30 UKL 2C3. Sandvik, Kan KRØDSHERAD KOMMUNE. Kommentar fra Kultur:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30 UKL 2C3. Sandvik, Kan KRØDSHERAD KOMMUNE. Kommentar fra Kultur:"

Transkript

1 hardt, og gleder seg til en ny sesong på friidrettsbanen! endte opp som nummer 4 på årsstatistikken for Jl7 år i kule med l0,45m og i slegge ble har valgt toppidrett med friidrett som satsingsområde. Hun er målbevisst og trener friidrettsgruppa i Krødsherad. Hun er elev ved idrettslinja på Rosthaug vgs hvor hun hun nr 8 med resultatet 28,3Dm. I tillegg er hun trener for de yngste i i årets sesong ble hun skadet, og har derfor noen veldig få resultater å vise. Men hun Hun er aktiv utøver i friidrett, med kule og slegge som hovedidretter. Tidlig Hei, Emne: Kulturstipend 2009 Til: Sandvik, Kan Sendt: Fra: LINE NILSEN Vi søker om kommunens kulturstipend på vegne av vår datter, Victoria Nilsen Røste f. Arkivkode P ( 0 Arkivkode S Etat t sbet<s UKL 2C3 Jnr.iit j7jj e.n3/pq KRØDSHERAD KOMMUNE Norway games i plass både slegge og kule både i kule, diskos og slegge. KM 1. plass i kule 2. plass i diskos og slegge og 3. plass i spyd. I Buskerud Friidrettskrets oppslagsbok for 2008 står hun som beste jente i 16 års klassen Det er også 3 ganger før søkt om stipend for Victoria Nilsen Røste, og jeg legger ved noen resultater fra Kommentar fra Kultur: Runar Røste ogline Nilsen Med vennlig hilsen Sandvik, Kan

2 Søknad om kulturstipend Jeg søker med dette om kulturstipend fra Krødsherad kommune. Jeg heter Even Grimelid og er 21 år gammel. Jeg bor nå i Liverpool der jeg studerer til en bachelor grad i musikk ved LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts). Skolen er kanskje mere kjent som Paul McCartney skolen. Jeg er her som en av totalt sju gitarister, og slapp etter en opptaksprøve igjennom nåløyet der en av søkere per plass skulle velges ut. På opptaksprøven spillte jeg sammen med tre kamarater, og alle ble utrolig nok akseptert. Vi spiller sammen i et band (nytt navn ennå ukjent), og har akkurat vært i studio å spilit inn en promo singel. Vi ble tidlig i skoleåret plukket opp av en 3 klasse produsent, som ville produsere oss som en del av sin avsluttende modul. Dette er en gylden mulighet for oss, der vi får en profesjonell innspillt singel/ep og masse gratis promo og oppmerksomhet. Jeg har fra ung alder vært veldig interessert i musikk, og har opp igjennom årene vært innom ganske mange forskjellige sjangergrener. Jeg spillte piano i Krødsherad kulturskole i flere år, men sluttet pga liten forståelse av klassisk musikk. Jeg hadde da oppdaget hip hop musikken, og ville bli DJ. Plukket på denne tiden opp gitaren, men satset ikke fullt før jeg som åring oppdaget metal. Jeg spillte i flere metallband i de neste årene, og det største jeg gjorde var kanskje å spille på Modum rock med bandet White Circles. Ved siden av å spille gitar og piano, var jeg veldig interessert i lydtaknikk. Etter videregående dro jeg derfor til Sunnhordland folkehøgskole for å studere dette. Fikk der mye erfaring både med studioproduksjoner og livelyd, og gjorde mange både betalte og ubetalte jobber utenfor skolen. Kom etter dette året inn på lydtekniker utdanningen ved NISS (Nordisk Institutt for Scene og Studio) i Oslo, men ble også kalit ut i siviltjeneste. Jeg jobbet derfor som miljøarbeider og assisterende lydlærer på folkehøgskolen det neste året. Satset nå mere på musikk igjen, og bestemte meg for å ta opptaksprøven til LIPA. Utdanningen her er veldig krevende, men samtidig veldig lærerik. Ved siden av de vanlige musikkfagene som harmonilære, hørelære, hovedinstrument, ensemble osv, har vi også flere fag som dreier seg om musikkbransjen. Disse fagene forbereder oss på en proffesjonel karriere, og lærer oss jungelreglene Yndlingsfagene mine her er produksjon (studioteknikk, lydteori etc.), og improvisasjon. Det er disse fagene jeg også kommer til å satse stort videre på. Har i løpet av de siste to årene utviklet en interesse, og spillt mye improvisert musikk, og har fått stor uttelling for det her på skolen. Med min lydbakgrunn har jeg en stor fordel når det kommer til forståelse av teknisk utstyr og studioproduksjoner, og jeg vil fortsette å utvikle disse kunnskapene ved siden av musikken. Tror dette kan være en veldig nyttig kombinasjon, da jeg kan ta flere jobber enn bare som musiker. Denne søknaden ble litt i siste liten fordi jeg fikk beskjed om at muligheten er der i dag, men håper du/dere har fått en ide om hva jeg holder på med. Skriver gjerne mer utdypende hvis det er nødvendig. Håper på en positiv tilbakemelding. Even Grimelid even lipa.ac.uk tlf: DSHERAD KOMMUNE 1 O9//ZrIf3IORjQ9 I 3ii [1Kl nep EArkvkode 5 o6

3 Jnr nr 09 / t1 KrØdsherad kommune NORESUND - P 0 -Ô [Etat 51 i) 27 OKT, i Jr c FORSLAG TIL KANDIDAT TIL KULTURSTIPEND 2009 Jeg foreslår Tor Olav Moen som kandidat til kulturstipendet for Tor Olav er i norgestoppen i drifting. Drifting er en ferdighetskonkurranse med bil der målet er å kontrollere en bil i sladd gjennom en seksjon med svinger. Tor Olav er som nevnt blant de beste i landet til dette. Han har bygget opp bilen selv, noe som krever både tid og penger. Som en oppmuntring og støtte til videre satsing, vil kulturstipendet komme godt med. Når det gjelder resultater, viser jeg til vedlagte avisomtaler. Med vennlig hilsen Espen Ane 1Jiolte 4J/k

4 - Jeg - Bilen - Jegbegynteåkjøre nmden i Norwegian Dsifting Sisthelgble denfemteogsiste det ikke før på slutten av 90- Torunnlratvold sladding bedre enn sker spinning og Krødsherad beher Olav Moen (32) fra KRØDSHERAD Tor,v de fleste her i landet Hanerforsåvidtganskefersk hengerehertillands. Opprinnelse er omdlsku den 70-tallet. Imidlertid var har vært brukt i forbindelse kjørerpådeallerbflflgstebe tert, men uttrykket drifting med street-racing I Japan si Aura av mystikk høye kostnader, selv om jeg ter 500 kroner, blir. det fort isporten, soinstadigfårnyetil OlavMoen om egen innsats. løp utenfor Norge, men da bruktejeg l4hjulllopetavde to dagene. Nårhverthjulkos - På Vålerbanen sist helg klarer ikkeunderslå atsporteif merkes på lomineboka. i form av sponsorer. For han:i trengerhan flere stottespiliere BYGIJEPOITEfl Irdo 26. feptembef -- fl verefl,.,,- redaksjsit$hygdepttlen.no avseriens beste lag, B72;bleen slagsspiilér Eric Berner, eks Det ble enknalltøffserieåp leksjori for bjemmelaget. Kun taltflrelcamper. ettsettblevunneti løpet avto ØRBEIKRR EikerBfl gikk er Norwegian Drifting Se bordtermismotb72. sporvalg, vinkel og showfaktor. med KNA Drifting arrange panet gir poeng ut i fra føl B72 stilte med seniorland Yanshe. med svinger. Konkurransen i sladd gjennom en seksjon målet er å kontrollere en bil gende kriterier: hastighet. konkurranse med bil der dømmesved at et dommer Drifting er en ferdighets DrlfHng Powerdrift i samarbeid ries. uten servo, kommenterer Tor erkjempefornøyd med na, LiuYanshe. Eikers ene sett skap åregne. røyk bilen og jeg niåtte kjøre ble vunnet av klubbens i-er David Thorstensson mot Liu som er for et Norgesmester torsdag kveld. Kampenmotet landslagsspiller Raymond nummer tre sammenlagt i det sluttresultatet. PåVålerbanen denne runden, ble kryllingen på en s éllisésdnåpnlngén i ningforllikersungernannskap Østfold. Selvmedbare7.plassi Series kjørt pâ Vålerbanen i Gonza]es og sin iinportfra Ki Olav etteråha rygget entoyota JacobKristia,uen og korrmotsterkeb72 i dpningskampen i nirtorsdagkuekl Thorstenason - Eliteserien ibo,dteis Kanskje til og med kjøre noen bedtomåbytteklassefordiar TaLent detgøy. ADHD god til åkjørei denklassen og beste, berettermoen. Drifting er ikke enkonkur iljor idet satse enda mer på motorspor ten han elsker å holde på med. Neste, år har Moen lyst til å Japan og bygd opp seh slertor har jeg importert fra gåydsplassen. Topphestighe legget nå doningen med.600 hestekrefterog800newtonmeterunderpanseretrullerutpå gre hefierburde prøve megmot de som er unik for en bilsports oghovedfokusliggerpåatbåde utovere og publikum skal ha drifting.midtisesongenblejeg rangorene mente eg var for tenkankoznmeoppl300lcùslt. drifting en aura av mystikk 32-åringen har alltid hatt Interesse for biler og motorsport, men det var først da en sportsbilatinteressenvlrkelig skjetfart. somme opprinnelsen har gitt lingershowogunderholdning, man kan kalle debutkiassen i kompis kjøpte en japansk Supraut avgarasjen. ranserpåbaner.dennoetvil man begynte åkjørekonkur tallet atgrenenble definert og rent til ordinær bilspclrt. Drif Detbrummergodtieksosan Sponsorjakt ToyotaSupra l1.5 11) EikerBTKkom til Thorstensson-Gonzates 0_316_1l;fb:12,611l o3(6-1l;8-ll San4»Berner 1 3 l12l , Yanshe ëi-gonzates B.rdteiuds Fikk en leksjon fra Japan lmportert BOOnm Topphastighet: 300 km/t 600 hk flere som får øyneneoppjfbr en bane å kjøre på en gang Lnteres.sen for driften er.spleise. blir det billigere å leie enbedrensåte. dersgruppe. Med flere til å voril& hjelp. ødegårdispisserstiiuvurderlig Isluttenavtenårenevarsitu herske bilennår denfaktisker Det er nemlig det som erdrif asjonen en helt annenforkryl- - økende imidtfylket. Det er nå sport, som fenger en bred al -Vi harplaneromåstarteen i både Kredaherad ogmodum. Egen klubb nerpåvelene,slerbrolavl behottorfhrtogspenningpå traflkkenmereburcleittsnja lengerbeluvfàråkjorefriti trollerte former og har lkç - Nå kjører jeg under kon Nå hak hasblitt.voben og bane. Da ville.1 unngått ranseinnstinkt, ler Tor Olav. mest mulig utè av kontrolt lietatjegvariabagas harfiusiletetstetlåkanalisere ligheten til å kjøre på luk. tpåveien -Jegmanglertotaltkonkur -Detervelingenhemmélig kjøres omplasseringer. lingen, somharadhd. før, lnnze mm32-åringen. fordihan ersårolignår det skal. sporten ogharkjeptsegbilder Han er en fryktetsjåferblant-. sine konkurrenten Rett og slett Desto større er gleden avåbe ting. egen klubb. Det er en sosial justeres og pusses på fram til sédernedsjéfsmekanikerkiin bake i garasjen. Der skal den neste sesong. Til det ei kompi NåskalhansloyotaSupratil få til en bane på Sigdal motorsenter, spør 32-åringen seg. iblant. KaiiskJvi engang kan Krylling i nor BYOEP1ifTEII 1ato 26. ipternbr 2099 les p bjgieposten.no: Invalley holderunnaibrsigdolenvictor grammetformodpuntravbane itenzorg. Morgendagen vilvise Totalt teller søndagspro samtnedetlenderenzidan Bu Victorlnvaileysompå sin si gen. Han får konkurranse av ss som akkurat som Millred, er varmblodige treåringene mø Asheim-hestenRomero Grad mier og seiersdekken i mor-. Modum mot SigdaL om de ustartede moingene står på startstreken når; de ustartet ogdessenud-hçsten Mifired er en avflxehéster som tes til nappetalc om ærespre de alleredeharvimnettotolop, hjefnmebane. Bjølgerud-hestén på morgen debuterer. nærmesté nabo I Modurntravbtne sort. RMODUM Milired har Debut p franoresund harban erinnfelt) erikkemål

5 konkurranser tidligere. i PER ABRAHAM GRENNÆS norsk-rallycom. ren til Petter Solberg, skriver har gjort det skarpt i lignende mot blant andre årets norgesmester Mads østberg. Grøndal Walfridsson, for øvrig svigerfa sin gamle konkurrent Per Inge men skal kjøre i WRC-klassen, Martin Schanche skal under showet kjøre mot blant andre rere. Anders Grøndal fra Dram Og på lista står flere lokale fø 4 showet. spektakulærè motor at Schanche var involvert i mye bilknuffing der. Lyngåsbanen fikk navnet etter gjenoppstå. Denne svingen på Martin Schanche-svingen skal Gatebil-general Leif Nilsen. og Henning Solberg for, samt Regien står brødrene Petter skikkelig motorshow. ropa og verden for å lage et uwitertmed i det en fra Krødsherad, som kjørendrifçi.g tillegg ertor Olav Mo tes med asfaltdekke med inn lagte hopp og den legendariske Hele fotballbanen skal erstat ten fra årets europamesterskap. beste motorførerne i Norge, Eu Arena kommer noen av de BÆRUM: Innendørs -itelenor sen aktuell til å delta. I sen er også EMvrnner Sverrelsach ker klar. I denne klas mingrud fra ICNA Ei cross er Morten Ber er også høyaktueil. Sannsynlig Sverre Isachsen fra Hokksund mingrud fra ICrokstadelva klar, I railycross Morten Ber vis kommer også den øvrige eli for Solberg Extreme Motorshow. vis Sverre lsachsen er klare Anders Grøtidal, Morter Bermingrud og sannsynlig 21.»ovçmbêr. I rally TelenorArena lørdag treme Motorshow i. 0 Klar for motorshow Hennlng Solbergs Ex-. brødrene Petter og rre.deltar trolig i. raskeste på korte spesialprøver, både ute og inne. RASK. Anders Grøndal har tidligere vist at han er blant de lôkal motorsportsut KRØDSHERAD Tre ØVREEIKERI Teienor Arena Kjører på

6 ZL Kulturstipend 2009! Nc rkk3 - s 4 H4jeg er en gutt på 15 år som ønsker å søke kulturstipend Jeg har en stor lidenskap og det er fotball, og jeg skal nå fortelle dere litt om min utvikling på fotballbanen de 2 siste årene. Det startet for 2 år siden. Jeg ble tatt ut på bylaget til Hallingdal og spilte så bra der at jeg ble tatt ut videre til kretsiaget. Kretsiaget har vært veldig positivt og har fått opplevd mye. Har blant annet blitt tatt ut på regionskamper, som er der de beste spillerne i 94årgangen møtes og spiller kamp mot hverandre. Første uken i sommerferien ble jeg tatt ut på landslagssamling. Det var utrolig morsomt og lærerikt! I dag spiller jeg for Mjøndalen g19. Meldte overgang fra Nesbyen til Mjøndalen denne sesongen og har blitt veldig godt tatt imot. Trener 4-5 ganger i uken så det blir mye kjøring på foreldre, spesielt pappa. Har også begynt å trene med A-laget til Mjøndalen som spiller i gang i uken. 1.divisjon, en Derfor hadde dette stipendet kommet veldig godt med! Håper på et positivt svar. i ltvk Joakim Mohn Rishovd i,1 ti okk,asse 35

7 Simen Kleven 3536 Noresund Krødsherad kommune (Y Noresund 3.4) s4 SØKNAD OM KULTURSTIPEND Jeg søker herved om kulturstipend for sesongen 09/10. Jeg driver aktivt med skiskyting. Jeg trener 3-4 ganger i uka, og deltar jevnlig på renn. Resultater fra forrige sesong: To førsteplasser i Buskerudcupen, 10. plass i hovedlandsrenn, 8. plass i Østlandsmesterskap, 3. plass sammenlagt i Buskerudcupen. Mitt mål for sesongen er å komme på pallen sammenlagt i Buskerudcupen, topp 15 i hovedlandsrenn, 2-3 seire i Buskerudcupen og topp fem i østlandsmesterskap. Søker kulturstipend, da skiskyting er en forholdsvis dyr idrett å drive med. Håper på positivt svar. Mvh Simen Kleven

8 ..,, Søknad om kulturstipend KRØDSHERAD KOMMUNE Jnrnr. Q9/7Åf ]g.nr 31 :ç Arkivkode P 0 Arkivkode S Etat 30 sç OK lo7 Hell Mitt navn er Heidi Frydenhaug, er tjue år gammel og driver aktivt med motorsport. Jeg har kjørt gokart nå de siste ti årene, men har dette året tatt steget opp til noe som heter Super Seven. Dette er en åpen bil med en yamaha Ri motorsykkel motor med 152 hk. Den har en toppfart på 200 km/h og kan gå fra på 4,5 sek. Dette er en klasse med stor deltagelse (25-30 biler) og er stadig økende og den kjøres både i Norge, Sverige og Danmark. Et av de største målene for denne sesongen var å bli kjent med bilen og lignende, så dette har kun vært et læreår for meg. Men jeg hadde noen flere mål, som blant annet få gode solide plasseringer i feltet og komme blant topp ti i NM sammendraget, noe som gikk i boks Resultatene har blitt bedre og bedre, så neste år er målet full sesong i Seven og å avslutte blant topp tre i NM, og topp fem i det Skandinaviske Mesterskapet. Siden dette året kun har vært et læreår, så har jeg deltatt i noen få gokart løp. Der vant jeg en cup (Rok cup) som gjorde at jeg kvalifiserte meg til verdensfinalen i Italia. Men så urettferdig som det er, så hjelper det ikke kun å være god for å lykkes innen motorsport. Enten man vil eller ei så spiller økonomien en stor rolle. De største utgiftene som pengene eventuelt ville gått til er på melding til løp, dekk, bensin og reiseutgifter til løp, spesielt de i Sverige og Danmark. Derfor ville kulturstipendet komme godt med til videre satsing i 2010 sesongen. Noen resultater for 2009 sesongen Seven: Våler 9.plass Jyllandsringen, Danmark 1 4.plass Rudskogen 8.plass Kinnekulle 2.plass Nm 9.plass Skandinavisk mesterskap I 7.plass Gokart: Trøgstad Elverum Rok Cup 2.plass 4.plass i.plass Med vennelig hilsen / f4i //,i Heidi Fryéi<haug

9 Meritter 1999 Startet med gokart i klassen Treningsmicro 2001 Norgesfinale micro 7.plass 2002 Klubbmesterskap mmi i.plass Sommercup mmi 4.plass 2003 Nmk Mesterskap mmi 2.plass Norgescup mmi 2.plass Klubbmesterskap mmi 3.plass 2004 Påskeløpet yamaha 2.plass Nmk Mesterskap yamaha 2.plass 2005 Bastøcup yamaha 4.plass Timer n yamaha 2.plass 2007 Tom Trana Rotax 2.plass Kissanracet Rotax 3.plass Klubbmesterskap Rotax 3.plass Nmlc Mesterskap Rotax 3.plass 2008 Busseracet Rotax 3.plass Rok Cup Rok 3.plass Klubbmesterskap Rotax 1.plass Nmk Mesterskap Rotax 2.plass Verdensfinale Rok 41.plass

10 (Eydshera[ kommune v/ kuftur 3536 N,oresund ci AD_KOMML Qc1/?(/ :3HI /C9 S0RX4ÇD 09v! (VL1VI39WEMD 2009 T2iser ti(deres utfysning angåenée utde[ing av en oppmuntring/stipenti(en ung 1Qiy[1ng. g[enn Rumofir Çranum er 16 år og har PJØrt gojgrt i 9 sesonger nå, [jan 6egynte i den minste Q(assen og har tatt steget oppover i Ifassen etter hvert som han har 6(itt e[jre og tøffere ti(å Pjøre. [Kan [iarde 2 siste sesongene kjjøii i ffassenformebyama[ia og har vist seg ti!å være [ie(t i norgestoppen i denne Ifassen, [ian kan 6(ant annet vise ti[6ronse i [Pf[41 i år (Denne sesongen har fian Ijøn utro[i godt og Ign se ti15a[e på mangeffotte pa[[p[assering! Ç[enn çj<umo[ir har a[[erede startetfor6erede[sene ti! neste sesongen og g[etfer seg ti[å tafatt på noen sesong ifonne( Yamaha, han.,ommersanns)m[igvis ti[å Ijøre fittftere!øp i Sverzqe cfersom 6uc[sjettet ti[[ater c[et. cvi håper han k,ommeri 6etra[tning vet!jenne utée!ingen. VedTegger resu[tat[iste. SAlet! venn[ig [ji!sen 1ina og OCe Rjimofir Çranum

11 lesuftater 2009 Vato Jsnavn 5teé 9)(as 2/5-09 iår[øp (()inrn 12. Pkiss 9 10/5 09 N,prgescup J-IøneJoss 2. P[QsS 23/5-09 i3ussc[øp (pcfurn & 5i{ f 4. PkLsS 13/6 09 iøgstaf B1J PriEe øgstd 4. P[ass 4-5/7-09 ((Irna 12/ levcup?øgstc1f 3. Pass 14/7 09 SOmIlleVCUp 2. P[ctss i6/ 09 5oniniercup Kojijsierg i. Pfiss 18/7 09 Soinniercup Kpjisfierg 2. PIass 8/8 09 (t)estkindsmesterskapet ørdc 7. Pkiss 15 16/8 09 N.prjescup 1?udskojeii P[ciss. 22/8 09 iinafui sters Åfrsunf 9. (T(QSS 29 30/8 09 3ulliorjestivafeli Høiifoss 1. PIass 5 6/ eSCUp À,1ef3u i. cp[uss 13/9 09 Gøtefior stor pris Gøte[or (]3rutt 19/9 09 oveis n KJISCV 2. Pkss 20/9 09 0VSfl CKis&er i. Pkiss 26/9 09 (Høstjhw[en (Dtrnci 4. J)ftiss 27/ titncr ti IIIUIha irnci. P[ass 27/ timer n ni ØW11 3. ÇP[ss 3ammen[at resu[tater: 3. P(ass N.MEKommercup 1. 9?ftss cjççstcrskapct i mcfit 1. P(ass 5ommercup i mafta 2. 9(ciss Nprescup Kjrtc inn ti[ bronse i N(J ianwfta o dette er ve[ den p[asserinejenjej verdsetter hø est denne sesonjenf

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2016 Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 10. NORGESMESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting. I tillegg til bestemmelsene i

Detaljer

Overlegen seier for Mads Østberg i Rally Sørland

Overlegen seier for Mads Østberg i Rally Sørland Overlegen seier for Mads Østberg i Rally Sørland De siste tre års norgesmester, Mads og Jonas, tok sin andre strake NMseier for året da han vant Rally Sørland i suveren stil med sin Subaru Impreza WRC

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

HS-Motorsport SPONSORMAPPE 2011

HS-Motorsport SPONSORMAPPE 2011 HS-Motorsport SPONSORMAPPE 2011 Hva er rally? er verdens mest eksponerte motorsport etter formel 1. En type bilsport hvor man kjører fartsetapper på ordinære landeveier avstengt for offentlig trafikk.

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2015 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Guro Bakken Andresen Ungdomsmester høyde innendørs 2015 Pers 1.72 Tlf 61395000 Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2015 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Eric Barth (25) Fra Narvik. Bryting

Eric Barth (25) Fra Narvik. Bryting Mads Rask (24) Petter Juuhl (26) Alexander Jacobsen (23) Even Mannsåker (24) Fra Fredrikstad Fra Oslo Fra Høyanger Jiu Jitsu/Kickboksing Boksing Kyokushin Karate Til tross for sin relativt unge alder,

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2017 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Innhold: Norgesmesterskap 2017 Norgescup 2017 Sist endret: Kartingseksjonen NBF 1/1/2017 Reglement for Norgesmesterskap 1. Innbydelse Det arrangeres

Detaljer

PLASSEN PLASSEN SPONSORINFORMASJON PLASSEN RACING TEAM 2011 KONTAKTER. www.plassenmc.no. Fører Ole Bjørn Plassen +47 466 394 33 olebjorn65@hotmail.

PLASSEN PLASSEN SPONSORINFORMASJON PLASSEN RACING TEAM 2011 KONTAKTER. www.plassenmc.no. Fører Ole Bjørn Plassen +47 466 394 33 olebjorn65@hotmail. RACING TEAM 2011 KONTAKTER Sponsor ansvarlig/team sjef Beate Cathrin Haugen +47 481 052 62 beate@plassenmc.no Fører/team eier Tor Erik Plassen +47 990 438 45 torerik@plassenmc.no Fører Ole Bjørn Plassen

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen Topp 6 i første gateløp Arrangementet Bane: Dato: Arrangement: Løp: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen 16. august Grand Prix Trois

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier sesongen 2004/2005 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger etterfølgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2004/2005.

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2014 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Brandbus damelag vant klasse 7 og løper i eliteklassa i Holmenkollstafetten 2014 Tlf: 61 32 86 13 - www.lygna.no Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2014

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Pressemelding Väst Rallyt 3. 4. Sept. 2010 Topdriver og Ford Fiesta Sport Trophy. Vi tok 2. plass etter meget bra kjøring!!

Pressemelding Väst Rallyt 3. 4. Sept. 2010 Topdriver og Ford Fiesta Sport Trophy. Vi tok 2. plass etter meget bra kjøring!! Pressemelding Väst Rallyt 3. 4. Sept. 2010 Topdriver og Ford Fiesta Sport Trophy Vi tok 2. plass etter meget bra kjøring!! Sommeren er over, og vi går inn i en hektisk avslutning på rallysesongen 2010.

Detaljer

Kretskarusellen-Kretscupen 2015

Kretskarusellen-Kretscupen 2015 Kretskarusellen-Kretscupen 2015 Arrangører og øvelsesprogram Lørdag 09.05 Grimstadlekene Kl. 12.00 Stevnet inngår i kretskarusellen for 10-14 år for Agder. Sørild FIK Levermyr stadion 10 ÅR: 60 m 600 m

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

Her er jentene i gang med sin "seiersdans" etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat.

Her er jentene i gang med sin seiersdans etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat. Stor treningsiver Andebu jenter 96 / 97 har i hele vinter og våres trent 2 dager i uken. Det har vært mange på treningene (opp mot 20 stykker) og jentene viser en fantastisk treningsiver. Mange av jentene

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2016 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no 91798676 Kasserer/ Odd Hovi odd.hovi@hebb.no 99387495 «kiosk Einar Teslo

Detaljer

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING Dette foredrag handler om vår erfaring. Det er viktig å huske at disse erfaringer og

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET HVEM ER VI? Fluefiske etter ferskvannsfisk, er allerede en godt etablert sport internasjonalt. I verdenssammenheng

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2015 Driftingseksjonen NBF 1/1/2015 Norgesmesterskap Kunngjort 01.01.2015 10. NORGES MESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting.

Detaljer

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2)

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2) Av og til driver vi med veldig kompliserte øvelser på trening. Treneren oppmuntrer oss til å spørre dersom vi ikke forstår hva vi skal gjøre eller hvordan øvelsen kan gjøre oss bedre i kamp. Det er veldig

Detaljer

Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka 10 14 august 2015

Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka 10 14 august 2015 Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka 10 14 august 2015 Rustad IL ønsker alle deltakere i den andre utgaven av Idrettsuka i Østmarka hjertelig velkomne. Det er i alt påmeldt 196 deltakere

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Sponsorhefte Finnroadracing 2016

Sponsorhefte Finnroadracing 2016 Sponsorkontrakt. #118. Finn K. Kristiansen. Roadracing, klasse SUPERBIKE, 2016. Mc: Honda CBR1000RR 09, med 2012 spec.. Ny sesong, nye muligheter. Jeg skal kjøre Roadracing i klasse SUPERBIKE i 2016.

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

2002, Mopeden er 50 år Tekst: Ole-Petter Aareskjold Foto: Hans Tore Bråten, Stig O. Bakkan, Ole-Petter Aareskjold

2002, Mopeden er 50 år Tekst: Ole-Petter Aareskjold Foto: Hans Tore Bråten, Stig O. Bakkan, Ole-Petter Aareskjold 2002, Mopeden er 50 år Tekst: Ole-Petter Aareskjold Foto: Hans Tore Bråten, Stig O. Bakkan, Ole-Petter Aareskjold Ja tenk, nå er mopeden alt blitt 50 år. Det hele startet i det herrenes år 1952. Dette

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen 1. varamedlem IKKE MØTT: Morten Holdahl 2. varamedlem

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen 1. varamedlem IKKE MØTT: Morten Holdahl 2. varamedlem Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 06 2004/2006 STED: Telefonmøte DATO: 15. juni 2005, kl. 19-21:30 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Mia Eckhoff fra Eggedal i Buskerud har konkurrert med islandshest siden hun var 10 år og har vært med i internasjonale

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

TOBIAS MUNTHE-KAAS #77

TOBIAS MUNTHE-KAAS #77 TOBIAS MUNTHE-KAAS #77 TOBIAS FOTO: BND FOTO Tobias Munthe-Kaas er født i Oslo i 1984, og bor i dag på Nesodden. Han er utdannet maskiningeniør og jobber til daglig med konstruksjon av maskiner og utstyr

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2015 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Sist endret: 12.06.2015 Kartingseksjonen NBF 1/1/2015 Spesialreglement for Formel-K Kunngjort 2015-01-01 Reglement for Norgesmesterskapet 1. Innbydelse

Detaljer

AJAX PLAYER CAMP OKTOBER

AJAX PLAYER CAMP OKTOBER AJAX PLAYER CAMP 2016 7.-9. OKTOBER Det er med stor glede at KIL kan ønske de ivrigste spillerne velkommen til helgen den 7.10 til 9.10 fylt med trening etter modellen fra Ajax Football Academy. Det vil

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Norge og Danmark følger Sveriges kjempe suksess og lanserer Thunder Car. Det norske mesterskapet vil bestå av: 4 løp i Norge 1 løp i Danmark I

Norge og Danmark følger Sveriges kjempe suksess og lanserer Thunder Car. Det norske mesterskapet vil bestå av: 4 løp i Norge 1 løp i Danmark I Norge og Danmark følger Sveriges kjempe suksess og lanserer Thunder Car. Det norske mesterskapet vil bestå av: 4 løp i Norge 1 løp i Danmark I tillegg kommer en Giganthelg med Nordisk Mesterskap og landskamp,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

Riska Motorsykkel Klubb Programblad

Riska Motorsykkel Klubb Programblad Riska Motorsykkel Klubb Programblad Riska Motorsykkel Klubb Speedway Trial Langbane 32 1 Riska Motorsykkel klubb Notater: Riska Motorsykkelklubb ble stiftet i 1986. Klubben driver med ungdomsarbeid og

Detaljer

TIL ÅRETS LANDSMØTE OG SPORTSMØTE 2015

TIL ÅRETS LANDSMØTE OG SPORTSMØTE 2015 TIL ÅRETS LANDSMØTE OG SPORTSMØTE 2015 Quality Hotell Expo, Fornebu 13-15 november OVER 300 PÅMELDTE PR DAGENS DATO! Vi inviterer alle NMK klubber og medlemmer til å delta på årets Landsmøte og Sportsmøte

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

: 200900041 : E: 076 C : Liv M.R. Pedersen

: 200900041 : E: 076 C : Liv M.R. Pedersen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Kultursjefens vurdering og innstilling er unntatt off. jf 5.a i offentlighetsloven Saken behandles for lukkede dører jf Kommuneloven 31.3 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900041

Detaljer

Narvik Idrettslag i 2013

Narvik Idrettslag i 2013 Narvik Idrettslag i 2013 NIL vil takke dere som sponsor for deres bidrag i år og kan vise til et meget godt idrettsår Sportslige aktiviteter 2013 har vært et godt år resultatmessig og laget har hatt to

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016

Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016 Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016 Informasjon fra forbundskontoret V. Bjørn Sæthre Snakker om sykkelforbundets nye SPD Brukes aktivt i arbeidet på forbundskontoret som et styrende

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 2. trinn. Våren Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 2. trinn. Våren Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 2. trinn Våren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vår! Nå er vinteren over og vi går varmere tider i møte. Sommeren er rett rundt hjørnet og vi finner det da på sin plass og holde

Detaljer

Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene

Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene Kampprogram 10. september 2011 1 Viktig å være våken på eksamensdagen :-) Sommeren er over, og hverdagen har på nytt startet. Vi kan alle føle at vi snart er

Detaljer

RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015:

RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015: Forberedelser: Forberedelsene til mesterskapet startet tidlig høst 2014, med innsending av opplysninger om hvor mange som ville reise til Bardu. Innkvartering

Detaljer

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Jeg, Finn Gulbrandsen, Sofiemyr BK, skriver dette kun på egne vegne. Det første man må gjøre før man eventuelt skal forandre dagens ligasystem er å komme

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg VM VAL DE FIEMME Så er sesongens store høydepunkt over, det vi har trent og jobbet knallhard for siden i mai ble plutselig historie etter vi passerte målstreken på lørdag. Rart å tenke på at det er over

Detaljer

P LAN F O R AR R AN G E M E NT

P LAN F O R AR R AN G E M E NT Velkommen til en fartsfylt motorsport helg på Evenes Motorstadion Program for helgen 21 22. Juni. NMK Hålogaland Best innen motorsport V E LKO M MEN Vi skal i dette programmet veilede deg gjennom helgen,

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Hvorfor velge NIKKO Evolution? NIKKO Evolution NIKKO Evolution NIKKO Evolution NIKKO Evolution NIKKO Evolution 1/24 NIKKO Scandinavia AS har:

Hvorfor velge NIKKO Evolution? NIKKO Evolution NIKKO Evolution NIKKO Evolution NIKKO Evolution NIKKO Evolution 1/24 NIKKO Scandinavia AS har: Hvorfor velge NIKKO Evolution? NIKKO Evolution biler har lader som kopler seg ut når batteriet er ferdig ladet NIKKO Evolution biler har høykapasitets oppladbare batterier NIKKO Evolution biler har miljøvennlige

Detaljer

THE WOMBATS DOSSIER DE PRESSE. Album «A Guide to Love, Loss and Desperation» (Naïve) Sortie le 13 novembre 2007

THE WOMBATS DOSSIER DE PRESSE. Album «A Guide to Love, Loss and Desperation» (Naïve) Sortie le 13 novembre 2007 THE WOMBATS DOSSIER DE PRESSE Album «A Guide to Love, Loss and Desperation» (Naïve) Sortie le 13 novembre 2007 Bureaux : 18 Rue St Marc 75002 Paris Tél : 01 75 00 05 10 / Fax : 01 75 00 05 19 Date:

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Foredrag O-Idol, Gardermoen 19.09. Treningsplanlegging og o-teknikk

Foredrag O-Idol, Gardermoen 19.09. Treningsplanlegging og o-teknikk Foredrag O-Idol, Gardermoen 19.09 Treningsplanlegging og o-teknikk Ikke bli en lettvekter i juniorklassen! Hvorfor trener vi? Kroppen er fantastisk! Du kan sette deg mål og nå dit! Trene best, ikke bare

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

K1 er klubbens øverste satsnings partier. K1 svømmere er motiverte for å ta svømmingen et steg videre og fokuset er utvikling rettet A-elite.

K1 er klubbens øverste satsnings partier. K1 svømmere er motiverte for å ta svømmingen et steg videre og fokuset er utvikling rettet A-elite. T og K partier: OI har de siste årene hatt en stor vekst. Denne veksten kombinert med at det nå pusses opp på NIH, har ført til at vi har hatt det vanskelig med å satse på nye utøvere med den gruppestruktur

Detaljer

Regionale rekrutteringsteam

Regionale rekrutteringsteam 1 Regionale rekrutteringsteam for Trial Satsningsteam for regionene. I 2012 ble det opprettet regionale rekrutteringsteam for alle tre treningsregioner. Dette ble godt mottatt og videreføres fremover.

Detaljer

Gamle nyheter: 2004. TINE-stafett med 7 lag fra Sjetne skole. Ny rekord i Sjetnekarusellen?? Gode resultater av Kristoffer

Gamle nyheter: 2004. TINE-stafett med 7 lag fra Sjetne skole. Ny rekord i Sjetnekarusellen?? Gode resultater av Kristoffer Gamle nyheter: 2004 TINE-stafett med 7 lag fra Sjetne skole Se hvor bra de klarte seg!! Sjetne skole stilte med 3 lag fra 7. klasse og 4 lag fra 8. klasse. De beste lagene i 7. klasse kom på 16. og 17.plass

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

Laget: Svenja (HaBK), Lovise, Solvår, Karoline, Sondre, Sturla, Arild, Håkon, Thomas, Trond og Lars (HaBK)

Laget: Svenja (HaBK), Lovise, Solvår, Karoline, Sondre, Sturla, Arild, Håkon, Thomas, Trond og Lars (HaBK) Side 3: [1] Slettet Unni Skogland Nesse 20.05.15 23.27 Side 10: [2] Slettet Unni Skogland Nesse 20.05.15 23.24 Aktiviteter 2013 - treningssamlinger og turneringer. Siste halvdel av sesongen 12/13 Turnering

Detaljer

MATEMATIKKOPPGAVER TIL PROSJEKTET

MATEMATIKKOPPGAVER TIL PROSJEKTET MTEMTIKKOPPGVER TIL PROSJEKTET Disse flotte oppgaven har sin egen historie. Elevene hadde før prosjektet arbeidet med tema vei-fart-tid. Det var en del av prosjektforberedelsene i klassen. Under selve

Detaljer

TEAM MAPPE

TEAM MAPPE TEAM MAPPE 1998 2009 HVA ER RALLY? Rally er verdens mest eksponerte motorsport etter formel 1. En type bilsport hvor man kjører fartsetapper på ordinære landeveier avstengt for offentlig trafikk. Fartsetappene

Detaljer