World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift"

Transkript

1 Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse Vedlikeholdsteknikker og indikatorer Onsdag fredag 20. september 2013, Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 2 - pålitelighet og analytiske teknikker Vedlikeholdskonsepter og benchmarking Mandag onsdag 23. oktober 2013, Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 3 - asset Maintenance Management, styringssystemer og levetidsforlengelse Produksjon Tirsdag torsdag 28. november 2013, Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 4 - Vedlikeholdsfunksjonen i ledende bedrifter - bedriftsbesøk Mandag torsdag 23. januar 2014, Sverige Modul 5 - Eksamensforberedelser Mandag 10. februar 2014, NTNU, Trondheim Påmeldingsfrist: 26. august 2013 Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en teoretisk innføring i fremtidsrettet vedlikehold (World Class Maintenance), samt fått presentert praktiske eksempler fra ledende bedrifter.

2 Tidligere deltakere Omtale Charles Nilsen, NSB WCM og seritifisering som Europeisk vedlikeholdsekspert For oss i NSB Materiell er det veldig viktig og være i forkant av den utviklingen og forbedringer som skjer innenfor faget vedlikehold. Med dette fokuset fant jeg kurset veien til World Class Maintenaance veldig inspirerende og innholdsrikt. For meg personlig var det også et mål om å ta eksamen for å bli sertifisert som Europeisk vedlikeholdsekspert. Det faglige innholdet i kurset berørte de mest sentrale temaer, metoder og verktøyer som finnes innenfor et moderne vedlikeholdskonsept (Vedlikeholdsledelse, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsoptimalisering, driftsikkerhet, osv). Dette blir i løpet av kurset både gjennomgått teoretisk og med praktiske øvelser og diskusjoner. Mange deltagere ønsket også å diskutere problemstillinger i egen bedrift relatert til faget i et mye dypere og bredere format enn hva som var mulig å gjøre i løpet av 5 kurs moduler. Dette viser at mange av de personene fra vedlikeholdsorganisasjoner som søker seg til WCM kurset ønsker og jobbe mot et mål om og være blant de beste innenfor bransjen. Den teoretiske delen av kurset er krevende, men det og ha et vedlikehold som er styrt av kompetanse er kun forbeholdt de beste. Det og være blant de beste innenfor vedlikehold vil gi store konkurransefortrinn, og som igjen vil gi seg utslag i resultatene til den enkelte organisasjonen hvor man jobber for å bli en vinner. Relatert til NSB Materiell og styring av vedlikeholdet hvor målet er pålitelige, sikre og tilgjengelige tog, så er det og være blant de best innefor faget vedlikehold veldig avgjørende for at bedriftsmålet om fornøyde kunder skal oppnås. Camilla Langeland, Statnett SF Jeg meldte meg på kurset Veien frem til World Class Maintenance for å øke min kunnskap om effektiv styring av moderne vedlikehold, etter ønske fra min leder og bedrift, og har i kursperioden lært mye om vedlikeholdsstyring. De fem modulene var intensive med en fin balanse mellom teoretisk innføring og praktisk tilnærming. Vi hadde flere dyktige forelesere som bidro til et faglig høyt nivå og den praktiske vinklingen ble styrket ved gruppeoppgaver der vi løste relevante utfordringer. Mellom samlingene var jeg med i ei studiegruppe vi etablerte på første samling. Vi møtes en gang i uka for å diskutere grunnleggende metoder, begreper og metodikk relevant for å oppnå en effektiv vedlikeholdsfunksjon. For meg var dette både lærerikt og en motiverende faktor for å gjennomføre eksamen ved kursslutt. Jeg har gjennom kurset fått styrket min faglige plattform og fått mange nye ideer som jeg anvender i mitt daglige arbeid med å videreutvikle analyse- og forbedringsarbeid innen vedlikehold av Statnetts anlegg. Et arbeid som er sentralt for å lukke vedlikeholdssløyfen. Jeg vil også trekke fram at kurset har gitt meg et bredere vedlikeholdsnettverk og jeg anbefaler kurset på det sterkeste. Norsk Forening for Vedlikehold ble dannet i 1970, og har som formål å være den ledende forening for kompetanse og nettverks bygging innen produksjon og vedlikehold i Norge. Foreningen har to typer medlemskap - Bedriftsmedlemskap kr ,- pr. år - Personlig medlemskap kr ,- pr. år Som medlem får du et behovstilpasset etterutdanningstilbud, et sterkt faglig nett verk nasjonalt og internasjonalt, medlemsinformasjon, tilgang på prosjekt resultater fra prosjekter i regi av foreningen, samt mulighet/anledining til å være impulsgiver til forbedringer og nytenkning. EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) er en uavhengig organisasjon som består av 22 nasjonale vedlikeholdsforeninger I Europa. Hovedkontoret for organisasjonen er i Brussel. Organisasjonen har ansvaret for Europas største vedlikeholdskonferanse (Euromaintenance), som arrangeres hvert annet år. I tillegg gjennomføres en rekke prosjekter og sertifiseringsordninger i organisasjonens regi, deriblant European Expert in Maintenance (Sertifisering som Europeisk Vedlikeholdsekspert) Vedlikehold vil bli en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse. Kurset vil gi både en generell og på enkelte områder detaljert innføring i moderne vedlikehold (World Class Maintenance). I dette kurset vil vedlikehold og driftssikkerhet bli betraktet som en investering som skal bidra positivt til økonomisk overskudd gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet. Det vil bli lagt stor vekt på effektiv styring av vedlikeholdsfunksjonen, opplæring i moderne vedlikeholdsog pålitelighetsteknikker, samt grunnlaget for WCM. Kurset vil bygge på moderne fundamenterte teorier innenfor vedlikehold. Det vil bli trukket frem en rekke praktiske eksempler og føringer fra ledende europeiske bedrifter. Flere ledende bedrifter har bygd opp sitt vedlikeholdskonsept basert på kompetanse fra dette kurset. Kurset har blitt gjennomført tidligere, og det er ca 340 deltakere som har deltatt, og kurset har fått meget bra evaluering. Mål Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, metodikk og angrepsområder for å oppnå effektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet. Læringsmål Deltakerne skal lære: De mest moderne konsepter innen vedlikehold Grunnleggende vedlikeholdsteori Metoder og teknikker for planlegging og gjennomføring av moderne vedlikehold Grunnleggende pålitelighetsteori Analyse av risiko og sårbarhet knyttet til vedlikehold Moderne analyseverktøy og støttesystemer Enkle vedlikeholdsoptimaliseringsmodeller Å anvende moderne vedlikeholdsverktøy Å velge vedlikeholdskonsept Å ha kjennskap til Asset Maintenance Management Å vurdere vedlikeholdsfunksjonens godhet Å gjennomføre enkle driftssikkerhets- og sårbarhetsanalyser Å gjennomføre større vedlikeholdsprosjekter Å ha kjennskap til kost-/nytte-analyse Å lage vedlikeholdsplaner Å foreta vedlikeholdsopptimaliseringer Å gjennomføre pålitelighetsanalyser

3 Tidligere deltakere Målgruppe Kurset passer for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift i produksjons- og prosessindustri, offentlig forvaltning og leverandører av vedlikeholdstjenester, samt forskningsmiljøer, universiteter og skoler. Sentrale temaer i kurset er Innføring i vedlikehold og driftssikkerhet Vedlikeholdsterminologi Vedlikeholdsstyring og styringsmodeller Indikatorer Vedlikeholdsledelse og vedlikeholdskonsepter RCM Asset Maintenance Management Revisjonsstanser og Pit Stop Integrerte styringssystemer Tilstandskontroll Systemanalyse og analytiske teknikker Pålitelighet Optimalisering Analyseteknikker Vedlikeholdsorganisering OEE, OCE og PLI RCA 5S og Ischikawa Produksjonsplanlegging og -gjennomføring Lean Sikkerhet og sårbarhet Driftssikkerhet under design Reservedeler Slitasje og årsaksanalyser Benchmarking og sårbarhet Levetidsforlengelse World Class Maintenance Veien videre eksempler fra industri og myndigheter Kursopplegg Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, metodikk, konsepter og angreps-områder for å oppnå effektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet. Hjelp til å arbeide med WORLD CLASS MAINTENANCE. Europeisk Vedlikeholdsekspert Dette kurset omfatter temaer som EFNMS har spesifisert som fremtidig kompetansekrav til ledende personell innen World Class Maintenance. De som deltar på kurset er kvalifisert til å gå opp til en eksamen som Europeisk Vedlikeholdsekspert. Europeisk Vedlikeholdsekspert er en ordning som er godkjent av samtlige 22 medlemsland i EFNMS. Ordningen bygger på en spesifikasjon av minimums kompetansekrav for en ledende vedlikeholdsleder. Erfaringer fra ledende bedrifter i Europa er at det stilles krav til ledende personell om at de skal ha bestått en slik eksamen. Interessen for denne sertifiseringsordningen er sterkt økende i Europa, noe vi også ser i Norge. Det er per i dag uteksaminert 131 Europeiske Vedlikeholdseksperter i Norge. For mer informasjon om ordningen og retningslinjer se Eksamen Eksamen er frivillig, og det er ikke noe krav om at deltakerne går opp til eksamen. Eksamen avlegges på 1 dag og blir arrangert 1 2 måneder etter avsluttet kurs. Eksamen består av tre deler. Del 1 Ledelse og organisasjon, samt beslutningsstøtte, del 2 Driftssikkerhet og vedlikeholdsmetoder, og del 3 Engelsk. Ole Solberg, Hoff SA Jeg meldte meg på kurset fordi jeg ønsket å få mer kunnskap om moderne vedlikeholds- metoder, da mitt firma HOFF er i en stor forandringsprosess med nye metoder innen produksjon, ledelse og vedlikehold. Gjennom kursets 5 moduler følte jeg at veldig mange og nye metoder og metodikker åpnet seg for meg. I ettertid har jeg prøvd og innføre deler av det jeg har lært og dette gir resultater i hverdagen. I dagens næringsmiddelmarked er marginene små og vil antageligvis bli enda mindre i fremtiden. For å være konkurransedyktige på markedet er HOFF som bedrift helt avhengig av å utnytte seg av moderne vedlikeholds-teknikker, og da er WCM kurset eneste tilgjengelige opplæringsmulighet i Norge. Jeg opplevde kurset som veldig innholdsrikt og informativt. Og i ettertid er det jo flott og kunne kalle seg Sertifisert Europeisk Vedlikeholdsekspert. Espen Ruud, Statoil En forutsetning for god vedlikeholdsstyring er rette rammebetingelser. I WCM kurset får en et godt grunnlag for de modeller, metodikker og praksis som må ligge til grunn for at en skal kunne bli blant de beste innen vedlikeholdsstyring. I Statoil er sikker og effektiv drift en forutsetning for å levere iht forventningene hos våre eiere og samfunnet. Vår målsetting om ingen feil på sikkerhets-kritisk utstyr fordrer høy kompetanse innen faget vedlikeholdsstyring. Ved å gjennomføre WCM kurset og eksamen oppnås en sertifisering som er anerkjent og som dokumenterer den kunnskapen som er sentral for å forstå de viktige elementene som må ligge til grunn for at et selskap skal kunne bli blant de beste. Statoil har over 40 store anlegg som skal fungere etter de samme styringsprosessene og WCM kurset gir et felles ståsted og forståelse for de som til daglig jobber med å utvikle og forbedre dette styringssystemet. Kenneth Skogen, Dolphin Drilling Jeg begynte på WCM kurset fordi jeg ønsket å lære mere om effektiv vedlikeholdsstyring. I Dolphin Drilling vektlegger vi kontinuerlig forbedring, og et robust og systematisk vedlikeholdssystem er en av satsningsområdene for Dolphin Drilling. En forutsetning for god vedlikeholdsstyring er å få riktige rammebetingelser. I WCM kurset får en et godt grunnlag for de modeller, metodikker og praksiser som må ligge til grunn for at en skal kunne få en god vedlikeholdsstyring. Dolphin Drilling setter effektiv og sikker som en forutsetning for å bli anerkjent som en pålitelig leverandør av boreoperasjonstjenester. Ved å gjennomføre WCM kurset og eksamen oppnås en sertifisering som er anerkjent og som dokumenterer den kunnskapen som er sentral for å forstå de viktige elementene som må ligge til grunn for at et selskap skal kunne ha en god vedlikeholdsstyring.

4 Tidligere deltakere Omtale May Elin Frøyland, Alcoa Lista Veien fram til World Class Maintenance gav meg et teoretisk fundament for å jobbe systematisk med å optimalisere vedlikeholdet på Alcoa Lista. Alcoa Lista er et primæraluminiumverk lokalisert helt syd i Norge. I en bransje med stadig økende fokus på å redusere kostnader så vil bidraget fra kurset være med å sikre at Alcoa Lista prioriterer ressursene riktig for å forbedre og sikre posisjonen i et stadig tøffere marked. Kurset var omfattende med et stort kompendium, noe som krevde at man helt fra starten satte av tid til å lese og regne oppgaver på egenhånd mellom de fem samlingene, dersom man ønsket å gå opp til og bestå eksamen. Jeg kan anbefale å jobbe sammen med andre kursdeltakere mellom kurssamlingene for å øve inn alle nye begrep og metoder. I tillegg til det rent faglige så gav kurset meg muligheten til å bli kjent med mange andre som jobber med vedlikeholdsledelse, dette kontaktnettet ser jeg på som veldig verdifullt framover. Jan Petter Hestvik, Bilfinger Industrial Services Norway AS Har kjent til studiet i flere år og i ny jobb hos Bilfinger kom det som et sterkt ønske fra min leder at jeg gjennomførte dette. Har bakgrunn med fagbrev innen industriell elektronikk og sivilingeniør prosessautomatisering og 20 års fartstid i ulike roller innen vedlikehold i prosessindustri, fra fagarbeider, via vedlikeholdsingeniør til vedlikeholdssjef. Nå 3 måneder etter bestått eksamen og godkjenning som europeisk vedlikeholdsekspert er jeg svært fornøyd med at jeg gikk løs på dette. Det har gitt meg en mye bedre forståelse av vedlikeholdsfaget. 3 dagers samlinger med forelesninger, tett på forelesere og medstudenter og ikke minst fantastiske rammer for dette på Storefjell. Maten fortjener en egen setning fantastisk. Studietur til Sverige ga også verdifull input. For deg som tenker å gå løs på dette, ta sikte på å ta eksamen. Det gjør seg ikke selv bruk tiden mellom samlingene og etabler gjerne en studiegruppe med andre som er i interessert. Vi var 6-8 stykker som var samlet hver onsdag ettermiddag/kveld på Lysaker for 4-5 timer studie og oppgaveløsning. Dette startet vi med rett etter 1. samling og holdt på helt frem til eksamen. Erfaringsutveksling ble også flittig benyttet i denne gruppa. Videre brukte vi skype og videokonferanse da en av deltakerne bodde et godt stykke unna. Jeg kjente, eller trodde jeg kjente styringssløyfa godt når jeg startet på kurset. Jeg kan si at nå kjenner jeg den veldig godt og egentlig kan alt pensum i WCM knyttes til denne, direkte og indirekte. Videre ser jeg at styringssløyfa er et bra verktøy for å tilnærme seg ulike problemstillinger innen vedlikehold. Det jeg har tilegnet meg gjennom WCM studiet har absolutt utfordret en del av det jeg kunne fra tidligere om vedlikehold. Kursmateriell Kursmateriellet vil bestå av lærebok, standarder, artikler, notater etc. og vil blant annet omfatte følgende: Asset Maintenance Management (Alan Wilson) NS-EN Vedlikeholdsterminologi Draft CEN/TC 319 N. 183 Maintenance management NS-EN Maintenance Performance Indicators Kartlegging av Vedlikehold og driftssikkerhet i norsk industri Maintenance Management (Per Schjølberg) Produksjon- og driftsteknikk (Rolstadås, Andersen, Schjølberg) OEE Industry Standard (Koch, Blom Consultancy) Maintenance Optimasation (Jørn Vatn) VocTrainMaint (Per Schjølberg m.flere) 5S Håndbok (Per Schjølberg m.flere) Survey on Maintenance Standards and standards related to Reliability, Safety and Quality (Per Schjølberg m. flere) maintworld PAS 55/ISO Basisstudie vedlikeholdsstyring RNNP, Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2012 NORSOK Z-008 Risk based maintenance and consequence classification I tillegg vil det bli utlevert kopier av relevante artikler innen World Class Maintenance området (totalt ca 25 stk) og utkast til nye vedlikeholdsstandarder. Det vil også bli informert om relevante linker til aktuelt fagstoff innenfor vedlikehold. maintworld Artikler i EFNMS tidsskriftet maintworld vil være svært relevant som forberedelse til eksamen og vil være en viktig del av kursmateriellet. Faglig ansvarlig Per Schjølberg er instituttleder på Institutt for produksjonsog kvalitetsteknikk ved NTNU. Han har sin sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra NTH. Han har vært førsteamanuensis ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk NTH/ NTNU, siden1990. Hans opprinnelige fagfelt er vedlikehold. I de siste 10 årene har han blant annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter, WCM, vedlikeholdsstyring og effektivisering av vedlikeholdsfunksjonen. Han underviser studenter både på master og phd nivå. Han har også stilling som teknisk rådgiver ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for sikkerhetledelse, hvor han har deltatt i og ledet flere større forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Per Schjølberg er også en aktiv deltaker innen internasjonalt arbeid. Han er medlem av IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319 Maintenance. Han er også NFVs representant i EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies), samt nestleder i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). Han er en aktiv rådgiver både for myndigheter og bedrifter innfor sitt fagområde, og blir ofte benyttet som foredragsholder og diskusjonspartner.

5 Tidligere deltakere Forelesere Jørn Vatn er en anerkjent fagperson innenfor områdene sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold, og er professor ved NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk. Han er en svært aktiv rådgiver inn mot mange bransjer og særlig NSB og Jernbaneverket har hatt glede av hans kompetanse. I tillegg til rådgivning, forskning og utvikling, møter Vatn næringsliv og forvaltning gjennom kurs og etter-utdanningsvirksomhet Ole Solberg er sertifisert som Europeisk Vedlikeholdsekspert og er ansatt som Fagansvarlig Vedlikehold i HOFF. Han har betydelig erfaring fra praktisk utførelse av vedlikeholdsoppgaver samt etablering og implementering av systematisk vedlikehold. Nils Martin Rugsveen er ansatt som Overingeniør Vedlikehold hos Prosesseier Drift og Vedlikehold i Statoil. Prosesseierfunksjonen er en enhet som har ansvar for styringssystem og forbedringsarbeid på tvers av selskapet. Nils Martin er sertifisert Europeisk Vedlikeholdsekspert, og har det daglige ansvaret for et system for visualisering av tilstand på sikkerhets- og produksjonskritiske barrierer. I tillegg jobber han med benchmarking og vedlikeholdsforbedring gjennom bruk av ytelsesindikatorer. Jan Ola Strandhagen er en ledende person innenfor produksjonsstyring og logistikk, og er professor ved NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk. Han har mottatt flere priser for sin forskningsvirksomhet. Han er leder for Norges største prosjekt (NOR- MAN) innenfor produksjonsstyring. Peer Bright Jakobsen har over 15 års erfaring med integrerte vedlikeholdsstyringssystemer og datavarehusteknologi. Han har arbeidet som senior konsulent for en rekke bedrifter i Norge og Europa. Spesialområde er med årene blitt Business Intelligence metodikk for datainnsamling og sammenstilling, for anvendelse til analyse og beslutningsstøtte for drift- og vedlikeholdsfunksjoner både på ledelses- og operativt nivå i organisasjoner. Alan Wilson vil forelese i temaet Asset Maintenance Management. Han har lang erfaring innen vedlikehold fra en rekke ledende bedrifter i UK, deriblant Guinness, Royal Navy, BP, Kodak og British Airways. Han blir også benyttet som senior rådgiver innen for vedlikehold/ Asset Maintenance Management world wide. I tillegg til å være en anerkjent foreleser innenfor fagområdet, har han også vært hovedforfatter av boken Asset Maintenance Management, som inngår som litteratur på kurset. Arrangør Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) er hovedansvarlig for kursgjennomføringen og Norsk Forening for Vedlikehold har ansvaret for eksamensarrangementet. Presentasjon av kurssted Storefjell Resort Hotel, Gol. Kurs- og konferansehotell på Golsfjellet mellom Hallingdal og Valdres. Hotellet har lange tradisjoner, god atmosfære og mat, samt mange aktivitetsmuligheter (bl.a. badeland, velværeavdeling, squasbane, ski- og akesenter, samt andre friluftsaktiviteter ). Hotellet har sentral beliggenhet med god adkomst fra alle kanter av Sør-, Vest- og Øst- Norge. 2,5 timer med bil fra Oslo, jernbane til Gol eller fly til Fagernes. Tom Nåstad Svennevig, Total E&P Norge Jeg har vært klar over kurset i World Class Maintenance i over 10 år. Når anledningen å få delta selv bød seg ble det en sjanse jeg ikke kunne gå fra meg (en kollega anbefalte på det sterkeste å melde meg på). I etterkant kan jeg si at dette kurset burde jeg tatt for i alle fall 5 år siden. Gjennom arbeidserfaring tilegner man seg forhåpentligvis mye av det som man bør kunne for å drive på med vedlikehold. Med kurset World Class Maintenance blir de mest sentrale emnene i vedlikeholdsfaget gjennomgått. Siden kurset strekker seg over flere måneder får man dessuten tid til å la innholdet modne frem mot eksamen pass bare på at det ikke bare blir modning, men også litt lesing. Spesielt vil jeg trekke frem fokuseringen på standarder på alt fra vedlikeholdsledelse til KPI er. I løpet av kurset fikk jeg satt av tid til å sette meg godt inn i en del av de mest sentrale standardene innen vedlikeholdsfaget. Jeg kan være såpass ærlig å si at de blir mer flittig brukt nå enn før kurset. Total E&P Norge som jeg er ansatt i, gikk gjennom Basic Engineering (FEED+) for feltet Martin Linge (Hild) feltet parallelt med WCM kurset. I denne tiden har vi bestemt vår operasjonsfilosofi samt vedlikeholds og inspeksjonsfilosofi. Dette sammentreffet gjorde, stoffet i WCM høyaktuelt. Ellers vil jeg fremheve de sosiale arrangementene på kveldstid. De tre oppholdene på Storefjell ga et etterlengtet friminutt fra daglige gjøremål og gjorde det lettere å fokusere på kurset. Turen til Sverige er en bonus, men det var også svært nyttig å se hvordan World Class Maintenance bedrifter jobber. Eksamen er lang og forholdsvis krevende, men jeg vil absolutt anbefale fremtidige deltakere å melde seg opp til eksamen med målsetning om å bestå. Morten Gulbrandsen, Pronova BioPharma now part of BASF Pronova BioPharma er ledende i verden på legemidler basert på omega-3. Som legemiddelprodusent, stilles det store krav til driftssikkerhet og et kostnadseffektivt vedlikehold og alt vedlikehold må være velbegrunnet, dokumentert og sporbart. Bedriften har besluttet at vi skal drive etter prinsippene i «World Class Maintenance» og implementere beste praksis, så dette kurset passet meg veldig godt. Kurset «Veien fram til World Class Maintenance», gir et svært godt fundament for å kunne etablere et eget vedlikeholdskonsept tilpasset egne krav og tilgjengelige ressurser. Kurset er godt bygget opp og dekker sentrale temaer som vedlikeholdsledelse, pålitelighet, beslutningsstøttesystemer og vedlikeholdsteknikker. I tillegg til teori, er gruppeoppgavene verdifulle. Her får en innblikk i hvordan det jobbes med vedlikehold i andre bransjer og det er mange gode ideer å hente. Jeg vil anbefale at en tidlig bestemmer seg for å gå opp til eksamen. Læringsutbyttet blir vesentlig større dersom en jobber målrettet gjennom kurset for å bli sertifisert som «Europeisk Vedlikeholdsekspert». På kurset møtte jeg også mange hyggelige og dyktige fagpersoner innen vedlikehold som vil være en del av mitt kontaktnett framover.

6 Program Modul 1: Onsdag fredag 20. september Onsdag 18. september Registrering VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET Innledning Praktiske opplysninger Mål med kurset og faglig innhold Deltakerne og deres forventninger, Institutt for produksjonsog kvalitetsteknikk Prioriteringer i vedlikeholdet Vedlikeholdsfunksjonen Vedlikeholdsoppgaver Lunsj Vedlikeholds- og driftssikkerhetsbegreper NS-EN Vedlikeholdsterminologi Vedlikeholdskonsepter Erfaringer fra en ledende bedrift Nils Martin Rugsveen, Statoil Utfordringer for vedlikeholdet Vedlikeholdsstatus Vedlikeholdsbehov og utfordringer Vedlikeholdsfunksjonen Trender Slutt for dagen Sosial aktivitet Felles middag Torsdag 19. september VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET innføring i World Class maintenance Moderne vedlikehold i Europa LEDELSE OG STYRING Vedlikeholdsledelse og styring Standarder Modeller Prosesser MODERNE VEDLIKEHOLDSTEKNIKKER S og Ischikawa Håndbøker Evaluering Kaffe INDIKATORER Vedlikeholdskonsepter og indikatorer TPS Toyota Productions Systems Asset Maintenance Management Lunsj Vedlikeholdskonsepter og indikatorer fortsetter Lean TPM Andre konsepter gruppearbeid Kaffe Vedlikeholdsindikatorer NS-EN Maintenance Performance Indicators Gruppearbeid Vedlikeholdsfunksjonen World Class Maintenance Slutt for dagen Fredag 20. september VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET OEE og OCE Industriell standard Anvendelse og begreper Hva lærte vi av kurset Eksempler på World Class Maintenance Ole Solberg, HOFF SA Gruppearbeid OEE Oppsummering / avslutning modul Lunsj/avreise Modul 2: Mandag onsdag 23. oktober Mandag 21. oktober Repetisjon fra Modul 1 PÅLITELIGHET Innføring i pålitelighetsteknikk Mål for pålitelighet Feilklassifisering Systemklassifisering, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Gruppearbeid Pålitelighet Lunsj systemanalyser/analytiske teknikker FTA FMEA HAZOP Hendelsestre Andre metoder Slutt for dagen Sosialaktivitet med middag Tirsdag 22. oktober PÅLITELIGHET Kritikalitet og klassifisering Norsok Z-008 Andre relevante standarder Kaffepause RCM Gruppearbeid RCM Lunsj PÅLITELIGHET OG INTERVall- ESTIMERING, ANALYTISKETEKNIKKER Pålitelighet og intervallestimering Kaffe Gruppearbeid Pålitelighet og intervall-estimering Oppsummering pålitelighet med øvinger Slutt dag 1 Onsdag 23. oktober VEDLIKEHOLDSKONSEPTER Best practice in Maintenance Metodikk Indikatorer Prosesser reservedeler i et vedlikeholdsperspektiv Standarder Guidelines Kaffe Benchmarking Faglig input Analyser Gruppearbeid Best practice Oppsummering / avslutning modul Lunsj/avreise

7 Program Modul 3: Tirsdag 26. torsdag 28. november Tirsdag 26. november Repetisjon fra Modul Kaffe ASSET MAINTENANCE MANAGEMENT Asset Maintenance Management Prioriterte utfordringer Trender med praktiske eksempler Fokus på utvalgte temaer i læreboken Alan Wilson Lunsj MODERNE STYRINGSSYSTEMER Oppbygging og innhold i moderne styringssystemer Moduler Rapportering Anvendelse Kaffe integrerte styringssystemer slik må løsningen være Peer Bright Jakobsen, Sivilingeniør Peer Bright Jakobsen Gruppearbeid Integrerte styringssystemer Peer Bright Jakobsen, Sivilingeniør Peer Bright Jakobsen Slutt for dagen Middag Onsdag 27. november PRODUKSJON Produksjon, styring og effektiv drift Styringsmodeller for produksjon Fleksibilitet og responsevne IKT-støtte og styringssystemer Lean, agile og robust Flaskehalsstyring Jan Ola Strandhagen, NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Indikatorer for god drift Responsevne, kvalitet, oppetid, fleksibilitet, flyt Jan Ola Strandhagen, NTNU Gruppearbeid Indikatorer Jan Ola Strandhagen, NTNU Lunsj Analyse av industrielle prosesser Kartleggingsmetoder Kvalitative analyser Kvantitative analyser Prosessanalyser Flytanalyser Modeller for beslutningsstøtte Jan Ola Strandhagen, NTNU Kaffe Analyser Sårbarhet og rotårsaksanalyser Sårbarhetsanalyser Eksempler på hendelser Rotårsaksanalysemetodikk Vedlikeholdets påvirkning av sikkerheten Ulykkes eksempler Slutt for dagen Torsdag 28. november KONSEPTER OG INDIKATORER Revisjonsstanser og Pit Stop Eksempler Vedlikeholdsorganisering LEVETIDSFORLENGELSE Levetidsforlengelse Eksempler Utfordringer nye standarder, artikler og føringer innen moderne vedlikehold Oppsummering / avslutning modul Lunsj/avreise Modul 4: Forelesninger etterfulgt av eksempler fra svensk industri Modul 5: Mandag torsdag 23. januar 2014 Oppsummering: Mandag 10. februar 2014 Mandag 20. januar Oppmøte Oslo S ca kl Avreise fra Oslo ca kl med buss Tirs. 21. ons. 22. januar Besøk hos ledende svenske bedrifter innen vedlikehold. Endelig bedriftsprogram er foreløpig ikke klart. Det vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske eksempler og bedriftsbesøk. Temaer vil være: Vedlikeholdskonsepter World Class Maintenance Asset Management LEAN Vedlikeholdsorganisering 5S Informasjonssystemer Tilstandskontroll Produksjon og vedlikehold Torsdag 23. januar Bedriftsbesøk og foredrag fortsetter Ca Ankomst Oslo S forberedelse til eksamen Krav til eksamen Oppgavetrening og Avslutning Endringer i programmet kan forekomme.

8 Praktiske opplysninger Kursnr: Påmeldingsfrist: Mandag 26. august 2013 Faglig ansvarlig: Dr. ingeniør Administrasjon: Stene Kristiansen, Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) Deltakeravgift: Kr ,- (ekskl. MVA) for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) Kr ,- (ekskl. MVA) for andre. Avgiften inkluderer omfattende kursmateriell. Modul 1, 2, 3 og 5. er ekskl. hotell og transport. For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 4 på kr. 8000,- (ekskl. MVA) for hotell, transport og bespisning. (Dette faktureres fra Tekniske Foreningers Servicekontor) Hotell: Pensjonspris Storefjell Resort Hotel. Kr ,- pr. person, pr. døgn i enkeltrom Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker Transport: Tog: Bergensbanen fra Bergen eller Oslo stopper på Gol Stasjon. Fly: Eventuelt fra Oslo til Fagernes Lufthavn. Kontakt hotellet for mer informasjon om avganger og priser. Har du behov for transport t/r stasjon eller flyplass kontakt hotellet på telefon PÅMELDING/AVBESTILLING: Elektronisk påmelding: - Kursoversikt eller benytt gjerne vår telefaks på nr Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift. Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling godtas. Arrangør(er): TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR (TFS) i samarbeid med Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) Postboks 73, 1325 Lysaker TELEFON Veien frem til World Class Maintenance vennligst bruk blokkbokstaver Navn:... Stilling/Funksjon:... Firma:... Evt. bestillingsnr./po-nr... Postadresse:... Postnummer og sted: Telefon:... Hotell modul 1 ja nei Medlemsskap NFV ja nei ankomst...avreise... Dato og underskrift: MILJØMERKET Trykksak 754 Helli visuell kommunikasjon,

Modul 3 Styringsystemer, indikatorer og analysemetoder Produksjon Tirsdag 23. torsdag 25. november 2010, Storefjell Resor t Hotel

Modul 3 Styringsystemer, indikatorer og analysemetoder Produksjon Tirsdag 23. torsdag 25. november 2010, Storefjell Resor t Hotel D R I FT & VE D L I KE HOL D www.nfv.no påmeldingsfrist: 1. september 2010 Veien frem til World Class Maintenance Modul 1 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring Pålitelighet Tirsdag 21. torsdag 23. september

Detaljer

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: 26. AUGUST 2014 VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE Modul 1 - Vedlikehold og vedlikeholdsstyring Tirsdag 16. - 18. september 2014, Storefjell Resort

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: 25. AUGUST 2015 VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE Modul 1 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring Tirsdag 15. torsdag 17. september 2015, Storefjell

Detaljer

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15.

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15. www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: 16. januar 2012 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel,

Detaljer

World Class Maintenance

World Class Maintenance www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: 15. januar 2013 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 5. torsdag 7. februar 2013, Storefjell Resort Hotel,

Detaljer

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO DRIFT & VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: TIRSDAG 21. JANUAR 2014 WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL Modul 1: Tirsdag 11. torsdag 13. februar 2014, Storefjell

Detaljer

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell www.nfv.no www.tfsk.no drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. januar 2015 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 3. torsdag 5. februar 2015, Storefjell Resort

Detaljer

WORLD CLASS MAINTENANCE

WORLD CLASS MAINTENANCE D RIFT & VE D L I KEHOLD www.nfv.no PÅMelDingsFrist: 1. september 2009 VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE Modul 1 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring Tirsdag 22. torsdag 24. september 2009, Storefjell

Detaljer

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO DRIFT & VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: TIRSDAG 9. FEBRUAR 2016 WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL Modul 1: Tirsdag 1. torsdag 3. mars 2016, Storefjell Resort

Detaljer

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO DRIFT & VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: TIRSDAG 9. FEBRUAR 2016 WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL Modul 1: Tirsdag 1. torsdag 3. mars 2016, Storefjell Resort

Detaljer

VEDLIKEHOLDSTEKNIKER

VEDLIKEHOLDSTEKNIKER VEDLIKEHOLD www.nfv.no Veien frem til World Class Maintenance VEDLIKEHOLDSTEKNIKER MODUL 1: Onsdag 15. fredag 17. februar 2017 Storefjell Resort Hotel, Gol MODUL 2: Mandag 27. onsdag 29. mars 2017 Storefjell

Detaljer

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran 6. 9 mars 2006 Kompetansegivende kurs med avsluttende prøve Fagplan nr. F-2042 Målgrupper: Personer som er, eller ønsker å bli kontrollør

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

25 years of experience for maintenance, and Condition Monitoring of rotating machines

25 years of experience for maintenance, and Condition Monitoring of rotating machines 10.11.15 1 LITT OM MEG SELV; Sertifisert som «European Expert in Maintenance Management». (EFNMS) (European Federation of National Maintenance societies) Certified Vibration analysist, Category III, ISO

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk. Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport

Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk. Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport Kurskomite og foreleser:, Skedsmo Betong, AF Gruppen Erik Frogner, AF Gruppen, SINTEF Hans- Olav Hognestad, BASF Alf Kveen,

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Teknisk bransjetreff for pumper og roterende utstyr

Teknisk bransjetreff for pumper og roterende utstyr DRIFT & VEDLIKEHOLD www.nfv.no Teknisk bransjetreff for pumper og roterende utstyr Hvordan skal norsk industri overleve og lykkes i fremtiden? Styrke konkurranseevne gjennom: Energi optimalisering Miljøtilpasset

Detaljer

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis, Frankrike 4.- 8. mai 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå DIGITALISERING

Detaljer

Worskshop Denne treningen er spesielt tilpasset nyansatte i virksomheter som jobber med TPM og Lean og for deg som er nysgjerrig på metoden

Worskshop Denne treningen er spesielt tilpasset nyansatte i virksomheter som jobber med TPM og Lean og for deg som er nysgjerrig på metoden TPM-Lean Brukernettverket inviterer til Worskshop Denne treningen er spesielt tilpasset nyansatte i virksomheter som jobber med TPM og Lean og for deg som er nysgjerrig på metoden Denne treningen er relevant

Detaljer

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL 1 BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING Åpen Workshop for medlemmer og andre interesserte BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL FOKUS PÅ EFFEKTIV AREALBRUK Hvordan få kontroll på drifts- og forvaltningskostnader

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no BENYTT BLOKKBOKSTAVER P Å M E L D I N G Kurs 54256281 Beregning og dimensjonering mht jordskjelvbelastninger Tid og

Detaljer

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket SINTEF NOTAT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Etterutdanningskurs jernbanetrafikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Prosjektering av stålkonstruksjoner iht 84252281 Tromsø: Tirsdag 14. oktober. Quality Hotel Saga 84254281 Trondheim: Tirsdag 4. november. Britannia Hotel 84257281 Oslo: Tirsdag 2.

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014 Forvaltningspolitikk medvirkning, styring og autonomi Høst 2014 Evalueringsrapport 1 Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Forvaltningspolitikk medvirkning,

Detaljer

Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og Petroleumstilsynet

Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og Petroleumstilsynet Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og 2007 1 Petroleumstilsynet Innhold - dagsorden Innledning ved Finn Carlsen, tilsynsdirektør Bakgrunn for tilsynet Hva

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kursnr: 1411556 Tid: 25. 27.11. 2014 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Forelesere og komité: Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas Jakobsen AS Knut

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen Felles opplæring Vår dato: 02.01.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet Bygger du korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E Vær unik tenk helhet Bedriften som merkevare I mange år har en hel bransje forsøkt å innbille oss at merkevarebygging

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Ønsker du å bli en bedre leder og å styrke evnen til selvledelse? Trenger du faglig påfyll, inspirasjon og nye verktøy i arbeidshverdagen? Da kan Lederprogrammet

Detaljer

Eberspächer Norge Kursprogram 2014-2015

Eberspächer Norge Kursprogram 2014-2015 Kursprogram 2014-2015 Eberspächer i Skandinavia Eberspächer ble etablert i Tyskland i 1865 av Jakob Eberspächer. Gruppen består i dag av over 60 selskaper i 25 land og har drøyt 5500 ansatte. Selskapet

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Mellomlederen. Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder

Mellomlederen. Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder Påmelding: www.kursdagene.no Mellomlederen Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder Hvordan fylle lederrollen Hvordan lede til måloppnåelse og mestring Kommunikasjon; og den vanskelige samtalen 4.-5.

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning 20. 22. april Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport OLE Organisering, læring og endring Vår 2015 Evalueringsrapport Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultater for kullet som gjennomførte emnet «OLE Organisering, læring og endring» (AORG602)

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Tid: 27. - 29. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger)

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger) Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte (10 dager à 4 samlinger) Kurs i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Aktuelt Kurset er et alternativ til videreutdanningen i dialogiske

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Forum for varmebehandling Lett varmebehandling og mattrygghet Tid: Tirsdag 31. mai 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger

Forum for varmebehandling Lett varmebehandling og mattrygghet Tid: Tirsdag 31. mai 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Forum for varmebehandling Lett varmebehandling og mattrygghet Tid: Tirsdag 31. mai 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Lav temperatur under varmebehandlingen, eller kort prosesstid, sikrer produktets sensoriske

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 29. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Kommunal Kompetanse inviterer igjen til konferanse for Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Ansatte i kantine og storkjøkken har mange ulike utfordringer, krav og ønsker rettet mot seg i hverdagen.

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april Invitasjon til Capitech Kundeseminar Kristiansund 20. og 21. april Kjære bruker av Capitech Vi i Capitech ser nok en gang fram til å invitere deg til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling AS Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs våren 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.10) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Kurs for din bedrift: bli god på nett!

Kurs for din bedrift: bli god på nett! Kurs for din bedrift: bli god på nett! Dette kurset har som målsetting å hjelpe deg til å lykkes bedre med markedsføring på nett. Kurset er praktisk vinklet med konkrete eksempler, både fra deltakernes

Detaljer

Vedlikehold av nett. Dag Eirik Nordgård Forskningsleder, SINTEF Energi AS. - Forvaltning av infrastruktur for distribusjon av elektrisitet

Vedlikehold av nett. Dag Eirik Nordgård Forskningsleder, SINTEF Energi AS. - Forvaltning av infrastruktur for distribusjon av elektrisitet Status på Stratos, 12. juni 2012 Vedlikehold av nett - Forvaltning av infrastruktur for distribusjon av elektrisitet Dag Eirik Nordgård Forskningsleder, Foto: Dag Eirik Nordgård 1 Innhold Om SINTEF Energi

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Prototype for automatisert oppsett av bemanningsplan

Prototype for automatisert oppsett av bemanningsplan Prototype for automatisert oppsett av bemanningsplan Voksenåsen konferansehotell, 2009-09-15 IKT 1 BeAct Prosjektbeskrivelse Fokus: Turnusplanlegging og relaterte oppgaver. Mål: Lage en prototyp av et

Detaljer

Kurs/workshops - en modell for utvikling av kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Kurs/workshops - en modell for utvikling av kunnskapsbaserte fagprosedyrer Kurs/workshops - en modell for utvikling av kunnskapsbaserte fagprosedyrer Kjersti Solvåg, rådgiver i fagavdelingen HDS Irene Hunskår, bibliotekar i fagavdelingen HDS Anne Dalheim, rådgiver i Nettverk

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer