ST-nytt. Sterk hotellåpning. Bedre pasientovervåkning i Skien. Nytt treningsutstyr. Vil snu pasientstrøm. Alle vil ha vaksinen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Sterk hotellåpning. Bedre pasientovervåkning i Skien. Nytt treningsutstyr. Vil snu pasientstrøm. Alle vil ha vaksinen"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 19 november 2009 Sterk hotellåpning STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Med egenkomponert sang og i nye fine uniformer sjarmerte fjorten ansatte både medier og frammøtte under den offisielle åpningen av STs første pasienthotell den 9.november. -Her har dere vist at dere kan skape noe nytt gjennom samarbeid mellom mange mennesker på ST, sa direktør Arne Rui før han klippet snoren for det første pasienthotellet på ST. På nyåret skal også Porsgrunn få sitt pasienthotell. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Bedre pasientovervåkning i Skien Nytt utstyr for ti millioner: Side 2. -Dette er en gledens dag, konstaterte Trine Bjørnstad da hun åpnet ballet for en feiende flott åpningsmarkering for pasienthotellet. Med en stab av erfarne sykepleiere, renholdere og hotellverter til å sørge for næringsrik og delikat mat tror hun på at de friskeste pasientene nå får et bedre tilbud. - Jeg tror pasienthotellet bringer ST et godt stykke inn i framtida. Her fokuserer vi på det friske og unngår å sykeliggjøre pasientene, sa kliniksjef Per Urdahl. Han synes det er faglig riktig at STnå blir med på en bølge av hotelletableringer i HelseNorge. Les mer på side 6: Nytt treningsutstyr Alle vil ha vaksinen Vil snu pasientstrøm Det er kjøpt inn nytt treningsutsyr til bygg 5 ved ST i Skien: Les mer side 8: Skepsisen er snudd. Nå vil alle ha vaksine, fastslår smitteverngjengen : Side 5 Nå skal ST prøve å lokke pasienter til å bruke sykehus i hjemfylket.side 4

2 Ny pasientovervåkning i Skien Endelig er 12 år gammelt pasientovervåkningsutstyr skiftet ut på intensivenheten og på operasjonsstuene i 3. og 4. etasjen i Skien.I hjerte av sentralen sitter en fornøyd intensivsykepleier Ingolf Guldbrandsen foran skjermen som sikrer en jevn strøm med medisinske nøkkeldata om de alvorlig syke intensivpasientene. -Det er mye enklere å følge med pasientene nå som vi har fått en moderne overvåkningsmodul som er enkel å feste på pasienten. Når de har den på seg har vi hele tida tilgang til viktig informasjon omkring pasientens tilstand. Det nye utstyret fungerer veldig bra, bekrefter intensivsykepleieren. Teknologisprang fra Han er selvsagt glad for at utstyret som ble innkjøpt i 1997 da Vestfløyen stod ferdig nå er avløst av 2009-modellen med de nyvinninger som har skjedd på 12 år. Mest fornøyd er han med den transportable pasient-overvåkningsmodulen. Den er enkel å koble til pasienten. Og når systemet neste år er fullt utbygd vil det sikre informasjon om medisinske nøkkeldata fra pasienten kommer inn i Akuttmottaket og videre til f. eks operasjon og tilbake til intensiven uten unødige avbrekk. Det nye utstyret er langt mer lettvint å bruke og dessuten tryggere for pasienten, konstater Gulbrandsen. Rask pasientinformasjon Den lille boksen overfører bla informasjon om metning, blodtrykk,ekg og temperatur hos pasienten. Når systemet er fullt utbygd i løpet av 2010 skal enhver lege med tilgang til en arbeidsstasjon øyeblikkelig få tilgang til oppdatert pasientinformasjon. Dermed kan en spesialist som befinner seg et annet sted på sykehuset sjekke f. eks om hjerterytmen på pasienten gir grunn til bekymring- eller ikke -Det nye overvåkningssystemet gir mer informasjon om hver enkelt pasient, bekrefter overlege Christian Østvold. Kardiologisk sykepleier Trude 2 Jørn Otto von Haffenbrädl (med x2-enheten)og Ingolf Gulbrandsen.Trude Fjellet viser det gamle ustyret. Nederst Vigidis Billington. Bilde øverst- intensivsentralen. Fjellet er helt klar i beskrivelsen av hva det nye telemetrisystemet betyr for de som jobber med hjertepasienter i Skien. Trådløs telemetri sladrer Det nye trådløse telemetrisystemet kommuniserer via 56 antennepunkter i taket. Får en pasient hjertestans, så kan de på intensiven ut fra antennepunktet vite i hvilken sone pasienten ligger. Også pasienter som sniker seg ut for å røyke eller handle i kantina sladrer det nye telemetrisystemet effektivt på. Det var mye styr med å koble på det gamle telemetriutstyret. Ofte måtte vi inn flere ganger til pasienten for å få det til å virke. Frustrasjon med gammelt utstyr Noen pasienten ble utrygge og det skapte mye frustrasjon og unødvendig flying for oss. Nå er det bare å legge modulen på pasienten, så fungerer det med en gang. Det nye systemet fungerer perfekt og gir masse viktig informasjon om pasienten. Det er betryggende når vi har ustabile pasienter, understreker den erfarne hjertesykepleieren. En pasient som får hjertestans på sengeposten utløser øyeblikkelig alarmen inne på intensiven. Også på operasjonsstuene i 3.etasje står det nye overvåkningsskjermer. I tillegg til blodtrykk, metning og ekgkurver, viser monitoren søvndybden som pasienten til enhver tid befinner seg i under anestesien.-informasjonen på skjermen er tydelig og utstyret er lett å bruke, synes anestesisykepleier Vigdis Billington. Hun setter pris på hun nå kan lese på skjermen pasientens respirasjonskurve, temperatur og verdier som CVP og Tof.

3 God uttelling for slagdag For tredje år på rad avviklet slagenheten sin slagdag- denne gang med hele 80 deltagere som ga udelt gode tilbakemeldinger. De fikk lære om alt fra symptomer på hjerneslag og effektiv behandling- til ST-forskning som har avdekket at mange slagpasienter utvikler angst. 60 deltakere kom fra sykehjem, hjemmebaserte tjenester og andre sykehus. Først ut var Tore Mørland fra slagenheten som tok for seg de forskjellige symptomene på hjerneslag. Den erfarne overlegen fortalte om trombolyse som er den mest effektive behandlingen for pasienter med hjerneinfarkt. Mørland understreket viktigheten av å komme tidlig på sykehus - helst innen 3 timer fordi effekten av behandlingen reduseres jo lengre tid det tar fra sykdommen slår ut. Ulrike Sagen- overlege ved psykiatrisk klinikk- var neste ut med sin forelesning om angst, depresjon og apati. Hun har tidligere laget et studie på slagpasienter og depresjon i samarbeid med nevrologisk avdeling. Sagen presenterte resultatet av studiet som viser at en stor andel av slagpasientene sliter med F.v: Slagdagen trakk mange i år. Her en gjeng fra slagenheten:richard Stokkedal, Kristin Øygarden, Nina Mc Neil, Kristin Abrahamsen, Ragnhild Murstad, Heidi Stenberg, Henriette Hansen, Karianne Islann, Thomas Frantzen og Mette Haldorsen. angst, depresjon og apati en stund etter hjerneslaget. Sagen gikk også gjennom de ulike behandlingsmulighetene. Noen får mentale forandringer Ergoterapeut Mari Evjen forklarte litt om mentale forandringer - såkalt kognitiv svikt- som en del pasienter opplever etter et hjerneslag som gir seg utslag i f. eks problemer med å utføre daglige gjøremål.sykepleierne Janne Kleven og Lene Halvorsen løftet fram et vanskelig tema som ofte er svært viktig for pasientene- slagpasienter og seksualitet. Her fikk tilhørerne tips til hvordan man kan ta opp temaet med pasienten på en god måte.etter lunch forsatte fagdagen med tre parallellforelesninger. Lise Thomassen fra Skien kommune tok opp synsproblematikk med teoretiskee og praktiske eksempler, mens STs logoped Rolf Harald Borge konsentrerte seg om ulike typer språkprblematikk hos slagpasienter.slagenhetens egne fysioterapeuter Nina Mc Neil og Ragnhild Murstad underviste og demonstrerte hvordan man skal mobilisere slagpasienter.-skal vi dømme etter evalueringsskjemaene som deltagerne fylte ut var slagdagen en stor suksess som vi absolutt bør gjenta, konstaterer fagutviklingssykepleier Kristin Abrahamsen fornøyd. Tre nye ultralydapparater til sykehuset Nytt pasientovervåkningssystem til 10 millioner er nå på plass ved ST i Skien. I tillegg er det gitt klarsignal for å kjøpe inn tre nye ultralydapparater som vil sikre bedre diagnostiske muligheter for legene på ST. -Den nye pasientovervåkningen gir bedre overvåkning av pasientene og muligheter for f. eks bedre hjerteanalyse, enklere pasientflyt og mindre ekstraarbeid med dobbelregistreringer av pasienter: En overvåkningsmodul gjør at de på intensivsentralen med få museklikk kan hente pasienten frem med alle måledata fra de andre avdelingene som f. eks operasjon og telemetri. I trinn 2 skal tilsvarende pasientovervåkningssystemer installeres i Akuttmottaket og på Nyfødt-intensiv. Så langt er tilbakemeldingene fra brukerne bare positive, konstaterer Jørn Otto von Haffenbrädl. Ingeniøren er svært fornøyd med det gode samarbeidet medisinsk-teknisk seksjon har hatt med fagfolkene de siste to årene før ustyr og leverandør. I løpet av 2010 regner han med at den siste biten av det avanserte pasientovervåkningssystemet er på plass. Da kan en kardiolog gå inn på PCen og sjekke om en pasient som f. eks ligger på hjerteposten har en uregelmessig hjertefrekvens uten å måtte løpe ned på sengeposten. Det er også en liten nyhet nå at telemetriovervåkningen også er utvidet til å omfatte en del av pasientene som ligger på Moflata, konstaterer Haffenbrädl. De gamle og teknologisk utdaterte ultralydapparatene på ST var modne for utskiftning etter at leverandøren ikke lenger kunne garantere teknisk support. Derfor er leder for medisinsk-teknisk seksjon Lene Månsson særdeles fornøyd med at direktøren og ledergruppa strakk budsjettstrikken langt da de åpnet for en ekstrainvestering på tre millioner i høst. Ett apparat skal til Kragerø som dermed får moderne utstyr for å sjekke hjertepasientene, mens nummer to skal brukes både på EKKO-rommet og på sengeposten Det tredje superultralydapparatet skal stå på hjertepoliklinikken. Det kan vise tredimensjonale bilder og gjør gode undersøkelser på fedme- eller KOLS-pasienter som ikke blir optimalt på vanlige ultralydapparater. 3

4 Vil snu pasientstrømmen I Blefjelltida var det viktig å å få telemarkingene til Kongsberg for tilbud de ikke fikk dekket på Notodden og Rjukan. Nå er det satt i gang et prosjekt som skal lokke telemarkingene tilbake til egne sykehus igjen. -Sykehuset Telemark i Skien er et sykehus med bredere faglig tilbud. I tillegg blir det dyrt for ST når pasientene bruker Kongsberg, konstaterer overlege Hanne Thürmer.I tråd med inndelingen i nye sykehusområder foreslår Helse Sør Øst å endre prisene. I praksis vil det bety at hver gang en kvinne fra Rjukan føder på Kongsberg så gir det en regning for Sykehuset Telemark på 80 prosent av drg-kostnaden. Tilsvarende koster høy-kostbehandling i Oslo 120 prosent av drg. Dermed blir det mindre penger å drive telemarsykehusene for hvis de samme pasientstrømmene fortsetter over mot Kongsberg og Oslo. Det er bakgrunnen for et prosjekt som ST-direktøren har igangsatt i høst:-i sju år har vi jobbet for å få telemarkingene til å bruke Kongsberg som 2.linje-sykehus. Vi har også flyttet ortopedien dit, og brukt Kongsberg for dialyse og pacemakere. Nå må vi ta fatt på å avlære gamle vaner. Det tar tid å snu slike trender. Men det er det vi må gjøre Ivar Dahl er tent på å redusere pasientlekkasjen over fylkesgrensa til Kongsberg.- Det er mer engasjerende for ansatte å behandle flere pasienter enn å måtte ta bare budsjettkutt, konstaterer klinikksjefen for Rjukan-Notodden. Neste år er klinikk Rjukan-Notoddens andel av sparekravet 4,9 millioner. Da er det bedre å ta en del av sparekravet gjennom å behandle flere pasienter, enn bare kutt i budsjettet. Derfor stiller Dahl seg helt og fullt bak det arbeidet som overlege Hanne Thürmer har utført for ledergruppa til direktør Arne Rui.Nå starter et arbeid for å lokke Telemarkingene tilbake til Telemark, og tette lekkasjen av pasienter til Kongsberg sykehus. Fra 4 Pasientene kan velge fritt Men med fritt sykehusvalg, tror ingen at de kan kommandere f. eks fødende fra Rjukan til å velge fødeavdelingen i Skien. De siste årene har det vært rundt 100 fra øvre Telemark som har valgt å føde på Kongsberg sykehus.-kvinneklinikken og fødeavdlingen må komme tidlig inn i svangerskapet og fortelle om det gode fødetilbudet i Skien, konstaterte Thürmer da hun presenterte problemstillingen for STs ledergruppe den 28.oktober. Hun smilte litt over endringene som gjør at pendelen svinger: Fra å anbefale Kongs- Hanne Thürmer har utredet et prosjekt som skal prøve å få fl ere telemarkinger tilbake til egne sykehus. Neste år blir det dyrere å sende pasienter f. eks til Kongsberg. nå, konstaterer overlege HanneThürmer Sammen med klinikksjef Ivar Dahl med å tilby så gode medisinske tilbud at berg varmt, må alle nå legge seg i selen har hun utredet dette viktige feltet som både jordmødre og fastleger som henviser pasientene, sender pasientene til ST handler om ti-talls millioner kroner som Sykehuset Telemark sårt trenger for å yte i Skien. Men som fagkvinne anbefaler et best mulig helsetilbud. hun gjerne ST for pasientene: neste år, blir det dyr gjestepasientpris for ST når pasienter reiser dit.et lyspunkt i Thürmers gjennomgang var at det i dag nesten ikke lekker ortopedipasienter til Kongsberg sykehus. Må få tillit hos fødende Men hun ser at det kan bli en utfordring å friste de ca 100 fødekvinnene som i flere år har vært vant til å reise den korte vegen til Kongsberg til å velge å føde i Skien. Kvinneklinikken i Skien kan gi et bredere tilbud enn Kongsbergs fødeavdeling, men det tar tid å gjøre et tilbud godt etablert. Øre-nese-hals-leger fra Kongsberg med poliklinikk på Notodden, henviser også mange telemarkinger til Kongsberg. Jordmødre fra Kongsberg som følger opp ST tilbyr faglig bredde - ST er et større sykehus med et faglig bredere tilbud enn Kongsberg, presiserer overlegen. Hun er klar på at de faglige argumentene må være i høgsetet når pasientstrømmen skal snus: -Når vi arbeider med å endre pasienstrømmene, må vi huske at det er i tråd med det Helse Sør Øst sier at vi skal. De har jo inndelt regionen i nye sykehusområder nettopp fordi de mener det kan gi et bedre tilbud til befolkningen, minnet Ivar Dahl klinikksjef for Rjukan Notodden om. Ivar Dahl vil redusere pasientlekkasjen gravide, bidrar til at de fødende velger å reise til Kongsberg. Thürmer antydet at bedre bussforbindelse til Grenland og overnattingstilbud for pårørende kunne være tiltak som kan snu pasientstrømmen sammen med faglig gode tilbud. KK-leder Eirik Eliassen trakk fram at ST fra 1.juli har delt jormortjenesten til gravide med en kollega fra Kongsberg. Fra nyttår vil ST-jordmoren overta hele den servicen til gravide og etterhvert vil to jordmødre fra ST dele på tjenesten på Notodden. - Vi får ihvertfall orientert om tilbudet vårt, konstaterer seksjonsleder Åse Kari Kringlåk som ikke tror det er gjort over natta å snu fødende som har vært vant til den korte reisevegen til Kongsberg.

5 Nå vil alle ha vaksinen Smittevernenheten har merket et stemningsskifte: For to-tre uker siden var det vaksineskeptiske spørsmål som dominerte-nå virker det som alle vil ha svineinfluensavaksine, siersmittevernoverlege Marjut Sarjomaa. Nå er ST lovet 1500 vaksinedoser. Hun synes det er naturlig at stemningen har snudd etterhvert som det ble klart at Norge har flest dødsfall i Norden og svineinfluensaen setter sitt preg på mediedekningen. Ansatte vet også at de unngår å smitte egne pasienter eller pårørende hvis de blir vaksinert.pr 6.november var 2000 ST-ansatte vaksinert- i Skien, Porsgrunn, Kragerø, Rjukan og Notodden- De 99 vaksinatørene våre har vært utrolig flinke og de har gjort en kjempejobb, mener Anne-Sophie Balchen. Hun synes ST var heldig som fikk 2000 vaksinedoser i forrige runde. 350 sykepleiere ved ti utvalgte avdelinger på STi Skien vil snart kunne gi sin vurdering av egne arbeidsvilkår og sammenhengen mellom ressurser og kvaliteten på helsetjenestene sykehuset tilbyr pasientene. De blir med i en internasjonal forskningsstudie sammen med 36 norske sykehus. Nå vil alle ST-ansatte ha vaksinen, fastslår Anne Sophie Balchen, Marjut Lovet 1500 nye vaksinedoser Nå er ST lovet 1500 vaksinedoser -seinest innen 15. november.- Vi har mange ansatte som er blant de som har førsteprioritet som ennå ikke er vaksin- Sarjomaa og Kristin Broch Dahl. Vakisnatørene har gjort en kjempejobb... ert. De må vi ta i neste runde-og så får vi ta de med 2.prioritet deretter konstaterer HMS-sykepleieren -Hvor mye bivirkninger? Gir fler med lette bivirkninger -Det er klart flere lette bivirkninger enn ved sesonginfluensaen men få unormale reaksjoner, svarer Sarjomaa som ber ansatte rapportere inn alvorlige bivirkninger. Vi har hatt noen få sykemeldinger etter vaksinen. Men vi vet ikke om det er en bivirkning av vaksinen eller at de faktisk har fått svinevirusinfluensa, forkjølelse eller sesong influensa. Vaksinen gir ikke full immunitet før etter ca 14 dager, minner Sarjomaa om. I neste runde har myndighetene pålagt sykehusene å vaksinere de langtidssyke pasientene som trenger vaksinen- de øvrige må fremdeles gå via egen fastlege for å få den. Mens Telemark lenge har hatt få pasienter på sykehusene innlagt med bekreftet svineinfluensa, økte antallet bratt i begynnelsen av november. Hittil har det vært innlagt 33 med bekreftet smitte på sykehus i Telemark. -Antall innlagte med svineinfluensa øker,men de aller fleste er moderat syke. Blant de som er innlagt i Skien, er det ganske mange unge- og også hos oss er omtrent en tredjedel pasienter som ikke er registrert med noen underliggende tilleggsrisiko, sier Marjut Sarjomaa. Bare en pasient var innlagt på intensivenheten i løpet av siste uke. 350 sykepleiere får blimed i forskning - Vi oppforder alle sykepleierne på de utvalgte avdelingene til å delta i undersøkelsen, sier NSF-hovedtillitsvalgt Lene Halvorsen. Hun tror forskningsprosjektet som er godkjent av Helse Sør Øst og som skjer i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, kan gi verdifull kunnskap om hvordan sykepleierne vurderer egne arbeidisvilkår og sammenhengen mellom bemanning og kvalitet på tjenestenesom er midt i hverdagen for ansatte og tillitsvalgte. Den stort anlagte forskningen skjer i 11 europeiske land og skal pågå helt fram til Svarene vil gi ny kunnskap om helsevesenet som kan sammenlignes over landegrensene, men svarene vil ikke i utgangspunktet gi data på sykehusnivå.sts NSF-tillitsvalgte tar ansvar for informasjon,utsendelse og innsamling av spørreskjemaene som er utsendt til sykepleiere med svarfrist satt til 23.november. -Vi ønsker at så mange som mulig deltar. Avdelinger med over 80 prosent deltakelse blir med i loddtrekning om å få delta ved internasjonale sykepleierkongresser blant annet i Australia. Avhengig av deltagelse vil vi i tillegg gi ut - til lodd-trekning - bokpremier, kinobilletter og ulike NSF- artikler, blant de som deltar fra ST, frister Lene Halvorsen. EU har bevilget penger til studien som bl.a skal se hvordan sykepleiernes arbeidsvilkår henger sammen med forhold som rekruttering, stabilitet og pasientresultater. Den skal gi nye tilnærminger til hva som gir mest effektiv forvaltning av sykepleierressursene og ledes internasjonalt av en amerikansk professor -Linda Aiken. Hun vil se om pasientresultater og produktivitet kan bli like bra eller bedre ved mer hensiktsmessig bruk av sykepleiernes kompetanse og bedre tilrettelegging av sykepleietjenestens praksisvilkår. Lene Halvorsen 5

6 Knallåpning for ST-hotell Med egenkomponert sang sjarmerte de ansatte stort på åpningen av STs første pasienthotell. - Her har dere vist at dere kan skape noe nytt gjennom samarbeid mellom mange mennesker på ST. Lykke til, sa Arne Rui før direktøren klippet snoren for hotellsatsingen. Rui trakk linjene ti år tilbake til dengang Moflata var et nedslitt sykehjem før mellomspillet som nyoppusset sengepost. Åpningen av pasienthotellet beskrev han som et ypperlig eksempel på den omstillingen som sykehus må klare for ikke å stagnere og forvitre. -Jeg føler meg sikker på at dere vil klare å ta vare på pasientene på en trygg og kvalitetsmessig god måte, sa Rui avslutningsvis. Det gjorde han etter at seksjonsleder Trine Bjørnstad hadde åpnet og etter et nydelig musikalsk Rui klippet snora og lykkeønsket sammen med Per Urdahl nyskapningen på ST. åpningsinnslag før Per Urdahl slapp til. Klinikksjefen mintes ti år tilbake da han kom heltent tilbake etter en visitt på Norges første pasienthotell i Bergen. Dengang falt planene om noe tilsvarende på ST i fisk. De siste to årene så Urdahl tegn til en bølge av pasienthotelletableringer i Helse-Norge som ST nå blir en del av. ST med på ny pasienthotellbølge - Jeg tror pasienthotellet bringer ST et godt stykke inn i framtida. Her fokuserer vi på det friske -og unngår å sykeliggjøre pasientene samtidig som vi dreier mot kortere liggetid som er viktig for å unngå komplikasjoner. Når kostnadene er lavere enn ved en vanlig sengepost, åpner det for at vi kan bruke ressursene til å gi mer omsorg til de pasientene som trenger det. Med den flotte og erfarne gjengen jeg ser her, er jeg sikker på at pasienthotellet blir en suksess, sa Urdahl henvendt til de 14 ansatte som strålte i nye lekre hotelluniformer. Urdahl var sikker på at de 24 hotellsengene ville bli tatt i bruk og var overbevist om at etterspørselen bare ville øke etterhvert. Ellen Mjøs som bygget opp pasienthotellet i Kristiansand ønsket også lykke til: -Pasienthotell er et godt tilbud der pasientene får bruke sine friske sider. Her trengs faglig dyktige ansatte som både er fleksible og serviceinnstilte. Det handler om å kombinere det beste fra sykepleierrollen med det beste fra hotellfaget, sa Mjøs. - Vi har vært heldige med å få tak i erfarne sykepleiere så hos oss skal pasientene få et like godt tilbud som inne i sykehuset. I resepsjonen tar Heidi imot pasienten mens hotellvertene vil sørge for næringsrik og deilkat mat til pasientene, sa en stolt hotellsjef Trine Bjørnstad. Klare til å ta imot hotellpasientene Nye pene møbler, flatskjerm-tver og egen telefon, er standarden som tilbys pasientene som fra mandag 9. november inntok pasienthotellet på Moflata... Pasienthotellansatte sang en feiende fl ott egenkomponert sang under åpningen. Arne Moflata tilbyr pasientene en intim kafe for de om ønsker å spise maten sin der og et oppholdsrom for de som ønsker å være sosiale med hverandre eller pårørende.. Egne låskort og bankboks for verdisaker pluss dusj og WC må selvsagt også til for et nystartet pasienthotell som satser på å bli tatt i bruk av hele sykehuset: -For meg er det spennende å få være med på starten av en helt ny avdeling. Her blir vi ganske få ansatte så det blir veldig viktig å få til et godt samarbeid med de andre avdelingene på sykehuset, sier en av sykepleierne- Anne Kristin Landgraff. Hun ønsker velkommen på åpningen sammen med kollega Kjersti Junker. 2.etasjen på 6 Booket inn etter NRK-innslag.. Rett etter åpningen hadde seks pasienter booket inn på det nye pasienthotellet. Og en pasient som snappet opp nyheten i bilradioen på veg ned til undersøkelse i Skien ringte direkte til pasienthotellet for å teste det nye tilbudet.- Det var morsomt å ta imot mannen, forteller Trine Bjørnstad som merker stor interesse for nyskapningen. Under den åpne dagen før helga var det svært mange fra sykehuset som dukket topp for å gjøre seg kjent med Kjersti Junker og Anne Kristin Landgraff ønsket velkommen.til høyre: Jeanette Larsen og Tove Bjørnstad Dusmanu skal sørge for at hotellet er rent og pent. pasienthotellet. Nå krysser Trine Bjørnstad fingrene for at de kan hjelpe til med å få ned korridorpasientuvesenet som ST lenge har slitt med.

7 Utvider åpningstid i Skien Fra nyttår vil radiografer, hjelpepleiere og kontorpersonell som i dag jobber i Porsgrunn inngå i en turnus der de også skal jobbe i Skien: Det åpner for å utvide åpningstidene i Skien. -Tilbudet til klinikerne i Porsgrunn, blir litt mindre fleksibelt. Her er vi avhengig av at vi får til god planlegging sammen med dem-og det er vi allerede godt i gang med. De ressursene som flyttes til Skien skal brukes til å utvide åpningstidene i ekspedisjonen og åpne noen av labene våre på kveldstid. Pasienter vil fra januar blant annet ha anledning til å få gjennomført røntgenundersøkelser frem til kl 20 mandag til torsdag. Øvrige ressurser vil brukes til å styrke bemanningen på CT slik at vi også her kan åpne opp for flere timebestillte CT-undersøkelser. Vi regner med at dette vil redusere ventetidene våre forklarer seksjonsleder Bente Aasoldsen. Bedre enn å kutte stillinger Selv om ansatte i Porsgrunn nå må reise til Skien på jobb, synes Aasoldsen det er å foretrekke framfor å kutte stillinger for å klare neste års sparekrav. Både hun og MSK-sjef Henrik Høyvik lover at brukerne i Porsgrunn fremdeles skal få de røntgentjenestene de har behov for. Det vil fremdeles bli kjørt både røntgen- og ultralydundersøkelser i Porsgrunn. Der skal de i framtida fortsatt ha en radiograf,en radiolog pluss en hjelpepleier og kon- F.v: Radiologisk seksjon omorganiserer og avhjelper trøkket i Skien med ansatte fra Porsgrunn.F.v:Siri Linheim, Monica Bjønnes, Stian Opsahl og Bente Aasoldsen. toransatte i tilsammen 1.4 stilling. beholde sin gamle arbeidsplass i Porsgrunn med kortere reiseveg, så håper hun de etter hvert vil se at det kan være faglig utviklende å jobbe som en del av et større radiologisk fagmiljø i Skien. Utnytter en viss ledig kapasitet -I dag er det en viss ledig kapasitet på radiologien i Porsgrunn. Og med de kravene vi har for neste år, må vi bare benytte de mulighetene vi har.med dette grepet unngår vi nedbemanning, påpeker Aasoldsen. Med sparekrav på 2.6 millioner har klinikken lett etter tiltak med minst skadevirkninger. Noe av det som har utløst endringen er at presset på radiologiske tjenester i Skien er stort:- Ved å styrke bemanningen i Skien og ved tiltak som bl.a utvidet åpningstid, håper vi på å få ned ventetida der den nå er for lang. I dag må listepasientene f. eks vente fire måneder på en CT eller seks måneder på å få tatt en MR-undersøkelse,medgir Bente Aasoldsen.-Vi vil ha åpent i ekspedisjonen i Skien på ettermiddag og kveld helt fram til klokka 21. Det blir også åpen eksedisjon i Skien fra klokka 8 til 15 på lørdager, forteller enhetsleder Monica Bjønnes. Selv om mange ville ønsket å Gir bedre ressursutnyttelse Omorganiseringen betyr at ingen i seksjonen har Skien eller Porsgrunn som fast arbeidssted lenger:-det gir bedre ressursutnyttelse og hjelper oss til å takle det høye presset i Skien, understreker enhetsleder Siri Linheim. En annen utfording for ST og Radiologisk illustreres av at mye av det kostbare utstyret stadig må fornyes.og det er ikke enkelt i en periode med investeringstørke i Helse Sør Øst. I Porsgrunn er situasjonen den at de jobber med tre gamle røntgenapparater som etterhvert må fornyes.-når vi gjør dette grepet reduseres investeringsbehovet iporsgrunn ved at vi kan erstatte tre gamle apparater i Porsgrunn med et nytt moderne, sier MSK-sjef Henrik Høyvik. HABU flyttet fra Buer til SAMBA-nybygg 2.november gikk flyttebilene fra Habiliteringstjenestens lokaler på Buer til det nybygde SAMBA-bygget ved ST i Skien. Den uka var det full fart med innflytting i alle kontorene som nå skal huse fagfolkene i Habiliteringstjenesten for barn og unge i Telemark.Dermed var et flere ti-år langt kapittel i lokalene på Buer over:-det er klart det var litt rart å reise fra et sted der du har jobbet de siste 20 årene. Men da vi dro så vi samtidig at lokalene var blitt gamle og nedslitte. Nå ser vi veldig fram til å komme inn i SAMBA-bygget. Her er alt så nytt og fint, konstaterer en blid enhetsleder Elise Høyem midt oppi innflyttingskaoset. En liten uke har staben på et -30-tallsansatte på seg til å få kontormøbler og utstyr på plass, og få telefoner, PCer og annet utstyr til å fungere i de nye lokalene. -Vi driver også nå ambulerende og poliklinisk virksomhet mot brukerne våre. Og straks vi er på plass vil det bli normal aktivitet i forhold til brukerne våre, fastslår Elise Høyem. Elise Høyem- HABU inn i nybygg... 7

8 Nytt treningsutstyr -Jeg har trent i bygg 5 i tre -fire år. Det er et kjempefint tilbudsærlig etter at de fikk inn nye treningsapparater, sier Gudrun Haldorsdatter. I høst er utslitt treningsutstyr i trimrommet i byttet ut med nye apparater til kroner Mette Matre demonstrerer nytt utstyr HMS-fysioterapeut Mette Matre er strålende fornøyd med spleiselaget mellom psykiatrien, HMS og somatikken som har gitt det lille treningsrommet et sårt tiltrengt utstyrsmessig løft. Nå er det meste av de trauste treningsapparatene som ST arvet fra fylkeskommunen byttet ut med moderne utstyr som løfter treningsutstyret inn i 2009 med de finessene som fins på utstyrsfronten nå. Seks hypermoderne apparater er innkjøpt i høst. Dermed har både pasientene og ansatte fått langt bedre treningsforhold. -Nå har vi utstyr som kan trene alle deler av kroppen, forteller fysioterapeuten som håper ST-nytt-vitsen * Pas. er 92 år. Hun er enebarn og begge foreldrene er døde. *Pasienten har betydelige plager av sin sykdom - og attpåtil er han fra Østfold. *Pasienten er en 34 år gammel snekker som bor på en kvist. *Pasienten spiller i et hornorkester- Orkesteret har øvelse hver onsdag. *Pasienten er kontorist. Hun sier det er langt flere ST-ansatte nå finner vegen til treningsrommet for å holde kroppen vedlike.med et depositum på 200 og en årsavgift på 300 kroner sikrer det deg nøkkelkort og adgang til treningsrommet på ettermiddag og kveldstid i et helt år. Rimelig treningstilbud Det er jo veldig billig da, synes Gudrun Haldorsdatter som benytter tilbudet sammen med en håndfull kolleger fra Sykehusapoteket. For den prisen kan de også være med på step-aerobic-trening to ganger i uka under kyndig instruksjon. 29.oktober demonstrerte Mette Matre alt fra riktig spinningtrening til hvordan de ulike apparatene kan brukes for å trene biceps, triceps og lårmuskulatur:- Apparatene er enkle å betjene. Instruksjonplakatene forteller hvordan de skal brukes, så her er det bare å sette i gang, oppfordret den treningsglade fysioterapeuten. Hun håper at fler av STs tusenvis ansatte etter hvert finner fram til sykehusets treningstilbud: Hver mandag er det nemlig step-aerobic-trening mellom klokka og På torsdagene foregår den treningen mellom klokka 16 og 17.Da er det bare å melde seg på... Gullkorn fra pasientjournalene ser ut til å slå an. Her er en ny leveranse av humoristiske språklige arbeidsulykker fra noen pasientjournaler... lite skrivearbeid, så arbeidet består vesentlig i å sitte på en kontorkrakk. *Pasienten har spilt fotball i 13 år, ellers vært frisk. *Pasienten har en kjønnssykdom og sier han ikke har hatt tilfeldige forbindelser i det siste- men han er fra Honningsvåg!. *Pasienten ble stadig dårligere på grunn av flere sykehusopphold... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Trim-premien gikk til Hege i Skien Hege Kongsberg på PO i Skien kjører dataprogrammet som trekker månedens heldiggris i den store trimkampanjen. Denne gangen håpet hun i sitt stille at noen fra sykehusene i Nedre Telemark skulle vinne- etter at Notodden og Rjukan vant de første gavekortene på 2000 kroner.stor ble overraskelsens da pila landet på hennes eget navn blant de 354 deltakerne i oktober:-utrolig, ler Hege som forsikrer at det ikke er noe juks her. Det spesialinnkjøpte datatrekningsprogrammet trekker helt vilkårlig. - Nå skal jeg handle litt, lover Hege som trener tre ganger i uka på Elixia. - Nå håper vi på flere deltakere også fra Grenland- kanskje noen fler fra store klinikker som psykiatrisk klinikk og kiurgisk klinikk, oppfordrer Karen Anne Braathen. Trimkampanjen har hatt stor deltagelse fra Notodden og Rjukan så langt. -Beklager at det ikke ble videobilder Under Hygienedagen den 27. oktober skulle faginnleggene for første gang overføres pr. videokonferanseutstyr til de andre sykehusene: -Men vi må bare beklage at alt ikke fungerte som det skulle. Vi har lært av den erfaringen og satser på å få det bedre til neste gang, sier hygienesykepleier Kristin Broch Dahl. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols - prosjekt Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols prosjektet kartlegging Finne behovet Kompetanse- hevings program Resultatet av kartleggingen Kols-team

Detaljer

Prosjekteriets dilemma:

Prosjekteriets dilemma: Prosjekteriets dilemma: om samhandling og læring i velferdsteknologiprosjekter med utgangspunkt i KOLS-kofferten Ingunn Moser og Hilde Thygesen Diakonhjemmet høyskole ehelseuka UiA/Grimstad, 4 juni 2014

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK BAKGRUNN: 20 års erfaring med undervisning og informasjon ukentlig Skriftlig informasjonsmatriale Utvikling: - kortere liggetid - nyere behandlingsrutiner

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Data: (i antall) Samlet vurdering av k Rapport laget: 06.mar.2017 Undersøkelsesperiode: 02.feb.2017-06.jun.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate:

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S.

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S. Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015 Anita S. Sandtangen Hva ble testet Elektroniske medisindispensere Daglig

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel

Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel Disposisjon Begreper Omfang og tall Medisinske og politiske aspekter ved privat helsetjeneste

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

Av KATHERINE FERGUSON 09. mai 2014, kl. 09:42

Av KATHERINE FERGUSON 09. mai 2014, kl. 09:42 TORSDAG 13. AUGUST 2015 Redde kvinner tyr til private klinikker for å sjekke om de har brystkreft Av KATHERINE FERGUSON 09. mai 2014, kl. 09:42 Kvinner vil ikke vente flere uker på svar om de har brystkreft

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Tabellen viser antall svar i hver kategori Rapport laget: 13.okt.2016 Undersøkelsesperiode: 11.jan.2016-12.okt.2016 Antall

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder.

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014 Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. To delstudier Del 1 Feltarbeid på en kreftklinikk på et sykehus i Norge Dybdeintervjuer

Detaljer

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti Da er påsken og mars måned over. Vi skal se litt tilbake på hva vi har gjort denne måneden. Det første som skjedde var markeringen av barnehagedagen 1 mars. I år var slagordet «les høyt for oss» Denne

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF UNN Tromsø UNN Harstad UNN Narvik Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tilbyr pasienthotell til

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Prehospitale tjenester i Telemark

Prehospitale tjenester i Telemark Prehospitale tjenester i Telemark En introduksjon som beskriver innholdet i tjenesten, pasientstrømmer og som analyserer noen av konsekvensene som følge av utviklingsplanen Innhold Introduksjon Ambulansetjenesten

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 2 Innholdsfortegnelse Om avdelingen...4 Før du kommer...4 Medisiner...4 Dusj...4 Annet personlig utstyr...4

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/00988-11 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/01017-18 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok.

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa 2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa Statistikk: Spørsmål 1-4:Om oppholdet Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 13.sep.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles Rapport arbeidsgruppe 8 strategiplan 2015-2017 - Vedlegg 2 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSK med nødvendige tiltak (1/2) # Tema ESO stroke

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 04.12.2014 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

En fantastisk fin og varm julefeiring ønskes deg og dine

En fantastisk fin og varm julefeiring ønskes deg og dine o fb.c m/hu ru ine mste Barn ehag e på s ide T n O r Uke 51 Fredag 19. des 2014 Kalenderen: I dag kl 12.45 tar vi juleferie Mandag 5. jan begynner vi på året tjue-femten En fantastisk fin og varm julefeiring

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle.

I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle. Livsstilsklinikk Vektreduksjon og omlegging av livsstil er vanskelig! I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle.

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Rapport laget: 16.mar.2016 Undersøkelsesperiode: 26. jan.2016 10.mar.2016 Responsrate: 51 Spørsmål 1. Snakket legene til deg

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER 17-18 Nordlandssykehuset REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER Utdanningsprogram innen rehabilitering og andre nevrologiske tilstander FORORD: Nye Nordlandssykehuset, Vesterålen ble ferdigstilt og tatt

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 07.05.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30)

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 07.05.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 07.05.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

- hva erfarer brukerne?

- hva erfarer brukerne? Satsning på aktivitet og deltagelse i hverdagsrehabilitering - hva erfarer brukerne? Trine A. Magne Kjersti Vik Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap Fakultet for medisin og helsevitenskap

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014 Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Publisert 10.10.2014 kl 12:53 Oppdatert Foto: Arild Hansen (arkiv) Flaks ingen døde. Ren skjær flaks! SKIEN: Det er ren, skjær

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var klar til å springe og følte meg at jeg klarer det og jeg kunne klare mer. Jeg følte også at jeg er helt frisk som fis ( sånn sies det i polen når man er frisk, altså frisk som en

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 09/01749-3 Sier opp sin stilling Personalmappe - Ortopedi gruppe 2 Dok. dato: 10.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 09/01807-6

Detaljer

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Kasuistikker - prioritering Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Representerer (n=239) 0 = Ikke angitt 1 = Kommunehelsetjeneste 2 = Sykehus 3 = Privat rehabilitering 4 = Brukerorganisasjon

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger?

Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger? Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger? Harstad kommune Opplysninger om pasienten Under arkfane bruker Navn og andre måter å kunne kontakte pasienten på. Her kan vi

Detaljer