DUF KODEHÅNDBOK. Indekspunkt: DUF: Saks- og vedtakskoder VEDLEGG 1 TIL RS SAKSNUMMER: 09/5822-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DUF KODEHÅNDBOK. Indekspunkt: DUF: Saks- og vedtakskoder VEDLEGG 1 TIL RS 2010-145 SAKSNUMMER: 09/5822-7"

Transkript

1 Indekspunkt: DUF: Saks- og vedtakskoder VEDLEGG 1 TIL RS SAKSNUMMER: 09/ DUF KODEHÅNDBOK Sist endret Utlendingsdirektoratet, Enhet for informasjonsforvaltning DUF KODEHÅNDBOK... 1 INNLEDNING... 2 Oppbygning av vedlegget... 2 Strukturen i DUF kodeverk FLUKT (FLUKT~ ) ~OFF ~ASYL ~ ABSVERNUT ~KOLL ARBEID (ARBD~) ~TAK ~ERV ~TJY ~KULT UTDANNING (UTD~) FAMILIE (FAM~ ) ~MAKE ~BARN ~FORELDER ~SØSKEN ~SLEKT ~DIPL ~TILHJELPPERS EØS-BORGER (EØS~) ANDRE GRUNNER (ANN~) ARBEIDSTILLATELSER (ARB~) MIDLERTIDIG OPPHOLDSTILLATELSE MED INNVANDRINGSGRUNN (MOT~) MIDLERTIDIG OPPHOLDSTILLATELSE UTEN INNVANDRINGSGRUNN (MOT~) VISUM (VIS~) INNREISETILLATELSER (INNR~)... 12

2 2.6 PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE (POT) STATSBORGERSKAP (STB~) Ved bevilling Bibehold Løsning fra norsk statsborgerskap Melding Opprettholdelse REISEDOKUMENT (RDOK~) REGISTRERING FOR EØS/EFTA BORGERE (EØSREG ~) UTREISETILLATELSE (UTR ~) BORTVISNING (BORTVIS~) ~ASYLSØK~ ~EØSEFTA~ ULIKE ÅRSAK TIL BORTVISNING UTVISNING (UTVIS ~) ~EØS ~ ~EØSEFTA ~ ~ UOT ~ ~ MOT ~ ~ POT ~ ~HURT ~ FORMELLE VEDTAK (FORM ~) ~10~ ~VIS~ ~ASYL~ ~RDOK~ ~KLAGE~ ~OMGAN~ ~OPPH~ INNDRAGNING AV REISEDOKUMENT (INNDRRDOK~ ) TILBAKEKALL (TILB ~) OMGJØRING (OMGJ~) BORTFALL (BORTFALL~) BERO (BERO~) ERSTATNINGSSAKER (ERSTATN~) IDENTITETSENDRINGSSAKER (IDENDR~) HENLEGGELSE (HENL~) VEDTAK I FORHOLD TIL SIS (SIS~) DEPARTEMENTETS OVERPRØVINGSBESLUTNING (DEPO) ANNET INNLEDNING Oppbygning av vedlegget Kodeverket inneholder juridiske koder utformet i henhold til ny utlendingslov med forskrift. Koder som gikk ut listes opp et separat vedlegg. Bruk DUF 2

3 kodehåndbok hjemmelsoversikt (RS V2) for å sjekke hvilke hjemler som er knyttet til den enkelte kode. Den indre systematikken i vedlegget er bygget opp rundt en grovsortering på innvandringsgrunn, tillatelse og utfall. Under disse hovedtyper er det sortert på kategorier og underkategorier av koder (såkalte parents). Oppstillingen nedenfor viser denne hierarkiske oppbygningen av kodeverket for å fremheve at endringer i en kode som ligger på et høyere hierarkisk nivå påvirker også utformingen av underordnede koder. Et eksempel: Utfallskoden for: Bortvisning etter innreise, straffet i utlandet - forhold som i Norge kan gi 10 år fengsel, jf. utl 17 første ledd bokstav h: BORTVISSTRAFUTLAEINNR er utformet på følgende måte: 4.1 BORTVISNING (BORTVIS~) ~ STRAF ~ Straffet VINNR EINNR UTLA VINNR EINNR Bortvisning ved innreise, straffet Bortvisning etter innreise, straffet Straffet i utlandet, forhold som i Norge kan gi ti års fengsel Bortvisning ved innreise, straffet i utlandet - forhold som i Norge kan gi 10 år fengsel, jf. utl 17 første ledd bokstav h Bortvisning etter innreise, straffet i utlandet - forhold som i Norge kan gi 10 år fengsel, jf. utl 17 første ledd bokstav h Dersom en ønsker å endre koden BORTVISSTRAF, må man også ta høyde for hvordan denne endringen skal påvirke underkodene i kolonne 2, 3 osv. Strukturen i DUF kodeverk Midlertidig oppholdstillatelse gis med bakgrunn i følgende innvandringsgrunner: flukt (FLUKT) arbeid (ARBD) utdanning (UTD) familie (FAM) andre innvandringsgrunner (ANN) Ikke alle arbeidstillatelser og oppholdstillatelser skal ha innvandringsgrunn. Følgende tillatelsestyper er definert i kodeverket og skal benyttes etter : visum (VIS) midlertidig oppholdstillatelse (MOT) permanent oppholdstillatelse (POT) statsborgerskap (STB) reisedokument (RDOK) 1 Tillatelseskoder som var i bruk før den dato men som ikke videreført listes opp i eget vedlegg til DUF Kodehåndbok. 3

4 innreisetillatelse (INNR) Fornyelser skal gis etter samme hjemmel som førstegangstillatelsen. For forlengelser er det kun datofeltet for Gyldig til som skal endres. Følgende utfallstyper er definert i kodeverket og skal benyttes etter : bortvisning (BORTVIS) utvisning (UTVIS) formelle vedtak (FORM) tilbakekall (TILB) omgjøring (OMGJ) bortfall av BOS bero (BERO) erstatningssaker (ERSTATN) henleggelse (HENL) forlat riket (FORLAT) innmelding i SIS (SISINNM) inndragning av reisedokument (INNDRRDOK) Henleggelser skal ikke kobles til en hjemmel. 2 Utfallskoder som var i bruk før den dato men som ikke videreført listes opp i eget vedlegg til DUF Kodehåndbok. 4

5 I. INNVANDRINGSGRUNN 1.1 FLUKT (FLUKT~ ) ~OFF Overføringsflyktning ANN Flukt, overføringsflyktning, ikke flyktningstatus BEGR Flukt, overføringsflyktning, ikke flyktningstatus, begrenset, jf. utl 38 5 ORD Flukt, overføringsflyktning, flyktningstatus ~ASYL 15MDR ALLEREDE ANNETLAND AVLEDET AVSLAG BESK DUBLIN HGR ORD Asylsøker Asylsak er ikke avgjort innen 15 måneder Flukt, asylsøker, har fått beskyttelse i annet land, jf. utl. 32 første ledd bokstav a Flukt, asylsøker, kan søke beskyttelse i trygt førsteland, jf. utl 32 første ledd bokstav d Flukt, avledet flyktningstatus ORD Flukt, avledet flyktningstatus, jf utl 28 1 a BESK Flukt, avledet flyktningstatus etter annet enn konvensjonsgrunn, jf utl 28 1 b Flukt, asylsøker, avslag, jf. utl. 28 annet ledd Innvilges flyktningstatus etter annet enn konvensjonsgrunn, jf. utl 28 første ledd bokstav b Flukt, asylsøker, omfattes av Dublin-regelverket, jf. utl 32 første ledd bokstav b Flukt, sterke menneskelige hensyn mm BEGR Flukt, sterke menneskelige hensyn med mer, begrenset, jf. utl 38 5 BRNTLKNRIK Barns tilknytning til riket BEGR Barns tilknytning til riket, begrenset, jf. utl 38 5 MH Flukt, sterke menneskelige hensyn, jf utf 8-4 MHS Flukt, sterke menneskelige hensyn, jf. utf EMAOMSORG Flukt, sterke menneskelige hensyn, enslig mindreårig asylsøker mangler omsorgsperson, jf. utl 28 7 Flukt, flyktningstatus ~ ABSVERNUT Absolutt vern mot utsendelse ~KOLL Kollektiv beskyttelse 5

6 1.2 ARBEID (ARBD~) ~TAK Arbeidstaker EØSEFTA Arbeidstaker fra EØS/EFTA FAG Faglært arbeidstaker KONT Faglært på kontinentalsokkelen FAST Faglært på kontinentalsokkelen, fast innretning, jf. utf annet ledd ORD Fagkompetanse eller spesielle kvalifikasjoner WTO Faglært fra wto-land ansatt i internasjonalt selskap SÆR Særlige hensyn tilsier fagutdanning på høyere nivå FERI Arbeidsferie FRED Arbeidstaker, fredskorpsdeltaker GRUP Arbeid i gruppe, arbeidsgiver i Norge, jf. utf. 6-7 femte ledd KONT Arbeid på kontinentalsokkelen i gruppe FAST Arbeid på kontinentalsokkelen i gruppe, fast innretning, arbeidsgiver i Norge, jf. utf. 6-7 femte ledd HUMORG Medarbeider i humanitær organisasjon IRAK Iraker som tidligere har hatt MUF i Norge JOURN Journalist i utenlandsk medieinstitusjon, jf. utf første ledd KONT Ansatt på kontinentalsokkelen FLYTT Ansatt på kontinentalsokkelen flyttbar innretning KRISE Arbeid i forbindelse med krisesituasjon, jf. utf 6-31 annet ledd MEDIAPERS Annet personell i utenlandsk medieinstitusjon, jf. utf første ledd NORSKIP Tidligere ansatt på NOR-skip NØDVAKT Nødvendig vakt- og vedlikeholdsmannskap PENDLBRUS Russisk grensependler, jf. utf. 6-5 første ledd RELORG Medarbeider i religiøs virksomhet, jf. utf annet ledd SES Sesongarbeider, jf. utf. 6-3 første ledd LANDBR Sesongarbeider, Landbruk, jf. utf. 6-3 første ledd SJØF Arbeidstaker på utenlandsregistrert skip SPES Arbeidstaker, spesialist KONT Spesialist på kontinentalsokkelen FAST Spesialist på kontinentalsokkelen, fast innretning, jf. utf annet ledd LØNN Spesialist på grunnlag av lønnstilbud, jf. utf. 6-4 første ledd TORG Arbeidstaker, torghandel i Nord-Norge KUL Torghandel i Nord-Norge i forbindelse med kommunalt kulturarrangement UFAGL Arbeidstaker ufaglært ANN Arbeidstaker, ufaglært, andre næringer og geografiske områder, jf. utf. 6-4 første ledd BRUS Arbeidstaker, ufaglært russisk borger, jf. utf. 6-4 første ledd 6

7 1.2.2 ~ERV Ervervsdrivende SELVFAGUT Selvstendig næringsdrivende, jf. utf første ledd ~TJY Tjenesteyter FAG Tjenesteyter, faglært ANSATT Tjenesteyter, utsendt arbeidstaker, jf. utf første ledd SELVNÆR Tjenesteyter, selvstendig oppdragstaker, jf. utf første ledd GRUP Arbeid i gruppe, oppdragsgiver i Norge, jf. utf sjette ledd KONT Arbeid på kontinentalsokkelen i gruppe, oppdragsgiver i Norge FAST Arbeid på kontinentalsokkelen i gruppe, fast innretning, oppdragsgiver i Norge, jf. utf sjette ledd ~KULT Kultur ART HJELP KUN MUS Artist tillatelse, jf. utf første ledd Medfølgende hjelpepersonell, jf første ledd Kunstner tillatelse, jf. utf første ledd Musiker tillatelse, jf. utf første ledd 1.3 UTDANNING (UTD~) ~ELEV FH Utdanning, elev ved folkehøyskole, jf. utf annet ledd LIV Utdanning, elev ved livssynskole, jf. utf annet ledd ORD Utdanning, elev ved skole, jf utf 6-19 første ledd ~NØDVTILLEGG Utdanning, nødvendig tilleggsutdanning, jf fjerde ledd ~POSTDOC Utdanning, post-doktorgrad studier (Forsker - oppholdstillatelse i forskningsøyemed), jf utf 6-20 første ledd bokstav a ~STUD Utdanning, student NORSK Utdanning, studere norsk, jf. utf tredje ledd ORD Utdanning, student ved høyere utd. institusjon ~VRK Utdanningsvirkning AUPAIR Au pair GJEST Arbeidene gjest i landbruket, jf utf 6-22 annet ledd PRAKT Praktikant, jf utf 6-21 første ledd REG Praktikant fra utvalgte regioner, jf utf 6-21 første ledd 1.4 FAMILIE (FAM~ ) ~MAKE Maker søker tillatelse EKTE Familieinnvandring med ektefelle FORHAAND Familieinnvandring med ektefelle - forhåndsintervju 7

8 PART SAMB SKALGIF T REFIKKEPOT ANN FELLES OVERTO REFIKKEPOT VENTER av herboende Familieinnvandring med ektefelle, referansens tillatelse gir ikke permanent o.t Familieinnvandring med registrert partner Familieinnvandring med samboer Familieinnvandring med samboer, andre kategorier Familieinnvandring med samboer, felles barn Familieinnvandring med samboer, to år samboerskap Familieinnvandring med samboer, referansens tillatelse gir ikke permanent o.t Familieinnvandring med samboer, venter barn Familieinnvandring, par som skal gifte seg ~BARN Barn søker tillatelse ADOP BOFAST EN FOST OVERATTEN REFIKKEPOT TO FORSØ REFSOSPAK T TIDOPP Adoptivbarn i familieinnvandring med hovedperson Barn i familieinnvandring med hovedperson, bo fast sammen, jf. utl. 52 tredje ledd Barn i familieinnvandring med en av foreldrene i riket Barn i fosterhjem i familieinnvandring med hovedperson Barn som er over atten år Barn over 18 år i familieinnvandring med hovedperson, blir forsørget, jf. utf. 9-7 første ledd bokstav b Barn over 18 år i familieinnvandring med hovedperson som er borger av stat som har tiltrådt Den europeiske sosialpakt, jf. utl. 42 fjerde ledd Barn over 18 år i familieinnvandring med hovedperson, har tidligere langvarig opphold, jf. utf. 9-7 første ledd bokstav a Barn i familieinnvandring med hovedperson, referansens tillatelse gir ikke permanent o.t Barn i familieinnvandring med begge foreldrene i riket ~FORELDER Forelder/e søker tillatelse BARN Forelder til barn ANN Forelder til barn og som ikke bor fast sammen med barnet, jf. utl. 52 første ledd BOFAST Forelder til barn og som bor fast sammen med barnet, jf. utl. 52 annet ledd BOSAM Forelder til barn som har opphold i riket i medhold av utl 28 eller 34, jf. utl. 43 første ledd NOR Forelder til norsk barn og som har foreldreansvar, jf. utl. 44 første ledd SAMV Forelder til norsk barn som skal ha samvær med barnet, jf. utl. 45 første ledd BESØK Forelder som skal besøke barn i riket, jf. utl. 47 første ledd SÆRLIGANSVAR Forelder/e i familieinnvandring med 8

9 hovedpersonen som har særlig ansvar ~SØSKEN Søsken søker tillatelse FOR HEL Familieinnvandring med søsken som har opphold i riket i medhold av utl 28 eller 34, jf. utl. 43 annet ledd Familieinnvandring med helsøsken som er egnet som omsorgsperson, jf. utf. 9-7 første ledd bokstav d ~SLEKT Slekt søker tillatelse ANN STE RK Familieinnvandring med annen slektning Sterke menneskelige hensyn, familieinnvandring med annen slektning ~DIPL Tillatelse til arbeid, tilmeldt familiemedlem, jf. utf ~TILHJELPPERS Familieinnvandring med hjelpepersonale 1.5 EØS-BORGER (EØS~) ~ARBDIKKEBORGTJY ~ARBDSELV ~ARBDSØKER ~ARBDTAK ~ARBDTJY ~FAMBORG ~FAMIKKEBORG ~MIDLER ~UTD Arbeidstaker som skal utføre arbeid etter reglene om fri bevegelighet for tjenester i EØS-avtalen eller som skal etablere seg etter reglene om fri etableringsrett i EØS-avtalen Selvstendig næringsdrivende EØS-borger EØS-borger som søker arbeid, eller dennes familie Arbeidstaker, EØS-borger Tjenesteyter, EØS-borger EØS-borger som er familiemedlem til en EØS-borger som er arbeidstaker m.m., eller som er ektefelle/samboer eller forsørget barn under 21 år til en EØS-borger opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon Familiemedlem til en EØS-borger som er arbeidstaker m.m., eller som er ektefelle, samboer eller forsørget barn under 21 år til en EØS-borger opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon EØS-borger med tilstrekkelige midler EØS-borger opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon 1.6 ANDRE GRUNNER (ANN~) ~BARNTILKNRIK Barns tilknytning til riket jf utl 38 1 ~KULTUR Annet kulturelt formål, jf. utf tredje ledd ~LYSTSEILAS Lystseilas, overvintring i norsk havn, jf. utf 6-31 fjerde ledd ~MED Andre grunner, medisinsk BEH Tilbud om medisinsk behandling 9

10 ~MISHANDL ~NORSKFOR ~REFDØD ~REFLEKS ~RIM ~SÆR ~SØKARB LED ANN MUF FAGUT UTDKULT Ledsager til person som har tilbud om medisinsk behandling Mishandlet i samlivsforholdet Norsk forelder på fødselstidspunktet Samliv opphørt på grunn av referansepersonens død, jf. utl. 53 første ledd bokstav a Annet, jf. utf. 8-3 første ledd Annet, jf. utf 8-3 annet ledd Rimelighet, sterke menneskelige hensyn mm Iraker som tidligere har hatt MUF. Særlig tilknytning til riket Særregler Arbeidssøker Arbeidssøker som er faglært, jf første ledd Nyutdannet forsker mv. som søker arbeid som faglært, jf. utf første ledd ~TVANG ~VANSKHJEM Samliv opphørt på grunn av tvang, jf. utl. 53 tredje ledd Vanskeligheter ved retur til hjemlandet 10

11 II. TILLATELSER 2.1 ARBEIDSTILLATELSER (ARB~) ~ASYLSØK ~GRUPP ~TIDL ARBG KONT OPPDR Rett til å ta arbeid som asylsøker Arbeidstillatelse, for gruppe Arbeidstillatelse for gruppe, arbeidsgiver Gruppetillatelse kontinentalsokkelen (både arbeids-og oppdragsgiver) Arbeidstillatelse for gruppe, oppdragsgiver Arbeidstillatelse, tidlig arbeidsstart, jf. utf. 6-8 første ledd 2.2 MIDLERTIDIG OPPHOLDSTILLATELSE MED INNVANDRINGSGRUNN (MOT~) ~FAMDIPL Tillatelse til arbeid, tilmeldt familiemedlem, jf. utf ~FLYKT Midlertidig oppholdstillatelse, flyktningstatus INNR Midlertidig oppholdstillatelse, flyktningstatus - med innreisetillatelse, overføringsflyktning, jf. utf. 7-8 første ledd ~IGRUPP Midlertidig oppholdstillatelse, individuell i gruppe ~INNR Midlertidig oppholdstillatelse med innreisetillatelse, overføringsflyktning, jf. utl. 35 første ledd ~ORD Midlertidig oppholdstillatelse, ordinær BEGR Midlertidig oppholdstillatelse, ordinær, med begrensninger ARB Midlertidig oppholdstillatelse, ikke rett til å arbeide DELA Midlertidig oppholdstillatelse, kun rett til deltidsarbeid RB EMA Midlertidig oppholdstillatelse, ordinær, med begrensninger, EMA over 16 år uten forsvarlig omsorg ved retur, jf. utf. 8-8 første ledd ID Midlertidig oppholdstillatelse, ordinær, med begrensninger, ikke sannsynliggjort identitet INNR Midlertidig oppholdstillatelse, ordinær, rimelighetsgrunner - med innreisetillatelse, overføringsflyktning 2.3 MIDLERTIDIG OPPHOLDSTILLATELSE UTEN INNVANDRINGSGRUNN (MOT~) ~FORL Foreløpig oppholdstillatelse 2.4 VISUM (VIS~) ~EØSEFTA ~INN BEH DIPL DOK IGRUPP KOMP Visum til utlending omfattet av EØS-avtalen/EFTA-konvensjonen Visum til søker som kan fremme søknad fra riket Innreisevisum, søknad til behandling, jf. utf sjette ledd Innreisetillatelse for diplomat etc, type D Innreisevisum, har rett til ny innreise, jf. utf femte ledd Innreisevisum, omfattet av gruppetillatelse, jf. utf annet ledd siste punktum Innreisevisum, faglært med konkret tilbud, jf. utf tredje ledd 11

12 SØKRIK Innreisevisum, kan søke fra Norge, jf. utf fjerde ledd TIDLARB Innreisevisum, tidlig arbeidsstart, jf annet ledd første punktum TILL Innreisevisum, har fått oppholdstillatelse, jf. utf første ledd ~ÑASJ Nasjonalt visum med en eller flere innreiser EKSTRAINNR Ekstra innreise, nasjonalt visum FORLENG Forlengelse av nasjonalt visum ~NØD Nasjonalt nødvisum, jf uf 113 annet ledd NASJ Nødvisum, nasjonalt, jf. utf annet ledd ORD Nødvisum til Schengen-området, jf. utf første ledd ~ORD Ordinært visum med en eller flere innreiser i Schengen, jf. utl. 10 første ledd EKSTRAINNR Ekstra innreise, Schengen-visum, jf. utf annet ledd EN Schengen-visum med én innreise FORLENG Forlengelse av Schengen-visum, jf. utf 3-19 første ledd MULT Schengen-visum med flere innreiser MULTFLER Schengen-visum med flere innreiser, flerårig ~REP Visum ved representasjon, jf. utl 13 første ledd 2.5 INNREISETILLATELSER (INNR~) ~LANDLOV ~SEILAS ~UTVIS Tillatelse til å gå i land fra skip BLIND Tillatelse for blindpassasjer til å gå i land fra skip, jf. utf første ledd FLYKT Tillatelse til å gå i land, påberoper seg å være flyktning, jf første ledd SJØ Tillatelse til å fratre stilling på skip, jf. utf første ledd Seilingstillatelse for lystseilas, jf. utf tredje ledd Tillatelse til å reise inn under utvisning EØSEFTAHE Opphevelse av innreiseforbud, EØS/EFTA-borger, jf. utl. LT 124 annet ledd EØSEFTAMI Tillatelse til å reise inn under utvisning, EØS/EFTA-borger, jf. DL utl. 124 annet ledd HELT Opphevelse av innreiseforbud, jf. utl. 71 annet ledd MIDL Tillatelse til å reise inn under utvisning, jf. utl. 71 annet ledd 2.6 PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE (POT) ~BARN ~DIPHUSSTAND ~EØS ~LANGOPP Permanent oppholdstillatelse for barn ADOP Permanent oppholdstillatelse for adoptivbarn, jf. utf annet ledd IRIK Permanent oppholdstillatelse for barn født i Norge, jf. utf annet ledd FLYKT Permanent oppholdstillatelse for barn født i Norge, med flyktningstatus Permanent oppholdstillatelse, husstandsmedlem til utsendt personell ved norsk utenriksstasjon, jf. utf femte ledd Permanent oppholdstillatelse, tillatelse etter EØS/EFTAregelverket, jf. utl 11-1 tredje ledd Permanent oppholdstillatelse, tidligere langvarig opphold 12

13 ~ORD ~RET ~RIM ~SVALBARD ~TIDLKOLL ~TILBSTB ~URIKS FLYKT 15MND FLYKT ARBUTD IFØLG VERNPL FLYKT FLYKT i Norge, jf. utf første ledd bokstav a Permanent oppholdstillatelse, tidligere langvarig opphold i Norge, med flyktningsstatus Permanent oppholdstillatelse, ordinær, jf. utl. 62 første ledd Permanent oppholdstillatelse, ordinær, hatt tillatelse som faglært/spesialist, jf. utl annet ledd Permanent oppholdstillatelse, ordinær, med flyktningstatus, jf. utl. 62 første ledd Tillatelse til opphold i utlandet uten bortfall av POT Tillatelse til opphold i utlandet uten bortfall av POT grunnet arbeid/utdanning, jf. utf tredje ledd bokstav b Tillatelse til opphold i utlandet uten bortfall av POT i følge med ektefelle m.fl., jf tredje ledd bokstav c Tillatelse til opphold i utlandet uten bortfall av POT for å avtjene verneplikt eller lignende, jf. utf tredje ledd bokstav a Permanent oppholdstillatelse, særlig sterke rimelighetsgrunner, jf. utf første ledd bokstav c Permanent oppholdstillatelse, særlig sterke rimelighetsgrunner, med flyktningstatus Permanent oppholdstillatelse, tidligere langvarig opphold på Svalbard, jf første ledd bokstav b Permanent oppholdstillatelse, tidligere langvarig opphold på Svalbard, med flyktningstatus Permanent oppholdstillatelse, tidligere kollektiv beskyttelse, jf. utf første ledd Permanent oppholdstillatelse etter tilbakekall av norsk statsborgerskap Permanent oppholdstillatelse, ektefelle/samboer til norsk borger ved norsk utenriksstasjon, jf. utf fjerde ledd 2.7 STATSBORGERSKAP (STB~) Ved bevilling ~BET Betinget statsborgerskap UDI vurderer løsning, jf sbf 8-2 første ledd, sbf 8-3 første ledd, sbf 8-3 annet ledd, sbl 11 første ledd, sbl 12 første ledd, sbl 13 første ledd, sbl 14 første ledd, sbl 15 første ledd, sbl 17 første ledd, sbl 7 første ledd, stbl 6 første ledd, stbl 6 annet ledd ~BEV Vanlige regler - ikke flyktning, jf stbl 6 første ledd og stbl 6 annet ledd FLYKT Vanlige regler - asylstatus, jf stbl 6 første ledd og stbl 6 annet ledd, Bibehold ~BIB Bibehold av norsk statsborgerskap, jf stbl Løsning fra norsk statsborgerskap 13

14 ~LØS Melding ~MELD ADOP FAR MOR Borger i et annet land - er eller vil bli som skal løses fra det norske statsborgerskapet, jf stbl 9 Adoptivbarn over 12 år, jf stbl 1a annet ledd Fedremelding, jf stbl 2a Mødremelding, jf tstbl Opprettholdelse ~OPPR Statsborgerskap opprettholdes pga særlige grunner 2.8 REISEDOKUMENT (RDOK~) ~FRI Fritak fra passplikt mv., jf uf 103 ~PB Passérbrev, innreise UT Passérbrev, utreise, jf. utf første ledd ~RB: Reisebevis for flyktninger, jf uf 65 FREMSTAT Reisebevis, har reisebevis utstedt av fremmed stat, jf. utf annet ledd ORD Reisebevis, ordinært, jf. utl 64 første ledd SJØMENN Reisebevis, sjømenn, jf. utf 12-1 tredje ledd ~UP Utlendingspass FAM Utlendingspass, familie, jf. utf 12-5 annet ledd FORGJ Utlendingspass, forgjeves forsøkt, jf. utf tredje ledd ORD Utlendingspass, ordinært, jf. 64 annet ledd SÆRLGR Utlendingspass, særlige grunner, jf. utf fjerde ledd 2.9 REGISTRERING FOR EØS/EFTA BORGERE (EØSREG ~) ~ARBSØK ~BORG ~IKKEBORG ~VARIGBORG ~VARIGFAM Oppholdsrett for arbeidssøker Registreringsbevis til EØS-borger Oppholdskort til familiemedlem, tjenesteyter eller etablerer Varig oppholdsbevis til EØS-borger Varig oppholdskort for familiemedlem til EØS-borger 2.10 UTREISETILLATELSE (UTR ~) ~REFLEKS Utreisetillatelse, refleksjon 14

15 III. UTFALL 3.1 BORTVISNING (BORTVIS~) ~ASYLSØK~ Bortvisning av asylsøkere EINNR Bortvisning av asylsøker etter innreise ~EØSEFTA~ Bortvisning av EØS/EFTA-borger IKKERETT Bortvisning av EØS/EFTA-borger, ikke rett til innreise/opphold, jf. utl. 121 første ledd bokstav b OFFORD RDOKVIS Bortvisning av EØS/EFTA-borger, trussel mot offentlig orden med mer, jf. utl. 121 første ledd bokstav c Bortvisning av EØS/EFTA-borger, mangler reisedokument/visum, jf. utl 121 første ledd bokstav a ULIKE ÅRSAK TIL BORTVISNING ~PASS~ Manglende pass/ visum VINNR Bortvisning ved innreise, mangler pass/reisedokument, jf. utl 17 første ledd bokstav a EINNR Bortvisning etter innreise, mangler pass/reisedokument, jf. utl 17 første ledd bokstav a ~VISUM~ Mangler visum VINNR Bortvisning ved innreise, mangler visum, jf. utl. 17 første ledd bokstav b EINNR Bortvisning etter innreise, mangler visum, jf. utl 17 første ledd bokstav b ~MTILL~ Mangler tillatelse VINNR Bortvisning etter innreise, mangler nødvendig tillatelse, jf. utl. 17 første ledd bokstav d EINNR Bortvisning ved innreise, mangler nødvendig tillatelse, jf. utl. 17 første ledd bokstav d ~FORMÅL~ Formål ikke sannsynliggjort VINNR Bortvisning ved innreise, kan ikke sannsynliggjøre det oppgitte formålet med oppholdet, jf. utl 17 første ledd bokstav e EINNR Bortvisning etter innreise, kan ikke sannsynliggjøre det oppgitte formålet med oppholdet, jf. utl 17 første ledd bokstav e ~MIDL~ VINNR Bortvisning ved innreise, mangler midler, jf. utl 17 første ledd bokstav f EINNR Bortvisning etter innreise, mangler midler, jf. utl 17 første ledd bokstav f ~ STRAF ~ Straffet VINNR Bortvisning ved innreise, straffet EINNR Bortvisning etter innreise, straffet UTLA Straffet i utlandet, forhold som i Norge kan gi ti års fengsel 15

16 VINNR Bortvisning ved innreise, straffet i utlandet - forhold som i Norge kan gi 10 år fengsel, jf. utl 17 første ledd bokstav h EINNR Bortvisning etter innreise, straffet i utlandet - forhold som i Norge kan gi 10 år fengsel, jf. utl 17 første ledd bokstav h ~ PSYKFOR ~ Psykiske forstyrrelser VINNR Bortvisning ved innreise, psykiske forstyrrelser, jf. utl 17 første ledd bokstav j EINNR Bortvisning etter innreise, psykiske forstyrrelser, jf. utl 17 første ledd bokstav j ~ OFFUTG ~ Offentlige utgifter ved tidligere utførsel er ikke dekket VINNR Bortvisning ved innreise, innen syv dager, jf. utl 17 første ledd bokstav k EINNR Bortvisning etter syv dager, jf. utl 17 første ledd bokstav k ~ INNMSIS ~ Innmeldt i SIS VINNR Bortvisning ved innreise, innmeldt i SIS, jf. utl 17 første ledd bokstav c EINNR Bortvisning etter innreise, innmeldt i SIS, jf. utl 17 første ledd bokstav c ~ SCHEN ~ Bortvist eller utvist fra Schengen-land VINNR Bortvisning ved innreise, bort-/utvist fra Schengen-land, jf. utl. 17 første ledd bokstav i EINNR Bortvisning etter innreise, bort-/utvist fra Schengen-land, jf. utl. 17 første ledd bokstav i ~ OFFORD ~ Offentlig orden mm. VINNR Bortvisning, offentlig orden med mer, jf. utl. 17 første ledd bokstav l EINNR Bortvisning, offentlig orden med mer, jf. utl. 17 første ledd bokstav l ~ OFFUTG ~ Uoppgjort uttransporteringsgjeld eller bøtestraff VINNR Bortvisning ved innreise, offentlige utgifter ved tidligere utførsel er ikke dekket, jf. utl 17 første ledd bokstav k EINNR Bortvisning etter innreise, offentlige utgifter ved tidligere utførsel er ikke dekket, jf. utl 17 første ledd bokstav k 3.2 UTVISNING (UTVIS ~) ~EØS ~ Utvisning av EØS-borger TERR ~EØSEFTA ~ EØS/EFTA-borger Utvisning av EØSborger, terrorhandling mm. HELSE Utvisning av EØS/EFTA-borger, folkehelsegrunner, jf. utl. 123 første ledd OFFORD Utvisning av EØS/EFTA-borger, trussel mot offentlig orden m.m., jf. utl. 122 første ledd 10ÅR Utvisning av EØS/EFTA-borger, har bodd 10 år i Norge, jf. utl. 122 annet ledd bokstav b BARN Utvisning av EØS/EFTA-borger, mindreårig, jf. utl. 122 annet ledd bokstav c VARIG Utvisning av EØS/EFTA-borger, har varig oppholdsrett, jf. utl. 122 annet ledd bokstav a PERSFORH Personlig forhold som innebærer alvorlig trussel, jf ul 58 annet ledd, 1.alternativ STRAFF Ilagt straff eller annen særreaksjon, jf ul 58 annet ledd, 16

17 VILKOPP 2.alternativ Fyller ikke EØS-vilkårene for opphold, jf ul 58 fjerde ledd ~ UOT ~ Uten midlertidig oppholdstillatelse BRUDUTL Utvisning, overtredelse av utlendingsloven, har ikke oppholdstillatelse, jf. utl. 66 første ledd bokstav a NASJINT Utvisning, grunnleggende nasjonale interesser, har ikke oppholdstillatelse, jf. utl. 66 første ledd bokstav f NEITILFR Utvisning, overtredelse av utlendingsloven, har ikke fått frist for frivillig retur OVERSITT Utvisning, overtredelse av utlendingsloven, oversittet utreisefrist STRAFRIK Utvisning, straffet i Norge, har ikke oppholdstillatelse, jf. utl. 66 første ledd bokstav c STRAFUTL Utvisning, straffet i utlandet, har ikke oppholdstillatelse, jf. utl. 66 første ledd bokstav b TERR Utvisning, straffbare terrorhandlinger m.m., har ikke oppholdstillatelse, jf. utl. 66 første ledd bokstav e UTBORTS Utvisning, annet Schengen-land har bortvist/utvist, har ikke CHENG oppholdstillatelse, jf. utl. 66 første ledd bokstav d ~ MOT ~ Med midlertidig oppholdstillatelse FØRSTRAFRI K FØRSTRAFU TL NASJINT STRAFRIK STRAFSPES STRAFUTL TERR Utvisning, har midlertidig oppholdstillatelse, straffet i Norge før tillatelsen ble gitt, jf, utl 67 annet ledd Utvisning, har midlertidig oppholdstillatelse, straffet i utlandet før tillatelsen ble gitt, jf, utl 67 annet ledd Utvisning, grunnleggende nasjonale interesser, har midlertidig oppholdstillatelse, jf. utl 67 første ledd bokstav e Utvisning, straffet i Norge, har midlertidig oppholdstillatelse, jf. utl. 67 første ledd bokstav b Utvisning, straffet i Norge for særlig kriminalitet, har midlertidig oppholdstillatelse, jf. utl. 67 første ledd bokstav c Utvisning, straffet i utlandet, har midlertidig oppholdstillatelse, jf. utl 67 første ledd bokstav a Utvisning, straffbare terrorhandlinger m.m., har midlertidig oppholdstillatelse, jf. utl. 67 første ledd bokstav d ~ POT ~ Med permanent oppholdstillatelse FØRSTRAFRIK Utvisning, har permanent oppholdstillatelse, straffet i Norge før tillatelsen ble gitt, jf. utl 68 annet ledd FØRSTRAFUTL Utvisning, har permanent oppholdstillatelse, straffet i utlandet før tillatelsen ble gitt, jf. utl. 68 annet ledd NASJINT Utvisning, grunnleggende nasjonale interesser, har permanent oppholdstillatelse, jf. utl. 68 første ledd bokstav d STRAFRIK Utvisning, straffet i Norge, har permanent oppholdstillatelse, jf. utl. 68 første ledd bokstav b STRAFUTL Utvisning, straffet i utlandet, har permanent oppholdstillatelse, jf. utl. 68 første ledd bokstav a TERR Utvisning, straffbare terrorhandlinger m.m., har permanent oppholdstillatelse, jf.utl. 68 første ledd bokstav c 17

18 3.2.6 ~HURT ~ Hurtigprosedyre ~EØSEFTA ~ EØS/EFTA-borger OFFORDGROV Utvisning av EØS/EFTA-borger, grov vold hurtigprosedyre, jf. utl. 122 første ledd OFFORDNÆR Utvisning av EØS/EFTA-borger, vold i nære relasjoner hurtigprosedyre, jf. utl. 122 første ledd OFFORDVARIGGROV Utvisning av EØS-EFTA-borger med varig oppholdsrett, grov vold hurtigprosedyre, jf. utl. 122 annet ledd bokstav a OFFORDVARIGNÆR Utvisning av EØS/EFTA-borger med varig oppholdsrett, vold i nære relasjoner hurtigprosedyre, jf. utl. 122 annet ledd bokstav a OFFORD10ÅRGROV Utvisning av EØS/EFTA-borger som har bodd 10 år i Norge, grov vold hurtigprosedyre, jf. utl. 122 annet ledd bokstav b OFFORD10ÅRNÆR Utvisning av EØS/EFTA-borger som har bodd 10 år i Norge, vold i nære relasjoner hurtigprosedyre, jf. utl. 122 annet ledd bokstav b OFFORDBARNGROV Utvisning av mindreårig EØS/EFTA-borger, grov vold hurtigprosedyre, jf. utl. 122 annet ledd bokstav c OFFORDBARNNÆR Utvisning av mindreårig EØS/EFTA-borger, vold i nære relasjoner hurtigprosedyre, jf. utl. 122 annet ledd bokstav c ~MOT ~ FØRSTRAFRIKGROV FØRSTRAFRIKNÆR STRAFRIKGROV STRAFRIKNÆR Med midlertidig oppholdstillatelse Utvisning, straffbar handling før tillatelsen ble gitt (grov vold), har midlertidig oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 67 annet ledd Utvisning, straffbar handling før tillatelsen ble gitt (vold i nære relasjoner), har midlertidig oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 67 annet ledd Utvisning, særlig kriminalitet (grov vold), har midlertidig oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 67 første ledd bokstav b Utvisning, særlig kriminalitet (vold i nære relasjoner), har midlertidig oppholdstillatelse - hurtigprosedyre, jf. utl. 67 første ledd bokstav b 18

19 ~ POT ~ STRAFSPESGROV STRAFSPESNÆR FØRSTRAFRIKGROV FØRSTRAFRIKNÆR STRAFGROV STRAFNÆR Utvisning, særlig kriminalitet (grov vold), har midlertidig oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 67 første ledd bokstav c Utvisning, særlig kriminalitet (vold i nære relasjoner), har midlertidig oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 67 første ledd bokstav c Med permanent oppholdstillatelse Utvisning, straffbar handling før tillatelsen ble gitt (grov vold), har permanent oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 68 annet ledd Utvisning, straffbar handling før tillatelsen ble gitt (vold i nære relasjoner), har permanent oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 68 annet ledd Utvisning, har permanent oppholdstillatelse, straffet i Norge (grov vold) hurtigprosedyre, jf. utl. 68 første ledd bokstav a Utvisning, har permanent oppholdstillatelse, straffet i Norge (vold i nære relasjoner) hurtigprosedyre, jf. utl. 68 første ledd bokstav a ~UOT ~ STRAFRIKGROV STRAFRIKNÆR Uten oppholdstillatelse Utvisning, straffet i Norge (grov vold), har ikke oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 66 første ledd bokstav c Utvisning, straffet i Norge (vold i nære relasjoner), har ikke oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 66 første ledd bokstav c 3.3 FORMELLE VEDTAK (FORM ~) ~10~ 10 vedtak FORLAT SØKRIK REISTIN N Må forlate riket Fyller ikke vilkår for å søke fra riket, må forlate riket Fyller ikke vilkår for å reise inn i riket uten tillatelse, må forlate riket ~11~ 11 vedtak FORMFEIL Formelle feil ved søknaden, utf SØK Samtykke til søknad ~VIS~ Visum FORMFEIL SØKANN ~ASYL~ Asyl Formelt avslag på visum søknad Samtykke til søknad fremmet på annen måte 19

20 DUBJA DUBNEI Aksept på anmodning fra utlandet om overtakelse/ tilbaketakelse EMA Enslig, mindreårig asylsøkers familiemedlem befinner seg i Norge, jf dubf art 6 FAM Asylsøkeren har familiemedlem med status som flyktning i Norge, jf dubf art 7 FLERFAM Har ansvar for behandling av samtlige familiemedlemmers asylsøknader, jf dubf art 14 FULLF Tar over ansvaret for å fullføre Dublinprosedyren, jf dubf art 4 5 GYLDOPP Asylsøkeren har eller har hatt gyldig oppholdstillatelse i Norge, jf dubf art 9 1 GYLDVIS Asylsøkeren har eller har hatt gyldig visum til Norge, jf dubf art 9 2 HUMFAM Tar ansvar for behandling av asylsøknad ut fra humanitære, familiemessige hensyn, jf dubf 15 OPPH Ulovlig innreist og opphold i minst fem måneder, jf dubf art 10 2 OVERTFRIST Anmodning om overtakelse er ikke besvart innen frist, jf dubf art 18 7 SØKFAM Asylsøker har familiemedlem med asylsøknad til behandling i Norge, jf dubf art 8 SØKTASYL Asylsøkeren har søkt asyl tidligere i Norge og deretter reist videre, jf dubf art 13, 16 1 c, 16 1 d eller 16 1 e TILBFRIST Anmodning om tilbaketakelse er ikke besvart innen frist, jf dubf art 20 1 c TRANS Søknad fremmet i internasjonalt transittområde på flyplass, jf dubf art 12 ULOVINNR Ulovlig innreist til Norge, jf dubf art 10 1 UTLØP Asylsøker har oppholdsdokument/visa som er utløpt, jf dubf 9 4 VISFRI Innreist til Norge, visumfri, jf dubf art 11 Avslag på anmodning fra utlandet om overtakelse/tilbaketakelse EMA Enslig, mindreårig asylsøkers familiemedlem befinner seg ikke i Norge, jf dubf art 6 FAM Asylsøkeren har ikke familiemedlem med status som flyktning i Norge, jf dubf art 7 FLERFAM Har ikke ansvar for behandling av samtlige familiemedlemmers asylsøknader, jf dubf art 14 FULLF Tar ikke over ansvaret for å fullføre Dublinprosedyren, jf dubf art 4 5 GYLDOPP Asylsøkeren har ikke eller har ikke hatt gyldig oppholdstillatelse i Norge, jf dubf art 9 1 GYLDVIS Asylsøkeren har ikke eller har ikke hatt gyldig visum til Norge, jf dubf art 9 2 HUMFAM Tar ikke ansvar for behandling av asylsøknad ut fra humanitære, familiemessige hensyn, jf dubf 15 OPPH Ikke ulovlig innreist og opphold i fem måneder, jf dubf art

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010)

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) 1 Heftets tittel: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Utgitt: 06/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 12/949-18/LRI 11.03.2013 Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Viser til telefonsamtale

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter NOAS 2014 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.no noas@noas.org

Detaljer

Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF.

Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF. Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF. Dette er en tilleggsavtale til avtale mellom H, FrP, KrF og V på asyl- og innvandringsfeltet. Følgende er allerede besluttet: Det

Detaljer

En rapport om alternativer til internering. Frihet først

En rapport om alternativer til internering. Frihet først En rapport om alternativer til internering Frihet først Frihet først En rapport om alternativer til internering NOAS 2015 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.org noas@noas.org Innhold FORORD...

Detaljer

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian 1 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Warszawa, 16. mai 2005 Fortale Europarådets medlemsstater og de øvrige

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Kartlegging av ID-arbeid

Kartlegging av ID-arbeid Kartlegging av ID-arbeid Sluttrapport Evalueringsprosjektet 2014 Utenriksdepartementet Utenriksstasjoner Utlendingsnemnda Utlendingsdirektoratet Politi Oslo pd Politiets utlendingsenhet Agder pd Østfinnmark

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN?

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Jussens Venner vol. 48, s. 287 319 PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Av professor dr. juris Terje Einarsen Terje Einarsen (f. 1960)

Detaljer

Et marginalt problem?

Et marginalt problem? Et marginalt problem? Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet. Oxford Research i samarbeid med stipendiat Sigmund Book Mohn. Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer