Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VES-ELEV1 Nedre Gausen kompetansesenter Vennesla skole - GRISIG Spesialundervisning - Elevmappe - Avskjermet Tiltak i fbm overgang til ungdomsskolen. Saksansv: Vennesla skole / GRISIG Saksbeh: Vennesla skole / GRISIG 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Agderbygg AS Reguleringsplan for nordre del av Granlivegen - inkl. grunnerstatning/kontrakter. Granlivegen - kostnadsfordeling/avtale Otrabygg AS. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Otra Bygg AS Tilkoplingsavgifter (se evt. 10/ endel dok. flyttet) Gnr. 6, bnr tomt nr. 7. Engangsgebyr for tilknytning til vann og avløp 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Otra Bygg As Tilkoplingsavgifter (se evt. 10/ endel dok. flyttet) Gnr. 6, bnr Tomt nr. 11 syd. Engangsgebyr for tilknytning til vann og avløp 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Otra Bygg AS Tilkoplingsavgifter (se evt. 10/ endel dok. flyttet) Gnr. 6, bnr Tomt nr. 11 nord. Engangsgebyr for tilknytning til vann og avløp 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Øyvind Sørheim Tilkoplingsavgifter (se evt. 10/ endel dok. flyttet) Gnr. 31, bnr Slettebrotan 22. Engangsgebyr for tilknytning til vann og avløp 09/ I Dok.dato: Jour.dato:

2 0 Kristiansandsregionen brann og redning IKS Enhet for byggforvaltning - MYKTEL Branntilsyn ved kommunale bygg Venneslavegen 512, Samkom skole. Ikke tilfredsstillende tilbakemelding etter branntilsyn Saksansv: Enhet for byggforvaltning / MYKTEL Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / MYKTEL 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Byggmester Øyvind & Erik Kåbuland Gnr. 6, bnr. 1885, tomt nr. 11 i Heptekjerr. Søknad om rammetillatelse for oppføring av 4- mannsbolig. Tiltakshaver: Otra Bygg AS. Gnr. 6, bnr. 1885, tomt nr. 11 syd i Heptekjerr III. (11-1) Søknad om igangsettingstillatelse - hele tiltaket. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Byggmester Øyvind & Erik Kåbuland Gnr. 6, bnr. 1885, tomt nr. 7 i Heptekjerr. Søknad om rammetillatelse for oppføring av 4- mannsbolig. Tiltakshaver: Otra Bygg AS. Gnr. 6, bnr. 1885, tomt nr. 7 i Heptekjerr. Svar på søknad om igangsettingstillatelse - hele tiltaket. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Trond Reinhardtsen Servicetorget - HAGREI Begjæring om innsyn i kommunale dokumenter - offentlig journal Anmodning om innsyn i dokumenter vedr. området Holtet. Saksansv: Servicetorget / HAGREI Saksbeh: Servicetorget / HAGREI 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - HAGREI Trond Reinhardtsen Begjæring om innsyn i kommunale dokumenter - offentlig journal Midlertidig svar på henvendelse om innsyn i dokumenter vedr. Holtet. Saksansv: Servicetorget / HAGREI Saksbeh: Servicetorget / HAGREI 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Roald Ilebekk Søknader om fritak fra kommunale avgifter - refusjon Samlemappe. Gnr. 56, bnr Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter - vann og kloakk 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Borgny Sørensen Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Søknader om fritak fra kommunale avgifter - refusjon Samlemappe. Gnr. 1, bnr. 6 - Saga 10 - søknad om fritak fra kommunale avgifter 10/ U Dok.dato: Jour.dato:

3 Seksjon for oppvekst - NORWEN Knærten barnehage Tilsyn av barnehager Tilbakemelding etter stedlig tilsyn Knærten barnehage 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for oppvekst - NORWEN Søndagsbakken barnehage Tilsyn av barnehager Tilbakemelding etter stedlig tilsyn Søndagsbakken barnehage 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for oppvekst - NORWEN Øvrebø barnehage Tilsyn av barnehager Tilbakemelding etter stedlig tilsyn Øvrebø barnehage 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for oppvekst - NORWEN Mariknotten barnehage Tilsyn av barnehager Tilbakemelding etter stedlig tilsyn Mariknotten barnehage 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for oppvekst - NORWEN Barnestua Barnehage Tilsyn av barnehager Tilbakemelding etter stedlig tilsyn Barnestua barnehage 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for oppvekst - NORWEN Snømyra barnehage Tilsyn av barnehager Tilbakemelding etter stedlig tilsyn Snømyra barnehage 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for oppvekst - NORWEN Bringebærdalen familiebarnehage Tilsyn av barnehager Tilbakemelding etter stedlig tilsyn Bringebærdalen familiebarnehage 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for oppvekst - NORWEN Læringsverkstedet avd. Vennesla Tilsyn av barnehager Tilbakemelding etter stedlig tilsyn Læringsverkstedet avd. Vennesla 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - SAEING ATP-prosjektet, Kristiansand kommune

4 Regninger 2010 Refusjon for veglys ved park and ride Kilane, Vennesla kommune Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune - Plan og miljøseksjonen Enhet for plan og utbygging - SAGODB Detaljregulering for del av eiendom gnr. 6, bnr. 1793, Hellåslia felt B 5. Detaljregulering for Hellåslia felt B5 til offentlig ettersyn - innsigelse gnr. 6, bnr. 1793, Hellåslia felt B 5. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for oppvekst - CASMAR NAV Trygd Vennesla - Kontantstøtteansvarlig Kontantstøtterapporter 2010 Kontantstøtterapport november 2010 Saksansv: Seksjon for oppvekst / CASMAR Saksbeh: Seksjon for oppvekst / CASMAR 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for oppvekst - CASMAR Kristiansand kommune - Barnehageetaten - Kontantstøtterapport Kontantstøtterapporter 2010 Kontantstøtterapport november 2010 Saksansv: Seksjon for oppvekst / CASMAR Saksbeh: Seksjon for oppvekst / CASMAR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VES-ELEV1 Fysioterapeut Målfrid Konst Vennesla skole - GRISIG Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Referat fra ansvarsgruppemøte Saksansv: Vennesla skole / GRISIG Saksbeh: Vennesla skole / GRISIG 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Statkraft Energi Vennesla Kommune - SKISVE Kraftgrunnlag/konsesjonsavgifter - oppfølging av OEDs vedtak om Saurdal kraftverk. Konsesjonsavgifter fra Ulla- Førre verkene. Etteroppgjør for årene som følge av ny kommunevis fordeling. Saksansv: Vennesla Kommune / SKISVE Saksbeh: Vennesla Kommune / SKISVE 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Statens Vegvesen Region Sør Vest-Agder fylkeskommune - Plan og miljøseksjonen Gnr. 57, bnr. 4 - Engeland - Søknad om tillatelse til tiltak - deling. Tiltakshaver: Bjug Øystein Homme Høring - gnr. 57 bnr. 4 - søknad om dispensasjon fra LNF-formål og fra krav om detaljplan i kommuneplanens arealdel, samt fra vedtatt rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelser. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 10/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Asta Karin Kristensen

5 Egerdahl og Nordbø AS God Driv AS Jan Ødegård Mariann Uglehus Andersen Ole Johnny Hansen Reli Eiendom AS Werner Mosgård Kristensen Gnr. 5, bnr. 339, og 789, Lundevegen 47. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Vikeland sentrum. Eier: God Driv v/ T.G. Drivenes. Nabovarsel for riving og nybygg. Gnr. 5, bnr. 339, og 789, Lundevegen 47. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Vikeland sentrum. Eier: God Driv v/ T.G. Drivenes. Vedtak Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - Anne Lene Slettene Arnt Anders Almedal Gnr. 79, bnr. 22, Hægelandskrossen. Melding om tiltak for mindre byggearbeid - oppføring av grillbu. Tiltakshaver: Arnt Anders Almedal. Gnr. 79, bnr. 22, Hægelandskrossen. Melding om tiltak for mindre byggearbeid - oppføring av grillbu. Tiltakshaver: Arnt Anders Almedal. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Anne Lene Slettene 10/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - Trude Engesland Robert Almedal Homme Gnr. 6, bnr. 7, Kvernvollen - jordleieavtale. Eier Robert A. Homme. Avtale om leie av jord. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Trude Engesland Anne Synnøve Rysstad Gnr. 101, bnr. 2, Føreland øst - Avtale om leie av jord/jordleieavtale. Eier Anne Synnøve Rysstad. Avtale om leie av jord Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Statens Kartverk Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 23, bnr. 108, Drivenesvegen 60. Søknad om deling av eiendom. Søker: Per Nystøl. Gnr. 23, bnr. 108, Drivenesvegen 60. Retur av dokumenter - kan ikke tinglyses. Søker: Per Nystøl. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 10/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avskjermet Servicetorget - JOHWEN 17. mai komitèen for Øvrebø Søknad om fritak fra 17. mai komitèen for Øvrebø Saksansv: Servicetorget / JOHWEN Saksbeh: Servicetorget / JOHWEN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Bente Strandberg Vennesla Kommune - STETOR

6 Renholder - 58,67 % fast stilling ved enhet for byggforvaltning Vennesla kommune - st. ref Arbeidsavtale - takker ja til tilbudet. Saksansv: Vennesla Kommune / STETOR Saksbeh: Vennesla Kommune / STETOR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Gjensidige Forsikring ASA Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Tilbakeslag av råkloakk fra kommunalt avløpsledning. Krav om tilbakebetaling av utlegg - vannskade hos Marit Kåbuland Åsan Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 10/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Thomas Jäger Gnr. 23, bnr. 680 m/fl. - Stemhei. Søknad om endring av tillatelse - kontordelen utgår. Tiltakshaver: Finn O. Eliassen. Gnr. 23, bnr. 680 m/fl. - Stemhei. Søknad om endring av tillatelse - Kontordelen utgår- Bygget reduseres fra 3 til 2 etasjer. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VES-ELEV1 PPT Vennesla Vennesla skole - GRISIG Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Innkalling til samtale med foresatte. Saksansv: Vennesla skole / GRISIG Saksbeh: Vennesla skole / GRISIG 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Torkjell Hessaa Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Kommunal brøyting av privat veg - oppsigelse av avtale Klage på vedtak om oppsigelse av avtale om brøyting av privat veg. 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PARKERING1 Servicetorget - BRERUT Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. - Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - ORDFOR Foreningen Tiltak for kreft- og hjertesyke barn v/ Remi Redalen - remi.tiltak.org Søknad om tilskudd til kreft- og hjertesyke barn. Søknad om tilskudd til kreft- og hjertesyke barn. Formål å gi alvorlig syke barn opplevelser og aktiviteter i behandlingsperioden. Saksansv: Vennesla Kommune / ORDFOR Saksbeh: Vennesla Kommune / ORDFOR 10/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Bjarne Johansen AS v/ Ole Johan Myrene Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Bil i Eikelandsvannet. Skadenr IF: PM H1V (H M). Evt. forurensning m.m. Rapport fra berging av bil fra Eikelandsvannet. Berget Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN

7 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Mattilsynet Bil i Eikelandsvannet. Skadenr IF: PM H1V (H M). Evt. forurensning m.m. Oversendelse av rapport fra bergingsselskapet. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Mattilsynet v/ Ingfrid Berit Stokkeland Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Bil i Eikelandsvannet. Skadenr IF: PM H1V (H M). Evt. forurensning m.m. Ønsker kopi av prøverapport når denne foreligger. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder Servicetorget - NORODD Deponering av Noark-4 og Noark-5 i forbindelse med oppgradering av sakarkivsystemer. Deponering av Noark-4 og Noark-5 i forbindelse med oppgradering av sakarkivsystemer. Avleveringsuttrekk fra Noark-4 systemer. Saksansv: Servicetorget / NORODD Saksbeh: Servicetorget / NORODD 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Terje Sangesland Enhet for plan og utbygging - Anne Lene Slettene Gnr. 93, bnr. 14, Kile. Ett- trinns søknadsbehandling - Rehabilitering etter brann og endring av bolig. Tiltakshaver: Reidar Godtfredsen. Gnr. 93, bnr. 14, Kile. Ett- trinns søknadsbehandling - Rehabilitering etter brann og endring av bolig. Tiltakshaver: Reidar Godtfredsen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Anne Lene Slettene 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Anne Lene Slettene Astrid Sangesland Gnr. 93, bnr. 14, Kile. Ett- trinns søknadsbehandling - Rehabilitering etter brann og endring av bolig. Tiltakshaver: Reidar Godtfredsen. Gnr. 93, bnr. 14, Kile. Forespørsel om fler opplysninger vedr. tiltaket. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Anne Lene Slettene 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Astrid Sangesland Enhet for plan og utbygging - Anne Lene Slettene Gnr. 93, bnr. 14, Kile. Ett- trinns søknadsbehandling - Rehabilitering etter brann og endring av bolig. Tiltakshaver: Reidar Godtfredsen. Gnr. 93, bnr. 14, Kile. Svar på forespørsel om fler opplysninger vedr. tiltaket. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Anne Lene Slettene 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1 Danvik skole - Danvikbakken 2 Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Avskjermet Flyttemelding

8 Saksansv: Skarpengland skole / Helge Dyrholm Saksbeh: Skarpengland skole / Helge Dyrholm 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: HUN-SAK1 0 Redd Barna region sør v/rune Stormark Hunsfoss skole - Andreas Vennesland Foreninger og lag - Hunsfoss skole - skoleåret 2010/2011 Invitasjon til å delta på Redd Barnas fredsfest 1. desember 2010, Dyreparken Kristiansand. Saksansv: Hunsfoss skole / Andreas Vennesland Saksbeh: Hunsfoss skole / Andreas Vennesland 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: FAM-SAK1 0 Enhet for barn og familie - OSMELI Sentralkontoret for folkeregisteret Søknad om tilgang til folkeregisteret online til Vennesla helsestasjon Søknad om tilgang til folkeregisteret online til Vennesla helsestasjon Saksansv: Enhet for barn og familie / OSMELI Saksbeh: Enhet for barn og familie / OSMELI 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: FAM-SAK1 Skattedirektoratet Enhet for barn og familie - OSMELI Søknad om tilgang til folkeregisteret online til Vennesla helsestasjon Folkeregisteropplysninger - online Saksansv: Enhet for barn og familie / OSMELI Saksbeh: Enhet for barn og familie / OSMELI 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PARKERING1 Avskjermet Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse for forflytingshemmede. Søker: - Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytingshemmede. Søker: - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Geir Arnt Solli Enhet for plan og utbygging - Anne Lene Slettene Gnr. 58, bnr. 27, Skuland. Søknad om tillatelse til tiltak - Rive eksisterende låve og oppsetting av plast hall på 12 x 18 meter. Tiltakshaver: Geir Arnt Solli. Gnr. 58, bnr. 27, Skuland. Søknad om tillatelse til tiltak - Riving av eksisterende låve og oppsetting av plast hall på 12 x 18 meter. Tiltakshaver: Geir Arnt Solli. Saksansv: Enhet for plan og utbygging 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: FAM-SAK1 0 Enhet for barn og familie - OSMELI Helsedirektoratet Søknad om overføring av tilskuddsmidler til styrking av skolehelsetjenesten kapittel (statsbudsjettet ) fra Søknad om overføring av tilskuddsmidler til styrking av skolehelsetjenesten kapittel (statsbudsjettet ) fra Saksansv: Enhet for barn og familie / OSMELI Saksbeh: Enhet for barn og familie / OSMELI 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Bente Strandberg Vennesla Kommune - STETOR Ansettelse - Arbeidsavtale - Bente Strandberg. Arbeidsavtale - takker ja til tilbudet. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / STETOR Saksbeh: Vennesla Kommune / STETOR 10/ N Dok.dato: Jour.dato:

9 Enhet for psykisk helsevern - Øystein Endresen Servicetorget - OMDHIL Anmeldelse av trusler mot ansatt ved enhet for psykisk helsevern Anmeldelse av trusler mot ansatt ved enhet for psykisk helsevern Avskjermet Saksansv: Servicetorget / OMDHIL Saksbeh: Enhet for psykisk helsevern / Øystein Endresen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 KLP Skadeforsikring AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN Forsikring KLP - innbruddsskade ved Moseidmoen skole Forsikring - rapport vedr. innbruddskade på Moseidmoen skole Saksansv: Enhet for byggforvaltning / JORJAN Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / JORJAN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 KLP Skadeforsikring AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN Skade på bil / forsikringssak. Kjennetegn: PP skadedato Skademelding / forsikringssak i forbindelse med uhell med kommunens bil med kjennetegn: PP Ref: Skadedato: Saksansv: Enhet for byggforvaltning / JORJAN Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / JORJAN

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-85 U Dok.dato: 07092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 13-12-2013-13-12-2013

Periode: 13-12-2013-13-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 13-12-2013-13-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01633-9 U Stiftelsen

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 09/00259-22 I Dok.dato: 30072010 Jour.dato: Politiet

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 17102008 07/00612-50 I Dok.dato: 14102008 Jour.dato: ERrgoGroup AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer