FORORD. Oslo, desember Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn"

Transkript

1 Utlendingsrett

2 FORORD Brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter som gir gratis rettshjelp til kvinner i Norge. Denne brosjyren er skrevet med sikte på å skulle tjene som veiledning til personer med minoritetsbakgrunn. Brosjyren er laget for å gi en kortfattet og oversiktlig framstilling av sentrale problemstillinger på utlendingsrettens område. Reglene er ajourført etter utlendingsloven av 2008 og Utlendingsdirektoratets praksis. Takk til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for finansiering av utgivelsen av brosjyren. Takk til Eli Tangen Eggum og Neda Beheshti for god hjelp med henholdsvis layout og gjennomlesing. Oslo, desember 2011 Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn 2

3 Innhold SCHENGENVISUM... 4 FAMILIEINNVANDRING FAMILIEETABLERING OPPHOLD PÅ SELVSTENDIG GRUNNLAG FORTSATT OPPHOLD PÅ GRUNN AV SAMVÆR MED BARN OPPHOLDSTILLATELSE FOR EU/EØS/EFTA-BORGERE PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE STATSBORGERSKAP KLAGE PÅ VEDTAK KONTAKTINFORMASJON KILDER

4 SCHENGENVISUM 1. Jeg vil reise på besøk til Norge Hvis du kommer fra et land utenfor Schengen, må du ha et Schengenvisum for å besøke noen i Norge. Schengenvisum er et visum som gir deg rett til å besøke Norge og andre Schengenland. 2. Du trenger ikke visum hvis: du har oppholdstillatelse i et Schengenland. du har statsborgerskap i et EU/EFTA/EØS land, eller du er borger av et land som har visumfrihetsavtale med Norge. 4

5 Schengenlandene er i mørkeblått. 5

6 3. Krav til deg som vil ha Schengenvisum Du må ha et mål med oppholdet i Norge. o Eksempel: besøke familie Du må ha penger til reisen og oppholdet. Har du ikke penger selv, kan du få hjelp fra en annen person. Du må ha et pass som er gyldig i tre måneder etter at du har reist tilbake til hjemlandet ditt. Du må ha en reise- og sykeforsikring med minstedekning på euro. Reiseforsikringen må gjelde i alle Schengenland. Du må ha fått en invitasjon fra noen i Norge. Du må ikke ha brutt loven i noe Schengen-land. Du må ha lov av myndighetene i hjemlandet ditt til å reise tilbake dit. 6

7 4. Hvilke papirer må jeg legge ved søknaden? Kopi av alle brukte sider i passet Passfoto Invitasjon Dokumentasjon på at du har penger til opphold og reise, for eksempel arbeidskontrakt eller penger på bankkonto Dokumentasjon på gyldig reiseforsikring Dokumentasjon på returadgang til hjemlandet ditt 7

8 5. Hvor skal jeg sende søknaden? Du kan levere søknaden på internett, på Deretter må du bestille en time for personlig oppmøte hos norsk ambassade i hjemlandet ditt. ( 13 jf 3-14 og 3-16) 6. Hva får jeg? En bestemt oppholdstid på bakgrunn av det du skal i Norge. Oppholdstiden gis for maksimalt 90 dager. En etikett limt inn i passet eller reisedokumentet ditt. 7. Koster det noe å søke? 380 kroner (i 2011) 8

9 8. Hvor lang tid tar det før du får svar på søknaden? Det tar omtrent 15 dager ved en norsk ambassade og omtrent 30 dager hos Utlendingsdirektoratet. 9. Du finner mer informasjon på internett, på under overskriften Schengenvisum. 9

10 FAMILIEINNVANDRING Jeg vil flytte til en person som bor i Norge. Kan jeg det? Vil du flytte til en person i Norge stilles det flere krav til deg. Det stilles også krav til personen som du vil flytte til. Først og fremst må du være i nær familie med personen i Norge. Nær familie vil kunne være ektefelle, samboer, partner eller barn. A) Du er ektefelle eller samboer til personen som bor i Norge. 10

11 a. Krav til deg som er ektefelle og vil flytte til Norge Du må være gift, samboer eller registrert partner med personen du vil flytte til. Du må være over 18 år. Du må planlegge å bo sammen med ektefellen i Norge. b. Krav til deg som er samboer og vil flytte til Norge Du må være over 18 år. Du må ikke være gift med andre. Du må ha bodd sammen med din samboer i minst to år. Hvis dere har barn sammen stilles det ikke krav til to års samboerforhold. Du må fortsette samlivet i Norge. c. Krav til personen som bor i Norge Han eller hun må være norsk eller nordisk statsborger eller ha oppholdstillatelse i Norge. Han eller hun må være over 18 år. Han eller hun må dokumentere at han eller hun har bolig i Norge. Han eller hun må bo sammen med søkeren. Han eller hun må legge ved dokumentasjon på at tidligere ekteskap er oppløst, dersom fraskilte ektefelle er fra samme land som søkeren. 11

12 Han eller hun må ha penger til å forsørge ektefellen. Det kreves en inntekt på kroner kroner før skatt (2011) for perioden oppholdstillatelsen gjelder. Dette beløpet endres av og til, se for oppdatert informasjon Den samme inntekten kreves også for ligningsåret før søknaden sendes inn. Inntekten må være: o arbeidsinntekt, sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, uførepensjon eller alderspensjon etter folketrygdloven, o pensjon eller andre faste periodiske ytelser med unntak av ytelser etter sosialtjenesteloven, o stønad etter introduksjonsloven eller o utdanningslån eller utdanningsstipend. o Sosialstønad regnes ikke som inntekt. Hvis du har status som flyktning i Norge og personen som skal flytte til deg er din ekftefelle eller samboer, stilles det ikke krav til din inntekt. 12

13 C) Du har en fjernere tilknytning til personen i Norge enn ektefelle, samboer eller barn Denne personen kan etter søknad få rett til å flytte til deg. I tillegg til kravene ovenfor må du dokumentere å ha en bolig. Dette kan være hus, leilighet eller hybel. Leier du, må du dokumentere med en husleiekontrakt. D. Du er barnet til personen som bor i Norge og vil flytte til Norge a. Krav til deg Du må være under 18 år. Du må ikke være gift eller samboer. b. Krav til forelderen som bor i Norge Han eller hun må ha oppholdstillatelse i Norge. Han eller hun må ha foreldreansvar alene, eller sammen med den andre forelderen. Hvis begge har foreldreansvar, må den andre samtykke. 13

14 Penger til å forsørge barnet. Det kreves en inntekt på kroner kroner før skatt. Inntekten må være: o arbeidsinntekt, sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, uførepensjon eller alderspensjon etter folketrygdloven, o pensjon eller andre faste periodiske ytelser med unntak av ytelser etter sosialtjenesteloven, o stønad etter introduksjonsloven, eller o utdanningslån eller utdanningsstipend. o Sosialstønad regnes ikke som inntekt. Hvis du har status som flyktning i Norge og ditt barn skal flytte til deg, stilles det ikke krav til inntekt. 14

15 I alle søknader om familieinnvandring og innreisevisum må du legge ved: 2 passfoto. Kvittering for betalt gebyr. Kopi av alle sidene i passet ditt. Fødselsattest til søker. Husleiekontrakt hvis personen er leier bolig. Kjøpekontrakt hvis personen eier boligen. Siste års ligning som viser inntekten til personen i Norge. Dokumentasjon på fremtidige inntekt til personen i Norge. For eksempel en arbeidskontrakt. Dokumentasjon på at personen i Norge ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene. Hvor skal jeg sende søknaden? Hvis du oppholder deg i Norge skal du levere søknaden på Deretter må du avtale en time hos politiet. Du må møte opp hos politiet personlig. 15

16 Koster det noe å søke? Det koster 3000 kroner første gang du søker. Det koster kroner å fornye familieinnvandringstillatelsen (2011). For søkere under 18 år er det gratis. Hvilke rettigheter får jeg? Midlertidig rett til å bo i Norge. Tillatelsen gjelder oftest for ett år av gangen. Du finner lengden på din oppholdstillatelse i vedtaket fra UDI. Du kan reise inn og ut av Norge. Du kan som regel ta arbeid i Norge. Dette vil stå i vedtaket fra UDI. Rett til plass i grunnskolen. 16

17 FAMILIEETABLERING Familieetablering er situasjonen der du og din ektefelle ikke har levd i et etablert samliv i utlandet eller i Norge og du ønsker at ektefellen skal flytte til Norge. Som veiledning kan samliv utover seks måneder antas å være etablert. Det vil i alle tilfeller bli en helhetsvurdering av deg og din ektefelles situasjon. Reglene har sammenheng med ditt oppholdsgrunnlag i Norge og din relasjon til personen du vil etablere et familieliv med. Nedenfor kan du se hvilke personer reglene gjelder for. Hvis du har dette oppholdsgrunnlaget i Norge: opphold på humanitært grunnlag, opphold som flyktning eller kommet til Norge på familieinnvandring og i tillegg: ikke har inngått ekteskap med personen du vil etablere deg med før innreise til Norge, ikke venter barn med personen du vil etablere deg med eller har vært samboer i mindre enn to år. ( 40 a) Da stilles disse kravene til deg: 17

18 Du må dokumentere at du har hatt arbeid eller har studert i Norge i fire år. Både grunnskole, videregående skole og universitet eller høyskole er godkjent. Du må ha penger til å forsørge personen som kommer til Norge. Det kreves en inntekt på kroner kroner før skatt for perioden oppholdstillatelsen gjelder (2011). Den samme inntekten kreves også for ligningsåret før søknaden sendes inn. Inntekten må være: o arbeidsinntekt, sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, uførepensjon eller alderspensjon etter folketrygdloven, o pensjon eller andre faste periodiske ytelser med unntak av ytelser etter sosialtjenesteloven, o stønad etter introduksjonsloven eller o utdanningslån eller utdanningsstipend. o Sosialstønad regnes ikke som inntekt. 18

19 Hvilke papirer skal personen som vil etablere seg med deg i Norge legge ved? 2 passfoto. Kvittering for betalt gebyr. Kopi av alle sidene i passet. Fødselsattest. Husleiekontrakt eller kjøpekontrakt for bolig i Norge. Siste års ligning som viser inntekten til personen i Norge. Dokumentasjon på personens fremtidige inntekt. For eksempel en arbeidskontrakt. Dokumentasjon på at personen i Norge ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene. Dokumentasjon på at personen i Norge har tatt utdanning i fire år eller arbeidet i fire år. 19

20 Hvor skal du som bor i Norge sende søknaden? Du kan levere søknaden på Deretter skal du bestille time for personlig oppmøte hos norsk ambassade i ditt hjemland. Koster det noe å søke? Det koster 3000 kroner første gang du søker. Det koster kroner å fornye familieinnvandringstillatelsen. (2011) 20

21 INNREISEVISUM VED FAMILIEINNVANDRING 1. Jeg vil flytte til en person i Norge. Kan jeg komme til Norge før jeg har fått en familieinnvandringstillatelse? Ja, du kan komme til Norge før du har fått en familieinnvandringstillatelse. Kravet er at det er veldig sannsynlig at du vil få innvilget din søknad om familieinnvandring. Som hovedregel må du få innvilget din oppholdstillatelse i Norge FØR du kan reise inn. 2. Krav til deg som vil ha innreisevisum: Du må ha søkt om familieinnvandring til Norge. I tillegg må det være storsannsynlighet for at du vil få opphold i Norge som familiemedlem. Du må derfor lese hva som kreves under punktet familieinnvandring nedenfor. 21

22 3. Hvilke papirer må jeg legge ved søknaden? Du må legge ved de samme papirene som ved familieinnvandring. 4. Hvor skal jeg sende søknaden? Du kan levere søknaden på Deretter må du bestille en time for personlig oppmøte hos norsk ambassade i hjemlandet ditt. 5. Hva får jeg? Rett å bli i Norge mens søknaden din om familieinnvandring blir behandlet. Rett til å reise til Norge via andre Schengenland i fem dager. Ikke rett til å arbeide. Ikke rett til å reise ut av Norge mens du venter på oppholdstillatelse i Norge. Ikke rett til økonomiske ytelser eller norskkurs. Du vil få en etikett limt inn i passet eller reisedokumentet ditt. 22

23 6. Viktig å huske på: Du må melde deg til politiet innen 7 dager etter at du har kommet til Norge. Du må søke om familieinnvandring innen 7 dager etter at du har kommet til Norge. Du trenger ikke å søke fra Norge hvis du allerede har sendt søknaden fra hjemlandet. Du må melde fra om adresseendringer i tiden du venter på svar på søknaden om familieinnvandring. Det er din familieinnvandringssøknad som er avgjørende for om du får et innreisevisum eller ikke. 7. Koster det noe å søke? 60 EURO (2010) 23

24 OPPHOLD PÅ SELVSTENDIG GRUNNLAG Samlivet med min partner i Norge er slutt. Jeg har ikke permanent oppholdstillatelse. Kan jeg fremdeles bo i Norge? Din oppholdstillatelse er avhengig av at du er gift eller lever i et samboerskap. Hvis samlivet avsluttes må du som hovedregel reise tilbake til hjemlandet ditt. I fire forskjellige situasjoner kan du søke om opphold på selvstendig grunnlag slik at du fortsatt kan bo i Norge. Disse er: 1. Samlivet er slutt på grunn av din partners død 2. Samlivet er slutt og du eller ditt barn er blitt utsatt for mishandling i samlivet Mishandlingen kan være fysisk som for eksempel ved bruk av vold. Mishandlingen kan også være psykisk som for eksempel trusler om bruk av vold. 24

25 Du må sannsynliggjøre mishandlingen. o Du må gi en forklaring av mishandlingen i et intervju hos politiet. o Det er ikke nødvendig å anmelde mishandlingen. o Du kan også legge ved dokumentasjon på mishandlingen. Eksempel på dokumentasjon er uttalelse fra lege, psykolog eller lærer. Slik dokumentasjon er ikke et krav, men en fordel for din sak. Det er uten betydning hvem av partene som først ønsket å bryte samlivet. 3. Du vil få store vanskeligheter i hjemlandet på grunn av samlivsbruddet Det er et krav at det blir veldig vanskelig for deg å flytte hjem. I denne vurderingen ser UDI blant annet på: o om du kan gifte deg på nytt i hjemlandet, o hvilken status du vil få som følge av samlivsbruddet o hvilke muligheter du har for å ta arbeid o hvilken aksept din familie har for et samlivsbrudd o ditt utdanningsnivå 25

26 o din etniske eller religiøse tilknytning, eller stammetilknytning. 4. Du er utsatt for tvangsekteskap og ekteskapet er kjent ugyldig av norsk domstol. Tvangsekteskap betyr at du ble presset eller tvunget til å gifte deg. Dette er ikke lov i Norge, og du kan gå til domstolen og få ekteskapet kjent ugyldig. Da må du bevise at du ble presset eller tvunget til å gifte deg. Hvordan går jeg fram? Du må levere søknaden på Deretter må du avtale en time hos politiet. Du må møte opp hos politiet personlig. Du må legge ved dokumentasjon på: o At du har en årlig inntekt på kroner før skatt. Se punkt 2 i familieinnvandring for en oversikt over hva som regnes som inntekt. o At du har et sted å bo. 26

27 Koster det noe å søke? Det er gebyrfritt å søke. Hvilke rettigheter får jeg? Oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag gir de samme rettighetene som en familieinnvandringstillatelse. Se punkt seks i kapittelet om familieinnvandring. 27

28 FORTSATT OPPHOLD PÅ GRUNN AV SAMVÆR MED BARN Jeg skal skilles fra mannen min i Norge. Jeg har også barn med ham. Jeg har ikke permanent oppholdstillatelse. Kan jeg fremdeles bo i Norge? Din oppholdstillatelse er som nevnt avhengig av at du er gift eller samboer. Hvis samlivet avsluttes må du som hovedregel reise tilbake til hjemlandet ditt. Hvis du har foreldreansvar for barn under 18 år med en person i Norge kan du i noen tilfeller forsette å bo i Norge. Dette er fordi barnet ditt skal få være sammen med begge foreldrene sine. 1. Hvis barnet bor fast sammen med deg Da må du og barnet ha hatt oppholdstillatelse i Norge det siste året. Den andre forelderen må ha oppholdstillatelse i Norge. Den andre forelderen må dokumentere at vedkommende tilbringer tid sammen med barnet. 28

29 2. Barnet bor ikke fast sammen med deg: (utl 52.1) Du må ha hatt oppholdstillatelse i Norge det siste året. Du må dokumentere at du tilbringer tid sammen med barnet. Barnet må ha oppholdstillatelse i Norge. 3. Hvor mye samvær kreves? Det kreves et samvær på omtrent en ettermiddag i uken, annenhver helg, 14 dager i sommerferien, og jul eller påske. 29

30 4. Hvordan kan man dokumentere samvær? Du kan legge ved en samværsavtale som er datert og signert av begge foreldrene. Du kan legge ved en uttalelse fra den andre forelderen og søkeren som sier hvor mye samvær du har med barnet. 5. Hvordan søker jeg? Du må levere søknaden på Deretter må du avtale en time hos politiet. Du må møte opp hos politiet personlig. 6. Koster det noe å søke? kroner (2011). 30

31 OPPHOLDSTILLATELSE FOR EU/EØS/EFTA-BORGERE Jeg vil reise på besøk til Norge. Jeg er statsborger i et EU eller EFTAland. Hva gjør jeg? Du kan være på besøk i Norge i inntil tre måneder. Du trenger ikke å søke om visum. Det er et krav at du har gyldig pass eller identitetskort. Du må reise tilbake dersom du trenger betydelig økonomisk støtte fra offentlige velferdsordninger, for eksempel ved arbeidsledighet. Du kan reise på besøk til Norge dersom du er et nært familiemedlem til en EU/EØS/EFTA-borger. Det er et krav at personen reiser sammen med deg eller gjenforenes med deg og har gyldig pass og identitetskort. Du må dokumentere at du kan forsørge familiemedlemmer som ikke er EU/EØS/EFTA-borger og skal være i Norge sammen med deg. 31

32 Jeg vil søke arbeid i Norge. Jeg er statsborger i et EU eller EFTA-land. Kan jeg være her lengre enn tre måneder? Hvis du skal søke arbeid i Norge har du rett til en oppholdstillatelse i inntil seks måneder. Krav til deg: Du må forhåndsregistrere deg på Deretter må du gi beskjed om at du er i Norge til politiet eller Servicesenteret for utlendinger. Du kan få bot eller straff dersom du ikke registrerer deg. Her skal du identifisere deg med gyldig pass eller identitetskort og opplyse om at du er arbeidssøker. Dette må du gjøre innen tre måneder fra innreisedato til Norge. Et nært familiemedlem kan oppholde seg i Norge sammen med deg. Familiemedlemmet har også en meldeplikt. 32

33 Hvilke papirer må jeg ha for å registrere meg? Pass eller identitetskort I noen tilfeller kreves dokumentasjon på at du kan forsørge familiemedlemmet som følger deg til Norge. Hva gir registreringen meg? Du vil få et registreringsbevis som du ikke trenger å fornye. Registreringsbeviset er gratis. Du må som hovedregel reise ut av Norge dersom du ikke kan dokumentere at du har arbeid innen seks måneder. Noen ganger kan du likevel få opphold lengre enn seks måneder. Det er et krav at du kan dokumentere at du snart får jobb. For eksempel at du har et muntlig tilbud og venter på skriftlig arbeidskontrakt. 33

34 Jeg har vært i Norge som arbeidssøkende og har fått tilbud om arbeid. Kan jeg bo og arbeide i Norge? Du har oppholdsrett i Norge hvis du har arbeid. Det kan være som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller tjenesteyter. Krav til deg: Du skal forhåndsregistrere deg på straks du begynner å arbeide. Deretter må du møte personlig hos politi eller Servicesenteret for utlendinger. Du kan få en bot dersom du ikke registrerer deg. Dersom du er i Norge for å utføre en tjeneste må du legge frem en bekreftelse på dette. For eksempel arbeidsavtalen din. Er du i Norge for å drive selvstendig næringsvirksomhet må du bevise dette. Ha papir på at du kan forsørge deg selv økonomisk og eventuelle familiemedlemmer. Du må legge fram gyldig pass eller identitetskort. 34

35 Hva gir registreringen meg? Du vil få et registreringsbevis som du ikke trenger å fornye. Registreringsbeviset er gratis. Du får en oppholdsrett i Norge så lenge arbeidsforholdet består. Et nært familiemedlem av deg har oppholdstillatelse i Norge så lenge din oppholdstillatelse i Norge er gyldig. Det er et krav at familiemedlemmet følger eller gjenforenes med deg. Familiemedlemmet må registrere seg elektronisk på og deretter møte personlig hos politiet. Oppmøte hos norsk ambassade dersom familiemedlemmet er i utlandet. Jeg har ikke arbeid i Norge, men jeg vil fortsette å bo i Norge. Kan jeg det? Du kan også ha rett til opphold i Norge i mer enn tre måneder blant annet hvis du er student eller har tilstrekkelig med penger selv. Du skal forhåndsregistrere deg på straks du begynner å 35

36 arbeide. Deretter må du møte personlig hos politi eller Servicesenteret for utlendinger. Jeg er student, hvilke papirer må jeg ha for å registrere meg? Pass eller identitetskort Bekreftelse på opptak ved godkjent utdanningsinstitusjon Sykeforsikring eller europeisk helsetrygdekort Papir på at du kan forsørge deg selv økonomisk og eventuelle familiemedlemmer Jeg har egne midler, hvilke papirer må jeg ha for å registrere meg? Sykeforsikring Papir på at du kan forsørge deg selv økonomisk og eventuelle familiemedlemmer 36

37 Et nært familiemedlem av deg har oppholdstillatelse i Norge så lenge din oppholdstillatelse i Norge er gyldig. Det er et krav at familiemedlemmet følger eller gjenforenes med deg. Jeg vil ha varig oppholdsrett i Norge. Hva skal til? For å ha rett til varig oppholdsrett i Norge må du: Ha gyldig oppholdstillatelse i Norge i fem år i sammenheng. For eksempel som student eller arbeidstaker. Ikke ha reist utenfor Norge i seks måneder eller mer i løpet av tolv måneder. I noen tilfeller kreves det ikke at du har vært i Norge i fem år i sammenheng. Ta kontakt med UDI eller JURK om dette. Du kan miste din varige oppholdsrett hvis du oppholder deg utenfor Norge i mer enn to år. Har du et nært familiemedlem har personen rett til varig opphold på samme vilkår som deg. Det er et krav at familiemedlemmet har fått 37

38 opphold sammen med deg i Norge. Familiemedlemmet må registrere seg elektronisk på og deretter møte personlig hos politiet. Oppmøte hos norsk ambassade dersom familiemedlemmet er i utlandet. Jeg ønsker norsk statsborgerskap. For å få norsk statsborgerskap er det et krav at du har oppholdt deg med gyldig oppholdstillatelse i Norge i tre år. Du må også oppfylle de alminnelige kravene til statsborgerskap, se kapittelet om dette. Det kan gjøres unntak fra reglene. Du må dokumentere at du har tatt 300 timer norskopplæring. Hvis du kan dokumentere at du har tilstrekkelige norskkunnskaper behøver du ikke norskundervisning. 38

39 PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE 1. Jeg har midlertidig oppholdstillatelse som jeg fornyer hvert år. Jeg vil gjerne ha det som kalles permanent oppholdstillatelse. Hva skal til for at jeg kan få permanent oppholdstillatelse? 2. For å få permanent oppholdstillatelse må du: Ha midlertidig tillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Det står i vedtaket fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse i Norge. Schengenvisum gir for eksempel ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Ha vært i Norge med oppholdstillatelse i tre år. Ikke reist utenfor Norge i mer enn syv måneder til sammen i løpet av disse tre årene. Fortsatt oppfylle kravene til din nåværende midlertidige oppholdstillatelse. Ha deltatt i norskopplæring. 39

40 Ikke ha gjort noe kriminelt. Du kan miste tillatelsen hvis du har oppholdt deg utenfor Norge i mer enn to år. 3. Hva må jeg legge ved søknaden? Passfoto. Kopier av alle sider i pass eller reisedokument. Reiseoversikt som viser reiser ut av Norge de siste tre årene. Hvis du har kommet til Norge på familieinnvandring må også personen du innvandret til legge ved en reiseoversikt fra de siste tre årene. Kvittering på at du har betalt gebyret for permanent oppholdstillatelse. Dokumentasjonen som du har lagt ved i tidligere søknader på midlertidig opphold. Politiattest. 4. Hvor skal jeg sende søknaden? Hvis du oppholder deg i Norge skal du levere søknaden på Deretter må du avtale en time hos politiet. Du må møte opp hos politiet personlig. 40

41 5. Hva gir permanent oppholdstillatelse deg? Ubegrenset rett til opphold og arbeid i Norge. Rett til å stemme ved lokalvalg. 6. Koster det noe å søke? kroner (2011) 41

42 STATSBORGERSKAP Hvordan kan jeg få norsk statsborgerskap? Du får norsk statsborgerskap automatisk ved fødsel hvis din mor eller far er norsk statsborger. Du kan få norsk statsborgerskap ved søknad. 1. Hva skal til for at jeg kan få statsborgerskap ved søknad? Vise din identitet. Ha fylt tolv år. Bo i Norge, og fortsette å bo her. Ha vært i Norge syv av de ti siste årene. For ektefelle, samboer eller partner av norsk statsborger gjelder et annet krav. Fylle kravene til permanent oppholdstillatelse, se kapittelet om dette. Du må ha hatt 300 timer norskopplæring. Dette gjelder hvis du er over 18 år. 42

43 Du må ikke være straffet for å ha gjort noe kriminelt. Du må kunne løse deg fra ditt andre statsborgerskap. Hvilke papirer må jeg sende med søknaden? Fødselsattest. Samtykke fra foreldre hvis du er under 18 år. Bekreftelse på norskopplæring hvis du er mellom 18 og 55 år. Politiattest. Dokumentasjon på inntekt forrige år. Oversikt over utenlandsopphold siden første gang du fikk opphold i Norge. Kopier av alle sider i reisedokumenter fra de siste ti årene. 43

44 Jeg er gift med en norsk statsborger og ønsker norsk statsborgerskap Du må legge ved partnerskapsattest/ekteskapsattest Du må ha oppholdt deg i Norge i minst tre av de siste ti årene Tiden du har oppholdt deg i Norge med oppholdstillatelse og tiden du har bodd sammen med din ektefelle må til sammen utgjøre syv år. Du og ektefellen må bo sammen. 2. Koster det deg noe å søke? 2500 kroner (2011) 3. Hvor sender jeg søknaden? Hvis du oppholder deg i Norge skal du levere søknaden på Deretter må du avtale en time hos politiet. Du må møte opp hos politiet personlig. Er du i utlandet kan du søke ved ambassade. 44

45 Hvilke rettigheter og plikter gir statsborgerskap deg? En absolutt rett til å oppholde seg i Norge. Rett til å stemme ved stortingsvalg. Rett til ikke å bli utvist. Plikt til å gå i militæret eller ha siviltjeneste dersom du er mann. 45

46 KLAGE PÅ VEDTAK Jeg har fått et avslag fra UDI. Hva kan jeg gjøre? Du har som regel rett til å klage på et vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet (UDI). Husk: Du må ta vare på alle papirer du mottar fra offentlige kontorer. Klagefristen er vanligvis tre uker fra du har fått vedtaket. Det betyr at din klage må være poststemplet senest dagen klagefristen utløper. Dersom du har behov for lenger tid kan du prøve å få en utsettelse godkjent av UDI. Det må du gjøre før fristen har gått ut. Klagen må være skriftlig. Du bør lese nøye igjennom vedtaket du ønsker å klage på. Du bør skrive hvorfor du mener vedtaket er feil. Du bør du ta med alle opplysninger du mener er viktig for din oppholdstillatelse. 46

47 Det er spesielt viktig å legge vekt på informasjon du mener ikke har kommet frem. Du skal sende din klage til Utlendingsdirektoratet. Har du fått avslag på visum hos en ambassade skal du sende klagen til ambassaden. UDI har veilednings -og opplysningsplikt. Det vil si at de plikter å gi deg informasjon og hjelpe deg med spørsmål du har. Hvor lang tid klagebehandlingen tar vil avhenge av hva du klager på. JURK kan etter en nærmere vurdering av din sak hjelpe deg med å skrive en klage. JURK trenger da en skriftlig fullmakt fra deg. 47

48 KONTAKTINFORMASJON Juridisk rådgivning for kvinner, JURK Arbins gate 7, 0753 Oslo Juss Buss Arbins gate 7, 0753 Oslo Utlendingsdirektoratet (UDI) Hausmanns gate 21, 0182 Oslo Kontoret for fri rettshjelp Storgata 19, 0028 Oslo Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO Mariboes gate etasje, Oslo Utlendingsnemda, UNE

49 Steners gata 1 B/C, Oslo Politiets utlendingsenhet, PU Christian Krohgs gate 32, Oslo Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi Tollbugata 20, 0152 Oslo 49

50 KILDER Kongeriget Norges Grundlov, Grunnloven, 17.mai 1814 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett, menneskerettsloven, nr mai Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, utlendingsloven, nr mai Lov om norsk statsborgerskap, statsborgerloven, nr juni Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, introduksjonsloven, nr.8 4.juli Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, utlendingsforskriften, nr oktober Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap, statsborgerforskriften, nr juni RS januar 2010 RS januar 2010 RS mai 2010 RS august 2010 RS januar 2010 RS januar

51 RS februar 2010 RS juli 2011 Odelstingsproposisjon nr Odelstingsproposisjon nr

SAMLIVSBRUDD OG FAMILIEINNVANDRING. En brosjyre i utlendingsrett

SAMLIVSBRUDD OG FAMILIEINNVANDRING. En brosjyre i utlendingsrett SAMLIVSBRUDD OG FAMILIEINNVANDRING En brosjyre i utlendingsrett 1 1 Innledning Denne brosjyren er gitt ut av rettshjelpsorganisasjonen Jussbuss. Brosjyren ble sist oppdatert høsten 2018. Brosjyren gir

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 2. 2. Hva er familieinnvandring? 2. 3. Ordforklaringer 3. 4. Kravet til personkrets 4. 5.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 2. 2. Hva er familieinnvandring? 2. 3. Ordforklaringer 3. 4. Kravet til personkrets 4. 5. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Comment [D1]: Navn: Familieinnvandring En brosjyre i utlendingsrett 1. Innledning 2 Farge: lys blå 2. Hva er familieinnvandring? 2 3. Ordforklaringer 3 4. Kravet til personkrets 4

Detaljer

PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE. En brosjyre i utlendingsrett

PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE. En brosjyre i utlendingsrett PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE En brosjyre i utlendingsrett Permanent oppholdstillatelse Dersom du er utlending med midlertidig oppholdstillatelse i Norge, kan du få permanent oppholdstillatelse hvis du

Detaljer

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Oppholdstillatelse for studenter 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Studenter Internasjonalisering

Detaljer

FAMILIEINNVANDRI STATSBORGERSKAP. En brosjyre i utlendingsrett

FAMILIEINNVANDRI STATSBORGERSKAP. En brosjyre i utlendingsrett FAMILIEINNVANDRI STATSBORGERSKAP En brosjyre i utlendingsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Ordforklaringer... 2 2. Hva er statsborgerskap?... 2 2.1 Statsborgerskap... 2 2.2 Hva skiller statsborgerskap

Detaljer

STATSBORGERSKAP FAMILIEINNVANDRI. En brosjyre i utlendingsrett

STATSBORGERSKAP FAMILIEINNVANDRI. En brosjyre i utlendingsrett STATSBORGERSKAP FAMILIEINNVANDRI En brosjyre i utlendingsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 1.1 Ordforklaringer Side 2 2. Hva er statsborgerskap? Side 2 2.1 Statsborgerskap Side 2 2.2 Hva skiller

Detaljer

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder Rammer for innvandring til Norge Eirik Trengereid, enhetsleder Innvandring til Norge Arbeid Familieinnvandring studier, utveksling, vitenskap, kultur Beskyttelse Sterke menneskelige hensyn eller særlig

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HVA ER FAMILIEINNVANDRING? ORDFORKLARINGER KRAVET TIL PERSONKRETS FIREÅRSKRAVET...

INNHOLD INNLEDNING HVA ER FAMILIEINNVANDRING? ORDFORKLARINGER KRAVET TIL PERSONKRETS FIREÅRSKRAVET... 1 INNHOLD INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 2 2. HVA ER FAMILIEINNVANDRING?... 2 3. ORDFORKLARINGER... 3 4. KRAVET TIL PERSONKRETS... 4 5. FIREÅRSKRAVET... 5 6. 24-ÅRSKRAVET... 6 7. TILKNYTNINGSKRAVET... 7

Detaljer

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008)

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) Besl. O. nr. 46 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46 Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) År 2008 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Tredjelandsborger: Statsborgere fra land som ikke er medlem av EØS-avtalen.

Tredjelandsborger: Statsborgere fra land som ikke er medlem av EØS-avtalen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Ordliste... 4 3. Hvem gjelder EØS-regelverket for?... 5 3.1 Dersom du er norsk statsborger... 5 Del 1: HVIS DU ER EN EØS-BORGER SELV... 5 1. Generelle vilkår

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF IM 2010-026V4 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V4 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 Intern melding 2012-004 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn

Detaljer

STUDIE- OG ARBEIDSTILLATELSE FAMILIEINNVANDRI. En brosjyre i utlendingsrett

STUDIE- OG ARBEIDSTILLATELSE FAMILIEINNVANDRI. En brosjyre i utlendingsrett STUDIE- OG ARBEIDSTILLATELSE FAMILIEINNVANDRI En brosjyre i utlendingsrett Brosjyre om studie- og arbeidstillatelse Sist oppdatert høst 2016 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 2 STUDIETILLATELSE 2 1. Krav

Detaljer

IM V4. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45.

IM V4. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45. IM 2012-004V4 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45 1. Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41

Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 IM 2012-004 V2 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Adresse

Detaljer

Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse Gjelder tillatelser i henhold til utlendingsloven kap. 8

Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse Gjelder tillatelser i henhold til utlendingsloven kap. 8 Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato DUF-nr Saksnummer Bilde x 2 Bildene skal være identiske og av nyere dato Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse Gjelder tillatelser i henhold

Detaljer

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling rådgiver Kristine Vierli, UDI 19. mai 2008 Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Tredjelandsreglene

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Høringsinnspill fra UDI - Lov- og forskriftsendring som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (Brexit)

Høringsinnspill fra UDI - Lov- og forskriftsendring som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (Brexit) Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 18/04079-7 Dato: 30.11.18 Høringsinnspill fra UDI - Lov- og forskriftsendring som følge av Storbritannias uttreden fra

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V3 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 40. Navn på søker. Aliasidentitet/-er.

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 40. Navn på søker. Aliasidentitet/-er. IM 2012-004V1 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 40 1. Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/-er Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 13/4481 Vår ref: 16/05604-3 Dato: 21.12.2016 Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato Betalt gebyr norske kroner Bilde DUF-nummer Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Hver søker skal fylle ut ett skjema, også de

Detaljer

Familie- gjenforening

Familie- gjenforening Familiegjenforening En håndbok om familiegjenforening 3 Denne håndboken er for deg som har fått beskyttelse / asyl (utlendingsloven 28) i Norge, eller opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn (utlendings-loven

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd IM 2010-026V2 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Seniorrådgiver Norunn Breivik og seniorrådgiver Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet 9. februar

Detaljer

Spesielle ordninger. Lånekassen

Spesielle ordninger. Lånekassen Spesielle ordninger Lånekassen Foreldrestipend Forskriftenes femte del, kapittel 42 - www.lanekassen.no/fodsel Eleven/studenten søker på skjema om foreldrestipend ved fødsel (skjema G), som de finner på

Detaljer

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør?

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? ? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Mange foreldre er usikre på hva som kommer til å skje med barna deres dersom de selv dør. Dette gjelder

Detaljer

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl Registrering i DUF

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl Registrering i DUF IM 2012-004V1 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 40 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

UTLENDINGSRETT - VÅR 2012 FAMILIEINNVANDRING 12.4.2012 ANDREAS FURUSETH

UTLENDINGSRETT - VÅR 2012 FAMILIEINNVANDRING 12.4.2012 ANDREAS FURUSETH UTLENDINGSRETT - VÅR 2012 FAMILIEINNVANDRING 12.4.2012 ANDREAS FURUSETH 1 NOEN TALL Har i flere år utgjort den største gruppen av ikke-nordiske innvandrere til Norge I perioden 1990 2010: 40 %, i 2011:

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

FORORD. Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

FORORD. Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. UTLENDINGSRETT FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK er et studentdrevet rettshjelptiltak som gir gratis juridisk rådgivning til alle som definerer seg som kvinner.

Detaljer

VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER. Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken

VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER. Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken Oppholdssaken for EU-borgere behandles umiddelbart. Oppholdssaken for deres

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Ekteskap eller samboerskap?

Ekteskap eller samboerskap? Ekteskap eller samboerskap? Utgitt av: Barne- og familiedepartementet, juli 2005 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra Departementenes publikasjonsregister

Detaljer

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Fagdag Stavanger 1. september Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Arbeids- og velferdsdirektoratet v/stine Glosli Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov 2009-12-18

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE ... Att: Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Utlendingsdirektoratet handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk

Detaljer

HVORDAN SVARE PÅ ET FORHÅNDSVARSEL OM UTVISNING

HVORDAN SVARE PÅ ET FORHÅNDSVARSEL OM UTVISNING HVORDAN SVARE PÅ ET FORHÅNDSVARSEL OM UTVISNING Denne malen gjelder bare for EØS-borgere. Dersom du er statsborger i et land som ikke er med i EU/EØS-avtalen, gjelder det litt andre regler. Se eget skriv

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

IM Vedlegg 2

IM Vedlegg 2 IM 2013-011 Vedlegg 2 Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse Til intervjueren Informasjon du gir skal være tilpasset den enkeltes søkers behov og evne til å forstå. I åpenbare

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Lovens virkeområde Utlendingers rett

Lovens virkeområde Utlendingers rett Lovens virkeområde Utlendingers rett Dette skal vi snakke Lovens virkeområdet Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene NAV, 15.05.2013 Side 2 Lovens virkeområde Lovens bestemmelser

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

registreringsbeviset kan misbrukes

registreringsbeviset kan misbrukes Regelverket rundt EØSborgere og hvordan registreringsbeviset kan misbrukes Rådgiver Kristina E. Bruusgaard, utlendingsavsnittet, Oslo politidistrikt Innvandring etter EØS-regelverket Utlendingsloven kapittel

Detaljer

Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl 42

Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl 42 IM 2012-004 V3 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl 42 1. Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/-er Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Adresse

Detaljer

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp omfatter for det

Detaljer

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21 Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven 21) Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved å fylle ut dette

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

IM V7. Saksnummer: 16/ Dato: 20. august Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring forlovede utl 48

IM V7. Saksnummer: 16/ Dato: 20. august Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring forlovede utl 48 IM 2012-004V7 Saksnummer: 16/05853-4 Dato: 20. august 2018 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring forlovede utl 48 1. Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Brukerfokus i kommunikasjonen

Brukerfokus i kommunikasjonen 1 ) Brukerfokus i kommunikasjonen Erfaringer med tjenestedesign Agenda Utviklingen av helhetlige tjenester Prosjektet «vold i nære relasjoner» Drømmeprosjekt UDI UDI skal gjennomføre regjeringens innvandrings-

Detaljer

Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7

Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 Intern melding 2012-002 vedlegg 1 Saksnummer: 11/3720-3 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er:

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Folketrygden Bokmål 2004 1999 Familieytelser Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Barnefamilier Enslige forsørgere Tidligere

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

IM V5. Saksnummer: 11/ Dato: 2. februar 2012

IM V5. Saksnummer: 11/ Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V5 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl 46 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Fornyelse av oppholdstillatelse som flyktning eller på grunn av sterke menneskelige hensyn

Fornyelse av oppholdstillatelse som flyktning eller på grunn av sterke menneskelige hensyn Fornyelse av oppholdstillatelse som flyktning eller på grunn av sterke menneskelige hensyn Dato Søknadssted DUF-nummer Betalt gebyr i NOK Skjemaet skal brukes av deg som tidligere har søkt om beskyttelse

Detaljer

IM V1. Saksnummer: 11/ Sist endret: 17. desember 2013

IM V1. Saksnummer: 11/ Sist endret: 17. desember 2013 IM 2012-002V1 Saksnummer: 11/3720-10 Sist endret: 17. desember 2013 Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1. Registrering

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

IM V3. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl Registrering i DUF

IM V3. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl Registrering i DUF IM 2012-004V3 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl 42 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

IM V8. Saksnummer: 16/ Dato: 20. august 2018

IM V8. Saksnummer: 16/ Dato: 20. august 2018 IM 2012-004V8 Saksnummer: 16/05853-4 Dato: 20. august 2018 Standard for god saksbehandling Innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse utl 49 og utl 49, jf. utf 9-7 bokstav a, b, c, d 1. Registrering i

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring forlovedetillatelse utl Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring forlovedetillatelse utl Registrering i DUF IM 2010-026V8 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring forlovedetillatelse utl. 48 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er Statsborgerskap

Detaljer

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( )

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( ) Lovvedtak 102 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L (2015 2016), jf. Prop. 90 L (2015 2016) I Stortingets møte 10. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Tema. Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene

Tema. Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene Lovens virkeområde Tema Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene 2. Lovens virkeområde Lovens bestemmelser om tjenester gjelder for alle som oppholder seg i

Detaljer

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 Intern melding 2012-002 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-3 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1.

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Advokat Leif Strøm. Kort innføring i EU rett med hovedvekt på mulig tap av oppholdstillatelse - mishandling

Advokat Leif Strøm. Kort innføring i EU rett med hovedvekt på mulig tap av oppholdstillatelse - mishandling Advokat Leif Strøm Kort innføring i EU rett med hovedvekt på mulig tap av oppholdstillatelse - mishandling INNLEDNING En forutsetning for å få en riktig forståelse av de spesielle regler som gjelder EØS

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Anonymisert uttalelse

Anonymisert uttalelse Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 5. september 2008. A har barn med en tyrkisk borger. Faren til barnet har søkt om familiegjenforening med barnet.

Detaljer

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1470-10/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Detaljer

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V8 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse permanent oppholdstillatelse - utl 49 og utl 49, jf. utf 9-7 bokstav a, b, c, d 1. Registrering i DUF

Detaljer

SKILSMISSE OG BARNEFORDELING

SKILSMISSE OG BARNEFORDELING SKILSMISSE OG BARNEFORDELING Forord Brosjyren om skilsmisse og barnefordeling har fått sin utforming etter mye praktisk og juridisk arbeid hos familierettsgruppa hos JURK. Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD / SOSIALE TJENESTER

SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD / SOSIALE TJENESTER HVIS UTENLANDSK STATSBORGER: HVIS UTENLANDSK STATSBORGER: NAV Haugesund Postboks 353 5501 Haugesund Telefon 55 55 33 33 SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD / SOSIALE TJENESTER Mottatt dato: Saksbehandler: Dok.nr.

Detaljer

Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Alle landets kommuner Deres ref. Vår ref. Dato 17/1275 - CEU 13.07.2017 Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap For personer

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Høringsnotat endringer i utlendingsforskriften krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse

Høringsnotat endringer i utlendingsforskriften krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse Høringsnotat endringer i utlendingsforskriften krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse 1 INNLEDNING Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i forskrift 15. oktober

Detaljer

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 IM 2010-046V2 Saksnummer: 07/4335-2 Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 1. Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn Fødselsdato

Detaljer

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd IM 2010-046V1 Saksnummer: 07/4335-2 Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn

Detaljer