FORORD. Oslo, desember Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn"

Transkript

1 Utlendingsrett

2 FORORD Brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter som gir gratis rettshjelp til kvinner i Norge. Denne brosjyren er skrevet med sikte på å skulle tjene som veiledning til personer med minoritetsbakgrunn. Brosjyren er laget for å gi en kortfattet og oversiktlig framstilling av sentrale problemstillinger på utlendingsrettens område. Reglene er ajourført etter utlendingsloven av 2008 og Utlendingsdirektoratets praksis. Takk til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for finansiering av utgivelsen av brosjyren. Takk til Eli Tangen Eggum og Neda Beheshti for god hjelp med henholdsvis layout og gjennomlesing. Oslo, desember 2011 Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn 2

3 Innhold SCHENGENVISUM... 4 FAMILIEINNVANDRING FAMILIEETABLERING OPPHOLD PÅ SELVSTENDIG GRUNNLAG FORTSATT OPPHOLD PÅ GRUNN AV SAMVÆR MED BARN OPPHOLDSTILLATELSE FOR EU/EØS/EFTA-BORGERE PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE STATSBORGERSKAP KLAGE PÅ VEDTAK KONTAKTINFORMASJON KILDER

4 SCHENGENVISUM 1. Jeg vil reise på besøk til Norge Hvis du kommer fra et land utenfor Schengen, må du ha et Schengenvisum for å besøke noen i Norge. Schengenvisum er et visum som gir deg rett til å besøke Norge og andre Schengenland. 2. Du trenger ikke visum hvis: du har oppholdstillatelse i et Schengenland. du har statsborgerskap i et EU/EFTA/EØS land, eller du er borger av et land som har visumfrihetsavtale med Norge. 4

5 Schengenlandene er i mørkeblått. 5

6 3. Krav til deg som vil ha Schengenvisum Du må ha et mål med oppholdet i Norge. o Eksempel: besøke familie Du må ha penger til reisen og oppholdet. Har du ikke penger selv, kan du få hjelp fra en annen person. Du må ha et pass som er gyldig i tre måneder etter at du har reist tilbake til hjemlandet ditt. Du må ha en reise- og sykeforsikring med minstedekning på euro. Reiseforsikringen må gjelde i alle Schengenland. Du må ha fått en invitasjon fra noen i Norge. Du må ikke ha brutt loven i noe Schengen-land. Du må ha lov av myndighetene i hjemlandet ditt til å reise tilbake dit. 6

7 4. Hvilke papirer må jeg legge ved søknaden? Kopi av alle brukte sider i passet Passfoto Invitasjon Dokumentasjon på at du har penger til opphold og reise, for eksempel arbeidskontrakt eller penger på bankkonto Dokumentasjon på gyldig reiseforsikring Dokumentasjon på returadgang til hjemlandet ditt 7

8 5. Hvor skal jeg sende søknaden? Du kan levere søknaden på internett, på Deretter må du bestille en time for personlig oppmøte hos norsk ambassade i hjemlandet ditt. ( 13 jf 3-14 og 3-16) 6. Hva får jeg? En bestemt oppholdstid på bakgrunn av det du skal i Norge. Oppholdstiden gis for maksimalt 90 dager. En etikett limt inn i passet eller reisedokumentet ditt. 7. Koster det noe å søke? 380 kroner (i 2011) 8

9 8. Hvor lang tid tar det før du får svar på søknaden? Det tar omtrent 15 dager ved en norsk ambassade og omtrent 30 dager hos Utlendingsdirektoratet. 9. Du finner mer informasjon på internett, på under overskriften Schengenvisum. 9

10 FAMILIEINNVANDRING Jeg vil flytte til en person som bor i Norge. Kan jeg det? Vil du flytte til en person i Norge stilles det flere krav til deg. Det stilles også krav til personen som du vil flytte til. Først og fremst må du være i nær familie med personen i Norge. Nær familie vil kunne være ektefelle, samboer, partner eller barn. A) Du er ektefelle eller samboer til personen som bor i Norge. 10

11 a. Krav til deg som er ektefelle og vil flytte til Norge Du må være gift, samboer eller registrert partner med personen du vil flytte til. Du må være over 18 år. Du må planlegge å bo sammen med ektefellen i Norge. b. Krav til deg som er samboer og vil flytte til Norge Du må være over 18 år. Du må ikke være gift med andre. Du må ha bodd sammen med din samboer i minst to år. Hvis dere har barn sammen stilles det ikke krav til to års samboerforhold. Du må fortsette samlivet i Norge. c. Krav til personen som bor i Norge Han eller hun må være norsk eller nordisk statsborger eller ha oppholdstillatelse i Norge. Han eller hun må være over 18 år. Han eller hun må dokumentere at han eller hun har bolig i Norge. Han eller hun må bo sammen med søkeren. Han eller hun må legge ved dokumentasjon på at tidligere ekteskap er oppløst, dersom fraskilte ektefelle er fra samme land som søkeren. 11

12 Han eller hun må ha penger til å forsørge ektefellen. Det kreves en inntekt på kroner kroner før skatt (2011) for perioden oppholdstillatelsen gjelder. Dette beløpet endres av og til, se for oppdatert informasjon Den samme inntekten kreves også for ligningsåret før søknaden sendes inn. Inntekten må være: o arbeidsinntekt, sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, uførepensjon eller alderspensjon etter folketrygdloven, o pensjon eller andre faste periodiske ytelser med unntak av ytelser etter sosialtjenesteloven, o stønad etter introduksjonsloven eller o utdanningslån eller utdanningsstipend. o Sosialstønad regnes ikke som inntekt. Hvis du har status som flyktning i Norge og personen som skal flytte til deg er din ekftefelle eller samboer, stilles det ikke krav til din inntekt. 12

13 C) Du har en fjernere tilknytning til personen i Norge enn ektefelle, samboer eller barn Denne personen kan etter søknad få rett til å flytte til deg. I tillegg til kravene ovenfor må du dokumentere å ha en bolig. Dette kan være hus, leilighet eller hybel. Leier du, må du dokumentere med en husleiekontrakt. D. Du er barnet til personen som bor i Norge og vil flytte til Norge a. Krav til deg Du må være under 18 år. Du må ikke være gift eller samboer. b. Krav til forelderen som bor i Norge Han eller hun må ha oppholdstillatelse i Norge. Han eller hun må ha foreldreansvar alene, eller sammen med den andre forelderen. Hvis begge har foreldreansvar, må den andre samtykke. 13

14 Penger til å forsørge barnet. Det kreves en inntekt på kroner kroner før skatt. Inntekten må være: o arbeidsinntekt, sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, uførepensjon eller alderspensjon etter folketrygdloven, o pensjon eller andre faste periodiske ytelser med unntak av ytelser etter sosialtjenesteloven, o stønad etter introduksjonsloven, eller o utdanningslån eller utdanningsstipend. o Sosialstønad regnes ikke som inntekt. Hvis du har status som flyktning i Norge og ditt barn skal flytte til deg, stilles det ikke krav til inntekt. 14

15 I alle søknader om familieinnvandring og innreisevisum må du legge ved: 2 passfoto. Kvittering for betalt gebyr. Kopi av alle sidene i passet ditt. Fødselsattest til søker. Husleiekontrakt hvis personen er leier bolig. Kjøpekontrakt hvis personen eier boligen. Siste års ligning som viser inntekten til personen i Norge. Dokumentasjon på fremtidige inntekt til personen i Norge. For eksempel en arbeidskontrakt. Dokumentasjon på at personen i Norge ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene. Hvor skal jeg sende søknaden? Hvis du oppholder deg i Norge skal du levere søknaden på Deretter må du avtale en time hos politiet. Du må møte opp hos politiet personlig. 15

16 Koster det noe å søke? Det koster 3000 kroner første gang du søker. Det koster kroner å fornye familieinnvandringstillatelsen (2011). For søkere under 18 år er det gratis. Hvilke rettigheter får jeg? Midlertidig rett til å bo i Norge. Tillatelsen gjelder oftest for ett år av gangen. Du finner lengden på din oppholdstillatelse i vedtaket fra UDI. Du kan reise inn og ut av Norge. Du kan som regel ta arbeid i Norge. Dette vil stå i vedtaket fra UDI. Rett til plass i grunnskolen. 16

17 FAMILIEETABLERING Familieetablering er situasjonen der du og din ektefelle ikke har levd i et etablert samliv i utlandet eller i Norge og du ønsker at ektefellen skal flytte til Norge. Som veiledning kan samliv utover seks måneder antas å være etablert. Det vil i alle tilfeller bli en helhetsvurdering av deg og din ektefelles situasjon. Reglene har sammenheng med ditt oppholdsgrunnlag i Norge og din relasjon til personen du vil etablere et familieliv med. Nedenfor kan du se hvilke personer reglene gjelder for. Hvis du har dette oppholdsgrunnlaget i Norge: opphold på humanitært grunnlag, opphold som flyktning eller kommet til Norge på familieinnvandring og i tillegg: ikke har inngått ekteskap med personen du vil etablere deg med før innreise til Norge, ikke venter barn med personen du vil etablere deg med eller har vært samboer i mindre enn to år. ( 40 a) Da stilles disse kravene til deg: 17

18 Du må dokumentere at du har hatt arbeid eller har studert i Norge i fire år. Både grunnskole, videregående skole og universitet eller høyskole er godkjent. Du må ha penger til å forsørge personen som kommer til Norge. Det kreves en inntekt på kroner kroner før skatt for perioden oppholdstillatelsen gjelder (2011). Den samme inntekten kreves også for ligningsåret før søknaden sendes inn. Inntekten må være: o arbeidsinntekt, sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, uførepensjon eller alderspensjon etter folketrygdloven, o pensjon eller andre faste periodiske ytelser med unntak av ytelser etter sosialtjenesteloven, o stønad etter introduksjonsloven eller o utdanningslån eller utdanningsstipend. o Sosialstønad regnes ikke som inntekt. 18

19 Hvilke papirer skal personen som vil etablere seg med deg i Norge legge ved? 2 passfoto. Kvittering for betalt gebyr. Kopi av alle sidene i passet. Fødselsattest. Husleiekontrakt eller kjøpekontrakt for bolig i Norge. Siste års ligning som viser inntekten til personen i Norge. Dokumentasjon på personens fremtidige inntekt. For eksempel en arbeidskontrakt. Dokumentasjon på at personen i Norge ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene. Dokumentasjon på at personen i Norge har tatt utdanning i fire år eller arbeidet i fire år. 19

20 Hvor skal du som bor i Norge sende søknaden? Du kan levere søknaden på Deretter skal du bestille time for personlig oppmøte hos norsk ambassade i ditt hjemland. Koster det noe å søke? Det koster 3000 kroner første gang du søker. Det koster kroner å fornye familieinnvandringstillatelsen. (2011) 20

21 INNREISEVISUM VED FAMILIEINNVANDRING 1. Jeg vil flytte til en person i Norge. Kan jeg komme til Norge før jeg har fått en familieinnvandringstillatelse? Ja, du kan komme til Norge før du har fått en familieinnvandringstillatelse. Kravet er at det er veldig sannsynlig at du vil få innvilget din søknad om familieinnvandring. Som hovedregel må du få innvilget din oppholdstillatelse i Norge FØR du kan reise inn. 2. Krav til deg som vil ha innreisevisum: Du må ha søkt om familieinnvandring til Norge. I tillegg må det være storsannsynlighet for at du vil få opphold i Norge som familiemedlem. Du må derfor lese hva som kreves under punktet familieinnvandring nedenfor. 21

22 3. Hvilke papirer må jeg legge ved søknaden? Du må legge ved de samme papirene som ved familieinnvandring. 4. Hvor skal jeg sende søknaden? Du kan levere søknaden på Deretter må du bestille en time for personlig oppmøte hos norsk ambassade i hjemlandet ditt. 5. Hva får jeg? Rett å bli i Norge mens søknaden din om familieinnvandring blir behandlet. Rett til å reise til Norge via andre Schengenland i fem dager. Ikke rett til å arbeide. Ikke rett til å reise ut av Norge mens du venter på oppholdstillatelse i Norge. Ikke rett til økonomiske ytelser eller norskkurs. Du vil få en etikett limt inn i passet eller reisedokumentet ditt. 22

23 6. Viktig å huske på: Du må melde deg til politiet innen 7 dager etter at du har kommet til Norge. Du må søke om familieinnvandring innen 7 dager etter at du har kommet til Norge. Du trenger ikke å søke fra Norge hvis du allerede har sendt søknaden fra hjemlandet. Du må melde fra om adresseendringer i tiden du venter på svar på søknaden om familieinnvandring. Det er din familieinnvandringssøknad som er avgjørende for om du får et innreisevisum eller ikke. 7. Koster det noe å søke? 60 EURO (2010) 23

24 OPPHOLD PÅ SELVSTENDIG GRUNNLAG Samlivet med min partner i Norge er slutt. Jeg har ikke permanent oppholdstillatelse. Kan jeg fremdeles bo i Norge? Din oppholdstillatelse er avhengig av at du er gift eller lever i et samboerskap. Hvis samlivet avsluttes må du som hovedregel reise tilbake til hjemlandet ditt. I fire forskjellige situasjoner kan du søke om opphold på selvstendig grunnlag slik at du fortsatt kan bo i Norge. Disse er: 1. Samlivet er slutt på grunn av din partners død 2. Samlivet er slutt og du eller ditt barn er blitt utsatt for mishandling i samlivet Mishandlingen kan være fysisk som for eksempel ved bruk av vold. Mishandlingen kan også være psykisk som for eksempel trusler om bruk av vold. 24

25 Du må sannsynliggjøre mishandlingen. o Du må gi en forklaring av mishandlingen i et intervju hos politiet. o Det er ikke nødvendig å anmelde mishandlingen. o Du kan også legge ved dokumentasjon på mishandlingen. Eksempel på dokumentasjon er uttalelse fra lege, psykolog eller lærer. Slik dokumentasjon er ikke et krav, men en fordel for din sak. Det er uten betydning hvem av partene som først ønsket å bryte samlivet. 3. Du vil få store vanskeligheter i hjemlandet på grunn av samlivsbruddet Det er et krav at det blir veldig vanskelig for deg å flytte hjem. I denne vurderingen ser UDI blant annet på: o om du kan gifte deg på nytt i hjemlandet, o hvilken status du vil få som følge av samlivsbruddet o hvilke muligheter du har for å ta arbeid o hvilken aksept din familie har for et samlivsbrudd o ditt utdanningsnivå 25

26 o din etniske eller religiøse tilknytning, eller stammetilknytning. 4. Du er utsatt for tvangsekteskap og ekteskapet er kjent ugyldig av norsk domstol. Tvangsekteskap betyr at du ble presset eller tvunget til å gifte deg. Dette er ikke lov i Norge, og du kan gå til domstolen og få ekteskapet kjent ugyldig. Da må du bevise at du ble presset eller tvunget til å gifte deg. Hvordan går jeg fram? Du må levere søknaden på Deretter må du avtale en time hos politiet. Du må møte opp hos politiet personlig. Du må legge ved dokumentasjon på: o At du har en årlig inntekt på kroner før skatt. Se punkt 2 i familieinnvandring for en oversikt over hva som regnes som inntekt. o At du har et sted å bo. 26

27 Koster det noe å søke? Det er gebyrfritt å søke. Hvilke rettigheter får jeg? Oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag gir de samme rettighetene som en familieinnvandringstillatelse. Se punkt seks i kapittelet om familieinnvandring. 27

28 FORTSATT OPPHOLD PÅ GRUNN AV SAMVÆR MED BARN Jeg skal skilles fra mannen min i Norge. Jeg har også barn med ham. Jeg har ikke permanent oppholdstillatelse. Kan jeg fremdeles bo i Norge? Din oppholdstillatelse er som nevnt avhengig av at du er gift eller samboer. Hvis samlivet avsluttes må du som hovedregel reise tilbake til hjemlandet ditt. Hvis du har foreldreansvar for barn under 18 år med en person i Norge kan du i noen tilfeller forsette å bo i Norge. Dette er fordi barnet ditt skal få være sammen med begge foreldrene sine. 1. Hvis barnet bor fast sammen med deg Da må du og barnet ha hatt oppholdstillatelse i Norge det siste året. Den andre forelderen må ha oppholdstillatelse i Norge. Den andre forelderen må dokumentere at vedkommende tilbringer tid sammen med barnet. 28

29 2. Barnet bor ikke fast sammen med deg: (utl 52.1) Du må ha hatt oppholdstillatelse i Norge det siste året. Du må dokumentere at du tilbringer tid sammen med barnet. Barnet må ha oppholdstillatelse i Norge. 3. Hvor mye samvær kreves? Det kreves et samvær på omtrent en ettermiddag i uken, annenhver helg, 14 dager i sommerferien, og jul eller påske. 29

30 4. Hvordan kan man dokumentere samvær? Du kan legge ved en samværsavtale som er datert og signert av begge foreldrene. Du kan legge ved en uttalelse fra den andre forelderen og søkeren som sier hvor mye samvær du har med barnet. 5. Hvordan søker jeg? Du må levere søknaden på Deretter må du avtale en time hos politiet. Du må møte opp hos politiet personlig. 6. Koster det noe å søke? kroner (2011). 30

31 OPPHOLDSTILLATELSE FOR EU/EØS/EFTA-BORGERE Jeg vil reise på besøk til Norge. Jeg er statsborger i et EU eller EFTAland. Hva gjør jeg? Du kan være på besøk i Norge i inntil tre måneder. Du trenger ikke å søke om visum. Det er et krav at du har gyldig pass eller identitetskort. Du må reise tilbake dersom du trenger betydelig økonomisk støtte fra offentlige velferdsordninger, for eksempel ved arbeidsledighet. Du kan reise på besøk til Norge dersom du er et nært familiemedlem til en EU/EØS/EFTA-borger. Det er et krav at personen reiser sammen med deg eller gjenforenes med deg og har gyldig pass og identitetskort. Du må dokumentere at du kan forsørge familiemedlemmer som ikke er EU/EØS/EFTA-borger og skal være i Norge sammen med deg. 31

32 Jeg vil søke arbeid i Norge. Jeg er statsborger i et EU eller EFTA-land. Kan jeg være her lengre enn tre måneder? Hvis du skal søke arbeid i Norge har du rett til en oppholdstillatelse i inntil seks måneder. Krav til deg: Du må forhåndsregistrere deg på Deretter må du gi beskjed om at du er i Norge til politiet eller Servicesenteret for utlendinger. Du kan få bot eller straff dersom du ikke registrerer deg. Her skal du identifisere deg med gyldig pass eller identitetskort og opplyse om at du er arbeidssøker. Dette må du gjøre innen tre måneder fra innreisedato til Norge. Et nært familiemedlem kan oppholde seg i Norge sammen med deg. Familiemedlemmet har også en meldeplikt. 32

33 Hvilke papirer må jeg ha for å registrere meg? Pass eller identitetskort I noen tilfeller kreves dokumentasjon på at du kan forsørge familiemedlemmet som følger deg til Norge. Hva gir registreringen meg? Du vil få et registreringsbevis som du ikke trenger å fornye. Registreringsbeviset er gratis. Du må som hovedregel reise ut av Norge dersom du ikke kan dokumentere at du har arbeid innen seks måneder. Noen ganger kan du likevel få opphold lengre enn seks måneder. Det er et krav at du kan dokumentere at du snart får jobb. For eksempel at du har et muntlig tilbud og venter på skriftlig arbeidskontrakt. 33

34 Jeg har vært i Norge som arbeidssøkende og har fått tilbud om arbeid. Kan jeg bo og arbeide i Norge? Du har oppholdsrett i Norge hvis du har arbeid. Det kan være som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller tjenesteyter. Krav til deg: Du skal forhåndsregistrere deg på straks du begynner å arbeide. Deretter må du møte personlig hos politi eller Servicesenteret for utlendinger. Du kan få en bot dersom du ikke registrerer deg. Dersom du er i Norge for å utføre en tjeneste må du legge frem en bekreftelse på dette. For eksempel arbeidsavtalen din. Er du i Norge for å drive selvstendig næringsvirksomhet må du bevise dette. Ha papir på at du kan forsørge deg selv økonomisk og eventuelle familiemedlemmer. Du må legge fram gyldig pass eller identitetskort. 34

35 Hva gir registreringen meg? Du vil få et registreringsbevis som du ikke trenger å fornye. Registreringsbeviset er gratis. Du får en oppholdsrett i Norge så lenge arbeidsforholdet består. Et nært familiemedlem av deg har oppholdstillatelse i Norge så lenge din oppholdstillatelse i Norge er gyldig. Det er et krav at familiemedlemmet følger eller gjenforenes med deg. Familiemedlemmet må registrere seg elektronisk på og deretter møte personlig hos politiet. Oppmøte hos norsk ambassade dersom familiemedlemmet er i utlandet. Jeg har ikke arbeid i Norge, men jeg vil fortsette å bo i Norge. Kan jeg det? Du kan også ha rett til opphold i Norge i mer enn tre måneder blant annet hvis du er student eller har tilstrekkelig med penger selv. Du skal forhåndsregistrere deg på straks du begynner å 35

36 arbeide. Deretter må du møte personlig hos politi eller Servicesenteret for utlendinger. Jeg er student, hvilke papirer må jeg ha for å registrere meg? Pass eller identitetskort Bekreftelse på opptak ved godkjent utdanningsinstitusjon Sykeforsikring eller europeisk helsetrygdekort Papir på at du kan forsørge deg selv økonomisk og eventuelle familiemedlemmer Jeg har egne midler, hvilke papirer må jeg ha for å registrere meg? Sykeforsikring Papir på at du kan forsørge deg selv økonomisk og eventuelle familiemedlemmer 36

37 Et nært familiemedlem av deg har oppholdstillatelse i Norge så lenge din oppholdstillatelse i Norge er gyldig. Det er et krav at familiemedlemmet følger eller gjenforenes med deg. Jeg vil ha varig oppholdsrett i Norge. Hva skal til? For å ha rett til varig oppholdsrett i Norge må du: Ha gyldig oppholdstillatelse i Norge i fem år i sammenheng. For eksempel som student eller arbeidstaker. Ikke ha reist utenfor Norge i seks måneder eller mer i løpet av tolv måneder. I noen tilfeller kreves det ikke at du har vært i Norge i fem år i sammenheng. Ta kontakt med UDI eller JURK om dette. Du kan miste din varige oppholdsrett hvis du oppholder deg utenfor Norge i mer enn to år. Har du et nært familiemedlem har personen rett til varig opphold på samme vilkår som deg. Det er et krav at familiemedlemmet har fått 37

38 opphold sammen med deg i Norge. Familiemedlemmet må registrere seg elektronisk på og deretter møte personlig hos politiet. Oppmøte hos norsk ambassade dersom familiemedlemmet er i utlandet. Jeg ønsker norsk statsborgerskap. For å få norsk statsborgerskap er det et krav at du har oppholdt deg med gyldig oppholdstillatelse i Norge i tre år. Du må også oppfylle de alminnelige kravene til statsborgerskap, se kapittelet om dette. Det kan gjøres unntak fra reglene. Du må dokumentere at du har tatt 300 timer norskopplæring. Hvis du kan dokumentere at du har tilstrekkelige norskkunnskaper behøver du ikke norskundervisning. 38

39 PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE 1. Jeg har midlertidig oppholdstillatelse som jeg fornyer hvert år. Jeg vil gjerne ha det som kalles permanent oppholdstillatelse. Hva skal til for at jeg kan få permanent oppholdstillatelse? 2. For å få permanent oppholdstillatelse må du: Ha midlertidig tillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Det står i vedtaket fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse i Norge. Schengenvisum gir for eksempel ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Ha vært i Norge med oppholdstillatelse i tre år. Ikke reist utenfor Norge i mer enn syv måneder til sammen i løpet av disse tre årene. Fortsatt oppfylle kravene til din nåværende midlertidige oppholdstillatelse. Ha deltatt i norskopplæring. 39

40 Ikke ha gjort noe kriminelt. Du kan miste tillatelsen hvis du har oppholdt deg utenfor Norge i mer enn to år. 3. Hva må jeg legge ved søknaden? Passfoto. Kopier av alle sider i pass eller reisedokument. Reiseoversikt som viser reiser ut av Norge de siste tre årene. Hvis du har kommet til Norge på familieinnvandring må også personen du innvandret til legge ved en reiseoversikt fra de siste tre årene. Kvittering på at du har betalt gebyret for permanent oppholdstillatelse. Dokumentasjonen som du har lagt ved i tidligere søknader på midlertidig opphold. Politiattest. 4. Hvor skal jeg sende søknaden? Hvis du oppholder deg i Norge skal du levere søknaden på Deretter må du avtale en time hos politiet. Du må møte opp hos politiet personlig. 40

41 5. Hva gir permanent oppholdstillatelse deg? Ubegrenset rett til opphold og arbeid i Norge. Rett til å stemme ved lokalvalg. 6. Koster det noe å søke? kroner (2011) 41

42 STATSBORGERSKAP Hvordan kan jeg få norsk statsborgerskap? Du får norsk statsborgerskap automatisk ved fødsel hvis din mor eller far er norsk statsborger. Du kan få norsk statsborgerskap ved søknad. 1. Hva skal til for at jeg kan få statsborgerskap ved søknad? Vise din identitet. Ha fylt tolv år. Bo i Norge, og fortsette å bo her. Ha vært i Norge syv av de ti siste årene. For ektefelle, samboer eller partner av norsk statsborger gjelder et annet krav. Fylle kravene til permanent oppholdstillatelse, se kapittelet om dette. Du må ha hatt 300 timer norskopplæring. Dette gjelder hvis du er over 18 år. 42

43 Du må ikke være straffet for å ha gjort noe kriminelt. Du må kunne løse deg fra ditt andre statsborgerskap. Hvilke papirer må jeg sende med søknaden? Fødselsattest. Samtykke fra foreldre hvis du er under 18 år. Bekreftelse på norskopplæring hvis du er mellom 18 og 55 år. Politiattest. Dokumentasjon på inntekt forrige år. Oversikt over utenlandsopphold siden første gang du fikk opphold i Norge. Kopier av alle sider i reisedokumenter fra de siste ti årene. 43

44 Jeg er gift med en norsk statsborger og ønsker norsk statsborgerskap Du må legge ved partnerskapsattest/ekteskapsattest Du må ha oppholdt deg i Norge i minst tre av de siste ti årene Tiden du har oppholdt deg i Norge med oppholdstillatelse og tiden du har bodd sammen med din ektefelle må til sammen utgjøre syv år. Du og ektefellen må bo sammen. 2. Koster det deg noe å søke? 2500 kroner (2011) 3. Hvor sender jeg søknaden? Hvis du oppholder deg i Norge skal du levere søknaden på Deretter må du avtale en time hos politiet. Du må møte opp hos politiet personlig. Er du i utlandet kan du søke ved ambassade. 44

45 Hvilke rettigheter og plikter gir statsborgerskap deg? En absolutt rett til å oppholde seg i Norge. Rett til å stemme ved stortingsvalg. Rett til ikke å bli utvist. Plikt til å gå i militæret eller ha siviltjeneste dersom du er mann. 45

46 KLAGE PÅ VEDTAK Jeg har fått et avslag fra UDI. Hva kan jeg gjøre? Du har som regel rett til å klage på et vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet (UDI). Husk: Du må ta vare på alle papirer du mottar fra offentlige kontorer. Klagefristen er vanligvis tre uker fra du har fått vedtaket. Det betyr at din klage må være poststemplet senest dagen klagefristen utløper. Dersom du har behov for lenger tid kan du prøve å få en utsettelse godkjent av UDI. Det må du gjøre før fristen har gått ut. Klagen må være skriftlig. Du bør lese nøye igjennom vedtaket du ønsker å klage på. Du bør skrive hvorfor du mener vedtaket er feil. Du bør du ta med alle opplysninger du mener er viktig for din oppholdstillatelse. 46

47 Det er spesielt viktig å legge vekt på informasjon du mener ikke har kommet frem. Du skal sende din klage til Utlendingsdirektoratet. Har du fått avslag på visum hos en ambassade skal du sende klagen til ambassaden. UDI har veilednings -og opplysningsplikt. Det vil si at de plikter å gi deg informasjon og hjelpe deg med spørsmål du har. Hvor lang tid klagebehandlingen tar vil avhenge av hva du klager på. JURK kan etter en nærmere vurdering av din sak hjelpe deg med å skrive en klage. JURK trenger da en skriftlig fullmakt fra deg. 47

48 KONTAKTINFORMASJON Juridisk rådgivning for kvinner, JURK Arbins gate 7, 0753 Oslo Juss Buss Arbins gate 7, 0753 Oslo Utlendingsdirektoratet (UDI) Hausmanns gate 21, 0182 Oslo Kontoret for fri rettshjelp Storgata 19, 0028 Oslo Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO.www.ldo.no Mariboes gate etasje, Oslo Utlendingsnemda, UNE

49 Steners gata 1 B/C, Oslo Politiets utlendingsenhet, PU Christian Krohgs gate 32, Oslo Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi Tollbugata 20, 0152 Oslo 49

50 KILDER Kongeriget Norges Grundlov, Grunnloven, 17.mai 1814 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett, menneskerettsloven, nr mai Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, utlendingsloven, nr mai Lov om norsk statsborgerskap, statsborgerloven, nr juni Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, introduksjonsloven, nr.8 4.juli Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, utlendingsforskriften, nr oktober Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap, statsborgerforskriften, nr juni RS januar 2010 RS januar 2010 RS mai 2010 RS august 2010 RS januar 2010 RS januar

51 RS februar 2010 RS juli 2011 Odelstingsproposisjon nr Odelstingsproposisjon nr

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR 2014 NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater NY UTGAVE 2014 5 ÅR Hvordan bruke dette heftet? Velkommen som leser av Ny i Norge 2 3 1 4 Har du spørsmål om opphold, arbeid, skole, helse eller

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Laget av Ultimatum Design Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold,

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

I. Opphold i Norge A. Krav om arbeidstillatelse

I. Opphold i Norge A. Krav om arbeidstillatelse I. Opphold i Norge A. Krav om arbeidstillatelse Alle som skal arbeide i Norge må som hovedregel ha en arbeidstillatelse. Du trenger tillatelse selv om du skal arbeide uten å motta betaling. Bare noen få

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen Skatteetaten Heftet du nå holder i hånden er ment å gi en grunnleggende informasjon om viktige rettigheter og plikter som gjelder for alle

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din.

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din. CASE 1a Kåre er 55 år. Han er skilt, og har to voksne barn. Han har tidligere vært selvstendig næringsdrivende. Da kona gikk fra ham, fikk han store psykiske problemer, klarte ikke å gå på jobb, og måtte

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett FORELDRE- ANSVAR OG SAMVÆRS- RETT Foreldreansvar og samværsrett FORELDRE- ANSVAR OG SAMVÆRS- RETT Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen Trygdekontoret Sosialkontoret Prest PP-Tjenesten Advokat

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer