DUF KODEHÅNDBOK. Indekspunkt: DUF: Saks- og vedtakskoder VEDLEGG 1 TIL RS SAKSNUMMER: 09/5822-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DUF KODEHÅNDBOK. Indekspunkt: DUF: Saks- og vedtakskoder VEDLEGG 1 TIL RS 2010-145 SAKSNUMMER: 09/5822-7"

Transkript

1 Indekspunkt: DUF: Saks- og vedtakskoder VEDLEGG 1 TIL RS SAKSNUMMER: 09/ DUF KODEHÅNDBOK Sist endret Utlendingsdirektoratet, Enhet for informasjonsforvaltning DUF KODEHÅNDBOK... 1 INNLEDNING... 2 Oppbygning av vedlegget... 2 Strukturen i DUF kodeverk FLUKT (FLUKT~ ) ~OFF ~ASYL ~ ABSVERNUT ~KOLL ARBEID (ARBD~) ~TAK ~ERV ~TJY ~KULT UTDANNING (UTD~) FAMILIE (FAM~ ) ~MAKE ~BARN ~FORELDER ~SØSKEN ~SLEKT ~DIPL ~TILHJELPPERS EØS-BORGER (EØS~) ANDRE GRUNNER (ANN~) ARBEIDSTILLATELSER (ARB~) MIDLERTIDIG OPPHOLDSTILLATELSE MED INNVANDRINGSGRUNN (MOT~) MIDLERTIDIG OPPHOLDSTILLATELSE UTEN INNVANDRINGSGRUNN (MOT~) VISUM (VIS~) INNREISETILLATELSER (INNR~)... 12

2 2.6 PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE (POT) STATSBORGERSKAP (STB~) Ved bevilling Bibehold Løsning fra norsk statsborgerskap Melding Opprettholdelse REISEDOKUMENT (RDOK~) REGISTRERING FOR EØS/EFTA BORGERE (EØSREG ~) UTREISETILLATELSE (UTR ~) BORTVISNING (BORTVIS~) ~ASYLSØK~ ~EØSEFTA~ ULIKE ÅRSAK TIL BORTVISNING UTVISNING (UTVIS ~) ~EØS ~ ~EØSEFTA ~ ~ UOT ~ ~ MOT ~ ~ POT ~ ~HURT ~ FORMELLE VEDTAK (FORM ~) ~10~ ~VIS~ ~ASYL~ ~RDOK~ ~KLAGE~ ~OMGAN~ ~OPPH~ INNDRAGNING AV REISEDOKUMENT (INNDRRDOK~ ) TILBAKEKALL (TILB ~) OMGJØRING (OMGJ~) BORTFALL (BORTFALL~) BERO (BERO~) ERSTATNINGSSAKER (ERSTATN~) IDENTITETSENDRINGSSAKER (IDENDR~) HENLEGGELSE (HENL~) VEDTAK I FORHOLD TIL SIS (SIS~) DEPARTEMENTETS OVERPRØVINGSBESLUTNING (DEPO) ANNET INNLEDNING Oppbygning av vedlegget Kodeverket inneholder juridiske koder utformet i henhold til ny utlendingslov med forskrift. Koder som gikk ut listes opp et separat vedlegg. Bruk DUF 2

3 kodehåndbok hjemmelsoversikt (RS V2) for å sjekke hvilke hjemler som er knyttet til den enkelte kode. Den indre systematikken i vedlegget er bygget opp rundt en grovsortering på innvandringsgrunn, tillatelse og utfall. Under disse hovedtyper er det sortert på kategorier og underkategorier av koder (såkalte parents). Oppstillingen nedenfor viser denne hierarkiske oppbygningen av kodeverket for å fremheve at endringer i en kode som ligger på et høyere hierarkisk nivå påvirker også utformingen av underordnede koder. Et eksempel: Utfallskoden for: Bortvisning etter innreise, straffet i utlandet - forhold som i Norge kan gi 10 år fengsel, jf. utl 17 første ledd bokstav h: BORTVISSTRAFUTLAEINNR er utformet på følgende måte: 4.1 BORTVISNING (BORTVIS~) ~ STRAF ~ Straffet VINNR EINNR UTLA VINNR EINNR Bortvisning ved innreise, straffet Bortvisning etter innreise, straffet Straffet i utlandet, forhold som i Norge kan gi ti års fengsel Bortvisning ved innreise, straffet i utlandet - forhold som i Norge kan gi 10 år fengsel, jf. utl 17 første ledd bokstav h Bortvisning etter innreise, straffet i utlandet - forhold som i Norge kan gi 10 år fengsel, jf. utl 17 første ledd bokstav h Dersom en ønsker å endre koden BORTVISSTRAF, må man også ta høyde for hvordan denne endringen skal påvirke underkodene i kolonne 2, 3 osv. Strukturen i DUF kodeverk Midlertidig oppholdstillatelse gis med bakgrunn i følgende innvandringsgrunner: flukt (FLUKT) arbeid (ARBD) utdanning (UTD) familie (FAM) andre innvandringsgrunner (ANN) Ikke alle arbeidstillatelser og oppholdstillatelser skal ha innvandringsgrunn. Følgende tillatelsestyper er definert i kodeverket og skal benyttes etter : visum (VIS) midlertidig oppholdstillatelse (MOT) permanent oppholdstillatelse (POT) statsborgerskap (STB) reisedokument (RDOK) 1 Tillatelseskoder som var i bruk før den dato men som ikke videreført listes opp i eget vedlegg til DUF Kodehåndbok. 3

4 innreisetillatelse (INNR) Fornyelser skal gis etter samme hjemmel som førstegangstillatelsen. For forlengelser er det kun datofeltet for Gyldig til som skal endres. Følgende utfallstyper er definert i kodeverket og skal benyttes etter : bortvisning (BORTVIS) utvisning (UTVIS) formelle vedtak (FORM) tilbakekall (TILB) omgjøring (OMGJ) bortfall av BOS bero (BERO) erstatningssaker (ERSTATN) henleggelse (HENL) forlat riket (FORLAT) innmelding i SIS (SISINNM) inndragning av reisedokument (INNDRRDOK) Henleggelser skal ikke kobles til en hjemmel. 2 Utfallskoder som var i bruk før den dato men som ikke videreført listes opp i eget vedlegg til DUF Kodehåndbok. 4

5 I. INNVANDRINGSGRUNN 1.1 FLUKT (FLUKT~ ) ~OFF Overføringsflyktning ANN Flukt, overføringsflyktning, ikke flyktningstatus BEGR Flukt, overføringsflyktning, ikke flyktningstatus, begrenset, jf. utl 38 5 ORD Flukt, overføringsflyktning, flyktningstatus ~ASYL 15MDR ALLEREDE ANNETLAND AVLEDET AVSLAG BESK DUBLIN HGR ORD Asylsøker Asylsak er ikke avgjort innen 15 måneder Flukt, asylsøker, har fått beskyttelse i annet land, jf. utl. 32 første ledd bokstav a Flukt, asylsøker, kan søke beskyttelse i trygt førsteland, jf. utl 32 første ledd bokstav d Flukt, avledet flyktningstatus ORD Flukt, avledet flyktningstatus, jf utl 28 1 a BESK Flukt, avledet flyktningstatus etter annet enn konvensjonsgrunn, jf utl 28 1 b Flukt, asylsøker, avslag, jf. utl. 28 annet ledd Innvilges flyktningstatus etter annet enn konvensjonsgrunn, jf. utl 28 første ledd bokstav b Flukt, asylsøker, omfattes av Dublin-regelverket, jf. utl 32 første ledd bokstav b Flukt, sterke menneskelige hensyn mm BEGR Flukt, sterke menneskelige hensyn med mer, begrenset, jf. utl 38 5 BRNTLKNRIK Barns tilknytning til riket BEGR Barns tilknytning til riket, begrenset, jf. utl 38 5 MH Flukt, sterke menneskelige hensyn, jf utf 8-4 MHS Flukt, sterke menneskelige hensyn, jf. utf EMAOMSORG Flukt, sterke menneskelige hensyn, enslig mindreårig asylsøker mangler omsorgsperson, jf. utl 28 7 Flukt, flyktningstatus ~ ABSVERNUT Absolutt vern mot utsendelse ~KOLL Kollektiv beskyttelse 5

6 1.2 ARBEID (ARBD~) ~TAK Arbeidstaker EØSEFTA Arbeidstaker fra EØS/EFTA FAG Faglært arbeidstaker KONT Faglært på kontinentalsokkelen FAST Faglært på kontinentalsokkelen, fast innretning, jf. utf annet ledd ORD Fagkompetanse eller spesielle kvalifikasjoner WTO Faglært fra wto-land ansatt i internasjonalt selskap SÆR Særlige hensyn tilsier fagutdanning på høyere nivå FERI Arbeidsferie FRED Arbeidstaker, fredskorpsdeltaker GRUP Arbeid i gruppe, arbeidsgiver i Norge, jf. utf. 6-7 femte ledd KONT Arbeid på kontinentalsokkelen i gruppe FAST Arbeid på kontinentalsokkelen i gruppe, fast innretning, arbeidsgiver i Norge, jf. utf. 6-7 femte ledd HUMORG Medarbeider i humanitær organisasjon IRAK Iraker som tidligere har hatt MUF i Norge JOURN Journalist i utenlandsk medieinstitusjon, jf. utf første ledd KONT Ansatt på kontinentalsokkelen FLYTT Ansatt på kontinentalsokkelen flyttbar innretning KRISE Arbeid i forbindelse med krisesituasjon, jf. utf 6-31 annet ledd MEDIAPERS Annet personell i utenlandsk medieinstitusjon, jf. utf første ledd NORSKIP Tidligere ansatt på NOR-skip NØDVAKT Nødvendig vakt- og vedlikeholdsmannskap PENDLBRUS Russisk grensependler, jf. utf. 6-5 første ledd RELORG Medarbeider i religiøs virksomhet, jf. utf annet ledd SES Sesongarbeider, jf. utf. 6-3 første ledd LANDBR Sesongarbeider, Landbruk, jf. utf. 6-3 første ledd SJØF Arbeidstaker på utenlandsregistrert skip SPES Arbeidstaker, spesialist KONT Spesialist på kontinentalsokkelen FAST Spesialist på kontinentalsokkelen, fast innretning, jf. utf annet ledd LØNN Spesialist på grunnlag av lønnstilbud, jf. utf. 6-4 første ledd TORG Arbeidstaker, torghandel i Nord-Norge KUL Torghandel i Nord-Norge i forbindelse med kommunalt kulturarrangement UFAGL Arbeidstaker ufaglært ANN Arbeidstaker, ufaglært, andre næringer og geografiske områder, jf. utf. 6-4 første ledd BRUS Arbeidstaker, ufaglært russisk borger, jf. utf. 6-4 første ledd 6

7 1.2.2 ~ERV Ervervsdrivende SELVFAGUT Selvstendig næringsdrivende, jf. utf første ledd ~TJY Tjenesteyter FAG Tjenesteyter, faglært ANSATT Tjenesteyter, utsendt arbeidstaker, jf. utf første ledd SELVNÆR Tjenesteyter, selvstendig oppdragstaker, jf. utf første ledd GRUP Arbeid i gruppe, oppdragsgiver i Norge, jf. utf sjette ledd KONT Arbeid på kontinentalsokkelen i gruppe, oppdragsgiver i Norge FAST Arbeid på kontinentalsokkelen i gruppe, fast innretning, oppdragsgiver i Norge, jf. utf sjette ledd ~KULT Kultur ART HJELP KUN MUS Artist tillatelse, jf. utf første ledd Medfølgende hjelpepersonell, jf første ledd Kunstner tillatelse, jf. utf første ledd Musiker tillatelse, jf. utf første ledd 1.3 UTDANNING (UTD~) ~ELEV FH Utdanning, elev ved folkehøyskole, jf. utf annet ledd LIV Utdanning, elev ved livssynskole, jf. utf annet ledd ORD Utdanning, elev ved skole, jf utf 6-19 første ledd ~NØDVTILLEGG Utdanning, nødvendig tilleggsutdanning, jf fjerde ledd ~POSTDOC Utdanning, post-doktorgrad studier (Forsker - oppholdstillatelse i forskningsøyemed), jf utf 6-20 første ledd bokstav a ~STUD Utdanning, student NORSK Utdanning, studere norsk, jf. utf tredje ledd ORD Utdanning, student ved høyere utd. institusjon ~VRK Utdanningsvirkning AUPAIR Au pair GJEST Arbeidene gjest i landbruket, jf utf 6-22 annet ledd PRAKT Praktikant, jf utf 6-21 første ledd REG Praktikant fra utvalgte regioner, jf utf 6-21 første ledd 1.4 FAMILIE (FAM~ ) ~MAKE Maker søker tillatelse EKTE Familieinnvandring med ektefelle FORHAAND Familieinnvandring med ektefelle - forhåndsintervju 7

8 PART SAMB SKALGIF T REFIKKEPOT ANN FELLES OVERTO REFIKKEPOT VENTER av herboende Familieinnvandring med ektefelle, referansens tillatelse gir ikke permanent o.t Familieinnvandring med registrert partner Familieinnvandring med samboer Familieinnvandring med samboer, andre kategorier Familieinnvandring med samboer, felles barn Familieinnvandring med samboer, to år samboerskap Familieinnvandring med samboer, referansens tillatelse gir ikke permanent o.t Familieinnvandring med samboer, venter barn Familieinnvandring, par som skal gifte seg ~BARN Barn søker tillatelse ADOP BOFAST EN FOST OVERATTEN REFIKKEPOT TO FORSØ REFSOSPAK T TIDOPP Adoptivbarn i familieinnvandring med hovedperson Barn i familieinnvandring med hovedperson, bo fast sammen, jf. utl. 52 tredje ledd Barn i familieinnvandring med en av foreldrene i riket Barn i fosterhjem i familieinnvandring med hovedperson Barn som er over atten år Barn over 18 år i familieinnvandring med hovedperson, blir forsørget, jf. utf. 9-7 første ledd bokstav b Barn over 18 år i familieinnvandring med hovedperson som er borger av stat som har tiltrådt Den europeiske sosialpakt, jf. utl. 42 fjerde ledd Barn over 18 år i familieinnvandring med hovedperson, har tidligere langvarig opphold, jf. utf. 9-7 første ledd bokstav a Barn i familieinnvandring med hovedperson, referansens tillatelse gir ikke permanent o.t Barn i familieinnvandring med begge foreldrene i riket ~FORELDER Forelder/e søker tillatelse BARN Forelder til barn ANN Forelder til barn og som ikke bor fast sammen med barnet, jf. utl. 52 første ledd BOFAST Forelder til barn og som bor fast sammen med barnet, jf. utl. 52 annet ledd BOSAM Forelder til barn som har opphold i riket i medhold av utl 28 eller 34, jf. utl. 43 første ledd NOR Forelder til norsk barn og som har foreldreansvar, jf. utl. 44 første ledd SAMV Forelder til norsk barn som skal ha samvær med barnet, jf. utl. 45 første ledd BESØK Forelder som skal besøke barn i riket, jf. utl. 47 første ledd SÆRLIGANSVAR Forelder/e i familieinnvandring med 8

9 hovedpersonen som har særlig ansvar ~SØSKEN Søsken søker tillatelse FOR HEL Familieinnvandring med søsken som har opphold i riket i medhold av utl 28 eller 34, jf. utl. 43 annet ledd Familieinnvandring med helsøsken som er egnet som omsorgsperson, jf. utf. 9-7 første ledd bokstav d ~SLEKT Slekt søker tillatelse ANN STE RK Familieinnvandring med annen slektning Sterke menneskelige hensyn, familieinnvandring med annen slektning ~DIPL Tillatelse til arbeid, tilmeldt familiemedlem, jf. utf ~TILHJELPPERS Familieinnvandring med hjelpepersonale 1.5 EØS-BORGER (EØS~) ~ARBDIKKEBORGTJY ~ARBDSELV ~ARBDSØKER ~ARBDTAK ~ARBDTJY ~FAMBORG ~FAMIKKEBORG ~MIDLER ~UTD Arbeidstaker som skal utføre arbeid etter reglene om fri bevegelighet for tjenester i EØS-avtalen eller som skal etablere seg etter reglene om fri etableringsrett i EØS-avtalen Selvstendig næringsdrivende EØS-borger EØS-borger som søker arbeid, eller dennes familie Arbeidstaker, EØS-borger Tjenesteyter, EØS-borger EØS-borger som er familiemedlem til en EØS-borger som er arbeidstaker m.m., eller som er ektefelle/samboer eller forsørget barn under 21 år til en EØS-borger opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon Familiemedlem til en EØS-borger som er arbeidstaker m.m., eller som er ektefelle, samboer eller forsørget barn under 21 år til en EØS-borger opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon EØS-borger med tilstrekkelige midler EØS-borger opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon 1.6 ANDRE GRUNNER (ANN~) ~BARNTILKNRIK Barns tilknytning til riket jf utl 38 1 ~KULTUR Annet kulturelt formål, jf. utf tredje ledd ~LYSTSEILAS Lystseilas, overvintring i norsk havn, jf. utf 6-31 fjerde ledd ~MED Andre grunner, medisinsk BEH Tilbud om medisinsk behandling 9

10 ~MISHANDL ~NORSKFOR ~REFDØD ~REFLEKS ~RIM ~SÆR ~SØKARB LED ANN MUF FAGUT UTDKULT Ledsager til person som har tilbud om medisinsk behandling Mishandlet i samlivsforholdet Norsk forelder på fødselstidspunktet Samliv opphørt på grunn av referansepersonens død, jf. utl. 53 første ledd bokstav a Annet, jf. utf. 8-3 første ledd Annet, jf. utf 8-3 annet ledd Rimelighet, sterke menneskelige hensyn mm Iraker som tidligere har hatt MUF. Særlig tilknytning til riket Særregler Arbeidssøker Arbeidssøker som er faglært, jf første ledd Nyutdannet forsker mv. som søker arbeid som faglært, jf. utf første ledd ~TVANG ~VANSKHJEM Samliv opphørt på grunn av tvang, jf. utl. 53 tredje ledd Vanskeligheter ved retur til hjemlandet 10

11 II. TILLATELSER 2.1 ARBEIDSTILLATELSER (ARB~) ~ASYLSØK ~GRUPP ~TIDL ARBG KONT OPPDR Rett til å ta arbeid som asylsøker Arbeidstillatelse, for gruppe Arbeidstillatelse for gruppe, arbeidsgiver Gruppetillatelse kontinentalsokkelen (både arbeids-og oppdragsgiver) Arbeidstillatelse for gruppe, oppdragsgiver Arbeidstillatelse, tidlig arbeidsstart, jf. utf. 6-8 første ledd 2.2 MIDLERTIDIG OPPHOLDSTILLATELSE MED INNVANDRINGSGRUNN (MOT~) ~FAMDIPL Tillatelse til arbeid, tilmeldt familiemedlem, jf. utf ~FLYKT Midlertidig oppholdstillatelse, flyktningstatus INNR Midlertidig oppholdstillatelse, flyktningstatus - med innreisetillatelse, overføringsflyktning, jf. utf. 7-8 første ledd ~IGRUPP Midlertidig oppholdstillatelse, individuell i gruppe ~INNR Midlertidig oppholdstillatelse med innreisetillatelse, overføringsflyktning, jf. utl. 35 første ledd ~ORD Midlertidig oppholdstillatelse, ordinær BEGR Midlertidig oppholdstillatelse, ordinær, med begrensninger ARB Midlertidig oppholdstillatelse, ikke rett til å arbeide DELA Midlertidig oppholdstillatelse, kun rett til deltidsarbeid RB EMA Midlertidig oppholdstillatelse, ordinær, med begrensninger, EMA over 16 år uten forsvarlig omsorg ved retur, jf. utf. 8-8 første ledd ID Midlertidig oppholdstillatelse, ordinær, med begrensninger, ikke sannsynliggjort identitet INNR Midlertidig oppholdstillatelse, ordinær, rimelighetsgrunner - med innreisetillatelse, overføringsflyktning 2.3 MIDLERTIDIG OPPHOLDSTILLATELSE UTEN INNVANDRINGSGRUNN (MOT~) ~FORL Foreløpig oppholdstillatelse 2.4 VISUM (VIS~) ~EØSEFTA ~INN BEH DIPL DOK IGRUPP KOMP Visum til utlending omfattet av EØS-avtalen/EFTA-konvensjonen Visum til søker som kan fremme søknad fra riket Innreisevisum, søknad til behandling, jf. utf sjette ledd Innreisetillatelse for diplomat etc, type D Innreisevisum, har rett til ny innreise, jf. utf femte ledd Innreisevisum, omfattet av gruppetillatelse, jf. utf annet ledd siste punktum Innreisevisum, faglært med konkret tilbud, jf. utf tredje ledd 11

12 SØKRIK Innreisevisum, kan søke fra Norge, jf. utf fjerde ledd TIDLARB Innreisevisum, tidlig arbeidsstart, jf annet ledd første punktum TILL Innreisevisum, har fått oppholdstillatelse, jf. utf første ledd ~ÑASJ Nasjonalt visum med en eller flere innreiser EKSTRAINNR Ekstra innreise, nasjonalt visum FORLENG Forlengelse av nasjonalt visum ~NØD Nasjonalt nødvisum, jf uf 113 annet ledd NASJ Nødvisum, nasjonalt, jf. utf annet ledd ORD Nødvisum til Schengen-området, jf. utf første ledd ~ORD Ordinært visum med en eller flere innreiser i Schengen, jf. utl. 10 første ledd EKSTRAINNR Ekstra innreise, Schengen-visum, jf. utf annet ledd EN Schengen-visum med én innreise FORLENG Forlengelse av Schengen-visum, jf. utf 3-19 første ledd MULT Schengen-visum med flere innreiser MULTFLER Schengen-visum med flere innreiser, flerårig ~REP Visum ved representasjon, jf. utl 13 første ledd 2.5 INNREISETILLATELSER (INNR~) ~LANDLOV ~SEILAS ~UTVIS Tillatelse til å gå i land fra skip BLIND Tillatelse for blindpassasjer til å gå i land fra skip, jf. utf første ledd FLYKT Tillatelse til å gå i land, påberoper seg å være flyktning, jf første ledd SJØ Tillatelse til å fratre stilling på skip, jf. utf første ledd Seilingstillatelse for lystseilas, jf. utf tredje ledd Tillatelse til å reise inn under utvisning EØSEFTAHE Opphevelse av innreiseforbud, EØS/EFTA-borger, jf. utl. LT 124 annet ledd EØSEFTAMI Tillatelse til å reise inn under utvisning, EØS/EFTA-borger, jf. DL utl. 124 annet ledd HELT Opphevelse av innreiseforbud, jf. utl. 71 annet ledd MIDL Tillatelse til å reise inn under utvisning, jf. utl. 71 annet ledd 2.6 PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE (POT) ~BARN ~DIPHUSSTAND ~EØS ~LANGOPP Permanent oppholdstillatelse for barn ADOP Permanent oppholdstillatelse for adoptivbarn, jf. utf annet ledd IRIK Permanent oppholdstillatelse for barn født i Norge, jf. utf annet ledd FLYKT Permanent oppholdstillatelse for barn født i Norge, med flyktningstatus Permanent oppholdstillatelse, husstandsmedlem til utsendt personell ved norsk utenriksstasjon, jf. utf femte ledd Permanent oppholdstillatelse, tillatelse etter EØS/EFTAregelverket, jf. utl 11-1 tredje ledd Permanent oppholdstillatelse, tidligere langvarig opphold 12

13 ~ORD ~RET ~RIM ~SVALBARD ~TIDLKOLL ~TILBSTB ~URIKS FLYKT 15MND FLYKT ARBUTD IFØLG VERNPL FLYKT FLYKT i Norge, jf. utf første ledd bokstav a Permanent oppholdstillatelse, tidligere langvarig opphold i Norge, med flyktningsstatus Permanent oppholdstillatelse, ordinær, jf. utl. 62 første ledd Permanent oppholdstillatelse, ordinær, hatt tillatelse som faglært/spesialist, jf. utl annet ledd Permanent oppholdstillatelse, ordinær, med flyktningstatus, jf. utl. 62 første ledd Tillatelse til opphold i utlandet uten bortfall av POT Tillatelse til opphold i utlandet uten bortfall av POT grunnet arbeid/utdanning, jf. utf tredje ledd bokstav b Tillatelse til opphold i utlandet uten bortfall av POT i følge med ektefelle m.fl., jf tredje ledd bokstav c Tillatelse til opphold i utlandet uten bortfall av POT for å avtjene verneplikt eller lignende, jf. utf tredje ledd bokstav a Permanent oppholdstillatelse, særlig sterke rimelighetsgrunner, jf. utf første ledd bokstav c Permanent oppholdstillatelse, særlig sterke rimelighetsgrunner, med flyktningstatus Permanent oppholdstillatelse, tidligere langvarig opphold på Svalbard, jf første ledd bokstav b Permanent oppholdstillatelse, tidligere langvarig opphold på Svalbard, med flyktningstatus Permanent oppholdstillatelse, tidligere kollektiv beskyttelse, jf. utf første ledd Permanent oppholdstillatelse etter tilbakekall av norsk statsborgerskap Permanent oppholdstillatelse, ektefelle/samboer til norsk borger ved norsk utenriksstasjon, jf. utf fjerde ledd 2.7 STATSBORGERSKAP (STB~) Ved bevilling ~BET Betinget statsborgerskap UDI vurderer løsning, jf sbf 8-2 første ledd, sbf 8-3 første ledd, sbf 8-3 annet ledd, sbl 11 første ledd, sbl 12 første ledd, sbl 13 første ledd, sbl 14 første ledd, sbl 15 første ledd, sbl 17 første ledd, sbl 7 første ledd, stbl 6 første ledd, stbl 6 annet ledd ~BEV Vanlige regler - ikke flyktning, jf stbl 6 første ledd og stbl 6 annet ledd FLYKT Vanlige regler - asylstatus, jf stbl 6 første ledd og stbl 6 annet ledd, Bibehold ~BIB Bibehold av norsk statsborgerskap, jf stbl Løsning fra norsk statsborgerskap 13

14 ~LØS Melding ~MELD ADOP FAR MOR Borger i et annet land - er eller vil bli som skal løses fra det norske statsborgerskapet, jf stbl 9 Adoptivbarn over 12 år, jf stbl 1a annet ledd Fedremelding, jf stbl 2a Mødremelding, jf tstbl Opprettholdelse ~OPPR Statsborgerskap opprettholdes pga særlige grunner 2.8 REISEDOKUMENT (RDOK~) ~FRI Fritak fra passplikt mv., jf uf 103 ~PB Passérbrev, innreise UT Passérbrev, utreise, jf. utf første ledd ~RB: Reisebevis for flyktninger, jf uf 65 FREMSTAT Reisebevis, har reisebevis utstedt av fremmed stat, jf. utf annet ledd ORD Reisebevis, ordinært, jf. utl 64 første ledd SJØMENN Reisebevis, sjømenn, jf. utf 12-1 tredje ledd ~UP Utlendingspass FAM Utlendingspass, familie, jf. utf 12-5 annet ledd FORGJ Utlendingspass, forgjeves forsøkt, jf. utf tredje ledd ORD Utlendingspass, ordinært, jf. 64 annet ledd SÆRLGR Utlendingspass, særlige grunner, jf. utf fjerde ledd 2.9 REGISTRERING FOR EØS/EFTA BORGERE (EØSREG ~) ~ARBSØK ~BORG ~IKKEBORG ~VARIGBORG ~VARIGFAM Oppholdsrett for arbeidssøker Registreringsbevis til EØS-borger Oppholdskort til familiemedlem, tjenesteyter eller etablerer Varig oppholdsbevis til EØS-borger Varig oppholdskort for familiemedlem til EØS-borger 2.10 UTREISETILLATELSE (UTR ~) ~REFLEKS Utreisetillatelse, refleksjon 14

15 III. UTFALL 3.1 BORTVISNING (BORTVIS~) ~ASYLSØK~ Bortvisning av asylsøkere EINNR Bortvisning av asylsøker etter innreise ~EØSEFTA~ Bortvisning av EØS/EFTA-borger IKKERETT Bortvisning av EØS/EFTA-borger, ikke rett til innreise/opphold, jf. utl. 121 første ledd bokstav b OFFORD RDOKVIS Bortvisning av EØS/EFTA-borger, trussel mot offentlig orden med mer, jf. utl. 121 første ledd bokstav c Bortvisning av EØS/EFTA-borger, mangler reisedokument/visum, jf. utl 121 første ledd bokstav a ULIKE ÅRSAK TIL BORTVISNING ~PASS~ Manglende pass/ visum VINNR Bortvisning ved innreise, mangler pass/reisedokument, jf. utl 17 første ledd bokstav a EINNR Bortvisning etter innreise, mangler pass/reisedokument, jf. utl 17 første ledd bokstav a ~VISUM~ Mangler visum VINNR Bortvisning ved innreise, mangler visum, jf. utl. 17 første ledd bokstav b EINNR Bortvisning etter innreise, mangler visum, jf. utl 17 første ledd bokstav b ~MTILL~ Mangler tillatelse VINNR Bortvisning etter innreise, mangler nødvendig tillatelse, jf. utl. 17 første ledd bokstav d EINNR Bortvisning ved innreise, mangler nødvendig tillatelse, jf. utl. 17 første ledd bokstav d ~FORMÅL~ Formål ikke sannsynliggjort VINNR Bortvisning ved innreise, kan ikke sannsynliggjøre det oppgitte formålet med oppholdet, jf. utl 17 første ledd bokstav e EINNR Bortvisning etter innreise, kan ikke sannsynliggjøre det oppgitte formålet med oppholdet, jf. utl 17 første ledd bokstav e ~MIDL~ VINNR Bortvisning ved innreise, mangler midler, jf. utl 17 første ledd bokstav f EINNR Bortvisning etter innreise, mangler midler, jf. utl 17 første ledd bokstav f ~ STRAF ~ Straffet VINNR Bortvisning ved innreise, straffet EINNR Bortvisning etter innreise, straffet UTLA Straffet i utlandet, forhold som i Norge kan gi ti års fengsel 15

16 VINNR Bortvisning ved innreise, straffet i utlandet - forhold som i Norge kan gi 10 år fengsel, jf. utl 17 første ledd bokstav h EINNR Bortvisning etter innreise, straffet i utlandet - forhold som i Norge kan gi 10 år fengsel, jf. utl 17 første ledd bokstav h ~ PSYKFOR ~ Psykiske forstyrrelser VINNR Bortvisning ved innreise, psykiske forstyrrelser, jf. utl 17 første ledd bokstav j EINNR Bortvisning etter innreise, psykiske forstyrrelser, jf. utl 17 første ledd bokstav j ~ OFFUTG ~ Offentlige utgifter ved tidligere utførsel er ikke dekket VINNR Bortvisning ved innreise, innen syv dager, jf. utl 17 første ledd bokstav k EINNR Bortvisning etter syv dager, jf. utl 17 første ledd bokstav k ~ INNMSIS ~ Innmeldt i SIS VINNR Bortvisning ved innreise, innmeldt i SIS, jf. utl 17 første ledd bokstav c EINNR Bortvisning etter innreise, innmeldt i SIS, jf. utl 17 første ledd bokstav c ~ SCHEN ~ Bortvist eller utvist fra Schengen-land VINNR Bortvisning ved innreise, bort-/utvist fra Schengen-land, jf. utl. 17 første ledd bokstav i EINNR Bortvisning etter innreise, bort-/utvist fra Schengen-land, jf. utl. 17 første ledd bokstav i ~ OFFORD ~ Offentlig orden mm. VINNR Bortvisning, offentlig orden med mer, jf. utl. 17 første ledd bokstav l EINNR Bortvisning, offentlig orden med mer, jf. utl. 17 første ledd bokstav l ~ OFFUTG ~ Uoppgjort uttransporteringsgjeld eller bøtestraff VINNR Bortvisning ved innreise, offentlige utgifter ved tidligere utførsel er ikke dekket, jf. utl 17 første ledd bokstav k EINNR Bortvisning etter innreise, offentlige utgifter ved tidligere utførsel er ikke dekket, jf. utl 17 første ledd bokstav k 3.2 UTVISNING (UTVIS ~) ~EØS ~ Utvisning av EØS-borger TERR ~EØSEFTA ~ EØS/EFTA-borger Utvisning av EØSborger, terrorhandling mm. HELSE Utvisning av EØS/EFTA-borger, folkehelsegrunner, jf. utl. 123 første ledd OFFORD Utvisning av EØS/EFTA-borger, trussel mot offentlig orden m.m., jf. utl. 122 første ledd 10ÅR Utvisning av EØS/EFTA-borger, har bodd 10 år i Norge, jf. utl. 122 annet ledd bokstav b BARN Utvisning av EØS/EFTA-borger, mindreårig, jf. utl. 122 annet ledd bokstav c VARIG Utvisning av EØS/EFTA-borger, har varig oppholdsrett, jf. utl. 122 annet ledd bokstav a PERSFORH Personlig forhold som innebærer alvorlig trussel, jf ul 58 annet ledd, 1.alternativ STRAFF Ilagt straff eller annen særreaksjon, jf ul 58 annet ledd, 16

17 VILKOPP 2.alternativ Fyller ikke EØS-vilkårene for opphold, jf ul 58 fjerde ledd ~ UOT ~ Uten midlertidig oppholdstillatelse BRUDUTL Utvisning, overtredelse av utlendingsloven, har ikke oppholdstillatelse, jf. utl. 66 første ledd bokstav a NASJINT Utvisning, grunnleggende nasjonale interesser, har ikke oppholdstillatelse, jf. utl. 66 første ledd bokstav f NEITILFR Utvisning, overtredelse av utlendingsloven, har ikke fått frist for frivillig retur OVERSITT Utvisning, overtredelse av utlendingsloven, oversittet utreisefrist STRAFRIK Utvisning, straffet i Norge, har ikke oppholdstillatelse, jf. utl. 66 første ledd bokstav c STRAFUTL Utvisning, straffet i utlandet, har ikke oppholdstillatelse, jf. utl. 66 første ledd bokstav b TERR Utvisning, straffbare terrorhandlinger m.m., har ikke oppholdstillatelse, jf. utl. 66 første ledd bokstav e UTBORTS Utvisning, annet Schengen-land har bortvist/utvist, har ikke CHENG oppholdstillatelse, jf. utl. 66 første ledd bokstav d ~ MOT ~ Med midlertidig oppholdstillatelse FØRSTRAFRI K FØRSTRAFU TL NASJINT STRAFRIK STRAFSPES STRAFUTL TERR Utvisning, har midlertidig oppholdstillatelse, straffet i Norge før tillatelsen ble gitt, jf, utl 67 annet ledd Utvisning, har midlertidig oppholdstillatelse, straffet i utlandet før tillatelsen ble gitt, jf, utl 67 annet ledd Utvisning, grunnleggende nasjonale interesser, har midlertidig oppholdstillatelse, jf. utl 67 første ledd bokstav e Utvisning, straffet i Norge, har midlertidig oppholdstillatelse, jf. utl. 67 første ledd bokstav b Utvisning, straffet i Norge for særlig kriminalitet, har midlertidig oppholdstillatelse, jf. utl. 67 første ledd bokstav c Utvisning, straffet i utlandet, har midlertidig oppholdstillatelse, jf. utl 67 første ledd bokstav a Utvisning, straffbare terrorhandlinger m.m., har midlertidig oppholdstillatelse, jf. utl. 67 første ledd bokstav d ~ POT ~ Med permanent oppholdstillatelse FØRSTRAFRIK Utvisning, har permanent oppholdstillatelse, straffet i Norge før tillatelsen ble gitt, jf. utl 68 annet ledd FØRSTRAFUTL Utvisning, har permanent oppholdstillatelse, straffet i utlandet før tillatelsen ble gitt, jf. utl. 68 annet ledd NASJINT Utvisning, grunnleggende nasjonale interesser, har permanent oppholdstillatelse, jf. utl. 68 første ledd bokstav d STRAFRIK Utvisning, straffet i Norge, har permanent oppholdstillatelse, jf. utl. 68 første ledd bokstav b STRAFUTL Utvisning, straffet i utlandet, har permanent oppholdstillatelse, jf. utl. 68 første ledd bokstav a TERR Utvisning, straffbare terrorhandlinger m.m., har permanent oppholdstillatelse, jf.utl. 68 første ledd bokstav c 17

18 3.2.6 ~HURT ~ Hurtigprosedyre ~EØSEFTA ~ EØS/EFTA-borger OFFORDGROV Utvisning av EØS/EFTA-borger, grov vold hurtigprosedyre, jf. utl. 122 første ledd OFFORDNÆR Utvisning av EØS/EFTA-borger, vold i nære relasjoner hurtigprosedyre, jf. utl. 122 første ledd OFFORDVARIGGROV Utvisning av EØS-EFTA-borger med varig oppholdsrett, grov vold hurtigprosedyre, jf. utl. 122 annet ledd bokstav a OFFORDVARIGNÆR Utvisning av EØS/EFTA-borger med varig oppholdsrett, vold i nære relasjoner hurtigprosedyre, jf. utl. 122 annet ledd bokstav a OFFORD10ÅRGROV Utvisning av EØS/EFTA-borger som har bodd 10 år i Norge, grov vold hurtigprosedyre, jf. utl. 122 annet ledd bokstav b OFFORD10ÅRNÆR Utvisning av EØS/EFTA-borger som har bodd 10 år i Norge, vold i nære relasjoner hurtigprosedyre, jf. utl. 122 annet ledd bokstav b OFFORDBARNGROV Utvisning av mindreårig EØS/EFTA-borger, grov vold hurtigprosedyre, jf. utl. 122 annet ledd bokstav c OFFORDBARNNÆR Utvisning av mindreårig EØS/EFTA-borger, vold i nære relasjoner hurtigprosedyre, jf. utl. 122 annet ledd bokstav c ~MOT ~ FØRSTRAFRIKGROV FØRSTRAFRIKNÆR STRAFRIKGROV STRAFRIKNÆR Med midlertidig oppholdstillatelse Utvisning, straffbar handling før tillatelsen ble gitt (grov vold), har midlertidig oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 67 annet ledd Utvisning, straffbar handling før tillatelsen ble gitt (vold i nære relasjoner), har midlertidig oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 67 annet ledd Utvisning, særlig kriminalitet (grov vold), har midlertidig oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 67 første ledd bokstav b Utvisning, særlig kriminalitet (vold i nære relasjoner), har midlertidig oppholdstillatelse - hurtigprosedyre, jf. utl. 67 første ledd bokstav b 18

19 ~ POT ~ STRAFSPESGROV STRAFSPESNÆR FØRSTRAFRIKGROV FØRSTRAFRIKNÆR STRAFGROV STRAFNÆR Utvisning, særlig kriminalitet (grov vold), har midlertidig oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 67 første ledd bokstav c Utvisning, særlig kriminalitet (vold i nære relasjoner), har midlertidig oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 67 første ledd bokstav c Med permanent oppholdstillatelse Utvisning, straffbar handling før tillatelsen ble gitt (grov vold), har permanent oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 68 annet ledd Utvisning, straffbar handling før tillatelsen ble gitt (vold i nære relasjoner), har permanent oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 68 annet ledd Utvisning, har permanent oppholdstillatelse, straffet i Norge (grov vold) hurtigprosedyre, jf. utl. 68 første ledd bokstav a Utvisning, har permanent oppholdstillatelse, straffet i Norge (vold i nære relasjoner) hurtigprosedyre, jf. utl. 68 første ledd bokstav a ~UOT ~ STRAFRIKGROV STRAFRIKNÆR Uten oppholdstillatelse Utvisning, straffet i Norge (grov vold), har ikke oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 66 første ledd bokstav c Utvisning, straffet i Norge (vold i nære relasjoner), har ikke oppholdstillatelse hurtigprosedyre, jf. utl. 66 første ledd bokstav c 3.3 FORMELLE VEDTAK (FORM ~) ~10~ 10 vedtak FORLAT SØKRIK REISTIN N Må forlate riket Fyller ikke vilkår for å søke fra riket, må forlate riket Fyller ikke vilkår for å reise inn i riket uten tillatelse, må forlate riket ~11~ 11 vedtak FORMFEIL Formelle feil ved søknaden, utf SØK Samtykke til søknad ~VIS~ Visum FORMFEIL SØKANN ~ASYL~ Asyl Formelt avslag på visum søknad Samtykke til søknad fremmet på annen måte 19

20 DUBJA DUBNEI Aksept på anmodning fra utlandet om overtakelse/ tilbaketakelse EMA Enslig, mindreårig asylsøkers familiemedlem befinner seg i Norge, jf dubf art 6 FAM Asylsøkeren har familiemedlem med status som flyktning i Norge, jf dubf art 7 FLERFAM Har ansvar for behandling av samtlige familiemedlemmers asylsøknader, jf dubf art 14 FULLF Tar over ansvaret for å fullføre Dublinprosedyren, jf dubf art 4 5 GYLDOPP Asylsøkeren har eller har hatt gyldig oppholdstillatelse i Norge, jf dubf art 9 1 GYLDVIS Asylsøkeren har eller har hatt gyldig visum til Norge, jf dubf art 9 2 HUMFAM Tar ansvar for behandling av asylsøknad ut fra humanitære, familiemessige hensyn, jf dubf 15 OPPH Ulovlig innreist og opphold i minst fem måneder, jf dubf art 10 2 OVERTFRIST Anmodning om overtakelse er ikke besvart innen frist, jf dubf art 18 7 SØKFAM Asylsøker har familiemedlem med asylsøknad til behandling i Norge, jf dubf art 8 SØKTASYL Asylsøkeren har søkt asyl tidligere i Norge og deretter reist videre, jf dubf art 13, 16 1 c, 16 1 d eller 16 1 e TILBFRIST Anmodning om tilbaketakelse er ikke besvart innen frist, jf dubf art 20 1 c TRANS Søknad fremmet i internasjonalt transittområde på flyplass, jf dubf art 12 ULOVINNR Ulovlig innreist til Norge, jf dubf art 10 1 UTLØP Asylsøker har oppholdsdokument/visa som er utløpt, jf dubf 9 4 VISFRI Innreist til Norge, visumfri, jf dubf art 11 Avslag på anmodning fra utlandet om overtakelse/tilbaketakelse EMA Enslig, mindreårig asylsøkers familiemedlem befinner seg ikke i Norge, jf dubf art 6 FAM Asylsøkeren har ikke familiemedlem med status som flyktning i Norge, jf dubf art 7 FLERFAM Har ikke ansvar for behandling av samtlige familiemedlemmers asylsøknader, jf dubf art 14 FULLF Tar ikke over ansvaret for å fullføre Dublinprosedyren, jf dubf art 4 5 GYLDOPP Asylsøkeren har ikke eller har ikke hatt gyldig oppholdstillatelse i Norge, jf dubf art 9 1 GYLDVIS Asylsøkeren har ikke eller har ikke hatt gyldig visum til Norge, jf dubf art 9 2 HUMFAM Tar ikke ansvar for behandling av asylsøknad ut fra humanitære, familiemessige hensyn, jf dubf 15 OPPH Ikke ulovlig innreist og opphold i fem måneder, jf dubf art

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008)

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) Besl. O. nr. 46 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46 Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) År 2008 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( )

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( ) Lovvedtak 102 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L (2015 2016), jf. Prop. 90 L (2015 2016) I Stortingets møte 10. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Kapittel 6 - Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv.

Kapittel 6 - Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. 30.01.09 Kapittel 6 - Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. Lovens 23 Oppholdstillatelse til arbeidstakere som skal arbeide for en arbeidsgiver i riket 6-1 Oppholdstillatelse til faglærte mv.

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V3 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF IM 2010-026V4 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V4 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

VEDLEGG 1 TIL RS SAKSNUMMER: DUF KODEHÅNDBOK. Sist endret Utlendingsdirektoratet, Fagdata

VEDLEGG 1 TIL RS SAKSNUMMER: DUF KODEHÅNDBOK. Sist endret Utlendingsdirektoratet, Fagdata VEDLEGG 1 TIL RS 2010-145 SAKSNUMMER: DUF KODEHÅNDBOK Sist endret 24.09.2013 Utlendingsdirektoratet, Fagdata DUF KODEHÅNDBOK...1 INNLEDNING...3 Oppbygning av vedlegget...3 Strukturen i DUF kodeverk...4

Detaljer

IM V3. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl Registrering i DUF

IM V3. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl Registrering i DUF IM 2012-004V3 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl 42 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 Intern melding 2012-004 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn

Detaljer

Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje ledd og fvl 34

Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje ledd og fvl 34 IM 2010-046V8 Saksnummer: 07/4335-2 Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje og fvl 34 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn,

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring forlovedetillatelse utl Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring forlovedetillatelse utl Registrering i DUF IM 2010-026V8 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring forlovedetillatelse utl. 48 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er Statsborgerskap

Detaljer

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl Registrering i DUF

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl Registrering i DUF IM 2012-004V1 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 40 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Arbeidsinnvandring i utlendingsloven 2008

Arbeidsinnvandring i utlendingsloven 2008 Arbeidsinnvandring i utlendingsloven 2008 Henriette Munkebye Universitetet i Oslo 28. mars 2011 Oversikt Bakgrunn Innfallsport til regelverket Lovens grunnlag for tillatelse Vilkår i loven Oppbygging av

Detaljer

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd IM 2010-046V1 Saksnummer: 07/4335-2 Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn

Detaljer

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato Betalt gebyr norske kroner Bilde DUF-nummer Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Hver søker skal fylle ut ett skjema, også de

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder Rammer for innvandring til Norge Eirik Trengereid, enhetsleder Innvandring til Norge Arbeid Familieinnvandring studier, utveksling, vitenskap, kultur Beskyttelse Sterke menneskelige hensyn eller særlig

Detaljer

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V8 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse permanent oppholdstillatelse - utl 49 og utl 49, jf. utf 9-7 bokstav a, b, c, d 1. Registrering i DUF

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

JUR1120/JUS5120 Utlendingsrett Arbeidsinnvandring. Kjetil M. Larsen

JUR1120/JUS5120 Utlendingsrett Arbeidsinnvandring. Kjetil M. Larsen JUR1120/JUS5120 Utlendingsrett Arbeidsinnvandring Kjetil M. Larsen Politiske føringer «Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftsmangler i flere

Detaljer

IM V5. Saksnummer: 11/ Dato: 2. februar 2012

IM V5. Saksnummer: 11/ Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V5 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl 46 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd IM 2010-026V2 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Flere av bestemmelsene om visum som har vært regulert i utlendingsforskriften

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47 Intern melding 2012-004 vedlegg 6 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47 1 Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010 Vedlegg 8 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til

Detaljer

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Oppholdstillatelse for studenter 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Studenter Internasjonalisering

Detaljer

IM V10. Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd. 1. Registrering i DUF

IM V10. Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd. 1. Registrering i DUF IM 2012-004V10 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28.

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. september 2005 Ulike typer tillatelser gitt 1995-2004 60000 40000 20000 0 1995 1996

Detaljer

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser Regional EM-Samling RKS 1.3.2017 Hva skal jeg snakke om? Situasjonen nå Asylsaksgang - EMA Rammeverk for vedtaket Afghanistan-praksis Statistikk 2015: 31

Detaljer

2. Økt ansvar for arbeidsgiverne - mulighet til å sette arbeidstaker i arbeid før oppholdstillatelse er gitt

2. Økt ansvar for arbeidsgiverne - mulighet til å sette arbeidstaker i arbeid før oppholdstillatelse er gitt Høring forslag til endringer i lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og enkelte andre lover 1. Innledning... 2 2. Økt ansvar for arbeidsgiverne

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl. 40

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl. 40 IM 2010-026V1 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl. 40 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er Statsborgerskap Fødselsdato

Detaljer

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud Vergesamling 20. november 2012 Bente Aavik Skarprud Innhold UDI-ASA-BFE Søknadsprosessen Vurderinger og tillatelser Tidsbegrenset tillatelse: Hvem er de? Hvor er de? Kort oppsummering 2 UDI ASA - BFE UDI

Detaljer

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 IM 2010-046V2 Saksnummer: 07/4335-2 Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 1. Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn Fødselsdato

Detaljer

Innstramminger i utlendingsloven

Innstramminger i utlendingsloven Innstramminger i utlendingsloven Publisert 07. april 2016 Dette er en kort oppsummering av de viktigste forslagene til endring i utlendingsloven som er lagt frem for Stortinget 5. april 2016. Endringene

Detaljer

UTLENDINGSRETT - VÅR 2012 FAMILIEINNVANDRING 12.4.2012 ANDREAS FURUSETH

UTLENDINGSRETT - VÅR 2012 FAMILIEINNVANDRING 12.4.2012 ANDREAS FURUSETH UTLENDINGSRETT - VÅR 2012 FAMILIEINNVANDRING 12.4.2012 ANDREAS FURUSETH 1 NOEN TALL Har i flere år utgjort den største gruppen av ikke-nordiske innvandrere til Norge I perioden 1990 2010: 40 %, i 2011:

Detaljer

Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker

Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker IM 2010-013V Saksnummer: 09/4178-13 Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker Sakstype: Beskyttelse - innvilgelse/avslag. Kvalitetsstandard for utvisning er utarbeidet av OPA 6. 1. Registrering

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 15/8442 Vår ref: 16/03951-3 Dato: 30.09.2016 Utlendingsdirektoratets svar på høring om endringer i utlendingsloven - Utvisning

Detaljer

IM 2010-020V. Kvalitetsstandard - Beskyttelse -innvilgelse/avslag for enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

IM 2010-020V. Kvalitetsstandard - Beskyttelse -innvilgelse/avslag for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) IM 2010-020V Kvalitetsstandard - Beskyttelse -innvilgelse/avslag for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) 1. Registrering i DUF Kriterier / Prosess 1.1 Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda Nr. Vår ref Dato G-03/2018 17/6448 22.01.2018 G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften 8-8 og 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige,

Detaljer

Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7

Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 Intern melding 2012-002 vedlegg 1 Saksnummer: 11/3720-3 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven

Detaljer

IM 2012-004V7. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 48. 1. Registrering i DUF

IM 2012-004V7. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 48. 1. Registrering i DUF IM 2012-004V7 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 48 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring til andre familiemedlemmer utl. 49 og 49 jf. utf. 9-7 bokstavene a, b, c og d. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring til andre familiemedlemmer utl. 49 og 49 jf. utf. 9-7 bokstavene a, b, c og d. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V9 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring til andre familiemedlemmer utl. 49 og 49 jf. utf. 9-7 bokstavene a, b, c og d. 1 Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER. Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken

VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER. Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken Oppholdssaken for EU-borgere behandles umiddelbart. Oppholdssaken for deres

Detaljer

Lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Loven med de bestemmelser som pr. 04.12.09 er besluttet satt i kraft 1. januar 2010) Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Innst. 76 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Prop. 30 L ( )

Innst. 76 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Prop. 30 L ( ) Innst. 76 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 30 L (2009 2010) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven Til Stortinget

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

IM V1. Saksnummer: 11/ Sist endret: 17. desember 2013

IM V1. Saksnummer: 11/ Sist endret: 17. desember 2013 IM 2012-002V1 Saksnummer: 11/3720-10 Sist endret: 17. desember 2013 Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1. Registrering

Detaljer

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) DATO: LOV-2008-05-15-35 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 5 s 846 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Vedlegg 14 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 Utvisning

Vedlegg 14 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 Utvisning Vedlegg 14 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 Utvisning Utvisning innebærer at en utlending nektes innreise og opphold i Norge med

Detaljer

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 Høringsnotat Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STYKKPRISFORSKRIFTEN - FRI RETTSHJELP

Detaljer

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15. oktober 2009 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers

Detaljer

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Fagdag Stavanger 1. september Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Arbeids- og velferdsdirektoratet v/stine Glosli Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov 2009-12-18

Detaljer

Arbeidsinnvandring m.m.- Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier

Arbeidsinnvandring m.m.- Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier Arbeidsinnvandring m.m.- Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier En oversikt over regelverket Kristine Bjørnsund Hosar Våren 2012 Fire hovedveier til Norge Arbeid: EØS og andre land Familiegjenforening

Detaljer

Besl. O. nr. 51. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 51. Jf. Innst. O. nr. 42 ( ) og Ot.prp. nr. 75 ( )

Besl. O. nr. 51. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 51. Jf. Innst. O. nr. 42 ( ) og Ot.prp. nr. 75 ( ) Besl. O. nr. 51 (2007-2008) Odelstingsbeslutning nr. 51 Jf. Innst. O. nr. 42 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) År 2008 den 8. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Sakstype: Avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF

Sakstype: Avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF IM 2010-026V5 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Avslag familieinnvandring utl. 40-49. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn

Detaljer

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn Utlendingsrett FORORD Brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter som gir gratis rettshjelp til kvinner i Norge. Denne brosjyren er skrevet med

Detaljer

IM V9. Standard for god saksbehandling avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF. Saksnummer: 11/ Dato: 2.

IM V9. Standard for god saksbehandling avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF. Saksnummer: 11/ Dato: 2. IM 2012-004V9 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling avslag familieinnvandring utl 40-49 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning

Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning Intern melding 2012-005V2 Saksnummer: 11/3720-7 Dato: 01-02.2012 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn Aliasidentitet Statsborgerskap

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak Formål

Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak Formål Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud.

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. Justis- og beredskapsdepartementet, 18. november 2015 Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak IM 2012-003V14 Standard for god saksbehandling - avslag oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere utf 6-13 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 Intern melding 2012-002 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-3 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1.

Detaljer

Standard for god saksbehandling - avslag familieinnvandring utl

Standard for god saksbehandling - avslag familieinnvandring utl Intern melding 2012-004 vedlegg 9 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - avslag familieinnvandring utl. 40-49 1 Registrering i DUF Kriterier / Prosess Personopplysninger

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.une.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

IM 2010-017V1. Navn på søker. Statsborgerskap. Fødselsdato. Sivilstand. Eventuelt alias. Personlig dokument. Relevante relasjoner.

IM 2010-017V1. Navn på søker. Statsborgerskap. Fødselsdato. Sivilstand. Eventuelt alias. Personlig dokument. Relevante relasjoner. IM 2010-017V1 Kvalitetsstandard for avslag på søknad om beskyttelse etter utlendingsloven 32 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften 7-3, jf. Dublin-forordningen 1. Registering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr.

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv. DATO: LOV-2009-06-19-38

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 13/4481 Vår ref: 16/05604-3 Dato: 21.12.2016 Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling rådgiver Kristine Vierli, UDI 19. mai 2008 Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Tredjelandsreglene

Detaljer

Seminar om arbeidsinnvandring. Spørsmål og svar. Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus)

Seminar om arbeidsinnvandring. Spørsmål og svar. Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus) Seminar om arbeidsinnvandring Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus) UDIs mål er å yte bedre service, og ønsker derfor et tettere samarbeid med arbeidsgivere og arbeidslivets

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1

FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1 FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: FOR-2006-06-30-756

Detaljer

IM V2 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse 2.

IM V2 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse 2. IM 2012-005V2 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Kriterier / Prosess Personopplysninger Vedtak Navn Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato og personnummer Kjønn

Detaljer

Praksisnotat Familieinnvandring. Oppholdstillatelse til foreldre som skal ha samvær med barn i Norge.

Praksisnotat Familieinnvandring. Oppholdstillatelse til foreldre som skal ha samvær med barn i Norge. Praksisnotat 26.9.2017 Familieinnvandring. Oppholdstillatelse til foreldre som skal ha samvær med barn i Norge. Dette praksisnotatet er utarbeidet for å beskrive Utlendingsnemndas (UNE) praksis. Det er

Detaljer

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-2009-10-15-1286 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 11 s 1813

Detaljer

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon)

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon) Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse Gjelder tillatelser i henhold til utlendingsloven kap. 8

Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse Gjelder tillatelser i henhold til utlendingsloven kap. 8 Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato DUF-nr Saksnummer Bilde x 2 Bildene skal være identiske og av nyere dato Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse Gjelder tillatelser i henhold

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand Dato for sivilstand Yrkeserfaring/praksis

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1666-6/LRI 23.05.2014 Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Saker der det kan foreligge risiko for kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet

Saker der det kan foreligge risiko for kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet 07.07.2011 Saker der det kan foreligge risiko for kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet 1. Innledning Kjønnslemlestelse er straffbart i Norge, jf. lov om forbud mot kjønnslemlestelse 1. Medvirkning

Detaljer

Visum. Torunn Skard 11. mars 2013

Visum. Torunn Skard 11. mars 2013 Visum Torunn Skard 11. mars 2013 EU minus Storbritannia og Irland Norge, Island, Sveits og Liechtenstein er assosierte deltakere Romania og Bulgaria deltar som EU-medlemsland i regelutviklingen, men er

Detaljer

Vedlegg 17 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar Saksbehandlingen

Vedlegg 17 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar Saksbehandlingen Vedlegg 17 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Saksbehandlingen Reglene om saksbehandlingen er fastsatt i lovens kapittel 10, jf.

Detaljer

Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015

Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Unntatt offentlighet jf. Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015 Utlendingsdirektoratets høringssvar - forslag til endringer i utlendingsforskriftens

Detaljer