kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kvartal 4 2007 www.bwghomes.no"

Transkript

1 kvartal

2 BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter opp 108,5 % (3,1 % proforma) Driftsresultat (EBITDA) opp 81,8 % (22,9 % proforma) Driftsresultat (EBIT) opp 60,5 % (13,6 % proforma) Ordreinngang opp 79,4 % (ned 6,4 % proforma) Ordrereserven opp 101,9 % (opp 2,1 % proforma) Eva Eriksson nytt aksjonærvalgt styremedlem Utbytteforslag for 2007: kr 2,00 per aksje NØKKELTALL BWG HOMES ASA Tall i NOK K K Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskr. (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskap Amortisering av merverdier Avskrivninger Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt (EBT) Periodens resultat Kontantstrøm fra drift Ordreinngang Ordrereserve EBITDA margin 16,7 % 19,1 % 15,0 % 16,1 % EBIT margin før amortisering merverdier 15,8 % 19,1 % 14,3 % 15,9 % EBIT margin 14,8 % 19,3 % 13,4 % 15,9 % EBT margin 12,6 % 18,6 % 10,6 % 14,2 % Periodens resultatgrad 9,5 % 13,4 % 7,8 % 10,6 % Resultat per aksje (NOK) 1,34 1,33 3,43 3,70 Veid gjennomsnittlig antall aksjer Sluttkurs (NOK) 31,30 38,00 31,30 38,00 Antall ansatte Konsernet har en økning i driftsinntekter fra 2006 til 2007 med NOK millioner (68,2 %) etter oppkjøpet av Prevesta AB (konsolidert inn fra 1. juni 2007). EBITDA er økt med NOK 140 millioner (56,8 %), og EBIT er økt med NOK 101 millioner (41,6 %). Det gjøres oppmerksom på at amortisering av merverdier i ordrereserven i segment Sverige har belastet EBIT med NOK 9,6 millioner for kvartalet og NOK 22,6 millioner for Side 1

3 ENDRING AV REGNSKAP ETTER ENDELIG ALLOKERING AV KJØPESUMMEN VED OPPKJØP AV PREVESTA AB Ved oppkjøpet av Prevesta AB ble det gjort en foreløpig allokering av kjøpesummen. Ved hjelp av ekstern ekspert Deloitte Financial Advisory er det gjennomført en uavhengig allokering herunder identifisering og verdsetting av immaterielle eiendeler og alle individuelle poster i den konsoliderte balansen i Prevesta per Forskjellen mellom foreløpig og endelig allokering er økning i goodwill, merverdier i ordrereserve og merverdier i tilknyttede selskap, samt en reduksjon i verdien av varemerker. Dette gir resultatmessig effekt ved at merverdiene i ordrereserve er amortisert i Etter denne allokering er det utarbeidet nye regnskap for 2. og 3. kvartal 2007, samt nye proforma regnskap for alle kvartaler fra 1. kvartal 2006 til og med 3. kvartal Det vises til Note 7. PROFORMA NØKKELTALL BWG HOMES ASA BWG Homes ASA kjøpte 100 prosent av aksjene i Prevesta AB den 31. mai Det er utarbeidet proforma resultatregnskap og balanser for alle kvartal i regnskapsåret 2006 og 2007 som om kjøpet, emisjonene og låneopptaket skulle vært gjennomført ved inngangen til Da amortisering av merverdier i ordrereserve er en engangspost for 2007 er dette ikke medtatt i proforma regnskapet. Dette for å få relevante sammenligningstall for 2006 og 2007, samt også for å reflektere fremtidige kostnader. Tall i NOK Proforma 4K-2007 Proforma 4K-2006 Proforma 2007 Proforma 2006 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskr. (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskap Avskrivninger Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt (EBT) Periodens resultat Ordreinngang Ordrereserve EBITDA margin 16,7 % 14,0 % 13,5 % 13,0 % EBIT margin 15,9 % 14,4 % 13,1 % 13,1 % EBT margin 13,6 % 12,6 % 10,2 % 10,6 % Periodens resultatgrad 10,2 % 8,8 % 7,4 % 7,8 % Resultat per aksje (NOK) 1,44 1,20 3,66 3,64 Antall ansatte DRIFTSINNTEKTER BWG Homes konsernet hadde i 4. kvartal 2007 driftsinntekter på NOK 931 millioner. Dette er en økning på NOK 28 millioner (3,1 %) i forhold til 4. kvartal 2006 (proforma). Proforma driftsinntekter for 2007 ble NOK millioner, en økning på NOK 213 millioner (7,0 %) i forhold til Driftsinntektene reflekterer økt produksjonskapasitet og økte gjennomsnittspriser for konsernets produkter for både den norske og den svenske virksomheten Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Side 2

4 DRIFTSRESULTAT Konsernets proforma driftsresultat (EBIT) for 4. kvartal 2007 ble NOK 148 millioner. Dette er en økning på NOK 18 millioner (13,6 %) i forhold til 4. kvartal 2006 (proforma). Proforma driftsresultat for 2007 ble NOK 429 millioner, en økning på NOK 28 millioner (6,9 %) i forhold til Proforma EBIT margin for 4. kvartal 2007 økte til 15,9 prosent mot 14,4 prosent for 4. kvartal Proforma EBIT margin for 2007 ble 13,1 prosent mot 13,1 prosent for Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q % 16 % 12 % 8 % 4 % 0 % EBIT EBIT margin ORDREINNGANG Ordreinngangen i 4. kvartal 2007 var NOK 765 millioner mot NOK 817 millioner i 4. kvartal 2006 (proforma), en reduksjon på 6,4 prosent. Proforma ordreinngang 2007 var NOK millioner mot NOK millioner for 2006, en økning på 3,9 prosent. Den svenske virksomheten har hatt en sterk vekst i ordreinngangen med en økning på henholdsvis 13,8 prosent i 4. kvartal og 23,9 prosent i Den norske virksomheten hadde en nedgang i ordreinngangen i 4. kvartal på 24,9 prosent og for 2007 ned 14,7 prosent Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 ORDRERESERVE Konsernets ordrereserve ved utgangen av 2007 var NOK millioner. I 4. kvartal isolert sank ordrereserven med NOK 163 millioner (7,7 %). Reduksjonen i kvartalet reflekterer lavere ordreinngang i den norske virksomheten kombinert med høy produksjonstakt. Sammenlignet med proforma ordrereserve ved utgangen av 2006, er ordrereserven økt med NOK 40 millioner (2,1 %). Ordrereserven ved utgangen av 2007 er tilfredsstillende både for den norske og den svenske virksomheten Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Side 3

5 FINANSIELLE FORHOLD KONTANTSTRØM BWG Homes ASA konsern Tall i NOK K K Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekv Kontanter og kontantekv. ved periodens slutt Netto rentebærende gjeld Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er sterk i 4. kvartal etter god drift i begge segmenter. Langsiktige rentebærende lån er nedbetalt med NOK 93 millioner i 4. kvartal. Som følge av økt aktivitet i konsernet har kapitalbindingen i beholdninger og fordringer økt i år. Dette er finansiert over drift og med kortsiktig gjeld. SEGMENTINFORMASJON Etter kjøpet av Prevesta AB rapporterer BWG Homes ASA med effekt fra 1. juni 2007 tall for to geografiske segmenter; Norge med produktmerket Block Watne og Sverige med produktmerkene Myresjöhus og SmålandsVillan. Se Regnskapsprinsipper for komplett oversikt over datterselskaper. Begge segmenter produserer og markedsfører i hovedsak boliger til forbruker. De geografiske markedene fremstår som forskjellige, med ulik risiko og avkastningsnivå. Konsernledelsen fokuserer derfor på de geografiske markedene i sin virksomhetsstyring, og har derfor valgt å rapportere geografisk segmentinformasjon. Det er for tiden lite eller intet salg mellom segmentene. Segmentinformasjonen for Sverige er utarbeidet på grunnlag av proforma tall som om kjøpet av Prevesta AB var gjennomført per Da amortisering av merverdier i ordrereserve er en engangspost for 2007 er dette ikke medtatt i proforma regnskapet. Dette for å få relevante sammenligningstall for 2006 og 2007, samt også for å reflektere fremtidige kostnader. Side 4

6 SEGMENT NORGE Segment Norge omfatter virksomheten i datterselskapet Block Watne AS. Hetlandhus AS har for tiden ingen operativ virksomhet. Block Watne bygger årlig over boliger og har fra 1950-tallet levert mer enn boliger. Kjernevirksomheten er utvikling av boligprosjekter med kvalitetsboliger til fornuftige priser i utkanten av de større byene og pressområdene i Norge. Virksomheten drives fra 22 distriktskontorer fra Steinkjer og sørover. Utvikling av boligprosjekter, salg og boligbygging utføres av egne ansatte. Tømrerne arbeider i spesialiserte arbeidslag og bygger boliger på byggeplassen med velprøvde og kostnadseffektive metoder. Tall i NOK K K Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Resultat fra tilknyttede selskap Avskrivninger EBIT EBITDA margin 23,7 % 20,7 % 18,4 % 16,5 % EBIT margin 23,2 % 20,4 % 17,9 % 16,3 % Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Driftsinntektene for 4. kvartal 2007 ble på nivå med 4. kvartal 2006 (opp 0,2 %). For 2007 økte driftsinntektene med NOK 113 millioner (7,4 %) sammenlignet med Driftsresultatet (EBIT) for 4. kvartal 2007 økte med NOK 13 millioner (14,2 %) i forhold til 4. kvartal For 2007 økte driftsresultatet med NOK 46 millioner (18,3 %) sammenlignet med EBIT marginen for kvartalet har økt med 2,8 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal 2006, og med 1,6 prosentpoeng fra 2006 til Dette reflekterer økt produksjonskapasitet og effektiv drift på byggeplassene Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Ordreinngangen i 4. kvartal 2007 ble redusert med 24,9 prosent i forhold til samme kvartal Ordreinngangen i 2007 ble 14,7 prosent lavere enn Det henvises til nærmere omtale under Utsiktene fremover på side 9 i rapporten. Antall ferdigstilte usolgte enheter ved utgangen av 4. kvartal var 14 enheter (hvorav 12 var visningsboliger) mot 5 enheter (hvorav 4 var visningsboliger) på samme tid i % 24 % 20 % 16 % 12 % 8 % Med effekt fra januar 2008 er distriktskontor Mjøsa delt. Virksomheten i Mjøs-regionen drives nå fra distriktskontor Gjøvik og det nyopprettede distriktskontor Hamar Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q % 0 % EBIT EBIT margin Side 5

7 SEGMENT SVERIGE Segment Sverige omfatter virksomheten tilknyttet merkevarene Myresjöhus og SmålandsVillan. Virksomheten produserer årlig nær boliger, og har siden etableringen i 1927 bygget mer enn boliger, hovedsaklig i Sverige. Kjernevirksomheten er utvikling og produksjon av monteringsferdige eneboliger og flerbolighus dels til kunder med egen tomt og dels i boligprosjekter i egen regi eller i samarbeid med utbyggingspartnere. Elementer til Myresjöhus og moduler til SmålandsVillan produseres ved produksjonsanleggene i Myresjö, Vrigstad og Sundsvall og monteres på byggeplass. Proforma Proforma Proforma Proforma Tall i NOK K K Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Resultat fra tilknyttede selskap Avskrivninger EBIT EBITDA margin 11,1 % 9,0 % 9,6 % 9,9 % EBIT margin 10,0 % 9,6 % 9,1 % 10,4 % Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Driftsinntektene for 4. kvartal 2007 økte med NOK 27 millioner (6,0 %) i forhold til 4. kvartal For 2007 økte driftsinntektene med NOK 102 millioner (6,7 %) sammenlignet med Driftsresultatet (EBIT) for 4. kvartal 2007 ble NOK 4 millioner (10,0 %) høyere enn for 4. kvartal For 2007 ble driftsresultatet med NOK 10 millioner lavere (6,0 %) enn for EBIT marginen for 4. kvartal økte med 0,4 prosentpoeng i forhold til samme kvartal 2006, og ble redusert med 1,3 prosentpoeng fra 2006 til Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Marginene i 2007 har vært presset grunnet oppstart av ny fabrikk i Sundsvall med begrenset drift, samt omlegging til ny teknisk plattform på alle fabrikkene. Fabrikken i Myresjö (Myresjöhus) var tilbake i normal drift i 3. kvartal. I løpet av 4. kvartal var også fabrikken i Vrigstad (SmålandsVillan) tilbake til ordinær produksjonstakt. Fabrikken i Sundsvall (SmålandsVillan) opereres med nytt personell og vil gradvis øke produksjonstakten gjennom SmålandsVillan produktene er revidert. Ny huskatalog med fire reviderte hustyper ble introdusert i januar 2008, og ytterligere revideringer vil bli introdusert i 3. kvartal Kombinasjonen av mer produksjonseffektive produkter og økt produksjonstakt forventes å gi positiv effekt i andre halvår Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 EBIT EBIT margin 16 % 12 % 8 % 4 % 0 % Ordreinngangen for 4. kvartal økte med 13,8 prosent i forhold til samme kvartal Ordreinngangen for 2007 økte med 23,9 prosent sammenlignet med Side 6

8 SAMMENDRAG SEGMENTRAPPORT Proforma Proforma Proforma Proforma Tall i NOK K K Driftsinntekter Norge Sverige Annet/elimineringer BWG Homes konsernet EBITDA Norge Sverige Annet/elimineringer BWG Homes konsernet ANSATTE BWG Homes konsernet hadde ansatte ved utgangen av 4. kvartal Av disse var 478 funksjonærer og 885 produksjonsarbeidere og tømrere. På samme tidspunkt i 2006 var det ansatte fordelt på 436 funksjonærer og 706 produksjonsarbeidere og tømrere. Bemanningsveksten er i hovedsak knyttet til produksjonsarbeidere og tømrere samt produksjonsrettede funksjonærer for å styrke produksjonskapasiteten og møte økt byggevirksomhet. Det ble registrert 16 ulykker i 4. kvartal 2007 som førte til fravær. I 4. kvartal 2006 førte ni ulykker til fravær. I 2007 har 45 ulykker ført til fravær, mot 42 ulykker i Ingen av disse tilfellene har ført til alvorlige eller varige men. Sammenligningstall er proforma tall da Prevesta AB er inntatt i BWG Homes konsernet med effekt fra 1. juni Segment Norge Sykefravær 4K K Kort 3,4 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % Langt 3,9 % 3,5 % 3,2 % 4,2 % Totalt 7,3 % 6,1 % 6,2 % 7,4 % Segment Sverige Sykefravær 4K K Kort 2,7 % 1,8 % 2,5 % 2,1 % Langt 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,6 % Totalt 3,7 % 2,8 % 3,6 % 3,7 % HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Konsernet gjennomfører jevnlig opplæringstiltak innen kvalitet, produksjon og HMS-området. Produksjonskvalitet og HMS har kontinuerlig ledelsesmessig fokus. I den norske virksomheten foretas det uanmeldte tilsyn på byggeplass med etterfølgende avviksbehandling og oppfølging både i lokal regi på distriktskontorene og tiltak i sentral regi. Det ble i 4. kvartal 2007 foretatt 56 tilsyn, og i alt 126 tilsyn i Tilsynene bekrefter en vesentlig forbedring gjennom året innen HMS-området når det gjelder stillasmontering, sikring av arbeid på tak, sikring av åpninger og HMS dokumentasjon. Side 7

9 AKSJONÆRFORHOLD Ved utgangen av 4. kvartal 2007 hadde selskapet 725 aksjonærer hvorav 70 var utenlandske. De utenlandske aksjonærene eide 20,8 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 31,6 prosent. Konsernsjef Lars Nilsen hadde ved utgangen av kvartalet 36,3 prosent eierandel gjennom sine selskaper Lani Industrier AS, Lani Development AS og Lagulise AS. De 10 største aksjonærer ved utgangen av 4. kvartal 2007 var: Aksjonær Antall aksjer Eierandel Lani Industrier AS aksjer 30,62 % Lani Development AS aksjer 5,22 % Pareto Aksje Norge aksjer 5,06 % Bank of New York, Brussels Branch, S/A Alpine aksjer 3,53 % Vital Forsikring ASA aksjer 3,17 % Industri Kapital 2004, Limited partnership II aksjer 2,53 % Industri Kapital 2004, Limited partnership III aksjer 2,31 % Bank of New York, Brussels Branch, S/A Equity aksjer 2,20 % Pareto Aktiv aksjer 2,16 % Industri Kapital 2004, Limited partnership I aksjer 2,09 % Sum 10 største aksjonærer aksjer 58,9 % Totalt antall aksjer aksjer 100,0 % Det ble omsatt 4,6 millioner BWG-aksjer i 4. kvartal 2007 og 21,7 millioner aksjer i Sluttkurs på balansedag var NOK 31,30. ANDRE FORHOLD Nytt aksjonærvalgt styremedlem I den ekstraordinære generalforsamling 20. desember 2007 ble Eva Eriksson valgt som nytt aksjonærvalgt styremedlem. Som følge av dette består styret nå av fire aksjonærvalgte styremedlemmer og tre representanter for de ansatte. Eva Eriksson er 48 år og utdannet sivilingeniør fra KTH i Stockholm. Hun har gjennom mange år arbeidet med fast eiendom i ledende stillinger i børsnoterte selskaper både i Sverige og Norge. Hun er fra mars 2008 adm. direktør i Union Investment Property AB. Vedtektsendring og forlenget styrefullmakt Den ekstraordinære generalforsamlingen 20. desember 2007 vedtok en endring i vedtektenes 5 om firmategningsrett, slik at styret får adgang til å gi firmategningsrett også til andre. Det ble også vedtatt å forlenge den gjenstående del av styrets fullmakt til å forhøye aksjekapitalen frem til ordinær generalforsamling i UTBYTTE Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det for regnskapsåret 2007 utbetales et utbytte på NOK 2,00 per aksje, i alt NOK 132 millioner. Dette utgjør 65,7 prosent av årets resultat etter skatt og 58,3 prosent av resultat per aksje, og er i tråd med selskapets policy om utbetaling av et utbytte på 50 til 70 prosent av resultatet. Side 8

10 MARKEDET OG UTSIKTENE FREMOVER For segment Norge ble ordreinngangen i 4. kvartal vesentlig lavere enn i samme periode i Særlig i oktober var ordreinngangen meget lav. Derimot hadde segment Sverige en sterk ordreinngang i 4. kvartal, og BWG Homes har samlet - til tross for svingningene i boligmarkedet - økt ordreinngangen i 2007 med 3,9 prosent i forhold til 2006 (proforma). Produksjonsanleggene i Sverige er nå fullt booket frem til august Den uro som har preget finansmarkedene internasjonalt og boligsektoren i USA, har hatt og må forventes fortsatt å ville ha innvirkning på boligkundenes risikovilje i forbindelse med boligkjøp. Dette kommer til uttrykk ved at de fleste vil ønske å selge sin eksisterende bolig før kjøp av ny, og at de derved vil bruke lengre tid på kjøpsbeslutningen. En annen konsekvens av dette er at utbudet både av brukte og nyproduserte boliger blir større enn normalt. Dette gjelder både i det norske og det svenske boligmarkedet, og da særlig i sentrumsområdene i de større byene og innen leilighetsmarkedet. I dette segmentet har det i de senere år vært et betydelig innslag av spekulative kjøp. Av den grunn registreres det nå at flere større prosjekter i sentrumsområdene enten stilles i bero eller utsettes i tid. Styret er av den oppfatning at makrobildet i Norge og Sverige med høy aktivitet, lav arbeidsledighet og et fornuftig rentenivå bør gi grunnlag for en relativt stabil utvikling og vekst fremover innen vårt hovedmarked - fornuftig prisede eneboliger, småhus og mindre leilighetsbygg i utkanten av de store pressområdene. Når det fundamentale bildet er klart positivt, må det forventes at markedsmekanismene igjen vil fungere etter hvert som de psykologiske faktorer avtar. BWG Homes har en tilfredsstillende ordrereserve ved inngangen til Dette bør bidra til å sikre en fornuftig omsetningsutvikling inn i 2008 selv om de markedsmessige svingninger skulle vedvare en tid. Salg på de rette prosjektene og bredde i produktporteføljen vil være i fokus gjennom Konsernet viderefører også arbeidet med optimalisering av produksjonen, ytterligere strømlinjeforming av produksjonsprosessene og realisering av synergieffekter særlig innen innkjøp av varer og tjenester. Oslo, 14. februar 2008 Styret i BWG Homes ASA Side 9

11 HOVEDTALL BWG HOMES ASA KONSERN Konsernet ble dannet per ved at BWG Homes ASA kjøpte 100 % av aksjene i Block Watne AS og Hetlandhus AS. Block Watne AS eier datterselskapet Norpartner Sp. z.o.o. i Polen. BWG Homes ASA inngikk 23. mars 2007 avtale med Industri Kapital AB og øvrige eiere om kjøp av 100 % av aksjene i Prevesta AB. Handelen ble gjennomført 31. mai Handelen ble finansiert med en emisjon i markedet på ca MNOK 650, en emisjon mot selgerne på ca MNOK 300 samt lånefinansiering på ca MNOK 873. Prevesta AB er inntatt i konsernregnskapet med effekt fra 1. juni Ved oppkjøpet av Prevesta AB ble det gjort en foreløpig allokering av kjøpesummen. Ved hjelp av ekstern ekspert Deloitte Financial Advisory er det gjennomført en uavhengig allokering herunder identifisering og verdsetting av immaterielle eiendeler og alle individuelle poster i den konsoliderte balansen i Prevesta per Se note 7. RESULTATREGNSKAP BWG Homes ASA konsern Tall i NOK Noter 4K K Driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Resultat fra tilknyttede selskap Amortisering merverdi Avskrivninger EBIT Finansinntekter Finanskostnader EBT Skatt Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) 4 1,34 1,33 3,43 3,70 Utvannet resultat per aksje (NOK) 1,34 1,33 3,43 3,70 EBITDA margin 16,7 % 19,1 % 15,0 % 16,1 % EBIT margin 14,8 % 19,3 % 13,4 % 15,9 % EBT margin 12,6 % 18,6 % 10,6 % 14,2 % Periodens resultatgrad 9,5 % 13,4 % 7,8 % 10,6 % Endring driftsinntekter 108,4 % -2,4 % 68,2 % 2,5 % Endring EBIT 60,5 % 6,3 % 41,6 % 14,8 % Endring EBT 41,4 % 11,6 % 25,8 % 26,3 % Skatteprosent av EBT 24,8 % 28,1 % 26,6 % 25,2 % EGENKAPITAL Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen BWG Homes ASA konsern Tall i NOK Noter 4K K Netto utbetaling av utbytte Innbetalt ny egenkapital ved emisjon Kostnader ved emisjon Omregningsdifferanser Netto ført direkte mot egenkapitalen Periodens resultat Sum endringer i egenkapitalen i perioden Side 10

12 BALANSE BWG Homes ASA konsern Tall i NOK Noter EIENDELER Anleggsmidler Varemerke Goodwill Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner, anlegg, driftløsøre med mer Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Lån til tilknyttede selskaper Andre fordringer Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bygg under utførelse Eiendeler for salg Andre varer Tomter 2, Sum beholdninger Kundefordringer Andre fordringer Markedsverdi av finansielle instrumenter Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital aksjer á kr 1,00 4, Overkursfond 4, Sum innskutt egenkapital Konsernfond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Ansvarlig lån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld relatert til tomter og prosjekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 11

13 KONTANTSTRØM BWG Homes ASA konsern Tall i NOK K K Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Av- og nedskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Netto endring i gjeld relatert tomter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler Nettoutbetalinger ved andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld Opptak av langsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Innbetaling av EK Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekviv Kontanter og kontantekviv. periodens start Kontanter og kontantekviv. periodens slutt Rentebærende gjeld Ansvarlig lån Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Bankinnskudd, kontanter og lignende Netto rentebærende gjeld Arbeidskapital Tomter og prosjekter under arbeid Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer Gjeld relatert til tomter og prosjekter Leverandørgjeld Netto arbeidskapital Side 12

14 NOTER TIL KVARTALSREGNSKAPET REGNSKAPSPRINSIPPER BWG Homes ASA konsernet er hjemmehørende i Norge. Etter foretakets kjøp av det svenske konsernet Prevesta AB, omfatter foretakets konsernregnskap for 4. kvartal 2007 følgende foretak, alle eid 100 %: Foretak: Forretningsadresse: Morselskap: BWG Homes ASA Oslo Datterselskaper: Block Watne AS Oslo Norpartner Sp.z.o.o. Opole, Polen Hetlandhus AS *) Oslo BWG Homes AB Vetlanda, Sverige Fra Prevesta AB Vetlanda, Sverige Fra Myresjöhus AB Vetlanda, Sverige Fra Myresjö Mark AB Vetlanda, Sverige Fra SmålandsViIlan AB Vetlanda, Sverige Fra Myresjöhus AS *) Oslo Fra Myresjö Deutschland GmbH *) Tyskland Fra Nordiska Trähus AB *) Vetlanda, Sverige Fra *) Selskapene er for tiden uten aktivitet. Kvartalsregnskapet ble avlagt av styret 14. februar BEKREFTELSE FINANSIELT RAMMEVERK Kvartalsregnskapet er avlagt i samsvar med børsregler, børsforskrifter samt internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Kvartalsregnskapet er avlagt i henhold til reglene i IAS 34 Delårsrapportering. Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapet er konsistent med regnskapsprinsippene beskrevet i årsregnskapet for Denne kondenserte informasjon bør derfor leses sammen med årsregnskapet for NOTE 1 FINANSIELLE DERIVATER Konsernet har rentesikringsavtaler pålydende til sammen TNOK og TSEK Avtalene tilfredsstiller ikke vilkårene for sikringsbokføring etter IAS 39, og er regnskapsført til virkelig verdi på balansedagen. Endringer i virkelig verdi regnskapsføres over resultatet. For 4. kvartal 2007 har dette gitt en negativ resultateffekt med brutto TNOK 472, hittil i år en positiv resultateffekt på TNOK 368. NOTE 2 ESTIMATER Driftsinntektene og varekostnadene i konsernet kommer fra boligprosjekter. Driftsinntektene og varekostnadene på ikke avsluttede prosjekter påvirkes av estimater. NOTE 3 UTBYTTE Utbytte vedtatt på generalforsamlingen 18. april 2007, kr 2,50 per aksje, til sammen TNOK , ble utbetalt den 30. april Aksjene ble notert eksklusive utbytte den 19. april NOTE 4 ANTALL AKSJER Antall aksjer Emisjon I Emisjon II Antall aksjer Veid gjennomsnittlig antall aksjer i kvartalet Veid gjennomsnittlig antall aksjer i året NOTE 5 FONDSEMISJON På ekstraordinær generalforsamling 20. september 2007 ble det vedtatt en fondsemisjon ved endring av aksjens pålydende fra NOK 0,20 til NOK 1,00 med overføring av TNOK fra overkursfond til aksjekapital.. Etter dette har selskapet en aksjekapital på NOK NOTE 6 NYE STANDARDER, TILLEGG OG FORTOLKNINGER Det ble i juli 2007 utgitt utkast til en IFRIC fortolkning D21 vedr. Real Estate Sales, med høringsfrist i oktober Denne diskuterer grensedragningen for når IAS 11 Construction Contracts eller IAS 18 Revenues skal benyttes for å måle inntekter. Konsernet vil foreløpig ikke endre sine inntektsføringsprinsipper, men avventer endelig avklaring. Det vises for øvrig til omtale i prinsippnoten til årsregnskapet for Side 13

15 NOTE 7 ENDRING AV REGNSKAP ETTER ENDELIG ALLOKERING AV KJØPESUMMEN VED OPPKJØP AV PREVESTA AB Ved oppkjøpet at Prevesta AB ble det gjort en foreløpig allokering av kjøpesummen. Ved hjelp av ekstern ekspert - Deloitte Financial Advisory - er det gjennomført en uavhengig identifisering og verdsetting av immaterielle eiendeler og alle individuelle poster i den konsoliderte balanse i Prevesta per Analysen er gjort i henhold til relevante standarder i IFRS og spesielt IFRS 3 Business Combination og IAS 38 Intangible Assets. Netto eiendeler i det overtatte selskap per Innregnede Merverdier Bokførte Tall i SEK verdier verdier Goodwill Varemerke Andre immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Ordrereserve Tomter og bygg under utførelse Varelager Fordringer Kontanter og bankinnskudd Rentebærende lån og kreditter Andre kreditter og forpliktelser Netto identifiserte eiendeler og forpliktelser Merverdier ved overtakelse Betalt kontantvederlag Kontanter overtatt Netto utgående kontantstrømmer ved overtakelsen Etter denne allokering er det utarbeidet nye regnskap for 2. og 3. kvartal 2007, samt nye proforma regnskap for alle kvartaler fra 1. kvartal 2006 til og med 3. kvartal Merverdier i ordrereserve vil bli amortisert med 1/7-del per måned fra juni til desember Merverdier i tomter vil bli kostnadsført som varekost med 1/18-del per måned fra juni 2007 til november Nedenfor vises et sammendrag av endrede regnskap for 1. til 3. kvartal For ytterligere informasjon og endrede proforma regnskap vises til vår nettside Side 14

16 BWG Homes ASA Endret virkelig regnskap etter endelig allokering av merverdier ved kjøpet av Prevesta AB RESULTATREGNSKAP BWG ASA BWG ASA BWG ASA Tall i NOK KONSERN KONSERN KONSERN Driftsinntekter og driftskostnader 1K K K-2007 Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA Resultat fra tilknyttet selskap Amortisering merverdier Avskrivning på driftsmidler EBIT Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter EBT Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat RESULTATREGNSKAP BWG ASA BWG ASA BWG ASA Tall i NOK KONSERN KONSERN KONSERN Driftsinntekter og driftskostnader Per 1K-2007 Per 2K-2007 Per 3K-2007 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat EBITDA Inntekt fra tilknyttet selskap Amortisering merverdier Avskrivning på driftsmidler EBIT Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter EBT Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Tall i NOK BWG ASA BWG ASA BWG ASA Konsolidert oppstilling over KONSERN KONSERN KONSERN endringer i egenkapital 1K K K-2007 Utbetalt utbytte Netto proveny emisjoner Valutadifferanser Kvartalets resultat Sum endringer i egenkapitalen i perioden Egenkapital primo Egenkapital ultimo Side 15

17 BALANSE BWG ASA BWG ASA BWG ASA Tall i NOK KONSERN KONSERN KONSERN Eiendeler 1K K K-2007 Anleggsmidler Immaterielle driftsmidler Varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler BALANSE BWG ASA BWG ASA BWG ASA Tall i NOK KONSERN KONSERN KONSERN Egenkapital og gjeld 1K K K-2007 Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 16

18 Hovedtall proforma BWG Homes ASA konsern BWG Homes ASA inngikk 23. mars 2007 avtale med Industri Kapital AB og øvrige eiere om kjøp av 100 % av aksjene i Prevesta AB. Handelen ble gjennomført 31. mai Handelen ble finansiert med en emisjon i markedet på ca MNOK 650, en emisjon mot selgerne på ca MNOK 300 samt lånefinansiering på ca MNOK 873. Det er utarbeidet proforma resultatregnskap og balanser for alle kvartaler i regnskapsårene 2006 og 2007, som om kjøpet, emisjonene og låneopptaket skulle vært gjennomført ved inngangen til Proforma resultatregnskap gjelder virksomheten i selskapene, korrigert for proforma finanskostnader og merverdiavskrivninger. Proforma balanse inneholder konsolidert balanse for konsernet, korrigert med økt egenkapital ved emisjonene og økt ekstern finansiering. Ved oppkjøpet av Prevesta AB ble det gjort en foreløpig allokering av kjøpesummen. Ved hjelp av ekstern ekspert Deloitte Financial Advisory er det gjennomført en uavhengig allokering herunder identifisering og verdsetting av immaterielle eiendeler og alle individuelle poster i den konsoliderte balansen i Prevesta per Da amortisering av merverdier i ordrereserve er en engangspost for 2007 er dette ikke medtatt i proforma regnskapet. Dette for å få relevante sammenligningstall for 2006 og 2007, samt også for å reflektere fremtidige kostnader. RESULTATREGNSKAP BWG Homes ASA konsern Proforma Proforma Proforma Proforma Tall i NOK K K Driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Resultat fra tilknyttede selskap Avskrivninger på driftsmiddel EBIT Finansinntekter Finanskostnader EBT Skatt Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) 1,44 1,20 3,66 3,64 Utvannet resultat per aksje (NOK) 1,44 1,20 3,66 3,64 EBITDA margin 16,7 % 14,0 % 13,5 % 13,0 % EBIT margin 15,9 % 14,4 % 13,1 % 13,1 % EBT margin 13,6 % 12,6 % 10,2 % 10,6 % Periodens resultatgrad 10,2 % 8,8 % 7,4 % 7,8 % Endring driftsinntekter 3,1 % 7,0 % Endring EBIT 13,6 % 6,9 % Endring EBT 11,4 % 2,5 % Skatteprosent av EBT 25 % 31 % 27 % 26 % EGENKAPITAL Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen BWG Homes ASA konsern Proforma Proforma Proforma Proforma Tall i NOK K K Netto utbetaling av utbytte til aksjonærene Omregningsdifferanser Netto ført direkte mot egenkapitalen Periodens resultat Sum endringer i egenkapitalen i perioden Side 17

19 BALANSE BWG Homes ASA konsern Proforma Proforma Tall i NOK EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle driftsmidler Varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld BWG Homes ASA konsern Tall i NOK Proforma Proforma Rentebærende gjeld Ansvarlig lån Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Bankinnskudd, kontanter og lignende Netto rentebærende gjeld Arbeidskapital Tomter og prosjekter under arbeid Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer Gjeld relatert til tomter og prosjekter Leverandørgjeld Netto arbeidskapital Side 18

20 BWG Homes ASA Munkedamsveien 45. Postboks 1817 Vika Oslo Telefon: E-post:

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

* NOK 2 882 millioner i ordreinngang. * 22,8 prosent vekst

* NOK 2 882 millioner i ordreinngang. * 22,8 prosent vekst Årsrapport 2009 Omsetning per forretningsområde (NOK millioner) 1 479 Norge 1 057 Sverige * NOK 2 882 millioner i ordreinngang * 22,8 prosent vekst BWG Homes ble 2009 et år med god For kontraktsinngang

Detaljer

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE.

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE. 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT EBITDA MARGIN 2008 11,6% Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF Omsetning per PEr ForRetningsområde

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer

Innhold regnskap. 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter

Innhold regnskap. 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter Innhold regnskap KONSERN SIDE Konsolidert oppstilling over totalresultatet 21 Konsolidert finansiell stilling 22 Endringer i konsernets bokførte egenkapital

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF ÅRSRAPPORT 2010 NOK 2 985 millioner i omsetning 23% vekst i ordrereserve

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013. ÅRSRAPPORT 2013 Ordreinngang NOK millioner 3 941 Operativ omsetning NOK millioner 3 926 Operativ EBITDA-margin Prosent 11,7 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 210 Block Watne

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side 2-3 Repant Årsregnskap 2007 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr. NO968920863

Detaljer

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA ÅRSBERETNING 2009 NAVAMEDIC ASA 1 Årsberetning Høydepunkter Fortsatt god organisk vekst i datterselskapet Vitaflo Scandinavia AB. Glucomed solgt til Laboratoires Expanscience for EUR 4,65 millioner. Ny

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer