Gunnebo Anja Shackles. High quality wirerope and chain fittings

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gunnebo Anja Shackles. High quality wirerope and chain fittings"

Transkript

1 Gunnebo Anja Shackles High quality wirerope and chain fittings 1

2 ...Gunnebo-Anja Industrier AS The Norwegian Forging Specialist The company was established in 1918 as Andr. Jacobsen AS and is located on an island close to Bergen on the Norwegian west coast. The firm has grown to become the leading Scandinavian manufacturer of forged shackles and riggingscrews. Other main product lines are general forgings and The Gunnebo Lifting product range. The manufacturing program is constantly developed to meet our customers varying demands. Thus the company stands out as single point supplier. The products are made from a range of steel qualities, including stainless acid proof steel and high grade alloy steel to comply with the most stringent specifications. Our workshops comprise all facilities and systems for the manufacturing and control of top quality products. This include tool design, advanced tool shop, forging, heat threatment, machining, hot dip galvanizing and quality control. As a proof of our consistant work to maintain a high standard of quality the company is certified in accordance with the ISO standard. The company was bought by Gunnebo in 2001 and changed name to Gunnebo-Anja Industrier AS. Firmaet ble etablert i 1918 som Andr. Jacobsen AS og er lokalisert på Osterøy ca 30 km nordøst for Bergen sentrum. Firmaet har utviklet seg til å bli Skandinavias ledende produsent av sjakler og strekkskruer. Andre hovedartikler er smidde og maskinerte detaljer for ulike formål, samt løfteprograet fra morselskapet Gunnebo Lifting. Produktene fremstilles i ulike utførelser og materialkvaliteter - inklusive seigherdingsstål og syrefast stål. Dette saen med konstant produktutvikling gjør at våre kunder kan få dekket sitt komplette behov fra èn produsent. Vårt produksjonsutstyr dekker alle faser fra verktøykonstruksjon, fremstilling av verktøy, smiing, bearbeiding, varmebehandling, varmgalvanisering og sertifisering. Saen med høyt kvalifiserte medarbeidere er dette grunnlaget for at firmaets kvalitetsikringssystem er sertifisert i samsvar med ISO Bedriften ble kjøpt av Gunnebo Industrier i 2001 og endret navn til Gunnebo-Anja Industrier AS. 2

3 ...co-operation Definitions Working Load Limit (WLL) = The maximum load a component or lifting assembly is authorized to take in general use under straight pull. The WLL is often known as Safe Working Load (SWL). Proofload (PL) = The maximum load applies when prooftesting a component or lifting assembly. The tested item may not show visible permanent deformation after proofloading. Minimum Breaking Load (MBL) = The minimum load under straight pull at which the component or lifting assembly may break. Safetyfactor (S.F.) = The ratio between the MBL divided by WLL, for instance 6,0 Shockload = A resulting load from impact or jerk of a static load. A shockload is generally much larger than the static load and great care should be taken to avoid such hazardous loads. Shackles ANJA US Shackles 7 - ANJA Offshore Shackles 9 - ANJA Mooring Shackles and Mooring Bolts 10 - ANJA Red Alloy Shackles 13 - Shackles SMS 14 - Coercial Shackles 17 Riggingscrews ANJA Standard Riggingscrews 20 - ANJA Alloy Riggingscrews 21 Thimbles and eyebolts ANJA Thimbles 22 - ANJA Eyebolts 24 Stainless steel Riggingscrews and Terminales 26 - Shackles 28 Definisjoner Største tillatte arbeidslast (WLL) = Største tillatte belastning utstyret kan utsettes for under rent strekk. Ofte benyttes forkortelsen SWL (Safe Working Load) synonymt med WLL. Prøvelast (PL) = Største last som påføres en detalj eller redskap under prøvebelastning av denne, f.eks. i forbindelse med sertifisering. For løft gjelder typisk at PL = 2 x WLL. Minimum bruddlast (MBL) = Minste last som under rent strekk medfører brudd i en komponent. Sikkerhetsfaktor (S.F.) = S.F. = MBL:WLL, f.eks. 6,0 basert på katalogdata for Anja U.S. sjakler. Sjokklast = En resulterende last fra slag eller rykk fra en statisk last. En sjokklast kan gi svært høye momentanverdier og bør unngås. Stock Testing machine 3

4 ...testing and certificates Product documentation Upon request at time of order, load rated products can be supplied with Alternative documentation. Work certificate acc. EN Certificate of basic rawmaterial acc. EN Proof load certificate Tracable rawmaterial / inspection certificate acc. EN Approval by official classification offices can be arranged Marking The «Anja» products which can be supplied with a workcertificate are normally marked with: Working Load Limit (metric tons) The manufacturer s logo Tracability code Grade of steel (shackles only) CE mark confirm conformity with the Machinery Directive (shackles only) Within the lifting tackle industry onshore and offshore there is a growing awareness and concern about product safety and reliability. In Europe this is also expressed in The Machinery Directive 89/392/EEC and later amendments which further highlights the responsibility of the manufacturer, distributor and end user of lifting gear. The «Anja» products are specified, monitored and documented in compliance with the most stringent requirements for the product concerned. A certified ISO system is an evidence of our quality standard. We appreciate the trust shown us when specifying, ordering and using the «Anja» products. Produkt dokumentasjon På oppfordring ved bestilling kan produkter som er lastmerket leveres med alternativ dokumentasjon. Produsent sertifikat i.h.t EN Generelt material sertifikat i.h.t EN Prøvesertifikat i.h.t arbeidstilsynets bestillingsnr.: 522 Sporbart material / inspeksjonssertifikat i.h.t. EN Sertifisering / godkjenning av 3-part kan organiseres i spesielle tilfeller. Merking Produkter som leveres med prøvesertifikat er normalt merket som følger: Største tillatte arbeidslast (WLL) i tonn. Produsentens logo Sporbarhetsmerking Materialklasse (3, 6 eller 8), gjelder kun sjakler CE merke som bekrefter samsvar med Maskindirektivet (kun sjakler) Det registreres stadig skjerpede krav til sikkerhet og pålitelighet for utstyr og komponenter som brukes til løft og surring både offshore og innenfor landbasert industri. Dette fremkoer for eksempel i Maskindirektivet 89/392/EEC med senere tillegg hvor spesielt produsentenes, distributørenes og brukernes ansvar fremheves. Våre «Anja» produkter er spesifisert, kontrollert og dokumentert i henhold til de strengeste krav for det aktuelle produktet Vårt ISO sertifiserte kvalitetskontrollsystem er grunnlaget for vårt kvalitetsarbeid. Vi er innforstått med våre kunders tillitt når de spesifiserer, bestiller og anvender «Anja» produkter. 4

5 ...instructions Instructions for use Shackles should be inspected before use to ensure that: All markings are legible The body pin are both indentifiable as being of the same size, type and make The threads of the pin and the body are undamaged Never use a safety bolt type shackle without using the split cotter pin The body and pin are free from nicks, gouges, cracks and corrosion Shackles may not be heat threated as this may affect their Working Load Limit Never modify, repair or reshape a shackle by welding, heating or bending as this will affect the Working Load Limit Instruksjoner for bruk Sjakler må kontrolleres før bruk for å forsikre at: All merking er leselig Bøyle og bolt er godt tilpasset hverandre Det ikke er skade på gjenger Det monteres saksesplint i alle sjakler med safetybolt Bøyle og bolt er fri for sprekker / hakk Sjaklene ikke har blitt påvirket av varme (sveising o.l.) eller bøying da dette påvirker sjakkelens styrke Sjaklene må ikke endres i form av sveising, oppvarming eller bøying da dette kan påvirke arbeidslasten Temperature If extreme temperature situations are applicable, the following load reduction must be taken info account / Ved ekstreme temperatur forhold, må det taes forbehold om følgende last reduksjon Temperature: Reduction for elevtated temperatures New Working Load Limit C 100% of original Working Load Limit C 90% of original Working Load Limit C 75% of original Working Load Limit > 400 C not allowed 5

6 ...instructions Side loads should be avoided as the products are not designed for this purpose. If side loads cannot be avoided, the following reduction factors must be taken into account: Reduction for side loading Load angle New Working Load Limit 0 100% of original WLL 45 70% of original WLL 90 50% of original WLL Avoid applications were due to movement the shackle pin can rotate Ved bevegelse av last vil sjakkelbolt kunne løsne ved feil bruk Shackle must be put weight on in stright directions Det vil oppstå skjevbelastning ved feil bruk Avoid applications were due to movement the shackle can rotate Straing av wire vil kunne medføre at bolten løsner ved feil bruk Shackle must be loaded in straigth direction Sjakkelen monteres slik at belastning blir i rett strekk 6

7 ...shackles Anja U.S. Anchor Shackles - Standard: U.S. Fed. Spec. RR-C EN Material: High Tensile Steel, Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: All parts hot dip galvanized, painted bolts/pins on top of galv. / Varmforsinket bøyle og bolt - Safety factor: 6,0/Sikkerhetsfaktor: 6,0 - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate / Leveres med prøvesertifikat of 3.1 materialsertifikat. - Temperature: - 20 C C WLL tons Nominal size d Bolt d 1 width a c Outside eye d 2 bow e Weight Safety Bolt Ref. figure 0,33 3/ ,02 Ref. figure 0,5 1/ ,07 0,06 Ref. figure 0,75 5/ ,13 0,11 Ref. figure 1,0 3/ ,17 0,15 Ref. figure 1,5 7/ ,25 0,21 Ref. figure 2,0 1/ ,42 0,37 Ref. figure 3,25 5/ ,7 0,65 Ref. figure 4,75 3/ ,2 1,1 Ref. figure 6,5 7/ ,7 1,5 Ref. figure 8, ,5 2,2 Ref. figure 9,5 1.1/ * ,4 3,1 Ref. figure 12,0 1.1/ ,8 4,2 Ref. figure 13,5 1.3/ ,0 6,0 Ref. figure 17,0 1.1/ ,0 8,0 Ref. figure 25,0 1.3/ ,0 13,5 Ref. figure 35, ,0 19,0 Ref. figure 42,5 2.1/ ,0 Ref. figure 55,0 2.1/ ,0 38,0 Ref. figure 85, ,0 Ref. figure 120,0 3.1/ ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ *= 32 for 853/854 Weight Screw Pin Safety Bolt / Mutterbolt Ref. no 855.: A (dim) Screw Pin / Øyepinn Ref. no 854.: A (dim) Trawling Pin / Trålpinn Ref. no 853.: A (dim) 7

8 ...shackles Anja U.S. Anchor Shackles - Standard: U.S. Fed. Spec. RR-C EN Material: High Tensile Steel, Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: All parts hot dip galvanized, painted bolts/pins on top of galv. / Varmforsinket bøyle og bolt - Safety factor: 6,0/Sikkerhetsfaktor: 6,0 - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate / Leveres med prøvesertifikat og 3.1 materialsertifikat. - Temperature: - 20 C C WLL tons Nominal size d Bolt d 1 width a c Outside eye d 2 Weight Safety Bolt Weight Screw Pin Ref. figure 0,5 1/ ,06 Ref. figure 0,75 5/ , ,11 Ref. figure 1,0 3/ ,15 Ref. figure 1,5 7/ , ,2 Ref. figure 2,0 1/ ,30 0,25 Ref. figure 3,25 5/ ,60 0,55 Ref. figure 4,75 3/ ,10 1,0 Ref. figure 6,5 7/ ,50 1,3 Ref. figure 8, ,2 1,9 Ref. figure 9,5 1.1/ * ,1 2,8 Ref. figure 12,0 1.1/ ,2 3,6 Ref. figure 13,5 1.3/ ,6 4,6 Ref. figure 17,0 1.1/ ,5 6,5 Ref. figure 25,0 1.3/ ,0 11,5 Ref. figure 35, ,0 16,0 Ref. figure 55,0 2.1/ ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ *= 32 for type 833/834 Safety Bolt / Mutterbolt Ref. no 835.: A (dim) Screw Pin / Øyepinn Ref. no 834.: A (dim) Trawling Pin / Trålpinn Ref. no 833.: A (dim) 8

9 ...shackles Anja «Offshore» Shackles - Standard: DnV / U.S. Fed. Spec. RR.C-271/DNV Type Approval No. S-2973 WLL 2,0-25T - Material: Special Alloy Steel, Quenched and Tempered / Høylegert stål, seigherdet. - Finish: All parts hot dip galvanized + colour marking / Varmforsinket og merkefarge. - Safety factor: As per DnV (8,0-6,0) / Sikkerhetsfaktor i følge DnV Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate of the bow and the bolt in finished condition. Leveres med prøversertifikat og sporbart 3.1 materialsertifikat for bøyle og bolt i leveringstilstand - Temperature: - 40 C C WLL tons Nominal size d Bolt d 1 width a c Outside eye d 2 bow e Weight Safety Bolt A ,0 1/ ,42 A ,24 5/ ,7 A ,75 3/ ,2 A ,5 7/ ,7 A , ,5 A ,5 1.1/ ,4 A ,0 1.1/ ,8 A ,5 1.3/ ,0 A ,0 1.1/ ,0 A ,0 1.3/ ,0 A , ,0 A ,0 2 1/ ,0 A , ,0 A ,0 3.1/ ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Safety Bolt / Mutterbolt Ref. no 856 9

10 ...shackles Anja Mooring Shackles - Material: High Tensile Steel, Quenched and Tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: All parts hot dip galvanized, red painted bolts on top of galv / Varmforsinket bøyle og bolt. - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certficate can be delivered / Kan leveres med prøvesertifikat og 3.1 materialsertifikat - Materialfactor: 2,0 - Safetyfactor: 3,2 (materialfaktor + lastfaktor) Art. no. Rope Bow Bolt width bow d d1 A E C A ,4 A ,1 A ,8 A ,8 MBL ton MDL ton Weight kg Ref. no 852 Ved valg av dobbelsikring må bruker vurdere hvilke påkjenninger sjakkelen blir utsatt for, som f.eks. stramningsforhold, saltinnhold og monteringsdybde - Dim: Ø 5,5 x Levering: pakning på 10 stk Kobberkjerne (Ø 4,0 ) plastbelagt med PVC - Dim: Ø 4,5 x Levering: pakning på 10 stk Stålkjerne med 5-10 zinkbelegg som er plastbelagt med PVC - Dim: Ø 5,0 x 40 - Levering: pakning på min 25 stk Kan leveres i el.forz og syrefast utførelse 10

11 ...shackles Anja Mooring Bolts - Material: Quenched and tempered / Seigherdet - Finish: Hot dip galvanized / Varmgalvanisert - Materialfactor: 3,0 - Safetyfactor: 4,8 (materialfaktor + lastfaktor) Dim Ø-legg (dim) Legg L Hol øye E G Høyde kile spor Bredde kile spor Lengde Gjenger Ref. figure Ø32 x ,25 Ref. figure Ø38 x ,60 Ref. figure Ø45 x ,10 MBL MDL Vekt kg Sertifisert fortøyningsbolt for kile No A (dim) Sertifisert fortøyningsbolt for gysing No A (dim) Leveres med kile Dim Ø-legg (dim) Legg L G Høyde kile spor Bredde kile spor Lengde Gjenger T MBL MDL Vekt kg Ref. figure Ø32 x Ø35 x ,50 Ref. figure Ø35 x Ø38 x ,70 Ref. figure Ø38 x Ø42 x ,00 Ref. figure Ø45 x Ø50 x ,00 Fortøyningsbolt T-bolt for kile T-bolt No A (dim) Fortøyningsbolt T-bolt for gysing T-bolt No A (dim) Leveres med kile 11

12 ...shackles Anja U.S. «Heavy Duty» Shackles - Material: High tensile steel Quenched and Tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: Painted surface / Malt overflate - Documentation: Supplied with proof load test cert. and 3.1 material cert. for bow and bolt / Leveres med prøvesertifikat og 3.1 materialsertifikat for bøyle og bolt WLL d d1 a c e d2 Weight A , ,0 A , ,0 A , ,0 Ref. no 857 A , ,0 400, ,0 500, ,0 600, ,0 700, ,0 800, ,0 1000, ,0 1200, ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Anja Super Shackles - Standard: U.S Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B - Material: High Tensile Steel. Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: Hot dip galvanized / Varmgalvanisert - Safety Factor: 5,0 - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate can be delivered. Kan leveres med prøvesertifikat og sporbart 3.1 materialsertifikat. Ref. no 858 WLL Dim - d d1 a c e d2 Weight A T - 1 1/ ,8 A T - 1 3/ ,0 A T ,0 A T - 2 1/ ,0 A T - 2 3/ ,0 A T - 3 1/ ,0 Anja Wide Body Sling Shackles - Material: High Tensile Steel. Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish : Coated / Lakkert - Safety Factor: 5,0 - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certficate can be delivered./ Kan leveres med prøvesertifikat og sporbart 3.1 materialsertifikat. Ref. no 859 WLL tons d d1 a c e Weight A T ,0 A T ,0 A T ,0 A T ,0 12

13 ...shackles Anja «Red Alloy» Chain Shackles - Standard: Dimensions generally as per SMS 1577 Hovedmål ifølge svensk standard SMS Material: Special Alloy Steel, Quenched and Tempered / Høylegert stål, seigherdet - Finish: Red Painted / Rødmalt bøyle og bolt - Safety Factor: 4,0 / Sikkerhetsfaktor: 4,0 - Documentation: Supplied with Test Certificate / Leveres med prøvesertifikat WLL tons S.F=4,0 Nominal size To fit chain size Bow d Bolt d 1 width a c Outside eye d 2 Weight pcs Kg A ,0 M10 7/8 8, ,10 A ,2 M ,20 A ,4 M ,40 Safety Bolt Ref. no 831 A ,0 M ,65 A ,5 M ,90 A ,5 M ,10 A ,5 M ,70 A ,0 M ,50 A ,0 M ,10 A ,0 M ,50 A ,0 M ,70 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ WLL tons S.F=4,0 Nominal size To fit chain size Bow d Bolt d 1 Width a Length c Bow e Outside eye d 2 Weight pcs Kg A ,0 M10 7/ ,13 A ,2 M ,25 A ,4 M ,50 Safety Bolt Ref. no 851 A ,0 M ,85 A ,5 M ,20 A ,5 M ,60 A ,5 M ,20 A ,0 M ,40 A ,0 M ,40 A ,0 M ,70 A ,0 M ,50 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ 13

14 ...shackles Anja SMS 1577 Chain Shackles - Standard: SMS Material: High Tensile Steel. Normalized / Normalisert St Finish: All types Hot dip galvanized / Alle varianter leveres varmgalvanisert - Safety Factor: 5,0 / Sikkerhetsfaktor 5,0 - Documentation: Test certificate can be supplied on request / Kan leveres med prøvesertifikat når det forlanges. WLL tons Nominal size d 1 Bow d width a c Outside eye d 2 Weigth pcs kg Ref. figure 0,6 M10 8, ,10 Ref. figure 0,9 M ,20 Ref. figure 1,5 M ,40 Ref. figure 2,4 M ,65 Ref. figure 3,0 M ,90 Ref. figure 3,7 M ,10 Ref. figure 4,8 M ,70 Ref. figure 6,0 M ,50 Ref. figure 7,5 M ,10 Ref. figure 9,4 M ,50 Ref. figure 12,0 M ,70 Ref. figure 15,0 M ,00 Ref. figure 19,0 M ,00 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Ref A 1577A - A (dim) Ref. no 1577 C 1577C - A (dim) Ref B 1577B - A (dim) Ref. no 1577 D 1577D - A (dim) 14

15 ...shackles Anja SMS 1619 Anchor Shackles - Standard: SMS Material: High Tensile Steel. Normalized / Normalisert St Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert - Safety Factor: 5,0 / Sikkerhetsfaktor 5,0 - Documentation: Test certificate can be supplied on request / Kan leveres med prøvesertifikat når det forlanges WLL tons S.F=5 Nominal size d 1 Bow d width a c bow e Outside eye d 2 Weigth pcs kg A ,6 M ,13 A ,9 M ,25 A ,5 M ,50 Ref. no 1619B A ,4 M ,85 A ,0 M ,20 A ,7 M ,60 A ,8 M ,20 A ,0 M ,30 A ,5 M ,40 A ,4 M ,70 A ,0 M ,50 A ,0 M ,00 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ WLL tons S.F=5 Nominal size d 1 Bow d width a c bow e Outside eye d 2 Weigth pcs kg A ,5 M ,50 A ,7 M ,60 A ,8 M ,20 Ref. no 1619A A ,5 M ,40 A ,4 M ,70 A ,0 M ,50 A ,0 M ,00 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ 15

16 ...shackles Anja Large Dee Shackles - Standard: Generally to BS 3032 with screwpin / Hovedmål som BS 3032 m/kragepinn - Material: High Tensile Steel. Normalized / Normalisert St Finish: Self coloured / Sort - Safety Factor: 5,0 / 4,0 - Documentation: Test certificate / Leveres med prøvesertifikat Size WLL Ton Safety factor Bow d Bolt d1 width a c Approx Weigth 100 pcs * A /16 0,1 5, ,7 * A /4 0,15 5, ,5 * A /16 0,4 5,0 8, ,0 * A /8 0,6 / 0,5 5,0 / 4,0 9 / / ,0 / 17,0 * A /16 0,8 5, ,0 * A /2 1,0 5, ,0 A /8 1,5 4, ,0 A /4 2,0 5, ,0 A /8 3,0 4, ,0 A ,75 4, ,0 A /8 5,0 4, ,0 A /4 6,0 4, ,0 A /8 6,0 5, ,0 A /2 7,0 5, ,0 A /8 11,0 5, ,0 A /4 13,0 5, ,0 * As long as availible on stock / Utgår ved beholdningsslutt Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Ref. no 33 DC 16

17 ...shackles Coercial Shackles - Standard: Coercial Shackles with eye pin / Handelssjakler med øyepinn - Material: Mild Steel / Handelstål - Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert Not recoended for lifting purpose / Anbefales ikke brukt til løfteformål Size Nominal size d Bolt d1 width a c bow e Approx Weigth 100 pcs A M ,7 A M ,5 A M ,0 Ref. no 50-H A M10 9,5 9, ,0 A M12 11,5 11, ,0 A M ,0 A M ,0 A M ,0 A M ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Size Nominal size d Bolt d1 width a c Approx weight 100 pcs * A M ,7 A M ,5 A M ,0 Ref. no 30-D A M10 9,5 9, ,0 A M ,0 A M12 11,5 11, ,0 A M ,0 A M16 19 / ,0 A M20 22 / ,0 A M22 25 / ,0 A M24 28 / ,0 A M ,0 A M ,0 A M ,0 A M ,0 * El. forz / El. forsinka Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ 17

18 ...shackles * Imported Coercial Shackles - Standard: Coercial Shackles with eye pin / Handelssjakler med øyepinn - Material: Mild Steel / Handelstål - Finish: El. plated / El. forsinka Size Nominal size d 1 Bow d width a c bow e Approx Weigth 100 pcs A M A M A M Ref. no 500-H A M A M A M A M A M A M A M * As long as availible on stock / Utgår ved beholdningsslutt Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Size Nominal size d 1 Bow d width a c bow e Approx Weigth 100 pcs A M A M Ref. no 300-D A M A M A M A M A M A M A M A M * As long as availible on stock / Utgår ved beholdningsslutt Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ 18

19 19

20 ...riggingscrews Anja Standard Riggingscrews - Standard: Generally to B.S. 4429, Closed Body with locknuts on terminals / Tilsvarer B.S. 4429, lukket hylse og stoppmuttre - Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert - Safety factor 5,0 - Documentation Sizes M10-2 are loadrated and can at time of order be supplied with test certificate on request / Dimensjoner M10-2 er lastmerket og kan på forlangende ved bestilling leveres med prøvesertifikat Dim Threads WLL 5:1 tons Load limit Take up B N L M K H G F Approx Weigth 100 pcs Ref. figure Ø6 M6 0, ,13 Ref. figure Ø8 M8 0, ,25 Ref. figure Ø10 M10 0, ,30 Ref. figure Ø12 M12 0, ,65 Ref. figure Ø16 M16 1, ,25 Ref. figure Ø20 M20 1, ,20 Ref. figure Ø22 M22 2, ,30 Ref. figure Ø24 M24 3, ,60 Ref. figure Ø32 1 1/4 4, ,50 Ref. figure Ø38 1 1/2 6, ,50 Ref. figure Ø45 1 3/4 8, ,90 Ref. figure Ø , ,00 * El. plated / El. forsinka Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Ref. no 401 A (dim) Ref. no 402 A (dim) Ref. no 404 A (dim) *not 8 20

21 ...riggingscrews Anja Alloy Riggingscrews - Standard: Load rated similar to U.S. Fed. spec. FF-T-79 l.b / Arbeidslaster som U.S. Fed. spec. FF-T-79 l.b - Range: Closed Body 2,5T to 17T, Larger sizes Open Body / Leveres med lukket hylse fra 2,5T - 17T, større dimensjoner åpen hylse - Material: High Tensile Steel, quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert - Safety factor: 5,0 - Documentation: Supplied with Test Certificate, 3.1 material certificate available on request / Leveres med godkjent prøvesertifikat, sporbart 3.1 materialsertifikat kan leveres på forlangende Dim Size / threads WLL 5:1 tons Take up B N L M K H G F Approx Weight kg / pcs Ref. figure Ø20 M20 2, ,3 Ref. figure Ø24 M24 5, ,6 Ref. figure Ø32 1 1/4 7, ,0 Ref. figure Ø38 1 1/2 10, ,0 Ref. figure Ø45 1 3/4 13, ,0 Ref. figure Ø , ,0 * Ref. figure Ø64 2 1/2 27, ,0 * Ref. figure Ø70 2 3/4 34, ,0 * Open body without safety bolt in jaw Ref. no 801 A (dim) Ref. no 802 A (dim) Ref. no 804 A (dim) 21

22 ...thimbles Standard Coercial Thimbles - Material: Mild Steel / Handelsstål - Finish: Galvanized / Galvanisert Dia rope Groove width a Overall L inches Overall L Overall width B I width C Approx weight per 100 pcs kg A ,4 A / ,8 A / ,4 A / ,0 A ,8 A / ,0 A / ,8 A ,0 A / ,0 A ,0 A / ,0 A ,0 A / ,0 A ,0 A ,0 Ref. no

23 ...thimbles Heavy Duty Stub-End Thimbles - Material: Mild Steel / Handelsstål - Finish: Galvanized / Galvanisert Dia rope Groove width a Overall L inches Overall L I width C Back thickness S Approx weight per 100 pcs kg A A / A A / A A / A A / A A ,5 135 A ,5 162 A A Ref. no

24 ...eyebolts Anja Eyebolt with collar - Type: Small eye and collar, with or without large ring fitted in eye / Lite øye og krage, leveres også med båtring montert i øyet - Threads: Machine thread or thread for wood / Maskingjenger eller tregjenger - Material: Mild Steel / Handelsstål - Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert Size Thread A B C D E T L Weight 100 pcs Weight w/ ring Packing Ref. figure M Ref. figure M Ref. figure M Ref. figure M Ref. no 654 Ref. no 651 Ref. no 655 Ref. no

25 ...notes 25

26 ...stainless steel Anja Stainless Steel Riggingscrews - Type: Closed Body with stopnuts / Lukket hylse med stoppmuttere - Finish: Machined jaws / Maskinerte gafler - Material: Aisi 316. Highly polished / Høyglanspolert With two wide jaws / Med to brede gafler Size UNF Wire Length body B Length min L1 Length max L2 Bolt D jaw A M F Break load Kps Weight kg / 100 A / ,0 7,8 12, A / ,0 9, A / ,5 10, A / ,0 11, A / ,7 13, A / ,0 16, A / ,0 20, A ,0 28, Ref. no 764 Anja Stainless Steel Riggingscrews Swage Terminals - Material: Aisi 316. Highly polished / Høyglanspolert Size Wire Outside D2 D1 L Jaw Open A Bolt D T M Weight kg / 100 A ,3 3,2 36 5,2 5, A ,4 4,2 46 7,8 6, ,5 3 A ,1 5,3 53 9,1 8, A ,4 6, ,1 9, A ,4 7, ,0 11, A ,0 8, ,0 13, A ,9 10, ,0 16, A ,0 12, ,0 18, Ref. no

27 ...stainless steel Anja Stainless Steel Riggingscrews Swage Terminals - Material: Aisi 316. Highly polished / Høyglanspolert Size UNF Wire Outside D2 D1 L Eye open D3 Eye thickness S T Weight kg / 100 A M6 3 6,3 3,5 38 6,5 4, A M8 4 7,5 4,4 45 8,5 5, A M10 5 9,0 5, ,5 6, Ref. no 711 A M ,5 6, ,0 8, A M ,2 7, ,0 9, A M ,0 8, ,5 10, A M ,8 10, ,3 11, Anja Stainless Steel Riggingscrews Swage Terminals - Material: Aisi 316. Highly polished / Høyglanspolert Size UNF Wire Outside D2 D1 L Length thread L1 Length total L2 NV Weight kg / 100 A /4 3 6,3 3, A /16 4 7,4 4, A /8 5 9,1 5, Ref. no 712 A / ,4 7, A / ,0 8, A / ,9 10, A / ,0 12, with metric threads Thread metric Wire Outside D2 D1 L Length threads L1 Length total L2 NV Weight kg / 100 A M6 3 6,3 3, A M8 4 7,4 4, A M10 5 9,1 5, A M ,4 6, A M ,4 7, A M ,0 8, A M ,0 8, A M ,9 10, A M ,9 10, A M ,0 12,

28 ...stainless steel Anja Stainless Steel Dee Shackles - Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Forged shackles to the utmost Quality and Performance / Smidde sjakler for fremragende kvalitet og sikkerhet Note: Deformation load Appr. 2 x WLL / Deformasjonslast (flyt) ca 2 x WLL Oversized pin from M16 / Overdimensjon pinn fra M16 No 735 Art. no No 730 Size d1 d a c d2 MBL Ton WLL Ton Weight kg / 100 A M4 4, ,8 1 A M5 5, ,2 2 A M6 6, ,8 4 A M8 8, ,8 0,4 7 A M10 10, ,3 0,6 11 A A M12 12, ,5 0,9 25 A A M16 13, ,0 12,0 1,5 40 * A A M20 16, ,0 16,0 2,5 60 A A M22 18, ,0 20,0 3,0 90 A A M25 19, ,0 28,0 4,0 110 A A M35 25, ,0 40,0 6,0 240 * Safety bolt Ø19 Større dimensjoner på forespørsel Ref. no 735-D with safety bolt Available sizes: M12 - M30 Ref. no 730-D with screw eye pin Available sizes: M4 - M30 28

29 ...stainless steel Anja Stainless Steel Bow Shackles - Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Forged shackles to the utmost Quality and Performance / Smidde sjakler for fremragende kvalitet og sikkerhet Note: Deformation load Appr. 2 x WLL / Deformasjonslast (flyt) ca 2 x WLL Oversized pin from M16 / Overdimensjon pinn fra M16 No 755 Art. no No 750 Size d1 d a c e d2 MBL kn WLL kn Weight 100 / pcs A M4 4, A M5 5, A M6 6, A M8 8, ,4 7 A M10 9, ,6 11 A A M12 12, ,9 25 A A M16 13, ,5 37 * A A M20 16, ,5 65 A A M22 19, ,0 100 A A M25 22, ,0 170 A A M30 25, ,0 250 * Safety bolt Ø19 Større dimensjoner på forespørsel Ref. no 755-H with safety bolt Available sizes: M12 - M30 Ref. no 750-H with screw eye pin Available sizes: M4 - M30 29

30 ...stainless steel Anja Stainless Steel 732 Shackles - Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Forged shackles to the utmost Quality and Performance / Smidde sjakler for fremragende kvalitet og sikkerhet Note: Deformation load Appr. 2 x WLL / Deformasjonslast (flyt) ca 2 x WLL Size d1 d a c MBL Ton WLL Ton Weigth Kg / 100 A ,0 2,0T 40 A ,0T 34 A ,0 3,0T 60 A ,0 3,0T 90 A ,0 4,0T 110 Ref. no 732 Anja Stainless Steel Forged Shackles - Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Forged shackles to the utmost Quality and Performance / Smidde sjakler for fremragende kvalitet og sikkerhet Size D1 A C D MBL kn Weigth Kg / 100 Ref. no 731 A M ,0 8 1 A M , A M , A M , Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Ref. no 741 Size D1 A C D MBL kn Weigth Kg / 100 A M , A M , A M ,

31 31

32 Gunnebo-Anja Industrier AS 5282 LONEVÅG NORWAY Tel: Telefax:

IMPORTANT INFORMATION:

IMPORTANT INFORMATION: Form MHD56298 IMPORTANT INFORMATION: A copy of our Safe Operating Practices Manuals are always available free of charge either by downloading it from our Technical Publications website @ www.airwinch.com

Detaljer

TABELLER OG STANDARDER

TABELLER OG STANDARDER TABELLER OG STANDARDER STÅL Se side 91-128 ALUMINIUM Se side 129-133 RUSTFRITT Se side 134-135 METALLER Se side 136 Norsk Stål AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i tabellverk. 89 TABELLER 90

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 Bergen NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9 Orion NO GB Brukerveiledning 2 User manual 9 Produkt nr: SN-00000-000 Sintef nr: 045-047 Sist oppdatert: 23.11..2009 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11:

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11: dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 16: FFU-SEMINAR 2014 Samling på bunn 6:

Detaljer

NorskTretekniskInstitutt The Norwegian Institute of Wood Technology 77

NorskTretekniskInstitutt The Norwegian Institute of Wood Technology 77 N I T NorskTretekniskInstitutt The Norwegian Institute of Wood Technology 77 meddelelse The performance of glued laminated beams manufactured from machine stress graded norwegian spruce Styrkeegenskaper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer

Ronda 160 med innsats / with insert

Ronda 160 med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 Ronda 160 med innsats / with insert Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 03.07.2012 RRF: 29 09 2201. Innhold

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations Norges Varemesse Norway Trade Fairs Reglement Regulations 1 Reglement / Regulations 1 GENERELT Utstilleren plikter å følge dette reglement, heretter kalt Reglementet, og blir erstatningspliktig for all

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

FFU nytt FFU. En åpenbaring

FFU nytt FFU. En åpenbaring FFU nytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FFU NR. 4 DESEMBER/JANUAR 2004/05 En åpenbaring For å styrke samarbeidet Side 4 Survey utstyr 3 Side 8 Challenges of the descommissioning of large steel

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B

LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B Instructions Bruksanvisning Leica Camera AG I Oskar-Barnack-Straße 11 I 35606 SOLMS I DEUTSCHLAND Telefon +49 (0) 6442-208-0 I Telefax +49 (0) 6442-208-333 I www.leica-camera.com

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Exhibition manual. Utstillermanual. This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines

Exhibition manual. Utstillermanual. This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines Exhibition manual Utstillermanual This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

Sea Survival. by Hansen Protection...might be the difference between life and death

Sea Survival. by Hansen Protection...might be the difference between life and death Sea Survival by Hansen Protection..might be the difference between life and death 2 Sea Survival A FIRST CLASS SURVIVAL SUIT CAN MEAN THE DIFFERENCE BETWEEN LIFE AND DEATH. AS ONE OF THE WORLDS FOREMOST

Detaljer

USER MANUAL BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING TROPHY 9002432G

USER MANUAL BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING TROPHY 9002432G USER MANUAL BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING TROPHY 9002432G 2 English... 5 Dansk... 30 Norsk... 55 3 4 English 2008 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

Instruksjonsark for sikker bruk¹

Instruksjonsark for sikker bruk¹ AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: STONEWOOL High alumina, low silica wool² 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

Annual report Årsrapport 2008

Annual report Årsrapport 2008 Annual report Årsrapport 2008 Contents Mission 3 Market outlook 4 Platform for success 6 Products and service offerings 9 Business models 10 CEO 12 Corporate governance statement 14 Board of directors

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer