VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE"

Transkript

1 VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: 25. AUGUST 2015 VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE Modul 1 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring Tirsdag 15. torsdag 17. september 2015, Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 2 Pålitelighet og analytiske teknikker Vedlikeholdskonsepter og -ledelse Onsdag 14. fredag 16. oktober 2015, Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 3 Styringssystemer, indikatorer og analysemetoder Produksjon Tirsdag 17. torsdag 19. november 2015, Storefjell Resort Hotel Modul 4 Vedlikeholdsfunksjonen i ledende bedrifter Mandag 25. onsdag 27. januar 2016, Göteborg, Sverige Modul 5 Eksamensforberedelser og -gjennomføring Mandag 8. februar 2016, NTNU, Trondheim Det vil etter endt kurs bli mulighet til å avlegge eksamen, som sertifisert Vedlikeholdsekspert. Kurset bygger på NS-EN Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

2 PROGRAM OMTALE: Vedlikehold vil bli en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse på dette området. Kurset vil gi både en generell og på enkelte områder detaljert innføring i moderne vedlikehold (World Class Maintenance). I dette kurset vil vedlikehold og driftssikkerhet bli betraktet som en investering som skal bidra positivt til økonomisk overskudd gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet. Det vil bli lagt stor vekt på effektiv styring av vedlikeholdsfunksjonen og opplæring i moderne vedlikeholds- og pålitelighetsteknikker samt om grunnlaget i WCM. Kurset vil bygge på moderne fundamenterte teorier innenfor moderne vedlikehold. Det vil bli trukket frem en rekke praktiske eksempler og føringer fra ledende europeiske bedrifter. Flere ledende bedrifter har bygd opp sitt vedlikeholdskonsept og sine vedlikeholdsprogrammer basert på kompetanse fra dette kurset. Kurset har blitt gjennomført tidligere, og det er ca 480 deltakere som har gjennomført. Kurset har fått meget bra evaluering. Mål: Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, metodikk, konsepter og angrepsområder for å oppnå effektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet. Målgruppe: Kurset passer for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift i produksjons- og prosessindustri, energiselskaper, offentlig forvaltning og leverandører av vedlikeholdstjenester, samt forskningsmiljøer, universiteter og skoler. Sentrale temaer i kurset er: Asset Maintenance Management RCM Tilstandskontroll OEE, OCE og PLI 5S og Ischikawa RCA Lean Slitasje og årsaksanalyser Benchmarking Nye internasjonale standarder World Class Maintenance Innføring i vedlikehold og driftssikkerhet Vedlikeholdsterminologi Vedlikeholdsplanlegging og gjennomføring Vedlikeholdsstyring og styringsmodeller Indikatorer Vedlikeholdsledelse og vedlikeholdskonsepter Revisjonsstanser og Pit Stop Vedlikeholdsorganisering Produksjonsplanlegging og -gjennomføring Driftssikkerhet under design LCC og LCP Systemanalyse og analytiske teknikker Pålitelighet Optimalisering Sikkerhet og sårbarhet Reservedeler Aldring og levetidsforlengelse Integrerte styringssystemer Industri 4.0 Veien videre eksempler fra industri og myndigheter Tidligere deltakere Charles Nilsen, NSB WCM og sertifisering som Europeisk vedlikeholdsekspert. I NSB Materiell er det viktig og følge med i trender og utvikling som skjer innenfor faget vedlikehold. Med dette fokuset fant jeg kurset veien til World Class Maintenance inspirerende og innholdsrikt. Det faglige innholdet i kurset berører temaer, metoder og verktøyer som finnes innenfor et moderne vedlikeholdskonsept (vedlikeholdsledelse, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsoptimalisering, driftsikkerhet, osv). I løpet av kurset blir dette gjennomgått både teoretisk og med praktiske øvelser og diskusjoner. Et vedlikehold styrt av kompetanse er forbeholdt de beste. Det og være blant de beste innenfor vedlikehold gir store konkurransefortrinn, som igjen vil gi seg utslag i resultatene til organisasjonen. I NSB Materiell hvor målet er pålitelige, tilgjengelige og sikre tog, så er vedlikehold avgjørende for at bedriftsmålet om fornøyde kunder skal oppnås. Jan-Helge Førde, EWOS AS Det er lett å glemme det store bilde og at vedlikehold er mer en det tradisjonelle med reparasjoner utført av en vedlikeholdsavdeling. Eg og fabrikken vår (EWOS Florø) har nok hatt en variert hverdag der driften har gått bra og mindre bra i dei 25 åren vi har eksistert. Vi har fulgt trender for vedlikehold og vi er meget dyktige på kvalitet, HMS og matvaretrygget, men vi har ikkje hatt en enhetlig plan for driftssikkerhet og pålitelighet. En kollega anbefalte meg kurset i WCM samtidig som vi hadde tilbakelagt et en dårlig periode med masse tekniske problem. Kurset har gitt meg en heilhetlig innføring i hva som er best practic, et unikt nettverk og eg har lært mer om det totale vedlikeholdet det siste året en dei foregående 20. Vi jobber nå med å spisse lærdommen opp mot hva som er dei beste valg av systemer og metoder for å bli WCM i fiskeforproduksjon, det vil vi klare og det kommer til å gi EWOS et konkurransefortrinn. Vi er pt. flere i EWOS som har kurset og det kommer nok til å ble endog flere.

3 Kursopplegg: Kurset gjennomføres over fire perioder, september, oktober, november og januar, samt en oppsummerings dag 8. februar. Kurset blir basert på forelesninger, gruppearbeid, workshop og kursmaterialet vil bestå av lærebok, standarder, notater etc i henhold til NS-EN Justeringer i programmet kan forekomme. Sertifisering som Vedlikeholdsekspert: Dette kurset kvalifiserer til å avlegge eksamen som Europeisk Vedlikeholdsekspert. Disse kompetansekravene har blitt utgitt som en Europeisk norm. Det er også utarbeidet et normativt dokument som er godkjent av IPC. (The International Personnel Certification Association). De som deltar på kurset er kvalifisert til å gå opp til en akkreditert sertifiseringseksamen som Europeisk Vedlikeholdsekspert. Ordningen bygger på en spesifikasjon av minimums kompetansekrav for en ledende vedlikeholdsleder. Erfaringer fra ledende bedrifter i Europa er at det stilles krav til ledende personell om at de skal ha bestått en slik eksamen. Interessen for denne sertifiseringsordningen er sterkt økende i Europa, noe vi også ser i Norge. Det er per i dag uteksaminert 160 Europeiske Vedlikeholdseksperter i Norge. Kursmateriell/ Pensumliste: Asset Maintenance Management (Alan Wilson) Produksjon- og driftsteknikk - (Rolstadås, Andersen, Schjølberg) NS-EN Vedlikeholdsterminologi Standard Asset Maintenance Management NS-EN Maintenance Maintenance Key Performance Indicators EN Maintenace Qualification of maintenance personnel PAS 55/ISO NORSOK Z-008 Risk based management and consequence classification Reliability Centered Maintenance - NFV Survey on Maintenance Standards and standards related to Reliability, Safety and Quality - NFV 5S Made Easy - NFV Maintenance Management -, NTNU OEE Industry Standard - Koch, Blom Consultancy Maintenance Optimasation - NTNU Integrated Planning A novel concept for maintenance management og Harald Rødseth, NTNU The importance of maintenance to prevent major accidents Betydningen av vedlikehold for å forebygge storulykker Basisstudie vedlikeholdsstyring Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten RNNP, Risikonivå I norsk petroleumsvirksomhet Factories of the future ppp Strategic multi-annual roadmap Eksamen: Eksamen er frivillig, og det er ikke noe krav om at deltakerne går opp til eksamen. Eksamen avlegges på 1 dag og blir arrangert 1 2 måneder etter avsluttet kurs. Camilla Langeland, Statnett SF Jeg meldte meg på kurset Veien frem til World Class Maintenance for å øke min kunnskap om effektiv styring av moderne vedlikehold. De fem modulene var intensive med en fin balanse mellom teoretisk innføring og praktisk tilnærming. Kurset hadde dyktige forelesere, et faglig høyt nivå og gruppeoppgaver der man anvendte teorien. Kurset har gitt meg bredere faglig plattform og mange nye ideer som jeg anvender i mitt daglige arbeid med å videreutvikle analyse- og forbedringsarbeid innen vedlikehold av Statnetts anlegg. Jeg vil også trekke fram at kurset har styrket mitt vedlikeholdsnettverk og jeg anbefaler kurset på det sterkeste. Ole Solberg, Hoff SA Jeg meldte meg på kurset fordi jeg ønsket å få mer kunnskap om moderne vedlikeholdsmetoder, da mitt firma HOFF er i en stor forandringsprosess med nye metoder innen produksjon, ledelse og vedlikehold. Gjennom kursets 5 moduler følte jeg at veldig mange og nye metoder og metodikker åpnet seg for meg. I ettertid har jeg prøvd og innføre deler av det jeg har lært og dette gir resultater i hverdagen. I dagens næringsmiddelmarked er marginene små og vil antageligvis bli enda mindre i fremtiden. For å være konkurransedyktige på markedet er HOFF som bedrift helt avhengig av å utnytte seg av moderne vedlikeholdsteknikker, og da er WCM kurset eneste tilgjengelige opplæringsmulighet i Norge. Jeg opplevde kurset som veldig innholdsrikt og informativt. I ettertid er det utfordrende og kunne kalle seg Sertifisert Europeisk Vedlikeholdsekspert.

4 PROGRAM Maintworld: Artikler i EFNMS tidsskriftet maintworld vil være svært relevant som forberedelse til eksamen og vil være en viktig del av kursmateriellet. Faglig ansvarlig: er faglig ansvarlig for kurset og er ansatt på Institutt for produksjons og kvalitetsteknikk ved NTNU. Han har sin sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra NTH. Han har vært førsteamanuensis ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk NTH/ NTNU. Hans fagfelt er vedlikehold. I de siste 10 årene har han blant annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter, WCM, vedlikeholdsstyring og effektivisering av vedlikeholdsfunksjonen. Han underviser studenter både på master og phd nivå. Han har tidligere vært senior rådgiver ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for sikkerhet, hvor han har deltatt i og ledet flere større forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. er også en aktiv deltaker innen internasjonalt arbeid. Han er styremedlem av IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319 Maintenance. Han er også NFVs representant i EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies), samt nestleder i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). Han er en aktiv rådgiver både for myndigheter og bedrifter innfor sitt fagområde, og blir ofte benyttet som foredragsholder og diskusjonspartner. Forelesere: Alan Wilson vil forelese i temaet Asset Maintenance Management. Han har lang erfaring innen vedlikehold fra en rekke ledende bedrifter i UK, deriblant Guinness, Royal Navy, BP, Kodak og British Airways. Han blir også benyttet som senior rådgiver innen for vedlikehold/ Asset Maintenance Management world wide. I tillegg til å være en anerkjent foreleser innenfor fagområdet, har han også vært hovedforfatter av boken Asset Maintenance Management, som inngår som litteratur på kurset. er en anerkjent fagperson innenfor områdene sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold. Han er en svært aktiv rådgiver inn mot mange bransjer og særlig NSB og Jernbaneverket har hatt glede av hans kompetanse. I tillegg til rådgivning, forskning og utvikling, møter Vatn næringsliv og forvaltning gjennom kurs og etterutdanningsvirksomhet Jan Ola Strandhagen er en ledende person innenfor produksjonsstyring og logistikk. Han har mottatt flere priser for sin forskningsvirksomhet. Han er leder for Norges største prosjekt (NORMAN) innenfor produksjonsstyring. Peer Bright Jakobsen har over 15 års erfaring med integrerte vedlikeholdsstyringssystemer og datavarehusteknologi. Han har arbeidet som senior konsulent for en rekke bedrifter i Norge og Europa. Spesialområde er med årene blitt Business Intelligence metodikk for datainnsamling og sammenstilling, for anvendelse til analyse og beslutningsstøtte for drift- og vedlikeholdsfunksjoner både på ledelse og operativt nivå i organisasjoner. Nils Martin Rugsveen er ansatt som Leading Advisor - Maintenance Management i Statoil. Prosesseierfunksjonen er en enhet som har ansvar for styringssystem og forbedringsarbeid på tvers av selskapet. Nils Martin er sertifisert Europeisk Vedlikeholdsekspert, og har det daglige ansvaret for et system for visualisering av tilstand på sikkerhets- og produksjonskritiske barrierer. I tillegg jobber han med benchmarking og vedlikeholdsforbedring gjennom bruk av ytelsesindikatorer. Ole Solberg er sertifisert som Europeisk Vedlikeholdsekspert og er ansatt som Fagansvarlig Vedlikehold i HOFF. Han har betydelig erfaring fra praktisk utførelse av vedlikeholdsoppgaver samt etablering og implementering av systematisk vedlikehold. Tidligere deltakere Espen Ruud, Statoil God vedlikeholds styring er avgjørende for å kunne drive sikkert og kostnadseffektivt. For meg gav World Class Maintenance kurset en grundig innsikt og forståelse innen moderne vedlikehold. Teorien som gjennomgås er i kombinasjon med gruppearbeid og erfaringer fra ulike bedrifter verdifull for å kunne bringe denne kunnskapen inn i egen bedrift. Spesielt vil jeg fremheve fordelene ved å dele faktisk erfaring fra ulike bedrifter og mulighetene til å etablere faglige nettverk en vil kunne nyte godt av videre. Ved å gjennomføre WCM kurset og eksamen som gir sertifisering som europeisk vedlikeholds ekspert har jeg fått både respekt for faget og sett betydningen av å være faglig oppdatert innen dette feltet. Jeg gjennomførte kurset samtidig som jeg selv arbeidet i forbedringsarbeid innen vedlikeholdsstyring. Kurset var derfor spesielt nyttig for meg på det tidspunktet ift å dele erfaringer og teste ut våre egne planer. Jeg anbefaler alle som tar kurset også å melde seg opp til eksamen. Det legger et godt grunnlag for å få størst mulig utbytte og samtidig kunne dokumentere i ettertid verdifull kompetanse. Kenneth Skogen, Dolphin Drilling Jeg begynte på WCM kurset fordi jeg ønsket å lære mer om metodikker innen vedlikeholds styring. En forutsetning for god vedlikeholds styring er å få riktige rammebetingelser. I WCM kurset får man en god innføring i de modeller, metodikker og praksiser som må ligge til grunn for å oppnå en god vedlikeholds styring. Dolphin Drilling setter effektiv og sikker drift som en forutsetning for å bli anerkjent som en pålitelig og sikker leverandør av boreoperasjonstjenester. Selskapet har implementert et nytt vedlikeholdssystem for å støtte veien mot en optimal vedlikeholds styrings prosess. Ved å gjennomføre WCM kurset og eksamen oppnås en sertifisering som er anerkjent og som dokumenterer den kunnskapen som er sentral for å forstå de viktige elementene som må ligge til grunn for at et selskap skal kunne ha en robust vedlikeholds styring.

5 Tommy Glesnes er ansatt som Condition Monitoring Director hos Karsten Moholt AS. Han har 25 års erfaring fra vedlikehold på roterende maskiner, og 18 av disse er innenfor Tilstandskontroll. Besitter kunnskap om de fleste Tilstandskontroll teknikker, og spesialkompetansen er innenfor vibrasjonsanalyse, og designe TK programmer for kunder. Er også godkjent instruktør fra Mobius Institute til å holde vibrasjonskurs for kategori I, II & III, ith. ISO Olav F. Finsnes er skipsingeniør og siviløkonom og er grunnlegger for Quality Management Scandinavia AS. Han var ansatt i DNV i en årrekke, var kvalitetssjef i Aker Engineering og siden kvalitetssjef i en rekke olje/ gass prosjekter i Nordsjøen. I en lengre periode arbeidet han også som revisjonsleder ved sertifisering av kvalitetssystem i organisasjoner. I de senere år har Olav fokusert på opplæring innen risikostyring, kvalitetssystemer, revisjon av ledelsessystemer og sikkerhetsstyring i rederier og skip. Presentasjon av kurssted: Storefjell Resort Hotel, Gol. Kurs- og konferansehotell på Golsfjellet mellom Hallingdal og Valdres. Hotellet har lange tradisjoner, god atmosfære og mat, samt mange aktivitetsmuligheter (bl.a. badeland, velværeavdeling, squasbane, ski- og akesenter, samt andre friluftsaktiviteter ). Hotellet har sentral beliggenhet med god adkomst fra alle kanter av Sør-, Vest- og Øst-Norge. 2,5 timer med bil fra Oslo, jernbane til Gol eller fly til Fagernes. Norsk Forening for Vedlikehold ble dannet i 1970, og har som formål å være den ledende forening for kompetanse og nettverks bygging innen produksjon og vedlikehold i Norge. Foreningen har to typer medlemskap - Bedriftsmedlemskap kr ,- pr. år - Personlig medlemskap kr ,- pr. år Som medlem får du et behovstilpasset etter utdanningstilbud, et sterkt faglig nett verk nasjonalt og inter nasjonalt, medlems informasjon, tilgang på prosjektresultater fra prosjekter i regi av foreningen, samt mulighet/ anledining til å være impulsgiver til forbedringer og nytenkning. EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) er en uavhengig organisasjon som består av 22 nasjonale vedlikeholdsforeninger I Europa. Hovedkontoret for organisasjonen er i Brussel. Organisasjonen har ansvaret for Europas største vedlikeholdskonferanse (Euromaintenance), som arrangeres hvert annet år. I tillegg gjennomføres en rekke prosjekter og sertifiseringsordninger i organisasjonens regi, deriblant European Expert in Maintenance (Sertifisering som Europeisk Vedlikeholdsekspert) May Elin Frøyland, BerryAlloc Veien fram til World Class Maintenance gav meg et teoretisk fundament for å jobbe systematisk med å optimalisere vedlikehold. Med stadig økende fokus på å redusere kostnader så vil bidraget fra kurset være med å sikre at jeg prioriterer riktig for å forbedre og sikre BerryAllocs konkurranseevne i et stadig tøffere marked. Kurset var omfattende med et stort kompendium, noe som krevde at man helt fra starten satte av tid til å lese og regne oppgaver på egenhånd mellom de fem samlingene, dersom man ønsket å gå opp til og bestå eksamen. Jeg kan anbefale å jobbe sammen med andre kursdeltakere mellom kurssamlingene for å øve inn alle nye begrep og metoder. I tillegg til det rent faglige så gav kurset meg muligheten til å bli kjent med mange andre som jobber med vedlikeholdsledelse, dette kontaktnettet ser jeg på som veldig verdifullt framover. Morten Gulbrandsen, Pronova BioPharma now part of BASF Pronova BioPharma er ledende i verden på legemidler basert på omega-3. Som legemiddelprodusent, stilles det store krav til driftssikkerhet og et kostnadseffektivt vedlikehold, og alt vedlikehold må være velbegrunnet, dokumentert og sporbart. Bedriften har besluttet at vi skal drive etter prinsippene i «World Class Maintenance» og implementere beste praksis, så dette kurset passet meg veldig godt. Kurset «Veien fram til World Class Maintenance», gir et svært godt fundament for å kunne etablere et eget vedlikeholdskonsept og dekker sentrale temaer som vedlikeholdsledelse, pålitelighet, beslutningsstøttesystemer og vedlikeholdsteknikker. Jeg vil anbefale at en tidlig bestemmer seg for å gå opp til eksamen. Læringsutbyttet blir vesentlig større dersom en jobber målrettet gjennom kurset for å bli sertifisert som «Europeisk Vedlikeholdsekspert».

6 PROGRAM Modul 1: Tirsdag 15. torsdag 17. september Tirsdag 15. september Registrering VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET Innledning Praktiske opplysninger Mål med kurset og faglig innhold Deltakerne og deres forventninger, NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Prioriteringer i vedlikeholdet Vedlikeholdsfunksjonen Vedlikeholdsoppgaver Vedlikeholds- og driftssikkerhetsbegreper NS-EN Vedlikeholdsterminologi Vedlikeholdsmål og strategier Slutt for dagen Sosial aktivitet Felles middag Onsdag 16. september VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET Innføring i World Class Maintenance Moderne vedlikehold i Europa Vedlikeholdsmål og Asset Management Erfaringer fra en ledende bedrift Nils Martin Rugsveen, Statoil Utfordringer for vedlikeholdet Vedlikeholdsstatus Vedlikeholdsbehov og utfordringer Vedlikeholdsfunksjonen Trender LEDELSE OG STYRING Vedlikeholdsledelse og styring Standarder Modeller Prosesser MODERNE VEDLIKEHOLDSTEKNIKKER S og rotårsaker Håndbøker Evaluering Vedlikeholdsstrategier og mål i Hoff Eksempler på World Class Maintenance Ole Solberg, HOFF SA Kunnskapstest Slutt for dagen Torsdag 17. september INDIKATORER Vedlikeholdskonsepter og indikatorer TPS Toyota Productions Systems Asset Maintenance Management LEAN Maintenance TPM Industri 4.0 Andre konsepter Gruppearbeid VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET OEE og OCE Industriell standard Målemetoder Anvendelse og begreper Lunsj Gruppearbeid OEE Oppsummering Avslutning Modul 2: Onsdag 14. fredag 16. oktober Onsdag 14. oktober Repetisjon fra Modul 1, NTNU PÅLITELIGHET Innføring i pålitelighetsteknikk Mål for pålitelighet Feilklassifisering Systemklassifisering, NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Risikovurderinger Systemanalyser/analytiske teknikker FTA FMEA HAZOP Hendelsestre Andre metoder Feilanalyse og problemløsningsteknikker Slutt for dagen Sosial aktivitet med middag Torsdag 15. oktober PÅLITELIGHET Kritikalitet og klassifisering Norsok Z-008 Andre relevante standarder Kaffepause RCM Gruppearbeid RCM Lunsj Moderne tilstandskontroll Teknikker Målemetoder Beslutningsgrunnlag Tommy Glesnes, Karsten Moholt AS Utarbeidelse av forebyggende vedlikeholdsprogram basert på RCM Tommy Glesnes, Karsten Moholt AS Kvalitet Kvalitetsstyring Kvalitetsstyringsverktøy Kontinuerlig forbedring Olav Finsnes Kunnskapstest Slutt for dagen Fredag 16. oktober Det engelske språket Teorier og begreper Frokost VEDLIKEHOLDSKONSEPTER Best practice in Maintenance Metodikk Standardiserte arbeidsoppgaver Indikatorer Prosesser Evaluering Benchmarking Analyser Anvendelse Reservedeler i et vedlikeholdsperspektiv Standarder Gudielines Oppsummering og avreise

7 PROGRAM Modul 3: Tirsdag 17. torsdag 19. november Tirsdag 17. november Repetisjon fra Modul 2, NTNU ASSET MAINTENANCE MANAGEMENT Asset Maintenance Management Prioriterte utfordringer Trender med praktiske eksempler Fokus på utvalgte temaer i læreboken Asset Maintenance Reservedeler Planlegging «Performance» Alan Wilson Vedlikeholdsindikatorer og vedlikeholdsaudit NS-EN Maintenance Performance Indicators, NTNU Kaffe MODERNE STYRINGSSYSTEMER Integrerte styringssystemer slik må løsningen være Peer Bright Jakobsen, Sivilingeniør Peer Bright Jakobsen Vedlikeholdsplanlegging basert på CMMS Peer Bright Jakobsen Slutt for dagen Middag Onsdag 18. november PRODUKSJON Produksjon, styring og vedlikehold for pålitelig og effektiv drift Styringsmodeller for produksjon Fleksibilitet og responsevne Logistikk IKT-støtte og styringssystemer Lean, agile og robust Flaskehalsstyring Jan Ola Strandhagen, NTNU Indikatorer for god drift Responsevne, kvalitet, oppetid, fleksibilitet, flyt Jan Ola Strandhagen Gruppearbeid Indikatorer Jan Ola Strandhagen Analyse av industrielle prosesser Kartleggingsmetoder Kvalitative analyser Kvantitative analyser Prosessanalyser Flytanalyser Modeller for beslutningsstøtte Jan Ola Strandhagen Kaffe LEVETIDSFORLENGELSE Aldring og levetidsforlengelse Eksempler Utfordringer Vedlikeholdets påvirkning av sikkerheten Ulykkes eksempler Sårbarhet Sårbarhetsanalyser Eksempler på hendelser Analysemetodikk Slutt for dagen Torsdag 19. november KONSEPTER OG INDIKATORER Revisjonsstanser og Pit Stop Eksempler Gruppearbeid Vedlikeholdsorganisering Organisasjonstyper Trender Nye standarder, artikler og føringer innen moderne vedlikehold CEN TC 319 (Maintenance) IEC TC 56 (Dependability) Lunsj Kunnskapstest og oppsummering Avslutning Modul 4: Forelesninger etterfulgt av eksempler fra svensk industri. Mandag 25. onsdag 27. januar 2016 Modul 5: Oppsummering: mandag 8. februar 2016 Mandag 25. januar Oppmøte Oslo S ca kl Avreise fra Oslo ca kl med buss Tirsdag 26. januar Onsdag 27. januar Bedriftsbesøk og foredrag fortsetter Ca Ankomst Oslo S Eksamenstrening og oppsummering Krav til eksamen Oppgavetrening, NTNU Avslutning Besøk hos ledende svenske bedrifter innen vedlikehold. Endelig bedriftsprogram er foreløpig ikke klart. Det vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske eksempler og bedriftsbesøk. Temaer vil være: World Class Maintenance Asset Management LEAN Vedlikeholdsorganisering Vedlikeholdskonsepter 5S Informasjonssystemer Tilstandskontroll

8 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Kurs nr: Tid: Modul 1: september 2015 Modul 2: oktober 2015 Modul 3: november 2015 Modul 4: januar 2016 Modul 5: 8. februar 2016 Sted: Modul 1: Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 2: Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 3: Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 4: Göteborg. Sverige Modul 5: NTNU, Trondheim Påmeldingsfrist: Tirsdag 25. august 2015 Faglig ansvarlig: Dr. ingeniør, NTNU/SINTEF Administrasjon: Stene Kristiansen, Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS) Deltakeravgift: Kr ,- (ekskl. MVA) for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) Kr ,- (ekskl. MVA) for andre. Avgiften inkluderer omfattende kursmateriell. Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker Modul 1, 2, 3 og 5 er ekskl. hotell og transport. For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 4 på kr ,- (ekskl. MVA) for hotell, transport og bespisning. ( Dette faktureres fra Tekniske Foreningers Servicekontor AS) Hotell: Pensjonspris Storefjell Resort Hotel. Kr ,- pr. person, pr. døgn i enkeltrom Transport: Tog: Bergensbanen fra Bergen eller Oslo stopper på Gol Stasjon. Fly: Eventuelt fra Oslo til Fagernes Lufthavn. Kontakt hotellet for mer informasjon om avganger og priser. Har du behov for transport t/r stasjon eller flyplass kontakt hotellet på telefon Arrangør(er): Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS) i samarbeid med Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) TFS, Postboks 73, 1325 Lysaker, TELEFON PÅMELDING/AVBESTILLING: Elektronisk påmelding: kursoversikt eller benytt gjerne vår telefaks på nr Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift. Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling godtas. VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER Veien frem til World Class Maintenance Navn:... Stilling/Funksjon:... Firma:... Evt. bestillingsnr./po-nr... Postadresse:... Postnummer og sted: Telefon:... Hotell modul 1 ja nei Ankomst dato:...avreise dato:... Medlemskap NFV ja nei Dato og underskrift:... Allkopi,

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: 26. AUGUST 2014 VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE Modul 1 - Vedlikehold og vedlikeholdsstyring Tirsdag 16. - 18. september 2014, Storefjell Resort

Detaljer

Modul 3 Styringsystemer, indikatorer og analysemetoder Produksjon Tirsdag 23. torsdag 25. november 2010, Storefjell Resor t Hotel

Modul 3 Styringsystemer, indikatorer og analysemetoder Produksjon Tirsdag 23. torsdag 25. november 2010, Storefjell Resor t Hotel D R I FT & VE D L I KE HOL D www.nfv.no påmeldingsfrist: 1. september 2010 Veien frem til World Class Maintenance Modul 1 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring Pålitelighet Tirsdag 21. torsdag 23. september

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO DRIFT & VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: TIRSDAG 9. FEBRUAR 2016 WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL Modul 1: Tirsdag 1. torsdag 3. mars 2016, Storefjell Resort

Detaljer

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15.

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15. www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: 16. januar 2012 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel,

Detaljer

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell www.nfv.no www.tfsk.no drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. januar 2015 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 3. torsdag 5. februar 2015, Storefjell Resort

Detaljer

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO DRIFT & VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: TIRSDAG 21. JANUAR 2014 WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL Modul 1: Tirsdag 11. torsdag 13. februar 2014, Storefjell

Detaljer

World Class Maintenance

World Class Maintenance www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: 15. januar 2013 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 5. torsdag 7. februar 2013, Storefjell Resort Hotel,

Detaljer

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran 6. 9 mars 2006 Kompetansegivende kurs med avsluttende prøve Fagplan nr. F-2042 Målgrupper: Personer som er, eller ønsker å bli kontrollør

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Teknisk bransjetreff for pumper og roterende utstyr

Teknisk bransjetreff for pumper og roterende utstyr DRIFT & VEDLIKEHOLD www.nfv.no Teknisk bransjetreff for pumper og roterende utstyr Hvordan skal norsk industri overleve og lykkes i fremtiden? Styrke konkurranseevne gjennom: Energi optimalisering Miljøtilpasset

Detaljer

Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk. Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport

Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk. Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport Kurskomite og foreleser:, Skedsmo Betong, AF Gruppen Erik Frogner, AF Gruppen, SINTEF Hans- Olav Hognestad, BASF Alf Kveen,

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring. Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig?

Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring. Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig? Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig? Hva er sertifisering? «Alle» kan i prinsippet foreta sertifisering «En sertifisering refererer

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis, Frankrike 4.- 8. mai 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå DIGITALISERING

Detaljer

Brønnkontroll Veien videre

Brønnkontroll Veien videre Brønnkontroll Veien videre Stavanger 16 17 September 2011 Oddvar Midttveit Senior Vedlikeholdsingeniør Kjapt om EngMa AS Etablert: Mai 2010 Ansatte: 4 (6 fra 1.nov -11) Erfaring: Ca. 100 år samlet relevant

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no BENYTT BLOKKBOKSTAVER P Å M E L D I N G Kurs 54256281 Beregning og dimensjonering mht jordskjelvbelastninger Tid og

Detaljer

Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010

Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i Aker Well Service AS 354000004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig

Detaljer

Gemba studietur USA September 2014

Gemba studietur USA September 2014 Gemba studietur USA September 2014 USA STUDIETUR Gemba studietur USA Gemba studietur til USA er en unik mulighet til å studere noen av de mest anerkjente Operational Excellence System i USA. De selskapene

Detaljer

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kursnr: 1411556 Tid: 25. 27.11. 2014 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Forelesere og komité: Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas Jakobsen AS Knut

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Mellomlederen. Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder

Mellomlederen. Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder Påmelding: www.kursdagene.no Mellomlederen Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder Hvordan fylle lederrollen Hvordan lede til måloppnåelse og mestring Kommunikasjon; og den vanskelige samtalen 4.-5.

Detaljer

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet Bygger du korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E Vær unik tenk helhet Bedriften som merkevare I mange år har en hel bransje forsøkt å innbille oss at merkevarebygging

Detaljer

Gemba studietur USA September 2014

Gemba studietur USA September 2014 Gemba studietur September 2014 Gemba studietur Gemba studietur til er en unik mulighet til å studere noen av de mest anerkjente amerikanske produksjons selskap som har utviklet sitt Operational Excellence

Detaljer

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning 20. 22. april Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

Gemba studie tur Japan 2010

Gemba studie tur Japan 2010 Gemba studie tur Japan 2010 Gemba studietur Japan Gemba studietur til Japan er en unik mulighet for å studere noen av de mest anerkjente Japanske produksjons selskap som har utviklet sitt Operational Excellence

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Prosjektering av stålkonstruksjoner iht 84252281 Tromsø: Tirsdag 14. oktober. Quality Hotel Saga 84254281 Trondheim: Tirsdag 4. november. Britannia Hotel 84257281 Oslo: Tirsdag 2.

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Tid: 27. - 28. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør.

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 28. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Tid: 27. - 29. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511306 18. - 21. mai 2015 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kursnr.: 1511306 Tid: 18. 21. mai 2015 Sted: Quality Hotel

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Våre workshops og kurs en kort introduksjon

Våre workshops og kurs en kort introduksjon Våre workshops og kurs en kort introduksjon Lean Lab Norge i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Lean workshop 1 dag i Norges eneste fullskala treningssimulator for Lean. Passer for: Alle typer

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 29. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Sted : Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4. - 5. juni 2013 Påmeldingsfrist:

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen Felles opplæring Vår dato: 02.01.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL 1 BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING Åpen Workshop for medlemmer og andre interesserte BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL FOKUS PÅ EFFEKTIV AREALBRUK Hvordan få kontroll på drifts- og forvaltningskostnader

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2012

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2012 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2012 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet KONFERANSE FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL 9. og 10. april 2014 Clarion Bergen Airport Hotel FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 KOMPETANSE, KAPASITET OG

Detaljer

Kursplan høsten 2013/våren 2014

Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kurs Dato sfrist Side HMS Innføringskurs 24. september 3. september 3 Truckførerkurs 14. 17. oktober 23. september 4 Hygienisk Design 19. november 29. oktober 5 Lean Workshop

Detaljer

Seminar for ph.d. veiledere

Seminar for ph.d. veiledere Seminar for ph.d. veiledere ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU Veiledning og samarbeid med ph.d. kandidater er en av de viktigste aktivitetene våre vitenskapelig

Detaljer

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder (A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder Kurs nr. 1211305 26. 28. mars 2012 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr. 1211305 Tid: 26. 28. mars 2012 Sted: Quality

Detaljer

Eberspächer Norge Kursprogram 2014-2015

Eberspächer Norge Kursprogram 2014-2015 Kursprogram 2014-2015 Eberspächer i Skandinavia Eberspächer ble etablert i Tyskland i 1865 av Jakob Eberspächer. Gruppen består i dag av over 60 selskaper i 25 land og har drøyt 5500 ansatte. Selskapet

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket SINTEF NOTAT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Etterutdanningskurs jernbanetrafikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Årets LEAN konferanse

Årets LEAN konferanse Årets LEAN konferanse For produserende og tjenesteytende industri Hvordan få økt verdiskapning, gjennom å fjerne sløseriene i din bedrift? Kom og lær av de som allerede har gjort dette! Clarion Hotell

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2013

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2013 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2013 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

9HGOLNHKROGVNRVWQDGHURJYHGOLNHKROGVUHODWHUWH Q NNHOWDOOLQRUVNQ ULQJVPLGGHOLQGXVWUL

9HGOLNHKROGVNRVWQDGHURJYHGOLNHKROGVUHODWHUWH Q NNHOWDOOLQRUVNQ ULQJVPLGGHOLQGXVWUL 9HGOLNHKROGVNRVWQDGHURJYHGOLNHKROGVUHODWHUWH Q NNHOWDOOLQRUVNQ ULQJVPLGGHOLQGXVWUL Carl Christian Røstad; sivilingeniør Doktor ingeniør stipendiat Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Richard

Detaljer

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1:

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1: transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker Grunnkurs i asfalt Grunnkurs innen asfalt - hvordan produsere, Hvordan produsere, transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker. Kurset vil

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole / SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4 Krav

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4.

Detaljer

Seminar om gass- og støveksplosjoner

Seminar om gass- og støveksplosjoner Seminar om gass- og støveksplosjoner Fantoftvegen 38 (CMR), Bergen, 9. 11. februar 2010 Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk Arrangert av: GexCon AS Postboks 6015 Postterminalen, N-5892 Bergen, Norge

Detaljer

Ny framtid ledelse uten olje og gass? Omstilling og klokt lederskap

Ny framtid ledelse uten olje og gass? Omstilling og klokt lederskap NKF Ledelse inviterer til Fagkonferanse på DFDS Crown of Scandinavia til København 10. 12. mars 2009 Ny framtid ledelse uten olje og gass? Omstilling og klokt lederskap Åpningsforedrag v/adm. dir. Arne

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i Baker Hughes Norge Aktivitetsnummer 350000004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann Kursnr 1111101 Tid: 31.01-02.02 2011 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Forelesere og komité: Sivilingeniør Teknologiavdelingen Teknisk sjef Sivilingeniør Bruseksjonen Sivilingeniør Lars Narvestad, Dr. ing

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder Kurs nr. 1311306 27. - 30. mai 2013 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr.: 1311306 Tid: 27. 30. mai 2013 Sted: Quality

Detaljer

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder (A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1511305 20. -22. april 2015 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr.: 1511305 Tid: 20. - 22. april 2015

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Sentrale temaer: Revisjon av lov- og regelverk hva skjer? Samordnet kontroll både i offentlig og privat

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder Kurs nr. 1211306 7. - 10. mai 2012 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr. 1211306 Tid: 7. 10. mai 2012 Sted: Quality Hotel

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1 Invitasjon Dementia Care Mapping Modul 1 Oslo Kongressenter, Folkets hus 11.-13. september 2012 Dementia Care Mapping - modul 1 DCM - metoden, Dementia Care Mapping, er en metode som setter fokus på hva

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler)

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) Ekeberg Marine AS, i samarbeid med JL Safety AB, tilbyr igjen kurs i maskinsikkerhet, risikoanalyse og CE merking. Dette er et populært kurs som JL Safety AB har avholdt

Detaljer

Opplæringsprogram for trykktesting

Opplæringsprogram for trykktesting Opplæringsprogram for trykktesting Målsetting Hovedmålsettingen med innføringskurs i trykktesting er å gi den enkelte kursdeltager de grunnleggende kunnskaper om forberedelser, planlegging, utførelse og

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører

Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører hovedinntrykk fra tilsynsserie Entreprenørseminar 18. oktober 2011 Hilde-Karin Østnes Vedlikeholdsstyring brønnservice hovedinntrykk fra tilsynsserie Bakgrunn

Detaljer

GEF 4310/Skyfysikk Våren 2008 Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) Institutt for Geofag (UiO)

GEF 4310/Skyfysikk Våren 2008 Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) Institutt for Geofag (UiO) GEF 4310/Skyfysikk Våren 2008 Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) Institutt for Geofag (UiO) PROGRAM Feltsamling på Andøya Rakettskytefelt, 7. 9. april 2008 Arrangør: Institutt for Geofag

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011301 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 25. 29. januar 2010 Kurs nr. 1011301 Tid: 25. 29. januar

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer