# " $ %! & ' " ) * +, -. / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "# " $ %! & ' " ) * +, -. / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen"

Transkript

1 ! " " # " $ %! & ' " ( ) * +, -. / Klubbavis for Lions Club Rælingen Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: Aktivitetskasse: Org. nr ! " " # $ # %$ & " & $ ' ( )'

2 Kjære venner Etter en meget vellykket eldrefest, så har Lionsåret virkelig startet. Reidar og hans dyktige og erfarne team gjorde en fantastisk jobb. Denne hendelsen vil bli behørig dekket i medlemsbladet av vår internjournalist Anton. Vi vil også benytte anledningen til å få litt publisitet rundt arrangementet i dagspressen. Kjell sammen med Arild, Torgeir og Paul har også avsluttet malerjobben på Krisesentret. BRA Vi er alle enige om at vi må ha den riktige blanding av sosial kvalitetstid, gleden av å gjøre hverdagen bedre for de som ikke har det like bra som oss, og engasjement for å være til nytte for andre mennesker. Å gi er ofte bedre enn å få. Vi har tidligere blitt enige om å anvende 50 % av midlene våre i nærmiljøet. Jeg ønsker ikke å sette aktiviteter opp mot hverandre, men eldrefesten i går koster nesten det samme for oss som vår andel av en brønn i Uganda som Sonen vår er engasjert i. Brønnen i Uganda redder mange liv, og sparer kvinner for mye slit. Dimensjonene er andre enn de lokale aktivitetene. Vi må makte begge utfordringene, for Lions ville ikke ha vært det vi er i dag uten det internasjonale engasjementet. Vi trekker alle nytte av dette. Derfor må vi makte å kombinere flere målsetninger med vår aktivitet. Vi kan investere vår tid i lokalsamfunnet, mens nasjonalt og internasjonalt må vi anvende penger for å skape resultater På medlemsmøte den 18 har vi planlagt en Kreative Prosess for å fremskaffe ideer for fremtidig inntektsbringende aktiviteter. Dette gjør at vi har avlyst et eksternt foredrag. Dette er naturligvis beklagelig, og bryter med våre intensjoner, men forhåpentligvis tar vi dette igjen senere. Det som er mitt håp er at dere kunne tenke igjennom problema-

3 tikken før møtet. Det ideelle ville være å kunne kombinere inntektsbringende arbeide med et hyggelig og givende sosialt samvær. Ta gjerne med ideer som er mer sosiale enn de inntektsbringende. Jeg føler at noen syns vi bruker for mye tid på å diskutere og skaffe oss de midler vi trenger for å skape de mål vi har blitt enige om. La oss finne gode kombinasjonsmuligheter der vi har det fint sammen, og samtidige skaffer vi oss de midlene vi trenger. Vi mottok sist år ca kr i vår Grasrotandel fra Norsk Tipping. Organisasjonsnummer for LC Rælingen er Dette må oppgis for at vi skal få vår Grasrotandel. Bidraget fra Norsk Tipping betaler for halvdelen av vår andel av Sonens brønn prosjekt i Uganda. Skal ikke målet være at vår spilleglede skal betale hele brønnandelen i 2011/2012? Vell møtt den 18. oktober på Heimen Tore Ivar # Tore Ivar ønsket velkommen til årets første møte hvor 22 av klubbens medlemmer var tilstede. Minimatrikkelen ble delt ut. Det ble oppdaget noe småfeil med en gang og ny kommer på mail. Odd redegjorde for planene for ungdomsarbeid fremover. Smedstad skole er eneste skole som foreløpig har meldt seg på tegnekonkurransen. Vi forsøker igjen å finne en ungdom til ungdomsutvekslingen. Dette er ikke enkelt, men vi har ennå noe tid igjen. Det er satt av kr ,- til denne saken. Det er satt av til sammen kr ,- til forskjellige aktiviteter/møter til bruk i NAK komiteen, Det er mitt valg. Dette er bl.a til honorar til HP som vi ønsker å bruke mer aktivt i året som kommer. Tore Ivar redegjorde litt om hva vi har planlagt å bruke penger på. Og på grunn av

4 ) bl.a malejobbene vi har hatt så er økonomien i klubben nå relativt god. Det vil komme et budsjett senere. Vi har besluttet å gi en jubileumsgave til Montebello senteret etter et forslag fra Bjørn. Vi gir kr ,-. Forslag om at vi forsøker å få med sonen. Tas opp på neste sonemøte. Forslag fra Eivind om at midlene øremerkes f.eks til kreftsyke barn. Av Inntektsbringende arbeid så er det kalenderen som står for døren. Vi får søppelplukking av kommunen ved Myrdammen og ved Sandbekkstua og kommunen er også interessert i å bruke oss til flere oppgaver. Det er også kommet forslag om å lage et rebusløp i kommunen som vi kanskje kan gjøre sammen med Petrine? Vi trenger noen som har erfaring fra å arrangere slike ting, har vi det? Vi kan male garasjen til Anton til våren og det er penger som går til klubbkassa. Tore Ivar organiserer det til våren. Vi påtar oss kjøring til TVaksjonen den 24. oktober. Vi trenger ti biler. Vi har fått en forespørsel om å male lekerommet på krisesenteret. Kjell påtar seg organiseringen av dette. Kjell minnet om at det er tid for kontingenten som betales inn til klubbkasse konto Klubbkassa er tom så Kjell ber om at den betales så raskt som mulig. Einar har vært på distriktsrådsmøte og informerte litt fra det. Bl.a så er skoleprosjektet i Uganda godt i gang. Det skal nå arrangeres et lotteri hvor hver klubb vil få to loddbøker à kr Gevinsten er en tur til Uganda hvor man får se på prosjektene til Lions der. Ved tulipanaksjonen til våren så er det i utgangspunktet NAK komiteene som er ansvarlig for bestilling av tulipaner osv. Snøfreseren er kommet til rette og vi lagrer den på låven til Holger. Hans Morten Ref.

5 Styremøte mandag 4. oktober Tilstede: Tore Ivar, Torgeir, Jostein, Eivind og Hans Morten. I tillegg så var Anton og Einar med på møtet. Fravær: Terje, Kjell Evaluering av siste møte. Det var et bra møte, ingen negative kommentarer. Neste møte blir med ekstern foredragsholder. Det er også kommet ønsker om at vi får mer informasjon om hva Lions holder på med f. eks. i Uganda. Einar foreslo at vi tar kontakt med de forskjellige fagsjefene for å få de til klubbkveldene. Vi forsøker å få med en liten økonomioversikt i medlemsavisen, hvordan vi ligger an i forhold til budsjett. IKT. Einar fortalte litt om muligheten som ligger i de nye hjemmesidene når de en gang er oppe og går for fult. Han kunne ikke si noe om når dette vil skje. Anton styrer PR. ) Hva vi skal ha inn på hjemmesiden osv. Vi setter oss som mål å få inn en nyhet/ artikkel en gang pr. måned og vi prøver å få halvparten av sakene ut i dagspressen. Einar kommer til å kjøre en kreativ prosess -øvelse med oss på et medlemsmøtet for å få frem ideer til inntektsbringende aktiviteter. Dette kommer til å ta ca en og en halv time. Narkofondet har byttet navn. Nå heter det Rusforebyggende arbeid for ungdom. Tulipanaksjonen skal ha kick-off over jul. Aksjonen går av stabelen den 30. april. Frist for å bestille tulipaner er 15. desember. Vi øker antall tulipaner til 1200 i år. Kjell M. tar kontakt med Jan Vincent Johannessen i Montebello og spør om hva de trenger penger til, men kreftsyke barn er vårt ønske.

6 + Eventuelle andre øremerkinger skal godkjennes av oss. Vi forsøker å få litt PR i forbindelse med overleveringen. Melvin Jones prisen og hedersprisen. Har vi noen forslag til kandidater og hvordan gjør vi det? Begrunnede forslag sendes medlemskomiteen. Melvin Jones er intern og hedersprisen kan være eksternt. Vi har også Tulipanprisen. Tore Ivar sjekker krav til prisen og hvem som har fått den tidligere. Det har igjen kommet en del giroer: Tana Nesseby ber om et frivillig bidrag i tillegg til sentrale vedtak. Vi har gitt 2500,- som er et vedtak. Oppgradering av idrettsbanen på helsesportssenteret på Beitostølen. Ikke avgjort. Lions international - riksmøtevedtak på kr. 45,- pr medlem Aid in meeting er et riksmøtevedtak kr Katastrofefondet må fylles opp. Kr. 100,- pr medlem er vedtatt på riksmøtet. Støtt ungdomsarbeidet i MD104 med kr. 50 pr medlem ikke avgjort Fadderbarn i Uganda, vi gjør som tidligere kr IR prosjekt i Russland. Kr.15 pr medlem Lions Club International ungdomsleir 2011 riksmøtevedtak på kr 4340,- som er kr. 140 pr medlem Støtte til ungdomsarbeid kr. 50,- pr medlem er et riksmøtevedtak Convention lotteri, vi har mottatt fem bøker og kjøper en som tidligere år. Hans Morten Ref.

7 - * " +! 2 Tradisjonen tro avholdt Lions Club Rælingen denne dagen arrangementet Eldres dag i samarbeide med Velferden i Rælingen for bygdas pensjonister. Det hele startet for 31 år siden da Lions Club Rælingen ble anmodet om å arrangere Eldres dag av daværende sosialsjef i kommunen, Albert Heglund. Grunnen var at julebordet for Rælingens pensjonister, som kommunen i noen år hadde holdt, måtte utgå av budsjetthensyn. I år var det dermed 32. gangen Eldres dag ble holdt. Det var i år 100 påmeldte, som Lions Club hadde satt som et tak for antall deltagere av kapasitetshensyn. Noen av diss måtte dessverre melde avbud, slik at totalt var det 79 som møtte. På slaget kl 1700 ble alle de fremmøtte ønsket velkommen av presidenten i Lions Club Ræ- (Fortsetter på side 8) * 3 Jeg har nå funnet ut at det kan være på sin plass at jeg, som redaktør, ITK og med en fot i Distriktsrådet (ITC) har et lite hjørne hvor noe av det jeg er opptatt av kommer frem. Redaktøren vil gjerne ha mer stoff! Referater fra medlems- og styremøter er faste poster. Likeledes kommer referater fra noen av våre aktiviteter inn. Men er det ingen av klubbens medlemmer som kunne tenke seg å skrive litt om egne erfaringer - om opplevelser under en aktivitet, tanker om klubben og fremtiden - ja, egentlig om hva som helst. I forrige medlemsblad utfordret jeg noen i klubben til å lage en presentasjon av seg selv. Ingen har respondert, og det er vel kanskje en indikasjon på at idéen bør legges på is. ITK/ITC melder at det foreløpig ikke har skjedd noe med internettsidene til Lions Norge og klubbene. Alle venter spent på at vi skal få nye sider som vi kan bruke for å presentere oss bedre enn i dag.

8 $ lingen Tore Ivar Svare. Han sa at han var veldig glad for at så mange hadde tatt turen til Trivselssenteret på denne dagen. Han ønsket også våre trofaste støttespillere Odd & Vi velkommen. Det ble som vanlig servert lapskaus til hovedrett med is i beger til dessert. Etter at bespisningen var over underholdt Odd & Vi med sang og musikk. De la også inn allsang fra sanghefter som de hadde med. De har vært med oss nå ved en rekke anledninger og skaper en helt unik stemning. De frammøtte pensjonistene viste ved sin applaus at også de satt stor pris på underholdningen. Etter en avdeling med underholdning, inklusive fin allsang, ble det servert kaffe og kaker fra Lions Club Rælingen sitt hjemmebakeri, hvoretter det tradisjonelle loddsalget fant sted. De frammøtte var flinke loddkjøpere og trekningen ble som vanlig foretatt av Roar Iversen til stor munterhet og et stort antall gevinster ble delt ut. Fra Lions Club Rælingen var det, som i alle tidligere år, Reidar Espe som styrte det hele. Vi i LC Rælingen vil rette en stor takk til damene i Velferden, nemlig Gerd Fjeld, Liv Smestad, Reidun Nilsen og Kirsten Karlstad. Velferden har vært medarrangør siden dette startet opp for 31 år siden, og de gjør en utrolig fin jobb og er til stor hjelp under arrangementet. Stor takk også til Odd & Vi. De stilte med 8 av 10 medlemmer. De 2 siste hadde sykdomsforfall. Odd & Vi er en gladgjeng som er til stor hjelp for oss i Lions Club Rælingen og som sprer mye glede og godt humør rundt seg overalt hvor de opptrer. Til alle lesere: Vi er tilbake med samme arrangement om ca 1 år, så det er bare å følge med i Trivselsenterets kalender sommeren 2011 for nærmere detaljer. Anton B. Leere Ref.

9 % Gjestene kommer og lokalet fylles. Vår president, Tore Ivar Odd & Vi Arrangementsansvarlig Reidar Espe Trekningsgeneral Roar Iversen

10 ' 4 5! Kjære Lions-venner Så er vi i gang! Oppgavene ligger og venter på oss alle enten det er i klubb, sone eller distrikt. Vi går på med entusiasme og godt humør og vet at sammen greier vi det meste. Klubbenes aktiviteter er mangfoldige og takk for det! Det være seg kulturuke, kunstutstilling(salg), hyggekveld for eldre og mye, mye mer. Jeg blir så glad og stolt når jeg ser kreativiteten blomstre slik i Lions. Fortsett med det!! Som de fleste vel sikkert husker hadde vi en stor og landsomfattende spørreundersøkelse tidlig i våres. Undersøkelsen ga også distriktsvise resultater som bl.a. viste hva klubbene i 104 J kunne ønske seg mer av - mindre av(?) eller på en annen måte enn hva tilfelle er i dag. Undersøkelsen er i høyeste grad tatt på alvor, er ikke glemt og vil være gjenstand for en videre behandling og oppfølging i vårt distriktsråd. Vårt mål vil være å få det beste ut av undersøkelsen både for medlemmene og de vi skal hjelpe. Og hjelpende hender det har vi alle. Som siste utgave av bladet Lion viser så er hver og en av oss et fyrtårn av håp. Og det beste er jo at vi kan være det for mange mennesker det er ingen begrensninger i det hele tatt! Høsten er ofte en travel tid så også i vår egen organisasjon. Det er tid for aktiviteter av ymse slag til glede og nytte for mange. Det er også tid for seminarer både i form av klubbkontakt-seminar og ledelseskurs for lions-medlemmer. Muligheten til å få påfyll av kunnskap, utveksle erfaringer og sannsynligvis berike ditt liv, er så avgjort tilstede. Det er ditt valg - ta det og bli med! Du vil ikke angre. Vi er i ferd med å gå inn i den mørkere årstid men HUSK at da lyser fyrtårnene enda bedre! Lionshilsen fra Karin Ottosen DG 104 J

11 6 Planeten Uranus roterer motsett vei av de andre planetene i solsystemet vårt. Tidligere ble et sekund regnet som tiden mellom to hjerteslag i hviletilstand. Ordet bastard kommer fra det norrøne ordet bastarðr som tyder frillesønn. Skog vokser i områder hvor nedbøren er større enn fordampingen. Norsk elghund grå er norges nasjonalhund. Bananen (Musa acuminata og Musa x paradisiaca) er regnet som et bær i botanikken, som en frukt i kokekunsten og en grønnsak etter jødisk halakhá. Enkelte pattedyr, som hjort, murmeldyr og kaniner, vil unngå lukten av blod. De styrer også unna lukten av enkelte såper som inneholder fettsyrer. Rotter vil stenge en huleåpning som har blitt utsatt for katteavføring. Det er usikkert om dette skyldes lukten eller om det er rottens skrekk for katten. Dersom edderkopper inntar kaffe, klarer de ikke å spinne et skikkelig nett. Karmsundet på østsiden av Karmøy og nord til Haugesund ble tidligere kalt Nordvegen. Dette er trolig opphavet til navnet Norge. Hestehov (lat. tussilago farfara) har fått navnet sitt på grunn av at dens blader, som gror opp etter at den er avblomstret, har form som hestehover. 6 ( 1 / " Ole Bele 65 år den 1.10 Roar N. Iversen 69 år den 17.10

12 , 7 Dag Aktivitet Sted 18. oktober Medlemsmøte Heimen 15. november Medlemsmøte Heimen 10. desember Julemøte Trivselsenteret 17. januar Medlemsmøte Heimen 11. februar Torskeaften Trivselsenteret 21. mars Medlemsmøte Heimen 9. april Distriktsmøte Triaden, Lørenskog 11. april Medlemsmøte Heimen 30. april Tulipanaksjonen 23. mai Medlemsmøte Heimen 27. mai Riksmøte Ålesund 17. juni Sommeravslutning Trivselsenteret 4. juli Convention Seattle, USA Notater

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

! " # $ % ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ % ' $ $ $ (  ' $ $   ! $ $  ) * +, -. (  # / 0 1, 2 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 19 10. desember Lionsåret 2014/2015 Alle lionsmedlemmer med ledsagere

Detaljer

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Medlemsluksus i Arendal Mot nye høydepunkter DGs månedsbrev Side 2 Vi er i den heldige situasjonen at vi i den senere tid har hatt flere

Detaljer

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig.

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Januar 2014 Presidentens faste spalte: MEDLEMMER Kjære alle Lionsvenner! Vel overstått. Jeg ønsker et aktivt og godt nytt år til alle! Jeg vet jo at alle dere Lions medlemmer

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN J Stiftet 17. april 1970 NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN 27. Årgang 6. Mai 2015 Ansvarlig redaktør: Jon Østli Redaksjonskomité: Oddmund Dahle, Bjørn Rognerud, Trond Mathisen MEDLEMSMØTE TREVAR N 6. Mai kl.

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 3 2013/2014. Velkommen til medlemsmøte

Se og Brøl. Nr. 3 2013/2014. Velkommen til medlemsmøte - 0 - Se og Brøl Nr. 3 2013/2014. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 01.10. 3 Oversikt over bev. beløp 6 Ref. styremøte 21.10. 7 DG`s nov.brev 9 Velkommen til medlemsmøte Tirsdag 05. nov..

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E Nyheter i Distrikt 104E Svneposten Informasjon fra LC Sandnes/Ganddal ÅRGANG 3 NR.4 22. MARS 2013 God Påske! Møt internasjonal president Wayne A. Madden på Bryne hotell 5. april kl. 18.30. Til klubbene

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

Hvordan få din modellbilklubb til å vokse?

Hvordan få din modellbilklubb til å vokse? Ver. 1.0 / 2007 Hvordan få din modellbilklubb til å vokse? Forord Dette er ikke ment å skulle være noen absolutt sannhet. Dette baserer seg på min og andre sentralt i styre og stell i modellbilnorges erfaring.

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer