Scenekunst Adresse FredriksTad - for hver og en. Rapport om 13 år med gjestespill.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Scenekunst Adresse FredriksTad - for hver og en. Rapport om 13 år med gjestespill."

Transkript

1 Scenekunst Adresse FredriksTad - for hver og en Rapport om 13 år med gjestespill. 1

2 2 I «Splitt Second» funderte Gilles Berger fra Cirka Teater, på hvilken plass mennesket har i tidens gang. SAFT år 2000.

3 Innholdsfortegnelse «Carl Beck Nilsen», dansk kunstner og teaterkritiker, som erklærte seg selv død og organiserte sin egen begravelse, gjestet SAFT i 2001 med «Teaterslagteren». Være eller ikke være... 2 INNLEDNING 2 Visjonen og visjonærene. 2 «Fly me to the moon...» 2 Til månen... og tilbake! 3 SAFTs engasjement og mål. 4 Rapport 5 13 år med gjestespill 5 Bredt og fruktbart samarbeid 5 Valuta for pengene 8 Økonomi 9 Drømmen om langsiktig planlegging 10 1

4 Være eller ikke være... Om de vanskelige valg for fremtiden. INNLEDNING «The Staticman»,«Tadashi Endo», «ORTO-DA Theatre», «Teatro Colombaioni» og «London Mime Theatre», er noen få av de mange gjester SAFT har hatt. Visjonen og visjonærene. Gjestespillserien SAFT - Scenekunst Adresse Fredrikstad, initiert av Studium Actoris i september 1999, har dreid seg fra dag en om «å velge». Det er derfor det ble viktig at kulturadministratorer, kulturvirksomheter og politikere skulle støtte prosjektet helt fra starten. Ikke nødvendigvis for å forstå det, men for å gi det en sjanse. SAFT har aldri vært ment som et «kulturprosjekt», eller et «viktig tilskudd til det lokale underholdnings landskap». SAFT har alltid vært tiltenkt som en annerledes måte å drive «byutvikling» på! Utvide byens beboeres vyer betyr for oss å gi næring til et kulturmiljø som utvider vyene for hva videreutbygging av det lokale samfunnet er. Det er kun i en by med forståelse for «kultur som virkemiddel», at Studium Actoris virkemåte, filosofiske valg og kunstnerisk uttrykk kan finne sin rette plass... «Fly me to the moon...» 2 Skal man først sikte, da er det best å sikte både langt og høyt. Langt, for å kunne bringe Fredrikstad erfaringer og kunstneriske uttrykk fra andre kulturer, fra andre folkeslag, fra andre politiske «planeter», slik at man inspirer det som er av de «lokale» uttrykk. Høyt for å

5 kunne bringe, til Fredrikstad og Norge, artister fra hele verden som leverer produkter av høy kvalitet, slik at inspirasjonen kommer fra de beste. Et godt eksempel på hva et SAFT-program kan inneholde: SAFT- infobrosjyre for 2001 SAFT har så langt invitert over 100 artister fra 18 land, spredt over 6 kontinenter. Med et spenn fra folkemusikk til fotokunst, eksperimentell scenekunst til levende installasjoner, fra gateteater til poesi. Vi siktet høyt og langt, vi siktet mot månen. Til månen... og tilbake! Unge generasjoner kunstnere, de som reiste fra Fredrikstad for å møte den store verden, før eller senere siden vender de tilbake. Hva finner de? Det er avhengig av valget de eldre generasjoner har tatt...og de har vært bra! En underskog av kunstneriske miljøer av høy kvalitet beriker Fredrikstads kulturelle landskap. De som kommer tilbake og leter, finner fort frem til et miljø de vil knytte seg til og skaper sin selvstendige plass innenfor. Dette er mer enn min egen hjemby, i «kulturnasjonen» Italia, noensinne har kunnet tilby meg! Norge generelt, er faktisk en av de få europeiske nasjoner som klokt har satset, i mangfoldige år, bevisst på sine kunstnere. Satsning som Rikskonserter, Riksteater, Den Kulturelle Skolesekken, forskjellige Kunstnersentra og forutsigbar pengestøtte over statsbudsjettet, har gitt bærekraftig hjelp til etableringen av en profesjonell «kulturoperatørklasse» over hele landet. Kulturløftet har de siste årene vært kronen på verket. 3

6 SAFTs engasjement og mål. St. Croix-huset og Kulturkontoret i Fredrikstad sitt engasjementet i SAFT, har vært helt avgjørende for opprettholdelse av gjestespillserien SAFT. De to kommunale kulturinstansene hadde på den tiden (1999) et sterkt behov for å markere eksistensen av fremtidsrettede alternativer til det noe «tradisjonelle» kulturtilbudet som preget byen på den tiden (amatørteater, revy, tradisjonsrike idrettsgrener, korpsmusikk etc). Moderne scenekunst, eksperimentell virksomhet i både musikk- og teaterfeltene, samt internasjonale påvirkninger viste seg å ha stor prioritet i den visjonære Kulturmeldingen som politikerne hadde vedtatt og som den tidens kultursjef Egil Syvertsen og hans stab satte i gang med å realiserere. Studium Actoris aktivitet, inkludert SAFT programmet, fant derfor fort sin naturlige plass innenfor disse planene. Et av SAFTs mål har hele tiden vært å få stor internasjonal kunst til Fredrikstad, produsere orginal kunst lokalt og sende det ut i verden. Et langsiktig mål er å inspirere de lokale til å våge å tenke at store ting kan skje lokalt, åpne opp for det som er annerledes. Fredrikstad, 12. mai 2013 Paolo Martini, Kunstnerisk leder SAFT 4

7 Rapport SAFT virksomhet 13 ÅR MED GJESTESPILL Nola Rae, den kjente mimeartisten fra England, har gjestet SAFT hele 5 ganger! Bredt og fruktbart samarbeid Den modige og tålmodige satsning fra St.Croix-huset og Kulturetaten sin side, har båret frukter. Etter 13 år med SAFT gjestespill, har de publikummere som besøkte SAFT forestillinger de første årene økt til dagens besøkende. De to siste årene har flere av SAFTs familieforestillinger hatt fulle hus i St. Croix-husets Storsal. SAFT har siden oppstarten tilbudt sitt kunstneriske program til nasjonale aktører og scener. Delta Juice & Cirkus, Glomma Festivalen, Tall Ships Race, Folk i Gata Festivalen, Bakgaards Film, Sykehusklovn Prosjekt, PIT festivalen og ESSENS Festivalen har alle gjestet SAFT. St. Croix-huset, Kulturskolen, Akademi for Scenekunst, Blå Grotte, Østfold Kulturutvikling, Østfol Teater, Barnehage Etaten, Cinemateket i Oslo, Det Franske Kulturinstituttet, Det Italienske Kulturinstituttet, Den Israelske Ambassade, Hong Kongs Handelskammer i London og Oslo, Opplev Fredrikstad, Lisleby Musikkorps, Trara Skole, Kvernhuset u-skole, Parkteatret i Moss, Qult-hus m. fl. er på listen over de kulturoperatørene som direkte har samarbeidet med SAFT. 5

8 6

9 7

10 SAFT har hatt direkte innflytelse i hverdagen til mange mennesker. Noen har fått inspirasjon til å starte egen kunstnerisk virksomhet, noen mennesker har flyttet til byen, et internasjonalt kunstnerisk miljø har funnet sin vei til Norge via SAFT. Man snakker her ikke om store mengder med mennesker selvsagt, men det er i forandringene som skjer i de enkelte menneskers liv, at byggingen av et nytt samfunn ligger. Valuta for pengene Kulturoperatørene og politikerne i et land kommer kanskje alltid til å krangle om hvilken effekt kultursatsingen har i samfunnet. Uansett hvor mye kulturoperatørene peker på kulturens gode effekter for borgernes helse og kunnskapsnivå, lar de seg ikke overbevise. Vi vil gjerne hjelpe politikerne litt på vei. Her er statistiske tall for SAFT : Statistikk for publikum og innslag: Tall: Antall år virksomhet (år): 13 Antall innslag (stk): 112 Antall visninger av innslagene (stk): 141 Total publikum (stk): 9226 Snitt publikum pr. år (stk): 710 Snitt publikum pr. visning (stk): 65 Snitt innslag pr. år (stk): 9 Snitt visninger pr. år (stk) 11 Antall innslag fra Norden: 37 Antall innslag fra øvrige land: 72 Innslag beregnet for barn og familie: 27 Innslag beregnet for voksne/ungdom (13 år opp.) 82 I statistikken over har vi utelatt to store skoleturneer som SAFT formidlet til DKS (Den Kulturelle Skolesekken) med totalt 108 forestillinger. Dette for et publikum på ca barn; data ble utelatt for å ikke gjengi et ubalansert bilde av det totale besøkstallet. «Synergieffekten» av å samarbeide med andre kulturoperatører merker vi, men den er ikke målbar. 8

