Gunnebo Anja Shackles. High quality wirerope and chain fittings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gunnebo Anja Shackles. High quality wirerope and chain fittings"

Transkript

1 Gunnebo Anja Shackles High quality wirerope and chain fittings 1

2 ...Gunnebo-Anja Industrier AS The Norwegian Forging Specialist The company was established in 1918 as Andr. Jacobsen AS and is located on an island close to Bergen on the Norwegian west coast. The firm has grown to become the leading Scandinavian manufacturer of forged shackles and riggingscrews. Other main product lines are general forgings and The Gunnebo Lifting product range. The manufacturing program is constantly developed to meet our customers varying demands. Thus the company stands out as single point supplier. The products are made from a range of steel qualities, including stainless acid proof steel and high grade alloy steel to comply with the most stringent specifications. Our workshops comprise all facilities and systems for the manufacturing and control of top quality products. This include tool design, advanced tool shop, forging, heat threatment, machining, hot dip galvanizing and quality control. As a proof of our consistant work to maintain a high standard of quality the company is certified in accordance with the ISO standard. The company was bought by Gunnebo in 2001 and changed name to Gunnebo-Anja Industrier AS. Firmaet ble etablert i 1918 som Andr. Jacobsen AS og er lokalisert på Osterøy ca 30 km nordøst for Bergen sentrum. Firmaet har utviklet seg til å bli Skandinavias ledende produsent av sjakler og strekkskruer. Andre hovedartikler er smidde og maskinerte detaljer for ulike formål, samt løfteprograet fra morselskapet Gunnebo Lifting. Produktene fremstilles i ulike utførelser og materialkvaliteter - inklusive seigherdingsstål og syrefast stål. Dette saen med konstant produktutvikling gjør at våre kunder kan få dekket sitt komplette behov fra èn produsent. Vårt produksjonsutstyr dekker alle faser fra verktøykonstruksjon, fremstilling av verktøy, smiing, bearbeiding, varmebehandling, varmgalvanisering og sertifisering. Saen med høyt kvalifiserte medarbeidere er dette grunnlaget for at firmaets kvalitetsikringssystem er sertifisert i samsvar med ISO Bedriften ble kjøpt av Gunnebo Industrier i 2001 og endret navn til Gunnebo-Anja Industrier AS. 2

3 ...co-operation Definitions Working Load Limit (WLL) = The maximum load a component or lifting assembly is authorized to take in general use under straight pull. The WLL is often known as Safe Working Load (SWL). Proofload (PL) = The maximum load applies when prooftesting a component or lifting assembly. The tested item may not show visible permanent deformation after proofloading. Minimum Breaking Load (MBL) = The minimum load under straight pull at which the component or lifting assembly may break. Safetyfactor (S.F.) = The ratio between the MBL divided by WLL, for instance 6,0 Shockload = A resulting load from impact or jerk of a static load. A shockload is generally much larger than the static load and great care should be taken to avoid such hazardous loads. Shackles ANJA US Shackles 7 - ANJA Offshore Shackles 9 - ANJA Mooring Shackles and Mooring Bolts 10 - ANJA Red Alloy Shackles 13 - Shackles SMS 14 - Coercial Shackles 17 Riggingscrews ANJA Standard Riggingscrews 20 - ANJA Alloy Riggingscrews 21 Thimbles and eyebolts ANJA Thimbles 22 - ANJA Eyebolts 24 Stainless steel Riggingscrews and Terminales 26 - Shackles 28 Definisjoner Største tillatte arbeidslast (WLL) = Største tillatte belastning utstyret kan utsettes for under rent strekk. Ofte benyttes forkortelsen SWL (Safe Working Load) synonymt med WLL. Prøvelast (PL) = Største last som påføres en detalj eller redskap under prøvebelastning av denne, f.eks. i forbindelse med sertifisering. For løft gjelder typisk at PL = 2 x WLL. Minimum bruddlast (MBL) = Minste last som under rent strekk medfører brudd i en komponent. Sikkerhetsfaktor (S.F.) = S.F. = MBL:WLL, f.eks. 6,0 basert på katalogdata for Anja U.S. sjakler. Sjokklast = En resulterende last fra slag eller rykk fra en statisk last. En sjokklast kan gi svært høye momentanverdier og bør unngås. Stock Testing machine 3

4 ...testing and certificates Product documentation Upon request at time of order, load rated products can be supplied with Alternative documentation. Work certificate acc. EN Certificate of basic rawmaterial acc. EN Proof load certificate Tracable rawmaterial / inspection certificate acc. EN Approval by official classification offices can be arranged Marking The «Anja» products which can be supplied with a workcertificate are normally marked with: Working Load Limit (metric tons) The manufacturer s logo Tracability code Grade of steel (shackles only) CE mark confirm conformity with the Machinery Directive (shackles only) Within the lifting tackle industry onshore and offshore there is a growing awareness and concern about product safety and reliability. In Europe this is also expressed in The Machinery Directive 89/392/EEC and later amendments which further highlights the responsibility of the manufacturer, distributor and end user of lifting gear. The «Anja» products are specified, monitored and documented in compliance with the most stringent requirements for the product concerned. A certified ISO system is an evidence of our quality standard. We appreciate the trust shown us when specifying, ordering and using the «Anja» products. Produkt dokumentasjon På oppfordring ved bestilling kan produkter som er lastmerket leveres med alternativ dokumentasjon. Produsent sertifikat i.h.t EN Generelt material sertifikat i.h.t EN Prøvesertifikat i.h.t arbeidstilsynets bestillingsnr.: 522 Sporbart material / inspeksjonssertifikat i.h.t. EN Sertifisering / godkjenning av 3-part kan organiseres i spesielle tilfeller. Merking Produkter som leveres med prøvesertifikat er normalt merket som følger: Største tillatte arbeidslast (WLL) i tonn. Produsentens logo Sporbarhetsmerking Materialklasse (3, 6 eller 8), gjelder kun sjakler CE merke som bekrefter samsvar med Maskindirektivet (kun sjakler) Det registreres stadig skjerpede krav til sikkerhet og pålitelighet for utstyr og komponenter som brukes til løft og surring både offshore og innenfor landbasert industri. Dette fremkoer for eksempel i Maskindirektivet 89/392/EEC med senere tillegg hvor spesielt produsentenes, distributørenes og brukernes ansvar fremheves. Våre «Anja» produkter er spesifisert, kontrollert og dokumentert i henhold til de strengeste krav for det aktuelle produktet Vårt ISO sertifiserte kvalitetskontrollsystem er grunnlaget for vårt kvalitetsarbeid. Vi er innforstått med våre kunders tillitt når de spesifiserer, bestiller og anvender «Anja» produkter. 4

5 ...instructions Instructions for use Shackles should be inspected before use to ensure that: All markings are legible The body pin are both indentifiable as being of the same size, type and make The threads of the pin and the body are undamaged Never use a safety bolt type shackle without using the split cotter pin The body and pin are free from nicks, gouges, cracks and corrosion Shackles may not be heat threated as this may affect their Working Load Limit Never modify, repair or reshape a shackle by welding, heating or bending as this will affect the Working Load Limit Instruksjoner for bruk Sjakler må kontrolleres før bruk for å forsikre at: All merking er leselig Bøyle og bolt er godt tilpasset hverandre Det ikke er skade på gjenger Det monteres saksesplint i alle sjakler med safetybolt Bøyle og bolt er fri for sprekker / hakk Sjaklene ikke har blitt påvirket av varme (sveising o.l.) eller bøying da dette påvirker sjakkelens styrke Sjaklene må ikke endres i form av sveising, oppvarming eller bøying da dette kan påvirke arbeidslasten Temperature If extreme temperature situations are applicable, the following load reduction must be taken info account / Ved ekstreme temperatur forhold, må det taes forbehold om følgende last reduksjon Temperature: Reduction for elevtated temperatures New Working Load Limit C 100% of original Working Load Limit C 90% of original Working Load Limit C 75% of original Working Load Limit > 400 C not allowed 5

6 ...instructions Side loads should be avoided as the products are not designed for this purpose. If side loads cannot be avoided, the following reduction factors must be taken into account: Reduction for side loading Load angle New Working Load Limit 0 100% of original WLL 45 70% of original WLL 90 50% of original WLL Avoid applications were due to movement the shackle pin can rotate Ved bevegelse av last vil sjakkelbolt kunne løsne ved feil bruk Shackle must be put weight on in stright directions Det vil oppstå skjevbelastning ved feil bruk Avoid applications were due to movement the shackle can rotate Straing av wire vil kunne medføre at bolten løsner ved feil bruk Shackle must be loaded in straigth direction Sjakkelen monteres slik at belastning blir i rett strekk 6

7 ...shackles Anja U.S. Anchor Shackles - Standard: U.S. Fed. Spec. RR-C EN Material: High Tensile Steel, Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: All parts hot dip galvanized, painted bolts/pins on top of galv. / Varmforsinket bøyle og bolt - Safety factor: 6,0/Sikkerhetsfaktor: 6,0 - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate / Leveres med prøvesertifikat of 3.1 materialsertifikat. - Temperature: - 20 C C WLL tons Nominal size d Bolt d 1 width a c Outside eye d 2 bow e Weight Safety Bolt Ref. figure 0,33 3/ ,02 Ref. figure 0,5 1/ ,07 0,06 Ref. figure 0,75 5/ ,13 0,11 Ref. figure 1,0 3/ ,17 0,15 Ref. figure 1,5 7/ ,25 0,21 Ref. figure 2,0 1/ ,42 0,37 Ref. figure 3,25 5/ ,7 0,65 Ref. figure 4,75 3/ ,2 1,1 Ref. figure 6,5 7/ ,7 1,5 Ref. figure 8, ,5 2,2 Ref. figure 9,5 1.1/ * ,4 3,1 Ref. figure 12,0 1.1/ ,8 4,2 Ref. figure 13,5 1.3/ ,0 6,0 Ref. figure 17,0 1.1/ ,0 8,0 Ref. figure 25,0 1.3/ ,0 13,5 Ref. figure 35, ,0 19,0 Ref. figure 42,5 2.1/ ,0 Ref. figure 55,0 2.1/ ,0 38,0 Ref. figure 85, ,0 Ref. figure 120,0 3.1/ ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ *= 32 for 853/854 Weight Screw Pin Safety Bolt / Mutterbolt Ref. no 855.: A (dim) Screw Pin / Øyepinn Ref. no 854.: A (dim) Trawling Pin / Trålpinn Ref. no 853.: A (dim) 7

8 ...shackles Anja U.S. Anchor Shackles - Standard: U.S. Fed. Spec. RR-C EN Material: High Tensile Steel, Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: All parts hot dip galvanized, painted bolts/pins on top of galv. / Varmforsinket bøyle og bolt - Safety factor: 6,0/Sikkerhetsfaktor: 6,0 - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate / Leveres med prøvesertifikat og 3.1 materialsertifikat. - Temperature: - 20 C C WLL tons Nominal size d Bolt d 1 width a c Outside eye d 2 Weight Safety Bolt Weight Screw Pin Ref. figure 0,5 1/ ,06 Ref. figure 0,75 5/ , ,11 Ref. figure 1,0 3/ ,15 Ref. figure 1,5 7/ , ,2 Ref. figure 2,0 1/ ,30 0,25 Ref. figure 3,25 5/ ,60 0,55 Ref. figure 4,75 3/ ,10 1,0 Ref. figure 6,5 7/ ,50 1,3 Ref. figure 8, ,2 1,9 Ref. figure 9,5 1.1/ * ,1 2,8 Ref. figure 12,0 1.1/ ,2 3,6 Ref. figure 13,5 1.3/ ,6 4,6 Ref. figure 17,0 1.1/ ,5 6,5 Ref. figure 25,0 1.3/ ,0 11,5 Ref. figure 35, ,0 16,0 Ref. figure 55,0 2.1/ ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ *= 32 for type 833/834 Safety Bolt / Mutterbolt Ref. no 835.: A (dim) Screw Pin / Øyepinn Ref. no 834.: A (dim) Trawling Pin / Trålpinn Ref. no 833.: A (dim) 8

9 ...shackles Anja «Offshore» Shackles - Standard: DnV / U.S. Fed. Spec. RR.C-271/DNV Type Approval No. S-2973 WLL 2,0-25T - Material: Special Alloy Steel, Quenched and Tempered / Høylegert stål, seigherdet. - Finish: All parts hot dip galvanized + colour marking / Varmforsinket og merkefarge. - Safety factor: As per DnV (8,0-6,0) / Sikkerhetsfaktor i følge DnV Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate of the bow and the bolt in finished condition. Leveres med prøversertifikat og sporbart 3.1 materialsertifikat for bøyle og bolt i leveringstilstand - Temperature: - 40 C C WLL tons Nominal size d Bolt d 1 width a c Outside eye d 2 bow e Weight Safety Bolt A ,0 1/ ,42 A ,24 5/ ,7 A ,75 3/ ,2 A ,5 7/ ,7 A , ,5 A ,5 1.1/ ,4 A ,0 1.1/ ,8 A ,5 1.3/ ,0 A ,0 1.1/ ,0 A ,0 1.3/ ,0 A , ,0 A ,0 2 1/ ,0 A , ,0 A ,0 3.1/ ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Safety Bolt / Mutterbolt Ref. no 856 9

10 ...shackles Anja Mooring Shackles - Material: High Tensile Steel, Quenched and Tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: All parts hot dip galvanized, red painted bolts on top of galv / Varmforsinket bøyle og bolt. - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certficate can be delivered / Kan leveres med prøvesertifikat og 3.1 materialsertifikat - Materialfactor: 2,0 - Safetyfactor: 3,2 (materialfaktor + lastfaktor) Art. no. Rope Bow Bolt width bow d d1 A E C A ,4 A ,1 A ,8 A ,8 MBL ton MDL ton Weight kg Ref. no 852 Ved valg av dobbelsikring må bruker vurdere hvilke påkjenninger sjakkelen blir utsatt for, som f.eks. stramningsforhold, saltinnhold og monteringsdybde - Dim: Ø 5,5 x Levering: pakning på 10 stk Kobberkjerne (Ø 4,0 ) plastbelagt med PVC - Dim: Ø 4,5 x Levering: pakning på 10 stk Stålkjerne med 5-10 zinkbelegg som er plastbelagt med PVC - Dim: Ø 5,0 x 40 - Levering: pakning på min 25 stk Kan leveres i el.forz og syrefast utførelse 10

11 ...shackles Anja Mooring Bolts - Material: Quenched and tempered / Seigherdet - Finish: Hot dip galvanized / Varmgalvanisert - Materialfactor: 3,0 - Safetyfactor: 4,8 (materialfaktor + lastfaktor) Dim Ø-legg (dim) Legg L Hol øye E G Høyde kile spor Bredde kile spor Lengde Gjenger Ref. figure Ø32 x ,25 Ref. figure Ø38 x ,60 Ref. figure Ø45 x ,10 MBL MDL Vekt kg Sertifisert fortøyningsbolt for kile No A (dim) Sertifisert fortøyningsbolt for gysing No A (dim) Leveres med kile Dim Ø-legg (dim) Legg L G Høyde kile spor Bredde kile spor Lengde Gjenger T MBL MDL Vekt kg Ref. figure Ø32 x Ø35 x ,50 Ref. figure Ø35 x Ø38 x ,70 Ref. figure Ø38 x Ø42 x ,00 Ref. figure Ø45 x Ø50 x ,00 Fortøyningsbolt T-bolt for kile T-bolt No A (dim) Fortøyningsbolt T-bolt for gysing T-bolt No A (dim) Leveres med kile 11

12 ...shackles Anja U.S. «Heavy Duty» Shackles - Material: High tensile steel Quenched and Tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: Painted surface / Malt overflate - Documentation: Supplied with proof load test cert. and 3.1 material cert. for bow and bolt / Leveres med prøvesertifikat og 3.1 materialsertifikat for bøyle og bolt WLL d d1 a c e d2 Weight A , ,0 A , ,0 A , ,0 Ref. no 857 A , ,0 400, ,0 500, ,0 600, ,0 700, ,0 800, ,0 1000, ,0 1200, ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Anja Super Shackles - Standard: U.S Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B - Material: High Tensile Steel. Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: Hot dip galvanized / Varmgalvanisert - Safety Factor: 5,0 - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate can be delivered. Kan leveres med prøvesertifikat og sporbart 3.1 materialsertifikat. Ref. no 858 WLL Dim - d d1 a c e d2 Weight A T - 1 1/ ,8 A T - 1 3/ ,0 A T ,0 A T - 2 1/ ,0 A T - 2 3/ ,0 A T - 3 1/ ,0 Anja Wide Body Sling Shackles - Material: High Tensile Steel. Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish : Coated / Lakkert - Safety Factor: 5,0 - Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certficate can be delivered./ Kan leveres med prøvesertifikat og sporbart 3.1 materialsertifikat. Ref. no 859 WLL tons d d1 a c e Weight A T ,0 A T ,0 A T ,0 A T ,0 12

13 ...shackles Anja «Red Alloy» Chain Shackles - Standard: Dimensions generally as per SMS 1577 Hovedmål ifølge svensk standard SMS Material: Special Alloy Steel, Quenched and Tempered / Høylegert stål, seigherdet - Finish: Red Painted / Rødmalt bøyle og bolt - Safety Factor: 4,0 / Sikkerhetsfaktor: 4,0 - Documentation: Supplied with Test Certificate / Leveres med prøvesertifikat WLL tons S.F=4,0 Nominal size To fit chain size Bow d Bolt d 1 width a c Outside eye d 2 Weight pcs Kg A ,0 M10 7/8 8, ,10 A ,2 M ,20 A ,4 M ,40 Safety Bolt Ref. no 831 A ,0 M ,65 A ,5 M ,90 A ,5 M ,10 A ,5 M ,70 A ,0 M ,50 A ,0 M ,10 A ,0 M ,50 A ,0 M ,70 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ WLL tons S.F=4,0 Nominal size To fit chain size Bow d Bolt d 1 Width a Length c Bow e Outside eye d 2 Weight pcs Kg A ,0 M10 7/ ,13 A ,2 M ,25 A ,4 M ,50 Safety Bolt Ref. no 851 A ,0 M ,85 A ,5 M ,20 A ,5 M ,60 A ,5 M ,20 A ,0 M ,40 A ,0 M ,40 A ,0 M ,70 A ,0 M ,50 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ 13

14 ...shackles Anja SMS 1577 Chain Shackles - Standard: SMS Material: High Tensile Steel. Normalized / Normalisert St Finish: All types Hot dip galvanized / Alle varianter leveres varmgalvanisert - Safety Factor: 5,0 / Sikkerhetsfaktor 5,0 - Documentation: Test certificate can be supplied on request / Kan leveres med prøvesertifikat når det forlanges. WLL tons Nominal size d 1 Bow d width a c Outside eye d 2 Weigth pcs kg Ref. figure 0,6 M10 8, ,10 Ref. figure 0,9 M ,20 Ref. figure 1,5 M ,40 Ref. figure 2,4 M ,65 Ref. figure 3,0 M ,90 Ref. figure 3,7 M ,10 Ref. figure 4,8 M ,70 Ref. figure 6,0 M ,50 Ref. figure 7,5 M ,10 Ref. figure 9,4 M ,50 Ref. figure 12,0 M ,70 Ref. figure 15,0 M ,00 Ref. figure 19,0 M ,00 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Ref A 1577A - A (dim) Ref. no 1577 C 1577C - A (dim) Ref B 1577B - A (dim) Ref. no 1577 D 1577D - A (dim) 14

15 ...shackles Anja SMS 1619 Anchor Shackles - Standard: SMS Material: High Tensile Steel. Normalized / Normalisert St Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert - Safety Factor: 5,0 / Sikkerhetsfaktor 5,0 - Documentation: Test certificate can be supplied on request / Kan leveres med prøvesertifikat når det forlanges WLL tons S.F=5 Nominal size d 1 Bow d width a c bow e Outside eye d 2 Weigth pcs kg A ,6 M ,13 A ,9 M ,25 A ,5 M ,50 Ref. no 1619B A ,4 M ,85 A ,0 M ,20 A ,7 M ,60 A ,8 M ,20 A ,0 M ,30 A ,5 M ,40 A ,4 M ,70 A ,0 M ,50 A ,0 M ,00 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ WLL tons S.F=5 Nominal size d 1 Bow d width a c bow e Outside eye d 2 Weigth pcs kg A ,5 M ,50 A ,7 M ,60 A ,8 M ,20 Ref. no 1619A A ,5 M ,40 A ,4 M ,70 A ,0 M ,50 A ,0 M ,00 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ 15

16 ...shackles Anja Large Dee Shackles - Standard: Generally to BS 3032 with screwpin / Hovedmål som BS 3032 m/kragepinn - Material: High Tensile Steel. Normalized / Normalisert St Finish: Self coloured / Sort - Safety Factor: 5,0 / 4,0 - Documentation: Test certificate / Leveres med prøvesertifikat Size WLL Ton Safety factor Bow d Bolt d1 width a c Approx Weigth 100 pcs * A /16 0,1 5, ,7 * A /4 0,15 5, ,5 * A /16 0,4 5,0 8, ,0 * A /8 0,6 / 0,5 5,0 / 4,0 9 / / ,0 / 17,0 * A /16 0,8 5, ,0 * A /2 1,0 5, ,0 A /8 1,5 4, ,0 A /4 2,0 5, ,0 A /8 3,0 4, ,0 A ,75 4, ,0 A /8 5,0 4, ,0 A /4 6,0 4, ,0 A /8 6,0 5, ,0 A /2 7,0 5, ,0 A /8 11,0 5, ,0 A /4 13,0 5, ,0 * As long as availible on stock / Utgår ved beholdningsslutt Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Ref. no 33 DC 16

17 ...shackles Coercial Shackles - Standard: Coercial Shackles with eye pin / Handelssjakler med øyepinn - Material: Mild Steel / Handelstål - Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert Not recoended for lifting purpose / Anbefales ikke brukt til løfteformål Size Nominal size d Bolt d1 width a c bow e Approx Weigth 100 pcs A M ,7 A M ,5 A M ,0 Ref. no 50-H A M10 9,5 9, ,0 A M12 11,5 11, ,0 A M ,0 A M ,0 A M ,0 A M ,0 Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Size Nominal size d Bolt d1 width a c Approx weight 100 pcs * A M ,7 A M ,5 A M ,0 Ref. no 30-D A M10 9,5 9, ,0 A M ,0 A M12 11,5 11, ,0 A M ,0 A M16 19 / ,0 A M20 22 / ,0 A M22 25 / ,0 A M24 28 / ,0 A M ,0 A M ,0 A M ,0 A M ,0 * El. forz / El. forsinka Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ 17

18 ...shackles * Imported Coercial Shackles - Standard: Coercial Shackles with eye pin / Handelssjakler med øyepinn - Material: Mild Steel / Handelstål - Finish: El. plated / El. forsinka Size Nominal size d 1 Bow d width a c bow e Approx Weigth 100 pcs A M A M A M Ref. no 500-H A M A M A M A M A M A M A M * As long as availible on stock / Utgår ved beholdningsslutt Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Size Nominal size d 1 Bow d width a c bow e Approx Weigth 100 pcs A M A M Ref. no 300-D A M A M A M A M A M A M A M A M * As long as availible on stock / Utgår ved beholdningsslutt Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ 18

19 19

20 ...riggingscrews Anja Standard Riggingscrews - Standard: Generally to B.S. 4429, Closed Body with locknuts on terminals / Tilsvarer B.S. 4429, lukket hylse og stoppmuttre - Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert - Safety factor 5,0 - Documentation Sizes M10-2 are loadrated and can at time of order be supplied with test certificate on request / Dimensjoner M10-2 er lastmerket og kan på forlangende ved bestilling leveres med prøvesertifikat Dim Threads WLL 5:1 tons Load limit Take up B N L M K H G F Approx Weigth 100 pcs Ref. figure Ø6 M6 0, ,13 Ref. figure Ø8 M8 0, ,25 Ref. figure Ø10 M10 0, ,30 Ref. figure Ø12 M12 0, ,65 Ref. figure Ø16 M16 1, ,25 Ref. figure Ø20 M20 1, ,20 Ref. figure Ø22 M22 2, ,30 Ref. figure Ø24 M24 3, ,60 Ref. figure Ø32 1 1/4 4, ,50 Ref. figure Ø38 1 1/2 6, ,50 Ref. figure Ø45 1 3/4 8, ,90 Ref. figure Ø , ,00 * El. plated / El. forsinka Forging tolerances: +/- 5% on inside width/ Ref. no 401 A (dim) Ref. no 402 A (dim) Ref. no 404 A (dim) *not 8 20

21 ...riggingscrews Anja Alloy Riggingscrews - Standard: Load rated similar to U.S. Fed. spec. FF-T-79 l.b / Arbeidslaster som U.S. Fed. spec. FF-T-79 l.b - Range: Closed Body 2,5T to 17T, Larger sizes Open Body / Leveres med lukket hylse fra 2,5T - 17T, større dimensjoner åpen hylse - Material: High Tensile Steel, quenched and tempered / Legert stål, seigherdet - Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert - Safety factor: 5,0 - Documentation: Supplied with Test Certificate, 3.1 material certificate available on request / Leveres med godkjent prøvesertifikat, sporbart 3.1 materialsertifikat kan leveres på forlangende Dim Size / threads WLL 5:1 tons Take up B N L M K H G F Approx Weight kg / pcs Ref. figure Ø20 M20 2, ,3 Ref. figure Ø24 M24 5, ,6 Ref. figure Ø32 1 1/4 7, ,0 Ref. figure Ø38 1 1/2 10, ,0 Ref. figure Ø45 1 3/4 13, ,0 Ref. figure Ø , ,0 * Ref. figure Ø64 2 1/2 27, ,0 * Ref. figure Ø70 2 3/4 34, ,0 * Open body without safety bolt in jaw Ref. no 801 A (dim) Ref. no 802 A (dim) Ref. no 804 A (dim) 21

22 ...thimbles Standard Coercial Thimbles - Material: Mild Steel / Handelsstål - Finish: Galvanized / Galvanisert Dia rope Groove width a Overall L inches Overall L Overall width B I width C Approx weight per 100 pcs kg A ,4 A / ,8 A / ,4 A / ,0 A ,8 A / ,0 A / ,8 A ,0 A / ,0 A ,0 A / ,0 A ,0 A / ,0 A ,0 A ,0 Ref. no

23 ...thimbles Heavy Duty Stub-End Thimbles - Material: Mild Steel / Handelsstål - Finish: Galvanized / Galvanisert Dia rope Groove width a Overall L inches Overall L I width C Back thickness S Approx weight per 100 pcs kg A A / A A / A A / A A / A A ,5 135 A ,5 162 A A Ref. no

24 ...eyebolts Anja Eyebolt with collar - Type: Small eye and collar, with or without large ring fitted in eye / Lite øye og krage, leveres også med båtring montert i øyet - Threads: Machine thread or thread for wood / Maskingjenger eller tregjenger - Material: Mild Steel / Handelsstål - Finish: Hot Dip Galvanized / Varmgalvanisert Size Thread A B C D E T L Weight 100 pcs Weight w/ ring Packing Ref. figure M Ref. figure M Ref. figure M Ref. figure M Ref. no 654 Ref. no 651 Ref. no 655 Ref. no

25 ...notes 25

26 ...stainless steel Anja Stainless Steel Riggingscrews - Type: Closed Body with stopnuts / Lukket hylse med stoppmuttere - Finish: Machined jaws / Maskinerte gafler - Material: Aisi 316. Highly polished / Høyglanspolert With two wide jaws / Med to brede gafler Size UNF Wire Length body B Length min L1 Length max L2 Bolt D jaw A M F Break load Kps Weight kg / 100 A / ,0 7,8 12, A / ,0 9, A / ,5 10, A / ,0 11, A / ,7 13, A / ,0 16, A / ,0 20, A ,0 28, Ref. no 764 Anja Stainless Steel Riggingscrews Swage Terminals - Material: Aisi 316. Highly polished / Høyglanspolert Size Wire Outside D2 D1 L Jaw Open A Bolt D T M Weight kg / 100 A ,3 3,2 36 5,2 5, A ,4 4,2 46 7,8 6, ,5 3 A ,1 5,3 53 9,1 8, A ,4 6, ,1 9, A ,4 7, ,0 11, A ,0 8, ,0 13, A ,9 10, ,0 16, A ,0 12, ,0 18, Ref. no

27 ...stainless steel Anja Stainless Steel Riggingscrews Swage Terminals - Material: Aisi 316. Highly polished / Høyglanspolert Size UNF Wire Outside D2 D1 L Eye open D3 Eye thickness S T Weight kg / 100 A M6 3 6,3 3,5 38 6,5 4, A M8 4 7,5 4,4 45 8,5 5, A M10 5 9,0 5, ,5 6, Ref. no 711 A M ,5 6, ,0 8, A M ,2 7, ,0 9, A M ,0 8, ,5 10, A M ,8 10, ,3 11, Anja Stainless Steel Riggingscrews Swage Terminals - Material: Aisi 316. Highly polished / Høyglanspolert Size UNF Wire Outside D2 D1 L Length thread L1 Length total L2 NV Weight kg / 100 A /4 3 6,3 3, A /16 4 7,4 4, A /8 5 9,1 5, Ref. no 712 A / ,4 7, A / ,0 8, A / ,9 10, A / ,0 12, with metric threads Thread metric Wire Outside D2 D1 L Length threads L1 Length total L2 NV Weight kg / 100 A M6 3 6,3 3, A M8 4 7,4 4, A M10 5 9,1 5, A M ,4 6, A M ,4 7, A M ,0 8, A M ,0 8, A M ,9 10, A M ,9 10, A M ,0 12,

28 ...stainless steel Anja Stainless Steel Dee Shackles - Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Forged shackles to the utmost Quality and Performance / Smidde sjakler for fremragende kvalitet og sikkerhet Note: Deformation load Appr. 2 x WLL / Deformasjonslast (flyt) ca 2 x WLL Oversized pin from M16 / Overdimensjon pinn fra M16 No 735 Art. no No 730 Size d1 d a c d2 MBL Ton WLL Ton Weight kg / 100 A M4 4, ,8 1 A M5 5, ,2 2 A M6 6, ,8 4 A M8 8, ,8 0,4 7 A M10 10, ,3 0,6 11 A A M12 12, ,5 0,9 25 A A M16 13, ,0 12,0 1,5 40 * A A M20 16, ,0 16,0 2,5 60 A A M22 18, ,0 20,0 3,0 90 A A M25 19, ,0 28,0 4,0 110 A A M35 25, ,0 40,0 6,0 240 * Safety bolt Ø19 Større dimensjoner på forespørsel Ref. no 735-D with safety bolt Available sizes: M12 - M30 Ref. no 730-D with screw eye pin Available sizes: M4 - M30 28

29 ...stainless steel Anja Stainless Steel Bow Shackles - Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Forged shackles to the utmost Quality and Performance / Smidde sjakler for fremragende kvalitet og sikkerhet Note: Deformation load Appr. 2 x WLL / Deformasjonslast (flyt) ca 2 x WLL Oversized pin from M16 / Overdimensjon pinn fra M16 No 755 Art. no No 750 Size d1 d a c e d2 MBL kn WLL kn Weight 100 / pcs A M4 4, A M5 5, A M6 6, A M8 8, ,4 7 A M10 9, ,6 11 A A M12 12, ,9 25 A A M16 13, ,5 37 * A A M20 16, ,5 65 A A M22 19, ,0 100 A A M25 22, ,0 170 A A M30 25, ,0 250 * Safety bolt Ø19 Større dimensjoner på forespørsel Ref. no 755-H with safety bolt Available sizes: M12 - M30 Ref. no 750-H with screw eye pin Available sizes: M4 - M30 29

30 ...stainless steel Anja Stainless Steel 732 Shackles - Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Forged shackles to the utmost Quality and Performance / Smidde sjakler for fremragende kvalitet og sikkerhet Note: Deformation load Appr. 2 x WLL / Deformasjonslast (flyt) ca 2 x WLL Size d1 d a c MBL Ton WLL Ton Weigth Kg / 100 A ,0 2,0T 40 A ,0T 34 A ,0 3,0T 60 A ,0 3,0T 90 A ,0 4,0T 110 Ref. no 732 Anja Stainless Steel Forged Shackles - Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Forged shackles to the utmost Quality and Performance / Smidde sjakler for fremragende kvalitet og sikkerhet Size D1 A C D MBL kn Weigth Kg / 100 Ref. no 731 A M ,0 8 1 A M , A M , A M , Material: Aisi Finish: Highly polished / Høyglanspolert Ref. no 741 Size D1 A C D MBL kn Weigth Kg / 100 A M , A M , A M ,

31 31

32 Gunnebo-Anja Industrier AS 5282 LONEVÅG NORWAY Tel: Telefax:

PRODUKTKATALOG 2014 OPPDRETTSUTSTYR FISKEREDSKAP SELSTADTAU FLÅTESTASJON INDUSTRI & OFFSHORE. Leverandør til maritim næring PRODUKTKATALOG 2014

PRODUKTKATALOG 2014 OPPDRETTSUTSTYR FISKEREDSKAP SELSTADTAU FLÅTESTASJON INDUSTRI & OFFSHORE. Leverandør til maritim næring PRODUKTKATALOG 2014 PRODUKTKATALOG 2014 OPPDRETTSUTSTYR FISKEREDSKAP SELSTADTAU FLÅTESTASJON INDUSTRI & OFFSHORE www.selstad.no Leverandør til maritim næring PRODUKTKATALOG 2014 1 LEVERANDØR TIL MARITIM NÆRING Selstad AS

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLÆRING

BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLÆRING BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLÆRING Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt 1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg II.1.A. Samsvarserklæring for maskiner. Bruksanvisningen

Detaljer

ROV Retrieve 861 Sjakkel

ROV Retrieve 861 Sjakkel ROV Retrieve 861 Sjakkel Mars 2015 Bruksanvisning og samsvarserklæring Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt 1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg II.1.A.

Detaljer

Innhold A - WIRE OG TILBEHØR C - LØFTEREDSKAP D - TALJER OG VINSJER B - KJETTING OG TILBEHØR E - PLATE- OG BJELKEKLYPER. Side 1

Innhold A - WIRE OG TILBEHØR C - LØFTEREDSKAP D - TALJER OG VINSJER B - KJETTING OG TILBEHØR E - PLATE- OG BJELKEKLYPER. Side 1 Innhold A - WIRE OG TILBEHØR Standard wire...a-2 Rustfri wire...a-6 Omregningstabell...A-7 Wirestropper...A-8 Kauser...A-10 Wireklemmer...A-11 Wirelåser...A-13 Spelter socket...a-14 Wedge socket...a-16

Detaljer

Sveiste stålrør Welded steel pipes EN 10217

Sveiste stålrør Welded steel pipes EN 10217 Sveiste stålrør Welded steel pipes EN 027 H.R. SANVOL Materiale: P235R Foringsrør/pelerør. Standard lengde 3,0m. Faset 30/45 i en ende. Material: P235R Steel pipes for casing/piling. Standard length 3,0m.

Detaljer

GB Instruction for use NO Bruksanvisning! PRSJ/PRSE-11-2014. POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE

GB Instruction for use NO Bruksanvisning! PRSJ/PRSE-11-2014. POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE GB Instruction for use NO Bruksanvisning! PRSJ/PRSE-11-2014 POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE 1 POWERTEX Closed Body Rigging Screw Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through these

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Innhold A - WIRE OG TILBEHØR C - LØFTEREDSKAP D - TALJER OG VINSJER B - KJETTING OG TILBEHØR. Side 1

Innhold A - WIRE OG TILBEHØR C - LØFTEREDSKAP D - TALJER OG VINSJER B - KJETTING OG TILBEHØR. Side 1 Innhold A - WIRE OG TILBEHØR Standard wire...a-2 Rustfri wire...a-6 Omregningstabell...A-7 Wirestropper...A-8 Kauser...A-10 Wireklemmer...A-11 Wirelåser...A-13 Spelter socket...a-14 Wedge socket...a-16

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Fortøyningutstyr Tradisjon, Kvalitet, Samarbeid

Fortøyningutstyr Tradisjon, Kvalitet, Samarbeid Fortøyningutstyr Tradisjon, Kvalitet, Samarbeid Egersund Net - totalleverandør Vi støtter deg helt fra start i planleggingsfasen med prosjektering og design, via nøkkelferdig anlegg til re-sertifiserings

Detaljer

Wire / Wires Kjetting / Chain Myke Løft / Lifting Blokker / Blocks Sjakler / Shackle Kroker / Hook Løkker / Links Kauser / Thimbles

Wire / Wires Kjetting / Chain Myke Løft / Lifting Blokker / Blocks Sjakler / Shackle Kroker / Hook Løkker / Links Kauser / Thimbles 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Wire / Wires Kjetting / Chain Myke Løft / Lifting Blokker / Blocks Sjakler / Shackle Kroker / Hook Løkker / Links Kauser / Thimbles Våre leverandører av jernvarer og andre

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Kapittel 4. Jernvarer / Hardware. Kapittel 4

Kapittel 4. Jernvarer / Hardware. Kapittel 4 Jernvarer / Hardware 79 Jernvarer / Hardware Kjetting / Chain Fram Alloy Blue kjetting er laget av høyverdi stål, og leveres med sertifikat. Kjettingen har full belastningsevne emmlom +250 C og -60 C.

Detaljer

Løst løfteutstyr Lifting equipment

Løst løfteutstyr Lifting equipment Løst løfteutstyr 3 Løst løfteutstyr Løst løfteutstyr På de følgende sidene vil du fi nne et bredt utvalg av løst løfteutstyr og vi håper du vil ha nytte av den tekniske informasjonen som er gitt i kapittelet.

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

ANKERKJETTING TEKNOLOGIUTVIKLING OG OPERASJONELLE UTFORDRINGER

ANKERKJETTING TEKNOLOGIUTVIKLING OG OPERASJONELLE UTFORDRINGER ANKERKJETTING TEKNOLOGIUTVIKLING OG OPERASJONELLE UTFORDRINGER Authors: Jonathan Fernandez, Vicinay Cadenas S.A. Hans-Jürgen Henk, Vicinay Cadenas Northern Europe Speaker: Hans-Jürgen Henk Produksjonsanlegget

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

GB Assembly instructions NO Montering. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions NO Montering. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions NO Montering! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions carefully

Detaljer

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors 2.0 Tråltyper / Trawl 2.1 Sorteringssystem / Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends 2.3 Lin - Nett / Nets Slitematter / Protcetion Net Labbetuss 2.4 Kuler / Floats 2.5 2.6 2.7 2.8 Gear Rockhopper and Spacers

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKK KBFM1 POWER BLOCK KBFM1

NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKK KBFM1 POWER BLOCK KBFM1 FM1 KB19 KB24 NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKKER FOR TRÅL-, SNURREVAD OG OPPDRETT Notblokkene er spesielt konstruert for trål- og snurrevadfiske. De er også god egnet for sild-, sei- og brislingsnøter.

Detaljer

NOROK STANDARD R-002 2. UTGAVE AUGUST 2012

NOROK STANDARD R-002 2. UTGAVE AUGUST 2012 NOROK STANDARD R-002 2. UTGAVE AUGUST 2012 ANNEX H ANNEX J FOUNDATIONS AND SUSPENSIONS LIFTING LUGS AND MATING SCHACKLES Kato Øvestad Prosjekteringsleder Nordic Crane Stangeland AS Alltid på plass! Glede

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Krav til kjetting brukt til fortøyning av oppdrettsanlegg

Krav til kjetting brukt til fortøyning av oppdrettsanlegg Notat Krav til kjetting brukt til fortøyning av oppdrettsanlegg Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Revisjon av standarden NS 9415... 2 4. Reaksjon fra kjettingprodusent/leverandør etter at

Detaljer

Fram Alloy Blue kjetting og komponenter Fram Alloy Blue chain, slings and attachments

Fram Alloy Blue kjetting og komponenter Fram Alloy Blue chain, slings and attachments Fra loadt m new est Capa station c 1100 ity of t Page ons 55 Fram Alloy Blue kjetting og komponenter Fram Alloy Blue chain, slings and attachments 2016 Kjættingfabriken AS ble grunnlagt i 1909, og har

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER Som et konkurransefortrinn ved bygging av båter til kystfiskeflåten startet MBH først på 80 tallet å lage lette fiskerivinsjer i aluminium og rustfritt stål til egne

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

AS HAMATEC hovedleverandør av spesialprodukter

AS HAMATEC hovedleverandør av spesialprodukter AS HAMATEC hovedleverandør av spesialprodukter AS HAMATEC key supplier of special products AS Hamatec produserer spesialprodukter, rundsling, båndstropper og lastesurringer. Vårt produktutvalg er i dag

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

Kapittel 5. Trål: wire, geardeler, dører / Trawls: wire, gear parts, doors. Kapittel 5

Kapittel 5. Trål: wire, geardeler, dører / Trawls: wire, gear parts, doors. Kapittel 5 Trål: wire, geardeler, dører / Trawls: wire, gear parts, doors 113 Wire Wire, galv. med fiberkjerne / Fibercore, 6x7+1FC Art. nr. Diam. Bruddstyrke / Vekt / weight mm breaking load pr. m kg tonn 790705

Detaljer

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR NorWest AS er et familieeiet selskap på Sunnmøre med aktive eiere som bygger på snart 30 års erfaring og kompetanse. Vi står for kvalitet og sikkerhet, og leverer produkter

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg.

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Utstyr som skal inngå i et FG godkjent sprinkleranlegg skal være FG godkjent. Unntak: Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende

Detaljer

Original NiTO Couplings Original NiTO Koblinger. NiTO Industrial Spray Guns NiTO Industri Spulepistoler

Original NiTO Couplings Original NiTO Koblinger. NiTO Industrial Spray Guns NiTO Industri Spulepistoler Original NiTO Couplings Original NiTO Koblinger NiTO Industrial Spray Guns NiTO Industri Spulepistoler NiTO Leading supplier of high quality couplings for the professional market NiTO kvalitetsmæssigt

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Rolls-Royce Deck Machinery

Rolls-Royce Deck Machinery Rolls-Royce Deck Machinery - 40 years as Market Leader in Anchor Handling Gisle Anderssen 2005 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

2.0 Tråltyper / Trawl... side 4 2.1 Sorteringssystem /... side 10 Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends... side 12 2.3 Lin - Nett / Nets...

2.0 Tråltyper / Trawl... side 4 2.1 Sorteringssystem /... side 10 Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends... side 12 2.3 Lin - Nett / Nets... 2.0 Tråltyper / Trawl... side 4 2.1 Sorteringssystem /... side 10 Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends... side 12 2.3 Lin - Nett / Nets... side 13 Slitematter / Protcetion Net Labbetuss 2.4 Kuler / Floats...

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A Ref. 500006 TECHNICAL DATA SHEET C O R M A R UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A GENERAL CHARACTERISTICS: Protection degree: IP 63 Ambient temperature: -40ºC to +85ºC Weight: 0.264 Kg approx.

Detaljer

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord Inndeling i grupper (beregnet for bruk om bord) R1 Kjetting sling R2 - Fiber sling R3 - Ståltau sling/redskaper + endeløse stropper R4 Løse løfteforbindelser,

Detaljer

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig ~ Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut Det skjer ofte at man som terapeut står i en situasjon, hvor man bare har lyst til å gi opp. Man har prøvd alle

Detaljer

KRANER, DAVITER OG LØFTEUTSTYR

KRANER, DAVITER OG LØFTEUTSTYR KRANER, DAVITER OG LØFTEUTSTYR Som produsent av lett dekksutstyr produserer vi kraner og daviter i aluminium og syrefast stål. Det gir en svært lav vekt i forhold til sammenlignbare produkt i stål. Fra

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Fiberstropper og lastesikringer. Synthetic slings and lashing belts

Fiberstropper og lastesikringer. Synthetic slings and lashing belts Fiberstropper og lastesikringer 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Et av de viktigste punktene i vår kvalitetspolitikk er at våre produkter ikke skal medføre fare for våre

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

PÅBOLTSTÅL UNIVERSALSKJÆR

PÅBOLTSTÅL UNIVERSALSKJÆR PRODUKTKATALOG Slitestålkompaniet AS leverer slitestål til nesten alle typer maskiner. Vi har lang erfaring med slitestål. Tannsystemet av Cat copi har vist seg å være av meget god kvalitet og vil nok

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

DNV 2.7-1. Quality Hotel Residence, Sandnes 11. 12. mars 2008. Anders Kirste Egge 25. februar 2008

DNV 2.7-1. Quality Hotel Residence, Sandnes 11. 12. mars 2008. Anders Kirste Egge 25. februar 2008 DNV 2.7-1 Quality Hotel Residence, Sandnes 11. 12. mars 2008 Anders Kirste Egge 25. februar 2008 Innledning Forelesere er: Anders Egge Marianne Eilertsen Slide 2 Foredraget vil ta for seg DNVs rolle Definisjon

Detaljer

ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014

ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014 360 Alt til virksomheden ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014 HÅG SO-FI Capisco - Capisco Puls H03 H04 H05 H09 Conventio - Wing Kollektion: Xtreme Martindale: 100.000 Kollektion: Fame Martindale: 200.000 60019

Detaljer

Den brysomme veien til kvalitetsbolter..

Den brysomme veien til kvalitetsbolter.. Den brysomme veien til kvalitetsbolter.. The Troublesome Way to Quality Fasteners Maintech -konferansen Trondheim 4.april 2013 Bent Orerød Global PRE, Fasteners 4/2/2013 Footer Slik var det 70-80 årene.

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

HOBBYFISKERENS DRØM THE FISHERMANS DREAM

HOBBYFISKERENS DRØM THE FISHERMANS DREAM KB03 HOBBYFISKERENS DRØM THE FISHERMANS DREAM Kraftblokk type KB03ER Benyttes på båter fra 15' og oppover. Blokken er beregnet for småfiske ned til ca 50 favner, og leveres med gummiert snelle med påsatt

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen COWI AS Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse 1 26.11.2011 Maskin-, styringa- og automatikktavler Firma Norge

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

1.edition 2009 PRODUKTKATALOG PRODUCT CATALOGUE. Duktilgods Ductile Iron

1.edition 2009 PRODUKTKATALOG PRODUCT CATALOGUE. Duktilgods Ductile Iron .edition 2009 PRODUKTKATALOG PRODUCT CATALOGUE Duktilgods Raufoss Water & Gas AS innhold Innhold Side Isiflo Duktilgods program/ Isiflo couplings 34 Teknisk informasjon / Technical information 5 Isiflo

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

~tandard. Metriske trapesgjenger Grunnprofil og basisprofil ISO-profil. Norsk Standard NS 5700. '-norge

~tandard. Metriske trapesgjenger Grunnprofil og basisprofil ISO-profil. Norsk Standard NS 5700. '-norge ~tandard '-norge Norsk Standard NS 5700 1. utgave juli 1978 les 21.040.10 Sprak: Norsklengelsk =: co +:::i Metriske trapesgjenger Grunnprofil og basisprofil ISO-profil ISO metric trapezoidal screw threads

Detaljer

PE trykkrør. Katalogdel

PE trykkrør. Katalogdel PE trykkrør Katalogdel 1 Innholdsfortegnelse: PE trykkrør...side 3 PE krager og løsflenser...side 8 PE elektrosveisedeler...side 16 PE deler for elektro- og speilsveising...side 27 PE deler for speilsveising...side

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Tone Vareberg, Head of Handset and devices, Telenor Norge

Tone Vareberg, Head of Handset and devices, Telenor Norge «Vi synes det er fascinerende å se hvordan de nye brukeropplevelsene i Windows Phone kan redefinere bruken av smarte mobiler. Den tette integrasjonen med sosiale medier plasserer mobiltelefonen i sentrum

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Nano for liten nano for stor

Nano for liten nano for stor Nano for liten nano for stor -Om fordeler og ulemper med nanoteknologi Seminar om Miljømerking Rica Helsfyr Hotel,Oslo 22 september 2011 Hva er nano? Nanometer: Om du deler en millimeter i en million like

Detaljer

Utfordringer på veien mot Manufacturing Excellence Novemberkonferansen 2014 - Olav Apeland Haugen, COO, Habu Technology AS

Utfordringer på veien mot Manufacturing Excellence Novemberkonferansen 2014 - Olav Apeland Haugen, COO, Habu Technology AS Utfordringer på veien mot Manufacturing Excellence Novemberkonferansen 2014 - Olav Apeland Haugen, COO, Habu Technology AS Narvik - location Habu Technology AS Narvik - Norway Fabrication of mechanical,

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

What we do and how we do it

What we do and how we do it What we do and how we do it A values based performance culture Firm commitment to health, safety and environment (HSE) Stringent ethical requirements and a code of conduct which promotes personal integrity

Detaljer

EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Dr. ing. Thore Hagberg

EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Dr. ing. Thore Hagberg EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Dr. ing. Thore Hagberg 1 KONSEPTET FOR EN 1090 EN 1090 består av tre deler, med hovedtittel: Utførelse av

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannsekker. Klumpvekter. Kito taljer. Veieceller. Luftputesystem. Vannsekker livbåt. Containere

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannsekker. Klumpvekter. Kito taljer. Veieceller. Luftputesystem. Vannsekker livbåt. Containere UTLEIEKATALOG er Klumpvekter Veieceller Kito taljer er livbåt IKM Kran og Løfteteknikk AS har et bredt og godt utvalg av utleieprodukter! Containere Luftputesystem Ta kontakt i dag for konkuransedyktige

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannsekker. Klumpvekter. Kito taljer. Veieceller. Verktøycontainere. Luftputesystem.

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannsekker. Klumpvekter. Kito taljer. Veieceller. Verktøycontainere. Luftputesystem. UTLEIEKATALOG Vannsekker Klumpvekter Veieceller Kito taljer Vannsekker livbåt IKM Kran og Løfteteknikk AS har et bredt og godt utvalg av utleieprodukter! Verktøycontainere Luftputesystem Ta kontakt i dag

Detaljer

Bruksområde: Tilfredsstiller krav til styrke og sikkerhet av oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415:2009 pålitelighetsklasse II:

Bruksområde: Tilfredsstiller krav til styrke og sikkerhet av oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415:2009 pålitelighetsklasse II: Sertifikat nr: 6723-300321 Produkt: Kjetting galvanisert langlenket Dimensjon: 16mm Produsent: Gunnebo-Anja Industrier AS Sporbarhet: Parti: R18-25.80 m BHB Aqualine Galvanisert alloykjetting PR027 Produksjonsår:

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer