Medlemsmøte. Kalenderen Mandag 21. MAI kl På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted"

Transkript

1 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte Mai 2012 Notater Mandag 21. MAI kl På Trevaren Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Vårens dugnader 4. Fremtidige prosjekter 5. Aktuelle saker 6. Eventuelt 7. Sosialt samvær Klubbavis for Lions Club Rælingen Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: Aktivitetskasse: Org. nr Faste poster: Presidentens side 2 Referat fra aprilmøtet 3 Referat fra styremøtet 4 Redaktør: Einar Thorbjørnsen, Granittvegen 74, 2008 FJERDINGBY /

2 2 9 Det har vært noen hektiske vår uker. I løpet av noen hektiske uker har vi tjent nesten alle pengene vi trenger til alle våre nasjonale og internasjonale prosjekter (aktivitets kontoen). Vi har tjent og Petrine kroner gjennom en meget aktiv og god Tulipan aksjonen, plukking av søppel langs riksvegene og lokalt i Rælingen samt rydding av kratt hos Weber på Lillestrøm. I tillegg til alt dette har vi arbeidet med PlanteLeca, og deltatt på ballet for funksjonshemmede. Jeg vil rette en stor takk til alle som har lagt ned en enorm innsats for at vi har maktet og gjøre dette. Jeg er imponert over det engasjement dere har vist. Noen har lagt ned en eksepsjonell stor innsats. Jeg takker dere spesielt. Jeg har prøvd å summere opp hvor mye tid vi har benyttet på dette arbeidet. Det har faktisk vært 60 til 70 dagsverk. Dette er gjort i løpet av 3 uker. Dersom vi legger til grill arrangementene som vi gjør i løpet av 3 dager så blir det 10 dagsverk til. Det betyr at vi har lagt ned et 1/3 årsverk i løpet av netto 4 uker. Det er FANTASTISK Men mynten har en bakside, og det er at alt skjer på en tid da mange har mye annet de ønsker å gjøre. Vi bør nok tenke på å velge aktiviteter med større variasjon, og fordelt mere ut over året. Dette vil gjøre at flere deltar med større Presidentens side lyst siden aktiviteten er en som de ønsker å engasjere seg i. Vi må bare innse at manuelt tungt arbeide som søppelplukking og rydding av busker ikke passer for alle i vår alder. Personlig bytter jeg med glede ut salg av julekalenderen med rydding av kratt eller å plukke søppel. Andre vil det motsatte. Derfor har jeg satt emnet på agendaen på dette medlemsmøte. I tillegg er det en artikkel i bladet som omhandler det samme temaet.la oss derfor den 21. mai diskutere på en positiv måte hvordan vi takler dett i fremtiden. Vi kan ikke løse det, men vi kan starte en prosess som vil sluttfører til høsten. På siste styremøte startet vi opp arbeidet i styret. Nå trenger vi dine meninger. Jeg ser frem til en interessant vandring langs Sag elva den 21. Håper at mange kommer. Vell møtt alle sammen. Mandag, 14. mai 2012 Tore Ivar noen av de som er Venn av Lions en dag ønsker ordinært medlemskap. Fritz Fredriksen, Lions Danmark fortalte om mini-prosjekter hvor lionsklubber, privatpersoner og bedrifter kan kjøpe deler av et prosjekt direkte på hjemmesiden og støtte på den måten. Når et prosjekt er fullfinansiert blir det fjernet fra gavebutikken. Lions Adventure- et tilbud til unge med eventyrlyst er et annet prosjekt Lions Danmark har. Målet er å gi positive opplevelser for unge,normalt fungerende mennesker mellom 14 og 20 år. Dette er lagt opp med et seiltokt og under ledelse av professjonelle sjømenn utfører de Vi støtter Lions Club Rælingen arbeidet om bord i et tett teamsamarbeid. En lærerik opplevelse deltagerne sent glemmer. Ære til to hedersmenn: Jan G.Lund og Teddy Madsen fra LC Fredrikstad gjør en innsats på mange forskjellige måter og fikk distriktmøtets fortjente hyllest og District Gouvernors Award. Disse to er to fantastiske lionsmedlemmer som virkelig lever for og med lions i hverdagen. Samtidig vil jeg knytte denne heder til alle dere som gjør en fantastisk innsats for andre mennesker. Vi gratulerer med dagene i jmai5 Frank Slaatsveen 78 år den 10.5 Holger-Otto Jahr 61 år den 11.5 Terje Strøm 69 år den 27.5

3 8 DG s månedsbrev Mai Referat fra medlemsmøte 16. april 2012 Distriktsmøtet i Skiptvet Lions er en medlemsstyrt hjelpeorganisasjon. Distrikt- og riksmøte er hvor vi fatter de demokratiske beslutningene og velger våre tillitsvalgte. Distriktets årsmøte ble avholdt 21.april med representanter fra 51 av distriktets 58 klubber, noe som var tilfredstillende. Distriktsmøtet ble gjennomført uten noen påfølgende bankett eller festivas og aulaen på Kirkelund skole i Skiptvet var velegnet for møtet. På møtet var det ordinære årsmøtesaker med rapporter fra de forskjellige tillitsvalgte, regnskap, budsjett for neste lionsår, behandling av innkommende forslag og valg. Nye tillitsvalgte er klare til å ta fatt med Fredrik Knutsen, LC Ås/Nordby som leder neste lionsår. Møteleder var Anders Heen fra LC Ås som ledet oss gjennom det formelle møte på en trygg måte. Under min tale til distriktsmøtet var ett av temaene visjonen som verdenspresidenten Wing Kun-Tam har dette lionsåret, å plante 1 mill. trær for bedre miljø. På verdensbasis er det plantet nesten 8,5 mill trær og dette vil fortsette i framtiden. Det vi har opplevd i forbindelse med treplantingen er hvilken enorm styrke det er i vår organisasjon. Står vi samlet kan vi utrette utrolig mye mer enn hver for oss. Vi i vårt distrikt en naturlig del av en slik visjon og de fleste klubbene har støttet dette prosjektet som er å plante trær på Island sammen med flere distrikter her i landet. En utfordring jeg fikk var å gi skogen et navn. Skogen heter nå Skiptvetskogen etter hjembygda mi. På dette stedet vil det være den "Norske Lions Skogen" (Norwegian Wood) og også den "Islandske Lions Skogen", sammen i harmoni, basert på vår gamle kultur og relasjon. Venn av Lions ble også markert under distriktsmøtet. Skiptvets ordfører, Svein Olav Agnalt ble distriktets første Venn av Lions. Dette er en ny måte å lære andre om Lions. Som støttemedlem Venn av Lions får man vårt medlemsblad og hensikten er også at klubbene skal invitere Venn av Lions til møter hvor det passer. Bedrifter kan også tegne seg som Venn av Lions. Kanskje LC Rælingens medlemsmøte 16. april på Heimen Tore Ivar ønsket velkommen til dette medlemsmøte i april hvor 27 av klubbens medlemmer var tilstede. Vi er blitt invitert til Petrines medlemsmøte den 8. mai. Det er valg, og Per leste opp de innstilte kandidatene. Det kom ingen forslag på andre kandidater så det nye styret ble klappet inn. Terje informerte kort om den sosiale kvelden vi skal ha for medlemmer med ledsagere og venner. Petrine har fått den samme invitasjonen og Petrine står for en enkel servering. Terje kunne love oss en fin kveld med populæropera. Åge informerte om Haiti husene. Den nedsatte arbeidsgruppen har gjort en flott jobb, men det er nå litt uklart med Lions sentralt bl.a om videre finansiering av husene. Åge og hans gruppe kommer nå til å avvente situasjonen til i september. De skal ha et møte med Oftedal i Lions under riksmøtet og håper på en avklaring da med hensyn til videre fremdrift. Planteleca Bernt viste frem en ferdig merket pose. Vi har 2100 poser på lager og vi starter salget under tulipanaksjonen. Tulipanaksjonen er i rute. Vi har allerede fått respons fra noen bedrifter. Vårens vakreste eventyr - søppelplukkingen er snart i gang. Vi begynner 2. mai og må være ferdig til den 14. mai. Eivind hadde satt opp arbeidslag med ruter. Vi har også fått søppelplukking av kommunen. Det er tre områder: Myrdammen, Longsdalen og idrettsbanen på Løvenstad. Dette får vi kr for. Vi tilbyr Petrine Løvenstad for kr Dette må være ferdig innen 17. mai. Vi har også en jobb på kirkegården i sommer, Kjell delte ut et infoskriv. Vi har muligheter til å få jobben med å rive gamle Furukollen. Tore Ivar og Bernt blir med på en befaring for å se om vi kan ta på oss dette. Vi har flere jobber for Leca. Det er rydding og fjerning av kratt og trær. Dette bør gjøres snarest mens riving og bygging av en vegg kan være en høstjobb. Styret får i oppgave og sette opp et budsjett så vi ser hva vi har, hva vi kommer til å få og hvor vi kan bruke midlene våre. Den 11.mai er det vårball og de trenger hjelp til servering, rydding osv. Det kommer mer info om dette. Hans Morten (Sekretær)

4 4 Referat fra styremøte 7. mai Camp 2013 LC Rælingen Styremøte 7.5, trivselssenteret Tilstede: Tore Ivar, Terje, Ole, Kjell, Jostein, Torgeir og Hans Morten I tillegg møtte: Eivind, Åge og Bernt Vi startet som vanlig med evaluering av forrige møte. Det var et bra møte som ble avsluttet med et fengende og flott foredrag av Finn. Tore Ivar har satt opp en prognose for kontantstrømmen i klubben. Hvis vi sier ja til alt så kommer vi til ca kroner. Dette for å vise hva vi trenger av inntekter. Med de inntektene vi vet om i dag så vil kontantbeholdningen ved inngangen til neste Lionsår være på ca kroner. Hva skal vi bruke pengene på? Vi øremerker 150 tusen, 100 tusen lokalt og 50 tusen internasjonalt. Vi må bare finne prosjektene og vi setter ned grupper for å dette. Trenger vi forsikring? Inntektsbringende komité sjekker med Lions sentralt. Hvis ja så tegner vi en. Furukollen. Rivejobben ser ut som det blir mye jobb og etter en diskusjon så ble vi enige om å takke nei. En gruppe forsøker å lage en plan for salg av Leca. Vi har en stand under kulturuka og der kan vi selge. Vedtakssakene på riksmøtet er gjennomgått av styret sammen med våre deltagere og de har fått vår støtte. Vi har mottatt en søknad fra Rælingen aktivitetssenter. Vi bevilger kr og Tore Ivar svarer. Søknad om deltagelse Norway Cup. Vi støtter ikke. Frivillighetssentralen ønsker hjelp til øvelseskjøring. Vi tar opp på medlemsmøtet om noen er villig til å satse bil og bonus på dette. En søknad om støtte til et barnehjem i Nairobi, Vi støtter ikke.det blir på neste medlemsmøte lagt ut en liste med komiteer. Her kan vi velge hvilke komiteer vi ønsker å være med i. Alle må være med i minst en komite. Hans Morten (sekretær) LC Internasjonal ungdomsleir i distrikt 104J, sone 6; i Vår sone har som dere vet, ansvar for å arrangere internasjonal sommerleir neste år. Planleggingen er kommet godt i gang sammen med de syv andre klubbene i sonen. Deltagerne, 45, ankommer Gardermoen 29. juni, og hentes av sine respektive vertsfamilier for et opphold på en uke. Deltagere fra oversjøiske land får tilbud om en ekstra uke og ankommer 21. juni. Alderen på deltagerne er år. Avreise 20.juli. Fra 6.juli til og med 13. juli er deltagerne i Strandheims Active Camp, Nærsnes som står for opplegget, bortsett fra en grillaften i vår regi. Klubbene tar så ansvar for hver sine temadager. Vår dag sammen med Petrine blir søndag 14. juli med plan om å besøke Nobels Fredssenter, Hjemmefrontsmuseet, Rådhuset og Stortinget samt vandring i Regjeringskvartalet. Denne dagen passer jo bra med det valgte temaet for leiren: Camp Imagine Peace. Vi trenger frivillige. Vår påtroppende soneleder, Per E. Oppegaard, blir hovedansvarlig for leiren. Fra Rælingen deltar også Arild, Åge og Margaritha i forberedelsene. Vi regner med å trenge tre vertsfamilier til det ukeslange private oppholdet som vi bør begynne å forberede nå, og vi ber om frivillige. Familien Soos, Fredrikstad/ Gamlebyen deltar aktivt i å lage opplegget for leiren og vil medvirke ved gjennomføringen. Neste møte i planleggingsgruppen er lagt til Strandheim leirsted, Nærsnes 10. september kl Per- Arild- Åge

5 6 5 Neste møte og Dugnad Tulipanaksjonen 2012 Neste møte: Ut på tur. Neste medlemsmøte den 21. mai skal vi holde på Trevarelokalet Trevar'n i Sagdalsveien 24, Strømmen. Vi møtes Kl (merk tiden) og blir tatt i mot av Steinar Bunæs som vi husker fra et tidligere medlemsmøte. Etter en kort orientering går vi ned langs elva til Strømmensaga som blir startet opp til ære for oss. Vi går så tilbake til Trevar'n hvor vi holder vanlig medlemsmøte. På hjemveien tar vi gjerne en tur innom et vannhulle dersom noen har lyst til det. Hilsen Jostein D U G N A D. Våre inntektsbringende aktiviteter baserer seg som kjent mest på dugnadsinnsats. Når et tilbud kommer, svarer vi som oftest et unisont ja, og det er bra. Da blir det opp til Eivind å skaffe folk, og det er ikke alltid like enkelt. Som regel er det til slutt noen få som tar oppdraget og det er stort sett de samme hver gang. Vi er klar over at det er noen som ikke er i fysisk form til å utføre fysiske aktiviteter, men som kan utføre andre gjøremål. Da må det være helt greit å mene at dette har jeg verken tid eller ork til å være med på. Men da nå en heller ikke delta i jakoret. Og den som tier samtykker, heter det. Vi har et forslag; Når vi mottar et tilbud om arbeid, bør det først estimeres hvor mange dagsverk dette tar. På medlemsmøtet fremlegges tilbudet og det foretas en håndsopprekking. Det forutsettes da at de som rekker opp hånda også vil delta på dugnaden. Eivind noterer seg hvem som har hånda oppe. Dersom tilstrekkelig mange melder seg slik at det ikke blir for mye på hver mann, sier vi ja. Da blir det ut til Eivind å finne ut n å r det passer, ikke o m det passer. Dette skulle gjøre det lettere for Eivind, og vi andre har mer å forholde oss til. Roar og Sven Vel blåst! Takk for innsatsen! Takk for den gode frokosten som dameklubben hadde lagd i stand. Takk til Trekkspillklubben som underholdt hele formiddagen. Alle møtte til avtalt tid og sted bortsett fra en som meldte avbud på grunn av sykdom. Sola skinte for første gang på en måned. Vi hadde bestilt tulipaner. Det var desidert det høyeste antallet i sonen og vi skulle tro langt over gjennomsnittet for klubbene i landet. Vi ble kvitt alle tulipanene bortsett fra 6 buketter som ble gitt til skjermet avdeling på Løvenstadtunet. Også salget av PlanteLeca fikk en god start. Det økonomiske resultatet vil Kjell redegjøre for, men brutto ble det helt sikkert mye høyere enn omsetningen av tulipaner skulle tilsi. Mange ga oss penger uten at de ville ha tulipaner tilbake. Det skulle tilsi at budskapet om vårt arbeid har nådd frem. Dessuten ønsket de private sponsorene, som Bjørn i vesentlig grad hadde skaffet, ikke så mange tulipaner som gavene skulle tilsi. Rælingen Kommune ved ordfører Øivind Sand ga oss kroner. Tilsvarende tulipaner gledet mange beboere på sykehjemmene. Signe og Kjell besøkte sykehjemmene og overrakte tulipanene. Tulipanene var for øvrig av langt bedre kvalitet enn det de har vært de siste årene. Det er sikkert ting som kan gjøres annerledes og som kan gjøre aksjonen enda bedre senere år. La oss få høre om det mens det ennå er ferskt. Igjen, takk for innsatsen! Tulipankommiteen.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E ÅRGANG 3 NR.1 24. OKTOBER 2012 Saker av interesse: Lions Røde Fjær arrangeres hvert femte år. Neste innsamling skjer 2015 og per i dag er det kommet inn 10 forslag. Det er medlemmene som skal stemme fram

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september Kiwanisnytt Nr. 03 2014 2015 April 2015 Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Kiwanis Nr. 2 12/13 - Desember 2012 48. Årgang Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Skien/Nora hedrer Erna Follhaug med Øien medaljen

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets visjon for perioden var disse punktene... 3 Styrets kommunikasjons strategi er disse punktene.... 3 Styrets

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer