UNDER TAKENE UNDER TAKENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDER TAKENE UNDER TAKENE"

Transkript

1 UNDER TKENE Et svevende tak skaper et transparent mellomrom og legger til rette for det aktive og sosiale livet i Kvinesdal. 'HWWH PHOORPURPPHW EOLU I\OW PHG VY PPHKDOOHQV SURJUDP GHU LQQJDQJVURPPHWV nsqh LOGVWHG VNDSHU HW QW P WHVW- ed med en dempet atmosfære. TKET I LNDSKPET TKETS INDRE ROM PRINSIPPER 1. TRNSPRNS wmellomrommet under taket er et symbol på det åpne og tilgjengelige badet. Trans- parensen utenfra skapes gjennom et etasjehøyt vindusbånd som strekker seg rundt bygget og kompletteres med takkupler øverst i svømmehallens volumer. ktivitetene knyttes til og integreres med omgivelsene, og den gjennomsiktige fasaden blir et lysende bånd på kveldstid. Innenfra blir kontakten med sentrum, Kvina og himmelen tydelig. Det åpne etasjeplanet sikrer et sjenerøst, oversiktlig og trygt sted for besøkende og personale. Lyset gir torget trygghet og varme. 2. ROMSEKVENS 3. FLEKSIBILITET Svømmehallens tak er delt opp i tråd med programmet og hevet der ekstra høyde kreves. Hva gjelder rommene, er det en kompresjon mellom hallene som tydelig- gjør de ulike delenes innhold og skaper en variert romsekvens. Kompresjonen gir GHW WUDQVSDUHQWH SODQHW VW UUH LQWLPLWHW RJ WDU ERUW I OHOVHQ DY n EH QQH VHJ L HQ VWRU monofunksjonell hall. Utvendig forteller takets form om innholdet og gir svømmehallen sin karakter. Funksjonene i badet kan utnyttes helt uavhengig av hverandre. Dette gjøres ved at de ulike hallene skjermes fra hverandre og får egen tilkomst fra det sentrale garde- roberommet. Servicefunksjoner som kafeen fungerer både vis- à- vis tørre soner, uteplassen på torget og bassengene. Publikum og besøkende kan engasjere seg i IRUKROG WLO VLQH Sn ÀHUH PnWHU ± VRP W UUVNRGGH JMHVWHU YHG EDUQHEDVVHQJHW VRP stolte foreldre ved idrettsbassenget og som støttespillere for funksjonshemmede ved opplæringsbassenget. Oppå garderoberommene er det plass til nok et hevet tak som åpner for utleie av gym- og treningslokaler til privat aktør. 4. MILJØ SMRT DRIFT Byggets rom er skreddersydd i henhold til funksjon og innhold, noe som reduserer DQWDOOHW NYDGUDWPHWHU ± RJ LNNH PLQVW NXELNNPHWHU 'HWWH HU JXQVWLJ HWWHUVRP OXIW- mengdene og håndteringen av dem i aller høyeste grad er energi- og kostnadskre- vende. Miljøegenskaper og drift går hånd i hånd, og byggets oppvarmingssystem baseres på frivarme og frikjøling fra Kvina. Det smarte energisystemet bidrar til bærekraftig drift og lave kostnader. Badet og systemene er logisk oppbygd og kan driftes av en enkelt person. UNDER TKENE

2 SITUSJONSPLN 1:500 (1) N KTIVITET MOT TORGET BDET HENVENDER SEG TIL BYEN GLSSFSDEN BLIR FØRT HELE VEIEN RUNDT BYGGET I LNDSKPET Det storslagne landskapet rundt Kvinesdal skaper helt spesielle forutsetninger for hvordan et nytt bygg skal plasseres. I et slikt dalføre må en ny bygningskropp plasseres med varsomhet, slik at ikke siktlinjer eller kontakten med Kvina blir blokkert. Ettersom det er boligfelt like ved, og ytterligere boligområder på vei, er det viktig at man ikke bryter kontakten med Liknes sentrale områder. Og siden bygget har direkte kontakt med elven, må det tilpasses det eksisterende elverommet og skape sammenheng mellom innerommet og uterommet. Transparensen i svømmehallen forbinder begge sider av Kvina visuelt, og det skapes en nærhet over vannet. Men først og fremst henvender bygget seg til sentrum og det nye torget. Svømmehallen skal ikke vende ryggen til noe eller noen som helst, hvilket vises når glassfasaden blir ført hele veien rundt. SVØMMEHLL I FORHOLD TIL TOMTEN Bygget tilpasses tomten, men det skapes så mye plass som mulig mot elvebredden. Parkeringsplassene plasseres i vestre del og knyttes mot inngangen i sørvest. Her er det også plass til p-plasser for funksjonshemmede i umiddelbar nærhet. Bygget møter Nesbrua i øst ved at de aktive og sosiale sonene rettes mot torget for økt aktivitetsnivå. Inngangsvolumet blir hevet på lik linje med badehallene for økt markering. I tomtens nordøstre del plasseres idrettsbassenget, som vender seg mot sentrum og Kvina. Opplæringsbassenget plasseres i nord, nordvest mot foten av fjellet. PPELL Ved å gi svømmehallen et spesielt særpreg og egen identitet vil den bli synlig fra Høgevegen. Den vil da skape nysgjerrighet blant de forbipasserende. Samtidig er byggets form respektfull og ydmyk i forhold til landskapet rundt og skal ikke virke påtrengende på rommet. Møtestedet ved inngangen har også appell. En stor åpent ildsted skaper en imøtekommende stemning. Den romlige opplevelsen av badet og bassengene har også attraksjonsverdi. Det er alt dette som skal gjøre at gjestene ønsker å komme tilbake. UNDER TKENE

3 ENERGI- OG VENTILSJONSPRINCIPP FRLUFT TS UT HØYT UTLUFT VENTILERT UNDERTK VLUFT TILLUFT HINDRER KONDENS ELVEVNN MILJØ FUKTIGHET VENTILSJON VNN NNET Holdbare, energieffektive og fuktsikre svømmehaller er en utfordring! Fuktforholdene er ekstreme. Høy innetemperatur i kombinasjon med stor tilførsel av fuktighet og et generelt overtrykk i bygningens øvre deler, stiller krav om en fuktsikker, lufttett og energieffektiv konstruksjon med sikker og effektiv ventilasjon og oppvarming. Vi ønsker å kunne garantere en fuktsikker bygning. Derfor har vi valgt å jobbe med uorganiske materialer som glass, stål og betong i hovedsak. Tre og andre organiske materialer er ikke å anbefale, da de lett blir angrepet av mikroorganismer og kan skape store fuktproblemer. Svømmehallen bygges fuktsikkert og energieffektivt med en lufttetthet på 0,1-0,2 l/s ved 50 Pa. Dessuten er gode isolasjonsverdier i samtlige bygningselementer og minimerte kuldebroer en selvfølge. I vår konstruksjon har vi også valgt et ventilert undertak. Dette bidrar til både en bedre isolasjonsverdi i tak- konstruksjonen og en fuktsikker konstruksjon. Gjennom varmepumpeteknikk kan Kvina brukes til å forsyne badehuset med både varme og kulde. Energisystemet som er beskrevet som energy box, består av både varmepumper, ventilasjon og vann- behandling med varmeveksler som optimeres for energieffektiv drift. Høye lufthastigheter bør unngås for å kunne sikre et komfortabelt inneklima. I motsatt fall kan det føre til at badegjestene fryser. Vårt konsept er vel utprøvd: Ren luft tilføres med lav hastighet på gulvnivå inntil vinduet (redusert kondens), og den brukte luften ventileres ut i taknivå. Undertaket ventileres med et temperert overtrykk for å oppnå god fuktsikring. Dette hindrer fuk- tvandring og kondens. I det romslige undertaket er det også plass til kanalføringer for annen ventilasjon (se teknisk seksjon). Den varme og fuktige fraluften varmeveksles mot kald og ren tilluft i et FTX- aggregat, der varmen overføres fra varm til kald luft. For å kunne bruke ytterligere varme som er igjen i fraluften etter FTX- aggregatet, kobles det også til en varmepumpe mellom avluften og badevannet. Dette varmer opp både badevann og tilluft ytterligere. Også gjenbruksluft brukes vinter- og nattes- tid for å redusere oppvarmingsbehovet. Til oppvarming av vannet brukes det i størst mulig grad varmegjenvinning, både fra spillvann fra bassengene i selve vannbehandlingssystemet og fra avløpsvannet, som har et stort potensial for gjenbruk. I tillegg kan solfangere installeres på taket for å redusere oppvarmingsbehovet. Å installere solfangere med akkumulatortanker i bad er som regel svært lønnsomt, da oppvarmingskostnadene kan reduseres betydelig. Videre bør også gråvann (dusj og spillvann) kunne utnyttes. Vi mener det å bruke tre som bærende konstruksjon og element vil være risikabelt da fuktigheten i en svømmehall er såpass høy. Mikrobiologiske organismer kommer lett til og kan skade konstruksjonen. ENERY BOX UNDER TKENE

4 SNITT B- B TK PLN ,6 + 18,7 + 8,5 + 8,2 + 4,8 SNITT - B C D E F G H I + 20,6 + 18,7 + 8,5 + 8,2 + 6,5 + 4,8 + 0,0 PLN 1 + 8,5 1:200 (1) TEKNISK PLN + 4, VÅT/TØRR SONE VÅT OG TØRR KFÉ 10M KTIV OG ROLIG SONE 3 BD SERVICEPUNKT UTLEIELOKLE INNGNG BD PUBLIKUM PLNLØSNING Planen er rasjonell og tar utgangspunkt i å dele opp badet i en tørr og våt sone som strekker seg langsmed tomten. Den våte sonen består av tre deler - en aktiv del, et idrettsbasseng samt et opplæringsbasseng. lle tre kan fungere uavhengig av hverandre. De tre delene er romlig avgrenset gjennom taklandskapet, som skaper kompresjon og mulighet til avgrensning i form av glass. På denne måten kan byg- JHW WDNOH ÀHUH W\SHU YLUNVRPKHWHU SDUDOOHOW 3ODQO VQLQJHQ HU ODJW RSS VOLN DW GHQ WnOHU mange ulike programmer uten at man trenger å endre rammeverket og logistikken. Den indre kjernen består av ett volum for personale/administrasjon samt ett volum for garderober. En nøytral korridor gir separat tilkomst til opplæringsbassenget og garderoben for funksjonshemmede. Den sentrale resepsjonen kan bemannes av én person, som vil ha oversikt over badets inngangsparti samt sosiale rom, kafé, våt- kafé, aktiv sone samt idrettsbasseng. PEISESTUE Inngangsrommet er lagt i sørvestre del slik at man får enklest mulig adkomst til svøm- mehallen. Det er en åpent ildsted sentralt plassert. Dette sikrer en stemningsfull og dempet atmosfære. Ved behov kan rommet skjermes fra inngangslogistikken. Klatreveggen er også plassert her. Gulv, tak og vegger er kledd i tre. PERSONLE $OOH ÀDWHU IRU SHUVRQDOHW HU VDPOHW EDN UHVHSVMRQVGLVNHQ +HU HU GHW WLOEHUHGQLQJ- skjøkken, personalerom samt tørrgarderobe. GRDEROBER OG BDSTUE lle garderober er samlet i én kompakt pakke. dkomsten skal oppleves som en- kel og naturlig. lt i alt er det 88 plasser for damer og 88 for herrer. Utformingen av garderobene forenkler passasjen rundt dusj og garderobe. KTIVTBD OPPLÆRINGSBSSENG 5m x 8m lt program for aktivt bad og lek er inkludert i den aktive sonen. Her er det barnebas- seng (3m x 4m) samt boblebad og også et stupebasseng (minimumsmål stup 1 m svikt og 3 m plattform). I tillegg kommer de to vannskliene. Midt i den aktive sonen er det sitteplasser for våtkafeen. Takket være en egen logistikk kan bassenget fungere uavhengig av resten av badet. En egen garderobe for funksjonshemmede er i direkte tilknytning til bassenget. Det samme gjelder et eget rom for svømmelæreren. Et lager for den mobile heisen for funksjonshemmede ligger like ved bassengene for enkel tilgang. Denne heisen fun- gerer også i idrettsbassenget. Om nødvendig kan glassfasaden utstyres med gar- diner for bedre skjerming og for å gjøre det mer privat. Bassenget kan utstyres med regulerbar bunn. IDRETTSBSSENG 25m x 12,5m Rommet er planlagt med minimumsmål for et idrettsbasseng. I stedet for tribuner er det plass til 150 personer rundt bassenget og i våtkaffét. De kan gå direkte inn i hallen fra korridor to. Bassenget ligger kontemplativt til mot sentrum og Kvina. I tilknytning WLO JDUGHUREHQH HU GHW HQ IHOOHV ÀDWH IRU YnWEDGVWXH W UUEDGVWXH RJ NDOGNXOS PHG overlys fra en takkuppel. UTVIDET PROGRM 200 m² fydioterapi kan legges til oppå garderobene UNDER TKENE

5 DGSLYS TKET LYSER OPP LYS De lyse takene belyses på dagtid av takkuplene. I tillegg fanges vindusbåndenes lysinnslipp opp. Om dagen skaper solen et lysspill i de ulike hallene. Solen treffer JXOYÀDWHQ L VY PPHKDOOHQ RJ WLOI UHU YDUPH 2P NYHOGHQ EHO\VHV URPPHQH PHG XS- OLJKWV PHG WDNHW VRP O\VUHÀHNWRU %HO\VQLQJHQ EOLU GD OHWW WLOJMHQJHOLJ IRU YHGOLNHKROG Holdbare, energieffektive og fuktsikre svømmehaller er en utfordring! Fuktforholdene er ekstreme. Høy innetemperatur i kombinasjon med stor tilførsel av fuktighet og et generelt overtrykk i bygningens øvre deler, stiller krav om en fuktsikker, lufttett og energieffektiv konstruksjon med sikker og effektiv ventilasjon og oppvarming. FSDE Fasadene fremhever byggets brukere og aktiviteter i alle himmelretninger. Uttrykket på fasaden er i stor grad preget av takets form, som styres av de indre volumene. Vindusbåndet strekker seg rundt hele bygget. Det er en anelse trukket inn, slik at det VNDSHU HQ OLWHQ DYVN\JQLQJ RJ IMHUQHU UHÀHNVHQ L JODVVHW VRP HOOHUV WDU ERUW I OHOVHQ av en immateriell hinne. Dette får taket til å sveve. Utvendig presenterer volumene innholdet i programmet på en hierarkisk måte. Uttrykket til bygget er likt hele veien rundt, men svømmehallen oppfattes annerledes, alt etter hvor du betrakter den fra. Dette skaper en dynamisk form som endres i takt med bevegelse og hastighet. KUSTIKK 'H VNUnVWLOWH WDNHQH DEVRUEHUHU O\G VOLN DW LNNH O\GHQ UHÀHNWHUHV WLOEDNH WLO EDVVHQ- gene. Badets rominndeling gjør at man ikke får følelsen av en stor, masete svøm- mehall. I kompresjonen mellom hallene er det mulighet for akustisk skjerming og demping ved bruk av mindre glasselementer. MTERILER Taket består av korslagte båndplater av Rheinzink, som skaper et skinnende dekke. Dekket følger med ned til et stykke under mønet, hvor det møter glassbåndet. Glass- båndet vises som tre meter høye silikonlimte glassplater spent fra gulv til tak. Hensik- ten er å skape et bademiljø som er lett å vedlikeholde, samt å bidra til en immateriell hinne. Det svevende taket gjenspeiler omgivelsenes og himmelens fargespekter. Innvendig får svømmehallen et hvitt mosaikkgulv og lyse tak. Inngangsrommet kles i tre, fra gulv via vegger til tak. KONSTRUKSJON I konstruksjonen brukes uorganiske materialer som minimerer risikoen for mikroor- ganismer. Grunnarbeidet har en plasstøpt kjeller i vanntett konstruksjon. Bjelkelaget RJ GHQ LQGUH NMHUQHQ HU L SODVVW SW EHWRQJ 7DNNRQVWUXNVMRQHQ EHVWnU DY, SUR OEMHONHU samt stålfagverk som tåler de store spennviddene. Firkantede stålstendere i fasaden holder oppe vindusbjelkene. Den indre kjernen av betong ivaretar og sikrer stabilitet med hensyn til konstruksjonens forskyvningskraft. FLTER 166 plasser i garderober 6 plasser i garderobe for funksjonshemmede parkeringsplasser, hvorav to for funksjonshemmede Plan 0 Plan 1 Plan 2 Kjeller 548 m² BR Bassengplan 1.560m² BR (Fysioterapi) Totalt BR (586m² BT) (1.584 m² BT) (200m² BT) 2.108m² BR ekskl. plan 2 UNDER TKENE

6 SØR 1:200 (1) ESTIMT KSONOMETRI KONSTRUKSJON OG MTERILE + 20,6 + 18,7 Sum eks. mva Pris/BT Idrettsbasseng 574m² ,- kr/m² ,- ktivt bad 116 m² ,- kr/m² ,- Stupe- basseng 150 m² ,- kr/m² ,- Barnebasseng/ våt- café 100 m² ,- kr/m² Opplæringsbasseng 120 m² ,- kr/m² ,- Garderober, dusj, badstue ,- 270 m² ,- kr/m² ,- Entré, café, kjøkken, personal 254 m² ,- kr/m² ,- Teknisk (plan 0) TK + 8,2 586m² ,- kr/m² ,- Klatrevegg 3m x 10m 1 stk ,- Dampbadstue 1 stk ,- Kaldkulp 1 stk ,- Boblebad 1 stk ,- Utenfor forslag Fysio. (byggetrinn 2) 200 m² ,- kr/m² ,- +HYH VHQNHEXQQ ± RSSOULQJVEDVVHQJ VWN VEST TKKONSTRUKSJON Merk at samtlige tall i ovenstående sammendrag er eksklusiv merverdiavgift. + 20,6 Sum Byggekostnad: + 18, m² ,- kr/m² ,- Spesielle kostnader inkl. merverdiavgift ,- Sum Prosjektkostnad ,- Reserver og marginer ,- SUM KLKYLE 2170 m² ,- kr/m² ,- SØYLER + 8,2 + 7,5 MODELL ØST FSDEGLSS + 18,7 + 16,5 + 8,2 GULVPLN NORD + 18,7 + 16,5 + 15,0 TEKNISK PLN + 8,2 + 7, M I HENHOLD TIL FORSLG KUTTE BYGGE ETPPEVIS EKSPNDERE ØKONOMI Estimat på svømmehallen 7RWDOVXPPHQ Sn NU NU HU LQNO PHUYHUGLDYJLIW QDQVLHULQJVNRVWQDGHU reserver, marginer og forventet prisstigning. Forslaget følger konkurranseprogram- met, og kalkylen er basert på forslaget. Vi har utarbeidet en effektiv løsning på pro- JUDPPHW EDVHUW Sn YnUH SULQVLSSHU 6H SULQVLSSHU 'HW QQHV RJVn HQ DOWHUQDWLY løsning der vi tilpasser programmet til budsjettrammen på 72 millioner. Vi oppnår de VDPPH IXQNVMRQHQH ± PHQ WRONHU SURJUDPPHW DQQHUOHGHV RJ EUXNHU WLGHQ VRP HQ faktor. FLYTTE STUPETÅRNET TILL IDRETTS BSSENGET [ , kr] 6WXSHEDVVHQJHW XWJnU QRH VRP NUHYHU Pð PLQGUH ÀDWH - En del av idrettsbassenget blir dypere Det vil være nødvendig å fastsette et treningstidsoppsett da svømmebaner vil bli stengt av for stuping og omvendt. (Q HQNHO VDN ± NOXEEHQH WUHQHU DQWDNHOLJ Sn WLGHU GD WU\NNHW IUD DOOPHQQKHWHQ RJ skolen ikke er fullt så stort, det vil si rett før, og rett etter skoletid. Tre baner i halve bassenget reserveres for stuping, og den andre halvdelen er åpen for lek. Mosjonss- Y PPHUH NODUHU VHJ VRP UHJHO PHG WR EDQHU (U GHW SHQJHU QRN NDQ HQ PHU ÀHNVLEHO løsning over tid være et aktivt bad der attraksjoner byttes ut i stedet for et fastlåst stupebasseng. REDUSERT ENTRÉFLTE [ , kr] DEN STORE UTFODRINGEN - Bygget kan gjøres mindre enn programmet tilsier. Peisestuen kan tas ut. Kafeen kan reduseres til en kiosk. På den måten løser vi inngangsrommet på en annen måte. Det er et stort torg i sørvendt retning utenfor inngangen som kan brukes i store deler av sesongen. Den åpne ildstedet kan være knyttet til torget og aktivisere byrommet. Foruten å tilpasse programmet til budsjettrammene ved å kutte ned på initialkost- nadene, ligger den egentlige utfordringen i å kutte ned på driftskostnadene, da de er økonomisk avgjørende i det lange løp. (Se prinsipp 4.) FORENKLE/REDUSERE NTLLET VNNSKLIER [ , kr] FORENKLET OPPLÆRINGSBSSENG [ , kr] - En vannsklie kan tas ut og den andre reduseres i størrelse. I konkurranseforslaget har vi tolket programmet slik at det skal være plass til to vannsklier. I dette reg- nestykket tar vi ikke med den lille sklien ned i barnebassenget. Et alternativ er å se på barnesklien som den ene og en mindre vannsklie som den andre. Dette burde være fullt funksjonelt. I så fall reduseres investeringskostnadene, og enhetene krever mindre plass. De kan også ses på som et supplement, som hele det aktive badet, som kan bygges på et senere tidspunkt. (Forutsetter at stupetårn samt barnebasseng À\WWHV LQQ WLO LGUHWWVEDVVHQJ Pð ÀDWH XWJnU - Den mobile heisen for funksjonshemmede som kan brukes i idrettsbassenget, kan fjernes og erstattes av en rampe. GLSSFSDEN KN REDUSERES [ , kr] - Konseptet er å oppnå transparens på etasjeplanet. (Se prinsipp 1.) Transparensen er tolkningsbar i for eksempel opplæringsbassenget, der avskjermingen kan utføres PHG HQ WHWW YHJJ KYLONHW HU NRVWQDGVEHVSDUHQGH L VWHGHW IRU HQ ÀHNVLEHO nshq O VQ- ing. %DGHW NDQ KnQGWHUH WLOOHJJVÀDWHU RJ VXSSOHPHQWHU XWHQ DW GHW JnU XWRYHU NRQVHSW RJ prinsipper. Hele bygget må ikke oppføres på en gang, men for eksempel det aktive badet kan bygges senere. Dette er mulig takket være den romslige inndelingen i taket og husets logistikk. Bygges ikke det aktive badet initialt, sparer man , kr. KVINESDLS BDET UNDER TKENE

UNDER TAKENE UNDER TAKENE

UNDER TAKENE UNDER TAKENE UNDER TKENE Et svevende tak skaper et transparent mellomrom og legger til rette for det aktive og sosiale livet i Kvinesdal. Dette mellomrommet blir fylt med svømmehallens program, der inngangsrommets

Detaljer

Bård Jordfald Kristine Nergaard. Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen

Bård Jordfald Kristine Nergaard. Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Bård Jordfald Kristine Nergaard Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Bård Jordfald Kristine Nergaard Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og

Detaljer

BULYST I FLATDAL. skisseprosjekt 17.06.2010. Siv.ark. Ingolf Olav Westbø og siv.ark. Sverre Aaker Sondresen

BULYST I FLATDAL. skisseprosjekt 17.06.2010. Siv.ark. Ingolf Olav Westbø og siv.ark. Sverre Aaker Sondresen BULYST I FLATDAL skisseprosjekt 7.06.00 Siv.ark. Ingolf Olav Westbø og siv.ark. Sverre Aaker Sondresen Beliggenhet Sundbøhaugen ligger sentralt i Flatdal, nær sentrumsdannelsen med idrettstadion og butikker.

Detaljer

Brukermanual boligalarm FS 150

Brukermanual boligalarm FS 150 Brukermanual boligalarm FS 150 ffj (QNHOEUXNDYV\VWHPHW Slå anlegget på: Tast koden. Lampen forlat nå lyser sammen med alle sonene som bli tilkoplet. Betjeningspanelet piper til utgangstiden er ferdig.

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen ARKITEKTUR 6 / 2014 MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen PROSJEKTBESKRIVELSE / Vi har hatt en arkitektonisk intensjon om å skape

Detaljer

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem.

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem. ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 R T R GRUPPENUMMER / B3 STUDENTER / Maria Pettersen, Astrid Christine Humerfelt, Anette Rudshaug TOMT / Torget BESKRIVELSE/ ROTOR er et sykkelsenter som skal stimulere til økt

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM N 08.10.2013 Innspill fra og Ullensaker Idrettsråd Forord og har i samarbeid utviklet et forslag på ny svømmehall med badeland på Jessheim. Vi er innstilt på et 25 m

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for DØRGENDE VÅT De verneverdige bygningene og utsiktene til et fremtidig hotell, suppleres av ideen om en vandring. Turstien strekker seg fra boligområdet på åskanten, ned til vannkanten gjennom varmesentralen

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Rotor Sykkel Senter 2011

Rotor Sykkel Senter 2011 Rotor Sykkel Senter 0 Ark / Gruppe B Homayoun Samim & Magnus Hagen Trondheim ligger omgitt av Nidelven og Trondheimsfjorden, men vender ryggen mot vannet. Kanskje er det byens nordvendthet og stadig skiftende

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Det finnes ikke noe bedre sted å lære om den maritime verden enn der kreftene, skjønnheten og rikdommen fra

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten spesielt oppvarmingssystem

Detaljer

Integrerte elektroniske persienner

Integrerte elektroniske persienner Integrerte elektroniske persienner Vinduer med integrerte persienner er mer en skjerming av sjenerende sollys. Produktet i seg selv reduserer energibehovet i bygg gjennom økt isolering i glasset, og redusert

Detaljer

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Diplomoppgave ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo Høst 2012 Bård Lindqvist Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Trygt og Trivelig Trøgstad. Program for valgperioden 2011 2015 for Trøgstad Arbeiderparti

Trygt og Trivelig Trøgstad. Program for valgperioden 2011 2015 for Trøgstad Arbeiderparti Trygt og Trivelig Trøgstad Program for valgperioden 2011 2015 for Trøgstad Arbeiderparti Arbeiderpartiet for deg som tenker litt lenger! Vi har det utrolig godt i Norge, og har lett for glemme at det ikke

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

Naturlig lys Natural Light

Naturlig lys Natural Light Naturlig lys Natural Light Vårt forslag til utforming av tilbygget til odø rådhus med oppussing av eksisterende bygningsmasse vektlegger bruk og kvalitet av Norges naturlige lys. Utformingen gjør at naturlig

Detaljer

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Sandnes Sparebank Forus Vest Wilhelm eder Tekst: Wilhelm Eder Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Wilhelm Eder Eder Biesel Arkitekter AS har solid erfaring innen utvikling av effektive bygg,

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Bybadet. Masteroppgave i arkitektur, NTNU vår 2013. Av Nikolai Eikebø Ytrehus.

Bybadet. Masteroppgave i arkitektur, NTNU vår 2013. Av Nikolai Eikebø Ytrehus. Bybadet Masteroppgave i arkitektur, NTNU vår 2013. Av Nikolai Eikebø Ytrehus. Bybadet Masteroppgave i arkitektur, NTNU vår 2013. Av Nikolai Eikebø Ytrehus. Bybadet, hverdagens vanntempel Et bad på Nedre

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

I hjertet av Tromsømarka

I hjertet av Tromsømarka TROMSØBADET I hjertet av Tromsømarka skal landets fineste svømme- og badeanlegg stå ferdig i 2018. Et folkebad for alle, med muligheter som vil berike hele Tromsø og mange tusen tilreisende. Tromsøbadet

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Innganger luftporter varmestrålere varmluftsvifter Har du fått oppleve Frico? Mange forretningsbygg er utsatt for trekk og kjølig luft innenfor inngangen. Det

Detaljer

NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25

NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25 NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25 FRA OLYMPIA KINEMATOGRAF TIL OLYMPIAGÅRDEN Fra filmen den farlige leken. Tillatt vist av Sigval B. Maartmann-Moes familie 2013. Fotokilde: Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Oppbyggingen av vårt vindusystem SFB 1074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid på å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Energieffektivisering

Energieffektivisering REHABILITERING OG BUNDET ENERGI Eksisterende bærekonstruksjon beholdes og regnes dermed ikke inn i bundet energi Bevisst valg av tilførte materialer Ved å gjenbruke feks fasadeglass til innvendige skillevegger

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

Opprustning mot passivhusstandard

Opprustning mot passivhusstandard Opprustning mot passivhusstandard Bergensk bærekraft tre og nye utfordringer til byggebransjen Konferanse i Bergen, 4. juni 2010 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger

Detaljer

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg Eksisterende bygg Registrering og opptegning av eksisterende bygg Plan, snitt og fasader av 6 bygninger og 2 tun 1. 3. 2. 4 5. 4. 6. Innhold Transformasjonsklasser Bygg 1 - redskapsbod Bygg 2 - bolig

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Lavenergiløsninger Tema boliger Oslo, 9. oktober 2009 Arkitekt Michael Klinski 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Utviklingsplan for Storbrygga

Utviklingsplan for Storbrygga Utviklingsplan for Storbrygga Her skisseres framtidig bruk av Storbrygga i Selbu. Bygget er her konsipert som et aktivitetsbygg for unge og gamle, gjester og turister. De store åpne lokalene egner seg

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

STUDIETUR 19 20 MAI 2011 MOLDE KRISTIANSUND BADEANLEGG

STUDIETUR 19 20 MAI 2011 MOLDE KRISTIANSUND BADEANLEGG STUDIETUR 19 20 MAI 2011 MOLDE KRISTIANSUND BADEANLEGG Moldebadet Eier: Molde kommune, noe samarbeid med hotellet. Eget KF. Byggeår: 2010, totalentreprise (komplisert, mange endringer undervegs) Kostnad:

Detaljer

MED FOKUS MOT NATUREN. - skisseprosjekt til Aarhønens linjeforenings hytte

MED FOKUS MOT NATUREN. - skisseprosjekt til Aarhønens linjeforenings hytte MED FOKUS MOT NATUREN - skisseprosjekt til Aarhønens linjeforenings hytte INNHOLDSFORTEGNELSE inspirasjon stedet verdigrunnlag konseptidé 3 4 prinsippskisser byggetrinnscenario materialer og uttrykk plan

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole Til E18 (Oslo) Mysen VGS Mysen skole (barneskole) BA KK EL IVE IE 2 H GR A LIS GA TE 1 TORG GATE A TO SM ED GA TE 3 TO RG G AT E Mysen stasjon SB STOR GATE 1 Kulturtorget STOR GATE 2 Festiviteten bad Til

Detaljer

Miljøbevisst oppvarming

Miljøbevisst oppvarming KOnvektorer FRA LICON HEAT Miljøbevisst oppvarming KONVEKTORER FRA LICON HEAT Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no www.variantvvs.no Innhold Licon

Detaljer

Evigheten En anneksdrøm

Evigheten En anneksdrøm Evigheten En anneksdrøm Det krever et visst kunnskapsnivå å bygge Evigheten. Denne inspirasjonsbrosjyren beskriver på en generell måte hvordan én variant av Evigheten kan mures, og den kan med fordel danne

Detaljer

1/4. Vitensenter i Randaberg. energibesparende i bruk. Dette er reflektert i. løsninger for vannoppsamling, naturlig ventilasjon

1/4. Vitensenter i Randaberg. energibesparende i bruk. Dette er reflektert i. løsninger for vannoppsamling, naturlig ventilasjon 1/4 energibesparende i bruk. Dette er reflektert i løsninger for vannoppsamling, naturlig ventilasjon av kontorer og andre bruksområder med utstillingsarealet fungerende som atrium, og med termal masse

Detaljer

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV OVERGANGEN MELLOM SJØ OG JORD HAVNIVÅET Symbiosen mellom natur og land skulle adresseres (løses) i dette nye maritime vitensenter i Tungevågen. Vi søker å skape en dualitet (en balanse eller samspill)

Detaljer

Saksframlegg. FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786

Saksframlegg. FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786 Saksframlegg FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786 Forslag til vedtak: Med forbehold om vedtak om finansieringen slutter formannskapet seg til rådmannens forslag

Detaljer

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET 12.3m² Tekn bod 2.8m² 3.9m² tue / kjøkken 59.8m² 9.1m² 17.5m² Heis 4.1m² PLTEGIGER OG ELIGGEHET 8.9m² od 3.7m² Foreløpig (mindre endringer kan forekomme) ato: 27. mars 2015 dr juells park Trapperom 19.7m²

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING Bydelen Kronsberg, Hannover 25% REDUKSJON av CO2-utslippene til en normal bydel. planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Virkemidler: 1. strengere bygningskrav,

Detaljer

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER HELLE SKOLE - IGRMMER EKSISTEREE SKOLE solfylte grøntarealer mot syd parkering mot gate i nd hovedadkomst fra byen YYGG kompakt fleksibelt henvendelse til byen legges til skyggefulle arealer rive gymsal:

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1 Passivhusseminar Grimstad 25.september 07 Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest Side 1 Løvåshagen pilotprosjekt Forkantsatsing 2,5 års samarbeid Tema: Passivhus, UU og Byggeskikk Kompetansetilskudd

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN

VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN OPPDRAG EN FAMILIE PÅ 5 FLYTTER TILBAKE TIL NORGE ETTER 8 ÅR I DUBAI, DERAV VILLA GJENSYN. MAN BER OM ET STORT, ENKELT, MODERNE OG VEDLIKEHOLDSFRITT MURHUS.

Detaljer

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS Skisseprosjekt april 2014 LIÅSEN, KLEMETSRUD ARKITEKTENS BESKRIVELSE EIENDOMSFORHOLD. Planområdet er i dag i privat eie og boligene vil bli overdratt til de fremtidige beboerne som selveierboliger. REGULERINGSMESSIGE

Detaljer

motto _ mvt maritimt vitensenter i tungevågen _ randaberg _

motto _ mvt maritimt vitensenter i tungevågen _ randaberg _ mritimt vitensenter i tungevågen _ rndberg _ å p e n r k i t e k t k o n k u r r n s e _ 12 _ 2 14 Adkomst 2. Progrmrel og mks gesimshøyder som L- form Eksisterende ttrksjoner BEDØMMELSESKRITERIER TAKFORM

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

MÅL NATUROPPLEVELSER VARIASJON

MÅL NATUROPPLEVELSER VARIASJON ARV OG ENDRING :ny turisthytte på Høgevarde :Sunniva Vold Huus :Maren Storihle Ødegård :Jan Kristian Borgen Arkitekthjelpen:NUT Tanker om en ny turisthytte Hvordan kan man, gjennom arbeid med romtypologi

Detaljer

Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014

Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014 BRUNSTRANDA Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014 ERIK LANGDALEN ARKITEKTKONTOR AS - ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1. N-0181 OSLO - +47 22112211 - +47 98286398 - erik@eriklangdalen.no - www.eriklangdalen.no

Detaljer

rampe 1:17 vanndybde 0,9 HC-heis barnebasseng vannflate C + 5,4 vanndybde 1,0 vanndybde 0,6 vanndybde 0,3 småbarnsbasseng vannflate C + 5,1

rampe 1:17 vanndybde 0,9 HC-heis barnebasseng vannflate C + 5,4 vanndybde 1,0 vanndybde 0,6 vanndybde 0,3 småbarnsbasseng vannflate C + 5,1 1 00 00 massasjedusjer 1 00 H-heis vanndybde,0 vanndybde 1,0 sittebenk liggebenk 1 avkast inntak + 1,0 +,0 +, endepunkt stor sklie stup m stup m sviktstup m kortsklie sviktstup 1m 101 vindfang 10 billettering/servering

Detaljer

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Follo tinghus Akershus stein halvorsen AS Tekst: Stein Halvorsen Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Adresse: Byggherre: Arkitekt: Landskapsarkitekt: Interiørarkitekt:

Detaljer

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste.

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. Bygd for å vare GRUNDSET I ELVERUM Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. GRUNDSET BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSER I Grundset

Detaljer

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 01 OM EIENDOMMEN NILS HANSENS VEI 3 TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm NILS HANSENS VEI 3 KONTAKT Jan W. Roll Direktør Utleie / Partner Mobil: 905 33 369 jr@newsec.no Vibecke Falster Næringsmegler Mobil:

Detaljer

Harpa Konsert- og kongresssenter

Harpa Konsert- og kongresssenter Prosjektbeskrivelse Prosjektet er et vinnerresultat av en lukket internasjonal konkuranse i 2005. Prosjektet inkluderer en hoved konsertsal for 1.800 personer, en Øvelsessal for 450 personer og en konferansesal

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Odin. Et sammarbeid med

Odin. Et sammarbeid med Odin Et sammarbeid med Innhold Odin - konseptet Konsept Odin... 2 Odin fronter... 4 Teknisk informasjon... 10 Konsept... 12 Luftsystem... 13 Prisskjema... 14 Odin er et produkt utviklet i samarbeid mellom

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

Realiser din drøm. Bygg murhus.

Realiser din drøm. Bygg murhus. Realiser din drøm. Bygg murhus. maxit hjelper deg med å realisere drømmen om å bo i et miljøvennlig, moderne og energieffektivt murhus. Tenker du på inneklima eller kanskje er du opptatt av å være miljøvennlig?

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen TRØNDERHALLEN Et regionalt svømmesvømme- og flerbrukshallanlegg Sett fra havna Sett fra alleen Orientering STATUS Trønderhallen formannskapet 16. desember 2009 Kommunalsjef Alf Birger1Haugnes Vedtak: STATUS

Detaljer

Essendropsgate 3. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Essendropsgate 3. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Essendropsgate 3 Essendropsgate 3 Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Unsgård 900 67 800 ru@akershuseiendom.no 2 Rett ved Majorstuen

Detaljer