VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE"

Transkript

1 VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: 25. AUGUST 2015 VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE Modul 1 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring Tirsdag 15. torsdag 17. september 2015, Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 2 Pålitelighet og analytiske teknikker Vedlikeholdskonsepter og -ledelse Onsdag 14. fredag 16. oktober 2015, Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 3 Styringssystemer, indikatorer og analysemetoder Produksjon Tirsdag 17. torsdag 19. november 2015, Storefjell Resort Hotel Modul 4 Vedlikeholdsfunksjonen i ledende bedrifter Mandag 25. onsdag 27. januar 2016, Göteborg, Sverige Modul 5 Eksamensforberedelser og -gjennomføring Mandag 8. februar 2016, NTNU, Trondheim Det vil etter endt kurs bli mulighet til å avlegge eksamen, som sertifisert Vedlikeholdsekspert. Kurset bygger på NS-EN Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

2 PROGRAM OMTALE: Vedlikehold vil bli en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse på dette området. Kurset vil gi både en generell og på enkelte områder detaljert innføring i moderne vedlikehold (World Class Maintenance). I dette kurset vil vedlikehold og driftssikkerhet bli betraktet som en investering som skal bidra positivt til økonomisk overskudd gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet. Det vil bli lagt stor vekt på effektiv styring av vedlikeholdsfunksjonen og opplæring i moderne vedlikeholds- og pålitelighetsteknikker samt om grunnlaget i WCM. Kurset vil bygge på moderne fundamenterte teorier innenfor moderne vedlikehold. Det vil bli trukket frem en rekke praktiske eksempler og føringer fra ledende europeiske bedrifter. Flere ledende bedrifter har bygd opp sitt vedlikeholdskonsept og sine vedlikeholdsprogrammer basert på kompetanse fra dette kurset. Kurset har blitt gjennomført tidligere, og det er ca 480 deltakere som har gjennomført. Kurset har fått meget bra evaluering. Mål: Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, metodikk, konsepter og angrepsområder for å oppnå effektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet. Målgruppe: Kurset passer for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift i produksjons- og prosessindustri, energiselskaper, offentlig forvaltning og leverandører av vedlikeholdstjenester, samt forskningsmiljøer, universiteter og skoler. Sentrale temaer i kurset er: Asset Maintenance Management RCM Tilstandskontroll OEE, OCE og PLI 5S og Ischikawa RCA Lean Slitasje og årsaksanalyser Benchmarking Nye internasjonale standarder World Class Maintenance Innføring i vedlikehold og driftssikkerhet Vedlikeholdsterminologi Vedlikeholdsplanlegging og gjennomføring Vedlikeholdsstyring og styringsmodeller Indikatorer Vedlikeholdsledelse og vedlikeholdskonsepter Revisjonsstanser og Pit Stop Vedlikeholdsorganisering Produksjonsplanlegging og -gjennomføring Driftssikkerhet under design LCC og LCP Systemanalyse og analytiske teknikker Pålitelighet Optimalisering Sikkerhet og sårbarhet Reservedeler Aldring og levetidsforlengelse Integrerte styringssystemer Industri 4.0 Veien videre eksempler fra industri og myndigheter Tidligere deltakere Charles Nilsen, NSB WCM og sertifisering som Europeisk vedlikeholdsekspert. I NSB Materiell er det viktig og følge med i trender og utvikling som skjer innenfor faget vedlikehold. Med dette fokuset fant jeg kurset veien til World Class Maintenance inspirerende og innholdsrikt. Det faglige innholdet i kurset berører temaer, metoder og verktøyer som finnes innenfor et moderne vedlikeholdskonsept (vedlikeholdsledelse, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsoptimalisering, driftsikkerhet, osv). I løpet av kurset blir dette gjennomgått både teoretisk og med praktiske øvelser og diskusjoner. Et vedlikehold styrt av kompetanse er forbeholdt de beste. Det og være blant de beste innenfor vedlikehold gir store konkurransefortrinn, som igjen vil gi seg utslag i resultatene til organisasjonen. I NSB Materiell hvor målet er pålitelige, tilgjengelige og sikre tog, så er vedlikehold avgjørende for at bedriftsmålet om fornøyde kunder skal oppnås. Jan-Helge Førde, EWOS AS Det er lett å glemme det store bilde og at vedlikehold er mer en det tradisjonelle med reparasjoner utført av en vedlikeholdsavdeling. Eg og fabrikken vår (EWOS Florø) har nok hatt en variert hverdag der driften har gått bra og mindre bra i dei 25 åren vi har eksistert. Vi har fulgt trender for vedlikehold og vi er meget dyktige på kvalitet, HMS og matvaretrygget, men vi har ikkje hatt en enhetlig plan for driftssikkerhet og pålitelighet. En kollega anbefalte meg kurset i WCM samtidig som vi hadde tilbakelagt et en dårlig periode med masse tekniske problem. Kurset har gitt meg en heilhetlig innføring i hva som er best practic, et unikt nettverk og eg har lært mer om det totale vedlikeholdet det siste året en dei foregående 20. Vi jobber nå med å spisse lærdommen opp mot hva som er dei beste valg av systemer og metoder for å bli WCM i fiskeforproduksjon, det vil vi klare og det kommer til å gi EWOS et konkurransefortrinn. Vi er pt. flere i EWOS som har kurset og det kommer nok til å ble endog flere.

3 Kursopplegg: Kurset gjennomføres over fire perioder, september, oktober, november og januar, samt en oppsummerings dag 8. februar. Kurset blir basert på forelesninger, gruppearbeid, workshop og kursmaterialet vil bestå av lærebok, standarder, notater etc i henhold til NS-EN Justeringer i programmet kan forekomme. Sertifisering som Vedlikeholdsekspert: Dette kurset kvalifiserer til å avlegge eksamen som Europeisk Vedlikeholdsekspert. Disse kompetansekravene har blitt utgitt som en Europeisk norm. Det er også utarbeidet et normativt dokument som er godkjent av IPC. (The International Personnel Certification Association). De som deltar på kurset er kvalifisert til å gå opp til en akkreditert sertifiseringseksamen som Europeisk Vedlikeholdsekspert. Ordningen bygger på en spesifikasjon av minimums kompetansekrav for en ledende vedlikeholdsleder. Erfaringer fra ledende bedrifter i Europa er at det stilles krav til ledende personell om at de skal ha bestått en slik eksamen. Interessen for denne sertifiseringsordningen er sterkt økende i Europa, noe vi også ser i Norge. Det er per i dag uteksaminert 160 Europeiske Vedlikeholdseksperter i Norge. Kursmateriell/ Pensumliste: Asset Maintenance Management (Alan Wilson) Produksjon- og driftsteknikk - (Rolstadås, Andersen, Schjølberg) NS-EN Vedlikeholdsterminologi Standard Asset Maintenance Management NS-EN Maintenance Maintenance Key Performance Indicators EN Maintenace Qualification of maintenance personnel PAS 55/ISO NORSOK Z-008 Risk based management and consequence classification Reliability Centered Maintenance - NFV Survey on Maintenance Standards and standards related to Reliability, Safety and Quality - NFV 5S Made Easy - NFV Maintenance Management -, NTNU OEE Industry Standard - Koch, Blom Consultancy Maintenance Optimasation - NTNU Integrated Planning A novel concept for maintenance management og Harald Rødseth, NTNU The importance of maintenance to prevent major accidents Betydningen av vedlikehold for å forebygge storulykker Basisstudie vedlikeholdsstyring Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten RNNP, Risikonivå I norsk petroleumsvirksomhet Factories of the future ppp Strategic multi-annual roadmap Eksamen: Eksamen er frivillig, og det er ikke noe krav om at deltakerne går opp til eksamen. Eksamen avlegges på 1 dag og blir arrangert 1 2 måneder etter avsluttet kurs. Camilla Langeland, Statnett SF Jeg meldte meg på kurset Veien frem til World Class Maintenance for å øke min kunnskap om effektiv styring av moderne vedlikehold. De fem modulene var intensive med en fin balanse mellom teoretisk innføring og praktisk tilnærming. Kurset hadde dyktige forelesere, et faglig høyt nivå og gruppeoppgaver der man anvendte teorien. Kurset har gitt meg bredere faglig plattform og mange nye ideer som jeg anvender i mitt daglige arbeid med å videreutvikle analyse- og forbedringsarbeid innen vedlikehold av Statnetts anlegg. Jeg vil også trekke fram at kurset har styrket mitt vedlikeholdsnettverk og jeg anbefaler kurset på det sterkeste. Ole Solberg, Hoff SA Jeg meldte meg på kurset fordi jeg ønsket å få mer kunnskap om moderne vedlikeholdsmetoder, da mitt firma HOFF er i en stor forandringsprosess med nye metoder innen produksjon, ledelse og vedlikehold. Gjennom kursets 5 moduler følte jeg at veldig mange og nye metoder og metodikker åpnet seg for meg. I ettertid har jeg prøvd og innføre deler av det jeg har lært og dette gir resultater i hverdagen. I dagens næringsmiddelmarked er marginene små og vil antageligvis bli enda mindre i fremtiden. For å være konkurransedyktige på markedet er HOFF som bedrift helt avhengig av å utnytte seg av moderne vedlikeholdsteknikker, og da er WCM kurset eneste tilgjengelige opplæringsmulighet i Norge. Jeg opplevde kurset som veldig innholdsrikt og informativt. I ettertid er det utfordrende og kunne kalle seg Sertifisert Europeisk Vedlikeholdsekspert.

4 PROGRAM Maintworld: Artikler i EFNMS tidsskriftet maintworld vil være svært relevant som forberedelse til eksamen og vil være en viktig del av kursmateriellet. Faglig ansvarlig: er faglig ansvarlig for kurset og er ansatt på Institutt for produksjons og kvalitetsteknikk ved NTNU. Han har sin sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra NTH. Han har vært førsteamanuensis ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk NTH/ NTNU. Hans fagfelt er vedlikehold. I de siste 10 årene har han blant annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter, WCM, vedlikeholdsstyring og effektivisering av vedlikeholdsfunksjonen. Han underviser studenter både på master og phd nivå. Han har tidligere vært senior rådgiver ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for sikkerhet, hvor han har deltatt i og ledet flere større forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. er også en aktiv deltaker innen internasjonalt arbeid. Han er styremedlem av IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319 Maintenance. Han er også NFVs representant i EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies), samt nestleder i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). Han er en aktiv rådgiver både for myndigheter og bedrifter innfor sitt fagområde, og blir ofte benyttet som foredragsholder og diskusjonspartner. Forelesere: Alan Wilson vil forelese i temaet Asset Maintenance Management. Han har lang erfaring innen vedlikehold fra en rekke ledende bedrifter i UK, deriblant Guinness, Royal Navy, BP, Kodak og British Airways. Han blir også benyttet som senior rådgiver innen for vedlikehold/ Asset Maintenance Management world wide. I tillegg til å være en anerkjent foreleser innenfor fagområdet, har han også vært hovedforfatter av boken Asset Maintenance Management, som inngår som litteratur på kurset. er en anerkjent fagperson innenfor områdene sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold. Han er en svært aktiv rådgiver inn mot mange bransjer og særlig NSB og Jernbaneverket har hatt glede av hans kompetanse. I tillegg til rådgivning, forskning og utvikling, møter Vatn næringsliv og forvaltning gjennom kurs og etterutdanningsvirksomhet Jan Ola Strandhagen er en ledende person innenfor produksjonsstyring og logistikk. Han har mottatt flere priser for sin forskningsvirksomhet. Han er leder for Norges største prosjekt (NORMAN) innenfor produksjonsstyring. Peer Bright Jakobsen har over 15 års erfaring med integrerte vedlikeholdsstyringssystemer og datavarehusteknologi. Han har arbeidet som senior konsulent for en rekke bedrifter i Norge og Europa. Spesialområde er med årene blitt Business Intelligence metodikk for datainnsamling og sammenstilling, for anvendelse til analyse og beslutningsstøtte for drift- og vedlikeholdsfunksjoner både på ledelse og operativt nivå i organisasjoner. Nils Martin Rugsveen er ansatt som Leading Advisor - Maintenance Management i Statoil. Prosesseierfunksjonen er en enhet som har ansvar for styringssystem og forbedringsarbeid på tvers av selskapet. Nils Martin er sertifisert Europeisk Vedlikeholdsekspert, og har det daglige ansvaret for et system for visualisering av tilstand på sikkerhets- og produksjonskritiske barrierer. I tillegg jobber han med benchmarking og vedlikeholdsforbedring gjennom bruk av ytelsesindikatorer. Ole Solberg er sertifisert som Europeisk Vedlikeholdsekspert og er ansatt som Fagansvarlig Vedlikehold i HOFF. Han har betydelig erfaring fra praktisk utførelse av vedlikeholdsoppgaver samt etablering og implementering av systematisk vedlikehold. Tidligere deltakere Espen Ruud, Statoil God vedlikeholds styring er avgjørende for å kunne drive sikkert og kostnadseffektivt. For meg gav World Class Maintenance kurset en grundig innsikt og forståelse innen moderne vedlikehold. Teorien som gjennomgås er i kombinasjon med gruppearbeid og erfaringer fra ulike bedrifter verdifull for å kunne bringe denne kunnskapen inn i egen bedrift. Spesielt vil jeg fremheve fordelene ved å dele faktisk erfaring fra ulike bedrifter og mulighetene til å etablere faglige nettverk en vil kunne nyte godt av videre. Ved å gjennomføre WCM kurset og eksamen som gir sertifisering som europeisk vedlikeholds ekspert har jeg fått både respekt for faget og sett betydningen av å være faglig oppdatert innen dette feltet. Jeg gjennomførte kurset samtidig som jeg selv arbeidet i forbedringsarbeid innen vedlikeholdsstyring. Kurset var derfor spesielt nyttig for meg på det tidspunktet ift å dele erfaringer og teste ut våre egne planer. Jeg anbefaler alle som tar kurset også å melde seg opp til eksamen. Det legger et godt grunnlag for å få størst mulig utbytte og samtidig kunne dokumentere i ettertid verdifull kompetanse. Kenneth Skogen, Dolphin Drilling Jeg begynte på WCM kurset fordi jeg ønsket å lære mer om metodikker innen vedlikeholds styring. En forutsetning for god vedlikeholds styring er å få riktige rammebetingelser. I WCM kurset får man en god innføring i de modeller, metodikker og praksiser som må ligge til grunn for å oppnå en god vedlikeholds styring. Dolphin Drilling setter effektiv og sikker drift som en forutsetning for å bli anerkjent som en pålitelig og sikker leverandør av boreoperasjonstjenester. Selskapet har implementert et nytt vedlikeholdssystem for å støtte veien mot en optimal vedlikeholds styrings prosess. Ved å gjennomføre WCM kurset og eksamen oppnås en sertifisering som er anerkjent og som dokumenterer den kunnskapen som er sentral for å forstå de viktige elementene som må ligge til grunn for at et selskap skal kunne ha en robust vedlikeholds styring.

5 Tommy Glesnes er ansatt som Condition Monitoring Director hos Karsten Moholt AS. Han har 25 års erfaring fra vedlikehold på roterende maskiner, og 18 av disse er innenfor Tilstandskontroll. Besitter kunnskap om de fleste Tilstandskontroll teknikker, og spesialkompetansen er innenfor vibrasjonsanalyse, og designe TK programmer for kunder. Er også godkjent instruktør fra Mobius Institute til å holde vibrasjonskurs for kategori I, II & III, ith. ISO Olav F. Finsnes er skipsingeniør og siviløkonom og er grunnlegger for Quality Management Scandinavia AS. Han var ansatt i DNV i en årrekke, var kvalitetssjef i Aker Engineering og siden kvalitetssjef i en rekke olje/ gass prosjekter i Nordsjøen. I en lengre periode arbeidet han også som revisjonsleder ved sertifisering av kvalitetssystem i organisasjoner. I de senere år har Olav fokusert på opplæring innen risikostyring, kvalitetssystemer, revisjon av ledelsessystemer og sikkerhetsstyring i rederier og skip. Presentasjon av kurssted: Storefjell Resort Hotel, Gol. Kurs- og konferansehotell på Golsfjellet mellom Hallingdal og Valdres. Hotellet har lange tradisjoner, god atmosfære og mat, samt mange aktivitetsmuligheter (bl.a. badeland, velværeavdeling, squasbane, ski- og akesenter, samt andre friluftsaktiviteter ). Hotellet har sentral beliggenhet med god adkomst fra alle kanter av Sør-, Vest- og Øst-Norge. 2,5 timer med bil fra Oslo, jernbane til Gol eller fly til Fagernes. Norsk Forening for Vedlikehold ble dannet i 1970, og har som formål å være den ledende forening for kompetanse og nettverks bygging innen produksjon og vedlikehold i Norge. Foreningen har to typer medlemskap - Bedriftsmedlemskap kr ,- pr. år - Personlig medlemskap kr ,- pr. år Som medlem får du et behovstilpasset etter utdanningstilbud, et sterkt faglig nett verk nasjonalt og inter nasjonalt, medlems informasjon, tilgang på prosjektresultater fra prosjekter i regi av foreningen, samt mulighet/ anledining til å være impulsgiver til forbedringer og nytenkning. EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) er en uavhengig organisasjon som består av 22 nasjonale vedlikeholdsforeninger I Europa. Hovedkontoret for organisasjonen er i Brussel. Organisasjonen har ansvaret for Europas største vedlikeholdskonferanse (Euromaintenance), som arrangeres hvert annet år. I tillegg gjennomføres en rekke prosjekter og sertifiseringsordninger i organisasjonens regi, deriblant European Expert in Maintenance (Sertifisering som Europeisk Vedlikeholdsekspert) May Elin Frøyland, BerryAlloc Veien fram til World Class Maintenance gav meg et teoretisk fundament for å jobbe systematisk med å optimalisere vedlikehold. Med stadig økende fokus på å redusere kostnader så vil bidraget fra kurset være med å sikre at jeg prioriterer riktig for å forbedre og sikre BerryAllocs konkurranseevne i et stadig tøffere marked. Kurset var omfattende med et stort kompendium, noe som krevde at man helt fra starten satte av tid til å lese og regne oppgaver på egenhånd mellom de fem samlingene, dersom man ønsket å gå opp til og bestå eksamen. Jeg kan anbefale å jobbe sammen med andre kursdeltakere mellom kurssamlingene for å øve inn alle nye begrep og metoder. I tillegg til det rent faglige så gav kurset meg muligheten til å bli kjent med mange andre som jobber med vedlikeholdsledelse, dette kontaktnettet ser jeg på som veldig verdifullt framover. Morten Gulbrandsen, Pronova BioPharma now part of BASF Pronova BioPharma er ledende i verden på legemidler basert på omega-3. Som legemiddelprodusent, stilles det store krav til driftssikkerhet og et kostnadseffektivt vedlikehold, og alt vedlikehold må være velbegrunnet, dokumentert og sporbart. Bedriften har besluttet at vi skal drive etter prinsippene i «World Class Maintenance» og implementere beste praksis, så dette kurset passet meg veldig godt. Kurset «Veien fram til World Class Maintenance», gir et svært godt fundament for å kunne etablere et eget vedlikeholdskonsept og dekker sentrale temaer som vedlikeholdsledelse, pålitelighet, beslutningsstøttesystemer og vedlikeholdsteknikker. Jeg vil anbefale at en tidlig bestemmer seg for å gå opp til eksamen. Læringsutbyttet blir vesentlig større dersom en jobber målrettet gjennom kurset for å bli sertifisert som «Europeisk Vedlikeholdsekspert».

6 PROGRAM Modul 1: Tirsdag 15. torsdag 17. september Tirsdag 15. september Registrering VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET Innledning Praktiske opplysninger Mål med kurset og faglig innhold Deltakerne og deres forventninger, NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Prioriteringer i vedlikeholdet Vedlikeholdsfunksjonen Vedlikeholdsoppgaver Vedlikeholds- og driftssikkerhetsbegreper NS-EN Vedlikeholdsterminologi Vedlikeholdsmål og strategier Slutt for dagen Sosial aktivitet Felles middag Onsdag 16. september VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET Innføring i World Class Maintenance Moderne vedlikehold i Europa Vedlikeholdsmål og Asset Management Erfaringer fra en ledende bedrift Nils Martin Rugsveen, Statoil Utfordringer for vedlikeholdet Vedlikeholdsstatus Vedlikeholdsbehov og utfordringer Vedlikeholdsfunksjonen Trender LEDELSE OG STYRING Vedlikeholdsledelse og styring Standarder Modeller Prosesser MODERNE VEDLIKEHOLDSTEKNIKKER S og rotårsaker Håndbøker Evaluering Vedlikeholdsstrategier og mål i Hoff Eksempler på World Class Maintenance Ole Solberg, HOFF SA Kunnskapstest Slutt for dagen Torsdag 17. september INDIKATORER Vedlikeholdskonsepter og indikatorer TPS Toyota Productions Systems Asset Maintenance Management LEAN Maintenance TPM Industri 4.0 Andre konsepter Gruppearbeid VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET OEE og OCE Industriell standard Målemetoder Anvendelse og begreper Lunsj Gruppearbeid OEE Oppsummering Avslutning Modul 2: Onsdag 14. fredag 16. oktober Onsdag 14. oktober Repetisjon fra Modul 1, NTNU PÅLITELIGHET Innføring i pålitelighetsteknikk Mål for pålitelighet Feilklassifisering Systemklassifisering, NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Risikovurderinger Systemanalyser/analytiske teknikker FTA FMEA HAZOP Hendelsestre Andre metoder Feilanalyse og problemløsningsteknikker Slutt for dagen Sosial aktivitet med middag Torsdag 15. oktober PÅLITELIGHET Kritikalitet og klassifisering Norsok Z-008 Andre relevante standarder Kaffepause RCM Gruppearbeid RCM Lunsj Moderne tilstandskontroll Teknikker Målemetoder Beslutningsgrunnlag Tommy Glesnes, Karsten Moholt AS Utarbeidelse av forebyggende vedlikeholdsprogram basert på RCM Tommy Glesnes, Karsten Moholt AS Kvalitet Kvalitetsstyring Kvalitetsstyringsverktøy Kontinuerlig forbedring Olav Finsnes Kunnskapstest Slutt for dagen Fredag 16. oktober Det engelske språket Teorier og begreper Frokost VEDLIKEHOLDSKONSEPTER Best practice in Maintenance Metodikk Standardiserte arbeidsoppgaver Indikatorer Prosesser Evaluering Benchmarking Analyser Anvendelse Reservedeler i et vedlikeholdsperspektiv Standarder Gudielines Oppsummering og avreise

7 PROGRAM Modul 3: Tirsdag 17. torsdag 19. november Tirsdag 17. november Repetisjon fra Modul 2, NTNU ASSET MAINTENANCE MANAGEMENT Asset Maintenance Management Prioriterte utfordringer Trender med praktiske eksempler Fokus på utvalgte temaer i læreboken Asset Maintenance Reservedeler Planlegging «Performance» Alan Wilson Vedlikeholdsindikatorer og vedlikeholdsaudit NS-EN Maintenance Performance Indicators, NTNU Kaffe MODERNE STYRINGSSYSTEMER Integrerte styringssystemer slik må løsningen være Peer Bright Jakobsen, Sivilingeniør Peer Bright Jakobsen Vedlikeholdsplanlegging basert på CMMS Peer Bright Jakobsen Slutt for dagen Middag Onsdag 18. november PRODUKSJON Produksjon, styring og vedlikehold for pålitelig og effektiv drift Styringsmodeller for produksjon Fleksibilitet og responsevne Logistikk IKT-støtte og styringssystemer Lean, agile og robust Flaskehalsstyring Jan Ola Strandhagen, NTNU Indikatorer for god drift Responsevne, kvalitet, oppetid, fleksibilitet, flyt Jan Ola Strandhagen Gruppearbeid Indikatorer Jan Ola Strandhagen Analyse av industrielle prosesser Kartleggingsmetoder Kvalitative analyser Kvantitative analyser Prosessanalyser Flytanalyser Modeller for beslutningsstøtte Jan Ola Strandhagen Kaffe LEVETIDSFORLENGELSE Aldring og levetidsforlengelse Eksempler Utfordringer Vedlikeholdets påvirkning av sikkerheten Ulykkes eksempler Sårbarhet Sårbarhetsanalyser Eksempler på hendelser Analysemetodikk Slutt for dagen Torsdag 19. november KONSEPTER OG INDIKATORER Revisjonsstanser og Pit Stop Eksempler Gruppearbeid Vedlikeholdsorganisering Organisasjonstyper Trender Nye standarder, artikler og føringer innen moderne vedlikehold CEN TC 319 (Maintenance) IEC TC 56 (Dependability) Lunsj Kunnskapstest og oppsummering Avslutning Modul 4: Forelesninger etterfulgt av eksempler fra svensk industri. Mandag 25. onsdag 27. januar 2016 Modul 5: Oppsummering: mandag 8. februar 2016 Mandag 25. januar Oppmøte Oslo S ca kl Avreise fra Oslo ca kl med buss Tirsdag 26. januar Onsdag 27. januar Bedriftsbesøk og foredrag fortsetter Ca Ankomst Oslo S Eksamenstrening og oppsummering Krav til eksamen Oppgavetrening, NTNU Avslutning Besøk hos ledende svenske bedrifter innen vedlikehold. Endelig bedriftsprogram er foreløpig ikke klart. Det vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske eksempler og bedriftsbesøk. Temaer vil være: World Class Maintenance Asset Management LEAN Vedlikeholdsorganisering Vedlikeholdskonsepter 5S Informasjonssystemer Tilstandskontroll

8 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Kurs nr: Tid: Modul 1: september 2015 Modul 2: oktober 2015 Modul 3: november 2015 Modul 4: januar 2016 Modul 5: 8. februar 2016 Sted: Modul 1: Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 2: Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 3: Storefjell Resort Hotel, Gol Modul 4: Göteborg. Sverige Modul 5: NTNU, Trondheim Påmeldingsfrist: Tirsdag 25. august 2015 Faglig ansvarlig: Dr. ingeniør, NTNU/SINTEF Administrasjon: Stene Kristiansen, Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS) Deltakeravgift: Kr ,- (ekskl. MVA) for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) Kr ,- (ekskl. MVA) for andre. Avgiften inkluderer omfattende kursmateriell. Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker Modul 1, 2, 3 og 5 er ekskl. hotell og transport. For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 4 på kr ,- (ekskl. MVA) for hotell, transport og bespisning. ( Dette faktureres fra Tekniske Foreningers Servicekontor AS) Hotell: Pensjonspris Storefjell Resort Hotel. Kr ,- pr. person, pr. døgn i enkeltrom Transport: Tog: Bergensbanen fra Bergen eller Oslo stopper på Gol Stasjon. Fly: Eventuelt fra Oslo til Fagernes Lufthavn. Kontakt hotellet for mer informasjon om avganger og priser. Har du behov for transport t/r stasjon eller flyplass kontakt hotellet på telefon Arrangør(er): Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS) i samarbeid med Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) TFS, Postboks 73, 1325 Lysaker, TELEFON PÅMELDING/AVBESTILLING: Elektronisk påmelding: kursoversikt eller benytt gjerne vår telefaks på nr Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift. Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling godtas. VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER Veien frem til World Class Maintenance Navn:... Stilling/Funksjon:... Firma:... Evt. bestillingsnr./po-nr... Postadresse:... Postnummer og sted: Telefon:... Hotell modul 1 ja nei Ankomst dato:...avreise dato:... Medlemskap NFV ja nei Dato og underskrift:... Allkopi,

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell www.nfv.no www.tfsk.no drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. januar 2015 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 3. torsdag 5. februar 2015, Storefjell Resort

Detaljer

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO DRIFT & VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: TIRSDAG 21. JANUAR 2014 WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL Modul 1: Tirsdag 11. torsdag 13. februar 2014, Storefjell

Detaljer

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15.

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15. www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: 16. januar 2012 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel,

Detaljer

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 KR AN 3 TEKNIKK medlemsinformasjon kranteknisk forening Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 Bedriftsprofil AXESS Side 10-14 Dansk Kran Forening Side 22-24 Kursoversikt

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2005 Tema: Innovasjon Innovasjonsledelse side 20 Hvorfor er industriell innovasjon viktig for landet? side 11 Hva er det med våre

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23 Nr. 2 2002 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder Jan Frode Larsen - side 15 Bedre styring av statlige prosjekter side 33 Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 1 Søknadsnummer: ES469936 Prosjektnummer: 0 Søker Prosjektansvarlig Institusjon

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

ESRA Norge 20 år 1994 2014

ESRA Norge 20 år 1994 2014 European Safety and Reliability Association ESRA Norge 20 år 1994 2014 Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet European Safety and Reliability Association (ESRA) Tilknyttet Tekna

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

Velkommen til årets prosjektkonferanse Nordnet 2003 på Holmenkollen Park Hotel Rica - side 9. Prosjektledelse i samtale med Gerhard Heiberg - side 14

Velkommen til årets prosjektkonferanse Nordnet 2003 på Holmenkollen Park Hotel Rica - side 9. Prosjektledelse i samtale med Gerhard Heiberg - side 14 Nr. 2 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Velkommen til årets prosjektkonferanse Nordnet 2003 på Holmenkollen Park Hotel Rica - side 9 Prosjektledelse i samtale med Gerhard

Detaljer

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold.

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. APPLY SØRCO Forus, koppholten 25 i HOVEDPROSJEKT Studenten(e)s

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg!

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg! Eystein C. Husebye Emne: Plassering: NBEFs kompetansegruppe workshop Møterom i Næringslivets Hus, NHO, Middelthuns gate 27, Majorstuen (med forbehold om endring) Start: to 17.06.2010 10:00 Slutt: to 17.06.2010

Detaljer

FutureBuilt konseptet skaper fremtidsrettet arbeidsmiljø SIDE 6-8

FutureBuilt konseptet skaper fremtidsrettet arbeidsmiljø SIDE 6-8 Nr. 1 - Mars 2014 www.prosjektledelse.org Åpningen av Østensjøveien 27 FutureBuilt konseptet skaper fremtidsrettet arbeidsmiljø SIDE 6-8 Besøk som gleder Spennende prosjekt av Røde Kors i Trondheim SIDE

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

intern revisoren Risikostyring staten status implementering Nr 1 / SOMMER 2007 15. årgang

intern revisoren Risikostyring staten status implementering Nr 1 / SOMMER 2007 15. årgang intern Nr 1 / SOMMER 2007 15. årgang Risikostyring i staten status implementering Kjære leser Styrets leder har ordet Som nyvalgt president i foreningen, ønsker jeg å takke medlemmene for den tillit som

Detaljer

KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no.

KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no. KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler Bred kompetanseheving innen en rekke fagområder! Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no Innhold Helse, miljø

Detaljer

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer