30 UKL 2C3. Sandvik, Kan KRØDSHERAD KOMMUNE. Kommentar fra Kultur:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30 UKL 2C3. Sandvik, Kan KRØDSHERAD KOMMUNE. Kommentar fra Kultur:"

Transkript

1 hardt, og gleder seg til en ny sesong på friidrettsbanen! endte opp som nummer 4 på årsstatistikken for Jl7 år i kule med l0,45m og i slegge ble har valgt toppidrett med friidrett som satsingsområde. Hun er målbevisst og trener friidrettsgruppa i Krødsherad. Hun er elev ved idrettslinja på Rosthaug vgs hvor hun hun nr 8 med resultatet 28,3Dm. I tillegg er hun trener for de yngste i i årets sesong ble hun skadet, og har derfor noen veldig få resultater å vise. Men hun Hun er aktiv utøver i friidrett, med kule og slegge som hovedidretter. Tidlig Hei, Emne: Kulturstipend 2009 Til: Sandvik, Kan Sendt: Fra: LINE NILSEN Vi søker om kommunens kulturstipend på vegne av vår datter, Victoria Nilsen Røste f. Arkivkode P ( 0 Arkivkode S Etat t sbet<s UKL 2C3 Jnr.iit j7jj e.n3/pq KRØDSHERAD KOMMUNE Norway games i plass både slegge og kule både i kule, diskos og slegge. KM 1. plass i kule 2. plass i diskos og slegge og 3. plass i spyd. I Buskerud Friidrettskrets oppslagsbok for 2008 står hun som beste jente i 16 års klassen Det er også 3 ganger før søkt om stipend for Victoria Nilsen Røste, og jeg legger ved noen resultater fra Kommentar fra Kultur: Runar Røste ogline Nilsen Med vennlig hilsen Sandvik, Kan

2 Søknad om kulturstipend Jeg søker med dette om kulturstipend fra Krødsherad kommune. Jeg heter Even Grimelid og er 21 år gammel. Jeg bor nå i Liverpool der jeg studerer til en bachelor grad i musikk ved LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts). Skolen er kanskje mere kjent som Paul McCartney skolen. Jeg er her som en av totalt sju gitarister, og slapp etter en opptaksprøve igjennom nåløyet der en av søkere per plass skulle velges ut. På opptaksprøven spillte jeg sammen med tre kamarater, og alle ble utrolig nok akseptert. Vi spiller sammen i et band (nytt navn ennå ukjent), og har akkurat vært i studio å spilit inn en promo singel. Vi ble tidlig i skoleåret plukket opp av en 3 klasse produsent, som ville produsere oss som en del av sin avsluttende modul. Dette er en gylden mulighet for oss, der vi får en profesjonell innspillt singel/ep og masse gratis promo og oppmerksomhet. Jeg har fra ung alder vært veldig interessert i musikk, og har opp igjennom årene vært innom ganske mange forskjellige sjangergrener. Jeg spillte piano i Krødsherad kulturskole i flere år, men sluttet pga liten forståelse av klassisk musikk. Jeg hadde da oppdaget hip hop musikken, og ville bli DJ. Plukket på denne tiden opp gitaren, men satset ikke fullt før jeg som åring oppdaget metal. Jeg spillte i flere metallband i de neste årene, og det største jeg gjorde var kanskje å spille på Modum rock med bandet White Circles. Ved siden av å spille gitar og piano, var jeg veldig interessert i lydtaknikk. Etter videregående dro jeg derfor til Sunnhordland folkehøgskole for å studere dette. Fikk der mye erfaring både med studioproduksjoner og livelyd, og gjorde mange både betalte og ubetalte jobber utenfor skolen. Kom etter dette året inn på lydtekniker utdanningen ved NISS (Nordisk Institutt for Scene og Studio) i Oslo, men ble også kalit ut i siviltjeneste. Jeg jobbet derfor som miljøarbeider og assisterende lydlærer på folkehøgskolen det neste året. Satset nå mere på musikk igjen, og bestemte meg for å ta opptaksprøven til LIPA. Utdanningen her er veldig krevende, men samtidig veldig lærerik. Ved siden av de vanlige musikkfagene som harmonilære, hørelære, hovedinstrument, ensemble osv, har vi også flere fag som dreier seg om musikkbransjen. Disse fagene forbereder oss på en proffesjonel karriere, og lærer oss jungelreglene Yndlingsfagene mine her er produksjon (studioteknikk, lydteori etc.), og improvisasjon. Det er disse fagene jeg også kommer til å satse stort videre på. Har i løpet av de siste to årene utviklet en interesse, og spillt mye improvisert musikk, og har fått stor uttelling for det her på skolen. Med min lydbakgrunn har jeg en stor fordel når det kommer til forståelse av teknisk utstyr og studioproduksjoner, og jeg vil fortsette å utvikle disse kunnskapene ved siden av musikken. Tror dette kan være en veldig nyttig kombinasjon, da jeg kan ta flere jobber enn bare som musiker. Denne søknaden ble litt i siste liten fordi jeg fikk beskjed om at muligheten er der i dag, men håper du/dere har fått en ide om hva jeg holder på med. Skriver gjerne mer utdypende hvis det er nødvendig. Håper på en positiv tilbakemelding. Even Grimelid even lipa.ac.uk tlf: DSHERAD KOMMUNE 1 O9//ZrIf3IORjQ9 I 3ii [1Kl nep EArkvkode 5 o6

3 Jnr nr 09 / t1 KrØdsherad kommune NORESUND - P 0 -Ô [Etat 51 i) 27 OKT, i Jr c FORSLAG TIL KANDIDAT TIL KULTURSTIPEND 2009 Jeg foreslår Tor Olav Moen som kandidat til kulturstipendet for Tor Olav er i norgestoppen i drifting. Drifting er en ferdighetskonkurranse med bil der målet er å kontrollere en bil i sladd gjennom en seksjon med svinger. Tor Olav er som nevnt blant de beste i landet til dette. Han har bygget opp bilen selv, noe som krever både tid og penger. Som en oppmuntring og støtte til videre satsing, vil kulturstipendet komme godt med. Når det gjelder resultater, viser jeg til vedlagte avisomtaler. Med vennlig hilsen Espen Ane 1Jiolte 4J/k

4 - Jeg - Bilen - Jegbegynteåkjøre nmden i Norwegian Dsifting Sisthelgble denfemteogsiste det ikke før på slutten av 90- Torunnlratvold sladding bedre enn sker spinning og Krødsherad beher Olav Moen (32) fra KRØDSHERAD Tor,v de fleste her i landet Hanerforsåvidtganskefersk hengerehertillands. Opprinnelse er omdlsku den 70-tallet. Imidlertid var har vært brukt i forbindelse kjørerpådeallerbflflgstebe tert, men uttrykket drifting med street-racing I Japan si Aura av mystikk høye kostnader, selv om jeg ter 500 kroner, blir. det fort isporten, soinstadigfårnyetil OlavMoen om egen innsats. løp utenfor Norge, men da bruktejeg l4hjulllopetavde to dagene. Nårhverthjulkos - På Vålerbanen sist helg klarer ikkeunderslå atsporteif merkes på lomineboka. i form av sponsorer. For han:i trengerhan flere stottespiliere BYGIJEPOITEfl Irdo 26. feptembef -- fl verefl,.,,- redaksjsit$hygdepttlen.no avseriens beste lag, B72;bleen slagsspiilér Eric Berner, eks Det ble enknalltøffserieåp leksjori for bjemmelaget. Kun taltflrelcamper. ettsettblevunneti løpet avto ØRBEIKRR EikerBfl gikk er Norwegian Drifting Se bordtermismotb72. sporvalg, vinkel og showfaktor. med KNA Drifting arrange panet gir poeng ut i fra føl B72 stilte med seniorland Yanshe. med svinger. Konkurransen i sladd gjennom en seksjon målet er å kontrollere en bil gende kriterier: hastighet. konkurranse med bil der dømmesved at et dommer Drifting er en ferdighets DrlfHng Powerdrift i samarbeid ries. uten servo, kommenterer Tor erkjempefornøyd med na, LiuYanshe. Eikers ene sett skap åregne. røyk bilen og jeg niåtte kjøre ble vunnet av klubbens i-er David Thorstensson mot Liu som er for et Norgesmester torsdag kveld. Kampenmotet landslagsspiller Raymond nummer tre sammenlagt i det sluttresultatet. PåVålerbanen denne runden, ble kryllingen på en s éllisésdnåpnlngén i ningforllikersungernannskap Østfold. Selvmedbare7.plassi Series kjørt pâ Vålerbanen i Gonza]es og sin iinportfra Ki Olav etteråha rygget entoyota JacobKristia,uen og korrmotsterkeb72 i dpningskampen i nirtorsdagkuekl Thorstenason - Eliteserien ibo,dteis Kanskje til og med kjøre noen bedtomåbytteklassefordiar TaLent detgøy. ADHD god til åkjørei denklassen og beste, berettermoen. Drifting er ikke enkonkur iljor idet satse enda mer på motorspor ten han elsker å holde på med. Neste, år har Moen lyst til å Japan og bygd opp seh slertor har jeg importert fra gåydsplassen. Topphestighe legget nå doningen med.600 hestekrefterog800newtonmeterunderpanseretrullerutpå gre hefierburde prøve megmot de som er unik for en bilsports oghovedfokusliggerpåatbåde utovere og publikum skal ha drifting.midtisesongenblejeg rangorene mente eg var for tenkankoznmeoppl300lcùslt. drifting en aura av mystikk 32-åringen har alltid hatt Interesse for biler og motorsport, men det var først da en sportsbilatinteressenvlrkelig skjetfart. somme opprinnelsen har gitt lingershowogunderholdning, man kan kalle debutkiassen i kompis kjøpte en japansk Supraut avgarasjen. ranserpåbaner.dennoetvil man begynte åkjørekonkur tallet atgrenenble definert og rent til ordinær bilspclrt. Drif Detbrummergodtieksosan Sponsorjakt ToyotaSupra l1.5 11) EikerBTKkom til Thorstensson-Gonzates 0_316_1l;fb:12,611l o3(6-1l;8-ll San4»Berner 1 3 l12l , Yanshe ëi-gonzates B.rdteiuds Fikk en leksjon fra Japan lmportert BOOnm Topphastighet: 300 km/t 600 hk flere som får øyneneoppjfbr en bane å kjøre på en gang Lnteres.sen for driften er.spleise. blir det billigere å leie enbedrensåte. dersgruppe. Med flere til å voril& hjelp. ødegårdispisserstiiuvurderlig Isluttenavtenårenevarsitu herske bilennår denfaktisker Det er nemlig det som erdrif asjonen en helt annenforkryl- - økende imidtfylket. Det er nå sport, som fenger en bred al -Vi harplaneromåstarteen i både Kredaherad ogmodum. Egen klubb nerpåvelene,slerbrolavl behottorfhrtogspenningpå traflkkenmereburcleittsnja lengerbeluvfàråkjorefriti trollerte former og har lkç - Nå kjører jeg under kon Nå hak hasblitt.voben og bane. Da ville.1 unngått ranseinnstinkt, ler Tor Olav. mest mulig utè av kontrolt lietatjegvariabagas harfiusiletetstetlåkanalisere ligheten til å kjøre på luk. tpåveien -Jegmanglertotaltkonkur -Detervelingenhemmélig kjøres omplasseringer. lingen, somharadhd. før, lnnze mm32-åringen. fordihan ersårolignår det skal. sporten ogharkjeptsegbilder Han er en fryktetsjåferblant-. sine konkurrenten Rett og slett Desto større er gleden avåbe ting. egen klubb. Det er en sosial justeres og pusses på fram til sédernedsjéfsmekanikerkiin bake i garasjen. Der skal den neste sesong. Til det ei kompi NåskalhansloyotaSupratil få til en bane på Sigdal motorsenter, spør 32-åringen seg. iblant. KaiiskJvi engang kan Krylling i nor BYOEP1ifTEII 1ato 26. ipternbr 2099 les p bjgieposten.no: Invalley holderunnaibrsigdolenvictor grammetformodpuntravbane itenzorg. Morgendagen vilvise Totalt teller søndagspro samtnedetlenderenzidan Bu Victorlnvaileysompå sin si gen. Han får konkurranse av ss som akkurat som Millred, er varmblodige treåringene mø Asheim-hestenRomero Grad mier og seiersdekken i mor-. Modum mot SigdaL om de ustartede moingene står på startstreken når; de ustartet ogdessenud-hçsten Mifired er en avflxehéster som tes til nappetalc om ærespre de alleredeharvimnettotolop, hjefnmebane. Bjølgerud-hestén på morgen debuterer. nærmesté nabo I Modurntravbtne sort. RMODUM Milired har Debut p franoresund harban erinnfelt) erikkemål

5 konkurranser tidligere. i PER ABRAHAM GRENNÆS norsk-rallycom. ren til Petter Solberg, skriver har gjort det skarpt i lignende mot blant andre årets norgesmester Mads østberg. Grøndal Walfridsson, for øvrig svigerfa sin gamle konkurrent Per Inge men skal kjøre i WRC-klassen, Martin Schanche skal under showet kjøre mot blant andre rere. Anders Grøndal fra Dram Og på lista står flere lokale fø 4 showet. spektakulærè motor at Schanche var involvert i mye bilknuffing der. Lyngåsbanen fikk navnet etter gjenoppstå. Denne svingen på Martin Schanche-svingen skal Gatebil-general Leif Nilsen. og Henning Solberg for, samt Regien står brødrene Petter skikkelig motorshow. ropa og verden for å lage et uwitertmed i det en fra Krødsherad, som kjørendrifçi.g tillegg ertor Olav Mo tes med asfaltdekke med inn lagte hopp og den legendariske Hele fotballbanen skal erstat ten fra årets europamesterskap. beste motorførerne i Norge, Eu Arena kommer noen av de BÆRUM: Innendørs -itelenor sen aktuell til å delta. I sen er også EMvrnner Sverrelsach ker klar. I denne klas mingrud fra ICNA Ei cross er Morten Ber er også høyaktueil. Sannsynlig Sverre Isachsen fra Hokksund mingrud fra ICrokstadelva klar, I railycross Morten Ber vis kommer også den øvrige eli for Solberg Extreme Motorshow. vis Sverre lsachsen er klare Anders Grøtidal, Morter Bermingrud og sannsynlig 21.»ovçmbêr. I rally TelenorArena lørdag treme Motorshow i. 0 Klar for motorshow Hennlng Solbergs Ex-. brødrene Petter og rre.deltar trolig i. raskeste på korte spesialprøver, både ute og inne. RASK. Anders Grøndal har tidligere vist at han er blant de lôkal motorsportsut KRØDSHERAD Tre ØVREEIKERI Teienor Arena Kjører på

6 ZL Kulturstipend 2009! Nc rkk3 - s 4 H4jeg er en gutt på 15 år som ønsker å søke kulturstipend Jeg har en stor lidenskap og det er fotball, og jeg skal nå fortelle dere litt om min utvikling på fotballbanen de 2 siste årene. Det startet for 2 år siden. Jeg ble tatt ut på bylaget til Hallingdal og spilte så bra der at jeg ble tatt ut videre til kretsiaget. Kretsiaget har vært veldig positivt og har fått opplevd mye. Har blant annet blitt tatt ut på regionskamper, som er der de beste spillerne i 94årgangen møtes og spiller kamp mot hverandre. Første uken i sommerferien ble jeg tatt ut på landslagssamling. Det var utrolig morsomt og lærerikt! I dag spiller jeg for Mjøndalen g19. Meldte overgang fra Nesbyen til Mjøndalen denne sesongen og har blitt veldig godt tatt imot. Trener 4-5 ganger i uken så det blir mye kjøring på foreldre, spesielt pappa. Har også begynt å trene med A-laget til Mjøndalen som spiller i gang i uken. 1.divisjon, en Derfor hadde dette stipendet kommet veldig godt med! Håper på et positivt svar. i ltvk Joakim Mohn Rishovd i,1 ti okk,asse 35

7 Simen Kleven 3536 Noresund Krødsherad kommune (Y Noresund 3.4) s4 SØKNAD OM KULTURSTIPEND Jeg søker herved om kulturstipend for sesongen 09/10. Jeg driver aktivt med skiskyting. Jeg trener 3-4 ganger i uka, og deltar jevnlig på renn. Resultater fra forrige sesong: To førsteplasser i Buskerudcupen, 10. plass i hovedlandsrenn, 8. plass i Østlandsmesterskap, 3. plass sammenlagt i Buskerudcupen. Mitt mål for sesongen er å komme på pallen sammenlagt i Buskerudcupen, topp 15 i hovedlandsrenn, 2-3 seire i Buskerudcupen og topp fem i østlandsmesterskap. Søker kulturstipend, da skiskyting er en forholdsvis dyr idrett å drive med. Håper på positivt svar. Mvh Simen Kleven

8 ..,, Søknad om kulturstipend KRØDSHERAD KOMMUNE Jnrnr. Q9/7Åf ]g.nr 31 :ç Arkivkode P 0 Arkivkode S Etat 30 sç OK lo7 Hell Mitt navn er Heidi Frydenhaug, er tjue år gammel og driver aktivt med motorsport. Jeg har kjørt gokart nå de siste ti årene, men har dette året tatt steget opp til noe som heter Super Seven. Dette er en åpen bil med en yamaha Ri motorsykkel motor med 152 hk. Den har en toppfart på 200 km/h og kan gå fra på 4,5 sek. Dette er en klasse med stor deltagelse (25-30 biler) og er stadig økende og den kjøres både i Norge, Sverige og Danmark. Et av de største målene for denne sesongen var å bli kjent med bilen og lignende, så dette har kun vært et læreår for meg. Men jeg hadde noen flere mål, som blant annet få gode solide plasseringer i feltet og komme blant topp ti i NM sammendraget, noe som gikk i boks Resultatene har blitt bedre og bedre, så neste år er målet full sesong i Seven og å avslutte blant topp tre i NM, og topp fem i det Skandinaviske Mesterskapet. Siden dette året kun har vært et læreår, så har jeg deltatt i noen få gokart løp. Der vant jeg en cup (Rok cup) som gjorde at jeg kvalifiserte meg til verdensfinalen i Italia. Men så urettferdig som det er, så hjelper det ikke kun å være god for å lykkes innen motorsport. Enten man vil eller ei så spiller økonomien en stor rolle. De største utgiftene som pengene eventuelt ville gått til er på melding til løp, dekk, bensin og reiseutgifter til løp, spesielt de i Sverige og Danmark. Derfor ville kulturstipendet komme godt med til videre satsing i 2010 sesongen. Noen resultater for 2009 sesongen Seven: Våler 9.plass Jyllandsringen, Danmark 1 4.plass Rudskogen 8.plass Kinnekulle 2.plass Nm 9.plass Skandinavisk mesterskap I 7.plass Gokart: Trøgstad Elverum Rok Cup 2.plass 4.plass i.plass Med vennelig hilsen / f4i //,i Heidi Fryéi<haug

9 Meritter 1999 Startet med gokart i klassen Treningsmicro 2001 Norgesfinale micro 7.plass 2002 Klubbmesterskap mmi i.plass Sommercup mmi 4.plass 2003 Nmk Mesterskap mmi 2.plass Norgescup mmi 2.plass Klubbmesterskap mmi 3.plass 2004 Påskeløpet yamaha 2.plass Nmk Mesterskap yamaha 2.plass 2005 Bastøcup yamaha 4.plass Timer n yamaha 2.plass 2007 Tom Trana Rotax 2.plass Kissanracet Rotax 3.plass Klubbmesterskap Rotax 3.plass Nmlc Mesterskap Rotax 3.plass 2008 Busseracet Rotax 3.plass Rok Cup Rok 3.plass Klubbmesterskap Rotax 1.plass Nmk Mesterskap Rotax 2.plass Verdensfinale Rok 41.plass

10 (Eydshera[ kommune v/ kuftur 3536 N,oresund ci AD_KOMML Qc1/?(/ :3HI /C9 S0RX4ÇD 09v! (VL1VI39WEMD 2009 T2iser ti(deres utfysning angåenée utde[ing av en oppmuntring/stipenti(en ung 1Qiy[1ng. g[enn Rumofir Çranum er 16 år og har PJØrt gojgrt i 9 sesonger nå, [jan 6egynte i den minste Q(assen og har tatt steget oppover i Ifassen etter hvert som han har 6(itt e[jre og tøffere ti(å Pjøre. [Kan [iarde 2 siste sesongene kjjøii i ffassenformebyama[ia og har vist seg ti!å være [ie(t i norgestoppen i denne Ifassen, [ian kan 6(ant annet vise ti[6ronse i [Pf[41 i år (Denne sesongen har fian Ijøn utro[i godt og Ign se ti15a[e på mangeffotte pa[[p[assering! Ç[enn çj<umo[ir har a[[erede startetfor6erede[sene ti! neste sesongen og g[etfer seg ti[å tafatt på noen sesong ifonne( Yamaha, han.,ommersanns)m[igvis ti[å Ijøre fittftere!øp i Sverzqe cfersom 6uc[sjettet ti[[ater c[et. cvi håper han k,ommeri 6etra[tning vet!jenne utée!ingen. VedTegger resu[tat[iste. SAlet! venn[ig [ji!sen 1ina og OCe Rjimofir Çranum

11 lesuftater 2009 Vato Jsnavn 5teé 9)(as 2/5-09 iår[øp (()inrn 12. Pkiss 9 10/5 09 N,prgescup J-IøneJoss 2. P[QsS 23/5-09 i3ussc[øp (pcfurn & 5i{ f 4. PkLsS 13/6 09 iøgstaf B1J PriEe øgstd 4. P[ass 4-5/7-09 ((Irna 12/ levcup?øgstc1f 3. Pass 14/7 09 SOmIlleVCUp 2. P[ctss i6/ 09 5oniniercup Kojijsierg i. Pfiss 18/7 09 Soinniercup Kpjisfierg 2. PIass 8/8 09 (t)estkindsmesterskapet ørdc 7. Pkiss 15 16/8 09 N.prjescup 1?udskojeii P[ciss. 22/8 09 iinafui sters Åfrsunf 9. (T(QSS 29 30/8 09 3ulliorjestivafeli Høiifoss 1. PIass 5 6/ eSCUp À,1ef3u i. cp[uss 13/9 09 Gøtefior stor pris Gøte[or (]3rutt 19/9 09 oveis n KJISCV 2. Pkss 20/9 09 0VSfl CKis&er i. Pkiss 26/9 09 (Høstjhw[en (Dtrnci 4. J)ftiss 27/ titncr ti IIIUIha irnci. P[ass 27/ timer n ni ØW11 3. ÇP[ss 3ammen[at resu[tater: 3. P(ass N.MEKommercup 1. 9?ftss cjççstcrskapct i mcfit 1. P(ass 5ommercup i mafta 2. 9(ciss Nprescup Kjrtc inn ti[ bronse i N(J ianwfta o dette er ve[ den p[asserinejenjej verdsetter hø est denne sesonjenf

Frafall fra idrett blant ungdom. 1. Hvilken skole går du på? Frafall fra idrett blant ungdom 04.08.2014 15:29 100% 90% 80% 70% 60% 50% 39.

Frafall fra idrett blant ungdom. 1. Hvilken skole går du på? Frafall fra idrett blant ungdom 04.08.2014 15:29 100% 90% 80% 70% 60% 50% 39. Frafall fra idrett blant ungdom 1. Hvilken skole går du på? 10 9 8 7 5 3 26.5% 39.4% 1 14.1% 12.9% 6. 1.2% 0. 1 2 3 4 5 6 7 1 Lierbyen Ungdomsskole 2 Sylling Ungdomsskole 3 Hurum Ungdomsskole 4 Høvik Ungsomsskole

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nyhetsbrev mai INNHOLD:

Nyhetsbrev mai INNHOLD: MotoNews Nyhetsbrev mai INNHOLD: NMF-nyheter Profil: Hovedtrener i NTG Internasjonal representant i UEM og FIM Ungdomssatsing Roadracingstjernen Sturla Borch Fagerhaug Motocrossesongen Nyutdannede topptrenere

Detaljer

Sommermusikkskolene. en musikalsk inspirerende og lærerik sommer for alle

Sommermusikkskolene. en musikalsk inspirerende og lærerik sommer for alle Sommermusikkskolene en musikalsk inspirerende og lærerik sommer for alle Sammendrag I Norge gjøres det et stort og godt arbeid for å få fram morgendagens musikere. Det finnes gode kulturskoler, talentutviklingsprogrammer

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Sportssjef Rolf Sagen på plass Vigørs nye sportssjef Rolf Sagen er vant til å håndtere flere baller samtidig. Den tidligere storscoreren og lagerarbeideren tok oppfordingen

Detaljer

AURSKOG-HØLAND RALLY 7. OG 8. JUNI 2013. Online resultater www.ahrally.no. Aurskog-Høland Kommune

AURSKOG-HØLAND RALLY 7. OG 8. JUNI 2013. Online resultater www.ahrally.no. Aurskog-Høland Kommune Hovedsponsor Aurskog-Høland Kommune AURSKOG-HØLAND RALLY 7. OG 8. JUNI Online resultater www.ahrally.no Arrangør: Last ned Rally Radio app for iphone her Radio: rallynm.no Hovedsponsor 2 AURSKOG-HØLAND

Detaljer

KIL posten. Utgave nr. 2-2008. Stor aktivitet

KIL posten. Utgave nr. 2-2008. Stor aktivitet KIL posten Utgave nr. 2-2008 w w w. k o l b o t n i l. n o Stor aktivitet KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Lederen har ordet Utgiver Kolbotn Idrettslag Sofiemyr stadion, Pb. 134, 1417 SOFIEMYR

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

AURSKOG-HØLAND RALLY 1. OG 2. JUNI 2012. Hovedsponsor. Online resultater www.ahrally.no. Aurskog-Høland Kommune

AURSKOG-HØLAND RALLY 1. OG 2. JUNI 2012. Hovedsponsor. Online resultater www.ahrally.no. Aurskog-Høland Kommune Hovedsponsor Aurskog-Høland Kommune AURSKOG-HØLAND RALLY 1. OG 2. JUNI 2012 Online resultater www.ahrally.no Arrangør: Last ned Rally Radio app for iphone her Hovedsponsor 2 Leder NMK Aurskog- Høland vil

Detaljer

Ragnar med hjerte og sjel i KIL

Ragnar med hjerte og sjel i KIL KIL Utgave nr 3-2010 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o VM-bronse til Bagir i belte - bryting Side 18 Becky og Runas Fotballakademi Side 20 Ragnar med hjerte og sjel i KIL Se portrett side 8 Utgiver:

Detaljer

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 40. årgang - 1/2015 Mer om portrettet på side 8 Livet i bandygruppa Side 23 Historietimen Side 4 Livet i idrettslaget Side 6 WWW.KONNERUD.NO Se WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

ReAvisa. Tlf 33 06 46 40/ms@rosokonomi.no www.rosokonomi.no. - Ved å ta tak i alle de små tinga har store ting skjedd

ReAvisa. Tlf 33 06 46 40/ms@rosokonomi.no www.rosokonomi.no. - Ved å ta tak i alle de små tinga har store ting skjedd TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Vi hjelper deg med økonomisk rådgivning,

Detaljer

Muskel Nytt. Vi flyr videre. KM Mestrer 2001. Årgang 1 Desember 2001

Muskel Nytt. Vi flyr videre. KM Mestrer 2001. Årgang 1 Desember 2001 Muskel Nytt Vi flyr videre Årgang 1 Desember 2001 KM Mestrer 2001 Innhold Maratontabellen Navn Mål Kamper Oblig. Trenings. Oblig. Trenings 2. Redaksjonen 13. Telefonnr. + div Reidar Dyskeland 16 1 19 3.

Detaljer

Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år. Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene

Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år. Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene FURUSTIKKA NR 1/2005 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år Leder Det er med stor glede at

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Nyhetsbrev februar INNHOLD:

Nyhetsbrev februar INNHOLD: MotoNews Nyhetsbrev februar INNHOLD: Klubbutvikling og medlemsskapssystem Dragsesongen er i gang Innblikk i Coach Siri Minkens jobb Ståle Eggens profftilværelse Vannjet med supersamling Månedens ildsjel

Detaljer

OI-AVISEN. FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15. Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013

OI-AVISEN. FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15. Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013 OI-AVISEN Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013 FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15 VIL DU BEGYNNE Å GÅ PÅ SKI? Side 31 BISLETT SPECIAL OLYMPICS Side

Detaljer

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG.

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. 1 KJÆRE MEDLEM OG KOLLEGA SÅ ER DET IGJEN KLART FOR ÅRSMØTE. VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. FREDAG 14 FEBRUAR 2003 KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I

Detaljer

BERLEVÅG TI(D)ENDE. Falleferdige og stygge hus i Berlevåg. Volleyball er tilbake! I dette nummeret:

BERLEVÅG TI(D)ENDE. Falleferdige og stygge hus i Berlevåg. Volleyball er tilbake! I dette nummeret: BERLEVÅG TI(D)ENDE Falleferdige og stygge hus i Berlevåg I Berlevåg er det mange falleferdige og stygge hus. Falleferdige hus er farlig for barna og det kan stå et menneskeliv på spill. Husene må fjernes,

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Det er utrolig hvor mye en treningssamling, en sosial tur eller en cup kan gjøre for miljøet i et lag eller en gruppe.

Detaljer

en drøm med mot oppfylt

en drøm med mot oppfylt Siden Sist Nr 1 2006 en drøm med mot oppfylt mot skaper varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Foto: Lasse Berre silje spilte fiolin på

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

BSK ALPINT Skiglede for barn i alle aldre

BSK ALPINT Skiglede for barn i alle aldre BSK ALPINT Skiglede for barn i alle aldre MELD INN BARNA NÅ OG FÅ MAKSIMALT UT AV VINTEREN! Hei alle skientusiaster! Mitt navn er Felix McGrath og jeg er daglig leder i BSK Alpint. Jeg har vært så heldig

Detaljer