Forandre verden! Rød Ungdom på Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! Rød Ungdom på rødungdom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. rødungdom."

Transkript

1 Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! rødungdom.no 1

2 Forandre verden! November 2011 Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Andre bidragsytere: Brage Aronsen, Seher Aydar, Jenny Dahl Bakken, Ingrid Baltzersen, Anna Blix, Bjørn Tore Egeberg, Mari Eifring, Jorunn Folkvord, Tora Ask Fossen, Didrik Sten Ingebrigtsen, Hans Wiggo Kristiansen, Mimir Kristjansson, Sofie Marhaug, Ole Mjelstad, Ole Marcus Mærøe, Stian Nicolajsen, Simon Vardehaug Nordås, Mari Røsjø, Erik Skare, Rolf Solheim, Sigrid Staurset, Pål Steigan, Magni Fjørtoft Svarstad, Ana Lopez Taylor, Aïda Leistad Thomassen, Jonas Dobbert Tjeldflaat og Iver Aastebøl. Tusen takk! rødungdom.no 2

3 Innhold Forord: Sannhet versus virkelighet... 4 Kapittel 1. Kapitalismen... 5 Kapittel 2. Feminisme Kapittel 3. Miljø...27 Kapittel 4. Rasisme og imperialisme Kapittel 5. Sosialistisk folkestyre og kommunisme...44 Kapittel 6. Forandre verden! rødungdom.no 3

4 Forord: Sannhet versus virkelighet Verden er hele tida i utvikling. Det finnes en myte som sier at sjefen på det amerikanske patentkontoret sa opp jobben sin på slutten av 1800-tallet med utsagnet «Alt som kan oppfinnes, er i dag oppfunnet.» Siden den gang har millioner av oppfinnelser sett dagens lys. Så lenge det finnes problemer finnes det løsninger. Dette er Rød Ungdoms første innføring i grunnleggende politikk og ideologi av denne typen på 15 år. Det betyr (minst) to ting. For det første har mye skjedd siden forrige «runde», både i Rød Ungdom og rundt oss. Vi har derfor godt av å ta en titt på både problemer og løsninger med nye øyne. For det andre er ikke dette en fasit som er blitt jevnt utviklet siden slutten av 1800-tallet. Vi har gjort vårt beste (og fått hjelp fra mange andre), men utelukker ikke både feil og mangler. Det er forhåpentligvis ikke et problem. For er du ute etter Sannheten med stor S finner du den uansett ikke i denne boka. Vi har forsøkt å lage et verktøy for å forstå virkeligheten og forandre verden. Virkeligheten er i konstant forandring og spørsmålet er ikke om det går an å forandre verden, men om hvem som skal gjøre det. Det er det heldigvis ingen som har patent på. For at vi skal kunne delta i den kampen må vi forstå hvordan virkeligheten fungerer, hvordan vi kan forandre den og hva vi vil forandre den til. Da må vi også ta utgangspunkt i virkeligheten, erfaringer med den og våre visjoner ikke statiske Sannheter. Vi kan ikke garantere fasiten på alt, men vi kan gi dere noe dere kan lese og diskutere med andre. Vi håper det kan medføre et skritt videre for dere som leser. Det aller beste ville vært hvis det kunne gjort noe med verden ellers også. Ingenting er for seint, alt er fortsatt mulig. Med vennlig hilsen redaktørene. (PS: Vi setter stor pris på alt av tilbakemeldinger. Disse kan dere for eksempel sende til Så får vi regne med at det ikke går 15 år før neste utgave:) Lykke til med lesing og diskusjon!) rødungdom.no 4

5 Kapittel 1. Kapitalismen Kapitalismen er et økonomisk system der et lite mindretall får lov til å eie samfunnets viktigste ressurser. I dag lever en milliard mennesker for under en dollar om dagen. Samtidig eier de 1% rikeste 40% av verdens samlede rikdom. Hvorfor er det sånn at pengene og ressursene samles på færre og færre hender? Kapitalismen er det økonomiske systemet som dominerer verden i dag. Selv om mange i dag ser på kapitalisme som det mest naturlige samfunnssystemet er det faktisk ikke mer enn drøye hundre år siden den moderne kapitalismen så dagens lys. Kapitalismen i dag I skolebøkene kan vi lese at markedsøkonomien er det viktigste kjennetegnet på kapitalisme. Teorien tar utgangspunkt i varehandel der loven om tilbud og etterspørsel er sentral. Her er et tenkt eksempel: Apple lager den første ipaden og tjener gode penger når etterspørselen er stor, og Apple er de eneste som kan levere produktet. Andre produsenter lager produkter som likner på ipad og får dem ut i butikkene. Nå har tilbudet økt. Prisen synker som følge av bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Med utgangspunkt i varehandel sier høyresida at kapitalisme er toppen av frihet. Du kan gå med pengene dine i butikken og kjøpe det du vil. Du har til og med frihet til å gå ut av butikken uten å kjøpe noe. Hvis noen selger dyre eller dårlige produkter bruker vi vår makt som forbrukere, slik at de dårlige produktene fort forsvinner fra butikkhyllene. Konkurransen sikrer at ingen får urimelig høy fortjeneste. Rød Ungdom «kjøper» ikke dette. Vi tar utgangspunkt i hva som skjer på jobben når vi analyserer kapitalismen. I produksjonen av varer og tjenester er det verken frihet eller likhet. Kapitalismen som system fører til at et lite mindretall får retten til å eie og styre samfunnets viktigste ressurser. Resultatet blir at privat profitt settes framfor menneskelige behov. Arbeiderklassen er avhengig av å selge arbeidskrafta si, med mindre man går på sosialhjelp. Kapitalistene tjener store penger, men hvem skaper egentlig disse verdiene? I dag utbytter rike land i Vesten landene i sør ved at store selskaper utarmer jorda deres og tjener penger på det arbeidet folk i sør gjør. I dag brennes korn i USA bare for å holde kornprisene oppe, mens folk sulter i hjel rett over grensa til Sør-Amerika. I dag selges kvinner og barn som sexslaver over hele verden for å gjøre noen få bakmenn rike. Man tror kanskje at tida hvor man solgte og kjøpte mennesker som varer var over, men tall fra FN viser at det aldri har vært flere slaver i verden enn det er nå. Alt dette er på grunn av at man har et samfunnssystem som bygger på at man skal tjene mest mulig penger. Vi skal videre gå mer inn på dette. rødungdom.no 5

6 Verdier skapes av at noen jobber, ikke at noen eier. Verdiene arbeiderne skaper går ikke bare til lønn og drift av selve bedriften, men mye går også til kapitalistenes egen lomme. Men kapitalismen fører ikke bare til at overskuddet fra arbeidernes arbeid ender opp i kapitalistenes lommer. Under kapitalismen er det også slik at det er de med mest penger som i størst grad får dekket behovene sine. Dette fører at de som har lite penger har tilsvarende lite påvirkningskraft. Kapitalistene krever at produksjonen, arbeidet og økonomien ikke skal styres av Storting og kommunestyrer. Alle som sitter på Stortinget støtter helhjerta opp om dette. Dermed blir de viktigste avgjørelsene i den økonomiske politikken overlatt til kapitalistene, som eier produksjonsmidlene. I et kapitalistisk samfunn må dermed stemmeseddelen bøye seg for pengeseddelen og folkestyret vike for pengestyret. Nå skal vi gå mer inn på hvorfor det er slik. Klasser og klassekamp I Norge snakkes det ikke lenger så mye om klasser. Av det vi lærer på skolen er det lett å få inntrykk av at alle har like muligheter her i landet. Det er uvanlig å regne seg selv som en del av noe annet enn middelklassen, i hvert fall hvis man ikke er spesielt opptatt av sånt. Men slik har det ikke alltid vært, og slik kommer det nok heller ikke til å være for alltid. I mellomkrigstida var det høy klassebevissthet blant arbeiderklassen i Norge. Arbeiderbevegelsen var sterk, og man følte et samhold med de man jobba sammen med, som kollegaer, men også fordi som del av samme samfunnsklasse. Det meste som skrives om klasser i Norge er beskrivelse av det moderne samfunnet (sosiologi).. For oss er ikke det viktigste å beskrive samfunnet. Vi trenger teori for å forandre samfunnet. Derfor deler vi inn samfunnet i klasser på en annen måte enn det som gjøres i samfunnsfag. Som vi lærte tidligere i kapittelet, så skaper den kapitalistiske produksjonen et dypt skille mellom folk. På den ene sida står de som eier produksjonsmidlene, og tjener seg rike på andres arbeid. På den andre sida står de som må selge arbeidskrafta si for å ha noe å leve av. Det vi kaller klasser handler om hvilken rolle man har i produksjonen. Dette er det viktige klasseskillet. De som sammen utgjør en klasse er de som har et felles forhold til arbeid, eierskap og makt. Vi sier at folk i samme klasse har Klassepyramiden, med arbeiderklassen på bunnen og kapitalen på toppen. rødungdom.no 6

7 felles objektive interesser. Fabrikkeierne har felles interesse av å holde lønnsnivået nede. Arbeiderne har felles interesse av å kreve høyere lønn og bedre arbeidsforhold. Det er klassen du tilhører som avgjør dine objektive interesser. Klassene under kapitalismen Her skal vi prøve å gi en liten oversikt over de ulike klassene i Norge. Arbeiderklassen: Arbeiderklassen er de folkene som i dag er nederst på rangstigen, både politisk, maktmessig og økonomisk. Det er blant annet: arbeidere i industri, bygg og anlegg, arbeidere på lager og i transport pleiere i helsevesenet, lærere og andre ansatte i skolen arbeidere i butikk ansatte i servicesektoren, servitører, frisører og lignende. Vi ser her at mange av gruppene i arbeiderklassen driver med andre ting enn produksjon i tradisjonell forstand. Noen jobber i stat og kommune, og skaper dermed ikke merverdi for en kapitalist. For vår del er det viktigste at alle som må selge arbeidskrafta si for å ha noe å leve av, bør stå sammen med de arbeiderne som blir utbytta i fabrikkene og på byggeplassene. Innenfor arbeiderklassen er det store forskjeller i lønn og arbeidsforhold. Det er også forskjell på å selge arbeidskrafta si til en kapitalist, og å selge arbeidskrafta si til kommunen. Noen mener at forskjellene er så store at arbeiderne hører hjemme i forskjellige klasser. Rød Ungdom mener det som samler er viktigere enn det som skiller. Norge har en stor arbeiderklasse, som utgjør flertallet av befolkninga. Arbeidsfolk organiserer seg i fagforeninger. Fagforeningene forhandler og kjemper for bedre lønn og bedre arbeidsforhold. I mange andre land er høyresida på offensiven, og oppslutningen om fagforeningene synker. Folk mister motet. I Norge øker fortsatt medlemstallet. Borgerskapet: Borgerskapet er den klassen i samfunnet som har den økonomiske makta, og både direkte og indirekte makt over statsapparatet. Eksempler på hvem som tilhører borgerskapet er storaksjonærer og eiere av fabrikker og selskaper, som Kjell Inge Røkke, Stein Erik Hagen og Celina Middelfart disse er kapitalister. Kapitalister har økonomisk makt gjennom eierskap, i tillegg til at de kontrollerer staten gjennom blant annet lobbyvirksomhet og ved at de er representert i ledelsen av statens administrasjon. Du blir ikke automatisk kapitalist av å være rik. Kapitalister er personer som kontrollerer andre menneskers arbeidskraft. Det finnes de som tjener mye penger uten å kjøpe andres rødungdom.no 7

8 arbeidskraft eller eie produksjonsmidler, for eksempel rike popstjerner og de som arver mye penger. Dette er også grupper som kan være kapitalister, men ikke nødvendigvis er det. Stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og andre topp-politikere tilhører også borgerskapet i kraft av sin økonomiske og politiske makt. Med økonomisk makt mener vi at de både har makt over statbudsjettet, vår felles pengesekk, og folks arbeidsplasser. Politikerne har også direkte makt over samfunnet gjennom lover og politiske vedtak. Andre: Ikke alle tilhører arbeiderklassen eller borgerskapet. Det gjelder for eksempel folk i frie yrker, som journalister, leger, professorer og advokater. Det kan også gjelde selvstendige næringsdrivende, som lastebileiere og bønder. Disse gruppene har veldig ofte de samme interessene som arbeiderklassen. Det er mange som ikke sjøl er arbeidere som støtter streiker, går inn for en god arbeidsmiljølov og så videre. Men har de et fritt valg om de vil selge arbeidskrafta si eller ikke, så er de likevel ikke arbeidere. Det er altså ikke hva man mener som avgjør om man tilhører arbeiderklassen. Ettersom det er arbeiderne og kapitalistene som er hovedklassene i samfunnet, så kan vi overlate til samfunnsforskerne å grave dypere i andre grupper i samfunnet. Det viktigste når du skal lære de mest grunnleggende trekkene ved Rød Ungdoms politikk er å forstå hva som kjennetegner arbeiderklassen og borgerskapet. For oss er ikke det viktigste å dybdeklassifisere mennesker. Det viktigste er å velge side. Kulturelle ressurser Det er mye som påvirker hva slags uttrykk klassene har i dagens Norge, både innad og på tvers av klassene. Faksimiler fra Frp-koden, Forlaget Manifest En av faktorene som påvirker er såkalt kulturell kapital. Det inkluderer for eksempel kunnskap, språk, verdier og vaner som vi får gjennom oppvekst og utdannelse. Dette påvirker oss og legitimerer statusforskjeller. Det kan være misvisende å kalle det kapital fordi vi vanligvis knytter kapital til utbyttinga av arbeidere og det kan kanskje være enklere å kalle det for kulturelle ressurser. Her ser du en tegning som plasserer forskjellige yrker innenfor et skjema hvor den ene aksen (fra venstre til høyre) viser forhold mellom kulturelle og økonomiske ressurser. Den andre aksen (fra bunn til topp) viser om du har mye eller lite av disse. Har du mye utdannelse og ikke like rødungdom.no 8

9 mye penger kommer du på toppen til venstre. Har du derimot mye penger, men ikke like mye utdannelse kommer du på toppen til høyre. Har du mye penger og mye utdannelse kommer du på midten på toppen. Tilsvarende på bunn. Har du lite av begge deler havner du på midten nederst. Dette skjemaet kan brukes for å vise noen motstridende interesser innenfor borgerskapet. Man har sett drakamper mellom kirken og kapitalistene, hvor kirken (og kirkelederne med mye kulturelle ressurser) har kjempet mot økt pengemakt for å holde på sin egen kulturelle makt. Dette ser vi for eksempel når Kristelig Folkeparti i dag er opptatt av medmenneskelighet og åndelige verdier framfor penger. Det samme kan man se når professorer er mot økt pengemakt. Det er ikke nødvendigvis fordi de er mot kapitalismen, men fordi de vil at maktbalansen skal helle så langt som mulig til venstre i skjemaet over. Slik får de mest mulig innflytelse. De som er med på å bestemme hva skattepengene våre skal gå til plasseres også øverst til venstre i skjemaet og vil derfor ha egeninteresse utover økonomisk utjevning i økte skatter. Disse er «kongene av redistribusjonsøkonomien». Samtidig gjør dette at det kan skapes mer naturlige allianser mellom de som er på nedre halvdel i dette skjemaet, og de som er oppover på venstre side, mot pengemakta. På samme måte splittes arbeiderklassen også på tvers av dette skjemaet. Det er ofte enorme politiske forskjeller mellom de gruppene innenfor arbeiderklassen som har overvekt av kulturelle ressurser og de gruppene innenfor arbeiderklassen som har overvekt av økonomiske ressurser. Hva slags meninger vi har påvirkes nemlig i stor grad av hva slags sosial og økonomisk tilhørighet vi har (les mer om dette i kapittel 6) Dette får ofte utslag i at gruppene på bunnen av skjemaet deles på midten, og er uenige om spørsmål som for eksempel homofili, innvandring og så videre. Dette skjemaet kan altså brukes til å se nærmere på hva slags grupper som oppstår innenfor de forskjellige klassene, og hvordan det kan få utslag i meninger. På midten av 90-tallet ble det gjort en undersøkelse i Norge om følelse av makt og innflytelse. Deltakerne i undersøkelsen ble delt inn i seks grupper. Fra gruppe 1= mest følelse av makt og innflytelse, til gruppe 6 = minst følelse av makt og innflytelse. Her er gruppene plassert inn i skjemaet: Vi ser her at forholdet mellom kulturell og økonomisk kapital spiller minimal rolle for selve maktopplevelsen. Det som teller er hvor høyt i samfunnshierarkiet du befinner rødungdom.no 9

10 deg. Det tydelige unntaket er gruppe 1. De med mest makt er de med mye økonomiske ressurser, kapitalistene. Klassekampen Annethvert år har vi det som kalles tariffoppgjør i Norge. Da møtes representanter for partene i arbeidslivet for å forhandle om lønns- og arbeidsforhold. Arbeiderne er representert av LO og borgerskapet av NHO. Når arbeiderklassen og borgerskapets motstridende interesser møtes kaller vi det klassekamp. Medlemmene i klassene har mer til felles enn bare stillinga i produksjonen. De har også felles objektive interesser, som vi har vært inne på tidligere. Kapitalistene har felles interesse av at kapitalismen som samfunnsform opprettholdes, at lønningene holdes nede og at prisene holdes relativt høye. Arbeiderklassen har felles interesse av å øke lønningene, bruke en større del av økonomien i samfunnet på felles velferdsgoder og på sikt å avskaffe hele kapitalismen. Med bakgrunn i disse ulike objektive interessene oppstår det en interessekonflikt mellom klassene, det vi kaller for klassekamp. På kort sikt handler klassekampen om fordelinga av den samfunnsmessige rikdommen, for eksempel gjennom tariffoppgjør. Arbeiderklassen slåss for å øke lønningene, kapitalistene slåss for å øke profitten. Men klassekamp handler om mye mer enn bare lønn. På lang sikt handler klassekampen om hva slags samfunn vi skal ha. Arbeiderklassen har interesse av å avskaffe kapitalismen for å frigjøre seg sjøl. De som verken tilhører arbeiderklassen eller borgerskapet har vekslende interesser. Deler av disse klassene har mulighet til å «klatre» opp i kapitalistenes rekker, andre blir skjøvet ned til arbeiderklassen. Disse har ikke objektive interesser, men må til sjuende og sist velge side mellom arbeiderklassen eller borgerskapet. Det er også forskjellige sjikt innad i klassene som har motsatte interesser. Dette gjelder særlig for kapitalistene. Et eksempel på dette kan vi hente fra EU-kampen i 1994, der kapitalistene i jordbruket stilte seg på lag med arbeiderklassens motstand mot EU fordi de ville tape økonomisk på norsk EU-medlemskap. Andre kapitalister kjempa ihuga for EU-medlemskap fordi det ville ført til økte inntekter for dem. Dette viser at det ikke alltid er svart/hvitt hvordan arbeiderklasse og borgerskap stiller seg i andre politiske spørsmål enn klassekamp. Hvordan klassekamp arter seg avhenger av flere forhold. Først og fremst er styrkeforholdet mellom klassene viktig. Tallmessig er arbeiderklassen alltid overlegen, og sånn sett burde klassekamp vært en enkel sak. Men det er det ikke. Styrken til arbeiderklassen avhenger av klassebevissthet. Klassebevisstheten er et uttrykk for i hvor stor grad arbeiderne er klar over at de utgjør en klasse, i hvor stor grad de er klar over denne klassens interesser, og i hvor stor grad de er klar over at denne klassen er en politisk kraft. Den viktigste årsaken til å være opptatt av klasser er nettopp arbeiderklassens interesse av et annet samfunn. Arbeiderklassen er den krafta i samfunnet som har interesse og mulighet til å rødungdom.no 10

11 stå i spissen for å endre samfunnet. Derfor er det nødvendig med en analyse av klasseforholdene og en politikk for å mobilisere arbeiderklassen for å få slutt på det samfunnssystemet som skaper urettferdighet, undertrykking og sosial nød verden over. Klasseskillene gjenskaper seg sjøl Hvilken klasse du tilhører er ikke noe som er medfødt eller uforanderlig, slik det er i et føydalsamfunn eller i kastesystemet i India. Det er fullt mulig for en arbeider (i alle fall en arbeider i et relativt godt betalt yrke) å spare opp nok penger til å kunne investere på børsen, og om han har flaks bli rik kapitalist. Det kan også skje at en kapitalist fra borgerskapet gjør så mange feil på børsen at han taper alle sine penger og må ta seg en vanlig, betalt jobb, og dermed kanskje ender opp i arbeiderklassen. Det finnes eksempler på dette, men det er slett ikke vanlig. «The american dream» og Askeladd-historier, som forteller om folk som har karret seg opp fra fattigslige kår til å bli rike kapitalister, er med på å gi folk en idé om at hvis de bare jobber hardt nok, så blir de rike. De aller, aller fleste blir ikke rike, uansett hvor hardt de jobber. Det er flere grunner til det. For det første kan ikke alle være kapitalister. Hvis ikke kapitalistene har noen til å jobbe for seg vil de ikke lenger være kapitalister. Da vil det heller ikke være noen til å produsere alle de tingene mennesket trenger for å overleve. Selv om det er mulig å «skifte klasse» i løpet av livet, er det et lite fåtall som gjør det. Det er ikke fordi de ikke har lyst på mer makt eller mer lønn, men fordi klassetilhørighet har en tendens til å holde seg stabil. Det betyr at datteren til en hjelpepleier sjelden blir professor og at sønnen til en sivilingeniør sjelden blir drosjesjåfør. Vi sier altså ikke at det aldri kan skje, men at det statistisk sett ikke er vanlig. En årsak til at klasseforholdene holder seg stabile er skolesystemet. Vi mener at skolen er med på å reprodusere klassetilhørighet. Det er blant annet derfor Rød Ungdom er mot lekser. Vi vet at barn av foreldre med høy utdanning får mer og bedre hjelp med leksene enn barn av foreldre med lav eller ingen utdanning. Dermed gjør barn med høyt utdanna foreldre det bedre på skolen, de får bedre karakterer og trives bedre med skole og utdanning. Barn av lavt utdanna foreldre derimot får mindre hjelp, gjør det dermed dårligere på skolen og får et dårlig forhold til skole og utdanning. Fordi lekser er det mest direkte uttrykket for denne funksjonen i skolesystemet er det viktig for Rød Ungdom å jobbe for at skolen skal bli leksefri. Det er altså blant annet gjennom skolesystemet at klassene i Norge seg relativt stabile, men hovedgrunnen til at klassene opprettholdes ligger i at de som bestemmer i dag tjener på dette maktforholdet. Staten opprettholder kapitalismen En viktig byggekloss i det norske samfunnet er statsapparatet. Staten består av en lovgivende makt: Stortinget, en utøvende makt: regjeringa og en dømmende makt: domstolene. Politikerne på Stortinget lager lovene og bestemmer politikken, mens regjeringa setter rødungdom.no 11

12 Stortingets vedtak ut i live. Hvis noen bryter lovene og reglene Stortinget har bestemt blir de stilt til ansvar overfor en domstol. Samtidig er det viktig å huske på at staten også er en av Norges rikeste og største kapitalister. Gjennom oljefondet er vi på eiersiden i mange selskaper over hele verden. Som eier og deleier i selskaper som NSB, SAS, Statoil og Statkraft og som arbeidsgiver for alle som jobber i stat og kommune fungerer staten som en førsteklasses kapitalist. Den ønsker at de ansatte skal tjene minst mulig slik at staten får mest mulig overskudd. Det er selvfølgelig mer demokratisk at viktige institusjoner eies av fellesskapet (via staten) enn at det kontrolleres av noen få enkeltpersoner som ikke er valgt, men når staten fungerer etter kapitalismens prinsipper forsterker den det kapitalistiske systemet. I tillegg til at staten er en kapitalist i deg selv, er også lovverket i Norge utforma slik at kapitalistenes interesser blir forsvart. Den private eiendomsretten retten til å eie, kontrollere og styre eiendom, inkludert arbeidsplasser og viktige naturressurser er en av grunnsteinene i den norske grunnloven. Vi i Rød Ungdom mener at alle skal ha rett til å eie et sted å bo, klær, husholdningsartikler og alt annet som trengs i et moderne liv, men vi mener ikke at noen skal ha rett til å eie andre produksjonsmidler enn det de trenger i sitt eget arbeid. Det er nettopp retten til å eie produksjonsmidler som blir ivaretatt gjennom den private eiendomsretten. Hva betyr det at «De herskendes tanker er de herskende tanker»? At de herskendes tanker er de herskende tanker betyr at de som sitter med den økonomiske og politiske makta i stor grad definerer hvordan folk flest tenker. Det betyr ikke at de direkte kan bestemme hva folk skal tenke og tro om ting, men at den jevne oppfatningen av et spørsmål blir påvirka av det de som styrer mener om saken. Et godt eksempel er ordene arbeidsgiver og arbeidstaker. For hvem er det egentlig som gir, og hvem er det som tar? Man kunne for eksempel heller brukt begrepene arbeidskjøper og arbeidsselger. Disse ordene sier i større grad noe om hvem det er som faktisk utfører arbeidet, og hvem som ikke gjør det. Fordi de som har mye makt og penger har så stor innflytelse over hva folk tenker, er det viktig at vi som vil forandre samfunnet bygger motmakt mot kapitalistenes innflytelse over tankene i samfunnet. Det er det vi som er med i Rød Ungdom jobber for, ved å skape steder der ungdom selv kan definere vår kultur, og etter hvert også vårt eget verdensbilde. Det kan være alt fra selvstyrte ungdomshus til musikkfestivaler og fritidstilbud. Skal man motvirke at de herskendes tanker er de herskende tanker, trenger vi nye tanker. Det er nettopp dette boka du holder i handa er et forsøk på. Økonomi For å forstå hvordan kapitalismen fungerer, er det viktig å skjønne hvordan økonomien i kapitalismen fungerer. Vi må se nærmere på en av kapitalismens viktigste byggeklosser, nemlig markedet. Markedet bestemmer prisen på de forskjellige varene, og hvor mye ressurser som blir brukt til å produsere disse. Økonomene forteller oss at dette styres av det vi kaller etterspørsel. Når mange folk etterspør, eller har behov for en vare, produserer samfunnet denne varen. Hvis folk ikke lenger vil ha en vare, slutter den å bli produsert. Dette er kapitalismens grunnidé, og på papiret kan det virke logisk: Hvis det er veldig varmt en sommer, så får folk behov for shorts. Dermed produserer samfunnet shorts. Når høsten kommer blir det kaldere, og folk slutter å ha behov for shorts. Dermed slutter samfunnet å rødungdom.no 12

13 produsere shorts. Slik blir vi fortalt at kapitalismen fungerer, men vi i Rød Ungdom mener at det ikke fungerer slik i virkeligheten. Problemet er nemlig at etterspørsel ikke er det samme som behov, men det samme som kjøpekraft. Måten «behov» blir målt på blir dermed veldig urettferdig. Et behov blir ikke et «behov» før du har penger til å betale for å få behovet dekket. Kapitalismens logikk medfører at sultne unger som ikke har penger til mat, ikke har behov for mat. Derfor lages det heller ikke mat til disse ungene. Hvis du derimot har mye penger kan du ha veldig mange behov. For eksempel har tydeligvis milliardær Kjell Inge Røkke et enormt behov for toaletter, for da han bygde seg hytte måtte han ha 20 toaletter i den. Kapitalistisk vareproduksjon baserer seg altså ikke egentlig på å dekke folks behov, men på å tjene mest mulig penger. Dette fører ikke bare til sult blant de uten kjøpekraft, men også overproduksjon og sløseri. For en kapitalist som produserer for eksempel spader, vil det ikke være noe alternativ å slutte med det når behovet for spader er dekket. Resultatet blir et ustabilt marked og overproduksjon. Et av de mest groteske eksemplene på urettferdigheten i måten markedet fungerer på, finner vi innafor medisin. Hvert år bruker legemiddelindustrien til sammen 17 milliarder kroner på forskning. Av disse går 0,4 % til forskning på medisiner mot verdens femte største dødsårsak, HIV og AIDS. Til sammenlikning går tre ganger så mye til forskning på potensfremmende midler som Viagra. Alle skjønner at det ikke er et større behov for Viagra enn for AIDS-medisin i verden i dag. Bortsett fra kapitalismen. For kapitalismen skjønner bare de behovene den blir betalt for å forstå, altså utelukkende de rikes behov. Behov skapes også av reklameindustrien. Det er jo helt åpenbart at unge jenter ikke har behov for sminke for tusenvis av kroner. Men reklamen som finnes på TV, i blader og aviser, på bussen og i bybildet forteller oss noe annet. Reklameindustrien skaper dermed nye behov for å tekkes kapitalismens behov for nye markeder. Vareøkonomi Kapitalismen er en vareøkonomi. Det betyr at det som blir produsert av varer skal byttes mot andre varer på et marked. I teorien er det slik at de som produserer egg kan gå på «markedet» og bytte til seg for eksempel sko, mot eggene sine. Det er lenge siden denne byttinga faktisk foregikk slik, og vi har for lengst man utvikla penger for å forenkle denne bytteprosessen. rødungdom.no 13

14 Eggprodusenten slipper å «betale» skoene sine med egg, han kan selge eggene for penger, for så å kjøpe sko med disse pengene. En vare har en bruksverdi. Bruksverdi betyr at varen kan brukes til noe. For eksempel har klær bruksverdi fordi de holder deg varm, og hindrer at du må gå naken. Mat har en bruksverdi fordi det gjør at du slipper å gå sulten. Med andre ord, bruksverdien viser om varen tilfredsstiller et menneskelig behov. Det spiller ingen rolle om behovet har sitt utspring i magen eller fantasien. Men varen har også en bytteverdi. Bytteverdien er målet på hvor mye penger kapitalisten kan få for varen. Her ser vi bort fra at prisen svinger litt opp og ned for å gjøre det enklere å forstå hovedpoenget. Størrelsen på bytteverdien blir bestemt av hvor lang tid mekanikeren og keramikeren bruker på å lage enten motorsykkel eller kopp. Det er ganske opplagt at man trenger mer tid hvis man skal lage en motorsykkel enn hvis man skal lage en kopp. Derfor blir det urettferdig hvis koppen koster like mye som motorsykkelen. Da ville nok mekanikeren følt seg litt snytt. Hvis dette er riktig så oppstår det ingen verdier gjennom varehandelen. Fortjenesten til butikken kommer ikke gjennom at butikken øker varens verdi. Fortjenesten til butikken er en del av varens verdi. Hvis mekanikeren har laget en motorsykkel til kroner kan han velge om han vil selge det sjøl, eller om han vil få en butikk til å selge det for seg. Men velger han det siste får han kanskje bare kroner sjøl. Resten av motorsykkelens verdi tar butikken for å selge varen. Arbeidskrafta som vare Den aller viktigste varen under kapitalismen er arbeidskraft. Min, din, mamma sin og broren din sin arbeidskraft er det som får samfunnet til å gå rundt. Vi som jobber i blomsterbutikk, som frisør, på sjukehus eller i industrien er de som skaper verdier og betaler skatt slik at samfunnet har råd til å bygge skoler, ansette lærere, drive barnehager, lage veier og bygge jernbane. Arbeidskrafta er en vare som kapitalistene kan kjøpe av arbeideren i bytte mot lønn. Prisen på arbeidskraft er altså den lønna hver enkelt får. Arbeidskraftas bytteverdi bestemmes, som alle andre varer, av hvor mye arbeid som er lagt ned i den. Siden arbeidskrafta er noe som brukes dag etter dag, så må den reproduseres dag etter dag. Arbeideren må ha tilfredsstilt en del behov for å leve et anstendig liv. Slike behov er for eksempel mat, søvn, klær, tak over hodet, og en rekke Kapitalistene utbytter arbeiderne. rødungdom.no 14

FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM

FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM Samfunnet er under konstant forandring og utvikling. Teknologiske og økonomiske framskritt har vært viktige for det som har skjedd, men det er kampen mellom

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Cathrine Egeland og Ida Drange AFI-forum 09.10.2014 Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author Deltid i Norge 2 Det er ganske vanlig å

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger Likelønnskommisjonen www.likelonn.no Anne Enger Hva er likelønn? Likelønn handler om rettferdighet og økonomi Likelønn betyr at lønn fastsettes på samme måte for kvinner som for menn Betyr ikke lik lønn

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Hva har dere lyst til å jobbe med som voksne?

Hva har dere lyst til å jobbe med som voksne? Hva har dere lyst til å jobbe med som voksne? En kvalitativ studie om hva som påvirker yrkesvalget til unge gutter i byen og på bygda. Masteroppgave i fag- og yrkesdidaktikk Grete Bauck Bårdstu Hva kan

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Algebra Vi på vindusrekka

Algebra Vi på vindusrekka Algebra Vi på vindusrekka Utsagn... 2 Åpne utsagn... 3 Den ukjente... 4 Likhetstegnet... 5 Likninger... 6 Løs likninger... 7 Matematiske uttrykk... 8 Formel... 9 Tilordning... 10 Funksjon... 11 Koordinatsystem...

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Likhet, ansvar og skattepolitikk

Likhet, ansvar og skattepolitikk Likhet, ansvar og skattepolitikk Av Alexander Cappelen Innledning Den grunnleggende utfordringen for en radikal omfordelingspolitikk er å kunne forene ønsket om utjevning av inntektsmuligheter med ønsket

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag 8

Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Tema: GEOGRAFI: kartet lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn Vite forskjellen mellom globus og kart Kunne forklare hva nullmeridianen

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING?

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? LIKESTILLING - LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? Likestilling = å plassere likt Likestilling er utjevning av sosiale forskjeller. Det betyr ikke at en gruppe skal ha/få mer enn

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Et feministisk manifest på femten forslag

Et feministisk manifest på femten forslag KJÆRE IJEAWELE, eller Et feministisk manifest på femten forslag Chimamanda Ngozi Adichie Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Til Uju Egono. Og til lillesøsteren min, Ogechukwu Igmelu. Med kjærligste

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

2017 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Handverk Kåre Martens Sats og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Foto: Privat ISBN:

2017 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Handverk Kåre Martens Sats og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Foto: Privat ISBN: 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk Kåre Martens Sats og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Foto: Privat ISBN: 978-82-489-2007-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Forord JEG HAR

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN HVA ER EN BARNEHAGE? Barnehager er så vidt forskjellig at det er uråd å fortelle alt om barnehagen i et skriv som dette. Men alle har likevel noe til felles. For å

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Trude Johnsen. Deltid 2009

Trude Johnsen. Deltid 2009 Trude Johnsen Deltid 2009 Deltid Tilstand Virkningene av deltid Loven og virkemidlene LOs holdning Jun-11-09 side 2 Norge på toppen Kilde: 15-64 år, Eurostat, 2006 Jun-11-09 side 3 Forklaring på forrige

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

LIKESTILT PEDAGOGISK PRAKSIS

LIKESTILT PEDAGOGISK PRAKSIS LIKESTILT PEDAGOGISK PRAKSIS HVA BETYR DET? Foredrag v/pia Friis holdt på kurs i Bergen kommune Hva er likestilling egentlig? Likeverd - å ikke behandle alle likt Hvorfor skal vi prioritere likestilling

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de

Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de Vi har alle overbevisninger. Overbevisninger er våre egne sannheter. Det er tanker, synspunkter,

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Til læreren. H. Aschehoug & Co

Til læreren. H. Aschehoug & Co Til læreren Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Dette er en fin anledning til å arbeide med politikk og demokrati. Vi har utviklet gratis undervisningsopplegg til bruk i 5. 7. trinn. Opplegget er

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer