Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten"

Transkript

1 Medlemsblad for Hjellestad Seilforening Naustposten årsmelding 2013

2 2 n a u s t p o s t e n I n n h o l d Medlemsbladet for Hjellestad Seilforening Naustposten Årsmelding Styret...3 Regattautvalget...4 Naustet... 4 Havnen...4 Jolleutvalget...5 MEDLEMSINFORMASJON 9// nytt online medlemsregister Gjennom Min idrett kan du som medlem etter hvert administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger), se informasjonen som er registrert om deg, samt kunne oppdatere registrert informasjon. Du får automatisk tilsendt brukernavn og passord når e-postadresse lagres i medlemsregisteret. Dersom du har glemt brukernavn/passord kan du bruke funksjonaliteten for utsendelse av brukernavn og passord som finnes i tilknytningen til pålogging til Min idrett. Medlemsinformasjon Grasrotandelen...8 Online register...9 Annet Seilskolen...3 Leder...3 Årsmøte...7 Flere Frivillige...8 Leder 3// leder Det har vært store endringer i vår jolleseiling de siste år. Vår store suksess med Zoom8 klassen gjennom flere år er nå noe redusert. Delvis på grunn av at Laser klassen har tatt over som neste jolle etter optimistjollen og delvis grunnet en noe svakere rekruttering av unge seilere de siste år. ÅrsmeldingMedlemsinformasjon MEDLEMSINFORMASJON 4// Regattautvalget 8// Grasrotandelen Nisseseilasen ble arrangert av Hjellestad Seilforening i samarbeid med Seilmaker Iversen. 23 båter fullførte i 4-7 m/s vind fra sørøst. årsmelding 4// Havnen Det har vært 38 båter av forskjellig type og størrelse som har hatt fast havneplass i Alle båsene ble tilpasset båtbredden så langt som mulig før sesongen begynte og noen av uteliggerne ble utbedret. Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan selv velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker.

3 N a u s t p o s t e n 3 Årsmelding - Styret Styret har i år bestått av følgende personer: Leder 1 år: Gotfred Ingebrigtsen Andenes Nestleder 1 år: Siv Kvinnsland Styremedlem 2 år / Kasserer: Ole-Johnny Sande Hella Styremedlem 2 år / Jolleutvalg Jarle I. Glittenberg Styremedlem 1 år / Naustutvalg Eva Hjellestad Varamedlem 1 år / Havneutvalg Helge Helland Varamedlem 1 år / Regattautvalg Kristian Holst Styret har avholdt 9 styremøter samt årsmøte Videre har utvalgene hatt sine møter etter behov. Seilskolen Seilforeningens jolleutvalg har som oppgave å tilby seiltrening til barn og gi dem muligheten til å beherske elementene. Vi har de siste årene hatt en svært aktiv jollegruppe, med deltakelse i alt fra klubb til VM. Vi ønsker at flere skal få lov å bli kjent med sjøen og seilsporten, kjenne følelsen av å mestre båt og seil. Dette legger vi til rette for gjennom vår Seilskole. Aldersgrense er fra 2. klasse og oppover. Sjekk hjs.no for mer informasjon. Leder På mine mange reiser i forbindelse med seiling sammen med tre håpefulle barn, frue, tre optimistjoller og RIB ble jeg etter hvert kjent med mange hyggelige likesinnede fra Seilforeninger i hele Norge. Vi delte selvfølgelig våre erfaringer og vi i HjS oppdaget etter hvert at de fleste foreningers styrer besto av personer som var ferdige med all reisingen. Jolleforeldrene drev Jolleutvalgene og seniorene drev foreningen. I vår forening utførte gradvis jolleforeldrene de fleste oppgaver i tillegg til noen andre aktive ressurspersoner. Jeg ble etter hvert av den oppfatning at dette skulle også vi få til. Det var ut i fra denne erkjennelsen at jeg igjen fikk motivasjon til å komme tilbake som leder i HjS etter to års fravær. Benytter derfor anledningen til alle dere som bidro til vår fantastiske aktivitet siden 1999 / 2000 til å bidra aktivt med å dra foreningen videre. Det har vært store endringer i vår jolleseiling de siste år. Vår store suksess med Zoom8 klassen gjennom flere år er nå noe redusert. Delvis på grunn av at Laser klassen har tatt over som neste jolle etter optimistjollen og delvis grunnet en noe svakere rekruttering av unge seilere de siste år. I år er imidlertid rekrutteringen igjen på vei oppover og vi har stor tro på videre samarbeid med Hjellestad skole for å få nye seilere inn i våre rekker. Med stadig nye seilere kommer også nye foreldre og vi ønsker å involvere flest mulig i våre aktiviteter. Sesongen startet opp med 12 nybegynnere og 10 viderekommende seilere i tillegg til to deltakere i NC-gruppe i samarbeid med Bergens Seilforening. I tillegg har vi tre seilere som har gått over til Laser og samarbeider med andre klubber ettersom miljøet ikke er så stort. Trenerne våre er etter hvert egen rekruttert i motsetning til tidligere da vi engasjerte eksterne. Vi vil neste år ha fokus på en etterlengtet oppgradering av Naustet. Vi har en del oppgradering som er absolutt nødvendig for å kunne opprettholde vår aktivitet og følge strategien om å være en lokal seilforening med fokus på ungdomsarbeid. Det har vært gjort mye godt arbeid med å utvide våre fasiliteter uten at vi hittil har hatt suksess. Imidlertid jobber Styret utrettelig med dette og satser etter hvert på et gjennombrudd. På sponsorsiden har vi i mange år hatt et godt samarbeid med Sparebanken Vest. Dette er nå opphørt grunnet endring i bankens sponsor satsing. Styret har satt seg som mål å finne en ny hovedsponsor i løpet av våren. Vi takker Sparebanken Vest for deres bidrag gjennom flere år. Hjellestad Seilforening fyller 100 år fredag Styret har startet planleggingen av jubileet og vil komme tilbake med informasjon etterhvert som tidspunktet nærmer seg. Vi gleder oss til jubileet og satser på en markant markering! Også i år arrangerte vi Nisseseilasen med stor suksess både på regattabanen og på kveldens påfølgende middag. Vi har engasjert oss i saken med ny godshavn i Flesland området. HjS er med i styret i Raunefjorden Vel som jobber aktivt mot de store planene om ny havn i vårt fantastiske område for seiling. Vi vil fra HjS side gjøre vårt ytterste for å omgjøre disse vidløftige planene og sikre at også fremtidige generasjoner kan nyte den flotte skjærgården vi er så heldig å ha rett utenfor Naustet vårt! Enda et fremgangsrikt og strålende seil år ønskes alle medlemmer. Gotfred Ingebrigtsen Andenes

4 4 n a u s t p o s t e n årsmelding - Regattautvalget Den tradisjonelle sommerregattaen ble for 2013 erstattet av høstregatta. Dette ble en tellende regatta i HordaCup (HC). Vi hadde 25 seilere i Optimist- og Zoomklassen. Det ble utfordrende forhold for både banemannskap og seilere, med varierende vindforhold. Klubbmesterskapet ble avholdt daget etter med flott vær. Det ble holdt et åpent mesterskap slik at seilerne fra RAN og Bergens Seilforening kunne få en komplett seilhelg. Vindforholdene var som i høstregattaen noe varierende, men det var imponerende hvor bra seilerne taklet denne utfordringen. Etter seilasene ble det premieutdeling og pizza på Hjellestadnaustet. Lerøy rundt ble dessverre avlyst i Det var et par påmeldte i Oselvarklassen, men for lite vind. Vi håper på bedre oppmøte og vind neste år. Hjellestad Seilforening var også i 2013 med på å arrangere Fjordsailing Shetland Race. 13 båter deltok i 1000-mile Doublehanded Race. Med 600nm fra Ijmuiden i Nederland med målgang Herdla og 400nm turretur Shetland, har båtene gjennomført hele 1000nm. I full crew deltok 32 båter fra 16 ulike seilforeninger, samt en båt fra Port Edgar Yacht Club i Scotland. Nisseseilasen ble arrangert av Hjellestad Seilforening i samarbeid med Seilmaker Iversen. 23 båter fullførte i 4-7 m/s vind fra sørøst. Festen om kvelden ryktes å være så vellykket at alle var enig at dette også skulle gjentas neste år. Årsmelding - Havnen Det har vært 38 båter av forskjellig type og størrelse som har hatt fast havneplass i Alle båsene ble tilpasset båtbredden så langt som mulig før sesongen begynte og noen av uteliggerne ble utbedret. Årsmelding - naustet Naustet har igjennom året 2013 blitt brukt som tidligere, til diverse arrangement som konfirmasjon, bursdagsselskap, fester og seilarrangement. Naustet er fotsatt et populært sted for sammenkomster. Naustet begynner imidlertid å bli noe slitt og da spesielt gulvene som ikke har vært slipt på mange år, og som nå må skiftes ut da det ikke er mer å slipe på. I tillegg er kjøkkenet godt slitt etter 10 års bruk, og begge disse oppgraderingene må taes i det nye året. Utleifrekvensen har vært god men det har allikevel vært noe mindre utleie i 2013 enn det var året før. Dette kan nok også tilskrives et noe slitt lokale. Det kom også inn noen nye medlemmer i Nautic Sailing har også leid en av plassene havnen denne sesongen, da vi fikk ledige for seilbåter på A-bryggen. plasser tilgjengelig ved tildelingen. Det er kun utført mindre omfattende En båt havarerte under høstens stormer, vedlikehold av anlegget i 2013, da anlegget men forårsaket ikke skade på anlegget. har fungert godt og fremstår i god stand. Trenerbåtene til foreningen har, som i fjor, Dette arbeidet er utført av eksterne krefter hatt plass helt innerst ved B-bryggene. i samarbeid med havneutvalget. Dette er en ordning som viser seg å være en relativt god og med stor sannsynlighet vil Vi takker alle medlemmer for godt vedvare også for sesongen Spikeren samarbeid i sesongen 2013 og ønsker har lagt på sin faste plass. velkommen tilbake i Vi gjorde også i 2013 en avtale om Havneutvalget HjS administrasjon av gjesteplassene med Nautic Sailing. Dette har fungert utmerket og gitt ekstra inntekter til foreningen.

5 N a u s t p o s t e n 5 årsmelding - Jolleutvalget Jollegruppen i HjS har lagt bak seg et godt år! Det var i år aktivitet gjennom hele vinteren med barmarstrening og styrketrening på Hjellestadnaustet. En fin gjeng holdt det gående når det var for mørkt og kaldt å være på sjøen. Dette var veldig positivt for samholdet blant seilerne. 8. mai, og påfølgende mandag, startet vi opp med teoriundervisning for nybegynnerne. Det var en god gjeng med glade og spente seilere som ivret etter å komme i gang. Tolv nye seilere hadde vi med oss, og denne gruppen holdt seg ganske stabil gjennom året, og ved årets slutt var fortsatt ti av nybegynnerne aktiv. Også i år deltok vi på veltekurs i Slåtthaughallen sammen med BS. Det er viktig for de nye seilerne å få erfare at det er mulig å få en jolle på rett kjøl etter en velt. Foruten de tolv nybegynnerne hadde vi med ti viderekommende seilere på seilskolen. Av disse ble tre seilere flyttet over til regattagruppen i løpet av sesongen. Trenere i år har vært Andreas Helland (viderekommende), Amalie Hjellestad Hella og Celine Clausen (nybegynner). Vi er veldig glad for gode trenere, og heldigvis er det flere av dem som fortsetter i inneværende sesong. Været var stort sett bra for seilerne dette året, og det var få treninger der man måtte holde seilerne på land. Det er kjekt å se det gode samholdet som trenerne har fått til i gruppen, og det er mye smil og latter på treningene. Også i år ble det arrangert en søndagsseiling, med påfølgende grilling for alle. I sol og fin vind koste både barn og foreldre seg. Vi har i år fått blåst liv i en liten Zoomgruppe. Dette er vi veldig glad for, etter at aktiviteten i denne klassen har vært liten noen år. I kommende sesong satser vi på økende aktivitet med egen trener og opplegg rundt denne gruppen. Do What You Love, Love What You Do I tillegg til samarbeid for regattagruppen, har det I år også vært et samarbeid med BS om Juletreseilasen. Juletreseilasen som i år feiret 50 års jubileum og som samlet over 40 seilere på Hjellestad med overnatting på Hjellestad Skole, med alle måltider inntatt på Hjellestadnaustet. En kjempeflott dugnadsinnsats av alle foreldre til seilerne. Takk! Vi har i dag fem seilere som trener sammen med BS, både på sjø og barmark. Vi merker stor fremgang for disse seilerne, og det er veldig positivt at de får være med i et opplegg der de beste og mest motiverte seilerne i området møtes. Flere av de eldste seilerne deltok på samlinger sammen med andre seilere på vestlandet gjennom året. Høydepunktet var kanskje Pinsesamlingen i RAN. Her var flere av våre seilere med, og på tross av lite vind fikk de gode treningstimer under kyndig veiledning. Vi gleder oss til en ny sesong og håper at våre seilere får mange gode opplevelser i jollene sine! Jarle I. Glittenberg, Leder Jolleutvalget

6 6 n a u s t p o s t e n F o t o

7 N a u s t p o s t e n 7 Tirsdag 4. mars 2014 kl Hjellestadnaustet Å r s m ø t e Årsmøtet behandler følgende saker 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 10. Foreta følgende valg a. Leder og nestleder b. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan d. 2 revisorer e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Forslag eller saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 18. februar I henhold til vedtektene vil årsmelding/naustposten være tilgjengelig på vår nettside innen 25. februar Hjellestad, 2. februar 2014 Styret

8 8 n a u s t p o s t e n Medlemsinformasjon - Grasrotandelen Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte den klubben eller foreningen du mener fortjener det mest! Ønsker du å bli grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping. Du kan bli kunde hos Norsk Tipping via norsktipping.no eller hos en kommisjonær. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med å fordele noe av overskuddet til Norsk Tipping. Det er enkelt å bli grasrotgiver, du kan tilknytte deg hos en kommisjonær enten ved hjelp av strekkode, organisasjonsnummer eller du får kommisjonæren til å søke opp navnet til foreningen din. Du kan også bli grasrotgiver via både norsk-tipping.no eller via mobilspill. Hvis ditt mobilnummer er registrert på ditt kundeforhold hos Norsk Tipping kan du sende SMS Grasrotandelen til 2020 for registrering. Meldingen er gratis. Grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller eventuell premie. Din tilknytning gjelder frem til du endrer mottaker eller sletter denne. Du kan bytte din grasrotmottaker når som helst og så ofte du måtte ønske. Dersom du ikke ønsker å være tilknyttet en grasrotgiver eller motta påminnelse om dette, kan du reservere deg mot ordningene. Dette kan gjøres enten via norsk-tipping.no- logg inn, eller via kommisjonærene eller mobilspill. Du kan ikke være tilknyttet en grasrotmottaker hvis du forsøker å reservere deg. For Hjellestad Seilforening er Grasrotandelen en måte å få inn ekstra kroner som kan brukes på våre unge seilere. Ved hjelp av deg kan ekstra 5% Lotto eller andre penge spill i regi av Norsk Tipping. Bruk strekkoden under til å registrere deg hos kommisjonæren. Flere frivillige En av ufordringene som Hjellestad Seilforening sliter med for tiden er mangel på ressurser. Personer som ønsker å gjøre noe for seilforeningen, det være seg vedlikehold eller bidra på regattabanene som arrangør eller vaffelsteker bes henvende seg til styret. Vi trenger deg som er nevenyttig, har overskudd og lyst til å gjøre noe. HjS skal i vår legge nytt gulv og trenger en hånd for å få det gjort, i tillegg skal vi oppruste kjøkkenet, da dette er begynt å bli noe slitt. Vi har også noen andre planer på listen, men dette er det som førts og fremst er behov for å få igangsatt. Hvis du heller kunne tenke deg å gjøre noe sosialt for eller i regi av HjS og lokalsamfunnet på Hjellestad, så ta kontakt med styret. Vi trenger aktiviteter for alle, også for andre aldersgrupper enn ungdomen. Styret Sailwave Hjellestad Seilforening har over flere år brukt en programvare som heter Sailwave for resultat service på regattaer. Dette er en gratis programvare som gjennom tiden har blitt bedre og bedre og som håndterer svært mange forskjellige beregningsmetoder. Vi trenger flere som kan bruke denne programvaren og HjS vil derfor sette opp et par kurskvelder utover våren. Følg med på hjs.no for mer informasjon.

9 N a u s t p o s t e n 9 Ny løsning for medlemsadministrasjon Hjellestad Seilforening tar i bruk Norges Idrettsforbunds nye løsning for medlemsadministrasjon f.o.m. 1. Mars Vi gir her en kort beskrivelse om hva dette betyr for deg som medlem og/eller foresatt. Den nye løsningen innebærer at medlemmer skal bruke Min idrett - og påloggingsboks til Min Idrett er også lagt ut på hjs.no. Hva gir dette deg som medlem? Gjennom Min idrett kan du som medlem etter hvert administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger), se informasjonen som er registrert om deg, samt kunne oppdatere registrert informasjon. Du får automatisk tilsendt brukernavn og passord når e-postadresse lagres i medlemsregisteret. Dersom du har glemt brukernavn/passord kan du bruke funksjonaliteten for utsendelse av brukernavn og passord som finnes i tilknytningen til pålogging til Min idrett. Hvis din e-postadresse er registrert vil du få tilsendt brukernavn og passord som er registrert på denne adressen. Har du ikke tilgang til e-posten og du ønsker du å endre den registrerte adressen, sender du en e-post til Løsningen innebærer at betaling av kontingenter, treningsavgifter mv. vil bli gjennomført i idrettens løsning for Online betaling. Hver gang det etableres et betalingskrav vil det bli varslet pr. e-post for å gjøre oppmerksom på kravet som ligger i Min idrett. Løsningen er laget slik at det kreves at kontingenten til Hjellestad Seilforening må være betalt før, eller samtidig, med at treningsavgift betales. Før første betaling må medlemmet (eller foresatte) gjøre en engangsregistrering for å bli betaler i Online betaling. Når du er blitt betaler er det enkelt å betale i nettløsningen, eller enda enklere om du vil laste ned Buypass til Android eller ios. Informasjon om Online betaling med instruksjoner for registrering og hvordan betale finner du her: https://itinfo.nif.no/for_medlem/ut%c3%b 8ver/forelder Hjellestad Seilforening ønsker med dette å få en bedre oversikt over medlemsmassen og samtidig gi en bedre støtte til våre medlemmer gjennom Norges Idrettsforbunds løsning. Support Dersom du får problemer eller trenger hjelp finner du informasjon om Min idrett: https://itinfo.nif.no/min_idrett. Tekniske spørsmål skal rettes til Idrettens support på telefon (kl ) eller e-post Ta kontakt med Hjellestad Seilforening v/ole-johnny S. Hella dersom du; har fått et feilaktig betalingskrav om du mener at du allerede er utmeldt som medlem om det er andre spørsmål som er relatert til ditt forhold med oss. Har du meldt deg inn i raunefjordens venner Kampen mot havnen er ikke over enda, og det trengs stadig flere engasjerte medlemmer for å stoppe den nye planlagte godshavnen. Meld deg inn i Raunefjordens Venner og motta klistremerke til å sette i bakruten på bilen. Følg også med på Facebook gruppen NEI til Godshavn på Flesland

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 1/2011 41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup 20. årgang Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse:

Detaljer

MB Jollen, Foto: Arvid Jørgensen

MB Jollen, Foto: Arvid Jørgensen Medlemsblad nr 1 23. årgang MB Jollen, Foto: Arvid Jørgensen Milde Båtlags Styre 201 4 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2014 26. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Vi gratulerer Celine Herud med sølv i junior-vm i Oman. Foto: Per Bordal Kjære venner! 2 I skrivende stund er det barskt vintervær utenfor vinduene.

Detaljer

Korsfjordtrimmen Foto: Geir Lasse Taranger

Korsfjordtrimmen Foto: Geir Lasse Taranger Medlemsblad nr 1-201 2 Korsfjordtrimmen Foto: Geir Lasse Taranger 21. årgang Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 Fra onsdagsregatta i mai 2012 Lederen har ordet: Ser at jeg skrev at 2011 var ett Xtreme`t år. Jeg må nok si at året som har gått føyer seg inn i rekken

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011 Seilkretstinget 2011 mandag 24. januar kl 19:00 Express er i aksjon under KM 2010 Foto: Kjell Magnus Økland Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 1/09 febr 2009 En liten oversikt over hva som skjer fremover 20.02.2009 Nytt nummer av Velavisa 24.02.2009 Styremøte / Medlemsmøte i Velforeningen

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa.

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa. Leder Først vil jeg takke for gjenvalg som formann, 2009 gikk veldig bra med lite problemer. Det er veldig enkelt å være formann med et styre som har masse kompetanse og erfaring i tillegg til å være likanes.

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsberetning 2011. side 4-25

Årsberetning 2011. side 4-25 2011 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 3 februar 2012 Årsberetning 2011 side 4-25 Les også: NorgesCup i Seiling 2.-3. Juni 2012 på Sølyst Los Josef Lucassen Karmøys Terje Vigen Reisebrev

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer