UNDER TAKENE UNDER TAKENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDER TAKENE UNDER TAKENE"

Transkript

1 UNDER TKENE Et svevende tak skaper et transparent mellomrom og legger til rette for det aktive og sosiale livet i Kvinesdal. 'HWWH PHOORPURPPHW EOLU I\OW PHG VY PPHKDOOHQV SURJUDP GHU LQQJDQJVURPPHWV nsqh LOGVWHG VNDSHU HW QW P WHVW- ed med en dempet atmosfære. TKET I LNDSKPET TKETS INDRE ROM PRINSIPPER 1. TRNSPRNS wmellomrommet under taket er et symbol på det åpne og tilgjengelige badet. Trans- parensen utenfra skapes gjennom et etasjehøyt vindusbånd som strekker seg rundt bygget og kompletteres med takkupler øverst i svømmehallens volumer. ktivitetene knyttes til og integreres med omgivelsene, og den gjennomsiktige fasaden blir et lysende bånd på kveldstid. Innenfra blir kontakten med sentrum, Kvina og himmelen tydelig. Det åpne etasjeplanet sikrer et sjenerøst, oversiktlig og trygt sted for besøkende og personale. Lyset gir torget trygghet og varme. 2. ROMSEKVENS 3. FLEKSIBILITET Svømmehallens tak er delt opp i tråd med programmet og hevet der ekstra høyde kreves. Hva gjelder rommene, er det en kompresjon mellom hallene som tydelig- gjør de ulike delenes innhold og skaper en variert romsekvens. Kompresjonen gir GHW WUDQVSDUHQWH SODQHW VW UUH LQWLPLWHW RJ WDU ERUW I OHOVHQ DY n EH QQH VHJ L HQ VWRU monofunksjonell hall. Utvendig forteller takets form om innholdet og gir svømmehallen sin karakter. Funksjonene i badet kan utnyttes helt uavhengig av hverandre. Dette gjøres ved at de ulike hallene skjermes fra hverandre og får egen tilkomst fra det sentrale garde- roberommet. Servicefunksjoner som kafeen fungerer både vis- à- vis tørre soner, uteplassen på torget og bassengene. Publikum og besøkende kan engasjere seg i IRUKROG WLO VLQH Sn ÀHUH PnWHU ± VRP W UUVNRGGH JMHVWHU YHG EDUQHEDVVHQJHW VRP stolte foreldre ved idrettsbassenget og som støttespillere for funksjonshemmede ved opplæringsbassenget. Oppå garderoberommene er det plass til nok et hevet tak som åpner for utleie av gym- og treningslokaler til privat aktør. 4. MILJØ SMRT DRIFT Byggets rom er skreddersydd i henhold til funksjon og innhold, noe som reduserer DQWDOOHW NYDGUDWPHWHU ± RJ LNNH PLQVW NXELNNPHWHU 'HWWH HU JXQVWLJ HWWHUVRP OXIW- mengdene og håndteringen av dem i aller høyeste grad er energi- og kostnadskre- vende. Miljøegenskaper og drift går hånd i hånd, og byggets oppvarmingssystem baseres på frivarme og frikjøling fra Kvina. Det smarte energisystemet bidrar til bærekraftig drift og lave kostnader. Badet og systemene er logisk oppbygd og kan driftes av en enkelt person. UNDER TKENE

2 SITUSJONSPLN 1:500 (1) N KTIVITET MOT TORGET BDET HENVENDER SEG TIL BYEN GLSSFSDEN BLIR FØRT HELE VEIEN RUNDT BYGGET I LNDSKPET Det storslagne landskapet rundt Kvinesdal skaper helt spesielle forutsetninger for hvordan et nytt bygg skal plasseres. I et slikt dalføre må en ny bygningskropp plasseres med varsomhet, slik at ikke siktlinjer eller kontakten med Kvina blir blokkert. Ettersom det er boligfelt like ved, og ytterligere boligområder på vei, er det viktig at man ikke bryter kontakten med Liknes sentrale områder. Og siden bygget har direkte kontakt med elven, må det tilpasses det eksisterende elverommet og skape sammenheng mellom innerommet og uterommet. Transparensen i svømmehallen forbinder begge sider av Kvina visuelt, og det skapes en nærhet over vannet. Men først og fremst henvender bygget seg til sentrum og det nye torget. Svømmehallen skal ikke vende ryggen til noe eller noen som helst, hvilket vises når glassfasaden blir ført hele veien rundt. SVØMMEHLL I FORHOLD TIL TOMTEN Bygget tilpasses tomten, men det skapes så mye plass som mulig mot elvebredden. Parkeringsplassene plasseres i vestre del og knyttes mot inngangen i sørvest. Her er det også plass til p-plasser for funksjonshemmede i umiddelbar nærhet. Bygget møter Nesbrua i øst ved at de aktive og sosiale sonene rettes mot torget for økt aktivitetsnivå. Inngangsvolumet blir hevet på lik linje med badehallene for økt markering. I tomtens nordøstre del plasseres idrettsbassenget, som vender seg mot sentrum og Kvina. Opplæringsbassenget plasseres i nord, nordvest mot foten av fjellet. PPELL Ved å gi svømmehallen et spesielt særpreg og egen identitet vil den bli synlig fra Høgevegen. Den vil da skape nysgjerrighet blant de forbipasserende. Samtidig er byggets form respektfull og ydmyk i forhold til landskapet rundt og skal ikke virke påtrengende på rommet. Møtestedet ved inngangen har også appell. En stor åpent ildsted skaper en imøtekommende stemning. Den romlige opplevelsen av badet og bassengene har også attraksjonsverdi. Det er alt dette som skal gjøre at gjestene ønsker å komme tilbake. UNDER TKENE

3 ENERGI- OG VENTILSJONSPRINCIPP FRLUFT TS UT HØYT UTLUFT VENTILERT UNDERTK VLUFT TILLUFT HINDRER KONDENS ELVEVNN MILJØ FUKTIGHET VENTILSJON VNN NNET Holdbare, energieffektive og fuktsikre svømmehaller er en utfordring! Fuktforholdene er ekstreme. Høy innetemperatur i kombinasjon med stor tilførsel av fuktighet og et generelt overtrykk i bygningens øvre deler, stiller krav om en fuktsikker, lufttett og energieffektiv konstruksjon med sikker og effektiv ventilasjon og oppvarming. Vi ønsker å kunne garantere en fuktsikker bygning. Derfor har vi valgt å jobbe med uorganiske materialer som glass, stål og betong i hovedsak. Tre og andre organiske materialer er ikke å anbefale, da de lett blir angrepet av mikroorganismer og kan skape store fuktproblemer. Svømmehallen bygges fuktsikkert og energieffektivt med en lufttetthet på 0,1-0,2 l/s ved 50 Pa. Dessuten er gode isolasjonsverdier i samtlige bygningselementer og minimerte kuldebroer en selvfølge. I vår konstruksjon har vi også valgt et ventilert undertak. Dette bidrar til både en bedre isolasjonsverdi i tak- konstruksjonen og en fuktsikker konstruksjon. Gjennom varmepumpeteknikk kan Kvina brukes til å forsyne badehuset med både varme og kulde. Energisystemet som er beskrevet som energy box, består av både varmepumper, ventilasjon og vann- behandling med varmeveksler som optimeres for energieffektiv drift. Høye lufthastigheter bør unngås for å kunne sikre et komfortabelt inneklima. I motsatt fall kan det føre til at badegjestene fryser. Vårt konsept er vel utprøvd: Ren luft tilføres med lav hastighet på gulvnivå inntil vinduet (redusert kondens), og den brukte luften ventileres ut i taknivå. Undertaket ventileres med et temperert overtrykk for å oppnå god fuktsikring. Dette hindrer fuk- tvandring og kondens. I det romslige undertaket er det også plass til kanalføringer for annen ventilasjon (se teknisk seksjon). Den varme og fuktige fraluften varmeveksles mot kald og ren tilluft i et FTX- aggregat, der varmen overføres fra varm til kald luft. For å kunne bruke ytterligere varme som er igjen i fraluften etter FTX- aggregatet, kobles det også til en varmepumpe mellom avluften og badevannet. Dette varmer opp både badevann og tilluft ytterligere. Også gjenbruksluft brukes vinter- og nattes- tid for å redusere oppvarmingsbehovet. Til oppvarming av vannet brukes det i størst mulig grad varmegjenvinning, både fra spillvann fra bassengene i selve vannbehandlingssystemet og fra avløpsvannet, som har et stort potensial for gjenbruk. I tillegg kan solfangere installeres på taket for å redusere oppvarmingsbehovet. Å installere solfangere med akkumulatortanker i bad er som regel svært lønnsomt, da oppvarmingskostnadene kan reduseres betydelig. Videre bør også gråvann (dusj og spillvann) kunne utnyttes. Vi mener det å bruke tre som bærende konstruksjon og element vil være risikabelt da fuktigheten i en svømmehall er såpass høy. Mikrobiologiske organismer kommer lett til og kan skade konstruksjonen. ENERY BOX UNDER TKENE

4 SNITT B- B TK PLN ,6 + 18,7 + 8,5 + 8,2 + 4,8 SNITT - B C D E F G H I + 20,6 + 18,7 + 8,5 + 8,2 + 6,5 + 4,8 + 0,0 PLN 1 + 8,5 1:200 (1) TEKNISK PLN + 4, VÅT/TØRR SONE VÅT OG TØRR KFÉ 10M KTIV OG ROLIG SONE 3 BD SERVICEPUNKT UTLEIELOKLE INNGNG BD PUBLIKUM PLNLØSNING Planen er rasjonell og tar utgangspunkt i å dele opp badet i en tørr og våt sone som strekker seg langsmed tomten. Den våte sonen består av tre deler - en aktiv del, et idrettsbasseng samt et opplæringsbasseng. lle tre kan fungere uavhengig av hverandre. De tre delene er romlig avgrenset gjennom taklandskapet, som skaper kompresjon og mulighet til avgrensning i form av glass. På denne måten kan byg- JHW WDNOH ÀHUH W\SHU YLUNVRPKHWHU SDUDOOHOW 3ODQO VQLQJHQ HU ODJW RSS VOLN DW GHQ WnOHU mange ulike programmer uten at man trenger å endre rammeverket og logistikken. Den indre kjernen består av ett volum for personale/administrasjon samt ett volum for garderober. En nøytral korridor gir separat tilkomst til opplæringsbassenget og garderoben for funksjonshemmede. Den sentrale resepsjonen kan bemannes av én person, som vil ha oversikt over badets inngangsparti samt sosiale rom, kafé, våt- kafé, aktiv sone samt idrettsbasseng. PEISESTUE Inngangsrommet er lagt i sørvestre del slik at man får enklest mulig adkomst til svøm- mehallen. Det er en åpent ildsted sentralt plassert. Dette sikrer en stemningsfull og dempet atmosfære. Ved behov kan rommet skjermes fra inngangslogistikken. Klatreveggen er også plassert her. Gulv, tak og vegger er kledd i tre. PERSONLE $OOH ÀDWHU IRU SHUVRQDOHW HU VDPOHW EDN UHVHSVMRQVGLVNHQ +HU HU GHW WLOEHUHGQLQJ- skjøkken, personalerom samt tørrgarderobe. GRDEROBER OG BDSTUE lle garderober er samlet i én kompakt pakke. dkomsten skal oppleves som en- kel og naturlig. lt i alt er det 88 plasser for damer og 88 for herrer. Utformingen av garderobene forenkler passasjen rundt dusj og garderobe. KTIVTBD OPPLÆRINGSBSSENG 5m x 8m lt program for aktivt bad og lek er inkludert i den aktive sonen. Her er det barnebas- seng (3m x 4m) samt boblebad og også et stupebasseng (minimumsmål stup 1 m svikt og 3 m plattform). I tillegg kommer de to vannskliene. Midt i den aktive sonen er det sitteplasser for våtkafeen. Takket være en egen logistikk kan bassenget fungere uavhengig av resten av badet. En egen garderobe for funksjonshemmede er i direkte tilknytning til bassenget. Det samme gjelder et eget rom for svømmelæreren. Et lager for den mobile heisen for funksjonshemmede ligger like ved bassengene for enkel tilgang. Denne heisen fun- gerer også i idrettsbassenget. Om nødvendig kan glassfasaden utstyres med gar- diner for bedre skjerming og for å gjøre det mer privat. Bassenget kan utstyres med regulerbar bunn. IDRETTSBSSENG 25m x 12,5m Rommet er planlagt med minimumsmål for et idrettsbasseng. I stedet for tribuner er det plass til 150 personer rundt bassenget og i våtkaffét. De kan gå direkte inn i hallen fra korridor to. Bassenget ligger kontemplativt til mot sentrum og Kvina. I tilknytning WLO JDUGHUREHQH HU GHW HQ IHOOHV ÀDWH IRU YnWEDGVWXH W UUEDGVWXH RJ NDOGNXOS PHG overlys fra en takkuppel. UTVIDET PROGRM 200 m² fydioterapi kan legges til oppå garderobene UNDER TKENE

5 DGSLYS TKET LYSER OPP LYS De lyse takene belyses på dagtid av takkuplene. I tillegg fanges vindusbåndenes lysinnslipp opp. Om dagen skaper solen et lysspill i de ulike hallene. Solen treffer JXOYÀDWHQ L VY PPHKDOOHQ RJ WLOI UHU YDUPH 2P NYHOGHQ EHO\VHV URPPHQH PHG XS- OLJKWV PHG WDNHW VRP O\VUHÀHNWRU %HO\VQLQJHQ EOLU GD OHWW WLOJMHQJHOLJ IRU YHGOLNHKROG Holdbare, energieffektive og fuktsikre svømmehaller er en utfordring! Fuktforholdene er ekstreme. Høy innetemperatur i kombinasjon med stor tilførsel av fuktighet og et generelt overtrykk i bygningens øvre deler, stiller krav om en fuktsikker, lufttett og energieffektiv konstruksjon med sikker og effektiv ventilasjon og oppvarming. FSDE Fasadene fremhever byggets brukere og aktiviteter i alle himmelretninger. Uttrykket på fasaden er i stor grad preget av takets form, som styres av de indre volumene. Vindusbåndet strekker seg rundt hele bygget. Det er en anelse trukket inn, slik at det VNDSHU HQ OLWHQ DYVN\JQLQJ RJ IMHUQHU UHÀHNVHQ L JODVVHW VRP HOOHUV WDU ERUW I OHOVHQ av en immateriell hinne. Dette får taket til å sveve. Utvendig presenterer volumene innholdet i programmet på en hierarkisk måte. Uttrykket til bygget er likt hele veien rundt, men svømmehallen oppfattes annerledes, alt etter hvor du betrakter den fra. Dette skaper en dynamisk form som endres i takt med bevegelse og hastighet. KUSTIKK 'H VNUnVWLOWH WDNHQH DEVRUEHUHU O\G VOLN DW LNNH O\GHQ UHÀHNWHUHV WLOEDNH WLO EDVVHQ- gene. Badets rominndeling gjør at man ikke får følelsen av en stor, masete svøm- mehall. I kompresjonen mellom hallene er det mulighet for akustisk skjerming og demping ved bruk av mindre glasselementer. MTERILER Taket består av korslagte båndplater av Rheinzink, som skaper et skinnende dekke. Dekket følger med ned til et stykke under mønet, hvor det møter glassbåndet. Glass- båndet vises som tre meter høye silikonlimte glassplater spent fra gulv til tak. Hensik- ten er å skape et bademiljø som er lett å vedlikeholde, samt å bidra til en immateriell hinne. Det svevende taket gjenspeiler omgivelsenes og himmelens fargespekter. Innvendig får svømmehallen et hvitt mosaikkgulv og lyse tak. Inngangsrommet kles i tre, fra gulv via vegger til tak. KONSTRUKSJON I konstruksjonen brukes uorganiske materialer som minimerer risikoen for mikroor- ganismer. Grunnarbeidet har en plasstøpt kjeller i vanntett konstruksjon. Bjelkelaget RJ GHQ LQGUH NMHUQHQ HU L SODVVW SW EHWRQJ 7DNNRQVWUXNVMRQHQ EHVWnU DY, SUR OEMHONHU samt stålfagverk som tåler de store spennviddene. Firkantede stålstendere i fasaden holder oppe vindusbjelkene. Den indre kjernen av betong ivaretar og sikrer stabilitet med hensyn til konstruksjonens forskyvningskraft. FLTER 166 plasser i garderober 6 plasser i garderobe for funksjonshemmede parkeringsplasser, hvorav to for funksjonshemmede Plan 0 Plan 1 Plan 2 Kjeller 548 m² BR Bassengplan 1.560m² BR (Fysioterapi) Totalt BR (586m² BT) (1.584 m² BT) (200m² BT) 2.108m² BR ekskl. plan 2 UNDER TKENE

6 SØR 1:200 (1) ESTIMT KSONOMETRI KONSTRUKSJON OG MTERILE + 20,6 + 18,7 Sum eks. mva Pris/BT Idrettsbasseng 574m² ,- kr/m² ,- ktivt bad 116 m² ,- kr/m² ,- Stupe- basseng 150 m² ,- kr/m² ,- Barnebasseng/ våt- café 100 m² ,- kr/m² Opplæringsbasseng 120 m² ,- kr/m² ,- Garderober, dusj, badstue ,- 270 m² ,- kr/m² ,- Entré, café, kjøkken, personal 254 m² ,- kr/m² ,- Teknisk (plan 0) TK + 8,2 586m² ,- kr/m² ,- Klatrevegg 3m x 10m 1 stk ,- Dampbadstue 1 stk ,- Kaldkulp 1 stk ,- Boblebad 1 stk ,- Utenfor forslag Fysio. (byggetrinn 2) 200 m² ,- kr/m² ,- +HYH VHQNHEXQQ ± RSSOULQJVEDVVHQJ VWN VEST TKKONSTRUKSJON Merk at samtlige tall i ovenstående sammendrag er eksklusiv merverdiavgift. + 20,6 Sum Byggekostnad: + 18, m² ,- kr/m² ,- Spesielle kostnader inkl. merverdiavgift ,- Sum Prosjektkostnad ,- Reserver og marginer ,- SUM KLKYLE 2170 m² ,- kr/m² ,- SØYLER + 8,2 + 7,5 MODELL ØST FSDEGLSS + 18,7 + 16,5 + 8,2 GULVPLN NORD + 18,7 + 16,5 + 15,0 TEKNISK PLN + 8,2 + 7, M I HENHOLD TIL FORSLG KUTTE BYGGE ETPPEVIS EKSPNDERE ØKONOMI Estimat på svømmehallen 7RWDOVXPPHQ Sn NU NU HU LQNO PHUYHUGLDYJLIW QDQVLHULQJVNRVWQDGHU reserver, marginer og forventet prisstigning. Forslaget følger konkurranseprogram- met, og kalkylen er basert på forslaget. Vi har utarbeidet en effektiv løsning på pro- JUDPPHW EDVHUW Sn YnUH SULQVLSSHU 6H SULQVLSSHU 'HW QQHV RJVn HQ DOWHUQDWLY løsning der vi tilpasser programmet til budsjettrammen på 72 millioner. Vi oppnår de VDPPH IXQNVMRQHQH ± PHQ WRONHU SURJUDPPHW DQQHUOHGHV RJ EUXNHU WLGHQ VRP HQ faktor. FLYTTE STUPETÅRNET TILL IDRETTS BSSENGET [ , kr] 6WXSHEDVVHQJHW XWJnU QRH VRP NUHYHU Pð PLQGUH ÀDWH - En del av idrettsbassenget blir dypere Det vil være nødvendig å fastsette et treningstidsoppsett da svømmebaner vil bli stengt av for stuping og omvendt. (Q HQNHO VDN ± NOXEEHQH WUHQHU DQWDNHOLJ Sn WLGHU GD WU\NNHW IUD DOOPHQQKHWHQ RJ skolen ikke er fullt så stort, det vil si rett før, og rett etter skoletid. Tre baner i halve bassenget reserveres for stuping, og den andre halvdelen er åpen for lek. Mosjonss- Y PPHUH NODUHU VHJ VRP UHJHO PHG WR EDQHU (U GHW SHQJHU QRN NDQ HQ PHU ÀHNVLEHO løsning over tid være et aktivt bad der attraksjoner byttes ut i stedet for et fastlåst stupebasseng. REDUSERT ENTRÉFLTE [ , kr] DEN STORE UTFODRINGEN - Bygget kan gjøres mindre enn programmet tilsier. Peisestuen kan tas ut. Kafeen kan reduseres til en kiosk. På den måten løser vi inngangsrommet på en annen måte. Det er et stort torg i sørvendt retning utenfor inngangen som kan brukes i store deler av sesongen. Den åpne ildstedet kan være knyttet til torget og aktivisere byrommet. Foruten å tilpasse programmet til budsjettrammene ved å kutte ned på initialkost- nadene, ligger den egentlige utfordringen i å kutte ned på driftskostnadene, da de er økonomisk avgjørende i det lange løp. (Se prinsipp 4.) FORENKLE/REDUSERE NTLLET VNNSKLIER [ , kr] FORENKLET OPPLÆRINGSBSSENG [ , kr] - En vannsklie kan tas ut og den andre reduseres i størrelse. I konkurranseforslaget har vi tolket programmet slik at det skal være plass til to vannsklier. I dette reg- nestykket tar vi ikke med den lille sklien ned i barnebassenget. Et alternativ er å se på barnesklien som den ene og en mindre vannsklie som den andre. Dette burde være fullt funksjonelt. I så fall reduseres investeringskostnadene, og enhetene krever mindre plass. De kan også ses på som et supplement, som hele det aktive badet, som kan bygges på et senere tidspunkt. (Forutsetter at stupetårn samt barnebasseng À\WWHV LQQ WLO LGUHWWVEDVVHQJ Pð ÀDWH XWJnU - Den mobile heisen for funksjonshemmede som kan brukes i idrettsbassenget, kan fjernes og erstattes av en rampe. GLSSFSDEN KN REDUSERES [ , kr] - Konseptet er å oppnå transparens på etasjeplanet. (Se prinsipp 1.) Transparensen er tolkningsbar i for eksempel opplæringsbassenget, der avskjermingen kan utføres PHG HQ WHWW YHJJ KYLONHW HU NRVWQDGVEHVSDUHQGH L VWHGHW IRU HQ ÀHNVLEHO nshq O VQ- ing. %DGHW NDQ KnQGWHUH WLOOHJJVÀDWHU RJ VXSSOHPHQWHU XWHQ DW GHW JnU XWRYHU NRQVHSW RJ prinsipper. Hele bygget må ikke oppføres på en gang, men for eksempel det aktive badet kan bygges senere. Dette er mulig takket være den romslige inndelingen i taket og husets logistikk. Bygges ikke det aktive badet initialt, sparer man , kr. KVINESDLS BDET UNDER TKENE

BADE- OG SYMJEANLEGG I GAUPNE

BADE- OG SYMJEANLEGG I GAUPNE Oppdragsgiver: LUSTER KOMMUNE Dato: 21. nov 2007 Oppdrag: UTREDNING GRUNNLAG FOR BADE- OG SYMJEANLEGG I GAUPNE Del: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Arkiv: \\skien01\oppdrag\515920 luster gaupne bad\02_leveranser\utredning

Detaljer

H E I M K O M E N INNHOLD INTENSJON 4-5 STEDSANALYSE 6-9 SITUASJONSPLAN PLAN FLEKSIBILITET MODELL 20-21 KONSTRUKSJON 22-23 SNITT 24-25 FASADER 26-29

H E I M K O M E N INNHOLD INTENSJON 4-5 STEDSANALYSE 6-9 SITUASJONSPLAN PLAN FLEKSIBILITET MODELL 20-21 KONSTRUKSJON 22-23 SNITT 24-25 FASADER 26-29 INNHOLD INTENSJON 4-5 STEDSANALYSE 6-9 SITUASJONSPLAN 10-13 PLAN 14-17 FLEKSIBILITET 18-19 MODELL 20-21 KONSTRUKSJON 22-23 SNITT 24-25 FASADER 26-29 MATERIALER 30 SPESIFIKASJONER 31-34 2 3 KAPITTEL 1 INTENSJON

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

SITUASJONSPLAN 1/1000

SITUASJONSPLAN 1/1000 Utkikk Jærens nordspiss ungeneset er omgitt av hav på tre kanter. Stedet har en lang historie for kystverket for å lede skipene ved innseilingen til Stavanger. Stedets topografi skaper i seg selv nysgjerrighet

Detaljer

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 OMEGA 3 - DOK 2007 OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG Vår 2007 Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Fakultet for Arkitektur

Detaljer

TA DEN HATT OG LA DEN VANDRE...

TA DEN HATT OG LA DEN VANDRE... TA DE HATT OG LA DE VADRE! ordahl Bruns gate 2 sikter skyhøyt mot et «lavt» mål: nemlig et minimalt klimagassutslipp. Om flere rehabiliteringsprosjekter gjør det samme, vil det virkelig monne i denne viktige

Detaljer

Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke

Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke Østre Porsgrunn kirke Motto: enighet Østre Porsgrunn kirke 1 1. VISJON Østre Porsgrunn kirke har en viktig posisjon som kulturbærende sted og formidler for det kristne budskap og felleskap til hverdag

Detaljer

Husmeny. Bygg din boligdrøm

Husmeny. Bygg din boligdrøm Husmeny Bygg din boligdrøm Det er ikke så langt fra barndommens drømmer til de voksne visjoner I prinsippet er det gjerne noe av det samme, fra den første tanken om en egen lekehytte, til du sitter sammen

Detaljer

BO Boligutvikling i Ås tettsted

BO Boligutvikling i Ås tettsted BO Boligutvikling i Ås tettsted Fase 1: En analyse av boprinsipper og -kvaliteter. Fase 2: Konsept og Planforslag LAA 250 - Stedsutvikling, høst 2010. Henriette Jordheim / May Hoff Lund / Pål Dixon Sandberg

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

ROM FOR ALLE. ragnhild bjørnerheim hynne : Sigrid rostad HØGEVARDE GAMLEHYTTA KRINGLEÅSEN. HØGEVARDE 1459 m.o.h KRINGLEÅSEN KRINGLEÅSEN TEMPELSETER

ROM FOR ALLE. ragnhild bjørnerheim hynne : Sigrid rostad HØGEVARDE GAMLEHYTTA KRINGLEÅSEN. HØGEVARDE 1459 m.o.h KRINGLEÅSEN KRINGLEÅSEN TEMPELSETER ROM FOR ALLE ragnhild bjørnerheim hynne : Sigrid rostad HØGEVARDE GAMLEHYTTA Badstu Sikringsbu KRINGLEÅSEN Situasjonsplan M 1:2000 Utomhusplan M 1:200 HØGEVARDE 1459 m.o.h KRINGLEÅSEN TEMPELSETER KRINGLEÅSEN

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Korsegården Brannstasjon. En beskrivelse av bygningens kvaliteter

Korsegården Brannstasjon. En beskrivelse av bygningens kvaliteter Korsegården Brannstasjon En beskrivelse av bygningens kvaliteter Gruppe 15 - Quoc Van Hoang, Ulla Eidissen Jensen og Kristine Ebne 24.08.2010 Prosjektoppgave i IMRT 100 Høsten 2010 Beskrivelse av Korsegården

Detaljer

Sol Og Vind Plusshus i Porebetong. Prosjektrapport ISBN 978-82- 90122-65- 7 Ref: 2010/8530-5

Sol Og Vind Plusshus i Porebetong. Prosjektrapport ISBN 978-82- 90122-65- 7 Ref: 2010/8530-5 Sol Og Vind Plusshus i Porebetong Prosjektrapport ISBN 978-82- 90122-65- 7 Ref: 2010/8530-5 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. 2.0 Prosjektets utvikling til nå 3.0 Materialvalg

Detaljer

Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold

Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Ingeniørutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2002 F1-3-02 Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske

Detaljer

Helårs svømming ved Frognerbadet!

Helårs svømming ved Frognerbadet! Helårs svømming ved Frognerbadet! Innspill fra Frogner svømmeklubb og Christiania svømmeklubb Oslo Vest har akutt behov for helårs svømmeanlegg, ikke minst for skolenes svømmeundervisning, og vi antar

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS Helse Bergen HF Prosjektkontoret 3 april 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag 03 1. Innledning/bakgrunn 1.1 Dagens situasjon 04 1.1.1 DPS-tilbudet til befolkningen i bydelene

Detaljer

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 side 2 - innholdsfortegnelse Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune Innholdsfortegnelse A. Generell del... 7 A.1 Prosjektsammendrag... 7 A.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Kvalitet i mur. Hus med varig verdi

Kvalitet i mur. Hus med varig verdi Kvalitet i mur Hus med varig verdi HUSMODELLENE Katalogen presenterer tre husserier. Vi har kalt den første serien TRADISJON. Den andre kaller vi MODERNE og den tredje EKSKLUSIVE. TRADISJON Frogner Langevåg

Detaljer

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no Du som huskjøper bør være like opptatt av energiforbruk som en bilkjøper er opptatt av drivstoff-forbruk

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer