FN-Drammen. Sikkerhetsrådet behandler situasjonen i Afghanistan (FN Photo/ Jenny Rockett) Laget av klasse 1E ved Drammen videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FN-Drammen. Sikkerhetsrådet behandler situasjonen i Afghanistan (FN Photo/ Jenny Rockett) Laget av klasse 1E ved Drammen videregående skole"

Transkript

1 FN-Drammen Sikkerhetsrådet behandler situasjonen i Afghanistan (FN Photo/ Jenny Rockett) Laget av klasse 1E ved Drammen videregående skole

2 FN, Norge og Libya FN står foran store oppgaver i verden i dag. Det ser dog ut til at Afghanistan-konflikten får redusert sin betydning framover i og med bin Ladens død, og at supermakten USA og militæralliansen NATO vurderer sin tilstedeværelse i området og etter hvert vil trekke seg ut og overlate styringen til afghanerne selv. FNs mest aktuelle utfordring i dag er borgerkrigen i Libya. Her har man fått et vedtak i Sikkerhetsrådet om at FN skal beskytte sivilbefolkningen. Dilemmaet er at FN ikke har noen stående styrker, så organisasjonen er avhengig av at andre aktører gjennomfører vedtakene til Sikkerhetsrådet. Stater som Frankrike og Storbritannia har stilt seg i spissen for aksjonen om å beskytte de sivile i Libya. Det er NATOs kommandostruktur som benyttes. Så derfor er aksjonen løftet ut av FNs hender og over til NATO og spesielt et par stormakter i Europa. Så FN er avhengig av at andre aktører følger opp dens egne beslutninger, noe som setter verdensorganisasjonen delvis på sidelinjen. Norge er også involvert i bombingen av militære mål for å beskytte sivilbefolkningen. Det er stort sett enighet om denne politikken i Norge. Det ser ut som omfanget er temmelig stort, og det er en vanskelig balansegang mellom det å treffe militære mål og å unngå å bombe sivilbefolkningen. Tre måneders engasjement er lang tid når det innbefatter så mange bombetokter. Norge bør si seg fornøyd som en liten nasjon med engasjementet sitt og deretter trekke seg helt ut etter så pass lang tid og etter så mange aksjoner. Ellers kan Norge bli anklagd for å være en aggressiv småstat og en krigshisser, og dermed miste troverdighet som en til nå aktet fredsmekler. Redaktør: Peder Aabel

3 Sikkerhetsrådet FNs kanskje viktigste organ Sikkerhetsrådet er sammen med Hovedforsamlingen det viktigste organet i FN. Sikkerhetsrådets oppgaver er å løse tvister, hindre krig og forbygge konflikter. Det blir kalt FNs handlingsorgan. Tekst: Ingvild Graver Torp, Eline Kristiansen og Charlotte Sjom FN har 192 medlemsland, men Sikkerhetsrådet har 15 medlemmer. I rådet er det fem faste medlemmer med vetorett. Dette er stormaktene Storbritannia, Russland, Kina, Frankrike og USA. Med vetoretten er disse landene helt avgjørende for beslutningene som tas. Sier et vetoland nei til et vedtak, forkastes hele vedtaket. I tillegg er det ti andre land som blir valgt for perioder på to år om gangen. Slik blir alle verdensdeler representert. Et av Sikkerhetsrådets mange møter. Når et vedtak blir vedtatt i Sikkerhetsrådet er det bindende. Alle medlemslandene må følge vedtaket. Sikkerhetsrådet kan bruke forskjellige sanksjoner for å gripe inn i en tvist. I første omgang kan de oppfordre partene til å unngå å bruke makt, eventuelt mekle mellom partene og hjelpe de og komme til enighet. Hvis dette ikke fungerer har de mer drastiske tiltak å ta i bruk. De kan vedta økonomiske straffetiltak som boikott. Dette vil si at FNs medlemsland

4 nedlegger forbud mot å selge bestemte varer til vedkommende stat eller mot å kjøpe importvarer derfra. Dermed vil staten som truer freden bli rammet økonomisk og tape mye penger. De kan også ramme staten militært med et forbud mot å selge våpen. Som en siste løsning kan man bruke militære hjelpemidler. Dette kalles fredsbevarende styrker og kan sendes inn i landet som observatører eller for å gjennomføre omfattende militære aksjoner. Siden 1948 har FN gjennomført over 50 fredsbevarende operasjoner, hvor militære og sivile fra over 70 land har deltatt. Det hender vi ser at Sikkerhetsrådets resolusjoner blir brutt. Dette så vi senest sent i mars, når Gaddafis styrker rykket frem mot Benghazi, til tross for våpenhvile-erklæringen tidligere samme dag. De har dermed brutt Sikkerhetsrådets resolusjon, sier USAs FN-ambassadør. Folk jubler etter Sikkerhetsrådets avgjørelse og våpenhvileerklæring. Allerede samme dag skulle det vise seg at det ble brutt med resolusjonen. På et historisk møte ledet av Barack Obama vedtok FNs sikkerhetsråd enstemmig en resolusjon om å fjerne verdens atomvåpen. - Den historiske resolusjonen vi nettopp har vedtatt viser vår felles forpliktelse i arbeidet for

5 en atomvåpenfri verden, sa USAs president Barack Obama rett etter stemmeavgivningen i Sikkerhetsrådet. Dette er et eksempel på resolusjoner som er helt avgjørende for hele verden. FNs sikkerhetsråd innkalte til ekstraordinært møte i New York for å diskutere angrepet på FNs hovedkvarter i Mazar-e-Sharif i Afghanistan. Anonyme tjenestemenn ved FNhovedkvarteret i New York uttalte at så mange som 20 personer var drept. Flere av disse var nettopp FN-ansatte. Det var etter at FN-kontorene ble stormet under en demonstrasjon mot en amerikansk pastor som har satt fyr på Koranen i Florida at drapene skjedde. Den 53-år gamle norske oberstløytnanten Siri Skare mistet livet i angrepet. Hvis ting som dette skjer, blir det altså møter i FNs Sikkerhetsråd, og deres resolusjoner avgjør mange saker. I denne situasjonen ble det ekstraordinært møte, for saker som denne haster. Sikkerhetsrådet har etter FN-pakten det grunnleggende ansvaret for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Det er det suverent mektigste organet i De Forente Nasjoner. Rådet kan benytte militær makt som det eneste i FN, og alle medlemsstater har plikt til å etterleve beslutningene som tas, selv om det ikke alltid er så enkelt.

6 HVA KOSTER VANN? I-land har nok vann til å leve evig, mens i u-land dør det tusener hver uke på grunn av vannmangel. Har FNs Tusenårsmål halvert antall mennesker som ikke har tilgang til rent vann? Det sies at I-land bruker opp vannet og u-land lever i evig tørke. Hvorfor må vann koste liv hos de fattige? Tekst: Hedir Abed, Soma Rostam og Nirun Wignevaran Omtrent 20% av befolkningen i verden har mangel på vann. 1,1 milliarder mennesker har ikke tilgang til rent vann og 2,6 milliarder mennesker mangler tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold. Det er omtrent mennesker som dør hver uke på grunn av skittent vann og sykdommer forbundet med dårlig vannkvalitet. I dag er det omtrent 980 millioner barn som fortsatt mangler rent vann og toaletter. To hovedgrunner på vannmangel er: 1. Klima Det regner mye noen steder i verden og andre steder er det nesten bare tørke. Naturen skaper derfor en del problemer.

7 2. Mennesker Vi er på mange måter med i å lage vannmangel, mange overforbruker vann ellers er vi også med å på tørke ut landskapet. Og dette skjer ved for eksempel å demme opp elver eller avskoge. Forskjellene mellom u-land og i-land er store. For eksempel i Norge bruker vi ca. 600 liter med vann hver familie, mens det er 3.5 milliarder mennesker i verden som må klare seg med gjennomsnittlig 50 liter vann per dag. Det er også 2900 renseanlegg i Norge som sørger for at avløpsvannet skal renses før det slippes ut i innsjøer, elver og kystvann. Mens i mange andre land er det ikke renseanlegg, og det blir utslippet ubehandlet kloakk som fører videre til sykdommer som diare, kolera og malaria, og alle dem kan også føre til dødelighet. Der ser vi at det er mange forskjeller mellom u-land og i-land. Vann i i-land Vann i u-land FN har heller ikke gjort så mye for å stoppe vannmangelen. I år 2000 hadde FN lansert de åtte Tusenårsmål for å bekjempe fattigdommen innen 2015, og halvering av antall mennesker uten tilgang til rent drikkevann er ett av dem. Under verdenstoppmøtet i Johannesburg i 2002 ble det enighet om at også andelen mennesker uten tilgang til grunnleggende sanitære forhold skal halveres, men dette ble sagt og ikke gjort. Ble antall mennesker uten tilgang til rent

8 drikkevann halvert? Svaret er nemlig nei, det ble kanskje redusert en del, men halvert ble det ikke. Landene i Afrikas horn er et eksempel på hvordan u-land har det uten rent vann. Somalia, Etiopia, Eritrea og Djibouti er de landene som har mest mangel på vann. 25 prosent av Afrikas befolkning lider på mangel på rent vann Og Om lag 60 prosent av barna bruker flere timer hver dag på å hente vann flere kilometer borte fra hjemmet sitt, og det er i mange tilfeller skittent vann. Nærmere 80 prosent av alle sykdomstilfeller i Afrika er vannbårne. Denne tabellen viser oss fordelingen av rent vann i Etiopia og Eritea og Djibouti. Etiopia Befolkning med tilgang til rent vann i byområder 81,0 % Befolkning med tilgang til rent vann i distriktsområder 12,0 % Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 33,0 % Tilgang til sanitæranlegg 12,0 % Tilgang til trygt drikkevann 23,0 % Eritrea Befolkning med tilgang til rent vann i byområder 63,0 % Befolkning med tilgang til rent vann i distriktsområder 42,0 % Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 66,0 % Tilgang til sanitæranlegg 13,0 % Tilgang til trygt drikkevann 46,0 % Djibouti Befolkning med tilgang til rent vann i byområder 100 % Befolkning med tilgang til rent vann i distriktsområder 100 % Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 99,0 % Tilgang til sanitæranlegg 91,0 % Tilgang til trygt drikkevann Mangler data

9 Rwanda-konflikten For å finne ut grunnen til folkemordet og borgerkrigen i Rwanda, må man gå litt lenger bak i historien. Rwanda var et selvstendig kongedømme helt til europeerne kom til landet. Tekst: Miriam Sandberg Gundersen og Veronika Eriksen Starten på konflikten Kongedømmet var styrt av tutsier, men det var aldri noen problemer mellom tutsier og hutuer. De belgiske kolonimyndighetene bestemte seg for å innføre identitetskort, sånn at man kunne vite om en person var hutu eller tutsi. Dette lagde et stort skille mellom gruppene og var starten på konflikten. De FN-styrker hjelper befolkningen (UN Photo/John Isaac) endret styresettet og fratok dem rettigheter. Først styrte tutsiene, men i 1959 fikk hutuene større makt og tutsiene ble undertrykt og mange flyktet. RPF I 1990 ble landet angrepet av Tutsiflyktninger som ville gjøre opprør. Etter dette angrepet begynte hutuene å frykte denne opprørsstyrken som kalte seg RPF. Hutulederne startet en kampanje for å beskytte seg mot opprørerne. De var overbeviste om at hvis tutsiene kom til makten, ville de drepe alle hutuer. Derfor mente hutulederne at de måtte utrydde alle støttespillerne til RPF. Noen mente at de bare kunne drepe de som de trodde kom til å støtte opprørerne, mens mange mente at alle tutsier måtte utryddes. Etter propaganda i alle medier, var alle hutuer overbevist om at alle tutsier måtte utryddes. Mange ble medlemmer av militære militser, den mest kjente heter Interhawme. Her lærte medlemmene hvordan de skulle bruke et våpen, og forskjellige drapsteknikker slik at de kunne forsvare hjemstedet sitt. Myndighetene i Rwanda styrket også hæren sin for å forsvare seg mot RPF og antall soldater ble tredoblet. Mordaksjon Før det største folkemordet som startet i 1994, skjedde det et angrep i mars Media hadde spredd rykter om at hutuledere kom til å bli drept av tutsier. Det ble organisert en stor mordaksjon hvor medlemmer av Interhawne og noen soldater deltok. Massakren strekte seg over 5 dager, og det var forferdelige tilstander i landet. Mange mennesker ble drept, og noen ble begravd levende. Mange kvinner ble også voldtatt. Ingen ble straffet for massakren, og myndighetene sa at de ikke hadde hatt noe med drapsaksjonen å gjøre.

10 Stammekrig Konflikten hadde vart i nesten 4 år, da president Habyarimana døde i en flystyrt. Hutulederne og de militære satte i gang aksjonen for å utrydde alle tutsier i landet. Myndighetene ga militsene lov til å drepe og utføre vold, og de satte i gang med en gang. Hæren deltok også aktivt, men myndighetene ville at det skulle se ut som en stammekrig. Helt vanlige mennesker ble tvunget til å delta i drapene, både kvinner og menn. Politiske motstandere ble drept først, men etter hvert var alle tutsier like utsatt. Massedrapene spredde seg fort og etter 3 mnd tok det slutt. Da var cirka mennesker drept. Flykter Etter folkemordet var det veldig mange flyktninger fra Rwanda og nabolandene. Da RPF rykket inn i landet, var 2 millioner hutuer nødt til å flykte. Etter hvert var det nesten like mange tutsier som det var før det store folkemordet. Mange tutsier hadde flyktet før mordet, og vendte nå tilbake. Rwanda ble verdens fattigste land på grunn av folkemordet og dette bydde på store problemer for befolkningen i Rwanda. Man skulle ikke lenger si Hutu og Tutsi, men alle innbyggerne skulle hete rwandesere. Folkegruppene er likevel ganske splittet enda. FN s jobb i Rwanda I FN var det mye diskusjon før de ble enige om å sende en styrke til Rwanda høsten Mange av landene var redde for å involvere seg i denne konflikten som de trodde de ikke ville klare å løse. Landene var redde for at de skulle havne i samme situasjon som det som skjedde i Somalia. Der var FN involvert med en stor styrke i aktive kamper. I september 1993 rett før avgjørelsen ble tatt om å sende FN-soldater ned til Rwanda, ble et amerikansk helikopter skutt ned i Somalia. 18 soldater ble drept, derfor var frykten for at noe sånt skulle skje avgjørende for den manglende støtten. FNs fredsbevarende styrke i Rwanda manglet personell, våpen og myndighet til å kunne stoppe det som skjedde. Det var tutsienes opprørsstyrker som til slutt klarte å få overtaket og gjøre slutt på folkemordet. Folkemordet i Rwanda 1994 har hatt ganske så store konsekvenser for FNs arbeid med fred og sikkerhet. I løpet av få uker ble rundt tutsier og moderate hutuer drept, uten at FN gjorde noe for å hjelpe. FN har blitt sterkt kritisert for sin mangel på innsats i denne konflikten og organisasjonen har innrømmet en rekke feil. I Rwanda var det statsmakten som gikk til angrep på sitt eget folk.

11 Økende frustrasjon kostet norsk offiser livet. Sju FN-ansatte mistet livet under nye opptøyer i Afghanistan. Blant dem var norske Siri Skare (53). Tekst: Thuy-Lan Nguyen Phan og Truls Sætrang 1. april 2011 angrep over tusen demonstranter FNbygget i Mazar-e-Sharif i Nord-Afghanistan. Grete Faremo uttaler seg etter angrepet i Afghanistan. Protesten gikk i mot en amerikansk pastor, Teddy Jones, som hadde brent koranen. 20 mennesker ble drept under demonstrasjonen og blant disse var sju FN-ansatte, deriblant den norske oberstløytnanten Siri Skaare (53). Norske myndigheter fordømmer drap. - Dagens angrep mot FN er et slag ikke bare mot FN og det internasjonale samfunnets innsats, men også et angrep på den afghanske befolkningens fremtid, sier forsvarsminister Grete Faremo i en pressemelding hentet fra forsvarsdepartementets nettsider. - FN er i Afghanistan for å hjelpe til med gjenoppbyggingen av landet. Det er fullstendig meningsløst at FN-ansatte skal bli drept under utførelse av sitt humanitære oppdrag. Dette er et fryktelig angrep på grunnleggende humanitære og medmenneskelige prinsipper, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i samme pressemelding. Siri Skare (53) drept 1.april 2011

12 Skal ikke påvirke internasjonalt arbeid. I et intervju med NRK uttalte Faremo at norske myndigheter er i sorg, men de skal fortsette arbeidet som før. FN har også bekreftet at organisasjonen ikke skal la hendelsen påvirke deres innsats i landet. Når det gjelder sikkerheten til de norske soldatene i Afghanistan forteller Faremo også at saken tas på alvor, og at de vil ta de forhåndsreglene som er nødvendig. - Det (situasjonen, red. anm.) er tungt, og det illustrerer alvoret i oppgaven jeg har, uttalte hun. I samme intervju understreket hun også at det er godt å vite at Norge har et forsvar som vet å ta vare på hverandre og etterlatte i en slik situasjon som dette, og i tillegg være fokusert på oppgavene foran dem. Ingen garanti. - Vi kan dessverre ikke garantere mot hendelser slik som den som har skjedd, sier Faremo til NRK. Hun sier også at forsvaret jobber kontinuerlig med sikkerheten til de norske styrkene. Samtidig påpeker hun at drapet skjedde på en av Norges offiserer som var i FNtjeneste, og at hun dermed var i en annen situasjon enn de ordinære styrkene. Stadig mer uro. Opptøyene som førte til at Siri Skare ble drep i Afghanistan er en resultat av en økende frustrasjon blant landets befolkning. Pastor Teddy Jones koranbrenning fikk minimal oppmerksomhet i internasjonale medier, mens den afghanske presidenten Hamid Karzai valgte å sette hendelsen på dagsorden. Uroen i landet er verre enn på lenge, og det blir stadig vanskeligere å se en snarlig løsning på situasjonen. Situasjonen i Afghanistan. USA startet Operation Enduring Freedom den 7. oktober 2001, kun en drøy måned etter terrorangrepet 11. september NATO-landene gjennomførte et luftangrep mot Taliban-regimet i Afghanistan. De militære operasjonen var ment som et svar på Al-Qaidas angrep mot den vestlige verden og var viktig i krigen mot terrorisme. Nesten 10 år senere er det fortsatt vanskelig å se noen løsning på konflikten. Det fundamentalistiske Taliban-regimet ble styrtet etter kort tid, men Taliban er fortsatt en sentral kraft i Afghanistan og opprørske fundamentalister blir stadig mer provosert av den vestlige tilstedeværelsen i landet.

13 Fattigdom Rundt én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom, altså for mindre enn 5 kroner dagen. Afrika sør for Sahara er regionen i verden med størst antall ekstremt fattige. Verdens rikdom er urettferdig fordelt, men hvordan kan man endre dette? Tekst: Eirik Fossen, Erlend Sønju og Trym Myklebust Hva er fattigdom? Barn: Lever på søppelranden Fattigdom er et utrykksom som kan forklare en uheldig situasjon for mennesker og forhold. Hvis man lever i fattigdom lever man under minimale forhold. Disse forholdene kan innebære store mangler på ting som er nødvendig for en grei og optimal livskvalitet. Fattigdom defineres ulikt og forskjellige land har ulike oppfatninger på hvor grensa for fattigdom går. Levestandarden blir som oftest sett i forhold til det samfunnet man lever i. Årsaker til fattigdom Årsaker til fattigdom er variert og det er forskjellige grunner for fattigdom fra land til land. Forklaringen er spesifikke historiske og kulturelle forhold. Det er land som er mer utsatt for fattigdom enn andre. Grunnen til at noen land er mer utsatt enn andre er fordi de har dårlig Familie: Familiebåndene er ekstra sterke styresett, politiske uroligheter, naturkatastrofer, eller fordi de har vært utsatt for kriger og borgerkriger. Absolutt fattigdom innebærer manglende tilfredstillelse av basisbehov, som et minimum av kalorier, klær, husly og tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester. Et liv i absolutt fattigdom er preget av nød og uforutsigbarhet, uten valgmuligheter og et sosiale og økonomiske muligheter. Hvordan bekjempe fattigdom? Det finnes mange veier til en verden uten fattigdom. Verdens befolkning har fordoblet seg de siste 50 årene, dette gjør at matmangelen har blitt større. Derfor er det viktig å bremse den voldsomme befolkningsveksten. Flere kvinner i utdanning, større tilgang på

14 prevensjonsmidler og familieplanleggingskampanjer er midler som kan brukes til å hjelpe befolkningen til større kunnskaper om hvordan de kan bremse utviklingen. Dette retter fokuset mot et annet problem i mange stater. Diktatur, militærregimer og borgerkriger gjør det vanskelig å få i gang slike kampanjer da disse sjelden er interessert i hjelp utenfra og gjerne har sine egne planer og ideer. At landet har politisk frihet og demokrati er derfor er en viktig del hvis et land sammen skal forbedre levekårene.

15 Folkeretten Folkeretten er en internasjonal rett, eller et system som gir deg krav på visse ting som for eksempel den norske og svenske retten gjør. Tekst: Johannes Christensen Selv om mange makter er suverene, det vil si at de bestemmer over seg selv, må de handle etter FN s regler om folkerett. Folkeretten blir gjerne beskrevet som den delen av retten som regulerer rettsforholdene mellom statene. Folkeretten gir også beskyttelse for at stater ikke skal bli undertrykket, men at alle skal ha noe å si. Den skal også beskytte folket i land som f. eks Libya mot undertrykkelse og overgrep i landet. FN ble opprettet i 1945 for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet som har mye med folkeretten å gjøre. Men FN har opprettet store ting. De har blant annet avkolonisert store deler av verden og utviklingen av det vi kaller menneskerettighetene. De har også satt skyhøye mål som forhåpentligvis vil bli oppnådd en gang, utjevning av i- og u-land blant annet. Den internasjonale domstolen har en sentral rolle i FN. Domstolen skal dømme kriminelle, som er ansvarlige for krigshandlinger som for eksempel massakrer. Folkeretten er et demokrati som skal regulere forholdene i verden. FN flagget. Domstolene i Hag.

16 Konflikten rundt Kurdistan Kurderne er den største etniske folkegruppen, uten et eget geografisk inndelt land. Det tidligere Kurdistan er delt mellom Iran, Irak og Tyrkia. Kurdernes kamp for et eget land startet i 1923, og varer frem til den dag i dag. Kurderne har ikke blitt behandlet bra, rundt om i verden, i likhet med mange andre folkegrupper. Omtrent hele 20 prosent av den tyrkiske befolkningen består av kurdere. Tekst: Aqura Chaudhry og Elif Kesgin Kampen starter I fredsavtalen som ble skrevet i 1920, ble kurderne lovet et eget land. I 1923 kom Lausanne- avtalen, og det kom frem at kurderne ikke fikk sitt eget land, allikevel. I dag er det gamle Kurdistan delt mellom Irak, Iran, og Tyrkia. Kurderne var uenige i dette og startet en kamp med væpnete aksjoner som fortsatt foregår i dag. Forfulgt, fengslet, og drept Kampen for et selvstendig Kurdistan, er ikke godt likt i verden. Personer som har engasjert seg i kampen har blitt fengslet og drept, uten lov og dom. Mange tilfeller ved kurderne kan Kart: Dette kartet illustrer hvor sammenlignes med tilfeller fra tidligere i historien. Den sivile Kurdistan opprinnelig var. befolkningen har også blitt påvirket. De har blitt nektet å praktisere sin egen kultur og språk. Slik som samene i Norge ble utsatt for en hard assimileringspolitikk i likhet med aboriginene i Australia. Tyrkia står sentralt Landsfaderen Atatürk ville ha en felles, tyrkisk identitet i landet. På slutten av tallet ble det kurdiske arbeiderpartiet, PKK opprettet. Da lederen, Abdullah Øcalan, ble dømt til livsfarlig fengsel i 1999 erklærte PKK ensidig våpenhvile. Kurderne har hatt en positiv innflytelse på Tyrkia, nemlig at EU-søknaden har blitt bedre fordi de har behandlet minoritetsgrupper. Kurderne har også fått mer frihet. FN- står utenfor FN har bestemt seg for å stå utenfor i denne konflikten. Men de har engasjert seg når det gjelder kurdernes rettigheter i Tyrkia. FN har også prøvd å hjelpe kurderne i Nord- Irak ved å foreslå en flyforbudssone, for å forbedre sikkerheten.

17 Libya og FN Libya har i over 40 år ligget under Gaddafis autokrati. Det har vært flere kupp gjennom 1970-tallet til 1990-tallet i tillegg til et drapsforsøk i 1993, men det var ikke før i februar 2011 at Gaddafi var alvorlig truet for sin autokratiske lov. Tekst: Mikkel Jenseth og Kristoffer Larsen Konflikten startet med noen fredelige protestanter som Gaddafis sikkerhetstjeneste prøvde å konfrontere 15. februar Innen en uke hadde opprøret spredd seg gjennom hele Libya og Gaddafi slet med å holde kontroll. Gaddafi svarte mot opprøret med militær makt og andre virkemidler som sensur og blokkering av kommunikasjon. Familien gis makt Muammar Gaddafi har vært lederen av Voldsomme demonstrasjoner mot Gaddafi (FNPhoto/Eskinder Debebe) Libya etter nederlaget av King Idris I I Gaddafi ga militære og regjerings posisjoner til slektninger og medlemmer av stammen hans, og samtidig klart å underkaste seg motstandere og rivaler, noe som førte til en god balanse av makter, stabilitet og økonomisk utvikling. Betaler leiemordere Regimet henrettet motstandsaktivister offentlig, og har kringkastet henrettelsene på statlige TV-kanaler. Deltagelse i politiske samtaler med utlendinger er en forbrytelse som straffes med tre års fengsel. På slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet ble vestlige språk fjernet fra skolepensum. Regjeringen har angivelig betalt for drap på sine kritikere verden over, og i 2004 tilbød Libya en million amerikanske dollar i dusør for å få Ashur Shamis drept, en libysk-britisk journalist. Mest sensurert stat Ifølge det amerikanske statsdepartementet er 10- til 20 prosent av libyere involvert i innenlandske overvåkingskomiteer. Uenighet til regjeringen er ulovlig i henhold til Lov 75 av 1973 og Gaddafi har hevdet at den som er skyldig i å grunnlegge et politisk parti vil bli henrettet. Ifølge 2009 Freedom of the Press Index, er Libya den mest-sensurert stat i Midtøsten og Nord-Afrika. Arrestert Jamal al-hajji, en forfatter, politisk kommentator og regnskapsfører, ble arrestert den 1. februar av politiet, og anklaget den 3. februar for å skade noen med bilen sin. Amnesty International hevdet at fordi al-hajji tidligere var fengslet for sine ikke-voldelige, politiske meninger, var den virkelige årsaken til pågripelsen hans oppfordring til demonstrasjoner. I

18 begynnelsen av februar møtte Gaddafi, på vegne av Jamahiriya, politiske aktivister og journalister og advarte dem om at de ville bli holdt ansvarlig hvis de forstyrret freden eller skapte kaos i Libya.

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Hovedmomenter Hvorfor skjedde det? Hvem satte det i gang? Hvordan skjedde det? Behandlingen i ettertid? Introduksjon Rwanda Lite land,

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Hvor hender det? FN-operasjonen UNAMID beskytter sivile i Darfur, Sudan.

Hvor hender det? FN-operasjonen UNAMID beskytter sivile i Darfur, Sudan. Hvor hender det? 15. september 2014 Årgang: 2014 Red.: Ivar Windheim Nr. 28 Folkerett før og under krig Geir Ulfstein De siste tiårene har vært preget av væpnete konflikter der folkerett og folkerettslige

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Kapittel 15: Konflikter og terrorisme

Kapittel 15: Konflikter og terrorisme Kapittel 15: Konflikter og terrorisme 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 268 276 I Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) internasjonal konflikt a)

Detaljer

Bakgrunn: Kongos vonde historie

Bakgrunn: Kongos vonde historie Bakgrunn: Kongos vonde historie Kongo har i lange tider vært preget av konflikter og krig. Her får du en kort historisk oppsummering og en forenklet framstilling av bakgrunnen for dagens situasjon. Området

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Forsoning i Rwanda? Gjenoppbygging. Av Gunnar M. Karlsen, assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité Oslo 10 mai 2004

Forsoning i Rwanda? Gjenoppbygging. Av Gunnar M. Karlsen, assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité Oslo 10 mai 2004 Forsoning i Rwanda? Av Gunnar M. Karlsen, assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité Oslo 10 mai 2004 Rwanda opplevde i løpet av 100 dager i 1994 det verste folkemordet i Afrika i moderne

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban

Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban Anne Thurmann-Nielsen, Dagbladet.no, 04.12.2007 RASENDE: Som 24-åring fikk Malalai Joya tre minutters

Detaljer

Offisielt navn Hovedstad Øverste politiske leder Styreform: Innbyggertall Menneskelig utvikling: Største religioner Areal Myntenhet Offisielt språk

Offisielt navn Hovedstad Øverste politiske leder Styreform: Innbyggertall Menneskelig utvikling: Største religioner Areal Myntenhet Offisielt språk Kina Offisielt navn: Hovedstad: Øverste politiske leder: Styreform: Innbyggertall: Menneskelig utvikling: Største religioner: Areal: Myntenhet: Offisielt språk: BNP pr innbygger: Nasjonaldag: Folkerepublikken

Detaljer

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger Andre verdenskrig Vendepunktet og krigens virkninger Invasjonen av Russland 21. juni 1941: Operasjon Barbarossa Blitzkrig-taktikken Invasjonsstyrken var på 3 millioner menn fordelt på 153 divisjoner, 17

Detaljer

Årets tema Vann til byer

Årets tema Vann til byer Årets tema Vann til byer FN har innstiftet 22. mars som Verdens vanndag. Dagen skal markere vårt behov for rent drikkevann, og hvordan vi forvalter våre ressurser. Vann til byer - hvordan løse den urbane

Detaljer

VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS / Albert Gea

VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS / Albert Gea 1 sur 9 19/11/2012 10:22 Dagbladet Publisert søndag 18.11.2012 kl. 13:38 VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS

Detaljer

Hvorfor har Amnesty en kampanje for flyktninger fra Syria?

Hvorfor har Amnesty en kampanje for flyktninger fra Syria? SPØRSMÅL OG SVAR #VELKOMMENSYRIA Hvorfor har Amnesty en kampanje for flyktninger fra Syria? Ikke siden 2. verdenskrig har verden stått ovenfor en så enorm humanitær krise som den vi i dag er vitne til

Detaljer

USA. Historie og politikk

USA. Historie og politikk USA Offisielt navn: Hovedstad: Øverste politiske leder: Styreform: Innbyggertall: Menneskelig utvikling: Største religioner: Areal: Myntenhet: Offisielle språk: BNI pr innbygger: Nasjonaldag: Amerikas

Detaljer

Internasjonal uttalelse

Internasjonal uttalelse Internasjonal uttalelse s verdigrunnlag er tuftet på frihet, solidaritet, likeverd, likestilling og folkelig medbestemmelse. Det preger vår politikk både hjemme og ute. Med en verden i rask endring er

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor.

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor. Siggerud Vi fikk Siggerud skole i 2012 og nå er vi i 2014 så da er den to år gammel. Vi har 2 forskjellige skoler, en fra 1-4 og en fra 5-10. Det er to forskjellige etasjer en fra 5-7 og en fra 8-10. Nede

Detaljer

Bakgrunn: Irans atomprogram

Bakgrunn: Irans atomprogram Bakgrunn: Irans atomprogram Irans atomprosjekt strekker seg flere tiår tilbake i tid, og involverer en lang rekke stater både direkte og indirekte. Her kan du lese en forenklet historisk oppsummering.

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003

Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003 Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003 Jan Petersen: Trusselbilde: NATO: Petersen sier at terroranslagene i USA i

Detaljer

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet 1 ABC redder barna Det magiske klasserommet Manus til tavlen i Det magiske klasserommet 2 Intro Manuset kan brukes til å presentere elementene på tavlen i det magiske klasserommet for elevene. Elementene

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK Vitenskap Å finne ut noe om mennesket og verden Krever undersøkelser, bevis og begrunnelser= bygger ikke på tro Transportmidler, medisin, telefoner, datamaskiner,

Detaljer

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Gjennomgang av Rødt sitt program for Valg 9 Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

2012 Den europeiske union EU

2012 Den europeiske union EU 1 2012 Den europeiske union EU Dersom det blir en oppløsning av EU vil ekstremistiske og nasjonalistiske krefter få større spillerom. Derfor vil vi minne folk i Europa på hva som kan gå tapt hvis prosjektet

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød

Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød Innledning! I hele verden møter mennesker utfordringer som har å gjøre med vann.! Vann berører de fleste sider av samfunnet: Politikk,

Detaljer

YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER

YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER Formålet med denne undersøkelsen er å lære mer om hvordan folk forholder seg til ydmykelse. Vi ønsker å se dette i sammenheng med holdninger til politiske ideologier.

Detaljer

Forslag: Utenriksministeren må legge press på Iranske myndigheter slik de stopper bruk av dødsstraff mot barn.

Forslag: Utenriksministeren må legge press på Iranske myndigheter slik de stopper bruk av dødsstraff mot barn. Landsmøte 2015 Tittel: Norge må anerkjenne Palestina som egen selvstendig stat. Forslagsnr: 307 Norge må anerkjenne Palestina som egen selvstendig stat. 135 land har allerede anerkjent Palestina som egen

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 1 Drømmen om Sion... 17 Begynnelsen... 20 Jødene i Romerriket... 21 Situasjonen for jødene i Europa... 23 Oppblussingen av den moderne antisemittismen...

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

Vedtatte uttalelser fra LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag 3. 4.11.15

Vedtatte uttalelser fra LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag 3. 4.11.15 1 Vedtatte uttalelser fra LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag 3. 4.11.15 Forslag nr Tittel Side 1 Flyktningekrisa Vestens medansvar! 2 2 Gi lærerne tilbake tid og tillit 3 3 Samordnet oppgjør med forbundsvise

Detaljer

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda.

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda. Ordliste Art Annet ord for type dyr, insekt, fugl eller plante. Artsmangfold Artsmangfold betyr at det finnes mange forskjellige arter. En øy med to fuglearter og en pattedyrart har større artsmangfold

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

!, fjs. sam fun nsf~g

!, fjs. sam fun nsf~g !, fjs Mette Jostein Haraldsen Ryssevik sam fun nsf~g Kapittel 3: Norsk mangfold 40 Deli Kultur og samfunn - ä leve sammen Typisk norsk? 41 Hvem er norsk? 43 Bade norsk og same 44 Norge - et kristent land?

Detaljer

Innhold Del A Generelle spørsmål

Innhold Del A Generelle spørsmål Innhold Del A Generelle spørsmål............................. 21 Del B Internasjonal væpnet konflikt.................... 39 Del C Intern væpnet konflikt (borgerkrig).............. 282 Del D Internasjonale

Detaljer

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Oslo Militære Samfund 16. oktober 2006 Forsker Truls H. Tønnessen FFI Program Afghanistans betydning for internasjonal terrorisme Hovedtrekk ved

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

På flukt fra klimaendringer

På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer I 2010 ble hele 42,3 millioner mennesker drevet på flukt av plutselige naturkatastrofer. 90 % er klimarelaterte. Foto: En død ku ved et utørket vannhull

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 HØST 10.TRINN Periode 1: 34 39 Valg Kompetansemål - Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Ulike henrettelsesmetoder

Ulike henrettelsesmetoder I den senere tid har flere land avskaffet dødsstraffen, og det er fire land med blant annet Kina og USA som står for 97% av alle henrettelsene. USA er det eneste vestlige landet som fortsatt benytter denne

Detaljer

Arbeidernes dag 1. mai og Pressefrihetens dag 3. mai 2016

Arbeidernes dag 1. mai og Pressefrihetens dag 3. mai 2016 Arbeidernes dag 1. mai og Pressefrihetens dag 3. mai 2016 I år kommer Amnesty til å fokusere på pressefrihet og journalisters rett til å utføre sitt arbeid, både på arbeidernes dag 1. mai og på pressefrihetens

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

Den lengste krigen. Sosiologi, statsvitenskap og politikk : Den lengste krigen. Om boka

Den lengste krigen. Sosiologi, statsvitenskap og politikk : Den lengste krigen. Om boka Den lengste krigen Afghanistan er et krigsherjet land som de siste trettifem årene har opplevd kupp, borgerkrig og to invasjoner. Norge deltar i den siste invasjonen, og mer enn 4000 norske soldater har

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

1814: Grunnloven og demokratiet

1814: Grunnloven og demokratiet 1814: Grunnloven og demokratiet Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsamling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren

Detaljer

Hva gjør Norge i AFGHANISTAN?

Hva gjør Norge i AFGHANISTAN? Hva gjør Norge i AFGHANISTAN? Soldat fra Nordalliansen. Bekjemper terror? Da Afghanistan ble invadert i 2001, var begrunnelsen å bekjempe islamsk terrorisme etter terrorangrepene i USA. Man lyktes med

Detaljer

Innhold. Viktige datoer og hendelser i boken... 14. Anslag... 18 Hvorfor denne boken?... 18 Om boken... 20 Hvorfor VG?... 21

Innhold. Viktige datoer og hendelser i boken... 14. Anslag... 18 Hvorfor denne boken?... 18 Om boken... 20 Hvorfor VG?... 21 Innhold Viktige datoer og hendelser i boken... 14 Anslag... 18 Hvorfor denne boken?... 18 Om boken... 20 Hvorfor VG?... 21 Kapittel 1 Nyhetsdekning av krigen i Irak: Journalistikk, propaganda eller psykologisk

Detaljer

UTTALELSER FRA ÅRSMØTET

UTTALELSER FRA ÅRSMØTET 1 UTTALELSER FRA ÅRSMØTET NEI TIL RESERVASJONSRETT Østfold Arbeiderpartiet ber Stortinget avvise et forslag om at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise sine pasienter til abort. Kvinner som

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

TUSEN PISKESLAG FOR NETTSIDE

TUSEN PISKESLAG FOR NETTSIDE TUSEN PISKESLAG FOR NETTSIDE RAIF BADAWI SAUDI-ARABIA RAIF BADAWI SAUDI-ARABIA Raif Badawi grunnla nettsiden Saudi Arabian Liberals. Det kostet ham 10 år i fengsel og tusen piskeslag. Badawi ble arrestert

Detaljer

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37 1 Hva er utviklingsstudier?... 11 Hvordan ble utviklingsstudier til?... 12 Hvilke land er utviklingsland?... 13 Klassiske utviklingsteorier... 15 Fra grunnbehov til markedsliberalisme... 17 Nye perspektiver

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

til minne om JSJ og RE

til minne om JSJ og RE til minne om JSJ og RE BUDDHISTISK ANARKISME 1 av Gary Snyder (1961 2 /1969) Buddhismen sier at universet og alle dets beboere befinner seg i en uforanderlig tilstand av komplett visdom, kjærlighet og

Detaljer

De ulike punktene eller paragrafene ble det på demokratisk vis stemt over. Noen av punktene alle enige i, mens andre er det et flertall bak.

De ulike punktene eller paragrafene ble det på demokratisk vis stemt over. Noen av punktene alle enige i, mens andre er det et flertall bak. Om oss selv og arbeidet med Klassens grunnlov: Vi som med dette leverer forslag til Klasens grunnlov er 23 elever i gruppe 1 på 9.trinn ved Frosta Skole i Nord-Trøndelag. Som en del av fagene samfunnsfag

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S Notat Quiz den Kalde Krigen Quiz en om den kalde krigen er ment som et verktøy i bussen. Alle Aktive Fredsreisers turer denne høsten skal ha et spesielt fokus på den kalde krigen og Murens fall i 1989.

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Sammenligning av Amerika og India som kolonier

Sammenligning av Amerika og India som kolonier Sammenligning av Amerika og India som kolonier Skrevet av: Arne A. Andreassen 7. desember 2009 fag: Nyere Historie Bodin VGS, Arne A. Andreassen, Historie 2, arnealex@me.com, tlf: 91744012 Innhold Innledning

Detaljer

Jugoslavia og krigene på Balkan

Jugoslavia og krigene på Balkan Jugoslavia og krigene på Balkan I krigsårene i Norge fikk elevene suppe, melk og tran på skolen hver dag. Maten kom fra Sverige eller ble kjøpt inn for svenske penger. Til jul fikk de «svenskepakker» med

Detaljer