FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM"

Transkript

1 FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM

2 Samfunnet er under konstant forandring og utvikling. Teknologiske og økonomiske framskritt har vært viktige for det som har skjedd, men det er kampen mellom forskjellige krefter som har avgjort hvordan samfunnet har blitt. Spørsmålet er ikke om samfunnet vil forandre seg i framtida. Spørsmålet er hvem vi ønsker at skal bestemme retninga: Arbeidere eller kapitalister? Hjelpepleiere eller aksjemegleren? Folk eller politikere? Demokrati eller pengemakt? Skal vi gå med på å leve i en verden der forskjellene mellom rik og fattig øker? Er det greit at noen få rikinger har rett til å eie andres arbeid? Og er det greit å leve i en verden hvor kvinneundertrykking, trakassering og rasistiske holdninger er utbredt og akseptert som en del av hverdagen? Vi i Rød Ungdom syntes ikke det Mennesker har skapt samfunnet, og mennesker kan forandre det. Sammen kan vi få til hva som helst VERDEN HAR ALDRI VÆRT RIKERE ENN NÅ Aldri før har menneskeheten hatt sjansen til å løfte så mange opp fra undertrykking og nød som nå. Likevel dør mer enn mennesker av sult hver eneste dag. Aldri før har menneskeheten hatt kunnskapen og teknologien som trengs for å stoppe klimakrisa. Likevel anslo FN at over 50 millioner mennesker var klimaflyktninger i Aldri før har vi hatt en bedre mulighet til å skape et samfunn der klasse, etnisk bakgrunn eller kjønn ikke spiller noen rolle. Likevel øker forskjellene mellom fattige og 2 RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM rike og folk blir banket og drept på grunn av rasisme. Til tross for at verden aldri har vært rikere enn nå, lever fortsatt en milliard mennesker under FNs fattigdomsgrense. Til og med i Norge som år etter år er kåret av FN til verdens beste land å bo i er forskjellene større enn vi liker å innrømme. En mann fra Sagene på Oslos østkant lever i gjennomsnitt tolv år kortere enn han ville gjort dersom han hadde bodd i Vestre Aker et par kilometer lenger vest. Blir

3 man født som jente vil man gjennomsnittlig komme til å tjene mindre enn 2/3-deler av gjennomsnittsinntekta for menn. Mens Norges ti rikeste i gjennomsnitt hadde 19,5 milliarder kroner i formue i 2011, lever over en halv million av Norges befolkning under fattigdomsgrensa av disse er barn. Samtidig som det bygges rekordmange luksushytter, finnes det over seks tusen bostedsløse i Norge. Og forskjellene bare øker. KOMMUNISME - DET KLASSELØSE SAMFUNN Rød Ungdoms mål er kommunisme et klasseløst samfunn. Det betyr at privateiendommen retten til å eie, kontrollere og styre eiendom, inkludert arbeidsplasser og viktige naturressurser oppheves slik at også samfunnsklassene kan forsvinne. Dette betyr ikke at man ikke skal ha et sted å bo eller egen tannbørste. Kommunisme er et samfunn der folk får det de trenger og bidrar med det de har mulighet til: «Fra enhver etter evne, til enhver etter behov». Et sånt samfunn vil legge grunnlaget for ei frigjøring av mennesket som ikke er mulig i et klassesamfunn. Frihet For oss er kommunisme en samfunnsform som innebærer å avskaffe både stat og privateiendom til fordel for fellesskapet. Et samfunn som gir alle felles tilgang til og rett til å bestemme over ressursene. Dette gjelder både naturressurser og det vi mennesker selv produserer som kommunikasjon, samhandling, språk, ideer, bilder, kunnskap og tjenester. Også ting som er nødvendig for å overleve som strøm til basisforbruk, transport, brød og melk skal forvaltes fritt. I dag går folk sammen og lager idrettsforeninger, veier og internettleksikon som Wikipedia på dugnad. Det er kommunisme i praksis, der alle bidrar med det de kan for å skape et bedre samfunn. Etter tusenvis av år med utvikling, forskning og teknologiske framskritt har menneskene de beste forutsetningene for å skape et samfunn som går vekk fra både den statlige og private eiendom- RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM 3

4 men: et samfunn som baserer seg på felleseiendom. Dette er en økonomi som virkelig gir lik mulighet for deltakelse til alle. Fellesskap Kommunisme er grunnlaget for et samfunn der undertrykkende strukturer som klasser, sosiale kjønn og stat er unødvendige. Samfunnet organiseres som et fellesskap som sammen avgjør hvordan menneskehetens skaperkraft kan brukes på best mulig måte. I dagens klassesamfunn blir folk styrt; med kommunisme får folk styre. Et samfunn der folket selv forvalter felles eiendom vil frigjøre mer av enkeltmenneskenes potensiale. Mennesker har alltid levd sammen. Utfordringen er å samarbeide, ikke bare en og en, men som samfunn. En ny fase Vi tror ikke at historia har noen endestasjon. Kommunisme betyr ikke slutten på menneskehetens utvikling, men slutten på undertrykking basert på klasse. Dette vil bety starten på en ny fase i menneskehetens historie. Det som står i veien for denne nye fasen er dagens økonomiske system: Kapitalismen. KAPITALISMEN For å oppnå et samfunn uten klasser trenger vi et nytt økonomisk system. Kapitalismen, det økonomiske systemet som råder i verden i dag, er det stikk motsatte av en demokratisk styrt økonomi. Grunnlaget for kapitalismen er at noen få har retten til å eie landområder, naturressurser og det man trenger for å produsere varer og tjenester. Det er dette vi kaller privat eiendomsrett. Produksjonsmidler 4 RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM - eiendom, fabrikker, maskiner, bedrifter og arbeidsplasser - eies i dag av noen veldig få, veldig rike mennesker. Dette legger grunnlaget for et klassesamfunn der noen eier og andre jobber. De som eier får bestemme over de viktige ressursene i verden, og sørger for at økonomien ikke blir demokratisk styrt. Det at økonomien er unntatt demokratisk styring gjør at de viktigste avgjørelsene i økonomisk

5 politikk blir overlatt til markedet, ikke til vanlige folk. Kapitalismen er grunnleggende udemokratisk fordi de rikeste bestemmer. Vanlige folk gjør jobben men kan ikke velge om vi skal pumpe opp olje og hva pengene eventuelt skal brukes til. Under kapitalismen må folkemakt vike for pengemakt. Klassekamp Kapitalismen deler menneskene inn i klasser, der det skillet går mellom de som må selge arbeidskrafta si arbeiderklassen og de som tjener penger på andres arbeid kapitalistene. Kapitalistene er bedriftseiere, storaksjonærer og aksjespekulanter som tar ut profitt av de verdiene arbeiderne har skapt. Verdiene som arbeiderne skaper går ikke bare til lønn og drift av kapitalistenes bedrifter, mye går også til kapitalistenes egne lommer. Kampen mot kapitalismen er en klassekamp. Rød Ungdom kjemper for dem som jobber, framfor dem som eier. Profittjag I det kapitalistiske systemet er det behov for konstant vekst i kapital og produksjon. Målet til kapitalistene er å få høyest mulig profitt tjene mest mulig penger. Derfor vil kapitalistene produsere billigst mulig ved hjelp av billig arbeidskraft og dårlige arbeidsforhold, eller gjennom å lage dårlige produkter. Dette gjør at kapitalismen er i direkte konflikt med arbeiderklassen. Alt som gjør arbeiderklassens liv bedre, for eksempel høyere lønn, går utover kapitalistenes profitt. I tillegg er kravet om profitt så sentralt at det overkjører menneskenes behov. Det er mer behov for AIDS-medisin enn Viagra i verden, likevel forskes det mer på potenspiller fordi dette er noe rike, hvite menn vil betale for. Imperialisme Imperialismen er en naturlig utvikling av kapitalismen som følge av dens innebygde krav om kontinuerlig vekst. De rike landa undertrykker verdens fattige på en stadig mer brutal måte. Fattigdommen, sulten og krigene som rammer folk i sør er et direkte resultat av de rike landas og kapitalistenes jakt på nye ressurser og markeder. I dag flyttes selskaper fra land med gode arbeidsvilkår og høye lønninger til land i den fattige delen av verden der selskapene kan utnytte folk i fred. At kapitalismen vil bekjempe fattigdom stemmer derfor ikke det er i kapitalistenes interesse at noen er fattige og villige til å ta på seg arbeid nesten gratis, slik at profitten kan bli størst mulig. Derfor er det i kapitalismens interesse at noen er fattige, slik at andre kan opprettholde sin egen rikdom. Rød Ungdom står på undertrykte og utbytta folks side i kampen mot imperialismen. Rasisme rettferdiggjør undertrykking Rasisme blir brukt som verktøy for å rettferdiggjøre økonomisk og militært undertrykking, både i Norge og resten av verden. I tillegg til å undertrykke en gruppe i samfunnet, er rasisme grus i arbeiderbevegelsens maskineri. Rasismen splitter og setter folk opp mot hverandre etter kunstige skiller. Den skygger for de virkelige RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM 5

6 skillene i samfunnet vårt, nemlig klasseskillene. Derfor er kamp mot rasisme avgjørende for slagkraftig klassekamp. Frihet for hvem? Vi lever i et samfunn der det er greit at noen mennesker har fire luksusbåter mens andre sulter i hjel. Vi har penger og ressurser nok til å fø alle verdens mennesker, men 20% av verdens befolkning eier 80% av ressursene. Den urettferdige fordelinga blir begrunna med «frihet» men frihet for hvem? Bakgrunnen til foreldra våre er avgjørende for hvordan vi gjør det på skolen og rikdom går i arv. Kapitalismen samler makta hos de som eier produksjonsmidlene og kjøper andres arbeid, men er avhengig av at størstedelen av jordens befolkning arbeiderklassen har begrensa frihet. FEMINISME Våre muligheter skal ikke begrenses av hvilke kjønn vi har. Det er dette Rød Ungdom mener med feminisme. Oppfatninga av og innholdet i begrepet mann og kvinne er ikke statisk. Derfor er det også mulig å endre innholdet. i samfunnet, i tillegg til lavere lønn enn menn i arbeidslivet. Rød Ungdom kjemper for et samfunn uten klasser. For å oppnå dette er vi helt avhengige av felles kamp for full kvinnefrigjøring, samt frigjøring fra undertrykkende kjønnsroller. Kvinnekamp er klassekamp Over hele jorda har menn pengemakt. Kvinner gjør over 50% av verdens arbeid, men eier bare 1% av all eiendom. Hele kapitalismens økonomiske grunnlag hviler på kvinners skuldre ved gratis arbeid i hjemmet og ellers 6 RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM Strukturene i bunn I dag blir kvinner undertrykt gjennom strukturer i samfunnet. Dette betyr at kvinneundertrykking ikke bare er diskriminering, men systematisk undertrykking. Å være feminist er å anerkjenne at det er kvinner som blir

7 systematisk undertrykt, som kjønn, og å arbeide aktivt for å forandre dette. Kvinneundertrykking skjer både økonomisk og sosialt, og ofte er også den undertrykkinga sammenvevd. Derfor må den feministiske kampen rette seg mot alle disse grunnleggende strukturene. I bunn ligger ei skeiv maktfordeling. Den skeive maktbalansen i samfunnet blir opprettholdt av at vi blir oppdratt i kjønnsroller og at vi konstant er omgitt av påstander om at «det skal være sånn», «det er det naturlige» og illusjoner om at vi er likestilte. Slik er det ikke. Vi blir oppdratt med kjønnsroller som forteller jenter at de skal være stille og pene, og gutter at de skal snakke høyt og ta plass. Gutter oppdras til å ta makt, mens jenter oppdras til å sette andre før seg selv. Disse rollene frarøver både gutter og jenter frihet til å tenke og handle som de selv vil. Selv om kjønnsrollene begrenser begge kjønn, må kvinner passe inn i en trangere mal enn menn. Konsekvensene av kvinners kjønnsrolle vises tydelig av at den tredje største dødsårsaken blant tenåringsjenter i Europa er spiseforstyrrelser, og at halvparten av alle norske 15-åringer slanker seg eller ønsker at de gjorde det. Dette skjer på grunn av skjønnhetstyranniet. Det fantes ikke appelsinhud før det ble funnet opp en krem mot det. Slik tjener kapitalistene tjener penger på vår dårlige selvtillit. Dette kommer til ekstremt uttrykk i pornoindustrien som presser kvinner inn i ei underdanig rolle og fremmer seksualisert vold. Vi har en verden å vinne Rød Ungdom ønsker et samfunn med frihet til å være menneske slik en selv vil, og ikke et samfunn hvor kjønnet vårt bestemmer hvilke muligheter vi har. Kvinnefrigjøring innebærer mer makt til kvinner, men kvinnekamp og kvinnefrigjøring er ikke bare kvinners kamp. Vi kjemper mot kapitalismen, urett og kvinneundertrykking. For å oppnå kvinnefrigjøring må både menn og kvinner se viktigheten av det og organisere seg mot kvinneundertrykking. Vi trenger kollektiv kamp for å muliggjøre frihet for alle. Kapitalister tjener i dag penger på kvinneundertrykking, skjønnhetstyranni og inngrodde kjønnsroller. Kamp mot kapitalismen er derfor et viktig steg i retning full kvinnefrigjøring. RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM 7

8 AVSKAFF KAPITALISMEN! Arbeiderklassen har alt å vinne på å kjempe mot kapitalismen. Det er noen som mener at det ikke finnes et alternativ til kapitalisme. De tar feil. Jordas ressurser er begrensa og evig vekst er ikke mulig. Derfor er det nødvendig med et nytt økonomisk system som produserer for å dekke menneskenes behov, ikke for at enkeltmennesker skal tjene seg REVOLUSJON OG SOSIALISME Det er umulig å innføre reformer som opphever klassene. Stortinget er underlagt begrensninger som hindrer dette, og det ville møtt motstand fra kapitalistene. Derfor trengs det en revolusjon for å skape sosialisme. En sosialistisk revolusjon vil innebære en radikal endring av maktforholdene i samfunnet. Flertallet av befolkningen vil ta fra kapitaleierne makten over de viktigste bedriftene og institusjonene og på den måten får kontroll over statsapparat og økonomi. Rød Ungdom jobber for en fredelig overgang til et sosialistisk samfunn. rike på andres arbeid. I dag styrer internasjonale selskaper hverdagen til millioner av mennesker, uten at dem det angår har noe de skulle ha sagt. Dette ville aldri skjedd hvis de det går ut over hadde fått bestemme, hvis økonomien hadde vært demokratisk styrt. Derfor er det nødvendig å avskaffe kapitalismen. i samme form etter revolusjonen. En stat i et klassesamfunn er bygd rundt interessene til den klassen som har makta, og kan ikke reformeres til å tjene andre interesser. Derfor må arbeiderklassen forme en arbeiderstat. Det er med andre ord ikke bare Rød Ungdom alene som skal lage revolusjon i Norge, men vi må gjøre det sammen med arbeiderbevegelsen og andre organiserte grupper som har objektiv interesse av et annet samfunn. Vår oppgave er å vise at et sosialisme et alternativ verdt å kjempe for. Et sosialistisk samfunn kan ikke bygges innenfor rammene til det kapitalistiske samfunnet. Dette betyr også at den statsformen som eksisterer under kapitalismen ikke kan eksistere Sosialisme nedenfra Flere områder av samfunnet må inn under demokratiet. Økonomien, som under kapitalismen er utenfor demokratisk kontroll, må underleg-

9 ges folkemakt. Dette er det vi kaller sosialistisk folkestyre. Sosialisme står i skarp kontrast til kapitalismen. Under kapitalismen har man ikke mer makt enn man har råd til å kjøpe seg. Mange tidligere forsøk på sosialisme har endt i katastrofe. Disse forsøkene var bygget ovenfra og kunne derfor aldri bli styrt av folket. Rød Ungdom mener sosialisme ovenfra hører hjemme på historiens skraphaug sammen med kapitalismen og andre undertrykkende samfunnssystemer. tsosialisme betyr mer demokrati og mer likhet, men også mer frihet. Vi vil ikke tvinges til å velge mellom likhet og frihet. Rød Ungdoms syn på individuell frihet kan dermed beskrives med at «min frihet slutter der din begynner», dette betyr at mennesker skal ha muligheten til å utfolde seg så fritt som mulig så lenge det ikke går utover andres frihet. Vi mener likhet og frihet er to sider av samme sak. Mange individuelle problemer løses best kollektivt. Eksempler på dette er barnehager, bibliotek og pensjon, som alle er velferdsordninger som gir større frihet. Først når man ikke lenger trenger å bekymre seg for inntekt og bolig kan man gjøre det man vil. Sosialisme er ikke kommunisme, men veien dit. I et sosialistisk samfunn er klasser tilstede,men samfunnets ressurser sosialiseres. Nasjonalt dekkende sektorer som bank og finans, transport og sentral industri styres demokratisk gjennom staten. Kultur som kan deles, kunnskap og lignende gjøres felles. Det er et mål at dette gjøres med stadig flere sektorer, slik at samfunnet er i konstant bevegelse i retning frihet og fellesskap og staten gradvis bygges ned. Rød Ungdom er ikke for et samfunn der alle er like, men derimot et samfunn der alle har like muligheter. Sosialisme betyr frihet for enkeltmennesket, ikke for enkelte mennesker. RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM 9

10 FRIHET GJENNOM LIKHET Det at folk er forskjellige er bra og viktig. Økonomiske forskjeller og klasseskiller er derimot ikke bra. Ikke bare medfører det urettferdighet og utbytting, men forskning viser at ulikhet har flere ødeleggende effekter på samfunnet. Helseproblemer og sosiale problemer øker i takt med ulikhet. Dette gjør likhet til et av de viktigste virkemidlene for å oppnå frihet. Likhet betyr også like muligheter, uansett forutsetninger. Alle skal ha like mye å si, og alle skal kunne forme sin egen hverdag og sitt eget liv. Rød Ungdoms mål er frihet for alle mennesker. Vi vil ha et samfunn hvor ingen har makt over andre menneskers liv, hvor staten bygges ned og hvor krig, miljøødeleggelser og undertrykking blir unødvendig. Vi tror at mennesker først kan bli frie når de grunnleggende behovene er oppfylt, derfor er sosial utjevning blant de viktigste midlene vi har i kampen mot ufrihet. 10 RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM

11 ORGANISER DEG! ORGANISER DEG! Enkelte hevder at kapitalismen er historias endestasjon; at nå har mennesket skapt det best tenkelige samfunnet og at det for alltid vil forbli slik det er nå. Dette mener vi i Rød Ungdom er helt feil. Verden er hele tida i utvikling. Det finnes en myte som sier at sjefen på det amerikanske patentkontoret sa opp jobben sin på slutten av 1800-tallet med utsagnet «Alt som kan oppfinnes, er i dag oppfunnet.» Siden den gang har millioner av oppfinnelser sett dagens lys. Så lenge det finnes problemer finnes det løsninger. Ting er i konstant endring. For tjuefem år sida veide mobiltelefoner 20 kg, Sovjetunionen var en stormakt og MTV var en nystarta kanal som bare sendte musikkvideoer. Ingen veit hva de neste tjuefem åra vil bringe; det er det opp til oss å bestemme. Muligheten til å skape et bedre samfunn er der, og den burde vi gripe. Om du er enig i at Erna Solberg, Kjell Inge Røkke og den amerikanske presidenten ikke burde bestemme over jordas framtid, burde du engasjere deg i Rød Ungdom og kampen for en rettferdig verden. Verden endres ikke fra sofakroken. Verden endres gjennom organisering og praktisk arbeid, gjennom samling av folk flest til kamp nedenfra for det klasseløse samfunnet, kommunisme. Skal vi gjøre det må vi være mange. Samling gjør sterk. Å være med i Rød Ungdom handler om å møte mange andre som også er mot det systemet vi har i dag, og jobbe sammen med disse. I Rød Ungdom lærer du det du trenger for å gjøre en forskjell. Elevkamp, feminisme, fagforeningsarbeid, antirasisme og miljøkamp er eksempler på områder Rød Ungdom jobber med, og der Rød Ungdoms medlemmer gjør en viktig forskjell hver dag. Rød Ungdom arrangerer sommerleir, høstleir, bøllekurs og mye annet hvert år, og vi står bak en rekke politiske aksjoner som leksestreik, kampanje for likelønn og merking av retusjert reklame. Rød Ungdom jobber aktivt for å forandre verden. Vil du være med oss i kampen for frihet, likhet og fellesskap burde du bli med i Rød Ungdom nå. RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM 11

12 RØDUNGDOM.NO

Prinsipprogram for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på SUs 26. ordinære landsmøte

Prinsipprogram for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på SUs 26. ordinære landsmøte Prinsipprogram for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på SUs 26. ordinære landsmøte 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sosialistisk Ungdom Sosialistisk Ungdom (SU) tror på folks evne og kraft til å forandre verden.

Detaljer

Prinsipprogram for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 24. ordinære landsmøte, Hamar 23. 26. juni 2012

Prinsipprogram for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 24. ordinære landsmøte, Hamar 23. 26. juni 2012 Prinsipprogram for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 24. ordinære landsmøte, Hamar 23. 26. juni 2012 1 Introduksjon Sosialistisk Ungdom (SU) tror på folks evne og kraft til å forandre

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. rødungdom.

Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. rødungdom. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! rødungdom.no 1 Forandre verden! November 2011 Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Andre bidragsytere:

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

Innstilling fra medlemene Ronny Kjelsberg, Ingeborg Steinholt, Reza Rezaee og Marielle Leraand

Innstilling fra medlemene Ronny Kjelsberg, Ingeborg Steinholt, Reza Rezaee og Marielle Leraand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Programkomiteens innstilling til prinsipprogram Innstilling fra medlemene Ronny Kjelsberg, Ingeborg

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag 8

Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Tema: GEOGRAFI: kartet lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn Vite forskjellen mellom globus og kart Kunne forklare hva nullmeridianen

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING LANDSMØTET 2017 STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING STORTINGSVALGET 2017 Forslagsnummer: S0100 Linjenummer: 1 Forslagstiller: Mariette Lobo Lokallag: Bjerke, Oslo Dette er et forslag om å endre

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 6 PRINSIPPROGRAM

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 6 PRINSIPPROGRAM Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 6 PRINSIPPROGRAM 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Kapittel 1: Flertallets

Detaljer

1. En annen verden er mulig

1. En annen verden er mulig 2 INNHOLD 1. En annen verden er mulig... 4 2. Kapitalismen... 5 3. Imperialisme... 10 4. Kvinneundertrykking og feminisme... 15 5. Miljøkampen... 18 6. Sosialisme... 20 7. Klassekampen og kreftene for

Detaljer

Kapittel 2. Sosialisme

Kapittel 2. Sosialisme Kapittel 2. Sosialisme 2.1. Flertallet må ta makta Det grunnleggende i sosialismen er arbeiderklassens kontroll med produksjonsmidlene, en kontroll RV mener må brukes til å skape et mangfold av samfunn

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 6 PRINSIPPROGRAM

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 6 PRINSIPPROGRAM Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 6 PRINSIPPROGRAM 1 I dette kompendiet finner du forslag til prinsipprogrammet. Enkelte forslag har vi hatt vansker med å plassere. Noen får steder har forslagsstillers

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

2. Valg 2017: Kamp mot Forskjells-Norge! Hovedramme for Rødts stortingsvalgkamp i 2017 er kamp mot forskjells-norge.

2. Valg 2017: Kamp mot Forskjells-Norge! Hovedramme for Rødts stortingsvalgkamp i 2017 er kamp mot forskjells-norge. HANDLINGSPLAN FOR RØDT 2017-2019 Handlingsplan for Rødt 2017 2019 1. Hva er en handlingsplan? Handlingsplanen er Rødts styringsdokument. Den angir partiets viktigste arbeidsområder og prioriteringer for

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Etablering av et Grunnlovsutvalg

Etablering av et Grunnlovsutvalg Etablering av et Grunnlovsutvalg Norgespartiet vil sterkt gå inn for å få etablert et offentlig oppnevnt Grunnlovsutvalg som bl.a. skal ha som oppgave å kontrollere at det ikke vedtas lover, som strider

Detaljer

PROGRAM. torelag ta. /ir r 4 4 i. utgitt av MLG. arbeiderklassen og kampen for et revolusjonært parti. ;Ir STUDIESIRKEL 4. MØTE: KOPIIIINIS115\1,

PROGRAM. torelag ta. /ir r 4 4 i. utgitt av MLG. arbeiderklassen og kampen for et revolusjonært parti. ;Ir STUDIESIRKEL 4. MØTE: KOPIIIINIS115\1, f r STUDIESIRKEL 4. MØTE: arbeiderklassen og kampen for et revolusjonært parti /ir r 4 4 i FØ T NYTT KOPIIIINIS115\1, * PARTi - 0174 er vv torelag ta PROGRAM ;Ir utgitt av MLG STUDIEOPPLEGG MØTE 4-8 TUDIEOPPLEGG

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

ANDRE- UTKAST TIL NY HANDLINGS- PLAN

ANDRE- UTKAST TIL NY HANDLINGS- PLAN LANDSMØTET 2017 ANDRE- UTKAST TIL NY HANDLINGS- PLAN HANDLINGSPLAN INNHOLD 1. Hva er en handlingsplan... s. 3 2. Valg 2017... s. 3 3. Partibygging... s. 3 4. Politiske prioriteringer... s. 4 Kamp mot forskjells-norge...

Detaljer

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING?

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? LIKESTILLING - LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? Likestilling = å plassere likt Likestilling er utjevning av sosiale forskjeller. Det betyr ikke at en gruppe skal ha/få mer enn

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Sak: 27/16 Prinsipprogram

Sak: 27/16 Prinsipprogram Sak 27/16 Prinsipprogram Sak: 27/16 Prinsipprogram Sakstype: Vedtakssak : Komitéen P1 Albert A. Øydvin Linjenummer 1-4 Linje 1-4 erstattes med: Sosialistisk Ungdom (SU) tror på folks evne og kraft til

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Sak: 6/16 Prinsipprogram

Sak: 6/16 Prinsipprogram Sak 6/16 Prinsipprogram Sak: 6/16 Prinsipprogram Sakstype: Vedtakssak : Landsstyret P1 Albert A. Øydvin Side 2 Linjenummer 1-4 Linje 1-4 erstattes med: Sosialistisk Ungdom (SU) tror på folks evne og kraft

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

RØDTS PRINSIPPROGRAM

RØDTS PRINSIPPROGRAM RØDTS PRINSIPPROGRAM Vedtatt på Rødts 3. landsmøte mai 2010. Revidert på Rødts 5. landsmøte mai 2014. Bli medlem i Rødt Send sms med kodeord Rødt + navn og adresse til 2434 eller se rødt.no/innmelding

Detaljer

Feministisk manifest Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 21. ordinære landsmøte, Follo folkehøyskole 24 27. juni 2006 1

Feministisk manifest Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 21. ordinære landsmøte, Follo folkehøyskole 24 27. juni 2006 1 Feministisk manifest Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 1. ordinære landsmøte, Follo folkehøyskole. juni 00 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 En feministisk kamp Å være feminist er å kjempe for et samfunn der

Detaljer

1814: Grunnloven og demokratiet

1814: Grunnloven og demokratiet 1814: Grunnloven og demokratiet Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsamling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren

Detaljer

Sikker rett til land Rammevilkår for familielandbruket

Sikker rett til land Rammevilkår for familielandbruket Helge Onsrud Direktør Senter for eiendomsrettigheter og utvikling Statens kartverk SPATIAL DATA FOR THE BENEFIT OF SOCIETY Sikker rett til land Rammevilkår for familielandbruket KARTVERKET Forvaltningsorgan

Detaljer

1. Et Norge som deler godene

1. Et Norge som deler godene 1. Et Norge som deler godene SV arbeider for et samfunn utan klasseforskjeller der den enkelte yter etter evne og får etter behov. Slik er det ikke i dag. I Norge har vi gjort viktige framskritt for å

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning.

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen Tapt arbeid - tapte verdier Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. Men la meg først gå 33 år tilbake i tid. Til første

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014 MOT BORGERSKAPET I. iii~~~1 8=1"01~~~~1~~~~~~aw

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014 MOT BORGERSKAPET I. iii~~~1 8=101~~~~1~~~~~~aw GJØR opprør MOT BORGERSKAPET I iii~~~1 8=1"01~~~~1~~~~~~aw 4 UTGITT AV RØD UNGDOM P SOGN YRKESSKOLE VEKK MED KARAKTERER _OG EKSAMEN! -KARAKTERER ER URETTFERDIGE OG UNDERTRYKKENDE! -KARAKTERER FØRER TIL

Detaljer

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37 1 Hva er utviklingsstudier?... 11 Hvordan ble utviklingsstudier til?... 12 Hvilke land er utviklingsland?... 13 Klassiske utviklingsteorier... 15 Fra grunnbehov til markedsliberalisme... 17 Nye perspektiver

Detaljer

Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning

Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning Hva krever den fremtidige debatten av forskere, politikere, mediefolk og andre regionale

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: 34-37 lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn lokalisere

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Solidaritet og fordeling av omtanke

Solidaritet og fordeling av omtanke Solidaritet og fordeling av omtanke Scandic Hotell, Hamar, 28. november 2012 Erling Segelstad 1 Mister vi evnen og holdningen til samfunnskritikk, ja da mister vi evnen til å gjøre verden bedre! Sitat:

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Globalisering og konflikt

Globalisering og konflikt Globalisering og konflikt SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 23 oktober-2003 Tanja Ellingsen Globalisering En historisk prosess der verden knyttes tettere sammen

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

Rødts handlingsplan

Rødts handlingsplan Rødts handlingsplan 2017-2019 Handlingsplan Handlingsplan for Rødt 1. Hva er en handlingsplan? Handlingsplanen er Rødts styringsdokument. Den angir partiets viktigste arbeidsområder og prioriteringer for

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut Oljepolitikk/Oljefondet Fra kr. 988 milliarder kroner i tredje kvartal 2007 Til 2384 milliarder kroner juni 2009 Hvordan skal vi bruke alle disse pengene? Hvorfor vi vil bruke mer enn 4 % av overskuddet?

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

«Jeg vil også bestemme!» Produksjon for 8.trinn i forbindelse med Stemmerettsjubileet

«Jeg vil også bestemme!» Produksjon for 8.trinn i forbindelse med Stemmerettsjubileet «Jeg vil også bestemme!» Produksjon for 8.trinn i forbindelse med Stemmerettsjubileet 1913-2013 Fra «Hva gjør jeg her.?» til «Dette handler om meg!» NORSK FOLKEMUSEUM OMFATTER BOGSTAD GÅRD, BYGDØ KONGSGÅRD,

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE FORNUFT OPPLYSNINGSTID FRIHET FORANDRING NYTT VERDENSBILDE-HELIOSENTRISK HUMANISME NATURVITENSKAP DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSERKLÆRINGEN (1776) ERKLÆRER RETTEN TIL LIV,

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn Periode Hovedområde - uke (K-06) 34-35 Demokratiet i Norge 36-37 Norge utviklet velferdsstaten. Kompetansemål (K-06) Gjøre greie for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike verdier og interesser,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Hva kan kvinner bli? KOMMENTAR Spørsmålet er ikke hva kvinner er, men hva kvinner kan bli.

Hva kan kvinner bli? KOMMENTAR Spørsmålet er ikke hva kvinner er, men hva kvinner kan bli. Hva kan kvinner bli? I undertøyet: Foto av Marie Høeg, datert fra 1895 til 1903. Fotografering ble ansett som et anstendig yrke for kvinner rundt 1900, og i Horten startet Marie Høeg et fotofirma med sin

Detaljer

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei?

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Vi krever at folkestyret respekteres! Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen!

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen! 1 ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kamerater gratulerer med dagen! Helt siden de første arbeiderne i 1889 løftet sine paroler og sammen markerte arbeidernes internasjonale solidaritetsdag,

Detaljer