CURRICULUM VITAE PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE PERSONLIGE OPPLYSNINGER"

Transkript

1 1 CURRICULUM VITAE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Navn og tittel: Kari Bø, Professor, Dr.scient, fysioterapeut Født: Adresse: Bj. Farmanns v. 28, 1472 Fjellhamar. Norge. Gift med: Barn: Stilling: Svenn- Erik Nordby Christian Nordby Bø, f Rektor Norges idrettshøgskole Professor Seksjon for idrettsmedisinske fag P.B.4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo Tlf priv.: Tlf arb.: Fax: UTDANNING Grunnfag idrett, Norges idrettshøgskole Fysioterapi, Fysioterapiskolen i Oslo Mellomfag idrettsbiologi, Norges idrettshøgskole 1979 Hovedfag idrett, Norges idrettshøgskole 1984 Avhandling: «Kroppsholdning i historisk perspektiv. Sentrale trekk i kroppsholdningsdebatten i perioden » Dr. scient, Norges idrettshøgskole 1990 Avhandling: «Pelvic floor muscle exercise for the treatment of female stress urinary incontinence. Methodological studies and clinical results» ETTER OG VIDEREUTDANNING 1. Fag og organisasjon/ledelse Behandling av idrettskader (20 timer) 1978 Medisinsk treningsterapi I og II 1979

2 2 (50 timer) Bobath kurs. Neuroanatomi/fysiologi. Behandling av barn med cerebral parese. London, 2 mnd Mensendieckgymnastikk 1980 (30 timer) Jazz- moderne og klassisk ballett 1981 (150 timer) Manuell terapi, C kurs (bekken og rygg) 1982 (1 uke) Spesialkurs i lungefysiologi, Voksentoppen 1982 (4 timer) Muskeltøyning 1982 (20 timer) Neurofysiologi II 1983 (3 dager) Rehabilitering av pasienter med coronar sykdom 1983 (36 timer) Kommunal helseadministrasjon for fysioterapeuter 1985 (20 timer) Fohandlingsteknikk/tillitsmannskurs NFF 1985 (1 uke) Reumatikere - Tekniske tiltak 1985 (4 dager) Transkutan nervestimulering (16 timer) 1985 Feldenkraismetoden (gymnastikk) 1988 (12 timer) Autorisasjonskurs dopingkontrollør; NIF 1989 Idrettsfysioterapi trinn I og II, Universitetet i Trondhjem (80 timer) Dommerkurs aerobics 1992 (1 dag) Elektroterapi og trening av koordinative egenskaper, IFI 1993

3 3 (15 timer) Idrettsrelaterte rygglidelser, Faggruppen for idrettsfysioterapi (2 dager) 1995 Rygglidelser, Norsk Forening for Ryggforskning 1996 (12 timer) De gamle vannveier, Tverrfaglig symposium om urininkontinens hos eldre, Norsk Geriatrisk Forening 1996 (1 dag) Movement Science. Bridging from research in motor learning & control to conceptual models for therapeutic practice. Teachers College Columbia University, New York (3 dager) 1996 Motor control and learning, Kompetansesenteret i fysioterapi Oslo (18 timer) 1996 Back pain and illness behaviour, Gordon Waddell, Kompetansesenteret i fysioterapi (1 dag) 1996 Elektrostimulering, Scandinavian Mobility (1 dag) 1997 Deltar årlig og presenterer på en rekke nasjonale, nordiske, europeiske og internasjonale konferanser i fysioterapi, idrett, idrettsmedisin, rehabilitering, urologi og gynekologi. Diverse datakurs Deltatt på en rekke konferanser om aerobic dance i USA og i Europa med International Dance Exercise Association (IDEA) siden 1988 og frem til i dag. 2. Forskning, veiledning, pedagogikk Forskning i fysioterapi, Fysioterapiskolen i Oslo (60 timer) Kurs i allmennmedisinsk forskning 1986 (19 timer) Forsøksplanlegging og statistikk. MedStat 1987 (1 uke) Epidemiologi (20 timer) ) Statistikk (42 timer) )

4 4 Biomedisinsk forskning ) Den Norske Legeforening, UiO Inividrettet forebyggende ) medisin (20 timer) Operativ beh. av urininkontinens (6 timer) ) Praktisk urodynamikk ) (13 timer) Klinisk sexologi (20 timer) ) Uroterapi, behandling, Sahlgrenska sjukhuset, Universitetet i Gøteborg, 1uke 1988 Formidlingsteknikk, Forskerforbundet 1990 Medisinsk vitenskapsteori, Den Norske Legeforening 1994 (1 dag) UiO Prosjektplanlegging, Rikshospitalet 1994 (1 dag) Forskningsveiledning, Den Norske Legeforening 1994 (15 timer) Universitetspedagogikk, UiO/NIH 1994 (7,5 dager) Deltakelse på International Continence Society Annual Meeting hvert år fra Deltakelse på diverse gynekologi, urologi, fysioterapi og idrettsmedisin/fysioterapikonferanser og møter årlig.

5 5 YRKESERFARING Pleiemedhjelper Lørenskog syke- og aldershjem mnd Kroppsøvingslærer, Manglerud videregående skole 6 mnd 1978 Fysioterapeut i turnus: Nordre Aasen Sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede 6 mnd (turnus) 1978 Sentralsykehuset i Akershus (SIA), kirurgisk og medisinsk avdeling, 6 mnd (turnus) 1979 Fysioterapeut Lørenskog fysikalske institutt, 8 mnd Stipendiat Norges idrettshøgskole/fysioterapiskolen i Oslo, 7 mnd Bedriftsfysioterapeut/lærer/ fysioterapeut Den Norske Opera/ Statens Balletthøgskole, 9 mnd 1981 Sentralsykehuset i Akershus (SIA) Ledende fysioterapeut: *Gyn/føde *Medisin *Neurologi Dr.grads stipendiat med 25% undervisning, Norges idrettshøgskole Gjesteforsker, Stanford University, Medical School, California, USA, 7 mnd (NAVF (NFR) finansiert) 1990 Post doctor stipendiat, NAVF (NFR)/NIH Prosjektleder NFF s kompetansesenter i fysioterapi (20% stilling i tillegg til Post doc) 1. amanuensis Norges idrettshøgskole Forskningssjef Kompetansesenteret i fysioterapi Forsker UiO, Seksjon for hovedfag i helsefag 20% bistilling amauensis Norges idrettshøgskole 1997-

6 6 Professor Norges idrettshøgskole Prorektor Norges idrettshøgskole Professor Norges idrettshøgskole Forskningskoordinator Akershus Universitetssykehus, Kvinneklinikken Rektor Norges idrettshøgskole (valgt) VEILEDNING AV DR.GRADSKANDIDATER Hovedveileder for Siv Mørkved, NTNU, forekomst av urininkontinens/fekal inkontinens og treningsintervensjon i forebygging og behandling under og etter fødsel. Disputerte 2003 Hovedveileder for Kjersti Storheim, trening av kroniske ryggpasienter. Disputerte Medveileder for Margaert Sherburn, The University of Melbourne, Melbourne, Australia (Effekt av bekkenbunnstrening på stressinkontinens hos eldre kvinner). Disputerte 2007 Medveileder for Helena Frawley, The University of Melbourne, Melbourne, Australia (Effekt av bekkenbunnstrening etter prolaps operasjoner og hysterectomi). Disputerte 2008 Hovedveileder Ingeborg Hoff Brækken, Norges idrettshøgskole (Pelvic floor muscle function and pelvic organ prolapse). Disputerte januar Medveileder jordmor Nanna Voldner, Rikshospitalet-Radiumhospitalet Medisinske senter, UiO. Disputerte januar 2010 Hovedveileder Lene AH Haakstad, Norges idrettshøgskole (Physical activity and weight gain during pregnancy). Disputerte 2010 Hovedveileder for Katrine Mari Owe, Norges idrettshøgskole (Exercise before and during pregnancy and reproductive outcomes: A population based cohort study). Disputerte 2011 Medveileder allmennpraktiserende lege, Stian Langeland Wesnes, UiB (Urinary incontinence during pregnancy and postpartum. Incidence, prevalence and risk factors). Disputerte 2011 Medveileder gynekolog Memona Majida, Akershus Universitetssykehus (Three and four dimensional ultrasound in the assessment of the pelvic floor muscle and pelvic organ descent). Disputerte 2012 Hovedveileder Gunvor Hilde, Norges idrettshøgskole (Pelvic floor muscle function during pregnancy and after childbirth and the effect of postpartum pelvic floor muscle training in women with and without major pelvic floor muscle defects). Disputerte aug 2014 Medveileder Patricia Mota, University of Lisboa (Diastasis Recti Abdominis). Disputerte desember 2014 Hovedveileder Anne Mette Rustaden, Norges idrettshøgskole Hovedveileder Merete Kolberg Tennfjord, Norges idrettshøgskole Medveileder Jette Stær-Nilsen, Akershus University Hospital, UiO Medveileder Franziska Richter, Akershus University Hospital, UiO

7 7 Medveileder Cathrine Reimers, Akershus University Hospital, UiO Medveileder Torbjorgur Sigurdardottir, University of Reykjavik, Island BEDØMMINGSKOMITEER Universitetet i Bergen, bedømmingskomite for 1.amanuensis i fysioterapi 1995 Universitetet i Trondheim, NTNU, bedømmingskomite for professorat i idrett 1999 Medlem av diverse bedømmingskomiteer for fageksamen dr.scient, Norges idrettshøgskole External reviewer application for promotion to Associate professor Dr. Rob Herbert, The University of Sydney, Australia 2004 External member application for postdoc fellowship Rob Herbert, University of Sydney, Australia 2005 Medlem av bedømmingskomite for professorat i kvantitative metoder. Seksjon for helsefag UiO 2006 Oppnevnt External reviewer of qualification of dr. Janis Miller for promotion to Associate Research Scientist at the University of Michigan, USA, 2006 og 2007 Leder av komite for bedømming av professor og 1.amanuensis (May Arna Risberg og Grete Myklebust), seksjon for idrettsmedisinske fag, DR. GRADSKOMITEER Leder av bedømmingskomiteen for dr.grad Per Morten Fredriksen, Norges idrettshøgskole 2000 Ekstern /internasjonal opponent for Bary Berghmans, dr.grad University of Maastricht, Nederland 2000 Eksternt internasjonalt medlem av bedømmingskomite for Pauline Chiarelli, dr.grad The University of Newcastle, Australia 2001 Leder av bedømmingskomiteen for Eystein Enoksen, Norges idrettshøgskole 2003 Leder av bedømmingskomiteen for Grete Myklebust, Norges idrettshøgskole 2003 Medlem av bedømmingskomite/ekstern internasjonal opponent for Chantale Dumoulin, Universite de Montreal, 2004 Leder av bedømmingskomite for Arni Arnason, Norges idrettshøgskole, 2005 Opponent Kerstin Eliasson: Karolinska Institutet, Stockholm, 2005 Leder PhD komite Trond Krosshaug, Norges idrettshøgskole, Opponent Marita Harringe, Karolinske Institutet, Stockholm 2007 Opponent Sigrid Tibak, Universitetet i Lund 2007 Leder av PhD komite Katrin Steffen, NIH 2008 Ekstern /internasjonal opponent Erasmus University, Rotterdam for Marijke Slieker ten- Hove, september 2009 Leder av PhD komite for Tone Bere, NIH 2013

8 8 FORSKNINGSBEVILGNINGER Norges samfunnsvitenskapelige forskningsråd, utenlandsopphold/fellow Stanford University, California, 7 mnd 1990 Postdoc, Norges samfunnsvitenskaplige forskningsråd Norges forskningsråd, støtte til The Norwegian Pelvic Floor Study Rehabilitering og Helse, Norske Kvinners Sanitetsforening: 3 års stipend stipendiatstilling for Ingeborg Hoff Brækken på prosjektet: Pelvic floor muscle function and pelvic organ prolapse Norges forskningsråd (NFR): fullfinansiering til prosjektet: The effect of postpartum pelvic floor muscle training in women with injured and non-injured pelvic floor muscles. A single blind randomized controlled trial. Stipendiat Gunvor Hilde og Jette Stær- Nilsen. Stipendiatene Franziska Siafarikas og Cathrine Reimers har kommet til med midler fra Helse Sør-Øst Rehabilitering og Helse, Norske Kvinners Sanitetsforening: 3 års stipend stipendiatstilling for Merete Kolberg Tennfjord på prosjektet: «Pelvic floor muscles and sexual function». PEDAGOGISK PRAKSIS Undervisning/ Veiledning/Studieplansarbeid *Formell utdanning gjennom obligatorisk Universitetskurs i pedagogikk, UiO. *Underviser i kvantitative metoder master, ergonomi, aerobics/ gymnastikk/ dans, styrke og bevegelighet og helserelatert trening (muskel/skjelett) på Bachelor NIH. Har vært modulansvarlig for Styrke og bevegelighetstrening på Bachelor og er modulansvarlig for kvantitative metoder master. * Var koordinator hovedfag, Institutt for idrettslige og biologiske fag (IFIB), NIH. Utviklet nytt hovedfagstilbud i samarbeid med Institutt for Samfunnsfag (IFS), UiO i Utviklet faglig innhold, undervist og vært faglig ansvarlig for metode hovedfag IFIB, NIH. * Var med i studieplansarbeidet ved utviklingen av hovedfag i fysioterapi ved UiB. Utviklet faglig innhold for metodeundervisning og undervist i 3 år i 12 timers kurs Kontrollerte kliniske forsøk på metode hovedfag, hovedfag i fysioterapi UiB. *Fagansvarlig for Fitness studiet NIH fra 2006 *Sensor og veileder hovedfag NIH, hovedfag i fysioterapi Bergen, hovedfag i helsefag UiO. *Medlem av studieplansgruppe for utvikling av nytt grunnfag i idrett 2001 *Utviklet nytt studietilbud Styrke- og bevegelighetstrening, FAH 1 *Ledet fagplansgruppe med nytt studium i metode master, kvantitative metoder Har veiledet og uteksaminert en rekke hovedfagstudenter ved Norges idrettshøgskole, UiB og UiO, Hovedfag i helsefag, Stellenbuch, South Africa og Universitetet i Reykjavik, Island. Annen undervisning og studieplansarbeid

9 9 * Har utviklet og undervist i Gynekologisk fysioterapi ved fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo, diverse etterutdanningskurs NFF, etter og videreutdanning for leger (urologer, gynekologer og allmennpraktiserende leger) og Universitetskurs i idrettsfysioterapi. Har holdt og holder en rekke foredrag innen gymnastikk, aerobics, fitness, treningslære (styrke, bevegelighet, utholdenhet), fysioterapi, funksjon og dysfunksjon i bekkenbunnen, konservativ behandling og forebygging av inkontinens og forskningmetode nasjonalt og internasjonalt. *Utviklet studieplan for master i idrettsfysioterapi med oppstart høst 2006 * Undervist kvinner 3-4 timer pr uke i Gymnastikk i tiden i Hammer Turn fra Har for tiden 2 klasser per uke med ca 80 kvinner. * Hadde ved ansettelse ved SIA ansvar for turnuskandidater som ledende fysioterapeut. Undervist på sykepleiehøgskolen ved SIA, i videregående skole og for Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke. * Sensor og veileder alle trinn NIH, grunnutdanningen i fysioterapi, videreutdanning i Manuell terapi, fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo. * Faglig hovedansvarlig Helserelatert treningslære, NIH. *Medlem av studieplanskomiteen for mellomfagene «Gymnastikk, aerobic og dans», «Fysisk aktivitet og helse» og Hovedfag ved NIH. Faglig hovedansvarlig Ergonomi mellomfag NIH. Kurs ansvarlig Master 401 kvantitative metoder og Styrke- og bevegelighetstrening. *Har vært koordinator hovedfag i idrett NIH *Prorektor : Leder og medlem av Komite for forskning og forskerutdanning (KFFU), senere Komite for forskerutdaning (KFU), NIH. For tiden leder av KFU Som prorektor var jeg leder av Studiekomiteen, Internasjonalt utvalg, NIHs representant av Forskningutvalget, Det norske universitetsråd og leder av Nasjonalt fagråd i idrett Kursutvikling * Utviklet «Gymnastikk i tiden» (GIT). GIT er en helsefremmende treningsmodell spesielt rettet mot kvinner og en trenerutdanning på 80 timer med skriftelig og praktisk metodisk eksamensform. Over 750 instruktører er utdannet i dette systemet. Læreboka Gymnastikk i tiden er utgitt på Universitetsforlaget. Treningsmodellen omfatter kroppsbevissthet/ergonomi, aerob trening, koordinasjon, bevegelighet, styrke og avspenning og bygger på forskningsbasert kunnskap innen treningslære/vitenskap, fysioterapi og idrettsmedisin. * Utviklet kurs i Hjelpemiddelformidling, Fysioterapi og inkontinens hos kvinner og Gymnastikk i tiden for fysioterapeuter i Norske Fysioterapeuters Forbund. * Utviklet etterutdanningskurset Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens for NFF. Holder kurs hvert andre år for fysioterapeuter. * Utviklet faginnholdet i trinn I og II i idrettsfysioterapikursene ved UiT gjennom utdanningskomiteen i tidligere Interessegruppe for idrettsfysioterapi (nå Faggruppe for idrettsfysioterapi). ORGANISASJONSARBEID Medlem av:

10 10 Norske Fysioterapeuters Forbund Norsk Faglitterære Forfatterforening Forskerforbundet Norsk Forening for Idrettsforskning Norsk Forening for Epidemiologi Norsk Forening for Ryggforskning Norges Gymnastikk og Turnforbund/Norges Idrettsforbund International Dance Exercise Association (IDEA) American College of Sport Medicine International Continence Society International Urogynecological Association Interessegruppe for forskning omkring urininkontinens; UiB Urodynamisk diskusjonsgruppe, Rikshospitalet * Har vært medlem av bedømmingskomite for Ryggforskningsprisen, Norsk Forening for Ryggforskning * Har sittet i ekspertpanel for trening i forhold til rygglidelser i et større forskningsprosjekt finansiert gjennom Arbeid og Helse, NFR, ledet av professor Holger Ursin, UiB. Norske verv: *Styret i NFF, Avd. Akershus *Utdanningskomiteen, Norges Gymnastikk og Turnforbund *Landstyredelegat, Norske Fysioterapeuters Forbund *Rådet for Ergo- og fysioterapiutdanning *Styret i Norsk forening for idrettsforskning Varamedlem *Styret i Forskerforeningen ved NIH *Styringsgruppe for Gymnastikk i tiden, Norges Gymnastikk og Turnforbund *Autorisasjonskomiteen for idrettsfysioterapi, Faggruppe for idrettsfysioterapi, Norske Fysioterapeuters Forbund *Fagrådet, Norske Fysioterapeuters Forbund *Leder av den norske Health Enhancing Physical Activity Group (HEPA), EU og Sosial og helsedepartementet *Nestleder i Aktivitetsrådet Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet *Rådet for Natur Kultur og Helse (NaKuHel) Norge *Nestleder Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, SHdir *Nestleder Faggruppe for idrettsfysioterapi *Oppnevnt medlem Norges forskningsråd. Programstyret for Klinisk forskning

11 11 INTERNASJONALE VERV INNEN FORSKNING * Planleggingkomiteen for Nordiske forskningssymposier i fysioterapi * Støttegruppen for nordiske Dr.gradsstudenter i fysioterapi, NorFa * International Continece Society Standardization Committe Subcommittee on Prolapse and Pelvic Floor Dysfunction 1995 * Cocrane Collaborative review group on incontinence, University of Aberdeen / Oxford University * Leder av planleggingsgruppe for internasjonalt symposium om Pelvic floor, International Continence Society, Athen * Peer Reviewer and technical expert Clinical Practice Guideline on Urinary Incontinence in Adults, Department of Health & Human Service, Agency for Health Care Policy and Research, USA *Review Editor: International Continence Survey *Review editor: Bladder Control Literature Review Service (LSR). VercomNet *Editorial board: Neurourology and Urodynamics *Associate Editor: International Journal of Urogynecology and Pelvic floor disorders *Editorial board: Physical Therapy Reviews *Member of International Advisory board of Physiotherapy Journal (Australian Physiotherapy) *Member International Advisory Board of Physiotherapy (Journal of UK Physiotherapy Association) *Reviewer Am J Obstet and Gynecol *Reviewer European Urology *Editorial board Nordisk Fysioterapi, nå Advances in Physiotherapy *Editorial board Physical Therapy Reviews *Reviewer Urology (USA) *Reviewer American Journal of Obstetrics and Gynecology *Reviewer Acta Obstet Gynecol Scand *Reviewer Cochrane Collaboration Group, University of Aberdeen/Oxford University (Metaanalisis) 1: Pelvic floor muscle training for female urinary incontinence 2: Electrical stimulation with non-implanted electrodes for urinary incontinence in adults *Medlem av International Continence Society (ICS) Clinical Assessment Group *Medlem av International Continence Society (ICS) Advisory Board *1 st Vice president International Organization for Physical Therapy for Women s Health (IOPTWH) *Oppnevnt medlem av Steering committee Section of Female Urology. European Association of Urology (EAU) *Oppnevnt medlem av World Confederation of Physical Therapy (WCPT) Evidence based practice Advisory Group

12 12 *Fagråd for Terapimaster /Sling Exercise Therapy *Scientific committee European College of Sport Science (ECSS) annual meeting, Oslo 2009 *Medlem av International Urogynecological Association Pelvic floor rehabilitation Special Interest group INVITERT GJESTEFORSKER/PROFESSOR TIL UTENLANDSKE UNIVERSITETER Research fellow Medical School, Dept of Urology, Stanford University, California, USA 1990 Visiting Fellow, School of Medicine, Dept of Obstetrics and Gynecology, University of Otago, New Zealand, February 1999 Guest Professor, School of Physiotherapy, Faculty of Medicine, Industry and Health Sciences, The University of Melbourne, Melbourne, Australia Dec Feb 2002 Guest professor, Ministry of Health, Singapore, October 2002 Guest professor, University of Sao Paulo/ Ribereiro Preto, Brasil Guest professor, The George Institute, Sydney, Australia Oct-Nov 2011

13 13 INVITERT FOREDRAGSHOLDER/KEYNOTE (n=239) 1991 (2) Nordisk Urologiforening, Tampere, Finland American Urogynecology Annual Meeting, and Postgraduate Course, Newport Beach, California, USA 1992 (1) International Consensus Symposium on Physical Activity, Fitness and Health, Toronto, Canada 1993 (5) Universitetet i Lund, Medisinske Fakultetet/Urologi og Fysioterapiutdanningen Japanize Urogynecology Meeting, Tokyo, Japan University of Kanazawa, Japan University of Nagoya, Japan Oslo Biennial Meeting on Urology 1994 (8) *Uroseminar Bergen jan 1994: 1.Adherence to pelvic floor muscle exercise. A 5 year follow up. 2. Effekt av coner *Seminar. Diakonhjemmet høgskolesenter feb. 94: Bekkenbunnstrening. *MediCare, Oslo 1.3 & : Bekkenbunnstrening foredrag + praksis x 4. *Klinikk for alle. 2 mai- 94: Bekkenbunnstrening. *Spesialistutdanning for urologer, B-gren. Sentralsykehuset i Akershus. 6 mai -94: Bekkenbunnstrening ved stressinkontinens hos kvinner. *Statens institutt for folkehelse: Presentasjon av dr.grads og postdoktor arbeider. * NFF s fagkongress, Lillehammer mai Key note: Fysisk aktivitets betydning for helse. *Nordisk konferanse i Hydroterapi, Diakonhjemmet sykehus, Dokumentasjon av fysio- og hydroterapi 1995 (4) 15 th Annual Conference of the Association of Continence Advice; Weston Super Mare, England Pelvic Floor Netherlands: The Foundation for the development of pelvic floor studies, Amsterdam, Nederland Symposium on Pelvic floor, Women s Health Issues, Sydney, Australia Legitimerade Sjukgymnasters Riksforbund Workshop om

14 14 inkontinens, Stockholm, Sverige 1996 (4) Nordisk forening for Obstetrik och Gynekologi, Stockholm IUGA International Urogynecologal Association 21st. Annual Meeting. Wien Pelvic Floor Symposium, Athens, Hellas Nordisk Urologi Forening, Oslo 1997 (6) 1st. Urogynegology Symposium, Istanbul University, School of Medicine, Istanbul, Turkey IV Jornadas Andaluzas de Actualizacion en Cirugia Urologica, Sevilla, Spain First International Conference on the Prevention of Incontinence, London Symposium on conservative treatment, Seoul, Korea Prevention of Incontinence, Symposium, ICS, Yokohama, Japan 4th Annual Meeting of Neurogenic Bladder Society, University of Tokyo 1998 (6) Fortbildung Pelvitrain fur Artze und Physiotherapeutinnen: «The Norwegian view of pelvic floor re-education», Kontonspital Aarau, Sveitz Co-chair Conservative treatment in women, WHO 1 st Consultation of Incontinence, Monaco Satellite Symposium Bladder overactivity: How to improve women s Quality of life? «Physiotherapy and pelvic reeducation WHO 1 st Consultation on Incontinence, Monaco Chair Workshop on Pelvic Floor Muscle Exercise in Urinary Disorders, Israel, Keynote Pelvic Floor Dysfunction «Front, middle and rear», Montreal, Canada

15 15 Keynote Annual Urogynecology Meeting, University of Taipei, Taiwan 1999 (7) William Evans Visiting Fellow, University of Otago, School of Medicine, Dept of Obstetrics and Gynecology, February Second International Congress on Pelvic floor disorders, Barcelona Inivitert key-note speaker 1 st International Urogynecology Congress, Istanbul Invitert foredragsholder Porugese Urogynecolgy Meeting, Porto, Portugal Second Bladder Instability Meeting, London Invitert foredragsholder PFM rehabilitation workshop, ICS, Denver Pelvic floor rehabilitation. International Forum. 51 st Kongress der Deutschen Gesellshaft fur urologie. Wiesbaden, Germany: September 2000 (7) Italian Urology Association, Modena, Italia: Current controversies in urinary incontinence and overactive bladder: Pelvic floor rehabilitation Inkoforum Budapest, Ungarn: Conservative treatment of stress incontinence. Postgraduate course Portugise Physiotherapy Association 1. Functional anatomy, theoretical framework for physical therapy treatment 2. Palpation and observation of PFM function 3. Practice palpation and observation 4. Assessment of PFM strength 5. Strength training theory 6. The PFM exercise class (practice) 7. Effect of PFM exercise on GSI and urge incontinence 8. Effect of electrical stimulation on GSI and urge incontinence 9. The PFM exercise class (practice) 10. Biofeedback, what is it and what is the effect of adding it to training?

16 16 Nordisk forening for obstetrikk og gynekologi, Oslo, Norway: Den skjulte kvinnesykdom. Urininkontinens: Styrketrening av bekkenbunnsmusklene Workshop ICS, Tampere, Finland: What is pelvic floor physiotherapy? Workshop IUGA, Rome, Italy: Rehabilitation of anterior and posterior perineum, what point are we at? 1.Theoretical framework for PFM exercise for GSI and urge 2. The effect of RCTs on PFM exercise and electrical stimulation to treat GSI Bristol Urological Institute, 6-7 desember day operative course in stress incontinence and pelvic floor dysfunction. 1: Pelvic floor functional anatomy and exercise science. Theoretical base for pelvic floor muscle straining. 2: Effect of pelvic floor muscle training with and without biofeedback, vaginal cones, and electrical stimulation in stress and urge incontinence (14) The pelvic floor in the athletic woman. International Continence Society, UK section. Manchester 3-4 April 2001 Danske Fysioterapeuters Forbund, Gynobs-gruppen. Århus Hospital, Danmark Pelvic floor muscle exercise for male incontinence. 22 nd Annual Meeting of the Society for the study of urodynamics and female urology, Anaheim, California, USA, June 3 rd, 2001 Evidence based physical therapy for the pelvic floor. Bridging science and clinical practice. Norwegian University of Sport and Physical Education, Oslo Norway juni Pelvic floor physical therapy. Theoretical basis. 2. Pelvic floor muscle exercise class. 3. Vaginal palpation. Is it reproducible and valid? 4. Evidence for PFM exercise for stress and urge incontinence in men. 5. Difference between PFM exercise programs. How does it work? An exercise science perspective. 6.Female athlete and the pelvic floor. WHO, 2 nd International Consultation on Incontinence, Paris, France, July 1-3,2001, Working group 11 th Annual Meeting of the Austrian Incontinence Help Society. Innsbruck Sept 14-15, Pelvic floor re-education as monotherapy or combined with electrotherapy or biofeedback, what is proven, are the specific indications?2. The pelvic floor in the athletic woman 3. New aspects on pelvic floor muscle function

17 17 the theoretical basis for physical therapy 4. Evaluation of pelvic floor muscle function and strength. Pelvic floor rehabilitation in urinary incontinence with urethral sphincter insufficiency. 11 th National Congress AIUG. Salsiomaggiore Terme. Italia Sept 23-25, 2001 Physiotherapeutic techniques. Incontinence in women. Royal college of Obstetricians & Gynaecologists. Setting standards to improve womens s health. London 1-3 October, Stress incontinence: conservative treatment. European Association of Female Urology. Verona, Italy 8-9 October, 2001 An international meeting of physical therapy experts London, Oct 2001 Evidence based practice. Problems of heterogeneity in randomised controlled trials. Philipps-Universitat Marburg, Germany Oct 19-20th Conservative therapy for stress incontinence. International symposium on female incontinence with live surgery. Sixth International congress of Dutch Urological Association, Noordwijkerhout, The Netherlands Oct 25-27, Physical therapy in urge incontinence. 2.Physical therapy in stress incontinence. Asian Surgical Association Congress 1-4 Nov. Singapore, Pelvic floor evaluationaims & techniques. 2. Pelvic floor reeduction, selection, pelvic floor exercises, electrical & other techniques 3.practical session on pelvic floor muscle exercie 4. practical demonstration of mechanical & electrical devices & stimulators.5.symposium: multidisciplinary approach for managing pelvic floor dysfunction:the phsyiotherapist s point of view. 6. Plenary lecture: pelvic floor dysfunction causing urologic, gynecologic & coloprctology disorders & management. International Urogynecology Association: Melbourne Australia, Dec 5-8, 2001State of the art: Exercising the pelvic floor muscles- does it work and why? 26 th Annual Congress (6) Cape Town Pelvic Floor Society, Cape Town, South Africa, March 6 th. Pelvic floor exercise; the theory behind practice. 2. Pelvic floor exercise for stress incontinence. Do they work? 3. State of the art: Sport and the pelvic floor. 4. Pelvic floor rehabilitation for overactive bladder. Chartered Physiotherapists in Women s Health, Dublin, Ireland, May 24th State of the art lecture on evidence for the effect of pelvic floor muscle training:

18 18 Multi-national meeting on pelvic floor disorders. Ernobbio, Como, Italy, June 13-15Workshop: Pelvic floor rehabilitation. Ministry of Health and KK Women s & Children s Hospital, Singapore September 16-27th European Congress on Prevention of Diseases through Physiotherapy, Vienna, Austria, November Incontinence during pregnancy and after childbirth, risk factors, prevention and intervention. Montreal December 13-14Is there any place for conservative treatment of prolapse and incontinence. The physiotherapist s point of view. 2. Incontinnece in athletic women. Advanced course & challenges in urogynecologic urology (5) Invited speaker European Urology Association Annual Meeting, Madrid March 15 th 2003: Physiotherapy versus surgery in the initial treatment of female stress urinary incontinence: Is there still a place for physiotherapy? Invited speaker Canadian Physiotherapy Association. Postgraduate course Physiotherapy for pelvic floor dysfunction and incontinence: Current concepts in research, treatment and exercise March 29-30, Physiotherapy for pelvic floor dysfunction and incontinence in a multidisciplinary approach to incontinence management 2. Functional anatomy of the pelvic floor and dysfunction causing urological, gynaecological, and coloproctology disorders. 3. Assessment of pelvic floor muscle function and strength 4. Exercise science and strength training principles to be applied in treatment of stress urinary incontinence 5. Group training of the pelvic floor advantages and disadvantages 6. The pelvic floor muscle exercise class (Practical group training) 7. Electrical stimulation to treat stress and urge incontinence 8. Evidence for strength training with and without biofeedback, vaginal cones and el.stim to treat stress urinary incontinence 9. Evidence for pelvic floor muscle training and electrical stimulation to treat bladder overactivity

19 Pelvic floor muscle training in prevention and treatment during pregnancy and after childbirth 11. Potential risks and benefits of general exercise training during pregnancy 12. Pelvic floor muscle training in the elderly 13. Female athlete, sport and the pelvic floor 14. Evidence for pelvic floor muscle training for stress and urge incontinence in men Invited speaker European Congress of Women Physician, Naples April 11 th 2003 Semiology of the pelvic floor: the point of view of the Physiatrist Invitert workshop ved International Urogynecology Association, Buenos Aires, Argentina oktober 2003: Non-surgical treatment workshop: What is today s place of conservative treatment in urogyencology New developments in the concervative treatment of urinary incontinence in women during pregnancy and after delivery Conservative treatment and pelvic organ prolapse; recovery or compensation Invitert foredragsholder Fagfestival, Danske fysioterapeuter november, Odense, Danmark Bekkenbundstræning til ældre kvinder Dysfunktion af bækkenbundsmuskulaturen og urinvejsincontinens hos idrætsaktive kvinder 2004 (10) 8 th International Organization of Orthopedic and Manual therapy (IFOMT), Cape Town, SouthAfrica *Key note: Balancing outcome in evidence: quality of the intervention *The pelvic floor muscle training class. Evidence for PFMT and how does it work (exercise science) Practical class Finding the balance the future of OMT: Evidence Universite de Montreal, Montreal, Canada. Konferanse * PFM training is effective to treat female stress urinary incontinence, but how does it work? University of Iowa. Seminar The pelvic floor muscle exercise class practice + discussion University of Michigan. The pelvic floor muscle exercise class, practice + discussion ICS/IUGA, Paris, France august Workshop: Pelvic floor evaluation in physiotherapy: Terminology in pelvic floor dysfunction Clinical Assessment Group ICS. Workshop: Stress urinary incontinence in women: Physiotherapy. Workshop: Conservative treatment for urinary incontinence and pelvic floor disorders. What is todays place for conservative treatment in urogynecology, Conservative treatment and pelvic organ prolapse: Recovery or only compensation?

20 20 Muskel-skjelett tiåret (MST). Åpningskonferanse. 12/10-04, Oslo.: Fysisk aktivitet som primær og sekundærforebygging XXVIII Congresso Nazionale Societa Italiana di Urodinamica October, Udine, Italy Pelvic floor rehabilitation State of the art European Congress on Physiotherapy Education. Estoril, Portugal 4-5 November How can research change practice? Forum Internacional de Estudantes de Fisoterapia. Estoril, Portugal 6 November, «Evidence based practice». Spanish Urogyencology Association, Barcelona, Spain, 3-5 th December 2004: 1. How does pelvic floor training work in the treatment of female urinary incontinence. Functional anatomical basis. 2. Different exercise protocols and differnet theoreis to suppport them 3. Clinical cases. 4. Practical sessions: 1. Observation and palpation 2. Pressure measurement 3. Biofeedback 2005 (14) Invitert til Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands Graduation for pelvic physiotherapists : Bø K: Pelvic (floor) physiotherapy international. Tena/SCA: Pelvic floor exercise. Paris april 2005 Associazione di Riabilitazione del Friuli-Venezia Giulia (A.R.T).Disfunzioni Perinelia: Dianosi, Prevenzione, Riabilitazione, Nursing: Lettura magistrale La riabilitazione dell incontinenza urinaria. Riccione, Italy May 2005 The 6 th Nordic Physiotherapy Congress, 1-3 June 2005, Helsingør, Danmark. Invited Keynote: Important factors to make research change clinical practice. Oral presentation: 15 year follow-up of pelvic floor muscle training to treat female stress urinary incontinence European Workshop on electrical stimulation in urology. Possibilities and limitations June 2005, Gøteborg, Sweden. Invited speaker: Evidence based medicine: The problem of control trials in electrical stimulation study protocols 1 st World Congress on Sports Injury Prevention. Symposiun IFSP and FFI June 22: The female athlete and pelvic floor dysfunction Oslo June International Continence Society (ICS) 35 th Annual Meeting, Aug 28-Sept 2 nd 2005 Montreal, Canada: Linland M, Bø K: Does Strenuous general physical activity cause pelvic floor muscle fatigue? Oral poster presentation Frawley H, Sherburn M, Galea M, Bø K: Even weak pelvic floor muscles lift Oral poster presentation Bø K: Pelvic floor pick me ups Practical pelvic floor muscle exercise class (x 2) Conservative therapy: Physiotherapy in ICS educational workshop: Stress urinary incontinence in women. Monday 29 th Aug 2005 Vaginal squeeze pressure measurement. ICS course: Pelvic floor muscle evaluation in physiotherapy, Tuesday 30 th 2005.

21 21 International Organization of Physical Therapists in Women s Health Update on Pelvic Floor Research and Rehabilitation Ljubljana, Slovenia, Sept Bø K: Updated exercise science PFM exercises are effective, but how does it work? Abdominals or PFM training, what is the evidence? Pelvic organ prolapse and PFM training Exercise class (practical) Oppdatering innen sjukgymnastik og inkontinens, Gøteborg, Sweden Bekkenbunnstrening er effektiv behandling av stress inkontinens hos kvinner, men hvordan virker det? Bø K: Kan vi trene bukmuskulatur i stedet for bekkenbunnsmuskler? Kan bekkenbunnstrening forebygge og behandle underlivsprolaps? Akershus Universitetssykehus Scandinavian Centre of Gynecological Endoscopy: Workshop: Vaginale bekymringer oktober 2005 Bø K: Kan vi trene bort prolaps? XXX Brazilian Congress of Urology, Brazilia Oct Bø K: Prevention of urinary incontinence: how can the conservative treatment help? Urinary incontinence in athletes Urogenital prolapse: what does the physiotherapist need to know? How to function, what to expect? Functional aspects of pelvic floor for urinary incontinence in women How to measure? What to treasure? Practical class of exercise International Pelvic Floor Dysfunction Society Congress, Buenos Aires, Argentina 8-11 Nov 2005: Chiarman precongress Course 1: Female perineum health care Function and dysfunction of the Pelvic Floor, Exercise science Assessment of Pelvic Floor Muscle. Function and practical instructions How do we treat: Urinary incontinence How do we treat: prolapse Practical Pelvic Floor Exercise Class Debate I: Sphincteric incontinence in the new millennium. Multidisciplinary approach. Female sphincteric incontinence: Conservative treatment ICS Educational Course, Barcelona, Spain Nov 2005 Discussant What the physiotherapist can offer? Discussant My sling is best for SUI National Meeting of Urogynecology, Barcelona, Spain Nov 2005 How does the pelvic floor training work in the treatment of female urinary stress incontinence? Functional anatomical baseis

22 22 Methods of assessment of pelvic floor muscle function. Terminology of Clinical Assessment Group of ICS to test PFMF Selection of the PFMT parameters based on the aim of the treatment. Different exercise protocols and different theories that support them Practical pelvic floor session 2006 (17) *Danish Sports Medicine Society (DIMS) and Danish Assoication of Physiotherapists (FFI), København, Danmark 2-5 februar 2006 : Bækkenbundsdysfunksjoner og stressinkontinens I forbindelse med fysisk aktivitet epidemiologi og evidens. Fokus på bækkenbundstræning. *III Congreso Nacional de Suelo Pelvico. Cadiz, Spain March 2006: Role of physiotherapy in treatment of urinary incontinence Pelvic floor evaluation in physiotherapy and treatment options Practical pelvic floor Pick-me ups *Tena International Meeting, London, England, 22 March 2006 Pelvic floor muscle exercise. Treatment and prevention *Fagfestival, Odense, Danmark mars 2006: Fra teori til praksis eller omvendt? Hvordan endrer fysioterapeuter deres praksis? Udvikling og implementering af evidens Hvem har ansvaret? *China April 2006 Beijing Gynecology and Obstetric Hospital and Zhengzhou First Teaching Hospital, Zhengzhou Prevention of urinary incontinence Evidence based physiotherapy for urinary incontinence in women Measurement of pelvic floor muscle function and strength Pelvic floor muscle training is effective in treating SUI in women- but how does it work Group exercise Let s exercise *Association for Continence Advice (ACA), Torquay, England th May 2006 Keynote: Pelvic floor in dept. The latest research presented on causes of pelvic floor dysfunction and treatment modalities Primo corso internazionale teorico-practico: Il team interdisciplinare del pavimento pelvico. Ospetale Treviglio Caravaggio, Italy June 2006: The preventive role of rehabilitation. *Norsk fysioterapeut Forbund Fagdager Juni 2006:Fysisk aktivitet- trening og rehabilitering. Bekkenbunnen og fysisk aktivitet. Trening av bekkenbunn Praktisk bekkenbunnsbunnstrening *International Urogynecology Association (IUGA) 31st Annual Meeting, 6-9 Sept Athens, Greece: Sept 5 th Workshop 4: Invitert:OAB-What else can we do? Pelvic floor muscle training for refractory OAB *Zdruzenje ginekologov in porodnicarjev Slovenije- ZGPS 22 Sept Updated exercise science related to pelvic floor muscle training. *Akershus Universitetssykehus. Workshop: Bekkenbunnskirurgi. Teori og virkelighet. 12. okt 2006: Kan vi trene bort prolaps? *University of Utah, Salt Lake City, USA 16 Oct Grand Round: Pelvic floor muscle training is effective in treating stress urinary incontinence but how does it work?

23 23 *American Urogynecology Association (AUGS) Annual Meeting, Palm Springs, USA 17-21Oct Oct 18 th Postgraduate Course: Treating urinary incontinence and prolapse without surgery Bø K: Practical Pelvic floor muscle training class Oct 19 th Guest lecture. Pelvic floor muscle training is effective in treatment of stress urinary incontinence, but how does it work? Group exercise for the pelvic floor Oct 20 th : Roundtable discussion. Pelvic floor muscle exercise: how to get the best results? *Irish Society of Chartered Physiotherapists Conference: Broadening Horizons, Dublin, Ireland Nov 2006: Should all research change practice? Updated exercise science related to pelvic floor muscle training *Chartered Physiotherapists in Women s Health, Irish Society of Chartered Physiotherapists, Dublin, Ireland Nov 12 th 2006: Pelvic floor muscle training: we know it works but how? Physiotherapy for pelvic organ prolapse Exercise session for pelvic floor and abdominal training *Fagseminar Forebyggende kvinnehelse- svangerskap og barseltid. Helse Nord-Trøndelag. Størdal nov Fysisk aktivitet under svangerskap og fødsel. Dysfunksjon i bekkenbunnen og Bekkenbunnstrening. *International Pelvic Floor Dysfunction Society 2006 Official course. Pelvic floor surgical and rehabilitative therapy. Vicenza, Italy 5-7 Dec 2006 Function and dusfunction of the pelvic floor. Exercise science Assessment of pelvic floor. Function and practical instructions Effect of PFMT during pregnancy and after childbirth Effect of PFMT for urinary incontinence Effect of PFMT for prolapse Practical pelvic floor exercise class 2007 (19) *Portuguese Society of Urogynecology (IUGA/ EUGA Affiliated Meeting) Jan 12 th 2007 Bø K: Evaluation of pelvic floor strength: novel parameters, novel devices *FFI vinterseminar, Storefjell 4 feb Bø K: Skal all forskning endre praksis fra klinikk til forskning eller omvendt? *1 st European conference of Sports Rehabilitation, Stockholm 16-17/ Bø K: The pelvic floor muscles are important core muscles, but are they important in prevention and treatment of low back pain? *Nordiske konferanse om Ehler- Danlos Syndrom, Vettre, Asker april 2007 Bø K: Bekkenbunn til besvær- Dysfunksjon i bekkenbunnsmuskulaturen, symptomer, prevalens, årsaker og effekt av bekkenbunnstrening. *Urology State of the art Looking at the future. Messina, Sicily, Italy 2-5 May 2007

24 24 Bø K: Female pelvic floor disorders conservative management. *Moving with pain. 40 års jubileum for Medisinsk treningsterapi. NIH, Oslo Bø K: Dose-respons effekten. *Fagdager Fitness NIH Bø K: Fysisk aktivitet og fitness *WCPT, Vancouver, Canada 1-6 June 2007 Bø K: Which women do pelvic floor muscle exercise six months postpartum? Bø K: Group PFMT training Bø K: Practical pelvic floor muscle training class *IUGA, Cancun, Mexico June 2007 Workshop 14, June 12 th Evidence-based physiotherapy for the pelvic floor Bridging science and clinical practice : Bø K: Pelvic floor muscle training is effective to treat female SUI- but how does it work? Bø K: Can pelvic organ prolapse be prevented or treated with pelvic floor muscle training? *Norsk fysioterapeut forbund. Fagdager i fysioterapi, Domus Athletica June 2007 Bø K: Hva skal til for å få effekt av trening? Hva er fysisk aktivitet og hva er fitness? Om dose respons forhold rundt trening av styrke, bevegelighet og utholdenhet i et helseperspektiv. Bø K: Dysfunksjon i bekkenbunnnen og fysisk aktivitet Bø K: Bekkenbunnstrening i praksis (60 min) Bø K: Gymnastikk i tiden (60 min praksisklasse) *SCA møte Frankfurt : The pelvic floor muscle exercise class *ICS Rotterdam, The Netherlands th August 2007 Bø K: Does pelvic floor muscle training during pregnancy negatively affect labour and birth? Oral presentation and poster Bø K:Invited Point- counterpoint discussion : Physiotherapy is the first line treatment for women with Stress Urinary Incontinence Workshop 30: Strategies to implement pelvic floor muscle training during pregnancy and after childbirth Bø K: Which women exercise the pelvic floor muscles during pregnancy and after childbirth? Bø K: How to implement evidence based knowledge Bø K: Mini pelvic floor, abdominal and back exercise program *Palermo, Sicily, Italy 6-9 Sept 2007 Bø K: Pelvic floor rehabilitation: first line or alternative treatment *ROAD, London Sept Meeting for journalists: Pelvic floor muscle training + practical class *TENA Paris Sept Le Parisienne. Pelvic floor muscle training and core stability practical class for journlaists and participants *XVII Congresso Brasilerio de Fisioterapia, Sao Paulo, Brasil Oct 2007 Bø K: Bø K: State of the art: How training of pelvic floor muscles prevents urinary incontinence and improves the quality of sexual life

25 25 Bø K: Mini Course: Biofeedback and cinesiotherapy in the treatment of urinary and fecal incontinence (4 lectures 6.00 hours) Bø K: Evidence for PFMT with and without biofeedback, vaginal cones and electrical stimulation for urinary incontinence Bø K: Evidence for PFMT for pelvic organ prolapse Bø K: Exercise science and PFMT Bø K: Pelvic floor muscle training is effective in treatment of female urinary stress urinary incontinence but how does it work? *8 th International Congress of PRM (Rehabilitation Medicine) of Hospital of St. John, Casa do Medico, Porto, Portugal Oct 2007 Bø K: Pelvic floor muscle training is effective in treatment of female stress urinary incontinence - but how does it work? Bø K: Pelvic floor muscle training in prevention and treatment of UI during pregnancy and after childbirth. *Second Italian Perineology Meeting. Ospetal Treviglio- Caravaggio. Treviglio, Italy 27th Oct 2007 Bø K: PFME during pregnancy: Do they work as prevention? *Milano Nov 24 th 2007 Bø K: Pelvicore. Corewellness DVD presentation. Practical class 2008 (18) *STORK Groruddalen. Fagdag for ansatte I helsestasjon- og skolehelsetjenstern I Bydelene Bjerke, Grorud og Stovner : Bø K: Fysisk aktivitet og helse i svangerskapet *Ulster Gynae-Urology Society 15 th Annual Scientific Meeting, Belfast, Ireland 24 th April 2008: Bø K: Keynote: 1. Is there evidence ofr pelvic floor muscle training during pregnancy And After childbirth? 2. Can PFMT treat pelvic organ prolapse? *Women s Health Rehabilitation Symposium, Rehabilitation Institute of Chicago, May Bø K: Keynote: 1. The female pelvic floor: structure, function in pregnancy. 2. Postpartum pelvic floor: assessment, treatment and future implications of pelvic floor dysfunction *Uroterapeutisk forenings nordiske møte, Holmenkollen Park, Oslo : Bø K: Bekkenbunnstrening er effektivt i behandling av stressinkontinens, men hvordan virker det? *16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. From Cell to Society, Brugge. Begium 3-6 June 2008:Bø K: Pelvic floor muscle assessment and training *3 rd Bi-annual meeting on perineology, Guissano, Milano, Italy : Bø K: Pelvic Floor Rehabilitation: methods and results *Le alterazioni della statica pelvica: up-to date, Napoli, Italy : Keynote: Bø K: New insight in pelvic floor rehabilitation

26 26 *La Parisienne 5-6 Sept 2008: Praktisk treningsklasse x 2 foran Eiffeltårnet *Europeisk Urologi uke, Rikshospitalet Sept 2008: Kjenn din bekkenbunn og Praktisk treningsklasse *2 nd European Conference of Sports Rehabilitation. Karolinska Institutet. Stockholm Sports Trauma Research Center and Caprio Artro Clinic. Stockholm Sept Bø K: Key note lecture: The importance of the pelvic floor muscles in sport. *IUGA regional symposia. Urogynecology: From science to practice. Ljubjana, Slovenia University Medical Center Oct : Bø K: Conservative treatment of pelvic floor dysfunction. *Women s Health Institution, Oxfordshire, England: Corewellness and pelvicore technique. 7 th Oct 2008 *SCA Årets helsedag: Corewellness, Gøteborg 10 Oct 2008 (30 min forelesning + 30 min Praksis x 3) *International Continence Society 38th Annual Meeting, Kairo, Egypt Oct 2008: Bø K: in Physical therapy roundtable. Randomised controlled trial of pelvic floor muscle training to prevent and reverse pelvic organ prolaps Bø K: Chair: Workshop 25: Strategies to implement pelvic floor muscle training during pregnancy and after childbirth 1.Bø K: Who exercise the pelvic floor muscles during pregnancy and after childbirth? 2.Bø K: 20 min Practical pelvic floor muscle, abdominal and back training session Bø K: Chair: Interdiciplinary approach of pelvic floor muscle disorders: Keynote: Role of physical therapist in interdiciplinary approach of pelvic floor disorders Bø K: Meet the expert *Corewellness meeting in Warsawa, Poland Oct 2008: Bø K: Workshop: Pelvic floor muscle training for physical therapists and fitness instructors 1.Evidence for pelvic floor muscle training in pelvic floor disorders 2.Practical class Bø K: Pelvic floor muscle training and corewellness for journalists *Fagmøte Norsk fysioterapiforening avd Buskerud : Bø K: Fysisk aktivtet og helse, form og trening dose respons forhold *Åpent hus Ahus Bø K: Bekkenbunnstrening - viktig for kvinner i alle aldre *Curso Internacional de Pesquisa Clinica Sobre Fisioterapia na Reabilitacao do Assoalho Pelvico Feminino, Medical Faculty of Ribeirao Preto, University of Sao Paulo Nov 27 th 2009: Bø K: Physiotherapy in the rehabilitation of the female pelvic floor an overview Bø K: PFMT is effective in treatment of SUI, but how does it work? Bø K: Research on electrotherapy in female urinary incontinence

27 27 Bø K: Research on pelvic floor training during pregnancy and after childbirth 2009 (17) *National Institute of health (NIH) symposium. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Dieases (NIDDK) new Research Directions in urinary Incontinence Symposium. Washington DC, USA 7-9 Jan, Bø K: Pelvic floor muscle training dose response issuses *Akershus University Hospital. Symposium- Faecal and urinary incontinence, constipation, and pelvic floor disorders. March 12 th Bø K: Evidence for pelvic floor muscle training in treatment of urinary incontinence. *Norsk Fysioterapeut Forbund, Fagruppe for kvinnehelse årsmøte. Trondheim 20 Mars Bø K: Trening under svangerskap og etter fødsel *Tsjekkian launge of corewellness. Bø K: Corewellness for PTs and fitness instructors, May 19 th, Praha 2009 *Blooming Feminim Health Program Expert Day: Bø K: Pelvic floor muscle training, Budapest, Hungary, May 27 th, *International Urogynecology Association 34 th Annual meeting, Villa Erba, Como, Italy. June 16, 2009: Chairman Workshop 4: Antenatal and postpartum pelvic floor muscle training in prevention of urinary incontinence. Presentations: 1. Which women exercise during pregnancy and after childbirth? Presentation 2: Practical PFM exercise class *Exercise and pregnancy. Chairman presympsium ECSS, NIH, Oslo 22 June Presentation: Abdominal training during pregnancy *ECSS Satellite symposium: Exercise and pregnancy. 24th June Pelvic floor in pregnancy and after childbirth and the need for strong pelvic floor muscles in athletes. *10 th Physiatric Summer School: Pelvic pain. ORTON Rehabilitation Centre, Helsinki, Finland August Bø K: Evidence physical therapy for the pelvic floor bridging science and clinical practice *Erasmus University Medical Center Rotterdam: Symposium Pelvic organ prolapse and pelvic floor function. Wednesday Sept 9 th Bø K: Effect of pelvic floor muscle training in women with pelvic organ prolapse *Materclass Postgraduate symposium for Pelvic floor physiotherapists the Netherlands, Thursday September 10 th 2009, Bø K: Pelvic floor muscle physiology *ICS, San Francisco 28 Sept 3 Oct Physiotherapy roundtable. Bø K: Study description: The effect of postpartum PFMT on UI in women with and without PFM injury. Bø K: Workshop: Which women do PFMT during pregnancy and after childbirth. Bø K: Practical mini PFMT class *International Organization of Physical Therapy for Women s Health. Symposium Lisboa, Portugal 9-11 Oct. Bø K: Evidence (or lack of it) to support the role of the pelvic floor msucles in low back pain. Bø K: Pelvic floor muscle exercises in the management of prolapse *19 th Annual Meeting of the Austrian Continence Society. Oct Bø K: Training principles for the pelvic floor muscle are the principles of sport science also applicable for the pelvic floor. Bø K: Assessment of pelvic floor function and dysfunction- what is evidence based? *Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Annual Scientific Update in Urogynaecology Joint RCOG/BSUG Meeting 5-6 Nov K Bø: Pelvic floor muscle training to treat incontinence is a waste of time. Against *Women s health physiotherapy seminar Haifa, Israel Nov 25 th Bø K: 1. Measurement methods of pelvic floor muscle function and strength, 2. Pelvic floor dysfunction and

FoU-rapport 2003. Publikasjonskatalog. Norges idrettshøgskole Avdeling for forskningsforvaltning og dokumentasjon

FoU-rapport 2003. Publikasjonskatalog. Norges idrettshøgskole Avdeling for forskningsforvaltning og dokumentasjon FoU-rapport 2003 Publikasjonskatalog Norges idrettshøgskole Avdeling for forskningsforvaltning og dokumentasjon Oslo, 15. oktober 2004 2 3 Innledning FoU-rapporten kommer ut én gang i året, og Norges idrettshøgskole

Detaljer

B.A. Physical education The Norwegian University of Sport and Physical Education, Oslo, June 1984

B.A. Physical education The Norwegian University of Sport and Physical Education, Oslo, June 1984 Øygardveien 36 1357 Bekkestua +47 67155890 +47 92241745 jorunn.sundgotborgen@nih.no Jorunn Sundgot-Borgen Personal data 3 children Age: 49 yr Born: 18.03.1961 Nationality: Norway Education Eikeli high

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjoner 2000-2003

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjoner 2000-2003 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjoner 2000-2003 ------------------------------------------------------------------- 2000 ------------------------------------------------------------------- A11:

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER I FYSIOTERAPI FOR UTREDNING OG BEHANDLING AV INKONTINENS NORSKE FYSIOTERAPEUTERS FORBUND

VEILEDENDE RETNINGSLINJER I FYSIOTERAPI FOR UTREDNING OG BEHANDLING AV INKONTINENS NORSKE FYSIOTERAPEUTERS FORBUND VEILEDENDE RETNINGSLINJER I FYSIOTERAPI FOR UTREDNING OG BEHANDLING AV INKONTINENS NORSKE FYSIOTERAPEUTERS FORBUND Utarbeidet av forskningssjef dr.scient. Kari Bø, Kompetansesenteret i fysioterapi Oslo,

Detaljer

LIST OF PUBLICATIONS ROALD BAHR

LIST OF PUBLICATIONS ROALD BAHR LIST OF PUBLICATIONS ROALD BAHR Last update: Jan 1, 2008 Original articles in refereed international journals: 1. BAHR, R., I. INGNES, O. VAAGE, O.M. SEJERSTED & E.A. NEWSHOLME. Effect of duration of exercise

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES492624 Prosjektnummer: 220551 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift

Detaljer

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Nr. 1, Juni 2008 I dette nummeret: Leder har ordet Innlegg: - Likemannsarbeid i LHL - NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi

Detaljer

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi I dette nummeret: Nye spesialister Kronisk hjertesvikt og styrketrening Hjertetrening på BEST Helse Intermitterende CPAP behandling

Detaljer

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11 muskel skjelett Nummer 1/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer, se side 3 Sa opp direkteoppgjørsavtale med HELFO Side 10 Nakkeslengskade i sen fase side 13-25

Detaljer

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Table of Content Table of Content... 2 Welcome to NMKs anniversary seminar on the ship Trollfjord!... 3 Velkommen til NMKs jubileums-seminar med

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2008 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2013 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

http://www.ostrc.no/en/person-listing/grethe-mykleust/

http://www.ostrc.no/en/person-listing/grethe-mykleust/ Page 1 of 5 GretheMyklebust Email grethe.myklebust@nih.no Telephone 23 26 23 70 Member of OSTRC PRINT CV Grethe Myklebust PT, PhD is an ass. professor at the Oslo Sports Trauma Research Center. She is

Detaljer

Publication list. National Center of Competence - 3D Ultrasound in Surgery

Publication list. National Center of Competence - 3D Ultrasound in Surgery Publication list National Center of Competence - 3D Ultrasound in Surgery St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital SINTEF Health Research, Dept. Medical Technology Norwegian University of Science

Detaljer

A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift

A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2006 A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift ; Fossan, Bjørn; Løken, Sverre; Surgical treatment compared with eccentric

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2008 Kreftregisterets formål Registrering Innsamle og innenfor forskriftens rammer behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser i Norge for å kartlegge

Detaljer

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Omslagsbildet:(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran (begge disputerte høsten 2013) og Espen Saxhaug Kristoffersen(disputerte

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2009

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2009 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjonsliste 2009 29 NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2009 Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Alonso, J.M.;

Detaljer

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon Skandinavisk Rehabiliteringskonferanse Rehabilitering mellom livsverden og funksjon 11 12. november 2010 Program og abstraktbok 1 PROGRAM: Registrering og alle foredrag foregår på Høgskolen i Oslo, Pilestredet

Detaljer

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

ÅRSRAPPORT. SOVno. www.sovno.no NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SØVNSYKDOMMER

ÅRSRAPPORT. SOVno. www.sovno.no NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SØVNSYKDOMMER ÅRSRAPPORT NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SØVNSYKDOMMER SOVno www.sovno.no 2009 Bjørn Bjorvatn Senterleder Janne Grønli Senterkoordinator BAKGRUNN Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (SOVno) ble

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus ISSN - NR. 0805-7230 NR. 1-2003 Lederen har ordet... I tiden

Detaljer

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Organisering... 4 Pasientbehandling... 5 Laparoskopisk / endoskopisk behandling... 5 Endovaskulær behandling... 7 Brukere av FOR... 9 Utvikling og utprøving av teknologi...

Detaljer