Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems. 20 May 2011 Unitech Power Systems as 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems. 20 May 2011 Unitech Power Systems as 1"

Transkript

1 Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems 20 May 2011 Unitech Power Systems as 1

2 Agenda Bakgrunn Vernfilosofi Lange AC kabler Måling og uttesting Kontrollsystem og tidlig feildeteksjon Foto: 20 May Hydro2011 Unitech Power Systems as 2

3 Bakgrunn Forsyning fra land eller topside Typisk long stepout subsea cable Subsea transformator Subsea elektriske system 20 May 2011 Unitech Power Systems as 3 Figur 1

4 Bakgrunn Topside/onshore vernfilosofi (prioritert rekkefølge) 1.Personellsikkerhet 2.Utstyr/ skadebegrensning 3.Selektivitet (for nødsystem vil denne være høyere prioritert) Subsea vernfilosofi 1.Utstyr/ skadebegrensning 2.Selektivitet Personellsikkerhet er ikke et tema Alarmgivning og korrekt tilbakemelding er spesielt viktig 20 May 2011 Unitech Power Systems as 4

5 Bakgrunn Utstyr/ skadebegrensning Høyt prioritert for enkelte deler av utstyret Connectorer er kritisk Stepout kabler er kritisk Intervensjon representer en hovedkostnad ved skade Selektivitet Prioriteten av selektivitet avhengig av systemdesign. Kan bortfall av kraft forårsake utstyrskade? Hvordan er redundansen lagt opp? Vil en trip føre til bortfall av en kritisk funksjon? Er selektivitet nødvendig for å unngå common modes? 20 May 2011 Unitech Power Systems as 5

6 Bakgrunn Korrekt alarmgivning / tilbakemelding er kritisk for å kunne treffe korrekt beslutning fra topside/onshore Lokalisere feilstedet ved tripp Klarer vi koble bort feilbefengte deler? Hvordan vet vi at utstyret er klart til spenningsetting/ oppstart? Hvordan vet vi hva som må trekkes opp ved intervensjon? Forståelige signalnavn VSD feeder: Common HV relay com. Alarm Common HV relay alarm T1 HV relay Fault 50 (Immediate overcurrent trip) T1 HV relay Fault 51 (delayed overcurrent trip) T1 HV relay Fault 27 (undervoltage trip) T1 22KV CB Closed T1 22KV CB Open T1 22KV CB closing-tripping fault T1 22KV CB incoherent status fault T1 22KV CB SF6 Low Pressure (SP1) T1 22KV CB SF6 High Pressure (SP2) T1 22KV CB Tripping by VSD Module (Control A & B) T1 22KV CB Closing available T1 supply available T1 Insulation monitoring alarm T1 HV relay voltage U21 T1 HV relay current I1 T1 HV relay active power T1 HV relay reactive power T1 Insulation monitoring Measure (0-10V) Spring uncharged 20 May 2011 Unitech Power Systems as 6

7 Diagnostikk Gode forutsetninger for diagnostikk Historisk database som støtter diagnostikk - queries - fleksibilitet Korrekt sekvens av eventer - tidssynkronisering -lokalt tidsstempel - hvor kommer tidsstempel fra? - Kommunikasjonsprotokoll må støtte event + tidstempel - Samordning av prosessignal og el. anlegg signal i egen hendelsesliste 20 May 2011 Unitech Power Systems as 7

8 Diagnostikk Process information network, PIN (ethernet) SOE Time Stamp OPC Data Manager Matrikon Tunneller (OPC DA bridge) TCP/IP PI-to-PI interface link (realtime and history data) master History Server TCP/IP Time Stamp FireWall Redundant client / server net A / B Process Control Network, PCN (ethernet) Information Manager History Server TCP/IP PC connectivity server Redundant safety net work Redundant control net A / B (ethernet) DAQ (data acquisition server ESD node F&G node PSD node PQ/TR PDCS node PCS node PCS node PCS node Controller Serial Machine supervision Vern Vern Process Sensors 20 May 2011 Unitech Power Systems as 8

9 Vernløsninger Remote settings? Kompleksitet og levetid kontra mulighet for fjernjustering? Tilgjengelig for multifunksjonsrele HV og MV LV: - tilgjengelig for integrerte startersystem (GemStart, Simocode, INSUM, etc.) Komplekse! - Kompaktbryter(MCCB) med integrert vern : ikke uten videre. - Miniatyrbrytere (MCB) og sikringer: valg av utstyr og uttesting kritisk 20 May 2011 Unitech Power Systems as 9

10 Agenda Bakgrunn Vernfilosofi Uttesting og idriftsettelse 20 May 2011 Unitech Power Systems as 10

11 Vernfilosofi Beskyttelse av subsea step out cable Primær beskyttelse med distansevern FIKS Veileder for funksjonskrav for kraftsystemet i Norge, Statnett krav Kabler: Krav til trepolig utkobling innen 400ms. Transformator: Vindingsfeil og kortslutninger frakobles trepolet og definitivt innen 0.1 sec. Alle kortslutninger og vindingsfeil skal kunne frakobles av to uavhengige vernsystem, så fremt ikke annet er spesifisert for de enkelte enhetene. Anleggspesifikke krav Kan medføre krav om momentan utkobling. Vil forenkle selektivitet mot oppstrøms anlegg. Ride through egenskapene til f.eks VSD er på landanlegg Figur 2 20 May 2011 Unitech Power Systems as 11

12 Vernfilosofi Lang kabel med høy spenning gir store kapasitive bidrag. Hvilke impedanser vil distansevernet se ved feil i anlegget? [ka] Feil i enden av kabel Viser simulering av 3-fase feil i enden av lang kabel. Utført i EMTDC-PSCAD. Målt fra topside. Høy grad av strømforvrengning i 1-2 perioder Store 2.harmoniske komponenter Digitale filtre i vernet rettes mot lavere ordens harmoniske strømmer, analogt filter mot høyere ordenstall. Hvordan påvirkes målingene? Figur 3 [s] Tabell 1 20 May 2011 Unitech Power Systems as 12

13 Vernfilosofi Distansevern Vernet vil se en kraftig forvrengt strøm i begynnelsen av feilforløpet. Usikker impedansberegning i 1-2 perioder (oscillering) Momentan utkobling av sone 1 bør dermed ha god margin med hensyn til rekkevidde. Gjennomføres ved å la sone 1 rekke inn i transformator, men ikke gjennom. Ved å la sone 2 være tidsforsinket så kan denne ha mindre margin med hensyn på rekkevidden mot innkoblingstrømmer. Vil være backup beskyttelse lengre ned i subsea anlegget. Inrush blokkering 2.harmonisk inrush blokkering er ofte brukt i forbindelse med spenningssetting. I dette tilfellet kan det være problematisk å implementere inrush blokkering siden den også kan blokkere utkobling av potensielle feil Enkelte vern har 2.harmonisk blokkering gjeldene hele tiden dersom aktivert, mens andre vern har denne funksjonen kun gjeldene ved innkobling ved hjelp av logisk funksjon. Figur 4 20 May 2011 Unitech Power Systems as 13

14 Vernfilosofi FIKS ( Statnett krav ) Alle kortsluttninger og vindingsfeil skal kunne frakobles av to uavhengige vernsystem Kun ett av de to vernsystemene (primærvernet) må oppfylle krav til frakoblingstider og selektivitet Multifunksjonsvern [ANSI] Backup overstrømsvern, [50] og [51] Termisk vern, [49] Retningsbestemt jordfeil vern (Ser feil i kabel), [67N] Ikke retningsbestemt jordfeilvern, [50N/51N] Under/Overspenning, [27] og [59] Bryterfeilvern, [50BF] Fasebrudd beskyttelse ( negative sequence protection ), [46] Figur 5 20 May 2011 Unitech Power Systems as 14

15 Vernfilosofi Deteksjon av fasebrudd? ( negative sequence protection ), 46 Spenning målt onshore ved fasebrudd i enden av subsea kabelen Strøm målt onshore ved fasebrudd i enden av subsea kabelen. Potensielt vanskelig å detektere fasebrudd/ubalanse ved hjelp av ubalanse beskyttelses funksjonen [46] [kv] [ka] [s] [s] 20 May 2011 Unitech Power Systems as 15

16 Vernfilosofi Differensialbeskyttelse av subsea trafo? Momentan utkobling ved feil Krever doble system for beskyttelse ved intervensjon Økt kompleksitet Figur 8 Figur 9 20 May 2011 Unitech Power Systems as 16

17 Vernfilosofi Beskyttelse av subsea fordeling/samleskinne Beskyttelse av subsea avganger Beskyttelse av subsea hovedforbrukere (motorer/omformere) Diff. vern er primærvern for samleskinne og backup for avgangene (potensielt mye signalkabling) Multifunksjonsvernet er primærvern for avgangen og dekker feil på sekundærsiden av transformator til VSD VSD inneholder også flere beskyttelsesfunksjoner Termisk beskyttelse 49 Overspenning 59 U> Underspenning 27 U< + flere Topside/ onshore distansevern er backupvern på samleskinne og kan potensielt rekke gjennom VSD transformator (avhengig av impedans i trafo og mulighet for innstilling med hensyn på f.eks inrush) Figur May 2011 Unitech Power Systems as 17

18 Vernfilosofi Sikringer Vanskelig å unngå? Robust løsning hvis dimensjonert korrekt Informasjon om innkoblingstrømmer og motorstart er viktig for gode valg av sikringer Sikringsbrudd gir avhengighet av redundans Test! Figur 14 Figur 13 Figur May 2011 Unitech Power Systems as 18

19 Vernfilosofi Kriterier for valg av sikringer, basert på god ingeniør praksis Utdrag av kriterier for am / gg sikringer Den definerte laststrømmen bør ikke overstige 75% av sikringens nominelle strøm am: Sikringens merkestrøm bør være minimum 1.3 x motor nominell start strøm for normal start am: Ved gjentatte starter velges 1 sikringstørrelse over kriteriene ovenfor am: Hvis motor startstrøm og start tid er kjent vil dette koordinatet kunne brukes for å gi et enda bedre sikringsvalg gg: max inrush bør begrenses til 60 % av smeltekurve gg: merkestrøm bør være > 2x merkestrøm til trafo Selektivitet (bør være i overenstemmelse med IEC tabell 113, test krav) gg sikringer >16A, en faktor på 1.6 mellom 2 sikringer i serie gg sikringer <16A, en faktor på 3 mellom 2 sikringer i serie am sikringer, en faktor på 3 mellom 2 sikringer i serie 20 May 2011 Unitech Power Systems as 19

20 Agenda Bakgrunn Vernfilosofi Målinger og Uttesting Eksempler på målinger/ tester: 230VAC/24VDC Power supply inrush måling 24VDC kortslutningsmålinger, spenningsdip ved feil på parallell avgang, ride trough egenskaper Trafo inrush måling (trafo for hjelpekraft) Foto: Hydro 20 May 2011 Unitech Power Systems as 20

21 Målinger og uttesting 230VAC/24VDC Power supply inrush måling Spenningsetting av DC krets gir potensielt store inrush strømmer Parallelle power supply gir overlagring Nominell strøm er 1.4A per power supply (Irms ref. 230V) Måling viser en ipeak på 96A ved 8 power supply i parallell. Tripp av forankoblet vern? Figur 16 96A asymmmetrical peak current Figur 17 Figur May 2011 Unitech Power Systems as 21

22 Målinger og uttesting 24VDC kortslutningsmålinger (nedstrøms power supply) Spenningsdip 24 V DC, Ride trough egenskaper Figur 19 Figur May 2011 Unitech Power Systems as 22

23 Målinger og uttesting 24VDC kortslutningsmålinger (nedstrøms power supply) Kun 1 Power supply i drift (minimum kortslutningsytelse) Hurtig brudd, minimal påvirkning [A] [V] [ms] Figur 21 Figur May 2011 Unitech Power Systems as 23

24 Målinger og uttesting 24VDC kortslutningsmålinger (nedstrøms power supply) Kabelimpedansen som bestemmer strømmen ved feil på forbruker Test feilet, ikke brudd [V] [A] [ms] Figur 23 Figur May 2011 Unitech Power Systems as 24

25 Målinger og uttesting Trafo inrush måling Små og sinte trafoer Må koordineres mot vern og sikringer 20 May 2011 Unitech Power Systems as 25

26 Tidlig feildeteksjon Konvensjonell / utprøvd mønstergjenkjenning Typisk roterende utstyr / vibrasjon Bruker signalbehandling og frekvensanalyse Gjenkjenning av bestemte feilmoduser basert på frekvensinnhold i signalet I noen tilfeller tilsvarende analyse av fasestrøm Minnebasert mønstergjenkjenning Ny teknologi, ikke moden Generisk teknologi Krever treningsdata for å fylle minnet Unormale tilstander eller feil oppdages ved at signalene ikke gjenkjennes Måler graden av gjenkjenning Brukes blant annet innen bilindustri, bildebehandling, brønnteknologi Gruppering av data viktig 20 May 2011 Unitech Power Systems as 26

27 Tidlig feildeteksjon Real time data Database, DB HTM (Pattern Rec) Training script HTM Supervision (inference) mode 20 May 2011 Unitech Power Systems as 27

28 Tidlig feildeteksjon 20 May 2011 Unitech Power Systems as 28

29 Tidlig feildeteksjon 20 May 2011 Unitech Power Systems as 29

30 // Analysis ran on :26:36 1 Main HTM 6 Nodes: node 0 reported 0.0 faults node 1 reported 0.0 faults node 2 reported 8.0 faults node 3 reported 0.0 faults node 4 reported 0.0 faults node 5 reported 0.0 faults // Analysis ran on :28:27 1 Main HTM 6 Nodes: node 0 reported 0.0 faults node 1 reported 0.0 faults node 2 reported 10.0 faults node 3 reported 0.0 faults node 4 reported 0.0 faults node 5 reported 0.0 faults Lagertemp. NDE 12 timers sliding window i analysen Tidlig feildeteksjon // Analysis ran on :10:51 3 Main HTM 6 Nodes: node 0 reported 0.0 faults node 1 reported 0.0 faults node 2 reported faults node 3 reported 0.0 faults node 4 reported 0.0 faults node 5 reported 0.0 faults // Analysis ran on :02:06 5 Main HTM 6 Nodes: node 0 reported 0.0 faults node 1 reported 0.0 faults node 2 reported faults node 3 reported 0.0 faults node 4 reported 0.0 faults node 5 reported 0.0 faults 20 May 2011 Unitech Power Systems as 30

31 Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems 20 May 2011 Unitech Power Systems as 31

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Vern- og releplan for generator og linjer HiST 2010

Vern- og releplan for generator og linjer HiST 2010 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave Oppgavens tittel: Vern- og releplan for generator og linjer. Project title: Protection

Detaljer

Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett

Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett Kjell Vegard Birkeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Olav B Fosso, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014

STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014 STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1 AUTOMATISERINGSFAGET Programmerbare systemer 1 Sist revidert: 24.07.2014 KURSMODUL "PROGRAMMERBARE SYSTEMER 1" Kursmodulen inngår i følgende av Industriskolens kurs: Automatiseringsfaget Kursmodulen har

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Applikasjonshåndbok

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Applikasjonshåndbok Fluke 43B Power Quality Analyzer Applikasjonshåndbok Fluke 43B Applikasjons-håndbok Innholdsfortegnelse Kapittel Tittel Side Sikre arbeidsmetoder... 1 Slik bruker du denne håndboken... 2 Konvensjoner...

Detaljer

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system EDS470 BENDER Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system Håndbok TGH 1243N Edited by Dipl.-Ing. W. BENDER GmbH+CoKG Reprinting only by permission of the editor. All rights reserved. Subject to alterations.

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

løsninger Industri og infrastruktur

løsninger Industri og infrastruktur 1 15 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Industri og infrastruktur Marinegodkjenning 03 PSE og PSTX mykstartere Pålitelig strømforsyning 04 Til industrien Kundetilpassede produkter

Detaljer

Seriefeilvern i elektriske installasjoner

Seriefeilvern i elektriske installasjoner Seriefeilvern i elektriske installasjoner Carl Olav Larsson Master of Science in Electric Power Engineering Innlevert: Juni 212 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet - Åpen Rapport Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet Utfordringer i form av kostnader i nettet, og rutiner for håndtering av utfordrende elektriske apparater

Detaljer

Utvikling av PLS basert kontrollanlegg for småkraftverk hos Skagerak Energi AS

Utvikling av PLS basert kontrollanlegg for småkraftverk hos Skagerak Energi AS Utvikling av PLS basert kontrollanlegg for småkraftverk hos Skagerak Energi AS Svein Seltveit Master of Science in Electric Power Engineering Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Eivind Solvang, ELKRAFT

Detaljer

innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse

innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse Excellence in Electric PRODUKTKATALOG excellence in electric PRODUKTKATALOG innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse side HVEM ER VI I SCANDINAVIAN ELECTRIC.. side 4 OVERSPENNINGSVERN HVEM VI I SCANDINAVIAN

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere 2 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 6 Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

DeltaV Prosessautomasjonssystem

DeltaV Prosessautomasjonssystem Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2013 PRH606 Hovedprosjekt IA6-4-13 DeltaV Prosessautomasjonssystem Fakultet for teknologiske fag Adresse: Kjølnes

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Elektriske branner i lavspenningsanlegg

Elektriske branner i lavspenningsanlegg Elektriske branner i lavspenningsanlegg Undersøkelse av årsaker til variasjoner mellom kommuner og år Hilde Stangeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Hans Kristian Høidalen,

Detaljer

Prinsipper for utforming av Alarmsystemer. Februar 2001 YA-710

Prinsipper for utforming av Alarmsystemer. Februar 2001 YA-710 Prinsipper for utforming av Alarmsystemer Februar 2001 YA-710 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Strukturen i dokumentet...1 1.3 Definisjoner...1

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 - Åpen Rapport Måling og rapportering av spenningskvalitet Forfatter Helge Seljeseth SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET - MÅLSETTING... 7

Detaljer

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG EKSEMPELSAMLING R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG INNLEDNING...............................3 1 PRINSIPPSKISSER 1.1 R-CARD 5000 med M5 MEGA og ELS..............4 5 1.2 Adgangskontrollsystemer..........................6

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Selektivitet og samfunnssikkerhet

Selektivitet og samfunnssikkerhet www.voltmag.no Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt

Detaljer