kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kvartal 4 2007 www.bwghomes.no"

Transkript

1 kvartal

2 BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter opp 108,5 % (3,1 % proforma) Driftsresultat (EBITDA) opp 81,8 % (22,9 % proforma) Driftsresultat (EBIT) opp 60,5 % (13,6 % proforma) Ordreinngang opp 79,4 % (ned 6,4 % proforma) Ordrereserven opp 101,9 % (opp 2,1 % proforma) Eva Eriksson nytt aksjonærvalgt styremedlem Utbytteforslag for 2007: kr 2,00 per aksje NØKKELTALL BWG HOMES ASA Tall i NOK K K Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskr. (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskap Amortisering av merverdier Avskrivninger Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt (EBT) Periodens resultat Kontantstrøm fra drift Ordreinngang Ordrereserve EBITDA margin 16,7 % 19,1 % 15,0 % 16,1 % EBIT margin før amortisering merverdier 15,8 % 19,1 % 14,3 % 15,9 % EBIT margin 14,8 % 19,3 % 13,4 % 15,9 % EBT margin 12,6 % 18,6 % 10,6 % 14,2 % Periodens resultatgrad 9,5 % 13,4 % 7,8 % 10,6 % Resultat per aksje (NOK) 1,34 1,33 3,43 3,70 Veid gjennomsnittlig antall aksjer Sluttkurs (NOK) 31,30 38,00 31,30 38,00 Antall ansatte Konsernet har en økning i driftsinntekter fra 2006 til 2007 med NOK millioner (68,2 %) etter oppkjøpet av Prevesta AB (konsolidert inn fra 1. juni 2007). EBITDA er økt med NOK 140 millioner (56,8 %), og EBIT er økt med NOK 101 millioner (41,6 %). Det gjøres oppmerksom på at amortisering av merverdier i ordrereserven i segment Sverige har belastet EBIT med NOK 9,6 millioner for kvartalet og NOK 22,6 millioner for Side 1

3 ENDRING AV REGNSKAP ETTER ENDELIG ALLOKERING AV KJØPESUMMEN VED OPPKJØP AV PREVESTA AB Ved oppkjøpet av Prevesta AB ble det gjort en foreløpig allokering av kjøpesummen. Ved hjelp av ekstern ekspert Deloitte Financial Advisory er det gjennomført en uavhengig allokering herunder identifisering og verdsetting av immaterielle eiendeler og alle individuelle poster i den konsoliderte balansen i Prevesta per Forskjellen mellom foreløpig og endelig allokering er økning i goodwill, merverdier i ordrereserve og merverdier i tilknyttede selskap, samt en reduksjon i verdien av varemerker. Dette gir resultatmessig effekt ved at merverdiene i ordrereserve er amortisert i Etter denne allokering er det utarbeidet nye regnskap for 2. og 3. kvartal 2007, samt nye proforma regnskap for alle kvartaler fra 1. kvartal 2006 til og med 3. kvartal Det vises til Note 7. PROFORMA NØKKELTALL BWG HOMES ASA BWG Homes ASA kjøpte 100 prosent av aksjene i Prevesta AB den 31. mai Det er utarbeidet proforma resultatregnskap og balanser for alle kvartal i regnskapsåret 2006 og 2007 som om kjøpet, emisjonene og låneopptaket skulle vært gjennomført ved inngangen til Da amortisering av merverdier i ordrereserve er en engangspost for 2007 er dette ikke medtatt i proforma regnskapet. Dette for å få relevante sammenligningstall for 2006 og 2007, samt også for å reflektere fremtidige kostnader. Tall i NOK Proforma 4K-2007 Proforma 4K-2006 Proforma 2007 Proforma 2006 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskr. (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskap Avskrivninger Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt (EBT) Periodens resultat Ordreinngang Ordrereserve EBITDA margin 16,7 % 14,0 % 13,5 % 13,0 % EBIT margin 15,9 % 14,4 % 13,1 % 13,1 % EBT margin 13,6 % 12,6 % 10,2 % 10,6 % Periodens resultatgrad 10,2 % 8,8 % 7,4 % 7,8 % Resultat per aksje (NOK) 1,44 1,20 3,66 3,64 Antall ansatte DRIFTSINNTEKTER BWG Homes konsernet hadde i 4. kvartal 2007 driftsinntekter på NOK 931 millioner. Dette er en økning på NOK 28 millioner (3,1 %) i forhold til 4. kvartal 2006 (proforma). Proforma driftsinntekter for 2007 ble NOK millioner, en økning på NOK 213 millioner (7,0 %) i forhold til Driftsinntektene reflekterer økt produksjonskapasitet og økte gjennomsnittspriser for konsernets produkter for både den norske og den svenske virksomheten Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Side 2

4 DRIFTSRESULTAT Konsernets proforma driftsresultat (EBIT) for 4. kvartal 2007 ble NOK 148 millioner. Dette er en økning på NOK 18 millioner (13,6 %) i forhold til 4. kvartal 2006 (proforma). Proforma driftsresultat for 2007 ble NOK 429 millioner, en økning på NOK 28 millioner (6,9 %) i forhold til Proforma EBIT margin for 4. kvartal 2007 økte til 15,9 prosent mot 14,4 prosent for 4. kvartal Proforma EBIT margin for 2007 ble 13,1 prosent mot 13,1 prosent for Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q % 16 % 12 % 8 % 4 % 0 % EBIT EBIT margin ORDREINNGANG Ordreinngangen i 4. kvartal 2007 var NOK 765 millioner mot NOK 817 millioner i 4. kvartal 2006 (proforma), en reduksjon på 6,4 prosent. Proforma ordreinngang 2007 var NOK millioner mot NOK millioner for 2006, en økning på 3,9 prosent. Den svenske virksomheten har hatt en sterk vekst i ordreinngangen med en økning på henholdsvis 13,8 prosent i 4. kvartal og 23,9 prosent i Den norske virksomheten hadde en nedgang i ordreinngangen i 4. kvartal på 24,9 prosent og for 2007 ned 14,7 prosent Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 ORDRERESERVE Konsernets ordrereserve ved utgangen av 2007 var NOK millioner. I 4. kvartal isolert sank ordrereserven med NOK 163 millioner (7,7 %). Reduksjonen i kvartalet reflekterer lavere ordreinngang i den norske virksomheten kombinert med høy produksjonstakt. Sammenlignet med proforma ordrereserve ved utgangen av 2006, er ordrereserven økt med NOK 40 millioner (2,1 %). Ordrereserven ved utgangen av 2007 er tilfredsstillende både for den norske og den svenske virksomheten Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Side 3

5 FINANSIELLE FORHOLD KONTANTSTRØM BWG Homes ASA konsern Tall i NOK K K Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekv Kontanter og kontantekv. ved periodens slutt Netto rentebærende gjeld Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er sterk i 4. kvartal etter god drift i begge segmenter. Langsiktige rentebærende lån er nedbetalt med NOK 93 millioner i 4. kvartal. Som følge av økt aktivitet i konsernet har kapitalbindingen i beholdninger og fordringer økt i år. Dette er finansiert over drift og med kortsiktig gjeld. SEGMENTINFORMASJON Etter kjøpet av Prevesta AB rapporterer BWG Homes ASA med effekt fra 1. juni 2007 tall for to geografiske segmenter; Norge med produktmerket Block Watne og Sverige med produktmerkene Myresjöhus og SmålandsVillan. Se Regnskapsprinsipper for komplett oversikt over datterselskaper. Begge segmenter produserer og markedsfører i hovedsak boliger til forbruker. De geografiske markedene fremstår som forskjellige, med ulik risiko og avkastningsnivå. Konsernledelsen fokuserer derfor på de geografiske markedene i sin virksomhetsstyring, og har derfor valgt å rapportere geografisk segmentinformasjon. Det er for tiden lite eller intet salg mellom segmentene. Segmentinformasjonen for Sverige er utarbeidet på grunnlag av proforma tall som om kjøpet av Prevesta AB var gjennomført per Da amortisering av merverdier i ordrereserve er en engangspost for 2007 er dette ikke medtatt i proforma regnskapet. Dette for å få relevante sammenligningstall for 2006 og 2007, samt også for å reflektere fremtidige kostnader. Side 4

6 SEGMENT NORGE Segment Norge omfatter virksomheten i datterselskapet Block Watne AS. Hetlandhus AS har for tiden ingen operativ virksomhet. Block Watne bygger årlig over boliger og har fra 1950-tallet levert mer enn boliger. Kjernevirksomheten er utvikling av boligprosjekter med kvalitetsboliger til fornuftige priser i utkanten av de større byene og pressområdene i Norge. Virksomheten drives fra 22 distriktskontorer fra Steinkjer og sørover. Utvikling av boligprosjekter, salg og boligbygging utføres av egne ansatte. Tømrerne arbeider i spesialiserte arbeidslag og bygger boliger på byggeplassen med velprøvde og kostnadseffektive metoder. Tall i NOK K K Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Resultat fra tilknyttede selskap Avskrivninger EBIT EBITDA margin 23,7 % 20,7 % 18,4 % 16,5 % EBIT margin 23,2 % 20,4 % 17,9 % 16,3 % Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Driftsinntektene for 4. kvartal 2007 ble på nivå med 4. kvartal 2006 (opp 0,2 %). For 2007 økte driftsinntektene med NOK 113 millioner (7,4 %) sammenlignet med Driftsresultatet (EBIT) for 4. kvartal 2007 økte med NOK 13 millioner (14,2 %) i forhold til 4. kvartal For 2007 økte driftsresultatet med NOK 46 millioner (18,3 %) sammenlignet med EBIT marginen for kvartalet har økt med 2,8 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal 2006, og med 1,6 prosentpoeng fra 2006 til Dette reflekterer økt produksjonskapasitet og effektiv drift på byggeplassene Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Ordreinngangen i 4. kvartal 2007 ble redusert med 24,9 prosent i forhold til samme kvartal Ordreinngangen i 2007 ble 14,7 prosent lavere enn Det henvises til nærmere omtale under Utsiktene fremover på side 9 i rapporten. Antall ferdigstilte usolgte enheter ved utgangen av 4. kvartal var 14 enheter (hvorav 12 var visningsboliger) mot 5 enheter (hvorav 4 var visningsboliger) på samme tid i % 24 % 20 % 16 % 12 % 8 % Med effekt fra januar 2008 er distriktskontor Mjøsa delt. Virksomheten i Mjøs-regionen drives nå fra distriktskontor Gjøvik og det nyopprettede distriktskontor Hamar Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q % 0 % EBIT EBIT margin Side 5

7 SEGMENT SVERIGE Segment Sverige omfatter virksomheten tilknyttet merkevarene Myresjöhus og SmålandsVillan. Virksomheten produserer årlig nær boliger, og har siden etableringen i 1927 bygget mer enn boliger, hovedsaklig i Sverige. Kjernevirksomheten er utvikling og produksjon av monteringsferdige eneboliger og flerbolighus dels til kunder med egen tomt og dels i boligprosjekter i egen regi eller i samarbeid med utbyggingspartnere. Elementer til Myresjöhus og moduler til SmålandsVillan produseres ved produksjonsanleggene i Myresjö, Vrigstad og Sundsvall og monteres på byggeplass. Proforma Proforma Proforma Proforma Tall i NOK K K Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Resultat fra tilknyttede selskap Avskrivninger EBIT EBITDA margin 11,1 % 9,0 % 9,6 % 9,9 % EBIT margin 10,0 % 9,6 % 9,1 % 10,4 % Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Driftsinntektene for 4. kvartal 2007 økte med NOK 27 millioner (6,0 %) i forhold til 4. kvartal For 2007 økte driftsinntektene med NOK 102 millioner (6,7 %) sammenlignet med Driftsresultatet (EBIT) for 4. kvartal 2007 ble NOK 4 millioner (10,0 %) høyere enn for 4. kvartal For 2007 ble driftsresultatet med NOK 10 millioner lavere (6,0 %) enn for EBIT marginen for 4. kvartal økte med 0,4 prosentpoeng i forhold til samme kvartal 2006, og ble redusert med 1,3 prosentpoeng fra 2006 til Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Marginene i 2007 har vært presset grunnet oppstart av ny fabrikk i Sundsvall med begrenset drift, samt omlegging til ny teknisk plattform på alle fabrikkene. Fabrikken i Myresjö (Myresjöhus) var tilbake i normal drift i 3. kvartal. I løpet av 4. kvartal var også fabrikken i Vrigstad (SmålandsVillan) tilbake til ordinær produksjonstakt. Fabrikken i Sundsvall (SmålandsVillan) opereres med nytt personell og vil gradvis øke produksjonstakten gjennom SmålandsVillan produktene er revidert. Ny huskatalog med fire reviderte hustyper ble introdusert i januar 2008, og ytterligere revideringer vil bli introdusert i 3. kvartal Kombinasjonen av mer produksjonseffektive produkter og økt produksjonstakt forventes å gi positiv effekt i andre halvår Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 EBIT EBIT margin 16 % 12 % 8 % 4 % 0 % Ordreinngangen for 4. kvartal økte med 13,8 prosent i forhold til samme kvartal Ordreinngangen for 2007 økte med 23,9 prosent sammenlignet med Side 6

8 SAMMENDRAG SEGMENTRAPPORT Proforma Proforma Proforma Proforma Tall i NOK K K Driftsinntekter Norge Sverige Annet/elimineringer BWG Homes konsernet EBITDA Norge Sverige Annet/elimineringer BWG Homes konsernet ANSATTE BWG Homes konsernet hadde ansatte ved utgangen av 4. kvartal Av disse var 478 funksjonærer og 885 produksjonsarbeidere og tømrere. På samme tidspunkt i 2006 var det ansatte fordelt på 436 funksjonærer og 706 produksjonsarbeidere og tømrere. Bemanningsveksten er i hovedsak knyttet til produksjonsarbeidere og tømrere samt produksjonsrettede funksjonærer for å styrke produksjonskapasiteten og møte økt byggevirksomhet. Det ble registrert 16 ulykker i 4. kvartal 2007 som førte til fravær. I 4. kvartal 2006 førte ni ulykker til fravær. I 2007 har 45 ulykker ført til fravær, mot 42 ulykker i Ingen av disse tilfellene har ført til alvorlige eller varige men. Sammenligningstall er proforma tall da Prevesta AB er inntatt i BWG Homes konsernet med effekt fra 1. juni Segment Norge Sykefravær 4K K Kort 3,4 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % Langt 3,9 % 3,5 % 3,2 % 4,2 % Totalt 7,3 % 6,1 % 6,2 % 7,4 % Segment Sverige Sykefravær 4K K Kort 2,7 % 1,8 % 2,5 % 2,1 % Langt 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,6 % Totalt 3,7 % 2,8 % 3,6 % 3,7 % HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Konsernet gjennomfører jevnlig opplæringstiltak innen kvalitet, produksjon og HMS-området. Produksjonskvalitet og HMS har kontinuerlig ledelsesmessig fokus. I den norske virksomheten foretas det uanmeldte tilsyn på byggeplass med etterfølgende avviksbehandling og oppfølging både i lokal regi på distriktskontorene og tiltak i sentral regi. Det ble i 4. kvartal 2007 foretatt 56 tilsyn, og i alt 126 tilsyn i Tilsynene bekrefter en vesentlig forbedring gjennom året innen HMS-området når det gjelder stillasmontering, sikring av arbeid på tak, sikring av åpninger og HMS dokumentasjon. Side 7

9 AKSJONÆRFORHOLD Ved utgangen av 4. kvartal 2007 hadde selskapet 725 aksjonærer hvorav 70 var utenlandske. De utenlandske aksjonærene eide 20,8 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 31,6 prosent. Konsernsjef Lars Nilsen hadde ved utgangen av kvartalet 36,3 prosent eierandel gjennom sine selskaper Lani Industrier AS, Lani Development AS og Lagulise AS. De 10 største aksjonærer ved utgangen av 4. kvartal 2007 var: Aksjonær Antall aksjer Eierandel Lani Industrier AS aksjer 30,62 % Lani Development AS aksjer 5,22 % Pareto Aksje Norge aksjer 5,06 % Bank of New York, Brussels Branch, S/A Alpine aksjer 3,53 % Vital Forsikring ASA aksjer 3,17 % Industri Kapital 2004, Limited partnership II aksjer 2,53 % Industri Kapital 2004, Limited partnership III aksjer 2,31 % Bank of New York, Brussels Branch, S/A Equity aksjer 2,20 % Pareto Aktiv aksjer 2,16 % Industri Kapital 2004, Limited partnership I aksjer 2,09 % Sum 10 største aksjonærer aksjer 58,9 % Totalt antall aksjer aksjer 100,0 % Det ble omsatt 4,6 millioner BWG-aksjer i 4. kvartal 2007 og 21,7 millioner aksjer i Sluttkurs på balansedag var NOK 31,30. ANDRE FORHOLD Nytt aksjonærvalgt styremedlem I den ekstraordinære generalforsamling 20. desember 2007 ble Eva Eriksson valgt som nytt aksjonærvalgt styremedlem. Som følge av dette består styret nå av fire aksjonærvalgte styremedlemmer og tre representanter for de ansatte. Eva Eriksson er 48 år og utdannet sivilingeniør fra KTH i Stockholm. Hun har gjennom mange år arbeidet med fast eiendom i ledende stillinger i børsnoterte selskaper både i Sverige og Norge. Hun er fra mars 2008 adm. direktør i Union Investment Property AB. Vedtektsendring og forlenget styrefullmakt Den ekstraordinære generalforsamlingen 20. desember 2007 vedtok en endring i vedtektenes 5 om firmategningsrett, slik at styret får adgang til å gi firmategningsrett også til andre. Det ble også vedtatt å forlenge den gjenstående del av styrets fullmakt til å forhøye aksjekapitalen frem til ordinær generalforsamling i UTBYTTE Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det for regnskapsåret 2007 utbetales et utbytte på NOK 2,00 per aksje, i alt NOK 132 millioner. Dette utgjør 65,7 prosent av årets resultat etter skatt og 58,3 prosent av resultat per aksje, og er i tråd med selskapets policy om utbetaling av et utbytte på 50 til 70 prosent av resultatet. Side 8

10 MARKEDET OG UTSIKTENE FREMOVER For segment Norge ble ordreinngangen i 4. kvartal vesentlig lavere enn i samme periode i Særlig i oktober var ordreinngangen meget lav. Derimot hadde segment Sverige en sterk ordreinngang i 4. kvartal, og BWG Homes har samlet - til tross for svingningene i boligmarkedet - økt ordreinngangen i 2007 med 3,9 prosent i forhold til 2006 (proforma). Produksjonsanleggene i Sverige er nå fullt booket frem til august Den uro som har preget finansmarkedene internasjonalt og boligsektoren i USA, har hatt og må forventes fortsatt å ville ha innvirkning på boligkundenes risikovilje i forbindelse med boligkjøp. Dette kommer til uttrykk ved at de fleste vil ønske å selge sin eksisterende bolig før kjøp av ny, og at de derved vil bruke lengre tid på kjøpsbeslutningen. En annen konsekvens av dette er at utbudet både av brukte og nyproduserte boliger blir større enn normalt. Dette gjelder både i det norske og det svenske boligmarkedet, og da særlig i sentrumsområdene i de større byene og innen leilighetsmarkedet. I dette segmentet har det i de senere år vært et betydelig innslag av spekulative kjøp. Av den grunn registreres det nå at flere større prosjekter i sentrumsområdene enten stilles i bero eller utsettes i tid. Styret er av den oppfatning at makrobildet i Norge og Sverige med høy aktivitet, lav arbeidsledighet og et fornuftig rentenivå bør gi grunnlag for en relativt stabil utvikling og vekst fremover innen vårt hovedmarked - fornuftig prisede eneboliger, småhus og mindre leilighetsbygg i utkanten av de store pressområdene. Når det fundamentale bildet er klart positivt, må det forventes at markedsmekanismene igjen vil fungere etter hvert som de psykologiske faktorer avtar. BWG Homes har en tilfredsstillende ordrereserve ved inngangen til Dette bør bidra til å sikre en fornuftig omsetningsutvikling inn i 2008 selv om de markedsmessige svingninger skulle vedvare en tid. Salg på de rette prosjektene og bredde i produktporteføljen vil være i fokus gjennom Konsernet viderefører også arbeidet med optimalisering av produksjonen, ytterligere strømlinjeforming av produksjonsprosessene og realisering av synergieffekter særlig innen innkjøp av varer og tjenester. Oslo, 14. februar 2008 Styret i BWG Homes ASA Side 9

11 HOVEDTALL BWG HOMES ASA KONSERN Konsernet ble dannet per ved at BWG Homes ASA kjøpte 100 % av aksjene i Block Watne AS og Hetlandhus AS. Block Watne AS eier datterselskapet Norpartner Sp. z.o.o. i Polen. BWG Homes ASA inngikk 23. mars 2007 avtale med Industri Kapital AB og øvrige eiere om kjøp av 100 % av aksjene i Prevesta AB. Handelen ble gjennomført 31. mai Handelen ble finansiert med en emisjon i markedet på ca MNOK 650, en emisjon mot selgerne på ca MNOK 300 samt lånefinansiering på ca MNOK 873. Prevesta AB er inntatt i konsernregnskapet med effekt fra 1. juni Ved oppkjøpet av Prevesta AB ble det gjort en foreløpig allokering av kjøpesummen. Ved hjelp av ekstern ekspert Deloitte Financial Advisory er det gjennomført en uavhengig allokering herunder identifisering og verdsetting av immaterielle eiendeler og alle individuelle poster i den konsoliderte balansen i Prevesta per Se note 7. RESULTATREGNSKAP BWG Homes ASA konsern Tall i NOK Noter 4K K Driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Resultat fra tilknyttede selskap Amortisering merverdi Avskrivninger EBIT Finansinntekter Finanskostnader EBT Skatt Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) 4 1,34 1,33 3,43 3,70 Utvannet resultat per aksje (NOK) 1,34 1,33 3,43 3,70 EBITDA margin 16,7 % 19,1 % 15,0 % 16,1 % EBIT margin 14,8 % 19,3 % 13,4 % 15,9 % EBT margin 12,6 % 18,6 % 10,6 % 14,2 % Periodens resultatgrad 9,5 % 13,4 % 7,8 % 10,6 % Endring driftsinntekter 108,4 % -2,4 % 68,2 % 2,5 % Endring EBIT 60,5 % 6,3 % 41,6 % 14,8 % Endring EBT 41,4 % 11,6 % 25,8 % 26,3 % Skatteprosent av EBT 24,8 % 28,1 % 26,6 % 25,2 % EGENKAPITAL Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen BWG Homes ASA konsern Tall i NOK Noter 4K K Netto utbetaling av utbytte Innbetalt ny egenkapital ved emisjon Kostnader ved emisjon Omregningsdifferanser Netto ført direkte mot egenkapitalen Periodens resultat Sum endringer i egenkapitalen i perioden Side 10

12 BALANSE BWG Homes ASA konsern Tall i NOK Noter EIENDELER Anleggsmidler Varemerke Goodwill Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner, anlegg, driftløsøre med mer Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Lån til tilknyttede selskaper Andre fordringer Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bygg under utførelse Eiendeler for salg Andre varer Tomter 2, Sum beholdninger Kundefordringer Andre fordringer Markedsverdi av finansielle instrumenter Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital aksjer á kr 1,00 4, Overkursfond 4, Sum innskutt egenkapital Konsernfond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Ansvarlig lån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld relatert til tomter og prosjekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 11

13 KONTANTSTRØM BWG Homes ASA konsern Tall i NOK K K Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Av- og nedskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Netto endring i gjeld relatert tomter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler Nettoutbetalinger ved andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld Opptak av langsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Innbetaling av EK Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekviv Kontanter og kontantekviv. periodens start Kontanter og kontantekviv. periodens slutt Rentebærende gjeld Ansvarlig lån Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Bankinnskudd, kontanter og lignende Netto rentebærende gjeld Arbeidskapital Tomter og prosjekter under arbeid Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer Gjeld relatert til tomter og prosjekter Leverandørgjeld Netto arbeidskapital Side 12

14 NOTER TIL KVARTALSREGNSKAPET REGNSKAPSPRINSIPPER BWG Homes ASA konsernet er hjemmehørende i Norge. Etter foretakets kjøp av det svenske konsernet Prevesta AB, omfatter foretakets konsernregnskap for 4. kvartal 2007 følgende foretak, alle eid 100 %: Foretak: Forretningsadresse: Morselskap: BWG Homes ASA Oslo Datterselskaper: Block Watne AS Oslo Norpartner Sp.z.o.o. Opole, Polen Hetlandhus AS *) Oslo BWG Homes AB Vetlanda, Sverige Fra Prevesta AB Vetlanda, Sverige Fra Myresjöhus AB Vetlanda, Sverige Fra Myresjö Mark AB Vetlanda, Sverige Fra SmålandsViIlan AB Vetlanda, Sverige Fra Myresjöhus AS *) Oslo Fra Myresjö Deutschland GmbH *) Tyskland Fra Nordiska Trähus AB *) Vetlanda, Sverige Fra *) Selskapene er for tiden uten aktivitet. Kvartalsregnskapet ble avlagt av styret 14. februar BEKREFTELSE FINANSIELT RAMMEVERK Kvartalsregnskapet er avlagt i samsvar med børsregler, børsforskrifter samt internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Kvartalsregnskapet er avlagt i henhold til reglene i IAS 34 Delårsrapportering. Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapet er konsistent med regnskapsprinsippene beskrevet i årsregnskapet for Denne kondenserte informasjon bør derfor leses sammen med årsregnskapet for NOTE 1 FINANSIELLE DERIVATER Konsernet har rentesikringsavtaler pålydende til sammen TNOK og TSEK Avtalene tilfredsstiller ikke vilkårene for sikringsbokføring etter IAS 39, og er regnskapsført til virkelig verdi på balansedagen. Endringer i virkelig verdi regnskapsføres over resultatet. For 4. kvartal 2007 har dette gitt en negativ resultateffekt med brutto TNOK 472, hittil i år en positiv resultateffekt på TNOK 368. NOTE 2 ESTIMATER Driftsinntektene og varekostnadene i konsernet kommer fra boligprosjekter. Driftsinntektene og varekostnadene på ikke avsluttede prosjekter påvirkes av estimater. NOTE 3 UTBYTTE Utbytte vedtatt på generalforsamlingen 18. april 2007, kr 2,50 per aksje, til sammen TNOK , ble utbetalt den 30. april Aksjene ble notert eksklusive utbytte den 19. april NOTE 4 ANTALL AKSJER Antall aksjer Emisjon I Emisjon II Antall aksjer Veid gjennomsnittlig antall aksjer i kvartalet Veid gjennomsnittlig antall aksjer i året NOTE 5 FONDSEMISJON På ekstraordinær generalforsamling 20. september 2007 ble det vedtatt en fondsemisjon ved endring av aksjens pålydende fra NOK 0,20 til NOK 1,00 med overføring av TNOK fra overkursfond til aksjekapital.. Etter dette har selskapet en aksjekapital på NOK NOTE 6 NYE STANDARDER, TILLEGG OG FORTOLKNINGER Det ble i juli 2007 utgitt utkast til en IFRIC fortolkning D21 vedr. Real Estate Sales, med høringsfrist i oktober Denne diskuterer grensedragningen for når IAS 11 Construction Contracts eller IAS 18 Revenues skal benyttes for å måle inntekter. Konsernet vil foreløpig ikke endre sine inntektsføringsprinsipper, men avventer endelig avklaring. Det vises for øvrig til omtale i prinsippnoten til årsregnskapet for Side 13

15 NOTE 7 ENDRING AV REGNSKAP ETTER ENDELIG ALLOKERING AV KJØPESUMMEN VED OPPKJØP AV PREVESTA AB Ved oppkjøpet at Prevesta AB ble det gjort en foreløpig allokering av kjøpesummen. Ved hjelp av ekstern ekspert - Deloitte Financial Advisory - er det gjennomført en uavhengig identifisering og verdsetting av immaterielle eiendeler og alle individuelle poster i den konsoliderte balanse i Prevesta per Analysen er gjort i henhold til relevante standarder i IFRS og spesielt IFRS 3 Business Combination og IAS 38 Intangible Assets. Netto eiendeler i det overtatte selskap per Innregnede Merverdier Bokførte Tall i SEK verdier verdier Goodwill Varemerke Andre immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Ordrereserve Tomter og bygg under utførelse Varelager Fordringer Kontanter og bankinnskudd Rentebærende lån og kreditter Andre kreditter og forpliktelser Netto identifiserte eiendeler og forpliktelser Merverdier ved overtakelse Betalt kontantvederlag Kontanter overtatt Netto utgående kontantstrømmer ved overtakelsen Etter denne allokering er det utarbeidet nye regnskap for 2. og 3. kvartal 2007, samt nye proforma regnskap for alle kvartaler fra 1. kvartal 2006 til og med 3. kvartal Merverdier i ordrereserve vil bli amortisert med 1/7-del per måned fra juni til desember Merverdier i tomter vil bli kostnadsført som varekost med 1/18-del per måned fra juni 2007 til november Nedenfor vises et sammendrag av endrede regnskap for 1. til 3. kvartal For ytterligere informasjon og endrede proforma regnskap vises til vår nettside Side 14

16 BWG Homes ASA Endret virkelig regnskap etter endelig allokering av merverdier ved kjøpet av Prevesta AB RESULTATREGNSKAP BWG ASA BWG ASA BWG ASA Tall i NOK KONSERN KONSERN KONSERN Driftsinntekter og driftskostnader 1K K K-2007 Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA Resultat fra tilknyttet selskap Amortisering merverdier Avskrivning på driftsmidler EBIT Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter EBT Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat RESULTATREGNSKAP BWG ASA BWG ASA BWG ASA Tall i NOK KONSERN KONSERN KONSERN Driftsinntekter og driftskostnader Per 1K-2007 Per 2K-2007 Per 3K-2007 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat EBITDA Inntekt fra tilknyttet selskap Amortisering merverdier Avskrivning på driftsmidler EBIT Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter EBT Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Tall i NOK BWG ASA BWG ASA BWG ASA Konsolidert oppstilling over KONSERN KONSERN KONSERN endringer i egenkapital 1K K K-2007 Utbetalt utbytte Netto proveny emisjoner Valutadifferanser Kvartalets resultat Sum endringer i egenkapitalen i perioden Egenkapital primo Egenkapital ultimo Side 15

17 BALANSE BWG ASA BWG ASA BWG ASA Tall i NOK KONSERN KONSERN KONSERN Eiendeler 1K K K-2007 Anleggsmidler Immaterielle driftsmidler Varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler BALANSE BWG ASA BWG ASA BWG ASA Tall i NOK KONSERN KONSERN KONSERN Egenkapital og gjeld 1K K K-2007 Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 16

18 Hovedtall proforma BWG Homes ASA konsern BWG Homes ASA inngikk 23. mars 2007 avtale med Industri Kapital AB og øvrige eiere om kjøp av 100 % av aksjene i Prevesta AB. Handelen ble gjennomført 31. mai Handelen ble finansiert med en emisjon i markedet på ca MNOK 650, en emisjon mot selgerne på ca MNOK 300 samt lånefinansiering på ca MNOK 873. Det er utarbeidet proforma resultatregnskap og balanser for alle kvartaler i regnskapsårene 2006 og 2007, som om kjøpet, emisjonene og låneopptaket skulle vært gjennomført ved inngangen til Proforma resultatregnskap gjelder virksomheten i selskapene, korrigert for proforma finanskostnader og merverdiavskrivninger. Proforma balanse inneholder konsolidert balanse for konsernet, korrigert med økt egenkapital ved emisjonene og økt ekstern finansiering. Ved oppkjøpet av Prevesta AB ble det gjort en foreløpig allokering av kjøpesummen. Ved hjelp av ekstern ekspert Deloitte Financial Advisory er det gjennomført en uavhengig allokering herunder identifisering og verdsetting av immaterielle eiendeler og alle individuelle poster i den konsoliderte balansen i Prevesta per Da amortisering av merverdier i ordrereserve er en engangspost for 2007 er dette ikke medtatt i proforma regnskapet. Dette for å få relevante sammenligningstall for 2006 og 2007, samt også for å reflektere fremtidige kostnader. RESULTATREGNSKAP BWG Homes ASA konsern Proforma Proforma Proforma Proforma Tall i NOK K K Driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Resultat fra tilknyttede selskap Avskrivninger på driftsmiddel EBIT Finansinntekter Finanskostnader EBT Skatt Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) 1,44 1,20 3,66 3,64 Utvannet resultat per aksje (NOK) 1,44 1,20 3,66 3,64 EBITDA margin 16,7 % 14,0 % 13,5 % 13,0 % EBIT margin 15,9 % 14,4 % 13,1 % 13,1 % EBT margin 13,6 % 12,6 % 10,2 % 10,6 % Periodens resultatgrad 10,2 % 8,8 % 7,4 % 7,8 % Endring driftsinntekter 3,1 % 7,0 % Endring EBIT 13,6 % 6,9 % Endring EBT 11,4 % 2,5 % Skatteprosent av EBT 25 % 31 % 27 % 26 % EGENKAPITAL Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen BWG Homes ASA konsern Proforma Proforma Proforma Proforma Tall i NOK K K Netto utbetaling av utbytte til aksjonærene Omregningsdifferanser Netto ført direkte mot egenkapitalen Periodens resultat Sum endringer i egenkapitalen i perioden Side 17

19 BALANSE BWG Homes ASA konsern Proforma Proforma Tall i NOK EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle driftsmidler Varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld BWG Homes ASA konsern Tall i NOK Proforma Proforma Rentebærende gjeld Ansvarlig lån Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Bankinnskudd, kontanter og lignende Netto rentebærende gjeld Arbeidskapital Tomter og prosjekter under arbeid Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer Gjeld relatert til tomter og prosjekter Leverandørgjeld Netto arbeidskapital Side 18

20 BWG Homes ASA Munkedamsveien 45. Postboks 1817 Vika Oslo Telefon: E-post:

1. kvartal Block watne gruppen

1. kvartal Block watne gruppen 2007 1. kvartal Block watne gruppen Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Driftsinntekter 400 millioner, 12,1 % vekst Driftsresultat 60 millioner, 20,9 % vekst Ordrereserve 971 millioner,

Detaljer

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 og foreløpig årsresultat 2005 Rapporten består av to deler: Del 1 inneholder en kort beskrivelse av Block Watne Gruppen ASA og en oversikt over konsernets

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL

RAPPORT FOR 3. KVARTAL kvartal 3 2008 BWG Homes ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2008 Driftsinntekter ned 6,5 % til NOK 655 millioner EBITDA NOK 80,5 millioner Fortsatt gode marginer: EBITDA margin 12,3 % Styrket

Detaljer

RAPPORT FOR 4. KVARTAL

RAPPORT FOR 4. KVARTAL kvartal 4 2008 BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2008 Driftsinntekter ned 22,5 % til NOK 721 millioner EBITDA NOK 69 millioner Meget krevende markedssituasjon i kvartalet Ordreinngang

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA - rapporterer sterk resultatvekst Styret i Blom er tilfreds med å kunne presentere et resultatregnskap for 2. kvartal med en omsetning på Nok 46,6 millioner, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 2. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2007

Kvartalsrapport oktober - desember 2007 Kvartalsrapport oktober - desember 2007 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 4. kvartal 2007 på MNOK 25,9 mot MNOK 42,1 i samme periode i 2006. Resultat før skatt i 2007 ble MNOK 74,0 mot

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

4. kvartal 2010. 49% Sverige 51% Norge

4. kvartal 2010. 49% Sverige 51% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Kvartalsrapport juli - september 2006

Kvartalsrapport juli - september 2006 Kvartalsrapport juli - september 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter)

Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter) Forbedret margin Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter) EBITDA: 1 6 millioner kroner (1 278 millioner kroner inkl. engangsposter) Driftsinntekter på 11,6 milliarder kroner

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer