Nøkkeltall 3. Konsernet Glamox 4. Hovedpunkter fra virksomhetsområdene 6. Styrets årsberetning 10. Resultatregnskap 16. Kontantstrømoppstilling 17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall 3. Konsernet Glamox 4. Hovedpunkter fra virksomhetsområdene 6. Styrets årsberetning 10. Resultatregnskap 16. Kontantstrømoppstilling 17"

Transkript

1 årsrapport 2007

2 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i flere europeiske land, samt Asia, USA og Canada. Konsernet er organisert med Glamox ASA som morselskap. Operativ drift er delt i to forretningsmessig selvstendige virksomhetsområder, European Professional Lighting og Global Marine & Offshore. Virksomhetsområdene har ansvar for hver sin gruppe av selskaper. Innhold Nøkkeltall 3 Konsernet Glamox 4 Hovedpunkter fra virksomhetsområdene 6 Styrets årsberetning 10 Resultatregnskap 16 Kontantstrømoppstilling 17 Balanse 18 Noter 20 Revisors beretning 36 Nøkkeltall 37 Adresser 38 2 GLAMOX

3 Hovedpunkter Betydelig resultatfremgang. Resultat før skatt 134,5 MNOK mot 86,5 MNOK i 2006 (+55%). Omsetningen er økt med 17,8%. Flere nye produktfamilier introdusert gjennom året. Fortsatt høyt investeringsnivå innenfor modernisering og automatisering av produksjonsanleggene. 11,5 MNOK til ekstraordinær bonus til ansatte. Forslag til utbytte på NOK 0,20 per aksje. Nøkkeltall Sum inntekter MNOK 1 593, , , , ,3 Driftsresultat MNOK 158,4 106,8 70,3 45,7-0,8 Ordinært resultat før skattekostnad MNOK 134,5 86,5 48,0 18,4-36,3 Ordinært resultat MNOK 93,8 89,4 47,2 17,0-37,4 Kontantstrøm fra driften MNOK 165,6 53,2-8,6 23,7 36,1 Totalrentabilitet % 18,3 14,5 9,0 6,5 0,8 Egenkapitalandel % 35,0 33,6 30,1 24,2 18,1 Fortjeneste pr. aksje NOK 1,42 1,39 3,14 1,13-2,48 Utvannet resultat pr. aksje NOK 1,42 1,39 0,75 0,33 GLAMOX 3

4 lysselskapet glamox European Professional Lighting Kontor og forretningsbygg Industribygg Undervisningsbygg Helse- og institusjonsbygg Butikker og kjøpesentre Hotell- og restaurantbygg Global Marine & Offshore Kommersiell marine Cruise og ferger Olje og gass Lystbåter Militær marine Kommersielle landprosjekter Virksomhetsområdet European Professional Lighting European Professional Lighting leverer et bredt spekter av belysningsløsninger til det europeiske markedet for landbasert Glamox: Et av Europas ledende merker for belysning til det profesjonelle markedet. Kontor og industribelysning både onshore og offshore. Har vært på markedet i mer enn 60 år. belysning. Virksomhetsområdet tilbyr markedet totale løsninger innenfor kontor og forretningsbygg, industribygg, undervisningsbygg, helse- og institusjonsbygg, butikker og kjøpesentre, hotell- og restaurantbygg. aqua signal: Verdens ledende innenfor belysning til segmentet kommersiell marine. Produseres i Tyskland og selges globalt. Har vært på markedet i 140 år. Virksomhetsområdet Global Marine & Offshore Global Marine & Offshore er en av verdens ledende leverandører av belysningsarmaturer til de globale marine- og offshoresegmentene. Virksomhetsområdet tilbyr markedet totale løsninger innenfor følgende segmenter: kommersiell marine, cruise Norselight: Utvikler og produserer søkelys, flomlys og spesielle løsninger for marine markedet. Verdensledende produkter av meget høy kvalitet. Norselights historie kan spores over 80 år tilbake. og ferger, olje og gass, lystbåter, militær marine og kommersielle landprosjekter (utenfor Europa). Høvik Lys: Etablert for mer enn 130 år siden og er en av verdens eldste varemerker innen belysning. Spesiali ster på design og dekor og oppbygging av egne løsninger i samarbeid med kunden. 4

5 lysselskapet glamox Glamox Konsernet Konsernsjef Kjell Stamnes Global Marine & Offshore Jan Berner Divisjonssjef Økonomi, personal & IT Thomas Lindberg Økonomi- og Finansdirektør European Professional Lighting Kjell Stamnes Salgsenheter Produksjonsenheter Salgsenheter Produksjonsenheter Glamox International Norway Norge aqua signal AG Bremen - Tyskland Glamox Norge Norge Glamox Fabrikker Molde - Norge Aqua aqua signal Signal AG Germany Tyskland aqua signal Teterow GmbH & Co KG Teterow - Tyskland Glamox Elektro AB Sverige AS Glamox HE Keila - Estland aqua Aqua signal Signal Corporation Corp. USA Norselight AS Halden - Norge Glamox A/S Danmark Høvik Lys Produksjon Halden - Norge Glamox Far for East Pte. Ltd. Singapore MariTeam Lighting Inc. Newfoundland - Canada Glamox Marketing Oy Finland MariTeam Mariteam Lighting Inc. Canada Glamox (Suzhou) Lighting Co. Ltd Suzhou - Kina AS Glamox HE Estland Høvik Marine Lighting Norway Norge Glamox Licht GmbH Tyskland Norselight AS Norway Norge Glamox Ireland Ltd. Irland Glamox Glamox (Suzhou) Lighting Lighting Co. Ltd Co. Ltd SuzhKinahina Glamox Electric Ltd. England Omsetning fordelt på markeder: 1594 MNOK Årsverk (snitt) fordelt på markeder: % Norge 15% Nordiske Regioner ex. Norge 31% Europa ex. Nordiske regioner 4% Nord Amerika 14% Asia 48% Norge 5% Nordiske Regioner ex. Norge 38% Europa ex. Nordiske regioner 2% Nord Amerika 7% Asia 1% Andre 5

6 Hovedpunkter fra virksomhetsområdene EUROPEAN PROFESSIONAL LIGHTING (EPL) Virksomhetsområdet European Professional Lighting (EPL) er organisert som et selvstendig virksomhetsområde innenfor Glamox-konsernet med et totalt budsjett- og resultatansvar. EPL arbeider med belysningsløsninger for landbaserte markedssegmenter i Europa. I enkelte markeder markedsføres og selges i tillegg elektriske varmeovner med varemerket Glamox Varme, produsert av Adax i Norge. EPL har egne salgsselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Storbritannia, Irland og Tyskland. I andre deler av Europa er virksomheten og produktene representert gjennom distributører. EPL har egne produksjonsenheter i Molde, Halden og Estland. EPL har to egne varemerker; Glamox og Høvik Lys. Ved utgangen av 2007 sysselsatte EPL 621 årsverk. 33% av de ansatte er ansatt i virksomheter utenfor Norge. Nøkkeltall Driftsinntekter MNOK 879,2 746,6 705,8 Driftsresultat MNOK 93,9 68,5 56,0 Driftsmargin % 10,7 9,2 7,9 EPL leverer et bredt spekter av komplette belysningsløsninger til ulike markeder og markedssegmenter. De prioriterte markedssegmentene er kontor- og forretningsbygg, industribygg og undervisningsbygg, samt helseinstitusjoner i enkelte markeder. I tillegg leveres komplette belysningsløsninger til hoteller, butikker/kjøpesentre og utendørsbelysning. Glamox er markedsleder på profesjonell belysning i Norge og har gode markedsposisjoner i øvrige nordiske land samt Estland. EPL betjener alle viktige ledd i salgs- og distribusjonskjeden, både arkitekter, konsulenter, byggeiere, entreprenører og installatører. Avhengig av de ulike markedenes struktur er det valgt en distribusjonsmodell tilpasset dette. I Norge, Sverige og Finland går hoveddelen av omsetningen via grossister, mens de øvrige markeder har hoveddelen av omsetningen direkte til installatør, entreprenør eller sluttkunde. Det er i alle markeder sterk fokus på økt bearbeiding av 6

7 hovedpunkter - fra virksomhetsområdene det beskrivende ledd (arkitekter og konsulenter) for å bli beskrevet i prosjekter. Det har vært en god markedssituasjon i alle våre markeder gjennom Vi opplever imidlertid hard konkurranse og sterkt prispress i alle hovedmarkeder til tross for den gode markedssituasjonen. Vi forventer en god markedssituasjon i 2008, selv om vi regner med en utflating og kanskje også en svak markedsnedgang i enkelte markeder. Virksomhetsområdet har en langsiktig vekst strategi. 18% vekst i omsetningen i 2007 er helt i tråd med denne strategien. Vi har i perioden styrket vår salgsorganisasjon. Vi vil ytterligere styrke salgsorganisasjonen i flere land i Vi hadde en ytterligere forbedring av lønnsomheten i dette virksomhetsområdet i Denne utviklingen kommer som en konsekvens av god omsetningsøkning og bare en begrenset økning av de indirekte kostnadene. Vi har hatt en god produktivitetsøkning i alle våre indirekte funksjoner. Vi har også i 2007 lansert flere nye produkter. Dette gjelder bla. vår nye interiør-serie C10, som er blitt godt mot-tatt i markedet. I begynnelsen av 2007 fikk vi Merket for god design av Norsk Designråd for vår nye downlight D20, som ble lansert i Ca. 45% av omsetningen i EPL i 2007 av egenprodusert belysning kom fra produkter som er lansert de siste 4-5 årene. Investeringsnivået har også i 2007 vært høyt. Ved siden av investeringer i produktutvikling og økte kapasiteter, fortsetter arbeidet med automatisering og effektivisering av produksjonsprosessene. Dette arbeidet vil også fortsette i I 2007 har vi ferdigstillt vårt nye lyslaboratorium i Molde. Dette er en stor og viktig investering, som bidrar til at vi kan teste og dokumentere våre produkter på en mer effektiv og god måte. Den forholdsvis stabile kronekursen mot andre valutaer i 2007 har vært viktig for å sikre konkurransekraft. Med en betydelig eksportrettet produksjon med base i Norge er stabil kronekurs og moderate lønnsoppgjør kritiske elementer for ikke å svekke konkurransekraften. Belysningsbransjen i Europa er sterkt fragmentert og preges av en viss overkapasitet. Vi regner med at det vil skje betydelige restruktureringer i de kommende år. For å sikre en fortsatt god lønnsomhetsutvikling vil EPL arbeide videre med effektivisering for å opprettholde konkurransekraft, økt volumvekst i våre enkeltmarkeder og satsing på produktutvikling. 7

8 hovedpunkter - fra virksomhetsområdene GLOBAL MARINE & OFFSHORE (GMO) Virksomhetsområdet Global Marine & Offshore (GMO) er organisert som et selvstendig virksomhetsområde innenfor Glamox-konsernet med budsjett og resultatansvar. Global Marine & Offshore er en av verdens ledende leverandører av belysningsarmaturer og belysningsløsninger til de globale marine og offshore markeder. Virksomhetsområdet har fire sterke, internasjonale varemerker; aqua signal, Glamox, Høvik Lys og Norselight. GMO har produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Kina og Canada. Virksomhetsområdet er representert i alle verdensdeler gjennom egne salgsselskaper, agenter og distributører. Virksomheten har egne salgsenheter i Norge, Tyskland, Finland, Singapore, Kina, USA og Canada. Ved utgangen av 2007 sysselsatte GMO 407 årsverk. 84 % av de ansatte er ansatt i virksomheter utenfor Norge. Nøkkeltall Driftsinntekter MNOK 714,0 594,9 521,8 Driftsresultat MNOK 65,4 37,0 18,5* Driftsmargin % 9,2 6,2 3,6 *) Før balansenedskrivninger, restruktureringskostnader og andre spesielle kostnader. Global Marine & Offshore opererer innen segmentene kommersiell marine, cruise og ferger, olje og gass, lystbåter, militær marine og landprosjekter i enkelte regioner utenfor Europa. Virksomhetsområdet er globalt ledende i segmentene kommersiell marine og i cruise og ferger. Innenfor olje og gass har GMO en sterk posisjon både i Europa og Asia. Videre har vi en sterk posisjon innen lystbåter i Europa og USA, spesielt innen navigasjonslys. Global Marine & Offshore har en markedsmodell som gjør det mulig å betjene alle viktige salgs- og distribusjonskanaler inn mot verft, redere, arkitekter, konsulenter og installatører. Vi møter regionale konkurrenter i de fleste land, men i det globale markedet er det i dag tre til fire konkurrenter som tilbyr sammenlignbare løsninger. Dette gjelder spesielt i segmentet olje & gass. Markedet for GMO er godt. Det var en 8

9 hovedpunkter - fra virksomhetsområdene Foto: Stena Drilling rekordhøy ordreinngang for verftene i 2007, og dette har gitt verftene, spesielt i Asia, store ordrereserver for de neste par årene. Dette gir økende etterspørsel av belysningsløsninger, men samtidig opplever virksomhetsområdet økt konkurranse og prispress i flere markeder. Det er spesielt innen kommersiell marine det er en økende konkurranse fra asiatiske aktører. GMO har hatt økt ordreinngang i samtlige segmenter. Den største veksten har vært innen olje og gass segmentet med 55 % høyere ordreinngang enn i Det har vært økt ordreinngang i både Europa og Asia. Den største veksten har vært i Asia, med en økning på 25 %. Ordreinngangen for GMO i 2007 var samlet 14 % høyere enn i GMO oppnådde i 2007 en økning i driftsinntektene på 20 % og et driftsresultat på 65,4 mot 37,0 millioner i Til tross for en generelt god markedssituasjon har vi gjennom 2007 opplevd økt prispress. Sammen med økte råvarepriser har dette ført til press på bruttomarginene. Forbedringer i resultatet i dette virksomhetsområdet har kommet ved økt salg og en ubetydelig økning i de indirekte kostnadene. Etterspørselen for belysningsløsninger forventes å øke i 2008 som følge av at de fleste verft har fulle ordrebøker og stor aktivitet. Det forventes fortsatt stor nybyggingsaktivitet de neste par årene. Den kraftige veksten for verftsindustrien i Kina vil fortsette og Kina vil i løpet av kort tid bli verdens største skipsbygger nasjon. Det vil også være en ytterligere ekspansjon av verftskapasiteten i andre land, spesielt i Korea, Vietnam og India. Virksomhetsområdet har en god posisjon i Korea, og har hatt god vekst i både India og Vietnam. Det er fokus på å styrke organisasjonen for å sikre ytterligere vekst. Satsingen mot oljeog gass segmentet vil fortsette i 2008, og vi forventer fortsatt vekst innen dette segmentet i Vi vil styrke markedsbearbeidingen, og legger spesielt stor vekt på å styrke vår tilstedeværelse i Kina. Utvikling av nye produkter skal økes. Dette vil forsterke konkurransekraften i årene fremover. Vi vil i økende grad benytte vår egen produksjonsvirksomhet i Kina også til eksport av produkter til markeder utenfor Kina. 9

10 Styrets årsberetning HOVEDPUNKTER OG HOVEDTALL Betydelig resultatfremgang. Resultat før skatt 134,5 MNOK mot 86,5 MNOK i 2006 (+55%). Omsetningen er økt med 17,8%. Flere nye produktfamilier introdusert gjennom året. Fortsatt høyt investeringsnivå innenfor modernisering og automatisering av produksjonsanleggene. 11,5 MNOK til ekstraordinær bonus til ansatte. Forslag til utbytte på NOK 0,20 per aksje. 10

11 styrets årsberetning Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox har virksomhet i flere europeiske land, samt i Asia, USA og Canada. Konsernet er organisert med Glamox ASA som morselskap og har forretningsadresse i Molde, Norge. Konsernet hadde i 2007 en ordreinngang på MNOK, mot MNOK i 2006, en økning på 15%. Omsetningen ble på MNOK, mot MNOK i 2006, en økning på 17,8%. Driftsresultatet ble 158,4 MNOK, mot 106,8 MNOK i Ordinært resultat før skattekostnad ble 134,5 MNOK, sammenlignet med 86,5 MNOK året før. Forbedringen skyldes økt salgsvolum kombinert med en lavere kostnadsprosent. Resultat etter skatt ble på 93,8 MNOK, mot 89,4 MNOK året før. Konsernet har per et skattemessig underskudd til fremføring på 113 MNOK. Konsernet har også i 2007 hatt en god kontantstrøm fra de operasjonelle aktivitetene. Dette kommer som resultat av en god balansestyring, sammen med den sterke resultatbedringen. Kontantstrømmen fra driften, dvs. før finansieringsaktiviteter, ble positiv og endte på 165,6 MNOK, mot 53,2 MNOK i Likviditetsreserven endte på 340 MNOK ved årsskiftet, mot 190 MNOK året før. Omsetningen i morselskapet Glamox ASA ble 928 MNOK, mot 803 MNOK i Driftsresultatet ble på 82,7 MNOK, mot 56,4 MNOK i Ordinært resultat før skattekostnad ble på 80,6 MNOK, mot 48,2 MNOK i Styret la i fjorårets beretning til grunn en forventning om ytterligere resultatfremgang i Dette målet er oppnådd med god margin. Som en anerkjennelse for den store resultatfremgangen i 2007, har styret besluttet å gi en ekstraordinær bonus til samtlige ansatte i konsernet. Samlet bonusbeløp utgjør 11,5 MNOK og er regnskapsført i Styret vil takke alle ansatte for en betydelig innsats gjennom 2007 og er meget godt fornøyd med resultatfremgangen. KAPITAL OG LIKVIDITET Regnskapsprinsippet for behandling av konsernets pensjonskostnader er endret fra NRS6 til IAS19 i Dette medfører at tidligere års og årets estimatavvik er ført direkte mot egenkapital. Inngående balanse per er omarbeidet for å gi sammenlignbarhet med årets utgående balanse. Forøvrig vises det til note 5 i årsregnskapet. Balansen utgjorde pr MNOK, mot 848 MNOK i omarbeidet, inngående balanse. 11

12 styrets årsberetning Egenkapitalen utgjorde ved årsskiftet 331 MNOK, tilsvarende en egenkapitalandel på 35,0 %. Kontantstrømmen fra driften og investeringsaktiviteter ble i ,6 MNOK, mot 53,2 MNOK i UTVIKLING PER VIRKSOMHETSOMRÅDE Den sterke veksten i omsetning skyldes gode markedsforhold for begge virksomhetsområdene, et langsiktig fokus på forbedret salgs- og markedsbearbeiding og vellykket lansering av mange nye produkter i de siste årene. Foto: Harald M. Valderhaug. Likviditetsreserven utgjorde ved årsskiftet 340 MNOK, mot 190 MNOK i fjor. Pr har konsernet netto rentebærende gjeld på 62 MNOK, mot 223,5 MNOK i Sett i forhold til driftsresultat før avskrivninger på 203,4 MNOK gir dette et forholdstall på 0,3. Aksjekapitalen er i perioden økt fra NOK til NOK som følge av at resterende andel av det konvertible ansvarlige lånet på 50 MNOK er konvertert. Totalt ble 99,98 % av det konvertible ansvarlige lånet konvertert, og resten ble tilbakebetalt ved hovedforfall. I 2007 er det gjennomført investeringer på 44,4 MNOK. I 2006 ble det gjennomført investeringer på 45,3 MNOK. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. FINANSIELL RISIKO Selskapet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko i dets ordinære forretningsvirksomhet og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områder. Som instrument for styring av renterisiko benyttes underliggende låneavtaler, samt finansielle instrumenter. Valutarisiko styres gjennom interne faktureringsregler, matching av inntekter og kostnader i sammen valuta og lån mot egenkapital i samme valuta, samt bruk av finansielle instrumenter. For utdypende informasjon vises til note 17 i årsregnskapet. God vekst i omsetning, stram kostnadsoppfølging i hele organisasjonen og god produktivitetsutvikling i fabrikkene er årsakene til konsernets kontinuerlige resultatfremgang siden Til tross for generell markedsvekst, opplever begge virksomhetsområdene et sterkt prispress. European Professional Lighting (EPL) Virksomhetsområdet oppnåde i 2007 en ordreinngang på 895 MNOK (779 MNOK), en økning på 15%. Omsetningen i samme periode ble 879 MNOK (747 MNOK), en økning på 18%. Også resultatmessig fortsatte fremgangen i 2007, gjennom et kostnadseffektivt og profesjonelt salgsapparat, kontinuerlig effektivisering i våre produksjonsenheter og god kostnadskontroll. Driftsresultatet ble 93,9 MNOK (10,7%), mot 68,5 MNOK (9,2%) i Veksten i ordreinngang og omsetning er noenlunde jevnt fordelt mellom Norge og våre hovedmarkeder utenom Norge. Utviklingen i belysningsmarkedet, i de markeder der EPL er representert, viste totalt sett en vekst i 2007 sammenlignet med året før. Spesielt det norske, svenske og finske markedet viste god vekst, mens de øvrige av våre hovedmarkeder viste en noe mer moderat vekst. Med en betydelig eksportrettet produksjon i Norge er virksomhetsområdet svært avhengig av stabilitet i kronekurs og moderate lønnsoppgjør for å opprettholde konkurransekraften fremover. 12

13 styrets årsberetning Global Marine & Offshore (GMO) Virksomhetsområdet fikk en ordreinngang på 776 MNOK (679 MNOK), en økning på 14 %. Omsetningen ble 714 MNOK (595 MNOK), en økning på 20 %. Markedet for GMO er godt, med rekordhøy ordreinngang for skipsverftene i Dette har gitt verftene, spesielt i Asia, store ordrereserver for de neste par årene. Dette gir økende etterspørsel etter belysningsløsninger, men samtidig er det en økende konkurranse fra asiatiske aktører. Det har vært vekst i alle segmentene. Kommersiell marine (handelsflåteskip) er det største enkeltsegmentet, mens den største veksten har vært innen Olje- og gass segmentet, med en økning på over 50 % i ordreinngang. GMO har fortsatt økende aktivitet i Europa, men den største veksten var i Asia hvor ordreinngangen økte med 25 %. GMO oppnådde et driftsresultat på 65,4 MNOK (9,2 %), mot 37,0 MNOK (6,2 %) i Resultatforbedringen skyldes høyere volum, effektivisering og god kostnadskontroll. Det er forventet et fortsatt godt marked for GMO. En av hovedutfordringene er å styrke markedsposisjonen i Asia. Vi vil styrke markedsbearbeidingen i regionen og satser spesielt på å styrke vår tilstedeværelse i Kina. GLAMOX OG DET YTRE MILJØ Glamox skal, som en del av konsernets forretningside, gjennom planmessig og langsiktig arbeid, posisjonere seg som en miljøbedrift. Konsernets produksjonsenheter i Molde og i Tyskland er sertifisert i henhold til EN ISO Enhetene oppfyller de strengeste krav til miljøstyring og er forpliktet til å dokumentere et miljøstyringssystem. I 2007 har arbeidet med å redusere forbruket av helse- og miljøfarlige kjemikalier og å erstatte de mest miljøfarlige produktene med mer miljøvennlige, blitt videreført. Ved hovedanlegget i Molde er det i 2007 besluttet å legge ned anlegget som har stått for overflatebehandlingen av våre aluminiumsreflektorer. Dette vil redusere forbruket av kjemikalier og strøm betydelig. Miljøaspektene inngår som en viktig del av vår produktutvikling. Gjennom energieffektive produkter og løsninger tar vi sikte på å utnytte markedsmulighetene som blant annet EU s energidirektiv for bygg gir. MENNESKELIGE RESSURSER OG ARBEIDSMILJØ Antall årsverk i konsernet var per , mot i Antall årsverk i Glamox ASA var ved årsskiftet 466, mot 464 i Arbeidsmiljøet i konsernets enheter er tilfredsstillende, og samarbeidet med de tillitsvalgte er godt. 13

14 styrets årsberetning Sykefraværet i Glamox ASA var i 2007 på 6,0 %, mot 6,2 % i Reduksjon av sykefraværet er kontinuerlig på dagsorden. Sykefraværet i konsernets øvrige enheter er varierende. Det var fem rapporterte skadetilfeller som medførte fraværsdager i Glamox ASA i 2007, det samme som i H-verdien ble 8,2 i 2007, mot 8,3 i H-verdien er en definert standard målestørrelse for skadefrekvensen i en bedrift. Fokus på å trygge arbeidsmiljøet vil fortsette med uforminsket styrke i Antall rapporterte skader i konsernets øvrige enheter var begrenset i REDEGJØRELSE AV LIKESTILLINGSARBEIDET Antall ansatte i Glamox ASA var ved årsskiftet 499. Andel kvinner var 32%. Andelen kvinner blant operatører var 38%. Andelen kvinner blant funksjonærer var 21%. Andelen kvinner i ledende stillinger med personalansvar var 10%. Selskapet har fokus på at samme kompetanse og ansiennitet lønnes likt uavhengig av kjønn. Kvinner og menn i alle stillingskategorier gis like muligheter for å kvalifisere seg til alle typer oppgaver og avansemuligheter. Andel kvinner blant de aksjonærvalgte styremedlemmene var 40%. Andelen blant de ansattvalgte styremedlemmene var 33%. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) Glamox retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med Norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse, i den grad det anses relevant for ikke-noterte selskaper. I 2007 har styret besluttet konsernets politikk for eierstyring og selskapsledelse. Følgende elementer er bærende i Glamox retningslinjer innenfor området: Foto: Aker/Aker Kværner Foto: Sevan Marine 14

15 styrets årsberetning - Glamox skal føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet. - Glamox skal ha et styre som er selvstendig og uavhengig av konsernets ledelse. - Det skal legges vekt på at det ikke foreligger interessekonflikter mellom eiere, styret og administrasjonen. - Glamox skal ha en klar arbeidsdeling mellom styret og administrasjonen. - Alle aksjonærer skal behandles likt. Selskapet har et godt forankret verdigrunnlag og vil i 2008 også utforme etiske retningslinjer. De fullstendige retningslinjene for eierstyring og selskapsledelse kan fåes ved henvendelse til selskapet. GLAMOX 60 ÅR Den 22. februar 1947 ble Glamox stiftet. Selskapet het fra starten av L/L Maskin El. og ble etablert i Trondheim av grunderen Birger Hatlebakk. Jubileumsåret i 2007 er blitt markert på flere måter, hovedsakelig gjennom markedsaktiviteter, men også en markering for ansatte. GODTGJØRELSE Vedrørende godtgjørelse til styre, ledelse og revisor vises til note 5 i årsregnskapet. AKSJONÆRFORHOLD Vedrørende aksjonærforhold vises det til note 11 i årsregnskapet. FORSLAG TIL DISPONERING. Styret foreslår at årets resultat i Glamox ASA på TNOK anvendes som følger: - avsetning til utbytte med TNOK overføres annen egenkapital TNOK FREMTIDSUTSIKTER Styret legger til grunn en fortsatt god markedssituasjon for Strategien for konsernet med fokus på lønnsom organisk vekst ligger fast. Dette skal skje gjennom forbedret og forsterket salgsarbeid, kontinuerlig lansering av nye produkter, økt utnyttelse av våre produksjonsvirksomheter i lavkostland, samt økende grad av automatisering av produksjonsanleggene. I tillegg til organisk vekst vil også konsernet vurdere oppkjøp som et supplement. For året som helhet forventer styret et resultat på nivå med 2007 eller noe bedre. Oslo, 26. februar 2008 Bjørn Arnestad Styreformann Sigmund Johansen Eyvin M. Olsen Heidi Marie Petersen Randi Skipnes Marianne Ulrichsen Sverre Valvik Rudi Aas Kjell Stamnes Konsernsjef 15

