Oversikt over metodikk i Liisa Pottonens avhandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over metodikk i Liisa Pottonens avhandling"

Transkript

1 Oversikt over metodikk i Liisa Pottonens avhandling GKj februar/mars/april 2005 basert på pre-exam versjon januar 2005 og ferdig avhandling april

2 Universitetet i Helsinki doktorarbeid Liisa Pottonen 2005 Tittel: A method for the probabilistic security analysis of transmission grids Veileder: Matti Lehtonen Målsetting: Utvikle en probabilistisk metode for å estimere driftssikkerheten i overføringsnettet inklusive transformator-stasjonen Sammenlikne ulike samleskinnekonfigurasjoner og betydningen av ulike komponenter i stasjonen for påliteligheten Løse dette problemet vha eksisterende programvare heller enn å utvikle et eget for dette I tillegg: Få et estimat av påliteligheten i det finske 400 kv nettet Avhandling kan lastes ned på: 2

3 Innhold i Liisa Pottonens arbeid Pålitelighetsmodell: Hendelsestrær for feilklareringsforløpet, med initierende hendelse ledningsfeil Input fra feiltrær som beskriver stasjonskomponentenes betydning for de ulike komponentene i feilklareringsforløpet FMEA for de ulike stasjonskomponentene. Gir feilfrekvens og reparasjonstid som input til feiltrærne Driftssikkerhetsanalyse: Konsekvenssimuleringer i PSS/E Kraftsystemtilstander klassifiseres etter alvorlighetsgrad Sannsynlighet for disse beregnes Beregner ulike viktighetsmål som sier noe om betydningen av de ulike komponentene i stasjonene Case: 400 kv-nettet til Fingrid for en lastflytsituasjon (import) 3

4 Liisa Pottonens modell - utgangspkt Probabilistic safety assessment (PSA), Starter med en initierende hendelse Konsekvenser analyseres med hendelsestrær (event trees) og feiltrær (fault trees) Initierende hendelse i L.P.s modell: Ledningsfeil 4

5 L. Pottonen sin modell 7) Master rapid autoreclosure 8) Follower: rapid autoreclosure f IE *l M Stasjonskonsekvenser. Sannsynligheter som input i hendelsestreet Line fault 1) Master: main protection trip signal 2) Follower: main protection trip signal P(success) P(failure) 5) Follower: 3)Master: circuit circuit breaker breaker trips trips 4) Master: breaker failure relay 6) Follower: breaker failure relay Output: frekvenser Inkluderer feilvarighet og hvilke komp. som løser ut i stasjonen Feiltrær for feil på ulike komponenter i feilklareringen 5

6 L. Pottonen sin modell: 3 ledningsseksjoner og ulike ssk-konfig i hver ende Master Follower Substation 1 Substation 2 20 % 60 % 20 % Substation 2: pott (putt) trip, substation 1: zone 1 trip Substations 1 and 2: zone 1 trip Substation 1: pott (putt) trip, substation 2: zone 1 trip Transformer bay Line bay Line bay Bus coupler circuit breaker bay Main bus bar W1 Transformer bay Transformer bay Line bay Line bay Main bus bar W1 Main bus bar W2 Auxiliary bus bar Current transformer Circuit breaker Disconnector Ulike ssk-konfig. I de forskjellige stasjonene Main bus bar W2 Current transformer Circuit breaker Disconnector 6

7 Event trees Hendelsestrær avh. av konfig i trafostasj og feilsted: Ledningsseksjon deles i tre seksjoner, dvs 3 vernplaner 3 vernplaner pr linje x 4 ulike linjer avh av ant eff br (ssk konfig) = 12 ulike hendelsestrær Substation 1 Substation 2 20 % Substation 2: pott (putt) trip, substation 1: zone 1 trip 60 % 20 % Substations 1 and 2: zone 1 trip Substation 1: pott (putt) trip, substation 2: zone 1 trip Ser til og med ssk i hver stasjon Distansevernsoner 7

8 Event trees barriers (elementer i hendelsestreet) Vern Effektbrytere Bryterfeilvern Hurtig automatisk gjeninnkopling 8

9 Dublerte ledningsvern Master Follower Dublerte vern: 2 distanse, evt distanse og differensial Kommunikasjon: Dublert eller felles 9

10 Feiltre - eksempel A basic event An ANDgate An ORgate Z-relays fail to send a trip signal Z1 Z2 DC 1 Z1- Z1 VT relay MCB DC 2 Z2- relay Z2 VT MCB Unavailabilities for basic events as input CCF Bay 220 V DC1 MCB DC1 battery CCF Bay 220 V DC2 MCB DC2 battery FMEA for basic events Bay Substation Substation Bay 10

11 Feiltrær for ulike typer feil Hovedvern får ikke sendt trip signal til effektbryters utløsespole Effektbryter løser ikke ut etter å ha mottatt trip signal Bryterfeilvern feiler. Feiltreet inneholder både disse og tilhørende effektbrytere. Skjer hvis en eller flere effektbrytere forblir lukket Hurtig gjeninnkopling feiler. Feiltreet inneholder releer og effektbrytere 11

12 Komponenter i feiltrær og FMEA Vern Elektromekaniske, elektroniske og numeriske distansevern. Numeriske differensialvern Spenningstransformator, automatsikringer (strømtransformator ikke modellert) Kommunikasjonskanal (optiske fibre, radio, bærefrekv (PLC)) og testsvitsj) Effektbrytere Tripfunksjon for trykkluftbrytere, oljefattige brytere og SF6, utløsespoler, gjeninnkoplingsfunksjon for trykkluftbrytere, oljefattige brytere og SF6 Bryterfeilvern (elektroniske) Hurtig automatisk gjeninnkopling Elektromekaniske, elektroniske, numeriske og synkronismesjekk Komponenter som sender alarm (spenningsmåling) og komponenter som testes Common cause failures: Substation and bay Delkomponenter som kan være felles for flere komponenter: 220 V DC, automatsikringer, 48 V DC strømforsyning for telekom, pneumatikksystem for trykkluft effektbrytere 12

13 Eksempel på FMEA 220 V DC voltage supply IDENTIFICATION: ID DC1 220 V 1 or ID DC2 220 V 1, where ID is the identification of the substation. ID DC1 220 V 1 is used for distance relay 1, breaker failure relay, circuit breaker trip coil 1, circuit breaker closing coil and rapid automatic reclosing relays. ID DC2 220 V 1 is used for distance relay 2, differential relay, and circuit breaker trip coil 2. Item Function Cause of Failure Effects of failure Detection of λ (1/year) Substation 220 V DC voltage batteries. This includes the batteries, miniature circuit breakers and direct current conductors. Direct voltage that feeds the relays, and circuit breaker trip coils and telecommunication 48 V DC supply. failure Manufactur ing, installation failure or ageing mode DC short circuit Relays do not function, circuit breaker trip coil does not receive a trip command failure An alarm of a DC fuse or an alarm of the low voltage of the battery. Monitored component. MTTR (year) λ = 6.4E-04 MTTR = 9.0E-04 Basert på Bayes teorem og statistikk Gir feilfrekvens og reparasjonstid 13

14 Konsekvensanalyse - driftssikkerhet 7) Master rapid autoreclosure 8) Follower: rapid autoreclosure 2) Follower: main protection trip signal 1) Master: main protection trip signal 5) Follower: 3)Master: circuit circuit breaker breaker trips trips 4) Master: breaker failure relay 6) Follower: breaker failure relay Simulerer konsekven sene i hendelsestreet i PSS/E Line fault

15 Konsekvensanalyse - driftssikkerhet Simuleringer i PSS/E En lastflytsituasjon (januar, importsituasjon) Antall simuleringer nødvendig: ca1400 (39 linjer med stasjonskonsekvenser pr linje) Hvert case er simulert fra start i 20 sek for å sjekke stabilitet. Simulert med 3-fase feil og feilimpedans lik 0 Simulerer alle konsekvenser i hendelsestrærne der tilstanden ikke kan konkluderes umiddelbart. Kraftsystemtilstander grupperes i: Secure, alert, emergency and system breakdown (+partial system breakdown). Regler for klassifisering basert på stabilitet, spenningsproblemer og overlast Gjør forutsetninger om remote back-up 15

16 Flytskjema prosess pr ledning Utg.pkt valgt ledning, ET og FT er Analyserer ET og stasjonskonsekv. Analyserer kraftsystemkonsekv. Resultater kraftsystemkonsekv. Min. kuttesett Importance measures Frekvenser for system breakdown Feilstat. ET er FT er FMEA er RiskSpectrum PSS/E RiskSpectrum 16

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

150800 Windlass Control Unit

150800 Windlass Control Unit Windlass Systems 10800 Windlass Control Unit Keep this manual onboard! Installasjon og brukermanual Installation and usermanual Rev1.0.0 SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 19-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69

Detaljer

FG-regler for pluggbare overspenningsvern FG-800:1

FG-regler for pluggbare overspenningsvern FG-800:1 FG-regler for pluggbare overspenningsvern FG-800:1 Gyldig fra 1.11.2013 Erstatter reglene fra august 2005 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål...

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

> Teamroller & Lederstiler Rapport. Navn: Peter Sample

> Teamroller & Lederstiler Rapport. Navn: Peter Sample > Teamroller & Lederstiler Rapport Navn: Peter Sample Dato: 14 april 2009 Teamroller Innledning Denne rapporten oppsummerer Mr. Samples foretrukne teamroller basert på hans personlighetsprofil. Den peker

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Utreding av kontaktskader og grunnstøtinger som følge av teknisk svikt

Utreding av kontaktskader og grunnstøtinger som følge av teknisk svikt Utreding av kontaktskader og grunnstøtinger som følge av teknisk svikt 16. februar 2011 Roar Aamodt, Strategisk Sikkerhet, Sjøfartsdirektoratet Foto: Steinar Bauge Rev 01/2011 Innhold 1 Innhold... 3 1.1

Detaljer

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6 SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2012 PRH606 Hovedprosjekt IA6-6-12 Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Utgitt februar 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hensikt... 3 3 Omfang... 3 4 Sentrale regelverkskrav... 3 5 Hva er en barriere?... 5 5.1 Definisjoner

Detaljer

Implementering av IEC 61508 og IEC 61511:

Implementering av IEC 61508 og IEC 61511: Implementering av IEC 61508 og IEC 61511: Oppfølging av pålitelighet i driftsfasen Mary Ann Lundteigen (NTNU/SINTEF) Technology and Society ESRA seminar 3. februar 2010 1 Formålet med presentasjonen: Gi

Detaljer

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode?

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? KOMMENTARER HANS O. MELBERG Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? Randomiserte forsøk og observasjonsstudier Innledning 1 Det kan se ut som om man på rusfeltet har funnet et nytt mantra: At

Detaljer

The Rocky Road to Innovation. Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen hos Numerical Rocks AS

The Rocky Road to Innovation. Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen hos Numerical Rocks AS The Rocky Road to Innovation Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen hos Numerical Rocks AS FORORD Denne oppgaven er avsluttende del av en Master i Medier, Kommunikasjon og Informasjonsteknologi

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Krav til: Prosjektering, installasjon og vedlikehold av automatiske innbrudds- og overfallssystemer Næringsinstallasjoner Boliginstallasjoner

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 1 etadata Norsk profil av ISO 19115 etadata versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE etadata...1 1 Forord......6 2 Historikk......7 3 Endringslogg......8

Detaljer

Kjært begrep har mange tegn

Kjært begrep har mange tegn Kjært begrep har mange tegn En studie av matematikkforståelse ved bruk av tegnspråk Isabella Solem Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: mai 2014 Hovedveileder: Frode Rønning, MATH Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter concept Petter Næss med bidrag fra Kjell Arne Brekke, Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter Vurdering av behov, mål og effekt i tidligfasen Concept

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Anne Lise Øvstebø Vesterdal Lektorutdanning med master i realfag Oppgaven levert: Mai 2011 Hovedveileder: Marius

Detaljer