11 Økonomi Hva kostet egentlig SAFT? Her kommer noe av svaret: Økonomisk statistikk: Tall: Antall år virksomhet (år): 13 Antall innslag (stk): 112 Totale utgifter for innslagene (Kr): 2,119,725 Total inntekt for innslagene (Kr): 2,190,128 Total billettinntekter (Kr): 90,475 Total offentlig støtte (Kr) (i snitt /år): 2,029,315 Total kommunal støtte (Kr) (i snitt /år): 1,410,000 Total støtte fra andre etater skaffet av SA (Kr): 619,315 Totalkostnad konsulenthonorar Studium Actoris (Kr): 70,403 Snitt utgifter pr. forestilling (Kr): 15,034 Snitt offentlig støtte pr. billett (Kr) *: 222 Snitt kommunal støtte pr. billett (Kr) *: 145 *: inkluderer «billetter» til Folk i Gata og DJ&C som var gratisarrangement for byens innbyggerne. Landsgjennomsnitt (2002): 573,-Kr/billett. Til sammenligning, ønsket (2006) FRP å senke landsgjennomsnittet til 100,- Kr/billett. Etter analysen av disse tallene, er konklusjonene fra vår side at med SAFT arrangementene fikk Fredrikstad befolkningen «valuta for pengene» sine. At de fikk kulturtilbud på et nivå som kunne, i proporsjoner, konkurrere uten problemer med det som hvilken som helst storby i Norge kunne levere. Med en kommunal økonomisk støtte som tilsvarer budsjettet til en liten produksjon i et regionteater, har SAFT produsert hele 13 år med gjestespill. Med en total offentlig økonomisk innsats pr. billett, som tilsvarer under en tredjedel av landsgjennomsnittet, vil vi tro politikere og administratorer som har støttet dette vil si seg fornøyde. 9

12 Drømmen om langsiktig planlegging SAFT er beviset for at engasjement og publikumtilstrømming ikke bare er privilegiet til f.eks store idrettsarrangementer eller revyforestillinger. Med et alternativt tilbud bestående av scenekunst av høyt kvalitet kan man oppnå tilnærmede resultater. Det er langsiktig innsats som gir best resultat, enten det er idrett eller kunst det dreier seg om. Hadde politikerne stoppet støtten til SAFT etter kun tre år, hadde SAFT kunnet vise til et nedslående lite antall publikum og ubetydelige inntekter. Et av poengene som Studium Actoris førte frem da vi foreslo SAFT for kulturkontoret i 1999 var at en liten lokal økonomiske støtte igjen kan genere støtte fra andre instanser. I gjennomsnitt er en tredjedel av SAFT-budsjettet midler som er skaffet til veie av Studium Actoris og kommer fra offentlige etater utenfor Fredrikstad. Vi takker Fredrikstad for 13 år med støtte og engasjement. For oss hadde det vært fantastisk om vi hadde visst at det faktisk ville forbli slik. Hva skjer neste år? Kan vi arrangere SAFT? Kan vi vise til lokal støtte i år? Det har vi ikke visst, og det vet vi heller ikke med sikkerhet nå. Vi booker internasjonale artister for 2014 uten å vite om vi har midler, men vil vi ha bra scenekunst må vi hoppe på når muligheten er der. Med mulighet for en mer langsiktig planlegging vil vi kunne hente inn etterspurte artister, artister som ellers hadde vært utilgjengelige. Vi ønsker oss: Mer forutsigbarhet - SAFT på en egen post. SAFT-midler har til nå ikke vært øremerket. Økning av tilskudd - Muligheten til å kunne kjøpe forestillinger som har høyere produksjonutgifter, ergo høyere honorarer. Vi snakker om f.eks danseforestillinger og nysirkusforestillinger. Det har også vært en generell økning av prisnivået, som vi ønsker blir tatt med i betraktning. Fredrikstad, 12. mai 2013 «Hvor langt er du villig til å gå for kjærlighet?», var et samarbeidsprosjekt mellom Studium Actoris og Østfold Teater. Den gjestet SAFT i

13 Program april, kl , St. Croix-huset: KOKKATASTROFA -Teater Okolo (No/Cz) Barne og- famileforestilling fra 4 år. 8. juni, kl. 14:30, St. Croix-huset: RACE DOG -Thalias Thjenere (DK) Barne- og famileforestilling fra 5 år. 26. september, kl. 20:00, Telt på Stortorvet: Minnenes Museum -NIE (NO/CZ) Ungdom/ Voksne fra 13 år. 10. oktober, kl , Blå Grotte: Speedmouse - The Umbilical Brothers (Aus) N.B. På engelsk. Ungdom og voksne fra 12 år. 12. oktober, kl., 14:30, St. Croix-huset: Fritjof Fomlesen - Grenland friteater (NO) Barne og- famileforestilling fra 5 år. 12. oktober, kl. 20:00 St. Croix-huset: Mitt liv som mann - Grenland friteater (No) Ungdom og voksne fra 12 år. Studium Actoris 11

14 12

15 13

16 Studium Actoris 14 Dokka 1/ C 1671 Kråkerøy, Norge

ÅRSRAPPORT2007. 20 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris

ÅRSRAPPORT2007. 20 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris ÅRSRAPPORT2007 Studium Actoris Målsettinger: Å utforske skuespillerkunsten og samarbeide med enkeltaktører og andre grupper på tvers av kunstområdene ved å skape egne forestillinger, organisere gjesteforestillinger

Detaljer

ÅRSRAPPORT2006. 18 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris

ÅRSRAPPORT2006. 18 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris ÅRSRAPPORT2006 Studium Actoris Målsettinger: Å utforske skuespillerkunsten og samarbeide med enkeltaktører og andre grupper på tvers av kunstområdene ved å skape egne forestillinger, organisere gjesteforestillinger

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. des. Dagsorden 1559 Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 32): 1. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

Oslo, 15. August 2012. Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten

Oslo, 15. August 2012. Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten Oslo, 15. August 2012 Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten Danse- og teatersentrum ble etablert som interesseorganisasjon i 1977,

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 13:30

Side1. Møteinnkalling. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur Møtested: Dato: 6.. Tidspunkt: 3:3 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7 57 4 6 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

FRA MIKRO TIL MAKRO. oppgaver og tanketennere

FRA MIKRO TIL MAKRO. oppgaver og tanketennere FRA MIKRO TIL MAKRO oppgaver og tanketennere Oppgaver og tanketennere Til lærerne Dette er ment som en inspirasjon til hvordan utstillinga Sverre Morken fra mikro til makro kan brukes som utgangspunkt

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

til 100 personer. Den kjente skuespilleren Lise Fjeldstad var begeistret etter sin opptreden

til 100 personer. Den kjente skuespilleren Lise Fjeldstad var begeistret etter sin opptreden Kulturentreprenøren Det magiske rommet Store stjerner strømmer til for å opptre i et lite rom utenfor Sandvika. Akustikken og atmosfæren fører dem dit, ikke de store pengene. av Bård andersson Ved Hamangskogen

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Til Kulturdepartementet v/ Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein og Michelle Tidsel UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Norske Billedkunstnere (NBK) takker for muligheten til å komme med innspill både i dette

Detaljer