INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Treningsinnhold 4 3. Treningmengde 5 4. Differensiering 6 5. Hospitering/Skyving 7 6. Talenttreninger 9 7. Egentrening/uorganisert trening Spillestil Målsetting for de enkelte lag Disiplin/oppførsel Ferdighetsmerker Trenerutvikling Trenerforum Oppfølging av lag Konflikter Treneransettelser/spillerstall Hjelp til gjennomføring Sportslig utvalg Foreldre/Foresatte Sportslig utvalg Kosthold - Hvile Status i lokalmiljøet 156 Av alle uviktige ting her i verden er FOTBALL den viktigste. Sitat: Paven Fotball er ikke en kamp på liv og død det er mye viktigere enn som så Sitat: Bob Paisly Side 2 av 16 sider

3 1. Innledning Borre ønsker å innføre en egen sportsplan som skal sikre at driften rundt de enkelte lag skal drives på noenlunde samme måte og med samme kvalitet. Samtidig tror Borre det er viktig at det på forhånd er nedfelt hva som kreves av den enkelte spiller, trener, lagleder og foreldre samt at det er kjent hvilke målsettinger Borre som klubb har satt på de enkelte lag. Borre ønsker å fremstå som en klubb som både satser på breddefotball men samtidig er god på differensiering(tilpasse spillernes ferdigheter) Det er viktig at de som påtar seg trener og/eller laglederoppgaver legger vekt på å skape en sosial ramme rundt laget, gode holdninger blant spillerne og samhold i laget. Spillere vil vokse opp å bli mer eller mindre gode. Det sosiale fundamentet er avgjørende for de aller fleste om de fortsetter å spille fotball eller ikke. Et sosialt fundament skapes ved å fokusere på holdninger på fotballbanen og gjennom aktiviteter, også i tilknytting til kamper/treninger. Vår oppfordring blir derfor å bruke mest mulig tid og krefter på å stimulere til tiltak på det sosiale men i kombinasjon med den sportslige satsningen. Det vil gi tilbake mange ganger innsatsen. Borre fotball har et styrevedtak som sier at klubben IKKE skal sende brev på spillere som er under 16 år Rent sportslig kan vi dele de forskjellige alderstrinn inn i følgende tidsepoker: 5 9 år: The age of fun år: The age of technique år: The age of understanding år: The age of winning Side 3 av 16 sider

4 Klarer de involverte å holde fokus på dette tror Borre at vi vil få mange gode årganger i årene som kommer. For at en slik sportsplan skal ha noen verdi så er det viktig at alle i klubben kjenner til denne og lojalt følger dens retningslinjer. Det blir derfor en veldig viktig oppgave for styret og sportslig utvalg å informere og skape forståelse for klubbens sportslige plan blant spillere, trenere, lagledere og foreldre. 2. Overordnet målsetning for klubben - Alle trenere på barnefotballen skal i løpet av første sesong ha gjennomført aktivitetskurset for barnefotball - Det skal gjennomføres minimum 3 trenerseminar/fora for trenerne i Klubben pr år. - Vi ønsker å være klubben med flest medlemmer i kommunen innen Målsetning om å skape 1 toppspiller ( adecco/tippeliga/toppserien) hvert 5 år. - Beste klubb i landet på kommunikasjon og feedback. - Vi skal ha tilbud til alle fotballspillere i aldersgruppen 6 år til og med seniornivå. Enten i egen regi eller med samarbeidsklubb. - Vi ønsker å tilby funksjonshemmede et fotballtilbud i klubben. - At alle roller i klubben skal være klart definert med vervsinstruks - At klubben skal rekruttere minimum 1 ny dommer pr sesong - At klubben skal ha en keepertreneransvarlig til enhver tid( fra 10 år og oppover) - Klubben skal ha et damelag som spiller i 2.div innen Treningsinnhold Hovedsatsningsområder Teknikk Hurtighet Fotballforståelse Fotball skal spilles - ambassadører ( ikke sparkes) Holdninger Borre ønsker å påpeke for sine trenere og lagledere at teknikk er klubbens aller viktigste hovedsatsingsområde. Hver eneste trening skal inneholde øvelser som går på spesifikke ferdigheter som pasninger, ballmottak, føring, vendinger, finter, driblinger og skudd. Hurtighet er blitt stadig viktigere i dagens fotball. Vekt på spenst, hurtighet og bevegelsestrening må derfor være en naturlig del av treningshverdagen. Side 4 av 16 sider

5 I tillegg legges det vekt på hurtighet i spillet. Både taktisk og teknisk. Ved spilløvelser er det viktig at det stoppes i spillet, slik at spillerne og trenerne skaper en felles forståelse for spillets mange sider. Å skape aksept og forståelse for at fotball er et fag som må læres både praktisk og teoretisk er en av trenernes viktigste oppgaver. Fotball skal spilles ambassadører. Dette er et tema Vestfold Fotballkrets setter høyt og det er naturlig da at Borre gjør det samme. Fair play reglen gjelder for hele klubben inkl spillere,trenere,ledere og foreldre. Kondisjon er ikke et område det bør fokuseres spesielt på. Dette treningsarbeidet bør derfor overlates til spillerne individuelt så langt det er mulig, eller i tillegg til oppsatt treningstid. Skal en i yngre klasser allikevel ha noe kondisjonstrening bør denne ivaretas gjennom øvelser med ball. Gode holdninger skaper trivsel og trygghet i både trening og kampsituasjon. Adferd og disiplin er viktige faktorer for å ha et godt treningsmiljø. 3. Treningsmengde NFF har som retningslinje at det skal trenes minst dobbelt så mye som det spilles kamper. Altså spilles det en kamp i uken bør det trenes minst 2 ganger ved siden av kamp. Vi ser at for de aller minste kan dette være vanskelig og har lagt oss på minimum 1 trening, selv om 2 treninger i uken er målet. Alt avhengig av treningsfasiliteter. Anbefalt treningsaktivitet Lag Antall treninger pr uke Antall timer pr trening G5 og G6 + J5 og J6 1 1 G7 og G8 + J7 og J8 1 1 G9 + J ,5 G10 + J ,5 G11 + J ,5 G12 + J ,5 G13 + J13 3 1,5 G14 + J ,5 G15-G16 + J15-J ,5 G17-G19 + J17-J ,5-2 Side 5 av 16 sider

6 A - Lag 3-5 1,5-2 Ovenstående tabell viser minimum aktivitet pr lag. Ønsker lag å trene mer ser vi dette som svært positivt. Treningsperiode G5 G8 Januar t.o.m. oktober J5 J8 Januar t.o.m. oktober G9 G19 Januar t.o.m. november J9 J19 Januar t.o.m. november Hvis det er ønske om trening ut året kan hvert enkelt lag bestemme dette. 4. Differensiering Med differensiering menes at det i det daglige treningsarbeidet og i kampsituasjon kan deles inn i ulike grupper ut i fra ferdigheter og at disse gruppene får øvelser som passer til den enkelte gruppes mestringsnivå. Differensiering skal bare brukes i deler av treningen. Det er viktig at trenere og lagledere skaper forståelse i spillergruppen og hos foreldre for en slik differensiering og at en slik ordning gagner alle spillerne. Aldersgruppen 6-12 år Her skal lek og masse ballberøringer overordnet alt. Mye smålags spill, I barnefotballen skal det spilles godt over 50 % av økten. Differensiering på barnefotballen skal foregå i mye mindre grad. Men en god barnefotballøkt er at ALLE skal ha gode opplevelser og ha masse ballberøringer. Er ferdighetsnivået veldig forskjellig så er det riktig og bruke en liten tid av treningen til at alle øver i grupper hvor det er likt ferdighetsnivå (gode med gode og mindre gode med mindre gode). Når det er snakk om spill med to lag skal lagene være like ferdighetsmessig. Alders gruppe år. Borre Fotball har som mål at denne modellen skal være forankret i vårt verdisyn for å ivareta enkelt spilleren optimalt. Denne modellen vil ivareta ALLE spillerne, og gir best mulighet for utvikling uansett nivå. Side 6 av 16 sider

7 Klubben har spillerutvikling som HOVEDMÅL. Ved siden av breddesatsingen så vil det være vesentlig satsing på spillere med potensiale til å bli gode fotballspillere som kan hevde seg på høyt nivå. Når det gjelder trenings arena så vil dette gjennomføres i praksis på følgende måte. 1. Treningsgruppe 1 og 2 på hvert alderstrinn. Mål. gi alle utviklingsmuligheter og possitive mestringsopplevelser. Eks. Smålags spill: Noen ganger setter man sammen 4 mest mulig jevne lag, og lar alle spille mot alle. Andre ganger dele inn lagene etter ferdigheter, slik at de med best ferdigheter spiller i to lag mot hverandre i flere omganger, mens den andre halvparten med lavere ferdighetsnivå gjør det samme. Eks. Pasning og første berøring i øvelse med to og to spillere. Sett spillere med likt ferdighetsnivå sammen. Studier har vist at dette gagner både de gode og de mindre gode. Differensiering skal bare brukes i deler av treningen. Det er viktig at trenere og lagledere skaper forståelse i spillergruppen og hos foreldre for en slik differensiering og at en slik ordning gagner alle spillerne. Keepertrening Borre vil gi alle keepere i alderen år keeper trening hvor det skal trenes fra januar til og med september 1,5 gang pr. uke. Dette tilbudet skal gjelde både jenter og gutter. Målsetningen med denne treningen er at man skal utvikle bedre keepere samt skape en arena for klubbens trenere der de kan komme for å hente innspill fra klubbens keeper trener dvs øvelser samt veiledning på hvordan den enkelte keeper bør følges opp på laget. Det er Borres målsetning at vi skal tilby keepere trenere med enten god erfaring eller kurs innen nevte område for å ivareta kvalitet på dette tilbudet. 5. Hospitering/Skyving Hospitering er et virkemiddel for å gi et differensiert tilbud i ungdoms- og barnefotballen. Formålet med hospitering er å gi spillere som både har Side 7 av 16 sider

8 ferdigheter, tid og motivasjon et tilbud om trening og kamp på et høyere ferdighetsnivå enn det de får gjennom sitt ordinære lagmiljø, og gjennom dette gi spilleren mulighet til å utvikle seg videre. For at en hospiteringsordning skal fungere må mange hensyn ivaretas. Det er derfor viktig at valgt hospiteringsmodell nedfelles i denne sportsplan og deretter følges i alle lag i klubben. Det er den sportslige ledelsen i samarbeid med trenere/trenerkoordinator som legger denne planen. Borre fotballs hospiteringsordning er som følger: De beste og mest motiverte spillere som skiller seg ut og trenger økning av mengde trening og for å heve kvaliteten/tempoet på det som skjer i hverdagen tas med i hospiteringsvurderinger. Dette med tanke på å utvikle spillere til et høyere nivå. Dette gjelder både i trening og kamp situasjon fra 12 år og oppover. Spilleren som skal hospitere må over tid vist gode treningsholdninger ved at hun/han har bortimot 100% fremmøte på eget lags treninger/kamper. Det er ALLTID spillerutvikler/trener koordinator som tar disse avgjørelsene i samråd med lagstrener spillere og foresatte. En trener skal IKKE gå direkte til spilleren. Det vil alltid sette følelser i sving når hospitantordning gjelder bruk av spiller på et høyere aldersnivå i kamp situasjon. Dette må bli stramt styrt ift at spilleren ikke får for stor kamp belastning. Spillerutvikler/trenerkordinator er den som tar beslutninger ift til dette men i henhold til sportslig plan. Forut for hver sesongen skal trenere,spillere,ledere, og foreldre være informert om vår differensiering/hospitant modell. Det er spillerutvikler/ trenerutvikler som har ansvaret for og følge opp hospitantordningen. Når spillere skal hospitere med et annet miljø enn sitt opprinnelige lagmiljø så blir det viktig at de får en optimal læringssituasjon. Hospitanter vil befinne seg i ytterkant av sitt eget prestasjonsnivå. Det er derfor viktig at hospitantene ivaretaes med en god oppfølging hvor gode og positive tilbakemeldinger og trygghet står sentralt. Informasjon/kartlegging Det er lett å tenke seg at hospitering kan skape konflikter. Før hospitering iverksettes skal det gjennomføres en klarlegging hvor både premisser og praktiske ordninger gjennomdrøftes. I denne prosessen bør både de aktuelle spillerne, foreldre, trener på det opprinnelige laget og trener for hospiteringsmiljø bidra. Sportslig ledelse har ansvar for at spillerens helhet blir ivaretatt og for at totalbelastningen for spilleren blir synliggjort. Side 8 av 16 sider

9 Spillerne i både den opprinnelige treningsgruppen og hospiteringsgruppen skal gjøres kjent med bakgrunn og premisser for at den/de spillerne får tilbud om hospitering. 6. Talenttreninger(UV trening) Borre ønsker at klubbens beste talenter skal få tilbud om å delta på talenttreninger enten i regi av egen klubb eller gjennom andre klubbers talenttreninger. De aller beste vil også få mulighet til å representere klubben gjennom diverse aktiviteter i VFK s regi. I et opplegg med talenttrening i annen klubb eller i VFK s regi kan det være vanskelig å unngå at eget lags trening kolliderer med talenttreninger. Borre ønsker i slike tilfeller at talenttreningen skal prioriteres fremfor et krav om oppmøte på eget lags trening. Ellers gjelder retningslinjer om hospitering også i forhold til talenttreninger så langt det passer. Utviklingsgrupper skal være åpen for alle uansett nivå, da dette er trening isolert på basisferdigheter. Utviklings gruppe ELITE skal være for de spillerne som viser toppnivå og har gode holdninger. Krav- Treningstalent er helt avgjørende. Spilleren må ta ansvar for å fungerer som en 24 timers utøver. 6.1 Kosthold-Hvile-skolearbeid Uansett ferdighetsnivå er det viktig at spilleren har en fornuftig og sammensetning av trening-hvile-kosthold og skolearbeid. Skolearbeid er første prioritet, men med god planlegging og samarbeid med klubben kan man samme se på forbedringsområder her. Kosthold er viktig for enhver kropps operative mulighet og ved feil kosthold over tid, vil ferdighetene på fotballbanen og på skolen få konsekvenser. Det er derfor viktig at klubben samarbeider med foresatte for både å kunne tilrettelegge best mulig, og å evt bli enige om virkemidler dersom en negativ trend oppdages. Hvile er også et viktig moment i prestasjonssammenheng. Dette gjelder både for fotball og skole. At elever/fotballspillere trenger hvile er alle enige om, og da er det viktig at foreldre sammen med klubben/skolen er enige om å sette visse krav/kriterier til dette. En utbredt bruk av for eksempel data er med på å ta hvile fra barna,så her bør skole/foresatte og fotballklubben bli enige om premisser som settes for barna. Når det gjelder barnefotballen fra 6-12 er lek og masse ballberøringer overordnet alt. Mye smålags spill, Side 9 av 16 sider

10 det skal spilles godt over 50 % av økten. Differensiering på barnefotballen skal foregå i mye mindre grad. Men en god barnefotballøkt er at ALLE skal ha gode opplevelser og ha masse ballberøringer. Er ferdighetsnivået veldig forskjellig så er det riktig og bruke en liten tid av treningen til at alle øver i grupper hvor det er likt ferdighetsnvå. Ikke i spill to lag, skal ALLTID være jevne lag. 7. Egentrening/uorganisert trening Borre vil at alle trenerne i klubben oppfordrer den enkelte spiller til egentrening, enten alene eller sammen med andre. Borre stiller sine baner til disposisjon for slik trening under visse forutsetninger. Det må mao. tas hensyn til banenes beskaffenhet. NB! Hovedbanen skal ikke brukes til uorganisert trening. 8. Spillestil Borre ønsker at alle lag skal spille fin teknisk fotball hvor pasningspill, kreativitet og bevegelse er tre helt sentrale begreper og hvor spillet i hovedsak foregår langs bakken. Borre ønsker å være en klubb hvor fotball skal spilles av ambassadører som er et konsept Vestfold Fotballkrets ønsker at klubbene skal fokusere på. Dette ønskes i størst mulig grad starter fra 11er fotball. Dette er identitetsskapende for klubbens medlemmer. Hva innebærer det å være fotball skal spilles ambassadører Det skal i størst mulig utstrekning kastes ut fra keeper Det skal alltid være en mening bak en pasning. Det betyr at en spiller bestandig skal prøve å slå en pasning til medspiller på en slik måte at det er lett å spille ballen videre. Det å beine ballen ut eller opp på tribunen er ikke bra såfremt dette ikke er hensiktsmessig for laget ditt og det er det svært sjeldent. Ved å fokusere på dette må spillerne lære seg å ta valg i vanskelige og trange situasjoner noe som vil utvikle spillet på sikt. Et slikt ambisiøst spill kan på kort sikt bety at spillere, lagledere og foreldre må kjemp seg gjennom forbigående dårlige resultater. Det er derfor viktig å se utvikling og resultater i et lengre perspektiv. Side 10 av 16 sider

11 Det skal være stor bevegelse fra spillerne uten ball slik at spilleren som har ballen har mange alternativer å velg mellom. Det handler ikke så mye om å ha faste spillemønstere, men mer å gi ballfører mange alternativer å velge i. Vi ønsker også at individet skal få utfolde seg. Det å kunne drible er viktig, for det vil skape muligheter for laget. Borre ønsker derfor at trenerne skal oppfordre spillerne til å drible, slik at de lærer det så godt at laget kan utnytte dette til lagets fordel. Borre ønsker å prioritere offensiv og teknisk fotball framfor defensiv fotball som tar sikte på å ødelegge spillet for motstanderen. Vi ønsker å sette fokus på det å skape ting framfor å ødelegge og da blir det viktigere å trene på offensivt spill og det å lage mål framfor å lære bort det å takle og forvare seg. Vi ønsker en innstilling blant trenere og spillere at det er bedre å vinne 5 4 enn 1 0! Det er klart at jo eldre spillerne blir jo vanskelige kan det være å følge den idealistiske spillestilen og på et A-lag kan det forsvares at det tenkes noe annerledes i spesielle situasjoner. Men hovedtanken bak spillestilen skal allikevel ligge der. Vestfold Fotballkrets - Spille fotball ambassadører Ha bestandig en mening med pasningen. Det er ikke godt nok å dunke ballen ut eller opp på tribunen. Pasningen skal være signert fra en god venn. Spillere må ønske å få ballen. Stimulere spillerne til å prøve, selv i trange situasjoner. Det må være lov å feile. Være tålmodig. Spillerne må få øve over tid. Alle må kjempe seg gjennom forbigående negative prestasjoner og resultater. 9. Målsetting for de enkelte lag Det gjelder helt spesielle regler for barnefotballen og konkrete mål vil derfor ikke bli satt på denne gruppen. Dette er en fase hvor spillerne i størst mulig grad skal leke. Imidlertid er det ingen motsetninger mellom det å leke og lære. Fra 10 års alderen bør læring gradvis overta for leken, men det er allikevel helt sentralt at leken er der bestandig, selv på et seniorlag. Side 11 av 16 sider

12 Fra 13 år og oppover skal alle lagledere levere årets mål til sportslig ledelse før sesongstart. Borre har et felles mål at 1-2 lag fra 13 år og oppover skal være blant de 6 beste i Vestfold. Resultatmålene skal oppnås ved aktiv og kvalitetsrik trening og gjennom en gradvis differensiering på lagene fra G/J13 og oppover. Resultatmålene er de samme i alle aldersklassene selv om det toppes mer jo eldre spillerne blir, fordi vi regner med at motstanderlagene følger omtrent samme opplegg. Målsetning om at fra G14 år så skal Borre være representert i interkretsserien. Målsetning på jentesiden om å være topp 3 i sine aldersklasser Målene om antall lag i seriespill oppnås ved et aktivt arbeid med det sosiale, og ved at spillerne opplever trivsel gjennom læring (individuell fremgang) som følge av høy kvalitet på treninger over lengre tid. Generelt - alle aldersgrupper Så langt det er praktisk mulig ønsker Borre at hele aldersgrupper trener sammen og sosialt sett opptrer som en samlet gruppe. Henviser her til differensieringsmodellen i klubben( pkt 4) En generell målsetting for alle lag er at Borre ønsker å ta vare på både enerne og mangfoldet av spillere og at frafallet skal være så lite som mulig. Det aller viktigste virkemiddelet i så måte er å ha en godt og veldrevet sosialt fundament rundt lagene. 10. Disiplin/oppførsel Borre ønsker at alle spillere skal representere klubben på en verdig og fin måte. Derfor ønsker klubben å sette søkelyset på fairplay reglene som NFF har utarbeidet og som skal leveres ut til alle spillere/foreldre når de kommer til klubben. Vi ønsker å ha som mål at Borres spillere til enhver tid skal legge igjen et positivt inntrykk etter seg enten det gjelder seriekamper, cuper, reiser eller andre arrangement. Vi ønsker videre at alle rundt Borre fotball skal være ivrige, men på en positiv måte. Negative kommentarer mot dommer, lagleder, spillere osv. fra tribunen (foreldre mv) skal vi reagere på. Vi skal sammen med foreldrene og de andre støttespillerne bidra til at det kommer positive kommentarer fra tribunen. Kritikk skal tas opp på Side 12 av 16 sider

13 en ryddig måte. Treneren / laglederen som følger laget har full tillit og støtte fra styret. Røyking ved banene under kamp -/ trening ønskes ikke. Noen enkle regler: Fair Play. Klubben ønsker at alle lag skal forholde seg til fotballens regelverk på en ryddig og ordentlig måte, slik at de samtidig som det gjelder å vinne også viser hensyn til motstanderne, dommerne og andre involverte. Banning er ikke tillatt for noen spillere eller lag. Ved banning bør en eller annen reaksjonsform vurderes. Takke for kampen på en ordentlig måte enten en har tapt eller vunnet til både dommere, spillere, trenere og lagledere. Gi alltid tilbakemelding til trener eller lagleder hvis du ikke kan komme på trening eller kamp. Husk å rydde opp etter dere enten det er i garderoben, ute på tur eller andre arrangementer. Respektere avtalte tidspunkter Fokus krav fra oppvarming til trenings/kampslutt Lik uniformering er et ønske fra klubbens side Som forelder så ikke snakk / rop negative kommentarer om eller til treneren / laglederen under kamp eller trening. 11. Ferdighetsmerker Leder av barnefotballen skal være pådriver til at det arrangeres minst 1 ferdighetsmerkedag i året fortrinnsvis under fotballskolen. Det er ikke nødvendigvis slik at de skal stå for dette selv, men finne personer som kan påta seg denne oppgaven. 12. Trenerutvikling Trenerkoordinator har som oppgave å være en pådriver i å få trenerne i klubben best mulig skolert, både sportslig sett og i forhold til sosiale ferdigheter. De vil prøve å arrangere aktiviteter internt som går på trenerutvikling. Dette kan være alt fra et trenerseminar til trenersamlinger Side 13 av 16 sider

14 hvor vi ser på og vurderer et av klubbens lag. Borre vil også ved behov arrangere aktivitetslederkurs. Her må det settes inn diagrammet om trenerkrav 13. Trenerforum - / laglederforum Skape et miljø og en samarbeidsplattform mellom trenerne på de ulike nivåene i klubben. Trenerne skal følges opp av trenerkoordinatoren både i trening og i kamp, og skal evalueres 1-2 ganger pr år. Her skal det skapes lojalitet og bevisthet rundt klubbens sportslige plan. 14. Oppfølging av lag Leder av barnefotballen / ungdomsfotballen / voksenfotballen har som oppgave å følge opp de enkelte lag slik at de på et tidlig tidspunkt kan gripe inn i diverse problemsituasjoner. En viktig del blir det også å se at de enkelte lag følger klubbens sportslige plan. 15. Konflikter Konflikter mellom lag, spillere, trenere, foreldre m.m. løses om mulig på laveste plan ( trener / lagleder). Leder for ungdomsfotballen / barnefotballen / voksenfotballen vil hvis nødvendig kontakte styret i spesielle saker. Sportslige utfordringer tas opp med sportslig utvalg. 16. Treneransettelser/spillerstall Styret skal være pådriver til å sette i gang prosesser rundt kommende sesongs trener og spillerstall. Slike prosesser bør starte allerede rundt 1. august, og være avklart innen samme år. 17. Hjelp til gjennomføring Borre tror at en SPORTSLIG PLAN er et viktig virkemiddel for å få et mer systematisert og likhetlig opplegg for lagene og spillerne i klubben. Vi tror også dette er veldig viktig for å kunne nå de målsetningene klubben setter seg både sportslig og sosialt. Side 14 av 16 sider

15 For at klubben skal lykkes i sine målsettinger er klubben helt avhengig av at alle som er involvert i klubben stiller lojalt opp og prøver etter beste evne å følge de retningslinjer som er gitt. Vi håper at trenere og lagledere ser på den sportslige planen som et godt hjelpemiddel i det daglige arbeidet med laget og ikke som paragrafer som innskrenker den enkeltes handlefrihet, for dette er absolutt ikke meningen. Det må være lov å gjøre og tenke litt annerledes innimellom, men samtidig er det viktig at alle følger hovedtrekkene i planen. Den sportslige planen er en plan som hele tiden vil være under utvikling og innspill tar klubben som svært positivt. Vestfold Fotballkrets og Norges Fotballforbund oppfordrer alle klubber til å innføre en egen Sportslig plan. Borre Fotballs Sportslige plan har vært ønsket i flere år. 18. Sportslig ledelse Styret skal bestå av en leder, nestleder( som også er leder for sportslig utvalg) spillerutvikler( trenerkoordinator) leder for ungdomsfotballen, og leder for barnefotballen. I tillegg så er det støttefunksjoner i form av admansvarlig, markedsansvarlig og prosjektgruppe. Hovedoppgaven til lederne er å sørge for at den sportslige planen blir gjennomført som forutsatt. Her vil informasjon og oppfølging mot lag, spillere, trenere, lagledere og foreldre være helt sentral. 19. Foreldre/foresatte Foreldre er en stor ressurs og viktig for all frivillig aktivitet. Foreldrene er en rollefigur som klubben ønsker skal være dette bevisst i fotballsammenheng. Dette går på spillernes oppfatning av rett og galt i trening og kampsituasjon og at i alle regi av fotballklubben så oppfattes også foreldrene som klubbens representant. Det er også viktig at klubbens arbeid herunder trenere og ledere blir respektert og verdsatt da de har fått den tillitten av klubben. Evt uenigheter tas opp i henhold til pkt 15 i sportsplanen. Det er utarbeidet egne kjøreregler for foreldre av fotballkretsen og klubben ønsker at disse følges. Foreldrevettregler: 1. Møt opp på trening og kamp barna ønsker det 2. Gi oppmuntring til alle spillerne ikke bare ditt eget barn 3. Gi oppmuntring i medgang og motgang Side 15 av 16 sider

16 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere seriøse innspill kan du gi etter kampen 5. Se på dommeren som en veileder respekter avgjørelsene 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press 7. Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr men ikke overdriv 9. Vis respekt for klubbens arbeid delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du 20. Dommere Alle dommere skal respekteres i henhold til fairplay reglene. Borre ønsker selv å rekruttere nye dommere ved å arrangere dommerkurs 1 gang pr sesong. 21. Kosthold - Hvile Se punkt Status i lokalmiljøet Borre ønsker å være en stor aktør i nærmiljøet ved å ha tett samarbeid med skole/sfo og ønsker å være en ressurs som nærmiljøet og næringslivet kan dra nytte av. Herunder en eventarrangør.feks: fotballturnering for bedrifter.tull og tøys Side 16 av 16 sider

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine cirka 1300 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

Mål og strategiplan

Mål og strategiplan Mål og strategiplan 2017-2021 2 Innholdsfortegnelse. 1. Innledning s. 3 1.1. Organisatorisk og sportslig status. s. 3 1.2. Overordnede føringer og verdier. s. 3 2. Idé og visjon. s. 4 2.1. Klubbidé. s.

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle!

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! ASK FOTBALL SPORTSPLAN et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy I Ask Fotball! 1 Dette er visjonen vi etterstreber, og den kan brytes ned i følgende målsetninger Rekruttere så mange Askbarn

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Sportsplan fotball Trolldalen IF

Sportsplan fotball Trolldalen IF Sportsplan fotball Trolldalen IF Fair play Trolldalen IF ønsker at alle aktive, ledere, trenere og foreldre representerer foreningen på en god måte. Det innebærer blant annet at: Vi viser glede. Vi er

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 1 20.03.17 Del 1: BARNEFOTBALL Første organiserte tilbud er fotball-lek hvor man kan starte det året man fyller 5 år. Det er et tilbud på barnas premisser hvor fokus ligger på lek og fysisk

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart

Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart NFF s og NIF s prinsipper ligger i bunnen Barneidrett opp til 13 år, skal ha en sosial orientering Ungdomsidrett over 13 år, vi

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

Notodden FotballKlubb

Notodden FotballKlubb Notodden FotballKlubb 2015 Notodden Fotballklubb Klubben som sjef Skape stolte øyeblikk! Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit.

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Kongsberg IF, Fotballgruppa. Sportsplan. Revidert April 2017

Kongsberg IF, Fotballgruppa. Sportsplan. Revidert April 2017 Kongsberg IF, Fotballgruppa. Sportsplan. Revidert April 2017 Forord KIF fotball har denne gangen laget en sportsplan hvor vi har tatt utgangspunkt i NFF sin skoleringsplan fra 6 til 19 år. De sier at

Detaljer

SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK. Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1

SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK. Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1 SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1 Innholdsliste: 1.0 Innledning... 3 2.0 Barnefotball ( 6 12 år ) Generelt...

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016.

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. Innhold: DEL 1 s 2 Visjon s 2 Verdier s 2 Formål s 2 Hovedmålsettinger s 2 Formål med sportslig plan

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer