Nes vilt- og innlandsfiskenemnd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nes vilt- og innlandsfiskenemnd"

Transkript

1 Nes vilt- og innlandsfiskenemnd Møtereferat - Nes vilt- og innlandsfiskenemnd Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Tid: 23.mars 2014, kl Frammøtte: Gerd Eli Berge (leder) Rune Hansen Gunnerød Anne Høva, vara for Kristian Høva Anne Ålien Berg Tommy Haugen Jon Andreas Ask (sekretær) Forfall: Kristian Høva Referat sendes til alle faste medlemmer og varamedlemmer, samt sektorleder i plan/næring. Saker: 1. Oppsummering/ orientering om elg/hjortejakta 2014 Ble gått igjennom. Avskytingen gikk noe ned i 2014 og det ble felt 177 dyr. Dessverre ser vi ingen økning i vekter eller kalveproduksjon. Det er bestilt en bestandsvurdering fra Faun naturforvaltning. Denne vil komme med anbefalinger i forhold til videre avskyting. Beiteregistrering: Det ble orientert om resultatet av registrering gjort i Viltnemnda vil avholde Hjorteviltmøte tirsdag, 28.april kl på Thoen hotell. Tema: Bestandsvurdering Informasjon om merkeprosjektet v/ Ole Petter. Trafikk og vilt informasjonsfilm Politiet: Kjøring i utmark, transport av våpen i bil osv. 2. Orientering om GPS-merkeprosjekt og Trafikk og vilt GPS-merkeprosjektet har kommet godt i gang. Det ble i 2014 merket 32 dyr i prosjektet: 9 i Ål, 11 i Gol, 6 i Nes og 6 i Sør-Aurdal. Av disse har to gått ut. Vinteren 2015 ble det merket 6 dyr til ved bakkemerking, 4 i Gol og 2 i Nes. Dyrene kan følges på

2 Trafikk og vilt prosjektet er høyst oppegående. Av nye aktiviteter i 2015 er det nå satt opp ca meter permanent gjerde langs jernbanen sør-øst for Svenkerud. Det er satt i gang et filmprosjekt der det skal produseres flere korte filmer, for ulike målgrupper, som tar opp temaet påkjørsel av elg. Det skal også avholdes sikkerhetskurs for fallviltmannskaper i løpet av året. Det har vært lite påkjørsler av elg på veg og jernbane vinteren For hele jaktåret er følgende fallvilt registeret i Nes: Dato Viltart Årsak Utfall Stedsnavn Rådyr Bil Dødt på stedet Mehlen Elg Bil Avlivet på stedet Todal Elg Tog Dødt på stedet Bromma st Elg Annet Dødt på stedet Rudsåsen Elg Bil Avlivet på stedet Bromma Elg Bil Ettersøk avsluttet-ikke funnet Alfarvegen Rådyr Bil Ettersøk avsluttet-ikke funnet Nesbyen Betong Hjort Bil Avlivet på stedet Rauk Hjort Bil Avlivet på stedet Bergheim 3. Viltfond regnskap og budsjett Regnskap for 2014 ble gjennomgått. Det viser et overskudd på ,- (se vedlegg under). Da er jaktleie for kommuneskogen, på ca ,- inkludert. For budsjettet 2015 har vi ca ,- i inntekter til disposisjon + inntekter fra jaktleie kommuneskogen. En del (anslagsvis ) går med til fallvilt og kjøtthåndtering, videre går kr ,- med til GPS-merkeprosjektet og ca ,- til aldersanalyser og kr ,- til diverse. Det må også tas høyde for utgifter til rovviltlaget ( ,-) til oppskyting osv. Vi har ikke mottatt budsjett fra dem ennå. Ettersøksgruppa har ønske om innkjøp av slede til ettersøk. Kostnad, ca. 7000,-. Viltnemnda er positive. Ettersøksgruppa vil forsøke å få til samfinansiering med brannvesenet. 4. Søknad om endring av vald Østsiden storvald Viltnemnda har mottatt søknad fra Asle Løvviken om endring av vald. Eiendommen ligger innenfor Østsiden storvald. Den aktuelle teigen er på ca dekar og ligger mellom jaktfeltene Liemarka og Bergsmarka. Men teigen inngår ikke i noen av valdene da de ikke har greid å få til et samarbeid. Eiendommen er under minstearealet for elg (3500 daa), men over minstearealet for hjort (2000 daa). I og med at det ikke kan inngå som eget elgvald er det mest ønskelig at området inngår i et av nabojaktfeltene enten Liemarka eller Bergsmarka. Uansett ligger området

3 innenfor samme storvald. Viltnemnda har små muligheter til å presse igjennom et samarbeid, men vi bør oppfordre sterkt grunneierne til å få til et samarbeid om dette. Vedtak: Viltnemnda v/sektretær utarbeider et svarbrev med kopi til storvaldet ut fra følgende føringer: - Søknaden avslås da arealet er under minstearealet for elg. - Vi ser at det er svært uheldig at arealet ligger som en ujaktbar «øy» både ut fra jaktmessige grunner og ut fra at grunneier også må få sin andel av jakta representerer. - Vi henstiller sterkt nabojaktlag og storvaldet til å innlemme arealet i et av de tilgrensede jaktfelt. 5. Referatsaker Kartleggingsarbeid av villreinens leveområder i Norefjell-Reinsjøfjell Norsk villreinsenter skal gjennomføres en kartlegging av villreinens leveområder i Norefjell-Reinsjøfjell. Prosjektet vil samle inn og strukturere data om hvordan reinen bruker området til ulike årstider. Endring i Nes kommuneskoger - Jakt, fiske, hytter. Makeskiftet mellom Nes kommune og Stein Erik Livgård er nå kommet langt. Det gjenstår kun fradelingen og oppmåling av arealet ved Trytetjern. Endringene medfører at kommunen selger arealet i Sevrelia på ca daa og erverver et område på ca 730 dekar ved Trytetjern. Dette vil medføre enkelte endringer i avtalene med Nes jakt- og fiskeforening. Kommunen ser også på hvordan kommunens hytter skal disponeres framover. Kartlegging Hallingdalselva Det har vært gjennomført prøvefiske med el-fiskebåt i nedre deler av Hallingdalselva (Flå og Nes) høsten Resultatene er ennå ikke helt klare. Men foreløpige resultater viser at det ble fanget mye småfallen gjedde, lite ørret, mye ørekyte. Dette er ikke så positivt ut fra målet om at elva skal være en attraktiv for sportsfiske. Det kan også tyde på at elva ennå ikke har «stabilisert» seg etter at gjedda har etablert seg. 6. Eventuelt Samling viltforvaltere i Buskerud avholdes 8.april på jakt og fiskesenteret i Flå. Sekretær vil delta. Nes Gerd Eli Berge Leder Jon Andreas Ask Sekretær

4 Vedlegg: Viltfondet Nes, Regnskap 2014 Konto Merknad Regnskap ANNEN EKSTRAHJELP Ettersøk OVERTID Ettersøk ANNEN LØNN OG TREKKPL.GODTGJ. Ettersøk PENSJONSINNSKUDD KLP FORSIKRING - KOLLEKTIV ARBEIDSGIVERAVGIFT Ettersøk KONTORMATERIELL ANNET FORBR.MATERIELL/TJENESTE TELEFONTJENESTER INFORMASJON Hallingdølen OPPLÆRING SKYSS-/KOSTGODTGJØRELSER Ettersøk ANDRE DRIFTSUTGIFTER Bomkort HUSLEIE ANNET UTSTYR KJØP AV TJEN. FRA ANDRE KOMM KJØP FRA ANDRE Se egen tabell MVA SOM KOMPENSERES OVERFØRINGER TIL KOMMUNER Fellingsavgift Gol OVERFØRINGER TIL ANDRE Valhall DIV. AVGIFTSFRIE INNTEKTER Se egen tabell. 2015: Vig- Thoen elgjakt ANNEN AVGIFTSPLIKTIG OMSETNING Se egen tabell ANDRE STATSTILSKUDD -400 KOMPENSERT MVA DRIFTSREGNSKAPET TILSKUDD FRA PRIVATE Gjensidige, tilskudd foring REFUSJON FRA PRIVATE Tilbakebetalt beiteprosjekt BRUK AV DISPOSISJONSFOND KJØP FRA ANDRE Bilagstekst Merknad Beløp MATTILSYNET 120,00 SANDBEKK & KVANNEFOSS 6 240,00 MATTILSYNET 96,00 THOEN HOTEL 2 416,00 NES JAKT- OG FISKEFORENING 800,00 NES NORDMARK KART GPS 3 200,00 NES JAKT- OG FISKEFORENING Oppskyting 3 712,00 GRØNNING ÅSMUND Beiteregistrering ,00 GRØNNING ÅSMUND 4 000,00 GOL KOMMUNE ,00 MATTILSYNET 96,00 Korr. tilb.f. bunkenr ,00 GOL KOMMUNE Merkeprosjekt ,00 NESBYEN-HEDALEN VEGLAG Bomkort 1 200,00 ØRRETENS RIKE FRÅ FJELL TIL SA ,00

5 Korr. tilb.f. bunkenr , , DIV. AVGIFTSFRIE INNTEKTER Bilagstekst Beløp Nes Jakt&Fiskefor. Småviltjakt ,50 Børtnes Ødegårdene Viltforv ,00 Fellingsavgifter , ANNEN AVGIFTSPLIKTIG OMSETNING Bilagstekst Beløp Faste oppdrag, termin 3/ ,00 Elgkjøtt ,00 Viltkjøtt ,00 Tilfeldig oppdrag 200

VILT OG TRAFIKK HALLINGDAL

VILT OG TRAFIKK HALLINGDAL VILT OG TRAFIKK HALLINGDAL 2010-2013 PROSJEKTRAPPORT DESEMBER 2013 1 Tydelig budskap: Bjørn Nyhus (t.v.), Statens vegvesen; Jon Anders Hefte, Jernbaneverket og Jon Andreas Ask, Flå og Nes kommuner. 2 INNHOLD

Detaljer

Dette er mine vurderinger og ikke kommunens offisielle vurdering/uttalelse:

Dette er mine vurderinger og ikke kommunens offisielle vurdering/uttalelse: Vedlegg - e-post fra Aurskog-Høland kommune Fra: Stian Sandbekkbråten [mailto:stian.sandbekkbraten@ahk.no] Sendt: 25. juni 2015 13:54 Til: Eli Moe Emne: SV: Spørsmål om viltforvaltning Hvordan er viltforvaltningen

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Fisk. &Vilt. Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke. Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske

Fisk. &Vilt. Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke. Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske Fisk &Vilt Nr.2-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske Jegere og friluftsfolk

Detaljer

FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 1 2015

FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 1 2015 FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 1 2015 Mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FLÅ KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT OG REGNSKAP 3 FLÅ KOMMUNE INVESTERINGSBUDSJETT OG REGNSKAP 3 RUTINE, MAL OG UTFORMING AV TERTIALRAPPORTEN.

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06.

Verdal kommune Møteinnkalling. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06. Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Prosjekt Samla Plan. Forebyggende tiltak mot Viltpåkjørsler på Vei og Jernbane i Rana kommune

Prosjekt Samla Plan. Forebyggende tiltak mot Viltpåkjørsler på Vei og Jernbane i Rana kommune Prosjekt Samla Plan Forebyggende tiltak mot Viltpåkjørsler på Vei og Jernbane i Rana kommune Innledning Rana kommune ønsker å satse på et prosjekt opp i mot alle påkjørslene av elg som er på vei og jernbane

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: ÅRSBERETNING 2010 Formann Reidar Vatnaland Kasserer Ole Bredal Sekretær/havnesjef Einar Johannessen Styremedlem Frode Gautvik Styremedlem Lars Nødtvedt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Foto: Stolt far og sønn på elgjakt i Saltdal, høsten 2010. Hvorfor er det så få jegere som rekrutteres innen

Detaljer

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 8. juni 2009 Tilstede fra AU Tore Skovdahl, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ola Øvstedal Til stede fra gruppene: Kristen Treekrem (ski), Gunnar Klemetsdal

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Setesdal Ryfylke Villreinområde

Setesdal Ryfylke Villreinområde Setesdal Ryfylke Villreinområde BESTANDSPLAN 2014-2018 FORORD Foreliggende bestandsplan er den 4. i rekken fra Setesdal-Ryfylke Villreinlag. De tre foregående planer gjaldt hhv for periodene 1999-2003,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA SNO HALLINGSKARVET ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE.

ÅRSRAPPORT FRA SNO HALLINGSKARVET ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE. ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE. 2012 Foto: Petter Braaten, Lordemarsjen ved Lordehytta SNO ansatte: Petter Braaten, SNO- Hallingskarvet Kristoffer U. Hansen, SNO-Aurland

Detaljer

36/14 Drift, medlemsutvikling, andelsbrev og arbeid i gruppene/komiteene

36/14 Drift, medlemsutvikling, andelsbrev og arbeid i gruppene/komiteene P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Sted: Tid: Lørdag den 9. august 2014. Randi Svenkerud Fleslands hytte på Buvatn kl. 17.00 til 19.00 Tilstede fra styret: Erik Engebretsen,

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer