Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004."

Transkript

1 1 s. 411 Valdresgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen torsdag 26. mai 2005 kl 18:00, Salemkirken. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Det er den muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme per andel. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom andelseier ikke kan møte på generalforsamlingen, kan andelseier i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andel. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Valdresgata Borettslag avholdes torsdag 26. mai 2005 kl i Salemkirken. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2004 A) Årsregnskapet for 2004 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser a. Valdresbulletinen b. Valgkomiteen c. Velferdsutvalget 5. FORSLAG A) Styret fremmer forslag til generalforsamlingen om å søke Husbanken om utbedringslån til fullfinansiering av verandarehabilitering. B) Forslag til generalforsamlingen vedrørende endring av farger i borettslaget. Forslag er tatt inn bakerst i årsberetningen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år På tur til å tre ut av styret står: Bente Skjerven og Runar Evang Valg av 1 styremedlem for 1 år, da Odd Erik Hansgaard trekker seg C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av medlemmer til velferdsutvalg for 1 år. G) Valg av medlemmer til redaksjon til Valdresbulletinen for 1 år. Oslo, 31.mars 2005 I styret for Valdresgata Borettslag Yngve Muri /s/ Runar Evang /s/ Rolf Johansen /s/ Wenche Granath Nilsen /s/ Sissel Wærland /s/

3 3 s. 411 Valdresgata borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Styreleder Yngve Muri Valdresgata 3b Nestleder Bente Skjerven Valdresgata 21 Styremedlem Sissel Wærland Valdresgata 25 D Styremedlem Odd Erik Hansgaard Valdresgata 25 A Styremedlem Runar Evang Valdresgata 13 D VARAMEDLEMMER TIL STYRET Wenche Granath Nilsen Valdresgata 25 A Kari Øyen Valdresgata 21 Marianne Smith Valdresgata 1 A Rolf Johansen Valdresgata 1 B DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS VALGKOMITEEN Sissel Wærland som delegert Bente Skjerven som varadelegert Olaf Hetland Valdresgata 25A Kirsti Tysnes Valdresgata 13C Erik Mæhlum Valdresgata 17 VELFERDSUTVALG Eirik Staff Valdresgata 13C Knut Hetland Valdresgata 1B Marit Husby Valdresgata 17 Knut Rygh Valdresgata 13C Jorun K. Hafstad Valdresgata 25B 2. REDAKSJON I VALDRESBULLETINEN Svein Eide Olaf Hetland Ales Ree Terje Skaufjord Valdresgata 3B Valdresgata 25A Valdresgata 25B Valdresgata 25B

4 4 s. 411 Valdresgata borettslag FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 2 Grünerløkka i Oslo og har adresse: Valdresgata 1 A og B Valdresgata 3 A, B, C og D Valdresgata 5, 7, 9 og 11 Valdresgata 13 A, B, C og D Valdresgata 15, 17, 19, 21 og 23 Valdresgata 25 A, B, C og D Borettslaget består av 195 andelsleiligheter, fordelt på 13 bygninger. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 225, bruksnummer 267 og er på m 2. Første innflytting skjedde i Hovedformålet er å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er 2 kvinner. VAKTMESTER Vaktmester Øystein Skjenken ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Valdresgata 1 B, nedre inngang. Vaktmesterens arbeidstid er mandager, tirsdager og torsdager fra kl til kl , onsdager fra kl til kl og fredager kl til kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon eller mobil

5 5 s. 411 Valdresgata borettslag VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Norsk sikkerhetstjeneste om vakthold i borettslaget. Dersom du har behov for assistanse, kan de kontaktes på telefon RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. KABEL-TV UPC er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. UPC's servicetelefon er betjent mandag fredag mellom kl. 09:00 og 22:00 og lørdag - søndag mellom kl. 12:00 og 20:00. Feilmelding og support kan også meldes på UPC's kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og gjør det selv pakker for telefoni. På UPC's hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og UPC har inngått avtale for OBOS medlemmer for Internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. PARKERING Borettslaget har parkeringshus. De fleste leilighetene har egen plass. Det er noen 2-roms leiligheter det ikke følger garasjeplass med. NØKLER/ SKILT Rekvisisjon for kjøp av systemnøkler fås hos vaktmester. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester. FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er per registrert 4 framleide andelsleilighet i borettslaget.

6 6 s. 411 Valdresgata borettslag RENHOLD Borettslaget har avtale med Økonomiske løsninger AS om vask av trappeoppganger/fellesarealer. TEORETISK LEIE Borettslaget har avtale om teoretisk leie. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende husleieinnbetalinger fra den enkelte andelseier. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og påse at utstyret er montert, men det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELEFONI Selskapet er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS om rabattordning på teletjenester som telefoni, mobiltelefoni og internettabonnement for beboerne. Rabattene er som følger: 20 % rabatt på trafikk til andre fasttelefoner, til mobiltelefoner og til utland. (25 % rabatt hvis kunden ringer for mer enn kr 333,33 pr mnd). Fri bruk hver lørdag (kunden betaler kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Opptil 40% rabatt på internettabonnement. Bestilling av telefoni og internettjenester skjer på Den enkelte beboer kan også inngå individuell rabattavtale på telefonitjenester med UPC eller Smartcall. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gjennom OBOS, inngått avtale med Hafslund om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg. Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Hafslund fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi selskapets handelsavdeling utfører en aktiv forvaltning fra dag til dag. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt

7 7 s. 411 Valdresgata borettslag maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. Budsjettprisen: Prisgrensen (maksimumspris): 34,70 kwh (inkl. gjeldende avgifter) 40,90 kwh (inkl. gjeldende avgifter) OBOS har også inngått avtale med Elkem og Tinfos AS om kjøp av rimelig overskuddsstrøm. Avtalen gjelder frem til Rabatten kommet i tillegg til resultatet av kraftforvaltningsavtalen. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 2003 Fuging/maling av vinduene Skillevegger i toppetasjene montert Oppgradert kabelnettet til stjernenett Rehabilitering av garasjehustak 2004 Fuging og maling av vinduer Skifting av trappehustak Påbegynt balkongrehabilitering Utbedring av grøntanlegg HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr lov om brann- og eksplosjonsvern lov om forurensning lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i boligselskapets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha et kontrollsystem på brannvern, lekeplassutstyr og følge byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid. Det må avholdes jevnlige vernerunder hvor det blant annet foretas kontroll med det elektriske anlegget i fellesområdene. Styret må informere beboer/andelseierne om deres plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Har boligselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

8 8 s. 411 Valdresgata borettslag 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslagets styre vedtar dette. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS, og i et boligmarked med stigende priser er den viktigere enn før. Ønsker du å bruke forkjøpsretten må du henvende deg på telefon For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Denne fristen vil vanligvis være syv dager etter at boligen er annonsert i Aftenposten (tirsdag og torsdag) eller på Medlemmer som melder interesse etter at fristen er gått ut, kan ikke kreve å få kjøpt boligen i medhold av ansiennitet. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til en pris tilsvarende det bud som er akseptert. Finansieringen må være i orden, og dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet leiligheten. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden avgjørende.

9 9 s. 411 Valdresgata borettslag Har selger akseptert et bud som er lavere enn den prisantydning som sist ble annonsert i fellesannonsen, er hovedregelen at den må annonseres på nytt. Da med fast pris og kun til forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer. 6. STYRETS ARBEID Det er avholdt 12 styremøter i Styrets arbeid i 2004 Styret hadde i styremøter. På disse møtene er 74 saker blitt behandlet. De aller fleste sakene i året som har gått har dreid seg om vedlikehold. Etter snart 25 år begynner mye å bli slitt i borettslaget. De to sakene som har tatt opp mest tid i året som gikk, er tilstanden på balkongene i borettslaget og utbyggingen på Ringnestomta. Styret har sammen med Olaf Hetland brukt mye tid på å samle naboborettslagene/sameiene og sikre våre interesser i forhold til utbygningen på nabotomta. Naboene har gått sammen og fått satt ned måleinstrumenter for å måle eventuelle setninger. Vi har også engasjert en advokat og vist utbyggeren at vi er en gruppe de må regne med. Det har vært holdt flere møter med styreledere i alle naboborettslagene i tillegg til møter med utbygger, entreprenør og kommunen. Generalforsamlingen påla styret å jobbe for å finne alternativer til UPC som signalleverandør til kabelanlegget vårt. Styret konkluderte med at UPC hadde et såpass mye billigere tilbud enn de andre alternativene at vi ikke ønsket å skifte sånn den økonomiske situasjonen i borettslaget er. Renta på husbanklånet ble vurdert måned for måned og bundet i juni 2004 på 3,7 %. Nettsida har hatt 2112 besøk i Det er rundt 400 flere enn i fjor. Nettsida kan brukes enda mer til meningsutveksling, informasjon og til kjøp og salg. Oppslagstavla er åpen til bruk for alle fra egen datamaskin. Reparasjoner og vedlikehold i 2004 Problemene med balkongene viste seg å være større enn først antatt. Teknologisk Institutt ble engasjert for å måle betongen i balkongene. Resultatene av disse målingene viste at noe burde gjøres raskt. Arbeidet ble satt i gang i sommer, og man regner nå med at det skal være ferdigstilt våren Balkongene blir rehabilitert med et nytt dekke. De som ønsker å legge fliser på dette dekket, må gjøre det i henhold til spesielle retningslinjer som skal utarbeides av firmaet som utbedrer balkongene.

10 10 s. 411 Valdresgata borettslag Trappehustakene har stått på hastelista i flere år. Borettslaget har forsøkt å få firmaet som la belegget på trappehustakene da de sist ble reparert, til å ta ansvar for skadene. Belegget som da ble lagt, gikk ikke sammen med belegget under. Dette førte til nye lekkasjer. Først i 2004 ble det avklart at firmaet som utførte arbeidene, ikke tok på seg ansvaret for feilaktig utførelse av jobben. Styret har engasjert inn en advokat, og borettslaget vurderer å gå til sak mot firmaet for å få igjen pengene vi bruker på utbedring av skadene. Fuging og maling av vinduene har avslørt at rundt 100 av trappehusvinduene er råtne og må skiftes. Dette arbeidet blir trolig satt i gang i Grøntanlegget har en langsiktig plan der litt blir gjort hvert år. Store utbedringer eller forandringer planlegges ikke før arbeidene med å utbedre balkongene og male takene er avsluttet. Anleggsmaskiner kan ødelegge plener og veier. Taket på 25D er som en forsøksordning malt med en spesialmaling. Taket skal ha et strøk til slik at malingen dekker. Forsøket skal evalueres før det tas en avgjørelse. Hvis det er vellykket, kan alle takene males, og vi slipper å skifte tak på mange år. Det er antakelig mulig å male uten å sette opp stillas, noe som også vil gjøre takreperasjonen mye billigere. Anskaffelser 2004 Borettslaget har skiftet ut sanda i to av sandkassene i borettslaget. Det er også kjøpt inn slanger til vanning i alle oppgangene slik at alle skal kunne hjelpe til med vanning av blomstene utenfor om sommeren. Dugnad 2004 Dugnaden ble holdt 8. mai. Murer og portaler ble malt, benker og lekeapparater ble oljet, det ble plantet masse blomster, bed ble raket og ryddet, nye paradis ble malt på asfalten av ivrige barn, enkelte gjerder ble reparert og det ble fortært vafler/pølser/brus/pils til den store gullmedaljen. Svært bra oppmøte av både nye og gamle beboere. Beboermøter Det ble avholdt ordinært beboermøte før generalforsamlingen 23.mars. I tillegg ble det avholdt et ekstra beboermøte om balkongene 22. september. Planer for 2005 Styret har engasjert Teknologisk Institutt for å undersøke betongen i parkeringshuset. Mye tyder på at betongen er i dårlig stand. Hva som må gjøres og når det må settes i gang er avhengig av hva resultatet av undersøkelsen blir. Prøvemalingen av taket på 25D sluttføres. Balkongreparasjonene fortsetter i hele år, og arbeidene skal være ferdig i begynnelsen av Foreløpig framdriftsplan henger i oppgangene og finnes på nettsida

11 11 s. 411 Valdresgata borettslag Det er lenge siden røykvarslere ble levert til alle beboerne. For å sikre at alle leilighetene har forskriftsmessige røykvarslere, vil styret kjøpe inn røykvarslere til alle i VALDRESKLUBBEN 2004 Det ble avholdt foreldremøte i januar måned med rimelig bra oppmøtte. Aktivitetene for Vårsemesteret ble bestemt og vi startet året med skøytekveld 3. februar. 4. mars arrangerte vi det alltid populære karnevalet. Vi hadde, tradisjonen tro, både katta i sekken og leker på programmet. I år hadde vi også besøk av bladet bolig og miljø, fra OBOS som lagde en reportasje om Valdresklubben generelt og karnevalet spesielt. Senere denne måneden dro noen på badetur til Nordtvedt bad. 15. april var det tid for sykkelrengjøring og både to- og trehjulingene fikk seg en klargjøring for våren. Senere i mai ble det Valdresklubb igjen. Denne gangen ble det arrangert ballkveld på fotballbanen i Hallén-parken. Avslutningen på vårsemesteret ble en tur til Sæteren gård i Bærumsmarka. Vi startet høsten med løkplanting 21. september, vi får vente til våren med å se resultatet av dette. Torsdag 7. oktober hadde vi småbarnsklubb for de under 3 år. Valdresklubben har bestemt seg for å støtte SOS-Barnebyer. Mandag 11. oktober hadde vi en informasjonskveld om hva SOS-Barnebyer er og hva de gjør. Senere i oktober hadde vi byttekveld /bruktmarked hvor vi solgte vafler osv. til inntekt for Barnebyene. Torsdag 9. desember ble det holdt et meget vellykket juleverksted, der de som hadde ansvaret for arrangementet virkelig hadde lagt seg i selen. Året 2004 ble, som året i Valdresklubben pleier å bli, avsluttet med Lucia og tenning av julegranen søndag 12. desember. Velferdsutvalget 2004 Det var god oppslutning om arrangementene i Det ble en tradisjonell 17. mai feiring i borettslaget med vafler, pølser, is og leker. Velferden bisto som vanlig med gløgg og pepperkaker i forbindelse med tenning av julegranen / Santa Lucia. Sesongens høydepunkt var som alltid den årlige grillfesten. Som vanlig stilte Gjermund opp bak grillen og serverte mat som smakte fortreffelig for både små og store. Årets loddtrekning hadde mange spennende premier som ble loddet ut med stor bistand fra en rekke entusiastiske unge lotterisjefer. I år var programmet krydret med levende musikk fra våre dyktige musikanter Espen Egeberg og Anders Somby. Godt vær og mer enn 120 store og små deltagere ga stor stemning og en hyggelig fest som varte til de seine nattetimer.

12 12 s. 411 Valdresgata borettslag Velferdens medlemmer var i 2004 Jorun Hafstad, Knut Hetland, Marit Husby, Knut Rygh og Eirik Staff. Valdresbulletinen 2004 Valdresbulletinens redaksjon har bestått av Svein Eide, Olaf Hetland, Ales Ree og Terje Skaufjord. Kim Muri Råme har vært knyttet til redaksjonen som barne-/ungdomsmedarbeider. Bulletinen har holdt sin oppsatte kjøreplan, med seks nummer med ca halvannen måneds mellomrom fra september til juni. Vi håper fortsatt at en så regelmessig utgivelsesplan skal stimulere beboere til i større grad å ta Bulletinen i bruk til debattinnlegg og lokalstoff. 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2004 RESULTAT Driftsoversikten for 2004 viser en reduksjon av de disponible midler med kr ,-. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. Styret foreslår at disponible midler overføres driften for Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. INNTEKTER Inntektene var i 2004 kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. UTGIFTER Utgiftene var i 2004 totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak lavere renteutgifter. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen).

13 13 s. 411 Valdresgata borettslag REGNSKAP FOR BORETTSLAG Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. En annen forskjell er at avdrag på lån, investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført, samt at anleggsmidler ikke avskrives. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikten skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget har disponibelt i driften i regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2004 er satt opp under denne forutsetning. 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2005 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 7,9 %. Det er ikke meldt om økning i verken i renovasjons- eller feieavgiften. LÅN Borettslaget har 3 lån i Husbanken til fastrente 3,7 %. Fastrenteperioden løper fra til For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til notene i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,10 % pr Renter på sparekonto i OBOS var 2,00 % pr MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten øker fra kr 175,- til kr 200,- fra

14 14 s. 411 Valdresgata borettslag REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Bygningsforsikringen har ingen økning fra 2004 til Bygningsindeks gikk opp med 2,2 %, mens naturskadepremien ble redusert til 0,12 promille av forsikringssummen. Disse endringene gir forskjellig effekt for det enkelte boligselskap, alt etter hvor stor andel av total premie naturskadepremien utgjør. I tillegg foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Forsikringspremien for vårt boligselskap gikk ned med 0,9 %. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 41 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 30 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Hafslund, kan alle OBOS-medlemmer få mulighet til rabattert pris på strøm til husholdninger. For ytterligere informasjon kontakt Hafslund Kundesenter på telefon eller internett 9. BUDSJETT 2005 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i driftsoversikten. Oversikten gir et forventet negativt resultat på kr ,- før finansielle innog utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som i hovedsak omfatter balkongrehabilitering.

15 15 s. 411 Valdresgata borettslag For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2005 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, 31.mars 2005 I styret for Valdresgata Borettslag Yngve Muri /s/ Runar Evang /s/ Rolf Johansen /s/ Wenche Granath Nilsen /s/ Sissel Wærland /s/

16 PricewaterhouseCoopers AS N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Valdresgata Borettslag Revisjonsberetning for 2004 Vi har revidert årsregnskapet for Valdresgata Borettslag for regnskapsåret 2004, som viser disponible midler pr på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler og om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets og forretningsførerens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2004 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret og forretningsføreren har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 26. april 2005 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

17 17 s. 411 Valdresgata Borettslag VALDRESGATA BORETTSLAG DRIFTSOVERSIKT Regnskap 2004 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 DRIFTSINNTEKTER: LEIEINNTEKTER RENTEINNTEKTER ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: KONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR ANDRE HONORARER FORRETNINGSFØR.HON KONSULENTHONORAR PERSONALUTGIFTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD RENTEUTGIFTER FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KOSTNADER VEDR. UNDERUTVALG ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSUTGIFTER SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER NEDBETALT LÅN ØKN. ANNEN LANGS. GJELD ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

18 18 s. 411 Valdresgata Borettslag VALDRESGATA BORETTSLAG OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS KUNDEFORDRINGER KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: BYGNINGER TOMT SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: PANTEGJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 195 * SUM LANGSIKTIG GJELD PANTSTILLELSE KR GARANTIANSVAR KR OSLO, STYRET FOR VALDRESGATA BORETTSLAG YNGVE MURI /S/ RUNAR EVANG /S/ ROLF JOHANSEN /S/ WENCHE GRANATH NILSEN /S/ SISSEL WÆRLAND /S/ OBOS MARTIN MÆLAND /S/ ADM. DIR EGIL J. HAVRE /S/ REGNSKAPSSJEF

19 19 s. 411 Valdresgata Borettslag NOTE: 1 LEIEINNTEKTER Grunnleie Lokaler SUM TEORETISK LEIE REDUKSJON TEORETISK LEIE SUM LEIEINNTEKTER NOTE: 2 RENTEINNTEKTER Renter bank Renter av driftskonto i OBOS SUM RENTEINNTEKTER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER HÅNDSE Andre inntekter SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER Juridisk bistand Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER NOTE: 5 PERSONALUTGIFTER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpne feriepenger Fri bolig Naturalyt., fri bolig speilkonto Arbeidsgiveravgift AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Arbeidsklær SUM PERSONALUTGIFTER

20 20 s. 411 Valdresgata Borettslag NOTE: 6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Liftleie Reparasjon trappehustak Reparasjon balkonger Takarbeid Betongundersøkelser Diverse vedlikehold bl.a. rep balkonger SUM STØRRE BYGNM. VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift /vedl.hold utvendig anl Kabel/Tv-anlegg Drift/vedl.hold brannsikring Drift/vedl.hold kjøleanlegg Drift/vedl.hold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler -428 Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 7 RENTEUTGIFTER HUSBANK 1.PRIORITET HUSBANK 1.PRIORITET HUSBANK UTJ.LÅN Andre rentekostnader -960 SUM RENTEUTGIFTER NOTE: 8 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING

21 21 s. 411 Valdresgata Borettslag NOTE: 9 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie Container Verktøy og redskaper -623 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester (vakthold) Telefon-/kontorrekvisita Kopieringsmateriell -397 Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -521 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv -339 Vedlikehold biler/maskiner osv Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE: 10 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 11 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig mva Skyldige feriepenger SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER NOTE: 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD NILEIR -900 SUM ANNEN KORTS. GJELD -900

22 22 s. 411 Valdresgata Borettslag NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt i 1986 Gnr.225/bnr.267 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr NOTE: 14 PANT- OG GJELDSBREVLÅN Renter : 3,70%, løpetid 30 år Opprinnelig 1980, antatt nedbetalt Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Renter : 3,70%, løpetid 30 år Opprinnelig 1980, antatt nedbetalt Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Renter : 3,70%, løpetid 30 år Opprinnelig 1980, antatt nedbetalt Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 15 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum garasjenøkler SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 16 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Tilleggsinnskudd SUM BORETTSINNSKUDD

23 23 s. 411 Valdresgata Borettslag NOTE: 17 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr.: NOTE: 18 LEILIGHETER Ant.leil Oppr.innsk. Leie pr.mnd Oppr.kostp. Påk./reh. Restgjeld Disp.mid. Annet "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel.

24 24 s. 411 Valdresgata Borettslag Forslag A) Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å søke Husbanken om utbedringslån til fullfinansiering av verandarehabilitering. B) Endring av farger i Borettslaget. Det har kommet inn to forslag som innebærer endring av farge på treveggene i ved balkongene i borettslaget. Tidligere generalforsamling har vedtatt at fargene i borettslaget ikke skal endres. Styret ber generalforsamlingen ta stilling til om det nå skal åpnes for andre fargevalg før de to innkomne forslag kan behandles. Forslag til generalforsamling fra Cecilie Winger, Valdresgaten 13D. Nei til (bare) brune balkonger! De brune bakveggene på balkongene suger til seg mye lys og gjøre hele borettslaget unødig dystert. Dette er et tema som er drøftet på to generalforsamlinger tidligere. Begge gangene endte med det vedtak om at brunfargen skal bestå, fordi det vil gi et kaotisk inntrykk hvis hver enkelt maler i sin yndlingsfarge. Årets generalforsamling bes gi styret tillatelse til (ved hjelp av innleid eksperthjelp) å plukke ut en palett av fire forskjellige farger som passer inn i miljøet. Det må selvsagt være mulig å beholde brunfargen, som en femte farge. I tillegg til brunt, er det naturlig å tenke seg at den røde takfargen er en av fargene, og at det i tillegg introduseres tre nye farger. Det totale visuelle inntrykket vil dermed bestå av fem farger, som hver enkelt balkongeier kan velge fritt mellom, noe som vil gi et planlagt kaotisk inntrykk. Forslag til generalforsamlingen fra Jens Kr. Steen Jacobsen, Valdresgaten 15. Maling av trevegger ved balkonger. Beboerne i den sørøstvendte delen av Valdresgata 15 ber med dette om generalforsamlingens tillatelse til å få male alle treveggene ved balkongene i en lysere farge. Det forutsettes at valg av farge og malingstype foretas av styret, som i denne sammenhengen bes leie inn en profesjonell fargekonsulent. Dette prosjektet vil synliggjøre effekten av å bruke en annen eller flere farger på treveggene i borettslaget, og kan dermed bidra til at borettslaget får et bedre beslutningsgrunnlag i forhold til eventuelle fremtidige fargevalg.

25 25 s. 411 Valdresgata Borettslag Forslag til vedtak: 1. Generalforsamlingen gir tillatelse til at alle treveggene ved den sørøstvendte balkongrekka i nr. 15 males i en lysere farge enn eksisterende brunfarge. Styret bestemmer fargevalg på bakgrunn av profesjonell vurdering fra ekstern fargekonsulent. 2. Styret pålegges å legge frem ny sak om fargevalg på treveggene ved balkongene til neste ordinære generalforsamling i Valdresgata borettslag. Styrets Innstilling: Styret gis fullmakt til å engasjere en fargekonsulent, som kan vurdere og gi råd om en eventuell ny fargesammensetning i Valdresgata borettslag.

26 26 s. 411 Valdresgata Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 1 år foreslås: Yngve Muri Valdresgata 3B B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Runar Evang Marianne Smith Valdresgata 13D Valdresgata 1A Som styremedlem for 1 år foreslås: Bente Skjerven Valdresgata 21 Styremedlemmer som ikke er på valg: Sissel Wærland Odd Erik Hansgaard Valdresgata 25D Valdresgata 25A C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Kari Øyen Valdresgata Rolf Johansen Valdresgata 1B 3. Ann-Kristin Aase Valdresgata 1A 4. Tor Hernes Valdresgata 13C D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Kirsti Tysnes Valdresgata 13C Erik Mehlum Valdresgata 17 Cecilie Winger Valdresgata 13D E. Som delegert til obos generalforsamling foreslås: Sissel Wærland Valdresgata 25D Som vara for delegert til obos generalforsamling foreslås: Bente Skjerven Valdresgata 21

27 27 s. 411 Valdresgata Borettslag F. Som velferdsutvalgutvalg foreslås: Knut Hetland Valdresgata 1B Marit Husby Valdresgata 17 Knut Rygh Nils Einar Aas Randi Holden Hoff Valdresgata 13C Valdresgata 13D Valdresgata 1A G. Som redaksjon i Valdresbulletinen foreslås: Svein Eide Olaf Hetland Terje Skaufjord Øydis Standnes Valdresgata 3B Valdresgata 25A Valdresgata 25B Valdresgata 3D Oslo, I valgkomiteen for Valdresgata Borettslag Kirsti Tysnes /s/ Erik Mæhlum /s/ Olaf Hetland /s/

28 28 s. 411 Valdresgata Borettslag Ordinær generalforsamling i Valdresgata Borettslag ble avholdt torsdag 26.mai 2005, kl i Salemkirken. Tilstede var 37 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 8 med fullmakt, til sammen 45 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Endre Sundsdal Møtet ble åpnet av: Yngve Muri TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Odd Erik Hansgaard VEDTAK: Valgt. B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. VEDTAK: Godkjent. C. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen Som referent ble foreslått Endre Sundsdal og til å underskrive protokollen Gunnleik Grimstad og Harald Staff VEDTAK: Valgt. D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent. 2. ÅRSBERETNING FOR 2004 Styrets årsberetning for 2004 ble gjennomgått og foreslått tatt til etterretning. VEDTAK: Tatt til etterretning. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 A. Regnskapet for 2004 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble gjennomgått og foreslått godkjent. VEDTAK: Godkjent. B. Anvendelse av disponible midler kr ,- foreslås overført til neste års drift. VEDTAK: Godkjent.

29 29 s. 411 Valdresgata Borettslag 4. GODTGJØRELSER A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr ,-. B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2004 ble foreslått satt til kr 5 756,- C. Andre godtgjørelser: a. Valdresbulletinen, kr til hvert medlem b. Valgkomiteen, kr til hvert medlem c. Velferdsutvalget, kr til hvert medlem VEDTAK: Godkjent. 5. FORSLAG A) Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å søke Husbanken om utbedringslån til fullfinansiering av verandarehabilitering. Forslag: Styret søker Husbanken om utbedringslån. VEDTAK: Enstemmig vedtatt. B) Endring av farger i Borettslaget. Det har kommet inn to forslag som innebærer endring av farge på treveggene i ved balkongene i borettslaget. Tidligere generalforsamling har vedtatt at fargene i borettslaget ikke skal endres. Styret ber generalforsamlingen ta stilling til om det nå skal åpnes for andre fargevalg før de to innkomne forslag kan behandles. Forslag: Det åpnes for andre fargevalg. Vedtak: Vedtatt mot 17 stemmer. Forslag til generalforsamling fra Cecilie Winger, Valdresgaten 13D. Nei til (bare) brune balkonger! De brune bakveggene på balkongene suger til seg mye lys og gjøre hele borettslaget unødig dystert. Dette er et tema som er drøftet på to generalforsamlinger tidligere. Begge gangene endte med det vedtak om at brunfargen skal bestå, fordi det vil gi et kaotisk inntrykk hvis hver enkelt maler i sin yndlingsfarge. Årets generalforsamling bes gi styret tillatelse til (ved hjelp av innleid eksperthjelp) å plukke ut en palett av fire forskjellige farger som passer inn i miljøet. Det må selvsagt være mulig å beholde brunfargen, som en femte farge. I tillegg til brunt, er det naturlig å tenke seg at den røde takfargen er en av fargene, og at det i tillegg introduseres tre nye farger. Det totale visuelle inntrykket vil dermed bestå av fem farger, som hver enkelt balkongeier kan velge fritt mellom, noe som vil gi et planlagt kaotisk inntrykk. Trukket av forslagstiller. Forslag til generalforsamlingen fra Jens Kr. Steen Jacobsen, Valdresgaten 15. Maling av trevegger ved balkonger. Beboerne i den sørøstvendte delen av Valdresgata 15 ber med dette om generalforsamlingens tillatelse til å få male alle treveggene ved balkongene i en lysere farge. Det forutsettes at valg av farge og malingstype foretas av styret, som i denne sammenhengen bes leie inn en profesjonell fargekonsulent.

30 30 s. 411 Valdresgata Borettslag Dette prosjektet vil synliggjøre effekten av å bruke en annen eller flere farger på treveggene i borettslaget, og kan dermed bidra til at borettslaget får et bedre beslutningsgrunnlag i forhold til eventuelle fremtidige fargevalg. Forslag til vedtak: 3. Generalforsamlingen gir tillatelse til at alle treveggene ved den sørøstvendte balkongrekka i nr. 15 males i en lysere farge enn eksisterende brunfarge. Styret bestemmer fargevalg på bakgrunn av profesjonell vurdering fra ekstern fargekonsulent. 4. Styret pålegges å legge frem ny sak om fargevalg på treveggene ved balkongene til neste ordinære generalforsamling i Valdresgata borettslag. Trukket av forslagsstiller. Styrets Innstilling/ forslag: Styret gis fullmakt til å engasjere en fargekonsulent, som kan vurdere og gi råd om en eventuell ny fargesammensetning i Valdresgata borettslag. Resultatet legges frem i beboermøte. VEDTAK: Enstemmig vedtatt. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A. Som leder for 1 år ble foreslått: Yngve Muri VEDTAK: Valgt. Valdresgata 3B B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Runar Evang Valdresgata 13D Marianne Smith Valdresgata 1A Som styremedlemmer for 1 år ble foreslått: Bente Skjerven Valdresgata 21 VEDTAK: Valgt. C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: 1. Kari Øyen Valdresgata Rolf Johansen Valdresgata 1B 3. Ann- Kristin Aase Valdresgata 1A 4. Tor Hernes Valdresgata 13C VEDTAK: Valgt. D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Kirsti Tysnes Valdresgata 13C Erik Mehlum Valdresgata 17 Cecilie Winger Valdresgata 13D VEDTAK: Valgt.

31 31 s. 411 Valdresgata Borettslag E. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Sissel Wærland delegert Valdresgata 25D adresse Bente Skjerven Valdresgata 21 varadelegert adresse VEDTAK: Valgt. F. Som velferdsutvalg for 1 år ble foreslått: Knut Hetland Valdresgata 1B Marit Husby Valdresgata 17 Knut Rygh Valdresgata 13C Nils Einar Aas Valdresgata 13D Randi Holden Hoff Valdresgata 1A VEDTAK: Valgt. G. Som medlemmer til redaksjonen i Valdresbulletinen: Svein Eide Valdresgata 3B Olaf Hetland Valdresgata 25A Terje Skaufjord Valdresgata 25B Øydis Standnes Valdresgata 3D VEDTAK: Valgt. Styret gis fullmakt til å oppnevne nytt medlem hvis nødvendig. Generalforsamlingen hevet kl. 19:32. Protokollen godkjent av undertegnede. Odd Erik Hansgaard /s/ møteleder Gunnleik Grimstad /s/ protokollvitne Endre Sundsdal /s/ referent Harald Staff /s/ protokollvitne VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Yngve Muri Valdresgata 3 B Nestleder : Bente Skjerven Valdresgata 21 Styremedlem : Runar Evang Valdresgata 13D Styremedlem : Marianne Smirh Valdresgata 1A Styremedlem : Sissel Wærland Valdresgata 25D Oslo ES

32 32 s. 411 Valdresgata Borettslag

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Torsdag, 26. mai 2005 kl. 17.30 i Operasjon Veds lokaler

Torsdag, 26. mai 2005 kl. 17.30 i Operasjon Veds lokaler Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Valdresgata Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Valdresgata Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Valdresgata orettslag Møtedato 4. mai 2009 Møtetidspunkt Kl. 18:00 Møtested Salemkirken Tilstede var 45 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 46 stemmeberettigede

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den kl Møtested : Operasjon Veds lokaler

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den kl Møtested : Operasjon Veds lokaler Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den 15.06.2010 kl. 18.00. Møtested : Operasjon Veds lokaler Tilstede var 16 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Oslo Misjonskirke Betlehem. Tilstede var 78 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 84 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Tilstede var 47 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 50

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Tilstede var 40 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Tilstede var 54 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 64 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den 26.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 81 andelseiere og 20 med fullmakt til sammen101 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 09.06.1999, kl. 19.00 i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovner Borettslag Dato 18.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Stovner velhus Tilstede var 64 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 71 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sundby Boligsameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Marikollen Klubbhus. Tilstede var 10 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag kl. 19:00. Møtested: Deichmanske bibliotek Sandaker Senter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag kl. 19:00. Møtested: Deichmanske bibliotek Sandaker Senter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag 23.05.2012 kl. 19:00. Møtested: Deichmanske bibliotek Sandaker Senter. Tilstede var 43 andelseiere og 2 med fullmakt. Til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag Dato 06.06.13 kl 19:00 Møtested: Lysehagan 50 Tilstede var 14 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 Brochmannsgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 12/04/2016, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Tilstede var 21 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia B/L

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia B/L Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia /L Møtedato 05.05.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Sandaker VGS skole Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer