Lokalavisa. Glefsende vaktbikkje eller logrende lokalpatriot? tema. «Vi setter fingeren på det som ikke fungerer»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalavisa. Glefsende vaktbikkje eller logrende lokalpatriot? tema. «Vi setter fingeren på det som ikke fungerer»"

Transkript

1 Lokalavisa Bilag til Kommunal Rapport nr 7/08 tema Glefsende vaktbikkje eller logrende lokalpatriot? «Vi setter fingeren på det som ikke fungerer» Jon Cato Landsverk, journalist i Tønsbergs Blad Foto: Ole Morten Melgård

2 2 tema Lokalavisa I mange lokal- og regionaviser ser lokalpatriotisme ut til å vere den rådande ideologien. Dette er problematisk, fordi det ofte kolliderer med klassiske journalistiske ideal om å vere kritisk og uavhengig. Lokalsamfunnsoppdraget LANDSLAGET FOR LOKALAVISER har slagordet «lim og lupe». Det oppsumerer presist den delte målsetjinga i dei fleste norske lokal- og regionavisene. Spørsmålet er om avisene faktisk fungerer slik. I festtalane om samfunnsoppdraget m.a. når ein skal forsvare pressestøtte og grunngi sin eksistensrett er det «lupe»- funksjonen som blir framheva. Avisene trengst som lokalkjende vaktbikkjer som kan halde styringskåte lokalpolitikarar og geskjeftige næringslivsfolk i øyrene, blir det hevda. Men redaktørane veit godt at «lim»- funksjonen også er svært viktig for lesarane. Lokalavisa er den viktigaste arenaen for det lokale ordskiftet, det er her nesten kven som helst slepp til med lesarinnlegg, her er bilete og omtale av fødde, døde og åremålsjubilantar, her er rikt illustrerte referat frå vellykka revyar, konsertar og idrettsarrangement. Det er her folk finn sakene om sitt eige nærmiljø, det er her den lokale identiteten blir dyrka og framheva. Kva så? Er det eit problem at lokalavisene er patriotiske og prega av dei nære ting? Dei svenske medieforskarane Gunnar Nygren og Lars Nord meiner det. I ei oppsummering etter valkampen i Sverige hausten 2006 hevdar dei at lokalavisene der «drikk te med makta», og at det journalistiske truverdet står i fare når lokalavisa blir eit organ for staden. Den snille lokaljournalistikken er dårleg rusta til å svare på dei vanskelege spørsmåla, hevdar dei, og dei kallar slik avisdrift ikkje mindre enn eit forræderi mot det lokale demokratiet. NYGREN OG NORD brukar sterke ord, men dei har eit poeng som er verd å diskutere: Også i mange norske lokalsamfunn er det tette band mellom makta og lokalavisredaksjonane. Redaktørar, journalistar, politikarar, kommunetoppar og næringslivstoppar kjenner kvarandre godt. Ein ser og snakkar med kvarandre fleire gonger i veka, ein er saman på dugnadar, foreldrefestar og korøvingar, og ein er kanskje medlem i same Rotary-klubb. Det blir forventa at avisa skal støtte opp om det som skjer i bygda eller byen, og terskelen er låg for å gi avisa kjeft for det som blir oppfatta som kritiske oppslag, særleg om lokalt næringsliv og kulturliv. Ein må ha brei kontaktflate og gode sosiale antenner for å drive lokalavis i Norge. Men sterk ryggrad og tjukk hud trengst også, og spørsmålet er om norske lokalaviser er for forsiktige og redde for å trakke folk på tærne. Eller sagt på ein annan måte: Finn redaktørane i dagens region- og lokalaviser den rette balansegangen mellom limstoff og lupestoff? Brukar dei for mykje ressursar og spalteplass på amatørrevyar og butikkopningar og for lite på å sjekke det som står med lita skrift i kommunale sakspapir og å lese mellom linjene i bedriftene sine årsmeldingar? LOKAL- OG REGIONAVISENE spelar ei viktig rolle i lokaldemokratiet som talerør for sitt lokalsamfunn eller distrikt. Men også i dei små avisene må redaktørane heve blikket og vere opne for andre måtar å sjå sakene på enn den nærsynt lokalpatriotiske. Det bør vere skilnad i dekkinga av viktige og mindre viktige saker, og avisa skal av og ta rolla som djevelens advokat med tilhøyrande ekle spørsmål. Dette er den viktigaste delen av lokalsamfunnsoppdraget. Det lov å vere patriot, men dei journalistiske ideala om kritisk, uavhengig journalistikk bør vere overordna, uansett opplagstal og dekningsområde. Gjestekommentaren: Torgeir Dimmen er høgskulelektor i mediefag ved Høgskulen i Volda

3 4 tema Lokalavisa intro Nyhetsredaktør Håkon Borud og ansvarlig redaktør Sigmund Kydland vil ikke at politikerne skal sette dagsorden. De vil skrive om det leserne er opptatt av. Kampen om dagsordenen LOKALAVISA ER VIKTIG for hvordan folk oppfatter lokalsamfunnet sitt. Derfor vil politikere gjerne sette dagsordenen for avisa. Omtale av positive resultater og nye planer som kan spre optimisme, står øverst på ønskelista. Refleksjon og opplysning er også noe politikerne mener avisa bør bidra til. Men redaksjonene vil ikke ha noen innblanding i den redaksjonelle linje, og helst vil de lage artikler om temaer og hendelser folk er opptatt av. Journalistene vil også avsløre maktmisbruk og kritikkverdige forhold, og de vil gjøre det på en lettlest og interessevekkende måte. Da er det klart at det ofte oppstår uenighet om enkeltsaker og prioriteringer av avisas spalteplass. I Tønsberg er ikke redaksjonen i Tønsbergs Blad og politikere enige om hvordan avisa bør være. Politikerne kaller avisa «tabloid», og det er ikke ment som et kompliment. Avisfolket holder på sin rett til å være undersøkende og kritisk, samt lage titler og vinklinger som er leservennlige. Namdalsavisa i Namsos var tidligere en Ap-avis. Bindingen til partiet er ikke der lenger, men er partiavisa død? Og hvis ja, betyr det at avisa ikke lenger tar partipolitiske standpunkt? Noen mener at lokalpatriotismen er lokalavisenes nye ideologi. Å forsvare lokalsamfunnet mot storsamfunnet, er viktig. Men vår rundspørring til landets ordførere tyder på at forholdet mellom journalister og politikere er ganske greit de fleste steder. Likevel blir det konflikter av og til, og mange kan nok kjenne seg igjen i konflikten i Tønsberg. Redaktør Terje Granerud i Eidsvoll Ullensaker Blad har tidligere vært stortingsrepresentant og ordfører. Han mener det ikke er nødvendig at journalist og politikere har et godt forhold. Men et korrekt forhold må man ha, og det innebærer kanskje litt avstand? Tone Holmquist, kommunalrapport.no LOKALPOLITIKERNE ER FRUS- TRERTE over Tønsbergs Blad. Den én gang så ansvarlige Høyre-avisa er blitt tabloid, ikke bare i format, men også i innhold, synes politikerne. Et lokalt mini-vg som skal være kritiske for enhver pris. Arbeidsmetodene er også blitt mer pågående. Ordfører Per Arne Olsen (Frp) synes det blir vanskelig å holde innledende og forberedende arbeidsmøter uten at en journalist står der med offentlighetsloven i hånda og skal inn. Da spør gjerne Olsen journalisten: Hvis du skal inn her, kan jeg være med på redaksjonsmøtene deres? Og det får han selvfølgelig ikke. Kortkikkingen går stort sett bare én vei, og lokalavisa insisterer på sette dagsordenen. DEN NYE, TABLOIDE REDAKTØREN har todagers skjeggstubb og et bredt smil. At politikerne i byen synes avisa er blitt for kritisk og negativ, tar han som et kompliment. Når vaktbikkja biter TØNSBERG: Tønsbergs Blad er ikke hva den var. Vaktbikkja biter politikerne, og det liker de dårlig. Det har skjedd et markant skifte. De fikk en redaktør med tabloidbakgrunn. Det har ført til mer overskriftsjournalistikk og dramatisering. Det nyhetsmessige er i forgrunnen. Stillingen som politisk redaktør er fjernet, og de innsiktsfulle analysene og kommentarene er borte, sier varaordfører Petter Berg (H). Han vil ikke tilbake til 70-tallet, da avisa stilte på alle partimøtene og oppfordret folk til å stemme Høyre på valgdagen. Men han ønsker seg mer politiske vurderinger av det politiske stoffet, i stedet for rene nyhetsvurderinger. Jeg ringte for eksempel og tipset avisa om et spennende ledervalg i Vestfold KS. Det sto mellom meg fra borgerlig side og Horten-ordfører Nils Henning Hontvedt fra Arbeiderpartiet. Horntvedt vant med én stemmes overvekt, men det kom ikke én linje i avisa. De synes kanskje ikke KS er viktig, sier varaordføreren. Mannen bak de innsiktsfulle analysene som alle politikerne savner, Dag N. Kristoffersen, er nå høyskolelektor ved journaliststudiet i Bodø. Han ser at hans gamle avis er blitt mer personfokusert, og at den meningsbærende journalistikken blir mer tilfeldig behandlet. Tønsbergs Blad er en tydelig aktør i enkelte saker. Det var den i min tid også, men ikke like personfokusert, sier Kristoffersen. Pressens Faglige utvalg (PFU) fikk 314 innsendte klager i I 1989 var tallet 124

4 tema Lokalavisa 5 Noe annet ville vært skuffende, ler Sigmund Kydland. Han leder oss inn i mediehusets moderne lokaler, med lys, luft og åpne løsninger. Bygget ligger ved sjøen, og kantina har byens beste utsikt. Ingen har eget kontor. Selv sjefen selv sitter på «desken» med medarbeiderne rundt seg. Mediehuset lager altså ikke bare avis, men også TV. Det har selvfølgelig også en aktiv nettside. Nedslagsfeltet er Tønsberg og omliggende kommuner. Tønsbergs Blad er eneste dagsavis i byen. Utgiver er Edda Vestfold. En ny gratisavis har begynt å bevege seg inn på markedet, men uten å true Tønsbergs Blad, som må sies å ha tilnærmet monopol i byen. Et alternativ for politikere som ønsker å ytre seg i en annen kanal, er NRK Vestfold, som har hovedkontor i byen. Politikerne sier de setter stor pris på å få debattere på radioen, men det er Tønsbergs Blad som er deres viktigste kanal ut til befolkningen. Førstesideoppslaget den dagen vi besøker avisa, handler om at banning i ungdomsskolen kan føre til utvisning. Elevene tror utvisning virker mot sin hensikt, og overskriften er «Kan banne seg til fridager». Avisa har også en artikkel om at lokalbefolkningen på Teie ikke er glade for det nye planlagte kjøpesenteret. Før kveldens bystyremøte er Høyres forslag til utsettelse av saken om skjenkereglene, hovedsak. På side 15 mener en overlege på sykehuset at vaksine mot livmorhalskreft bør innføres i et nasjonalt vaksinasjonsprogram, og på sportssiden kan man blant annet lese at Tønsberg Fotballklubbs Stian Nikodemussen er tilbake i byen. En lysløype er åpnet i Hof, og i spalten «Dagens navn» er turen kommet til 94- årige Nancy Graf fra Tønsberg, som spiller bridge tre ganger i uken. Hva savner du i din kommune, lyder ett av spørsmålene. Absolutt ingenting, svarer fru Graf. Jeg er veldig tilfreds med alt og alt som skjer. VI ER KRITISKE TIL MAKTA, men er likevel en positiv kraft for byen. Vi er politisk løsrevet og slår alle veier, sier redaktør Kydland. Han understreker at avisa selvfølgelig har mye vanlig lokalstoff, og at de jakter på gla sakene. Men i den kommunalpolitiske dekningen er det slutt på pliktlø- Vi er mer personfokuserte, metodiske og systematiske. Vi henger på lenger, og det har nok forbauset mange av politikerne Håkon Borud, nyhetsredaktør i Tønsberg Blad Pressestøtten ble etablert i 1969 for å sikre en differensiert presse

5 6 tema Lokalavisa Tønsbergs Blad og Tønsberg Journalist Jon Cato Landsverk har avslørt saker om ukultur i kommunen. Saken om Tønsberg Parkering ga ham og kollega Kristin Monstad Lund et SKUP-diplom. Tønsberg kommune i Vestfold har ca innbyggere. Tønsbergs Blad dekker også 8 andre kommuner med rundt innbyggere. Mange av disse har egne småaviser. Ett lokalkontor, i Holmestrand. Tønsbergs Blad har hovedkontor i Tønsberg. Avisa har om lag i opplag, og lesere Avisa er eid av Edda Media AS. Jeg savner gla sakene Per Arne Olsen, Frp, ordfører i Tønsberg pene. Ansvaret for det politiske stoffet er spredd på flere og stillingen som politisk redaktør fjernet. Rydland og nyhetsredaktør Håkon Borud tror dette er sårest for Høyre, som tradisjonelt har hatt størst forventninger til avisa. De er ikke vant til at vi spør hvem har interesse av dette, når de ringer inn et tips, sier Borud. Men det gjør avisa, og hvis svaret er «veldig få», blir det ikke prioritert. Er dere blitt Tønsbergs lille VG? Nei, men vi er mer personfokuserte, metodiske og systematiske. Vi henger på lenger, og det tror jeg nok har forbauset mange av politikerne, sier Borud. Ett av resultatene av denne systematikken, er at journalistene Jon Cato Landsverk og Kristin Monstad Lund fikk diplom fra SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse for sine avsløringer av ukultur i det kommunale selskapet Tønsberg Parkering. Diplomet henger høyt blant journalister. Den prisbelønte saken dreide seg om smøring, private firmaer med oppdrag for kommunen som gjorde gratisjobber for kommunalt ansatte, samt brudd på anbudsregler. Styret, bestående av politikere, måtte gå. Daværende styreleder er ordfører Olsens bror, og han bestemte seg for å stå over en periode i politikken. Saken fikk altså konsekvenser. Nesten samtidig hadde journalist Landmark og Tønsbergs Blad en artikkel om kommunelegen som drev med nakenterapi på pasientene sine også dette en avsløring som stilte kommunen i et dårlig lys. NÅR LOKALAVISA DRIVER undersøkende journalistikk, er det gjerne kommunen og det offentlige som blir utsatt for granskingen. Kildene er tilgjengelige, og offentlighetsloven gjør det lett å få tilgang til møter og dokumenter, sier medieforsker Johan Roppen ved Høgskolen i Volda. Han påpeker at lokalavisa sjeldnere tar for seg det private næringsliv eller store annonsører. Å granske kommunen får ingen økonomiske konsekvenser for avisa. Likevel er det ikke mange lokalaviser som gjør som Tønsbergs Blad, og driver undersøkende journalistikk som resulterer i SKUP-priser. Mange lokalaviser nøyer seg med å informere om hva som skjer. De lar også politikerne sette dagsordenen, ved å følge det de gjør og sier, påpeker Roppen. Etter Terra-skandalen og vannverkssaken på Romerike har lokalavisene fått hard medfart av pressekolleger. Terrasaken startet i Finansavisen, etter at en økonomijournalist hadde lest et kommunestyrereferat i Rana Blad. Romerikes Blad hadde fått de sammen tipsene som Aftenposten om grumset på vannverket, men klarte ikke å gå videre med dem. Lokalavisene har sovet i timen, sier medieprofessor Sigurd Høst, mens forfatter og journalist Ingar Sletten Kolloen mener lokalavisene bare driver med kos og revypremierer. Bård Michalsen er ansvarlig redaktør i Mediehuset Harstad Tidende og har i åtte år ledet et videreutdanningskurs for journalister på Institutt for Journalistikk. Kurset handler om god kommunaljour- Norsk Journalistlag (NJ) organiserer nesten alle journalister og har medlemmer

6 tema Lokalavisa 7 Journalist og ordfører i maktens korridorer. Jon Cato Landsverk og ordfører Per Arne Olsen (Frp) snakker sammen jevnlig, som her etter bystyremøtet. nalistikk. Han mener kritikken mot lokalavisene er urettferdig. Det er viktig å huske at lokalavisa fyller mange funksjoner. Den skal også være limet i lokalsamfunnet og bringe et vell av stoff som verken er kontroversielt eller kritisk. Avisa skal følge folk fra vugge til grav. Slikt stoff er viktig og bør ikke møtes med Oslo-urban arroganse, mener Michalsen. TRO DET ELLER EI det er noe som går bra i denne byen også. Men det skulle du ikke tro når du leser avisa. Jeg savner gla - sakene, sier ordfører Per Arne Olsen. Han mener Tønsbergs Blad for eksempel kunne fulgt tilblivelsen av en lokal teaterproduksjon over tid og ikke bare dukke opp på premieren og slakte den. Han mener dessuten at de prisbelønte, undersøkende artiklene ofte bærer preg av kampanjejournalistikk, og at avisa definitivt kunne vært mer lokalpatriotisk. Journalist Jon Cato Landsverk har dekket politikken i kommunen i en årrekke og driver undersøkende journalistikk. Han mener Tønsbergs Blad tar samfunnsoppdraget på alvor og jobber for at byen skal bli bedre. Vi setter fingeren på det som ikke fungerer, slik at det skal bli bedre, sier han. Han mener kommunens folk burde taklet avisens avsløringer på en annen måte. Vi gjorde dem jo en tjeneste og avslørte gjennom grundig arbeid en ukultur som ikke kunne fortsette. Landsverk synes det er bekymringsfullt at deler av både administrasjonen og den politiske ledelsen gir uttrykk for at Tønsbergs Blad etter avsløringer og kritisk journalistikk er blitt tabloidisert. Norsk Redaktørforening (NR) organiserer redaktørene og har 755 medlemmer.

7 8 tema Lokalavisa «Høyre sjangler i skjenkepolitikken». Varaordfører Petter Berg (H) mener slike overskrifter er laget for å latterligg jøre politikerne. Men han har ikke problemer med å jobbe mot politikerne etter sakene han har vært med på å avsløre. Politikerne har sin spesielle agenda. De lever med konflikt og uenighet og er, med enkelte unntak, greie å forholde seg til. Men på grunn av strukturen i Tønsberg kommune, med kommunale aksjeselskaper, konkurranseutsatte virksomheter, tonivåmodell og bratte maktpyramider, mangler politikerne innsikt i hva som foregår i deler av organisasjonen. De er prisgitt administrasjonens anbefalinger, mener han. Når det oppstår ukultur, og den ikke blir avdekket og påtalt internt, kan dette være resultat av manglende vilje hos dem som vet og manglende innsikt hos dem som holdes utenfor, sier Landsverk. Bystyremøtet er også en møteplass for politikere og journalister. Redaktør Sigmund Kydland er innom bystyret så ofte han kan, men det er Jon Cato Landsverk som dekker politikken i Tønsberg. KrFs Øyvind Oppgård prøver å plante en sak hos journalisten, mens Per Rosenblad Brun (Frp) heiser på seg jakka. BÅDE JOURNALISTER OG POLITIKERE er klar over avisas motsetningsfylte roller som den byggende patrioten og den kritiske vaktbikkja. Lokalavisa er viktig for stedets identitet og kultur, og derfor kjempes det om å sette dagsordenen for avisa. Dette viser masteroppgaven «Lim og lupe i lokalsamfunnet» av Birgit Røe Mathisen, som blant annet har studert fire utvalgte lokalaviser. Elitekildene i politikk og næringsliv mener alle at lokalavisa har stor betydning for holdningene til samfunnet, og at avisa bør bidra til samfunnsbygging. Journalistene møter store forventninger fra lokalsamfunnet om å være til stede på alt som skjer, fra basarer til skirenn. Politikerne ønsker mer tilstedeværelse på åpne politiske møter. Men de ønsker fokus på saker personfokusering er stort sett et skjellsord blant politikerne. Heller ikke Tønsberg-politikerne liker personfokusering. Varaordfører Petter Berg (H) liker for eksempel ikke et oppslag om at Høyre vil utsette saken om skjenkereglement, med tittelen: «Høyre sjangler i skjenkepolitikken» og ledsaget av bilde av Berg. Vi ansvarliggjør personer, ikke partier. Derfor har vi bilde av varaordføreren, sier redaktør Kydland. Berg synes oppslaget illustrer godt det han mener er den nye, tabloide linjen i Tønsbergs Blad. Jeg ble litt oppgitt da jeg så det. Men det er typisk. Kan man få latterliggjort noen, så gjør man det. Saken er helt grei. Jeg har et godt forhold til journalisten som skrev den. Det er nok desken eller redaktørene som har laget overskriften, tror Berg. Selv synes han at «Høyre tar skjenkedebatten på alvor» hadde vært en bedre overskift. For det handler om at partiet vil utsette saken om skjenkebestemmelsene for å ha en bred gjennomgang. At lokalpolitikere og journalister ser helt forskjellig på hva som er en god sak, viser en undersøkelse laget av forsker Jan Inge Sørbø ved Høgskulen i Volda. Han lot redaktører og ordførere sakse fra avisene det de mente var gode kommunalpolitiske saker. Utvalgene ble helt ulike. Mens redaktørene plukket saker som satte kritisk søkelys på den kommunale virksomheten, hadde ordførerbunken artikler med overskrifter som: «Her er det godt å bo» og «Kommunen rydder opp». Harstad Tidendes redaktør og kursleder Bård Michalsen mener politikere som vil «samarbeide» med avisa, har misforstått. Bilder som vi ror i samme båt og vi må spille på lag, er naive. Noen ganger ror vi samme retning, men lokalpolitikere som ønsker at avisa skal være lokalsamfunnets ensidige, patriotiske talerør, har ikke skjønt pressens rolle. Avisa har også som oppgave å undersøke kritisk hva som skjer i kommunene og skal trekke fram det negative og kontroversielle, påpeker Michalsen. HVIS TØNSBERGS BLAD er mislikt av posisjonen, da bør vel opposisjonen være fornøyd? KrF-politiker Øyvind Oppegård er begeistret. Tønsbergs Blad har i mange år vært en tradisjonell Høyre-avis. De siste to åra A-pressen Lokale Medier (ALM) eier flest lokalmedier, hele 52 heleide og 9 deleide.

8 tema Lokalavisa 9 Ordfører + lokalavis = sant Hele 96 prosent av ordførerne i Kommunal Rapports rundspørring mener de har et godt forhold til lokalavisa. Nesten 80 prosent synes stoffet er balansert eller positivt vinklet. Tabloide vinklinger i et lite lokalmiljø skaper frustrasjoner, og dette stiller større krav til den redaksjonelle etikk Olav Sannes Vika (SV) har det skjedd en endring. De holder bystyret i ørene og tar tak i saker som de går grundig inn i. De avslører ukultur i byen. Det er KrF fornøyd med, sier han. SV-politiker Olav Sannes Vika er enig i at avsløringer er bra, men er likevel ikke fornøyd med avisas tøffere redaksjonelle linje. Tabloide vinklinger i et lite lokalmiljø skaper frustrasjoner, og dette stiller større krav til den redaksjonelle etikk. Der synes jeg ikke de er flinke nok. Vika synes også det er vanskelig å kritisere avisa. Da får man sitt pass påskrevet. Han er spesielt kritisk til avisas nettdebatter, hvor han mener til dels sjikanerende påstander kommer på. Redaktør Kydland og nyhetsredaktør Borud innrømmer at de også refser opposisjonen. Opposisjonen her i byen er kraftløs. De står ikke sammen og trøkker på. De er en del av makta, sier Kydland. Ja, det er kjedelig for byen. Vi hadde trengt en skikkelig opposisjon, sier Borud. Opposisjonen, det er vel oss det da, Håkon, ler Kydland. Tone Holmquist, Ole Morten Melgård, foto VI HAR STILT landets 430 ordførere fem spørsmål om deres forhold til lokalavisa, og 193 har svart. Vi mangler en del svar fra de største og mellomstore kommunene, så en representativ undersøkelse er dette ikke. Men den gir en pekepinn om forholdet mellom lokalpolitikerne og lokalavisa. Hele 96 prosent vil altså karakterisere sitt forhold til lokalavisa som «godt» eller «middels godt». Ordfører Rolf Steffensen (Ap) i Hammarøy har denne bemerkningen: «I Hamarøy er både Lokalavisa Nordsalten og regionavisen Avisa Nordland svært viktige. Kontakten mellom ordfører og avisenes redaksjoner er i begge tilfeller svært god, preget av tillit og tilg jengelighet.» Ordfører Hans Seierstad (Sp) på Østre Toten skriver: «Det er viktig å etablere kontakt mot dem som viser tillit og du kan stole på.» På spørsmål om hvordan ordføreren opplever lokalavisas vinkling av politiske saker, svarer 31 prosent «positivt» og 46 prosent «balansert». 23 prosent mener lokalavisa vinkler sakene «litt negativt». «De skal hele tiden ta kommunen», skriver ordfører Thore Vestby (H) i Frogn. Ordføre Tønnes Seland (Bygdeliste) i Audnedal skriver: «Kan ikke alltid skjønne hvor de vil hen, men har slått meg til ro med at det viktigste er å lage stoff som selger aviser.» Ordfører Arne Vinje (SV) i Vinje liker kritikk: «Lokalavisa vår er i høg grad kritisk og det er bra! Avisa har teki eit klårt distriktspolitisk standpunkt og støttar godt opp om politiske initiativ i den retningen. Samstundes er avisa kritisk til lokalpolitiske utspel på kostnad av regionale fellesinteresser.» På spørsmål om redaksjonene følger opp tips, svar hele 69 prosent svarer at det skjer «ganske ofte». Ordfører Ole Tom Guse (KrF) i Forsand er veldig fornøyd. «Mitt inntrykk av representanter for lokalavisen er at det er mulig å styre når det går på hva som publiseres eller ikke. Åpen kommunikasjon om hva som bør ut i avisen, har ved flere anledninger g jort av vi har sluppet å lukke møter. Journalisten får dermed førstehåndsinformasjon og kan lage en bedre artikkel når nyheten kan publiseres.» At lokalavisa anses som viktigste kanal ut til innbyggerne, er det liten tvil om. 82 prosent svarer bekreftende på dette. Noen få oppgir egen nettside som viktigste kommunikasjonskanal, mens regionavisene og NRKs distriktskontorer blir sett på som supplementer. Over 60 prosent mener lokalavisa er lokalpatriotisk. Stryn-ordfører Nils Petter Støyva (Ap) skriver for eksempel: «Lokalavisa blir av og til litt for patriotisk i forhold til egen kommune. Av og til kunne avisa brukt litt mer tid på å sette seg inn i lokale saker før det blir gitt kommentarer. Til tross for dette er samarbeidet med lokalavisa svært bra.» Ordfører Jan Harald Jansen (Ap) i Berg mener avisa er mest på innbyggernes side. «Den er i noen tilfeller noe leservennlig når kommunene i regionen må kutte tilbudene grunnet dårlige rammebetingelser», skriver han. SKUP-konferansen (Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse) samler flest journalister årlig med foredrag og priser

9 10 tema Lokalavisa profilen: Pressemann og politiker Journalist Eivind Kvam til har fulgt lokalpolitikken i Namsos i en årrekke. Nå skal kommuneplanens arealdel rulleres, og Stig Fredriksen (Ap), Marit E. Haukø (Ap) og verneforkjemper Stein E. Jørgensen er alle opptatt av å verne bymarka som friluftsområde. Foto: Bjørn Terje Kaspersen, EUB Terje Granerud (56) har vært både stortingspolitiker for Ap, ordfører i Rælingen og redaktør i Romerikes Blad. Nå er han ansvarlig redaktør i Eidsvoll Ullensaker Blad. Hvordan håndterer du vekslingen mellom å være politiker og redaktør? Det har ikke vært noe stort problem. Å ha sittet på begge sider av bordet, er en god erfaring å ha med seg. I årene som ordfører hadde jeg god nytte av å vite hvordan mediene fungerer. Samtidig ga deltakelsen i lokalpolitikken god innsikt i den politiske virksomheten og mye lokalkunnskap. Hvorfor valgte du redaktørjobben framfor å stille til g jenvalg som ordfører i Rælingen? Jeg er pressemann av yrke, og med min alder ville dette være siste sjanse til å kunne velge en slik jobb. Jeg ville ha vært 60 år innen ordførerperioden var omme. Eidsvoll Ullensaker Blad er en avis som kan bli en god bedrift, og den befinner seg i et marked i vekst. Det er et uvanlig spennende område. Er du politisk aktiv i dag? Nei. Jeg har noen små verv, men ikke noe å snakke om. Men jeg har mitt politiske ståsted, som ingen er i tvil om. Eidsvoll Ullensaker Blad er tradisjonelt en borgerlig orientert avis, men styreformannen mente det ikke ville være noe problem at jeg er sosialdemokrat. Det kan heller være en styrke at jeg har et politisk ståsted. Jeg kan nok være vel så kritisk overfor sosialdemokrater som andre. Du vurderte å fungere både som ordfører og redaktør. Hvorfor valgte du å vente? Kommunestyret mente de to jobbene ikke var forenlige, og jeg trakk derfor min permisjonssøknad. Det ville uansett bare vært aktuelt å fungere i den administrative biten, ikke den redaksjonelle. Heldigvis valgte Eidsvoll Ullensaker Blad å vente på meg. Jeg ser at det ville vært feil å kombinere redaksjonell virksomhet med ordførerrollen, fordi ordføreren i enkelte tilfeller håndterer saker utenfor sitt eget distrikt. Hvor viktig er det for lokalavisa å ha et godt forhold til lokalpolitikerne? Det er ikke noe poeng å ha et godt forhold til lokalpolitikerne, men vi må ha et korrekt forhold med gjensidig respekt og en forståelse av hverandres roller. Hva mener du er lokalavisas viktigste funksjon? Lokalavisa skal være limet og en felles arena for hele lokalsamfunnet. Vi skal speile alle sider av det som skjer og stimulere til debatt. Hvordan kan lokalavisene best ta vare på sin dobbeltrolle som både lim og lupe? Det er et interessant spørsmål. I den grad lokalaviser har svakheter, ligger det nok i det at de ikke er kritiske nok. Eli Kristine Korsmo, Partiavisen lokalp Årets lokalavis 2007 ble Øyene, som kommer ut i Nøtterøy og Tjøme

10 tema Lokalavisa 11 NAMSOS: Journalist Eivind Kvam i Namdalsavisa (NA) dekker alle sider av politikken i Namsos. Båndene til Ap er kuttet. Avisa er blitt en uavhengig lokalpatriot. Men Høyre og Frp mener avisa fortsatt har en klar slagside mot venstre. s død ble atriotens brød JOURNALIST KVAM ankommer samfunnshuset noen minutter før ordfører Morten Stene (Ap) ønsker velkommen til folkemøte. Det er kommuneplanen som skal rulleres. Kvam har fulgt Namsos-politikken siden 1989 lenger enn de fleste politikerne. Han begynte da avisa het Namdal Arbeiderblad og hadde klare bindinger til Ap. I 1995 klippet den navlestrengen til partiet og skiftet navn til Namdalsavisa. Arbeiderbevegelsens grunnsyn preger fortsatt avisa, ifølge redaktør Svein Karlsen. I 2006 var det 229 aviser i Norge. Av disse var 58 lokale dagsaviser

11 12 tema Lokalavisa Vi vil verne om demokrati, likeverd og frihet. Men vi svinger like mye pisk og sabel på de sosialdemokratiske som de borgerlige partiene, og alle partiene slipper til, hevder han. Han tror likevel noen namdalinger ser for seg at røde faner fortsatt henger i avisens lokaler. FØR MØTET BEGYNNER, tar journalist Kvam en sonderingsrunde i lokalet, sier et hei her og et morn der. Det blir tid til en rask prat med ordføreren. Jaså, du er her du, og, sier Stene. Stemningen er litt anspent. Noen dager tidligere kritiserte Kvam flertallskonstellasjonen Ap, Høyre, Venstre og KrF for ikke å samarbeide godt nok. Han spekulerer i om samarbeidet er i ferd med å slå sprekker. Dette har ikke falt i god jord hos noen av samarbeidspartiene. NA mener det mest naturlige ville vært om Ap og SV samarbeidet, men den konstellasjonen har vist seg umulig, etter en bitter strid om bompenger for noen år siden. Kommunen, som ligger ved elva Namsens utløp, har tradisjonelt vært Apstyrt. Etter valget i 2003 overtok SV roret. Aps støtte til Namdalsprosjektet, et Namdalsavisa og Namsos Namsos kommune i Nord- Trøndelag har innbyggere. Namdalsavisa dekker 15 kommuner på om lag innbyggere. Den har hovedkontor i Namsos og lokalkontorer i Grong, Nærøy og Vikna. Avisa har om lag abonnenter og lesere. Avisa er eid av A-pressen. Hver morgen samler journalistene seg til møte. Redaktør Svein Karlsen vil at NA skal være en venn som dukker opp i postkassa hver dag. veiprosjekt delvis finansiert med bompenger, gjorde at de måtte kaste inn håndkleet i kampen om makten. Etter valget i fjor høst er Ap tilbake ved roret. Dette har skapt splid mellom de borgerlige partiene, siden Fremskrittspartiet hadde en forståelse av at de borgerlige skulle stå samlet både før og etter valget. PÅ SAMFUNNSHUSET NOTERER KVAM FLITTIG. Han forteller at han forsøker å gi en nyansert dekning av det politiske livet i kommunen. Alle slipper til, og ingen er blitt avvist. Namdalsavisa skal være en avis for alle som bor i Namdalen. Dette er blitt tydeligere etter hvert som vi så å si er det eneste mediet som dekker lokalpolitikken i kommunen, sier han. Den nærmeste konkurrenten er Trønder-Avisa, som har lokalkontor i Namsos og hovedkontor på Steinkjer. Som regel sitter jeg alene ved pressebordet under kommunestyremøtene. Trønder-Avisa stiller bare hvis det er noe spesielt som skjer. Det er synd, for en del av drivkraften min var konkurransen med dem. OGSÅ HØYRE-POLITIKER TOM PRYTZ synes mangelen på konkurranse er trist, fordi han mener NA har en klar sosialistisk slagside. Jeg kan ikke trekke fram enkeltsaker, men dette er et helhetsinntrykk jeg har. Derfor er det sørgelig at avisa har så godt som monopol her i byen. Samtidig skal det sies at til å være monopolavis, er de faktisk flinke til å dekke alle partiene. Det positive med NA er at dersom vi har en god sak, får vi et oppslag. Jeg synes likevel avisa har vært veldig på hogget med å lage negative vinklinger om samarbeidet mellom oss, Ap, Venstre og KrF. Samarbeidskollega i kommunestyret, varaordfører Nils J. Jørgensen (V), er ikke enig med Prytz. Både Trønder-Avisa og NRK har kontor her i byen, og i dag er det i tillegg lett å komme til både gjennom blogger og websider. Jeg vet at NA er erklært upolitisk, og jeg har ikke følelsen av at den har en politisk slagside. Journalist Håkon Arntsen i Trønder- Avisa bekrefter at de ikke prioriterer å dekke Namsos-politikken, bortsett fra under valg og i større saker. NA er lokalavis og vil være best der uansett. Men flere fra de borgerlige partiene har tatt kontakt med meg og uttrykt ønske om at jeg skal være mer til stede i Namsos-politikken fordi de føler seg oversett av NA. Én ting er imidlertid Prytz og Jørgensen enig om: Begge har et godt forhold til lokalavisjournalistene. Journalistene respekterer oss. Det beste er at de skriver det jeg mener og ikke alltid det jeg sier. For det er ikke alltid ordene kommer ut slik jeg hadde tenkt, sier Jørgensen. Han forteller at han flere ganger har ringt Kvam for å få informasjon om hva som tidligere er blitt gjort i ulike politiske saker. Jeg synes avisa har vært veldig på hogget med å lage negative vinklinger om samarbeidet mellom oss, Ap, Venstre og KrF Tom Prytz (H) På en g jennomsnittsdag leser tre av fire nordmenn trykte aviser

12 tema Lokalavisa 13 Varaordfører Nils J. Jørgensen (V) mener lokalpolitikken dekkes bredt nok i Namsos, men Tom Prytz (H) mener det ville vært berikende om flere medier enn NA kikket dem i kortene. Han sitter på mye kunnskap og har fulgt utviklingen over tid på en annen måte enn vi har. FRP ER PÅ FRAMMARSJ i Namsos, som i mange andre kommuner. På tre perioder har de økt fra to til seks representanter. Nyvalgt formann og kommunestyremedlem Gunnar Modell er enig med Høyre i at NA har en politisk slagside mot venstre. I forrige kommunestyremøte ble det politisk flertall for å øke eiendomsskatten. Frp hadde utarbeidet et eget budsjettforslag som ville gitt overskudd selv uten en slik økning. Dette forslaget fikk lite oppmerksomhet i avisa. At kommunen har 700 millioner kroner i gjeld og Det stemmer at avisa er kritisk til Frps politikk Svein Karlsen, redaktør i Namdalsavisa 100 millioner i etterslep på vedlikehold, skrives det også lite om, sier Modell. Frps gruppeleder Ståle Busch, som nå er inne i sin tredje periode i kommunestyret, har tatt opp dette problemet med avisa flere ganger. Hvis vi ønsker å få inn saker, gjør vi som regel det. Men når avisa på eget grunnlag skal vurdere og analysere, ser vi at de heller mot de rød-grønnes politikk. Frps politikk blir ikke bifalt. Det ser vi også på dekningen av politiske møter og lignende. Vi får lite gjennomslag for våre synspunkt og argumenter. Redaktør Karlsen mener NA har gitt Frp nok plass i avisen. Frp har både sentralt og lokalt hatt synlige politikere som har fått mye spalteplass. Men det stemmer at avisa er kritisk til Frps politikk. De velger enkle og populistiske løsninger. Vi mener partiets politikk lokalt ville ha revet vekk driftsgrunnlaget for alle dem som driver med primærnæring her i distriktet. For det er det som er best for Namdalen avisa er aller mest opptatt av, ikke politisk ideologi, hevder Karlsen. Vårt mål er å være fullt og helt namdaling. Vi skal være på innbyggernes side når noe truer Namdalen. Avisa skal være en venn folk møter i postkassa hver dag. AT LOKALAVISA vil være lokalbefolkningens venn, er også et av Birgit Røe Mathisens viktigste funn i hennes masteroppgave fra Universitetet i Oslo. Hun Vi bruker i snitt 29 minutter daglig på å lese papiraviser (2006)

13 14 tema Lokalavisa Ordfører Morten Stene (Ap) og Jannicke Neteland Olsen forbereder seg til møte om kommuneplanens arealdel, og journalist Eivind Kvam får en oppdatering. gjorde en studie av artikler i NA, Saltenposten, Fremover og Helgelands Blad og fant at lokalpatriotismen var sterkere enn kritikken. Det behøver ikke være feil i seg selv å være patriotisk, faren er om patriotismen tar overhånd. Journalistene jeg snakket med, var veldig bevisste sitt samfunnsoppdrag, men følte at de hadde lite tid til selv å sette dagsordenen. Det er god patriotisme i å være kritisk, mener Mathisen. På folkemøtet i Namsos har stemningen løsnet litt i pausen. Journalist Kvam og ordfører Stene blir enige om at de har et godt forhold til hverandre, når alt kommer til alt. Det er veldig viktig for oss å ha et godt forhold til lokalpressen for å få informert befolkningen om hva vi holder på med, slik som i kveld. Jeg føler jeg har god tilgang i avisa, selv om de noen ganger skriver på en måte som gjør at vi føler oss urettferdig behandlet. Men det tror jeg alle føler innimellom. Vi må akseptere at avisa er interessert når noe er galt, mener Stene. Eli Kristine Korsmo, Ole Morten Melgård, foto Fra pressehistorien I 1990 var 33 av de g jenværende 61 partiavisene Apaviser. 15 aviser erklærte seg som Høyre-aviser. Nedgangen i antall partiaviser kom både fordi mange aviser måtte innstille driften og fordi mange erklærte seg som uavhengige i forhold til partiene. I dag er avisene ikke lenger knyttet til de politiske partiene, men vi har fortsatt en politisk differensiert presse. De er knyttet til de politiske hovedretningene som kan sies å være arbeiderbevegelsens grunnsyn, det konservative og det liberale. Leserne forventer kontinuitet Avisene er g jennom sitt grunnsyn forpliktet til å følge visse politiske føringer, mener professor Sigurd Allern. Det er vanskelig å tenke seg at gamle spor forsvinner, selv om avisene ikke lenger er knyttet til partiene. Leserne forventer dessuten en viss profil og kontinuitet, sier Allern, som er professor i journalistikk ved Universitetet i Oslo. Avisenes profil forsterkes gjennom eierskap og at eierne velger redaktører med samme grunnsyn som dem selv, påpeker han. Redaktører i Orklaaviser har som regel hatt redaktører med tilhørighet på den borgerlige siden, mens A-pressens redaktører har vært sosialdemokrater. Sigurd Allern. Redaktørplakaten forutsetter at avisene har et grunnsyn, og dette legger selvsagt visse føringer. Allern mener politisk ideologi er mer i bakgrunnen i dag, og at andre faktorer preger lokalavisene mer. Lokalavisa ser seg selv som et felles talerør for næringslivet i distriktet og er en forkjemper for det. Den lokalpatriotiske stemmen er en tydeligere profil enn den partiorienterte. Nåde den statsråden fra Nord- Trøndelag som går imot lokale interesser! Professoren mener avisene på denne måten kan spille en positiv rolle, i den grad man lokalt føler seg oversett av sentrale makthavere. Samtidig kan det være kritikkverdig dersom avisene i for stor grad konsentrerer seg om saker hvor partiene stort sett er enige og blir et heiakor for disse. I så måte var Terrasaken, hvor lokalavisa ikke fikk med seg at politikere og byråkrater hadde sovet i timen, en vekker. Det er også nødvendig med kritisk overvåking lokalt. Det krever at lokalavisa både har ressurser og kompetanse til å drive slik overvåking, og det er det nok ikke alle som har i dag. Lokalavisene har like mange lesere nå som for 15 år siden

14 tema Lokalavisa 15 Lokalavisa økte deltakelsen i kommunevalget Valgdeltakelsen økte med 3,8 prosent i kommuner som hadde en lokalavis. Bevisst satsing på valgdekning ga resultater. «Vi har noko med det», var slagordet til Landslaget for Lokalaviser (LLA) for valgkampanjen i små lokalaviser var med på opplæring av journalister med diverse inspirasjonskurs. De 102 avisene dekker til sammen 160 kommuner. Kurs i kommuneøkonomi og valgopplæring ved valgforsker Frank Aarebrot var ett av tiltakene. Målet var at god og fyldig dekning av valgkampen skulle lede til høyere valgdeltakelse. Valgdeltakelsen økte over hele landet ved dette valget. Snittøkningen var på 2,2 prosent, men i kommunene som hadde en avis tilknyttet LLA, økte deltakelsen med 3,8 prosent. I Tysnes kommune satset Bladet Tysnes meget bredt på valgdekning, og der steg deltakelsen med 7,5 prosent. Dette viser at det nytter å satse, og at lokalavisene ivaretar sitt samfunnsansvar på en god måte, mener generalsekretær Rune Hetland i LLA. Ny samisk dagsavis Den nye samiske dagsavisen Àvvir, som startet 6. februar, er et resultat av en sammenslåing av Kautokeino-avisa Assu og Karasjok-avisa Min Aigi. I startfasen har papirutgaven om lag abonnenter og ti journalister, skriver Journalisten. Flere abonnenter enn husstander Drangedalsposten er i vekst og har nå flere abonnenter enn det er husstander i kommunen. Avisa, som ble startet som en protest mot at Orkla la ned Drangedal Blad, går nå inn i sin tiende årgang. Staben er utvidet, og avisa er i full gang med omlegging til 24-siders avis. Nå håper Drangedalsposten at Posten også vil gjøre jobben sin, slik at abonnentene får avisa i postkassa når de skal, etter distribusjonsproblemer i Adressa får konkurranse 10. januar i år kom for første gang ukeavisa Arbeideravisa ut i Trondheim. Bare en bindestrek skiller Arbeideravisa fra Arbeider-Avisa, som startet som et organ for Arbeiderpartiet i Arbeider-Avisa gikk inn i Den nye Arbeideravisa skal ifølge formålsparagrafen «drive en kritisk journalistikk med avsløringer av alle former for utbytting, undertrykking og miljøødeleggelser». Fagforeninger står for om lag 1 million av aksjekapitalen, som er på totalt 1,3 millioner. Redaktør Inger Stavelin og markedssjef Olav Homdal med logoen til landets ferskeste lokalavis. Skogbruk, friluftsliv og hyttebygging blir noen av temaene i avisa. Foto: Jon Mjåvatn De minste vokser stadig ÅmliAvisa kommer ut med sin første utgave 6. mars. Den er en del av en boom for superlokale aviser. Første utgave er imøtesett med velvilje og enorm forventning, sier daglig leder og redaktør Inger Stavelin i den nystartede ÅmliAvisa. Avisa skal være en ukeavis for Åmli kommune i Aust-Agder hvor det bor rundt innbyggere. Mange utflyttere og hyttefolk blir trolig også abonnenter, håper redaktøren. ÅmliAvisa er en del av bygdas SNUprosjekt som har som mål å stoppe fraflyttingen. Et av tiltakene er altså en egen avis, som etter vedtektene skal være et frittstående og partipolitisk nøytralt organ. Den skal ha et positivt fokus, men også ta opp kontroversielle saker. Politikerne har vært blant de viktigste pådriverne for avisa, men de har sagt at de ønsker en kritisk avis. Vi skal ikke jatte med og tilsløre, sier redaktøren. Det er bare Agderposten som dekker Åmli nå, men deres dekning har altså vært litt for tilfeldig for lokalbefolkningen i Åmli. Agderposten vil nok slå oss på større nyheter, men vi kan gå dypere inn i sakene. Samtidig er det jo mange smånyheter de ikke bryr seg om, men som er viktige for folk i Åmli, sier hun. Stavelin tror boomen av superlokale aviser har bakgrunn i behovet for identitet og samhold. Folk vil kommunisere med hverandre og få informasjon om hva som skjer i lokalsamfunnet. Siden 1995 har over 70 nye aviser startet, hvorav 63 er lokalaviser. Men 23 av dem har gått inn eller blitt gratisaviser, melder fagbladet Journalisten. Så langt i år er det startet tre nye aviser: Arbeideravisa i Trondheim, Gauldalsposten på Støren og Framtia i Meløy. Landslaget for lokalaviser organiserer uke- og fådagersavisene. Deres aviser har økt opplagene de siste 15 åra, mens tallene for de store avisene går den andre veien. Mange små lokalaviser har stor dekningsgrad i sitt nedslagsfelt. Drangedalsposten og Bladet Tysnes har begge større opplag enn antall husstander, melder Journalisten. Tone Holmquist, Dette temabilaget er utgitt av Kommunal Rapport. Ansvarlig redaktør (konst.): Ole P. Pedersen, tlf , Trykk: Nr1 Trykk AS Kommunal Rapport Postboks 1940 Vika 0125 Oslo

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende:

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1 Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Dette oppslaget som

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2.

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidende fortelle sine

Detaljer

Lokalavisen og politikken

Lokalavisen og politikken Lokalavisen og politikken På vegne av innbyggerne følger lokalavisen din den lokale politikken. Om rammevilkårene avisene arbeider innenfor. Utgiver: Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisen tar samfunnsansvar

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

PFU-SAK 18/17 Jarle Aabø mot Bergens Tidende Tilsvar fra Bergens Tidende

PFU-SAK 18/17 Jarle Aabø mot Bergens Tidende Tilsvar fra Bergens Tidende Pressens faglige utvalg pfu@presse.no Rådhusgata 17, Oslo Bergen, 07.02.2017 PFU-SAK 18/17 Jarle Aabø mot Tilsvar fra Vi viser til brev mottatt fra PFUs sekretariat vedrørende sak 18/17. Innledning Klager

Detaljer

PFU-SAK NR. 064/14. Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE:

PFU-SAK NR. 064/14. Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE: PFU-SAK NR. 064/14 KLAGER: Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE: Postboks 24, 7361 Røros TELEFON: PUBLIKASJON: Fjell-Ljom PUBLISERINGSDATO: 20.02.2014 STOFFOMRÅDE: Medier/arbeidsliv

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Foto: Jo Straube Verv en venn! Hvert nye medlemskap er viktig for oss. Jo flere medlemmer vi er, jo større gjennomslagskraft har vi i miljøkampen. Verv en venn og registrer ham eller henne på www.naturvernforbundet.no/verving

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Om lokalaviser og lokalt engasjement

Om lokalaviser og lokalt engasjement Om lokalaviser og lokalt engasjement Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for Lokalaviser (LLA) Alta 13. juni 2008 Lokalavisene er grunnfjellet i den norske medieverda! Om lag 150 superlokale aviser

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk?

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Av Hege Huseby 09.05.2012 12:52 Kulturhistoriske og naturhistoriske utstillinger blir i pressen først og fremst omtalt som hyggelige søndagsaktiviteter. Dette

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Mediefolk og sosiale medier

Mediefolk og sosiale medier Mediefolk og sosiale medier En undersøkelse om journalister og redaktørers forhold til sosiale medier i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Sommerkonferansen 28. august 2010 Undersøkelsen Questback-undersøkelse

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Jeg er journalist i IT-bransjens nettavis digi.no, som også er Norges første nettavis uten en papirutgave i ryggen. Før det var jeg webansvarlig,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kap. 7: Veier til politisk innflytelse

Kap. 7: Veier til politisk innflytelse Kap. 7: Veier til politisk innflytelse 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 140 157 i Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) kanaler a) når noen velger

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 ***

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 *** *** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 3. - 17. FEBRUAR 2014 *** ========================================================== ====== Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvlket medium dekker dine interesser best?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia . KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia AMEDIA UTGIVER AV LOKALE MEDIER Eier 64 utgiverselskap spredd over hele landet. Publiserer 77 avistitler

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

trenger kommunelov ikke lov

trenger kommunelov ikke lov Derfor trenger vi en god kommunelov ikke jungelens lov En lov for åpenhet, innsyn og demokrati ikke for lukkethet, hemmelighold og oligarki Ole Petter Pedersen, 5. februar 2015 Demokratiet må vernes daglig

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Påvirker mediene beslutningsprosesser i helsevesenet? Olav Hevrøy Avdelingsoverlege Anestesiavdelingen UNN

Påvirker mediene beslutningsprosesser i helsevesenet? Olav Hevrøy Avdelingsoverlege Anestesiavdelingen UNN Påvirker mediene beslutningsprosesser i helsevesenet? Olav Hevrøy Avdelingsoverlege Anestesiavdelingen UNN Kristina-saken en strid om liv og død Helsevesenet og media Oppslag og historier fra helsevesenet

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Hvilken opptreden er den beste?

Hvilken opptreden er den beste? Forskningsparken i Narvik, 18.11.10 DAGENS MEDIEVIRKELIGHET To valg Aktiv opptreden Passiv opptreden Aktiv opptreden Aktivt søke å skape interesse i media omkring bedriften, et emne eller en hendelse.

Detaljer

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Undersøkende journalistikk i dag Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Hva skal dette handle om? En undersøkelse av SKUP-prosjekter på 2000- tallet Vilkårene for undersøkende journalistikk

Detaljer

Lokalavisa og politikken

Lokalavisa og politikken Lokalavisa og politikken På vegner av innbyggjarane følgjer lokalavisa di den lokale politikken. Om rammevilkåra avisene arbeider innanfor. Utgjevar: Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisa tek samfunnsansvar

Detaljer

«Hele Haldens HA» Lena Karlsen: Varaordfører og gruppeleder i Halden Høyre

«Hele Haldens HA» Lena Karlsen: Varaordfører og gruppeleder i Halden Høyre «Hele Haldens HA» Lena Karlsen: Varaordfører og gruppeleder i Halden Høyre Alle lokalsamfunn trenger en felles arena. En møteplass som skaper engasjement, gir oss identitet, patriotisme og fellesskap.

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører NKF - MEDIEHÅNDBOK 1

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører  NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører WWW.KAMPSPORT.NO NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 Hvorfor er synlighet og en tydelig medieprofil viktig? Gjennom medieoppslag får samfunnet bedre forståelse for hva medlemsklubbene

Detaljer

Lokaldemokrati, sosiale medier og kommunesammenslåinger.

Lokaldemokrati, sosiale medier og kommunesammenslåinger. Lokaldemokrati, sosiale medier og kommunesammenslåinger Eiri.Elvestad@usn.no 1 Hva har internett og sosial medier gjort med oss som mediebrukere og samfunnsborgere? Hvordan får internett og sosiale medier

Detaljer

Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen

Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen Spørsmål til de folkevalgte politikerne Svaralternativer: 1. Passer svært dårlig 2. Passer ganske dårlig 3. Passer ganske godt 4. Passer svært godt 0.

Detaljer

Lokaldemokratiundersøkelsen, Rogaland 2014. Rune Kloster Tvedt

Lokaldemokratiundersøkelsen, Rogaland 2014. Rune Kloster Tvedt Lokaldemokratiundersøkelsen, Rogaland 2014 Rune Kloster Tvedt Kommuner som fikk utmerkelsen i 2014 * Eidsberg kommune * Oppegård kommune * Ullensaker kommune * Songdalen kommune * Sandnes kommune * Hå

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 1 Innhold Fordeler og ulemper ved lokaldemokratiet i små og store kommuner Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger Norge

Detaljer

Verdensmestre i lokalaviser Heia vårres kara?

Verdensmestre i lokalaviser Heia vårres kara? Innhold Kapittel 1 Verdensmestre i lokalaviser... 17 Mangfold og stort forbruk... 18 Bransje i krise?... 19 Paraplymodellen... 23 Lokalt i eteren... 24 Mangfold som politisk mål... 25 Lokaldemokrati...

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 En undersøkelse hvor de folkevalgte i kommunestyre og 300 innbyggere i har svart på spørsmål om lokaldemokratiet Samfunn og miljø, 22.mai 2014 1 Innhold SAMMENDRAG...3

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Tvilsomt fotobevis i VG 1

Tvilsomt fotobevis i VG 1 1. februar 2007 Avdeling for mediefag Høgskulen i Volda Erling Sivertsen Tvilsomt fotobevis i VG 1 De siste årene har VG publisert en rekke fotografier som avisen har fått tilsendt fra lesernes kameramobiler.

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER:

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: teigmo@online.no PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: 23.04.2015 STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Kontroll av opplysninger,

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer