ST-nytt. Sterk hotellåpning. Bedre pasientovervåkning i Skien. Nytt treningsutstyr. Vil snu pasientstrøm. Alle vil ha vaksinen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Sterk hotellåpning. Bedre pasientovervåkning i Skien. Nytt treningsutstyr. Vil snu pasientstrøm. Alle vil ha vaksinen"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 19 november 2009 Sterk hotellåpning STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Med egenkomponert sang og i nye fine uniformer sjarmerte fjorten ansatte både medier og frammøtte under den offisielle åpningen av STs første pasienthotell den 9.november. -Her har dere vist at dere kan skape noe nytt gjennom samarbeid mellom mange mennesker på ST, sa direktør Arne Rui før han klippet snoren for det første pasienthotellet på ST. På nyåret skal også Porsgrunn få sitt pasienthotell. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Bedre pasientovervåkning i Skien Nytt utstyr for ti millioner: Side 2. -Dette er en gledens dag, konstaterte Trine Bjørnstad da hun åpnet ballet for en feiende flott åpningsmarkering for pasienthotellet. Med en stab av erfarne sykepleiere, renholdere og hotellverter til å sørge for næringsrik og delikat mat tror hun på at de friskeste pasientene nå får et bedre tilbud. - Jeg tror pasienthotellet bringer ST et godt stykke inn i framtida. Her fokuserer vi på det friske og unngår å sykeliggjøre pasientene, sa kliniksjef Per Urdahl. Han synes det er faglig riktig at STnå blir med på en bølge av hotelletableringer i HelseNorge. Les mer på side 6: Nytt treningsutstyr Alle vil ha vaksinen Vil snu pasientstrøm Det er kjøpt inn nytt treningsutsyr til bygg 5 ved ST i Skien: Les mer side 8: Skepsisen er snudd. Nå vil alle ha vaksine, fastslår smitteverngjengen : Side 5 Nå skal ST prøve å lokke pasienter til å bruke sykehus i hjemfylket.side 4

2 Ny pasientovervåkning i Skien Endelig er 12 år gammelt pasientovervåkningsutstyr skiftet ut på intensivenheten og på operasjonsstuene i 3. og 4. etasjen i Skien.I hjerte av sentralen sitter en fornøyd intensivsykepleier Ingolf Guldbrandsen foran skjermen som sikrer en jevn strøm med medisinske nøkkeldata om de alvorlig syke intensivpasientene. -Det er mye enklere å følge med pasientene nå som vi har fått en moderne overvåkningsmodul som er enkel å feste på pasienten. Når de har den på seg har vi hele tida tilgang til viktig informasjon omkring pasientens tilstand. Det nye utstyret fungerer veldig bra, bekrefter intensivsykepleieren. Teknologisprang fra Han er selvsagt glad for at utstyret som ble innkjøpt i 1997 da Vestfløyen stod ferdig nå er avløst av 2009-modellen med de nyvinninger som har skjedd på 12 år. Mest fornøyd er han med den transportable pasient-overvåkningsmodulen. Den er enkel å koble til pasienten. Og når systemet neste år er fullt utbygd vil det sikre informasjon om medisinske nøkkeldata fra pasienten kommer inn i Akuttmottaket og videre til f. eks operasjon og tilbake til intensiven uten unødige avbrekk. Det nye utstyret er langt mer lettvint å bruke og dessuten tryggere for pasienten, konstater Gulbrandsen. Rask pasientinformasjon Den lille boksen overfører bla informasjon om metning, blodtrykk,ekg og temperatur hos pasienten. Når systemet er fullt utbygd i løpet av 2010 skal enhver lege med tilgang til en arbeidsstasjon øyeblikkelig få tilgang til oppdatert pasientinformasjon. Dermed kan en spesialist som befinner seg et annet sted på sykehuset sjekke f. eks om hjerterytmen på pasienten gir grunn til bekymring- eller ikke -Det nye overvåkningssystemet gir mer informasjon om hver enkelt pasient, bekrefter overlege Christian Østvold. Kardiologisk sykepleier Trude 2 Jørn Otto von Haffenbrädl (med x2-enheten)og Ingolf Gulbrandsen.Trude Fjellet viser det gamle ustyret. Nederst Vigidis Billington. Bilde øverst- intensivsentralen. Fjellet er helt klar i beskrivelsen av hva det nye telemetrisystemet betyr for de som jobber med hjertepasienter i Skien. Trådløs telemetri sladrer Det nye trådløse telemetrisystemet kommuniserer via 56 antennepunkter i taket. Får en pasient hjertestans, så kan de på intensiven ut fra antennepunktet vite i hvilken sone pasienten ligger. Også pasienter som sniker seg ut for å røyke eller handle i kantina sladrer det nye telemetrisystemet effektivt på. Det var mye styr med å koble på det gamle telemetriutstyret. Ofte måtte vi inn flere ganger til pasienten for å få det til å virke. Frustrasjon med gammelt utstyr Noen pasienten ble utrygge og det skapte mye frustrasjon og unødvendig flying for oss. Nå er det bare å legge modulen på pasienten, så fungerer det med en gang. Det nye systemet fungerer perfekt og gir masse viktig informasjon om pasienten. Det er betryggende når vi har ustabile pasienter, understreker den erfarne hjertesykepleieren. En pasient som får hjertestans på sengeposten utløser øyeblikkelig alarmen inne på intensiven. Også på operasjonsstuene i 3.etasje står det nye overvåkningsskjermer. I tillegg til blodtrykk, metning og ekgkurver, viser monitoren søvndybden som pasienten til enhver tid befinner seg i under anestesien.-informasjonen på skjermen er tydelig og utstyret er lett å bruke, synes anestesisykepleier Vigdis Billington. Hun setter pris på hun nå kan lese på skjermen pasientens respirasjonskurve, temperatur og verdier som CVP og Tof.

3 God uttelling for slagdag For tredje år på rad avviklet slagenheten sin slagdag- denne gang med hele 80 deltagere som ga udelt gode tilbakemeldinger. De fikk lære om alt fra symptomer på hjerneslag og effektiv behandling- til ST-forskning som har avdekket at mange slagpasienter utvikler angst. 60 deltakere kom fra sykehjem, hjemmebaserte tjenester og andre sykehus. Først ut var Tore Mørland fra slagenheten som tok for seg de forskjellige symptomene på hjerneslag. Den erfarne overlegen fortalte om trombolyse som er den mest effektive behandlingen for pasienter med hjerneinfarkt. Mørland understreket viktigheten av å komme tidlig på sykehus - helst innen 3 timer fordi effekten av behandlingen reduseres jo lengre tid det tar fra sykdommen slår ut. Ulrike Sagen- overlege ved psykiatrisk klinikk- var neste ut med sin forelesning om angst, depresjon og apati. Hun har tidligere laget et studie på slagpasienter og depresjon i samarbeid med nevrologisk avdeling. Sagen presenterte resultatet av studiet som viser at en stor andel av slagpasientene sliter med F.v: Slagdagen trakk mange i år. Her en gjeng fra slagenheten:richard Stokkedal, Kristin Øygarden, Nina Mc Neil, Kristin Abrahamsen, Ragnhild Murstad, Heidi Stenberg, Henriette Hansen, Karianne Islann, Thomas Frantzen og Mette Haldorsen. angst, depresjon og apati en stund etter hjerneslaget. Sagen gikk også gjennom de ulike behandlingsmulighetene. Noen får mentale forandringer Ergoterapeut Mari Evjen forklarte litt om mentale forandringer - såkalt kognitiv svikt- som en del pasienter opplever etter et hjerneslag som gir seg utslag i f. eks problemer med å utføre daglige gjøremål.sykepleierne Janne Kleven og Lene Halvorsen løftet fram et vanskelig tema som ofte er svært viktig for pasientene- slagpasienter og seksualitet. Her fikk tilhørerne tips til hvordan man kan ta opp temaet med pasienten på en god måte.etter lunch forsatte fagdagen med tre parallellforelesninger. Lise Thomassen fra Skien kommune tok opp synsproblematikk med teoretiskee og praktiske eksempler, mens STs logoped Rolf Harald Borge konsentrerte seg om ulike typer språkprblematikk hos slagpasienter.slagenhetens egne fysioterapeuter Nina Mc Neil og Ragnhild Murstad underviste og demonstrerte hvordan man skal mobilisere slagpasienter.-skal vi dømme etter evalueringsskjemaene som deltagerne fylte ut var slagdagen en stor suksess som vi absolutt bør gjenta, konstaterer fagutviklingssykepleier Kristin Abrahamsen fornøyd. Tre nye ultralydapparater til sykehuset Nytt pasientovervåkningssystem til 10 millioner er nå på plass ved ST i Skien. I tillegg er det gitt klarsignal for å kjøpe inn tre nye ultralydapparater som vil sikre bedre diagnostiske muligheter for legene på ST. -Den nye pasientovervåkningen gir bedre overvåkning av pasientene og muligheter for f. eks bedre hjerteanalyse, enklere pasientflyt og mindre ekstraarbeid med dobbelregistreringer av pasienter: En overvåkningsmodul gjør at de på intensivsentralen med få museklikk kan hente pasienten frem med alle måledata fra de andre avdelingene som f. eks operasjon og telemetri. I trinn 2 skal tilsvarende pasientovervåkningssystemer installeres i Akuttmottaket og på Nyfødt-intensiv. Så langt er tilbakemeldingene fra brukerne bare positive, konstaterer Jørn Otto von Haffenbrädl. Ingeniøren er svært fornøyd med det gode samarbeidet medisinsk-teknisk seksjon har hatt med fagfolkene de siste to årene før ustyr og leverandør. I løpet av 2010 regner han med at den siste biten av det avanserte pasientovervåkningssystemet er på plass. Da kan en kardiolog gå inn på PCen og sjekke om en pasient som f. eks ligger på hjerteposten har en uregelmessig hjertefrekvens uten å måtte løpe ned på sengeposten. Det er også en liten nyhet nå at telemetriovervåkningen også er utvidet til å omfatte en del av pasientene som ligger på Moflata, konstaterer Haffenbrädl. De gamle og teknologisk utdaterte ultralydapparatene på ST var modne for utskiftning etter at leverandøren ikke lenger kunne garantere teknisk support. Derfor er leder for medisinsk-teknisk seksjon Lene Månsson særdeles fornøyd med at direktøren og ledergruppa strakk budsjettstrikken langt da de åpnet for en ekstrainvestering på tre millioner i høst. Ett apparat skal til Kragerø som dermed får moderne utstyr for å sjekke hjertepasientene, mens nummer to skal brukes både på EKKO-rommet og på sengeposten Det tredje superultralydapparatet skal stå på hjertepoliklinikken. Det kan vise tredimensjonale bilder og gjør gode undersøkelser på fedme- eller KOLS-pasienter som ikke blir optimalt på vanlige ultralydapparater. 3

4 Vil snu pasientstrømmen I Blefjelltida var det viktig å å få telemarkingene til Kongsberg for tilbud de ikke fikk dekket på Notodden og Rjukan. Nå er det satt i gang et prosjekt som skal lokke telemarkingene tilbake til egne sykehus igjen. -Sykehuset Telemark i Skien er et sykehus med bredere faglig tilbud. I tillegg blir det dyrt for ST når pasientene bruker Kongsberg, konstaterer overlege Hanne Thürmer.I tråd med inndelingen i nye sykehusområder foreslår Helse Sør Øst å endre prisene. I praksis vil det bety at hver gang en kvinne fra Rjukan føder på Kongsberg så gir det en regning for Sykehuset Telemark på 80 prosent av drg-kostnaden. Tilsvarende koster høy-kostbehandling i Oslo 120 prosent av drg. Dermed blir det mindre penger å drive telemarsykehusene for hvis de samme pasientstrømmene fortsetter over mot Kongsberg og Oslo. Det er bakgrunnen for et prosjekt som ST-direktøren har igangsatt i høst:-i sju år har vi jobbet for å få telemarkingene til å bruke Kongsberg som 2.linje-sykehus. Vi har også flyttet ortopedien dit, og brukt Kongsberg for dialyse og pacemakere. Nå må vi ta fatt på å avlære gamle vaner. Det tar tid å snu slike trender. Men det er det vi må gjøre Ivar Dahl er tent på å redusere pasientlekkasjen over fylkesgrensa til Kongsberg.- Det er mer engasjerende for ansatte å behandle flere pasienter enn å måtte ta bare budsjettkutt, konstaterer klinikksjefen for Rjukan-Notodden. Neste år er klinikk Rjukan-Notoddens andel av sparekravet 4,9 millioner. Da er det bedre å ta en del av sparekravet gjennom å behandle flere pasienter, enn bare kutt i budsjettet. Derfor stiller Dahl seg helt og fullt bak det arbeidet som overlege Hanne Thürmer har utført for ledergruppa til direktør Arne Rui.Nå starter et arbeid for å lokke Telemarkingene tilbake til Telemark, og tette lekkasjen av pasienter til Kongsberg sykehus. Fra 4 Pasientene kan velge fritt Men med fritt sykehusvalg, tror ingen at de kan kommandere f. eks fødende fra Rjukan til å velge fødeavdelingen i Skien. De siste årene har det vært rundt 100 fra øvre Telemark som har valgt å føde på Kongsberg sykehus.-kvinneklinikken og fødeavdlingen må komme tidlig inn i svangerskapet og fortelle om det gode fødetilbudet i Skien, konstaterte Thürmer da hun presenterte problemstillingen for STs ledergruppe den 28.oktober. Hun smilte litt over endringene som gjør at pendelen svinger: Fra å anbefale Kongs- Hanne Thürmer har utredet et prosjekt som skal prøve å få fl ere telemarkinger tilbake til egne sykehus. Neste år blir det dyrere å sende pasienter f. eks til Kongsberg. nå, konstaterer overlege HanneThürmer Sammen med klinikksjef Ivar Dahl med å tilby så gode medisinske tilbud at berg varmt, må alle nå legge seg i selen har hun utredet dette viktige feltet som både jordmødre og fastleger som henviser pasientene, sender pasientene til ST handler om ti-talls millioner kroner som Sykehuset Telemark sårt trenger for å yte i Skien. Men som fagkvinne anbefaler et best mulig helsetilbud. hun gjerne ST for pasientene: neste år, blir det dyr gjestepasientpris for ST når pasienter reiser dit.et lyspunkt i Thürmers gjennomgang var at det i dag nesten ikke lekker ortopedipasienter til Kongsberg sykehus. Må få tillit hos fødende Men hun ser at det kan bli en utfordring å friste de ca 100 fødekvinnene som i flere år har vært vant til å reise den korte vegen til Kongsberg til å velge å føde i Skien. Kvinneklinikken i Skien kan gi et bredere tilbud enn Kongsbergs fødeavdeling, men det tar tid å gjøre et tilbud godt etablert. Øre-nese-hals-leger fra Kongsberg med poliklinikk på Notodden, henviser også mange telemarkinger til Kongsberg. Jordmødre fra Kongsberg som følger opp ST tilbyr faglig bredde - ST er et større sykehus med et faglig bredere tilbud enn Kongsberg, presiserer overlegen. Hun er klar på at de faglige argumentene må være i høgsetet når pasientstrømmen skal snus: -Når vi arbeider med å endre pasienstrømmene, må vi huske at det er i tråd med det Helse Sør Øst sier at vi skal. De har jo inndelt regionen i nye sykehusområder nettopp fordi de mener det kan gi et bedre tilbud til befolkningen, minnet Ivar Dahl klinikksjef for Rjukan Notodden om. Ivar Dahl vil redusere pasientlekkasjen gravide, bidrar til at de fødende velger å reise til Kongsberg. Thürmer antydet at bedre bussforbindelse til Grenland og overnattingstilbud for pårørende kunne være tiltak som kan snu pasientstrømmen sammen med faglig gode tilbud. KK-leder Eirik Eliassen trakk fram at ST fra 1.juli har delt jormortjenesten til gravide med en kollega fra Kongsberg. Fra nyttår vil ST-jordmoren overta hele den servicen til gravide og etterhvert vil to jordmødre fra ST dele på tjenesten på Notodden. - Vi får ihvertfall orientert om tilbudet vårt, konstaterer seksjonsleder Åse Kari Kringlåk som ikke tror det er gjort over natta å snu fødende som har vært vant til den korte reisevegen til Kongsberg.

5 Nå vil alle ha vaksinen Smittevernenheten har merket et stemningsskifte: For to-tre uker siden var det vaksineskeptiske spørsmål som dominerte-nå virker det som alle vil ha svineinfluensavaksine, siersmittevernoverlege Marjut Sarjomaa. Nå er ST lovet 1500 vaksinedoser. Hun synes det er naturlig at stemningen har snudd etterhvert som det ble klart at Norge har flest dødsfall i Norden og svineinfluensaen setter sitt preg på mediedekningen. Ansatte vet også at de unngår å smitte egne pasienter eller pårørende hvis de blir vaksinert.pr 6.november var 2000 ST-ansatte vaksinert- i Skien, Porsgrunn, Kragerø, Rjukan og Notodden- De 99 vaksinatørene våre har vært utrolig flinke og de har gjort en kjempejobb, mener Anne-Sophie Balchen. Hun synes ST var heldig som fikk 2000 vaksinedoser i forrige runde. 350 sykepleiere ved ti utvalgte avdelinger på STi Skien vil snart kunne gi sin vurdering av egne arbeidsvilkår og sammenhengen mellom ressurser og kvaliteten på helsetjenestene sykehuset tilbyr pasientene. De blir med i en internasjonal forskningsstudie sammen med 36 norske sykehus. Nå vil alle ST-ansatte ha vaksinen, fastslår Anne Sophie Balchen, Marjut Lovet 1500 nye vaksinedoser Nå er ST lovet 1500 vaksinedoser -seinest innen 15. november.- Vi har mange ansatte som er blant de som har førsteprioritet som ennå ikke er vaksin- Sarjomaa og Kristin Broch Dahl. Vakisnatørene har gjort en kjempejobb... ert. De må vi ta i neste runde-og så får vi ta de med 2.prioritet deretter konstaterer HMS-sykepleieren -Hvor mye bivirkninger? Gir fler med lette bivirkninger -Det er klart flere lette bivirkninger enn ved sesonginfluensaen men få unormale reaksjoner, svarer Sarjomaa som ber ansatte rapportere inn alvorlige bivirkninger. Vi har hatt noen få sykemeldinger etter vaksinen. Men vi vet ikke om det er en bivirkning av vaksinen eller at de faktisk har fått svinevirusinfluensa, forkjølelse eller sesong influensa. Vaksinen gir ikke full immunitet før etter ca 14 dager, minner Sarjomaa om. I neste runde har myndighetene pålagt sykehusene å vaksinere de langtidssyke pasientene som trenger vaksinen- de øvrige må fremdeles gå via egen fastlege for å få den. Mens Telemark lenge har hatt få pasienter på sykehusene innlagt med bekreftet svineinfluensa, økte antallet bratt i begynnelsen av november. Hittil har det vært innlagt 33 med bekreftet smitte på sykehus i Telemark. -Antall innlagte med svineinfluensa øker,men de aller fleste er moderat syke. Blant de som er innlagt i Skien, er det ganske mange unge- og også hos oss er omtrent en tredjedel pasienter som ikke er registrert med noen underliggende tilleggsrisiko, sier Marjut Sarjomaa. Bare en pasient var innlagt på intensivenheten i løpet av siste uke. 350 sykepleiere får blimed i forskning - Vi oppforder alle sykepleierne på de utvalgte avdelingene til å delta i undersøkelsen, sier NSF-hovedtillitsvalgt Lene Halvorsen. Hun tror forskningsprosjektet som er godkjent av Helse Sør Øst og som skjer i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, kan gi verdifull kunnskap om hvordan sykepleierne vurderer egne arbeidisvilkår og sammenhengen mellom bemanning og kvalitet på tjenestenesom er midt i hverdagen for ansatte og tillitsvalgte. Den stort anlagte forskningen skjer i 11 europeiske land og skal pågå helt fram til Svarene vil gi ny kunnskap om helsevesenet som kan sammenlignes over landegrensene, men svarene vil ikke i utgangspunktet gi data på sykehusnivå.sts NSF-tillitsvalgte tar ansvar for informasjon,utsendelse og innsamling av spørreskjemaene som er utsendt til sykepleiere med svarfrist satt til 23.november. -Vi ønsker at så mange som mulig deltar. Avdelinger med over 80 prosent deltakelse blir med i loddtrekning om å få delta ved internasjonale sykepleierkongresser blant annet i Australia. Avhengig av deltagelse vil vi i tillegg gi ut - til lodd-trekning - bokpremier, kinobilletter og ulike NSF- artikler, blant de som deltar fra ST, frister Lene Halvorsen. EU har bevilget penger til studien som bl.a skal se hvordan sykepleiernes arbeidsvilkår henger sammen med forhold som rekruttering, stabilitet og pasientresultater. Den skal gi nye tilnærminger til hva som gir mest effektiv forvaltning av sykepleierressursene og ledes internasjonalt av en amerikansk professor -Linda Aiken. Hun vil se om pasientresultater og produktivitet kan bli like bra eller bedre ved mer hensiktsmessig bruk av sykepleiernes kompetanse og bedre tilrettelegging av sykepleietjenestens praksisvilkår. Lene Halvorsen 5

6 Knallåpning for ST-hotell Med egenkomponert sang sjarmerte de ansatte stort på åpningen av STs første pasienthotell. - Her har dere vist at dere kan skape noe nytt gjennom samarbeid mellom mange mennesker på ST. Lykke til, sa Arne Rui før direktøren klippet snoren for hotellsatsingen. Rui trakk linjene ti år tilbake til dengang Moflata var et nedslitt sykehjem før mellomspillet som nyoppusset sengepost. Åpningen av pasienthotellet beskrev han som et ypperlig eksempel på den omstillingen som sykehus må klare for ikke å stagnere og forvitre. -Jeg føler meg sikker på at dere vil klare å ta vare på pasientene på en trygg og kvalitetsmessig god måte, sa Rui avslutningsvis. Det gjorde han etter at seksjonsleder Trine Bjørnstad hadde åpnet og etter et nydelig musikalsk Rui klippet snora og lykkeønsket sammen med Per Urdahl nyskapningen på ST. åpningsinnslag før Per Urdahl slapp til. Klinikksjefen mintes ti år tilbake da han kom heltent tilbake etter en visitt på Norges første pasienthotell i Bergen. Dengang falt planene om noe tilsvarende på ST i fisk. De siste to årene så Urdahl tegn til en bølge av pasienthotelletableringer i Helse-Norge som ST nå blir en del av. ST med på ny pasienthotellbølge - Jeg tror pasienthotellet bringer ST et godt stykke inn i framtida. Her fokuserer vi på det friske -og unngår å sykeliggjøre pasientene samtidig som vi dreier mot kortere liggetid som er viktig for å unngå komplikasjoner. Når kostnadene er lavere enn ved en vanlig sengepost, åpner det for at vi kan bruke ressursene til å gi mer omsorg til de pasientene som trenger det. Med den flotte og erfarne gjengen jeg ser her, er jeg sikker på at pasienthotellet blir en suksess, sa Urdahl henvendt til de 14 ansatte som strålte i nye lekre hotelluniformer. Urdahl var sikker på at de 24 hotellsengene ville bli tatt i bruk og var overbevist om at etterspørselen bare ville øke etterhvert. Ellen Mjøs som bygget opp pasienthotellet i Kristiansand ønsket også lykke til: -Pasienthotell er et godt tilbud der pasientene får bruke sine friske sider. Her trengs faglig dyktige ansatte som både er fleksible og serviceinnstilte. Det handler om å kombinere det beste fra sykepleierrollen med det beste fra hotellfaget, sa Mjøs. - Vi har vært heldige med å få tak i erfarne sykepleiere så hos oss skal pasientene få et like godt tilbud som inne i sykehuset. I resepsjonen tar Heidi imot pasienten mens hotellvertene vil sørge for næringsrik og deilkat mat til pasientene, sa en stolt hotellsjef Trine Bjørnstad. Klare til å ta imot hotellpasientene Nye pene møbler, flatskjerm-tver og egen telefon, er standarden som tilbys pasientene som fra mandag 9. november inntok pasienthotellet på Moflata... Pasienthotellansatte sang en feiende fl ott egenkomponert sang under åpningen. Arne Moflata tilbyr pasientene en intim kafe for de om ønsker å spise maten sin der og et oppholdsrom for de som ønsker å være sosiale med hverandre eller pårørende.. Egne låskort og bankboks for verdisaker pluss dusj og WC må selvsagt også til for et nystartet pasienthotell som satser på å bli tatt i bruk av hele sykehuset: -For meg er det spennende å få være med på starten av en helt ny avdeling. Her blir vi ganske få ansatte så det blir veldig viktig å få til et godt samarbeid med de andre avdelingene på sykehuset, sier en av sykepleierne- Anne Kristin Landgraff. Hun ønsker velkommen på åpningen sammen med kollega Kjersti Junker. 2.etasjen på 6 Booket inn etter NRK-innslag.. Rett etter åpningen hadde seks pasienter booket inn på det nye pasienthotellet. Og en pasient som snappet opp nyheten i bilradioen på veg ned til undersøkelse i Skien ringte direkte til pasienthotellet for å teste det nye tilbudet.- Det var morsomt å ta imot mannen, forteller Trine Bjørnstad som merker stor interesse for nyskapningen. Under den åpne dagen før helga var det svært mange fra sykehuset som dukket topp for å gjøre seg kjent med Kjersti Junker og Anne Kristin Landgraff ønsket velkommen.til høyre: Jeanette Larsen og Tove Bjørnstad Dusmanu skal sørge for at hotellet er rent og pent. pasienthotellet. Nå krysser Trine Bjørnstad fingrene for at de kan hjelpe til med å få ned korridorpasientuvesenet som ST lenge har slitt med.

7 Utvider åpningstid i Skien Fra nyttår vil radiografer, hjelpepleiere og kontorpersonell som i dag jobber i Porsgrunn inngå i en turnus der de også skal jobbe i Skien: Det åpner for å utvide åpningstidene i Skien. -Tilbudet til klinikerne i Porsgrunn, blir litt mindre fleksibelt. Her er vi avhengig av at vi får til god planlegging sammen med dem-og det er vi allerede godt i gang med. De ressursene som flyttes til Skien skal brukes til å utvide åpningstidene i ekspedisjonen og åpne noen av labene våre på kveldstid. Pasienter vil fra januar blant annet ha anledning til å få gjennomført røntgenundersøkelser frem til kl 20 mandag til torsdag. Øvrige ressurser vil brukes til å styrke bemanningen på CT slik at vi også her kan åpne opp for flere timebestillte CT-undersøkelser. Vi regner med at dette vil redusere ventetidene våre forklarer seksjonsleder Bente Aasoldsen. Bedre enn å kutte stillinger Selv om ansatte i Porsgrunn nå må reise til Skien på jobb, synes Aasoldsen det er å foretrekke framfor å kutte stillinger for å klare neste års sparekrav. Både hun og MSK-sjef Henrik Høyvik lover at brukerne i Porsgrunn fremdeles skal få de røntgentjenestene de har behov for. Det vil fremdeles bli kjørt både røntgen- og ultralydundersøkelser i Porsgrunn. Der skal de i framtida fortsatt ha en radiograf,en radiolog pluss en hjelpepleier og kon- F.v: Radiologisk seksjon omorganiserer og avhjelper trøkket i Skien med ansatte fra Porsgrunn.F.v:Siri Linheim, Monica Bjønnes, Stian Opsahl og Bente Aasoldsen. toransatte i tilsammen 1.4 stilling. beholde sin gamle arbeidsplass i Porsgrunn med kortere reiseveg, så håper hun de etter hvert vil se at det kan være faglig utviklende å jobbe som en del av et større radiologisk fagmiljø i Skien. Utnytter en viss ledig kapasitet -I dag er det en viss ledig kapasitet på radiologien i Porsgrunn. Og med de kravene vi har for neste år, må vi bare benytte de mulighetene vi har.med dette grepet unngår vi nedbemanning, påpeker Aasoldsen. Med sparekrav på 2.6 millioner har klinikken lett etter tiltak med minst skadevirkninger. Noe av det som har utløst endringen er at presset på radiologiske tjenester i Skien er stort:- Ved å styrke bemanningen i Skien og ved tiltak som bl.a utvidet åpningstid, håper vi på å få ned ventetida der den nå er for lang. I dag må listepasientene f. eks vente fire måneder på en CT eller seks måneder på å få tatt en MR-undersøkelse,medgir Bente Aasoldsen.-Vi vil ha åpent i ekspedisjonen i Skien på ettermiddag og kveld helt fram til klokka 21. Det blir også åpen eksedisjon i Skien fra klokka 8 til 15 på lørdager, forteller enhetsleder Monica Bjønnes. Selv om mange ville ønsket å Gir bedre ressursutnyttelse Omorganiseringen betyr at ingen i seksjonen har Skien eller Porsgrunn som fast arbeidssted lenger:-det gir bedre ressursutnyttelse og hjelper oss til å takle det høye presset i Skien, understreker enhetsleder Siri Linheim. En annen utfording for ST og Radiologisk illustreres av at mye av det kostbare utstyret stadig må fornyes.og det er ikke enkelt i en periode med investeringstørke i Helse Sør Øst. I Porsgrunn er situasjonen den at de jobber med tre gamle røntgenapparater som etterhvert må fornyes.-når vi gjør dette grepet reduseres investeringsbehovet iporsgrunn ved at vi kan erstatte tre gamle apparater i Porsgrunn med et nytt moderne, sier MSK-sjef Henrik Høyvik. HABU flyttet fra Buer til SAMBA-nybygg 2.november gikk flyttebilene fra Habiliteringstjenestens lokaler på Buer til det nybygde SAMBA-bygget ved ST i Skien. Den uka var det full fart med innflytting i alle kontorene som nå skal huse fagfolkene i Habiliteringstjenesten for barn og unge i Telemark.Dermed var et flere ti-år langt kapittel i lokalene på Buer over:-det er klart det var litt rart å reise fra et sted der du har jobbet de siste 20 årene. Men da vi dro så vi samtidig at lokalene var blitt gamle og nedslitte. Nå ser vi veldig fram til å komme inn i SAMBA-bygget. Her er alt så nytt og fint, konstaterer en blid enhetsleder Elise Høyem midt oppi innflyttingskaoset. En liten uke har staben på et -30-tallsansatte på seg til å få kontormøbler og utstyr på plass, og få telefoner, PCer og annet utstyr til å fungere i de nye lokalene. -Vi driver også nå ambulerende og poliklinisk virksomhet mot brukerne våre. Og straks vi er på plass vil det bli normal aktivitet i forhold til brukerne våre, fastslår Elise Høyem. Elise Høyem- HABU inn i nybygg... 7

8 Nytt treningsutstyr -Jeg har trent i bygg 5 i tre -fire år. Det er et kjempefint tilbudsærlig etter at de fikk inn nye treningsapparater, sier Gudrun Haldorsdatter. I høst er utslitt treningsutstyr i trimrommet i byttet ut med nye apparater til kroner Mette Matre demonstrerer nytt utstyr HMS-fysioterapeut Mette Matre er strålende fornøyd med spleiselaget mellom psykiatrien, HMS og somatikken som har gitt det lille treningsrommet et sårt tiltrengt utstyrsmessig løft. Nå er det meste av de trauste treningsapparatene som ST arvet fra fylkeskommunen byttet ut med moderne utstyr som løfter treningsutstyret inn i 2009 med de finessene som fins på utstyrsfronten nå. Seks hypermoderne apparater er innkjøpt i høst. Dermed har både pasientene og ansatte fått langt bedre treningsforhold. -Nå har vi utstyr som kan trene alle deler av kroppen, forteller fysioterapeuten som håper ST-nytt-vitsen * Pas. er 92 år. Hun er enebarn og begge foreldrene er døde. *Pasienten har betydelige plager av sin sykdom - og attpåtil er han fra Østfold. *Pasienten er en 34 år gammel snekker som bor på en kvist. *Pasienten spiller i et hornorkester- Orkesteret har øvelse hver onsdag. *Pasienten er kontorist. Hun sier det er langt flere ST-ansatte nå finner vegen til treningsrommet for å holde kroppen vedlike.med et depositum på 200 og en årsavgift på 300 kroner sikrer det deg nøkkelkort og adgang til treningsrommet på ettermiddag og kveldstid i et helt år. Rimelig treningstilbud Det er jo veldig billig da, synes Gudrun Haldorsdatter som benytter tilbudet sammen med en håndfull kolleger fra Sykehusapoteket. For den prisen kan de også være med på step-aerobic-trening to ganger i uka under kyndig instruksjon. 29.oktober demonstrerte Mette Matre alt fra riktig spinningtrening til hvordan de ulike apparatene kan brukes for å trene biceps, triceps og lårmuskulatur:- Apparatene er enkle å betjene. Instruksjonplakatene forteller hvordan de skal brukes, så her er det bare å sette i gang, oppfordret den treningsglade fysioterapeuten. Hun håper at fler av STs tusenvis ansatte etter hvert finner fram til sykehusets treningstilbud: Hver mandag er det nemlig step-aerobic-trening mellom klokka og På torsdagene foregår den treningen mellom klokka 16 og 17.Da er det bare å melde seg på... Gullkorn fra pasientjournalene ser ut til å slå an. Her er en ny leveranse av humoristiske språklige arbeidsulykker fra noen pasientjournaler... lite skrivearbeid, så arbeidet består vesentlig i å sitte på en kontorkrakk. *Pasienten har spilt fotball i 13 år, ellers vært frisk. *Pasienten har en kjønnssykdom og sier han ikke har hatt tilfeldige forbindelser i det siste- men han er fra Honningsvåg!. *Pasienten ble stadig dårligere på grunn av flere sykehusopphold... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Trim-premien gikk til Hege i Skien Hege Kongsberg på PO i Skien kjører dataprogrammet som trekker månedens heldiggris i den store trimkampanjen. Denne gangen håpet hun i sitt stille at noen fra sykehusene i Nedre Telemark skulle vinne- etter at Notodden og Rjukan vant de første gavekortene på 2000 kroner.stor ble overraskelsens da pila landet på hennes eget navn blant de 354 deltakerne i oktober:-utrolig, ler Hege som forsikrer at det ikke er noe juks her. Det spesialinnkjøpte datatrekningsprogrammet trekker helt vilkårlig. - Nå skal jeg handle litt, lover Hege som trener tre ganger i uka på Elixia. - Nå håper vi på flere deltakere også fra Grenland- kanskje noen fler fra store klinikker som psykiatrisk klinikk og kiurgisk klinikk, oppfordrer Karen Anne Braathen. Trimkampanjen har hatt stor deltagelse fra Notodden og Rjukan så langt. -Beklager at det ikke ble videobilder Under Hygienedagen den 27. oktober skulle faginnleggene for første gang overføres pr. videokonferanseutstyr til de andre sykehusene: -Men vi må bare beklage at alt ikke fungerte som det skulle. Vi har lært av den erfaringen og satser på å få det bedre til neste gang, sier hygienesykepleier Kristin Broch Dahl. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2010 Lungelegeløft for ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 juni 2010 Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. ST innfører Joint Care. Forsker på lungene til sementarbeidere. 30 mill til investering

ST-nytt. ST innfører Joint Care. Forsker på lungene til sementarbeidere. 30 mill til investering ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 21 desember 2009 ST innfører Joint Care STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For ett år siden vendte

Detaljer

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Mai 2013 Nå innføres DIPS STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Mandag 13. mai kl. 08.00 innføres

Detaljer

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien

Detaljer

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2009 HSØ-topp på ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Det

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 juni 2009 Ny operasjon STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Borghild

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 Desember 2012 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 februar 2010 Framtidas ST-tilbud STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For et halvår siden ble sykehusene

Detaljer

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Februar 2011 Tøffe tak i vinter STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det har ikke vært noe hvilehjem

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Løft på lungesida. Endelig felles PACS. Tøffe kutt neste fire år

ST-nytt. Løft på lungesida. Endelig felles PACS. Tøffe kutt neste fire år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 September 2012 Løft på lungesida STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Omland ble hyllet. Leder tarmscreening

ST-nytt. Omland ble hyllet. Leder tarmscreening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 September - 2011 Fagløft i 3.etasje STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6 mars 2010 ST kan løfte seg faglig STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST har slitt med rekruttering

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder...

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 April 2012 Føde-løft på ST STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 Mars 2011 Omstillinger STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Rjukan

Detaljer