Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning!"

Transkript

1 Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning!

2 Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning! Redaksjon/kontaktpersoner Trond Anstensrud, DuPont Norge, tel Lars Byberg, konsulent kvalitet & miljø, DuPont Danmark Inge Fiil Poulsen,produktspesialist, DuPont Danmark Hanne Søndenbroe, udvikling, DuPont Danmark Foto DuPont Nordic, Hardi International, CMN Maskintec, PhotoDisc, HotDoc Studio Produksjon Aistrup & Co. ApS innhold Ally 50 ST tabletten nyhet Express tabletten Historie side Teknologi og fordeler 12 Tablett, (av fr. tablett, egl. tynn plate, dim. avledn. av lat. tabula tavle, brett ), innenfor farmakologi legemiddelform, som inneholder en bestemt mengde av et legemiddel, ofte blandet opp med tilsetningsstoffer, for eksempel melkesukker eller stivelse og et bindemiddel tilsatt i liten mengde, som forhindrer, at tabletten smuldrer i utide. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi Miljø og punktkildeforurensing Markedsanalyser Forsøk i åkeren Notater 26 DuPont Norge AS Tel

3 DuPont Ally 50 ST tabletten Fordeler ved Ally 50 ST Miljøvennlig formulering: Lett å håndtere. Spill samles lett opp, børstes rent og slippes i sprøyten. Lett og nøyaktig å dosere: Det beregnede antall tabletter kan telles og tømmes i tanken. Kan brukes fra den tidlige vår og inntil flaggbladet er fyllt utviklet: Best virkning på smått ugras fra tidlig vår, når veksten er begynt. Ideelt til oppfølgende ugrasbekjempelse i høstbehandlet høstkorn, litt utpå våren. Bredtvirkende: Tofrøbladet ugras: Balderbrå, stemor, rødtvetann, vassarve, då, raps og andre korsblomstrede arter. DuPont Ally 50 ST lanseres fra våren 2006 Helt siden Express tabletten ble markedsført for 10 år siden, har vi i DuPont fått spørsmålet: Hvorfor lager dere ikke en Ally tablett? Nå kommer den! Forut for fremstillingen av Ally 50 ST er det gått en lang prosses. Det er foretatt mange kjemiske analyser, især for å undersøke holdbarhet og oppløselighet. Deretter mange forsøk for å måle effekten på ugras og eventuell påvirkning av korn, iberegnet to års sammenlignende forsøk mellom den gamle og nye formulering. I 2005 har en gruppe bønder testet Ally 50 ST tabletten og sammenlignet med den gamle granulatformuleringen. Alle resultater har vært positive, og det ser ut til, at ugraseffekten av de nye tabletter er litt raskere enn ved DF-formuleringen. Hvor mye skal det brukes av den nye tabletten? Hver tablett veier 7,5 g og inneholder 3,75 g aktivt stoff. En tablett svarer til knapt 20 g (18,75 g) Ally 20 DF. ½ tablett til knapt 10 g (9,4 g) Ally 20 DF. I praksis vil det være ½ tablett = 10 g Ally 20 DF. Samme bruksmåte Ally 50 ST kan brukes akkurat som den gamle formulering: Alle kornarter om våren. Der er ingen krav til temperatur, bare ugraset er i vekst. Restriksjonene er de samme som tidligere. Merk begrensninger når grønnsaker er etterfølgende kultur/vekst. Tankblandinger med Ally 50 ST er de samme, aktuelle er f.eks.: Starane 180, Gratil, CCC, soppmidler og manganprodukter. Ally 50 ST selges i rør med 10 tabletter. 5

4 DuPont Express tabletten DuPont Express Den klassiske tablett med den brede bruksmåte. Express har gjennom 10 år vært hjørnesteinen i ugrasbekjempelse i vårkorn og til senere oppfølgende ugrasbekjempelse i høstkorn i Norge - effektiv, sikker og skånsom. Korn Express kan brukes i alle kornarter på våren. Om våren kan Express brukes fra ugraset spirer og fram til rotugrasbekjempelse. Express sin gode effekt, har f.eks. klart en sein nødløsningssprøytning for mange bønder. Dosering: Opp til 0,25 tabletter i høstkorn og 0,2 tabletter i vårkorn pr. daa, begge + klebemidel. Gjenlegg med og uten korn som dekkvekst Express er også godkjent til bruk i grasgjenlegg med og uten rødkløver til fôr. Dosering: 0,1 tablett + 50 ml MCPA pr. daa, uten klebemidel. Frøeng Express kan brukes i frøeng av timotei, bladfaks og engkvein. Dosering: Opp til 0,2 tabletter pr. daa + klebemidel. Blandinger Express kan blandes med mange midler, mest utbredt er: Starane 180 og MCPA, samt aktuelle soppmidler og manganprodukter. Express selges i rør med 10 tabletter. Fordeler ved Express Miljøvennlig formulering: Lett å håndtere. Spill samles lett opp, børstes rent og tømmes i sprøyten. Lett og nøyaktig å dosere: Det beregnede antall tabletter kan telles og helles i tanken. Basispillen til ugrasbekjem- pelse i vårkorn Express kan brukes fra den tidlige vår og senere på forholdsvis stort ugras. I vårkorn oppnås den beste virkning på smått ugras i god vekst. Dessuten er Express god på stort ugras og sikkert midel til meget sein nødløsnings-bekjempelse av f.eks. baldersbrå og i alt slags korn. 7

5 Tablettens strålende historie 30 års erfaring med sulfonylureaog lavdosemidler Sulfonylureaenes aktivitet ble første gang vist i Gjennombruddet kom i 1975, da George Lewitt, forsker hos DuPont, oppdaget en ny forbindelse med stor biologisk aktivitet. Siden da har DuPont vært førende i utviklingen av sulfonylureaprodukter til landbruket i en lang rekke vekster i hele verden. Minimering av doseringene I oppstartsfasen brukte man 32 g aktiv stoff pr. daa. Doseringen ble løpende redusert, ettersom man oppdaget, at stoffene var aktive allerede ved svært få gram eller under 1 g pr. daa. Fra start av var det store problemer med de etterfølgende vekster. Det medførte stor fokus på nettopp dette område, som stadig i dag inngår som rutine i alt forsatt utviklingsarbeide. Lansering av tabletten Det var takket være den lave dosering, som Express, Harmony Plus og Ally kan brukes, det ble mulig å realisere en tablett-formulering. Ideen og gjennomføringen ble fra starten av drevet av DuPont s lokale organisasjon i Norden. Et vigtig krav til tabletten var hurtig og fullstendig oppløselighet, så bønderne kunne få en optimal utnyttelse av tablettens innhold av aktivt stoff. De norske bønder har tatt tabletten til seg som deres foretrukne formulering (les kapittel om markedsanalyser s. 20). Fordelene ved tabletten er primært, at den er lett å dosere og håndtere, den gir mulighet for minimal kontakt med produktet, den er lett å oppbevare og det er lett å unngå spill. Tabletter og strategier Sulfonylurea har vist seg å være meget fleksible i bruk. Siden Ally kom på markedet i 1996 har ugrasproblemene endret seg noe, men så vel Ally som Express og Harmony Plus er fortsatt effektive og lette å bruke i blandinger. Doseringen kan lett optimeres i relasjon til den aktuelle situasjon - både når produktet brukes alene eller i blandinger. Fleksibiliteten gjelder også under forskjellige værforhold (kaldt, varmt, tørt, fuktig). Erfaringene viser at effekten er sikker. 9

6 30 år med sulfonylurea herbicider internasjonalt Sulfonylurea oppdages av DuPont forsker, Georges Lewitt. Første introduksjon av Harmony i USA. Første sulfonylurea introdusert i raps, Muster. George Lewitt tildeles National Medal of Technology av USA s president Bill Clinton for Bidrag til oppdagelse og utvikling av miljøvennlige herbicider. Første sulfonylurea til kontroll av gras og tofrøbladet ugras i Europa, Lexus Første patent på sulfonylurea patenteret av DuPont i USA Første introduksjon av Glean i USA og Australia i hvete og bygg Første introduksjon av Ally i Europa Første sulfonylurea introdusert i sojabønner, Classic Første sulfonylurea introdusert i ris, Londax år med sulfonylurea herbicider norge Glean godkjennes til bruk i korn. Granstar 75 DF godkjennes til bruk i korn Express tabletten godkjennes Agromek Nyhetsprisen utdeles til Express tabletten. Titus godkjennes til bruk i poteter. Ally 20 DF godkjennes til bruk i korn. Harmony godkjennes til bruk i gras Harmony Plus tabletten godkjennes til bruk i korn Bruk av Express og Harmony Plus utvides til gjenlegg av gras og rødkløver til fôr med og uten korn som dekkvekst. Ally Class godkjennes til bruk i korn. Bruk av Express og Harmony Plus utvides til bruk i varig beite Ally introduseres i vannløselige poser. Harmony introduseres i vannløselige poser. Introduksjon av Ally 50 ST tabletten i Norge

7 Teknologi og fordeler med brusetabletten Så lett er det - med tabletten! Tablett-formuleringen gir mange fordeler. Sammenlignet med andre midler, som brukes i mange gram pr. dekar, gir Ally 50 ST, Express og Harmony Plus, hvor doseringen kun er få gram pr. dekar, mulighet for smarte formuleringer. Minigranulat formulering (DF) i bokser eller vannoppløselige poser er avløst av tabletter, noe som gir mange fordeler for brukerne. Tablett istedenfor vannoppløselig pose Den nye Ally 50 ST brusetablett er ment å erstatte den tidligere granulatformulering og den vannoppløselige pose. Med brusetabletten unngås den vannoppløselige pose, da tabletten har en størrelse og fasthet, som gjør, at håndteringen kan foretas ved bruk av et par arbeidshandsker, som forhindrer direkte kontakt mellom produkt og huden. Samtidig kan man lett oppsamle en tablett fra bakken uten å etterlate produktrester. Lett med høyere konsentrasjon Ally 50 ST innholder 50% aktivt stoff i motsetning til den kjente Ally (DF) som inneholdt 20% aktivt stoff. Ally 50 ST er dermed 2,5 ganger mer konsentrert. Lett å løse opp Tablettene løses opp på 3 6 minutter alt etter vanntemperaturen, og selv om mange har vanntank til hurtig påfylling, gir det i praksis ikke problemer med tabletter, som ikke er løst opp. Et krav til samtlige plantevernprodukter er, at de er lette å løse opp i sprøyten, og at de holder seg i oppløst tilstand uten å bunnfelle under sprøytearbeidet. Tablettene løses helt opp i vannet, i motsetning til DF formuleringene, som kun er en suspensjon (tynn oppslemming). Oppløseligheten er meget stor, så det kreves ikke mye vann til å løse opp en Oppløsninger I flasken til venstre er det oppløst én tablett Ally 50 ST i 20 l vann. Det sees, at oppløsningen er helt klar, selv om det er en relativt høy konsentrasjon. I flasken til høyre, som er mer uklar er det oppslemmet 20 g Ally 20 DF (aktiv mengde tilsvarer 1 tablett Ally 50 ST) likeledes i 20 l vann. 13

8 tablett. Derfor er tablettene velegnede i høy konsentrasjon i f.eks. en Danfoil-sprøyte med kun 3,5 l vann pr. daa. Tablettene kan tilsettes til sprøyten enten gjennom kjemikaliepåfyllingen, hvor det går 1 2 minutter, innen de er tilstrekkelig løst opp, til de suges inn i sprøytetanken eller direkte i tanken, som mange gjør. I begge tilfeller skal tablettene tilsettes først, deretter tilsettes eventuelle tankblandingspartnere. Lett å dosere I mange tilfelle brukes hele røret (pakningen), men når et rør deles, er det lett å telle til den riktige dosering. Tabletter som ikke brukes helles tilbake i røret som lukkes tett. Lett å utbringe samt rengjøre sprøyten Ved rengjøringen av sprøyteutstyret etter endt sprøytearbeide, er det en fordel at tablettene løses opp fullstendig i vann i sammenligning med DF formuleringenes oppslemminger. Fyllstoffene fra tablettens formulering skylles lettere ut, da de ikke setter seg i ujevnheter i sprøyten eller binder seg til andre fettaktige blandingspartnere, som er sett med formuleringer av DF. Av hensyn til optimal sikkerhet i rengjøringen av sprøyten opprettholdes dog den eksisterende vaskerettledning. Man bør stadig skylle sprøyten straks, når sprøytearbeidet er slutt, og bruke All Clear Extra. Effekten i åkeren med tabletter Tabletter har en hurtigere effekt overfor ugras sammenlignet med den tidligere DF, da det aktive stoffet tas opp raskere. Overordnet gir dette en mer sikker effekt. Resultatet er, at det er observert en forbedret effekt overfor forskjellige ugrasarter som vindeslirekne, tungras og åkerstemorsblom. T Fordelene oppsummert: Lett å dosere Lett å bruke Lett å løse opp Lett å se effekten Lett å unngå spill/søl (punktkildeforurensing) Lett å rengjøre sprøyteutstyret Lett å ha tillit til

9 Maksimal virkning med små midler! Sulfonylurea har revolusjonert ugrasbekjempelsen i korn... Slik virker sulfonylurea Sulfonylurea rammer plantene på deres svakeste punkt: Ved syntesen av plantenes essensielle aminosyrer. Virkemåten beskrives som en ALShemmer, noe som forklarer den høye aktiviteten ved lav dosering. Samtidig er de fleste sulfonylurea-midler meget selektive. I praksis handler det om at midlenes aktive stoffer forstyrrer et enzym i ugrasplantene, som er medvirkende ved dannelsen av to aminosyrer, Valin Figur 2 - Aminosyrer De to aminosyrer Valin og Isoleucin forstyrres av de aktive stoffene i sulfonylurea. og Isoleucin. Plantene trenger 22 forskjellige aminosyrer til oppbygging av proteiner. Uten komplette proteiner kan planten ikke danne nye celler, og plantens vekst stopper få timer etter behandlingen. Kornplantene er, i motsetning til ugrasplantene, i stand til å gjøre de aktive stoffene i disse midler innaktive, slik at de ikke skader dem.... samt med lavt energiforbruk! En ugrassprøytning framfor tre ganger harving. Tablettenes store effekt ved lav dosering, gjør dem energibesparende. Det totale energiforbruk til framstilling av 1,5 tablett (Express, Ally 50 ST eller Harmony Plus) samt utbringing av midlet i en ugrassprøyting tilsvarer 0,122 l diesel pr. daa. Tabel 1 - Energiforbruk pr. daa til ugrasbekjempelse i korn. For å oppnå den samme effekt ved mekanisk ugrasbekjempelse vil det ofte kreve 3 ugrasharvinger med et samlet energiforbruk på 0,48 l diesel olje pr. daa. Tablettene brukes i Norge om våren på ca daa. Skulle disse erstattes med 3 ugrasharvinger, vil det kreve ytterligere ca l diesel til å bekjempe ugraset. Figur 1 - Slik virker Mengden av Ally sulfonylurea 50 ST, Express og Harmony Plus som skal brukes pr. daa er meget lav. Årsaken til den minimale dosering skyldes, at tablettene virker som en liten skrutrekker i ugraset, hvor de stanser produksjonen av de minste byggesteiner, aminosyrene. Den samme mekanisme finnes ikke i dyr og mennesker. Derfor regnes de brukte aktive stoffer for å ha lav til ingen påvirkning av dyr og mennesker

10 Miljø og punktkilde forurensing Tabletten reduserer risikoen for danning av ny punktkildeforurensing Hensiktsmessig omgang med plantevernmidler viser, at en kan unngå at det oppstår nye punktkilder i framtiden. Tablettens fordeler Når det gjelder å unngå nye punktkilder har tabletten sine klare fordeler: Ved spill av det konsentrerte produkt, er det lett å samle opp alt igjen, også uten bruk av diverse sugende materialer. Den lette oppsamling gjelder i alle situasjoner med håndtering av tabletter (ved oppbevaring, påfylling, etc.). Ved påfylling av sprøyten er det uten risiko for å helde produkt ved siden av, som det er tilfellet med flytende og andre former for faste formuleringer. Der er ingen fordamping eller støvsjenanse fra tabletter. I de beskrevne situasjoner er tabletten i sin konsentrerte form. Selv om tabletten letter håndteringen, skal den stadig foregå med omtanke. Håndtering Punktkilder kan oppstå alle steder, hvor plantevernmidler håndteres, og dermed i forbindelse med: Påfylling av sprøyten, ved å bli kvitt sprøytevæskerester, vask av sprøyten, transport og oppbevaring. Punktkilder som leder til forurensing Selv minimalt spill, som kan oppfattes ubetydelig, kan gi anledning til en punktkilde. Grenseverdien for plantevernmidler nås med kun 1 gram aktivt stoff i liter vann. Avgjørende for, om punktkilden fører til en forurensing er, om stoffene nedbrytes og bindes tilstrekkelig i jorden. Derfor er underlaget kritisk for å forhindre nye punktkilder. På grusog stenbelagte arealer er risikoen for forurensing meget stor. Videre skal arbeidet med sprøytemidler aldri forekomme på steder, hvor vann kan renne til drenering, kloakk eller åpent vann. De beste steder for fylling av sprøyten er: På åkeren, på en betongstøpt plass med oppsamling, samt/eller på et annet bevokst areal enn åkeren. Sjekk av rutiner Regler på området er ikke tilstrekkelig. Oppmerksomhet omkring vaner og rutiner ved håndtering av plantevernmidler kan ved små endringer forhindre utvikling av nye punktkilder i framtiden. I Danmark har Landbrugets Rådgivningscenter utarbeidet en god sjekkliste Tjekliste for håndtering af bekæmpelsesmidler på landbrugsbedrifter. Denne og meget annen informasjon og god veiledning på området finnes på Rådgivningscenteret s hjemmeside (www.lr.dk), som også kan være nyttig for norske brukere av plantevernmiddel. 19

11 Markeds analyse Erfaringer fra bønder og forsøksringsledere Brusetabletten nr. 1 på hitlisten over formuleringer... Markedsanalyse bekrefter den positive oppfatning og gir et bilde av, hvorfor så mange norske bønder foretrekker tabletten. Da Express tabletten ble lansert på det norske marked på midten av 90- tallet ble den raskt det mest brukte ugrasmiddelet i korn. Det samme skjedde i Danmark noen år før. Danske analyser gjennomført i november 1995 ga mye av forklaringen: Stor positivitet overfor de nye fordele, der følger med tabletten: Lille og handy, høj koncentration, intet spild, lugtfri og effektiv. Dog er der på det tidspunkt stadig en vis grad, af usikkerhed overfor tabletkonceptet! Hvordan er det muligt, at den lille tablet kan behandle mit ukrudtsproblem? Hvordan kan jeg være sikker på ikke at overdosere? Lett å transportere Lett å oppbevare/ha på lager Lett dosering/oppmåling Rask å løse opp Lett å unngå berøring Unngår spill/søl Lett å kvitte seg med tom pakning 0 Tabletter Flytende Pulver Granulat WSB Figur 1 - Andel av bønder i prosent, som forbinder de forskjellige fordeler med de angitte formuleringer, dvs. tabletter, flytende, pulver, granulat og vannløselige poser (WSB). 21

12 Tablettene er forsatt meget populære i Norge, og DuPont ønsket sist vinter å gjennomføre en undersøkelse for å få mer facts på hvordan tablettene virkelig vurderes i Norge. Telefonintervju primo 2006 bekrefter tablettenes popularitet I starten av året ble det gjennomført 100 telefonintervju med tilfeldig utvalgte mellomstore og store landbruk. Bøndene blir bedt om å prioritere de forskjellige formuleringer samt om å gi sin vurdering av formuleringenes egenskaper. I figur 1 side 21 kan man avlese det samlede resultat, som viser at tabletten har den høyeste score på samtlige egenskaper - med et enkelt unntak, nemlig at den flytende formulering vinner, når det gjelder egenskapen Lett å dosere/måle opp. I relasjon til både pulver, granulat og vannløselige poser (WSB) har tablettene stort forsprang også på dette punkt. Der er ifølge analysen syv gode grunner til å bruke tabletten: 1. Lett å transportere 2. Lett å oppbevare/ha på lager 3. Lett dosering/oppmåling 4. Rask å løse opp 5. Lett å unngå berøring 6. Unngår spill 7. Lett å bli kvitt tom pakning Når det gjelder selve rangeringen av foretrukne formulering, er det også tabletten som er størst med 59% av bøndene, som velger tabletten som 1. prioritet Prioritet 2. Prioritet Tabletter Flytende Pulver Granulat WSB Figur 2 - Andel av bønder i prosent, som prioriterer de forskjellige formuleringer etter mest foretrukken Prioritet 2. Prioritet Tabletter Flytende Pulver Granulat WSB Figur 3 - Andel av ringledere i prosent, som prioriterer de forskjellige formuleringer etter mest foretrukken Bøndernes risiko for eksponering. Praktisk i bruk, medregnet oppbevaring, dosering og lett å løse opp. Minst mulig risiko for miljøet. Kan brukes bredt og i tankblandinger dvs.blant annet til flere kulturer og over et lengre tidsrom. Helt uten betydning Mindre betydning Litt/noe betydning Stor betydning Avgjørende betydning Figur 4 - Andel av ringledere, som angir i hvilken grad de forskjellige faktorer har betydning, når ringlederen prioriterer mellom formuleringer. Forsøksringledernes stemme Analysen omfatter også intervju med 24 forsøksringledere, hvor resultatet av samme spørsmål om rangordning ble, at hele 58% av de spurte forsøksringsledere, valgte tabletten som 1. prioritet. Dette er tilnærmet identisk med bøndenes prioritering. Forsøksringlederne ble videre bedt om å fortelle hvilke forhold, som ble vektet høyest i forbindelse med hans/hennes prioritering ved valg av formulering. Analysen viser, at det fremfor alt er formuleringens miljøvennlige egenskaper som kommer først. På annen plass kommer hensynet til bondens risiko for eksponering, og deretter de praktiske egenskaper i relasjon til bruk, oppbevaring, dosering og oppløselighet, som også prioriteres høyt, når forsøksringlederne gir råd. Deretter kommer hensynet til bondens risiko for eksponering. Det samlede resultat ses i figur

13 Forsøk i åkeren Fordelene Forbedringene ved introduksjon av tabletten kan kort oppsummeres til: Konsentrasjonen økte fra 20% til 50% formulering. Lettere å håndtere/meget arbeidsvennlig. Lettere å unngå spill. Raskere synlig effekt på ugraset. Jeg bruker tabletter fordi de er lette og renslige å handtere, lite støv og spill. Sitat: Bonde Tron Erik Hovin Forsøk i 2005 Bønder har testet Ally 50 ST tabletten og sammenlignet med det kjente Ally 20 DF. Tidlig vår 2005 tok DuPont i samarbeid med Planteforsk Plantevernet (Nå Bioforsk plantehelse) og Felleskjøpet kontakt med noen bønder, som fikk utlevert Ally 50 ST tabletter samt et spørreskjema. Formålet var å få sammenlignet den nye Ally 50 ST tablett med den eksisterende Ally 20 DF formulering. Vi ba bøndene om å forholde seg til den praktiske bruk av de to formuleringer, samt å følge opp etter sprøytning og registrere om det var noen forskjell i virkning. Dosering Innholdet av metsulfuron-methyl i en Ally 50 ST tablett er 3,75 gram, da tabletten er formulert som en 50 % formulering. Motsatt er den kjente Ally 20 DF pakket med 2 gram metsulfuron methyl i en vannløselig pose. Dermed er det nærliggende å oversette to vannløselig poser til 1 tablett. De tilbakemeldinger, vi har mottatt via spørreskjemaene, bekrefter at det også i praksis forholder seg slik, også selvom det mangler 0,025 gram aktivt stoff pr. dekar. Håndtering av tabletter ved arbeide Tilbakemeldingene fra bønder har overveiende vært meget positive. Generelle kommentarer var Løste seg meget fort opp, meget arbeidsvennlig, lettere å håndtere, enkel å grei og miljøvennlig (spill). Alle svarte tilbake, at de var tilfredse med oppløsning og tiden, det tar. Ally 50 ST tabletten er på nivå med Express og Harmony Plus tablettene. Til spørsmålet om hvorvidt tabletten er bedre å arbeide med og om man foretrekker tabletten framfor den eksisterende formulering, er besvarelsene meget positive til tablettens fordel. Dog angir noen bønder at de to formuleringer er like gode. En mindre positiv kommentar var en som foretrekker DF-varianten, fordi det er enklere å beregne dosering. Observasjoner raskere effekt Så vel besvarelsene av spørreskjemaet som DuPonts egne erfaringer viser den samme bekjempelse av ugras med de to formuleringer. Årets testinger og egne forsøk viser videre at det skjer en raskere synlig effekt på ugraset pga. litt raskere nedvisning når Ally 50 ST tabletten brukes. Det antas, at metsulfuron methyl er lettere tilgjengelig, da tabletten blir fullstendig løst opp i motsetning til ved DF, som er en suspensjon, dvs. oppslemming av partikler i en væske. 25

14 26 27

15 Hold ukrudtet væk tablet Let at dosere Let at anvende Let at opløse Let at se effekten Let at undgå spild Let at ha tillid til...

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Litt om årsakene til dårlig ugrasvirkning Hvor stort er problemet med resistens? Hvorfor har det oppstått? Hva

Detaljer

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ALLY SX NO 100G BKL K-33990 26/01/15 15:42 Page1 K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker,

Detaljer

Ally Class 50WG CYAN NOIR K-39082/31503- NORWAY. ALLY CLASS NO 100G BKL K-39082.qxp 23/03/15 09:19 Page1. Nettoinnhold: 100 g

Ally Class 50WG CYAN NOIR K-39082/31503- NORWAY. ALLY CLASS NO 100G BKL K-39082.qxp 23/03/15 09:19 Page1. Nettoinnhold: 100 g ALLY CLASS NO 100G BKL K-39082.qxp 23/03/15 09:19 Page1 K-39082/31503- NORWAY - (COVER) PAGE 1 Ê ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning,

Detaljer

Nettoinnhold: 100 g. Express SX

Nettoinnhold: 100 g. Express SX 021123 K-29060 (12 pages) 23/02/11 16:50 Page1 K-29060/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger

Detaljer

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1 K-39084/31503 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Ê ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv I vann. Unngå

Detaljer

Norsk utgave av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online for ugrassprøyting i korn

Norsk utgave av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online for ugrassprøyting i korn 100 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) Norsk utgave av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online for ugrassprøyting i korn Kirsten Semb Tørresen 1) / kirsten.torresen@planteforsk.no

Detaljer

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover - Front Page Cover Page 1 Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. DowAgroSciences PRIMUS * Suspensjonskonsentrat Mot tofrøbladet ugras i korn og grasfrøeng Sammensetning: Florasulam

Detaljer

Ratio Super SX UGRASMIDDEL

Ratio Super SX UGRASMIDDEL RATIO SUPER SX NO 200G BKL K-33994 18/02/15 14:51 Page1 K-33994/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Inneholder tribenuron-metyl. Kan gi en allergisk reaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning,

Detaljer

Gratil WG 75 NO E. Reg. nr.: Amidosulfuron Vannløselig granulat. 120 g

Gratil WG 75 NO E. Reg. nr.: Amidosulfuron Vannløselig granulat. 120 g Gratil WG 75 120 g Amidosulfuron Vannløselig granulat Sammensetning: Amidosulfuron... 750 g/kg Fyllstoffer... 250 g/kg Behandlingsfrist: Eng til surfôr eller beite: 7 dager Eng til høy: 21 dager I grasmark

Detaljer

600 g NO05446405H. Reg.nr. 2006.20.14. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.: NO05446405H 297x150 mm 4942d 34-4322/2122

600 g NO05446405H. Reg.nr. 2006.20.14. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.: NO05446405H 297x150 mm 4942d 34-4322/2122 Back Page 600 g Mot ugras i hvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i bygg eller havre! Sammensetning: Mesosulfuron...30 g/kg Jodsulfuron...6 g/kg Mefenpyrdietyl...90 g/kg Mesosulfuron og Jodsulfuron Vannløselig

Detaljer

DowAgroSciences ARIANE * S

DowAgroSciences ARIANE * S FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprytetåke, skal halvmaske

Detaljer

Granstar Power Ugrasmiddel

Granstar Power Ugrasmiddel 021182 K-29093-12pages 21/02/11 10:11 Page1 K-29093/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Nettoinnhold: Reg. Nr. 2010. 31 Avgiftsklasse 2 Tilvirker: DuPont International Operations Sàrl. P.O. Box 50 2, Chemin

Detaljer

Nettoinnhold: 1090 g. Granstar. Tribenuron-metyl og mekoprop-p Vannløselige granulater. Mot tofrøbladet ugras i korn uten gjenlegg.

Nettoinnhold: 1090 g. Granstar. Tribenuron-metyl og mekoprop-p Vannløselige granulater. Mot tofrøbladet ugras i korn uten gjenlegg. 021182 K-29093-12pages 21/02/11 10:11 Page1 K-29093/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Farlig ved svelging. Irriterer øynene og luftveiene. Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer;

Detaljer

Ugrasbekjempelse i rødkløver

Ugrasbekjempelse i rødkløver 174 Kirsten Semb Tørresen et al. / ioforsk FOKUS 4 (1) Ugrasbekjempelse i rødkløver KIRSTEN SEM TØRRESEN 1, JOHN INGR ØVERLND 2, LRS OLV REIVIK 3, STEIN KISE 4 & TRYGVE S. MLID 5 1 ioforsk Plantehelse,

Detaljer

Sikker. praksis, Sikrere. beskyttelse av vannet

Sikker. praksis, Sikrere. beskyttelse av vannet Sikker praksis, Sikrere beskyttelse av vannet 1 TOPPS prosjektet TOPPS er et 3-årig prosjekt i flere EU- land med deltagelse fra en rekke interessenter. TOPPS er forkortelsen av den engelske prosjekttittelen

Detaljer

DuPont plantevern PRODUKTKATALOG 2013. www.dupontagro.no, tel. 69 28 89 66. DuPont Norge AS, Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo

DuPont plantevern PRODUKTKATALOG 2013. www.dupontagro.no, tel. 69 28 89 66. DuPont Norge AS, Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo DuPont plantevern PRODUKTKATALOG 2013 www.dupontagro.no, tel. 69 28 89 66 DuPont Norge AS, Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo Innhold & kontaktpersoner Produktkatalog 2013 Innhold & kontaktpersoner 2 Resistens

Detaljer

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras.

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras. SPRØYTING MOT PROBLEMUGRAS I KORN UTEN GJENLEGG! Ta en innsats mot problemugras Bruk fjoråret og legg opp en strategi for årets ugrasbekjemping. Hadde man spesielle problemugras, så er det kanskje aktuelt

Detaljer

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries Hussar Tandem OD - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Hussar Tandem Norgesfôr 03.02.2014 Svein Bakken Hussar Tandem nye muligheter Hussar Tandem er et helt nytt konsept i Norge Sikker effekt på fram-

Detaljer

SX UGRASMIDDEL. Sammensetning: Metsulfuron-metyl.(CAS: 74223-64-6) 111 g/kg Tribenuron-metyl...(CAS: 101200-48-0) 222 g/kg Fyllstoffer 667 g/kg

SX UGRASMIDDEL. Sammensetning: Metsulfuron-metyl.(CAS: 74223-64-6) 111 g/kg Tribenuron-metyl...(CAS: 101200-48-0) 222 g/kg Fyllstoffer 667 g/kg CDQ SX NO 100G BKL k-33570 20/02/14 10:14 Page1 K-33570/31402 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Inneholder tribenuronmetyl,

Detaljer

Værforhold. opptak via røttene. BRUKSRETTLEDNING. på Mero eller Renol per daa. Bruk 15-30 l vann per daa! RESISTENS.

Værforhold. opptak via røttene. BRUKSRETTLEDNING. på Mero eller Renol per daa. Bruk 15-30 l vann per daa! RESISTENS. Page 1 Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse KLIMAETS PÅVIRKNING Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp,

Detaljer

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting. FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. STARANE * 180 DowAgroSciences Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE CDQ SX NO 100G BKL K-33977 20/01/15 09:24 Page1 K-33977/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Â ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst.

Detaljer

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter Godkjent til sesongen 2014 Godkjent til bruk i følgende kulturer: Kjernefrukt og steinfrukt Grønnsaker og prydplanter Godkjent Off-Label til bruk i følgende

Detaljer

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ??

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ?? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

Rengjøring og vask av sprøyten

Rengjøring og vask av sprøyten Innlegg: Rengjøring og vask av sprøyten Autorisasjonskurs for Plantevern, Hedmark Landbruksrådgiving, fredag den 7/6-2013 Gunnar Schmidt Maskinteknisk rådgiver +47 469 42 600, E-mail: gunnar.schmidt@lr.no,

Detaljer

LXXXXX NORW/4L. Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. 5 L

LXXXXX NORW/4L. Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. 5 L LXXXXX NORW/4L Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L LXXXXX

Detaljer

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete Attribut Twin Norge Attribut Twin - Sammensetning Attribut SG Propoxykarbazon 700 g / kg ALS- hemmer Opptas gjennom jord og blad Hussar 100 OD Jodsulfuron

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr

Vekstnytt korn og potet Nr Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 2 13.05.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid

Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid Bioforsk Øst Landvik Ugras og fremmede kulturplanter er farlige i engfrøavlen fordi: Ugraset konkurrerer med kulturplantene i enga og nedsetter

Detaljer

165 g. Langtidsvirkende mot ugras Vannløselig granulat UGRASMIDDEL. Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK. Page 16 (Front cover)

165 g. Langtidsvirkende mot ugras Vannløselig granulat UGRASMIDDEL. Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK. Page 16 (Front cover) Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK LABMC_4940_A_PacTec (17pages) UGRASMIDDEL Langtidsvirkende mot ugras Vannløselig granulat Til total ugrasbekjempelse av en- og tofrøblada ugrasarter i juletrefelt av

Detaljer

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Frø & formering Tema 1 C - Engfrø Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Etablering av engsvingel

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L1005681 NORW/12S PPE 4046978

Nettoinnhold: 1 L L1005681 NORW/12S PPE 4046978 LIQUID, N.O.S., (TRINEXAPAC-ETHYL) L1005681 NORW/12S PPE 4046978 Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg,

Detaljer

Dilatasjonsveiledning

Dilatasjonsveiledning Dilatasjonsveiledning Historien om RID Historien om behandlingen av innsnevringer i urinrøret (strikturer) strekker seg svært langt tilbake i tid. Forskjellige materialer har blitt brukt i tusenvis av

Detaljer

UN 3082. 1 liter. Back Page Front cover. Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre!

UN 3082. 1 liter. Back Page Front cover. Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Back Page Front cover 1 liter Amidosulfuron og Jodsulfuron Konsentrat løst i olje Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Detaljer

1 L. Nettoinnhold: 1 L. 214 x 115 mm. 750ml. 500ml. 250ml. approx. measure

1 L. Nettoinnhold: 1 L. 214 x 115 mm. 750ml. 500ml. 250ml. approx. measure L1014619 NORW/10T PPE 4058556 750ml SOPPMIDDEL Til beising mot soppsykdommer på frø av korsblomstra jordbruksvekster, FRONT bete, PAGE grønnsaker unntatt bønner, gras til grøntanlegg, beising av setteløk

Detaljer

Pixxaro EC. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : B. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL

Pixxaro EC. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : B. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Bladherbicid mot ugras i høst- og vårkorn: hvete, spelt, bygg, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre. Formulering: Emulsjonskonsentrat Sammensetning: halauksifen-metyl

Detaljer

Granstar Power? - + + - - + +?

Granstar Power? - + + - - + +? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Formuleringer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - formuleringer Innhold FORMULERINGER AV KJEMISKE BEKJEMPELSESMIDLER... 2 LØSELIG KONSENTRAT/EKTE

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Ugrasbekjempelse. Økologisk kornproduksjon - mandagsseminar 30. mars kl på Hvam Kjell Mangerud

Ugrasbekjempelse. Økologisk kornproduksjon - mandagsseminar 30. mars kl på Hvam Kjell Mangerud Ugrasbekjempelse Økologisk kornproduksjon - mandagsseminar 30. mars kl 19.00 på Hvam Hva skal gjennomgås Grunnlaget for ugrasbekjempelse Ugrasharving mot frøugras Rotugras egenskaper, svakheter Rotugras

Detaljer

YaraVita. Norgesfôr - 5. februar 2013. Ole Stampe

YaraVita. Norgesfôr - 5. februar 2013. Ole Stampe YaraVita Bladgjødsling Norgesfôr - 5. februar 2013 Ole Stampe Årsaker til økende makromikronæringsmangel i jordbruksvekster Genetiske endringer i plantemateriale, sortsutvikling Større avlinger krever

Detaljer

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l. Nettoinnhold: 1 L

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l. Nettoinnhold: 1 L L1005028 NORW/11S PPE 4046283 Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l PLANTEVEKSTREGULATOR

Detaljer

Autorisasjonskurs 2015

Autorisasjonskurs 2015 2015 Foto: N. Bjugstad, NLH Hva er et plantevernmiddel? Definisjon - plantevernmidler I Plantevernmidler er stoffer, preparater eller organismer som: Verner kulturplanter mot eller bekjemper skadegjørere

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Fagseminar i plantekultur Plantevern Scandic Hamar 2015-02-02

Fagseminar i plantekultur Plantevern Scandic Hamar 2015-02-02 Fagseminar i plantekultur Plantevern Scandic Hamar 2015-02-02 Darko Kosoderc +46-76-881 32 80 dkosoderc@dow.com www.dowagro.se Alle skal ha tilgang til mat - en global utfordring Världspopulation (mrd)

Detaljer

Base page. Jodsulfuron og Diflufenikan. Konsentrat løst i olje

Base page. Jodsulfuron og Diflufenikan. Konsentrat løst i olje Base page 5 liter Hussar Tandem OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Sammensetning: Jodsulfuron... 10 g/ l Diflufenikan... 150 g/ l FARE Irriterer

Detaljer

Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162216 NORW/11P PPE 354799

Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162216 NORW/11P PPE 354799 L162216 NORW/11P PPE 354799 Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742 L162697 NORW/12P PPE 356742 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo

Detaljer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Sjekk HEMPEL`S nyeste innovasjon og tekniske nyvinning det nye Silicone Fouling Release System! + + grunning bindesjikt silikon fås i følgende nyanser: RØD SVART Dette

Detaljer

Sencor + Fenix Grunnlaget for de reneste poteter i Norge. Copenhagen Oluf Juhl Nordic

Sencor + Fenix Grunnlaget for de reneste poteter i Norge. Copenhagen Oluf Juhl Nordic Sencor + Fenix Grunnlaget for de reneste poteter i Norge Krav til ugrasbekjempelse i potet Potetene skal være relativt rene gjennom hele vekstperioden Mengden av ugras som kan aksepteres er avhengig av

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L L174805 NORW/09R PPE 4029836

Nettoinnhold: 5 L L174805 NORW/09R PPE 4029836 L174805 NORW/09R PPE 4029836 Fludioksonil - flytende konsentrat til beising Flytende soppmiddel til beising av settepotet mot svartskurv, sølvskurv, svartprikk og flatskurv. Sammensetning: Fludioksonil

Detaljer

Økologisk dyrking av grønnsaker

Økologisk dyrking av grønnsaker Økologisk dyrking av grønnsaker Feltet den 4. juni Bakgrunn Det har vært et ønske fra myndighetenes sin side å øke produksjonen av økologiske grønnsaker, men omleggingen har gått seint. I Aust-Agder har

Detaljer

SUKSESSKLUT 40-pack. Mer enn en vanlig oppvaskklut - Tåler sammenligning! Smart forpakning til lav pris. Effektiv allroundklut

SUKSESSKLUT 40-pack. Mer enn en vanlig oppvaskklut - Tåler sammenligning! Smart forpakning til lav pris. Effektiv allroundklut Art.nr: 2011 Suksessklut 40 pack, blå Staples varenr: 777388 Art.nr: 2013 Suksessklut 40 pack, rød Staples varenr: 777390 Art.nr: 2014 Suksessklut 40 pack, grønn Staples varenr: 777391 Art.nr: 2012 Suksessklut

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI AKTIVE BAKTERIER OG ENZYMER AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljøvennlig rengjøringsmiddel basert på mikroorganismer og enzymer BIOBACT CLEAN UNIVERSALRENGJØRING Nilfisk Biobact Clean

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

DuPont Agro. Granstar Power - norske erfaringer fra suksess-intro. Bland lavdosemiddel. Motta sesongnyheter. DuPont og Danisco. - og unngå resistens

DuPont Agro. Granstar Power - norske erfaringer fra suksess-intro. Bland lavdosemiddel. Motta sesongnyheter. DuPont og Danisco. - og unngå resistens DuPont Agro Informasjon om plantedyrking og plantevern 2012 Granstar Power - norske erfaringer fra suksess-intro Bland lavdosemiddel - og unngå resistens DuPont og Danisco Motta sesongnyheter - scan QR

Detaljer

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. L154894 NORW/3P PPE 325517 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Les alltid etiketten nøye før anvenning. Product

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L L1011186 NORW/06T PPE 4054039

Nettoinnhold: 5 L L1011186 NORW/06T PPE 4054039 L1011186 NORW/06T PPE 4054039 Fludioksonil - flytende konsentrat til beising Flytende soppmiddel til beising av settepotet mot svartskurv, sølvskurv, svartprikk og flatskurv. Les alltid etiketten nøye

Detaljer

Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland)

Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland) Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland) Nytt om ugrasmidler i korn Starane XL Nytt preparat godkjent i korn, gras og frøeng. Er en blanding

Detaljer

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. L1005683 NORW/12S PPE 4046981 Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l, fyllstoffer 250 g/l

Detaljer

Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Definisjon Integrert plantevern Integrert plantevern er strategier for bekjempelse

Detaljer

59.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen.

59.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. 59 TERMOGENERATOREN (Rev 2.0, 08.04.99) 59.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. 59.2 Oppgaver Legg hånden din på den lille, kvite platen. Hva skjer?

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites

LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites Varmt- til kaldtherdende epoksy system basert på Araldite ESR3/Herder ESH3 + ACC 399 ------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm Front page cover PAGE 1 45mm FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Bærseminar 4-5 mars 2013 i Drammen Jan Netland Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot

Detaljer

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5 AKEPOX 2030 Teknisk merkeblad 1/5 Karakteristikk AKEPOX 2030 er et kremaktig, fyllstoffholdig, løsemiddelfritt to-komponentlim på epoksybasis med en modifisert polyaminherder. Produktet utmerker seg ved

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009

Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

Plantevernmidler. godkjenning og bruk. Foto E. Fløistad, Planteforsk

Plantevernmidler. godkjenning og bruk. Foto E. Fløistad, Planteforsk Plantevernmidler godkjenning og bruk Foto E. Fløistad, Planteforsk Regelverk Plantevernmidler omfattes av følgende lov og forskrifter Lov om matproduksjon og mattrygghet Forskrift om plantevernmidler Forskrifter

Detaljer

Leppepomade et kosmetisk produkt

Leppepomade et kosmetisk produkt Leppepomade et kosmetisk produkt Innhold 1 kokosfett, fast stoff 1 parafinvoks perler 1 aroma/smak i brunt glass 1 dråpeteller 1 rørepinne 1 tørkepapir Sikkerhet Ingen tiltak Ekstra varmt vann Separat

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

Coragen 20 SC. klorantraniliprol / insektmiddel fra DuPont. Formulering: suspensjonskonsentrat. Mot rognebærmøll i eple

Coragen 20 SC. klorantraniliprol / insektmiddel fra DuPont. Formulering: suspensjonskonsentrat. Mot rognebærmøll i eple 051047 K-23609-8 pages (Ouverture a droite) 27/05/10 11:49 Page 1 K-23609/31005 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Dysect vet 12,5 g/l påhellingsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Alfacypermetrin 12,5 g/l Hjelpestoffer: Klorofyll-kobberkompleks

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

SOPPMIDDEL. Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug

SOPPMIDDEL. Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug Bumper 25 EC Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug SOPPMIDDEL Virksomt stoff: Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%)

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi. Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio

Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi. Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Ugras Viktigste årsak til reduserte avlinger og kvalitet i økologisk landbruk Største kostnad direkte

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Behandlingsfrist: REG. NR. 2014.44 Potet: 8 dager. Kløvereng: 6 dager. Ert, åkerbønne og oljevekster: 7 dager. Jordbær: 28 dager.

Behandlingsfrist: REG. NR. 2014.44 Potet: 8 dager. Kløvereng: 6 dager. Ert, åkerbønne og oljevekster: 7 dager. Jordbær: 28 dager. L1006611 NORW/01T PPE 4047971 Dikvat-dibromid løselig konsentrat Til nedvisning av grønnmasse i kløverfrøeng, ert og åkerbønne til modning, potet, oljevekster og nedsviing av utløpere i jordbær. Les alltid

Detaljer

Informasjon om Olivita

Informasjon om Olivita Informasjon om Olivita Les nøye gjennom dette før du begynner å bruke Olivita - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. - Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt Olivita

Detaljer

Det kan ta noen dager før barnet venner seg til det. Ha tålmodighet. Det behøves ofte flere gjentatte forsøk innen barnet venner seg til en ny smak.

Det kan ta noen dager før barnet venner seg til det. Ha tålmodighet. Det behøves ofte flere gjentatte forsøk innen barnet venner seg til en ny smak. SLIK STARTER DU MED NUTRAMIGEN AA Ettersom Nutramigen AA ikke er basert på vanlig melkeprotein, skiller den seg i lukt og smak fra vanlig morsmelkerstatning. Nedenfor er noen råd om hvordan du kan venne

Detaljer

Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei

Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei 248 Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei John I. Øverland 1 & Lars T. Havstad 2 1 Vestfold Forsøksring, 2 Bioforsk Øst Landvik john.ingar.overland@lr.no Innledning I våre naboland Danmark (DLF-Trifolium

Detaljer

DURA-BRIGHT. WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Neste generasjon med The Dura-Bright behandling med enda bedre overflatebeskyttelse. Now Alcoa kan tilby

Detaljer

SOLAGRO. Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23. Plantevernskriv

SOLAGRO. Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23. Plantevernskriv SOLAGRO Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23 Plantevernskriv 2 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 Sterk alene God i blanding Protiokonazol hjørnesteinen i en effektiv soppbekjempelse Bredspektret, fleksibelt

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 24/11/2011 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 195-50-094 Synonymer:

Detaljer

Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond

Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond Hvem er vi? I sammenheng med hesteoppdrett så er det vi som skjuler oss bak prefiksene NY og Thess. Hvorfor NY? New York? Nei Nordre Ydersbond!

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Zypar. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : A. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL

Zypar. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : A. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL Front page cover PAGE 1 Bladherbicid mot ugras i høst- og vårkorn hvete, bygg, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre. Formulering: Oljedispersjon. Blandes godt før bruk. Sammensætning: halauksifen-metyl

Detaljer

Xypex Patch n Plug. Tekniskdatablad. Reparasjoner av betongsubstrater før påføring av Xypex beskyttelsesmaterialer

Xypex Patch n Plug. Tekniskdatablad. Reparasjoner av betongsubstrater før påføring av Xypex beskyttelsesmaterialer Xypex Patch n Plug Reparasjoner av betongsubstrater før påføring av Xypex beskyttelsesmaterialer Oversikt Xypex Patch n Plug er et hydraulisk sementprodukt som setter seg raskt, har høy bindestyrke og

Detaljer

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø Biogass Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv Leif Ydstebø Oversikt foredrag - Hva er og hvordan dannes metan/biogass - Biogass og avfallsbehandling - Miljøgevinster ved anaerob behandling

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 111 Integrert plantevern Foto: Einar Strand 112 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Unni Abrahamsen

Detaljer

OD 240. 3 liter NO79707355A. Tiakloprid Oljebasert dispersjon. Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner,

OD 240. 3 liter NO79707355A. Tiakloprid Oljebasert dispersjon. Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, 3 liter Tiakloprid Oljebasert dispersjon Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål. = Reg. varemerke for Ristes kraftig

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer