Gunnebo Anja Shackles. High quality wirerope and chain fittings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gunnebo Anja Shackles. High quality wirerope and chain fittings"

Transkript

1 Gunnebo Anja Shackles High quality wirerope and chain fittings 1

2 ...Gunnebo-Anja Industrier AS The Norwegian Forging Specialist The company was established in 1918 as Andr. Jacobsen AS and is located on an island close to Bergen on the Norwegian west coast. The firm has grown to become the leading Scandinavian manufacturer of forged shackles and riggingscrews. Other main product lines are general forgings and The Gunnebo Lifting product range. The manufacturing program is constantly developed to meet our customers varying demands. Thus the company stands out as single point supplier. The products are made from a range of steel qualities, including stainless acid proof steel and high grade alloy steel to comply with the most stringent specifications. Our workshops comprise all facilities and systems for the manufacturing and control of top quality products. This include tool design, advanced tool shop, forging, heat threatment, machining, hot dip galvanizing and quality control. As a proof of our consistant work to maintain a high standard of quality the company is certified in accordance with the ISO standard. The company was bought by Gunnebo in 2001 and changed name to Gunnebo-Anja Industrier AS. Firmaet ble etablert i 1918 som Andr. Jacobsen AS og er lokalisert på Osterøy ca 30 km nordøst for Bergen sentrum. Firmaet har utviklet seg til å bli Skandinavias ledende produsent av sjakler og strekkskruer. Andre hovedartikler er smidde og maskinerte detaljer for ulike formål, samt løfteprograet fra morselskapet Gunnebo Lifting. Produktene fremstilles i ulike utførelser og materialkvaliteter - inklusive seigherdingsstål og syrefast stål. Dette saen med konstant produktutvikling gjør at våre kunder kan få dekket sitt komplette behov fra èn produsent. Vårt produksjonsutstyr dekker alle faser fra verktøykonstruksjon, fremstilling av verktøy, smiing, bearbeiding, varmebehandling, varmgalvanisering og sertifisering. Saen med høyt kvalifiserte medarbeidere er dette grunnlaget for at firmaets kvalitetsikringssystem er sertifisert i samsvar med ISO Bedriften ble kjøpt av Gunnebo Industrier i 2001 og endret navn til Gunnebo-Anja Industrier AS. 2

3 ...co-operation Definitions Working Load Limit (WLL) = The maximum load a component or lifting assembly is authorized to take in general use under straight pull. The WLL is often known as Safe Working Load (SWL). Proofload (PL) = The maximum load applies when prooftesting a component or lifting assembly. The tested item may not show visible permanent deformation after proofloading. Minimum Breaking Load (MBL) = The minimum load under straight pull at which the component or lifting assembly may break. Safetyfactor (S.F.) = The ratio between the MBL divided by WLL, for instance 6,0 Shockload = A resulting load from impact or jerk of a static load. A shockload is generally much larger than the static load and great care should be taken to avoid such hazardous loads. Shackles ANJA US Shackles 7 - ANJA Offshore Shackles 9 - ANJA Mooring Shackles and Mooring Bolts 10 - ANJA Red Alloy Shackles 13 - Shackles SMS 14 - Coercial Shackles 17 Riggingscrews ANJA Standard Riggingscrews 20 - ANJA Alloy Riggingscrews 21 Thimbles and eyebolts ANJA Thimbles 22 - ANJA Eyebolts 24 Stainless steel Riggingscrews and Terminales 26 - Shackles 28 Definisjoner Største tillatte arbeidslast (WLL) = Største tillatte belastning utstyret kan utsettes for under rent strekk. Ofte benyttes forkortelsen SWL (Safe Working Load) synonymt med WLL. Prøvelast (PL) = Største last som påføres en detalj eller redskap under prøvebelastning av denne, f.eks. i forbindelse med sertifisering. For løft gjelder typisk at PL = 2 x WLL. Minimum bruddlast (MBL) = Minste last som under rent strekk medfører brudd i en komponent. Sikkerhetsfaktor (S.F.) = S.F. = MBL:WLL, f.eks. 6,0 basert på katalogdata for Anja U.S. sjakler. Sjokklast = En resulterende last fra slag eller rykk fra en statisk last. En sjokklast kan gi svært høye momentanverdier og bør unngås. Stock Testing machine 3

4 ...testing and certificates Product documentation Upon request at time of order, load rated products can be supplied with Alternative documentation. Work certificate acc. EN Certificate of basic rawmaterial acc. EN Proof load certificate Tracable rawmaterial / inspection certificate acc. EN Approval by official classification offices can be arranged Marking The «Anja» products which can be supplied with a workcertificate are normally marked with: Working Load Limit (metric tons) The manufacturer s logo Tracability code Grade of steel (shackles only) CE mark confirm conformity with the Machinery Directive (shackles only) Within the lifting tackle industry onshore and offshore there is a growing awareness and concern about product safety and reliability. In Europe this is also expressed in The Machinery Directive 89/392/EEC and later amendments which further highlights the responsibility of the manufacturer, distributor and end user of lifting gear. The «Anja» products are specified, monitored and documented in compliance with the most stringent requirements for the product concerned. A certified ISO system is an evidence of our quality standard. We appreciate the trust shown us when specifying, ordering and using the «Anja» products. Produkt dokumentasjon På oppfordring ved bestilling kan produkter som er lastmerket leveres med alternativ dokumentasjon. Produsent sertifikat i.h.t EN Generelt material sertifikat i.h.t EN Prøvesertifikat i.h.t arbeidstilsynets bestillingsnr.: 522 Sporbart material / inspeksjonssertifikat i.h.t. EN Sertifisering / godkjenning av 3-part kan organiseres i spesielle tilfeller. Merking Produkter som leveres med prøvesertifikat er normalt merket som følger: Største tillatte arbeidslast (WLL) i tonn. Produsentens logo Sporbarhetsmerking Materialklasse (3, 6 eller 8), gjelder kun sjakler CE merke som bekrefter samsvar med Maskindirektivet (kun sjakler) Det registreres stadig skjerpede krav til sikkerhet og pålitelighet for utstyr og komponenter som brukes til løft og surring både offshore og innenfor landbasert industri. Dette fremkoer for eksempel i Maskindirektivet 89/392/EEC med senere tillegg hvor spesielt produsentenes, distributørenes og brukernes ansvar fremheves. Våre «Anja» produkter er spesifisert, kontrollert og dokumentert i henhold til de strengeste krav for det aktuelle produktet Vårt ISO sertifiserte kvalitetskontrollsystem er grunnlaget for vårt kvalitetsarbeid. Vi er innforstått med våre kunders tillitt når de spesifiserer, bestiller og anvender «Anja» produkter. 4

5 ...instructions Instructions for use Shackles should be inspected before use to ensure that: All markings are legible The body pin are both indentifiable as being of the same size, type and make The threads of the pin and the body are undamaged Never use a safety bolt type shackle without using the split cotter pin The body and pin are free from nicks, gouges, cracks and corrosion Shackles may not be heat threated as this may affect their Working Load Limit Never modify, repair or reshape a shackle by welding, heating or bending as this will affect the Working Load Limit Instruksjoner for bruk Sjakler må kontrolleres før bruk for å forsikre at: All merking er leselig Bøyle og bolt er godt tilpasset hverandre Det ikke er skade på gjenger Det monteres saksesplint i alle sjakler med safetybolt Bøyle og bolt er fri for sprekker / hakk Sjaklene ikke har blitt påvirket av varme (sveising o.l.) eller bøying da dette påvirker sjakkelens styrke Sjaklene må ikke endres i form av sveising, oppvarming eller bøying da dette kan påvirke arbeidslasten Temperature If extreme temperature situations are applicable, the following load reduction must be taken info account / Ved ekstreme temperatur forhold, må det taes forbehold om følgende last reduksjon Temperature: Reduction for elevtated temperatures New Working Load Limit C 100% of original Working Load Limit C 90% of original Working Load Limit C 75% of original Working Load Limit > 400 C not allowed 5

6 ...instructions Side loads should be avoided as the products are not designed for this purpose. If side loads cannot be avoided, the following reduction factors must be taken into account: Reduction for side loading Load angle New Working Load Limit 0 100% of original WLL 45 70% of original WLL 90 50% of original WLL Avoid applications were due to movement the shackle pin can rotate Ved bevegelse av last vil sjakkelbolt kunne løsne ved feil bruk Shackle must be put weight on in stright directions Det vil oppstå skjevbelastning ved feil bruk Avoid applications were due to movement the shackle can rotate Straing av wire vil kunne medføre at bolten løsner ved feil bruk Shackle must be loaded in straigth direction Sjakkelen monteres slik at belastning blir i rett strekk 6

7 ...shackles Anja U.S. Anchor Shackles - Standard: U.S. Fed. Spec. RR-C EN Material: High Tensile Steel, Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: All parts hot dip galvanized, painted bolts/pins on top of galv. / Varmforsinket bøyle og bolt - Safety factor: 6,0/Sikkerhetsfaktor: 6,0 - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate / Leveres med prøvesertifikat of 3.1 materialsertifikat. - Temperature: - 20 C C WLL tons Nominal size d Bolt d 1 width a c Outside eye d 2 bow e Weight Safety Bolt Ref. figure 0,33 3/ ,02 Ref. figure 0,5 1/ ,07 0,06 Ref. figure 0,75 5/ ,13 0,11 Ref. figure 1,0 3/ ,17 0,15 Ref. figure 1,5 7/ ,25 0,21 Ref. figure 2,0 1/ ,42 0,37 Ref. figure 3,25 5/ ,7 0,65 Ref. figure 4,75 3/ ,2 1,1 Ref. figure 6,5 7/ ,7 1,5 Ref. figure 8, ,5 2,2 Ref. figure 9,5 1.1/ * ,4 3,1 Ref. figure 12,0 1.1/ ,8 4,2 Ref. figure 13,5 1.3/ ,0 6,0 Ref. figure 17,0 1.1/ ,0 8,0 Ref. figure 25,0 1.3/ ,0 13,5 Ref. figure 35, ,0 19,0 Ref. figure 42,5 2.1/ ,0 Ref. figure 55,0 2.1/ ,0 38,0 Ref. figure 85, ,0 Ref. figure 120,0 3.1/ ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ *= 32 for 853/854 Weight Screw Pin Safety Bolt / Mutterbolt Ref. no 855.: A (dim) Screw Pin / Øyepinn Ref. no 854.: A (dim) Trawling Pin / Trålpinn Ref. no 853.: A (dim) 7

8 ...shackles Anja U.S. Anchor Shackles - Standard: U.S. Fed. Spec. RR-C EN Material: High Tensile Steel, Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: All parts hot dip galvanized, painted bolts/pins on top of galv. / Varmforsinket bøyle og bolt - Safety factor: 6,0/Sikkerhetsfaktor: 6,0 - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate / Leveres med prøvesertifikat og 3.1 materialsertifikat. - Temperature: - 20 C C WLL tons Nominal size d Bolt d 1 width a c Outside eye d 2 Weight Safety Bolt Weight Screw Pin Ref. figure 0,5 1/ ,06 Ref. figure 0,75 5/ , ,11 Ref. figure 1,0 3/ ,15 Ref. figure 1,5 7/ , ,2 Ref. figure 2,0 1/ ,30 0,25 Ref. figure 3,25 5/ ,60 0,55 Ref. figure 4,75 3/ ,10 1,0 Ref. figure 6,5 7/ ,50 1,3 Ref. figure 8, ,2 1,9 Ref. figure 9,5 1.1/ * ,1 2,8 Ref. figure 12,0 1.1/ ,2 3,6 Ref. figure 13,5 1.3/ ,6 4,6 Ref. figure 17,0 1.1/ ,5 6,5 Ref. figure 25,0 1.3/ ,0 11,5 Ref. figure 35, ,0 16,0 Ref. figure 55,0 2.1/ ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ *= 32 for type 833/834 Safety Bolt / Mutterbolt Ref. no 835.: A (dim) Screw Pin / Øyepinn Ref. no 834.: A (dim) Trawling Pin / Trålpinn Ref. no 833.: A (dim) 8

9 ...shackles Anja «Offshore» Shackles - Standard: DnV / U.S. Fed. Spec. RR.C-271/DNV Type Approval No. S-2973 WLL 2,0-25T - Material: Special Alloy Steel, Quenched and Tempered / Høylegert stål, seigherdet. - Finish: All parts hot dip galvanized + colour marking / Varmforsinket og merkefarge. - Safety factor: As per DnV (8,0-6,0) / Sikkerhetsfaktor i følge DnV Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate of the bow and the bolt in finished condition. Leveres med prøversertifikat og sporbart 3.1 materialsertifikat for bøyle og bolt i leveringstilstand - Temperature: - 40 C C WLL tons Nominal size d Bolt d 1 width a c Outside eye d 2 bow e Weight Safety Bolt A ,0 1/ ,42 A ,24 5/ ,7 A ,75 3/ ,2 A ,5 7/ ,7 A , ,5 A ,5 1.1/ ,4 A ,0 1.1/ ,8 A ,5 1.3/ ,0 A ,0 1.1/ ,0 A ,0 1.3/ ,0 A , ,0 A ,0 2 1/ ,0 A , ,0 A ,0 3.1/ ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Safety Bolt / Mutterbolt Ref. no 856 9

10 ...shackles Anja Mooring Shackles - Material: High Tensile Steel, Quenched and Tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: All parts hot dip galvanized, red painted bolts on top of galv / Varmforsinket bøyle og bolt. - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certficate can be delivered / Kan leveres med prøvesertifikat og 3.1 materialsertifikat - Materialfactor: 2,0 - Safetyfactor: 3,2 (materialfaktor + lastfaktor) Art. no. Rope Bow Bolt width bow d d1 A E C A ,4 A ,1 A ,8 A ,8 MBL ton MDL ton Weight kg Ref. no 852 Ved valg av dobbelsikring må bruker vurdere hvilke påkjenninger sjakkelen blir utsatt for, som f.eks. stramningsforhold, saltinnhold og monteringsdybde - Dim: Ø 5,5 x Levering: pakning på 10 stk Kobberkjerne (Ø 4,0 ) plastbelagt med PVC - Dim: Ø 4,5 x Levering: pakning på 10 stk Stålkjerne med 5-10 zinkbelegg som er plastbelagt med PVC - Dim: Ø 5,0 x 40 - Levering: pakning på min 25 stk Kan leveres i el.forz og syrefast utførelse 10

11 ...shackles Anja Mooring Bolts - Material: Quenched and tempered / Seigherdet - Finish: Hot dip galvanized / Varmgalvanisert - Materialfactor: 3,0 - Safetyfactor: 4,8 (materialfaktor + lastfaktor) Dim Ø-legg (dim) Legg L Hol øye E G Høyde kile spor Bredde kile spor Lengde Gjenger Ref. figure Ø32 x ,25 Ref. figure Ø38 x ,60 Ref. figure Ø45 x ,10 MBL MDL Vekt kg Sertifisert fortøyningsbolt for kile No A (dim) Sertifisert fortøyningsbolt for gysing No A (dim) Leveres med kile Dim Ø-legg (dim) Legg L G Høyde kile spor Bredde kile spor Lengde Gjenger T MBL MDL Vekt kg Ref. figure Ø32 x Ø35 x ,50 Ref. figure Ø35 x Ø38 x ,70 Ref. figure Ø38 x Ø42 x ,00 Ref. figure Ø45 x Ø50 x ,00 Fortøyningsbolt T-bolt for kile T-bolt No A (dim) Fortøyningsbolt T-bolt for gysing T-bolt No A (dim) Leveres med kile 11

12 ...shackles Anja U.S. «Heavy Duty» Shackles - Material: High tensile steel Quenched and Tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: Painted surface / Malt overflate - Documentation: Supplied with proof load test cert. and 3.1 material cert. for bow and bolt / Leveres med prøvesertifikat og 3.1 materialsertifikat for bøyle og bolt WLL d d1 a c e d2 Weight A , ,0 A , ,0 A , ,0 Ref. no 857 A , ,0 400, ,0 500, ,0 600, ,0 700, ,0 800, ,0 1000, ,0 1200, ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Anja Super Shackles - Standard: U.S Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B - Material: High Tensile Steel. Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: Hot dip galvanized / Varmgalvanisert - Safety Factor: 5,0 - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate can be delivered. Kan leveres med prøvesertifikat og sporbart 3.1 materialsertifikat. Ref. no 858 WLL Dim - d d1 a c e d2 Weight A T - 1 1/ ,8 A T - 1 3/ ,0 A T ,0 A T - 2 1/ ,0 A T - 2 3/ ,0 A T - 3 1/ ,0 Anja Wide Body Sling Shackles - Material: High Tensile Steel. Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish : Coated / Lakkert - Safety Factor: 5,0 - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certficate can be delivered./ Kan leveres med prøvesertifikat og sporbart 3.1 materialsertifikat. Ref. no 859 WLL tons d d1 a c e Weight A T ,0 A T ,0 A T ,0 A T ,0 12

13 ...shackles Anja «Red Alloy» Chain Shackles - Standard: Dimensions generally as per SMS 1577 Hovedmål ifølge svensk standard SMS Material: Special Alloy Steel, Quenched and Tempered / Høylegert stål, seigherdet - Finish: Red Painted / Rødmalt bøyle og bolt - Safety Factor: 4,0 / Sikkerhetsfaktor: 4,0 - Documentation: Supplied with Test Certificate / Leveres med prøvesertifikat WLL tons S.F=4,0 Nominal size To fit chain size Bow d Bolt d 1 width a c Outside eye d 2 Weight pcs Kg A ,0 M10 7/8 8, ,10 A ,2 M ,20 A ,4 M ,40 Safety Bolt Ref. no 831 A ,0 M ,65 A ,5 M ,90 A ,5 M ,10 A ,5 M ,70 A ,0 M ,50 A ,0 M ,10 A ,0 M ,50 A ,0 M ,70 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ WLL tons S.F=4,0 Nominal size To fit chain size Bow d Bolt d 1 Width a Length c Bow e Outside eye d 2 Weight pcs Kg A ,0 M10 7/ ,13 A ,2 M ,25 A ,4 M ,50 Safety Bolt Ref. no 851 A ,0 M ,85 A ,5 M ,20 A ,5 M ,60 A ,5 M ,20 A ,0 M ,40 A ,0 M ,40 A ,0 M ,70 A ,0 M ,50 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ 13

14 ...shackles Anja SMS 1577 Chain Shackles - Standard: SMS Material: High Tensile Steel. Normalized / Normalisert St Finish: All types Hot dip galvanized / Alle varianter leveres varmgalvanisert - Safety Factor: 5,0 / Sikkerhetsfaktor 5,0 - Documentation: Test certificate can be supplied on request / Kan leveres med prøvesertifikat når det forlanges. WLL tons Nominal size d 1 Bow d width a c Outside eye d 2 Weigth pcs kg Ref. figure 0,6 M10 8, ,10 Ref. figure 0,9 M ,20 Ref. figure 1,5 M ,40 Ref. figure 2,4 M ,65 Ref. figure 3,0 M ,90 Ref. figure 3,7 M ,10 Ref. figure 4,8 M ,70 Ref. figure 6,0 M ,50 Ref. figure 7,5 M ,10 Ref. figure 9,4 M ,50 Ref. figure 12,0 M ,70 Ref. figure 15,0 M ,00 Ref. figure 19,0 M ,00 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Ref A 1577A - A (dim) Ref. no 1577 C 1577C - A (dim) Ref B 1577B - A (dim) Ref. no 1577 D 1577D - A (dim) 14

15 ...shackles Anja SMS 1619 Anchor Shackles - Standard: SMS Material: High Tensile Steel. Normalized / Normalisert St Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert - Safety Factor: 5,0 / Sikkerhetsfaktor 5,0 - Documentation: Test certificate can be supplied on request / Kan leveres med prøvesertifikat når det forlanges WLL tons S.F=5 Nominal size d 1 Bow d width a c bow e Outside eye d 2 Weigth pcs kg A ,6 M ,13 A ,9 M ,25 A ,5 M ,50 Ref. no 1619B A ,4 M ,85 A ,0 M ,20 A ,7 M ,60 A ,8 M ,20 A ,0 M ,30 A ,5 M ,40 A ,4 M ,70 A ,0 M ,50 A ,0 M ,00 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ WLL tons S.F=5 Nominal size d 1 Bow d width a c bow e Outside eye d 2 Weigth pcs kg A ,5 M ,50 A ,7 M ,60 A ,8 M ,20 Ref. no 1619A A ,5 M ,40 A ,4 M ,70 A ,0 M ,50 A ,0 M ,00 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ 15

16 ...shackles Anja Large Dee Shackles - Standard: Generally to BS 3032 with screwpin / Hovedmål som BS 3032 m/kragepinn - Material: High Tensile Steel. Normalized / Normalisert St Finish: Self coloured / Sort - Safety Factor: 5,0 / 4,0 - Documentation: Test certificate / Leveres med prøvesertifikat Size WLL Ton Safety factor Bow d Bolt d1 width a c Approx Weigth 100 pcs * A /16 0,1 5, ,7 * A /4 0,15 5, ,5 * A /16 0,4 5,0 8, ,0 * A /8 0,6 / 0,5 5,0 / 4,0 9 / / ,0 / 17,0 * A /16 0,8 5, ,0 * A /2 1,0 5, ,0 A /8 1,5 4, ,0 A /4 2,0 5, ,0 A /8 3,0 4, ,0 A ,75 4, ,0 A /8 5,0 4, ,0 A /4 6,0 4, ,0 A /8 6,0 5, ,0 A /2 7,0 5, ,0 A /8 11,0 5, ,0 A /4 13,0 5, ,0 * As long as availible on stock / Utgår ved beholdningsslutt Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Ref. no 33 DC 16

17 ...shackles Coercial Shackles - Standard: Coercial Shackles with eye pin / Handelssjakler med øyepinn - Material: Mild Steel / Handelstål - Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert Not recoended for lifting purpose / Anbefales ikke brukt til løfteformål Size Nominal size d Bolt d1 width a c bow e Approx Weigth 100 pcs A M ,7 A M ,5 A M ,0 Ref. no 50-H A M10 9,5 9, ,0 A M12 11,5 11, ,0 A M ,0 A M ,0 A M ,0 A M ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Size Nominal size d Bolt d1 width a c Approx weight 100 pcs * A M ,7 A M ,5 A M ,0 Ref. no 30-D A M10 9,5 9, ,0 A M ,0 A M12 11,5 11, ,0 A M ,0 A M16 19 / ,0 A M20 22 / ,0 A M22 25 / ,0 A M24 28 / ,0 A M ,0 A M ,0 A M ,0 A M ,0 * El. forz / El. forsinka Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ 17

18 ...shackles * Imported Coercial Shackles - Standard: Coercial Shackles with eye pin / Handelssjakler med øyepinn - Material: Mild Steel / Handelstål - Finish: El. plated / El. forsinka Size Nominal size d 1 Bow d width a c bow e Approx Weigth 100 pcs A M A M A M Ref. no 500-H A M A M A M A M A M A M A M * As long as availible on stock / Utgår ved beholdningsslutt Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Size Nominal size d 1 Bow d width a c bow e Approx Weigth 100 pcs A M A M Ref. no 300-D A M A M A M A M A M A M A M A M * As long as availible on stock / Utgår ved beholdningsslutt Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ 18

19 19

20 ...riggingscrews Anja Standard Riggingscrews - Standard: Generally to B.S. 4429, Closed Body with locknuts on terminals / Tilsvarer B.S. 4429, lukket hylse og stoppmuttre - Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert - Safety factor 5,0 - Documentation Sizes M10-2 are loadrated and can at time of order be supplied with test certificate on request / Dimensjoner M10-2 er lastmerket og kan på forlangende ved bestilling leveres med prøvesertifikat Dim Threads WLL 5:1 tons Load limit Take up B N L M K H G F Approx Weigth 100 pcs Ref. figure Ø6 M6 0, ,13 Ref. figure Ø8 M8 0, ,25 Ref. figure Ø10 M10 0, ,30 Ref. figure Ø12 M12 0, ,65 Ref. figure Ø16 M16 1, ,25 Ref. figure Ø20 M20 1, ,20 Ref. figure Ø22 M22 2, ,30 Ref. figure Ø24 M24 3, ,60 Ref. figure Ø32 1 1/4 4, ,50 Ref. figure Ø38 1 1/2 6, ,50 Ref. figure Ø45 1 3/4 8, ,90 Ref. figure Ø , ,00 * El. plated / El. forsinka Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Ref. no 401 A (dim) Ref. no 402 A (dim) Ref. no 404 A (dim) *not 8 20

21 ...riggingscrews Anja Alloy Riggingscrews - Standard: Load rated similar to U.S. Fed. spec. FF-T-79 l.b / Arbeidslaster som U.S. Fed. spec. FF-T-79 l.b - Range: Closed Body 2,5T to 17T, Larger sizes Open Body / Leveres med lukket hylse fra 2,5T - 17T, større dimensjoner åpen hylse - Material: High Tensile Steel, quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert - Safety factor: 5,0 - Documentation: Supplied with Test Certificate, 3.1 material certificate available on request / Leveres med godkjent prøvesertifikat, sporbart 3.1 materialsertifikat kan leveres på forlangende Dim Size / threads WLL 5:1 tons Take up B N L M K H G F Approx Weight kg / pcs Ref. figure Ø20 M20 2, ,3 Ref. figure Ø24 M24 5, ,6 Ref. figure Ø32 1 1/4 7, ,0 Ref. figure Ø38 1 1/2 10, ,0 Ref. figure Ø45 1 3/4 13, ,0 Ref. figure Ø , ,0 * Ref. figure Ø64 2 1/2 27, ,0 * Ref. figure Ø70 2 3/4 34, ,0 * Open body without safety bolt in jaw Ref. no 801 A (dim) Ref. no 802 A (dim) Ref. no 804 A (dim) 21

22 ...thimbles Standard Coercial Thimbles - Material: Mild Steel / Handelsstål - Finish: Galvanized / Galvanisert Dia rope Groove width a Overall L inches Overall L Overall width B I width C Approx weight per 100 pcs kg A ,4 A / ,8 A / ,4 A / ,0 A ,8 A / ,0 A / ,8 A ,0 A / ,0 A ,0 A / ,0 A ,0 A / ,0 A ,0 A ,0 Ref. no

23 ...thimbles Heavy Duty Stub-End Thimbles - Material: Mild Steel / Handelsstål - Finish: Galvanized / Galvanisert Dia rope Groove width a Overall L inches Overall L I width C Back thickness S Approx weight per 100 pcs kg A A / A A / A A / A A / A A ,5 135 A ,5 162 A A Ref. no

24 ...eyebolts Anja Eyebolt with collar - Type: Small eye and collar, with or without large ring fitted in eye / Lite øye og krage, leveres også med båtring montert i øyet - Threads: Machine thread or thread for wood / Maskingjenger eller tregjenger - Material: Mild Steel / Handelsstål - Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert Size Thread A B C D E T L Weight 100 pcs Weight w/ ring Packing Ref. figure M Ref. figure M Ref. figure M Ref. figure M Ref. no 654 Ref. no 651 Ref. no 655 Ref. no

25 ...notes 25

26 ...stainless steel Anja Stainless Steel Riggingscrews - Type: Closed Body with stopnuts / Lukket hylse med stoppmuttere - Finish: Machined jaws / Maskinerte gafler - Material: Aisi 316. Highly polished / Høyglanspolert With two wide jaws / Med to brede gafler Size UNF Wire Length body B Length min L1 Length max L2 Bolt D jaw A M F Break load Kps Weight kg / 100 A / ,0 7,8 12, A / ,0 9, A / ,5 10, A / ,0 11, A / ,7 13, A / ,0 16, A / ,0 20, A ,0 28, Ref. no 764 Anja Stainless Steel Riggingscrews Swage Terminals - Material: Aisi 316. Highly polished / Høyglanspolert Size Wire Outside D2 D1 L Jaw Open A Bolt D T M Weight kg / 100 A ,3 3,2 36 5,2 5, A ,4 4,2 46 7,8 6, ,5 3 A ,1 5,3 53 9,1 8, A ,4 6, ,1 9, A ,4 7, ,0 11, A ,0 8, ,0 13, A ,9 10, ,0 16, A ,0 12, ,0 18, Ref. no

27 ...stainless steel Anja Stainless Steel Riggingscrews Swage Terminals - Material: Aisi 316. Highly polished / Høyglanspolert Size UNF Wire Outside D2 D1 L Eye open D3 Eye thickness S T Weight kg / 100 A M6 3 6,3 3,5 38 6,5 4, A M8 4 7,5 4,4 45 8,5 5, A M10 5 9,0 5, ,5 6, Ref. no 711 A M ,5 6, ,0 8, A M ,2 7, ,0 9, A M ,0 8, ,5 10, A M ,8 10, ,3 11, Anja Stainless Steel Riggingscrews Swage Terminals - Material: Aisi 316. Highly polished / Høyglanspolert Size UNF Wire Outside D2 D1 L Length thread L1 Length total L2 NV Weight kg / 100 A /4 3 6,3 3, A /16 4 7,4 4, A /8 5 9,1 5, Ref. no 712 A / ,4 7, A / ,0 8, A / ,9 10, A / ,0 12, with metric threads Thread metric Wire Outside D2 D1 L Length threads L1 Length total L2 NV Weight kg / 100 A M6 3 6,3 3, A M8 4 7,4 4, A M10 5 9,1 5, A M ,4 6, A M ,4 7, A M ,0 8, A M ,0 8, A M ,9 10, A M ,9 10, A M ,0 12,

28 ...stainless steel Anja Stainless Steel Dee Shackles - Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Forged shackles to the utmost Quality and Performance / Smidde sjakler for fremragende kvalitet og sikkerhet Note: Deformation load Appr. 2 x WLL / Deformasjonslast (flyt) ca 2 x WLL Oversized pin from M16 / Overdimensjon pinn fra M16 No 735 Art. no No 730 Size d1 d a c d2 MBL Ton WLL Ton Weight kg / 100 A M4 4, ,8 1 A M5 5, ,2 2 A M6 6, ,8 4 A M8 8, ,8 0,4 7 A M10 10, ,3 0,6 11 A A M12 12, ,5 0,9 25 A A M16 13, ,0 12,0 1,5 40 * A A M20 16, ,0 16,0 2,5 60 A A M22 18, ,0 20,0 3,0 90 A A M25 19, ,0 28,0 4,0 110 A A M35 25, ,0 40,0 6,0 240 * Safety bolt Ø19 Større dimensjoner på forespørsel Ref. no 735-D with safety bolt Available sizes: M12 - M30 Ref. no 730-D with screw eye pin Available sizes: M4 - M30 28

29 ...stainless steel Anja Stainless Steel Bow Shackles - Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Forged shackles to the utmost Quality and Performance / Smidde sjakler for fremragende kvalitet og sikkerhet Note: Deformation load Appr. 2 x WLL / Deformasjonslast (flyt) ca 2 x WLL Oversized pin from M16 / Overdimensjon pinn fra M16 No 755 Art. no No 750 Size d1 d a c e d2 MBL kn WLL kn Weight 100 / pcs A M4 4, A M5 5, A M6 6, A M8 8, ,4 7 A M10 9, ,6 11 A A M12 12, ,9 25 A A M16 13, ,5 37 * A A M20 16, ,5 65 A A M22 19, ,0 100 A A M25 22, ,0 170 A A M30 25, ,0 250 * Safety bolt Ø19 Større dimensjoner på forespørsel Ref. no 755-H with safety bolt Available sizes: M12 - M30 Ref. no 750-H with screw eye pin Available sizes: M4 - M30 29

30 ...stainless steel Anja Stainless Steel 732 Shackles - Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Forged shackles to the utmost Quality and Performance / Smidde sjakler for fremragende kvalitet og sikkerhet Note: Deformation load Appr. 2 x WLL / Deformasjonslast (flyt) ca 2 x WLL Size d1 d a c MBL Ton WLL Ton Weigth Kg / 100 A ,0 2,0T 40 A ,0T 34 A ,0 3,0T 60 A ,0 3,0T 90 A ,0 4,0T 110 Ref. no 732 Anja Stainless Steel Forged Shackles - Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Forged shackles to the utmost Quality and Performance / Smidde sjakler for fremragende kvalitet og sikkerhet Size D1 A C D MBL kn Weigth Kg / 100 Ref. no 731 A M ,0 8 1 A M , A M , A M , Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Ref. no 741 Size D1 A C D MBL kn Weigth Kg / 100 A M , A M , A M ,

31 31

32 Gunnebo-Anja Industrier AS 5282 LONEVÅG NORWAY Tel: Telefax:

GUNNEBO-ANJA AS The Norwegian Forging Specialist Andr. Jacobsen AS was established in 1918.The company is located on an island close to Bergen on the

GUNNEBO-ANJA AS The Norwegian Forging Specialist Andr. Jacobsen AS was established in 1918.The company is located on an island close to Bergen on the 1 02-896-5656 www.osc.c GUNNEBO-ANJA AS The Norwegian Forging Specialist Andr. Jacobsen AS was established in 1918.The company is located on an island close to Bergen on the Norwegian west coast. The firm

Detaljer

PRODUKTKATALOG 2014 OPPDRETTSUTSTYR FISKEREDSKAP SELSTADTAU FLÅTESTASJON INDUSTRI & OFFSHORE. Leverandør til maritim næring PRODUKTKATALOG 2014

PRODUKTKATALOG 2014 OPPDRETTSUTSTYR FISKEREDSKAP SELSTADTAU FLÅTESTASJON INDUSTRI & OFFSHORE. Leverandør til maritim næring PRODUKTKATALOG 2014 PRODUKTKATALOG 2014 OPPDRETTSUTSTYR FISKEREDSKAP SELSTADTAU FLÅTESTASJON INDUSTRI & OFFSHORE www.selstad.no Leverandør til maritim næring PRODUKTKATALOG 2014 1 LEVERANDØR TIL MARITIM NÆRING Selstad AS

Detaljer

Usertifisert jernvare Industrial hardware

Usertifisert jernvare Industrial hardware Usertifisert jernvare 9 Usertifisert jernvare Usertifisert jernvare I dette kapittelet vil du fi nne en rekke usertifi serte jernvarer. Disse brukes blant annet innen industri, bygg og anlegg, kai- og

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLÆRING

BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLÆRING BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLÆRING Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt 1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg II.1.A. Samsvarserklæring for maskiner. Bruksanvisningen

Detaljer

ROV Retrieve 861 Sjakkel

ROV Retrieve 861 Sjakkel ROV Retrieve 861 Sjakkel Mars 2015 Bruksanvisning og samsvarserklæring Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt 1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg II.1.A.

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Innhold A - WIRE OG TILBEHØR C - LØFTEREDSKAP D - TALJER OG VINSJER B - KJETTING OG TILBEHØR E - PLATE- OG BJELKEKLYPER. Side 1

Innhold A - WIRE OG TILBEHØR C - LØFTEREDSKAP D - TALJER OG VINSJER B - KJETTING OG TILBEHØR E - PLATE- OG BJELKEKLYPER. Side 1 Innhold A - WIRE OG TILBEHØR Standard wire...a-2 Rustfri wire...a-6 Omregningstabell...A-7 Wirestropper...A-8 Kauser...A-10 Wireklemmer...A-11 Wirelåser...A-13 Spelter socket...a-14 Wedge socket...a-16

Detaljer

Sveiste stålrør Welded steel pipes EN 10217

Sveiste stålrør Welded steel pipes EN 10217 Sveiste stålrør Welded steel pipes EN 027 H.R. SANVOL Materiale: P235R Foringsrør/pelerør. Standard lengde 3,0m. Faset 30/45 i en ende. Material: P235R Steel pipes for casing/piling. Standard length 3,0m.

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

GB Instruction for use NO Bruksanvisning! PRSJ/PRSE-11-2014. POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE

GB Instruction for use NO Bruksanvisning! PRSJ/PRSE-11-2014. POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE GB Instruction for use NO Bruksanvisning! PRSJ/PRSE-11-2014 POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE 1 POWERTEX Closed Body Rigging Screw Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through these

Detaljer

Innhold A - WIRE OG TILBEHØR C - LØFTEREDSKAP D - TALJER OG VINSJER B - KJETTING OG TILBEHØR. Side 1

Innhold A - WIRE OG TILBEHØR C - LØFTEREDSKAP D - TALJER OG VINSJER B - KJETTING OG TILBEHØR. Side 1 Innhold A - WIRE OG TILBEHØR Standard wire...a-2 Rustfri wire...a-6 Omregningstabell...A-7 Wirestropper...A-8 Kauser...A-10 Wireklemmer...A-11 Wirelåser...A-13 Spelter socket...a-14 Wedge socket...a-16

Detaljer

Fortøyningutstyr Tradisjon, Kvalitet, Samarbeid

Fortøyningutstyr Tradisjon, Kvalitet, Samarbeid Fortøyningutstyr Tradisjon, Kvalitet, Samarbeid Egersund Net - totalleverandør Vi støtter deg helt fra start i planleggingsfasen med prosjektering og design, via nøkkelferdig anlegg til re-sertifiserings

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Kapittel 4. Jernvarer / Hardware. Kapittel 4

Kapittel 4. Jernvarer / Hardware. Kapittel 4 Jernvarer / Hardware 79 Jernvarer / Hardware Kjetting / Chain Fram Alloy Blue kjetting er laget av høyverdi stål, og leveres med sertifikat. Kjettingen har full belastningsevne emmlom +250 C og -60 C.

Detaljer

Wire / Wires Kjetting / Chain Myke Løft / Lifting Blokker / Blocks Sjakler / Shackle Kroker / Hook Løkker / Links Kauser / Thimbles

Wire / Wires Kjetting / Chain Myke Løft / Lifting Blokker / Blocks Sjakler / Shackle Kroker / Hook Løkker / Links Kauser / Thimbles 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Wire / Wires Kjetting / Chain Myke Løft / Lifting Blokker / Blocks Sjakler / Shackle Kroker / Hook Løkker / Links Kauser / Thimbles Våre leverandører av jernvarer og andre

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Løst løfteutstyr Lifting equipment

Løst løfteutstyr Lifting equipment Løst løfteutstyr 3 Løst løfteutstyr Løst løfteutstyr På de følgende sidene vil du fi nne et bredt utvalg av løst løfteutstyr og vi håper du vil ha nytte av den tekniske informasjonen som er gitt i kapittelet.

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR GUNNEBO-JOHNSON KASTEBLOKKER

BRUKSANVISNING FOR GUNNEBO-JOHNSON KASTEBLOKKER BRUKSANVISNING FOR GUNNEBO-JOHNSON KASTEBLOKKER Oversettelse av original bruksanvisning (07/10 P/N 63988 REV-800-331-5460) Produsentens firmanavn og adresse: Gunnebo Johnson Corporation, 1240 North Harvard

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

ANKERKJETTING TEKNOLOGIUTVIKLING OG OPERASJONELLE UTFORDRINGER

ANKERKJETTING TEKNOLOGIUTVIKLING OG OPERASJONELLE UTFORDRINGER ANKERKJETTING TEKNOLOGIUTVIKLING OG OPERASJONELLE UTFORDRINGER Authors: Jonathan Fernandez, Vicinay Cadenas S.A. Hans-Jürgen Henk, Vicinay Cadenas Northern Europe Speaker: Hans-Jürgen Henk Produksjonsanlegget

Detaljer

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m.

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m. Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Birgit Schenk Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi

Detaljer

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors 2.0 Tråltyper / Trawl 2.1 Sorteringssystem / Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends 2.3 Lin - Nett / Nets Slitematter / Protcetion Net Labbetuss 2.4 Kuler / Floats 2.5 2.6 2.7 2.8 Gear Rockhopper and Spacers

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier: Document title: MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier Doc. No.: M01-003 Number of page: 1 of 6 Rev. No.: 02 File name: J:\STANDARD\M01-003 P.O.No.: Client: Client Doc.no.: Tag no./type:

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager).

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi / 22073246 15/212577-15 07.12.2015

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

NOROK STANDARD R-002 2. UTGAVE AUGUST 2012

NOROK STANDARD R-002 2. UTGAVE AUGUST 2012 NOROK STANDARD R-002 2. UTGAVE AUGUST 2012 ANNEX H ANNEX J FOUNDATIONS AND SUSPENSIONS LIFTING LUGS AND MATING SCHACKLES Kato Øvestad Prosjekteringsleder Nordic Crane Stangeland AS Alltid på plass! Glede

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av StalPro Rail su vegrekkverk. Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, Bochnia. Polen. Dawid Barnaś

Statens vegvesen. Godkjenning av StalPro Rail su vegrekkverk. Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, Bochnia. Polen. Dawid Barnaś Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKK KBFM1 POWER BLOCK KBFM1

NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKK KBFM1 POWER BLOCK KBFM1 FM1 KB19 KB24 NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKKER FOR TRÅL-, SNURREVAD OG OPPDRETT Notblokkene er spesielt konstruert for trål- og snurrevadfiske. De er også god egnet for sild-, sei- og brislingsnøter.

Detaljer

Patentband Steelband. Produktbrosjyre

Patentband Steelband. Produktbrosjyre Patentband Steelband Produktbrosjyre Christiania Byggteknikk produktutvikling i 70 år! Christiania Byggteknikk AS, tidligere Patentband AS, ble etablert i 1947 og har siden starten utviklet og produsert

Detaljer

GB Assembly instructions NO Montering. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions NO Montering. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions NO Montering! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions carefully

Detaljer

Parker Hannifin AS. Making parts and systems all over the world

Parker Hannifin AS. Making parts and systems all over the world Parker Hannifin AS Making parts and systems all over the world Parker Hannifin Corp. 2007 FY07 omsetning NOK. 57 milliarder 9 divisjoner 8 400 distributører 57 000 ansatte 900 000 produkt nummer 417 000

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

Recommended machine weight:

Recommended machine weight: 0 00 00 VIEW ( : 0 ) VIEW0 ( : 0 ) CLOSED OPEN 0 FOR HYDRULIC PCKGE: TESS ORDER NO.: GE0-HYDRULIC PRTS GENERL TOLERNCES MCHINED PRTS: NS-ISO - NS-EN ISO 0. Linear measurements class:. ngle measurements

Detaljer

GB Instruction for use NO Bruksanvisning BA11.50PRSJNO POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE

GB Instruction for use NO Bruksanvisning BA11.50PRSJNO POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE GB Instruction for use NO Bruksanvisning BA11.50PRSJNO13.12.16 POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE 1 POWERTEX Closed Body Rigging Screw Instruction for use (GB) (Original instructions) WARNING Failure

Detaljer

Kapittel 5. Trål: wire, geardeler, dører / Trawls: wire, gear parts, doors. Kapittel 5

Kapittel 5. Trål: wire, geardeler, dører / Trawls: wire, gear parts, doors. Kapittel 5 Trål: wire, geardeler, dører / Trawls: wire, gear parts, doors 113 Wire Wire, galv. med fiberkjerne / Fibercore, 6x7+1FC Art. nr. Diam. Bruddstyrke / Vekt / weight mm breaking load pr. m kg tonn 790705

Detaljer

2.0 Tråltyper / Trawl... side 4 2.1 Sorteringssystem /... side 10 Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends... side 12 2.3 Lin - Nett / Nets...

2.0 Tråltyper / Trawl... side 4 2.1 Sorteringssystem /... side 10 Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends... side 12 2.3 Lin - Nett / Nets... 2.0 Tråltyper / Trawl... side 4 2.1 Sorteringssystem /... side 10 Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends... side 12 2.3 Lin - Nett / Nets... side 13 Slitematter / Protcetion Net Labbetuss 2.4 Kuler / Floats...

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg.

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Utstyr som skal inngå i et FG godkjent sprinkleranlegg skal være FG godkjent. Unntak: Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende

Detaljer

Krav til kjetting brukt til fortøyning av oppdrettsanlegg

Krav til kjetting brukt til fortøyning av oppdrettsanlegg Notat Krav til kjetting brukt til fortøyning av oppdrettsanlegg Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Revisjon av standarden NS 9415... 2 4. Reaksjon fra kjettingprodusent/leverandør etter at

Detaljer

Rolls-Royce Deck Machinery

Rolls-Royce Deck Machinery Rolls-Royce Deck Machinery - 40 years as Market Leader in Anchor Handling Gisle Anderssen 2005 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER Som et konkurransefortrinn ved bygging av båter til kystfiskeflåten startet MBH først på 80 tallet å lage lette fiskerivinsjer i aluminium og rustfritt stål til egne

Detaljer

Fram Alloy Blue kjetting og komponenter Fram Alloy Blue chain, slings and attachments

Fram Alloy Blue kjetting og komponenter Fram Alloy Blue chain, slings and attachments Fra loadt m new est Capa station c 1100 ity of t Page ons 55 Fram Alloy Blue kjetting og komponenter Fram Alloy Blue chain, slings and attachments 2016 Kjættingfabriken AS ble grunnlagt i 1909, og har

Detaljer

Original NiTO Couplings Original NiTO Koblinger. NiTO Industrial Spray Guns NiTO Industri Spulepistoler

Original NiTO Couplings Original NiTO Koblinger. NiTO Industrial Spray Guns NiTO Industri Spulepistoler Original NiTO Couplings Original NiTO Koblinger NiTO Industrial Spray Guns NiTO Industri Spulepistoler NiTO Leading supplier of high quality couplings for the professional market NiTO kvalitetsmæssigt

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs

RF Power Capacitors Class kV Discs RF Power Capacitors Class 0-5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

GB Instruction for use NO Bruksanvisning BA11.31PB/PDNO POWERTEX Shackle PBSB/PBSP/PDSB/PDSP

GB Instruction for use NO Bruksanvisning BA11.31PB/PDNO POWERTEX Shackle PBSB/PBSP/PDSB/PDSP GB Instruction for use NO Bruksanvisning! BA11.31PB/PDNO24.01.17 POWERTEX Shackle PBSB/PBSP/PDSB/PDSP 1 POWERTEX Shackles Instruction for use (GB) (Original instructions) PDSB with safety bolt PDSP with

Detaljer

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR NorWest AS er et familieeiet selskap på Sunnmøre med aktive eiere som bygger på snart 30 års erfaring og kompetanse. Vi står for kvalitet og sikkerhet, og leverer produkter

Detaljer

Patentband Steelband. Produktbrosjyre

Patentband Steelband. Produktbrosjyre Patentband Steelband Produktbrosjyre Christiania Byggteknikk produktutvikling i 70 år! Christiania Byggteknikk AS, tidligere Patentband AS, ble etablert i 1947 og har siden starten utviklet og produsert

Detaljer

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord Inndeling i grupper (beregnet for bruk om bord) R1 Kjetting sling R2 - Fiber sling R3 - Ståltau sling/redskaper + endeløse stropper R4 Løse løfteforbindelser,

Detaljer

AS HAMATEC hovedleverandør av spesialprodukter

AS HAMATEC hovedleverandør av spesialprodukter AS HAMATEC hovedleverandør av spesialprodukter AS HAMATEC key supplier of special products AS Hamatec produserer spesialprodukter, rundsling, båndstropper og lastesurringer. Vårt produktutvalg er i dag

Detaljer

SERVICE BULLETINE

SERVICE BULLETINE S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A Ref. 500006 TECHNICAL DATA SHEET C O R M A R UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A GENERAL CHARACTERISTICS: Protection degree: IP 63 Ambient temperature: -40ºC to +85ºC Weight: 0.264 Kg approx.

Detaljer

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs RF Power Capacitors Class 5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

KRANER, DAVITER OG LØFTEUTSTYR

KRANER, DAVITER OG LØFTEUTSTYR KRANER, DAVITER OG LØFTEUTSTYR Som produsent av lett dekksutstyr produserer vi kraner og daviter i aluminium og syrefast stål. Det gir en svært lav vekt i forhold til sammenlignbare produkt i stål. Fra

Detaljer

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig ~ Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut Det skjer ofte at man som terapeut står i en situasjon, hvor man bare har lyst til å gi opp. Man har prøvd alle

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

RF Power Capacitors Class1

RF Power Capacitors Class1 RF Power Capacitors Class 2.7, 20 & 30mm Doorknob/Barrel Transmitting Types Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014

ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014 360 Alt til virksomheden ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014 HÅG SO-FI Capisco - Capisco Puls H03 H04 H05 H09 Conventio - Wing Kollektion: Xtreme Martindale: 100.000 Kollektion: Fame Martindale: 200.000 60019

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Dok.id: Sider: Ståltauredskaper

Dok.id: Sider: Ståltauredskaper Original Bruksanvisning for Ståltauredskaper Dok.id: Sider: 30-60-10221 Side 1 av 7 Original Bruksanvisning for Ståltauredskaper 02 Engelsk 02.01.2017 OHD ROV Norsk 02.01.2017 OHD ROV 01 Norsk 02.08.2016

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Trykkrør/pumpeledning

Trykkrør/pumpeledning VA Trykkrør/pumpeledning VA Trykkrør/pumpeledning PVC trykkrør SDR og trykklasser, PVC SDR and MOP (Max. Operating Pressure), Dim. Dimensjonerende Brudd- Design SDR SDR SDR spenning spenning faktor 34,4

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Fiberstropper og lastesikringer. Synthetic slings and lashing belts

Fiberstropper og lastesikringer. Synthetic slings and lashing belts Fiberstropper og lastesikringer 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Et av de viktigste punktene i vår kvalitetspolitikk er at våre produkter ikke skal medføre fare for våre

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

PÅBOLTSTÅL UNIVERSALSKJÆR

PÅBOLTSTÅL UNIVERSALSKJÆR PRODUKTKATALOG Slitestålkompaniet AS leverer slitestål til nesten alle typer maskiner. Vi har lang erfaring med slitestål. Tannsystemet av Cat copi har vist seg å være av meget god kvalitet og vil nok

Detaljer

Rotating Lifting Point (RLP Version 2)

Rotating Lifting Point (RLP Version 2) Rotating Lifting Point (RLP Version 2) NO Bruksanvisning Z769446 Rev P13 Användarmanual Allmän informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres

Detaljer

Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke).

Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke). CASER Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke). - Arrangørfeil ingen konsekvens Utøver har ikke meldt seg på i rett tid og har reist med fly for å delta på Norges Cup. Hva skal TD

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 1,10m (uten kantdrager).

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 1,10m (uten kantdrager). Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer