BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer."

Transkript

1 Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ omsetning 13,8% operativ EBITDA-margin Operativ omsetning per forretningsområde (NOK millioner): NORGE 621 SVERIGE 283

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Ledelsens gjennomgang Driftsrelaterte hovedtall for konsernet 2-3 Virksomhetsområdene 4-5 Finansielle forhold 6 Ansatte og arbeidsmiljø 7 Aksjonærforhold 7 Utbytte 8 Marked og fremtidsutsikter 8 Sammendratt finansiell informasjon (IFRS) Resultatregnskap 9 Finansiell stilling (balanse) 10 Endringer i egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet Selskapsinformasjon 18 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2011 Driften i perioden*: Operative driftsinntekter NOK 913 millioner, ned 1,3 % Operativ EBITDA NOK 126 millioner, opp 13,2 % Operativ EBITDA-margin 13,8 %, opp 1,8 % prosentpoeng Ordreinngang NOK 634 millioner, ned 18,2 % Ordrereserve NOK millioner, ned 10,8 % Kontantstrøm fra driften negativ med NOK 43 millioner Netto rentebærende gjeld økt med NOK 62 millioner fra forrige kvartal Fortsatt sterk utvikling i Norge, men krevende markedssituasjon i Sverige Utbytte: Styret vil prioritere en styrking av konsernets soliditet og egenfinansieringsevne, og det foreslås derfor ikke utbytte for regnskapsåret 2011 * De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1. 1

3 LEDELSENS GJENNOMGANG RESULTATENE I PERIODEN Ledelsens gjennomgang er basert på driftsrapporteringen (operative resultattall) fra segment Norge og Sverige. I note 3 til regnskapet vises segmentinformasjonen basert på driftsrapportering, også avstemt med konsoliderte regnskapstall (IFRS). Driftsrapporteringen avviker i noen grad fra konsernets resultatregnskap (IFRS). Driftsrapporteringen fokuserer på verdiskapingen i perioden, mens konsernregnskapet etter IFRS i større grad fokuserer på levering av ferdige boliger, uavhengig av den faktiske verdiskapingen i perioden. Se også note 1. OPERASJONELLE HOVEDTALL BWG HOMES KONSERNET Tall i NOK kv kv. 10 Året 2011 Året 2010 Operative resultater Driftsinntekter Driftsresultat før avskr. og finans (EBITDA) * Driftsresultat før finans (EBIT) * EBITDA-margin 13,8 % 12,0 % 11,8 % 11,6 % * EBIT-margin 13,1 % 11,6 % 11,2 % 11,1 % * Andre hovedtall Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte * Inkluderer tilbakeføring av NOK 8,2 millioner i 1. kvartal 2010 vedrørende pensjonsforpliktelser i Block Watne AS. BWG Homes konsernet hadde i 4. kvartal 2011 operative driftsinntekter på NOK 913 millioner. Det er på linje med 4. kvartal Underliggende er det også i dette kvartalet en sterk utvikling i den norske virksomheten, mens situasjonen i den svenske virksomheten og i det svenske markedet fremdeles er mer krevende DRIFTSINNTEKTER 1K 2K 3K 4K DRIFTSRESULTAT (OPERATIV EBIT) K 2K 3K 4K

4 Kvartalets driftsresultat før avskrivninger og finans (operativ EBITDA) ble NOK 126 millioner. Det er en økning på NOK 15 millioner (13,2 %) sammenlignet med 4. kvartal Kvartalets operative EBITDA-margin ble 13,8 % mot 12,0 % for 4. kvartal i fjor. Kvartalets driftsresultat før finans (operativ EBIT) ble NOK 119 millioner som er en økning på NOK 12 millioner (11,3 %) sammenlignet med 4. kvartal Kvartalets operative EBIT-margin ble 13,1 % mot 11,6 % for 4. kvartal i fjor. ORDREINNGANG ORDRERESERVE K 2K 3K 4K 0 1K 2K 3K 4K Kvartalets ordreinngang var NOK 634 millioner mot NOK 775 millioner i 4. kvartal 2010, ned 18,2 %. Operative resultater for året 2011 Konsernet kan vise til vekst i omsetning og en god lønnsomhetsutvikling gjennom 2011 på tross av den krevende markedssituasjonen i Sverige. Omsetningen for året 2011 ble NOK millioner, en økning på NOK 290 millioner (9,1 %) i forhold til Operativ EBITDA ble på NOK 408 millioner, en økning på NOK 39 millioner (10,5 %). Årets operative EBITDA-margin ble 11,8 % mot 11,6 % for Operativ EBIT ble på NOK 386 millioner, en økning på NOK 34 millioner (9,7 %). Årets operative EBIT-margin ble 11,2 % mot 11,1 % for Ordreinngang og ordrereserve for året 2011 Ordreinngangen i 2011 ble på NOK millioner som er en reduksjon på 8,0 % i forhold til Det skyldes et betydelig lavere salg i den svenske virksomheten. Konsernets ordrereserve ved utgangen av 2011 var NOK millioner, en reduksjon på NOK 196 millioner (-10,8 %) i forhold til utgangen av Ordrereserven for konsernet viser en reduksjon på NOK 251 millioner (-13,5 %) fra 3. kvartal Den norske virksomheten har positiv utvikling i salget og vekst i ordrereserven samtidig som produksjonen øker. Lavt salg i den svenske virksomheten gjennom året påvirker også utviklingen i ordrereserven. KVARTALSVIS UTVIKLING I OMSETNING OG OPERATIV EBITDA-MARGIN K 09 1K 10 2K 10 3K 10 4K 10 1K 11 2K 11 3K 11 4K 11 15,00 % 14,00 % 13,00 % 12,00 % 11,00 % 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % 6,00 % Omsetning (MNOK) Operativ EBITDA-margin 3

5 RESULTATENE I NORGE SEGMENT NORGE Tall i NOK kv kv. 10 Året 2011 Året 2010 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader * Resultat før avskr. og finans (EBITDA) * Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) * Dekningsgrad 32,6 % 32,1 % 29,7 % 29,5 % EBITDA-margin 19,7 % 17,1 % 16,2 % 15,3 % * EBIT-margin 19,3 % 17,0 % 15,8 % 15,0 % * Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Sykefravær 7,0 % 6,0 % 6,2 % 6,2 % * Inkluderer tilbakeføring av NOK 8,2 millioner i 1. kvartal 2010 vedrørende pensjonsforpliktelser. Segment Norge omfatter virksomheten i Block Watne AS. Hetlandhus AS rapporteres under Andre enheter. Det vises til note 3 Segmentinformasjon. Trenden fra 3. kvartal er videreført. Styrket produksjonskapasitet, effektiv drift og godt salg gjennom året har gitt et solid resultat og meget sterke marginer i 4. kvartal og for året Driftsinntektene i kvartalet økte med 22,5 % sammenlignet med 4. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) ble forbedret med 41,0 % i forhold til samme periode i fjor. Tilsvarende viser operativt resultat før finans (EBIT) en forbedring på 39,0 %. Kvartalets EBITDA-margin har økt med 2,6 prosentpoeng. Sammendrag for året 2011 Driftsinntektene for året 2011 er 16,7 % bedre enn for Årets operative EBITDA viser en forbedring på 23,8 %, og operativ EBIT økte med 23,5 %. Ordreinngangen i kvartalet er 3,4 % lavere enn i 4. kvartal 2010, men viser en økning på 4,9 % for 2011 mot Ordrereserven har økt med NOK 27 millioner (3,9 %) sammenlignet med 2010, og er på et tilfredsstillende nivå. I tillegg har virksomheten 39 ferdigproduserte usolgte boliger ved utgangen av året mot 32 ved utgangen av Ved utgangen av 2011 har bemanningen økt med 64 årsverk (11,6 %) i forhold til samme periode i fjor; i hovedsak tømrere og annen produksjonsrettet bemanning. Fokusområder 2012 Fokus videre er fortsatt effektivisering i produksjonen og videre utvikling av eksisterende prosjekter og tomter, samt god innfasing av alle nyansatte. 4

6 RESULTATENE I SVERIGE SEGMENT SVERIGE Tall i NOK kv kv. 10 Året 2011 Året 2010 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 25,2 % 25,2 % 26,5 % 27,5 % EBITDA-margin 3,3 % 7,4 % 6,7 % 8,5 % EBIT-margin 2,1 % 6,7 % 5,6 % 7,6 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Sykefravær 3,1 % 3,1 % 4,7 % 3,2 % Segment Sverige omfatter virksomheten i datterselskapene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Lønnsomhetsutvikling var negativ også i 4. kvartal, i hovedsak forårsaket av svakt salg og derav lavere leveransetakt. Marginpresset er størst for Myresjöhus, mens SmålandsVillan fortsetter å levere akseptable marginer. Driftsinntektene i kvartalet ble redusert med 32,5 % sammenlignet med 4. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) var ned med 69,6 % i forhold til samme periode i fjor. Tilsvarende viser operativt resultat før finans (EBIT) en reduksjon på 78,7 %. Sammendrag for året 2011 Driftsinntektene for 2011 var ned 1,8 % sammenlignet med Operativ EBITDA viser en reduksjon på 22,6 %, og operativ EBIT var ned med 27,4 %. Ordreinngangen i kvartalet er 33,5 % lavere enn i 4. kvartal 2010, og viser også en reduksjon på 24,8 % for 2011 mot Ordrereserven ble redusert med NOK 222 millioner (- 19,9 %) sammenlignet med Virksomheten har 25 ferdigproduserte usolgte boliger inklusive visningsboliger ved utgangen av året mot 15 ved utgangen av Som følge av sviktende salg og lavere ordrereserve, er bemanningen redusert med 90 årsverk (57 faste ansatte og 33 innleide). Markedssituasjonen for boliger er fortsatt svært krevende. Kunders kjøpsprosesser er lange på grunn av restriktiv og dyrere finansiering, og lang omsetningstid i bruktmarkedet. Markedet synes nå å ha stabilisert seg. Fokusområder 2012 Fokus videre er økt salg og gjennom en rekke pågående forbedringsprogrammer å øke effektivitet og leveransekvalitet, og å redusere kostnadsnivået, samt produktutvikling innen begge varemerker. 5

7 FINANSIELLE FORHOLD KONTANTSTRØM Tall i NOK kv kv. 10 Året 2011 Året 2010 Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm i perioden Netto kontantstrøm fra driften (etter betaling av renter og skatt) i 4. kvartal var negativ med NOK 43 millioner mot positiv NOK 33,5 millioner i samme periode i 2010, en reduksjon på NOK 76,5 millioner. Reduksjonen skyldes i hovedsak utbetalinger i kvartalet knyttet til tomtekjøp med NOK 114 millioner; hvorav NOK 70 millioner er knyttet til den norske virksomheten. Den svenske virksomheten har i 4. kvartal fått tilbakebetalt skatt med totalt NOK 28 millioner. Konsernet har i 4. kvartal økt opplåningen med NOK 135 millioner og betalt avdrag på langsiktig gjeld med NOK 35 millioner. Konsernet har likvide midler med NOK 166 millioner ved utgangen av året. NETTO RENTEBÆRENDE GJELD Tall i NOK Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Rentebærende fordring (salg Gar-Bo AB) Sum bankinnskudd og kontanter Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld er økt med NOK 62 millioner fra 3. kvartal Konsernet har overholdt covenants-kravene for 4. kvartal ARBEIDSKAPITAL Tall i NOK Omløpsmidler Kortsiktig gjeld (ikke rentebærende) Netto arbeidskapital Kortsiktig prosjektfinansiering (rentebærende) Netto arbeidskapital hensyntatt prosjektfinansiering

8 ORGANISASJONEN ANTALL ANSATTE Funksjonærer* Produksjonsarbeidere, tømrere Totalt Antall ansatte i Norge* Antall ansatte i Sverige** * Inklusive konsernsjef og konsernstab (BWG Homes ASA) og ansatte i Hetlandhus AS. ** Den svenske virksomheten har i tillegg 9 innleide ansatte per 4. kvartal Disse er i hovedsak produksjonsarbeidere. Bemanningen har økt med 7 årsverk (0,7 %) fra utgangen av Økningen er i hovedsak innen produksjonsrettet bemanning i den norske virksomheten. Den svenske virksomheten har i 2011 redusert bemanningen med 57 årsverk i tillegg til 33 innleide. Ytterligere 22 ansatte og 4 innleide er meddelt oppsigelse og vil fratre i hovedsak i løpet av 1. kvartal HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Produksjonskvalitet og HMS har kontinuerlig ledelsesmessig fokus. Det ble registrert 15 ulykker som førte til fravær i 4. kvartal 2011 mot 10 ulykker i 4. kvartal Totalt i 2011 ble det registrert 59 ulykker som førte til fravær mot 41 ulykker i samme periode i Økningen i antall hendelser som har ført til fravær gjelder særlig i den norske virksomheten, og kan dels forklares med mange nyansatte i produksjonen. Typiske skader er sårskader ved bruk av spikerpistol og annet verktøy og fall fra lav høyde. Ingen av disse tilfellene har ført til alvorlige skader eller varige men. Det er iverksatt intensivert sikkerhetsopplæring med vekt på riktig bruk av verktøy og stillas for å redusere skadefrekvensen. Skader og sykefravær følges opp ledelsesmessig. I den norske virksomheten foretas det uanmeldte tilsyn på byggeplass med etterfølgende avviksbehandling og oppfølging både i lokal regi på distriktskontorene og tiltak i sentral regi. I 2011 er det foretatt 113 tilsyn med et gjennomsnitt på 1 avvik per tilsyn. I 2010 var det i gjennomsnitt 0,7 avvik per tilsyn. AKSJONÆRFORHOLD Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet aksjonærer hvorav 102 var utenlandske. De utenlandske aksjonærene eide 12,4 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 12,7 %. Konsernsjef Lars Nilsen hadde ved utgangen av kvartalet en eierandel på 16,24 % gjennom sine selskaper Lani Industrier AS og Lagulise AS. Det ble omsatt 15,7 millioner aksjer i kvartalet. 86,2 millioner aksjer er omsatt i Sluttkurs på balansedagen var NOK 9, STØRSTE AKSJONÆRER Antall aksjer Eierandel Oslo Bolig og Sparelag ,52 % Lani Industrier AS ,93 % Orkla ASA ,52 % Odin Norge ,91 % Odin Norden ,64 % Skandinaviska Enskilda Banken A/C Finnish Resident ,34 % DnB NOR SMB VPF ,34 % Storebrand Verdi ,33 % State Street Bank and Trust Co ,15 % Verdipapirfondet Handelsbanken ,14 % Sum 10 største aksjonærer ,82 % Øvrige aksjonærer ,18 % Totalt antall aksjer ,00 % 7

9 UTBYTTE I henhold til konsernets utbyttestrategi foreslår styret utbetaling av utbytte dersom det etter styrets vurdering ikke negativt påvirker BWG Homes fremtidige vekstambisjoner eller kapitalstruktur. Konsernet har ambisjoner om videre vekst. Styret er opptatt av at konsernet må ha tilstrekkelig finansiell styrke til å håndtere vekst og å gjennomføre effektivitetsforbedring og produktutvikling, også om tilgang på lånefinansiering skulle bli mer krevende. Det råder en betydelig finansiell uro internasjonalt, og det er på nåværende tidspunkt uklart hvordan utviklingen vil bli fremover. Blant annet er det knyttet usikkerhet til bankers utlån i Norge og i Sverige. Mot denne bakgrunn vil styret ikke foreslå utbetaling av utbytte for MARKEDET OG UTSIKTENE FREMOVER Den norske virksomheten har gjennom 2011 vist en sterk utvikling med godt salg, tilfredsstillende ordrereserve og meget god lønnsomhetsutvikling. Markedssituasjonen for den svenske virksomheten har vært svært krevende i 2011, og har medført betydelig redusert salg og fall i ordrereserve. Det er gjennomført en omfattende bemanningsreduksjon og iverksatt en rekke tiltak for effektivitetsforbedringer og kostnadsreduksjoner. Det underliggende behovet for nyproduserte boliger er fremdeles stort i Norge og i Sverige. Den uoversiktlige økonomiske situasjonen i Europa og mulige konsekvenser for boligmarkedet i Norge og Sverige er fortsatt bekymringsfull, men de tidligere entydige negative signalene synes nå mer nyansert. Basert på erfaringene med bolånetaket i Sverige, er det knyttet usikkerhet til hvordan de nylig økte egenkapitalkrav for boliglån i Norge vil innvirke på etterspørselen etter boliger. Det er styrets oppfatning at myndighetene heller burde stimulere til økt boligbygging og derved en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel enn å begrense lånemulighetene for kunder som i utgangspunktet har betalingsevne. Virksomhetenes ledelse arbeider kontinuerlig med kostnadsnivå, lønnsomhetsutvikling, effektivitetsforbedringer og utvikling av nye produkter. Markedssituasjonen følges nøye for å kunne tilpasse produksjonskapasitet, produktportefølje og prosjektutvikling til de rådende forhold. Oslo, 13. februar 2012 Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA Eva Eriksson Harald Walther Hege Bømark Espen E. Wiik styreleder nestleder Tore Morten Randen Ørjan Reinholdsson Magne Staalstrøm Lars Nilsen Konsernsjef 8

10 SAMMENDRATT FINANSIELL INFORMASJON (IFRS) BWG HOMES ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP Tall i NOK Note 4. kv kv. 10 Året 2011 Året 2010 Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Resultat før finans (EBIT) Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader Endringer markedsverdi finansielle instrumenter Valutakurseffekter Andre finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) 0,81 0,76 1,62 1,81 Utvannet resultat per aksje (NOK) 0,81 0,76 1,62 1,81 EBITDA-margin 14,1 % 13,0 % 10,4 % 9,5 % EBIT-margin 13,5 % 12,6 % 9,7 % 8,9 % INNREGNEDE INNTEKTER OG KOSTNADER (totalresultat) Tall i NOK Note 4. kv kv. 10 Året 2011 Året 2010 Endring i virkelig verdi rentesikring Utsatt skatt knyttet til virkelig verdi rentesikring Periodens resultat (fra resultatregnskapet) Omregningseffekter i konsolideringen Sum innregnede inntekter og kostnader (totalresultat)

11 FINANSIELL STILLING (BALANSE) Tall i NOK Note Eiendeler Goodwill Varemerker Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle driftsmidler Fysiske driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse Varebeholdninger Tomter Sum beholdninger Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning garantiforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld tomteakkvisisjon Forskudd fra kunder Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser UTVALGTE HOVEDTALL I BALANSEN Tall i NOK Arbeidskapital (beholdninger og fordringer annen kortsiktig gjeld) Netto rentebærende gjeld (langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld likvide midler) Egenkapitalandel (sum egenkapital/sum eiendeler) 37,2 % 36,3 % 39,8 % 10

12 ENDRINGER I EGENKAPITAL Tall i NOK Note Aksjekapital Overkursfond * Sikringsreserve Valutaomregning Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Resultat 1. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Resultat 2. kvartal Balanse per Kapitalnedsettelse overkursfond* Omregningseffekt i konsolideringen Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Resultat 4. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Resultat 1. kvartal Balanse per Utbytte Omregningseffekt i konsolideringen Resultat 2. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 4. kvartal Balanse per * Overkursfondet ble i ordinær generalforsamling avholdt 27. mai 2010, besluttet nedsatt med NOK 1 milliard med overføring til annen innskutt egenkapital. Nedsettelsen ble bokført i august

13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i NOK kv kv. 10 Året 2011 Året 2010 Kontantstrøm fra drift før endring i arbeidskapital (EBITDA) Endring i beholdninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Tomtekjøp Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto endring arbeidskapitalposter Betalte renter netto Betalt skatt Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger fra salg av varige driftsmidler Innbetalinger fra salg av aksjer (Gar-Bo AB) Netto kontantstrøm fra tilknyttede selskaper Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Opptrekk ny langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvide midler Likvide midler ved start av perioden Likvide midler ved periodens utgang

14 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 OM KONSERNET OG KONSERNREGNSKAPET Konsernet BWG Homes ASA er hjemmehørende i Norge og er notert på Oslo Børs. Foretakets konsernregnskap omfatter BWG Homes ASA med tilhørende datterselskaper samt konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Konsernet besto ved utgangen av kvartalet av de samme legale enheter som inngikk i konsernet ved siste årsskifte. Fastsettelse av kvartalsrapporten Denne kvartalsrapporten ble fastsatt av selskapets styre den 13. februar Kvartalsrapporten er ikke revidert. IFRS anvendt ved utarbeidelse av finansiell informasjon Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i tråd med reglene i IAS 34 Delårsrapportering. IAS 34 fastslår at delårsrapporteringen primært skal være en oppdatering om nye forhold etter sist avlagte årsrapport, og derfor bør denne delårsrapporten sees i sammenheng med siste årsrapport (2010). Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene anvendt ved utarbeidelsen av rapporten er konsistent med regnskapsprinsippene beskrevet i selskapets årsregnskap for NOTE 2 ESTIMATER En vesentlig del av konsernets virksomhet består av prosjekter innen boligbygging. Hovedsakelig inntektsføres prosjektene når levering har skjedd og de finansielle resultatene for prosjektet er kjente. Likevel innebærer regnskapsføringen i noen grad bruk av estimater knyttet til verdien av prosjektene osv. Andre poster i regnskapet hvor estimater er viktige for regnskapsføringen, er pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader, bokførte verdier av goodwill og andre merverdier, regnskapsføring av finansielle instrumenter og regnskapsføring av skatter. En grundigere gjennomgang av bruken av estimater i regnskapsførselen er gitt i årsregnskapet for

15 NOTE 3 SEGMENTINFORMASJON Definisjon av segmenter Virksomheten i BWG Homes består av to segmenter; segment Norge og segment Sverige. I segment Norge består virksomheten av Block Watne. I segment Sverige består virksomheten av Myresjöhus og SmålandsVillan. Begge segmenter produserer og markedsfører i hovedsak boliger til forbruker. De to segmentene fremstår likevel som forskjellige med adskilt organisasjon og ledelse, ulik risiko og avkastningsnivå. De to segmentene følges derfor opp separat i konsernet. Enheter som ikke kvalifiserer for å rapporteres som egne segmenter, er presentert samlet og omtales som Andre enheter. Her inngår også Hetlandhus som ble relansert i 2009 og selger boliger i det norske markedet basert på moduler produsert i SmålandsVillans fabrikker i Sverige. Regnskapsprinsipper for segmentrapportering Til grunn for segmentrapporteringen ligger den operative ledelsesrapporteringen som utarbeides fra enhetene. Regnskapsprinsippene anvendt i denne rapporteringen er for segment Sverige i tråd med IFRS, og tallene for segment Sverige inngår direkte i konsolideringen. For segment Norge er det avvik mellom den operative rapporteringen og IFRS reglene i forhold til inntektsføring på prosjekter. For ledelsen er det viktig å følge også resultatutviklingen i pågående prosjekter, og i den operative rapporteringen måles dette ved å bruke prinsippene for løpende avregning (tilvirkningskontrakter). Under dette prinsippet regnskapsføres estimert opptjent fortjeneste i prosjektene basert på fullførelsesgrad. Det inntektsføres kun på boliger hvor bindende salgskontrakt foreligger. Fullføringsgrad er lik påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Salgsgrad defineres som antall solgt i prosent av total forventet salg. Inntektsføringen er lik forventet total inntekt x salgsgrad x fullføringsgrad. Tilsvarende er bokført resultat lik forventet sluttresultat x salgsgrad x fullføringsgrad. Regnskapsprinsippene anvendt for segmentrapporteringen er i tråd med de prinsippene som ble anvendt ved utarbeidelse av årsregnskapet for Det er ingen transaksjoner mellom segmentene av betydning for rapporteringen. 14

16 SEGMENTINFORMASJON Tall i NOK kv kv. 10 Året 2011 Året 2010 RESULTATPOSTER Driftsinntekter Norge Sverige Øvrige enheter Elimineringer Driftsinntekter segment /-Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Driftsinntekter i konsernregnskapet EBITDA Norge Sverige Øvrige enheter Elimineringer EBITDA segment /-Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBITDA i konsernregnskapet EBIT Norge Sverige Øvrige enheter Elimineringer EBIT segment /-Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBIT i konsernregnskapet EBT Norge Sverige Øvrige enheter Elimineringer EBT segment /-Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBT i konsernregnskapet BALANSEPOSTER Sum eiendeler Norge Sverige Øvrige enheter /-Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Elimineringer Sum eiendeler i konsernets balanse Sum gjeld og forpliktelser Norge Sverige Øvrige enheter /-Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Elimineringer Sum gjeld og forpliktelser i konsernets balanse

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF ÅRSRAPPORT 2010 NOK 2 985 millioner i omsetning 23% vekst i ordrereserve

Detaljer

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE.

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE. 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT EBITDA MARGIN 2008 11,6% Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF Omsetning per PEr ForRetningsområde

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013. ÅRSRAPPORT 2013 Ordreinngang NOK millioner 3 941 Operativ omsetning NOK millioner 3 926 Operativ EBITDA-margin Prosent 11,7 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 210 Block Watne

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer