Arbeidsplan 10. klasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 10. klasse"

Transkript

1 Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI Notat til forelesing Uke 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05- økt 09:50 10:30-11: :15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4. økt MA KH EN MU SP F- SF EN ALF FRI NO MU EN NO SU MA NO UV EN SF EN NF NF RLE KR.ØV Uke 19 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05- økt 09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 2. økt 3. økt 4. økt EN Musi kkpr øve MA NO Musi kkpr øve EN KH SP F- EN UV ALF NF SP F- EN MA ALF Fremføring i norsk SF EN RLE FRI Skolens hjemmeside

2 Kroppsøving Tema: Fotball ute om været tillater det evt. turn inne. Mål: Vurd. Fotball: Kunne gjennomføre noen tekniske momenter og vise spillforståelse. Turn: lage et eget program i serie basert på balanse (hode-/håndstående), rotasjon (rulle/hjul) og piruett Eget program i turn. Tekniske og taktiske ferdigheter ved slutt av periode (Fotball). Man blir også vurdert etter innsats for å trene på de ulike elementene. Utdanningsvalg Tema: Personlighetstyper og personlighetstrekk Mål: Kunne svare på spørsmålet: Hva synes du om John Holland sin teori? Forklar. Musikk Tema: Kunstmusikk,folkemusikk,rytmi sk musikk Mål: Vurd. Kunne skriftlig vise kunnskap om musikk som kunst og kulturuttrykk. Underveisvurdering på arbeidsoppgaver Musikkprøve -6. mai (heftet) Arbeidslivsfag Tema: Muntlig fremføring Praktisk arbeid mht. yrke Selvvalgt praktisk arbeid (planlegging, prosess, resultat) Mål: Gjennomføre muntlig fremføring om yrke mht. vurd.kriterier Gjøre ferdig praktisk arbeid mht. yrke Bestemme deg for hva du skal gjøre av selvvalgt praktisk arbeid (du kan også starte med å lage vurderingskriterier for ønsket resultat av det du skal gjøre). Kunst og håndverk Tema: Oppgaver våren Selvportrett og kunstner Mål: Male videre på selvportrettet og lage powerpoint om valgfri kunstner/arkitekt

3 NORSK Tema: Fordypning i et språklig tema: språkhistorie Mål: Å presentere resultatet av fordjuping i eit språkleg tema Å bruke tekstar som er henta frå bibliotek, Internett og massemedium på ein kritisk måte, drøfte tekstane og refere til kjelder som er nytta. Lese Kapittel 4 i Frå saga til CD 10B «Språkhistorie» Faktainformasjon som de finn elles i andre bøker og på Internett Vurd.arb De skal samarbeide i valfrie par, eller åleine. De vel sjølv kva av oppgåvene de vil jobbe med, og onsdag i veke 19 blir det presentasjon med vurdering. De får 5 undervisningstimar på skolen til å arbeide med fordjupinga, resten må de gjere i heimearbeid. Denne karakteren tel på munnleg standpunktskarakter i norsk. Dette blir relevant ved ein eventuell munnleg eksamen i norsk. Oppgåver de kan velje mellom: (oppgåve 8 s. 164) Samanlikne språkhistoriske periodar og finne ut korleis det norske språket har endra seg gjennom tidene. Gjere greie for ulike språkreformer på 1900-talet og korleis dette har gitt seg utslag i moderne norsk språk. Gjere greie for stillinga til nynorsken frå omlag 1850 og fram til i dag. Kriterier Presentasjon med mål om å undervise/lære medelevane God fagleg djupne i det som blir presentert Mellom 3-5 minutt framføring på kvar gruppemedlem Fortelje, ikkje lese Seriøsitet God struktur i framføring Høg og tydeleg stemme Open for spørsmål i etter presentasjonen

4 MATEMATIKK Tema: Matematikk i mange samanhengar - sparing og lån - rentesrente - sannsyn og kombinatorikk - ulike talsystem Mål: Å rekne renter for eit år, ein månad eller ei periode Å rekne med rentesrente Å rekne ut sannsynet Å rekne ut ulike mulige kombinasjonar Å fortelje og forklare ulike talsystem: Tital-, total- og femtalsystem. Uke 18 Uke 19 Mand 1.økt Onsd 3.time Fridag I timene Sparing og lån og Rentesrente Torsd 2.time Sannsyn og kombinatorikk Mand 1.økt Sannsyn og kombinatorikk Onsd 3.time Ulike talsystem Torsd 2.time Fridag Uke 18 Uke 19 Hjemmearbeid F5, F6, F7, F8 (frå forrige plan) F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21

5 Theme: ENGELSK Conflicts and Peace; Northern Ireland Oral presentation Mål: Fortelle når og hvorfor Irland ble delt i to fortelle hva katolikker og protestanter er uenige om i Nord-Irland; hvem mener hva? Forberede en muntlig presentasjon med fokus på vurderingskriterier (bruk minnepenn eller egen pc hvis du skal bruke powerpoint) Oral presentation Be ready by Thursday week 18, May the 2 nd!!! Alone or in pairs.. oral presentation; 3-5 minutes. Criterias: introduction, voice, attitude, pronounciation, accent, contact with the audience, involvement, content and being able to answer any questions. Choose between the themes: The English language, Freedom Fighters, North America, Scotland, Britain, Northern Ireland. Headline Write the headline «Conflicts and peace; Northern Ireland, week 18-19». Make a fitting drawing. Read Read p Translate, orally, to Norwegian. Listen We will listen to the texts «Breaking With the Past» (p ) and «A country Divided» (p ). Tasks Choose at least two of the tasks below. Glossaries Word map Summary Translate Facts Find out Essay Presentation Draw Oppgaver Write the glossaries on p. 105 and p. 107 and translate them to Norwegian. Choose 5 of the glossaries p. 105 and p. 107 and make a word map with these headlines: the English word, translated to Norwegian, used in a sentence, explanation, drawing. Write a summary of «A country divided», p , in English or in Norwegian. Translate one of the paragraphs p in writing to Norwegian. Write 10 sentences of facts about the conflict in Norhern Ireland. At home! Use the Internet and/or other sources and find information about the conflict in Norhern Ireland, history and present time. Write notes. Write an essay about two teenagers, where one is Catholic and one is Protestant, falling in love. Make a catching title. You can hand this in to your teacher for grading. Alone or in pairs. Theme: Northern Ireland. Find pictures of the conflict in Northern Ireland. Make two different drawings and write notes where you explain what you have drawn.

6 ENGELSK FORDYPNING Tema: Dances With Wolves: Fullføre filmen Mål: Kunne føre en samtale om filmen og om den amerikanske indianer Lese Oversk. Skrive Arb.met Vurd.arb Sjekk Tema: Grammatikk repetisjon Mål: Lese Oversk. SPANSK Repetisjon av grammatikk og å snakke uten manus Kap 10 Side 42 til 46. Hva forstår du fra stykket? Les over minigrammatikken bak i boka. Skrive Lag enkle setninger du kan fremføre fra stykket kap. 10 Arb.met Vurd.arb Sjekk Muntlig øving fra stykket kap. 10

7 SAMFUNNSFAG Tema: Samfunnskunnskap: Økonomi meir enn pengar Mål: Å forklare kva økonomi er Å forklare korleis norsk økonomi fungerer, og korleis norsk økonomi heng samen med økonomien i resten av verda. Lese Lese s Oversk. Skrive Arb.met Vurd.arb Lag ei fin framside som inneheld teksten «Økonomi meir enn pengar». Bruk fargar, og pynt gjerne med passande teikningar eller bilete. Vel minst to av oppgåvene i menyen under Ta notatar til forelesing. Det blir holdt pp-presentasjon, og de skal ta notatar til presentasjonane. «Debatten» - der de diskuterer fordelar og ulemper ved planøkonomi, markandsøkonomi og blandingsøkonomi. Set deg inn i dei ulike sakene, vi skal gjennomføre debatt mandag i uke 19. Oppgaver Øve mer Finn svar i teksten s. 257 Finn svar i teksten s. 264 Oppgave Kommunen står for ein del av dei offentlege utgiftene i Noreg. Finn ut kva heimkommunen din bruker pengar på. Finn også ut kor mykje det kostar å drive skolen din i året. Internett Finn ut kva omgrepet «hollandsk sjuke» tyder. På kva måte er dette aktuelt for Noreg? Lag ein valfri presentasjon til medelevane. Slå pop på ungokonomi.no og les om inflasjon. Lag ein valfri presentasjon til medelevane. Matte Følg med på aksjekursen til Telenor ein periode og framstill kursutviklinga grafisk som ei kurve. Forklar. Arb.met Tokolonne-skjema: Skriv ned ti ord frå teksten som du synest var vanskelege. Skriv så di eiga forklaring på kva desse orda tyder.

8 Tema: Valg og verdier & Kulturarv RLE Mål: Presentere et gitt tema med mål om at - medelevene dine skal lære noe - medelevene dine kan gjenfortelle om/forklare emnet Muntlig presen tasjon Du vil få et emne etter loddtrekning som du skal jobbe med. Du kan velge selv hvordan du vil presentere emnet, og om du vil samarbeide med dine medelever som har samme emne eller ikke. Bruk minnepenn eller ta med egen pc dersom du skal bruke powerpoint. Oppgave: Holde en muntlig presentasjon av emnet med mål om at medelevene dine skal få kunnskap om emnet. Vurderingskriterier for innhold: overskrift definisjon/forklaring av emnet (innledning) faktainformasjon forklare vanskelige ord eksempler bilder med kommentar/forklaring kilder Vurderingskriterier for muntlig presentasjon: innhold; svare på oppgaven og få med vurderingskriteriene for innhold ha en ryddig presentasjon (hvis powerpoint: bruk bare stikkord og bilder) snakke høyt og tydelig, snakk med dialekt fortelle, ikke lese smile og være engasjert, ikke le se opp og rundt omkring på publikum kunne svare på eventuelle spørsmål god kroppsholdning presentasjonen skal vare ca. 3-5 min. pr. elev Finn ut Tegne Dikt Oppgaver Skriv Oppgaver Bruk ulike kilder og finn ut enda mer om emnet ditt. Skriv notater. Lag en tegning med kommentar som passer til emnet ditt. Skriv et dikt om emnet ditt. Lag spørsmål til medelevene om det du skal presentere. Skriv svarene. Skriv en forelesning om emnet ditt.

9 Tema: NATURFAG Fokus på ulike typer karbohydrater Mål: Lære om enkle og kompliserte karbohydrater Lære hvor og hvordan karbohydrater blir produsert Lære reaksjonslikningen til fotosyntesen Lære om klassifisering og testing av karbohydrater Lese Oversk. s Fokus på karbohydrat Skrive Nøkkelspørsmål. 1-4 S. 133, 1-4 s s s.139 Arb.met Vurd.arb Sjekk Individuellet og i par Formell prøve Kan komme lekseprøve i planperioden, men det vil bli gitt varsel på forhånd. Oppgaver Oppgaver S.140 oppg. 1,2,3,4,5,6,7,8 Utfordring Hva er Laktose

10 BAKSIDA 29 UKE Foreldremøte Nettvett kl 19:00 1 FRI 2 Engelsk fremføring 3 Naturfagsprøve: Helse og livsstil S Musikkprøve UKE 19 7 Engelsk fremføring 8 Fremføring i norsk språkhistorie Frist for praktisk arbeid ALF 9 FRI 10 FRI INFORMASJON FRA LÆRER Husk å levere lapp med underskrift på underveisvurdering i s-fag og matematikk, og til de som har fått fare for nedsatt/ikke vurdering. Tirsdag 30. april er det foreldremøte med tema Nettvett. Arild Helland fra politiet vil være med. Møtet er et samarbeid mellom skolen og FAU, og elevene er velkommen! Mer informasjon på info-skriv sendt ut i uke 17 og på skolens hjemmeside. NB! Det blir muntlig fremføring i engelsk mandag uke 20.. SOSIALT MÅL Finne frem rett bøker, til rett tid! GRUBLIS lever svar til matematikklærer innen siste fredag i planperioden I et hus er det 3 lamper i første etasje. Disse lampene har hver sin bryter i kjelleren. Hvordan kan du ved å gå ned i kjelleren bare en gang finne ut hvilke bryter som tilhører hvilken lampe?

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 2. 3. 4. Norsk Matematikk Prøve RLE Engelsk RLE Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI DISPOSISJON/IDEMYLDRING Uke 46 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 NO NF UV MA KH RLE SP F- EN ALF UV Mndsamling 10:30- EN MU 11:15

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 9A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld GYM Klasseråd 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng GYM kulturkveld 10:30-11:15 3 Matte Naturfag

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36

9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36 9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36 UKE 35 MANDAG 24. TIRSDAG 25. ONSDAG 26. TORSDAG 27. FREDAG 28. 1 08.15-09.15 TRINNTUR SF MA* Skriveøkt norsk RLE MA 2 09.15-10.00 KH Oppmøte 08:15

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 22 Gratulerer til Mona som gikk videre til Norgesfinalen i NAF-sykkelkonkurranse! De som har lånt bøker på biblioteket må huske å ta med de så fort som mulig!

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 UKE 22 MANDAG 25.5. TIRSDAG 26.5. ONSDAG 27.5. TORSDAG 28.5. FREDAG 29.5. 1 08.15-09.15 B1 B2 MU ENG MA B1 B2 2 09.15-10.00 2. pinsedag VF 0815-

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 20 Neste uke er det leirskole ;) Husk å levere skjema for valg av 3. språk for 8. klasse innen torsdag! Ordenselever; Fredrik og Martine Ukens mål Å be om lov!

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn: Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst

Detaljer

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Fellesbeskjeder uke 43: 9E har rydding ute denne uken. Blogg i engelsk fordypning denne uken Dag Mandag 20/10 Tirsdag 21/10 Franskprøve Onsdag 22/10 Torsdag 23/10 Fredag

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal :

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal : Uke:13 og 14 Info: * Det vil bli gjennomført utviklingssamtaler i denne perioden * Fremføring av engelskprosjekt Australia * Fremføring av musikkprosjekt tirsdag uke 14 * Tur til biblioteket fredag 3.

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 Veke 24 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samfunnsfag RLE Engelsk Naturfag Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

9B ARBEIDSPLAN MANDAG 7.9. - FREDAG 18.9. 2015 UKE: 37-38

9B ARBEIDSPLAN MANDAG 7.9. - FREDAG 18.9. 2015 UKE: 37-38 9B ARBEIDSPLAN MANDAG 7.9. - FREDAG 18.9. 2015 UKE: 37-38 UKE 37 MANDAG 7.9. TIRSDAG 8.9. ONSDAG 9.9. TORSDAG 10.9. FREDAG 11.9. 1 08.15-09.15 Eng No KH Eng Ma Ma Sf MH Fri Fri 2 09.15-10.00 No Eng KH

Detaljer