Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning!"

Transkript

1 Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning!

2 Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning! Redaksjon/kontaktpersoner Trond Anstensrud, DuPont Norge, tel Lars Byberg, konsulent kvalitet & miljø, DuPont Danmark Inge Fiil Poulsen,produktspesialist, DuPont Danmark Hanne Søndenbroe, udvikling, DuPont Danmark Foto DuPont Nordic, Hardi International, CMN Maskintec, PhotoDisc, HotDoc Studio Produksjon Aistrup & Co. ApS innhold Ally 50 ST tabletten nyhet Express tabletten Historie side Teknologi og fordeler 12 Tablett, (av fr. tablett, egl. tynn plate, dim. avledn. av lat. tabula tavle, brett ), innenfor farmakologi legemiddelform, som inneholder en bestemt mengde av et legemiddel, ofte blandet opp med tilsetningsstoffer, for eksempel melkesukker eller stivelse og et bindemiddel tilsatt i liten mengde, som forhindrer, at tabletten smuldrer i utide. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi Miljø og punktkildeforurensing Markedsanalyser Forsøk i åkeren Notater 26 DuPont Norge AS Tel

3 DuPont Ally 50 ST tabletten Fordeler ved Ally 50 ST Miljøvennlig formulering: Lett å håndtere. Spill samles lett opp, børstes rent og slippes i sprøyten. Lett og nøyaktig å dosere: Det beregnede antall tabletter kan telles og tømmes i tanken. Kan brukes fra den tidlige vår og inntil flaggbladet er fyllt utviklet: Best virkning på smått ugras fra tidlig vår, når veksten er begynt. Ideelt til oppfølgende ugrasbekjempelse i høstbehandlet høstkorn, litt utpå våren. Bredtvirkende: Tofrøbladet ugras: Balderbrå, stemor, rødtvetann, vassarve, då, raps og andre korsblomstrede arter. DuPont Ally 50 ST lanseres fra våren 2006 Helt siden Express tabletten ble markedsført for 10 år siden, har vi i DuPont fått spørsmålet: Hvorfor lager dere ikke en Ally tablett? Nå kommer den! Forut for fremstillingen av Ally 50 ST er det gått en lang prosses. Det er foretatt mange kjemiske analyser, især for å undersøke holdbarhet og oppløselighet. Deretter mange forsøk for å måle effekten på ugras og eventuell påvirkning av korn, iberegnet to års sammenlignende forsøk mellom den gamle og nye formulering. I 2005 har en gruppe bønder testet Ally 50 ST tabletten og sammenlignet med den gamle granulatformuleringen. Alle resultater har vært positive, og det ser ut til, at ugraseffekten av de nye tabletter er litt raskere enn ved DF-formuleringen. Hvor mye skal det brukes av den nye tabletten? Hver tablett veier 7,5 g og inneholder 3,75 g aktivt stoff. En tablett svarer til knapt 20 g (18,75 g) Ally 20 DF. ½ tablett til knapt 10 g (9,4 g) Ally 20 DF. I praksis vil det være ½ tablett = 10 g Ally 20 DF. Samme bruksmåte Ally 50 ST kan brukes akkurat som den gamle formulering: Alle kornarter om våren. Der er ingen krav til temperatur, bare ugraset er i vekst. Restriksjonene er de samme som tidligere. Merk begrensninger når grønnsaker er etterfølgende kultur/vekst. Tankblandinger med Ally 50 ST er de samme, aktuelle er f.eks.: Starane 180, Gratil, CCC, soppmidler og manganprodukter. Ally 50 ST selges i rør med 10 tabletter. 5

4 DuPont Express tabletten DuPont Express Den klassiske tablett med den brede bruksmåte. Express har gjennom 10 år vært hjørnesteinen i ugrasbekjempelse i vårkorn og til senere oppfølgende ugrasbekjempelse i høstkorn i Norge - effektiv, sikker og skånsom. Korn Express kan brukes i alle kornarter på våren. Om våren kan Express brukes fra ugraset spirer og fram til rotugrasbekjempelse. Express sin gode effekt, har f.eks. klart en sein nødløsningssprøytning for mange bønder. Dosering: Opp til 0,25 tabletter i høstkorn og 0,2 tabletter i vårkorn pr. daa, begge + klebemidel. Gjenlegg med og uten korn som dekkvekst Express er også godkjent til bruk i grasgjenlegg med og uten rødkløver til fôr. Dosering: 0,1 tablett + 50 ml MCPA pr. daa, uten klebemidel. Frøeng Express kan brukes i frøeng av timotei, bladfaks og engkvein. Dosering: Opp til 0,2 tabletter pr. daa + klebemidel. Blandinger Express kan blandes med mange midler, mest utbredt er: Starane 180 og MCPA, samt aktuelle soppmidler og manganprodukter. Express selges i rør med 10 tabletter. Fordeler ved Express Miljøvennlig formulering: Lett å håndtere. Spill samles lett opp, børstes rent og tømmes i sprøyten. Lett og nøyaktig å dosere: Det beregnede antall tabletter kan telles og helles i tanken. Basispillen til ugrasbekjem- pelse i vårkorn Express kan brukes fra den tidlige vår og senere på forholdsvis stort ugras. I vårkorn oppnås den beste virkning på smått ugras i god vekst. Dessuten er Express god på stort ugras og sikkert midel til meget sein nødløsnings-bekjempelse av f.eks. baldersbrå og i alt slags korn. 7

5 Tablettens strålende historie 30 års erfaring med sulfonylureaog lavdosemidler Sulfonylureaenes aktivitet ble første gang vist i Gjennombruddet kom i 1975, da George Lewitt, forsker hos DuPont, oppdaget en ny forbindelse med stor biologisk aktivitet. Siden da har DuPont vært førende i utviklingen av sulfonylureaprodukter til landbruket i en lang rekke vekster i hele verden. Minimering av doseringene I oppstartsfasen brukte man 32 g aktiv stoff pr. daa. Doseringen ble løpende redusert, ettersom man oppdaget, at stoffene var aktive allerede ved svært få gram eller under 1 g pr. daa. Fra start av var det store problemer med de etterfølgende vekster. Det medførte stor fokus på nettopp dette område, som stadig i dag inngår som rutine i alt forsatt utviklingsarbeide. Lansering av tabletten Det var takket være den lave dosering, som Express, Harmony Plus og Ally kan brukes, det ble mulig å realisere en tablett-formulering. Ideen og gjennomføringen ble fra starten av drevet av DuPont s lokale organisasjon i Norden. Et vigtig krav til tabletten var hurtig og fullstendig oppløselighet, så bønderne kunne få en optimal utnyttelse av tablettens innhold av aktivt stoff. De norske bønder har tatt tabletten til seg som deres foretrukne formulering (les kapittel om markedsanalyser s. 20). Fordelene ved tabletten er primært, at den er lett å dosere og håndtere, den gir mulighet for minimal kontakt med produktet, den er lett å oppbevare og det er lett å unngå spill. Tabletter og strategier Sulfonylurea har vist seg å være meget fleksible i bruk. Siden Ally kom på markedet i 1996 har ugrasproblemene endret seg noe, men så vel Ally som Express og Harmony Plus er fortsatt effektive og lette å bruke i blandinger. Doseringen kan lett optimeres i relasjon til den aktuelle situasjon - både når produktet brukes alene eller i blandinger. Fleksibiliteten gjelder også under forskjellige værforhold (kaldt, varmt, tørt, fuktig). Erfaringene viser at effekten er sikker. 9

6 30 år med sulfonylurea herbicider internasjonalt Sulfonylurea oppdages av DuPont forsker, Georges Lewitt. Første introduksjon av Harmony i USA. Første sulfonylurea introdusert i raps, Muster. George Lewitt tildeles National Medal of Technology av USA s president Bill Clinton for Bidrag til oppdagelse og utvikling av miljøvennlige herbicider. Første sulfonylurea til kontroll av gras og tofrøbladet ugras i Europa, Lexus Første patent på sulfonylurea patenteret av DuPont i USA Første introduksjon av Glean i USA og Australia i hvete og bygg Første introduksjon av Ally i Europa Første sulfonylurea introdusert i sojabønner, Classic Første sulfonylurea introdusert i ris, Londax år med sulfonylurea herbicider norge Glean godkjennes til bruk i korn. Granstar 75 DF godkjennes til bruk i korn Express tabletten godkjennes Agromek Nyhetsprisen utdeles til Express tabletten. Titus godkjennes til bruk i poteter. Ally 20 DF godkjennes til bruk i korn. Harmony godkjennes til bruk i gras Harmony Plus tabletten godkjennes til bruk i korn Bruk av Express og Harmony Plus utvides til gjenlegg av gras og rødkløver til fôr med og uten korn som dekkvekst. Ally Class godkjennes til bruk i korn. Bruk av Express og Harmony Plus utvides til bruk i varig beite Ally introduseres i vannløselige poser. Harmony introduseres i vannløselige poser. Introduksjon av Ally 50 ST tabletten i Norge

7 Teknologi og fordeler med brusetabletten Så lett er det - med tabletten! Tablett-formuleringen gir mange fordeler. Sammenlignet med andre midler, som brukes i mange gram pr. dekar, gir Ally 50 ST, Express og Harmony Plus, hvor doseringen kun er få gram pr. dekar, mulighet for smarte formuleringer. Minigranulat formulering (DF) i bokser eller vannoppløselige poser er avløst av tabletter, noe som gir mange fordeler for brukerne. Tablett istedenfor vannoppløselig pose Den nye Ally 50 ST brusetablett er ment å erstatte den tidligere granulatformulering og den vannoppløselige pose. Med brusetabletten unngås den vannoppløselige pose, da tabletten har en størrelse og fasthet, som gjør, at håndteringen kan foretas ved bruk av et par arbeidshandsker, som forhindrer direkte kontakt mellom produkt og huden. Samtidig kan man lett oppsamle en tablett fra bakken uten å etterlate produktrester. Lett med høyere konsentrasjon Ally 50 ST innholder 50% aktivt stoff i motsetning til den kjente Ally (DF) som inneholdt 20% aktivt stoff. Ally 50 ST er dermed 2,5 ganger mer konsentrert. Lett å løse opp Tablettene løses opp på 3 6 minutter alt etter vanntemperaturen, og selv om mange har vanntank til hurtig påfylling, gir det i praksis ikke problemer med tabletter, som ikke er løst opp. Et krav til samtlige plantevernprodukter er, at de er lette å løse opp i sprøyten, og at de holder seg i oppløst tilstand uten å bunnfelle under sprøytearbeidet. Tablettene løses helt opp i vannet, i motsetning til DF formuleringene, som kun er en suspensjon (tynn oppslemming). Oppløseligheten er meget stor, så det kreves ikke mye vann til å løse opp en Oppløsninger I flasken til venstre er det oppløst én tablett Ally 50 ST i 20 l vann. Det sees, at oppløsningen er helt klar, selv om det er en relativt høy konsentrasjon. I flasken til høyre, som er mer uklar er det oppslemmet 20 g Ally 20 DF (aktiv mengde tilsvarer 1 tablett Ally 50 ST) likeledes i 20 l vann. 13

8 tablett. Derfor er tablettene velegnede i høy konsentrasjon i f.eks. en Danfoil-sprøyte med kun 3,5 l vann pr. daa. Tablettene kan tilsettes til sprøyten enten gjennom kjemikaliepåfyllingen, hvor det går 1 2 minutter, innen de er tilstrekkelig løst opp, til de suges inn i sprøytetanken eller direkte i tanken, som mange gjør. I begge tilfeller skal tablettene tilsettes først, deretter tilsettes eventuelle tankblandingspartnere. Lett å dosere I mange tilfelle brukes hele røret (pakningen), men når et rør deles, er det lett å telle til den riktige dosering. Tabletter som ikke brukes helles tilbake i røret som lukkes tett. Lett å utbringe samt rengjøre sprøyten Ved rengjøringen av sprøyteutstyret etter endt sprøytearbeide, er det en fordel at tablettene løses opp fullstendig i vann i sammenligning med DF formuleringenes oppslemminger. Fyllstoffene fra tablettens formulering skylles lettere ut, da de ikke setter seg i ujevnheter i sprøyten eller binder seg til andre fettaktige blandingspartnere, som er sett med formuleringer av DF. Av hensyn til optimal sikkerhet i rengjøringen av sprøyten opprettholdes dog den eksisterende vaskerettledning. Man bør stadig skylle sprøyten straks, når sprøytearbeidet er slutt, og bruke All Clear Extra. Effekten i åkeren med tabletter Tabletter har en hurtigere effekt overfor ugras sammenlignet med den tidligere DF, da det aktive stoffet tas opp raskere. Overordnet gir dette en mer sikker effekt. Resultatet er, at det er observert en forbedret effekt overfor forskjellige ugrasarter som vindeslirekne, tungras og åkerstemorsblom. T Fordelene oppsummert: Lett å dosere Lett å bruke Lett å løse opp Lett å se effekten Lett å unngå spill/søl (punktkildeforurensing) Lett å rengjøre sprøyteutstyret Lett å ha tillit til

9 Maksimal virkning med små midler! Sulfonylurea har revolusjonert ugrasbekjempelsen i korn... Slik virker sulfonylurea Sulfonylurea rammer plantene på deres svakeste punkt: Ved syntesen av plantenes essensielle aminosyrer. Virkemåten beskrives som en ALShemmer, noe som forklarer den høye aktiviteten ved lav dosering. Samtidig er de fleste sulfonylurea-midler meget selektive. I praksis handler det om at midlenes aktive stoffer forstyrrer et enzym i ugrasplantene, som er medvirkende ved dannelsen av to aminosyrer, Valin Figur 2 - Aminosyrer De to aminosyrer Valin og Isoleucin forstyrres av de aktive stoffene i sulfonylurea. og Isoleucin. Plantene trenger 22 forskjellige aminosyrer til oppbygging av proteiner. Uten komplette proteiner kan planten ikke danne nye celler, og plantens vekst stopper få timer etter behandlingen. Kornplantene er, i motsetning til ugrasplantene, i stand til å gjøre de aktive stoffene i disse midler innaktive, slik at de ikke skader dem.... samt med lavt energiforbruk! En ugrassprøytning framfor tre ganger harving. Tablettenes store effekt ved lav dosering, gjør dem energibesparende. Det totale energiforbruk til framstilling av 1,5 tablett (Express, Ally 50 ST eller Harmony Plus) samt utbringing av midlet i en ugrassprøyting tilsvarer 0,122 l diesel pr. daa. Tabel 1 - Energiforbruk pr. daa til ugrasbekjempelse i korn. For å oppnå den samme effekt ved mekanisk ugrasbekjempelse vil det ofte kreve 3 ugrasharvinger med et samlet energiforbruk på 0,48 l diesel olje pr. daa. Tablettene brukes i Norge om våren på ca daa. Skulle disse erstattes med 3 ugrasharvinger, vil det kreve ytterligere ca l diesel til å bekjempe ugraset. Figur 1 - Slik virker Mengden av Ally sulfonylurea 50 ST, Express og Harmony Plus som skal brukes pr. daa er meget lav. Årsaken til den minimale dosering skyldes, at tablettene virker som en liten skrutrekker i ugraset, hvor de stanser produksjonen av de minste byggesteiner, aminosyrene. Den samme mekanisme finnes ikke i dyr og mennesker. Derfor regnes de brukte aktive stoffer for å ha lav til ingen påvirkning av dyr og mennesker

10 Miljø og punktkilde forurensing Tabletten reduserer risikoen for danning av ny punktkildeforurensing Hensiktsmessig omgang med plantevernmidler viser, at en kan unngå at det oppstår nye punktkilder i framtiden. Tablettens fordeler Når det gjelder å unngå nye punktkilder har tabletten sine klare fordeler: Ved spill av det konsentrerte produkt, er det lett å samle opp alt igjen, også uten bruk av diverse sugende materialer. Den lette oppsamling gjelder i alle situasjoner med håndtering av tabletter (ved oppbevaring, påfylling, etc.). Ved påfylling av sprøyten er det uten risiko for å helde produkt ved siden av, som det er tilfellet med flytende og andre former for faste formuleringer. Der er ingen fordamping eller støvsjenanse fra tabletter. I de beskrevne situasjoner er tabletten i sin konsentrerte form. Selv om tabletten letter håndteringen, skal den stadig foregå med omtanke. Håndtering Punktkilder kan oppstå alle steder, hvor plantevernmidler håndteres, og dermed i forbindelse med: Påfylling av sprøyten, ved å bli kvitt sprøytevæskerester, vask av sprøyten, transport og oppbevaring. Punktkilder som leder til forurensing Selv minimalt spill, som kan oppfattes ubetydelig, kan gi anledning til en punktkilde. Grenseverdien for plantevernmidler nås med kun 1 gram aktivt stoff i liter vann. Avgjørende for, om punktkilden fører til en forurensing er, om stoffene nedbrytes og bindes tilstrekkelig i jorden. Derfor er underlaget kritisk for å forhindre nye punktkilder. På grusog stenbelagte arealer er risikoen for forurensing meget stor. Videre skal arbeidet med sprøytemidler aldri forekomme på steder, hvor vann kan renne til drenering, kloakk eller åpent vann. De beste steder for fylling av sprøyten er: På åkeren, på en betongstøpt plass med oppsamling, samt/eller på et annet bevokst areal enn åkeren. Sjekk av rutiner Regler på området er ikke tilstrekkelig. Oppmerksomhet omkring vaner og rutiner ved håndtering av plantevernmidler kan ved små endringer forhindre utvikling av nye punktkilder i framtiden. I Danmark har Landbrugets Rådgivningscenter utarbeidet en god sjekkliste Tjekliste for håndtering af bekæmpelsesmidler på landbrugsbedrifter. Denne og meget annen informasjon og god veiledning på området finnes på Rådgivningscenteret s hjemmeside (www.lr.dk), som også kan være nyttig for norske brukere av plantevernmiddel. 19

11 Markeds analyse Erfaringer fra bønder og forsøksringsledere Brusetabletten nr. 1 på hitlisten over formuleringer... Markedsanalyse bekrefter den positive oppfatning og gir et bilde av, hvorfor så mange norske bønder foretrekker tabletten. Da Express tabletten ble lansert på det norske marked på midten av 90- tallet ble den raskt det mest brukte ugrasmiddelet i korn. Det samme skjedde i Danmark noen år før. Danske analyser gjennomført i november 1995 ga mye av forklaringen: Stor positivitet overfor de nye fordele, der følger med tabletten: Lille og handy, høj koncentration, intet spild, lugtfri og effektiv. Dog er der på det tidspunkt stadig en vis grad, af usikkerhed overfor tabletkonceptet! Hvordan er det muligt, at den lille tablet kan behandle mit ukrudtsproblem? Hvordan kan jeg være sikker på ikke at overdosere? Lett å transportere Lett å oppbevare/ha på lager Lett dosering/oppmåling Rask å løse opp Lett å unngå berøring Unngår spill/søl Lett å kvitte seg med tom pakning 0 Tabletter Flytende Pulver Granulat WSB Figur 1 - Andel av bønder i prosent, som forbinder de forskjellige fordeler med de angitte formuleringer, dvs. tabletter, flytende, pulver, granulat og vannløselige poser (WSB). 21

12 Tablettene er forsatt meget populære i Norge, og DuPont ønsket sist vinter å gjennomføre en undersøkelse for å få mer facts på hvordan tablettene virkelig vurderes i Norge. Telefonintervju primo 2006 bekrefter tablettenes popularitet I starten av året ble det gjennomført 100 telefonintervju med tilfeldig utvalgte mellomstore og store landbruk. Bøndene blir bedt om å prioritere de forskjellige formuleringer samt om å gi sin vurdering av formuleringenes egenskaper. I figur 1 side 21 kan man avlese det samlede resultat, som viser at tabletten har den høyeste score på samtlige egenskaper - med et enkelt unntak, nemlig at den flytende formulering vinner, når det gjelder egenskapen Lett å dosere/måle opp. I relasjon til både pulver, granulat og vannløselige poser (WSB) har tablettene stort forsprang også på dette punkt. Der er ifølge analysen syv gode grunner til å bruke tabletten: 1. Lett å transportere 2. Lett å oppbevare/ha på lager 3. Lett dosering/oppmåling 4. Rask å løse opp 5. Lett å unngå berøring 6. Unngår spill 7. Lett å bli kvitt tom pakning Når det gjelder selve rangeringen av foretrukne formulering, er det også tabletten som er størst med 59% av bøndene, som velger tabletten som 1. prioritet Prioritet 2. Prioritet Tabletter Flytende Pulver Granulat WSB Figur 2 - Andel av bønder i prosent, som prioriterer de forskjellige formuleringer etter mest foretrukken Prioritet 2. Prioritet Tabletter Flytende Pulver Granulat WSB Figur 3 - Andel av ringledere i prosent, som prioriterer de forskjellige formuleringer etter mest foretrukken Bøndernes risiko for eksponering. Praktisk i bruk, medregnet oppbevaring, dosering og lett å løse opp. Minst mulig risiko for miljøet. Kan brukes bredt og i tankblandinger dvs.blant annet til flere kulturer og over et lengre tidsrom. Helt uten betydning Mindre betydning Litt/noe betydning Stor betydning Avgjørende betydning Figur 4 - Andel av ringledere, som angir i hvilken grad de forskjellige faktorer har betydning, når ringlederen prioriterer mellom formuleringer. Forsøksringledernes stemme Analysen omfatter også intervju med 24 forsøksringledere, hvor resultatet av samme spørsmål om rangordning ble, at hele 58% av de spurte forsøksringsledere, valgte tabletten som 1. prioritet. Dette er tilnærmet identisk med bøndenes prioritering. Forsøksringlederne ble videre bedt om å fortelle hvilke forhold, som ble vektet høyest i forbindelse med hans/hennes prioritering ved valg av formulering. Analysen viser, at det fremfor alt er formuleringens miljøvennlige egenskaper som kommer først. På annen plass kommer hensynet til bondens risiko for eksponering, og deretter de praktiske egenskaper i relasjon til bruk, oppbevaring, dosering og oppløselighet, som også prioriteres høyt, når forsøksringlederne gir råd. Deretter kommer hensynet til bondens risiko for eksponering. Det samlede resultat ses i figur

13 Forsøk i åkeren Fordelene Forbedringene ved introduksjon av tabletten kan kort oppsummeres til: Konsentrasjonen økte fra 20% til 50% formulering. Lettere å håndtere/meget arbeidsvennlig. Lettere å unngå spill. Raskere synlig effekt på ugraset. Jeg bruker tabletter fordi de er lette og renslige å handtere, lite støv og spill. Sitat: Bonde Tron Erik Hovin Forsøk i 2005 Bønder har testet Ally 50 ST tabletten og sammenlignet med det kjente Ally 20 DF. Tidlig vår 2005 tok DuPont i samarbeid med Planteforsk Plantevernet (Nå Bioforsk plantehelse) og Felleskjøpet kontakt med noen bønder, som fikk utlevert Ally 50 ST tabletter samt et spørreskjema. Formålet var å få sammenlignet den nye Ally 50 ST tablett med den eksisterende Ally 20 DF formulering. Vi ba bøndene om å forholde seg til den praktiske bruk av de to formuleringer, samt å følge opp etter sprøytning og registrere om det var noen forskjell i virkning. Dosering Innholdet av metsulfuron-methyl i en Ally 50 ST tablett er 3,75 gram, da tabletten er formulert som en 50 % formulering. Motsatt er den kjente Ally 20 DF pakket med 2 gram metsulfuron methyl i en vannløselig pose. Dermed er det nærliggende å oversette to vannløselig poser til 1 tablett. De tilbakemeldinger, vi har mottatt via spørreskjemaene, bekrefter at det også i praksis forholder seg slik, også selvom det mangler 0,025 gram aktivt stoff pr. dekar. Håndtering av tabletter ved arbeide Tilbakemeldingene fra bønder har overveiende vært meget positive. Generelle kommentarer var Løste seg meget fort opp, meget arbeidsvennlig, lettere å håndtere, enkel å grei og miljøvennlig (spill). Alle svarte tilbake, at de var tilfredse med oppløsning og tiden, det tar. Ally 50 ST tabletten er på nivå med Express og Harmony Plus tablettene. Til spørsmålet om hvorvidt tabletten er bedre å arbeide med og om man foretrekker tabletten framfor den eksisterende formulering, er besvarelsene meget positive til tablettens fordel. Dog angir noen bønder at de to formuleringer er like gode. En mindre positiv kommentar var en som foretrekker DF-varianten, fordi det er enklere å beregne dosering. Observasjoner raskere effekt Så vel besvarelsene av spørreskjemaet som DuPonts egne erfaringer viser den samme bekjempelse av ugras med de to formuleringer. Årets testinger og egne forsøk viser videre at det skjer en raskere synlig effekt på ugraset pga. litt raskere nedvisning når Ally 50 ST tabletten brukes. Det antas, at metsulfuron methyl er lettere tilgjengelig, da tabletten blir fullstendig løst opp i motsetning til ved DF, som er en suspensjon, dvs. oppslemming av partikler i en væske. 25

14 26 27

15 Hold ukrudtet væk tablet Let at dosere Let at anvende Let at opløse Let at se effekten Let at undgå spild Let at ha tillid til...

Sikker bruk av lavdosemidler i norsk plantedyrking. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale

Sikker bruk av lavdosemidler i norsk plantedyrking. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale Sikker bruk av lavdosemidler i norsk plantedyrking Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale Sikker bruk av lavdosemidler i norsk plantedyrking Om kopiprodukter og falske produkter

Detaljer

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2 GRØNT I FOKUS nytt fra Landbruksrådgivinga nummer 2 mai 2015, årgang 2 Tema: PLANTEVERN Leder Vern om dine favoritter TA VARE PÅ JORDA - OGSÅ NÅR DU SPRØYTER! Sprøytehjulene leveres i ønsket farge og sporvidde

Detaljer

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE CDQ SX NO 100G BKL K-33977 20/01/15 09:24 Page1 K-33977/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Â ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst.

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Økt fokus på virus i potet

Økt fokus på virus i potet VÅRONNAVISA 2015 16 Økt fokus på virus i potet Ingrid Myrstad Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Tel: 902 06 667 ingrid.myrstad@nlr.no Virus i potet vies større oppmerksomhet i dag enn for noen år siden.

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Lely astronaut Robotmelkesystem

Lely astronaut Robotmelkesystem Lely astronaut Robotmelkesystem Framtidens melkeproduksjon www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Vårt mål er å hjelpe deg med å skape fremtidens melkeproduksjon Helt siden Lely ble grunnlagt,

Detaljer

Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan.

Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan. 982770 982752 BCR3100 Bacheloroppgave Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan. Vår 2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Rapport 2004-123. Evaluering av miljøavgifter

Rapport 2004-123. Evaluering av miljøavgifter Rapport 2004-123 Evaluering av miljøavgifter ECON-rapport nr. 2008-123, Prosjekt nr. 43330 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-750-9 hje, hli/cjo, jms, 4. september 2008 Offentlig Evaluering av miljøavgifter

Detaljer

Foto: Ievina Sturite. Jordarbeiding, næringstap. og mineralisering

Foto: Ievina Sturite. Jordarbeiding, næringstap. og mineralisering Foto: Ievina Sturite Jordarbeiding, næringstap og mineralisering 20 H. Riley et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Langvarige jordarbeidingsforsøk på ulike jordarter: Resultater fra 1998 2004, sammenlignet med

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 4 I 2009 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster Redaksjon: Lars Olav Brandsæter, Kjell Mangerud, Svein

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Investeringsanalyse for Kværner Stord

Investeringsanalyse for Kværner Stord Investeringsanalyse for Kværner Stord Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, Økonomi og Administrasjon Av: Synnøve Leth, Veronica Leth, Lovise Kristin Risnes, Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Foto: Audun Korsæth. Teknikk og klima

Foto: Audun Korsæth. Teknikk og klima Foto: Audun Korsæth Teknikk og klima 22 R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (1) Gir vaskemidler utsprøytet etter ugrasmidler skade? Rolf Skuterud / rolf.skuterud@planteforsk.no Planteforsk Plantevernet Sammendrag

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år?

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år? HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING ASSS-en ide på reise Institusjonalisert etter 25 år? Geir Andersen Masteroppgave i erfaringsbasert master i strategisk

Detaljer

Avlusing i stormerd. resultater fra en spørreundersøkelse. Rapport 13 2008. Arve Nilsen Åse Helen Garseth Ole Christian Norvik

Avlusing i stormerd. resultater fra en spørreundersøkelse. Rapport 13 2008. Arve Nilsen Åse Helen Garseth Ole Christian Norvik Rapport 13 2008 Veterinærinstituttets rapportserie National Veterinary Institute`s Report Series Avlusing i stormerd resultater fra en spørreundersøkelse Arve Nilsen Åse Helen Garseth Ole Christian Norvik

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nordisk prosjekt om svinn i primærproduksjon av mat Svar på spørreundersøkelser om svinn for gulrot, løk, hvete og erter

Nordisk prosjekt om svinn i primærproduksjon av mat Svar på spørreundersøkelser om svinn for gulrot, løk, hvete og erter Forfatter: Erik Svanes, Østfoldforskning Rapportnr.: OR.28.14 ISBN: 82-7520-727-4 ISBN: 978-82-7520--727-0 Nordisk prosjekt om svinn i primærproduksjon av mat Svar på spørreundersøkelser om svinn for gulrot,

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer