Hva er en kø? En lineær datastruktur der vi til enhver tid kun har tilgang til elementet som ble lagt inn først

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er en kø? En lineær datastruktur der vi til enhver tid kun har tilgang til elementet som ble lagt inn først"

Transkript

1 Køer

2 Hva er en kø? En lineær datastruktur der vi til enhver tid kun har tilgang til elementet som ble lagt inn først Et nytt element legges alltid til sist i køen Skal vi ta ut et element, tar vi alltid det første Sammenlikning: Kundekø som venter på betjening/ ekspedering/ inngang Elementet som har ventet lengst er det som behandles først: FIFO First In, First Out

3 Innsetting og fjerning av data: enqueue og dequeue

4 Operasjonene på en kø enqueue: legge til et element bakerst i køen dequeue: fjerne første element i køen first: se på/finne første element i køen isempty: sjekk om køen har null elementer size: gir antall elementer som er lagret i køen tostring

5 Grensesnitt for en kø-adt i Java public interface Queue<E> { // Legge nytt element bakerst i køen public void enqueue(e element); // Fjerne første element fra køen; public E dequeue(); // Se på første element i køen; public E first(); // Avgjøre om køen er tom public boolean isempty(); // Antall elementer i køen public int size(); } public String tostring();

6 Anvendelser av kø Kryptering/dekryptering (avsnitt 5.2 i læreboka) Simulering av systemer med en eller flere køer av objekter som må vente på betjening (oblig. 1) Operativsystemer der brukere og/eller programvare må vente (i kø) for å få tilgang til en delt ressurs (RAM, prosessorer, disk, server, printer) Algoritmer som krever at data legges systematisk i kø for å kunne behandles i riktig rekkefølge (eks. radix-sortering og bredde-først traversering av trær og grafer)

7 Kø implementert med array Lagrer elementene i køen i en array Holder rede på indeksene til starten (front) og slutten (rear) på køen Innsetting og fjerning blir O(1) fordi: Vi lar køen sirkulere (med wraparound) i arrayen Slipper da å flytte alle elementer et hakk frem eller tilbake ved innsetting/fjerning Gjøres enkelt med modulusaritmetikk Se implementasjonen fra læreboka

8 mod (%) operatoren i Java Beregner resten ved heltallsdivisjon: 1%5 = 1, 2%5 = 2, 5%5 = 0, 8%5 = 3 Kan brukes til å beregne indeksene front og rear i en kø implementert som sirkulært array enqueue (der rear er første ledige indeks): rear = (rear + 1) % queue.length; dequeue (der front er indeks til start av køen): front = (front + 1) % queue.length;

9 Eksempel: Kø med array size = 1 front = 0 rear = 01 //Java Code Queue q = new Queue(); q.enqueue(6); Setter inn på rear = 0 rear = (rear + 1) % queue.length rear = (0 + 1) % 6 = 1

10 Eksempel: Kø med array forts. size = 5 front = 0 rear = //Java Code Queue q = new Queue(); q.enqueue(6); q.enqueue(4); q.enqueue(7); q.enqueue(3); q.enqueue(8);

11 Eksempel: Kø med array forts. size = 4 front = 12 0 rear = front = (0 + 1) % 6 = 1 front = (1 + 1) % 6 = 2 rear = (5 + 1) % 6 = 0 //Java Code Queue q = new Queue(); q.enqueue(6); q.enqueue(4); q.enqueue(7); q.enqueue(3); q.enqueue(8); q.dequeue();//front = 1 q.dequeue();//front = 2 q.enqueue(9);//rear = 0

12 Eksempel: Kø med array forts. size = 5 front = 2 rear = Rear = (0 + 1) % 6 = 1 //Java Code Queue q = new Queue(); q.enqueue(6); q.enqueue(4); q.enqueue(7); q.enqueue(3); q.enqueue(8); q.dequeue();//front = 1 q.dequeue();//front = 2 q.enqueue(9);//rear = 0 q.enqueue(5);

13 Kø implementert som lenket liste Kø-objektet har referanser/pekere til nodene først (front) og sist (rear) i køen, og en teller som inneholder antall elementer i kø Hver node i køen har: Referanse/peker til noden som står på neste plass bak i køen Referanse/peker til objekt som inneholder dataene Se avsnitt 5.4 i læreboka og demo i Java-koden som følger med læreboka

14 Simuleringer Bruker et system til å etterligne/imitere oppførselen til et annet system Nyttig hvis det er for dyrt/farlig/tidkrevende å eksperimentere med det virkelige systemet Bruksområder: Skalering og dimensjonering av modeller/prototyper Predikere fremtidig oppførsel (værvarsling) Forklare historiske data og fysiske fenomen Fysiske, matematiske eller datamaskinbaserte simuleringer

15 Simulering med datamaskiner Programutførelsen etterligner systemet Datastrukturer beskriver systemets objekter Handlinger i systemet beskrives med operasjoner på datastrukturen Reglene i systemet beskrives med algoritmer Stor fleksibilitet: Lett å endre modell (kode) og omgivelser (input) Raskt å teste et stort antall ganger Lett å legge inn statistisk usikkerhet (tilfeldige tall)

16 Tidsdrevet køsimulering: Postkontoret Simulerer aktiviteten på et postkontor i løpet av et bestemt antall tidsenheter (minutter?) Det er et fast antall betjente kasser/skranker Alle kunder som ankommer stiller seg i en og samme kø Betjening av første kunde i køen starter med en gang en kasse er ledig Vil simulere for å studere ventetider, kølengde og effektivitet (ingen kunder ved kassene)

17 Parametre i simuleringsmodellen Antall tidssteg som simuleringen skal gå Antall kasser som er åpne Lengste betjeningstid: Trekker tilfeldige tider mellom 1 og en gitt maks.tid Hvor ofte kundene ankommer: Maksimalt én kundeankomst per tidsenhet (?) Sannsynligheten P K for at en kunde kommer er gitt Trekker tilfeldig i hvert tidssteg om det kommer eller ikke kommer en kunde og stiller seg i kø

18 Algoritme for postkontoret 1 Sett alle kasser til å være ledige 2 Sett køen av kunder til å være tom 3 For hvert tidssteg: 3.1 Trekk et tilfeldig tall r mellom 0 og Hvis r < P k, sett ny kunde i kø 3.3 For hver kasse: Hvis kasse ledig, ta første kunde ut av køen Beregn og lagre tidspunkt for når kassen vil bli ledig igjen 3.4 Lagre statusinformasjon for tidssteget 4 Beregn og skriv ut resultater fra simulering

19 Implementasjon Egen klasse for kunder, som tar vare på ankomsttiden Egen klasse for kassene, som lagrer tidspunktet når kassen blir ledig Bruker java.util.random til å trekke tider og kundeankomster Lagrer og skriver ut informasjon om gjennomsnittlige ventetider for kundene og gjennomsnittlig antall kasser som stod tomme Se Javakoden

20 Prioritetskøer I vanlige FIFO-køer, setter vi inn elementer i den ene enden av køen, og tar ut elementer fra den andre enden. Av og til ønsker vi å prioritere elementene som ligger i køen. Noen må behandles med en gang, mens andre kan vente litt. En sykehuskø der pasientene blir prioritert etter hvor syke de er, er et eksempel på en prioritetskø.

21 Eksempel: Scheduling En data maskin har ofte mange jobber som skal kjøre samtidig En tradisjonell prosessor/cpu kan kun utføre én ting om gangen Løses med timesharing: Jobbene står i en kø. Første jobb tas ut av køen, kjører en liten stund (timeslice, typisk ms), legges så inn i køen igjen. Med rask CPU og korte timeslices ser det ut som om alle jobbene kjører samtidig Men: Korte jobber kan ta lang tid på grunn av mye venting Bedre løsning med prioritetskø (f.eks. nice i Linux) og scheduling: Senk prioriteten til jobber som allerede har kjørt lenge, slik at nye, korte jobber utføres raskt Kan løses enkelt ved å la prioriteten være det samme som lengden på jobbens timeslice, og la korte jobber få lenger prosessortid

22 Operasjoner på prioritetskø Vi må (minst) kunne utføre følgende to operasjoner på prioritetskøen: settinn(x, p) Setter inn nytt element x med prioritet p fjernmin() Fjerner elementet med høyest (eller lavest) prioritet fra prioritetskøen.

23 Mulige implementasjoner av prioritetskø 1. Lenket liste Setter nye elementer inn først i den lenkede listen O(1) Må traversere hele listen for å finne det minste elementet, O(N) 2. Sortert lenket liste Nye elementer må settes inn på riktig plass i listen, O(N). Tar alltid ut første element i listen, O(1). 3. Binært søketre (kap. 10 i læreboka) 4. Binær heap (kap. 11 i læreboka)

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

Definisjon av prosess

Definisjon av prosess Prosesser og tråder Definisjon av prosess Enkel definisjon En prosess er et program som kjører Mer presis definisjon En prosess er en samling av ressurser som er nødvendige for å utføre en oppgave beskrevet

Detaljer

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Eksamen DAT 103 Kandidatnr.: 145 Oppgave 1 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Oppgave 2 a) Et OS er den administrerende softwaren i en datamaskin. Den bygger på prinsippene om filhåndtering,

Detaljer

Alg. Dat. Øvingsforelesning 3. Grafer, BFS, DFS og hashing. Børge Rødsjø rodsjo@stud.ntnu.no

Alg. Dat. Øvingsforelesning 3. Grafer, BFS, DFS og hashing. Børge Rødsjø rodsjo@stud.ntnu.no Alg. Dat Øvingsforelesning 3 Grafer, BFS, DFS og hashing Børge Rødsjø rodsjo@stud.ntnu.no Dagens tema Grafer Terminologi Representasjon av grafer Bredde først søk (BFS) Dybde først søk (DFS) Hashing Hashfunksjoner,

Detaljer

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik UKEOPPGAVER for Grunnleggende programmering Høsten 2015 Høgskolen i Gjøvik Forord Dette kompendie/hefte innholder oppgaveteksten for ulike ukeoppgaver i emnet Grunnleggende programmering ved Høgskolen

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Eksamensoppgaver i Operativsystemer og Unix. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo

Eksamensoppgaver i Operativsystemer og Unix. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Eksamensoppgaver i Operativsystemer og Unix Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Contents 1 Eksamen høsten 1998 Operativsystemer og UNIX 1 1.1 Løsningsforslag. Eksamen høsten

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Brukermanual for SRS. www.hcr.as

Brukermanual for SRS. www.hcr.as www.hcr.as 0 Innhold SRS i et nøtteskall... 2 Tekniske spesifikasjoner/systemkrav... 2 Internett-tilgang... 2 Krav dersom trådløst internett (wi-fi) brukes... 2 Krav dersom trådløst bredbånd (3G/4G) brukes...

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Oppsumering operativsystemer av: Lars- Martin Hejll

Oppsumering operativsystemer av: Lars- Martin Hejll Oppsumering operativsystemer av: Lars- Martin Hejll Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll, Høgskolen I Telemark Innhold Operativsystemer kapittel 1... 3 Introduction... 3 Operativsystemets Oppgaver:...

Detaljer

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Avdeling for ingeniørutdanning Forprosjektrapport - Gruppe 17 Sted og dato: Høgskolen i Oslo og Akershus, 25.01.2013

Detaljer