Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 03. september 2007 kl Sekretariat: SAKSKART II Åpen halvtime Saker til behandling Sak 120/07 Status for oppfølging av BU-vedtak pr. august Sak 121/07 Etablering av ordning med hjemme-pc for folkevalgte i Bydel Østensjø...4 Eventuelt Bydel Østensjø, Arnfinn Aabø /s BU-leder Therese Kloumann Lundstedt BU-sekretær

2

3 1

4 Sak 120/07 Status for oppfølging av BU-vedtak pr. august 2007 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tove Stien Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /07 Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Ungdomsrådet Oppvekstkomite Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Omsorgskomite STATUS FOR OPPFØLGING AV BU-VEDTAK PR. AUGUST 2007 Bakgrunn: Vedlagt følger en oversikt over status pr. august 2007 for vedtak fattet av bydelsutvalget i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2007, samt vedtak fattet i løpet av året f.o.m forrige rapportering i BU-møte Administrasjonen har ikke greid å ferdigstille dokumentet til rådene og komiteenes møter i august. Saken går derfor først til bydelsutvalget til behandling, og vil bli lagt fram til orientering for rådene og komiteene i neste møterekke. Bydelsdirektørens forslag til vedtak BU tar saken til etterretning. Tove Stien /s bydelsdirektør Vedlegg: Status for oppfølging av BU-vedtak pr. august

5 3

6 SAK 121/07 ETABLERING AV ORDNING MED HJEMME-PC FOR FOLKEVALGTE I BYDEL ØSTENSJØ Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tove Stien Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /07 ETABLERING AV ORDNING MED HJEMME-PC FOR FOLKEVALGTE I BYDEL ØSTENSJØ Bakgrunn: Bystyret behandlet i møte , sak 446, Kartlegging og vurdering av bydelsutvalgenes arbeidsbetingelser - Byrådsak 102 av I vedtakets pkt 4 heter det: Bydelene oppfordres til å etablere en ordning med hjemme-pc for bydelsutvalget Bydelsutvalget behandlet saken i møte , sak 32/07 Endringer i reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune bydelsutvalgets arbeidsbetingelser, og fattet følgende vedtak: 1. Bydelsutvalget vil beholde nåværende økonomiske kompensasjonsordning resten av dette bydelsutvalgs funksjonstid. 2. Bydelsutvalget vedtar et forslag om økonomi og arbeidsbetingelser for det nye bydelsutvalget, som skal behandles av nåværende bydelsutvalg, før avgang. Det nye bydelsutvalget, som tiltrer etter valget i september, vil stå fritt med hensyn til valg av foreslått alternativ. I denne saken fremlegges forslag til etablering av pc-ordning for bydelsutvalget. Saksframstilling: Bydel Bjerke har hatt en pc-ordning for politikere siden Ordningen gjaldt i utgangspunktet for bydelsutvalgets faste medlemmer, 1. vara til bydelsutvalget, leder av Miljøog samferdselskomiteen og leder av Kultur- og oppvekstkomiteen. I bydelsutvalgets møte ble ordningen evaluert og erfaringene ble oppsummert som gode. Ordningen ble utvidet til også å gjelde leder av Ungdomsrådet, Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet. I tillegg ble det vedtatt at faste medlemmer i råd og komiteer skal tilbys godtgjørelse (statens satser for godtgjøring), mot at all informasjon, innkallinger og lignende sendes elektronisk. Bydel Bjerke har også utarbeidet et eget pc-regelverk for folkevalgte i Bydel Bjerke. Bydelsdirektøren anser Bydel Bjerkes erfaringer med pc-ordning for sine folkevalgte som svært interessante. Fra saksfremlegget deres heter det bl.a: Ordningen har nå vært benyttet i ca 2 år. Erfaringene er gode og det er flere positive faktorer med ordningen, vi opplever: sammenlagt store økonomiske innsparinger i papir- og portoutgifter i løpet av et år Informasjonsflyten går raskere Det virker arbeidsbesparende for det merkantile personalet Det gir bedre service overfor publikum (alle sakspapirer legges på bydelens nettsider) Lett tilgjengelige dokumenter ved søk på "politiske saker". 4

7 Bydelsdirektøren vil foreslå at det etableres en tilsvarende pc-ordning for de folkevalgte i Bydel Østensjø, som den ordningen Bydel Bjerke har foreslått for sine folkevalgte for neste kommunevalgsperiode. Dette vil innebære en pc-ordning i henhold til vedlagte forslag til Pc-regelverk for folkevalgte i bydel Østensjø. I korte trekk gjøres gjeldende at bydelsutvalgets faste medlemmer, 1. varamedlem, samt ledere av rådene og komiteene omfattes av hele pc-ordningen (lån av bærbar pc m/pc-veske, printer, samt definerte årlige driftsutgifter. Medlemmer som velger bruk av privat datautstyr vil motta en tilleggsgodtgjørelse på kr 100 pr. måned). I tillegg tilbys faste medlemmer av rådene og komiteene en ordning med månedlig godtgjørelse for oppkobling til internett, tilsvarende statens satser, mot at alle henvendelser mottas elektronisk. Alle mottar også en kartong med printerpapir pr. år. Fra ble det endringer i reglene for fordelsbeskatning, slik at beløp mellom kr 1000 og kr 5000 er skattepliktig. Økonomi Følgende foreløpige økonomiske beregninger er lagt til grunn (beregningene er basert på nåværende komitestruktur, antall medlemmer etc., og det tas forbehold om at det vil forekomme endringer etter valg av nytt bydelsutvalg): BU-medlemmer 15 1.vara (4 partier) 4 Komiteledere 3 Leder av rådene 3 Antall mulige personer tilknyttet hele ordningen 25 Engangsutgifter pr. stk Totalt Bærbar pc Skriver PC-veske Sum engangsutgifter Årlige driftsutgifter Pr pers./år Tot. pr. år Internettoppkobling i henhold til statens satser (25 pers) kartong papir pr. år (2500 ark) Sum årlige utgifter Tillegg årlige driftsutgifter til råd og komiteer Pr pers./år Tot. pr. år Internettabonnement for BMK-medl. (7*kr 266/mnd) Internettabonnement for OMK-medl. (7*kr 266/mnd) Internettabonnement for OVK-medl. (7*kr 266/mnd) Internettabonnement for ER-medl. (9*266kr/mnd) Internettabonnement for RFF-medl.(7*266kr/mnd)

8 Internettabonnement for UR-medl.(15*kr 266/mnd) kartong papir pr. år (2500 ark) til 52 personer Sum årlige utgifter til medlemmer av råd og komiteer Sum engangskostnader for perioden blir på kr Årlige driftskostnader blir på til sammen kr pr år. Det antas at de reelle kostnadene vil bli noe mindre, ettersom flere folkevalgte erfaringsmessig er medlemmer både av råd, komiteer og bydelsutvalg, og sånn sett kun èn gang skal omfattes av ordningen. Det tas også forbehold om at kommende bydelsutvalg velger å beholde samme komitestruktur for neste periode. Ut fra bydelens nåværende økonomiske situasjon, foreslås det at ordningen trer i kraft fra og med budsjettåret 2008 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Det etableres en ordning med hjemme-pc for folkevalgte i Bydel Østensjø for kommunevalgsperioden , i tråd med vedlagte forslag til pc-regelverk for folkevalgte i Bydel Østensjø. 2. Ordningen trer i kraft f.o.m budsjettåret Tove Stien /s bydelsdirektør Vedlegg: Forslag til PC-regelverk for folkevalgte i Bydel Østensjø 6

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/11

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/11 Oslo kommune Møteinnkalling 1/11 Møte: Møtested: Omsorgskomite Ryensvingen 1, 3. etg NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte Møtetid: mandag 14. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 05/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 05/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 05/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Tirsdag 10. september 2013 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 06. februar 2006 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. juni 2012 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 16. juni 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 29. april 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 0. Åpen halvtime 1. Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 06. februar 2006 kl. 18.30 Sekretariat: Anne-Sissel Slaatsveen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400550 Arkivkode: 948 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Omsorgskomite 13.10.2014 Råd for funksjonshemmede 14.10.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 19. mai 2011 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 SAKSKART Godkjenning

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bøleria 2 Møtetid: mandag 03. oktober 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 02. mai 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen SAKSKART II Åpen halvtime

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Ungdomsrådet 12.03.2013

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Ungdomsrådet 12.03.2013 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 12.03.2013 UngMedkonferansen 2013 Møteinnkalling 2/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 12. mars 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 10.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer