VENDEPUNKT ForfatterenHeleneTurstenlaom kostholdetogble kvitt revmatismen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENDEPUNKT ForfatterenHeleneTurstenlaom kostholdetogble kvitt revmatismen"

Transkript

1 Krimdronningens VENDEPUNKT ForfatterenHeleneTurstenlaom kostholdetogble kvitt revmatismen : INTERiØR: : o. ARPRODUKTER : Lakjøkkenet: bli husets: : midtpunkt:..

2 ~_/ REPORTASJE OG SKAPERGLEDE Vendepunktet Smaken avsuksess Smågleder Skaperglede: Gjestfrieijellfolk Reiselyst HELSEOGSAMLIV Fålivetdudrømmerom Helsesjekken ~,..: Lommelegen.Samlivsterapeuten HÅNDARBEID, HOBBY OGINTERiØR Håndarbeid: Høsti sikte Hobby:Detlille ekstra Bolig:Husetshjerte Hjemmefronten Oppskrifter VELVÆRE OGMOTE Settfargepådetgrå Finndin stil Hårfinbalanse OVERNATURLIG OG LESELYST ALLTID I ALLERS Roman:Barnetfra Kina.Del3:6 KrimineltHorribelhemmelighet Leserne forteller,...overnaturlige fortellinger Noveile:EI~i Leder Dinside Gammelt ogkjært Finnenvenn Skrivtil Brita Kryssord MATLYST Kolofon Fullrulle: Løsning Retti ruta SfL Forhand lerliste 94 Middag på20minutter Matlyst Dittpersonlige horoskop 97 ' FORSIDEFOTO:JUMP FOTO Allers 36/2007 3

3 Oprahogjeg Hvordanble en svartjente fra Mississippi en av USAsmektigstekvinnerog godfor nærmerefire milliarderkroner?hvordan ble enjente med en barndomfylt avovergrepog annenstyggedomreneinkarnasjonen av Denamerikanskedrømmen? Hverdagtrekkerhun millioneravseere til TheOprahWinfreyShow,tvshowetsom er sendti merenn 132 land og er det mestsette i verden.i tilleggselgerhennes navnog ansikttusenvisav blader,og alskensselvhjelpsbøkerog dvder.og pengenebare (deg har lest artikkelen og stilt meg selv spørsmålet: Kan jeg bli en ny Oprah Winfrey?)) yngler.jeghar selvsnakket med redaktøreni O Magazine,og der rennerdet inn såpass medannonsekronerat red<jktøren ikke trengteå tenke på trivialiteter som budsjettog bunniinjer.jeger ikke misunnelig,i allefall ikkeså veldig,jeg mener,det er ikkepent å væredet. DessutengjørAllersdet faktiskgodt i annonsemarkedet hvisvi bareikke måler oss med O Magazine. Påside22 i denneukensallersav$lører vi hvordanoprahharkommetdit hun er. I alle fall en avgrunnene.jegharlest artikkelenog stilt megselvspørsmålet: Kanjeg bli en nyoprahwinfrey?svareter nei.menkanjeg lærenoengrepfor å nå flere av minedrømmer?svareter et rungendeja! I alle fall ifølgetiltrekningsloven, ElisabethLundAndersen,sjefredaktør somskal ha ærenfor myeavoprahs suksess. Tiltrekningslovener visstnoklike universell som tyngdeloven,og like enkelsom vanskelig.densier at tankenskraft er energi,at denneenergiener konstantog at detjeg senderut, får jeg tilbake. Litt sånnsomat «dublir hvadu tenker». Etterat TheSeeret,selvhjelpsbokensom fortelleromtiltrekningsloven, kompå gaten Oprah har millioneravfanstr og bokentil sitt bryst.forfattere Byrneharselvsagtblitt millionæ det altså minog din tur til å lære knepsom kangjøreossrikeeller I finne en mannellergjørekarriere.eiii som OleBrummsier:,damkk, begge deler!» a~1. MUte ftwt/rifter ~~ DrØuvt11Ærdu tj14tjj& rwr i nøyt? Vi /vm' In:sølvt ftvuv?uen voie YtTUt /vm' dn:vef c;uttf/y/ve:i1u TwrUlhytte i ftre je11ærmjonær. side 1417 «It doesn'tmatter whoyouare orwhere youcomefrom. Theabilityto triumph beginswithyou always.» Oprah Winfrey N ()ffi tvv t7ys!jiw auiri ffly YtflYe tu å Ønde f/ej fuv~ tu uv~. Jfj er en tvv de:m. side Allers 36/2007

4 22 Allers 36/2007

5 1!I'r':'. L!W. ~~~~, ""'""' Er hemmeligheten bak suksess endelig avslørt? Ifølge bestselgerboken The Secret og filosofien om til. trekningsloven handler det kun om tanker og positiv innstilling. TEKST:GURI CHARLOTTEWIGGENOG TONEAALBORGtil FOTO:JEANETTELANGFALD, SCANPIXOGALL OVERPRESS HERERHEMMELIGHETEN: Tiltrekningsloven «<TheLaw of Attraetion») er like universell som tyngdeloven. Den går ut på at tankens kraft er energi, at energien er konstant og at det du sender ut, får du tilbake. Når du mestrer metoden, skal du kunne oppnå det du vil, enten du vil bli lykkelig, suksessfull, rik, slank eller gift. TVSTJERNEN OPRAHWINFREY bidro til at selvhjelpsboken The Secret og metoden basert på tiltrekningsloven slo gjennom i USA i vår. Oprah Winfrey inviterte forfatteren Rhonda Byrne og flere fagfolk som praktiserer metoden til TVshowet og fortalte at hun selv hadde levd etter «hemmeligheten» i hele sitt liv uten å være klar over det. Millioner av fans har trykket loven og boken til sitt bryst, deriblant skuespillerne Meg Ryan, Nicole Kidman, Scarlett Johansson og Angelina Jolie. Forfatteren Rhonda Byrne omtaler seg selv som beste eksempel på at tiltrekningsloven har effekt. Hun oppdaget hemmeligheten en vårdag i slutten av Kort tid etter begynte livet hennes å forandre seg til det bedre. For Rhonda virket det som om nesten ingen var klar over det hun hadde oppdaget, selv om elementer av det forekommer i nesten alle religioner eller menneskelige bragder gjennom historien. Det finnes skrifter om loven inngravd i steiner fra opptil 3000 år før Kristus, og opp igjennom historien har mange hatt kunnskap om Rhonda Byrne har skrevet boken The Seeret, der budskapet er at du kan skape ditt liv som du vil med positiv tankekraft. Så langt skal boken ha innbrakt henne over 40 millioner dollar. Oprah Winfrey hevder hun har kommet dit hun er i dag ved ha tankegangen og innstillingen som fremmes i The Seeret, men at det har vært ubevisst. den, blant andre Pytagoras, Sokrates, Leonardo da Vind, Shakespeare, Ludwig van Beethoven og ikke minst Einstein Rhonda Byrnes største ønske eller misjon ble å dele kunnskapen med hele verden. Hun har samlet en hær av moderne guruer og blitt mangemillionær på filmer og boken om «hemmeligheten». Boken er på bestselgerlister over hele den vestlige verden, og nå også i Oslo. Snart blir den norske oversettelsen å finne i hyllene. FLERENORSKEFAGFOLK tilbyr coaching i personlig utvikling med loven som utgangspunkt. Nordirske Johanne Gallagher (37) kom til Norge i 2003 og har brukt tiltrekningsloven aktivt i sit eget liv. Hun er nyutdannet coach og underviser og holder workshops i «Law of Attraetion» i Oslo. Johanne Gallagher mener vi blir gladere, mer fokuserte og sterkere av å lære hvordan tiltrekningsloven fungerer. Med kunnskap om loven har jeg selv greid å skape meg det live jeg ønsker meg, helt fra scratch, forklarer Johanne Gallagher. Hun ankom Norge nyskilt fra Seattle, uten jobb, hjem, venner, familie eller nettverk og var heller ikke norskspråklig. Det eneste jeg hadde var entusiasmen og bevisstheten om at tiltrekningsloven skulle hjelpe meg til å få orden på livet mitt og gi meg det jeg ønsket meg, sier hun. Og slik gikk det. I 2006 hadde..../ Allers36/2007 2

6 med egne mentale målformuleringer. Underbevisstheten vår tenker i bilder, derfor blir en slik måltavle effektiv i forhold til å nå målene våre. Johanne Gallagher anskaffet seg en flott leilighet, en nydelig katt og en kjæreste. Fram til 2006 hadde hun hatt tre jobber innen legemiddelbransjen og var da endelig klar til å realisere sin store drøm, som var å få lære ifra seg visdommen om at vi er magneter for det vi fokuserer på. At livetgår opp og ned er naturlig, vi har alle gode og dårlige dager. Det behøver man ikke å frykte. Jeg forsøker å lære folk litt om de magiske sidene av deres eget selv, om kjærlighetens kilder og de lyse sidene av livet som vi alle behøver å komme i kontakt med for å finne større mening med det hele, sier Joha;ne Gallagher. \ ~. ENNORSK TERAPEUT er i gang med å skrive bok om temaet. Anne Mette Røsting (51) driver firmaet Natural Force og har som visjon å gjøre verden til et bedre sted ved å la mennesket finne sitt naturlige potensial. Etter 15 år i næringslivet tok hun grep om sitt eget liv og fulgte hjertet og \ magen../ Henrres grunnl~ggende filosofi skal se inn i seg selv før I! erarman l I med degselv, Blird'ukjent man ser ut. står du stødtgey uansett hva som skjer. NkdJ,yliandler om din enetgi;er di6e svingninger enten / negativeellerpositive.energihar bare to utgaver, enten positiv eller negativ. Du kan ikke være både sint og glad samtidig, sier AnneMette Røsting. Hun peker på at det også er energi i tanker og følelser. Alt starter med tanker.vikan si at det finnes et lavere og et høyere selv. Det lavere selvet straffer og det høyere belønner. Vi tenker dessverre mye kritisk om oss selv. Det er min erfaring ved å hjelpe mennesker i prosessen til oppnå det de ønsker. Det er mange som ønsker seg en endring i livet, men som er usikre på konsekvensene, fortsetter hun. Hvordanfår man tiltreknings loven til å virke dersom man vil prøve den ut? Bliklar overhva du ønsker deg og bruk som kontrast hva du iklzeønsker deg. Tenk på hva det er som føles godt og hva som 24 Allers 36/2007 Kan du gi et eksempel? Dersom jeg ønsker meg en ny bil, bør jeg fokusere på hvordan _det vil føles å ha en ny bil og ikke te~kepåatjeg aldri får råd til en ny eller at den gamle sikkert må, repareres igjen. Vi har en tendens titå holde fokus på det vi ikke øn~ros., og det kan gjelde mange om?å:d~ i livet. Måltavlen hjelper deg til åfokusere på det du vil ha i stedet for å fokusere på det du ikke vil ha. Birgit Semundseth brukte selv måltavle for å kurere seg fra hypotyrose. Hun hadde hatt sykdommen i seks år. Det ga seg fysiskutslagi en stor strumaklump på halsen. Hun bestemte seg plutselig for å henge opp et bilde aven frisk hals og klippet inn sitt eget ansikt oppå. Kollasjen hengte hun på døren til soverommet slik at hun så seg selv med en frisk og fin hals hver eneste dag. Det ble hennes selvhelbredende kraft. Etter fem måneder følte hun seg mye bedre, kuttet ut medisinen og klumpen var betraktelig redusert. Nå er den usynlig, og hun føler seg frisk. De personlige veilederne (t.v.) AnneMette Røsting, Birgit Semundseth og Johanne Gallagher merker økende interesse tor tiltrekningsloven og bruker den selv i sine liv. setter deg i et negativt humør. Mye handler om «redesigne» hva du selv tenker og sier. tiltrekmangesompraktiserer ningsloven bruker fysiske måltavler der de limer opp bilder av ting de ønsker seg. Birgit Semundseth (39), griinder og daglig leder av firmaet Lifemastering, utviklet verdens første måltavle for tiltrekningsloven på Internett. Måltavle er en stor fordel om man vil praktisere tiltrekningsloven, mener Birgit Semundseth. På sammemåte som man setter seg klare mål skriftlig på papiret, kan man også gjøre det med bilder. Da velger man ut bilder som representerer akkurat det man ønsker seg og kombinerer dem BÅDELOVEN OGBOKEN har sine kritikere. En stor del av misbilligelsen går på at filosofien er en hyllest til grådighet og egoisme. For eksempel pekes det på all lidelsen i verden. Hvis universet manifesterer overflod bare ved at folk tenker på det, hvorfor er det så mye fattigdom, sult og død? Og hvis folks tanker er ansvarlige for alt: Har ofrene for naturkatastrofer, sykdom, krig og terror påført seg selv dette ved å tenke i feil baner? Forskere stiller seg kritiske til at det impliseres et vitenskapelig fundament når det ikke finnes grunnlag for å teste eller bevise påstandene. Sterk kritikk rettes også mot The Secretforfatter Rhonda Byrne. Hun beskyldes for å ha stjålet klassiske selvhjelpsråd, ha tilpasset dem til latskap ens tid og gitt dem et skjær av mystikk a'la Da Vincikoden. Hemmeligheter og gåter er jo i tiden. I

7 Slikfår du... ~ ~... "',., '.,. I O o : I d for a ~ I kommeigang ~ ' :.. Fokuserpådet'du : ønsker deg og vil skape. I Tro på det du holder på. med. : i. Visualiser dineønsker: I og vær bevisst følelsene: I. du får. Tenk positivt, og :. I si til deg selv at det er i mulig! I. Gleddegoverdetdu : I hari livet,i stedetfor å tenke på det du ikke har. : : Selv de små ting som! : har ført til at noe har: i bedret seg er verdt : \, : å gledesegover. : i. Uttrykkgledeog begeist! : ring hver gang du kjenner: i disse følelsene. : :. Unn dine venner og fami I : lie suksessogframgang. : : Ikke vær misunnelig, det! : skapernegativenergi. : :. Værgodmotdegselv.! Ikke døm deg selv så : hardt for det du ikke får: : til. Unn deg selv beløn!. Vær takknemlig ((The at! titude of gratitude»).!. Observer og dokumenter: det du har fått til. :.,...,... : ning. : Vil du vite mer? Bøker om temaet: The Secret av RhondaByme og Dufår alltiddet du ber om av Ester og Jerry Hicks. På nettet: thesecret.tv, j \\. Konflikter oppstår oftere når du fokuserer på partnerens mindre fordelaktige egenskaper. Når det skjer, dras energien ned til det negative. I stedet kan fokusere på egenskapene du setter pris på. Umiddelbart vil energien snu til det positive.. Vi ser lett andres feil. Fokuser i stedet på det du selv j<an forbedre. Gled deg over kjærligheten du kjenner.. Elsk deg selv og andre, dypt og inderlig. Lag lister over alt som er fint ved deg.. Fri deg selv fra gamle skuffelser og harme som henger igjen.. Se deg selv som fullstendig frisk og visualiser deg selv når du gjør ting ved perfekt helse. på at du har kraften ti( å helbrede deg selv. Ikke snakk med andre om sykdom.. Vær takknemlig for den gode helsen som kommer til deg. Se deg selv som frisk.. Vær lykkelig og vit at din lykke vil få kroppen din til å helbrede s,eg selv..~~wrwk ~,j~:,~

8 :6i1ils~" Lisa Gabrielsen og David Berner slet med samlivet. Etter at de begynte å praktisere tiltrekningsloven, har hverdagen falt på plass. DEN NYE FAMILIETILVÆRELSEN ble tøff for Lisa Gabrielsen (33) og David Berner (37) fra Oslo, som har vært sammen i tre år. De bor under samme tak med Lisas datter Amber (3) og nesten. halvparten av tiden med Davids barn Henrik (lq) og Hannah (4). I begynnelsen var det mange hensyn å ta, og etter en stund begynte Lisa og David å føle seg slitne. Lisa syntes det meste krevde for mye tid og oppmerksomhet og følte seg som en oppvridd vaskeklut, mens David slet med en jobbsituasjon som «spiste» han opp med mye ansvar og stress over flere år. Vi lette etter en bedre måte å håndtere vår nye og gamle familiesituasjon på. Kommunikasjonen ville vi også forbedre, forteller David. PARETFORSTOat noe definitivt måtte gjøres. Første skritt var at Lisa deltok på et seminar hvor hun møtte LOAcoach Johanne Gallagher, veileder i «Law of Attraction» (tiltrekningsloven). Det første Lisa gjorde etter kurset var å endre arbeidssituasjonen sin. Hun sa opp stillingen sin som klassisk massør og begynte for seg selv i samme bransje. Dette hadde hun gruet seg til lenge, men det gikk problemfritt. Jeg innså at alt henger sammen: kjærlighetsliv, familie og arbeid. Og jeg forsto at for å få flere kunder, måtte de andre bitene i livet mitt komme i harmoni. Først da ville jeg ha mer å gi. David forteller at forskjellen på Lisa før og etter kurset var markant. Det bleen stor endringi det å være positivt til stede. Lisa slut 26 Allers 36/2007 tet å klage over fysiske smerter, sier han. Lisa mener den viktigste lærdommen fra kurset er at hun greide å gi slipp på tanken om at alt må være helt perfekt. Jeg var redd for ikke å være på høyden med de andre, jeg var engstelig for slitasjeskader som følge av jobben og jeg ble aldri ferdig med websiden min og markedsføringen til mitt nye Joretak. Bare dager etter kurset fikk jeg ferdig websiden, og jeg har blitt modigere til å profilere meg. Jeg er ikke så bekymret for å få et nei lenger. Jeg ser meg selv sterkere og friskere. Jeg har på ganske kort tid begynt å tenke helt annerledes. VIASEMINARETble Lisaogsåkjent med baken TheSecret, men det var David som begynte å lese den først.'den hjalp ham til å bli bevisst språket han og Lisa brukte i hverdagen. De hadde en tendens til å ordlegge seg negativt. Gjennom å gå inn for å uttrykke seg på en positiv måte og å slutte' å irritere seg over småting, fikk de god effekt. Boken handler også om betydningen av å gjøre ting med glede. Dermed kommer den rette energien som gjør at motstand forsvinner og det man ønsker kan oppnås, fordi man slik tillater at det skjer. Men det er ikke nok bare å ønske seg noe, man må også handle, forklarer David. Han ønsket etter hvert å ta det samme kurset som Lisa, men han klarte ikke helt å fri seg fra sin egen skepsis til tiltrekningsloven. Derfor deltok han på workshops. Til slutt klarte han å gi slipp på skepsisen og akseptere prosessene. Lisa Gabrielsen og David Berner lever etter lærdommen om tiltrekningsloven hver eneste dag. De føler at det har hjulpet dem til å få en bedre tilværelse. Det hjalp meg til å bli mye mer bevisst på hjemmesituasjonen. Bevissthet er det eneste som fører til endring, mener David. Han har også foretatt store endringer i sitt liv. Målsettingen var å oppnå balanse og harmoni mellom arbeid og privatliv. Mange har kjempesuksess på jobben, men det fungerer ikke hjemme og vice versa. Selv har jeg forlatt en lederstilling med mye reising og mye ansvar som krevde lange arbeidsdager, for å få mer tid med familien. Jeg har også tatt noen viktige valg som handler om drømmer for framtiden. Nå utforsker jeg muligheten for å gjøre det jeg har drevet med i det små, å skrive manus til film og tvbransjen. Plutselig gir jeg meg selv lov til å være kreativ og framfor alt å være ærlig med meg selv,mine ønsker og behov, sier han. DETERMORSOMTå velge ord, understreker Lisa og viser til dette med positiv språkbruk. Man må snu på tankegangen. I stedet for å si det negative, sier man noe positivt. Vi er for eksempel blitt bevisste på måten vi snakker til barna på og hvordan vi skal oppdra dem. Negativ tilsnakking er ikke noe barn nødvendigvis lærer av, og det kan lett føre til negativ stemning. Det krever bevissthet og tålmodighet å korrigere barna på en positiv måte, men det går an. I stedet for å si «ikke hopp i sofaen» kan man be dem «komme ned fra sofaen». Eller det går an å oppfordre til positiv aktivitet på denne måten: «Skal vi legge puslespill i stedet for å rive ned gardinene?» Lisa og David bruker metoden og det de har lært hver dag, og føler at ting har ordnet og roet seg i samlivet. Lisa har fått til det hun ville og sprudler av overskudd. På et tidspunkt kan man ikke lenger skylde på andre. Verken på sjefen, på barndommen, din eks eller noen andre. Man må ta ansvar for hvordan man føler, tenker og det livet man ønsker seg

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Johanna Westin Frøyasvei 5 Sandefjord, 3216, Vestfold Johanna@dinsuksessifokus.com www.dinsuksessifokus.com

Johanna Westin Frøyasvei 5 Sandefjord, 3216, Vestfold Johanna@dinsuksessifokus.com www.dinsuksessifokus.com Copyright 2012 Johanna Westin. Alle rettigheter reservert. Ingen del av denne boken kan gjengis mekanisk, elektronisk eller på annen måte, herunder fotokopiering, uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet.

Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet. Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet. Hvordan du skal få fler kunder, tjene mere penger og få mere frihet gjennom å bli kjent med kundenes største

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi av Psykolog Sigurd Stubsjøen ISBN - 978-0-9741539-9-5 1 Innholdsfortegnelse Hvordan få mest mulig utbytte av denne e-boken s. 3 Din Visjon s. 4 Hvordan lage gode

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

LOVEN OM TILTREKNING

LOVEN OM TILTREKNING Michael J. Losier LOVEN OM TILTREKNING Verktøyet for å forstå The Secret Oversatt av Kari Kahrs LOVEN OM TILTREKNING Verktøyet for å forstå The Secret ISBN 978-82-92605-47-9 Originalens tittel: The Law

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Sette mål GAPET mellom der du er og dit du skal

Sette mål GAPET mellom der du er og dit du skal Sette mål GAPET mellom der du er og dit du skal For å lykkes på best mulig måte med å oppnå de målene som betyr mest for deg, så må du vite hvor du er og hvor du skal. Hva er det i livet ditt akkurat nå

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Livets Ord Min historie

Livets Ord Min historie Livets Ord Min historie Fredag 19. desember 2014 Innledning Mitt navn er Jon Andersen. Jeg er fra Norge, men for tiden bor jeg i Uppsala i Sverige. Jeg har vært medlem i menigheten Livets Ord siden 1995.

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer