Forberedt på framtiden. Strategiske HR-tiltak i Statkraft. - Hva vektlegges, - og hvorfor? EBL HR-konferanse, 11. februar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forberedt på framtiden. Strategiske HR-tiltak i Statkraft. - Hva vektlegges, - og hvorfor? EBL HR-konferanse, 11. februar 2009"

Transkript

1 Forberedt på framtiden. Strategiske HR-tiltak i Statkraft. - Hva vektlegges, - og hvorfor? EBL HR-konferanse, 11. februar 2009

2 AGENDA Litt om oss Hvorfor et HR løft nå? Hvordan gjennomfører vi dette? Side 2 *Årlig gjennomsnitt

3 STATKRAFTKONSERNET Miljøvennlig kraftproduksjon: 51.5 TWh* 35 % av kraftproduksjonen i Norge 12 % av kraftproduksjonen i Norden 1 % av kraftproduksjonen i Europa Brutto driftsinntekter 2007: NOK 17,6 milliarder Totale eiendeler 2007: NOK 110,1 milliarder 3000 ansatte i 23 land nettkunder privatkunder Side 3 *Årlig gjennomsnitt

4 STATKRAFT I EUROPA Hovedkontor Kontorer Datterselskaper Produksjon vann-, gass-, vindkraft og fjernvarme Baltic Cable Trondheim Energi Småkraft Fjordkraft Oslo Skagerak Energi Stockholm Amsterdam London Düsseldorf Brussel Beograd Bucuresti Podgorica Sofia Tirana Side 4 Marbella

5 UTENFOR EUROPA MED SN POWER India Nepal Laos * The Philippines Peru Sri Lanka Chile Side 5

6 14. STØRSTE KRAFTPRODUSENT E.ON Vattenfall Enel Iberdrola/SPW Fortum Edison Statkraft Side 6

7 STØRST INNEN FORNYBAR ENERGI Produksjon (TWh) fra vind- og vannkraft Statkraft EdF Vattenfall Enel Verbund Iberdrola/SPW E.ON Fortum EnBW Endesa Side 7 Kilde: Årsrapporter 2007

8 Side 8 HR STYRKES I STATKRAFT

9 STORE ENDRINGER I STATKRAFT Internasjonal vekst International growth through SN Power Installed capacity MW ~17,000 Norway International E-ON avtale E.ON-deal gives increased production in Northern Europe Generation capacity presence Current European presence Presence from E.ON deal ~11,000 ~6,000 Statkraft SN Power (current) SN Power (ambition) Total Gass Significant increase in gas assets and activities Sluttkunder Customers are also important to Statkraft Gas related asset presence/access Potential gas portfolio From 0 to 5-8 gas-fired power plants in one year: Kårstø Knapsack Herdecke E-ON Sweden deal: ~ MW Robert VeltheimFrank 4 4 Emden 4 Access to gas storage capacity Customers Number of 000 s District heat production GWh Statkraft Majority ownership Total Statkraft Majority ownership Total Side 9

10 NY ORGANISASJONSSTRUKTUR Konsernledelse (EMT Executive management team) Jon Brandsar Jørgen Kildahl Bård Mikkelsen Stein Dale Siri Hatlen Kommunikasjon og CR Ragnvald Nærø Kunder (~370) Energidisponering Norden (~60) Strategi (~20) Internasjonal (~5+~200) Solkraft (~10) Vind (~50) Trading og kontinentale Operasjoner (~250) Økonomi (~70) Produksjon (~1050) HMS (6) Utvidet ledergruppe (MT Management Team) Industrielt eierskap (4) Sørøst Europa vannkraft (~20) Finans (~20) Innovasjon og vekst (~30) HR og arbeidsgiverforhold (~45) Skagerak Energi Småskala vannkraft Juridisk - (~20) (~10 IKT og prosesser (~60) Konsernprosjekter (~20) Internrevisjon (4) Side 10

11 VEKSTAMBISJONER STILLER STORE KRAV Vekstambisjoner og prioriteringer MW kapasitet Idag E-on Kap. økning Strategisk ambisjon 2015 Områder for kap.økning Vann Gass Vind Annet Norden Europa Internasj. Sterk vekst Veskt vil resultere i betydelig økning i antall ansatte Internasjonalisering Mye av veksten vil skje utenfor Norden betyr økt kompleksitet Behov for ny kompetanse og egenskaper Nye markeder Nye teknologier Vekst gjennom oppkjøp For å lykkes må Statkraft være I stand til å tiltrekke seg, utvikle og beholde de riktige medarbeidere og ledere - og utnytte deres fulle kompetanse på tvers i selskapet Side 11

12 HR VISJON, PRIORITERINGER OG OPPGAVER Visjon Statkraft skal tiltrekke seg, utvikle og beholde de mest kompetente, ansvarlige og nyskapende medarbeidere innen alle våre forretningsområder i hele Europa Prioriteringer Være en strategisk forretningspartner og knytte HR strategi sammen med forretningsstrategi Implementere en systematisk prosess for utvikling av medarbeidere Side 12

13 NY ORGANISERING AV HR HR-direktør Arbeidsgiverforhold Strategisk HR Rekruttering & introduksjon HR Konsern service senter BU Partnere Forr.- og stabsenheter Side 13

14 VI HAR ET VEIKART FOR PERIODEN Vi skal bygge sten for sten Høst 2008 Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 D Strategisk HR Etablere Competence for Growth (CFG) MT meetings Endringsstøtte Videreføre basistjenester + Roll out CFG step 1 Utvidede lederforum Lederens survival guide Revidere OLE Etablere Culture for Growth (CFG II) Forr.orientert lederstøtte + Roll out CFG step 2 Gjennomføre OLE 2009 Statkraft University - grunnmoduler Revisjon LU program Executive Development Roll out CFG II step 1 Faglige karrierestige + CFG - total roll out Roll out CFG II step 2 Statkraft University - Final version Statkraft SHR toolkits - Change Management - Team Building - Cultural Integration - Continuous Improvement C Rekruttering & introduksjon Styrke kompetanse og kapasitet Videreføre etablerte basisleveranser + Revidere EB-strategi* Nytt introprogram Mottak GENOA Rammeavtaler m/byrå + Nytt traineeprogram Roll-out EB-aktiviteter arbeidsmarked Norge Rekrutteringseffektivitet + Employer Branding - All labour markets Global trainee program B HR Service senter Kvalitet i etablerte HR servicetjenester Styrke mobilitetsadm. og expat service + Effektivitet i etablerte HR servicetjenester Serviceintegrasjon GENOA + Styrke HR rapportering Revisjon av servicetilbudet + Continuous improvement of quality, efficiency and state-of-the art services - All countries A HR BU Partner Styrke kapasitet Styrke kompetanse Videreutvikle effektivitet Continuous improvement Side 14

15 NØKKELELEMENTER I HR-PROSESSEN Bakgrunn, verdier, strategi Bakgrunn, verdier, strategi HR - prosess Utvikling Etterfølgelse og mobilitet Implementering og holdningsendring Årlig vurdering People review Utvikling og rekruttering Målstyring HR - prosess Utvikling og rekruttering Kvantitativ og kvalitativ planlegging av arbeidsstyrken Rekrutteringsstrategi og utvelgelsesprosess Integrasjonsprogrammer og karriereveier Målstyring Individuelle utviklingsmål, både når det gjelder ytelse og adferd Årlig vurdering People Review 360 -undersøkelse på adferd Gjennomgang av den enkelte ansatt Kalibrering av vurderte ansatte Implikasjoner for ressursallokering og rekrutteringsstrategi for hele selskapet Utvikling Systematisk planlegging av utvikling for den enkelte Kurs og programmer rettet mot ledere Coaching og bruk av mentor Etterfølgere og mobilitet Stillingsrotasjon og geografisk mobilitet Etterfølgelsesplanlegging for kritiske stillinger Implementering og holdningsendring Side 15 Kilde: McKinsey Integrated Talent Management Initiative

16 MW of capacity 11,727 Today 1,993 Eon 10,245 capacity needed 23,965 Strategic Ambition 2015 Capacity needed Nordic Europe International Greatest need for FTE growth Hydro Gas Wind Other Delivery DEN NYE VURDERINGSPROSESSEN ER BASERT PÅ SELSKAPETS BEHOV Gjennomføring & oppfølging Utvikling Selskapets behov Forventninger til ledelsen Målsettinger for ytelse Ledelsesvurdering Ressursallokering Kompensasjon Selskapets behov er avledet fra strategien og den nåværende situasjonen (ekstern og intern) disse behovene danner grunnlaget for lederkravene som igjen overføres til konkrete forventninger og planer alle dimensjoner av dette blir deretter vurdert i People Review og resultatet av People Review danner grunnlaget for handlingsplaner - og på sikt, evt. kompensasjon Current situation History/ culture Values Organization Strategy Motiverende Resultatorientert Integritet Tydelig og fortusigbar Helhetstenkende Draft Performance contract General information Employee name: Employee number: Position: Business unit: Tenure in position: Delivery Strategic goal Delivery 1/X KPIs Targets KPI data sources Actions Deadline Responsible Behavior Behavior goal 1/X Measure of success Actions Responsible Deadline Signatures Date and place: Employee manager Manager Manager s Behavior I I I I I I I I I Draft Development plan General information Employee name: Employee number: Position: Business unit: Tenure in position: Short-term development What are my development needs in my current position? Professional competences (Input: KWeb, manager s observations Behavioural competences (input: 360 feedback, manager s obs How can acquire the competences need? By when should have acquired them? Who can help me achieve my ambition? Long-term development Where do want to be professionally in 3-5 years? What competences do need to acquire in order to get to where want to be? Professional competences Behavioural competences How can acquire the competences need? By when should have acquired them? Who can help me achieve my ambition? Signatures Date and place: Employee Manager Manager s manager Side 16

17 OMFANGET AV LEDERVURDERINGEN I FØRSTE RUNDE Vurderer å utvide omfanget av People Review når første runde er gjennomført EMT MT Inkludert i People Review februar 2009 Flere ulike modeller for gjennomføringen i neste runde, f.eks: Alle ansatte i Statkraft Alle ledere i Statkraft Utvalgte grupper Mellomledelse Øvrige ansatte Indirekte arbeidsstyrke Side 17

18 Leverans e e INNSATS MÅLES I TO DIMENSJONER Hva som leveres, f.eks.: Målekort Finans Drift Organisasjon & HMS Eksterntl Individuelle leveranser Spesielle prosjekter, f.eks. Innen utvikling Initiativ på tvers av funkajon funksjon Adferd Hvordan man leverer adferd ihht. Ledelseskrav: lederkrav: Motiverende Resultatorientert Integritet Tydelig og forutsigbar Helhetstenkende Side 18

19 Årlig vurdering people review Forberedelser Individuell diskusjon People review Individuell tilbakemelding Utviklings- og ressursanvendelsesmøte Gjennomføri ng og oppfølging Nov-des Jan-Feb Jan-feb Feb Feb mar Mar apr Apr nov Forberede vurdering av prestasjoner (leveranse og adferd) Forberede fastsettelse av mål for neste år Diskutere fjorårets prestasjoner Diskutere utkast til Prestasjonsavt ale Diskutere utkast til Individuell utviklingsplan Kalibrere og fastsette individuell nivåinnplasseri ng Bli enige om spesifikke aksjoner for Prestasjonsavt aler og Individuelle utviklingsplaner Individuell tilbakemelding fra People review Ferdigstille Prestasjonsavt ale og Individuell utviklingsplan Sammenstille forretningsmessi ge og individuelle behov Fastsette utviklingsplaner Matche individuelle behov med muligheter Gjennomføre og følge opp Faktabasert Innsikt i prestasjoner Transparent Kvalitetssikring av fakta Konsekvent Kalibrer lederevaluering Trnsparent & Faktabasert Gi tilbakemelding Konsekvent Utvikling av mennesker Konsekvent & Transparent Gjennomføring Side 19

20 Side 20 CULTURE FOR GROWTH

21 Side 21 LEDERPROGRAMMER OG -ARENAER

22 Side 22 LEDER- OG ENDRINGSSTØTTE

23 Side 23 STATKRAFT UNIVERSITY

24 Side 24 INTRODUKSJON AV NYANSATTE

25 Side 25 ØKT STØTTE TIL INTERNASJ. AKTIVITET

26 SUKSESSKRITERIER Planlagt og stegvis utvikling Serviceorientering Effektive og styrte arbeidsprosesser Gjøre seg fortjent til å komme i inngrep med linjens strategi- og forretningsprosesser Forankring hos toppledelsen Side 26

Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1% av Europas kraftproduksjon

Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1% av Europas kraftproduksjon Industriens PA-Messen 11.10.2007 Sverre Gotaas, Statkraft Kort introduksjon til Statkraft STATKRAFT 2007 Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1%

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Utfordringer ved innføring av KL systemer

Utfordringer ved innføring av KL systemer Utfordringer ved innføring av KL systemer TQM Brukerforum Tirsdag 21. september 2010 Ole Johan Dahl Principal Consultant Sustainability and Innovation - Risk management and CR Det Norske Veritas AS Mob:

Detaljer

Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall Årsrapport 2014 Finansielle nøkkeltall Statkraft AS konsern Enhet 2014 2013 2012 (omarbeidet) 2011 2010 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter***** Mill. kr 52 254 49 564 37 550 22 449 29 252 Netto

Detaljer

Presenterer. Utvid Din Horisont

Presenterer. Utvid Din Horisont Cover.indd 1 8/24/11 3:38 PM Presenterer Utvid Din Horisont Karrieredagen 2011 1 Karrieredagen Karrieredagansvarlig: Merethe Greva Styreleder: Bernt Tore Meling Karrieredagkatalogen 2 Velkommen til Karrieredagen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Årsrapport 2012. Innhold. Del 3 Årsregnskap. Del 1 Om Statkraft

Årsrapport 2012. Innhold. Del 3 Årsregnskap. Del 1 Om Statkraft Årsrapport 2012 Innhold Del 1 Om Statkraft 4 Konsernsjefens brev 5 Konsernledelsen 6 Statkraft på tvers 8 Vekstkraft av vannkraft 10 Internasjonal vekst med ren energi 13 Kraft fra havvindene 14 Medvind

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene?

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? (Se sidene 9-17) Styrets leder har ordet En ny milepel er nådd! Generalforsamlingen

Detaljer

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

10 Resultatandel tilknyttede selskaper. Investering i tilknyttede selskaper. 11 Årsresultat + finanskostnader x 0,72) x 100

10 Resultatandel tilknyttede selskaper. Investering i tilknyttede selskaper. 11 Årsresultat + finanskostnader x 0,72) x 100 Statkraft årsrapport med bærekraftrapport 2004 Finansielle nøkkeltall 2004 2001 Konsernet Enhet justert*** 2004 2003 2002 justert** 2000 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter Mill. kr 10 276 11

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation

arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation 2011 arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation Arena programmet Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer.

Detaljer

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009 God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 1: Modell Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter to separate deler: Del 1 Modell Del 2 Veiledning

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

19.09.2013 VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN

19.09.2013 VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN 1 FORUTSETNING YDMYKHET NYSGJERRIGHET KOMPETANSEOVERFØRING PÅ TVERS UTHOLD AT STYRKE SPENST BEVEGEL MENTALT ATF/HOLD TID KOMM KONFLIKT MILJØ STØTTEAP FAKTORISERING

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Kompetansebehov i kraftnæringen. Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014

Kompetansebehov i kraftnæringen. Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014 Kompetansebehov i kraftnæringen Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014 Dorothy Sutherland Olsen, Tone Cecilie Carlsten og Kristoffer Rørstad Rapport 7/2015 Kompetansebehov i kraftnæringen

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift?

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Kandidatnr.: 202494 Einar Bjørn Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse i Sammendrag

Detaljer

Modenhetsmodell som grunnlag for internrevisors overordnede uttalelse

Modenhetsmodell som grunnlag for internrevisors overordnede uttalelse NIRFs årskonferanse 2014 Modenhetsmodell som grunnlag for internrevisors overordnede uttalelse Frank Alvern, Forsvarsdepartementets Internrevisjon Disposisjon 1. Overordnet uttalelse fra internrevisor?

Detaljer

update: consumer 05. 08. 16. Verdibasert Ledelse Unngå katastrofalt dårlige ledermøter! Humac Vi er best i Norge på Apple

update: consumer 05. 08. 16. Verdibasert Ledelse Unngå katastrofalt dårlige ledermøter! Humac Vi er best i Norge på Apple update: consumer 05. Verdibasert Ledelse Reitangruppen er kjent for sin verdibaserte lederstil. 08. Humac Vi er best i Norge på Apple Humac var Norges første Appleforhandler under navnet Mac & Carry helt

Detaljer

Rekruttering som strategisk HR.eller? En analyse av rekrutteringsarbeidet til Statoil og Statens vegvesen. André Skrivervik og Lars Buseth

Rekruttering som strategisk HR.eller? En analyse av rekrutteringsarbeidet til Statoil og Statens vegvesen. André Skrivervik og Lars Buseth Rekruttering som strategisk HR.eller? En analyse av rekrutteringsarbeidet til Statoil og Statens vegvesen. André Skrivervik og Lars Buseth STV-3906 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) Fakultet

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer