Innhold Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0"

Transkript

1 S

2 Innhold

3 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben. Den inneholder mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i Egge IL Fotball. Den skal fungere som en rettesnor for ledere, trenere, spillere og supportere i klubben. Sportsplanen er utarbeidet som et resultat av en bred prosess i klubben. Høsten 2013 har det blitt holdt allmøter i klubben og det er kjørt spørreundersøkelser mot lag. Sportslig utvalg har vært ansvarlig for gjennomføringen. Sportsplanen ble godkjent i styret i Egge IL Fotball 10. desember Sportsplanen skal revideres årlig av sportslig utvalg, og legges fram for fotballstyret før ny sesong. Egge IL Fotball ønsker innledningsvis å si noe om hvem er vi, hvordan skal vi fremstå og hvorfor er vi til. Klubben gir her noen overordnede føringer for aktiviteten, som igjen skal gjenspeiles i det daglige. Dette formulerer vi gjennom den visjon og de verdier fotballgruppa skal drives etter. Verdiene vi ønsker skal gjenspeile vår kultur, våre prioriteringer og være en rettesnor i utfordrende dilemma. Vi håper både enkeltpersoner og lag tar verdiene opp til diskusjon for å spørre seg selv hvordan verdiene kan konkretiseres i hverdagen innen rammen av egen aktivitet. Våre verdier er:

4 Ærlighet fordi: vi er åpne med hverandre og våre omgivelser vi verdsetter og ønsker å utøve fair play både på og utenfor banen vi ønsker at man i Egge på alle nivå snakker med hverandre, ikke om hverandre vi gir hverandre feedback Inkludering fordi: vi ønsker å ha et tilbud til alle, uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn vi jobber med å se hverandre, både på treningsfeltet, kampsituasjonen og utenfor banen vi har respekt for hverandre, selv om vi alle er forskjellige vi er åpne for nye ideer og måter å gjøre ting på Trygghet fordi: vi er opptatt av å skape glede og trivsel til den enkelte gjennom vår aktivitet vi oppfatter samhold og identitet knyttet til fotballen i Egge som viktig Utviklende fordi: vi legger vekt på mestring på alle nivå vi ønsker spillere, trenere og ledere som stadig søker forbedring vi stiller krav til oss selv og våre omgivelser det er lov å være god i Egge

5 Egge skal ha lag for alle trinn/årskull. Egge skal være en attraktiv ungdomsklubb, først og fremst for ungdommer som sokner til Egge Ungdomsskole. Dette skal gjenspeiles gjennom å: drive all aktivitet i tråd med våre verdier ha kvalitet i all vår aktivitet være en pådriver for tiltak mellom klubbene være gode på hospitering, både for spillere i egen klubb og naboklubber tilby fotballskole til egne og naboklubbenes spillere invitere trenere fra naboklubber til våre trenerforum Egge skal være den nest beste klubben i Steinkjer kommune Dette skal gjenspeiles ved å: ha kvalitet i all vår aktivitet drive all aktivitet i tråd med våre verdier være et naturlig første valg for spillere rett under nivået til Steinkjer A-lag oppfordre spillere med ferdigheter og holdninger til å hospitere på A-lagstreninger til Steinkjer FK Egge skal være den ledende klubben i Nord-Trøndelag Dette skal gjenspeiles ved å: ha kvalitet i all vår aktivitet drive all aktivitet i tråd med våre verdier være den mest attraktive klubben for damespillere som ønsker å satse ha en spiller annet hvert år som er aktuell for Toppserien eller 1.divisjon ha to spillere vært år som er aktuell for hospitering i Toppserien eller 1.divisjon

6 Styret forventes å: skulle etterleve og følge opp klubbens verdier gi et tilpasset tilbud til gutter og jenter i barne-, ungdoms- og voksenfotballen legge til rette for frivillig o trening og kursing o støtte opp under trenere og lagledere være positive til andre idrettsgrener gi et godt tilbud ut fra de forutsetninger den enkelte har gode treningsforhold sommer som vinter ha oppfølging av spillere og trenere holde lagene og tillitsvalgte informert om både interne og eksterne forhold Forholdet til naboklubber preges av: samarbeid mellom andre klubber, sonelag, team Steinkjer åpen for nye spillere Skal etterleve og følge opp klubbens verdier. Bidra til å håndheve fair play. Fra klubben stiller på lagledermøter og trenerforum ha gode holdninger og være bevist på at man er en rollefigur positiv til andre idretter som spillerne er med på gi ros og oppmuntring for å skape trivsel se alle spillere holde orden på klubbens utstyr og materiell få laget til å rydde etter seg, både hjemme og borte ved uenigheter i laget, bør man ta kontakt med støtteapparatet i styret, om konflikten ikke lar seg løse.

7 Fra spillerne møte på trening til rett tid ta alle spillere på alvor/vise respekt/se alle kompetente gi tilbakemeldinger vise engasjement ha planlagt treningen Skal etterleve og følge opp klubbens verdier. Bidra til å håndheve fair play. Ovenfor klubben være bevist din oppførsel når du bruker Eggelogoen også privat Ovenfor laget være forberedt til trening og kamp møte i tide ferdig kledd møt på trening bidra på dugnader for klubben og laget ta vare på klubbens materiale og utstyr vær lojal ovenfor treners/ lagleders beslutninger varsle trener ved forfall til trening eller kamp bidra med treningsvillighet/innsats Ovenfor motstandere og dommere være ydmyk både ved seier og tap, ikke hover respekter dommerens avgjørelser husk "fair play" før under og etter kamp Ovenfor medspillere vær positiv og vis respekt aksepter at andre gjør feil kontrollere temperamentet ditt / vær hyggelig rydd etter deg og hold orden ved negativ oppførsel eller adferd, kan du bli bortvist fra bane / trening etc. og vil kunne få andre sanksjoner.

8 skal etterleve og følge opp klubbens verdier sette seg inn i klubbens foreldrevettregler respektere trener / lagleders beslutning ikke kritiser dommer eller motstanderlaget still opp på dugnader for klubben, eks. martna, T-A cup, Kiwi cup ved uenighet tenk på at det er ditt barn, og ikke du som er spiller møt på kamp, det betyr noe stille på foreldremøter stadig spørre seg selv, hva kan jeg bidra med i laget og/eller klubben skal etterleve og følge opp klubbens verdier møt i god tid før kampen hils på ledere/ trenere til både hjemme og bortelaget ta vare på utstyret du har fått fra klubben håndheve fair play spill

9 barnefotball gjelder for spillere opp til og med 12 år barnefotballen i Egge skal drives i henhold til NFF sitt verdigrunnlag og NFFs handlingsplan for å tilrettelegge for et bredt aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner barnefotballen utøves i et utstrakt samarbeid med foreldre-/foresatte gruppen Egge skal ha et fotballtilbud fra og med 1. klasse Generelt Det legges vekt på god fotballaktivitet, utvikle likeverd, samhold og en god treningskultur. Det skal fokuseres på prestasjoner, ikke resultat. Mål: Legge til rette for spillerutvikling hvor man fokuserer på basisferdigheter og samspill Ferdighetsmessig alltid spille ball ut fra keeper til nærmeste ledige medspiller påvirkning: minst 2 touch på egen halvdel, prøve å spille på medspiller rose gode prestasjoner. Det er lov å gjøre feil Innhold på fokus på individuelle ferdigheter trening: introduksjon til spilleforståelse / problemløsende øvelser ulike spill varianter med vektlegging på småspill, som f.eks. 1v1, 2v2, 3v3, 4v4m/u keeper rullering på de ulike posisjonene på laget lære fotballspråket Trening: 6-7 år: 1 trening pr uke + tilbud om Fotballfritidsordning 8-10 år: 1-2 treninger pr uke + tilbud om Fotballfritidsordning år: 2-3 treninger pr uke + tilbud om Fotballfritidsordning Kamp: 6-8 år: Deltakelse på cuper i Steinkjer kommune 9-10 år: Seriespill organisert av lagene i Steinkjer Kommune. Mai-september år: Seriespill organisert av fotballkretsen Rullering slik at alle for prøvd seg på alle roller i laget Spillform: 6-10 år: 5 er fotball, dvs 4 utespillere + keeper år: 7 er fotball, dvs 6 utespillere + keeper Cup: 6-7 år: Deltakelse på cuper i egen kommune 8-11 år: Deltakelse på cuper i Trøndelag Fotballkrets 12 år: Deltakelse på cuper i Trøndelag Fotballkrets, samt Storsjøcupen Klubben dekker kostnader på to cuper pr lag Lagstruktur: rene årsklasser skal benyttes såfremt det er tilstrekkelig antall spillere i årsklassen. Ved lite spillere i årsklassen, skal sportslig utvalg involveres før årsklasser eventuelt slås sammen. mix lag i klassen 6 år rene jentelag etableres fra og med 7 år Topping: topping av lag skal ikke forekomme på dette nivå, verken ved serie - eller cupspill Hospitering: det legges ikke opp til hospitering i barnefotballen, men åpner for tiltak for enkeltspillere som fremmer tilpasset treningstilbud, utfordringer og utvikling Differensiering/ jevnbyrdighet: på trening bør det tilrettelegges for jevnbyrdighet mellom spillere i spill sekvenser og krevende ferdighetsøvelser Trenerkompetanse: minst en trener pr lag, helst alle, har tatt trener C lisens modul tilsvarende minst ett år eldre enn eget lag alder. Ligge på forskudd kompetansemessig Likeverd: alle skal ha samme tilbud, men tilpasset ferdigheter Organisering: det skal være minst en trener og en lagleder pr lag i årsklassen Keeper: 6-10 år: Rullering på keeper. Keepertrening som del av ordinær trening år: Det kan rulleres på keeperjobben, men åpnes for at noen står mer i mål enn andre ut fra interesse. Laget/klubben har tilbud om basisferdighets trening foreldrene må være tilstede på keepertreninger i klubbregi for å hente inspirasjon

10 ungdomsfotball gjelder for spillere i alderen år ungdomsfotball i Egge skal drives i henhold til NFF sitt verdigrunnlag og NFFs handlingsplan for å tilrettelegge for et bredt aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner Egge ønsker å gi så mange som mulig et tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø. Alle skal ha et tilbud de er fornøyd med - uavhengig av nivå og ambisjoner ungdomsfotballen utøves i et utstrakt samarbeid med foresatte Generelt Det legges vekt på god fotballaktivitet, utvikle likeverd, samhold og en god treningskultur. Det skal fokuseres på prestasjoner, ikke resultat. Mål: Legge til rette for spillerutvikling hvor man fokuserer på basisferdigheter, hurtighet i valg og utførelse, samspill. NFF ferdighetsmerke i bronse som et minimum. Ferdighetsmessig påvirkning: tilstrebe i alle spillets faser å spille ball, (f.eks. fra keeper til ledig medspiller, unngå upresise og «panikkartede» klareringer, ta valg som medfører at laget beholder ballen) spille ball via ledd rose gode prestasjoner. Det er lov å gjøre feil definere roller og krav til disse jobbe med prinsipper for angreps- og forsvarsspill Innhold på alle treninger skal ha et tema/læringsmål trening: fotballspesifikk trening. Løfte basisferdigheter inn i spillsituasjoner la spillerne ta valgene på banen, veilede på valg videreutvikle spilleforståelse, lagsamhandling og rollefordeling ulike spill varianter med vektlegging på småspill, som f.eks 3v3 til 7v7m/u keeper Trening 2-4 treninger pr uke + tilbud om hospitering i henhold til klubbens hospiteringsreglement legge opp til fordeling av treningsdager, slik at hospiteringsordningen kan fungere spillerne kan om antallet tillater det, deles inn i treningsgrupper basert på ferdigheter, treningsiver og holdninger Kamp: seriespill organisert av fotballkretsen. Påmelding i divisjon etter lagenes ferdigheter for å fremme jevnbyrdighet ved ønske om å melde på laget i årsklasse høyere, skal dette søkes skriftlig til sportslig leder Søknaden skal minst inneholde følgende momenter: - hvorfor ønsker laget dette. Hva er hensikten? - hva skal oppnås som ikke kan oppnås ved spill i egen aldersklasse eller hospitering? - hvordan ser laget for seg å rullere spillere mellom lag i egen aldersklasse og lag i årsklassen over? Rullering slik at alle får prøvd seg på minst to roller i laget Spillform: G/J 13 år: 7 er fotball, dvs 6 utespillere + keeper J 14 år (og G1 14 år fra 2015): 9 er fotball G 14 og G/J 16 år: 11 er fotball G/J 14 og 16 år: 7 er fotball for lag med slikt antall disponible spillere Cup: klubben dekker kostnader på to cuper pr lag. Storsjøcup for alle lag, TA-Cup for klubbens 13 og 14 åringer Lagstruktur: rene årsklasser skal benyttes såfremt det er tilstrekkelig antall spillere i årsklassen. Ved lite spillere i årsklassen, skal sportslig utvalg involveres før årsklasser eventuelt slås sammen bruk av overårige spillere er eventuelt en permanent ordning hele sesongen. Sosiale- og ferdighetsmessige årsaker eller at Egge ikke har tilpasset tilbud på eget års trinn kan gi grunnlag for spillere å være med aldersgruppen under. Det er lov med to overårige spillere pr lag. Er det snakk om flere, skal sportslig leder kontaktes av laget for å prioritere, eventuelt finne andre løsninger

11 Topping: topping av lag skal ikke forekomme i seriespillet på G/J13 år, men kan gjennomføres på G/J år basert på et bestelag ut fra oppmøte, ferdigheter, ønsker og holdninger ved påmelding av lag i ulike divisjoner i 13 års klassen, skal alle spillere innom førstelaget deltakelse i cuper med sluttspill vil ofte gi utfordrende situasjoner for både spillere, trenere og foresatte med tanke på spilletid. Klubbens verdier kan her gi retning. Likeledes god kommunikasjon mellom alle parter i FORKANT av cupen Hospitering: hospitering i henhold til klubbens hospiteringsreglement klubben forplikter seg til å tilby hospitering for spillere som går videre i kretsens system etter første soneturnering klubben vil tilrettelegge for å gi utfordringer for spillere som kanskje pr dato ikke har kommet lengst, verken ferdighetsmessig eller fysisk, men som har gode holdninger, ambisjoner og treningsiver Differensiering/ det åpnes for differensiering både på trening og i kamptilbudet jevnbyrdighet: Trenerkompetanse: minst en trener pr års trinn, helst alle, har trener C lisens ønskelig med B-lisens på G/J 16 Likeverd: alle skal ha tilbud, men tilpasset ferdigheter, ønsker og holdninger Organisering: det skal være minst en trener og en lagleder pr lag i årsklassen Keeper: 13 år: Motivere for keeperjobben slik at noen har et fast forhold til rollen år: Laget og klubben har tilbud keepertrening

12 junior og seniorfotball gjelder for spillere 17 år og eldre junior og seniorfotball i Egge skal drives i henhold til NFF sitt verdigrunnlag og NFFs handlingsplan for å tilrettelegge for et bredt aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner Egge ønsker å gi så mange som mulig et tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø Prioriteringer Lagene på junior og seniorsiden prioriteres utfra hvilket nivå i divisjonssystemet de spiller på, når det gjelder ressurstildeling fra klubben. G/J 19 sidestilles med lag i ungdomsfotballen divisjon på herresiden sidestilles med 3. og 4. divisjon på damesiden Lagene kan søke om støtte i forbindelse med bortekamper i NM utenfor kretsens grenser Førstelag prioriteres foran andrelag i tilfeller der slik prioritering må gjennomføres Generelt Det legges vekt på god fotballaktivitet tilpasset lagets mål, utvikle likeverd, samhold og en god treningskultur. Mål: Utvikle spillere på juniorlag og klubbens A-lag. Ferdighetsmessig spille ball via ledd påvirkning: rose gode prestasjoner. Det er lov å gjøre feil definere roller og krav til disse jobbe med prinsipper for angreps- og forsvarsspill Innhold på alle treninger skal ha et tema/læringsmål trening: fotballspesifikk trening. Løfte basisferdigheter inn i spillsituasjoner la spillerne ta valgene på banen, veilede på valg videreutvikle spilleforståelse, spillestil og rollefordeling ulike spill varianter med vektlegging på småspill, som f.eks. 3v3 til 7v7m/u keeper Trening: 2-4 treninger pr uke. differensiert treningsmengde ut fra lagets målsetninger Kamp: for seniorlag seriespill organisert av fotballkretsen G/J 19 påmelding i divisjon etter lagets ferdigheter Spillform: 11 er fotball er hovedform 7 er kan være aktuelt både på herre og damesiden ved interesse Cup: opp til laget selv. Klubben dekker kostnader på to cuper pr lag Lagstruktur: til klubbens A-lag stilles det større krav til ferdigheter, oppmøte og holdninger, enn til ett 2. og evt 3. lag Topping: trener for klubbens A-lag kan definere en spillerstall, hvor spillere som ikke når opp får tilbud på øvrige lag holdninger viktigste kriteria for spilletid, deretter vurdering av ferdigheter og treningsoppmøte Hospitering: det skal legges til rette for å ta imot hospitanter fra ungdomsfotballen Differensiering/ det åpnes for differensiering både på trening og i kamptilbudet jevnbyrdighet: Trenerkompetanse: trener A-lag og G/J 19 skal ha minst trener C lisens, ønskelig B lisens. Trener øvrige lag ønskelig med trener C lisens Likeverd: alle skal ha tilbud, men tilpasset ferdigheter, ønsker og holdninger Organisering: det skal være minst en trener og en lagleder pr lag Keeper: laget og klubben har tilbud om keepertrening

13 Egge IL skal ha tilbud om fotballfritidsordning for aldersgruppen 6-12 år klubben er pr dato del av NFF sitt tilbud Telenor Xtra, som er en landsomfattende fotballfritidsordning med utdannede trenere som vektlegger et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid. Det er hovedfokus på fysisk aktivitet og kosthold alle i aktuell aldersgruppe kan delta, såfremt det er ledig kapasitet til å ta imot spilleren spillere som av ulike årsaker ikke fungerer på tiltaket, kan miste sin plass. Dette etter en vurdering foretatt av trenere og faglig ansvarlig Generelt Med dette tilbudet ønsker klubben å gi fotballinteresserte gutter og jenter et kvalitetstilbud etter skoletid, og stimulere deltakerne til gode holdninger både når det gjelder oppførsel, skolearbeid og fotballtrening Mål: et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid Ferdighetsmessig skape bevegelsesglede påvirkning: individuell fokus på utviklingen av fotballferdigheter rose gode prestasjoner. Det er lov å gjøre feil Innhold på treninger i henhold til planverket for Telenor Xtra, liggende på Treningsøkta.no trening: fotballspesifikk trening. Løfte basisferdigheter inn i spillsituasjoner ulike spill varianter med vektlegging på småspill, som f.eks. 3v3 til 7v7m/u keeper Trening: 1-3 treninger pr uke Kamp: ikke noe kamptilbud Spillform: følger aldersgruppen Cup: deltakerne kan delta på cup lokalt i regi av Fotballfritidsordningen Lagstruktur: egne grupper for jenter og gutter Topping: ikke aktuelt Hospitering: ikke aktuelt Differensiering/ det skal legges til rette for differensiering jevnbyrdighet: Trenerkompetanse: minst trener C lisens. Likeverd: alle skal ha samme tilbud Organisering: faglig ansvarlig med minimum B-lisens. Dedikerte trenere til ulike dager. Det kan være en egen administrativ ansvarlig i forbindelse med innkjøp og mottak av deltakerne Keeper: eget keeper tilbud kan komme

14 Topping Topping er når man: Setter opp de antatt beste i førsteoppstillingen på kamper og turneringer. Bruker de beste så mye at ikke alle får spille eller noen av den grunn spiller vesentlig mindre. Topping er ikke: At en bruker enkeltspillere noe mer i kamper, fordi de har godt treningsoppmøte, eller har gode holdninger. Når spillere gis mulighet til å velge mellom lag som legger opp til ulik treningsmengde. Differensiering Differensiering er å finne ulike løsninger til beste for laget og enkelt spillere, både på trening og i kamp, slik at det skapes jevnbyrdighet, tilpasset treningstilbud, utfordringer og utvikling. Når spillerne blir fordelt på ulike lag etter nivå, innsats og holdning. Hospitering Hospitering er hvor en spiller, etter samråd med sportslig utvalg, involverte trenere, foresatte og spilleren selv, trener og eventuelt spiller kamper med andre lag i klubben enn sitt eget. Egge IL har utviklet eget hospiteringsreglement. Holdninger Med holdninger vises det til de forventninger og krav til spillere listet opp under sportsplanens pkt. 3. Team Steinkjer Team Steinkjer er navnet på et samarbeidsprosjekt mellom alle klubbene i kommunen. Pr dato innebærer dette felles treninger for de antatt beste 13 og 14 åringene ett vist antall ganger pr år. Trener C lisens Trenerutdannelsen til fotballforbundet følger en kompetansestige, hvor trener C er inngangskurset. Trener C kurset består av 4 moduler, hvor modulene er tilpasset det å trene barn i aldersgruppen 6-8, 9-10, 11-2 og 13 år og eldre. Modulene kan tas frittstående, slik at treneren kan heve sin kompetanse i takt med at lagets spillere blir eldre. Overårig En spiller er overårig om vedkommende deltar på ett lag som er ETT år yngre enn seg selv. Bruken av overårige er beskrevet i fotballforbundets regler, samt Trøndelag Fotballklubbs årlige styringsdokument benevnt som «breddereglement» Spilletid Spilletid er et begrep knyttet til en spillers tid utpå banen i forbindelse med kamp. Spilletid kan beregnes for hver kamp, for en avtalt/definert periode eller for f.eks. en cup.

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Innhold Barnefotball Ungdomsfotball

Innhold Barnefotball Ungdomsfotball S Innhold... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 9... 9... 10... 10... 11... 11... 12... 12... 13... 13... 13... 13... 13... 14... 15... 15... 16 6.1 Barnefotball... 16 6.2 Ungdomsfotball...

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Notodden FotballKlubb

Notodden FotballKlubb Notodden FotballKlubb 2015 Notodden Fotballklubb Klubben som sjef Skape stolte øyeblikk! Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit.

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb som hovedsakelig rekrutterer spillere fra Alstad og Hunstad barne- og ungdomsskoler. Hovedaktiviteten i klubben er

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine cirka 1300 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

SPORTSPLAN HEGRA FOTBALL

SPORTSPLAN HEGRA FOTBALL SPORTSPLAN HEGRA FOTBALL 2017-2019 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse... 2 2.0 Formål... 3 3.0 Sportslige retningslinjer... 3 3.1 Alder 7-8 år:... 3 3.2 Alder 9-10 år:... 4 3.3 Alder 11-12

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på seniortrinnet S M L SENIORTRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på seniortrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Freidig Håndball Vedtatt i styremøte 05.10.17 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

FAIR PLAY HANDLINGSPLAN

FAIR PLAY HANDLINGSPLAN FAIR PLAY HANDLINGSPLAN REVISJONSHISTORIKK: Revisjonsnr. Endring: Vedtatt dato: Vedtatt av: 0 Ny. 23.10.2018 Hovedstyret INNLEDNING Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser Barnefotballkvelden Barnefotballkvelden Innhold Verdier og retningslinjer Klubben som sjef God fotballaktivitet i økta og kampen www.treningsøkta.no God fotballaktivitet i praksis Deltakere Alle trenere,

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Innholdsfortegnelse Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 1. Innledning og innhold... 2 1.1. Målsetting med planen... 2 2. Målsettinger, verdier og holdninger

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Sportsplan Søya fotball 2016

Sportsplan Søya fotball 2016 Sportsplan Søya fotball 2016 - Vi skal skape gode fotballminner - Innholdsliste Sportsplan Søya fotball 2016 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Fotballgruppa i Søya Side 3 1.3 Visjon 1.4 Mål Side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal:

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal: Kortversjon Retningslinjer for trenere og lagledere i barne og ungdomsfotballen Moderklubbene til FK Toten Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan Våg FK SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan for Våg FK styrevedtatt 24.09.2012 Innhold Innledning... 3 Visjon og målsetting... 4 Visjon:... 4 Resultatmål:... 4 Utviklingsmål:...

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

LODDEFJORD FOTBALL SPORTSPLAN LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

LODDEFJORD FOTBALL SPORTSPLAN LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I LODDEFJORD FOTBALL SPORTSPLAN LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Sportsplan Loddefjord Fotball Basert på ulike innspill, historie og bearbeiding i sportslig utvalg, danner denne sportsplanen grunnlag

Detaljer

Sportslige retningslinjer for Søgne Fotballklubb

Sportslige retningslinjer for Søgne Fotballklubb Sportslige retningslinjer for Søgne Fotballklubb Innledning Søgne Fotballklubb skal være en breddeklubb hvor alle spillerne skal spille på lag tilpasset sitt nivå. SFK skal fremstå som en klubb hvor førstelagene

Detaljer

Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13

Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13 Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13 Innhold 1. Intro... 2 2. Sportslig filosofi... 3 2.1. Differensiert tilbud... 3 2.2. Laguttak, topping og spesialisering... 3 2.3. Jente- og guttefotball... 3 2.4. Seniorfotball...

Detaljer

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball 2016 SPORTSPLAN Randaberg IL Fotball 11.05.2016 Innhold 1. Visjon og målsetting... 2 2. Verdigrunnlag/Miljø... 4 3. Barnefotball 6-12 år... 6 3.1 Organisering... 6 3.2 Fokusområder... 7 4. Ungdomsfotball

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

SPORTSPLAN 2011-2015 TYNSET IF FOTBALL

SPORTSPLAN 2011-2015 TYNSET IF FOTBALL SPORTSPLAN 2011-2015 TYNSET IF FOTBALL Denne sportsplanen beskriver retningslinjer, sportslige- og sosiale føringer for fotballaktiviteten i Tynset IF [Skriv inn tekst] Side 0 Innhold Forord... 3 NFFs

Detaljer

Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart

Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart NFF s og NIF s prinsipper ligger i bunnen Barneidrett opp til 13 år, skal ha en sosial orientering Ungdomsidrett over 13 år, vi

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer