Status biogassplaner i Norge. Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen Henrik Lystad - Avfall Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status biogassplaner i Norge. Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 23.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge"

Transkript

1 Status biogassplaner i Norge Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen Henrik Lystad - Avfall Norge

2 Hvorfor er Avfall Norge engasjert i biogass? Våre medlemmer er engasjert i biogass Biogassbransjen er lite utviklet i Norge. Utviklingen av biogass involverer nye verdikjeder som berører flere sektorer/bransjer Avfall Norge ønsker å bidra til samordning og jobbe for Best mulig rammebetingelser for Avfallsbesittere Anleggseiere/behandlere 2

3 Hva gjør vi innen biogass Vi skal være en pådriver for utviklingen av biogass i Norge Opprettet Forum for biogass. Nå innlemmet i samarbeid med Norsk Vann Markedets beste oversikt over aktører i biogassbransjen. Bidratt til opprettelsen av Norsk Energigassforening Brobyggerrolle mellom ulike ledd i verdikjeden og naturgassmiljøet Styre og biogassutvalg Seminarer og etter behov kurs/driftsforum/studietur Prosjekter Utviklingen av biogass i Norge I/II 3

4 Status biogassplaner Spørreundersøkelse blant aktører i bransjen Siden 2007 Gjennomført sommeren 2010 Oppdatert kjente planer Forespurt sentrale aktører og annen tilgjengelig informasjon 4

5 Biogass blir det en norsk satsing? Ca 35 anlegg idag 23 avløpsslam 5 matavfall 1 blandet 5 husdyrgjødsel Produksjon: ca 192 GWh Kapasitet: 300 GWh Utnyttelsesgrad ca 64% (ledig kapasitet på renseanleggene) Mange konkrete planer som involverer avfall, særlig på Østlandet: Jæren, Oslo, Drammen, Jevnaker, Tønsberg, Vestby, Moss, Fredrikstad 5

6 Siden sist (9/09) Noe har blitt realisert (Drammen-Lindum: forbehandling, Oslo- Bekkelaget-oppgradering) Noen har falt fra og slått seg sammen med andre (Moss, Malvik?), andre har fisjonert (IVAR/Hå) Mange har kommet lengre i planstadiet (Fredrikstad, Ecopro, Oslo.) Noen landbruksanlegg realisert flere på planstadiet Men anlegg som baserer seg på husdyrgjødsel sliter med å få lønnsomhet 6

7 Enkeltplaner - gjennomgang Sted Teknologi Drammen Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Våtorganisk avfall t kapasitet t Egenutviklet forbehandling Jan Hammer Igangkjørt våren 2010 Substratet kjøres til Danmark for biogassproduksjon Lindum har planer om å råtne ut denne fraksjonen selv etter hvert. Men vi vil først se an rammebetingelsene for å produsere biogass i Norge 7

8 Oslo Bekkelaget: Oppgradering av biogass fra avløpsslam Sted Teknologi oppgradering Oslo Oslo kommune VAV Driftsselskap: BVAS Salg av biogass: EGE Avløpsslam 3,6 mio NM3 biogass Purac Ola Toftdahl, BVAS Ole Jakob Johansen, VAV Biogassen forsyner opptil 80 busser. I dag hovedsakelig renovasjonskjøretøyer og noen busser Varmepumper og bioenergi gir nødvendig prosessvarme som frigjør biogassen til drivstoff 8

9 Oslo Nes: Biogass fra matavfall Sted Teknologi Oslo Oslo kommune EGE Kildesortert matavfall, matavfall fra næringsmiddelindustri, eventuelt husdyrgjødsel t med mulighet for t Skal gi 6 mio Nm3 biogass Bruk av uavvannet biorest Birgit Rindal Oppstart slutten av 2012 Oppgradeing av biogass til biometan til bruk som drivstoff i busser med mer. 9

10 Bergen Bergen kommune og BIR AS Avløpsslam og storhusholdningsav fall Ca t avvannet slam t matavfall Kristine Akervold Plassering i Rådalen Innhenting av tilbud på kjøp av biorest sept 2010 Utlysning i gang høsten

11 Tine - Elnesvågen Tine Fiskeensilasje, permeat fra myse (sukkerfraksjon), avløpsvann fra meieriprosesser Enda ikke bestemt Espen Schefte Gassen er tenkt brukt til meieriets termiske behov og erstatte LNG. Har i sommer kjørt pilottest på substratsammensetninger. Dersom dette ser interessant ut vil oppstart være 2011/

12 Frevar- Fredrikstad Frevar Ulike typer organisk avfall + avløpsslam ca t/år Knut Lileng Utvidelse av eksisterende biogassanlegg Ny råtnetank Mottatt støtte fra Enova. Biogass: Kan oppgraderes til bruk som bilgass Tester ut ny oppgraderingsteknologi (membranfiltrering) Biorest: Til Landbruksformål eller jordproduksjon. 12

13 Hå Biopark Hå Biopark Gjødsel fra fjørfe, svin, pelsdyr, hest, storfe, fiskeavfall og avfall fra fjærfeslakteri Ca t? IVAR vurderer å trekke ut matavfall til SNJ Oppgradering av biogassen til naturgasskvalitet og innmating på Lyses gassnett Biorest: gjødselgranulat Lønnsomhet? Ernst Petter Axelsen 13

14 Tønsberg-Vestfold "12Ksamarbeidet" Matavfall, slam, annet organisk avfall, husdyrgjødsel produksjon av 7,9 mio l dieselekviv Olav Grande Planlagt oppstart 2013 Biogass: oppgraderes til bruk som bilgass Biorest: Til landbruksformål Utredning på gang med Vestfold Bondelag mht tilknytning av landbruk/husdyrgjødsel 14

15 IVAR - SNJ IVAR matavfall fra privatog storhusholdninger, dagligvarekjeden, ulike typer slam og annet organisk avfall Ca t Silgods, septikslam og eksternt avvannet slam ( ca tonn/år) Ombygging gassbehandling og mottak av biosubstrat (ca 8000 tonn/år) i egne ombygde mottakstanker. Mottak av matavfall ( ca tonn/år) med forbehandling, termisk hydrolyse og biogassanlegg. Forprosjekt ferdig september 2010 Oddvar Tornes 15

16 HRA Jevnaker HRA Våtorganisk avfall Utvidelse av eksisterende biogassanlegg Oppgradering til drivstoff (membranteknologi?) Fylkesmann ga avslag, søker på nytt i 2010 Oppstart 2011 ved godkjennelse tonn Jan Reistad 16

17 Bioplan Odda Teknologi Bioplan Matavfall tonn Dranco Zeben Putnam Biogass til direkte industriell erstatning av LNG, biorest til landbruk (kompost+evt.konst.flytende gjødsel). 17

18 Sunnhordland Sunnhordland Kraftlag og SIM Ulike typer organisk avfall + avløpsslam ca tonn Charlotte Hageberg, SKL Vidar Høivangli, SIM Forprosjekt ferdig Jobber nå ut en detaljert forretningsplan som skal ferdigstilles nov

19 Trondheim/Malvik/Ecopro Renholdsverket Malvik kommune Ecopro Status Kildesortert matavfall ++ ca tonn Slakteavfall (kat III) + matvfall + avløpsvann t ( m3 avløp) Slam, matavfall, Annaet organisk, Biprodukter kat. II og III tonn 2011, tonn innen august Annlegg til gjødselproduksjon 2011 Ole-Petter Krabberød ordfører i Malvik Odin Krogstad Kommuneadministrasjo Utredes med matavfall nen fraråder eget fra Trondheim og anlegg uten å få produksjon av flytende mengdene opp i over drivstoff for retur til t SKRINLAGT i media bybusser 19

20 Usikre planer Status 20 Stokmarknes, avfallsselskapene i Nord-Norge Matavfall mm. ca tonn Utredning av landsdelsutvalget. Avventes endelig løsning for forbrenningsanlegg Movar våtorganisk, avløpsslam, gjødsel fra landbruket tonn Freddy Tangen Biogass: Bruk i lokal varmesentral Enova gitt støtte Planene lagt på is og Movar inngår nå med sitt avfall i planene til FolloRen/Vestby

21 Noen flere landbruksanlegg Sted Prosjektei er Status 21 Ørland hovedflyplass, Ørland kommune Frosta Finnøy Jæren Fosen Næringshage m.fl. Frosta utvikling Jæren husdyrgjødsel,avfall husdyrgjødsel, fra fiskeavfall og annen grønsakproduksjon Fiskeavfall, våtorganisk biomasse og husholdningsavfallhusdyrgjødsel tonn gjødsel fra storfe, tonn plengress og tonn biorest fra Halvar Garpestad Fiskeavfall, husdyrgjødsel fiskeavfall tonn fiskeslo, 700 tonn død fisk, x tonn husdyrgjødsel 700m3, 4000m3 Linda Busklein/ Ola Aursand Kristian Spanne Halvar Garpestad Fått midler til utredning av SLF Vurderer også om gartnerinæringa på Frosta kan utnytte gassen fra et slikt anlegg Intensjonsavtale på fiskeavfall, i nærhet av gartneri og sikre varmeforsyning og CO2 til gartneriet. Forprosjektfase støtte fra Innovasjon Norge, leveringsavtale på anlegg med Lundsby i Danmark, utfordring på CO2 tilførsel til gartneri. Energien er planlakt brukt til oppverming av industri, skuler og eget for bruk, Oppstart i 2011.

22 Biogass? Norske Skog Skogn (Fiborgtangen biokraft as) Tremasse tonn Marit Sandbakk Gassifisering av tremasse Bygging 2011, produksjonsstart Det er forventet at biokraftanlegget årlig skal levere en energimengde på 270 GWh, fordelt på 100 GWh el kraft og 170 GWh termisk energi. Den termiske energien skal benyttes ved Norske Skog på Skogn. 22

23 Takk for oppmerksomheten 23

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Ny Biogassfabrikk i Rogaland

Ny Biogassfabrikk i Rogaland Ny Biogassfabrikk i Rogaland v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Den Norske Gasskonferansen Clarion Hotel Stavanger, 26.-27. mars 2014 Bakgrunn Behov for å etablere et sentralt slambehandlingsanlegg i søndre

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Biogass, naturgass og LPG Status: Endelig utgave Dato: 05.04.2013 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Morten H. Soma/Esben Tonning Otterlei Rapport Oppdragsgiver:

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Biogass som drivstoff for busser

Biogass som drivstoff for busser Biogass som drivstoff for busser Desember 2010 Med støtte fra: 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Prosjektrapport Eksperter i Team, NTNU Våren 2009 Landsby 35; Biodrivstoff fakta/fiksjon. Gruppe 3 Forord Denne prosjektrapporten

Detaljer

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12K-samarbeidet ønsket å utrede muligheten for å produsere biogass i Vestfold, basert

Detaljer

LISTA BIOGASS. Sluttrapport fra forprosjekt

LISTA BIOGASS. Sluttrapport fra forprosjekt LISTA BIOGASS Sluttrapport fra forprosjekt Sammendrag Lista bondelag har siden 2011 arbeidet med mulighetene for å etablere et biogassanlegg basert på lokalt tilgjengelig husdyrgjødsel. Arbeidet har vært

Detaljer

Rapport om prosjektet Biogass Østfold 2015

Rapport om prosjektet Biogass Østfold 2015 Rapport om prosjektet Biogass Østfold 2015 Februar 2012 Innhold: Hva er Biogass Østfold 2015? Hva er målet og hvordan nå det? Virksomhetsberetning, hva er gjort hittil? Hva må gjøres videre? Rapport om

Detaljer

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Fakta om BIOGASS Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Nasjonalt mål Regjeringen har en ambisjon om at 30 % av husdyrgjødselen skal igjennom en biogassreaktor innen 2020. St. meld. nr 39 (2008-2009)

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor

Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor Natur- og biogass som drivstoff for tunge kjøretøyer 11.11.2009 Per Kragseth Klimakrisen er vår tids største utfordring Transportsektoren I Norge står

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Rapport ANVENDELSE AV BIOGASS I VESTFOLD OG GRENLAND

Rapport ANVENDELSE AV BIOGASS I VESTFOLD OG GRENLAND ANVENDELSE AV BIOGASS I VESTFOLD OG GRENLAND Rapport fra arbeidsgruppe 13.02. 2013 Anette Olshausen, Vestfold fylkeskommune Jon Østgård, Vestfold Klima- og Energiforum Kaia E. Ross Lind, Vestfold Avfall

Detaljer

Forord. Biogass i Hordaland

Forord. Biogass i Hordaland Forord I denne rapporten ser vi på hvilke muligheter som ligger i økt produksjon og bruk av biogass i Hordaland. Ambisjonsnivået i prosjektet er ikke å gi en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved

Detaljer

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden 13 06 10 Rapp_endver 2 Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Forord Biogass Østfold 2015

Detaljer

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi Rapport Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi TA 3020 2013 2 Forord I Klimameldingen (Meld. St. 21 (2011 2012)) besluttet regjeringen at det skal utvikles en nasjonal, tverrsektoriell

Detaljer

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP GEN. FORS. SAK NR: 04 /2012 Biogassanlegg og renseanlegg for biogass. Godkjenning av investeringsramme. STED/DATO: SAKSBEHANDLER: Jevnaker, 02. oktober.2012 Amund

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

Innspillmøte biogass. Siri Sorteberg og Christine Maass

Innspillmøte biogass. Siri Sorteberg og Christine Maass Innspillmøte biogass Siri Sorteberg og Christine Maass Historikk rapporter utgitt av Klif 2005: Rapport «Reduksjon av klimagassutslipp i Norge», så blant annet på produksjon av biogass fra husdyrgjødsel

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

FELLES ARBEID FELLES GEVINST TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE

FELLES ARBEID FELLES GEVINST TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE FELLES ARBEID FELLES GEVINST TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE BIOGASS I ENERGIGASS NORGE (EGN) Energigass Norge ble stiftet 26. nov 2008 Biogass viktig del av foreningens grunnlag Biogassutvalget

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR GRØDALAND NÆRINGSOMRÅDE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR GRØDALAND NÆRINGSOMRÅDE Oppdragsgiver IVAR IKS Rapporttype Områdereguleringsplan med KU 12-06-11 OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR GRØDALAND NÆRINGSOMRÅDE FOR GRØDALAND NÆRINGSOMRÅDE 3 (65) OMRÅDEREGULERINGSPLAN

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon Matavfall og husdyrgjødsel

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon Matavfall og husdyrgjødsel Forfattere: Rapportnr.: Kari-Anne Lyng, Ingunn Saur Modahl, John Morken, Tormod Briseid, Bjørn Ivar Vold, Ole Jørgen Hanssen og Ivar Sørby. OR.25.11 ISBN: 978-82-7520-653-2 ISBN: 82-7520-653-7 Modeller

Detaljer

ENERGI. Med alger til Sahara s 14. Økt bioenergibruk! Nr. 1 FEBRUAR 2012. Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.

ENERGI. Med alger til Sahara s 14. Økt bioenergibruk! Nr. 1 FEBRUAR 2012. Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio. Nr. 1 FEBRUAR 2012 Med alger til Sahara s 14 Økt bioenergibruk! ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no khfl ENERGI tjjjfy Bioenergi utgis av Norsk Bioenergiforening NOBIO

Detaljer

Hadeland kompetanse- og utviklingsregion 3 Bioenergi i praksis 4 Prosjekter under planlegging 4 Internasjonalt samarbeid 4 Visjon og hovedmål 5

Hadeland kompetanse- og utviklingsregion 3 Bioenergi i praksis 4 Prosjekter under planlegging 4 Internasjonalt samarbeid 4 Visjon og hovedmål 5 1 Hadeland kompetanse- og utviklingsregion 3 Bioenergi i praksis 4 Prosjekter under planlegging 4 Internasjonalt samarbeid 4 Visjon og hovedmål 5 BIOREG et regionprosjekt - mandat 5 Målsettinger: 5 Doble

Detaljer