2MOBO / Årsmelding / 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2MOBO / Årsmelding / 2006"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2006

2 2MOBO / Årsmelding / 2006 OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE ADMINISTRASJON STYRET Medlemmer: Valgt Kjell H Danielsen, styreleder 2006 Marit Seljeseth Stokke, nestleder 2006 Per Ørnulf Andersen 2005 Karstein Fauskanger 2005 Line Sandøy Hjelle 2006 Grete Marie Eikebu, komm.s representant 2003 Aud Brunvoll, ansattes representant 2006 Varamedlemmer: 1. Leif Sverre Hoel Aud Talset Arnfinn Olsen Einar Andersen 2006 Randi Thomassen, komm.s representant 2003 Margunn Øverås, ansattes representant 2006 VALGKOMITÉEN Medlemmer: Geir Hammerø, boende 2006 Oddrun Beyer Holm, boligsøkende 2006 Line Sandøy Hjelle, oppnevnt av styret 2006 Varamedlemmer: Britt Inger Aarønes, boende 2006 Tore Folke-Olsen, boligsøkende 2006 Marit Seljeseth Stokke, oppnevnt av styret 2006 Regnskapsavdeling Teknisk avdeling Regnskapsavdeling Grethe Grøvdal Avdelingleder Randi Brokstad Aud Kari Dahle Heidi Rishaug Karina Viken Hilde Talseth Vilnes Merete Stavik (ikke på bildet) Teknisk avdeling Bjarne Fr. Vatne Avdelingsleder Geir Helge Ugelstad Kenneth Malmedal Arve Hatle Margunn Øverås (ikke på bildet) Salgs-/adm.avdeling Evy Strømme Avdelingleder June Vestad Randi Hollingen Gro Bjørnarheim Østby Jan Egil Fornes Aud Brunvoll Marianne Flydahl Kjersti Harnes Ingebjørg Halås Kathrine Wolff Ida C Svae (vikar) Salgs-/adm. avdeling

3 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAGS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2006 STYRETS ÅRSBERETNING Møre og Romsdal Boligbyggelags (MOBO) hovedvirksomhet er å skaffe medlemmene bolig. Dette skjer gjennom nybygging og eiendomsmegling. Økonomisk og teknisk boligforvaltning er også en del av MOBO s hovedvirksomhet. MOBO har også forretningsførsel og driftsansvar for Molde Barnehager AL (MoBarn), MOBO Servicesentral og forretningsførsel for boligstiftelser, boligsameier og aksjeselskap. MOBO har kontor i Molde kommune, og driver sin virksomhet i kommuner i Møre og Romsdal. MOBO s styre består av 4 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. MOBO følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved ansettelser og valg av tillitsvalgte. MEDLEMMER 2006 Brutto tilgang medlemmer 515 Utmeldelser 296 Netto tilgang medlemmer 219 Antall medlemmer 6725 GARANTI EIENDOMSMEGLING, MOLDE GARANTI Eiendomsmegling, Molde hadde i ,4% markedsandel for omsetning av alle typer boliger i Molde kommune. GARANTI Eiendomsmegling, Molde hadde i % markedsandel for salg av tilsluttede borettslagsleiligheter. Tallene viser at den harde konkurransen har gitt seg utslag i en fallende markedsandel for tilsluttede borettslagsleiligheter, men også at GARANTI Eiendomsmegling, Molde er den klart største eiendomsmegleren av boliger i sitt område. OMSETNING AV BRUKTE BORETTSLAGSLEILIGHETER I 2006 ble det omsatt 239 tilknyttede borettslagsleiligheter (248 i 2005). (Nye leiligheter er ikke med i dette tallet.) Gjennomsnittsprisen (innskudd) på leiligheter var kr mot kr i Dette er en økning på 21%. Gjennomsnittlig reell pris (innskudd + andel av gjeld) var kr mot kr i Dette er en økning på 24%. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var i 2006 kr mot kr i Dette er en økning på 25,7%. BYGGEPROSJEKTER I 2006 ferdigstilte MOBO 31 nye leiligheter. Dette er noe under gjennomsnittet for de siste årene. MOBO har valgt å engasjere seg flere i sentrumsnære prosjekter i Molde, og det tar lenger tid å få disse prosjektene byggeklare. 3 MOBO / Årsmelding / 2006 FORVALTNINGSVIRKSOMHETEN Pr. 31. desember 2006 var det 80 borettslag, stiftelser, aksjeselskap og sameier, samt MoBarn som hadde MOBO som forretningsfører. Samlet består disse av 3025 boliger og 10 barnehager med 520 barn. Antall boliger under forvaltning har økt med 54 i forhold til GARANTI EIENDOMSMEGLING GARANTI Eiendomsmegling er en meglerkjede eid av 35 boligbyggelag med 48 kontorer. Kjeden har som formål å utvikle og eie et felles markedsførings- og salgskonsept for medlemmene, samt å markedsføre boligbyggelagenes eiendomsmeglervirksomhet. MOLDE Farstadplassen Borettslag er tredje byggetrinn i Hatlelia Øst. Prosjektet har bydd på planleggingsmessige utfordringer, og vil bli bygd som såkalte punkthus. Det blir bygd 6 slike hus med til sammen 29 leiligheter. Alle leilighetene er solgt, og innflytting blir i november Kjerringlehola Borettslag på Bolsøya vil bestå av 12 leiligheter. 6 leiligheter er innflyttet, og de siste 6 leilighetene blir ferdigstilt sommeren Kirkebakken 16 Borettslag med 6 leiligheter ble påbegynt i januar 2006, og ferdigstilt 1. november Boråsvegen Terrasse er et aksjeselskap der MOBO eier 50%. Selskapet har kjøpt Forsvarets eiendom i Frænavegen/Boråsvegen, og vil bygge 38 leiligheter på området. En lang reguleringsprosess ble avsluttet våren Moldelivegen 45 er kjøpt av Molde kommune. Det arbeides med reguleringsplan og forslag om å bygge en ny blokk med 14 leiligheter. Innskudd Reell pris Kvadratmeterpris Gjennomsnittlig reell pris (innskudd + andel av gjeld). Gjennomsnittlig kvadratmeterpris.

4 4MOBO / Årsmelding / 2006 MOBO har inngått en avtale med Bolsøy Helselag om å kjøpe resten av Symra-eiendommen med eksisterende bygninger. MoBarn vil fortsatt drive barnehage i hovedbygningen. FRÆNA Dalelia barnehage i Elnesvågen er under bygging, og vil bli ferdigstilt i august Barnehagen vil få 72 plasser. SYKKYLVEN Stororen Borettslag med 8 leiligheter er under bygging. MOBO skal stifte borettsalget og blir forretningsfører. Dette blir det tredje borettslaget MOBO blir forretningsfører for i Sykkylven. ÅLESUND Grønmyra Borettslag i Spjelkavika i Ålesund bygges i samarbeid med Atrium Boliger. Borettslaget består av 27 leiligheter fordelt på 3 bygg med heis i hvert bygg. Byggingen startet i februar 2006, og borettslaget blir ferdigstilt i mars ANDRE SELSKAPER ROMSDALSGATA 8-10 EIENDOM AS MOBO er medeier i Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS sammen med Hammerø & Storvik AS og Geovest-Haugland AS. Selskapet eier tomter/bygning i Romsdalsgata 8 og 10 og har som målsetting å bygge et kombinert forretnings-/parkerings- og boligbygg. Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS er en videreføring av tidligere MOBO Eiendom AS. Reguleringsplanen for området er godkjent, og det arbeides med leietakere/kjøpere til næringsdelen. BORÅSVEGEN TERRASSE AS MOBO eier 50% av selskapet. Den andre halvparten eies av EBIT AS. ØVRE EIKREM BOLIGER AS Selskapet eies med 50% hver av Nordbohus Molde AS og MOBO. Øvre Eikrem Boliger AS har kjøpt et småbruk/tomteområde på Eikrem. MOLDE UTVIKLING AS Selskapet eies med en tredjedel hver av Angvik Eiendom AS, Planor Bolig AS og MOBO. Selskapet skal erverve, eie og utvikle bolig- og næringseiendommer. MOLDE BYUTVIKLING AS Molde Byutvikling AS eies av MOBO og 7 andre selskaper, og ble etablert i Molde Byutvikling har kjøpt Hotell Molde og tomt med den gamle Esso-stasjonen på Gørvelplassen. Selskapet ønsker å være med på den utviklingen som skal skje på Gørvelplassen med utbygging av boliger, parkeringshus, kulturbygg og opparbeidelse av et offentlig byrom. ELVEGATA 9-11 AS MOBO eier 50% av selskapet. Den andre halvparten eies av Planor Bolig AS. Selskapet ble etablert i Elvegata 9-11 AS har kjøpt 3 hus i Elvegata. Planene er å rive disse husene og bygge moderne leiligheter i området. MOBO SERVICESENTRAL Sameiet MOBO Servicesentral ble etablert i 1998 for å kunne yte vaktmestertjenester til sameierne. Ved utgangen av 2006 hadde MOBO Servicesentral 49 sameiere. MOBO er sameier i MOBO Servicesentral, og utfører lønningsarbeid og forretningsførsel for sameiet. BARNEHAGER Molde Barnehager A/L (MoBarn) består av 9 barnehager med 520 barn i hel eller delt plass. Det er ansatt ca. 100 personer i barnehagene. MOBO har arbeidet med opptak, lønningsarbeid, personalsaker og forretningsførsel for MoBarn. MOBO utfører også de samme oppgavene for Mårskrenten barnehage som eies av Mårskrenten Borettslag. NBBL MOBO er andelseier i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), som er boligbyggelagenes bransjeorganisasjon. GARANTI EIENDOMSMEGLING GARANTI er Boligsamvirkets meglerkjede, og er organisert som et andelslag der MOBO er medeier. BBL DATAKOMPETANSE AS BBL Datakompetanse AS eies av de boligbyggelagene som benytter datasystemet Hårfagre med 1 aksje hver. BBL Datakompetanse AS har driftsansvaret for Hårfagre-systemet på vegne av boligbyggelagene. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET MOBO er underlagt forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). MOBO forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag. Også borettslag og boligsameier er å anse som virksomheter i lovens forstand og omfattes av internkontrollforskriften for fellesområdene. MOBO påtar seg oppdrag for boligselskapene innenfor dette området i samråd med styrene i det enkelte selskap. Korttidssykefraværet i MOBO var i gjennomsnitt for 2006 på 2,2% (1,1% i 2005). Det samlede fraværet var 8,2% (3,6% i 2005). Det var ingen personskader i MOBO i 2006.

5 REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen om fortsatt drift og det er ingen forhold som skulle tilsi noe annet. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av boligbyggelagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet viser et overskudd på kr ,- etter skatt. Kr ,- overføres til annen egenkapital. SLUTTORD I forhold til 2005 har MOBO i 2006 ferdigstilt langt færre nye boliger. Men MOBO har engasjert seg i flere nye selskaper som har planer om å bygge boliger sentralt i Molde. I tillegg vil vi kontinuerlig vurdere interessante prosjekter i de andre kommunene vi opererer i. GARANTI Eiendomsmegling har etablert seg som den største boligmegleren i vårt markedsområde. Selv om markedsandelen for tilsluttede borettslagsleiligheter har gått ned, er vi klart størst på salg av borettslagsleiligheter. Det er en stor utfordring å kjempe mot bankeide meglerfirmaer som i stor grad vurderer lønnsomheten opp mot salg av lån for bankene. MOBO arbeider nå med utarbeidelse av en ny strategiplan. I denne planen vil alle våre forretningsområder bli vurdert. På forvaltningsområdet har vi startet en prosess med modernisering av våre tilbud til borettslagene, og dette arbeidet vil ha sterk fokus i tiden fremover. 5 MOBO / Årsmelding / 2006 Molde, 12. april 2007 Kjell H Danielsen Marit S Stokke Per Ø Andersen Karstein Fauskanger Styreleder Aud Brunvoll Grete M Eikebu Line Sandøy Hjelle Rolf Eidsæter Direktør Styret

6 6MOBO / Årsmelding / 2006 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG RESULTATREGNSKAP NOTE Driftsinntekter og driftskostnader Prosjektinntekter Nybygging og tekniske tjenester Forvaltningstjenester Meglertjenester Medlemsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Prosjektkostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og fi nanskostnader Annen fi nansinntekt Annen fi nanskostnad Resultat av fi nansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Anvendelse Avsatt til MOBO-fondet Avsatt til reservefond Overført fra MOBO-fondet Avsatt til utdeling fra MOBO-fondet Avsatt til annen egenkapital Sum anvendelse

7 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG BALANSE PR Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter under arbeid Fordringer Kundefordringer Fordringer andelseiere Kundefordringer forvaltningsklient Fordringer tilknyttet selskap Opptjent, ikke fakturert produksjon Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Andeler i borettslag Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler MOBO / Årsmelding / 2006 EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Reservefond MOBO-fondet Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til forvaltningsklienter Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Molde, , Styret for Møre og Romsdal Boligbyggelag Kjell H Danielsen, Styreleder, Marit Seljeseth Stokke, Per Ørnulf Andersen, Grete Marie Eikebu, Karstein Fauskanger, Line Sandøy Hjelle, Aud Brunvoll, Rolf Eidsæter, direktør.

8 8MOBO / Årsmelding / 2006 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende regnskapsprinsipper, og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Inntektsføring knyttet til anleggskontrakter skjer i henhold til prinsipp om løpende avregning. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i tilknyttede selskap, forvaltningsklienter, selskaper innen boligsamvirket og øvrige aksjer vurderes til anskaffelseskost, som antas å ikke overstige virkelig verdi. Fordringer Fordringer oppføres til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet kostnadsføres som pensjonskostnad. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt/utsatt skattefordel beregnes i tråd med foreløpig regnskapsstandard for resultatskatt. Anleggskontrakter Anleggskontrakter behandles i overensstemmelse med løpende avregningsmetode. Andel resultat inntektsføres i takt med prosjektenes fullføringsgrad. Dersom prosjekter forventes å gi tap, avsettes det fullt ut for forventede tap. Fullføringsgraden estimeres basert på utført verdiskapning som en andel av den totale verdiskapningen i prosjektet. Kontraktsfortjeneste er ikke en inntekt før et prosjekts endelige resultat kan bli beregnet med en rimelig grad av visshet. NOTE 2 PROSJEKTER UNDER ARBEID Prosjekter i egenregi Gjenstående garantiarbeid balanseført under Annen kortsiktig gjeld MOBO hadde ved forrige årsskifte to prosjekter i egenregi. Disse er i regnskapet pr behandlet som anleggskontrakter da det er inngått kontrakt om salg av samtlige leiligheter. NOTE 3 LØNNSKOSTNADER/ANTALL ANSATTE/GODTGJØRELSER/LÅN TIL ANSATTE/PENSJONER MM Lønninger og honorarer Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Pensjon Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som omfatter alle 23 ansatte og som oppfyller kravene etter denne loven. Selskapet er også innmeldt i LO/NHO ordning. Selskapet følger unntaksreglene for små foretak om å unnlate balanseføring av pensjonsforpliktelser. Premiefond Innestående på premiefond Revisor Revisjon og revisjonsbeslektede tjenester Honorar for andre tjenester fra revisor

9 9 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Eiendom Maskiner Inventar Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi MOBO / Årsmelding / 2006 Årets avskrivninger Økonomisk levetid Inntil 40 år Inntil 4 år Inntil 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte leieavtaler Varighet av leieavtaler som ikke balanseføres 3 år Selskapet leier datamaskiner. Disse er ikke balanseført da leieavtalene i henhold til god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leie. NOTE 5 KONTANTER MED MER Bundne midler Bundet til skyldig skattetrekk NOTE 6 AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAP Antall Anskaffelseskost Balanseført verdi Anleggsmidler: Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS Boråsvegen Terrasse AS Øvre Eikrem Boliger AS Molde Utvikling AS Investeringer i tilknyttet selskap NBBL AL Mobarn AL Molde Sentrum AS MOBO Servicesentral Boligsamvirkets meglerkjede Garanti BA BBL Datakompetanse AS Molde Lufthavnutvikling AS Investeringer i aksjer og andeler Omløpsmidler: Kjerringlehola Borettslag, Molde Grønvika borettslag, Ålesund Grønmyra borettslag, Ålesund Hollingen borettslag, Molde Farstadplassen borettslag, Molde Andeler i borettslag Tilknyttet selskap Selskap Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS Boråsvegen Terrasse AS Øvre Eikrem Boliger AS Molde Utvikling AS Forretningskontor Molde Molde Molde Molde Eierandel 33,33 % 50 % 50,00 % 33,33 % Andel av stemmeberettiget kapital 33,33 % 50 % 50,00 % 33,33 % Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

10 10 MOBO / Årsmelding / 2006 NOTE 7 REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV SKATT Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Anvendt underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på nettoformue 0,3% Årets totale skattekostnad Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Økt skattemessig verdi anleggsmidler pr ved overgang til regnskapsligning Omløpsmidler Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel Utsatt skattefordel er ikke medtatt i balansen i henhold til unntaksreglene for små foretak. NOTE 8 FORDRINGER OG OBLIGASJONER Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år: Andre langsiktige fordringer NOTE 9 EGENKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Andelskapital Reservefond MOBO-fondet Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Andelskapital nye medlemmer Krav til reservefond bortfalt Overført fra MOBO-fondet til utdeling Årsresultat Egenkapital NOTE 10 PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l. Gjeld til kredittinstitusjoner Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Tomter, bygninger ol Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner MOBO har stilt selvskyldnerkausjon for MOBO Servicesentral på kr

11 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG REVISORS BERETNING 11 MOBO / Årsmelding / 2006

12 Interiør fra det planlagte Farstadplassen Borettslag. BORETTSLAG, STIFTELSER, SAMEIER OG ANDRE SELSKAP MOBO ER FORRETNINGSFØRER FOR BORETTSLAG: Alexander Kiellandsveg 20 Banehaugen Berg Bergsgjerdet Birkelandvegen Birkeland Terrasse Bjørsetbo Eide, Eide Eidem, Fræna Ekornes Brygge, Sykkylven Falkhytten, Aukra Falkhyttrøra, Aukra Fannebo Fjellbruvegen Granlia I Granlia II Granlia III Grønmyra Hatlebakken, Fræna Hatlelia Haugli Allè, Fræna Helland Øvre, Vestnes Hjellmyra Holalia, Fræna Høgnakken Jarnesodden, Sykkylven Kirkebakken 16 Kjerringlehola Kreklingbakken Kringsjå Kråkvika, Vestnes Kvam Terrasse Kviltorp Leite, Haram Lundabo Lyngja, Midsund Løkenvegen Malmefjorden, Fræna Meek Møretun Mårskrenten Nerbø Nils Hertzbergveg 6 Opdølhaugen Rabben, Eide Sagvegen Skjevik Skrenten Solbakken Terrasse Sollia Sorenskriver Bullsgate, Ålesund Straumbo, Vestnes Symra Vestbo I Vestbo II Vesterheim, Haram Østbø Øverland Øvre Bergmo I Øvre Bergmo II Øvre Kongefaret, Fræna Åsan STIFTELSER: Aukra Boligselskap Bekkevollvn. 14 Gjemnes Boliger Kleive Trygdeboliger Midsund Boligselskap Midsund Bustadstifting Molde og Omegn Pensjonistboliger: Bjørnplassen Glomstua Kvam Strandgata Åsan Molde Ungdomsboliger: Fuglset Hjellmyra Høgnakken Minde Vestnes Trygdeboliger: Åsbygda Vikebukt BOLIGSAMEIER: Den Hvite Murby Enen Vest Enenmarka Fuglsetvegen 15 Nerlandsvegen Sentervegen Vektergården ANDRE SELSKAP: Amtm. Krohgsgt. 4-6 AS Boråsvegen Terrasse AS MOBO Servicesentral Romsdalsgata 8 10 Eiendom AS Øvre Eikrem Boliger AS BARNEHAGER: Mårskrenten MoBarn: Bolsøya Cecilienfryd Hauglia Høgnakken Nordbyen Sylte og Malme Symra Vågsetra Øverland STRANDGATA 5 - TELEFON

2MOBO / Årsmelding / 2007

2MOBO / Årsmelding / 2007 Årsberetning og regnskap for 2007 2MOBO / Årsmelding / 2007 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Merete Nerland Stavik Aud Kari Dahle

Detaljer

2MOBO / Årsmelding / 2008

2MOBO / Årsmelding / 2008 Årsberetning og regnskap for 2008 2MOBO / Årsmelding / 2008 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Eva Beate Nybø Merete Nerland Stavik

Detaljer

ADMINISTRASJON OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE VALGKOMITÉEN. Medlemmer: Varamedlemmer: Direktør Rolf Eidsæter. Økonomiavd.

ADMINISTRASJON OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE VALGKOMITÉEN. Medlemmer: Varamedlemmer: Direktør Rolf Eidsæter. Økonomiavd. Årsrapport 2011 2 ADMINISTRASJON Direktør Rolf Eidsæter Økonomiavd. Randi Brokstad Merete Nerland Stavik Roger Hagbø Randi-Kristin Lysgård Jøril Hestad Marit Melle Bakke Oddveig Anita Valle Avdelingsleder/fagansvarlig

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2009 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2008 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål åskaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2007 Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2007 VIRKSOMHETEN SOBBL ble etablert i 1946 og har gjennom 61 år utviklet og bygget over 5 500 boliger i Sarpsborg

Detaljer

å r s r a p p 2ort006

å r s r a p p 2ort006 å r s r a p p o r t 2006 Innholdsfortegnelse: Direktørens kommentar 5 Styrets beretning for 2006 6 Regnskap 13 Noter 17 Revisors rapport 20 LABOs tillitsvalgte 22 Ansatte, råd og utvalg 23 Oversikt brl

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

DIREKTØRENS KOMMENTAR

DIREKTØRENS KOMMENTAR ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 03 Direktørens kommentar 04 13 17 24 26 28 30 34 Styrets beretning for 2014 Resultatregnskap Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning 2014 LABOs styre og

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Karistranda brl. fikk nye innglassede balkonger. A. myhre

Karistranda brl. fikk nye innglassede balkonger. A. myhre årsrapport 2007 Karistranda brl. fikk nye innglassede balkonger. A. myhre Innhold: Direktørens kommentar 5 Styrets beretning for 2007 6 Regnskap 15 Noter 19 Revisors rapport 22 LABOs tillitsvalgte 23 Ansatte,

Detaljer