2MOBO / Årsmelding / 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2MOBO / Årsmelding / 2007"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap for 2007

2 2MOBO / Årsmelding / 2007 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Merete Nerland Stavik Aud Kari Dahle Heidi Rishaug Karina Viken Hilde Talseth Vilnes Eva Beate Nybø Salgs-/adm.avd. Evy Strømme, Avdelingsleder June Vestad Randi Hollingen Tone Kulvedrøsten Vikar Jan Egil Fornes Aud Brunvoll Marianne Flydahl Kjersti Harnes Ingebjørg Halås Kathrine Wolff Ida C Svae Gro Østby, Permisjon Teknisk avdeling Bjarne Fr. Vatne Avdelingsleder Margunn Øverås Kenneth Malmedal Geir Helge Ugelstad Arve Hatle OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE STYRET Medlemmer: Valgt Kjell H Danielsen, styreleder 2006 Marit Seljeseth Stokke, nestleder 2006 Leif Sverre Hoel 2007 Karstein Fauskanger 2007 Line Sandøy Hjelle 2006 Alf Idar Tverli, komm.s representant 2007 Aud Brunvoll, ansattes representant 2006 Varamedlemmer: 1. Mona Kippersund Aud Talset Arnfinn Olsen Einar Andersen 2006 Elisabeth Hoem, komm.s representant 2007 Margunn Øverås, ansattes representant 2006 Opdølhaugen Borettslag legger stor vekt på trivselstiltak. VALGKOMITÉEN Medlemmer: Geir Hammerø, boende 2007 Oddrun Beyer Holm, boligsøkende 2007 Karstein Fauskanger, oppnevnt av styret 2007 Varamedlemmer: Britt Inger Aarønes, boende 2007 Tore Folke-Olsen, boligsøkende 2007 Leif Sverre Hoel, oppnevnt av styret 2007 Fra den offisielle åpningen av Dalelia barnehage i fjor.

3 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAGS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2007 STYRETS ÅRSBERETNING Møre og Romsdal Boligbyggelags (MOBOs) hovedvirksomhet er å skaffe medlemmene bolig. Dette skjer gjennom nybygging og eiendomsmegling. Økonomisk og teknisk boligforvaltning er også en del av MOBO s hovedvirksomhet. MOBO har også forretningsførsel og driftsansvar for MoBarn AL, MOBO Servicesentral og forretningsførsel for boligstiftelser, boligsameier og aksjeselskap. MOBO har kontor i Molde kommune, og driver sin virksomhet i kommuner i Møre og Romsdal. MOBO s styre består av 4 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. MOBO følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved ansettelser og valg av tillitsvalgte. OMSETNING AV BRUKTE BORETTSLAGSLEILIGHETER I 2007 ble det omsatt 237 tilknyttede borettslagsleiligheter (239 i 2006). (Nye leiligheter er ikke med i dette tallet.) Gjennomsnittsprisen (innskudd) på leiligheter var kr mot kr i Dette er en økning på 22%. Gjennomsnittlig reell pris (innskudd + andel av gjeld) var kr mot kr i Dette er en økning på 20%. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var i 2007 kr mot kr i Dette er en økning på 31,5% 3 MOBO / Årsmelding / 2007 MEDLEMMER 2007 Brutto tilgang medlemmer 418 Utmeldelser 205 Netto tilgang medlemmer 213 Antall medlemmer 6950 FORVALTNINGSVIRKSOMHETEN Pr. 31. desember 2007 var det 80 borettslag, stiftelser, aksjeselskap og sameier, samt MoBarn som hadde MOBO som forretningsfører. Samlet består disse av 3075 boliger og 10 barnehager med ca 600 barn. Antall boliger under forvaltning har økt med 50 i forhold til GARANTI EIENDOMSMEGLING GARANTI Eiendomsmegling er en meglerkjede eid av 33 boligbyggelag med 44 kontorer. Kjeden har som formål å utvikle og eie et felles markedsførings- og salgskonsept for medlemmene, samt å markedsføre boligbyggelagenes eiendomsmeglervirksomhet. GARANTI EIENDOMSMEGLING, MOLDE GARANTI Eiendomsmegling, Molde hadde i 2007 ca 40% markedsandel for omsetning av alle typer boliger i Molde kommune. GARANTI Eiendomsmegling, Molde hadde i 2007 ca 60% markedsandel for salg av tilsluttede borettslagsleiligheter. Tallene viser at den harde konkurransen har gitt seg utslag i en fallende markedsandel for tilsluttede borettslagsleiligheter, men også at GARANTI Eiendomsmegling, Molde er den klart største eiendomsmegleren av boliger i sitt område. BYGGEPROSJEKTER I 2007 ferdigstilte MOBO 44 nye boliger; 35 boliger i Molde og 9 i Ålesund. MOLDE Farstadplassen Borettslag har 29 leiligheter som ble overtatt og innflyttet i november/desember I Kjerringlehola Borettslag på Bolsøya ble de siste 6 av i alt 12 to-mannsboliger innflyttet. Boråsvegen Terrasse er et aksjeselskap der MOBO eier 50%. Selskapet har kjøpt Forsvarets eiendom i Frænavegen/Boråsvegen, og vil bygge 35 leiligheter på området. Prosjektet ble lagt ut for salg i mars Moldelivegen 45 er kjøpt av Molde kommune. Det er planlagt å rive eksisterende bygning, og bygge en ny blokk med 14 leiligheter. Planlagt salgsstart er våren Vågsetra barnehage ble utvidet med en ny storavdeling som ga 25 nye barnehageplasser. Påbygget ble ferdigstilt i november FRÆNA Dalelia barnehage i Elnesvågen ble ferdigstilt i august Barnehagen har 72 plasser. ÅLESUND I Grønmyra Borettslag i Spjelkavika i Ålesund ble de siste 9 av i alt 27 leiligheter innflyttet våren Fra fjorårets generalforsamling i MOBO. Idyllisk bomiljø i Kjerringlehola Borettslag på Bolsøya.

4 4MOBO / Årsmelding / 2007 ANDRE SELSKAPER ROMSDALSGATA 8-10 EIENDOM AS MOBO er medeier i Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS sammen med Hammerø & Storvik AS og G-H Invest AS. Selskapet eier tomter/ bygning i Romsdalsgata 8 og 10. Forslaget om å bygge et kombindert forretnings-/parkeringsog boligbygg har ikke latt seg realisere, og det vil nå bli utarbeidet for et bygg med leiligheter og mer parkeringsareal. BORÅSVEGEN TERRASSE AS MOBO eier 50% av selskapet. Den andre halvparten eies av EBIT AS. ØVRE EIKREM BOLIGER AS Selskapet eies med 50% hver av MOBO og Hamnegata 47 ANS. Øvre Eikrem Boliger AS har kjøpt et småbruk/tomteområde på Eikrem. MOLDE UTVIKLING AS Selskapet eies med en tredjedel hver av MOBO, Angvik Eiendom AS og Planor Bolig AS. Selskapet skal erverve, eie og utvikle bolig- og næringseiendommer. Vakker utsikt fra Moldelia mot fargerik fjord. Servicesentral 54 sameiere. MOBO er sameier i MOBO Servicesentral, og utfører lønningsarbeid og forretningsførsel for sameiet. MOLDE BYUTVIKLING AS Molde Byutvikling AS eies av MOBO og 7 andre selskaper, og ble etablert i Molde Byutvikling har kjøpt Hotell Molde og tomt med den gamle Esso-stasjonen på Gørvelplassen. ELVEGATA 9-11 AS MOBO eier 50% av selskapet. Den andre halvparten eies av Planor Bolig AS. Selskapet ble etablert i Elvegata 9-11 AS har kjøpt 3 hus i Elvegata. Det arbeides med en reguleringsplan for området. SLINNINGSODDEN BOLIGER AS MOBO eier 1/3 av selskapet som har 10 leiligheter under planlegging/salg på Slinningen i Ålesund. De andre eierne er Steinar Trygstad Eiendom AS og Sverre Roald AS. HESTEHAGEN BOLIGER AS MOBO eier 1/3 av selskapet som har planer om å bygge ca 50 eneboliger og rekkehus på Hestehagen (Røbekk). De andre eierne er Steinar Trygstad Eiendom AS og Sverre Roald AS. SYMRA Symra-eiendommen ble kjøpt fra Bolsøy Helselag 1. juni 2007 med sikte på eiendomsutvikling. Bygget er leid ut til MoBarn og skal brukes til drift av Symra barnehage. MOBO SERVICESENTRAL Sameiet MOBO Servicesentral ble etablert i 1998 for å kunne yte vaktmestertjenester til sameierne. Ved utgangen av 2007 hadde MOBO Berg Borettslag markerte 30- årsjubileum i 2007 med hagefest. MOBARN MoBarn A/L består av 10 barnehager med ca 600 barn i hel eller delt plass. Det er 118 fast ansatte i MoBarns barnehager. Med ekstraansatte blir det utlønnet mellom 180 og 190 personer hver måned i MoBarn. MOBO har arbeidet med opptak, lønningsarbeid, personalsaker og forretningsførsel for MoBarn. MOBO utfører også de samme oppgavene for Mårskrenten barnehage som eies av Mårskrenten Borettslag. NBBL MOBO er andelseier i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), som er boligbyggelagenes bransjeorganisasjon. GARANTI EIENDOMSMEGLING GARANTI er Boligsamvirkets meglerkjede, og er organisert som et andelslag der MOBO er medeier. Garanti Eiendomsmegling i Molde er en del av MOBO, og er underlagt Kredittilsynets regler for eiendomsmeglerforetak. BBL DATAKOMPETANSE AS BBL Datakompetanse AS eies av de boligbyggelagene som benytter datasystemet Hårfagre med 1 aksje hver. BBL Datakompetanse AS har driftsansvaret for Hårfagre-systemet på vegne av boligbyggelagene. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET MOBO er underlagt forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). MOBO forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag. Også borettslag og boligsameier er å anse som virksomheter i lovens forstand og omfattes av internkontrollforskriften for fellesområdene. MOBO påtar seg oppdrag for boligselskapene innenfor dette området i samråd med styrene i det enkelte selskap. Korttidssykefraværet i MOBO var i gjennomsnitt for 2007 på 1,4% (2,2% i 2006). Det samlede fraværet var 5,8% i 2007 (8,2% i 2006). Det var ingen personskader i MOBO i 2007.

5 REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen om fortsatt drift og det er ingen forhold som skulle tilsi noe annet. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av boligbyggelagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet viser et årsresultat på kr Styret foreslår følgende disponering: Overføring fra MOBO-fondet kr Avsetning til utdeling fra MOBO-fondet kr Avsetning til annen egenkapital kr SLUTTORD Også i 2007 ble det ferdigprodusert færre MOBO-boliger enn gjennomsnittet for de siste årene. De nye byggebetingelsene stiller strengere krav til egenkapital og risikovurdering. Det er mye som tyder på at tiden for de store prosjektene i egenregi er forbi for MOBO. MOBO må inngå strategiske allianser og utnytte de kunnskapene vi sitter med i forbindelse med bygging og etablering av borettslag. GARANTI Eiendomsmegling holdt i 2007 stillingen som regionens største eiendomsmegler. Det er meget sterkt med tanke på den knallharde konkurransen vi opplever på dette området. Nye lover for eiendomsmegling stiller strengere krav både til foretakene og meglerne, og også kampen for å skaffe seg og beholde eiendomsmeglere med riktig kompetanse er hard. MOBO har utarbeidet en ny strategiplan. Vi har ikke lagt opp til noen revolusjon, men vil satse på å utvikle og forbedre våre eksisterende forretningsområder. I tillegg ser vi at tjenesteyting innenfor stadig flere områder etterspørres i økende grad både av borettslagene og beboerne. 5 MOBO / Årsmelding / 2007 Molde, 14. april 2008 Styret

6 6MOBO / Årsmelding / 2007 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG RESULTATREGNSKAP 2007 Note Driftsinntekter og driftskostnader Prosjektinntekter Nybygging og tekniske tjenester Forvaltningstjenester Meglertjenester Medlemsinntekter Sum driftsinntekter Direkte kostnader vedrørende tjenestesalg Prosjektkostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Anvendelse Overført fra MOBO-fondet Avsatt til utdeling fra MOBO-fondet Avsatt til annen egenkapital Sum anvendelse

7 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG BALANSE PR Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler MOBO / Årsmelding / 2007 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter under arbeid Fordringer Kundefordringer Fordringer andelseiere Kundefordringer forvaltningsklient Fordringer tilknyttet selskap Opptjent, ikke fakturert produksjon Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Andeler i borettslag Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital MOBO-fondet Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til forvaltningsklienter Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Molde, 14. april 2008, Kjell H Danielsen Styreleder, Marit Seljeseth Stokke, Leif Sverre Hoel, Line Sandøy Hjelle, Karstein Fauskanger, Aud Brunvoll, Alf Idar Tverli, Rolf Eidsæter Direktør

8 8MOBO / Årsmelding / 2007 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med lov om boligbyggelag, forskrift om årsoppgjør i boligbyggelag og borettslag, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende regnskapsprinsipper, og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Inntektsføring knyttet til anleggskontrakter skjer i henhold til prinsipp om løpende avregning. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i tilknyttede selskap, forvaltningsklienter, selskaper innen boligsamvirket og øvrige aksjer vurderes til anskaffelseskost, som antas å ikke overstige virkelig verdi. Fordringer Fordringer oppføres til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet kostnadsføres som pensjonskostnad. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt/utsatt skattefordel beregnes i tråd med foreløpig regnskapsstandard for resultatskatt. Anleggskontrakter Prosjekter startes normalt i egenregi og går over til å bli behandlet som anleggskontrakter etter hvert som det inngås avtale om salg. Anleggskontrakter behandles i overensstemmelse med løpende avregningsmetode. Andel resultat inntektsføres i takt med prosjektenes fullføringsgrad. Dersom prosjekter forventes å gi tap, avsettes det fullt ut for forventede tap. Fullføringsgraden estimeres basert på utført verdiskaping som en andel av den totale verdiskapingen i prosjektet. Kontraktsfortjeneste tas ikke til inntekt før et prosjekts endelige resultat kan bli beregnet med en rimelig grad av visshet. Note 2 Prosjekter under arbeid Prosjekter i egenregi Gjenstående garantiarbeid balanseført under Annen kortsiktig gjeld Note 3 Lønnskostnader/Antall ansatte/godtgjørelser/lån til ansatte/pensjoner mm Lønninger og honorarer Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Pensjon Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter alle ansatte og som oppfyller kravene etter denne loven. Selskapet er også innmeldt i LO/NHO ordningen. Selskapet følger unntaksreglene for små foretak om å unnlate balanseføring av pensjonsforpliktelser. Premiefond Innestående på premiefond Revisor Revisjon og revisjonsbeslektede tjenester Honorar for andre tjenester fra revisor

9 Note 4 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Eiendom Maskiner Inventar Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid Inntil 40 år Inntil 4 år Inntil 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 9 MOBO / Årsmelding / 2007 Årlig leie av ikke balanseførte leieavtaler Varighet av leieavtaler som ikke balanseføres 3 år Selskapet leier datamaskiner. Disse er ikke balanseført da leieavtalene i hht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leie. Note 5 Kontanter med mer Bundne midler Bundet til skyldig skattetrekk Note 6 Aksjer og andeler i andre selskap Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Anleggsmidler: Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS Boråsvegen Terrasse AS Øvre Eikrem Boliger AS Molde Utvikling AS Slinningsodden Boliger AS Elvegata 9-11 AS Hestehagen Boliger AS Investeringer i tilknyttet selskap NBBL AL Mobarn AL Molde Sentrum AS MOBO Servicesentral Molde Lufthavnutvikling AS Boligsamvirkets meglerkjede Garanti BA BBL Datakompetanse AS Molde Byutvikling AS Investeringer i aksjer og andeler Omløpsmidler: Grønvika borettslag, Ålesund Hollingen borettslag, Molde Andeler i borettslag Tilknyttet selskap Selskap Forretningskontor Molde Molde Molde Molde Eierandel 33,33 % 50 % 50,00 % 33,33 % Andel av stemmeberettiget kapital 33,33 % 50 % 50,00 % 33,33 % Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Selskap Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS Slinningsodden Boliger AS Boråsvegen Terrasse AS Elvegt AS Øvre Eikrem Boliger AS Hestehagen Boliger AS Forretningskontor Molde Molde Molde Eierandel 33,33 % 50 % 33,33 % Andel av stemmeberettiget kapital 33,33 % 50 % 33,33 % Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Molde Utvikling AS

10 10 Note 7 skatt MOBO / Årsmelding / 2007 Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Anvendt underskudd til fremføring 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på nettoformue 0,3% Årets totale skattekostnad Utsatt skattefordel er ikke medtatt i balansen i henhold til unntaksreglene for små foretak. Note 8 Fordringer og obligasjoner Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år: Andre langsiktige fordringer Herav ansvarlig lån til tilknyttet selskap Note 9 Egenkapital og aksjonærinformasjon Andelskapital MOBO-fondet Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Andelskapital nye medlemmer Overført fra MOBO-fondet til utdeling Årsresultat Egenkapital Note 10 Pantstillelser og garantiansvar Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l. Gjeld til kredittinstitusjoner Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Tomter, bygninger ol Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner MOBO har stilt selvskyldnerkausjon for MOBO Servicesentral på kr

11 MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG REVISORS BERETNING 11 MOBO / Årsmelding / 2007

12 Farstadplassen Borettslag ble påbegynt og fullført i BORETTSLAG, STIFTELSER, SAMEIER OG ANDRE SELSKAP MOBO ER FORRETNINGSFØRER FOR BORETTSLAG: Alexander Kiellandsveg 20 Amtm. Krohgsgt. 4-6 Banehaugen Berg Bergsgjerdet Birkelandvegen Birkeland Terrasse Bjørsetbo Eide, Eide Eidem, Fræna Ekornes Brygge, Sykkylven Falkhytten, Aukra Falkhyttrøra, Aukra Fannebo Farstadplassen Fjellbruvegen Granlia I Granlia II Granlia III Grønmyra Hatlebakken, Fræna Hatlelia Haugli Allè, Fræna Helland Øvre, Vestnes Hjellmyra Holalia, Fræna Høgnakken Jarnesodden, Sykkylven Kirkebakken 16 Kjerringlehola Kreklingbakken Kringsjå Kråkvika, Vestnes Kvam Terrasse Kviltorp Leite, Haram Lundabo Lyngja, Midsund Løkenvegen Malmefjorden, Fræna Meek Møretun Mårskrenten Nerbø Nils Hertzbergveg 6 Opdølhaugen Rabben, Eide Sagvegen Skjevik Skrenten Solbakken Terrasse Sollia Sorenskriver Bullsgate, Ålesund Straumbo, Vestnes Symra Vestbo I Vestbo II Vesterheim, Haram Østbø Øverland Øvre Bergmo I Øvre Bergmo II Øvre Kongefaret, Fræna Åsan STIFTELSER: Aukra Boligselskap Bekkevollvn. 14 Gjemnes Boliger Kleive Trygdeboliger Midsund Boligselskap Midsund Bustadstifting Molde og Omegn Pensjonistboliger: Bjørnplassen Glomstua Kvam Strandgata Åsan Molde Ungdomsboliger: Fuglset Hjellmyra Høgnakken Minde Vestnes Trygdeboliger: Åsbygda Vikebukt BOLIGSAMEIER: Den Hvite Murby Enen Vest Enenmarka Fuglsetvegen 15 Nerlandsvegen Sentervegen Vektergården ANDRE SELSKAP: Boråsvegen Terrasse AS Hestehagen Boliger AS MOBO Servicesentral Romsdalsgata 8 10 Eiendom AS Slinningsodden Boliger AS Øvre Eikrem Boliger AS BARNEHAGER: Mårskrenten MoBarn: Bolsøya Cecilienfryd Dalalia Hauglia Høgnakken Nordbyen Sylte og Malme Symra Vågsetra Øverland STRANDGATA 5 - TELEFON

2MOBO / Årsmelding / 2008

2MOBO / Årsmelding / 2008 Årsberetning og regnskap for 2008 2MOBO / Årsmelding / 2008 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Eva Beate Nybø Merete Nerland Stavik

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

DIREKTØRENS KOMMENTAR

DIREKTØRENS KOMMENTAR ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 03 Direktørens kommentar 04 13 17 24 26 28 30 34 Styrets beretning for 2014 Resultatregnskap Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning 2014 LABOs styre og

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer