World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift"

Transkript

1 Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse Vedlikeholdsteknikker og indikatorer Tirsdag torsdag 27. september 2012, Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 2 - pålitelighet og analytiske teknikker Vedlikeholdskonsepter og benchmarking Tirsdag 23. torsdag 25. oktober 2012, Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 3 - asset Maintenance Management, styringssystemer og levetidsforlengelse Produksjon Tirsdag 27. torsdag 29. november 2012, Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 4 - Vedlikeholdsfunksjonen i ledende bedrifter - bedriftsbesøk Mandag torsdag 24. januar 2013, Sverige Modul 5 - Eksamensforberedelser og -gjennomføring Mandag 11. februar 2013, NTNU, Trondheim Påmeldingsfrist: 4. september 2012 Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en teoretisk innføring i fremtidsrettet vedlikehold (World Class Maintenance), samt fått presentert praktiske eksempler fra ledende bedrifter.

2 Tidligere deltakere Omtale Charles Nilsen, NSB WCM og seritifisering som Europeisk vedlikeholdsekspert For oss i NSB Materiell er det veldig viktig og være i forkant av den utviklingen og forbedringer som skjer innenfor faget vedlikehold. Med dette fokuset fant jeg kurset veien til World Class Maintenance veldig inspirerende og innholdsrikt. For meg personlig var det også et mål om å ta eksamen for å bli sertifisert som Europeisk vedlikeholdsekspert. Det faglige innholdet i kurset berørte de mest sentrale temaer, metoder og verktøyer som finnes innenfor et moderne vedlikeholdskonsept (Vedlikeholdsledelse, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsoptimalisering, driftsikkerhet, osv). Dette blir i løpet av kurset både gjennomgått teoretisk og med praktiske øvelser og diskusjoner. Mange deltagere ønsket også å diskutere problemstillinger i egen bedrift relatert til faget i et mye dypere og bredere format enn hva som var mulig å gjøre i løpet av 5 kurs moduler. Dette viser at mange av de personene fra vedlikeholdsorganisasjoner som søker seg til WCM kurset ønsker og jobbe mot et mål om og være blant de beste innenfor bransjen. Den teoretiske delen av kurset er krevende, men det og ha et vedlikehold som er styrt av kompetanse er kun forbeholdt de beste. Det og være blant de beste innenfor vedlikehold vil gi store konkurransefortrinn, og som igjen vil gi seg utslag i resultatene til den enkelte organisasjonen hvor man jobber for å bli en vinner. Relatert til NSB Materiell og styring av vedlikeholdet hvor målet er pålitelige, sikre og tilgjengelige tog, så er det og være blant de best innefor faget vedlikehold veldig avgjørende for at bedriftsmålet om fornøyde kunder skal oppnås. Kenneth Skogen, Dolphin Drilling Jeg begynte på WCM kurset fordi jeg ønsket å lære mere om effektiv vedlikeholdsstyring. I Dolphin Drilling vektlegger vi kontinuerlig forbedring, og et robust og systematisk vedlikeholdssystem er en av satsningsområdene for Dolphin Drilling. En forutsetning for god vedlikeholdsstyring er å få riktige rammebetingelser. I WCM kurset får en et godt grunnlag for de modeller, metodikker og praksiser som må ligge til grunn for at en skal kunne få en god vedlikeholdsstyring. Dolphin Drilling setter effektiv og sikker som en forutsetning for å bli anerkjent som en pålitelig leverandør av boreoperasjonstjenester. Ved å gjennomføre WCM kurset og eksamen oppnås en sertifisering som er anerkjent og som dokumenterer den kunnskapen som er sentral for å forstå de viktige elementene som må ligge til grunn for at et selskap skal kunne ha en god vedlikeholdsstyring. Norsk Forening for Vedlikehold ble dannet i 1970, og har som formål å være den ledende forening for kompetanse og nettverks bygging innen produksjon og vedlikehold i Norge. Foreningen har to typer medlemskap - Bedriftsmedlemskap kr ,- pr. år - Personlig medlemskap kr ,- pr. år Som medlem får du et behovstilpasset etterutdanningstilbud, et sterkt faglig nett verk nasjonalt og internasjonalt, medlemsinformasjon, tilgang på prosjekt resultater fra prosjekter i regi av foreningen, samt mulighet/anledining til å være impulsgiver til forbedringer og nytenkning. EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) er en uavhengig organisasjon som består av 22 nasjonale vedlikeholdsforeninger I Europa. Hovedkontoret for organisasjonen er i Brussel. Organisasjonen har ansvaret for Europas største vedlikeholdskonferanse (Euromaintenance), som arrangeres hvert annet år. I tillegg gjennomføres en rekke prosjekter og sertifiseringsordninger i organisasjonens regi, deriblant European Expert in Maintenance (Sertifisering som Europeisk Vedlikeholdsekspert) Vedlikehold vil bli en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse. Kurset vil gi både en generell og på enkelte områder detaljert innføring i moderne vedlikehold (World Class Maintenance). I dette kurset vil vedlikehold og driftssikkerhet bli betraktet som en investering som skal bidra positivt til økonomisk overskudd gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet. Det vil bli lagt stor vekt på effektiv styring av vedlikeholdsfunksjonen, opplæring i moderne vedlikeholdsog pålitelighetsteknikker, samt grunnlaget for WCM. Kurset vil bygge på moderne fundamenterte teorier innenfor vedlikehold. Det vil bli trukket frem en rekke praktiske eksempler og føringer fra ledende europeiske bedrifter. Flere ledende bedrifter har bygd opp sitt vedlikeholdskonsept basert på kompetanse fra dette kurset. Kurset har blitt gjennomført tidligere, og det er ca 340 deltakere som har deltatt, og kurset har fått meget bra evaluering. Mål Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, metodikk og angrepsområder for å oppnå effektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet. Læringsmål Deltakerne skal lære: De mest moderne konsepter innen vedlikehold Grunnleggende vedlikeholdsteori Metoder og teknikker for planlegging og gjennomføring av moderne vedlikehold Grunnleggende pålitelighetsteori Analyse av risiko og sårbarhet knyttet til vedlikehold Moderne analyseverktøy og støttesystemer Enkle vedlikeholdsoptimaliseringsmodeller Å anvende moderne vedlikeholdsverktøy Å velge vedlikeholdskonsept Å ha kjennskap til Asset Maintenance Management Å vurdere vedlikeholdsfunksjonens godhet Å gjennomføre enkle driftssikkerhets- og sårbarhetsanalyser Å gjennomføre større vedlikeholdsprosjekter Å ha kjennskap til kost-/nytte-analyse Å lage vedlikeholdsplaner Å foreta vedlikeholdsopptimaliseringer Å gjennomføre pålitelighetsanalyser

3 Tidligere deltakere Målgruppe Kurset passer for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift i produksjons- og prosessindustri, offentlig forvaltning og leverandører av vedlikeholdstjenester, samt forskningsmiljøer, universiteter og skoler. Sentrale temaer i kurset er Innføring i vedlikehold og driftssikkerhet Vedlikeholdsterminologi Vedlikeholdsstyring og styringsmodeller Indikatorer Vedlikeholdsledelse og vedlikeholdskonsepter RCM Asset Maintenance Management Revisjonsstanser og Pit Stop Integrerte styringssystemer Tilstandskontroll Systemanalyse og analytiske teknikker Pålitelighet Optimalisering Analyseteknikker Vedlikeholdsorganisering OEE, OCE og PLI RCA 5S og Ischikawa Produksjonsplanlegging og -gjennomføring Lean Sikkerhet og sårbarhet Driftssikkerhet under design Reservedeler Slitasje og årsaksanalyser Benchmarking og sårbarhet Levetidsforlengelse World Class Maintenance Veien videre eksempler fra industri og myndigheter Kursopplegg Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, metodikk og angrepsområder for å oppnå effektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet. Hjelp til å arbeide med WORLD CLASS MAINTENANCE. Europeisk Vedlikeholdsekspert Dette kurset omfatter temaer som EFNMS har spesifisert som fremtidig kompetansekrav til ledende personell innen World Class Maintenance. De som deltar på kurset er kvalifisert til å gå opp til en eksamen som Europeisk Vedlikeholdsekspert. Europeisk Vedlikeholdsekspert er en ordning som er godkjent av samtlige 22 medlemsland i EFNMS. Ordningen bygger på en spesifikasjon av minimums kompetansekrav for en ledende vedlikeholdsleder. Erfaringer fra ledende bedrifter i Europa er at det stilles krav til ledende personell om at de skal ha bestått en slik eksamen. Interessen for denne sertifiseringsordningen er sterkt økende i Europa, noe vi også ser i Norge. Det er per i dag uteksaminert 114 Europeiske Vedlikeholdseksperter i Norge. For mer informasjon om ordningen og retningslinjer se Eksamen Eksamen er frivillig, og det er ikke noe krav om at deltakerne går opp til eksamen. Eksamen avlegges på 1 dag og blir arrangert 1 2 måneder etter avsluttet kurs. Eksamen består av tre deler. Del 1 Ledelse og organisasjon, samt beslutningsstøtte, del 2 Driftssikkerhet og vedlikeholdsmetoder, og del 3 Engelsk. Jan Cato Vestvik, Oceaneering Asset Integrity Som leiar for Maintenance Engineering og Integrity Engineering i Oceaneering Asset Integrity har eg hatt personell på dette kurset i to tidlegare gjennomføringar og no var tida moden for å gjere dette sjølv òg. Ut frå tidlegare tilbakemeldingar hadde eg klare forventningar til kurset og kjende eit visst press på meg som ansvarlig for avdelingar der vedlikehaldsstyring er kjerneproduktet. Kursdokumentasjonen og samlingane i kurset gjev ei retning, men dersom ein har ambisjoner om å bestå eksamen og å få eit varig utbyte av kurset, må det leggjast ned ein betydeleg arbeidsinnsats fram mot eksamen. Samarbeidet med mine meddeltakarar frå Oceaneering var viktig og me jobba òg saman med deltakarar frå andre selskap. Eg meiner at eksamen og førebuingane til denne ga meg eit vesentleg læringsutbyte og anbefaler å ta eksamen dersom ein skal delta på kurset. Samstundes som ein får fagleg utbyte, er det særs viktig for vedlikehaldsfaget å ha møtestader som dette og gjennom samlingane fekk eg inngåande forståing for utfordrigar i andre brasjer enn eg sjølv arbeider med. I tilleg møtte eg særs mange dyktige og hyggelege kollegaer i faget. WCM er eit viktig kurs for oss i Vedlikehaldsbransjen - og eg håper at alle deltakarar vil bidra til å løfte både bransjefokuset og dette kurset framover. Kontinuerleg forbedring er eit kjerneelement i alt me skal gjere som profesjonelle, og eg håper dette er noko me klarer å etterleve for vårt bransjeorgan og for WCM-kurset. Ole Solberg, Hoff SA Jeg meldte meg på kurset fordi jeg ønsket å få mer kunnskap om moderne vedlikeholdsmetoder, da mitt firma HOFF er i en stor forandringsprosess med nye metoder innen produksjon, ledelse og vedlikehold. Gjennom kursets 5 moduler følte jeg at veldig mange og nye metoder og metodikker åpnet seg for meg. I ettertid har jeg prøvd og innføre deler av det jeg har lært og dette gir resultater i hverdagen. I dagens næringsmiddelmarked er marginene små og vil antageligvis bli enda mindre i fremtiden. For å være konkurransedyktige på markedet er HOFF som bedrift helt avhengig av å utnytte seg av moderne vedlikeholdsteknikker, og da er WCM kurset eneste tilgjengelige opplæringsmulighet i Norge. Jeg opplevde kurset som veldig innholdsrikt og informativt. Og i ettertid er det jo flott og kunne kalle seg Sertifisert Europeisk Vedlikeholdsekspert.

4 Tidligere deltakere Omtale May Elin Frøyland, Alcoa Lista Veien fram til World Class Maintenance gav meg et teoretisk fundament for å jobbe systematisk med å optimalisere vedlikeholdet på Alcoa Lista. Alcoa Lista er et primæraluminiumverk lokalisert helt syd i Norge. I en bransje med stadig økende fokus på å redusere kostnader så vil bidraget fra kurset være med å sikre at Alcoa Lista prioriterer ressursene riktig for å forbedre og sikre posisjonen i et stadig tøffere marked. Kurset var omfattende med et stort kompendium, noe som krevde at man helt fra starten satte av tid til å lese og regne oppgaver på egenhånd mellom de fem samlingene, dersom man ønsket å gå opp til og bestå eksamen. Jeg kan anbefale å jobbe sammen med andre kursdeltakere mellom kurssamlingene for å øve inn alle nye begrep og metoder. I tillegg til det rent faglige så gav kurset meg muligheten til å bli kjent med mange andre som jobber med vedlikeholdsledelse, dette kontaktnettet ser jeg på som veldig verdifullt framover. Kursmateriell Kursmateriellet vil bestå av lærebok, standarder, artikler, notater etc. og vil blant annet omfatte følgende: Asset Maintenance Management (Alan Wilson) NS-EN Vedlikeholdsterminologi Draft CEN/TC 319 N. 183 Maintenance management NS-EN Maintenance Performance Indicators Kartlegging av Vedlikehold og driftssikkerhet i norsk industri Maintenance Management (Per Schjølberg) Produksjon- og driftsteknikk (Rolstadås, Andersen, Schjølberg) OEE Industry Standard (Koch, Blom Consultancy) Maintenance Optimasation (Jørn Vatn) Oversikt over internasjonale standarder innen vedlikehold (Per Schjølberg) Resultater fra prosjektet VocTrainMaint (Per Schjølberg m.flere) 5S Håndbok (Per Schjølberg m.flere) Survey on Maintenance Standards and standards related to Reliability, Safety and Quality (Per Schjølberg m. flere) maintworld PAS 55 I tillegg vil det bli utlevert kopier av relevante artikler innen World Class Maintenance området (totalt ca 25 stk) og utkast til nye vedlikeholdsstandarder. Det vil også bli informert om relevante linker til aktuelt fagstoff innenfor vedlikehold. maintworld Artikler i EFNMS tidsskriftet maintworld vil være svært relevant som forberedelse til eksamen og vil være en viktig del av kursmateriellet. Espen Ruud, Statoil En forutsetning for god vedlikeholdsstyring er rette rammebetingelser. I WCM kurset får en et godt grunnlag for de modeller, metodikker og praksis som må ligge til grunn for at en skal kunne bli blant de beste innen vedlikeholdsstyring. I Statoil er sikker og effektiv drift en forutsetning for å levere iht forventningene hos våre eiere og samfunnet. Vår målsetting om ingen feil på sikkerhetskritisk utstyr fordrer høy kompetanse innen faget vedlikeholdsstyring. Ved å gjennomføre WCM kurset og eksamen oppnås en sertifisering som er anerkjent og som dokumenterer den kunnskapen som er sentral for å forstå de viktige elementene som må ligge til grunn for at et selskap skal kunne bli blant de beste. Statoil har over 40 store anlegg som skal fungere etter de samme styringsprosessene og WCM kurset gir et felles ståsted og forståelse for de som til daglig jobber med å utvikle og forbedre dette styringssystemet. Faglig ansvarlig Per Schjølberg er instituttleder på Institutt for produksjonsog kvalitetsteknikk ved NTNU. Han har sin sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra NTH. Han har vært førsteamanuensis ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk NTH/ NTNU, siden1990. Hans opprinnelige fagfelt er vedlikehold. I de siste 10 årene har han blant annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter, WCM, vedlikeholdsstyring og effektivisering av vedlikeholdsfunksjonen. Han underviser studenter både på master og phd nivå. Han har også stilling som teknisk rådgiver ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for sikkerhetledelse, hvor han har deltatt i og ledet flere større forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Per Schjølberg er også en aktiv deltaker innen internasjonalt arbeid. Han er medlem av IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319 Maintenance. Han er også NFVs representant i EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies), samt nestleder i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). Han er en aktiv rådgiver både for myndigheter og bedrifter innfor sitt fagområde, og blir ofte benyttet som foredragsholder og diskusjonspartner.

5 Tidligere deltakere Forelesere Jørn Vatn er en anerkjent fagperson innenfor områdene sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold, og er professor ved NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk. Han er en svært aktiv rådgiver inn mot mange bransjer og særlig NSB og Jernbaneverket har hatt glede av hans kompetanse. I tillegg til rådgivning, forskning og utvikling, møter Vatn næringsliv og forvaltning gjennom kurs og etter-utdanningsvirksomhet Ole Solberg er sertifisert som Europeisk Vedlikeholdsekspert og er ansatt som Fagansvarlig Vedlikehold i HOFF. Han har betydelig erfaring fra praktisk utførelse av vedlikeholdsoppgaver samt etablering og implementering av systematisk vedlikehold. Nils Martin Rugsveen er ansatt som Overingeniør Vedlikehold hos Prosesseier Drift og Vedlikehold i Statoil. Prosesseierfunksjonen er en enhet som har ansvar for styringssystem og forbedringsarbeid på tvers av selskapet. Nils Martin er sertifisert Europeisk Vedlikeholdsekspert, og har det daglige ansvaret for et system for visualisering av tilstand på sikkerhets- og produksjonskritiske barrierer. I tillegg jobber han med benchmarking og vedlikeholdsforbedring gjennom bruk av ytelsesindikatorer. Jan Ola Strandhagen er en ledende person innenfor produksjonsstyring og logistikk, og er professor ved NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk. Han har mottatt flere priser for sin forskningsvirksomhet. Han er leder for Norges største prosjekt (NOR- MAN) innenfor produksjonsstyring. Peer Bright Jakobsen har over 15 års erfaring med integrerte vedlikeholdsstyringssystemer og datavarehusteknologi. Han har arbeidet som senior konsulent for en rekke bedrifter i Norge og Europa. Spesialområde er med årene blitt Business Intelligence metodikk for datainnsamling og sammenstilling, for anvendelse til analyse og beslutningsstøtte for drift- og vedlikeholdsfunksjoner både på ledelses- og operativt nivå i organisasjoner. Alan Wilson vil forelese i temaet Asset Maintenance Management. Han har lang erfaring innen vedlikehold fra en rekke ledende bedrifter i UK, deriblant Guinness, Royal Navy, BP, Kodak og British Airways. Han blir også benyttet som senior rådgiver innen for vedlikehold/ Asset Maintenance Management world wide. I tillegg til å være en anerkjent foreleser innenfor fagområdet, har han også vært hovedforfatter av boken Asset Maintenance Management, som inngår som litteratur på kurset. Arrangør Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) er hovedansvarlig for kursgjennomføringen og Norsk Forening for Vedlikehold har ansvaret for eksamensarrangementet. Presentasjon av kurssted Storefjell Resort Hotel, Gol. Kurs- og konferansehotell på Golsfjellet mellom Hallingdal og Valdres. Hotellet har lange tradisjoner, god atmosfære og mat, samt mange aktivitetsmuligheter (bl.a. badeland, velværeavdeling, squasbane, ski- og akesenter, samt andre friluftsaktiviteter ). Hotellet har sentral beliggenhet med god adkomst fra alle kanter av Sør-, Vest- og Øst- Norge. 2,5 timer med bil fra Oslo, jernbane til Gol eller fly til Fagernes. Tom Nåstad Svennevig, Total E&P Norge Jeg har vært klar over kurset i World Class Maintenance i over 10 år. Når anledningen å få delta selv bød seg ble det en sjanse jeg ikke kunne gå fra meg (en kollega anbefalte på det sterkeste å melde meg på). I etterkant kan jeg si at dette kurset burde jeg tatt for i alle fall 5 år siden. Gjennom arbeidserfaring tilegner man seg forhåpentligvis mye av det som man bør kunne for å drive på med vedlikehold. Med kurset World Class Maintenance blir de mest sentrale emnene i vedlikeholdsfaget gjennomgått. Siden kurset strekker seg over flere måneder får man dessuten tid til å la innholdet modne frem mot eksamen pass bare på at det ikke bare blir modning, men også litt lesing. Spesielt vil jeg trekke frem fokuseringen på standarder på alt fra vedlikeholdsledelse til KPI er. I løpet av kurset fikk jeg satt av tid til å sette meg godt inn i en del av de mest sentrale standardene innen vedlikeholdsfaget. Jeg kan være såpass ærlig å si at de blir mer flittig brukt nå enn før kurset. Total E&P Norge som jeg er ansatt i, gikk gjennom Basic Engineering (FEED+) for feltet Martin Linge (Hild) feltet parallelt med WCM kurset. I denne tiden har vi bestemt vår operasjonsfilosofi samt vedlikeholds og inspeksjonsfilosofi. Dette sammentreffet gjorde, stoffet i WCM høyaktuelt. Ellers vil jeg fremheve de sosiale arrangementene på kveldstid. De tre oppholdene på Storefjell ga et etterlengtet friminutt fra daglige gjøremål og gjorde det lettere å fokusere på kurset. Turen til Sverige er en bonus, men det var også svært nyttig å se hvordan World Class Maintenance bedrifter jobber. Eksamen er lang og forholdsvis krevende, men jeg vil absolutt anbefale fremtidige deltakere å melde seg opp til eksamen med målsetning om å bestå. Peder Golberg, E-CO Vannkraft as I E-CO Energi er driftsikkerhet på produksjonsutstyret av meget stor betydning og det krever en betydelig aktivitet på vedlikeholdet i kraftstasjoner og reguleringsanlegg. Kurset er omfattende og gir kunnskap om mengder av teknikker / metodikker som benyttes av ledende vedlikeholdsorganisasjoner i industrien. Kurset gir en vesentlig bedre helhetsforståelse som er viktig å ha som grunnlag for å velge prioriterte metoder og sette fokus på disse i prosessen med å forbedre vedlikeholdet. Ekskursjonen til industribedriftene i Sverige, hvor vi fikk nærmere presentasjon av vedlikeholdsopplegg, var også meget bra. Kurset vil jeg anbefale og i særdeleshet ved at man prioriterer tid til egenstudie og setter seg mål om å ta eksamen.

6 Program Modul 1: Tirsdag 25. torsdag 27. september Tirsdag 25. september Registrering VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET Innledning Praktiske opplysninger Mål med kurset og faglig innhold Deltakerne og deres forventninger, Institutt for produksjonsog kvalitetsteknikk Prioriteringer i vedlikeholdet Vedlikeholdsfunksjonen Vedlikeholdsoppgaver Lunsj Vedlikeholds- og driftssikkerhetsbegreper NS-EN Vedlikeholdsterminologi Gruppearbeid Begreper Utfordringer for vedlikeholdet Vedlikeholdsstatus Vedlikeholdsbehov og utfordringer Vedlikeholdsfunksjonen Trender Slutt for dagen Sosial aktivitet Felles middag Onsdag 26. september VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET innføring i World Class maintenance Moderne vedlikehold i Europa LEDELSE OG STYRING Vedlikeholdsledelse og styring Standarder Modeller Prosesser MODERNE VEDLIKEHOLDSTEKNIKKER S og Ischikawa Håndbøker Evaluering Kaffe INDIKATORER Vedlikeholdskonsepter og indikatorer TPS Toyota Productions Systems Asset Maintenance Management Lunsj Vedlikeholdskonsepter og indikatorer fortsetter Lean TPM Andre konsepter Vedlikeholdskonsepter og indikatorer Erfaringer fra en ledende bedrift Nils Martin Rugsveen, Statoil Kaffe Vedlikeholdsindikatorer NS-EN Maintenance Performance Indicators Gruppearbeid Vedlikeholdsfunksjonen World Class Maintenance Slutt for dagen Torsdag 27. september VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET OEE og OCE Industriell standard Anvendelse og begreper Hva lærte vi av kurset Eksempler på World Class Maintenance Ole Solberg, HOFF SA Gruppearbeid OEE Oppsummering / avslutning modul Lunsj/avreise Modul 2: Tirsdag 23. torsdag 25. oktober Tirsdag 23. oktober Repetisjon fra Modul 1 PÅLITELIGHET Innføring i pålitelighetsteknikk Mål for pålitelighet Feilklassifisering Systemklassifisering, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Gruppearbeid Pålitelighet Lunsj systemanalyser/analytiske teknikker FTA FMEA HAZOP Hendelsestre Andre metoder Slutt for dagen Sosialaktivitet med middag Onsdag 24. oktober PÅLITELIGHET Kritikalitet og klassifisering Norsok Z-008 Andre relevante standarder Kaffepause RCM Gruppearbeid RCM Lunsj PÅLITELIGHET OG INTERVAll- ESTIMERING, ANALYTISKETEKNIKKER Pålitelighet og intervallestimering Kaffe Gruppearbeid Pålitelighet og intervall-estimering Oppsummering pålitelighet med øvinger Slutt dag 1 Torsdag 25. oktober VEDLIKEHOLDSKONSEPTER Best practice in Maintenance Metodikk Indikatorer Prosesser reservedeler i et vedlikeholdsperspektiv Standarder Guidelines Kaffe Benchmarking Faglig input Analyser Gruppearbeid Best practice Oppsummering / avslutning modul Lunsj/avreise

7 Program Modul 3: Tirsdag 27. torsdag 29. november Tirsdag 27. november Repetisjon fra Modul Kaffe ASSET MAINTENANCE MANAGEMENT Asset Maintenance Management Prioriterte utfordringer Trender med praktiske eksempler Fokus på utvalgte temaer i læreboken Alan Wilson Lunsj MODERNE STYRINGSSYSTEMER Oppbygging og innhold i moderne styringssystemer Moduler Rapportering Anvendelse Kaffe integrerte styringssystemer slik må løsningen være Peer Bright Jakobsen, Sivilingeniør Peer Bright Jacobsen Gruppearbeid Integrerte styringssystemer Peer Bright Jakobsen, Sivilingeniør Peer Bright Jacobsen Slutt for dagen Middag Onsdag 28. november PRODUKSJON Produksjon, styring og effektiv drift Styringsmodeller for produksjon Fleksibilitet og responsevne IKT-støtte og styringssystemer Lean, agile og robust Flaskehalsstyring Jan Ola Strandhagen, NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Indikatorer for god drift Responsevne, kvalitet, oppetid, fleksibilitet, flyt Jan Ola Strandhagen, NTNU Gruppearbeid Indikatorer Jan Ola Strandhagen, NTNU Lunsj Analyse av industrielle prosesser Kartleggingsmetoder Kvalitative analyser Kvantitative analyser Prosessanalyser Flytanalyser Modeller for beslutningsstøtte Jan Ola Strandhagen, NTNU Kaffe LEVETIDSFORLENGELSE Levetidsforlengelse Eksempler Utfordringer Vedlikeholdets påvirkning av sikkerheten Ulykkes eksempler Sårbarhet og rotårsaksanalyser Sårbarhetsanalyser Eksempler på hendelser Rotårsaksanalysemetodikk Slutt for dagen Torsdag 29. november KONSEPTER OG INDIKATORER Revisjonsstanser og Pit Stop Eksempler Gruppearbeid Vedlikeholdsorganisering nye standarder, artikler og føringer innen moderne vedlikehold Oppsummering / avslutning modul Lunsj/avreise Modul 4: Forelesninger etterfulgt av eksempler fra svensk industri Modul 5: Mandag 21. torsdag 24. januar 2013 Oppsummering: mandag 11. februar 2013 Mandag 21. januar Oppmøte Oslo S ca kl Avreise fra Oslo ca kl med buss Tirs. 22. ons. 23. januar Besøk hos ledende svenske bedrifter innen vedlikehold. Endelig bedriftsprogram er foreløpig ikke klart. Det vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske eksempler og bedriftsbesøk. Temaer vil være: World Class Maintenance Asset Management LEAN Vedlikeholdsorganisering Vedlikeholdskonsepter 5S Informasjonssystemer Tilstandskontroll Torsdag 24. januar bedriftsbesøk og foredrag fortsetter Ca Ankomst Oslo S eksamenstrening og oppsummering Krav til eksamen Oppgavetrening og Avslutning

8 Praktiske opplysninger Kursnr: Påmeldingsfrist: Tirsdag 4. september 2012 Faglig ansvarlig: Dr. ingeniør /SINTEF Administrasjon: Stene Kristiansen, Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) Deltakeravgift: Kr ,- (ekskl. MVA) for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) Kr ,- (ekskl. MVA) for andre. Avgiften inkluderer omfattende kursmateriell. Modul 1, 2, 3 og 5. er ekskl. hotell og transport. For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 4 på kr. 8000,- (ekskl. MVA) for hotell, transport og bespisning. (Dette faktureres fra Tekniske Foreningers Servicekontor) Hotell: Pensjonspris Storefjell Resort Hotel. Kr ,- pr. person, pr. døgn i enkeltrom Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker Transport: Tog: Bergensbanen fra Bergen eller Oslo stopper på Gol Stasjon. Fly: Eventuelt fra Oslo til Fagernes Lufthavn. Kontakt hotellet for mer informasjon om avganger og priser. Har du behov for transport t/r stasjon eller flyplass kontakt hotellet på telefon PÅMELDING/AVBESTILLING: Elektronisk påmelding: - Kursoversikt eller benytt gjerne vår telefaks på nr Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift. Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling godtas. Arrangør(er): TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR (TFS) i samarbeid med Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) Postboks 73, 1325 Lysaker TELEFON Veien frem til World Class Maintenance vennligst bruk blokkbokstaver Navn:... Stilling/Funksjon:... Firma:... Evt. bestillingsnr./po-nr... Postadresse:... Postnummer og sted: Telefon:... Hotell modul 1 ja nei Medlemsskap NFV ja nei ankomst...avreise... Dato og underskrift: MILJØMERKET Trykksak 754 Helli visuell kommunikasjon,

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: 25. AUGUST 2015 VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE Modul 1 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring Tirsdag 15. torsdag 17. september 2015, Storefjell

Detaljer

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell www.nfv.no www.tfsk.no drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. januar 2015 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 3. torsdag 5. februar 2015, Storefjell Resort

Detaljer

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO DRIFT & VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: TIRSDAG 21. JANUAR 2014 WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL Modul 1: Tirsdag 11. torsdag 13. februar 2014, Storefjell

Detaljer

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15.

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15. www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: 16. januar 2012 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel,

Detaljer

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 KR AN 3 TEKNIKK medlemsinformasjon kranteknisk forening Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 Bedriftsprofil AXESS Side 10-14 Dansk Kran Forening Side 22-24 Kursoversikt

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23 Nr. 2 2002 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder Jan Frode Larsen - side 15 Bedre styring av statlige prosjekter side 33 Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket FITS Utøver IKT-drift for skoleverket Invitasjon til samarbeid Senter for IKT i utdanningen er på utkikk etter kursleverandører som kan tilby todagerskurset FITS Utøver til IKTpersonell i skolesektoren

Detaljer

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken Notat 2008 5 Ole Kristian Stornes Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 25 ISBN 978-82-7077-704-4 Ole Kristian Stornes Evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2005 Tema: Innovasjon Innovasjonsledelse side 20 Hvorfor er industriell innovasjon viktig for landet? side 11 Hva er det med våre

Detaljer

KRANTEKNIKK. Sub-Sea. Lifting Operations. Seminar: Verdens største? Trafikksikkerhetskontroll? s. 26. s. 29

KRANTEKNIKK. Sub-Sea. Lifting Operations. Seminar: Verdens største? Trafikksikkerhetskontroll? s. 26. s. 29 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2007 Seminar: Sub-Sea Lifting Operations Trafikksikkerhetskontroll? s. 26 Verdens største? s. 29 Redaktørens hjørne Kjære leser I denne utgaven

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne sluttrapporten beskriver gruppe H03D05 sitt hovedprosjekt ved dataingeniør på Høgskolen i Østfold avdeling for informatikk og automatisering våren 2003. Sluttrapporten beskriver hva gruppen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

intern revisoren Risikostyring staten status implementering Nr 1 / SOMMER 2007 15. årgang

intern revisoren Risikostyring staten status implementering Nr 1 / SOMMER 2007 15. årgang intern Nr 1 / SOMMER 2007 15. årgang Risikostyring i staten status implementering Kjære leser Styrets leder har ordet Som nyvalgt president i foreningen, ønsker jeg å takke medlemmene for den tillit som

Detaljer

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s.

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s. Nummer 4-2003 KTF i støtet s. 4 10 år i opplæringens tjeneste s. 8 Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22 Ulykker endrer karakter s. 16 Innhold Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 aput et orpus TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Innhold Historisk begivenhet... 4 Obduksjonsteknikerne: Kompetanseløft... 6 Skjema

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Produkt og produksjon Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Rich. Birkelands vei 2B Telefon: 73 59 05 00 Telefaks: 73 59 36 70 Foretaksregisteret: NO

Detaljer