SAGEM SA overtar ingen heftelse for skadeerstatningskrav som oppstår som følge av elektromagnetiske interferenser pga. bruk av tilkoblingskabler som ikke er kjennetegnet som produkter fra SAGEM. SAGEM CRYSTAL er et registrert varemerke fra SAGEM SA, og CRYSTAL 650/660 er varemerker fra SAGEM SA. Microsoft og Windows er registrerte varemerker fra Microsoft Corporation. Apple og Macintosh er registrerte varemerker fra Apple Computer, Inc. Intel og Pentium er varemerker fra Intel Corporation. CompactFlash er et registrert varemerke fra SunDisk Corporation. MEMORY STICK er et registrert varemerke fra Sony Corporation. SmartMedia er et varemerke fra Toshiba Corporation. Secure Digital er et registrert varemerke fra Toshiba Corporation. Microdrive er et registrert varemerke fra Hitachi Global Storage Technologies. MultiMedia Card er et registrert varemerke fra Siemens AG og/eller Infineon Technologies AG; MultiMedia Card er et varemerke fra MultiMedia Card Association. xd-picture Card er et varemerke fra Fuji Photo Film Co., Ltd. DPOF er et registrert varemerke fra Fuji Photo Film Co., Ltd. Ordet Bluetooth samt Bluetooth logoer eies av Bluetooth SIG, Inc.; enhver bruk av disse merker gjennom SAGEM SA skjer under lisens. IrDA er et registrert varemerke fra Infrared Data Association. USB er et varemerke fra USA Implementers Forum, Inc. Generell henvisning: De nevnte referanser i den foreliggende manualen er varemerker fra de respektive firmaer. Mangel på symbolene og rettferdiggjør ikke antakelsen at det ved de angjeldende begrepene dreier seg om frie varemerker. Andre produktnavn som brukes i dette dokumentet tjener kun til identifiseringsformål og kan være varemerker til de respektive eierne. SAGEM SA avviser alle rettigheter for disse merkene. Som deltaker i Energy Star-programmet har SAGEM Communication Austria GmbH sikret, at dette produktet overholder strømsparenormen til Energy Star. Begrepet PictBridge samt logoen PictBridge er registrerte varemerker fra CIPA (Camera and Imaging Products Association). Henvisninger vedr. lovmessige begrensninger, datavern og rettslig gyldighet Mangfoldiggjøring av bestemte dokumenter (f. eks. ved skanning, printing, kopiering) er forbudt i noen land. Listen som oppføres nedenfor gjør ingen krav på fullstendighet, men tjener kun som oversikt. I tvilstilfelle bør du rådføre deg med din juridiske rådgiver. Reisepass (identitetsbevis) Inn- og utreisedokumenter (innvandringsdokumenter) Underlag fra militærtjenesten Pengesedler, reisesjekker, betalingsanvisninger Frimerker, skattemerker (stemplet eller ustemplet) Verdipapirer, innskuddsbevis, obligasjoner Opphavsrettslig beskyttede dokumenter Observér de lovlige bestemmelser som gjelder i ditt land vedr. rettslig gjennomslagkraft av fakssendinger spesielt hva gyldighet av underskrifter, overholdelse av terminfrister eller også ulemper pga. kvalitetstap ved overføringer osv. angår. Sørg for å ivareta fortrolig telekommunikasjon og å overholde datavern slik det er bestemt av lovgivningen i ditt land. 4 Innledning

5 Innhold Sikkerhetsregler Maskinens funksjonert..8 Beskrivelse av multifunksjonsmaskinen Panel med display Crystal Panel med display Crystal Installering Pakkeinnhold Oppstille multifunksjonsmaskinen Legge inn utskriftsmedier Legge inn dokumenter Plassering av utskriftsmedier dokumenter Koble til telefon ledningen Tilkobling av nettkabel Valg av land Velge språk Inntasting av nummer og navn Inntasting av dato og klokkeslett Innsetting av patroner Utretting av patronene Tilkobling av tilleggsutstyr Innstillinger Inntasting av dato og klokkeslett Inntasting av nummer og navn Innstilling av land og språk ISDN-tilkobling Hussentral (PABX) Nummervisning (CLIP) Energisparemodus Crystal Image µ Bruke Crystal Image Crystal Image aktivering Crystal Image deaktivering Skrive ut fotoer med Crystal Image Kopieringsmaskin K Fremstille kopier med fabrikkinnstillingene Fremstille kopier med spesialinnstillinger Endre kopierings innstillinger Fotoskriver Forutsetninger Bruke medier for fotominne Lese fotofiler DPOF-filer Utskrift Skrive ut fotofiler gjennom fotomenyen PictBridge- Skrive filene direkte ut Lysbildeshow Overføre skanning til minnekortet Ny analysering av fotofiler Fjerning av medier for fotominne Bearbeide lagrings kortets innhold på PCen Endre skriver innstillinger Telefonbok m Opprette oppføringer Opprette grupper Bearbeide oppføringer og grupper Slette oppføringer og grupper Søke oppføringer Bruke telefonboken Kortnummer (A I) * Skrive ut telefonboken Sammenlenke telefonnumre (Etterfølgende numre) Faksbryter Moduser SM innstille Timer U aktivering Innstille faksmottaks modus Bruke eksterne telefon apparater (Easylink) Bruke eksterne telefonsvarere Faks Y Sende sort/hvite fakser Sende fargefakser Sende fakser manuelt (Høyttaler) Foreta spesielle sendeopsjoner Overføringsrapport Utskrift Motta fakser Foreta ytterligere mottaksopsjoner Tømme meldings minnet Sperre for automatisk faksutskrift Polling mottak Endre faksinnstillinger SMS» * SMS forutsetninger Sende SMS Motta SMS Tømme meldings minnet SMS til e-post eller faks Foreta utvidete sende opsjoner Endre SMS-innstillinger MMS» * MMS-forutsetninger Sende MMS Motta MMS Tømme meldings minne Endre MMS-innstillinger Text2Fax»* Sende Text2Fax Tips & Tricks Fjerne fastkjørt papir Skifte patroner Innsetting av foto patroner Fjerne utskrifts problemer Vise påfyllingsnivå Journalutskrift Bearbeide jobber Sperre maskinen Rengjøring og Pleie Servicekoder Hurtighjelp PC-funksjoner PC-systemkrav Trådløse nettverk: Forutsetninger Installere drivere og programvare Nettverk Trådløse nettverk Trådløse nettverkinstallere (WLAN) BRUK AV COMPANION SUITE IH Telefonbok Faks SMS Utskrift Skanning Á Vise patronenes påfyllingsnivå Firmvare-oppdatering (fastvare) Deinstallere drivere og programvare Tillegg Ordliste Forkortelser Funksjonsliste Tekniske data Garantibestemmelser Miljø Register Innhold * Kortnummer Crystal 650 Innhold 5 SMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) MMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Text2Fax Crystal 660 (avhengig av land og nettverk)

6 Sikkerhetsregler Vennligst observér etterfølgende henvisninger vedr. oppstilling og drift av maskinen for å unngå mulige farer, beskadigelser eller feilfunksjoner. Oppstillingssted Multifunksjonsmaskinen skal stå sikkert og stabilt på et flatt, glatt og vibrasjonsfritt underlag. Hvis din maskin står skjevt kan en feilfri funksjon ikke garanteres. Du må ikke sette maskinen på senger, tepper, puter, sofaer, gulvtepper eller andre myke underlag, da det består fare for overoppheting og for derav følgende brannfare. Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt maskinen, og ikke tildekk maskinen. Bruk ikke maskinen i lukkede skap, skatoll, skuffer osv. Avstanden til andre apparater og gjenstander må være minst 10 cm. Foran maskinen skal det være en avstand på 30 cm for utskrifter som kommer ut på forsiden. Sett opp maskinen slik at stikkontakten er lett tilgjengelig da din multifunksjonsmaskin ikke har noen inn- og ut koblingsknapp. Tilkoble alle ledningene slik at du ikke kan snuble i dem. Ved strømbrudd fungerer ikke din multifunksjonsmaskin (lagrete data opprettholdes). Du må under ingen omstendighet berøre en telefon- og/eller nettledning hvis isoleringen er beska- diget uten at du først har trukket ut telefon- og nettstøpselet. Beskytt multifunksjonsmaskinen mot direkte solinnstråling, sterkt lysinnfall og for høy varme. Ikke sett opp maskinen i umiddelbar nærhet av radiatorer, radio- og tv-apparater og klimaanlegg. For å unngå spredning av brann må åpen ild holdes unna dette produktet. Unngå innvirkning av støv, vann og kjemikalier. Maskinen må ikke utsettes for ekstreme temperatursvingninger og/eller høy luftfuktighet. Maskinen må ikke kobles til i våtrom. Berør verken nettstøpselet, nettilkoblingen eller stikkontakten med funktige hender. Dersom multifunksjonsmaskinen faller ned kan dette resultere i alvorlige skader på maskinen og/eller personskader, spesielt på små barn. Sørg for at barn ikke håndterer maskinen uten oppsyn. Strømforsyning Kontrollér at nettspenningen som er oppført på multifunksjonsmaskinens typeskilt stemmer overens med nettspenningen på oppstillingsstedet. I tvilstilfelle bør du kontakte din strømleverandør. Bruk utelukkende den medleverte nettledningen. Frakoble din maskin fra strøm- og telefonnettet dersom: apparathuset og/eller telefon- eller nettkabelen er beskadiget. det er fare for tordenvær. I dette tilfelle er det fare for lynnedslag med følgeskader for brukeren og/eller maskinen. Om du ikke kan trekke ut støpselet må du ikke bruke apparatet. du ønsker å rengjøre maskinens overflate. væsker eller fremmedlegemer er kommet inn i maskinen. Det består fare for elektrisk støt og/eller beskadigelser på maskinen. maskinen overopphetes og begynner å brenne, eller røyk siver ut av maskinen. Håndtering og vedlikehold Prøv aldri selv å gjennomføre reparasjonsarbeider på maskinen. Utilstrekkelig vedlikehold kan føre til skader på maskinen, brann eller strømstøt (se Tillegg / Garantibestemmelser). Få din maskin utelukkende reparert i et autorisert serviceverksted. Trykk ikke med makt på skannerlokket dersom du skanner tykkere dokumenter eller tredimensjonale underlag. Dette kan resultere i beskadigelser på skannerlokket og/eller av skannerglasset. Under ingen omstendighet må du åpne klaffen for fastkjørt papir mens multifunksjonsmaskinen holder på med en utskrift. 6 Sikkerhetsregler

7 Om du har glemt å fylle på papir prøver multifunksjonsmaskinen allikevel å trekke inn papir når den mottar en utskriftsjobb. I dette tilfelle må du under ingen omstendighet åpne klaffen for fastkjørt papir. Legg inn papir. Bruk, oppbevar eller transportér multifunksjonsmaskinen forsiktig og i horisontal posisjon, ellers kan blekk renne ut. Frakoble multifunksjonsmaskinen fra telefon- og strømnettet før du renser maskinens overflate. Bruk under ingen omstendighet fuktige, gassaktige eller lett tennbare rengjøringsmidler (spray, skuremidler, polish, alkohol) for å unngå skader på de lakkerte delene! Til rengjøring av displayet skal du bruke et tørt og mykt tørkle. Om displayet knuser kan en lett etsende væske tre ut. Om du skulle komme i berøring med væsken, skyll de berørte stedene rikelig med vann. Dersom det opptrer plager, oppsøk straks en lege. Blekkpatroner Hver originale blekkpatron som du legger inn for første gang må lades opp med vedlagte Plug n Printkort, kun på denne måten lagres alle nødvendige informasjoner som du trenger for å skifte ut og gjenbruke patronene problemløst. Andre blekkpatroner kan beskadige maskinen (se Tillegg / Garantibestemmelser). Oppbevar midlertidig fjernete patroner enten i fotopatronens oppbevaringsboks, eller pakk patronene enkeltvis ned i en plastpose og lukk den. For sikkerhets skyld bør du oppbevare blekkpatronene utenfor barns rekkevidde. Vær forsiktig når du håndterer brukte blekkpatroner slik at blekket ikke kan komme på klær eller gjenstander. Ikke rist blekkpatronene. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk rikelig vann for å fjerne blekkflekker. Dersom det opptrer plager eller problemer med synet, oppsøk straks en lege. Du må ikke foreta noen manipulasjoner på de originale blekkpatronene, du kan herved ødelegge trykkhodene. Ta blekkpatronene ut av maskinen under transport. Avfallsfjerning av tomme patroner må skje i samsvar med avfallsbestemmelsene i ditt land. Fotolagringsmedier Bruk utelukkende lagringsmedier som er kompatible med multifunksjonsmaskinen (se avsnitt Mas- kinens funksjonert / Fotoskriver / Bruke medier for fotominne). Bruk ikke mer enn ett lagringsmedium ad gangen! Under datatilgang til lagringsmediet må du under ingen omstendighet bryte forbindelsen mellom fotolagringsmediet og multifunksjonsmaskinen. Ikke frakoble maskinen fra strømnettet. Du må aldri trekke ut et minnekort mens multifunksjonsmaskinen holder på å aksessere kortet og utfører utskriften. Herved kan data ødelegges eller gå tapt. Les absolutt bruksanvisningen for ditt lagringsmedium for å bruke det korrekt. Generelle henvisninger Strømbelastingen fra alle USB-kontakter må ikke overskride 0,7 ampere for å garantere USB-funksjonalitet. Du må ikke tilkoble mer enn ett high-power apparat ad gangen til din multifunksjonsmaskin. Ikke tilkoble noen tilleggsapparater som f. eks. akkumulatorer, ventilatorer, ladeapparater til din multifunksjonsmaskin. Dersom du ønsker å bruke en ekstra trådløstelefon, sørg for å holde en avstand på minst 15 cm mellom multifunksjonsmaskinen og trådløstelefonens basistasjon, ellers kan akustiske forstyrrelser opptre i telefonen. Dette elektroniske apparatet inneholder mange materialer som kan resirkuleres. Vennligst informér deg om bestemmelsene for gjenbruk av brukte apparater som gjelder i ditt land når din maskin er utbrukt. Dersom du bruker en pacemaker og det opptrer plager, vennligst opphold deg ikke i nærheten av multifunksjonsmaskinen og rådfør deg med din lege. Din multifunksjonsmaskin er kontrollert i samsvar med standard EN hhv. IEC , og må kun brukes med telefon- og strømnett som tilsvarer disse standarder. Multifunksjonsmaskinen er utviklet utelukkende til bruk i de land de selges i. Den tilsvarer bestemmelsene fra telefonselskapene i ditt land. Du må ikke foreta innstillinger eller endringer som ikke beskrives i denne bruksanvisningen. Sikkerhetsregler Sikkerhetsregler 7

8 Maskinens funksjonert Maskinens funksjonert Beskrivelse av multifunksjonsmaskinen Maskinens toppdeksel Høyttaler Spor for Plug n Print-kort Utmating av utskriften Papirstopper Papirets lengdeføring med skyver Arkmater Papirets tverrføring Front-USB Direkte tilkobling for digitalkameraer Skannerlokk USB-tilkobling for WLAN-/Bluetoothadapter * Panel med display (avhengig av maskinen) Fire kortspalter for ti forskjellige typer lagringskort Infrarødt grensesnitt (Crystal 660) EXT-kontakt tilkobling for eksterne apparater (telefoner, telefonsvarer osv.) USB-tilkobling for PCen LINE-kontakt for telefonlinjen Klaff for fastkjørt papir Tilkobling for nettkabelen * WLAN og Bluetooth er opsjonelle funksjoner og fungerer utelukkende med en original adapter 8 Beskrivelse av maskinen som du kan kjøpe via vår bestillingsservice. Nærmere informasjon:

9 Panel med display Crystal 650 Symboler på tolinjers display Faksoppløsning: f for tekster med liten skrift og tegninger F for fotoer h for tekster og tegninger COL sende fargefakser $ helt lydløs ringeadferd (heller ikke apparater som er koblet til EXT-kontakten ringer) S/M/U valgt bruksmodus (dag/natt) En melding på displayet informerer om status for meldingsminne. Den valgte menyfunksjonene markeres med en pil (>). K fremstille en fargekopi; starte fotoutskrift Á overføre skanning til PC X avbryte løpende prosesser; returnere til utgangsmodus K fremstille sort/hvit kopi; starte fotoutskrift v hvis denne kontrollampen blinker, vennligst les informasjonen på displayet m kalle opp telefonbokfunksjonene À gruppesending sende fakser til flere mottakere PAUSE/R når du slår eller lagrer telefonnumre: Pause (/) tilføye; ved bruk med en hussentral (PABX): Legge inn (R) et lokalt forvalg h/f/f/col innstille faksoppløsningen (standard, fin h, superfin f, foto F og fargefakser COL) Y starte faksoverføring, kopierings- eller utskriftsoppgave z høyttaler for medlytting ved etablering av en forbindelse (Handsfree er ikke mulig) ³ kalle opp listen for gjenvalg MENU/OK hente menyfunksjonene; bekrefte inntastingene / velge menyfunksjonene; bevege cursoren på displayet; taste inn sifre C slette input; alltid returnere til den siste menyfunksjonen U/M/S timer U slås på og av; skifte mellom modusene for S (dag) og M (natt) Beskrivelse av maskinen Kortnummerknapper A I µ Crystal Image bilde- og tekstoptimering: lage kvalitativt høyverdige utskrifter og kopier (i farge eller sort/hvitt) Crystal Image Røde øyne-reduksjon: retusjerer røde øyne på dine blitzlysfotoer Lampen lyser (blått): Crystal Image er aktivert Lampen blinker (blått): Crystal Image utfører en jobb Lampen lyser ikke: Crystal Image er deaktivert Tall- og bokstavtastatur Beskrivelse av maskinen 9

10 Panel med display Crystal 660 m kalle opp telefonbokfunksjonene Maskinens funksjonert K fremstille fargekopi; Sarte fotoutskrift K fremstille sort/hvit kopi; Starte fotoutskrift Á overføre skanning til PC X avbryte løpende prosesser; returnere til utgangsmodus v hvis denne kontrollampen blinker, vennligst les informasjonen på displayet À gruppesending sende fakser eller Text2Fax/SMS/ MMS-meldinger til flere mottakere PAUSE/R når du slår eller lagrer telefonnumre: Pause (/) tilføye; ved bruk med en hussentral (PABX): Legge inn (R) et lokalt forvalg h/f/f/col innstille faksoppløsning (standard, fin h, superfin f, foto F og fargefakser COL) Y starte faksoverføring, kopierings- eller utskriftsjobb z høyttaler for medlytting ved etablering av en forbindelse (handsfree er ikke mulig) ³ kalle opp listen for gjenvalg innkomne samtaler (maks. ti); valgte numre (maks. ti)» Text2Fax/SMS/MMS-meldinger lese, bearbeide og sende; kontrollampen ved siden av knappen blinker når nye meldinger er kommet inn. µ Crystal Image bilde-og tekstoptimering: produsere kvalitativt høyverdige utskrifter og kopier (i farge eller sort/hvitt) Crystal Image røde øyne-reduksjon: retusjerer røde øyne på dine blitzlysfotoer Lampen lyser (blått): Crystal Image er aktivert Lampen blinker (blått): Crystal Image utfører en jobb Lampen lyser ikke: Crystal Image er deaktivert Oppklappbart fargedisplay med bakgrunnsbelysning og bokstavtastatur Talltastatur MENU/OK kalle opp menyfunksjonene; bekrefte input / velge opsjonene; bevege cursoren på displayet; taste inn sifre C slette input; alltid returnere til den siste menyfunksjonen U/M/S timer U slå på og av; skifte mellom modusene for S (dag) og M (natt) 10 Beskrivelse av maskinen

11 Symboler på åttelinjers fargedisplay Faksoppløsning: h for tekster og tegninger f for tekster med liten skrift og tegninger F for fotoer COL sende fargefakser I innkomne samtaler under fravær (med telefonnummervisning (CLIP)) W innkomne SMS/MMS-meldinger $ helt lydløs ringeadferd (heller ikke apparatene som er koblet til EXT-kontakten ringer) S/M/U valgt driftsmodus (dag/natt) status av meldingsminne Den valgte menyfunksjonen markeres med et farget strekdiagram. Du kan innstille kontrasten på fargedisplayet. 1 Trykk på MENU/OK og Innstill fargekontrasten med /: `: mindre kontrast; ^: mer kontrast 3 Bekreft med OK. Med funksjon 87 kan du endre fargeinnstillingene for displayet. 1 Trykk på MENU/OK og Velg de ønskete displayfargene med /. 3 Bekreft med OK. Beskrivelse av maskinen Bokstavtastatur nedenfor det oppklappbare beskyttelsesdekselet Ved siden av bokstaver står også spesialtegn for tekstinput til disposisjon: + for inntasting av Store bokstaver: Trykk +-knappen og (samtidig) den respektive bokstavtasten for å sette inn store bokstaver. ½ for inntasting av mellomrom Ü-knapp for inntasting av spesialtegn: Trykk Ü-knappen og (samtidig) den respektive bokstavtasten for å sette inn spesieltegn som er fremstilt ovenfor. J linjeskift, tilføre avsnitt Beskrivelse av maskinen 11

12 Maskinens funksjonert 1. Installering Pakkeinnhold Følgende deler er inkludert i pakken: Utskriftshylle To Blekkpatroner (sort og farge) Oppstille multifunksjonsmaskinen 1 Fjern eventuelle transportsikringer (f. eks. klebebånd). Eventuelt eksisterende etiketter kan trekkes av uten rester. Sett opp maskinen slik at stikkontakten er lett Ætilgjengelig da din multifunksjonsmaskin ikke har noen inn- og utkoblingsknapp. (Trekk støpselet ut av stikkontakten for eventuelt å koble maskinen fra nettet se kapittel Sikkerhetsregler). 2 Skyv utskriftsskuffen helt frem til anslaget i den dertil bestemte slissen på utskriftsutleveringen. Bruksanvisning Multifunksjonsmaskin Installasjonsveiledning 3 Trekk utskriftsskuffen ut så langt som mulig, og klaff papirstopperen oppover for å unngå at papiret setter seg fast. Installasjons-CD Strømledning med støpsel (land-spesifikk) Telefonledning med plugg (land-spesifikk) USB-kabel (landspesifikk leveranse) WLAN-adapter (land-spesifikk leveranse) Papirprøver (landspesifikk leveranse) Dersom en av delene som ikke er del av en landspesifikk leveranse mangler, eller en av delene er beskadiget, kontakt fagforretningen eller vår kundeservice. Legge inn utskriftsmedier Sett papir inn i arkmateren før du kobler maskinen til nettspenningen. Din multifunksjonsmaskin håndterer mangfoldige papirformater og -sorter. Du kan bruke både sjablonger og vanlig papir av papirsortene som understøttes (se kapittel Tillegg / Tekniske data) Installering

13 Legge inn papir Bruk utelukkende papir som er spesielt egnet for bruk med blekkskrivere og som ikke er beskadiget. Ikke bruk papir som veier mindre enn 75 g/ m 2 for å unngå dårlig utskriftskvalitet. 1 Luft ut papirstabelen og rett den ut på et glatt underlag. På denne måte unngår du at flere ark trekkes inn samtidig. og av den langsgående føringen. Sørg for ikke å bøye papirarkene når du fikserer dem. 1. Installering 2 Løft utskriftsskuffen og hold den fast. Trekk papirets lengdeføring så langt som mulig ut. Legg maksimalt 150 ark inn i papirmateren (standardformat A4, mm, 80 g/m 2 ) med den korte kanten forover helt frem til anslaget. Arkmaterens volum avhenger av tykkelsen Æ på utskriftsmediet som skal brukes. Legg inn papirarkene dog maksimalt opp til de to tverrføringenes høydebegrensning (se markeringen fra fabrikken). 3 Fiksér papiret ved hjelp av de to tverrføringene 4 Klaff utskriftsskuffen forsiktig tilbake i den opprinnelige posisjonen. Henvisninger vedr. bruk av papiret Observér papirprodusentens henvisninger for å bruke papiret på korrekt vis. Du kan forhindre fastkjøring av papiret og dårlig utskriftskvalitet ved å unngå å bruke fuktig eller ødelagt papir. Etterfyll ikke papir så lenge maskinen skriver ut. Dersom papiret bølger seg i utskriftsskuffen etter utskrift, fjern det straks. Hvordan du fjerner fastkjørt papir finner du i kapittel Tips & Tricks / Fjerning fastkjørt papir Du må under ingen omstendighet åpne papir- så lenge multifunksjonsmaski- Ækrøllklappen nen utfører en utskriftsjobb. Legg inn nye papirark først når arkmateren er tom. Unngå å blande papirark som allerede er lagt inn i arkmateren med nytt papir spesielt når det dreier seg om forskjellige papirsorter. Ved høy utskriftstetthet (f. eks. som følge av komplekse grafiske fremstillinger) kan utskriften være fuktig i lengre tid. La utskriften ligge på utskriftsskuffen i 30 til 60 sekunder til den er tørr. Legge inn fotopapir Det originale fotopapiret er spesielt konsipiert for din multifunksjonsmaskin for å oppnå et best mulig resultat hva utskriftskvalitet og holdbarhet angår. Dersom du bruker andre papirsorter er det fare for at papiret mates inn feilaktig eller at blekket på utskriften blir utydelig. Du kan bestille originalt fotopapir via vår bestillingsservice. 1. Installering 13

14 Maskinens funksjonert Legg fotopapiret inn i arkmateren helt frem til anslaget og med den glansete siden ned og den korte kanten forover. Fiksér formatet i tillegg med glideren på papirets lengdeføring. Beskytt fotopapirets overflate ved å legge minst to ark sammen (opp til maks. 20 papirark) inn i arkmateren. Etter fotoutskrift på format, legg format A4 eller brevpapir inn i arkmateren, ellers skrives innkommende fakser ut enten ufullstendig eller de går tapt. (Med funksjonene 241 og 242 innstiller du både papirformatet og papirsorten slik at din multifunksjonsmaskin gjenkjenner papirsorten som du har satt inn). Henvisninger vedr. bruk av fotopapir Ta i fotopapiret kun i kantene for å unngå fingeravtrykk og flekker på den glansete siden hhv. i ut- skriftsområdet. Unngå kontakt med fuktighet eller væsker, og bruk ikke fotopapiret ved høy luftfuktighet, ekstreme temperaturer eller i direkte sollys. Oppbevar fotopapiret i originalpakken og på et kjølig og tørt sted, og ikke utsett det for ultrafiolett stråling. Sørg for å tørke utskrifter i minst 24 timer under vanlige rombetingelser. Legg syrefritt papir mellom de enkelte utskriftene. Bruk fotoalbumer av syrefritt materiale, og unngå plastsorter som inneholder PVC for å forhindre at dine fotoer falmer. Vennligst observér de nevnte henvisningene for å få fullt utbytte av fotopapirets levetid og utskriftskvalitet. Legge inn sjablonger Om du ønsker å skrive ut sjablonger (f. eks. formularer, brevpapir) legg sjablongene med den påskrevne siden nedover og helt frem til anslaget inn i arkmaterem. Om du bruker sjablonger med et brevhode, legg papiret med overkanten først inn i arkmateren. Legge inn konvolutter I hjelpefilene for ditt PC-tekstbehandlingsprogram får du de nødvendige formaterings- henvisninger med korrekte utskriftsforslag av de forskjellige konvoluttutforminger. Legg konvoluttene med klaffen oppover og den korte kanten forover inn i arkmateren helt frem til anslaget. Fiksér mindre konvoluttformater i tillegg med glideren på papirets lengdeføring. Legge inn transparentfolier Legg transparentfolien med utskriftssiden (= ru side) ned inn i arkmateren og helt frem til anslaget. Bruk utelukkende transparentfolier som er egnet for bruk med blekkskrivere Installering

15 Legge inn dokumenter Du må ikke legge fuktige dokumenter på skan- eller dokumenter som er bearbeidet Ænerglasset med korrekturvæske! Sørg for at skannerglasser er rent (se kapittel Tips & Tricks / Rengjøring og pleie). 1 Åpne skannerlokket. 4 Markeringen på skannerbegrensningen for formatene A4 og A5 hjelper å plassere dokumentet korrekt. 1. Installering 2 Legg dokumentet med den påskrevne siden nedover på skannerglasset. 3 Justér dokumentet på det venstre, bakre hjørnet av skannerglasset (pilmarkering). 5 Lukk skannerlokket. Skannerlokket er utstyrt med regulerbare hengsler; dermed kan du også legge tykkere dokumenter (f. eks. bøker) på flatskanneren. Løft skannerlokket forsiktig slik at det ligger oppå så symmetrisk som mulig. Bruk transparentfolie til kopiering av tredimensjonale objekter (f. eks. mynter, blomster) slik at skannerglasset ikke ødelegges. Plassering av utskriftsmedier dokumenter Plassér dokumentet med den lange kanten på skannerglassets bakre side. Legg papiret med den korte siden foran inn i arkmateren. Dette gjelder spesielt for Fotoutskrifter i format 10 15! 1. Installering 15

16 Maskinens funksjonert Koble til telefonledningen Du kobler telefonledningen til faksmaskinen ved å plugge den inn i kontakten merket LINE på baksiden av maskinen. Deretter kobler du telefonstøpslet til telefonkontakten på veggen. Tilkobling av nettkabel Sett det lille støpselet på telefonkabelen inn i nettkabeltilkoblingen på maskinens bakside. Tilkoble det store støpselet til stikkontakten i veggen. Etter at du har tilkoblet multifunksjonsmaskinen til nettspenningen, fører maskinen deg gjennom de etterf ølgende Grunninnstillinger. Du kan forandre disse innstillingene til enhver tid (se kapittel Innstillinger). Når du ikke bruker din multifunksjonmaskin slår den seg i den energisparende Stand-by- Modus (se Innstillinger / Energisparemodus). Valg av land 1 Trykk OK. 2 Med / velger du landet der du bruker maskinen. 3 Trykk to ganger OK. Velge språk 1 Trykk OK. 2 Med / velger du det ønskete displayspråket. 3 Trykk to ganger OK. Inntasting av nummer og navn Om du ønsker at ditt telefonnummer og ditt navn vises som avsenderidentifisering (= topptekst) på utgående beskjeder, oppgi din avsenderidentifisering her: For hver meldingsype kan du fade out toppteksten individuelt (se kapittel Faks / Endre faksinnstillinger, SMS / Endre SMS-innstillinger). Inntasting av numre (maks. 20 sifre) Inntasting av sifre med Crystal 650 Tast inn ditt telefonnummer med talltastaturet, og trykk OK. Spesialtegn kan du taste inn med tasten 0. Hold den knappen nedtrykket helt til det ønskete spesialtegnet vises i displayet: Knapp Tegn mellomrom Inntasting av sifre med Crystal 660 Tast inn ditt telefonnummer med talltastaturet, og trykk OK. (For et plusstegn, trykk på bokstavtastaturet og samtidig Ü-knappen og Q; for et mellomrom trykk tasten ½). Inntasting av navn (maks. 20 tegn) Inntasting av bokstaver med Crystal 650 Med talltastaturet kan du også fremstille bokstaver (se påtrykk). Spesialtegn kan du taste inn med tasten 0. Hold den respektive knappen nedtrykket helt til enten den ønskete bokstav eller det ønskete spesialtegn vises i displayet: Knapp Tegn 0 mellomrom ? / : %! ( ) [ ] Dersom du har tastet inn et feil tall eller en feil bokstav, kan du korrigere inntastingen med / og C. Etter inntastingen, trykk OK. Inntasting av bokstaver med Crystal 660 Klaff opp beskyttelsesdekselet på bokstavtastaturet. Trykk samtidig + og den ønskete knappen for å taste inn store bokstaver. De disponible spesialtegn fremstilles til høyre ovenfor bokstavtastaturet og kan tastes inn ved å trykke Ü-knappen samtidig med den respektive bokstavknappen (f. eks. trykker du samtidig Ü-knappen og ½). Mellomrom taster du inn med ½. Dersom du har tastet inn et feil tall eller en feil bokstav, kan du korrigere inntastingen med / og C. Etter inntastingen, trykk OK Installering

17 Inntasting av dato og klokkeslett Dersom multifunksjonsmaskinen befinner seg i utgangsmodus vises dato og klokkeslett i displayet. Legg merke til rekkefølgen for inntastingen: ÆDag Måned År Time Minutt (tosifret). 1 Tast inn dato og klokkeslett med talltastaturet, og bekret med OK (f. eks. trykker du for den 8. august 2005, kl ). 2 Dersom du har tastet inn et feil tall, kan du korrigere inntastingen med / og C. 3 Bekreft med OK. Dersom strømtilførselen ble brutt (f. eks. etter et strømbrudd), må dato og klokkeslett tastes inn på nytt. og klaff maskinhuset oppover. 2 Trykk på snapplåsen på patronholderen for å åpne den. 1. Installering Innsetting av patroner For å kunne skanne, kopiere og lage utskrifter må du sette blekkpatroner inn i din multifunksjonsmaskin. For å kunne bruke disse funksjonene med én gang er to blekkpatroner black/sort og colour/farge) vedlagt din maskin. Magasin for patronene er forhåndsinnstilt fra fabrikken. For påfylling av patronene har du ikke behov for Plug n Print-kortet. Hvordan du bytter ut patroner eller setter inn en fotopatron kan du lese i kapittel Tips & Tricks! Ved første igangsetting av din maskin, venn- bruk blekkpatronene som er inkludert i Æligst leveringen! 1 Crystal 660: Klaff fargedisplayet tilbake til den opprinnelige posisjonen. Åpne maskinen ved å gripe inn i fordypningen under maskinens toppdeksel 3 Ta blekkpatronene ut av innpakningen, fjern innpakningsmaterialet, og trekk beskyttelsesstrimlen forsiktig av. Sørg vennligst for at beskyttelsesstrimlen er Ækomplett fjernet. Sørg for ikke å berøre dysene og kontaktene. 4 Sett patronen inn med nesen nedover på skrått bakover; den sorte patronen til venstre, de fargete patronene til høyre. 1. Installering 17

18 Maskinens funksjonert 5 Lås holderen. Du hører en klikkelyd når holderens tildekning går i lås. 6 Lukk maskinen Om feilmeldingen BYTT om blekkpatro- vises på displayet, har du muligens satt Ænene, patronene feil inn. Åpne maskinen og sett patronene inn korrekt (se instruksjonene 1 6). Tilkobling av tilleggsutstyr I tillegg til din multifunksjonsmaskin kan du bruke flere apparater som f. eks. trådløse telefoner, telefonsvarere, anropskostnadsteller eller modemer på en telefontilkobling. Dersom du bruker en ekstra trådløs telefon på samme telefontilkobling som er egnet for SMS/MMS *, kan det ikke sikkert forutsies om SMS/MMS-meldinger * mottas på din multifunksjonsmaskin eller den ytterligere trådløse telefonen. SMS/MMS-mottak * er kun mulig på ett apparat. Prøv å slå av SMS/MMS-mottak * på tilleggs trådløstelefonen. Om dette ikke er mulig må du ikke tilkoble et ytterligere SMS/MMS tilleggsapparat * til din multifunksjonsmaskin for å unngå feilfunksjoner. Dersom du ønsker å bruke spesielle tilleggsinnretninger med din multifunksjonsmaskin, vennligst kontakt din forhandler. Tilk obling på maskinen Du kan koble tilleggsenheter direkte til multifunksjonsmaskinen. Du kobler til enheten på følgende måte (gjelder spesielt for eksterne telefonsvarere): Plugg telefonledningen til tilleggsenheten inn i EXT-porten (RJ- 11-kontakten) på maskinen. Utretting av patronene Trykk OK. Etter at du har satt inn blekkpatronene skriver din multifunksjonsmaskin ut en testside, og foretar automatisk de riktige parameterinnstillinger for et best mulig utskriftsresultat. Denne kalibreringen tar noe tid. Ta ut testsiden. Herved er installeringsprosessen avsluttet. Hvis du kobler tilleggsenheten til via EXT-porten, fungerer faksbryteren på maskinen optimalt og kan brukes til å kontrollere de eksterne enheten (se kapitlet Faks / Foreta ytterligere mottaksopsjoner). * SMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Installering MMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk)

19 Tilkobling på telefonlinjen Du kan også koble en tilleggsenhet til via andre telefonkontakter på den samme linjen når enheten befinner seg i et annet rom. 1. Installering Når tilleggsenheten er koblet til via en telefonkontakt på et annet rom, kan faksbryteren til multifunksjonsmaskinen ikke kontrollere tilleggsenheten. Det kan også hende at tilleggsfunksjoner ikke fungerer. DSL-forbindelse Dersom du bruker et DSL-modem. Tilkoble multifunksjonsmaskinen bak modemet! For ytterligere informasjoner, vennligst se bruksanvisningen for ditt DSL-anlegg. ISDN-forbindelse Detaljer for ISDN-tilkoblingen finner du i anvisningen som er vedlagt terminaladapteren eller routeren. 1. Installering 19

20 Maskinens funksjonert 2. Innstillinger Trykk på MENU/OK og 29. Du får en utskrift med maskinens menyfunksjoner; et tilleggsark gir informasjoner vedr. de aktuelle innstillingene. Det finnes to muligheter for å kalle opp funksjoner i menyen. Om din maskin befinner seg i stand-by-modus, trykk en valgfri knapp for å komme til utgangsmodusen; først nå kan du kalle opp funksjonene (se energisparemodus). 1 Kall opp en menyfunksjon ved å trykke MENU/ OK, og bla i menyen med /. Den utvalgte funksjonen markeres med en pil > (Crystal 650) eller med et farget strekdiagram (Crystal 660). Bekreft med OK for å velge en menyfunksjon. 2 Kall opp en menyfunksjon direkte ved å trykke MENU/OK, og oppgi de respektive menysifrene med talltastaturet. Direkte oppkalling av menyen er en hurtig og bekvem måte å velge funksjonene. C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangsmodusen. Om du ønsker å endre de aktuelle innstillingene finnes følgende funksjoner: Inntasting av dato og klokkeslett 1 Trykk på MENU/OK og Tast inn dato og klokkeslett og lagre dem med OK (se kapittel Installering / Inntasting av dato og klokkeslett). Dersom strømtilførselen ble brutt (f. eks. etter et strømbrudd), må dato og klokkeslett tastes inn på nytt. Inntasting av nummer og navn 1 Trykk på MENU/OK og Tast inn ditt telefonnummer og ditt navn og lagre dem med OK (se kapittel Installering / Inntasting av nummer og navn). Når du lagrer disse opplysningene med funk- 21 og 22 sendes også ditt navn og te- Æsjonene lefonnummer sammen med dato, klokkeslett og sidenummer som vises på øvre randen på hver side (= topptekst)! Innstilling av land og språk Her innstiller du det lokale telefonnettverket og displayspråket. 1 Trykk på MENU/OK og 281. Med / velger du landet der du bruker din multifunksjonsmaskin, og med OK bekrefter du valget. Du må absolutt innstille landet, ellers tilpasses ikke din maskin til det lokale telefonnettet. 2 Innstill det ønskete språket ved å trykke MENU/ OK og 282. Med / velger du displayspråket som bekreftes med OK. ISDN-tilkobling Din multifunksjonsmaskin er ikke noe ISDN-apparat (gruppe 4), men et analogt apparat (gruppe 3). Den kan derfor ikke drives direkte med en ISDN-tilkobling, dertil trenger du enten en (analog-)adapter eller et ISDNanlegg med tilkoblinger for analoge terminaler. Ytterligere informasjoner finner du i bruksanvisningen for ditt ISDN-anlegg, eller kontakt din tjenesteoperatør. Hussentral (PABX) Hussentraler er vanlig i mange firmaer og privathus. For å få en tilkobling (ekstra telefon) fra et slikt anlegg til det offentlige telefonnettet, må du slå inn et lokalt forvalg. En tilleggstelefon som du har tilkoblet Æsammen med din multifunksjonsmaskin til en telefonforbindelse, gjelder ikke som PABX! Foreta følgende innstillinger om du ønsker å bruke din multifunkjsonmaskin som hussentral: 1 Trykk på MENU/OK og 231. Velg med / PABX, og bekreft med OK. 2 Med / velger du funksjon 232 PREFIKS, og trykk deretter OK. 3 Oppgi antall plasser for å markere et eksternt telefonnummer. Det nødvendige antall er avhengig av det interne telefonnummersystemet på ditt telefonanlegg (f. eks. dersom du bruker firesifrete innvalgsnumre, må du taste inn 5). Bekreft med OK. 4 Tast inn det lokale forvalget som er nødvendig for å komme til det offentlige telefonnettet. Dette er vanligvis 0. Bekreft med OK. Med denne innstillingen slipper du å taste inn det lokale forvalget når du slår et eksternt telefonnummer. Apparatet setter lokale forvalgsnumre automatisk foran nummere som er lengre en de inntastede innvalgsnumre Innstillinger

21 Ved eldre telefonanlegg kan det lokale for- være (R) (som også betegnes Ævalgsnummeret som FLASH). Trykk PAUSE/R, for å taste inn det lokale forvalget (R). Bekreft med OK. Dersom du oppgir (R) som lokalt forvalg på din hussentral, men en telefonforbindelse ikke er mulig, betyr det at ditt telefonanlegg ikke tilsvarer den nyeste tekniske stand. Forespør eventuelt hos leverandøren av ditt telefonanlegg. Nummervisning (CLIP) (Crystal 660) Ved innkommende samtaler viser din multifunksjonsmaskin nummeret og navnet på avsenderen på displayet. Dertil må din telefonforbindelse være frikoblet for nummervisningen CLIP (Caller Line Identification Presentation). Vennligst informér deg hos din telefonoperatør om denne tilleggsfunksjonen finnes for din forbindelse. Telefonnummeridentifiseringen er muligens kostnadspliktig. For nærmere informasjon, kontakt ditt telefonselskap (avhengig av land og nett). Ditt apparat viser navnet på deltageren som du har lagret i telefonboken. Nummer og navn vises ikke hvis oppringeren undertrykker sitt nummer. Dersom du har mottatt en oppringing under ditt fravær vises symbolet I på displayet. Din multifunksjonsmaskin lagrer de siste ti oppringinger i listen for gjenvalg. Du kan bruke listen for gjenvalg for å slå telefonnummeret: 1 Trykk ³. På displayet vises listen med de siste ti oppringinger (markert med ). 2 Velg en oppføring med /. Nye oppføringer er markert med en asterisk *. 3 Start overføring av meldinger slik det beskrives i de respektive kapitlene (se kapittel Faks, Text2Fax, SMS, MMS). Dersom du har satt antall ringetoner til null Æ(0) (se kapittel Faks / Foreta ytterligere mottaksopsjoner), vises oppringernes telefonnumre ikke på ytterligere tilkoblete telefoner. 2. Innstillinger Energisparemodus Når du ikke bruker din multifunksjonmaskin slår den seg til den energisparende Stand-by-Modus. Dersom du trykker en valgfri knapp, eller du mottar meldinger eller oppringinger, slår din maskin seg straks fra standby-modus til utgangsmodus. Du kan foreta inntastinger eller kalle opp funksjoner kun i utgangsmodus. Crystal 660: For å spare strøm er fargedisplayets belysning slått av i stand-by-modus. 2. Innstillinger 21

22 Maskinens funksjonert 3. Crystal Image µ Din multifunksjonsmaskin er utstyrt med bilde- og tekstoptimeringsfunksjonen Crystal Image som gir optimal utskrifts- og kopieringskvalitet av dine bildefiler og dokumenter både i farge og sort/hvitt. Crystal Image fungerer uavhengig av PCen! Crystal Image setter seg sammen av tre komponenter som kan brukes avhengig av dine behov: Tekstoptimering (i farge eller sort/hvitt) Bildeoptimering (i farge eller sort/hvitt) Røde øyne-reduksjon: Røde øyne-reduksjon er en kompleks prosess som tar litt tid for å uføre. Bekreft forespørselen på displayet rode oyne kun ved behov med REDUKSJON. Bruke Crystal Image Crystal Image bilde- og tekstoptimering kan du bruke for dokumenter som du leser inn via flatskanneren eller laster inn fra et minnekort hhv. som du sender via Bluetooth * Dessuten kan du bruke Crystal Image også for PictBridge-utskriftsjobber. Overfør fotofilene som du har optimert med Crystal Image til det innsatte minnekortet for å lagre dem for ytterligere anvendelser (se kapittel Fotoskriver / Overføre skanning til minnekortet). Crystal Image foretar automatisk de nødvendige innstillinger og korrekturer i henhold til bildeskarphet, fargemanagement og kontrast for å oppnå den best mulige utskriftskvalitet. Dessuten korrigeres eksponeringsfeil (f. eks. bedre belysning av undereksponerte fotoer, eller tilpasning av fotodeler med kontraster som avviker sterkt fra hverandre). Røde øyne-reduksjon retusjerer røde øyne på blitzlysfotoer. 3 Om du ønsker å retusjere røde øyne, vennligst velg REDUKSJON med /, og bekreft med OK. 4 Start utskrifts- eller kopieringsjobben slik det beskrives i de respektive anvendelser (se kapittel Kopieringsmaskin, Fotoskriver). 5 Vent til data er ferdig bearbeidet for Crystal Imagekvalitetsforbedring. Mens denne prosessen foregår blinker Crystal Image-lampen blått. Med Crystal Image kan du skrive ut ett Æbilde pr. side. Derfor er formatopsjonen A4 (= to fotoer i størrelse på A4- ark) og utskrift i flere eksemplarer (f. eks. indeksutskrift) ikke mulig. Crystal Image deaktivering Etter sluttføring av utskrifts- eller kopieringsjobben, vennligst trykk knappen µ for å deaktivere Crystal Image-funksjonen. Det blå lyset slukker. Din multifunksjonsmaskin returnerer automatisk til de sist foretatte innstillinger eller til standardinnstillingene. Skrive ut fotoer med Crystal Image For utskrift med Crystal Image-bildeoptimering anbefaler vi kombinert bruk av fo- topapir (se kapittel Installering / Legge inn utskriftsmedier / Mating av fotopapir) og fotopatron (se kapittel Tips & Tricks / Innsetting av fotopatroner). Crystal Image aktivering 1 I starten av utskrifts- eller kopieringsjobben, trykk i panelet på tasten µ. Når Crystal Image er aktivert lyser µ-knappen blått. 2 Følg ytteligere instruksjoner for den respektive anvendelsen (se kapittel Kopieringsmaskin, Fotoskriver). * Bluetooth er ekstrautstyr, og fungerer bare med en originaladapter som kan kjøpes Crystal Image via vår bestillingsservice. Nærmere informasjon: Infrarødt grensesnitt Crystal 660

23 4. Kopieringsmaskin K Med din multifunksjonsmaskin kan du fremstille kvalitativt høyverdige farge- og sort/hvit kopier på forskjellige papirsorter og -formater. Du kan enten kopiere automatisk dvs. med fabrikksinnstillingene eller foreta spesialinnstillinger. Bruk bilde- og tekstoptimeringsfunksjonen Crystal Image for å fremstille kvalitetskopier i farge eller sort/hvitt. Trykk µ-knappen i starten av kopieringsprosessen for å aktivere Crystal Image (se kapittel Crystal Image). Fremstille kopier med fabrikkinnstillingene 1 Legg dokumentet med skriftsiden ned inn i flatskanneren (se kapittel Installering / Innlegging av dokumenter). KLADD for dokumenter uten tegninger eller detaljer. Med denne innstillingen foregår kopieringsprosessen hurtigst. Det er dog mulig at trykkvaliteten er dårligere. Bekreft med OK. NORMAL for dokumenter med tekster med liten skrift eller for tegninger. Denne innstillingen egner seg best for de fleste kopieringsbehov. Bekreft med OK. KVALIT. for den høyeste oppløsningen. Kopieringsprosessen foregår saktere enn med de to andre innstillingene. Dette er den beste utskriftskvaliteten for fotofiler eller fotoer. Bekreft med OK. For spesielle krav til høyverdige fotoutskrifter anbefaler vi kombinert bruk av fotopapir (se kapittel Installation / Legge inn utskriftsmedier / Legge inn fotopapier) og fotopatron (se kapittel Tips & Tricks / Innsetting av fotopatroner). 5 Velg under Scanformat og med / formatet for dokumentet, og bekreft med OK Velg under PAPIRSTR. og med / formatet for det ønskete utskriftsmediumet, og bekreft med OK Når skanner- og papirformatet stemmer overens (se instruksjonene 5 og 6), kan du kopiere et dokument med en forminskning på ned til 25% hhv. forstørre det til maksimalt 400%. Proporsjonene bibeholdes i forhold til originalen. Oppgi den ønskete verdien med talltastaturet (eller med /). Bekreft med OK. ZOOM 250% Justér dokumentet på det venstre, bakre hjørnet av skannerglasset (pilmarkering). 4. Kopieringsmaskin 2 Trykk én av de to K-knappene (kopiering i farge eller i sort/hvitt) to ganger. Kopien produseres. Fremstille kopier med spesialinnstillinger 1 Legg dokumentet med skriftsiden ned inn i flatskanneren (se kapittel Installering / Legge inn dokumenter). 2 Trykk én av de to K-knappene (kopiering i farge eller i sort/hvitt) én gang. Følgende opsjoner står til disposisjon: 3 På talltastaturet (eller med /) oppgir du det ønskete antall kopier (1 99), og bekrefter med OK. Kopier: 1 4 Oppløsningen for kopiering er høyere enn for overføring av fakser. Velg den ønskete oppløsningen med /: Om du ønsker å kopiere en detalj (f. eks. en grafisk fremstilling) fra ditt dokument, plassér dokumentet slik at detaljvisningen flyttes til utgangspunktet. I kombinasjon med zoomfunksjonen kan du fristille det ønskete området fra dokumentet. 8 For fargekopien: Innstill metningen (fargeintensitet) med /. Metningen måles i forhold til kontrasten: - reduserer fargene (helt til gråskalaen), + forsterker fargene. Bekreft med OK. 4. Kopieringsmaskin 23

24 Maskinens funksjonert 9 Med / innstiller du kopiens lysstyrke: - toner ned fargen på kopien; + lyser opp kopien. Bekreft med OK. 10 Med / velger du om du ønsker å kopiere på normalt eller glanset papir, fotopapir eller transparentfolie. Bekreft med OK. Foto Utskriftsresultatet er også avhengig av utskriftsmediumet som brukes. Legg inn egnet papir for å oppnå et optimalt resultat. 11 For fargekopien med Crystal Image: Om du ønsker at Crystal Image skal foreta en røde øyne-reduksjon, velg denne med / REDUKSJON, og bekreft med OK. Røde øyne-reduksjon er en kompleks prosess som tar litt tid å uføre. Bekreft forespørselen kun ved behov. 12 Kopien fremstilles med de valgte spesialinnstillingene. Trykk K (eller Y-knappen) for å starte kopieringsprosessen fra enhver ønskelig instruk- sjon. Med X-knappen kan du avbryte kopieringsprosessen og returnere til utgangsmodusen. Endre kopieringsinnstillinger Etter fremstilling av kopien settes alle spesialinnstillinger tilbake til fabrikksinnstillingen, med mindre du lagrer spesialinnstillingene som ny standardinnstilling. Innstille oppløsningen 1 Du endrer standardinnstillingen for oppløsningen (fabrikksinnstilling: Normal) ved å trykke MENU/OK og Med / velger du den ønskete oppløsningen som du bekrefter med OK. KVALIT. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. Innstille skanformatet 1 Du endrer standardinnstillingen for skanformatet ved å trykke MENU/OK og Med / velger du formatet av dokumentet du har lagt inn. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. Innstille zoomparametere 1 Du endrer standardinnstillingen for zoomfunksjonen (fabrikksinnstilling: 100%) ved å trykke MENU/OK og Med / velger du den ønskete forminsknings- eller forstørrelsesverdien (25% 400%), eller du bestemmer skaleringen selv. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. Innstille metningsgraden (for fargekopien) Metningen måles i forhold til kontrasten: Æ- reduserer fargene (helt til gråskalaen), + forsterker fargene. 1 Du endrer standardinnstillingen for metningsgraden (fabrikksinnstilling: mellomstor metning) ved å trykke MENU/OK og Med / velger du den ønskete fargemetningen. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. Innstille lysstyrkegraden - får utskriften til å bli mørkere, med + blir Æden lysere. 1 Du endrer standardinnstillingen for lysstyrkegraden (fabrikksinnstilling: middels lysstyrkegrad) ved å trykke MENU/OK og Velg med / den ønskete lysstyrkegraden. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. Redusere moiré-effekten Du kan kopiere ditt dokument med dobbel oppløsning for å unngå en mulig stripedannelse (= moiré-effekt) på utskriften. 1 Trykk på MENU/OK og Velg / REDUKSJON for å redusere moiré-effekten, og bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen Kopieringsmaskin

25 5. Fotoskriver Din multifunksjonsmaskin er utstyrt med alle forutsetninger og tilkoblinger for å brukes som en hel fotoskriver. Du kan skrive ut dine digitale fotoer både fra et minnekort og direkte fra et digitalkamera. Dessuten kan du sende fotofiler til utskrift med Bluetooth * eller infrarød *. Når du har installert den vedlagte programpakken og tilkolblet maskinen til PCen kan du administrere fotofiler på PCen og sende derfra til skriveren (se avsnitt PCfunksjoner / Bruk av Companion Suite IH / Utskrift). Forutsetninger Støttede fotomedier Det er mangfoldige papirsorter som står til disposisjon for å skrive ut dine fotoer. Som spesiell designmulighet kan du velge format uten ramme for å skrive ut dine digitale fotoer slik at de utfyller hele formatet. Følgende formatopsjoner finnes for dine fotofiler: standard u. ramme A4 (to fotoer på A4) A4 standard A4 uten ramme Ved utskrifter uten kant avkutter din multifunksjonsmaskin ved behov også bildekanten slik at det produseres utskrifter helt ut til kanten samtidig som originalens proporsjoner opprettholdes. Etter fotoutskrift på format, legg format A4 eller brevpapir inn i arkmateren, ellers skrives innkommende fakser ut ufullstendig eller de går tapt. (Med funksjonene 241 og 242 innstiller du papirformatet og papirsorten slik at din multifunksjonsmaskin gjenkjenner papirsorten som du har lagt inn). Fotoformater måles i tommer. De kurante betegnelsene er avrundete verdier. Observér derfor tomme-spesifikasjonen i forbindelse med standardisert fototilbehør! Du kan bestille originalt fotopapir via vår bestillingsservice. Støttede fotofiler Du kan bruke fotofiler som oppfyller følgende krav: Medieformat DCF ( Design Rule for Camera File System)-kompatibel (versjon 1.0) Filformat JPG( JPEG)-format BASELINE Fotostørrelse opptil 3 MB Gjenkjennelige filer opptil 999 Bruke medier for fotominne Innsetting av minnekort Dersom ditt digitalkamera bruker et minnekort for lagring av fotofiler kan du sette dette inn i multifunksjonsmaskinen og skrive ut fotofilene forutsatt at minnekortet er kombatibelt med maskinen. Det er også mulig å lese inn et foto via flatskanneren og å overføre skanningen til minnekortet som er satt inn (se Overføre skanning til minnekortet). Kompatible minnekort Din multifunksjonsmaskin støtter følgende minnekort: CompactFlash (I, II), SmartMedia, MultiMedia Card (MMC), Secure Digital, Memory Stick, Memory Stick Duo (Pro), Memory Stick Pro, Microdrive, XD-Picture- Card. Du har fire spor til disposisjon; vennligst observér deres konfigurasjon: Oppe til venstre Oppe til høyre Nede til venstre Nede til høyre Memory Stick, Memory Stick Duo (Pro), Memory Stick Pro MultiMedia Card (MMC), Secure Digital (SD) CompactFlash (I, II), Microdrive XD-Picture-Card, SmartMedia (SM-Card) 5. Fotoskriver Betegnelse (cm) Millimeter-format Tomme-format Med Bluetooth * eller infrarød * kan du overføre maksimalt 24 fotofiler til multifunksjonsmaskinen. Ved strømbrudd går filene tapt. For spesielle krav til høyverdige fotoutskrifter anbefaler vi kombinert bruk av fotopapir (se kapittel Installering / Legge inn utskriftsmedier / Mating av fotopapir) og fotopatron (se kapittel Tips & Tricks / Innsetting av fotopatroner). * Bluetooth er ekstrautstyr, og fungerer bare med en originaladapter som kan kjøpes 5. Fotoskriver 25 via vår bestillingsservice. Nærmere informasjon: Infrarødt grensesnitt Crystal 660

26 Maskinens funksjonert Les omhyggelig gjennom bruksanvisningen Æfor ditt minnekort for å sørge for korrekt bruk og for å informere deg om mulighetene og kravene. For minnekortene Memory Stick Duo (Pro) trenger du en adapter (vanligvis inkludert i minnetkortets leveringsinnhold). Henvisninger for bruk av minnekortet Du må aldri bruke makt når du setter minnekortet inn i sporet, sørg også for korrekt innsettingsretning (se påskriften på sporet). Bruk ikke mer enn ett lagringsmedium ad gangen! Dersom din multifunksjonsmaskin ikke kan lese minnekortet som du har satt inn, kontrollér om du bruker et kompatibelt minnekort, hhv. om minnekortet sitter riktig inne i sporet. Trekk minnekortet først ut når multifunksjonsmaskinen har gjennomført alle utskriftsjobber (se ka- pittel Sikkerhetsregler / Medium for fotominne). Med funksjon 84 kan du til enhver tid fremkalle minneinnholdet på minnekortet som er inne i sporet, selv om du ikke befinner deg i fotomenyen og maskinen er i utgangsmodus. Trykk på MENU/OK og 84. Tilkoble et digitalkamera direkte Din multifunksjonsmaskin er kompatibel med digitalkameraer i Mass storage class og Imaging class og støtter PictBridge-standard. Les omhyggelig gjennom bruksanvisningen Æfor ditt digitalkamera for å sørge for korrekt bruk og for å informere deg om mulighetene og kravene. Strømbelastingen fra alle USB-kontakter må ikke overskride 0,7 ampere for å garantere USBfunksjonalitet. Koble aldri mer enn én High- Power-maskin ad gangen til multifunksjonsmaskinen. Tilkoble digitalkameraet med USB-kabelen (vanligvis inkludert i digitalkameraenes leveringsinnhold) til USB-tilkoblingen på forsiden av din maskin. Tilkoble digitalkameraet først til multifunksjonsmaskinen når alle ventende utskriftsjob- ber er gjennomført, og apparatet befinner seg i utgangsmodus. Med funksjon 85 kan du hente frem minne-innholdet på det tilkoblete digitalkameraet (Mass storage class), selv om du ikke befinner deg i fotomenyen og maskinen er i utgangsmodus. Trykk på MENU/OK og 85. Overføre fotofiler med infrarød (Crystal 660) Du kan sende fotoer for utskrift til din multifunksjonsmaskin fra alle apparater (f. eks. mobiltelefon med kamera, håndholdte PCer) som har et infrarødt grensesnitt ( OBEX-protokoll). 1 Legg din mobiltelefon med infrarød foran multifunksjonsmaskinen slik at begge infrarøde grensesnitt peker mot hverandre. Sørg for en avstand på maks. 20 cm og en Ævinkel på ca. 15 i forhold til din multifunksjonsmaskin. Bruk ikke mer enn ett lagringsmedium ad gangen! 2 Velg fra din mobiltelefon de fotofiler som du ønsker å skrive ut. For en detaljert fremgangsmåte, vennligst les mobiltelefonens bruksanvisning. 3 Bekreft med OK for å hente frem multifunksjonsmaskinens fotomeny (se Utskrift av fotofiler via fotomenyen). Infrarødfunksjonen er standardmessig frikoblet fra fabrikken. Du kan deaktivere in- frarødfunksjonen ved å trykke MENU/OK og 941 på din multifunksjonsmaskin. Velg med / AV, og bekreft med OK Fotoskriver

27 Overføre fotofiler med Bluetooth Du kan sende fotoer for utskrift til din multifunksjonsmaskin fra alle aparater (f. eks. mobiltelefon med kamera, håndholdte PCer) som har et Bluetooth-grensesnitt (OBEX-protokoll). Bluetooth er opsjonell og fungerer utelukken- med en originaladapter som du kan kjøpe Æde via vår bestillingsservice. Nærmere informasjon: 1 Aktivér Bluetooth på din multifunksjonsmaskin ved å trykke MENU/OK og 931. Velg med / PÅ, og bekreft med OK. 2 Tilkoble originaladapteren til USB-tilkoblingen på siden av din multifunksjonsmaskin. Strømbelastingen fra alle USB-kontakter Æmå ikke overskride 0,7 ampere for å garantere USB-funksjonalitet. Du må ikke tilkoble mer enn ett high-power apparat ad gangen til din multifunksjonsmaskin. Bruk ikke mer enn ett lagringsmedium ad gangen! For å sikre en god overføring skal avstanden mellom apparatene ikke overskride maks. 10 m. 3 Aktivér Bluetooth på din mobiltelefon, og oppgi det forhåndsdefinerte passordet (= 1234) for din Bluetooth-forbindelse. Valgfritt: Om du ønsker å beskytte Bluetooth-forbindelsen med et annet passord, trykk MENU/ OK og 932 på din multifunksjonsmaskin. Oppgi det nye passordet og bekreft med OK. 4 Velg fra din mobiltelefon de fotofiler som du ønsker å skrive ut. For en detaljert fremgangsmåte, vennligst les mobiltelefonens bruksanvisning. 5 Bekreft med OK for å hente frem multifunksjonsmaskinens fotomeny (se Utskrift av fotofiler via fotomenyen). Ved store datamengder kan det ta et øyeblikk å lese inn fotoene. DPOF-filer Utskrift Multifunksjonsmaskinen tilsvarer DPOF (Direct Print Order Format)-standard (filformat 1.10). Med det digitale utskriftsdefinisjonsformatet DPOF kan du direkte på ditt digitalkamera velge fotoer du ønsker å skrive ut, og foretar de dertil ønskete innstillinger. Apparatet leser DPOF-filene på minnekortet, og finner fotoene som er markert for utskrift. Hvis du skriver ut DPOF-filer med din multifunksjonsmaskin overskrives utskriftsinnstillingene på din maskin, dvs. de valgte fotofilene skrives ut med de foretatte DPOF-innstillinger på digitalkameraet. Dersom multifunksjonsmaskinen ikke støtter Æde foretatte DPOF-innstillinger vises mulige utskriftsopsjoner i displayet, eller utskriftsjobben blir ikke utføret. Observér derfor multifunksjonsmaskinens utskriftsparametere (se Forutsetninger). 1 Start DPOF-utskriften ved å trykke skv ut dpof-dato på multifunksjonsmaskinen, og bekreft med OK. 2 Med / velger du det ønskete papirformatet for utskriften som du bekrefter med OK Med / velger du om du ønsker å bruke vanlig eller glanset papir, fotopapir eller transparentfolie. Bekreft med OK. FOTO 4 For fargeutskrift med Crystal Image: Om du ønsker at Crystal Image skal foreta en røde øyne-reduksjon, velg denne med / REDUKSJON, og bekreft med OK. 5 Din multifunksjonsmaskin starter å skrive ut. Ønsker du å bruke multifunksjonsmaskinens utskriftsinnstillinger kan du kalle frem fotomenyen ved å velge / fotomeny, og bekrefte med OK. Skrive ut fotofiler gjennom fotomenyen Multifunksjonsmaskinens fotomeny yter følgende funksjoner: 5. Fotoskriver Lese fotofiler Etter at du har fremstilt en dataoverføring på den ovenfor nevnte måte vises en melding på displayet om hvor mange fotofiler din multifunksjonsmaskin har oppdaget (opp til 999 fotoer). Multifunksjonsmaskinen gjenkjenner automatisk eksisterende DPOF-filer og PictBridgesignaler. Du kan også skrive ut fotoer via fotomenyen. 1 SKRIV UT INDEKS 2 SKRIV UT BILDER 3 LYSBILDEFREMVIS. (Crystal 660) 4 SKAN TIL KORT 5 LET ETTER BILDER 6 AVSLUTT 5. Fotoskriver 27

28 Maskinens funksjonert Skrive ut indeksen På indeksen skriver din multifunksjonsmaskin ut miniaturansikter av digitalfotoene, og gir ethvert bilde et eget indeksnummer som du kan bruke for å velge fotoer både hurtig og enkelt. Indeksavbildning av en fotofil er kun mulig Ædersom lagringsmediet stiller de nødvendige EXIF-informasjonene til disposisjon. Indeksnummeret kan være forskjellig fra lagringsmediets nummer eller betegnelse! Hver forandring (f. eks. tilføyning eller sletting av fotoer) krever en ny indeksutskrift for å komme til de aktuelle indeksnummerne for fotovalg (se Ny analysering av fotofiler). 1 Velg / SKRIV UT INDEKS i fotomenyen, og trykk OK. Med / velger du de følgende opsjonene: ALLe trykk OK. En indeks med alle gjenkjente fotoer skrives ut. SISTE 24 trykk OK. En indeks med de 24 sist fotograferte fotoer skrives ut. FRA-TIL trykk OK. Sammenstilling av en individuell fotoserie for indeksutskrift: Oppgi nummeret for det første bildet med talltastaturet, og bekreft med OK. Deretter oppgir du nummeret for det siste bildet for din indeksutskrift. Bekreft med OK. Det er plass til 24 indeksbilder på en A4-side. Hvis det er mer enn 24 fotoer på ditt lagringsmedium kan du dele opp lagringsinnholdet i flere brukerdefinerte indekssider ved å bruke funksjon FRA-TIL. Crystal 660 Din multifunksjonsmaskin viser de gjenkjente fotoer på displayet. Med / kan du bla gjennom fotoene. Med OK markerer du én eller flere fotofiler for indeksutskrift. Fotoet som du har valgt markeres med en farget rand. 2 Med talltastaturet (eller med /) oppgir du det ønskete antall kopier (1 99), og bekrefter med OK. ANTALL KOPIER 1 3 Med / velger du om du ønsker å bruke vanlig eller glanset papir, fotopapir eller transparentfolie. Bekreft med OK (eller med K hhv. Y-knappen). FOTO 4 Din multifunksjonsmaskin starter å skrive ut indeksutskriften. Med C går du tilbake til det siste menypunktet. Med X-knappen avbryter utskriftsjob- ben. Siden mates ut. Skrive ut fotofiler Bruk bilde- og tekstoptimeringsfunksjonen Crystal Image for å produsere kvalitetsutskrifter i farge eller sort/hvitt. Trykk µ-knappen i starten av utskriftsprosessen for å aktivere Crystal Image (se kapittel Crystal Image). 1 Velg / SKRIV UT BILDER i fotomenyen, og bekreft med OK. Med/ velger du de følgende opsjonene: ALLe trykk OK for å skrive ut alle gjenkjente fotoer. FRA-TIL trykk OK. Sammenstilling av en individuell fotoserie for indeksutskrift: Oppgi nummeret for det første bildet med talltastaturet, og bekreft med OK. Deretter oppgir du nummeret for det siste bildet for din indeksutskrift. Bekreft med OK. VALGT trykk OK. Med / velger du ett eller flere fotoer for utskrift. De valgte fotoer markeres med en pil > (Crystal 650) eller med et farget strekdiagram (Crystal 660) markiert. Tilføy flere fotoer med OK. Om du ønsker å slette et foto, hent det frem med /, og trykk OK på nytt; fotoet fjernes fra utvalget. Avslutt utvalget med K eller Y-knappen. Hvis du ikke er sikker på hvilket nummer som tilsvarer hvilket foto, opprett først en indeksutskrift (se Fotovalg med indeksutskrift). 2 Med talltastaturet (eller med /) oppgir du det ønskete antall kopier (1 99), og bekrefter med OK. ANTALL KOPIER 1 3 Med / velger du det ønskete papirformatet for utskriften som du bekrefter med OK u. ramme 4 Med / velger du om du ønsker å bruke vanlig eller glanset papir, fotopapir eller transparentfolie. Bekreft med OK (eller med K hhv. Y-knappen). FOTO 5 For fargeutskrift med Crystal Image: Om du ønsker at Crystal Image skal foreta en røde øyne-reduksjon, velg denne med / REDUKSJON, og bekreft med OK. Røde øyne-reduksjon er en kompleks prosess som tar litt tid å uføre. Bekreft forespørselen kun ved behov. 6 Din multifunksjonsmaskin starter utskriften med de brukerdefinerte innstillingene. Med C går du tilbake til det siste menypunktet. Med X-knappen avbryter utskriftsjob- ben. Siden mates ut Fotoskriver

29 PictBridge- Skrive filene direkte ut Din multifunksjonsmaskin tilsvarer PictBridge-standarden. Med PictBridge får du direkte adgang til fotoskriveren. Hvis du har tilkoblet et digitalkamera som er kompatibelt med PictBridge til multifunksjonsmaskinen vises på displayet meldingen PICT BRIDGE. Funksjonen PictBridge viser utskriftsinnstillingene som multifunksjonsmaskinen støtter (oppløsning, papirformat og -sort, filformat, Crystal Image-bildeoptimering osv.) på digitalkameraets display. Gjennomfør alle nødvendige instruksjonene på digitalkameraet! Start PictBridge-utskriften direkte fra ditt digitalkamera. For en nøyaktig fremgangsmåte, vennligst les digitalkameraets bruksanvisning. Tilkoble digitalkameraets nettadapter til strømforsyningen mens den direkte utskriften pågår, hhv. sørg for at akkumulatoren er komplett oppladet for å unngå tap av data. Frakoble USB-forbindelsen først etter at multifunksjonsmaskinen er ferdig med alle utskriftsjobber (se kapittel Sikkerhetsregler / Medier for fotominne). Lysbildeshow (Crystal 660) Med denne funksjonen vises på fargedisplayet alle de gjenkjente fotoer fra minnemediumet etter hverandre og 5 sekunder hver. Aktivér funksjonen ved å velge / LYSBILDEFREM- VIS. i fotomenyen, og bekreft med OK. Lysbildeshowet startes. Etter avspilling av alle fotoer går maskin tilbake til fotomenyen. Med C går du tilbake til det siste menypunktet: med X -knappen gjenopperetter du ut- gangsmodusen. Fremstilling av en fotofil på displayet er kun Æmulig når lagringsmediumet stiller de nødvendige EXIF-informasjonene til disposisjon. Overføre skanning til minnekortet * Med denne funksjonen kan du lese inn et dokument via flatskanneren, og skanningen overføres til minnekortet. Bruk bilde- og tekstoptimeringsfunksjonen Crystal Image for å produsere kvalitetsskanninger av dokumentet (i farge eller sort/hvitt). Trykk µ-knappen for å aktivere Crystal Image (se kapittel Crystal Image). 1 Sett minnekortet inn i din multifunksjonsmaskin (se Bruk av medier for fotominne). 2 Velg / SKAN TIL KORT i fotomenyen, og bekreft med OK. Denne funksjonen kan du også hente frem via menyen ved å trykke MENU/OK og 86K. 3 Legg dokumentet med skriftsiden ned inn i flatskanneren (se kapittel Installering / Legge inn dokumenter), og bekreft sett inn dok. med OK. 4 Med / velger du det ønskete papirformatet for skanningen som du bekrefter med OK Velg oppløsningen. Avhengig av dokumentkravene endrer du standardinnstillingen for den aktuelle skanningen med /: TEKST for dokumenter uten tegninger eller detaljer NORMAL for dokumenter med tekster med liten skrift eller for tegninger FOTO for den høyeste oppløsningen Bekreft med OK. 6 Med / velger du kvaliteten for lagring av skanningen: lav skanningen lagres med mindre kvalitet og trenger mindre minneplass. middels skanningen lagres med middels kvalitet. hoeyt skanningen lagres med høyere kvalitet og trenger mer minneplass. Bekreft med OK. 7 For fargeskanning med : Om du ønsker at Crystal Image skal foreta en røde øyne-reduksjon, velg denne med / REDUKSJON, og bekreft med OK. Røde øyne-reduksjon er en kompleks prosess som tar litt tid å uføre. Bekreft forespørselen kun ved behov. 8 Skanningen lages og overføres til det innsatte minnekortet. Trekk minnekortet først ut når datatransfer er avsluttet, ellers kan data gå tapt. 5. Fotoskriver * Skann til foto-minnekort det er mulig at enkelte funksjoner ennå ikke er aktivert for din maskin-fastvare. 5. Fotoskriver 29 Oppdatering av fastvaren på maskinen (se kapittel PC-funksjoner / Bruk av COMPANION SUITE IH / Firmvare-oppdatering).

30 Maskinens funksjonert Navnet på minnet tildeles i samsvar med DCF Æ( Design Rule for Camera File System)-standarden. Dersom du ikke har satt inn noe minnekort (f. eks. når du kaller opp funksjonen via menyen) vises en feilmelding på displayet som minner deg om å sette inn et minnekort. Om dataoverføringen ikke fungerer, er årsaken muligens at minnekortet er skrivebeskyttet. Ny analysering av fotofiler Dersom du foretar endringer etter dataoverføring og innlesing av fotofiler (f. eks. når du tilføyer eller sletter fotoer fra PCen) må du lese fotofilene inn på nytt for å komme til de aktuelle indeksnumre for fotovalg. I fotomenyen velger du med / let etter bilder, og bekrefter med OK. Multifunksjonsmaskinen analyserer de endrete fotofilene, og utgir et nytt indeksnummer. Fjerning av medier for fotominne Du må under ingen omstendighet frakoble Æforbindelsen mellom din multifunksjonsmaskin og lagringsmediumet under dataoverføring eller fotoutskrift! Vent til alle utskriftsjobber er utført (se kapittel Sikkerhetsregler / Medier for fotominne). 1 Om du ønsker å forlate fotomenyen, vennligst velg med / avslut, og bekreft med OK. 2 Først nå kan du frakoble forbindelsen mellom ditt lagringsmedium og multifunksjonsmaskinen ved å trekke ut minnekortet og frakoble USB-forbindelsen. Bearbeide lagringskortets innhold på PCen Fra PCen kan du få adgang til multifunksjonsmaskinen s kortleser, og bearbeide og administrere fotofiler. 1 Tilkoble maskinen med en USB-kabel til din PC (se avsnitt PC-funksjoner / Installere drivere og programvare). 2 Sett minnekortet inn i din multifunksjonsmaskin (se Innsetting av minnekort). Lagringsmediumet vises som utskiftbar disk i Windows Explorer på PCen. Aksessér denne disken for å tilføye, kopiere, flytte, lagre eller slette fotoer. Med et bildebehandlingsprogram (f. eks. Photo Impression) kan du bearbeide fotoer direkte på minnekortet. 3 Trekk minnekortet først ut etter at du har frakoblet forbindelsen, ellers kan data gå tapt. I Windows Explorer klikker du med den høyre museknappen på den utskiftbare disken og frakobler forbindelsen. Den utskiftbare disken vises ikke lenger i Windows Explorer. Endre skriverinnstillinger Med etterfølgende funksjoner endrer du fabrikksinnstillingene. Vi anbefaler at du forandrer standardinnstillingene kun ved hyppig bruk. Innstille papirformat 1 Du endrer standardinnstillingen for papirformatet (fabrikksinnstilling: A4) ved å trykke MENU/OK og Med / velger du det ønskete formatet som du bekrefter med OK Med C går du tilbake til det siste menypunktet: med X-knappen gjenopperetter du ut- gangsmodusen. Innstille papirsort 1 Du endrer standardinnstillingen for papirsorten som er satt inn (fabrikksinnstilling: NORMAL) ved å trykke MENU/OK og Med / velger du den ønskete papirsorten som du bekrefter med OK. BELAGT Med C går du tilbake til det siste menypunktet: med X-knappen gjenopperetter du ut- gangsmodusen Fotoskriver

31 6. Telefonbok m I telefonboken kan du opprette enkelte oppføringer (med navn og tilhørende numre hhv. e-post adresser *) og grupper (bestående av flere oppføringer). Minnet har plass opptil 50 oppføringer (Crystal 650) hhv. 200 oppføringer (Crystal 660). Når du har installert den vedlagte programpakken, og maskinen er tilkoblet PCen, kan du overføre telefonboken til PCen og bearbeide derfra (se avsnitt PC-funksjoner / Bruk av Companion Suite IH / Telefonbok). Opprette oppføringer 1 Trykk på MENU/OK og Oppgi et navn på tastaturet (maks. 20 tegn). (For inntasting av tegn på din maskin, vennligst se kapittel Installering / Inntasting av numre og navn). Bekreft med OK. 3 Tast inn et telefonnummer på talltastaturet (f. eks. fastnett- eller mobiltelefonnummer med maks. 30 tegn), eller bruk nummerne fra listen for gjenvalg ved å trykke ³, og velg med / det ønskete nummeret. Bekreft med OK. Dersom du registrerer et fjernvalgnummer må du eventuelt tilføye en ringepause. Posisjonen og lengde på pausen avhenger av det respektive telefonsystemet. Trykk PAUSE/R for å legge inn en ringepause (/). 4 Crystal 660: Du kan også tilføye en e-postadresse som kan ha opptil 30 sifre hhv. tegn. Trykk OK. Vennligst observér at e-postadresser ikke må Æinneholde noen mellomrom! Oppføringen lagres i minnet. Din multifunksjonsmaskin foretar automatisk en alfabetisk rekkefølge av kontaktene i telefonboken (= telefonbokindeks). For faksoverføringen kan du velge en hastighet (se avsnitt PC-funksjoner / Bruk av Companion Suite IH / Faks). Opprette grupper Du kan lenke sammen flere nummeroppføringer til grupper, f. eks. for å sende en beskjed til flere personer. Din multifunksjonsmaskin lagrer maks. 10 grupper. 1 Trykk på MENU/OK og Oppgi et gruppenavn (maks. 20 tegn). (For inntasting av tegn på din maskin, vennligst se kapittel Installering / Inntasting av numre og navn). Bekreft med OK. 3 Hent en oppføring i telefonboken ved å taste inn de første bokstavene via tastaturet, eller velg den ønskete oppføringen med /. Trykk OK for å tilføye oppføringer til gruppen. Gjenta fremgangsmåten helt til alle deltagere er sammenfattet i en gruppe. De valgte oppføringer markeres med en pil >. Avslutt valget med Y-knappen (eller med m- knappen). Om du ønsker å slette en nummeroppføring, hent den frem med /, og trykk OK på nytt; den respektive oppføringen fjernes fra utvalget. Oppføringen som du har tilføyd til en gruppe markeres i telefonboken med (L). Ved alfabetisk hurtisøk trenger du ikke ta hensyn til (L). Bearbeide oppføringer og grupper 1 Trykk på MENU/OK og Hent en oppføring i telefonboken ved å taste inn de første bokstavene via tastaturet, eller velg den ønskete oppføringen med /. Trykk OK. 3 Korrigér oppføringen, og bekreft hvert skritt med OK. Med / beveger du cursoren innenfor en oppføring; med C kan du slette tegn. Slette oppføringer og grupper 1 Trykk på MENU/OK og Hent en oppføring i telefonboken ved å taste inn de første bokstavene via tastaturet, eller velg den ønskete oppføringen med /. Trykk OK. 3 Bekreft sletting av en oppføring eller av en gruppe med OK. Observér at du da ikke bare sletter poster i telefonboken, men også eventuelle lenker til en gruppe eller et kortnummer *. Søke oppføringer Bruk muligheten for alfabetisk hurtigsøk. Trykk (i utgangsmodus) m-knappen, og oppgi oppføringens eller gruppens første bokstav via tastaturet. Om du har en omfangsrik telefonbok begrens trefferkvoten ved å oppgi flere bokstaver. 6. Telefonbok * E-post Crystal 660 Det er mulig at enkelte funksjoner ennå ikke er aktivert for din maskin-fastvare. Aktualisér fastvaren 6. Telefonbok 31 på maskinen (se kapittel PC-funksjoner / Bruk av COMPANION SUITE IH / Firmvare-oppdatering) Kortnummer Crystal 650

32 Maskinens funksjonert Bruke telefonboken Om du ønsker å sende en melding (Faks, Text2Fax/ SMS/MMS-meldinger *), kan du velge mottakeren både hurtig og bekvemt fra telefonboken: 1 Trykk m-knappen. 2 Hent den ønskete nummeroppføringen ved å taste inn de første bokstavene via tastaturet, eller ved å velge den ønskete oppføringen med /. Bekreft med OK. 3 Start overføringen (for en fakssending trykker du f. eks. Y-knappen), eller følg de neste instruksjonene for den respektive anvendelsen (se kapitlene SMS, MMS, Text2Fax). Kortnummer (A I) (Crystal 650) For telefonnumre som du bruker ofte finnes i tillegg til telefonboken ni kortnumre. Registrere kortnummeroppføringer 1 Velg MENU/OK og Trykk kortnummeret (A I) der du ønsker å lagre oppføringen. Trykk OK. 3 Bekreft NY OPPFØRING med OK, og opprett oppføringen manuelt (se også Opprette oppføringer), eller velg med / LISTE, og velg deretter / en oppføring fra listen; bekreft med OK. Observér at det valgte kortnummeret allerede kan være opptatt (se også Overskrive kortnummer oppføringer). Redigere kortnumre 1 Velg MENU/OK og Trykk kortnummeret (A I) som du ønsker å bearbeide. Trykk OK. 3 Bekreft OVERSKRIV med OK. 4 Bekreft endre med OK. Korrigér oppføringen, og bekreft hvert skritt med OK. Med / beveger du cursoren innenfor en oppføring; med C kan du slette tegn. Overskrive kortnummeroppføringer 1 Velg MENU/OK og Trykk kortnummeret (A I) som du ønsker å erstatte med en ny oppføring. Trykk OK. 3 Bekreft OVERSKRIV med OK. 4 Velg med knappen / LISTE, og bekreft med OK. Overskriv den eksisterende oppføringen ved å hente en oppføring fra listen med / og bekreft med OK. Slette kortnummeroppføringer 1 Trykk kortnummeret (A I) som du ønsker å slette. 2 Trykk C. Velg med / slette? ja, og bekreft med OK. Kortnummeret slettes. Observér at du herved ikke bare sletter kortnummeret, men også den tilhørende oppfø- ringen i telefonboken. Kalle opp kortnummeroppføringer 1 Dersom du ønsker å sende en faksmelding kan du velge mottakeren både hurtig og bekvemt via kortnummeret. Hent oppføringer som er registrert med et kortnummer ved å trykke det respektive kortnummeret (A I). 2 Start overføringen med Y-knappen. Hvis du trykker et kortnummer uten at det er registrert en oppføring vises på displayet feilmeldingen INGEN OPPFOER. Skrive ut telefonboken Trykk på MENU/OK og 16. Multifunksjonsmaskinen skriver ut de lagrete kontaktene i alfabetisk rekkefølge. Alle registrerte grupper føres opp på en tilleggsside. Dessuten kan du se på utskriften under hvilket kortnummer * du har lagret en oppføring. Sammenlenke telefonnumre ( Etterfølgende numre) Du kan fritt kombinere oppføringer i telefonboken, kortnumre *, manuelt inntastede sifre samt numre fra listen for gjenvalg før ringeprosessen starter. Dersom du f. eks. har oppført forvalget (prefiks) til en prisgunstig telefonoperatør (Call-by-Call) i telefonboken (eller har lagret et kortnummer *), velger du denne oppføringen og taster inn det etterfølgende telefonnummeret manuelt, eller du velger det etterfølgende nummeret fra telefonboken eller listen for gjenvalg. * SMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Telefonbok MMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Text2Fax Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Kortnummer Crystal 650

33 7. Faksbryter Den aktive omkoblingen til faks gjør det mulig å bruke og kontrollere tilleggsutstyr (f. eks. eksterne telefonsvarere eller telefoner) som er koblet til samme telefonlinje som din multifunksjonsmaskin. Ved en innkommende oppringing kontrollerer omkoblingen til faks om det dreier seg om en fakssending eller en samtale, kobler oppringingen selvstendig videre til det respektive terminalutstyret og bestemmer Ringeadferd på tilleggsutstyret Mens multifunksjonsmaskinen kontrollerer den innkomne oppringingen, fortsetter det å ringe. Med modusene S (dag) og M (natt) kan du bestemme hvor mange ganger din multifunksjonsmaskin skal ringe i den respektive funksjonen, før den går til linjen og mottar fakser (du kan f. eks. motta fakser uten lyd (= uten ringetone) for ikke å bli forstyrret). Med aktiv timerfunksjon U skifter din multifunksjonsmaskin automatisk mellom modusene S (dag ) og M (natt). Moduser SM innstille Med etterfølgende funksjoner kan du innstille antall ringetoner og lydstyrken for ringetonene for modusene S (dag) og M (natt), og tilpasse ringeadferden din personlige døgnrytme. Display Innstillingsmuligheter tot ant ring 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ring f faks 0, 1, 2, 3, 4, 5, manuell RINGEVOLUM av, LAVT, HOEYT 1 Velg funksjon 61 (S dag) ved å trykke MENU/ OK og Velg med tasten / ring f faks, og bekreft med OK. Oppgi på talltastaturet (eller /) antall ringesignaler som du ønsker at faksomkoblingen bruker for å skille mellom fakser og samtaler. Trykk OK. ring f faks 3 3 Velg med knappen / tot ant ring, og bekreft med OK. Oppgi på talltastaturet (eller /) det totale antall ringesignaler. Dette er antall ringesignaler før multifunksjonsmaskinen starter faksmottak (også såkalte stille fakser) hhv. overtar en samtale. Bekreft med OK. tot ant ring 5 4 Velg med / RINGEVOLUM, og bekreft med OK. Med / kan velge mellom tre lydstyrkenivåerr. Lagre med OK. Hoeyt Ringetonenes lydstyrke kan du også forandre når maskinen befinner seg i utgangsmodus: Trykk / og velg den ønskete lydstyrken. Bekreft med OK. 5 Velg funksjon 62 (M natt) ved å trykke MENU/ OK og 62. Gjenta instruksjonene 2 4. Med C går du tilbake til det siste menypunktet; med X-tasten gjenoppretter du utgangs- modusen. Dersom du ikke kan motta noen fakser har du muligens innstilt antall for begge ringesignalene for høyt (se punktene 2 og 3). Sett antall ringesignaler på en lavere verdi enn 5. Timer U aktivering Med timerfunksjonen kan du innstille tidsrommet for modusene Dag (S) og Natt (M) individuelt. Om timeren er U aktivert omkobler maskinen automatisk mellom dag og natt. Displayet viser den aktuelle modusen. For å slå timeren på og av, trekk knappen U/M/S helt til symbolet U vises hhv. slukkes på displayet. Fra fabrikkens side er timeren programmert Æslik at din maskin skifter til nattmodus kl (M/U) og vender tilbake til dagmodus kl (S/U). 1 Velg funksjon 63 ved å trykke MENU/OK og Velg med tasten / tid DAGmodus, og bekreft med OK. Oppgi på talltastaturet (eller /) tidspunktet når du ønsker at maskinen skifter til dag S (f. eks for kl. 8:00), og lagre med OK. 3 Velg med tasten / tid NATTmod., og bekreft med OK. Oppgi på talltastaturet (eller /) tidspunktet når du ønsker at maskinen skifter til natt S (f. eks for kl. 23:30), og lagre med OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet; med X-tasten gjenoppretter du utgangs- modusen. Innstille faksmottaksmodus Lydløs faksmottak Om du ønsker å motta fakser uten forutgående ringing, sett antall ringesignaler med ring f faks på 0. Din multifunksjonsmaskin ringer ikke. Lydløs ringeadferd $ Hvis du f. eks. ikke vil bli forstyrret av anrop eller fakser som kommer om natten, kan du stille antall ringesignaler (ring f faks og tot ant ring) på 0. Din maskin innstiller seg straks på lydløst faksmottak, 7. Faksbryter 7. Faksbryter 33

34 Maskinens funksjonert og heller ikke eksterne apparater (f. eks. telefoner, telefonsvarere) ringer. Med denne innstillingen kan du ikke nås via Æeksternt tilkoblete telefoner. På din eksterne telefonsvarer registreres ingen beskjeder. Du kan dog motta fakser, Text2Fax/SMS/MMS-meldinger *. Manuelt faksmottak Hvis du i innstillingen ring f faks (se også innstille modusene SM) velger opsjonen MANUELL, mottas fakser ikke automatisk. Du må starte faksmottaket manuelt: På din multifunksjonsmaskin trykker du Y-knappen (eller *5 på din eksterne telefon). Dette er fornuftig når du f. eks. ønsker å motta fakser via et eksternt modem. Bruke eksterne telefonapparater ( Easylink) Med Easylink-funksjonen har du ytterligere muligheter til å administrere eksterne apparater som er tilkoblet til den samme telefonlinjen som din multifunksjonsmaskin. Dertil må ytterligere telefonapparater innstilles på tonesignallering (DTMF-lydsignaler). Vennligst informér deg i bruksanvisningen for ditt eksterne terminalutstyr hvordan du innstiller utstyret til tonesignallering (DTMF). Disse kodene må kun endres dersom det er Æabsolutt nødvendig. Vennligst observér at kodene må være forskjellige. I motsatt tilfelle vises denne meldingen på displayet: KODE IKKE OK. Starte faksmottak Dersom du løfter av røret på en tilleggstelefon og oppdager at det dreier seg om en faks (pipetone eller lydløst) kan du starte faksmottaket ved å trykke på multifunksjonsmaskinen, enten på Y-knappen eller på den eksterne telefonen *5. Dersom du ønsker å endre den forhåndsinnstilte koden, trykk MENU/OK og 641. Oppgi den nye koden og bekreft med OK. Koden må starte med * eller #! Hente telefonlinje Om du løfter av røret på et eksternt telefonapparat, og multifunksjonsmaskinen fortsetter å ringe hhv. prøver å motta fakser, kan du frakoble multifunksjonsmaskinen fra linjen og ta imot samtalen ved å trykke ** på det eksterne telefonapparatet. Dersom du ønsker å endre den forhåndsinnstilte koden, trykk MENU/OK og 643. Oppgi den nye koden og bekreft med OK. Koden må starte med * eller #! Bruke eksterne telefonsvarere Tilkoble den eksterne telefonsvareren slik det beskrives i kapittel Installering / Tilkobling av tilleggsutstyr. For å oppnå best mulig drift må den eksterne telefonsvareren innstilles slik at den ringer en eller to ganger. Ved tot ant ring og ring f faks må du innstille minst to ganger flere ringesignaler enn på din eksterne telefonsvarer for å unngå at faksbryteren overtar innkommende oppringinger automatisk. Dersom du har frakoblet telefonsvareren mottar faksbryteren innkommende oppringinger. Eksempel på innstilling: Antall ringesignaler telefonsvarer 2 ring f faks 3 tot ant ring 5 Meldingsteksten på din eksterne telefonsvarer bør vare kortere enn ti sekunder. Unngå musikk i meldingsteksten. Dersom din eksterne telefonsvarer disponerer over en sparefunksjon (dvs. en funksjon der antall ringesignaler forandrer seg så snart nye talebeskjeder er kommet inn), slå denne helst av. Det kan hende at telefonsvareren ikke bare teller de innkomne meldinger, men også faksinnganger. Dersom din eksterne telefonsvarer noterer fakssignaler, men multifunksjonsmaskinen ikke kan motta fakser, bør du kontrollere tilkoblingen av din eksterne telefonsvarer (se kapittel Installering / Tilkobling av tilleggsutstyr). * SMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Faksbryter MMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Text2Fax Crystal 660 (avhengig av land og nettverk)

35 8. Faks Y Med din multifunksjonsmaskin kan du sende og motta fakser både i sort/hvitt og i farge. Dersom du har installert vedlagte programpakke og tilkoblet maskinen til din PC kan du også bruke muligheten for elektronisk faksoverføring (se avsnitt PC-funksjoner / Companion Suite IH / Faks). Sende sort/hvite fakser 1 I utgangsmodus legger du dokumentet med skriftsiden ned i flatskanneren (se kapittel Installering / Legge inn dokumenter). 2 Tast inn mottakerens telefonnummer. Til dette finnes flere muligheter: Manuell inntasting av telefonnummeret: Tast inn mottakerens faksnummer på talltastaturet. Telefonbok: Trykk m. Hent den ønskete nummeroppføringen ved å taste inn de første bokstavene via tastaturet, eller ved å velge den ønskete oppføringen med /. Bekreft med OK. Liste for gjenvalg: Med ³ kaller du opp listen for gjenvalg, og med / slår du det ønskete nummeret ( markerer innkomne oppringinger (Crystal 660) og valgte numre). Gruppesending: Du kan sende faksdokumentet til flere mottakere. Slå faksnummeret på én av de ovenfor beskrevne måter, og trykk À etter hver inntasting. På denne måten kan du oppgi opptil ti numre. Mottakervalg (Crystal 650): Trykk kortnummeret der mottakerens nummer er registrert. 3 Etter inntasting av telefonnummeret, trykk Y- knappen. Skriv ut faksmeldingen for å kontrollere kvaliteten før du sender den videre. Trykk én av de to K-knappene (farge eller sort/hvitt); faksmeldingen skrives ut. 4 Hvis du ønsker å sende en dokumentside, velg / send, og trykk OK. Hvis du ønsker å sende et dokument med flere sider, legg inn ytterligere en side, og velg med tasten / NESTE SIDE. Trykk OK; faksmeldingen sendes. 5 Om du ønsker å avbryte faksoverføringen og gå tilbake til utgangsmodusen, trykk X-knappen to ganger. Dersom mottakerens faks er opptatt slår multifunksjonsmaskinen telefonnummeret på nytt med fastlagte intervaller. Hvis du ønsker å avbryte forsøkene på gjenvalg må du slette dokumentet fra minnet (se kapittel Tips & Tricks / Bearbeide jobber). Etter fullført overføring og avhengig av innstillingen skriver maskinen ut en overføringsapport (se Skrive ut overføringsrapport). Sende fargefakser * 1 Aktivér fargefaks-modusen ved å trykke COL/h/ f/f flere ganger til det vises COL på displayet. 2 Legg fargedokumentet inn i flatskanneren (se også kapittel Installering / Legge inn dokumenter), og følg instruksjonene (2 5) slik de beskrives under Sending av sort/hvite fakser. Fargefakser sendes uten avsenderidentifisering Æ(= topptekst). Dersom din multifunksjonsmaskin oppdager at mottakerens faksapparat kun kan motta fakser i sort/hvitt avbrytes overføringen, og en feilmelding vises på displayet. Hvis du allikevel ønsker å sende faksen, skift til sort/hvit faksmodus. Sende fakser manuelt ( Høyttaler) Dersom meldingsminnet er fullt kan ikke flere faksdokumenter leses inn (se også Tømme meldingsminnet). Du kan også sende fakser manuelt. Du kan bruke høyttalerfunksjonen også for å overvåke opprettelsen av en forbindelse akustisk (f. eks. når en fakssending alltid mislykkes). 1 Legg dokumentet inn slik det beskrives i kapittel Installering / Legge inn dokumenter. 2 Trykk høyttalerknappen z. 3 Tast inn mottakerens faksnummer, eller velg en oppføring i telefonboken (m), fra gjenvalgslisten (³) eller via det angjeldende kortnummeret (A I) (Crystal 650). Trykk OK. 4 Trykk Y-knappen; faksmeldingen sendes. Det er ikke mulig å sende fargefakser ma- Din multifunksjonsmaskin er ikke utstyrt med Ænuelt! mikrofon. Du kan ikke svare når abonnenten melder seg. 8. Faks * Fargefaks-modus det er mulig at enkelte funksjoner ennå ikke er aktivert for din maskin-fastvare. Aktualisering 8. Faks 35 av fastvaren på maskinen (se kapittel PC-funksjoner / Bruk av COMPANION SUITE IH / Firmvare-oppdatering).

36 Maskinens funksjonert Foreta spesielle sendeopsjoner Innstillingene som du foretar her gjelder for den aktuelle faksjobben. Etter at din multifunksjonsmaskin har utført jobben, returnerer den til fabrikksinnstillingene. Oppløsning I begynnelsen av faksprosessen, trykk knappen COL/ h/f/f helt til symbolet for den ønskete oppløsningen vises på displayet: Vises ikke noe symbol på displayet, er standardoppløsningen innstilt (for sort/hvite dokumenter uten spesielle egenskaper). h for sort/hvite dokumenter med tekster med liten skrift eller tegninger f for sort/hvite dokumeter med mange detaljer F for sort/hvite fotoer COL for fargefakser Ta en kopi med den valgt oppløsningen for å fastsette den korrekte innstillingen! Trykk én av de to K-knappene (farge eller sort/hvitt); faksmeldingen skrives ut. Sende fakser via menyen Dersom du sender fakser (i sort/hvitt eller farge) via menyen finnes følgende innstillingsmuligheter: 1 Legg dokumentet inn slik det beskrives i kapittel Installering / Legge inn dokumenter. Om du ønsker å sende en fargefaks, aktivér fargefaks-modusen (se Sende fargefakser). 2 Trykk på MENU/OK og Tast inn mottakerens faksnummer, eller velg en oppføring i telefonboken (m), fra gjenvalgslisten (³) eller via det angjeldende kortnummeret (A I) (Crystal 650). Trykk OK. 4 Oppgi på talltastaturet tidspunktet når du ønsker å overføre faksen (innenfor 24 timer), f. eks for kl. 17:30. Herved kan du utnytte f. eks. gunstigere telefontakster, du kan nå en mottaker til et bestemt tidspunkt eller du kan ta hensyn til tidsforskyvninger. Trykk OK. 5 Innstill kontrasten med /: + forsterker kontrasten, - reduserer kontrasten. Trykk OK. 6 Hvis du ønsker å sende en dokumentside, velg / send, og trykk OK. Hvis du ønsker å sende et dokument med flere sider, legg inn ytterligere en side, og velg med tasten / NESTE SIDE. Trykk OK; faksmeldingen sendes. Overføringsrapport Utskrift Overføringsrapporten gir deg informasjon om resultatet for overføring av en melding. 1 Trykk på MENU/OK og 361. Med / velger du en opsjon: PÅ overføringsrapporten skrives ut etter hver overføring, selv om fakssendingen ble avbrutt. AV det skrives ikke ut noen rapport. Du kan skrive ut en overføringsrapport etterskuddsvis via faksjournalen (se kapittel Tips & Tricks / Skrive ut journalen). 2 Bekreft med OK. Motta fakser Dersom du ikke har forandret fabrikksinnstillingen for faksmottaket skrives mottatte fakser automatisk ut. Dersom papirmateren er tom for papir, eller det mangler blekkpatroner, lagrer maskinen innkommende fakssendinger (se også Tømme meldingsminne). På displayet får du informasjoner om lagerstatus. Etter fotoutskrift på format, legg A4- eller letter-papir inn i arkmateren ellers skrives innkommende fakser ufullstendig ut eller de går tapt. (Med funksjonene 241 og 242 innstiller du både papirformatet og papirsorten slik at din multifunksjonsmaskin gjenkjenner papirsorten som du har satt inn). Foreta ytterligere mottaksopsjoner Utskrift i flere eksemplarer Du kan bestemme på forhånd at fakssendinger du mottar skrives ut flere ganger. Trykk på MENU/OK og 351. Oppgi det ønskete antallet (1 til 99), og trykk OK. Sortert utskrift En flersidig faks skrives ut sortert etter sidetallet. De sist mottatte sidene skrives ut først. Denne funksjonen kan du slå av: Trykk på MENU/OK og 352. Velg med tasten /. For å slå på, velg PÅ. Bekreft med OK Faks

37 Motta fakser på PCen Dersom du har installert den vedlagte programpakken og har tilkoblet din maskin til PCen kan du innstille om du ønsker å motta fakser på PCen og/eller på maskinen (se avsnitt PC-funksjoner / Bruk av Companion Suite IH / Faks). Mottak av fargefakser på PCen er ikke mulig. Æ 1 Trykk på MENU/OK og Med / velger du den ønskete opsjonen: AV fakser mottas utelukkende på din multifunksjonsmaskin. AUTOMATISK dersom PCen er slått på og det finnes en forbindelse til din maskin mottas innkommende fakser på PCen. 3 Bekreft med OK. Skrive ut fakser i forminsket format Innkommende faksmeldinger skrives ut noe forminsket for å forhindre at informasjoner går tapt. Denne funksjonen kan du slå av. Trykk MENU/OK og 275. Velg med tasten / av. For å slå på, velg på. Bekreft med OK. Sperre for automatisk faksutskrift Dersom du ønsker å forhindre automatisk utskrift av mottatte fakser kan du beskytte tilgangen med en sperrekode. Fakser lagres i meldingsminnet og skrives først ut etter inntasting av den respektive koden. Lagre sperrekoden Trykk på MENU/OK og 343. Oppgi på talltastaturet en firesifret sperrekode, og trykk OK. Om du allerede har lagret en kode, oppgi først den gamle sperrekoden før du forandrer koden. Deaktivere/Aktivere Trykk på MENU/OK og 342. Tast inn sperrekoden og trykk OK. Velg med tasten / PÅ, og trykk OK for å motta fakser fra minnet. Sperren kobler seg automatisk inn igjen etter hver bruk. For å slå av sperren, velg / AV, og trykk OK. Skrive ut fakser Trykk på MENU/OK og 341. Tast inn sperrekoden og trykk OK. De mottatte faksene skrives ut og slettes fra minnet. 8. Faks Tømme meldingsminnet Innkomne faksmeldinger skrives straks ut og slettes fra lageret, bortsett fra multifunksjonsmaskinen holder på å utføre en utskrifts- eller kopieringsjobb. maskinen er tom for papir. det ikke er satt inn blekkpatroner, eller patronene er tomme. du har sperret for automatisk utskrift med en kode. Når meldingsminnet er fullt (opptil 2 MB lagerplass) kan du ikke motta flere meldinger. På displayet får du informasjoner om lagerstatus. Dersom lageret er fullt kan du verken motta eller sende fakser, og heller ikke gjennomføre noen funksjoner. Tøm lageret ved å legge inn papir og/eller patroner, og trykk Y-knappen for å starte faksutskriften. Når en fakssending er skrevet ut slettes denne Æfra minnet. Dersom utskriftsprosessen for en fakssending avbrytes forblir den fortsatt lagret. Polling mottak Polling mottak på et senere tidspunkt Med denne funksjonen kan du hente dokumenter som ligger klare for henting på et annet faksapparat. 1 Trykk på MENU/OK og Oppgi nummeret til abonnenten der du ønsker å avhente en faks. Trykk OK. 3 Oppgi tidspunktet for avhenting av dokumentet (innenfor 24 timer), f. eks for kl. 17:30. Trykk Y-knappen. Henting av en faks til et senere tidspunkt gjør det mulig å utnytte gunstigere telefontakster, eller å ta hensyn til tidsforskyvninger. 8. Faks 37

38 Maskinens funksjonert Polling send Du har mulighet å klargjøre et dokument på multifunksjonsmaskinen for avhenting fra andre apparater. 1 Legg dokumentet med skriftsiden ned inn i flatskanneren (se kapittel Installering / Legge inn dokumenter). 2 Trykk på MENU/OK og Med / velger du en av de følgende opsjonene: EnkeL dokumentet kan avhentes en gang. Deretter slettes det fra minnet. Trykk OK. flere dokumentet kan avhentes fra minnet så ofte som ønskelig. Trykk OK. (Slett dokumentet fra minnet for å avslutte avhentingen se kapittel Tips & Tricks / Bearbeide jobber). 4 Med / innstiller du den ønskete kontrasten, og bekrefter med OK. 5 Hvis du ønsker å sende en dokumentside, velg / send, og trykk OK. Hvis du ønsker å sende et dokument med flere sider, legg inn ytterligere en side, og velg med tasten / NESTE SIDE. Trykk OK. 6 Dokumentet er klar for avhenting. Endre faksinnstillinger Med etterfølgende funksjoner endrer du fabrikksinnstillingene. Vi anbefaler at du forandrer standardinnstillingene kun ved hyppig bruk. Faksoppløsning Dersom du ofte sender faksdokumenter som krever en annen oppløsning kan du endre standardinnstillingen (= VANLIG): 1 Trykk på MENU/OK og Med / velger du oppløsningen som du ønsker å bruke som ny standardinnstilling for fakssendinger. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til siste menypunkt; med X-knappen oppretter du utgangsmodusen. Uten visning av toppteksten Dersom du ikke ønsker at din avsenderidentifisering (= topptekst) vises på utgående meldinger kan du sende fakser uten at toppteksten vises: Legg merke til at mange mottakere har innstilt Æsine apparater slik at meldinger uten avsenderidentifisering avvises. 1 Trykk på MENU/OK og Velg med / AV, og bekreft med OK. Toppteksten vises ikke. Med C går du tilbake til siste menypunkt; med X-knappen oppretter du utgangsmodusen. Innstille overføringshastigheten Dersom du ofte sender meldinger til linjer med dårlig forbindelseskvalitet kan du redusere overføringshastigheten. Saktere overføringshastighet sørger for bedre Æoverføringskvalitet, men øker overføringstiden. 1 Trykk på MENU/OK og Med / velger du den ønskete overføringshastigheten. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til siste menypunkt; med X-knappen oppretter du utgangsmodusen. Displayvisning Du kan innstille hvilke informasjoner displayet skal vise under overføringsprosessen. 1 Trykk på MENU/OK og Med / velger du en av de følgende opsjonene: HAST. overføringshastigheten vises SIDENUMMER det aktuelt sendte sidetallet vises 3 Bekreft med OK. Med C går du tilbake til siste menypunkt; med X-knappen oppretter du utgangsmodusen Faks

39 Skrive ut tidsstempel Multifunksjonsmaskinen skriver et ytterligere inngangsstempel (= tidsstempel) på den nedre randen av innkommende fakssendinger. Denne funksjonen kan du slå av. 1 Trykk på MENU/OK og Velg med tasten / av. For å slå på, velg på. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til siste menypunkt; med X-knappen oppretter du utgangsmodusen. Mottakshastighet Dersom du ofte mottar meldinger fra linjer med dårlig forbindelseskvalitet kan du redusere mottakshastigheten. 1 Trykk på MENU/OK og Med / velger du den ønskete mottakshastigheten. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til siste menypunkt; med X-knappen oppretter du utgangsmodusen. 8. Faks 8. Faks 39

40 Maskinens funksjonert 9. SMS» (Crystal 660; avhengig av land og nettverk) Med din multifunksjonsmaskin kan du sende og motta SMS-(Short Message Service-)meldinger. Dersom du har installert vedlagte programpakke og tilkoblet maskinen til din datamaskin kan du administrere SMS-meldinger også på PCen (se avsnitt PC-funksjoner / Bruk av Companion Suite IH / SMS). SMS forutsetninger Din maskin er forhåndsinnstilt for bruk av SMS-tjenester. For at SMS skal fungere må din telefontilkobling CLIP være frikoblet (se kapittel Innstillinger / Nummervisning (CLIP)). Dersom problemer opptrer ved overføring av SMSer kan årsaken være at du bruker et hemmelig nummer, eller at din multifunksjonsmaskin drives med et eldre ISDN-anlegg (se kapittel Innstillinger / ISDN-tilkobling). Det er mulig at du ikke kan sende eller motta SMS-meldinger fra en hussentral (avhengig av land og nett). Vennligst informér deg hos din tjenesteleverandør om du må anmelde deg for bruk av SMS. til hvilke mobiloperatører du kan sende SMSer og fra hvilke mobiloperatører du kan motta SMSer. hvilke kostnader beregnes for sending og eventuelt for mottak av SMSer. hvilke tilleggstjenester og funksjoner som står til disposisjon. Sende SMS 1 Trykk» to ganger (eller MENU/OK, 51 og OK). 2 Tast inn teksten som du vil sende. Maksimalt kan du legge inn 160 tegn. Klaff opp beskyttelsesdekselet på bokstavtastaturet. Trykk samtidig + og den ønskete knappen for å taste inn store bokstaver. Disponible spesialtegn fremstilles til høyre ovenfor bokstavtastaturet og kan tastes inn ved å trykke Ü-knappen samtidig med den respektive bokstavknappen (f. eks. for + trykker du samtidig Ü- knappen og Q). Mellomrom taster du inn med ½. Om du ønsker å tilføye linjeskift, trykk J. Dersom du har tastet inn et feil tall eller en feil bokstav, kan du korrigere inntastingen med / og C. Etter inntastingen, trykk OK. Tilføy et bilde til din SMS etterskuddsvis, og send meldingen som MMS. Etter inntasting av tekst, trykk Á. Menyen fortsetter automatisk med sending av en MMS-melding (se kapittel MMS / Sende MMS). Du kan skrive ut SMS-meldingen før du sender den. Trykk én av de to K-knappene; SMSen skrives ut. 3 Tast inn mottakerens telefonnummer. Til dette finnes flere muligheter: Manuell inntasting av telefonnummeret: Tast inn mottakerens telefonnummer med talltastaturet. Telefonbok: Trykk m. Hent den ønskete oppføringen i telefonboken ved å taste inn de respektive første bokstavene på bokstavtastaturet, og velg den ønskete oppføringen med /. Liste for gjenvalg: Med ³ henter du frem listen for gjenvalg, og med / slår du det ønskete nummeret ( markerer innkomne oppringinger og valgte numre). Gruppesending: Du kan sende SMS-meldinger til flere mottakere. Slå faksnummeret på én av de ovenfor beskrevne måter, og trykk À etter hver inntasting. På denne måten kan du oppgi opptil ti numre. 4 Etter inntasting av telefonnummeret, trykk»; din SMS-melding sendes. Om du ønsker å avbryte SMS-overføringen og gå tilbake til utgangsmodusen, trykk X to ganger. Dersom abonnenten er opptatt slår multifunksjonsmaskinen telefonnummeret på nytt med fastlagte intervaller. Hvis du ønsker å avbryte forsøkene på gjenvalg må du slette SMS-meldingen fra minne (se kapittel Tips & Tricks / Bearbeide jobber). Etter avsluttet overføring, og avhengig av innstillingen, skriver maskinen ut en overføringsrapport (se Faks / Overføringsrapport Utskrift). Motta SMS Dersom du har mottatt en SMS blinker kontrollampen ved siden av knappen», og på displayet vises W-symbolet. Mottatte SMS-meldinger skrives ut automatisk. Hvis du har slått av funksjonen for automatisk utskrift ( se også Endre SMS-innstillinger) leses nye SMSer inn i meldingsminne SMS

41 Lese SMS 1 Trykk» og OK (eller MENU/OK og 52). 2 Med / velger du SMS-meldingen som du ønsker å lese, trykk deretter OK. (Uleste meldinger er markert med en asterisk * ). 3 Med / beveger du cursoren gjennom teksten. I slutten av SMS-meldingen vises avsender og mottakstidspunkt. Med C går du tilbake til siste menypunkt; med X-knappen oppretter du utgangsmodusen. Skrive ut SMS Dersom automatisk utskrift er slått av (se også Endre SMS-innstillinger ), eller du ønsker å skrive ut en SMSmelding på nytt kan du skrive ut lagrete SMS-meldinger via menyen. 1 Trykk» og K (eller MENU/OK og 53). 2 Med / velger du SMS-meldingen du ønsker å skrive ut: Valgt trykk OK, og velg med / SMS-meldingen som skal skrives ut. Bekreft med OK. NY bekreft med OK. Alle uleste SMSer skrives ut. ALLE trykk OK. Alle lagrete SMS-meldinger skrives ut. Tømme meldingsminnet Når meldingsminnet er fullt (opptil 2 MB lagerplass) kan du ikke motta flere meldinger. -symbolet på displayet informerer om lagerstatus. Ved å slette meldinger holder du meldingsminnet klart for mottak. 1 Trykk på MENU/OK og Med / velger du hvilke SMS-meldinger du ønsker å slette: Valgt trykk OK, og velg med / SMS-meldingen som skal skrives ut. Bekreft med OK. alt lest bekreft med OK. Alle leste meldinger slettes. ALLE trykk OK. Alle lagrete meldinger slettes. Legg merke til at ikke bare SMS-meldinger Æslettes fra minnet, men også MMS-meldinger (se kapittel MMS / Motta MMS). SMS til e-post eller faks (avhengig av land og nettverk ) Du kan sende SMS-meldingen til en e-postadresse eller som fakssending til et faksapparat. SMS til e-post 1 Trykk» to ganger (eller MENU/OK, 51 og OK). Tast inn teksten slik det beskrives under SMS. Trykk OK. 2 Velg med / E-post:, og bekreft med OK. 3 Oppgi abonnentens e-postadresse, eller velg en oppføring fra telefonboken (m). Vennligst observér at e-postadresser ikke må Æinneholde noen mellomrom! 4 Etter inntasting av telefonnummeret, trykk»; din SMS-melding sendes. SMS til faks 1 Trykk» to ganger (eller MENU/OK, 51 og OK). Tast inn teksten slik det beskrives under SMS. Trykk OK. 2 Velg med / FAks, og bekreft med OK. 3 Oppgi abonnentens faksnummer, eller velg en oppføring fra telefonboken (m). 4 Etter inntasting av telefonnummeret, trykk»; din SMS-melding sendes. Foreta utvidete sendeopsjoner (avhengig av land og nettverk ) SMS til subadresse Med en subadresse sender du en SMS-melding til et bestemt faksapparat som er koblet sammen med andre apparater til en telefonlinje. Tilføy subadressen direkte til nummeret; hvis apparatets subadresse lyder f. eks. 1, velg SMS til brukerkonto Noen SMS-mottaksapparater kan administrere flere brukerkontoer. Slik sender du en SMS-melding til en bestemt bruker av et apparat: 1 Trykk» to ganger (eller MENU/OK, 51 og OK). Tast inn teksten som du ønsker å sende slik det beskrives under Sende SMS. Trykk OK. 9. SMS 9. SMS 41

42 Maskinens funksjonert 2 Oppgi abonnentens telefonnummer, eller velg en oppføring ut av telefonboken (m). Bekreft med OK. 3 Tast inn navnet på mottakerens brukskonto. Trykk»; din SMS-melding sendes. Endre SMSinnstillinger Med etterfølgende funksjoner endrer du fabrikksinnstillingene. Vi anbefaler at du forandrer standardinnstillingene kun ved hyppig bruk. SMS- Leverandør I din multifunksjonsmaskin er fra fabrikkens side alle nummere lagret som du trenger for å sende eller motta SMS-meldinger. Dersom du ønsker å skifte til en annen telefonoperatør eller å motta SMS-meldinger også fra andre operatører, må du lagre de respektive nummerne i SMS-sentralen (de nødvendige informasjonene får du fra din telefonoperatør). 1 Trykk på MENU/OK og Velg med / send Nr, og bekreft med OK. Tast inn nummeret som din maskin må slå for å sende en SMS. Bekreft med OK. 3 Velg med / motta nr, og bekreft med OK. Tast inn nummeret til operatøren som din maskin må slå for å sende en SMS. Bekreft med OK. 4 I tillegg kan du motta SMS-meldinger via en annen SMS-sentral. Velg MENU/OK og 552, og bekreft med OK. Tast inn det andre operatørnummeret for SMS-mottak. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangsmodu- sen. Automatisk SMS-utskrift Din multifunksjonsmaskin skriver ut SMS-meldinger automatisk. Du kan slå av automatisk utskrift. 1 Trykk på MENU/OK og Velg med / AV, og bekreft med OK. SMS-meldinger mottas i minnet. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. Avsenderens navn Dersom du ikke ønsker at din avsenderidentifisering (= topptekst) vises på utgående SMS-meldinger kan du koble ut visning av toppteksten: 1 Trykk på MENU/OK og Velg med / AV, og bekreft med OK. Toppteksten vises ikke. Vær oppmerksom på at avsenderidentifiseringen teller som tekst, og reduserer antall tegn du kan bruke i selve SMS-meldingen. Med C går du tilbake til siste menypunkt; med X gjenoppretter du utgangsmodusen. Mottaksbekreftelse Du kan rekvirere en mottaksbekreftele når SMS-sentralen har sendt din SMS-melding videre til mottakeren, eller gyldighetsperioden er utløpt. Mottaksbekreftelsen er ingen lesebekreftelse! Æ Rekvirering av en mottaksbekreftelse er muligens kostnadspliktig. Informér deg ved behov hos din telefonoperatør. 1 Trykk på MENU/OK og Velg med / på, og bekreft med OK. For å slå av mottaksbekreftelsen, gjenta prosessen, og velg AV. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. Subadresse (terminal ID) (avhengig av land og nettverk ) Dersom du har flere apparater med SMS-funksjon som er tilkoblet en telefonlinje kan du tildele apparatene subadresser. SMS-meldinger kan så sendes til et bestemt apparat. 1 Trykk på MENU/OK og Tast inn et tall fra 0 til 9 som subadresse. Avsenderen kan sende en SMS-melding direkte til dette apparatet ved å tilføye subadressen til telefonnummeret. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen SMS

43 Gyldighet Med funksjon 557 kan du fastlegge tidsrommet for lagring av din SMS på SMS-sentralens server dersom mottakeren ikke kan nåes. I dette tidsrommet prøver sentralen å videresende SMS-meldingen til mottakeren. Dersom din SMS-melding ikke kan leveres i dette tidsrommet slettes SMS-meldingen fra serveren. 1 Trykk på MENU/OK og Med / velger du blant følgende innstillinger. 6 Hours, 1 DAG, 1 uke og MAXIMum. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. Signal om nye meldinger Du informeres med et lydsignal når du har mottatt en SMS-melding. Denne funksjonen kan du slå av. 1 Trykk på MENU/OK og Velg med / AV, og bekreft med OK. Nye SMSmeldinger mottas uten lydsignal. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. 9. SMS 9. SMS 43

44 Maskinens funksjonert 10. MMS» (Crystal 660; avhengig av land og nettverk) Med din multifunksjonsmaskin kan du sende hhv. motta MMS- (Multimedia Message Service-) meldinger. MMS er en multimedial utvidelse som muliggjør å kombinere tekster og bilder som meldinger. Via fastnettets MMS-tjeneste kan du overføre disse multimediale meldinger til tilkoblinger i fastnettet (analoge apparater og ISDN-anlegg) og til mobilnettet. Dessuten kan du sende MMS-meldinger til e-postadresser. MMS-forutsetninger Din maskin er fra fabrikken forhåndsinnstilt for bruk av fastnettets MMS-tjeneste. En spesiell påmelding er ikke nødvendig. Dersom det opptrer problemer, vennligst kontakt din telefonoperatør, eller kontrollér innstillingene for din maskin (se også Endre MMS-innstillinger). Henvisninger vedr. MMS-bruk: For å kunne sende og motta MMS-meldinger må SMS-funksjonen være åpnet for din forbindelse og fungere feilfritt (se kapittel SMS / SMS-forutsetninger). Hvis du driver din multifunksjonsmaskin fra PA- BXen, sørg for at du har innstilt PABX som din telefontilkoblingsmåte (se kapittel Innstillinger / Hussentral (PABX)). Det er mulig at du ikke kan sende eller motta MMS-meldinger fra en hussentral (avhengig av land og nett). Når du sender en MMS-melding for første gang påmeldes din multifunksjonsmaskin helt automatisk. Send først en MMS til ditt eget telefonnummer for å registrere din maskin for MMS-tjenesten, og for å kontrollere funksjonsevnen. Vennligst merk at ikke alle fastnettoperatører er tilkoblet til fastnettets MMS-tjeneste! Dersom problemer opptrer ved overføring av MM- Ser kan årsaken være at du bruker et hemmelig nummer, eller at din multifunksjonsmaskin drives med et eldre ISDN-anlegg som ikke støtter CLIP (se kapittel SMS / Forutsetninger). Dersom mottakerens terminal ikke er egnet for MMS får mottakeren en SMS-melding med informasjon om en internettadresse der MMS-meldingen kan avhentes hhv. leses. Datavolum for overføringer innenfor fastnettet (opp til 500 kb) og til mobiltelefoner (opp til 100 kb) er avhengig av operatøren. Informér deg ved behov hos din telefonoperatør. Overføringstiden for en MMS-melding er avhengig av modemhastighet, datavolum og kvalitet på linjen. Med en overføringshastighet på bps sørger multifunksjonsmaskinen for en kort overføringstid. Vennligst informér deg hos din tjenesteleverandør til hvilke mobiloperatører eller fastnettoperatører du kan sende MMS-meldinger, og fra hvilke operatører du kan motta MMSer. hvilke kostnader som beregnes for å sende og eventuelt for å motta MMS-meldinger. hvilke datamengder du kan overføre. hvilke tjenester og funksjoner som står til disposisjon. Sende MMS Lag din individuelle MMS-melding ved å oppgi en tekst og tilføye et valgfritt bilde (i formatene A4, A5, foto (10 15) eller visittkortstørrelse). Datavolum for din MMS-melding er begren- (se også MMS-forutsetninger). Legg dessu- Æset ten merke til formatbegrensningene for mobile terminaler. For detaljert informasjon, vennligst kontakt din telefonoperatør. 1 Trykk», og velg med / MMS. Bekreft med OK. 2 Velg med /, om du ønsker å skanne bildet for din MMS-melding, eller om du skal velge bildet fra at minnekort. Bekreft med OK. Skanne bildet a b Legg dokumentet med skriftsiden ned inn i flatskanneren (se kapittel Installering / Legge inn dokumenter). Med / velger du det ønskete dokumentformatet og bekrefter med OK. A5 Lese bildet fra minnekortet a Sett minnekortet inn i den angjeldende kontakten på apparatet, og bekreft med OK. På displayet vises en melding med antall bildefiler som apparatet har identifisert. Deretter åpner fotomenyen seg. Du kan skrive ut en indeks med bildefilene, velge et bilde, eller analysere minnekortet på nytt (se også kapittel Fotoskriver) MMS

45 b Velg med / velg bilde. Velg med / et av bildene på minnekortet. Bekreft med OK. Med X returnerer du til fotomenyen. 3 Tast inn den ønskete teksten, eller i det minste et mellomrom, for å sende fotofiler som vedlegg. Klaff opp beskyttelsesdekselet på bokstavtastaturet. Trykk samtidig + og den ønskete knappen for å taste inn store bokstaver. Disponible spesialtegn fremstilles til høyre ovenfor bokstavtastaturet og kan tastes inn ved å trykke Ü-knappen samtidig med den respektive bokstavknappen (f. eks. for + trykker du samtidig Ü- knappen og Q). Mellomrom taster du inn med ½. Om du ønsker å tilføye linjeskift, trykk J. Dersom du har tastet inn et feil tall eller en feil bokstav, kan du korrigere inntastingen med / og C. Du kan skrive ut MMS-meldingen før du sender den. Trykk én av de to K-knappene (farge eller sort/hvitt); MMSen skrives ut. 4 Etter inntasting av teksten, trykk OK. 5 Oppgi referanseteksten (maks. 40 tegn; spesialtegn fremstilles ikke), og bekreft med OK. Om du ikke ønsker å ha en tittel foran din MMS-melding, trykk OK uten inntasting av text. 6 Du kan sende din MMS-melding enten til et telefonnummer eller til en e-postadresse: MMS til telefonnummer Tast inn mottakerens telefonnummer. Til dette finnes flere muligheter: Manuell inntasting av telefonnummeret: Tast inn mottakerens telefonnummer med talltastaturet. Telefonbok: Trykk m. Hent den ønskete oppføringen i telefonboken ved å taste inn de respektive første bokstavene på bokstavtastaturet, og velg den ønskete oppføringen med /. Liste for gjenvalg: Med ³ henter du frem listen for gjenvalg, og med / slår du det ønskete nummeret ( markerer innkomne oppringinger og valgte numre). Gruppesending: Du kan sende MMS-meldinger til flere mottakere. Slå faksnummeret på én av de ovenfor beskrevne måter, og trykk À etter hver inntasting. På denne måten kan du oppgi opptil ti numre. Etter inntasting av telefonnummeret, trykk»; din MMS-melding sendes. MMS til e-post Når du oppfordres å oppgi et telefonnummer, trykk OK. Displayet skifter til opsjon e-post. Oppgi e-postadressen til mottakeren, eller velg en oppføring i telefonboken (m). Vennligst observér at e-postadresser ikke må Æinneholde noen mellomrom! Det er ikke mulig å sende en MMS-melding til flere e-postadresser. Etter inntasting av e-postadressen, trykk»; din MMS-melding sendes. 8 Vent til overføringen er avsluttet før du gjennomfører flere funksjoner på din multifunksjonsmaskin. Dersom din MMS-melding overskrider et datavolum på 100 kb vises en advarsel om at muligens ikke alle terminaler (f. eks. mobiltelefoner) kan motta MMS-meldinger i denne størrelsen. Ønsker du allikevel å sende meldingen, trykk OK. Så lenge en MMS-melding finnes i listen over jobber, kan du ikke sende flere MMS-meldinger. Slett MMSmeldingen fra jobblisten (se Tips & Tricks / Bearbeide jobber). Om du ønsker å avbryte en MMS-overføring og gå tilbake til utgangsmodus, trykk X to ganger. Etter avsluttet overføring, og avhengig av innstillingen, skriver maskinen ut en overføringsrapport (se Faks / Overføringsrapport Utskrift). Motta MMS Dersom du har mottatt en MMS blinker kontrollampen ved siden av knappen», og på displayet vises W-symbolet. Mottatte MMS-meldinger hentes automatisk fra serveren og skrives ut. Du kan slå av både den automatiske hentefunksjonen og den øyeblikkelige utskrift av MMS-meldinger (se også Endre MMS-innstillinger). Dersom en mottatt MMS-melding overskrider formatbegrensningene, forminsker eller komprimerer multifunksjonsmaskinen MMSen til den riktige størrelsen. Lese MMS Når en MMS-melding er kommet inn får du en SMSinformasjon. Innholdet på SMS-informasjonen kan du avlese på displayet: 1 Trykk» og OK (eller MENU/OK og 52). 2 Med / velger du den ønskete SMS-informasjonen som du bekrefter med OK. (Uleste meldinger er markert med en asterisk * ). 3 Med / beveger du cursoren gjennom teksten. SMS-informasjonen informerer om avsender, referanse og hentestatus av den deponerte MMS-meldingen. 4 Trykk OK for å skrive ut MMS-meldingen straks hhv. for å avhente den fra serveren: 10. MMS 10. MMS 45

46 Maskinens funksjonert a Dersom du ikke har endret fabrikksinnstillingen, skrives MMS-meldingen, som er grunnlaget for SMS-informasjonen, straks ut. b Dersom du har satt innstillingen på manuell MMSmottak (se også Endre MMS-innstillinger) kan du velge om du ønsker å hente MMS-meldingen fra serveren. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. MMS utskrift Dersom den øyeblikkelige utskriften er slått av (se også Endre MMS-innstillinger), eller du ønsker å skrive ut en MMS-melding på nytt, kan du skrive ut lagrete MMS-meldinger via menyen. 1 Trykk» og K (eller MENU/OK og 53). 2 Med / velger du MMS-meldingen du ønsker å skrive ut: Valgt trykk OK, og velg med / meldingen som skal skrives ut. Bekreft med OK. NY bekreft med OK. Alle nye MMSer skrives ut. ALLE trykk OK. Alle lagrete MMSer skrives ut. Dersom apparatet er innstilt på automatisk ÆMMS-mottak, skrives den valgte MMS, som er grunnlag for SMS-informasjonen, straks ut. Dersom du har innstilt på manuelt MMS-mottak må du laste den ønskete MMS-meldingen først ned fra serveren. Bekreft med OK for å avhente MMS-meldingen. En indikator på displayet informerer om overføringsstatus. Tømme meldingsminne Når meldingsminnet er fullt (opptil 2 MB lagerplass) kan du ikke motta flere meldinger. -symbolet på displayet informerer om lagerstatus. Ved å slette meldinger holder du meldingsminnet klart for mottak. 1 Trykk på MENU/OK og Med / velger du MMS-meldingene du ønsker å slette: Valgt trykk OK, og velg ut med / meldingen du ønsker å slette. Bekreft med OK. alt lest bekreft med OK. Alle leste meldinger slettes. ALLE trykk OK. Alle lagrete meldinger slettes. Legg merke til at ikke bare MMS-meldinger Æslettes fra minnet, men også SMS-informasjonene. I manuell hentemodus må du laste MMS-meldingene fra serveren til din multifunksjonsmaskin for å kunne slette dem. Ellers sletter du kun SMS-informasjonen, og du mottar fortsatt informasjoner om at MMSer ligger klar på serveren. Ikke hentede SMS-meldinger slettes fra serveren etter en viss tid. For nærmere informasjon, vennligst kontakt din telefonoperatør. Endre MMSinnstillinger Med etterfølgende funksjoner endrer du fabrikksinnstillingene. Vi anbefaler at du forandrer standardinnstillingene kun ved hyppig bruk. Automatisk hentefunksjon Din multifunksjonsmaskin er innstilt slik at den henter mottatte MMS-meldinger automatisk fra serveren. Du kan slå av den automatiske hentefunksjonen og laste dine MMS-meldinger manuelt ned fra serveren. 1 Trykk på MENU/OK og Velg med / MANUELL, og bekreft med OK. Den manuelle hentemodus er aktivert. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. Automatisk MMS-utskrift Din multifunksjonsmaskin er forhåndsinnstilt for å skrive hentede MMS-meldinger ut automatisk. Du kan slå av automatisk utskrift. 1 Trykk på MENU/OK og Velg med / AV, og bekreft med OK. MMSene mottas i meldingsminnet. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. Signal om nye beskjeder Du informeres med et lydsignal når du har mottatt en SMS-informasjon. Før MMS-utskrift hører du en lang pipetone. Dersom en MMS-melding ikke kan lastes inn fra serveren høres tre korte lydsignaler. 1 Trykk på MENU/OK og Velg med /, og bekreft med OK for å slå av informasjonssignalene. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen MMS

47 MMS-leverandør Din maskin er fra fabrikken forhåndsinnstilt for bruk av fastnettets MMS-tjeneste. Dersom det oppstår problemer, eller du ønsker å skifte til en annen telefonoperatør eller å motta MMS-meldinger også fra andre operatører, må du lagre de respektive data i MMS-sentralen (de nødvendige informasjonene får du fra din telefonoperatør). Du må kun endre innstillingene for MMS- nå du oppfordres til dette av autori- Æsentralen serte servicepersoner! 10. MMS Telefonnummer 1 Trykk på MENU/OK og Velg med / NR. TIL SENTER, og bekreft med OK. Tast inn telefonnummeret som din maskin må slå for å sende en MMS-melding. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. Internettadresse (URL) 1 Trykk på MENU/OK og Velg med / URL TIL SENTER, og bekreft med OK. Tast inn adressen som din maskin må slå for å sende en MMS. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. MMS- Konto 1 Trykk på MENU/OK og Velg med / MMS account, og bekreft med OK. Oppgi navnet på din MMS-konto på serveren, og bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. MMS- Passord 1 Trykk på MENU/OK og Velg med / MMS-PASSWD., og bekreft med OK. Oppgi passordet, og bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. 10. MMS 47

48 Maskinens funksjonert 11. Text2Fax» (Crystal 660; avhengig av land og nettverk) Du kan taste inn en tekst på din multifunksjonsmaskin, og sende teksten som faks til en annen terminal. Sende Text2Fax 1 Trykk» (eller MENU/OK, 51 og OK). 2 Tast inn mottakerens faksnummer. Til dette finnes flere muligheter: Manuell inntasting av telefonnummeret: Tast inn mottakerens faksnummer på talltastaturet. Telefonbok: Trykk m. Hent den ønskete nummeroppføringen ved å taste inn de respektive første bokstavene på tastaturet, eller ved å velge den ønskete oppføringen med /. Liste for gjenvalg: Med ³ henter du frem listen for gjenvalg, og med / slår du det ønskete nummeret ( markerer innkomne oppringinger og valgte numre). Gruppesending: Du kan sende faksdokumentet til flere mottakere. Slå faksnummeret på én av de ovenfor beskrevne måter, og trykk À etter hver inntasting. På denne måten kan du oppgi opptil ti numre. Trykk OK. 3 Tast inn teksten som du ønsker å sende (maks tegn) Klaff opp beskyttelsesdekselet på bokstavtastaturet. Trykk samtidig + og den ønskete knappen for å taste inn store bokstaver. Disponible spesialtegn fremstilles til høyre ovenfor bokstavtastaturet og kan tastes inn ved å trykke Ü-knappen samtidig med den respektive bokstavknappen (f. eks. for + trykker du samtidig Ü- knappen og Q). Mellomrom taster du inn med ½. Om du ønsker å tilføye linjeskift, trykk J. Dersom du har tastet inn et feil tall eller en feil bokstav, kan du korrigere inntastingen med / og C. Du kan skrive ut Text2Fax-beskjeden før du sender den. Trykk én av de to K-knappene (farge eller sort/hvitt); Text2Fax-meldingen skrives ut. 4 Trykk»; din Text2Fax-melding sendes. Om du ønsker å avbryte Text2Fax-overføringen og gå tilbake til utgangsmodusen, trykk X to ganger. Dersom abonnenten er opptatt slår multifunksjonsmaskinen telefonnummeret på nytt med fastlagte intervaller. Hvis du ønsker å avbryte forsøkene på gjenvalg må du slette Text2Fax-beskjeden fra minne (se kapittel Tips & Tricks / Bearbeide jobber). Etter avsluttet overføring, og avhengig av innstillingen, skriver maskinen ut en overføringsrapport (se Faks / Overføringsrapport Utskrift) Text2Fax

49 12. Tips & Tricks Fjerne fastkjørt papir Du må under ingen omstendighet åpne klaf- for fastkjørt papir mens multifunksjons- Æfen maskinen holder på med en utskrift. 1 Dersom papir har kjørt seg fast vises en feilmelding på displayet, og utskriftsjobben stanses. Trykk på snapplåsen på maskinens bakside for å åpne klaffen for fastkjørt papir. 1 Åpne maskinen ved å gripe inn i fordypningen under maskins toppdeksel og klaff maskinhuset oppover. 12. Tips & Tricks 2 Trekk papiret forsiktig ut og lukk klaffen. Bekreft med Y-knappen. 2 Trykk på snapplåsen på patronholderen for å åpne den. Skifte patroner Displayet informerer når patronen snart tar slutt, og må skiftes ut. Når en blekkpatron er tom stanser apparatet utskriftsprosessen, selv om det fortsatt er blekk i de andre patronene. Hver ny patron som du setter inn i maskinen må lades opp ved hjelp av det vedlagte Plug n Printkortet for å sette påfyllingsnivået på 100%. Bruk utelukkende originale blekkpatroner for å oppnå en optimal utskriftskvalitet. 3 Fjern blekkpatronen. Æ Avfallsfjerning av tomme patroner må skje i samsvar med avfallsbestemmelsene i ditt land. Vær forsiktig når du håndterer blekkpatroner slik at blekket ikke kan komme på klær eller gjenstander. Unngå hud- eller øyekontakt (se kapittel Sikkerhetsregler / Blekkpatroner). 12. Tips & Tricks 49

50 4 Ta blekkpatronene ut av innpakningen, fjern innpakningsmaterialet, og trekk beskyttelsesstrimlen forsiktig av. 8 Sett vedlagte Plug n Print-kort med kontaktene oppover inn i slissen under panelet. Maskinens funksjonert Sørg vennligst for at beskyttelsesstrimlen er Ækomplett fjernet. Sørg for ikke å berøre dysene og kontaktene. 5 Sett inn patronen med nesen ned og på skrått lett bikket bakover; den sorte patronen til venstre, den fargete patronen til høyre. 6 Lukk patronholderen. Du hører en klikkelyd når holderens tildekning går i lås. 7 Lukk maskinhuset. 9 Opplading av patronen kan ta et øyeblikk. Når prosessen er avsluttet vises på displayet HAND- LING UTF0rt / fjern KoRT. 10 Trekk Plug n Print-kortet ut. Den nye patronen er nå aktivert. Din maskin gjenkjenner en patron som er aktivert med vedlagte Plug n Print-kort, selv om du tar patronen midlertidig ut. Når du setter den fjernete patronen på plass igjen trenger du ikke å lade den opp på nytt! 11 For å oppnå en optimal utskriftskvalitet anbefaler vi å innrette patronen på nytt etter hver utskifting. Bekreft forespørsel på displayet innrett nå med OK. Trykk X-knappen om du ikke ønsker å innrette patronen på nytt (se også Rengjøring og pleie / Rengjøre og innrette patronene). Innsetting av fotopatroner For de spesielle kravene for en høyverdig fotoutskrift anbefaler vi å bruke en fotopatron. 1 Åpne maskinen og snapplåsen slik det beskrives under Skifte patroner. 2 Ta ut den sorte patronen, og sett inn fotopatronen istedenfor. Opplad denne med det vedlagte Plug n Print-kortet (Se også Skifte patroner). Fotopatronen er aktivert. 3 For å oppnå en optimal utskriftskvalitet anbefaler vi å innrette patronen på nytt etter hver utskifting. Bekreft forespørsel på displayet innrett nå med OK. Trykk X-knappen om du ikke ønsker å innrette patronen på nytt (se også Rengjøring og pleie / Rengjøre og innrette patronene). For å spare kostnader, skift fotopatronen ut med den sorte patronen etter fotoutskriften! Tips & Tricks

51 Lagre de midlertidig fjernete patronene i oppbevaringsboksen for fotopatronen for å beskytte dem mot uttørking og støv. Fjerne utskriftsproblemer Dårlig utskriftskvalitet Dersom din maskin ikke skriver riktig, kan det hende at beskyttelsesstrimlen ikke er helt fjernet fra patronene. Åpne maskinen, og ta patronene ut. Fjern eventuelle folierester. Sett patronene inn igjen og lukk maskinen. For å oppnå en optimal utskriftskvalitet anbefaler vi å innrette patronen på nytt etter hver utskifting. Bekreft forespørsel på displayet innrett nå med OK. Trykk X-knappen om du ikke ønsker å innrette patronen på nytt (se også Rengjøring og pleie / Rengjøre og innrette patronene). Vertikale striper Dersom det finnes vertikale striper på dine utskrifter er det mulig at skannerglasset er forurenset. Rens skannerglasset (se også Rengjøring og pleie). Vise påfyllingsnivå Maskinen registrerer bruk av patronen og beregner så påfyllingsnivået. Påfyllingsnivået oppgis riktig kun når du Æopplader hver nye patron med vedlagte Plug n Print-kort! 1 Trykk på MENU/OK og Med / velger du for hvilken patron påfyllingsnivået skal vises. Trykk OK. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. Journalutskrift Journalen inneholder en liste over de siste 30 meldingsoverføringer (faks, Text2Faks/SMS/MMS-meldinger *). Journalen skrives enten ut automatisk etter 30 overføringer, eller du kan skrive den ut etter behov: Trykk på MENU/OK og 37. Journalen skrives ut. Bearbeide jobber Din multifunksjonsmaskin lager en liste med rekkefølgen over alle sendejobber (fakser, Text2Fax/SMS/ MMS-meldinger *) som enten holder på å utføres, som forberedes for henting eller skal sendes til et senere tidspunkt. Hente eller endre en jobb Status gir opplysning om jobbfunksjonen. Dokumenter på listen kan ha følgende status: TX overføring til et senere tidspunkt DOK sende på anmodning POL faksanmodning til et senere tidspunkt tr. jobben holder på å utføres SMS SMS-overføring * MMS MMS-overføring * Trykk på MENU/OK og 72. Med / velger du jobben som du ønsker å endre, trykk deretter OK. Oppgi de ønskete endringene, og bekreft med OK. Utføre jobber straks Trykk på MENU/OK og 71. Med / velger du jobben som du ønsker å prioritere, trykk deretter OK. Jobben utføres straks. Slette en jobb Trykk på MENU/OK og 73. Med / velger du jobben som du ønsker å prioritere, trykk deretter OK. Bekreft sletting av jobben med OK. Skrive ut en jobb Trykk på MENU/OK og 74. Med / velger du jobben som du ønsker å skrive ut, trykk deretter OK. Skrive ut jobblisten Trykk på MENU/OK og 75. Apparatet skriver ut en liste over alle jobber som skal utføres. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangs- modusen. 12. Tips & Tricks * SMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) 12. Tips & Tricks 51 MMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Text2Fax Crystal 660 (avhengig av land og nettverk)

52 Maskinens funksjonert Sperre maskinen Med denne sperrefunksjonen unngår du at uberettigete personer bruker din multifunksjonsmaskin. Lagre sperrekoden Du må først oppgi koden som skal aktivere hhv. deaktivere sperrefunksjonen. 1 Trykk på MENU/OK og Oppgi på talltastaturet en firesifret sperrekode, og trykk OK. 3 Oppgi sperrekoden enda en gang som bekreftelse, og trykk OK. Om du allerede har lagret en kode, oppgi først den gamle sperrekoden før du forandrer koden. Aktivere tastatursperren 1 Trykk på MENU/OK og Oppgi koden som du har lagret, og trykk OK. 3 Velg med / På, og bekreft med OK. Tastatursperren er aktivert. Først når du oppgir sperrekoden kan du hente frem funksjonene eller sifferne. Sperren kobler seg automatisk inn igjen etter hver bruk. Deaktivere tastatursperren 1 Oppgi koden som du har lagret, og trykk OK. 2 Trykk på MENU/OK og Oppgi koden som du har lagret, og trykk OK. 4 Velg med / AV, og trykk OK. Tastatursperren er deaktivert. Rengjøring og Pleie Din multifunksjonsmaskin er konstruert for drift med lite vedlikehold og trenger også kun lite pleie. Frakoble maskinen fra strømnettet før rengjøringen! Etter et strømbrudd må du oppgi dato og klokkeslett på nytt. Rengjøring av maskinens overflate Bruk en myk og lofri klut for rengjøringen. Via vår bestillingsservice kan du kjøpe spesielle rengjøringskluter (se baksiden av denne bruksanvisningen). Bruk under ingen omstendighet fuktige eller lett tennbare rengjøringsmidler (spray, skuremidler, polish, alkohol osv.) for å unngå skader på de lakkerte delene! Maskinen trenger ingen innvendig rengjø- Pass på at fuktighet ikke trenger inn i Æring. maskinen. Rense skannerglasset 1 Åpne skannerlokket. 2 Tørk forsiktig over skannerglasset med en lofri klut. 3 Lukk skannerlokket. Rense og innrette patronene Dersom utskriftenes kvalitet blir dårligere må alle patronene renses eller innrettes på nytt. 1 Trykk MENU/OK og Patronene renses. 2 Start innretting av patronene med MENU/OK og Din multifunksjonsmaskin skriver ut en testside, og foretar herved automatisk de korrekte parameterinnstillingene for en best mulig utskriftskvalitet. For å oppnå en optimal utskriftskvalitet anbefaler vi å innrette patronen på nytt etter hver utskifting Tips & Tricks

53 Hvis utskriftskvaliteten fortsatt ikke er tilfredsstillende må du rense patronene manuelt: 1 Åpne maskinen og ta patronene ut av holderen (se også Skifte patroner). Rens kontaktene (A) med en tørr og lofri klut. 2 Legg enda en lofri klut på en glatt overflate og stram kluten. Fukt halvparten av kluten (A). Sett patronenes nese (= dysesiden) på det fuktige området (A), og trekk patronene én eneste gang på langs av pilretningen (B) inn i det tørre området (C). Legg merke til den korrekte patronposisjonen Æi samsvar med grafikken ovenfor slik at dysene ikke beskadiges! Du må under ingen omstendighet berøre dysene eller kontaktene med fingrene, og du må ikke riste patronene. Med ER DU SIKKER:NEI avbryter du inntastingen dersom du har oppgitt en feil kode. Slå av tastaturlyden Hver betjening av tastaturet ledsages av en lyd. Du kan slå av tastaturlydene på din maskin. 1 Trykk på MENU/OK og Med talltastaturet oppgir du følgende kode: , og trykk OK. 3 Velg med / ER DU SIKKER:JA, og bekreft med OK. Lyden for tastaturet er slått av Følg instruksjonene 1 3 for å aktivere tastaturlydene på nytt. Med ER DU SIKKER:NEI avbryter du inntastingen dersom du har oppgitt en feil kode. Hurtighjelp Dersom det forekommer et problem som ikke kan løses med beskrivelsene i denne bruksanvisningen, fremgå på følgende måte: 1 Vennligst trekk ut støpselet. 2 Vent i minst ti sekunder og sett støpselet tilbake i stikkontakten. 3 Dersom samme problem forekommer gjentatte ganger, vennligst kontakt vår tekniske kundeservice, eller henvend deg til din forhandler. 12. Tips & Tricks Servicekoder Med funksjon 83 kan du kontrollere og konfigurere fabrikksinnstillingene. Avlese firmvareversjonen Firmvaren bestemmer multifunksjonsmaskinens grunnfunksjoner og anvendelsesmuligheter. Informér deg på vår hjemmeside om den aktuelle firmvareversjonen som tilbys for din maskin og aktualisér firmvaren ved behov (se avsnitt PC-funksjoner / Bruk av Companion Suite IH / Firmvare-update). 1 Trykk på MENU/OK og Med talltastaturet oppgir du følgende kode: , og trykk OK. 3 Velg med / ER DU SIKKER:JA, og bekreft med OK. Displayet viser maskinens aktuelle firmvareversjon. 12. Tips & Tricks 53

54 PC-funksjoner PC-funksjoner PC- systemkrav Multifunksjonsmaskinen kan bare kobles til Æen PC (operativsystem Microsoft Windows). Maskinen er ikke kompatibel med Linux og Apple Macintosh. Operativsystem: Windows 98 SE 2000 (SP 3) ME XP Prosessor: 500 MHz for Windows 98 SE 800 MHz for Windows 2000 ME 1 GHz for Windows XP Arbeidsminne: 128 MB for Windows 98 SE 2000 ME 192 MB for Windows XP Ledig lagringsplass: 700 MB ledig lagringsplass for komplett installasjon av Companion Suite IH Tilkobling: USB-grensesnitt Adapter for trådløst nettverk USB-installasjon: Installér først program- Companion Suite IH, og start deretter Ævaren datamaskinen opp på nytt. Først deretter skal multifunksjonsmaskinen kobles til datamaskinen med en USB-kabel. WLAN-installasjon: Koble først multifunksjonsmaskinen til datamaskinen (nettverket) og foreta de nødvendige innstillingene på multifunksjonsmaskinen for å koble maskinen til nettverket (se Opprette trådløse nettverk (WLAN)). Først deretter skal programvaren Companion Suite IH installeres. Trådløse nettverk: Forutsetninger WLAN er ekstrautstyr, og fungerer bare med Æen originaladapter som kan skaffes via vår bestillingsservice. Nærmere informasjon: www. fax.philips.com 1. Installere drivere og programvare CD-ROMen Companion Suite IH inkluderer: Companion Suite IH installerer enhetsdrivere og kommunikasjonsapplikasjoner (telefonbok, fakser, SMS-meldinger * osv.). Med USB-forbindelsen kan du bruke alle applikasjoner fra Companion Suite IH: du kan bruke multifunksjonsmaskinen som fargeog fotoskriver, sende og motta meldinger (fakser eller SMS *) på datamaskinen samt overføre og bearbeide data (f. eks. telefonbokoppføringer). Med en radiokommunikasjonsforbindelse kan du bruke maskinen som nettskriver. Photo Impression for kreativ fotobehandling og bedre utskriftsvalitet på digitalbilder. Paper Port for skanning og dokumentadministrering. Acrobat Reader for visning og utskrift av PDFfiler. Lukk alle åpne programmer og applikasjoner før du begynner med installeringen. Også aktiverte virusprogrammer kan forstyrre installeringen. Plassér installasjons-cden i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. Installeringsprosessen begynner automatisk. (Dersom installeringsprogrammet ikke starter, finn CD-ROMstasjonen i Windows Explorer, og dobbeltklikk på programmet Setup.exe). Startvinduet for Companion Suite IH vises på skjermen. * SMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Installere drivere og programvare

55 Installering av alle applikasjoner Installer først programvaren Companion ÆSuite IH, og start datamaskinen opp på nytt. Tilkoble først deretter din multifunksjonsmaskin til datamaskinen med en USB-kabel. 1 I startvinduet til Companion Suite IH klikker du på Installer produktene, og i valgvinduet som kommer frem klikker du på Alle produktene for å installere alle applikasjonene fra installerings- CDen (skanner- og skriverdriver, samt programmene Photo Impression og Paper Port). 4 Windows 2000 XP-bruker: Din multifunksjonsmaskin er utviklet og testet av PHILIPS for å gi full kompatibilitet med Windows 2000 og Windows XP. Klikk på Neste for å fortsette installeringen. Programmet Acrobat Reader må installeres Æseparat (se Installering av individuelle applikasjoner). 2 Programmet Photo Impression blir installert. Denne prosessen tar litt tid. Installasjonsveiviseren fører deg videre gjennom installreingen. Bekreft ved å trykke på Neste. 3 Før du fortsetter installeringen må du lese lisensbetingelsene, og akseptere dem ved å trykke på Ja. 5 Klikk på Installere for å starte installeringen av maskindriverne. Dette kan ta noen minutter. Følgende snarveier opprettes på datamaskinens desktop: Companion Director og Companion Monitor (se Bruk av Companion Suite IH). 6 Klikk på Neste for å starte installeringen av programmet Paper Port og applikasjonen One Touch. Programmene i programpakken lagres standardmessig i mappen Programmer på datamaskinen. 7 Til slutt blir du bedt om å starte datamaskinen om igjen. Ta alle disketter ut av stasjonene og klikk på Fullfør. Fjern installasjons-cden først fra CD- ROM stasjonen når du har startet Windows på nytt og installeringen er avsluttet. Hvis du vil, kan du gjenoppstarte datamaskinen også på et senere tidspunkt dersom du har behov for å bearbeide eller lagre åpne programmer. 1. Installere drivere og programvare 1. Installere drivere og programvare 55

56 8 Først når datamaskinen har startet opp igjen skal du koble multifunksjonsmaskinen til datamaskinen med en vanlig USB-kabel. USBgrensesnittet er plassert på baksiden av multifunksjonsmaskinen. I startvinduet skal du klikke på Installér produktet, og velge Personalisert i det neste vinduet som vises for å installere applikasjoner enkeltvis. PC-funksjoner Ved installering av alle applikasjonene er tilkobling via kabel (USB) innsilt fra fabrikken. Du kan også tilkoble multifuksjonsmaskinen trådløst til datamaskinen hhv. det trådløse nettverket (se Installing av individuelle applikasjoner). 9 Din multifunksjonsmaskin identifiseres og registreres som nytt periferutstyr. Ikonene for One Touch og MF Monitor tilføyes til på verktøylinjen nederst til høyre på dataskjermen (ved siden av klokken). Denne prosessen kan ta et lite øyeblikk. Vent til installeringen er avsluttet. 10 Sluttinstalleringen for brukere av Windows 2000 Windows XP: Dersom du bruker operativsystemet Windows XP (SP 2), vises et ekstra vindu ved avslutning av installeringen: Velg Nei, ikke denne gangen, og klikk på Neste. Under Windows XP skal du ved sluttinstalleringen velge Installér programmet automatisk (anbefalt), og klikke på Videre. Windows 2000 XP: Selv om installeringsveiviseren gir beskjed om at periferiutstyret ikke har bestått Windows logo-test, kan du klikke på Ja for å avslutte installasjonen. Installeringer av individuelle applikasjoner (brukerdefinert) Den brukerdefinerte installasjonen bør du velge spesielt dersom du ønsker å installere Companion Suite IH med de nødvendige driverne for nettverksdrift. Finn CD-ROM-stasjonen i Windows Explorer, og dobbeltklikk på programmet Setup.exe for å åpne startvinduet i Companion Suite IH. Eksempel COMPANION SUITE IH: 1 Velg Companion Suite IH ved å klikke på Companion Suite IH. 2 Installeringsveiviseren fører deg videre gjennom installeringen; bekreft med Neste. Aksepter lisensbetingelsene med Ja. Installasjonsprogrammet foreslår en mappe for Companion Suite IH. Du kan velge en annen mappe ved å klikke på Bla gjennom, og velge en mappe. Bekreft med Neste Installere drivere og programvare

57 3 Velg den ønsket forbindelsestype, og klikk på Neste. Du kan også velge begge tilkoblingsmuligheter! USB-forbindelse Velg USB-forbindelse dersom du ønsker å tilkoble multifunksjonsmaskinen til datamaskinen med en USB-kabel. Driverne installeres for USB-forbindelsen. Med en USB-forbindelse får du tilgang til alle bruksområdene for Companion Suite IH 4 Windows 2000 XP-bruker: Din multifunksjonsmaskin er utviklet og testet av PHILIPS for å gi full kompatibilitet med Windows 2000 og Windows XP. Klikk på Neste for å fortsette installeringen. Først når datamaskinen har startet Æopp igjen skal du koble multifunksjonsmaskinen til datamaskinen med en USB-kabel. Du kan ikke koble multifunksjonsmaskinen direkte til nettverket via USB-kabelen! Trådløst nettverk (WLAN) Velg nettverksutskrift dersom du ønsker å integrere multifunksjonsmaskinen i et radionettverk med en WLAN-adapter. Driverne installeres for nettverksskriveren. Med nettverkstilkoblingen kan du bruke multifunksjonsmaskinen utelukkende som nettverkskriver (se kapittel Nettverk / Trådløse nettverk installere (WLAN)). 5 Følg installasjonsveiviserens anvisninger, og start til slutt datamaskinen om igjen. Ta installasjons- CDen ut av CD-ROM-stasjonen etter maskinens nystart. 6 USB-forbindelse: Først etter at datamaskinen er startet opp igjen skal multifunksjonsmaskinen kobles til datamaskinen med en USB-kabel. 7 For sluttinstallering av Windows 2000 XP, vennligst se Installering av alle applikasjoner (instruksjon trinn 10). Installasjons-CDen utfører installeringen av Photo Impression, Paper Port og Acrobat Reader på tilsvarende måte. Bruksanvisninger 1 Finn CD-stasjonen i Windows Explorer, og dobbeltklikk på programmet Setup.exe for å åpne startvinduet i Companion Suite IH. 2 I startvinduet klikker du på Vis brukerveiledningene for å få informasjon om bruksmulighetene for Paper Port. Dersom du ikke ennå har programmet Acrobat Reader på din PC, installér det fra installasjons CDen for å kunne lese bruksanvisningen i PDF-format. 1. Installere drivere og programvare 1. Installere drivere og programvare 57

58 Innholdsoversikt for installasjons-cd-romen 1 Finn CD-stasjonen i Windows Explorer, og dobbeltklikk på programmet Setup.exe for å åpne startvinduet i Companion Suite IH. 2 I startvinduet skal du klikke på Blå i innholdet for å se innholdsoversikten for installasjons-cden. PC-funksjoner Installere drivere og programvare

59 2. Nettverk Du kan enten koble multifunksjonsmaskinen til datamaskinen med en USB-kabel, eller koble den til en datamaskin eller nettverket med en trådløs forbindelse (via radio). Med USB-kabelen kan du koble multifunksjonsmaskinen til en datamaskin som er tilkoblet et nettverk. Andre datamaskiner i dette nettverket kan så få tilgang til multifunksjonsmaskinen når denne er frikoblet. Du kan ikke koble maskinen direkte til et nettverk med USB-kabelen! Med en WLAN-adapter er det mulig å integrere multifunksjonsmaskinen som nettskriver i et eksisterende trådløst nettverk. Dette fungerer utelukkende med en originaladapter som kan kjøpes via vår bestillingsservice. Nærmere informasjon: Trådløst ad hoc-nettverk I et ad hoc-nettverk kommuniserer apparatene jevnbyrdig med hverandre uten formidling via et Access Point (Gateway, Router). Overføringshastigheten i hele adhoc nettverket er avhengig av nettverkets dårligste forbindelse. Overføringshastigheten er avhengig av fysiske distanser samt av hindringer så som vegger eller tak mellom sender og mottaker. Trådløse nettverk Man taler om et trådløst nettverk eller WLAN (Wireless Local Area Network) dersom minst to datamaskiner, skrivere eller annet ekstrautstyr kommuniserer med hverandre i et nettverk med radiobølger (høyfrekvensbølger). Dataoverføringen i det trådløse nettverket er basert på TCP/IP-protokollen. Avhengig av hvordan nettverket er konstruert, taler man om et infrastruktureller et ad-hoc-nettverk. Trådløst infrastruktur-nettverk I et infrastrukturnettverk kommuniserer flere apparater via et sentralt tilgangspunkt Access Point (Gateway, Router). Alle data sendes til Access Point (Gateway, Router), og distribueres videre derfra. Trådløse nettverk installere (WLAN) Man må gjennomføre tre trinn for å integrere multifunksjonsmaskinen i et trådløst nettverk (WLAN): 1 Konfigurér nettverket på din PC. 2 Innrett multifunksjonsmaskinen for nettverksdrift. 3 Installér programvaren Software Companion Suite IH med de nødvendige skriverdriverne på datamaskinen etter at du har satt opp din PC. Før du konfigurerer multifunksjonsmaskinen, Æmå nettverket være installert på din PC og evt. alle andre tilkoblete apparater (flere PCer, Access Point, Gateway, Router), og de må fungere. Alle nødvendige spesifikasjoner for maskinens oppsett, så som nettverksnavn (SSID), radiokanal, WEP-nøkkel, IP-adresse, eller subnett-maske, må være i samsvar med nettverkets spesifikasjoner. På din PC finner du disse spesifikasjonene under Start > Innstillinger > Nettverksforbindelser. Der velger du WLAN. Se bruksanvisningen for din WLAN-adapter for informasjon om hvordan du installerer radionettverket på datamaskinen. Ved større nettverk, kontakt din nettverksadministrator. En problemløs kommunikasjon sikres dersom du også bruker en originaladapter på din PC. De nyeste driverne for originaladapteren og andre informasjoner finner du på vår nettside: 2. Nettverk 2. Nettverk 59

60 Innrette multifunksjonsmaskinen Sett WLAN-adapteren inn i USB-kontakten på datamaskinens side. Velg en modus med /, og bekreft med OK. Hvis du innstiller åpen, delt eller begge, må du oppgi en WEP-nøkkel med funk- sjon 914. Oppgi nettverksnavn (SSID) Trykk MENU/OK og 913 for å oppgi nettverksnavnet (Service-Set-ID (SSID)). Oppgi SSID, og bekreft med OK (forhåndsinnstilt er Crystal_mfp). Nettverksnavnet finner du i datamaskinens nettverksinnstillinger. SSID må stemme overens med SSID på PCen eller på Access Point. PC-funksjoner Radioadapteren på multifunksjonsmaskinen overfører data via protokollen IEEE g, men den kan også integreres i et eksisterende IEEE b-nettverk. For tilkobling til multifunksjonsmaskinen, bruk utelukkende den originale adapteren. Andre sende- og mottaksadaptere kan skade maskinen. Uavhengig av om multifunksjonsmaskinen skal brukes i et infrastruktur- eller et ad hoc-nettverk, må du foreta visse nettverks- og sikkerhetsinnstillinger (f. eks. Service-Set ID (SSID) og WEP-nøkkel). Innstillingene må tilsvare nettverkets spesifikasjoner. Innstille nettverkstype Trykk MENU/OK og 912 for å velge nettverkstype. Velg med tastene / ad-hoc eller infrastruk. (se kapittel Trådløse nettverk). Bekreft med OK. a Hvis du velger Ad-hoc, blir du bedt om å oppgi radiokanal for overføringen (10 er forhåndsinnstilt). Du kan oppgi en hvilken som helst kanal dersom det oppstår forstyrrelser med nabonettverk. Radiokanalen må stemme overens med kanalen som er innstilt på datamaskinen. Oppgi radiokanalen, og bekreft med OK. b Dersom du velger Infrastruk., blir du bedt om å velge autentiseringsmodus. Med denne bestemmer du om multifunksjonsmaskinen skal autentiseres med WEP-nøkkelen på Access Point (Gateway, Router), eller om data for overføringen i det trådløse nettverket skal krypteres. Det finnes følgende valgmuligheter: Ingen ingen autentisering finner sted, dataene overføres uten kryptering. Åpen ingen autentisering finner sted, dataene overføres dog med kryptering. delt multifunksjonsmaskinen autentiserer seg med den oppgitte WEP-nøkkelen på Access Point (Gateway, Router), og dataene overføres med kryptering. Begge maskinen velger autentiseringsmodus vilkårlig. Aktivere WEP-kryptering Ubeskyttede trådløse nettverk er tilgjenge- for utenforstående! Nettverket bør derfor Ælige beskyttes mot tilgang for uvedkommende med WEP (Wired Equivalent Privacy)-standarden. Du må bruke samme WEP-nøkkel både på multifunksjonsmaskinen og på alle datamaskiner som er tilkoblet nettverket, eller på Access Point (Gateway, Router). WEP-kryptering er deaktivert fra fabrikken. Trykk MENU/OK og 914. Velg med / 64-bit eller 128-bit. Bekreft med OK. Oppgi WEP-nøkkelen, og bekreft med OK. Med 64-bits nøkkel må WEP-nøkkelen ha enten 5 tegn (ASCII) eller 10 tall (heksadesimal). Med 128-bits nøkkel må WEP-nøkkelen ha enten 13 tegn (ASCII) eller 26 tall (heksadesimal). Du kan oppgi fire forskjellige WEP-nøkler. WEP-nøkkelen finner du i datamaskinens nettverksinnstillinger. Velge forbindelsesmodus Med forbindelsesmodusen innstiller du IP-adressen og subnett-masken. I et infrastrukturnettverk kan du velge om innstillingene skal foretas automatisk, eller om du ønsker å oppgi IP-adressen og subnett-masken manuelt. I et ad-hoc nettverk må du foreta innstillingene manuelt. Trykk MENU/OK og 915 for å velge forbindelsesmodus. Velg med / Auto (DHCP) eller Manuell, og bekreft med OK (forhåndsinnstilt er Auto (DHCP)), i et ad-hoc nettverk må du velge manuell. Automatisk innstilling av IP-adressen og subnett-masken kan ta et lite øyeblikk på de datamaskinene som er tilkoblet nettverket. Hvis du velger Manuell, må IP-adressen og subnettmasken oppgis manuelt: a IP-adressen er maskinens adresse i nettverket. Den må ikke stemme overens med IP-adressen på PCen eller andre nettverkskomponenter, men må ligge i samme IP-området. IP-adressen finner du i datamaskinens nettverksinnstillinger Nettverk

61 Trykk MENU/OK og 916. Oppgi IP-adressen (f. eks de første tre tallblokkene er IP-området, disse opplysninger må stemme overens med IP-adressen på din PC). De siste tre posisjonene bestemmer maskinens individuelle IPadresse. Du kan oppgi et hvilket som helst tall mellom 000 og 255. Dette tallet må dog være unikt i nettverket, og må ikke finnes på en annen PC eller en annen nettverkskomponent. Bekreft med OK. b I et nettverk med Gateway eller Router oppgir subnett-masken om de angjeldende datapakker er adressert til en intern mottaker i nettverket, eller om de skal sendes til en mottaker utenfor nettverket. Subnett-maksen finner du i datamaskinens nettverksinnstillinger. Trykk MENU/OK og 917. Oppgi subnett-masken (f. eks ). Bekreft med OK. Dersom du allerede har installert Companion Suite IH, kan du starte setup prosedyren på nytt fra installasjons-cden, eller velge Modifiser. Du kan også klikke på Start > Programmer > Companion Suite > Companion Suite IH > Legge til eller slette et apparat. Oppgi vertsnavn Med vertsnavnet påmeldes multifunksjonsmaskinen i nettverket. Det er valgfritt å oppgi et vertsnavn; dersom fabrikkinnstillingen ikke endres, identifiseres maskinen som Crystal. Trykk MENU/OK og 918. Oppgi uansett et hvilket som helst vertsnavn, og bekreft med OK. Alle opplysninger må tilsvare innstillingene på PCen og alle andre tilkoblete PCer eller på Access Point (Gateway, Router). Radiokanalen, nettverksnavnet (SSID), WEP-nøkkelen og subnett-masken må stemme overens; IP-adressen må ligge i samme IP-området, men må ellers ikke finnes i nettverket. De nødvendige informasjonene finner du i datamaskinens nettverksinnstillinger. Installere skriverdrivere Etter at du har innrettet din multifunksjonsmaskin må du installere Companion Suite ICH med de nødvendige skriverdriverne. Dersom du ennå ikke har installert programvaren, velg brukerdefinert installering av Companion Suite IH (se Installering av enkelte applikasjoner (brukerdefinert)). Under installeringen, velg Nettverksutskrift som forbindelsesmodus. Velg Installer en nettverksskriver, og bekreft med Neste. Velg Crystal, og klikk på Installer valgt skriver. Skrive ut nettverksrapport Du kan skrive ut en oversikt over alle nettverksinnstillingene. Trykk MENU/OK og 95. Nettverksrapporten skrives ut. Gjenopprette fabrikkinnstillingene Med funksjon 919 kan du gjenopprette fabrikksinnstillingene. 1 Trykk MENU/OK og Velg med / sikker: ja, og bekreft med OK. Alle WLAN-innstillinger settes tilbake til fabrikksinnstillingene. 2. Nettverk 2. Nettverk 61

62 3. Bruk av COMPANION SUITE IH Ved hjelp av valgvinduet Companion Director kan du bruke mangfoldige applikasjoner for din multifunksjonsmaskin direkte fra datamaskinen. Du kan hente frem og bearbeide telefonboken for multifunksjonsmaskinen, skanne dokumenter og konvertere skanningen til ønsket dataformat ved hjelp av OCR-programmet samt sende dokumenter og bilder til utskrift. Dessuten har du tilgang til programmer for grafisk bildebehandling (Photo Impression) og dataadministrering (Paper Port). Dine meldinger (fakser eller SMS *) kan du sende og motta direkte fra datamaskinen. Åpne Valgvinduet Companion Director ved å dobbeltklikke på snarveien Companion Director på skrivebordet, eller ved å klikke med høyre mustast på ikonet Companion Monitor på verktøylinjen nederst til høyre på dataskjermen, og velge Companion Director. velge Start > Programmer > Companion Suite > Companion Suite IH > Companion Director på datamaskinen. Telefonbok Med applikasjonen Adressebok henter du frem telefonboken for multifunksjonsmaskinen (se også avsnitt Maskinens funksjonert / Telefonbok). Alle endringer du foretar på datamaskinen blir automatisk lagret i telefonboken for multifunksjonsmaskinen. Denne formen for lenking gjør det mulig å sende meldinger (fakser, SMS * fra datamaskinen uten problemer). I valgvinduet Companion Director klikker du på Adressebok; dialogvinduet Companion adressebok åpnes. Med applikasjonen Companion adressebok kan du også kopiere poster fra Windows adressebøker, Microsoft Outlook og multifunksjonsmaskinen frem og tilbake. Markér en post i telefonboken, hold venstre musknapp inne og dra posten inn i ønsket telefonbok. Opprette poster Menylinje Verktøylinje Hurtigsøk Telefonbokmappe Telefonbokoppføringer 1 Gå til verktøylinjen, klikk på Ny, og velg Kontakt. PC-funksjoner Du kan endre utseendet på startmenyen ved å klikke med høyre mustast. 2 Tast inn navn, telefonnummer (eller e-postadresse *) samt hastighet for faksoverføringen. For telefonnumre som du bruker ofte kan du tilordne kortnumre *. 3 Klikk på. Posten blir lagt til i multifunksjonsmaskinens telefonbok. (Trykk på for å avbryte denne funksjonen). * E-post Crystal 660 Det er mulig at enkelte funksjoner ennå ikke er aktivert for din maskin-fastvare Bruk av Companion Suite IH Oppdatér fastvaren på din maskin (se Firmvare-oppdatering) SMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Kortnummer Crystal 650

63 Opprette grupper 1 Gå til verktøylinjen, klikk på Ny, og velg Gruppe. 2 Oppgi et gruppenavn. Klikk på Velg medlemmene, og tilføy poster ved å markere en kontakt under Adressebok, og klikk på >. (Med < kan du fjerne en oppføring fra gruppen.) 3 Klikk på. Gruppen lagres i multifunksjonsmaskinens telefonbok. (Trykk på for å avbryte denne funksjonen). Din multifunksjonsmaskin kan vise maks. 20 Ætegn og 30 sifre i displayet. Redigere poster og grupper 1 I dialogvinduet markerer du posten du vil redigere i Companion adressebok, og klikker i verktøylinjen på Egenskaper. 2 Foreta endringene du ønsker, og klikk på. (Trykk på for å avbryte denne funksjonen. Slette poster og grupper 1 I dialogvinduet markerer du posten du vil slette i Companion adressebok, og klikker i verktøylinjen på Slett. 2 Bekreft sletting av posten eller gruppen. Observér at du da ikke bare sletter poster i telefonboken, men også eventuelle lenker til en gruppe eller et kortnummer *. Bruke telefonboken Dersom du ønsker å sende en melding (faks, SMS *), kan du raskt og enkelt velge mottakeren i telefonboken (se kapittel Faks, SMS *). Skrive ut telefonboken Klikk i verktøylisten på Skriv ut. Dersom du ikke har markert noen poster, skriver multifunksjonsmaskinen ut en liste over alle eksisterende poster i telefonboken. Importere eksportere telefonboken Med applikasjonen Companion adressebok kan du lagre/arkivere multifunksjonsmaskinens adressebok på datamaskinen eller laste inn poster til maskinen. Dataimport og -eksport må foretas med filformat *.EAB. 1 På menylisten klikker du på Fil > Eksporter for å laste telefonbokpostene fra multifunksjonsmaskinen til datamaskinen. Velg ønsket mappe. 2 På menylisten klikker du på Fil > Importer for å lagre poster på multifunksjonsmaskinen. Velg filen du ønsker å importere. Faks Sending og mottak av fakser skjer via modemet som er innebygd i din multifunksjons- maskin. For detaljert informasjon, vennligst les kapittel Maskinens funksjonert / Faks. Menylinje Verktøylinje Faks detaljinformasjon I valgvinduet Companion Director klikker du på Faks; dialogvinduet Companion Manager faks åpnes. Du kan lese, redigere og sende faksdokumenter. Fakshåndteringsmappe 3. Bruk av Companion Suite IH * Kortnummer Crystal Bruk av Companion Suite IH 63 SMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk)

64 Sende fakser Sending av faks via dialogvinduet COMPANION MANAGER FAKS Både dokumenter som er lagret på datamaskinen og dokumenter som skannes på multifunksjonsmaskinen kan sendes som faks. 1 Gå til verktøylinjen, klikk på Ny, og velg Faks. 6 I faksmappen Utboks får du informasjon om overføringsstatus for fakssendingene. Dersom du ønsker å avbryte en faksoverføring, markér faksmeldingen og klikk på Stopp i verktøylinjen. Dersom du ønsker å lagre faksen som mal, klikk på. Klikk på for å avbryte funksjonen. Etter overføringen og avhengig av innstillingen skriver maskinen ut en senderapport (se også Endring av datafaksinnstillinger). Når mappen med fakssendinger inneholder ca. 30 oppføringer, skriver multifunksjonsmaskinen automatisk ut en journal, og i mappen Send Logg opprettes en Logg-oppføring som dokumenterer dine fakssendinger. Loggoppføringene skrives automatisk ut når de fyller en A4-side (se Faksinnstillinger på datamaskinen). PC-funksjoner a Skanne for faksing: Klikk på Skanner, og legg dokumentet med skriftsiden ned i flatskanneren (se også kapittel Maskinens funksjonert / Installering / Legge inn dokumenter). b Faksing/videresending av PC-dokumenter (filformater: *.tif (*.tiff); *.fax): Klikk på Minne, og velg Programmer > Companion Suite IH > Dokumenter > Faks. Her finner du alle dokumentene du har mottatt og sendt via datamaskinen. I mappen Mottatt kan du velge ut mottatte fakser for videresending til en deltaker. 2 Oppgi mottakerens nummer. Til dette har du flere alternativer: I feltet Mottakere oppgir du mottakerens faksnummer og klikker på ^, eller du markerer en post i telefonboken under Adressebok, og klikker på >. Du kan også sende en faks til flere mottakere. Markér en post i mottakerlisten, og klikk på for å fjerne en deltaker fra listen. Dersom multifunksjonsmaskinen er koblet til en hussentral, oppgir du for fakssendingen det innstilte linjeadgangsnummeret (se kapittel Maskinens funksjonert / Innstillinger / Hussentral (PABX)). 3 Klikk på Forside for å sende med en avsenderidentifisering. Bruk en lagret versjon, eller lag en ny faksforside (se også Faksinnstillinger på datamaskinen). Bekreft angivelsene med. 4 Klikk på Avanserte valg for å innstille den ønskete faksoppløsningen, eller for å sende faksen på et senere tidspunkt. Klikk på. 5 Klikk til slutt på. Faksen sendes. Fakssending via PC-applikasjoner Du kan sende et dokument som faks fra ethvert Windows-program. 1 I den aktuelle applikasjonen klikker du på Fil > Skriv ut, og velger Companion Suite Fax som skriver. 2 Dialogvinduet Sende faks åpnes. Via dette vinduet kan du sende dokumentet som faks. Motta fakser Legg merke til at du må åpne for faksmottak Æpå datamaskinen med funksjon 38 på multifunksjonsmaskinen (se kapittel Maskinens funksjonert / Faks / Foreta ytterligere mottaksopsjoner). Når en ny faksmelding kommer inn vises nederst i dialogvinduet Companion Manager faks symbolet t. Dersom du ikke har endret fabrikkinnstillingene for faksmottak, mottas faksene automatisk i faksmappen Innboks, og skrives ut automatisk. Lese faksmeldinger Markér den ønskete faksmeldingen i mappen Innboks, og klikk i verktøylinjen på Forh. vis for å lesefaksen. Skrive ut faksmeldinger Velg den ønskete faksmeldingen i mappen Innboks, og klikk i verktøylisten på Skriv ut for å skrive ut faksen. Når innmappen inneholder ca. 30 oppføringer, skriver multifunksjonsmaskinen automa- tisk ut en journal, og i mappen Mottakslogg opprettes en Logg-oppføring som dokumenterer faksoverføringene. Loggene skrives automatisk ut når de fyller en A4-side (se Faksinnstillinger på datamaskinen) Bruk av Companion Suite IH

65 Endre datafaksinnstillinger Utskrift- og sendealternativer 1 På menylinjen klikker du på Verktøy > Alternativer > Faks. 2 I dialogvinduet Logger og rapporter kan du foreta brukerdefinerte utskriftsinnstillinger for fakser, senderapporter og journaler på datamaskinen. Du kan velge flere alternativer. SMS (Crystal 660; avhengig av land og nettverk) Sending og mottak av faksmeldinger skjer via modemet som er innebygd i din multifunksjonsmaskin. For detaljert informasjon om bruk av SMS, vennligst les kapittel Maskinfunksjoner / SMS. I valgvinduet Companion Director klikker du på SMS; dialogvinduet Companion Manager SMS åpnes. Menylinje Verktøylinje SMS detaljinformasjon SMS-håndteringsmappe I Faks parametere-vinduet kan du foreta egendefinerte innstillinger for datafaksoverføring. Vi anbefaler at du kontrollerer faksparameterne dersom du har problemer ved faksover- føringen (se avsnitt Maskinens funksjonert / Faks / Endre faksinnstillinger). Vær oppmerksom på den maskinspesifikke sendehastigheten (se Tillegg / Tekniske data). 3 Klikk på for å lagre innstillingene. Klikk på for å avbryte funksjonen. Profil og forside Med applikasjonen Profil kan du opprette og lagre dine personlige avsenderidentifiseringer, som vedlegges dine fakssendinger som tittelside. 1 På menylinjen klikker du på Verktøy > Profil. 2 Oppgi dataene som skal vises på tittelsiden. 3 Lagre profilen ved å trykke på. Klikk på for å avbryte funksjonen. Sende SMS 1 Gå til verktøylisten, klikk på Ny og velg SMS. 2 I feltet Meldingens innhold: skriver du teksten du vil sende. Du kan tilføye Smileys såvel som dato og klokkeslett i meldingen ved å trykke på ett av symbolene til venstre ved siden av tekstfeltet. Dersom det oppstår problemer med SMS- kan det skyldes at meldingen er for Æsendingen, langt. 3 I feltet Telefonnummer oppgir du telefonnummeret til abonnenten, og klikker på ^, eller du markerer en oppføring i telefonboken under Liste over mottakere og klikker på >. Du kan sende SMS-meldingen til flere mottakere (maks. ti). 3. Bruk av Companion Suite IH 3. Bruk av Companion Suite IH 65

66 PC-funksjoner Markér en oppføring i mottakerlisten, og klikk på eller < for å fjerne en abonnent fra listen. 4 Klikk på dersom du ønsker å sende meldingen på et senere tidspunkt, eller oppgi en prioritet for SMS-meldingen. 5 Klikk på ; SMS-meldingen sendes. 6 I SMS-mappen Utboks får du informasjon om overføringsstatus for SMS-sendingene. Dersom du vil avbryte en SMS-sending markerer du meldingen og klikker på Stopp i verktøylinjen. Dersom du vil lagre SMS-meldingen som mal, klikk på. Klikk på for å avbryte funksjonen. Etter overføringen og avhengig av innstillingen skriver maskinen ut en senderapport (se også Endring av data-sms-innstillinger). Når SMS-utmappen inneholder ca. 30 oppføringer, skriver multifunksjonsmaskinen automatisk ut en Journal, og i mappen Mottakslogg opprettes en Logg der SMS-sendingene dokumenteres. Loggoppføringene skrives automatisk ut når de fyller en A4-side (se Endre data-sms-innstillinger). Motta SMS Når en ny faksmelding kommer inn vises nederst i dialogvinduet Companion Manager SMS symbolet t. Dersom du ikke har endret innstillingene fra fabrikken for mottaksmodus, mottas SMS-meldingene automatisk i SMS-mappen Innboks, og skrives ut automatisk. Lese SMS-meldinger I mappen Innboks markerer du den ønskete SMS-meldingen, og klikker i verktøylinjen på Forh.vis for å lese SMS-meldingen. Skrive ut SMS-melding Velg den ønskete SMS-meldingen i mappen Innboks og klikk på verktøylinjen på Skriv ut for å skrive ut SMS-meldingen. Når innboksen inneholder ca. 30 oppføringer, skriver multifunksjonsmaskinen auto- matisk ut en journal, og i mappen Send logg opprettes en Logg som dokumenterer SMS-sendingene. Loggoppføringene skrives automatisk ut når de fyller en A4-side (se Endre data-smsinnstillinger). Endre data-sms-innstillinger Utskriftsalternativer 1 På menylinjen klikker du på Verktøy > Alternativer > SMS. 2 I vinduet Logger og rapporter kan du foreta brukerdefinerte utskriftinnstillinger for dine SMSmeldinger, senderapporter og journaler på datamaskinen. Du kan velge flere alternativer. 3 Klikk på for å lagre innstillingene. Klikk på for å avbryte funksjonen. Profil Med applikasjonen Profil kan du opprette og lagre dine personlige avsenderidentifiseringer som sendes som topptekst på dine SMS-meldinger. 1 På menylinjen klikker du på Verktøy > Profil. 2 Oppgi dataene som skal vises som avsenderidentifisering. 3 Lagre profilen ved å trykke på. Klikk på for å avbryte funksjonen. Vær oppmerksom på at avsenderidentifiseringen teller som tekst, og reduserer antall tegn du kan bruke i selve SMS-meldingen. Utskrift Når du installerer Companion Suite IH på datamaskinen, settes multifunksjonsmaskinen opp som (nettverks-)skriver under Windows. I skrivermenyen under Windows står multifunksjonsmaskinen oppført som Crystal Printer. Du får tilgang til multifunksjonsmaskinen fra elle programmer, og kan skrive ut i farger eller sort-hvitt. I de enkelte programmene velger du helt enkelt Crystal Printer som skriver Bruk av Companion Suite IH

67 Endre skriverinnstillinger Klikk på Egenskaper for å endre skriverinnstillingene. Vinduet Crystal Printer åpnes. Under Kvalitet/kopier kan du oppgi den ønskete papirtypeen og utskrifthastigheten, samt bestemme antall kopier. Lagre utskriftsinnstillinger Alle utskriftsinnstillingene som du foretar settes tilbake til fabrikkinnstillingene med mindre du lagrer dem som ny standardinnstilling. I dialogvinduet Crystal Printer klikker du på Lagre innstillinger for å registrere og velge en profil av dine innstillinger hhv. for å slette profiler som ikke trengs lenger. Under Papiroppsett velger du papirformat og retning for utskriftsmediet. Under Utskriftslayout kan du foreta layoutinnstillinger, og definere innretningen for de enkelte sidene på utskriften. Du kan skrive ut på begge sider av siden (= dupleks-utskrift). Multifunksjonsmaskinen stopper utskriften halvveis i prosessen. På dataskjermen får du beskjed om å snu papiret og legge det inn på nytt slik at dupleks-utskriften kan fortsette. Klikk i dialogvinduet Crystal Printer på Jeg onsker å for å foreta ytterligere spesifikke utskriftsinnstillinger. Vise utskriftshjelp I vinduet Crystal Printer klikker du på Alternativer dersom du trenger utskriftsspesifikke informasjoner og hjelp. Skanning Á Med Companion Suite IH kan du skanne dokumenter og redigere dem deretter på datamaskinen. Ved skanning forberedes dokumenter (f. eks. tekst, bilder) elektronisk for datamaskinen slik at de kan åpnes, redigeres og lagres i tekst- eller bildebehandlingsprogrammer. 1 Plasser dokumentet i flatskanneren med skriftsiden ned (se kapittel Maskinens funksjonert / Installering / Legge inn dokumenter). 2 Du kan starte skanneprosessen både fra datamaskinen og fra multifunksjonsmaskinen. Du har følgende muligheter: 3. Bruk av Companion Suite IH 3. Bruk av Companion Suite IH 67

68 VARIANT 1 SKANNE TIL Åpne Skanne til-vinduet på datamaskinen ved å trykke på Á på multifunksjonsmaskinen. Skanningen starter. 2 Utover dette kan du foreta spesielle konfigurasjoner for denne applikasjonen, og endre standardinnstillingene (klikk med høyre musknapp på den aktuelle lenken). Dersom du har installert programmet Paper Port skannes dokumentet og tilordnes standardmessig applikasjonen Paper Port. (Du kan endre standardinnstillingen se også variant 2 One Touch). VARIANT 2 ONE TOUCH Klikk på ikonet i menylinjen nederst til høyre på dataskjermen (ved siden av klokken). Valgvinduet One Touch åpnes. Velge mål: Dersom du vil knytte funksjonen Skanne til til et annet program enn Paper Port, kan du velge et annet program som skanneresultatet standardmessig skal importeres til. Klikk på Mappekopiering. Under Lenker klikker du på alternativet Velg konfigurasjon for å registrere nye målprogrammer for skanningen. PC-funksjoner 1 I dette valgvinduet kan du velge mellom flere forskjellige dokumentbehandlingsmuligheter: Cust. velg et hvilket som helst program som skanneresultatet skal importeres til. skanneresultatet vedlegges til en e-postmelding. OCR med OCR-programmet (optisk skriftgjenkjenning) kan skannede dokumenter korrigeres, endres og konverteres til andre dokumentformater. Fax skanneresultatet kan sendes som faks. Copy det lages en kopi av skanneresultatet. Scan det skannede dokumentet åpnes i programmet Paper Port. Klikk på det ønskete symbolet. Skanningen starter og tilordnes til den valgte applikasjonen. Velg konfigurasjon: Her oppretter du profiler. Du kan lagre innstillinger som du ønsker å bruke ofte for skanneprosessen.. Velg overføringsmodus: Du kan samle flere skanninger i ett dokument, eller lagre dem i forskjellige dokumenter Bruk av Companion Suite IH

69 Variant 3 MF-TWAIN Åpne programmet Paper Port, ved å dobbeltklikke på snarveien Companion Director på skrivebordet og klikke på Doc Manager i valgvinduet, eller velge Start > Programmer > ScanSoft Paper Port > Paper Port på datamskinen. Du kan også starte skanningen fra et annet grafikkprogram dersom det støtter Twaindriveren. Vise patronenes påfyllingsnivå Med Companion Suite IH kan du se blekkpatronenes forbruk på datamaskinen. Klikk på datamaskinen på Start > Programmer > Companion Suite > Companion Suite IH > Solution Center (Utskrift); Dialogvinduet Crystals løsningssenter åpnes: Under Scanner: innstiller du Twain-driveren. Oppgi om du ønsker å skanne et dokument eller et fotografi. Klikk på Skanne. Følgende valgvindu åpnes: Hvis du klikker på regulatorene, kan du stille inn retning og filterinnstilinger for skanningen. Med lenken under regulatorene kan du velge mellom svart-hvit og fargemodus. Under Oppløsning stiller du inn Under menypunktet Profil kan du opprette forskjellige profiler. I en profil lagrer du innstillinger som du ønsker å bruke ofte, f. eks. for å skanne en dokumenttype som du skanner ofte. Foreta først innstillingene. Deretter klikker du på Ny og oppgir et navn for profilen. Klikk på Lagre. Veld dette profilet for å skanne dokumentet med de lagrete innstillingene. Klikk på lenken Start skann for å starte skanningen. Etter skanningen vises dokumentet i hovedvinduet i Paper Port. Du kan lagre skanneresultatet, eller bearbeide det med et grafikkprogram (f. eks. Photo Impression) eller OCR-programmet. Firmvare-oppdatering (fastvare) Firmvaren (fastvaren) bestemer grunnfunksjonene og brukermulighetene på multifunksjonsmaskinen. Vi streber etter stadige forbedringer og innovasjoner. Med Companion Suite IH kan du foreta en firmvare-oppdatering (fastvare-oppdatering). 1 Se informasjon om den aktuelle fastvareversjonen for din multifunksjonsmaskin på vår hjemmeside 2 Du finner fastvareversjonen som din maskin arbeider mem ved å klikke (på datamskinen) på Start > Programmer > Companion Suite > Companion Suite IH > Companion Oppdateringsenhet. Vinduet MFUpdateDevice åpnes: 3. Bruk av Companion Suite IH 3. Bruk av Companion Suite IH 69

70 Klikk på Versjonsinformasjon for å se siste versjon av datamaskinens fastvare. Windows XP (SP 2): Et ytterligere varselsvindu kan bli vist på dataskjemen. Velg Nei, ikke denne gangen, og klikk på Neste. Følg anvisningene for å avslutte fastvareoppdateringen. PC-funksjoner Med menyfunksjon 83 kan du hente fastvareversjonen direkte fra maskinen: Trykk på MENU/OK og 83. Oppgi følgende kode med talltastaturet: Displayet viser den aktuelle fastvareversjonen. 3 Last ned fastvare-filen fra vår hjemmeside, og lagre den på din datamaskin. Som følge av oppdatering av firmva- slettes alle telefonbokoppføringer Ære samt lagrete faks-, SMS- og MMS-meldinger. Arkivér telefonboken med Companion-adresseboken, eller kopiér oppføringene i Windows adresseboken. Lag en utskrift over de lagrete faks- SMS- eller MMS-meldingene før du oppdaterer firmvaren for å unngå tap av data. 4 Velg i MFUpdateDevice-vinduet under Fastvarefil som skal innlastes den lagrede fastvare-filen. Klikk til slutt på Start innlasting for å overføre den aktuelle fastvare-filen til multifunksjonsmaskinen. Kontrollér at meldingen Bootloader ÆWriting vises i displayet. Den viser at multifunksjonsmaskinen befinner seg i Bootloadermodus for oppdateringen. USB-forbindelsen må under ingen omstendigheter frakobles under oppdateringsprosessen. Du må vente til fastvareaktualiseringen er ferdig før du kan bruke noen av funksjonene på multifunksjonsmaskinen. 5 Avhengig av hvilket operativsystem du bruker, må du være oppmerksom på følgende når du foreta fastvareoppdatering for første gang. Windows 98 SE ME: På dataskjermen vises noen vinduer, som forsvinner av seg selv. Windows 2000 (SP 3): Et ytterligere varselsvindu kan bli vist på dataskjemen. Du kan klikke på Ja for å avslutte fastvareoppdateringen Bruk av Companion Suite IH

71 4. Deinstallere drivere og programvare 3 Datamaskinen forbereder deinstalleringen. Markér Fjern for å slette maskindriverne. Klikk på Neste, og bekreft ved å trykke på OK i det neste vinduet som vises. Deinstalleringen skjer med CD-ROMen Lukk alle åpne programmer og applikasjoner før du begynner deinstalleringen. Plassér installasjons-cden i CD- ROM-stasjonen på datamaskinen. (Dersom programmet ikke starter, finn CD-ROM-stasjonen i Windows Explorer, og dobbeltklikk på programmet Setup.exe.) 1 I startvinduet Companion Suite IH klikker du på Deinstallér produktene, og i valgvinduet som dukker opp velger du Alle produktene for å deinstallere applikasjonene. Dersom du ønsker å slette bestemte applikasjoner, klikk på Brukerorientert. CD-RO- Men fører deg gjennom deinstalleringen av den valgte applikasjonen. 2 Du kan endre, reparere eller fjerne programmet Photo Impression. Velg Fjern, og klikk på Videre. Bekreft deinstalleringen av Photo Impression med Fullfør. Dersom du vil avbryte deinstalleringen, klikk på Avbryt. For brukerdefinerte innstillinger velger du Modifiser. Du kan endre forbindelsen til datamaskinen, enten ved å deinstallere USB-forbindelsen eller ved å legge til et trådløst nettverk. Dessuten kan du sette opp multifunksjonsmaskinen som nettverkskriver. 4 Klikk på Neste for å fortsette med deinstalleringen av Paper Port. Programmet Paper Port kan du reparere eller fjerne. Velg Remove, og klikk på Neste. 5 Velg Fjern filer for å slette innstillingene for Paper Port fra datamaskinen. Klikk på Deinstallér nå, og avslutt deinstalleringen av Paper Port ved å trykke på Fullfør i det neste vinduet som vises. 4. Deinstallere drivere og programvare 4. Deinstallere drivere og programvare 71

72 6 For å avslutte deinstalleringen av maskindriverne og programmene, må du starte datamaskinen opp på nytt. Multifunksjonsmaskinen må frakobles fra datamaskinen før datamaskinen startes opp på nytt. Klikk på Fullfør. Ta CDen ut av CD- ROM-stasjonen først etter at maskinen har startet opp på nytt. Programmene Photo Impression og Paper Port blir ikke slettet, men beholdes for videre bruk. Variant 2 Klikk på datamaskinen på Start > Innstillinger > Systemstyring > Programvare for å få informasjon om hvilke programmer som er installert på datamaskinen. 1 Klikk på programmet du vil slette, og velg Endre/ Fjerne. 2 Følg de videre anvisningene på dataskjermen for å slette det ønskete programmet fra datamaskinens harddisk. Hvis du vil, kan du gjenoppstarte datamaskinen også på et senere tidspunkt dersom du har behov for å bearbeide eller lagre åpne programmer. Deinstallering via startmenyen Du kan også deinstallere Companion Suite IH uten hjelp fra CD-ROMen. Lukk alle åpne programmer og applikasjoner før du begynner med deinstalleringen. Variant 1 Klikk på datamaskinen på Start > Programmer > Companion Suite > Companion Suite IH > Deinstallér. Du kan reparere eller fjerne maskindriverne. Velg Fjern, og klikk på Neste. PC-funksjoner Du blir bedt om å bekrefte deinstalleringen. Når du klikker på OK, blir Companion Suite IH slettet fra datamaskinen. For å avslutte deinstallreingen må du starte datamaskinen opp på nytt. Multifunksjonsmaskinen må frakobles fra datamaskinen før datamaskinen startes opp på nytt Deinstallere drivere og programvare

Din bruksanvisning SAGEM PHILIPS CRYSTAL 650

Din bruksanvisning SAGEM PHILIPS CRYSTAL 650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Faks Y Sende sort/hvite fakser Sende fargefakser......

Faks Y Sende sort/hvite fakser Sende fargefakser...... Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

PHILIPS MAGIC3-2 PRIMO

PHILIPS MAGIC3-2 PRIMO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

PPF 685 PPF 695. NO Bruksanvisning

PPF 685 PPF 695. NO Bruksanvisning PPF 685 PPF 695 Bruksanvisning Kjære kunde, Ved kjøp av dette apparatet, har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Dette apparatet tilfredsstiller de mest varierte krav til privat bruk eller i din kontor-

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting.

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. Hurtigoppsettguide Sette opp maskinen Oppsettingen

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på.  M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer