DuPont plantevern PRODUKTKATALOG tel DuPont Norge AS, Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DuPont plantevern PRODUKTKATALOG 2013. www.dupontagro.no, tel. 69 28 89 66. DuPont Norge AS, Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo"

Transkript

1 DuPont plantevern PRODUKTKATALOG tel DuPont Norge AS, Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo

2 Innhold & kontaktpersoner Produktkatalog 2013 Innhold & kontaktpersoner 2 Resistens 3 Rengjøring All Clear Extra 4 Fungicid Acanto 250SC 5 Fungicid Acanto Prima 8 Herbicid Ally 50 ST 10 Herbicid Ally Class 12 Herbicid CDQ ST 14 Spesial DP Klebemiddel 17 Herbicid Express SX 18 Herbicid Granstar Power 22 Herbicid Harmony Plus 50 T 25 Herbicid Harmony 50 SX 28 Insekticid Steward 30 Fungicid Talius 34 Herbicid Titus WSB 37 Utviklingsstadier 40 Effekttabeller 42 Norbert Leisse Manager Norden/Baltikum Tel: Trond Anstensrud Salgssjef Telefon: Mobil: Kristina Wänblad Registrering & Utvikling Norden/Baltikum Mobil: Hanne Søndenbroe Utvikling Norden/Baltikum Telefon Fredrik Hårdeman Registrering Norden/Baltikum Mobil: Tone Glarborg Utvikling Telefon: Registrerte varemerker; DuPont: Acanto, Acanto Prima, All Clear, Ally, CDQ, Express, Harmony, Granstar, Talius, Steward, Titus; BASF: Ceando, Comet, Cycocel, Forbel; Bayer CropScience: Biscaya, Cerone, Delaro, Eagle, Gratil, Hussar, Proline, Pume; Dow AgroSciences: Ariane, Primus, Starane; Makhteshim-Agan: Tomahawk; Nordisk Alkali: Renol, Sumi-Alpha; Syngenta: Amistar, Boxer, Karate, Moddus, Pirimor; Shirlan, Stereo, Zenit; Yara: Mantrac, Zintrac, Yara Vita Anna Pettersson Teknisk Marketing Telefon: Ann-Helen Siwertsson Økonomi & Logistik Mobil: Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk! 2

3 Resistens Resistensrisiko Mange av DuPonts lavdosemidler tilhørere gruppen sulfonylurea, og er klassifisert i virkningsmekanismegruppe: HRAC: B Når ugrasmiddel med samme eller liknende virkemåte brukes ensidig på samme areal i løpet av flere år etter hverandre, kan naturlig resistente eksemplar av ugras selekteres fram, oppformere seg og bli dominerende på skiftet. Om et ugras er resistent mot et sulfonylureamiddel fra HRAC gruppe B, er det kryssresistent mot andre middel med samme virkningsmekanisme. Flere tilfelle av resistens mot sulfonylureamiddel har blitt identifisert hos vassarve og stivdylle, og enkelte tilfelle hos balderbrå, linbendel, då og hønsegras. Anbefalinger 1) Om resistens er konstatert, sprøytes arealet på nytt snarest mulig med et annet effektivt middel mot denne ugrasart. Se nedenfor under forebyggende tiltak. 2) Utvikling av resistens kan unngås ved å veksle med, eller blande med ugrasmiddel med annen virkemåte som er virksomt på de samme ugrasarter. Følg HRAC s anbefalinger når du velger en annen type av produkt. Et mangfoldig vekstskifte med effektiv ugrasbekjempelse i hver kultur eller aktiv brakking i vekstskiftet, samt pløying er også bra tiltak mot utvikling av herbicidresistens. 3

4 DuPont All Clear Extra rengjøringsmiddel produktfakta Sammensetning Non-ionisk sprede/klebemiddel 15% Monoethanolamin 8% samt sequestranter. Pakket i 5 liters kanne Fare for alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Får man stoffet I øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen. informasjon om bruk Generell informasjon Observer at produktet kan gi opphav til alvorlige øyeskader. Følg anbefalingene for personlig verneutstyr/eksponeringskontroll i sikkerhetsdatabladet. Utviklingen mot mer aktive og spesifikke plantevernmidler gjør det naturlig, at det skal foretaes en omhyggelig rengjøring av det benyttede sprøyteutstyret etter bruk. All Clear Extra er blitt videreutviklet. All Clear Extra inneholder nå ikke lenger ammoniakk noe som gjør produktet mer behagelig å arbeide med. Samtidig er det oppnådd enda bedre rengjøringseffekt med monoetanolamin : Spredemiddel (sulfo): Nedsetter overflatespenningen, som derved gjør det mulig for vaskevannet, å trenge inn i de små lommer og sprekker som finnes rundt omkring i sprøyteutstyret. Samtidig smører det haner/ventiler og pakninger, så de er lettere å betjene etter en rengjøring. Monoetanolamin: Hever ph i vaskevannet, slik at oppløseligheten av oljefilm og annet belegg med plantevernmidler økes. Den høyere ph er dessuten viktig for å nedbryte og utvaske sulfonylureaprodukter. Sequestranter: Innkapsler frigjorte aktive stoffer/partikler, så de ikke setter seg andre steder, men skylles ut av sprøyten. Tilsammen gir disse tre komponenter en hurtig og sikker rengjøring av sprøyteutstyret etter bruk av plantevernmidler. Den nye formulering av All Clear Extra er ytterligere forbedret idet den nesten ikke skummer, samtidig er de korroderende egenskaper vesentlig nedsatt. Veiledning i sprøyterengjøring VIGTIG! Sprøyten skal holdes ren og ikke gjøres ren. Begynn alltid et sprøytearbeide med en ren sprøyte, da det letter rengjøringen etterpå. Hvis sprøytearbeidet alltid avsluttes med en rengjøring, er det ikke noe problem. Om tanken er helt ren innvendig, kan kontrolleres ved å prøve om en høytrykksvasker kan lave lyse striber i tanken. Anbefaling Rengjøring (rettledning gjelder for sprøyter med tankskylledyse) MERK! Husk å tømme sprøyten helt mellom hver skylling/ vask. Aktiver alle haner/ventiler og øk trykket så meget, at overtrykksventilen fra det selvrensende filter utløses. 1. Sprøyten tømmes helt for sprøytevæske i åkeren. 2. Straks etter endt sprøyting skylles sprøyten grundig med rent vann - både innvendig og utvendig. Tøm tanken ved å sprøyte skyllevannet ut gjennom bom/dyser. Skyllevannet kan evt. sprøytes over den åkeren, som nettopp er sprøytet 3. Fyll vann i tanken % av tankkapasiteten ( liter vann i en liter tank) og tilsett 0,5 liter All Clear Extra pr. 100 liter vann. Sprøyt litt av vaskevannet ut gjennom bom og dyser, så disse blir våte. La omrøring og tankskylledyse gå i minst 15 minutter. Tøm sprøyten gjennom bom og dyser over et egnet areal. 4. Dyser, filtre og siler avmonteres og renses i vann tilsatt rengjøringsmiddel (50 ml All Clear Extra pr. 10 l vann). 5. Skyll tanken grundig i 5 minutter med rent vann. Tøm sprøyten gjennom bom og dyser over et egnet areal. Ved bruk av tankskylledyse og rentvannstank kan punkt 2. med fordel startes i åkeren. Er det dessuten tilstrekkelig med vann i rentvannstanken, kan punkt 3. også startes. Tankskylledysen og omrøringen skal holdes i gang mens det kjøres hjem. Vaske- og skyllevannet spres på arealer, som ikke kan gi avrenning til vann. Tanksskylledyse og rentvannstank - Klare fordeler. De fleste nyere sprøyter er forsynt med en tankskylledyse og rentvannstank. (Hvis ikke, kan det ettermonteres for et rimelig beløp.) Første skylling og vasking kan dermed påbegynnes i åkeren, slik at det spares både tid og vann. En annen lettelse i rengjøringen vil være montering av et passende finmasket linje-/bomfilter pr. bomseksjon, slik at dysefiltrene kan fjernes. 4

5 DuPont Acanto 250SC soppmiddel produktfakta Bruksområde: Mot soppsykdommer på korn og oljevekster. Midlets bruk: Soppmiddel Registreringsnummer: Analyse: Pikoksystrobin 250 g/l og fyllstoffer 750 g/l Formulering: Flytende Virkemådegruppe: FRAC 11 Behandlingsfrist: 5 uker i korn og ikke etter BBCH 69 (avsluttende blomstring) i raps og rybs. informasjon om bruk Bruksområde Mot brunrust, gulrust, hveteaksprikk, hvetebrunflekk og stråknekker i høst- og vårhvete. Brunrust, grå øyeflekk, stråknekker og hveteaksprikk i rug og rughvete. Dvergrust, byggbrunflekk, grå øyeflekk, mjøldogg og stråknekker i bygg. Kronrust, havrebrunflekk og mjøldogg i havre. Mot storknolla råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum) i høst- og vårraps og rybs. Behandlingsfrist Preparatet må ikke brukes senere enn 5 uker før høsting i korn, og ikke etter BBCH 69 (avsluttende blomstring) i raps og rybs. Virkeområde Acanto 250SC er et soppmiddel med virkning mot brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, mjøldogg, hveteaksprikk (Stagnospora nodorum), hvetebrunflekk (DTR) ( Drechslera triticii repentis), byggbrunflekk, havrebrunflekk (Drechslera avenae), grå øyeflekk og stråknekker (svak effekt) samt storknolla råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum). Virkemåte Acanto 250SC inneholder det virksomme stoffet, pikoksystrobin, som tilhører gruppen strobiluriner. Acanto 250SC transporteres systemisk oppover i planten og har dessuten en translaminær (bladgjennomtrengende) effekt. Det aktive stoffet har primært en forebyggende virkning på soppsykdommene, men har også noe kurativ virkning på soppsykdommene. Acanto 250SC bekjemper soppen mest effektivt før soppen har etablert seg på planten, derfor bør det sprøytes ved begynnende angrep eller når angrep forventes. I tillegg til at Acanto 250SC dreper sykdomsfremkallende sopper effektivt, vil Acanto 250SC føre til at planten holder seg lengre grønn, men i forsøkene har bruk av Acanto 250SC ikke forsinket modning. Acanto 250SC er svært skånsom mot kulturen, og gir normalt ikke sviing av blader og bladspisser. Unngå 5 likevel sprøyting under ekstreme værforhold (varme, tørke, sterkt solskinn). Acanto 250SC er regnfast når det har tørket inn på bladene, vanligvis en til to timer etter sprøyting. Sprøyt ikke i vått bestand, som ikke tørker opp i løpet av dagen. Resistens Acanto 250SC tilhører den kjemiske gruppen strobiluriner. Hvetemjøldogg og hvetebladprikk (Septoria triticii) har utviklet utstrakt strobilurinresistens. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å unngå ytterligere spredning av resistens og forebygge resistens, er det viktig å følge følgende retningslinjer i bruken av strobilurinholdige preparat: Generelt for alle kulturer: 1. Strobilurinholdige preparater skal maksimalt brukes 2 ganger per vekstsesong. 2. Bruk Acanto 250SC forebyggende eller så tidlig som mulig ved infeksjonens begynnelse. 3. Bruk doser av både Acanto 250SC og det andre blandingspreparatet som gir en effektiv bekjempelse i henhold til anbefalingene. 4. Hvis resistens oppstår behandle med et produkt som inneholder et aktiv stoff som ikke er et strobilurinholdig preparat. Ved behandling i korn bør Acanto 250SC blandes med preparat med annen virkningsmekanisme (f.eks. Proline, Zenit og Stereo ), som har effekt på sykdommer, som skal bekjempes for å forebygge resistens.

6 DuPont Acanto 250SC soppmiddel Bruksrettledning Dosering og sprøytetidspunkt fremgår av doseringstabellen. Best virkning av Acanto 250SC oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium: Dosering varierer etter sykdom og smittepress. Acanto 250SC har god langtidsvirkning og beskytter kulturen opp i mot 5-6 uker, avhengig av veksthastighet, smittepress og dosering. Acanto 250SC er tillatt brukt én gang pr. sesong fra begynnende strekning (BBCH 31) og inntil etter blomstring (BBCH 71). Ved behandling i korn bør Acanto 250SC alltid blandes med et annet soppmiddel, med annen virkningsmekanisme med effekt på sykdommen som skal bekjempes, for å unngå utvikling av resistens i sopper midlet virker mot. Når Acanto 250SC brukes med en egnet blandingspartner vil kornet være beskyttet mot soppangrep de neste 3-6 uker avhengig av vekststadie, veksthastighet, sykdomsangrep og dosering. Sprøytetidspunkt Kornåkeren sprøytes når de første sykdomssymptomene opptrer. I hvete er sprøytetidspunktet avhengig av sykdomssituasjonen fra begynnende strekning og inntil etter blomstring (utviklingsstadium BBCH 31-71). I bygg, rug, rughvete og havre kan Acanto 250SC brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) og inntil full blomstring (BBCH 65). Behandlingsfrist i alle kornarter er 5 uker (35 dager). Bygg behandles i løpet av strekningsveksten. Høst- og vårhvete: Mot bladflekksykdommer og rustsykdommer er den beste behandlingstiden vanligvis ved aksskyting. Rug og rughvete sprøytes ved begynnende sykdomsangrep i løpet av strekningsveksten. Havre sprøytes ved angrep i løpet av strekningsveksten mot bladflekksykdommer og ved aksskyting mot rustsykdommer. Raps og rybs sprøytes vanligvis under blomstring BBCH og optimalt behandlingstidpunkt er straks innen BBCH 63 (like før full blomstring), men behandlingen kan utføres til BBCH 69. Bruksrettledning Dose: Doseringen i alle kornarter er ml/daa, se tabell nedenfor, og vannmengden l/daa. Laveste dose brukes når sykdomspresset er lavt. Høyeste tillatte dose pr. år er 100 ml/daa, og må kun benyttes fra BBCH Doseringen i raps og rybs er ml/daa, se tabell nedenfor, og vannmengden l/daa. Laveste dose brukes når sykdomspresset er lavt. Høyeste tillatte dose pr. år er 100 ml/daa, og må kun benyttes fra BBCH Bruk en større vannmengde (opp till 30 l/daa) i en frodig åker, for å sikre at preparatet dekker godt. Kultur, stadier Soppsykdom Dosering Merknader Høsthvete, vårhvete BBCH BBCH BBCH Rug BBCH BBCH BBCH Rughvete BBCH BBCH BBCH Bygg BBCH BBCH BBCH Havre BBCH BBCH BBCH Raps og rybs BBCH brunrust gulrust hveteaksprikk hvetebrunflekk stråknekker brunrust grå øyeflekk stråknekker brunrust grå øyeflekk hveteaksprikk stråknekker dvergrust byggbrunflekk grå øyeflekk mjøldogg stråknekker kronrust havrebrunflekk mjøldogg storknolla råtesopp Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa Acanto 250SC ml/daa I blandingsprogram med produkt med annen virkemåte med effekt på sykdommen, som skal bekjempes for eksempel Proline, Zenit eller Stereo. Ved angrep av hvetebladprikk blandes med et effektivt triazol. I blanding med produkt med annen virkemåte med effekt på sykdommen, som skal bekjempes for eksempel Proline, Zenit eller Stereo. I blandingsprogram med produkt med annen virkemåte med effekt på sykdommen, som skal bekjempes for eksempel Proline, Zenit eller Stereo. Ved angrep av hvetebladprikk blandes med et effektivt triazol. I blandingsprogram med produkt med annen virkemåte med effekt på sykdommen, som skal bekjempes for eksempel Proline, Zenit eller Stereo. I blandingsprogram med produkt med annen virkemåte med effekt på sykdommen, som skal bekjempes for eksempel Proline, Zenit eller Stereo. En behandling er normalt tilstrekkelig i raps og rybs. Det anbefales å bruke Acanto 250SC sammen med et preparat med en annen virkningsmekanisme (Proline ). 6

7 korn raps & rybs Tillaging av sprøytevæsken Begynn alltid sprøytearbeidet med en ren sprøyte. Rist kannen godt før bruk. Sprøytetanken fylles først halvfull med vann, deretter tilsettes preparatet mens omrøringen holdes i gang. Etterfyll med vann til ønsket mengde. Sprøytevæsken skal holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og inntil utsprøytingen er avsluttet. Sprøytevæsken skal utsprøytes raskest mulig og senest 24 timer etter tillaging. Blandinger med andre midler skal utsprøytes straks. Anbefalt sprøyteteknikk Dyser spalte 110, ISO F/LD 03/04 Kjørehastighet (km/h) 6-8 Bomhøyde over åkeren (cm) Trykk (bar) 2,0-3,0 Vannmengde (l/daa) 15-20* *Sørg for at optimal dekningsgrad oppnås. Blanding med andre midler Acanto 250SC skal alltid tankblandes med et soppmiddel til korn som har en annen virkningsmekanisme, for å redusere risikoen for utvikling av resistens. En eventuell blandingspartner, som for eksempel Express, MCPA og/eller en vekstregulator (se også under blanding med andre midler), kan tilsettes når Acanto 250SC er oppløst. Hvis en blandingspartner krever sprede-/klebemiddel skal dette tilsettes til sist. Alle nedenfor nevnte produkter kan brukes i tankblanding med Acanto 250SC under forutsetning av at sprøytetidspunktet for begge produkter er sammenfallende. Uansett hvilken blandingspartner som brukes er det viktig at etikettenes anbefalinger med hensyn til sprøyteteknikk, sprøytefrister m.m. overholdes. Midler mot tofrøbladet ugras: Ally 50 T, Express, Harmony Plus, MCPA, Starane 180 og Tomahawk. Midler til vekstregulering: Cycocel 750, Moddus og Cerone. Midler mot sykdommer: Proline, Zenit 575 EC, Stereo. Midler mot insekter: Sumi-Alpha, Karate og Pirimor. 7

8 DuPont Acanto Prima soppmiddel produktfakta Bruksområde: Mot soppsykdommer på korn Midlets bruk: Soppmiddel Registreringsnummer: Analyse: Pikoksystrobin 80 g/kg, cyprodinil 300 g/kg, fyllstoffer 620 g/kg Formulering: Granulat Virkemådegruppe: FRAC 11 og 9 informasjon om bruk Bruksområde Mot brunrust, gulrust, hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk, stråknekker og mjøldogg i høst- og vårhvete. Brunrust, grå øyeflekk, mjøldogg, stråknekker og hveteaksprikk i rug og rughvete. Snømugg, trådkølle og stor grasknollsopp i høstkorn. Dvergrust, byggbrunflekk, grå øyeflekk, mjøldogg, stråknekker og spragleflekk i bygg. Kronrust, havrebrunflekk og mjøldogg i havre. Behandlingsfrist Preparatet må ikke brukes senere enn 5 uker før høsting. Virkeområde og virkemåte Acanto Prima er et soppmiddel med virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, hveteaksprikk (Stagnospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR) (Drechslera triticii repentis), havrebrunflekk (Drechslera avenae) rust, og stråknekker, samt snømugg, trådkølle og stor grasknollsopp i høstkorn. Acanto Prima inneholder to virksomme stoffer, pikoksystrobin og cyprodinil, som virker forskjellig på soppens livsprosesser. Acanto Prima transporteres systemisk oppover i planten og har dessuten en translaminær (bladgjennomtrengende) effekt. De aktive stoffene har primært en forebyggende virkning på soppsykdommene, men pikoksystrobin har også noe kurativ virkning på soppsykdommene. Acanto Prima bekjemper soppen mest effektivt før soppen har etablert seg på planten, derfor bør det sprøytes ved begynnende angrep eller når angrep forventes. I tillegg til at Acanto Prima dreper sykdomsfremkallende sopper effektivt, vil Acanto Prima føre til at planten holder seg lengre grønn, men i forsøkene har bruk av Acanto Prima ikke forsinket kornets modning. Acanto Prima er svært skånsom mot kulturen. Acanto Prima er regnfast etter to timer. Resistens Acanto Prima inneholder de to aktive stoffer pikoksystrobin og cyprodinil med forskjellig virkningsmekanisme. Det er ikke funnet tilfeller av kryssresistens i korn og i de tilfeller hvor begge aktive stoffer er effektive mot sykdommen er Acanto Prima velegnet i en resistensstrategi. Da det er fare for strobilurinresistens mot Septoria tritici (hvetebladprikk) skal Acanto Prima alltid blandes med en triazol når middelet brukes mot denne sykdommen i hvete og rughvete. Bruksrettledning Dosering og sprøytetidspunkt fremgår av doseringstabellen. Best virkning av Acanto Prima oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium: Dosering varierer etter sykdom, splittbehandling og smittepress. Acanto Prima har god langtidsvirkning og beskytter kulturen opp i mot 5-6 uker, avhengig av kornets veksthastighet, smittepress og dosering. Acanto Prima er tillatt brukt en gang pr. sesong fra begynnende strekning (Z31) og frem til avsluttet aksskyting (Z59). Tillaging av sprøytevæsken Begynn alltid sprøytearbeidet med en ren sprøyte. Sprøyte uten preparatfyller Fyll sprøyten så minimum 15 cm vann dekker tankbunnen, start kraftig omrøring, og tilsett straks den beregnede mengde Acanto Prima direkte i tanken. Etterfyll resten av vannet. Sprøyte med preparatfyller Fyll sprøyten med vann til 15% av tankkapasiteten og start omrøringen. Tilsett Acanto Prima i preparatfylleren og åpne ventilen i bunnen av denne for å suge granulatene inn i den sirkulerende væsken i sprøytetanken. Fortsett å tilsett Acanto Prima inntil den beregnede mengde er nådd, mens vannpåfyllingen fortsetter. Vask 8

9 korn ned eventuelle granulater på veggene av preparatfylleren og steng ventilen. Etterfyll resten av vannet. En eventuell blandingspartner, som for eksempel Express, MCPA og/eller en vekstregulator (se også under blanding med andre midler), tilsettes først når Acanto Prima er fullstendig oppløst. Hvis en blandingspartner krever sprede-/klebemiddel skal dette tilsettes til sist. Sprøytevæsken skal holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og inntil utsprøytingen er avsluttet. Sprøytevæsken skal utsprøytes raskest mulig og senest 24 timer etter tillaging. Blandinger med andre midler skal dog utsprøytes straks. Væskemengde Bruk liter pr. dekar avhengig av sprøyteutstyret. Husk at det alltid skal brukes minst 20 liter vann når Acanto Prima tankblandes med andre midler! Blanding med andre midler Alle nedenfornevnte produkter kan brukes i tankblanding med Acanto Prima under forutsetning av at brukstidspunktet for begge produkter er sammenfallende. Acanto Prima skal oppløses helt før en blandingspartner tilsettes. Uansett hvilken blandingspartner som brukes er det viktig at etikettenes anbefalinger med hensyn til sprøyteteknikk, sprøytefrister m.m. overholdes. Midler mot tofrøbladet ugras: Ally, Express, Harmony Plus, MCPA, Starane 180 og Tomahawk Midler til vekstregulering: CCC og Moddus Midler mot sykdommer: Zenit 575 EC Midler mot insekter: Sumi-Alpha, Karate og Pirimor. Bruksrettledning Kornart Sykdom Dosering Sprøytetid Høstkorn snømugg, trådkølle, stor grasknollsopp g Mot overvintringssopper I løpet av oktober, tidligst der snøen kommer først. Høst- og vårhvete Rug/rughvete brunrust gulrust hveteaksprikk hvetebladprikk hvetebrunflekk (DTR) mjøldogg stråknekker brunrust grå øyeflekk mjøldogg hveteaksprikk stråknekker 80 g fra begynnende strekningsvekst (Z31) g ved aksskyting (Z49-59). 80 g fra begynnende strekningsvekst (Z31) g ved aksskyting (Z49-59). Minste dose ved begynnende angrep. Mot alle sykdommer: Ved begynnende angrep eller etter varsel. Acanto Prima er tillatt brukt en gang pr. sesong fra begynnende strekningsvekst (Z31) og frem til avsluttet aksskyting (Z59). Bygg Havre dvergrust byggbrunflekk grå øyeflekk mjøldogg spragleflekk kronrust mjøldogg havrebrunflekk 80 g fra begynnende strekningsvekst (Z31) g ved aksskyting (Z49-59). Minste dose ved begynnende angrep. 80 g fra begynnende strekningsvekst (Z31) g ved aksskyting (Z49-59). Minste dose ved begynnende angrep. Mot alle sykdommer: Ved begynnende angrep eller etter varsel. Acanto Prima er tillatt brukt en gang pr. sesong fra begynnende strekningsvekst (Z31) og frem til avsluttet aksskyting (Z59). Bygg brunflekk og spragleflekk: Ikke sprøyt før flaggbladet er framme (Z39) 9

10 DuPont Ally 50 ST ugrasmiddel produktfakta Bruksområde: Mot tofrøbladet ugras i høsthvete, høstrug, rughvete og høstbygg om våren, i vårkorn uten gjenlegg og i lin. Midlets bruk: Ugrasmiddel Registreringsnummer: Analyse: Metsulfuron-metyl: 500 g/kg Fyllstoffer: 500 g/kg Formulering: Vannløselig tablett Pakningen inneholder 10 vannløselige tabletter. Disse løser seg i sprøytetankens vann normalt innen 5-8 minutter. Virkemåtegruppe: HRAC B informasjon om bruk Bruksområde Ally 50 ST er tillatt brukt i høsthvete, høstrug, rughvete og høstbygg om våren, i vårkorn uten gjenlegg og i lin. ikke virkningen på ugraset. Når sprøytevæsken har tørket inn på bladene, vil ikke regn redusere virkningen nevneverdig. Begrensning i bruken - etterfølgende kultur Ally 50 ST må kun brukes på jorder hvor det året etter skal dyrkes korn med eller uten gjenlegg, mais til ensilering, oljevekster, lin, erter, åkerbønner eller poteter. Høstoljevekster må ikke såes det året Ally 50 ST er benyttet. Andre vekster enn de som er nevnt ovenfor, for eksempel beter og grønnsaker, må ikke dyrkes hverken det året Ally 50 ST er benyttet eller året etter. Omsåing Hvis en kornåker som er sprøytet med Ally 50 ST såes om, må det kun såes korn. Til ugrasbekjempelse i det omsådde kornet bør det ikke brukes Ally 50 ST, Express, Harmony Plus 50 T eller et annet sulfonylurea-produkt. Virkemåte Ally 50 ST er et systemisk herbicid som bekjemper de fleste frøugras i korn effektivt (se nedenfor). Det er formulert som en vannløselig tablett. Ally 50 ST er et kombinert blad- og jordherbicid. Det virksomme stoffet, metsulfuron-metyl, blir hurtig tatt opp gjennom ugrasets blad og røtter. Opptaket gjennom røttene blir forsterket ved god jordfuktighet. Dette øker sikkerheten for å oppnå en god ugraseffekt og gjør ugrassprøytingen mindre avhengig av været. Best virkning oppnås når ugraset er ungt og i god vekst. Ugrasplantenes vekst stanser raskt etter sprøyting. Ytterligere synlig virkning viser seg i løpet av 1-2 uker. Virkningen sees først ved gulfarging av ugrasets vekstpunkt, deretter visner ugraset ned. Nedvisningen går raskest ved tørre, varme forhold. Ally 50 ST har god virkning ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost påvirker 10 Resistens Resistens overfor et ugrasmiddel kan oppstå ved at naturlig resistente individ av en ugrasart oppformeres ved ensidig bruk av midler og blir dominerende. En slik resistens kan oppstå ved ensidig bruk av ugrasmidler fra samme kjemiske gruppe. Hvis en ugrasart er resistent mot et middel av sulfonylurea-typen, som f.eks. Ally 50 ST, Express, Harmony Plus 50 T, Harmony 75 DF og Titus WSB, så er arten resistent overfor alle disse midler. Det er funnet enkeltstående tilfelle av resistens i vassarve, samt et tilfelle i linbendel mot preparat av sulfonylureatypen. Utvikling av resistens kan unngås ved å skifte mellom midler med forskjellig virkemåte (annen kjemisk gruppe), men med samme effekt/virkning overfor ugrasarten, eller ved å sprøyte en tankblanding av disse to midler. Anbefalinger 1) Hvis det er konstatert resistens overfor Ally 50 ST, sprøytes åkeren raskest mulig med et annet, effektivt middel mot denne ugrasart. Se nedenfor. 2) For å forebygge at det oppstår resistens i vassarve eller andre alminnelige ugrasarter brukes Ally 50 ST i tankblanding etter følgende retningslinjer: For tiden anbefales det å sprøyte Ally 50 ST i tankblanding med anbefalt dosering av Starane 180 eller Ariane S. Velger man å sprøyte Ally 50 ST rent, evt. tilsatt klebemiddel, så bør man bruke et produkt med annen virkningsmekanisme på arealet den følgende sesongen, for eksempel til høstbehandling av arealet.

11 korn Virkning overfor ugras Ally 50 ST virker mot de fleste frøugras i korn. Se tabel til høyre. Lysning i fargen Kornplantene kan under visse forhold få en forbigående lysere farge i 4-10 dager etter behandlingen. Praktisk bruk viser at risikoen for lysning i fargen avtar med tankblanding med MCPA. Meget god virkning mot: Balderbrå-arter Korsblomstra ugras Vassarve Då Linbendel Åkergråurt Gullkrage Oljevekster Åkerstemorsblom Haremat Rødtvetann Åkersvineblom Hønsegras Stivdylle Åkertistel* Tilfredsstillende virkning mot: Meldestokk Vindeslirekne Åkerminneblom Tranehals Ikke tilfredsstillende virkning mot: Jordrøyk Klengemaure Tungras * Frøframspirte planter, hvis framspirt på sprøytetidspunktet Bruksrettledning Kultur Høsthvete, høstrug, rughvete og høstbygg Vårbygg og vårhvete Havre Mot gullkrage Lin Doseringer Bruk 0,107 0,16 tabletter Ally 50 ST pr. dekar (tilsvarer 1 tablett pr. 9,3 6,2 dekar). Klebemiddel skal ikke tilsettes. Best ugrasvirkning oppnås når sprøytingen utføres like etter at ugraset har kommet i god vekst om våren. Temperaturen bør være over 5 C ved sprøyting. Bruk 0,08 0,107 tabletter ALLY 50 ST pr. dekar (tilsvarer 1 tablett pr. 12,5 9,3 dekar). Klebemiddel skal ikke tilsettes. Bruk 0,08 Ally 50 ST tablett pr. dekar (tilsvarer 1 tablett pr. 12,5 dekar). Klebemiddel skal ikke tilsettes. I havre, bruk 0,08 Ally 50 ST tablett pr. dekar (tilsvarer 1 tablett pr. 12,5 dekar) og i vårbygg og vårhvete 0,107 tabletter Ally 50 ST pr. dekar (tilsvarer 1 tablett pr 9,3 dekar). Tilsett 50 ml DP-klebemiddel 1) pr. 100 l vann ved sprøyting i vårbygg og vårhvete. 1) DP-klebemiddel er et produkt fra DuPont. Ugraseffekter: se virkning overfor ugras i korn. Bruk 0,107 tabletter Ally 50 ST pr. dekar (tilsvarer 1 tablett pr. 9,3 dekar) uten sprede-/klebemiddel når linet er 5-10 cm og ugraset smått. Effekten mot meldestokk kan være svak ved tørre forhold De minste dosene brukes når det er gode sprøyteforhold og lett bekjempbare arter. Det må maksimalt brukes 0,16 tabletter Ally 50 ST pr. dekar pr. sesong. Bruk liter vann pr. dekar. Best ugrasvirkning i vårkorn oppnås når ugraset er på frøbladstadiet-4 varige blad. Kornet har da som regel også 2-4 blad. Åkerstemorsblom er mest følsom på frøbladstadiet. For å oppnå effekt mot åkerdylle og åkertistel anbefales et seinere sprøytetidspunkt. Ved kraftige bestand av åkerdylle eller åkertistel bør man tankblande minste dose Ally 50 ST med 130 ml av et MCPApreparat pr. dekar og sprøytetidspunktet utsettes. Rett sprøytetidspunkt er når rotugraset er på rosettstadiet med begynnende strekningsvekst (ca.10 cm blomsterstengel) for å få tilfredsstillende virkning. Blandbarhet Ally 50 ST kan generelt blandes med relevante ugras-, insekts- og soppmidler i korn. Ally 50 ST kan videre blandes med bladgjødslingsproduktet Mantrac. Det bør maksimalt blandes to preparater samtidig. Praktisk erfaring har vist at Ally 50 ST kan blandes med DP-klebemiddel, Ariane S, Express, Harmony Plus, MCPA, klormekvat (CCC)-preparater, Sumi-Alpha, Amistar /Amistar Duo, Comet, Forbel, Stereo EC, Stratego, Zenit og Zintrac. Ved blanding, legg alltid Ally 50 ST-tablettene først i tanken og la disse løses opp i løpet av noen minutter, tilsett siden andre produkter under kontinuerlig omrøring. 11 Tillaging av sprøytevæske Begynn alltid sprøytearbeidet med en ren sprøyte. Fyll sprøytetanken 3/4 med vann, og tilsett beregnet antall tabletter Ally 50 ST direkte i tanken under omrøring. Først deretter tilsettes eventuell blandingspartner. Etterfyll med vann. Like før sprøytetanken er helt full tilsettes under stadig omrøring den oppmålte mengde klebemiddel. Når klebemiddel skal benyttes, skal det alltid være det siste preparatet som blir tilsatt. Fortsett omrøringen inntil sprøytearbeidet er avsluttet. Sprøyt straks etter tillaging av sprøytevæsken eller senest innen 24 timer. Blandinger med andre midler utsprøytes dog straks.

12 DuPont Ally Class ugrasmiddel produktfakta Bruksområde: Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn på våren. Midlets bruk: Ugrasmiddel Registreringsnummer: Analyse: Metsulfuron-metyl: 100 g/kg Karfentrazon-etyl: 400 g/kg Formulering: Vanndispergerbart granulat Virkemåtegruppe: HRAC B og E informasjon om bruk Bruksområde Ally Class er tillatt brukt mot frøugras i vårhvete, havre og bygg uten gjenlegg og i høsthvete, rug og rughvete på våren. Virkeområde Ally Class brukes i høstkorn og vårkorn uten gjenlegg av gras, kløver eller andre tofrøblada kulturer. Følsomme ugras Balderbrå, då, gjetertaske, hønsegras, kamilleblom, klengemaure, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tungras, vassarve, veronika, åkerminneblom, åkerstemorsblom, åkersvineblom og korsblomstra ugras. Ugras som gror etter sprøyting, kontrolleres ikke tilstrekkelig. Virkemåte Ally Class består av to aktive stoffer. Det ene aktive stoffet karfentrazon, har kontaktvirkning, det andre er en sulfonylurea som opptas hovedsakelig gjennom bladene men noe også gjennom røttene. Den optimale effekten oppnås på saftspente, tørre ugrasplanter med 2-4 blad i god vekst. Opptak gjenom røttene øker når jorden er fuktig. Ally Class skal ikke sprøytes ut på en stresset åker eller en åker som på annen måte ikke er i god vekst. Dette gjelder åker, som er påvirket av tørke, er under vann, åker som er svekket av sjukdomsangrep eller insekter, åker som lider av næringsmangel, eller som er påvirket av jordpakking eller lave temperaturer. Ally Class bør ikke sprøytes på nytromlet åker. Det bør gå en uke mellom tromling og sprøyting. Husk alltid å rengjøre sprøyta grundig etter sprøyting med Ally Class. Avhengig av været kan det gå opp mot 4 uker. Virkningen på ugraset sees for noen arters vedkommende som total nedvisning, for andre som veksthemming og senere gul-/svartfargede, senere døde hovedskudd. Selve tilveksten stopper imidlertid innen noen få timer. Det er viktig at Ally Class utsprøytes slik, at det oppnås god dekning av ugraset med sprøytevæska. Virkningen gjennom jorda nedsettes ved høy jordtemperatur, fordi produktet da nedbrytes raskt. For å oppnå optimal ugrasvirkning, skal det være ca. 4 timers tørrvær/oppholdsvær etter sprøytingen av Ally Class, eller produktet skal ha tørket inn på plantene. Resistens Når ugrasmiddel med samme eller liknende virkemåte brukes ensidig på samme areal under en lang årrekke kan naturlig resistente eksemplar av ugras selekteres fram, forøke seg og bli dominerende på skiftet. Et ugras er herbicidresistent når det overlever en riktig utført behandling med en dose av et ugrasmiddel som normalt skulle ha bekjempet ugraset. Om ugraset er resistent mot ett sulfonylureaprodukt (Ally, Express, Harmony Plus, Titus, andre sulfonylureaer), er det også resistent mot alle sulfonylureaprodukter med samme virkemåte. Resistens kan unngås ved å veksle mellom, eller å blande med et ugrasmiddel som er virksom mot de samme ugrasarter, men har en annen virkemåte. Derfor er Ally Class et produkt å foretrekke i en resistensstrategi da det inneholder to aktive substanser som virker forskjellig. Et allsidig vekstskifte med effektiv ugrasbekjempelse i hver kultur er også et bra tiltak mot herbicidresistens. Ugrasbekjempelse Ally Class opptas raskt i ugrasplantene. Noen ugrasarter visner bort etter få dager, mens det hos andre kan ta lengre tid å se virkningen. 12

13 korn Bruksrettledning Virkningsspektrum Når etiketten følges, har Ally Class effektiv virkning på de fleste ugrasarter i korn ved en vårsprøyting. Sprøyting på ugrasets frøblad - stadium, 2-4 varige blad, gir oftest den mest effektive og bredeste bekjempelsen. Klengemaure skal ha minst én bladkrans ved sprøyting. Kultur Doseringer Høstkorn Ally Class 2,5-5 g pr. dekar Vårkorn Ally Class 2-4 g pr. dekar Klebemiddel Tilsett ikke klebemiddel til Ally Class. Det skal heller ikke blandes med produkter som inneholder klebemiddel eller olje, da det kan gi sviskader. Væskemengde Anbefalt væskemengde l/daa. Tillaging av sprøytevæske Fyll sprøytetanken halvfull med vann, start omrøringen og tilsett tilmålt mengde preparat Ally Class. Etterfyll sprøytetanken med vann. Sprøytevæsken omrøres kontinuerlig under transport og sprøyting. Ferdigblandet sprøytevæske bør brukes samme dag. Begrensing av anvendelsen - etterfølgende vekster Dyrk bare korn som etterfølgende vekst samme år som skiftet er sprøytet med Ally Class. Med andre ord, dyrk ikke høstoljevekster på dette skiftet innen 6 måneder etter behandlingen. Korn med eller uten gjenlegg, raps, rybs, poteter, erter, bønner eller lin kan dyrkes året etter en behandling med Ally Class. Følsomme sorter Sprøyting i havresorten Matilda frarådes. Blandbarhet Blandbart med Mangansulfat (bl.a. Mantrac 500), MCPA, Sumi- Alpha. OBS! Klebemiddel skal ikke blandes med Ally Class, da det kan gi sviskader. Behandlingstidspunkt Ally Class kan sprøytes fra kornplantenes 3-bladstadium (Zadoks 13) inntil andre leddknuten synes (Zadoks 32), minst 2 cm avstand til leddknute 1. Høstkorn: Best effekt oppnås ved sprøyting tidlig på våren, så snart ugraset har begynt å vokse. Temperaturen bør dog minst være 5 C. Klengemaure skal minst ha èn bladkrans. Vårkorn: Best effekt oppnås om ugraset er på frøbladstadiet, 2-4 varige blad, som ofte faller sammen med kornplantenes 3-4-bladstadium. Klenge - maure skal minst ha èn bladkrans. Jordtype Ally Class har god ugraseffekt på såvel leirjord og sandjord som på moldjord. Kontroll av effekter La det stå igjen et ubehandlet areal på minst 25 kvadratmeter for å kontrollere oppnådde effekter. Lysfarging og/eller små lyse flekker Det kan forekomme små sviflekker på kornbladene og forbigående lysfarging etter sprøyting. Effekten kan framtre tydligere etter nattefrost, men har ikke vist seg å påvirke avlingen i forsøk. Stråforkortelse En viss stråforkortelse kan iblant oppstå. Vindavdrift Tofrøblada vekster kan være meget følsomme for Ally Class. Sprøyting skal skje under betingelser som ikke kan gi opphav til vindavdrift. Spesielle hensyn skal tas til annen eiendom, naboåkre, følsomme vekster, leplantinger, veksthus og vassdrag. Omsprøyting/omsåing Har kornet blitt sprøytet med et sulfonylureaprodukt som Ally Class eller Ally 50 ST, Express, eller Harmony Plus frarådes omsprøyting av åkeren med disse preparat. Ved omsåing på et skifte behandlet med Ally Class kan det bare såes korn. Bruk ikke Ally Class eller en annen sulfonylurea i den omsådde kornåkeren. Ally Class skal ikke brukes i mer enn 5 g/daa pr. kultur. 13

14 DuPont CDQ ST ugrasmiddel produktfakta Bruksområde: Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg. Midlets bruk: Ugrasmiddel Registreringsnummer: Analyse: Metsulfuron-metyl: 167 g/kg, tribenuron- metyl: 333 g/kg, fyllstoffer: 500 g/kg Formulering: Vannløselig tablett Pakningen inneholder 10 vannløselige tabletter. Disse løser seg i sprøytetankens vann normalt innen 5-8 minutter. Virkemåtegruppe: HRAC B informasjon om bruk Bruksområde CDQ ST er tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre uten gjenlegg Virkeområde CDQ ST er et bredtvirkende herbicid til bekjempelse av de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn uten gjenlegg. Ugrasvirkning Når bruksrettledningen følges, har CDQ ST meget god virkning (>90% effekt) på de fleste ugrasarter i korn. Tabell til høyre viser virkningen av CDQ ST på flere ugrasarter. TABELL Ugrasarter * Frøspirte planter, og planter som er 6-8 cm høye. VS = 95% eller høyere bekjempelse S = 85-95% bekjempelse MS = 75-85% bekjempelse M = 75-60% bekjempelse N = < 60% bekjempelse TABELL Ugrasarter Ugrasstørrelse Vår Frøbl. - 2 var. blad Vår 3-6 var. blad Bakkeveronika (Verónica Arvénsis) MS M Balderbrå (Tripleurospérmum inodórum) VS VS Burot (Artemisia vulgáris)* G G Då (Galeopsis spp.) VS VS Gjetertaske (Capsella bursa-pastoris) VS VS Grønt hønsegras (Polygonum lapathifolium) VS VS Gullkrage (Chrysánthemum segétum) VS S Haremat (Lápsana commúnis) VS VS Jordrøyk (Fumária officinális) S MS Kamilleblom (Matricaria chamomilla) VS VS Klengemaure (Galium aparine) N N Kornblomst (Centauréa cýanus) VS VS Kornvalmue (Papáver rhoeas) VS S Linbendel (Spergula arvénsis) VS VS Meldestokk (Chenopódium album) VS VS Oljevekster (Brassica napus ssp. Napus) VS VS Orientveronika (Verónica pérsica) VS S Pengeurt (Thlaspi arvénse) VS VS Rødtvetann (Lámium purpúreum) VS S Storkenebb spp. (Geranium spp.) VS VS Svartsøtvier (Solánum nigrum) N N Tranehals (Erodium cicutarium) S MS Tunbalderbrå (Chamomilla suaveolens) VS S Tungras (Polygonum aviculáre) S MS Vanlig hønsegras (Polygonum persicária) VS VS Vassarve (Stellaria media) VS VS Vindeslirekne (Polygonum convolvulus) S MS Åkerminneblom (Myosotis arvénsis) VS VS Åkersennep (Sinapis arvénsis) VS VS Åkerstemorsblom (Viola arvensis) S MS Åkertistel (Circium arvénse) * M M Åkerveronika (Verónica agréstis) VS S 14

15 korn Bruksrettledning Dosering: Det må maksimalt brukes 0,3 tabletter CDQ ST pr. daa. per sesong HØSTKORN Høsthvete, høstrug, rughvete og høstbygg: Åkerstemorsblom, balderbrå, vassarve, oljevekster, då, gjetertaske, pengeurt, rødtvetann og andre ugrasarter nevnt under Meget god virkning (VS). Sprøytetidspunkt vår - dosering: Best ugrasvirkning ved behandling tidlig når ugraset har kommet i god vekst om våren.cdq ST kan dog brukes med god virkning, senest inntil flaggbladet blir synlig i høsthvete, høstrug og rughvete - stadie 37. I høstbygg må CDQ ST ikke brukes etter begynnende strekning - stadie 30. Ugras 0-4 varige blad (oppfølging av høstsprøyting): Dosering: 0,1-0,2 tabletter CDQ ST pr. daa. + DP-klebemiddel Ugras 0-4 varige blad (ingen høstsprøyting): Dosering: 0,15 0,2 tabletter CCDQ ST pr. daa. + DP-klebemiddel Ugras > 4 varige blad og/eller dominerende åkerstemorsblom: Dosering: 0,2 0,3 tabletter CDQ ST pr. daa. + DP-klebemiddel Klengemaure: Blandingen CDQ ST + Eagle kan sprøytes tidlig på våren, når åkeren/plantene er i god aktiv vekst, og de fleste klengemaureplanter har minimum 1 bladkrans. Blandingen med Eagle kan sprøytes ut selv på kjølige dager. Ved litt høyere temperatur kan CDQ ST med fordel blandes med Starane 180/Tomahawk. Hvis klengemauren ikke er langt nok framme, oppnås den beste samlede effekt ved å sprøyte CDQ ST tidlig og Starane 180/Tomahawk senere - evt. sammen med f.eks. soppsprøyting/stråforkorting (vekstregulering). Dosering: 0,1 0,15 tabletter CDQ ST + 1,5 g Eagle pr. daa. + DP-klebemiddel eller 0,1 0,15 tabletter CDQ ST ml Starane 180/Tomahawk pr. daa. + DP-klebemiddel Dosering av CDQ ST justeres ut fra ugrasflora, laveste dosering på smått ugras, hvis det er mange åkerstemorsblom, bør dosering heves til min. 0,2 tabletter. Doseringen av Starane 180/Tomahawk kan justeres etter anbefaling på produktetenes etikett. VÅRKORN Best ugrasvirkning når ugraset er på frøbladstadiet 4 varige blad, og plantene er i god aktiv vekst. Dette sammenfaller normalt med kornets 2 4 bladstadiet. CDQ ST kan dog brukes med god virkning, senest inntil flaggbladet er fullt utviklet i vårhvete og vårbygg - stadie 39. I havre må CDQ ST ikke brukes etter begynnende strekning - stadie 30. Åkerstemorblom, då, balderbrå og andre ugrasarter nevnt under Meget god virkning (VS). Behandling foretas på fuktig jord og saftspente ugrasplanter med frøblad - 4 varige blad. Dosering i bygg og vårhvete: 0,1 0,3 tabletter CDQ ST pr. daa. + DP-klebemiddel Høyeste dosering ved mange åkerstemorsblom. Dosering havre: 0,1 tabletter CDQ ST pr. daa. + DP-klebemiddel Da visse havresorter (bl.a. sorten Matilda) kan være litt følsomme overfor CDQ ST, må det maksimalt brukes 0,1 tablett CDQ ST i havre pr. dekar. Følsomheten er særlig tilstede ved sene behandlinger og store utslag i temperatur, samt ved langsom vekst som følge av f.eks. tørke. Den laveste dosen kan i visse tilfeller være utilstrekkelig for å sikre en god ugrasbekjempelse. Tette kulturer vil dog vanligvis yte tilstrekkelig konkurranse, slik at dosen er tilstrekkelig. Tilsetning av klebemiddel kan eventuelt også utelates, da det forsterker risikoen for påvirkning av kulturen. Gullkrage: Behandling foretas på fuktig jord med saftspente ugrasplanter med frøblad - 4 varige blad. Dosering: 0,15-0,3 tabletter CDQ ST pr. daa. + DP-klebemiddel 15

16 DuPont CDQ ST ugrasmiddel Virkemåte CDQ ST opptas både gjennom bladene og røttene. Den optimale effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 2-4 varige blad i god vekst. Opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig. CDQ ST opptas hurtig og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer, plantene slutter med å oppta vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først ses gulfarging av hjerteskuddet/vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold. CDQ ST har god virkning ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Unngå alltid vindavdrift til åpent vann, lebelter, naboåkre eller arealer, hvor det skal dyrkes annet en korn. Resistens CDQ ST tilhører den kjemiske gruppen sulfonylurea HRAC gruppe: B. Resistens mot preparat tilhørende sulfonylurea-gruppen er kjent hos tilfeller av vassarve, samt enkeltstående tilfelle i balderbrå, då, linbendel, stivdylle og hønsegras i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til at naturlig resistente individ av en ugrasart oppformeres og blir dominerende med resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen som resultat. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling, skal CDQ ST eller midler med samme virkningsmekanisme brukes alene maksimalt 2 av 3 år. Det tredje året må det brukes/ skiftes til et middel fra en kjemisk gruppe med en annen virkningsmekanisme eller tankblandes med denne eller ugrasharving. Dersom det alt er påvist resistens mot sulfonylurea på arealet, må CDQ ST ikke brukes, eller det må blandes med et preparat med en annen virkningsmekanisme som er effektivt mot denne/de aktuelle ugrasarten(e). Lysning i fargen Kornplantene kan under visse forhold få en forbigående lysere farge i 4-10 dager etter behandlingen. Tillaging av sprøytevæske Begynn alltid sprøytearbeidet med en ren sprøyte. Fyll tanken 3/4 med vann. Tilsett det beregnede antall CDQ ST tabletter direkte i tanken under omrøring, og først når tablettene er oppløst tilsettes en evt. blandingspartner. Fyll etter med vann. Like før sprøytetanken er helt full, tilsettes eventuelt sprede-/klebemiddel. Fortsett omrøringen inntil utsprøytingen er avsluttet. Oppløsningstiden for tablettene vil normalt være 5-8 minutter. Sprøytevæsken skal sprøytes ut senest 24 timer etter tilberedning. Blandinger med andre midler skal dog sprøytes ut straks. Sprøyteteknikk, vannmengde og sprede-/klebemiddel CDQ ST sprøytes ut med en teknikk som sikrer en god og ensartet dekning av ugrasplantene. Bruk flatsprededyser, f.eks. en ISO dyse med et trykk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Lowdrift dyse. Hvis det brukes annen sprøyteteknikk, f. eks Danfoil, følges vedkommendes veiledning. For å sikre et optimalt opptak og virkning, kan CDQ ST utsprøytes med tilsetning av et sprede-/klebemiddel, se anbefalinger. Der brukes normalt liter vann per dekar. I meget tette og kraftige åkre, eller ved kraftig bestand av ugras, kan det være nødvendig å øke vannmengden for å sikre tilstrekkelig dekning. Anbefalte vannmengder og sprøyteteknikk Korn (det brukes l vann pr daa) Dyse: ISO F eller ISO LD Trykk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time gir 10/12,5 l vann pr daa Trykk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time givr 15/17,5 l vann pr daa Dyse: ISO F eller ISO LD Trykk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time gir 15/20 l vann pr daa Trykk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time gir 15/20 l vann pr daa Anbefalt non-ionisk sprede-/klebemiddel DP-klebemiddel. Dosering: 50 ml/100 liter vann. Begrensning i bruk etterfølgende kultur Hvis det er brukt opp til 0,3 tabletter CDQ ST pr. daa, kan det den følgende vekstsesong dyrkes høst- og våroljevekster, poteter, mais til ensilering, korn evt. med gras-/kløvergjenlegg, erter, åkerbønner og lin. Det kan ikke dyrkes beter, grønnsaker eller noen annen kultur enn de ovenfor nevnte, hverken det år CDQ ST er brukt eller det følgende år. Omsåing av et areal behandlet med CDQ ST Hvis en behandlet åker skal omsås, skal det kun sås korn. Innenfor den 1. måned etter behandlingen skal det kun sås vårhvete eller havre, og det bør pløyes. Til ugrasbekjempelse i det omsådde korn bør det ikke brukes et sulfonylurea-produkt f.eks. CDQ ST, Ally ST, Express, Harmony Plus 50 T eller et annet sulfonylurea-produkt. Blandbarhet CDQ ST kan generelt blandes med relevante ugras-, insekts- og soppmidler i korn. CDQ ST kan videre blandes med bladgjødslingsproduktet Mantrac. Det bør maksimalt blandes 2 produkter. Praktisk erfaring har vist at CDQ ST kan blandes med DP-klebemiddel, Acanto 250SC, Acanto Prima, Ally 50 ST, Ariane S, Eagle, Express, Comet, Delaro, Forbel, Harmony Plus 50T, klormekvat, Yara Vita Mantrac Optiflo, MCPA, Primus, Proline, Starane 180, Stereo, Sumi-Alpha, Tomahawk, og Zenit. 16

17 DuPont DP- klebemiddel Contact produktfakta Sammensetning Alkohol-etoksylat: 90 vektprosent Fyllstoffer: 10 vektprosent Alkohol-etoksylat Klebemiddel for tilsetning til ulike ugras- og vekstregulerende midler. Klebemiddel for tilsetning til følgende ugras- og vekstregulerende preparater: Ally 50 ST, CDQ ST, Express SX, Granstar Power, Gratil 75 WG, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 T, Titus WSB, klormekvatklorid-preparater og Reglone. informasjon om bruk Bruksområde DP-klebemiddel Contact kan brukes sammen med visse ugras- og vekstregulerende preparater i jord- og hagebruksvekster der dette er angitt på etiketten: Preparater innen gruppen sulfonylurea (for eks. Ally 50 ST, CDQ ST, Express SX, Granstar Power, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 T, Titus WSB, klormekvatklorid-preparater og Reglone (men ikke for nedsviing i potet). Følg de respektive preparaters etiketter for å se når klebemiddel anbefales. DP-klebemiddel Contact skal ikke tilsettes CCC (klormekvatklorid)-preparater når disse blandes med andre ugrasmidler enn Express og Harmony Plus 50 T. DP-klebemiddel Contact frarådes brukt i veksthuskulturer pga. fare for skade. Virkemåte DP-klebemiddel Contact minsker overflatespenningen i sprøytevæsken. Dermed minsker dråpestørrelsen og sprøytevæskens dekning og evne til å feste seg på bladene øker. Alt dette medfører at plantevernmiddelet virker mer effektivt. Spesielt merkes dette under tørre forhold ved ugrassprøyting, da ugraset utvikler tykt vokssjikt. Bruksrettledning Rist kannen før tilmåling Dosering i blanding med: CDQ ST Express / Express SX Granstar Power Harmony 50 SX / WSB Harmony Plus 50 T Ally 50 ST OBS! bare ved sprøyting mot gullkrage Andre sulfonylurea-preparater i korn /gras CCC (Klormekvatklorid)-preparater Reglone (ikke nedsviing i potet) Titus WSB Tillaging av sprøytevæske: DP-klebemiddel Contact per 100 l sprøytevæske: 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 100 ml 100 ml 1. Fyll tanken halvfull med vann. 2. Tilsett plantevern-/vekstregulerende middel etter at røreverket er satt i gang. 3. Fyll opp med vann og hell i tilmålt mengde DP-klebemiddel Contact til slutt. 4. Hold deretter røreverket i gang inntil sprøytingen er avsluttet. Produktet er tilsatt skumdemper. 17

18 DuPont Express SX ugrasmiddel produktfakta Bruksområde: Mot tofrøbladet ugras i vår- og høsthvete, bygg, havre, rug og rughvete, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr og korn med fangvekster av gras. Timotei-, engkvein- og bladfaksfrøeng samt i varig beite. Midlets bruk: Ugrasmiddel Registreringsnummer: Analyse: Tribenuron-metyl: 500 g/kg (50 % w/w), fyllstoffer: 500 g/kg Omregning mellem SX granulat og tabletter : 7,5 g Express SX = 1 tablet Express ST Formulering: Oppløselig granulat med DuPont SX -teknologi Virkemåtegruppe: HRAC B Behandlingsfrist: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal før 7 dager etter behandling. informasjon om bruk Bruksområde Express SX er tillatt brukt i vår- og høsthvete, bygg, havre, rug og rughvete, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med og uten korn som dekkvekst) og korn med fangvekster av gras. Timotei-, engkvein- og bladfaksfrøeng samt i varig beite. Virkeområde Express SX er et bredtvirkende ugrasmiddel mot tofrøbladet ugras. Virkning overfor ugras i korn Express SX har god virkning mot de fleste frøugras og enkelte tofrøblada rotugras i korn. Sen sprøyting, inntil begynnende blomsterknoppdannelse, gir fortsatt god virkning på arter nevnt under meget god virkning. Meget god virkning mot: Balderbrå Meldestokk Tunbalderbrå Då Oljevekster Vassarve Hønsegras Rødtvetann Åkerminneblom Linbendel Stivdylle Korsblomstra ugras Tilfredsstillende virkning mot: Haremat Vindeslirekne Ikke tilfredsstillende virkning mot: Jordrøyk Tungras Åkerstemorsblom Klemgemaure * Frøframspirte planter, hvis framspirt på sprøytetidspunktet Virkning overfor ugras i beite Meget god virkning mot: Balderbrå Gjetertaske Løvetann Engsoleie Krypsoleie Vassarve Tilfredsstillende virkning mot: Hundekjeks Ikke tilfredsstillende virkning mot: Engsyre Småsyre Stornesle (Brennesle) Høymole * Frøframspirte planter, hvis framspirt på sprøytetidspunktet Virkemåte Express SX er et systemisk herbicid som bekjemper de fleste frøugras i korn effektivt (se ovenfor). Express SX er hovedsakelig et bladherbicid. Den raske nedbrytningen av Express SX i jorda fører til at jordvirkningen er begrenset. Det virksomme stoffet, tribenuron-metyl, blir hurtig tatt opp gjennom ugrasets blad. Best virkning oppnås når ugraset er ungt og i god vekst. Ugrasplantenes vekst stanser raskt etter sprøyting. Ytterligere synlig virkning viser seg i løpet av 1-2 uker. Virkningen sees først i ugrasets vekstpunkt, deretter visner ugraset ned. Express SX virker ved lave temperaturer (fra 5 C), hvis ugraset er i aktiv vekst. Når sprøytevæsken har tørket inn på bladene, vil ikke regn redusere virkningen nevneverdig. 18

19 korn Resistens Express SX tilhører den kjemiske gruppen sulfonylurea HRAC gruppe: B. Resistens mot preparat tilhørende sulfonylurea-gruppen er kjent hos tilfeller av vassarve, samt enkeltstående tilfelle i balderbrå, då, linbendel, stivdylle og hønsegras i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til at naturlig resistente individ av en ugrasart oppformeres og blir dominerende med resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen som resultat. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling, skal Express SX eller midler med samme virkningsmekanisme brukes alene maksimalt 2 av 3 år. Det tredje året må det brukes/skiftes til et middel fra en kjemisk gruppe med en annen virkningsmekanisme eller tankblandes med denne eller ugrasharving. Dersom det alt er påvist resistens mot sulfonylurea på arealet, må Express SX ikke brukes, eller det må blandes med et preparat med en annen virkningsmekanisme som er effektivt mot denne/de aktuelle ugrasarten(e). Lysning i fargen Kornplantene kan under visse forhold få en forbigående lysere farge i 4-10 dager etter behandlingen. Forsøk og praktisk erfaring har vist at dette ikke har betydning for avlingen. Bruksrettledning Sprede - / klebemiddel Et godkjent sprede-/klebemiddel som DP-klebemiddel må alltid tilsettes sprøytevæsken når Express SX brukes alene. Dette forbedrer virkningen på ugras som er vanskelige å fukte. DP-klebemiddel må også tilsettes når Express SX blandes med Cycocel 750, Pirimor, Puma Extra, Starane 180/Tomahawk eller Sumi-Alpha. Sprøytevæsken tilsettes ml (0,025-0,05 l) DP-klebemiddel pr. 100 liter vann. Væskemengden bør være liter pr. dekar. Dosering i ulike kulturer: Faktorer som påvirker ugraseffektene og valg av dose Redusert dose Følsomme ugrasarter Kraftig konkurranse fra åkeren God jordfuktighet, sterk tilvekst Liten ugrasforekomst Små ugras Utviklet sprøyteteknikk Høy luftfuktighet (over 80%) Maksimal dose Mindre følsomme ugrasarter Tynnere åker Tørkestress Rikelig ugrasforekomst Stort ugras Dårlig sprøyteteknikk Lav luftfuktighet (under 80%) Kultur Sprøytetidspunkt Dose per dekar Merknader/kommentarer Vårkorn Maks dose Express SX per dekar og år i vårkorn: 1,5 g Best ugrasvirkning når ugraset har 2-4 varige blad. Kornet har da som regel også 2-4 blad. 1,0 (0,975)g 1,5 g per daa + 50 ml DP-klebemiddel per 100 l sprøytevæske Laveste dosering ved smått ugras og gode sprøyteforhold, høyeste dose hvis ugraset har mer enn 4 varige blad eller ved mye jordrøyk, tungras eller åkerstemorsblom Forekommer åkerdylle eller åkertistel utsettes sprøytetidspunktet til disse er på rosettstadiet til begynnende strekningsvekst (ca. 10 cm blomsterstengel). Ved stor forekomst av åkerdylle eller åkertistel anbefales å sprøyte med Express SX først mot frøugras, og supplere/flekksprøyte senere med et MCPA-preparat. Alternativt tankblandes minste dose Express SX og 130 ml av et MCPA-preparat, og sprøytetidspunktet utsettes. Rett sprøytetidspunkt er når rotugraset er på rosettstadiet med begynnende strekningsvekst (ca. 10 cm blomsterstengel) for å få tilfredsstillende virkning. Ved stor forekomst av klengemaure anbefales en tankblanding med Starane 180/Tomahawk. Høstkorn Maks dose Express SX per dekar og år i høstkorn: 1,875 g Best ugrasvirkning når ugraset har kommet i god vekst om våren. Temperaturen bør være over 5 C ved sprøyting 1,1 (1,125) 1,9 (1,875) g per daa + 50 ml DP-klebemiddel per 100 l sprøytevæske Laveste dosering kun ved smått ugras og gode sprøyteforhold, høyeste dose hvis ugraset har mer enn 4 varige blad eller ved mye tungras eller åkerstemorsblom 19

20 DuPont Express SX ugrasmiddel Bruksrettledning Frøeng av timotei, bladfaks og engkvein Maks dose Express SX per dekar og år i frøeng av timotei, bladfaks og engkvein: 1,5 g Om våren når graset er ca. 10 cm: Bruk 1,1 (1,125) 1,5 g Express SX per dekar) + normaldose sprede-/klebemiddel. Spesielt god virkning oppnås mot stor balderbrå, god virkning også mot vassarve og rødtvetann. Forbigående veksthemming av frøenga er vanlig ved vårsprøyting uten at dette gir negative utslag på høstetidspunkt og frøavling. Gjenlegg med gras og rødkløver til fôr eller gras til fangvekst Maks dose Express SX per dekar og år i gras- og rødkløvergjenlegg: 0,75 g Maks dose Express SX per dekar og år i gras til fangvekst: 1,125 g Beste sprøytetidspunkt er når kløveren har 1 trekopla blad. Se fig. Grasgjenlegg uten kløver sprøytes når graset er fullt framspirt med minst 2 blad. Kløverens utviklingsstadier. Frøbladstadie Spadebladstadie Ett trekopla blad Sprøyting kan foretas både i gjenlegg med gras eller gras + rødkløver til fôr med eller uten korn som dekkvekst. OBS! Express SX skal ikke brukes i eng til slått! I grasgjenlegg med eller uten kløver til fôr som skal slåes i gjenleggsåret er det risiko for stråforkorting ved sprøyting med Express SX. Gjenlegg med frøblanding inneholdende hvitkløver og alsikekløver frarådes sprøytet med Express SX. Gjenlegg og dosering Tilpass dosen til gjenlegget og ugrasforekomst i henhold til følgende: Gjenlegg Gras og rødkløver i blanding Grasgjenlegg uten kløver Gras til fangvekst raigras, hundegras) Dose per dekar 0,75 g + 50 ml MCPA-preparat per daa. NB! Ikke klebemiddel. 0,75 g per daa + 25 ml DP-klebemiddel per 100 l sprøytevæske. 1,1 (1,125) g per daa + 25 ml DP-klebemiddel per 100 l sprøytevæske. Ugraseffekter Dosene og dermed ugraseffektene er noe lavere enn de som er angitt for korn. Merk! Engsvingel i gjenlegg kan hemmes/tynnes, og Express SX anbefales ikke i engsvingelgjenlegg i reinbestand. Tilveksten stopper midlertidig opp og man kan ane en svakt lysegul farge på plantene. Rødkløveren kan også skades / hemmes. Engsvingel- og rødkløverplantene tar seg som regel igjen og vokser og utvikler seg normalt etter at dekkveksten er høstet og halmen berget. Den tilbakeholdende effekten på gjenlegget under dekkvekstens utvikling kan dessuten være en fordel om man har en svak utvikling av dekkveksten, da kløveren risikerer å vokse igjennom og skape problemer ved den kommende treskinga. Varig beite Maks dose Express SX per dekar og år i beite: 1,5 g Express SX kan sprøytes fra tidlig vår til sein høst forutsatt at ugraset er i vekst og innen blomstring av ugraset. Aktuell sprøytetid er 1-3 uker før avbeiting, men som regel er effekten best når bekjempelsen utføres ca. 14 dager etter en beitepussing. Se tabell: Sprøytetidspunkt Fra tidlig vår til sein høst, forutsatt ugraset i vekst. Dose per dekar 1,5 g per daa + 50 ml DP-klebemiddel per 100 l sprøytevæske. NB! Beitegraset kan temporært hemmes i veksten. Hvitkløveren kan veksthemmes sterkere og temporært uttynnes, men kommer seg igjen ved normale betingelser. 20

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ALLY SX NO 100G BKL K-33990 26/01/15 15:42 Page1 K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker,

Detaljer

SX UGRASMIDDEL. Sammensetning: Metsulfuron-metyl.(CAS: 74223-64-6) 111 g/kg Tribenuron-metyl...(CAS: 101200-48-0) 222 g/kg Fyllstoffer 667 g/kg

SX UGRASMIDDEL. Sammensetning: Metsulfuron-metyl.(CAS: 74223-64-6) 111 g/kg Tribenuron-metyl...(CAS: 101200-48-0) 222 g/kg Fyllstoffer 667 g/kg CDQ SX NO 100G BKL k-33570 20/02/14 10:14 Page1 K-33570/31402 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Inneholder tribenuronmetyl,

Detaljer

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE CDQ SX NO 100G BKL K-33977 20/01/15 09:24 Page1 K-33977/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Â ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst.

Detaljer

Ally Class 50WG CYAN NOIR K-39082/31503- NORWAY. ALLY CLASS NO 100G BKL K-39082.qxp 23/03/15 09:19 Page1. Nettoinnhold: 100 g

Ally Class 50WG CYAN NOIR K-39082/31503- NORWAY. ALLY CLASS NO 100G BKL K-39082.qxp 23/03/15 09:19 Page1. Nettoinnhold: 100 g ALLY CLASS NO 100G BKL K-39082.qxp 23/03/15 09:19 Page1 K-39082/31503- NORWAY - (COVER) PAGE 1 Ê ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning,

Detaljer

Ratio Super SX UGRASMIDDEL

Ratio Super SX UGRASMIDDEL RATIO SUPER SX NO 200G BKL K-33994 18/02/15 14:51 Page1 K-33994/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Inneholder tribenuron-metyl. Kan gi en allergisk reaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning,

Detaljer

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR F-00025/31712 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 4 % av produktet består av ingredienser med ukjent inhalasjonstoksisitet. Inneholder tribenuron-metyl.

Detaljer

Express Gold SX UGRASMIDDEL

Express Gold SX UGRASMIDDEL K-39843/31701 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder Tribenuron-metyl.

Detaljer

Nettoinnhold: 100 g. Express SX

Nettoinnhold: 100 g. Express SX 021123 K-29060 (12 pages) 23/02/11 16:50 Page1 K-29060/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger

Detaljer

CDQ SX UGRASMIDDEL Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : Nettoinnhold : 100 g K-39781/ NORWAY - (COVER) - PAGE 1

CDQ SX UGRASMIDDEL Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : Nettoinnhold : 100 g K-39781/ NORWAY - (COVER) - PAGE 1 K-39781/31611 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder Tribenuron-metyl.

Detaljer

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1 K-39084/31503 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Ê ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv I vann. Unngå

Detaljer

Gratil WG 75 NO E. Reg. nr.: Amidosulfuron Vannløselig granulat. 120 g

Gratil WG 75 NO E. Reg. nr.: Amidosulfuron Vannløselig granulat. 120 g Gratil WG 75 120 g Amidosulfuron Vannløselig granulat Sammensetning: Amidosulfuron... 750 g/kg Fyllstoffer... 250 g/kg Behandlingsfrist: Eng til surfôr eller beite: 7 dager Eng til høy: 21 dager I grasmark

Detaljer

600 g. Chekker er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Nettoinnhold: 600 g

600 g. Chekker er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Nettoinnhold: 600 g 600 g Amidosulfuron og Jodsulfuron Vannløselig granulat IRRITERENDE MILJØSKADELIG ADVARSEL Irriterer øynene Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Detaljer

LXXXXX NORW/4L. Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. 5 L

LXXXXX NORW/4L. Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. 5 L LXXXXX NORW/4L Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L LXXXXX

Detaljer

5 liter NO A EC 260. Mot soppsykdommer i korn. Reg nr

5 liter NO A EC 260. Mot soppsykdommer i korn. Reg nr 5 liter FARE Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. VED KONTAKT

Detaljer

100 g. Harmony Plus 50 SX UGRASMIDDEL K-39777/ NORWAY. Produksjonsnr./Produksjonsår: CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

100 g. Harmony Plus 50 SX UGRASMIDDEL K-39777/ NORWAY. Produksjonsnr./Produksjonsår: CYAN MAGENTA JAUNE NOIR K-39777/31611 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder Tribenuron-metyl,

Detaljer

Granstar Power Ugrasmiddel

Granstar Power Ugrasmiddel 021182 K-29093-12pages 21/02/11 10:11 Page1 K-29093/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Nettoinnhold: Reg. Nr. 2010. 31 Avgiftsklasse 2 Tilvirker: DuPont International Operations Sàrl. P.O. Box 50 2, Chemin

Detaljer

Nettoinnhold: 1090 g. Granstar. Tribenuron-metyl og mekoprop-p Vannløselige granulater. Mot tofrøbladet ugras i korn uten gjenlegg.

Nettoinnhold: 1090 g. Granstar. Tribenuron-metyl og mekoprop-p Vannløselige granulater. Mot tofrøbladet ugras i korn uten gjenlegg. 021182 K-29093-12pages 21/02/11 10:11 Page1 K-29093/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Farlig ved svelging. Irriterer øynene og luftveiene. Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer;

Detaljer

Express SX UGRASMIDDEL

Express SX UGRASMIDDEL K-39785/31611 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann

Detaljer

Sesonginformasjon Hussar OD Atlantis WG

Sesonginformasjon Hussar OD Atlantis WG Sesonginformasjon 2012 Hussar OD Atlantis WG TA GRASUGRASET PÅ ALVOR Grasugras trives svært god på tettpakket og oksygenfattig jord, og dominerer ofte på vendeteigen og andre steder der jorden har pakkeskader.

Detaljer

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover - Front Page Cover Page 1 Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. DowAgroSciences PRIMUS * Suspensjonskonsentrat Mot tofrøbladet ugras i korn og grasfrøeng Sammensetning: Florasulam

Detaljer

PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet!

PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet! PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet! Protiokonazol er hjørnesteinen i en effektiv soppbekjempelse. Velg sprøytestrategi ut fra hvilke soppsjukdommer som er vanlige i åkeren,

Detaljer

Comet Pro 5 L. Pyraklostrobin - Emulsjonskonsentrat. Mot soppsjukdommer i korn. = Registrert varemerke tilhørende BASF 81091244 NO 1094

Comet Pro 5 L. Pyraklostrobin - Emulsjonskonsentrat. Mot soppsjukdommer i korn. = Registrert varemerke tilhørende BASF 81091244 NO 1094 Comet Pro Pyraklostrobin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsjukdommer i korn. Sammensetning: Pyraklostrobin... 200 g/l (24 % w/w) Formuleringsstoffer: Solvent nafta, tung aromatisk og etoksilert, propoksilert

Detaljer

DowAgroSciences ARIANE * S

DowAgroSciences ARIANE * S FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprytetåke, skal halvmaske

Detaljer

Værforhold. opptak via røttene. BRUKSRETTLEDNING. på Mero eller Renol per daa. Bruk 15-30 l vann per daa! RESISTENS.

Værforhold. opptak via røttene. BRUKSRETTLEDNING. på Mero eller Renol per daa. Bruk 15-30 l vann per daa! RESISTENS. Page 1 Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse KLIMAETS PÅVIRKNING Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp,

Detaljer

GOLTIX 5 KG. Ugrasmiddel

GOLTIX 5 KG. Ugrasmiddel 5 KG FELLGONO5KG/02/A Productname Goltix FELLGOLNO5KG/02/A Label dimensions 376 x 244 (hxw) Name Taco Plinck Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Detaljer

Jodsulfuron Konsentrat løst i olje

Jodsulfuron Konsentrat løst i olje 500 ml Jodsulfuron Konsentrat løst i olje Hussar OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Sammensetning: Jodsulfuron... 100 g/ l Mefenpyrdietyl...

Detaljer

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ??

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ?? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

UN liter. Front Page

UN liter. Front Page Front Page 1 liter Jodsulfuron + mesosulfuron Konsentrat løst i olje Hussar Plus OD er tillatt brukt mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Sammensetning:

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L REG. NR

Nettoinnhold: 5 L REG. NR L1017573 NORW/1U PPE 4062638 Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjen-legg, samt grasfrøeng. Sammensetning: Trineksapaketyl

Detaljer

UN 3082. 1 liter. Back Page Front cover. Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre!

UN 3082. 1 liter. Back Page Front cover. Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Back Page Front cover 1 liter Amidosulfuron og Jodsulfuron Konsentrat løst i olje Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Detaljer

Fokus på grasugras og insekter i korn

Fokus på grasugras og insekter i korn Produktinformasjon våren 2013 Fokus på grasugras og insekter i korn Riktig strategi mot grasugraset Virketabell for Hussar OD, alene og i blanding Gunstig formulering og god teknikk sikrer resultatet Vi

Detaljer

600 g NO05446405H. Reg.nr. 2006.20.14. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.: NO05446405H 297x150 mm 4942d 34-4322/2122

600 g NO05446405H. Reg.nr. 2006.20.14. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.: NO05446405H 297x150 mm 4942d 34-4322/2122 Back Page 600 g Mot ugras i hvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i bygg eller havre! Sammensetning: Mesosulfuron...30 g/kg Jodsulfuron...6 g/kg Mefenpyrdietyl...90 g/kg Mesosulfuron og Jodsulfuron Vannløselig

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L L NORW/10Q PPE

Nettoinnhold: 5 L L NORW/10Q PPE L168541 NORW/10Q PPE 4016989 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Sammensetning: Cyprodinil 250 g/l Propikonazol 62,5 g/l Irriterer luftveiene. Meget giftig for vannlevende

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L REG. NR

Nettoinnhold: 5 L REG. NR L1014620 NORW/10T PPE 4058555 Pinoksaden - emulsjonskonsentrat Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras og hirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning:

Detaljer

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete Attribut Twin Norge Attribut Twin - Sammensetning Attribut SG Propoxykarbazon 700 g / kg ALS- hemmer Opptas gjennom jord og blad Hussar 100 OD Jodsulfuron

Detaljer

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras.

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras. SPRØYTING MOT PROBLEMUGRAS I KORN UTEN GJENLEGG! Ta en innsats mot problemugras Bruk fjoråret og legg opp en strategi for årets ugrasbekjemping. Hadde man spesielle problemugras, så er det kanskje aktuelt

Detaljer

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742 L162697 NORW/12P PPE 356742 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo

Detaljer

Front Page. Jodsulfuron Konsentrat løst i olje. 500 ml NO E. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.

Front Page. Jodsulfuron Konsentrat løst i olje. 500 ml NO E. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no. Front Page Sammensetning: Jodsulfuron... 100 g/ l Mefenpyrdietyl... 300 g/ l Fyllstoffer... 730 g/ l 500 ml Jodsulfuron Konsentrat løst i olje Hussar OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete,

Detaljer

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting. FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. STARANE * 180 DowAgroSciences Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Front Page UN Jodsulfuron Konsentrat løst i olje 500 ml. Reg. nr.: Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for

Front Page UN Jodsulfuron Konsentrat løst i olje 500 ml. Reg. nr.: Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for Front Page Sammensetning: Jodsulfuron... 100 g/ l Mefenpyrdietyl... 300 g/ l Fyllstoffer... 730 g/ l ADVARSEL Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes

Detaljer

Base page. Jodsulfuron og Diflufenikan. Konsentrat løst i olje

Base page. Jodsulfuron og Diflufenikan. Konsentrat løst i olje Base page 5 liter Hussar Tandem OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Sammensetning: Jodsulfuron... 10 g/ l Diflufenikan... 150 g/ l FARE Irriterer

Detaljer

Soppmidler i korn 2013

Soppmidler i korn 2013 Soppmidler i korn 213 Comet Protiokonazol bredtvirkende i hvete og bygg + Comet Spragleflekk Byggrust Fusarium Byggmjøldogg Byggbrunflekk Hvetebladprikk 5 4 3 2 1 Källa: Bekämpningsrekommendationer. Svamper

Detaljer

Xpro. En sterk familie av nye soppmidler i korn

Xpro. En sterk familie av nye soppmidler i korn Xpro En sterk familie av nye soppmidler i korn Xpro - et skritt videre! Inneholder to aktive stoffer med unik synergi. Ny formuleringstype forsterker virkningen av begge aktivstoffene. Virker mot de viktigste

Detaljer

190mm. 152mm. Primus 250 WG UGRASMIDDEL

190mm. 152mm. Primus 250 WG UGRASMIDDEL 190mm Page 1 10mm 15mm Vannløselig granulat Mot tofrøbladet ugras i korn med og uten grasgjenlegg, grasfrøeng og gras til fôr i eng og beite. Sammensetning: Florasulam 250 g/kg Primus 250 WG 8mm 2mm No

Detaljer

Nye produkter i korn Forebygging av resistens

Nye produkter i korn Forebygging av resistens Nye produkter i korn Forebygging av resistens Planteverndag Viken 27.5.2016 Anne G. Kraggerud Produktsjef plantevern Ny produkter i 2016 Tomahawk 200 Attribut Twin Aviator Xpro Trimaxx Moddus Start Ranman

Detaljer

OD 240. 3 liter NO79707355A. Tiakloprid Oljebasert dispersjon. Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner,

OD 240. 3 liter NO79707355A. Tiakloprid Oljebasert dispersjon. Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, 3 liter Tiakloprid Oljebasert dispersjon Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål. = Reg. varemerke for Ristes kraftig

Detaljer

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries Hussar Tandem OD - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Hussar Tandem Norgesfôr 03.02.2014 Svein Bakken Hussar Tandem nye muligheter Hussar Tandem er et helt nytt konsept i Norge Sikker effekt på fram-

Detaljer

600 g PMR: NO G. Bayer CropScience DK NO G. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server. Country: NO Colour: CMYK

600 g PMR: NO G. Bayer CropScience DK NO G. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server. Country: NO Colour: CMYK Page 6 (Front Cover) 600 g Mot ugras i hvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i bygg eller havre! Sammensetning: Mesosulfuron...30 g/kg Jodsulfuron...6 g/kg Mefenpyrdietyl...90 g/kg IRRITERENDE MILJØSKADELIG

Detaljer

SOPPMIDDEL. Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug

SOPPMIDDEL. Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug Bumper 25 EC Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug SOPPMIDDEL Virksomt stoff: Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%)

Detaljer

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Ugras i korn våren 2015 Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Mot en allsidig ugrasflora i vårhvete gir Hussar Tandem OD det lille ekstra mot resistent tofrøbladet ugras og grasugras tidlig

Detaljer

TRIMAXX TRIMAXX. Vekstregulator. Vekstregulator NORWAY

TRIMAXX TRIMAXX. Vekstregulator. Vekstregulator NORWAY TRIMAXX TRIMAXX Vekstreguleringsmiddel mot legde i høst- og vårhvete, bygg, havre, rug og rughvete med og uten gjenlegg og i timoteifrøeng. Virksomst stoff: trineksapaketyl 175 g/l (17,3 vikt-%) Formulering:

Detaljer

Granstar Power? - + + - - + +?

Granstar Power? - + + - - + +? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

Primus. 202mm. 98mm. Page 1

Primus. 202mm. 98mm. Page 1 Page 1 Mot tofrøbladet ugras i høstkorn, vårkorn med og uten grasgjenlegg, frøeng 1. og 2. engår samt eng og beite Formulering: Suspensjonskonsentrat Sammensetning: Florasulam 50 g/liter Fyllstoffer 980

Detaljer

Ariane S PAGE 1 P

Ariane S PAGE 1 P PAGE 1 Fluroksypyr + klopyralid + MCPA emulsjon Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg og raigras med eller uten korn som dekkvekst og i grasfrøeng, samt gras i grøntanlegg Sammensetning: Fluroksypyr

Detaljer

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter Godkjent til sesongen 2014 Godkjent til bruk i følgende kulturer: Kjernefrukt og steinfrukt Grønnsaker og prydplanter Godkjent Off-Label til bruk i følgende

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm Front page cover PAGE 1 45mm 17mm FORSIKTIGHETSREGLER Benytt vernehansker av nitril, øyevern, og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Page 1. Det bør gå dager mellom sprøyting med Puma Extra og eventuelle andre ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra.

Page 1. Det bør gå dager mellom sprøyting med Puma Extra og eventuelle andre ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Front page 5 liter Mot floghavre, spillkorn av havre og hirser i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Sammensetning: Fenoksaprop-P-etyl... 69 g/l Aromatiske hydrokarboner... 350 g/l Mefenpyr dietyl...

Detaljer

Comet. Pyraklostrobin - Emulsjonskonsentrat

Comet. Pyraklostrobin - Emulsjonskonsentrat Comet Pyraklostrobin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsjukdommer i korn. Sammensetning: Pyraklostrobin... 250 g/l (24 %) Formuleringsstoffer: Solvent nafta, tung aromatisk og etoksilert, propoksilert fettalkohol

Detaljer

Pixxaro EC. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : B. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL

Pixxaro EC. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : B. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Bladherbicid mot ugras i høst- og vårkorn: hvete, spelt, bygg, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre. Formulering: Emulsjonskonsentrat Sammensetning: halauksifen-metyl

Detaljer

Pyraklostrobin - Emulsjonskonsentrat

Pyraklostrobin - Emulsjonskonsentrat Comet Pro Pyraklostrobin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsjukdommer i korn. Sammensetning: Pyraklostrobin... 200 g/l (24 %) Formuleringsstoffer: Solvent nafta, tung aromatisk og etoksilert, propoksilert

Detaljer

165 g. Langtidsvirkende mot ugras Vannløselig granulat UGRASMIDDEL. Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK. Page 16 (Front cover)

165 g. Langtidsvirkende mot ugras Vannløselig granulat UGRASMIDDEL. Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK. Page 16 (Front cover) Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK LABMC_4940_A_PacTec (17pages) UGRASMIDDEL Langtidsvirkende mot ugras Vannløselig granulat Til total ugrasbekjempelse av en- og tofrøblada ugrasarter i juletrefelt av

Detaljer

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Litt om årsakene til dårlig ugrasvirkning Hvor stort er problemet med resistens? Hvorfor har det oppstått? Hva

Detaljer

Page 1. BRUKSOMRÅDE Consento SC 450 er tillatt brukt mot potettørråte

Page 1. BRUKSOMRÅDE Consento SC 450 er tillatt brukt mot potettørråte Front page SC 450 Fenamidon og Propamokarb Mot tørråte i poteter. Sammensetning: Fenamidon...75... 75 g/l Propamokarb...375... 375 g/l Fyllstoffer...653...653 g/ ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning,

Detaljer

Granstar Power? - - + + - - - +? + + Ratio Super SX + (+) (+) + + + + + +??

Granstar Power? - - + + - - - +? + + Ratio Super SX + (+) (+) + + + + + +?? Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig varig skade.

Detaljer

5 L ADAMA France S.A.S. Soppmiddel. Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer

5 L ADAMA France S.A.S. Soppmiddel. Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Bumper 25 EC Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer For bruk i bygg, havre, hvete og rug, som angitt i bruksanvisningen. Virksomt stoff: Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Formulering:

Detaljer

Resultater fra middelprøvingen

Resultater fra middelprøvingen 160 O. Elen & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (1) Resultater fra middelprøvingen Oleif Elen 1) & Unni Abrahamsen 2) / oleif.elen@planteforsk.no 1) Planteforsk Plantevernet, 2) Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L1005681 NORW/12S PPE 4046978

Nettoinnhold: 1 L L1005681 NORW/12S PPE 4046978 LIQUID, N.O.S., (TRINEXAPAC-ETHYL) L1005681 NORW/12S PPE 4046978 Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg,

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L NORW/11P PPE

Nettoinnhold: 1 L L NORW/11P PPE L161336 NORW/11P PPE 351285 Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt frøeng av timotei, engsvingel, rødsvingel,

Detaljer

Nettoinnhold: 3 L L NORW/5V PPE

Nettoinnhold: 3 L L NORW/5V PPE L1030415 NORW/5V PPE 4081694 Fludioksonil - suspensjonskonsentrat Mot sopp på gras på golfbaner og i grøntanlegg. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Fludioksonil 125 g/l, fyllstoffer 937

Detaljer

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn Planteverndagen 2017 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Utvikling av vanskelige ugras i vår og høstkorn Vanskelige ugras: Gjør

Detaljer

Front page. Etefon-løsning. Løselig konsentrat

Front page. Etefon-løsning. Løselig konsentrat Front page 5 liter Til vekstregulering i bygg, vårhvete, høsthvete og rug med og uten gjenlegg og til frukttynning i eple og pære. Sammensetning: Etefon... 480 g/l Løsningsmidler... 731 g/l FARE Etefon-løsning

Detaljer

Attribut Twin Gjennestad Attribut Twin Norge

Attribut Twin Gjennestad Attribut Twin Norge ttribut Twin Gjennestad 03.04.2017 ttribut Twin Norge ttribut Twin erfaringer 2016 Godt tatt mot i markedet Tørre forhold ved behandling ikke gunstig for produktet. Ligger det vare på lager hos sluttbruker?

Detaljer

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Penkonazol 100 g/l, cyklohexanon 100 g/l, emulgatorer 120 g/l, fyllstoffer 660 g/l

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Penkonazol 100 g/l, cyklohexanon 100 g/l, emulgatorer 120 g/l, fyllstoffer 660 g/l LIQUID, N.O.S., (PENCONAZOLE) L1010844 NORW/06T PPE 4053556 Penkonazol - emulsjonskonsentrat Mot meldugg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat,

Detaljer

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. L1005683 NORW/12S PPE 4046981 Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l, fyllstoffer 250 g/l

Detaljer

1 L. Nettoinnhold: 1 L

1 L. Nettoinnhold: 1 L L1027342 NORW/1V PPE 4075050 Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt frøeng av timotei, engsvingel,

Detaljer

Coragen 20 SC. klorantraniliprol / insektmiddel fra DuPont. Formulering: suspensjonskonsentrat. Mot rognebærmøll i eple

Coragen 20 SC. klorantraniliprol / insektmiddel fra DuPont. Formulering: suspensjonskonsentrat. Mot rognebærmøll i eple 051047 K-23609-8 pages (Ouverture a droite) 27/05/10 11:49 Page 1 K-23609/31005 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt

Detaljer

Comet 5 L. Pyraklostrobin - Emulsjonskonsentrat

Comet 5 L. Pyraklostrobin - Emulsjonskonsentrat Comet Pyraklostrobin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsjukdommer i korn. Sammensetning: Pyraklostrobin... 250 g/l (24% w/w) Formuleringsstoffer: Solvent nafta, tung aromatisk og etoksilert, propoksilert fettalkohol

Detaljer

Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter

Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter Fundamentet i en potetåker fri for ugras Virketabell Fenix og Sencor Consento nytt navn samme produkt Vi har løsningen

Detaljer

Starane 333 HL. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : A. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL

Starane 333 HL. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : A. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Mot ugras i vår- og høstkorn, med eller uten grasgjenlegg til fôr, samt fôrmais. Starane HL skader kløver og andre belgvekster. Formulering: Suspo-emulsjon (SE)

Detaljer

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. L154894 NORW/3P PPE 325517 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Les alltid etiketten nøye før anvenning. Product

Detaljer

CLEAVE. Ugrasmiddel ANECLVNO5LT/03/A T5423A/03

CLEAVE. Ugrasmiddel ANECLVNO5LT/03/A T5423A/03 CLEAVE Ugrasmiddel Sammensetning: Florasulam 2,5 g/l (0,25 vikt-%) Fluroksypyr-1-metylheptylester 144 g/l (14.2 vikt-%) Andre forhold/tema av betydning for klassifisering og merking solvent nafta (tung

Detaljer

Zypar. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : A. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL

Zypar. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : A. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL Front page cover PAGE 1 Bladherbicid mot ugras i høst- og vårkorn hvete, bygg, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre. Formulering: Oljedispersjon. Blandes godt før bruk. Sammensætning: halauksifen-metyl

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm Front page cover PAGE 1 45mm FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Comet Plus 5 L. = Registrert varemerke tilhørende BASF xxxxx NO 1104

Comet Plus 5 L. = Registrert varemerke tilhørende BASF xxxxx NO 1104 Comet Plus Pyraklostrobin + fenpropimorf Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer i korn Sammensetning Pyraklostrobin.... 100 g/l Fenpropimorf... 375 g/l Tung aromatisk solvent nafta... 36,9% w/w FARE Farlig

Detaljer

1 KG L NORW/12P PPE

1 KG L NORW/12P PPE L162791 NORW/12P PPE 356994 Pirimikarb - vannløselig granulat Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names

Detaljer

L138769 Cyprodinil + fludioxonil granulat 1 KG

L138769 Cyprodinil + fludioxonil granulat 1 KG L138769 NORW/10L Cyprodinil + fludioxonil granulat Mot soppsjukdommer i jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær og bjørnebær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur- og søtkirsebær,

Detaljer

Aklonifen. Front page. Reg.nr PMR: NO B. Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for

Aklonifen. Front page. Reg.nr PMR: NO B. Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for NO84937541B Front page Aklonifen Suspensjonskonsentrat 5 liter Mot frøugras i poteter, gulrot, erter, løk, dill og kruspersille/ bladpersille. Sammensetning Aklonifen............................ 600 g/l

Detaljer

Strategier soppbekjempelse 2016

Strategier soppbekjempelse 2016 Strategier soppbekjempelse 2016 Harald Solberg www.nlrinnlandet.no Årets situasjon Store avlinger generelt lite sjukdom 2015 Mye pløying planterester i hovedsak godt tildekket Halmbrenning sjukdom finnes

Detaljer

Autorisasjonskurs 2015

Autorisasjonskurs 2015 2015 Foto: N. Bjugstad, NLH Hva er et plantevernmiddel? Definisjon - plantevernmidler I Plantevernmidler er stoffer, preparater eller organismer som: Verner kulturplanter mot eller bekjemper skadegjørere

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane XL

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane XL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Benytt vernehansker av nitril, øyevern, og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av aerosoler,

Detaljer

Nettoinnhold: 10 KG. Behandlingsfrist REG. NR Potet: 7 dager. Kepaløk og sjalottløk: 14 dager

Nettoinnhold: 10 KG. Behandlingsfrist REG. NR Potet: 7 dager. Kepaløk og sjalottløk: 14 dager L1014757 NORW/11T PPE 4058696 Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Metalaksyl-M 38,8 g/kg, mankozeb 640,0

Detaljer

Nettoinnhold: 10 KG L NORW/12Q PPE

Nettoinnhold: 10 KG L NORW/12Q PPE L169870 NORW/12Q PPE 4018647 Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Sammensetning: Metalaksyl-M 38,8 g/kg Mankozeb 640,0 g/kg Kan gi allergi ved hudkontakt.

Detaljer

375 g. Base Page. MaisTer er tillatt brukt mot ugras i fôrmais (ensilasjemais, kolbemais og kjernemais), juletrær og planteskoler.

375 g. Base Page. MaisTer er tillatt brukt mot ugras i fôrmais (ensilasjemais, kolbemais og kjernemais), juletrær og planteskoler. Base Page ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 10

Detaljer

Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162216 NORW/11P PPE 354799

Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162216 NORW/11P PPE 354799 L162216 NORW/11P PPE 354799 Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Detaljer

CLEAVE 5 L. Ugrasmiddel ANECLVNO5LT/01/A T5423A/01

CLEAVE 5 L. Ugrasmiddel ANECLVNO5LT/01/A T5423A/01 CLEAVE Ugrasmiddel Sammensetning: Florasulam 2,5 g/l (0,25 vikt-%) Fluroksypyr-1-metylheptylester 144 g/l (14.2 vikt-%) Formulering: Suspo-emulsjon (SE) Registreringsnummer: 2017.3 Avgiftsklasse: 1 L Virkmåte:

Detaljer

Starane XL PAGE 1 P UGRASMIDDEL. 245mm

Starane XL PAGE 1 P UGRASMIDDEL. 245mm PAGE 1 Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekser av gras, eng og beite uten belgvekster, gras til grøntanlegg og frøeng Formulering: Fluroksypyr

Detaljer

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/02T PPE

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/02T PPE L1007548 NORW/02T PPE 4048969 Cyprodinil + fludioksonil Granulat Mot soppsjukdommer i jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær og bjørnebær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur-

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L REG. NR UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (DIFENOCONAZOLE AND MANDIPROPAMID)

Nettoinnhold: 5 L REG. NR UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (DIFENOCONAZOLE AND MANDIPROPAMID) L1028173 NORW/2V PPE 4076096 Mandipropamid + difenokonazol - suspensionskonsentrat Mot soppsykdommer i potet Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Mandipromid 250 g/l, Difenokonazol 250g/l,

Detaljer

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen Sprøyting i gjenleggsåret er en god investering i enga, og gjør man det rett, så legger det grunnlaget for grasavlinger

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr

Vekstnytt korn og potet Nr Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 2 13.05.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer