2MOBO / Årsmelding / 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2MOBO / Årsmelding / 2008"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap for 2008

2 2MOBO / Årsmelding / 2008 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Eva Beate Nybø Merete Nerland Stavik Karina Viken Roger Hagbø Iren Flatmo Randi-Kristin Lysgård Jøril Hestad Salgs-/adm.avd. Evy Strømme, Avdelingsleder Jan Egil Fornes Kathrine Wolff Marita Toven-Indbjør Eva Vaagen Marianne Flydahl Kjersti Harnes Ingebjørg Halås Teknisk avdeling Bjarne Fr. Vatne Avdelingsleder Kenneth Malmedal Geir Helge Ugelstad Arve Hatle OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE STYRET Medlemmer: Valgt Leif Sverre Hoel, styreleder 2008 Line Sandøy Hjelle, nestleder 2008 Randi Fiksdal 2008 Karstein Fauskanger 2007 Janne Huse 2008 Terje Aunan 2008 Randi Brokstad, ansattes representant 2008 Varamedlemmer: 1. Mona Kippersund Aud Talset Arnfinn Olsen Einar Andersen 2008 Kenneth Malmedal, ansattes representant 2008 Kjerringlehola Borettslag fikk kroner av P4 til fornying av fellesarealet. VALGKOMITÉEN Medlemmer: Geir Hammerø, boende 2008 Oddrun Beyer Holm, boligsøkende 2008 Randi Fiksdal, oppnevnt av styret 2008 Varamedlemmer: Britt Inger Aarønes, boende 2008 Tore Folke-Olsen, boligsøkende 2008 Line Sandøy Hjelle, oppnevnt av styret 2008 Ordfører Jan Petter Hammerø kastet glans over Meeks 30-årsfest.

3 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAGS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR STYRETS ÅRSBERETNING Møre og Romsdal Boligbyggelags (MOBOs) hovedvirksomhet er å skaffe medlemmene bolig. Dette skjer gjennom nybygging og eiendomsmegling. Økonomisk og teknisk boligforvaltning er også en del av MOBO s hovedvirksomhet. MOBO har forretningsførsel for borettslag, boligstiftelser, boligsameier og aksjeselskap. MOBO har også forretningsførsel og driftsansvar for MoBarn og MOBO Servicesentral. MOBO har kontor i Molde kommune, og driver sin virksomhet i 11 kommuner i Møre og Romsdal. OMSETNING AV BRUKTE BORETTSLAGSLEILIGHETER I 2008 ble det omsatt 215 tilknyttede borettslagsleiligheter (237 i 2007). (Nye leiligheter er ikke med i dette tallet.) Gjennomsnittsprisen (innskudd) på leiligheter var kr mot kr i Dette er en nedgang på 2%. Gjennomsnittlig reell pris (innskudd + andel av gjeld) var kr mot kr i Dette er en nedgang på ca 2%. MOBO / Årsmelding / 2008 MOBO s styre består av 4 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. MOBO følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved ansettelser og valg av tillitsvalgte. MEDLEMMER 2008 Brutto tilgang medlemmer 344 Utmeldelser 175 Netto tilgang medlemmer 169 Antall medlemmer 7107 FORVALTNINGSVIRKSOMHETEN Pr. 31. desember 2008 var det 81 borettslag, stiftelser, aksjeselskap og sameier, samt MoBarn som hadde MOBO som forretningsfører. Samlet består disse av 3083 boliger og 10 barnehager med ca 640 barn. Antall boliger under forvaltning har økt med 8 i forhold til GARANTI EIENDOMSMEGLING GARANTI Eiendomsmegling er en meglerkjede eid av 36 boligbyggelag med 45 kontorer. Kjeden har som formål å utvikle og eie et felles markedsførings- og salgskonsept for medlemmene, samt å markedsføre boligbyggelagenes eiendomsmeglervirksomhet MOBO - ÅRSBERETNING 2008 GARANTI EIENDOMSMEGLING, MOLDE GARANTI Eiendomsmegling, Molde hadde i 2008 ca 38% markedsandel for omsetning av alle typer boliger i Molde kommune. GARANTI Eiendomsmegling, Molde hadde i % markedsandel for salg av tilsluttede borettslagsleiligheter. OMSETNING AV BRUKTE BORETTSLAGSLEILIGHETER I 2008 ble det omsatt 215 tilknyttede borettslagsleiligheter (237 i 2007). (Nye leiligheter er ikke med i dette tallet.) Gjennomsnittsprisen (innskudd) på leiligheter var kr mot kr i Dette er en nedgang på 2%. Gjennomsnittlig reell pris (innskudd + andel av gjeld) var kr mot kr i Dette er en nedgang på ca 2% Gjennomsnittspriser Innskudd Total pris Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var i 2008 kr mot kr i Dette var en nedgang på ca 11% BYGGEPROSJEKTER I 2008 ble det ikke bygd nye boliger i MOBOs regi, men følgende byggeprosjekter ble påbegynt: MOLDE Boråsvegen Terrasse er et aksjeselskap der MOBO eier 50%, og EBIT AS eier 50%. Selskapet har 35 leiligheter i 3 blokker under bygging i Frænavegen/Boråsvegen. 33 leiligheter er solgt, og prosjektet ferdigstilles våren Fra byggestart høsten 2008 og frem til mars 2009, er det solgt 8 leiligheter i et vanskelig boligmarked. AVERØY Røsandåsen barnehage på Bruhagen er under bygging, og skal ferdigstilles i august ANDRE SELSKAPER/ EIENDOMSINVESTERINGER ROMSDALSGATA 8-10 EIENDOM AS MOBO er medeier i Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS sammen med Hammerø & Storvik AS og G-H Invest AS. Selskapet eier tomter/bygning i Romsdalsgata 8 og 10. Det arbeides fortsatt med planer om å realisere et bygg med leiligheter og parkeringsareal. ØVRE EIKREM BOLIGER AS MOBO - ÅRSBERETNING 2008 Selskapet 3 eies med 50% hver av og Hamnegata 47 ANS. Øvre Eikrem Boliger AS har kjøpt et småbruk/tomteområde på Eikrem. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var i 2008 kr mot kr i Dette er en nedgang på ca 11%. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris

4 4MOBO / Årsmelding / 2008 EIKREM TOMTESELSKAP AS Selskapet er etablert av de største tomteeierne på Eikrem for å utarbeide en reguleringsplan for området. Øvre Eikrem Boliger AS eier 1/3 av selskapet. MOLDE UTVIKLING AS Selskapet eies med en tredjedel hver av MOBO, Angvik Eiendom AS og Planor Bolig AS. Selskapet skal erverve, eie og utvikle bolig- og næringseiendommer, og har kjøpt 2 eiendommer på Gørvelplassen. MOLDE BYUTVIKLING AS Molde Byutvikling AS eies av MOBO og 7 andre selskaper, og ble etablert i Molde Byutvikling har kjøpt Hotell Molde og tomt med den gamle Esso-stasjonen på Gørvelplassen. ELVEGATA 9-11 AS MOBO eier 50% av selskapet. Den andre halvparten eies av Planor Bolig AS. Selskapet ble etablert i Elvegata 9-11 AS har kjøpt 3 hus i Elvegata. Reguleringsplanen for området er godkjent, og et prosjekt blir lagt ut for salg i løpet av SLINNINGSODDEN BOLIGER AS MOBO eier 1/3 av selskapet som har planlagt 10 leiligheter på Slinningen i Ålesund. HESTEHAGEN BOLIGER AS MOBO eier 1/3 av selskapet som har planer om å bygge ca 50 eneboliger og rekkehus på Hestehagen (Røbekk). SYMRA Symra-eiendommen ble kjøpt fra Bolsøy Helselag 1. juni 2007 med sikte på eiendomsutvikling. Det ene bygget er leid ut til MoBarn og skal brukes til drift av Symra barnehage. Det andre bygget leies ut til boligformål. MOBO SERVICESENTRAL Sameiet MOBO Servicesentral ble etablert i 1998 for å kunne yte vaktmestertjenester til sameierne. Ved utgangen av 2007 hadde MOBO Servicesentral 54 sameiere. MOBO er sameier i MOBO Servicesentral, og utfører lønningsarbeid og forretningsførsel for sameiet. MOBARN MoBarn består av 10 barnehager med ca 640 barn i hel eller delt plass. Det er 160 ansatte i MoBarns barnehager. Med ekstraansatte blir det utlønnet mellom 180 og 210 personer hver måned i MoBarn. MOBO har arbeidet med opptak, lønningsarbeid, personalsaker og forretningsførsel for MoBarn. MOBO utfører også de samme oppgavene for Mårskrenten barnehage som eies av Mårskrenten Borettslag. Direktør Rolf Eidsæter takker avtroppende styreleder Kjell H. Danielsen for lang og trofast MOBOtjeneste. NBBL MOBO er andelseier i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), som er boligbyggelagenes bransjeorganisasjon. GARANTI EIENDOMSMEGLING GARANTI er Boligsamvirkets meglerkjede, og er organisert som et andelslag der MOBO er medeier. Garanti Eiendomsmegling i Molde er en del av MOBO. BBL DATAKOMPETANSE AS BBL Datakompetanse AS eies av de boligbyggelagene som benytter datasystemet Hårfagre med 1 aksje hver. BBL Datakompetanse AS har driftsansvaret for Hårfagre-systemet på vegne av boligbyggelagene. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET MOBO er underlagt forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). MOBO forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag. Også borettslag og boligsameier er å anse som virksomheter i lovens forstand og omfattes av internkontrollforskriften for fellesområdene. MOBO påtar seg oppdrag for boligselskapene innenfor dette området i samråd med styrene i det enkelte selskap. MOBO gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler. Sykefraværet i MOBO var i 2008 på 8% (5,8% i 2007). Det ble registrert en personskade i MOBO i Torill Kleppen fra Kringså har laget en flott naturhage. Bergsgjerdet framsto i «ny drakt» i 2008.

5 REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen om fortsatt drift og det er ingen forhold som skulle tilsi noe annet. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av boligbyggelagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet viser et negativt årsresultat på kr , som er noe svakere enn budsjettert. For 2009 er det budsjettert et overskudd på kr Styret foreslår at årets underskudd dekkes av annen egenkapital. RISIKOSTYRING MOBOs virksomhet innenfor regnskapsførsel og eiendomsmegling er konsesjonspliktig og er underlagt egen forskrift for risikostyring og internkontroll. Styret vurderer MOBOs finansielle risiko, herunder den likviditetsmessige risikoen, til å være moderat. Styret vurderer MOBOs internkontroll til å være tilfredsstillende. SLUTTORD 2008 ble et år preget av store omstillinger for MOBO. Flere ansatte sluttet, og ble erstattet av nye og dyktige medarbeidere. MOBO ble også rammet av finanskrisen på slutten av 2008, og dette ga seg utslag i fallende etterspørsel etter nye og brukte boliger, og lavere priser på bruktboliger. Gjennom de store endringene i MOBOs arbeidsstokk, kunne vi imidlertid foreta en nødvendig nedbemanning gjennom naturlig avgang. Konjunktursvingningene har vært mindre dramatiske i vårt område enn mange andre steder i landet. Prisnedgangen på borettslagsleiligheter i 2008 var under halvparten av landsgjennomsnittet, og ved inngangen til 2009 har vi hatt godt salg av både nye og brukte borettslagsleiligheter. MOBO vil ha fokus på å forbedre sitt forvaltningsprodukt gjennom utvidet bruk av styreportalen. Flere borettslag vil få tilbud om å ta i bruk styreportalen. MOBO har også startet med scanning av fakturaer for noen borettslag. For styreledere og styremedlemmer i borettslagene, betyr dette en enklere hverdag i arbeidet med å drive borettslagene. 5 MOBO / Årsmelding / 2008 Molde, 27. april 2009 Styret.

6 6MOBO / Årsmelding / 2008 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG RESULTATREGNSKAP 2008 Note Driftsinntekter og driftskostnader Prosjektinntekter Nybygging og tekniske tjenester Forvaltningstjenester Meglertjenester Medlemsinntekter Sum driftsinntekter Direkte kostnader vedrørende tjenestesalg Prosjektkostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 7 ( ) Årsresultat ( ) Anvendelse Overført fra MOBO-fondet Avsatt til utdeling fra MOBO-fondet Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum anvendelse ( )

7 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG BALANSE PR Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 6, Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler MOBO / Årsmelding / 2008 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter under arbeid Fordringer Kundefordringer Fordringer andelseiere Kundefordringer forvaltningsklienter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital MOBO-fondet Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til forvaltningsklienter Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser Garantiforpliktelser Molde, 27. april 2009, Leif Sverre Hoel, styreleder, Line Sandøy Hjelle, nestleder, Randi Fiksdal, Karstein Fauskanger, Janne Huse, Terje Aunan, Randi Brokstad, Rolf Eidsæter Direktør

8 8MOBO / Årsmelding / 2008 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med lov om boligbyggelag, forskrift om årsoppgjør i boligbyggelag og borettslag, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende regnskapsprinsipper, og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Inntektsføring knyttet til anleggskontrakter skjer i henhold til prinsipp om løpende avregning. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter, samt selskaper innen boligsamvirket og øvrige aksjer vurderes til anskaffelseskost, så lenge den ikke overstiger virkelig verdi. Fordringer Fordringer oppføres til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet kostnadsføres som pensjonskostnad. Utsatt skatt og skattekostnad Boligbyggelag ilignes skatt av virksomhetens faktiske overskudd fastsatt etter de alminnelige regler for samvirkeforetak. Dette innebærer at selskapet beskattes på samme måte som andre virksomheter med begrenset ansvar, dvs. etter de samme reglene og skattesatsene som gjelder for aksjeselskap. I tillegg svarer samvirkeforetak formuesskatt til staten. Skattekostnaden i resultatregnskapet er derfor årets beregnede betalbare skatt av inntekt og formue, samt endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Anleggskontrakter Prosjekter startes normalt i egenregi og går over til å bli behandlet som anleggskontrakter etter hvert som det inngås avtale om salg. Anleggskontrakter behandles i overensstemmelse med løpende avregningsmetode. Andel resultat inntektsføres i takt med prosjektenes fullføringsgrad. Dersom prosjekter forventes å gi tap, avsettes det fullt ut for forventede tap. Fullføringsgraden estimeres basert på utført verdiskaping som en andel av den totale verdiskapingen i prosjektet. Kontraktsfortjeneste tas ikke til inntekt før et prosjekts endelige resultat kan bli beregnet med en rimelig grad av visshet. Note 2 Prosjekter under arbeid Prosjekter i egenregi Gjenstående garantiarbeid balanseført under Annen kortsiktig gjeld Note 3 Lønnskostnader/Antall ansatte/godtgjørelser/lån til ansatte/pensjoner mm Lønninger og honorarer Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Premiefond Innestående på premiefond Revisor (beløpene er eksl mva) Lovpålagt revisjon Skatterådgivning Pensjon Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter alle ansatte og som oppfyller kravene etter denne loven. Selskapet er også innmeldt i LO/NHO ordningen. Selskapet følger unntaksreglene for små foretak om å unnlate balanseføring av pensjonsforpliktelser.

9 Note 4 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Eiendom Maskiner Inventar Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid Inntil 40 år Inntil 4 år Inntil 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 9 MOBO / Årsmelding / 2008 Årlig leie av ikke balanseførte leieavtaler Varighet av leieavtaler som ikke balanseføres 3 år Selskapet leier datamaskiner. Disse er ikke balanseført da leieavtalene i hht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leie. Note 5 Bankinnskudd Bundne midler Bundet til skyldig skattetrekk Note 6 Aksjer og andeler i andre selskap Antall Anskaffelseskost Balanseført verdi Anleggsmidler: Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS Boråsvegen Terrasse AS Øvre Eikrem Boliger AS Molde Utvikling AS Slinningsodden Boliger AS Elvegata 9-11 AS Hestehagen Boliger AS Eikrem Tomteselskap AS Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter NBBL AL Mobarn AL MOBO Servicesentral Boligsamvirkets meglerkjede Garanti BA BBL Datakompetanse AS Molde Sentrum AS Molde Lufthavnutvikling AS Molde Byutvikling AS Investeringer i aksjer og andeler Investeringer i tilknyttede selskap og fellekontrollerte virksomheter Selskap Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS Boråsvegen Terrasse AS Øvre Eikrem Boliger AS Molde Utvikling AS Forretningskontor Molde Molde Molde Molde Eierandel 33,33 % 50 % 50,00 % 33,33 % Andel av stemmeberettiget kapital 33,33 % 50 % 50,00 % 33,33 % Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Lån til selskapet Selskap Slinningsodden Boliger AS Elvegt AS Hestehagen Boliger AS Eikrem Tomteselskap Forretningskontor Molde Molde Molde Molde Eierandel 33,33 % 50 % 33,33 % 33,33 % Andel av stemmeberettiget kapital 33,33 % 50 % 33,33 % 33,33 % Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Lån til selskapet Selskapet har ytt lån med til sammen kr , se spesifikasjon under hvert selskap over. Herav er kr gitt som ansvarlig lån.

10 10 MOBO / Årsmelding / 2008 Note 7 skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Refusjon inntektsskatt tidligere år Betalbar skatt på nettoformue 0,3% Årets totale skattekostnad Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel er ikke medtatt i balansen i henhold til unntaksreglene for små foretak. Note 8 LANGSIKTIGE Fordringer Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år: Lån til tilknyttet og felleskontrollert virksomhet Andre langsiktige fordringer Note 9 Egenkapital og aksjonærinformasjon Andelskapital MOBO-fondet Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Andelskapital nye medlemmer Årsresultat Egenkapital Note 10 Pantstillelser og garantiansvar Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l. Gjeld til kredittinstitusjoner Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Tomter, bygninger ol Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Garantiforpliktelser: Øvre Eikrem Boliger AS Slinningsodden Boliger AS Elvegata 9-11 AS Hestehagen boliger AS (herav er kr en solidarisk kausjon mellom de 3 aksjonærene) Sum pr Boråsvegen Terrasse garantiforpliktelse avgitt i 2009:

11 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG REVISORS BERETNING 11 MOBO / Årsmelding / 2008

12 BORETTSLAG, STIFTELSER, SAMEIER OG ANDRE SELSKAP MOBO ER FORRETNINGSFØRER FOR BORETTSLAG: Alexander Kiellandsveg 20 Amtm. Krohgsgt. 4-6 Banehaugen Berg Bergsgjerdet Birkelandvegen Birkeland Terrasse Bjørsetbo Eide, Eide Eidem, Fræna Ekornes Brygge, Sykkylven Falkhytten, Aukra Falkhyttrøra, Aukra Fannebo Farstadplassen Fjellbruvegen Granlia I Granlia II Granlia III Grønmyra Hatlebakken, Fræna Hatlelia Haugli Allè, Fræna Helland Øvre, Vestnes Hjellmyra Holalia, Fræna Høgnakken Jarnesodden, Sykkylven Kirkebakken 16 Kjerringlehola Kreklingbakken Kringsjå Kråkvika, Vestnes Kvam Terrasse Kviltorp Leite, Haram Lundabo Lyngja, Midsund Løkenvegen Malmefjorden, Fræna Meek Møretun Mårskrenten Nerbø Nils Hertzbergveg 6 Opdølhaugen Rabben, Eide Sagvegen Skjevik Skrenten Solbakken Terrasse Sollia Sorenskriver Bullsgate, Ålesund Straumbo, Vestnes Stororen, Sykkylven Symra Vestbo I Vestbo II Vesterheim, Haram Østbø Øverland Øvre Bergmo I Øvre Bergmo II Øvre Kongefaret, Fræna Åsan STIFTELSER: Aukra Boligselskap Bekkevollvn. 14 Gjemnes Boliger Kleive Trygdeboliger Midsund Boligselskap Midsund Bustadstifting Molde og Omegn Pensjonistboliger: Bjørnplassen Glomstua Kvam Strandgata Åsan Molde Ungdomsboliger: Fuglset Hjellmyra Høgnakken Minde Vestnes Trygdeboliger: Åsbygda Vikebukt BOLIGSAMEIER: Den Hvite Murby Enen Vest Enenmarka Fuglsetvegen 15 Nerlandsvegen Sentervegen Vektergården ANDRE SELSKAP: Boråsvegen Terrasse AS Hestehagen Boliger AS MOBO Servicesentral Romsdalsgata 8 10 Eiendom AS Slinningsodden Boliger AS Øvre Eikrem Boliger AS BARNEHAGER: Mårskrenten MoBarn: Bolsøya Cecilienfryd Dalalia Hauglia Høgnakken Nordbyen Sylte og Malme Symra Vågsetra Øverland STRANDGATA 5 - TELEFON

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer