INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Slokketester... 3 Slokkeegenskapene til FireStop brannslokker... 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Slokketester... 3 Slokkeegenskapene til FireStop brannslokker... 6"

Transkript

1

2

3 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Slokketester Beskrivelse av brannslokker Beskrivelse av slokketestene Tre-bål: Væske-bål: Brann i soyaolje: Testresultater Slokkeegenskapene til FireStop brannslokker...6

4 3 1 Innledning Firmaet InterRek Norway AS har henvendt seg til SINTEF NBL as for å få dokumentert slokkeegenskapene til FireStop pulverslokker. InterRek AS ønsker en rapport som beskriver slokketestene og resultatene som ble oppnådd, samt en enkel vurdering av slokkeegenskapene til brannslokkeren. 2 Slokketester 2.1 Beskrivelse av brannslokker FireStop er en sylinderisk beholder på 8 cm diameter, 15 cm høy, lokk med hull og dekklokk. Innholdet er 750 g ABC Plus pulver. Bilde 2.1 viser et bilde av brannslokkeren som ble brukt under forsøkene. ABC-pulveret er av type Centrimax ABC Plus, og er produsert av Croda Kerr Ltd. I England. Denne pulverkvaliteten inneholder minst 88 % MAP (Monoammoniumfosfat). FireStop skal ifølge InterRek Norway AS betjenes på samme måte som en saltbøsse. Ved hjelp av ristebevegelser kommer innholdet ut gjennom hullene i lokket. Figur 2.1: Bilde av brannslokkeren som ble testet i slokkeforsøkene i SINTEF NBLs laboratorium.

5 4 2.2 Beskrivelse av slokketestene Det er ikke utarbeidet standardkrav til slike produkter så utprøvingen ble gjennomført med noen utvalgte brannscenarier for å demonstrere slokkeeffektiviteten. Det ble gjennomført seks slokkeforsøk med brann i tre, i oljeprodukt (heptan) og i soyaolje, to forsøk pr type bål. Disse brannscenariene ble valgt for å få et inntrykk av slokkekapasitet ved noen typiske branntilløp som kan forekomme i bolig/fritidsbolig Tre-bål: bygd opp av 1 lag med 4 stk. trestaver med dimensjon 40 mm x 40 mm og lengde 265 mm i gran. Fuktighetsinnholdet var mindre enn 10 %. Trestavene ble lagt inn i toppen av en metalltrådkurv 300 x 300 x 300mm (L x B x H), som ble fylt opp med treull, Figur 2.2 a) viser bildet av metalltrådkurven fylt med treull og med 4 trestaver på toppen. Figur 2.2 b) viser at brannen ble effektivt slokket med FireStop i løpet av 7-10 sek. Det ble gjennomført to tester med for-brenningstid på henholdsvis 3,5 min. og 5 min. En god del pulver ble påført etter at brannen var slokket, for å slokke eventuelle skjulte deler av brannen. Dette ble gjort ved at deler av treulla ble løftet opp, og slokkemiddel ble tilført. Dette ble gjort for å slokke eventuelle dybdebranner og for å hindre reantenning av brannen. Dermed ble det benyttet en forholdsvis større mengde pulver i slokkeforsøkene med trebålet enn det som kanskje var nødvendig. a) b) Figur 2.2: a) Metalltrådkurven fylt med treull, hvor det ble lag 4 trestaver på toppen. b) Slokking av trebålet ved hjelp av FireStop, noe som ble oppnådd i løpet av 7-10 sek Væske-bål: En sirkulær stålbeholder med diameter 345mm og høyde 160mm ble fylt med 2 l vann og 3l heptan, som er en brennbar væske med kjemisk formel C 7 H 16, Heptan er et raffinert oljeprodukt (alifatisk hydrokarbon), som i kjemisk sammensetning ligner på bensin. Det ble gjennomført to tester, der for-brenningstiden i begge testene var 30 sek.

6 Brann i soyaolje: Samme stålbeholder som ved væskebrann, ble fylt med 2,5 l soyaolje. Oljen ble varmet opp med propanbrenner nær selvantennelsestemperaturen, det vil si til ca C. Til tross for dette var det ikke lett å få soyaoljen til å antenne, selv om det ble rettet en kraftig gassflamme, som dekket hele overflaten av soyaolje i karet. Soyaoljen lot seg antenne først når temperaturen på oljen hadde oppnådd en temperatur på 334 og 371 C i de to forsøkene. Det ble også gjennomført to tester med soyaolje, der for-brenningstid var henholdsvis 1,5 min. og 2,5 min. Figur 2.3 viser bilder av brannen i soyaolje, hvor for-brenningstiden var 2,5 min. Flammene var i dette forsøket over 1 m høye før slokking startet. a) b) Figur 2.3: a) Bildet viser brannen i soyaolje i det slokking av brannen starter og b) like før brannen ble effektivt slokket, dvs i løpet av 9 sekunder. 2.3 Testresultater Tabell 2.1 viser testnummer og type brann, samt testresultatene med hensyn til for-brenningens varighet (i min.), tid til oppnådd slokking av bål (i sek.), om reantenning oppstod eller ikke, mengde pulver i brannslokkeren før og etter slokking, mengden pulver brukt i slokketesten og restmengden pulver (i % av opprinnelig mengde), etter at bålet var slokket.

7 6 Tabell 2.1: Testresultater fra de seks slokketestene med FireStop brannslokker. Mengde Tid til Reantenning brannslokker pulver i For- Test Branntype slokking 2) innen før/etter brenning 1) oppnådd nr. (min.) (sek.) 5 min.? slokking (g) Mengde pulver brukt (g) Restmengde pulver 3) (%) 1 Tre 3,5 minutter 7 Nei 771,0 / 272,7 498,3 35,4 2 Tre 5 minutter ,1 / 496,2 265,9 65,1 3 Heptan 30 sekunder 5 776,0 / 734,0 42,0 94,5 4 Heptan 30 sekunder 6 774,5 / 690,6 83,9 89,2 5 Soyaolje 1,5 minutter ,4 / 644,5 123,9 83,9 6 Soyaolje 2,5 minutter 9 711,0 / 544,5 166,5 76,6 1) Tiden mellom brannstart og når pulveret blir påført brannen. 2) Tiden mellom det tidspunktet pulveret blir påført brannen og til brannen er vedvarende slokket. 3) Restmengde pulver etter at bålet var slokket, i % av opprinnelig mengde. 3 Slokkeegenskapene til FireStop brannslokker FireStop viste gode slokkeegenskaper mot de beskrevne brannscenariene. Det var uproblematisk å påføre pulver og slå ned flammene, og det ble oppnådd slokking etter 5-16 sekunder. Det var som resultatene viser, betydelig restmengde av pulveret igjen, etter oppnådd slokking.

8