16 ResultatRegnskap MoR konsern note tnok Salgsinntekt 1/ Annen driftsinntekt sum inntekter Varekostnad 4/ Lønnskostnad Avskr. på varige driftsmidler og immat. eiendeler 3/ Nedskrivning immat. eiendeler og anleggsmidler 3/ Annen driftskostnad Nedskrivning/tap på aksjer og fordring datterselskap DRiftsResultat Utbytte og konsernbidrag fra datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad ordinært Resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat ordinært Resultat ÅRsResultat anvendelse av ÅRsResultatet Foreslått utbytte Annen egenkapital 11 Majoritetens andel Minoritetens andel sum anvendelse MoR konsern oppstilling innregnede inntekter og kostnader Aktuarielle gevinst(tap) på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på inntekter og kostnader innregnet direkte i egenkapital i nntekter og kostnader innregnet direkte i egenk Årsresultat sum innregnede inntekter og kostnader

17 kontantstrømoppstilling MoR konsern note tnok KoNtANtStRøMMeR FRA operasjonelle AKtiViteteR Resultat før skattekostnad periodens betalte skatt tap/(gevinst) ved avgang av anleggsmidler ordinære avskrivninger 3/ Nedskriving aksjer i datterselskap endring i varelager, kundefordinger og leverandørgjeld Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser endring pensjonsmidler ført direkte mot egenkapital effekt av valutakursendringer endring i andre tidsavgrensningsposter netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KoNtANtStRøMMeR FRA investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Utbetaling ved lån til selskap i samme konsern innbetaling ved avhendelse av andre investeringer netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KoNtANtStRøMMeR FRA FiNANSieRiNgSAKtiViteteR Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Bankinnskudd fusjonerte selskap Netto endring i kassekreditt innbetalinger av egenkapital Utbetaling kjøp minoritetsandeler netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter netto endring i kontanter og kontantekvivalenter kontanter og kontantekvivalenter / kontanter og kontantekvivalenter /

18 eiendeler MoR konsern note tnok ANLeggSMidLeR immaterielle eiendeler Rettigheter, edb-systemer mv Utsatt skattefordel goodwill sum immaterielle eiendeler VARige driftsmidler tomter, bygninger og annen fast eiendom 6/ Maskiner og anlegg 6/ driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l 6/ sum varige DRiftsMiDleR FiNANSieLLe ANLeggSMidLeR investeringer i datterselskap 7/ Lån til foretak i samme konsern investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer pensjonsmidler sum finansielle anleggsmidler sum anleggsmidler omløpsmidler Varer 4/ FoRdRiNgeR Kundefordringer 12/ Andre fordringer sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende sum omløpsmidler sum eiendeler

19 egenkapital og gjeld MoR konsern note tnok egenkapital innskutt egenkapital Selskapskapital/Aksjekapital innskutt annen egenkapital sum innskutt egenkapital opptjent egenkapital Annen egenkapital 11 Fond i konsernet sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser sum egenkapital gjeld AVSetNiNg FoR FoRpLiKteLSeR Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser sum avsetning for forpliktelser ANNeN LANgSiKtig gjeld Ansvarlig lån gjeld til kredittinstitusjoner 9/ øvrig langsiktig gjeld 9/ pensjonsforpliktelser sum annen langsiktig gjeld KoRtSiKtig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld sum kortsiktig gjeld sum gjeld sum egenkapital og gjeld oslo, 26. februar 2008 Bjørn Arnestad Sigmund johansen eyvin M. olsen Heidi Marie petersen Randi Skipnes Styreformann Marianne Ulrichsen Sverre Valvik Rudi Aas Kjell Stamnes Konsernsjef 19

20 noter note 1 Regnskapsprinsipper grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Års- og konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med allmennaksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Alle beløp i årsregnskap og noter presenteres i tnok dersom ikke det er angitt noe annet. Års- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap i morselskapet Med datterselskap menes normalt selskap der selskapet har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. datterselskap er oppført til det laveste av kostpris og virkelig verdi i selskapsregnskapet. Med tilknyttede selskap menes normalt selskap der selskapet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. tilknyttede selskap er oppført til det laveste av kostpris og virkelig verdi i selskapsregnskapet. For tiden har morselskapet ingen tilknyttede selskaper. konsolideringsprinsipper konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital. det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskap medtas frem til avhendelsestidspunktet. Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. eliminering av eierandeler i datterselskap eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. omregning av utenlandske datterselskap Ved omregning av utenlandske selskapers årsregnskap fra utenlandsk valuta til norske kroner, er balanseposter omregnet til dagskurs ved årsslutt og resultatposter omregnet til gjennomsnittskurs for regnskapsåret. den differansen som oppstår ved at selskapets inngående egenkapital og årets resultat er omregnet til annen kurs enn utgående egenkapital er ført over konsernets resultat som finanspost. 20

21 note 1 Regnskapsprinsipper (forts.) Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Behandling av tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes normalt selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. For tiden har konsernet ingen tilknyttede selskaper. generelle prinsipper eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporteringsformål, samt på risiko og inntjening. det presenteres tall for virksomhetsområder, samt for geografiske markeder da den geografiske fordelingen av aktiviteten er av betydning for å vurdere selskapet. tallene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter inntektsføringstidspunkt inntekt resultatføres når den er opptjent. inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhet kostnadsføres samtlige utgifter knyttet til dette på beslutningstidspunktet. andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. immaterielle eiendeler immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper, rettigheter og edb-systemer, aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsført løpende. varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til glamox (finansiell leasing) aktiveres som driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rentebærende gjeld til nåverdien av minimumsleien. operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. 21

22 note 1 Regnskapsprinsipper (forts.) avskrivninger ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter først inn - først ut -prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet/konsernet har pensjonsordninger som gir de ansatte i de norske selskapene i konsernet, rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. pensjonsforpliktelsen for de norske selskapene føres etter ias19 standarden. pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, føres direkte mot egenkapital. endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), føres direkte mot egenkapital. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. endring av regnskapsprinsipp/omarbeiding av sammenligningstall pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til ias fra og med tidligere års balanseførte estimatavvik er ført mot egenkapital. For å få sammenlignbare tall er inngående balanse pr , omarbeidet i henhold til ias. Årets estimatavvik er også ført direkte mot egekapital

23 note 2 segmentinformasjon virksomhetsområder salgsinntekt og Driftsresultat annen driftsinntekt european professional Lighting (epl) MNoK 879,2 93,9 global Marine & offshore (gmo) MNoK 714,0 65,4 Konsernstab/andre poster MNoK 0,6-0,8 total glamox konsern Mnok 1 593,8 158,4 salgsinntekter og annen driftsinntekt fordelt på geografiske områder MoR konsern Norge MNoK 533,4 453,4 557,4 477,1 Norden ex. Norge MNoK 138,7 121,7 247,8 218,0 europa ex. Norden MNoK 188,9 163,0 492,2 410,9 Nord Amerika MNoK 5,9 7,2 60,5 59,4 Asia MNoK 53,3 48,4 220,1 170,9 Andre MNoK 7,3 8,9 15,9 16,9 totalt Mnok 927,5 802, , ,1 note 3 salgsgevinster / andre driftskostnader / Restruktureringskostnader / andre spesielle kostnader i 2006 solgte morselskapet en tomt i Molde, dette ga en resultatmessing gevinst på 11,0 MNoK. Konsernregnskapet for 2005 er belastet med 5,4 MNoK i nedskrivning av balanseposter. i 2006 ble konsernregnskapet godskrevet med 6,5 MNoK for tidligere nedskrivninger av balanseposter og spesielle kostnader. i 2007 er 9,7 MNoK reversert av tidligere nedskrivninger av balanseposter og spesielle kostnader. Beløpene er fordelt på følgende poster i resultatregnskapet: Nedskrivninger immaterielle eiendeler og finansielle anleggsmidler: 5,4 Annen driftskostnad -9,7-6,5 sum -9,7-6,5 5,

24 note 4 varer MoR varer endring Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer sum varer konsern varer endring Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer sum varer note 5 lønnskostnader / antall årsverk / godtgjørelser / lån til ansatte / pensjoner mm MoR konsern lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift pensjonskostnader Andre ytelser Bonus alle ansatte lønnskostnader gjennomsnittlig antall årsverk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Retningslinjer for 2008 Styret skal legge frem for generalforsamlingen en redegjørelse om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven 6-16a. i tråd med regnskapslovens 7-31b, 7.ledd redegjøres det nedenfor for innholdet i erklæringen: Hovedprinsippet for lønnspolitikken er at den må støtte opp under målsettingen om å beholde og tiltrekke seg de beste personer for de aktuelle stillingene. i tillegg til den faste lønnen er ledende ansatte med i selskapets bonusordning for ledere. Alle ledende ansatte er med i selskapets kollektive ytelsesbaserte pensjonsordning for lønn opp til 12g. Konsernsjefen har i tillegg en ytelsesbasert pensjonsordning for lønn over 12g nærmere beskrevet i noten nedenfor. Andre ledende ansatte mottar en lønnskompensasjon for at den kollektive ytelsesordningen for lønn over 12g er avviklet fra og med gjennomført lederlønnspolitikk for 2007 Avlønningen av ledende ansatte i 2007 har vært i overensstemmelse med erklæringen som ble fremlagt for generalforsamlingen i 2007 med ett unntak

25 note 5 lønnskostnader / antall årsverk / godtgjørelser / lån til ansatte / pensjoner mm (fortsettelse) den tidligere eksisterende kollektive pensjonsordningen knyttet til lønnsgrunnlaget over 12g er avviklet som følge av endrede lovkrav og erstattet med en driftspensjon for konsernsjef og ren lønnskompensasjon for øvrige ledende ansatte. endringen har ingen vesentlig betydning for regnskapet. erklæringen for 2008, jf. kravene i allmennaksjelovens 6-16a, vil være vedlagt innkallingen til generalforsamlingen for Ytelser til ledende personer avtaler om sluttvederlag, bonus mv. Konsernsjefen har ved fratredelse en avtale om godtgjørelse på 24 måneder. Konsernsjefen har i sin avtale en pensjonsalder på 65 år og en ytelsesbasert pensjonsordning på 70% av grunnlønn fra og med 65 år til 67 år. Fra og med 67 år til 70 år er ytelsen 65% av grunnlønn og deretter 60% av grunnlønn. Ytelsen knyttet til grunnlønn over 12g er dekket som en driftspensjon. Konsernsjefen har resultatavhengig bonusavtale avgrenset til maksimalt 3 månedslønninger. i 2007 har denne gitt en uttelling på NoK. Styret har i tillegg i 2007 honorert konsernsjefen med en ekstraordinær bonus på NoK som følge av ekstraordinær god resultatoppnåelse og resultatfremgang i selskapet for regnskapsåret Beløpene inngår i posten resultatavhengig bonus i oversikten nedenfor. Styrets leder har ingen avtale om sluttvederlag, bonus eller overskuddsdeling. det er ikke ytet lån eller stilt garantier til konsernsjef, styreleder eller andre nærstående parter. Resultatavh. endring andre godtgjørelser til ledende ansatte i 2007 lønn bonus abo* Ytelser Kjell Stamnes - Konsernsjef jan Berner - divisjonssjef gmo thomas Lindberg - økonomi- og Finansdirektør * ABo = endring opptjent pensjonsrettighet styre- andre styret honorar lønn ytelser jon R. gundersen (Styrets formann fram til generalforsamling i 2006) 73 Bjørn Arnestad 197 eyvind M. olsen 117 Marianne Ulrichsen 117 Ralph Høibakk 117 Sverre Valvik 80 Heidi Marie petersen 80 ola Skjæret 28 Mette Smisetfoss jørn Løvik thorleif Kristiansen sum godtgjørelser styret 965 MoR konsern Revisor Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon sum

26 note 5 lønnskostnader / antall ansatte / godtgjørelser / lån til ansatte / pensjoner mm (fortsettelse) sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser i norske selskaper Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Netto pensjonsmidler/-forpliktelser nedenfor gjelder bare de norske selskapene i konsernet, da pensjonskostnader i utenlandske datterselskaper behandles som tilskuddsplaner, dvs at utbetalte beløp kostnadsføres. pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til ias fra og med tidligere års balanseførte estimatavvik er ført mot egenkapital. For å få sammenlignbare tall er inngående balanse pr , omarbeidet i henhold til ias. Årets estimatavvik er også ført direkte mot egenkapital. Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Konsernets norske selskaper har pensjonsordninger som omfatter alle ansatte over 20 år og som har mer enn 20% stilling. ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. MoR konsern pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av estimatavvik periodisert arbeidsgiveravgift og omkostninger innskuddsbasert pensjonsordning netto pensjonskostnad avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: MoR konsern Beregnede pensjonsforpliktelser pensjonsmidler (til markedsverdi) netto pensjonsmidler oppført i balansen som: pensjonsmidler pensjonsforpliktelser netto pensjonsmidler økonomiske forutsetninger: diskonteringsrente 5,00 % 4,20 % Forventet lønnsregulering 4,25 % 4,25 % Forventet pensjonsøkning 2,00 % 0,50 % Forventet g-regulering 4,25 % 4,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,75 % 5,30 % AFp-uttak 10,00 % 10,00 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2012 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamoxkonsernet er en ledende leverandør til verdens

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 årsrapport 2011 6 10 18 26 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap

Detaljer

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning BERNER GRUPPEN årsrapport 2007 Innhold Omstilling og posisjonering 3 Dette er Berner Gruppen 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 2007 6 Års- og konsernregnskap for 2007 11 Balanse 12 Revisjonsberetning 23 Nyhetsåret

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører*

TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører* Årsmelding 2014 TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører* Styret: Eilif Due, leder* Morten Tømte, nestleder* Olav

Detaljer

Årsberetning 2010. Teknologisk Institutt

Årsberetning 2010. Teknologisk Institutt Årsberetning 2010 Teknologisk Institutt TI i korte trekk «Teknologisk Institutt skal være Norges mest foretrukne partner innenfor teknologiorientert rådgivning, kompetanseutvikling og testing.» medarbeidere

Detaljer

LEDENDE PÅ VERDENSBASIS

LEDENDE PÅ VERDENSBASIS ÅRSRAPPORT 2007 jotun globalt LEDENDE PÅ VERDENSBASIS Jotun er ET AV verdens ledende selskaper innen maling og pulverlakker. Vi har 71 selskaper og 39 produksjonsanlegg fordelt på alle verdensdeler. I

Detaljer

årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09

årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09 årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09 2 berner gruppen // årsrapport dette er berner gruppen Utgivelsen av avisa Dagbladet 2. januar 1869 markerte starten på en lang og tradisjonsrik avis- og mediehistorie.

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 Årsrapport 2005 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 ÅRSRAPPORT 2001 Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896 med formål "at indkjøbe og ved Salg eller på annen Maade at nyttiggjøre Vandkraft i Nidelvens Vasdrag." Selskapet har gjennom

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT. TINE Årsrapport 2013

ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT. TINE Årsrapport 2013 TINE Årsrapport 2013 ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT NOTE 1 Segmentinformasjon 37 NOTE 2 Salgsinntekt ferdigvarer fordelt på geografisk område 37 NOTE 3 Andre driftsinntekter 38 NOTE 4 Vareforbruk og varebeholdningsendring

Detaljer