Energiforsyning Side: 1 av 62

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiforsyning Side: 1 av 62"

Transkript

1 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 1 av 6 1 ARBEIDETS OMFANG...3 ENINJE SKJEMA GENEREE KRITERIA FOR INNSTIING OG MARGINER Innstilling av distansevern Innstilling av overstrømsvern Inverstidsreleér Overstrømsreleér uten tidsforsinkelse Underspenningsvern Tidsselektivitet KORTSUTNINGSBEREGNINGER Krossen Omformerstasjon Strekningen Krossen eivoll: eivoll omformerstasjon Strekningen eivoll Krossen Strekningen eivoll - Sira Sira omformerstasjon Strekningen Sira - eivoll Strekningen Sira Kjelland Kjelland omformerstasjon Gandal omformerstasjon Strekningen Gandal - Kjelland Strekningen Gandal Stavanger TID-STRØM- OG IMPEDANSPAN- DIAGRAMMER Krossen omformerstasjon Utgående linjeavgang mot eivoll (Nodeland) eivoll omformerstasjon Utgående linjeavgang mot Krossen (Marnadal) Utgående linjeavgang mot Sira (Audnedal) Sira omformerstasjon Utgående linjeavgang mot eivoll (Gyland) Utgående linjeavgang mot Sira stasjon Utgående linjeavgang mot Kjelland (Moi) Kjelland omformerstasjon Utgående linjeavgang mot Sira (Helleland) Utgående linjeavgang mot Gandal (Egersund) Gandal omformerstasjon Utgående linjeavgang mot Kjelland (Klepp) Utgående linjeavgang mot Stavanger (Sandnes) TABEER OVER AE VERN OG INNSTIINGER KOMMENTARER TI TID-STRØM- OG IMPEDANSPAN- DIAGRAMMER Krossen omformerstasjon Håndtering av regenerativ bremsing eivoll omformerstasjon Håndtering av tilbakemating Sira omformerstasjon Håndtering av tilbakemating Kjelland omformerstasjon Håndtering av tilbakemating Gandal omformerstasjon Håndtering av tilbakemating SAMMENSTIING OG KONKUSJON Krossen omformerstasjon...57

2 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: av 6 8. eivoll omformerstasjon Sira omformerstasjon Kjelland omformerstasjon Grafisk fremstilling Gandal omformerstasjon Grafisk fremstilling REFERANSER...6

3 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 3 av 6 1 ARBEIDETS OMFANG Denne reléplanen dekker utgående linjevern og samleskinnevern på følgende utgående linjeavganger: Krossen omformerstasjon: Utgående linje mot Nodeland eivoll omformerstasjon: Utgående linje mot Marnadal Utgående linje mot Audnedal Sira omformerstasjon: Utgående linje mot Gyland Utgående linje mot Sira stasjon Utgående linje mot Moi Kjelland omformerstasjon: Utgående linje mot Helleland Utgående linje mot Egersund Gandal omformerstasjon: Utgående linje mot Klepp Utgående linje mot Sandnes Utgående linjevern består av distansevern, overstrømsvern og underspenningsvern. Samleskinnevern består av underspenningsvern.

4 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 4 av 6 ENINJE SKJEMA Enlinjeskjema av omformerstasjoner og utgående linjeavganger. Gandal Kjelland Sira omformerstasjon omformerstasjon omformerstasjon Sandnes Klepp Egersund Helleland Moi Gyland eivoll omformerstasjon Krossen omformerstasjon Audnedal Marnadal Nodeland

5 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 5 av 6 3 GENEREE KRITERIA FOR INNSTIING OG MARGINER 3.1 Innstilling av distansevern Distansevernet har to eller flere impedanssoner med ulik tidsforsinkelse. Sone 1 er momentan og dekker normalt 85 % av strekningen mellom to omformerstasjoner. Man bør imidlertid ikke stille sone 1 ut over ca. 65 km siden man da kan komme i konflikt med laststrømmen. For Jernbaneverkets strekninger gir det derfor en anbefalt innstilling for distansevernenes sone 1 mellom 6 og 85 % av avstanden til neste stasjon. Sone 1 skal være momentan, tidsforsinkelse benyttes ikke. Sone skal stilles inn for å gi sikker dekning av hele strekningen frem til neste stasjon. Normalt er en innstilling på 1 % av strekningen tilstrekkelig for at vernet sikkert skal dekke hele strekningen inkludert usikkerheter. For at distansevernet skal kunne detektere selv med en viss tilbakemating fra tog på strekningen kan det være ønskelig å stille distansevernets sone enda høyere. Imidlertid skal man normalt ikke stille sone så langt at den når ut over neste streknings momentanområde dersom sideinnmatingen fra stasjonen mellom bortfaller. Tidsforsinkelse for sone innstilles normalt på ms. Sone på strekningen A-B skal derfor stilles inn etter følgende impedanser: Krav 1: Sone skal være større enn 1, (Zab+ Rlysbue) Krav : Sone skal være mindre enn,87 Zab +,74 b1 (b1 er her rekkevidden for momentansonen på neste strekning). Krav sikrer at det er 15 % margin (begge veier) mot at sone overskrider sone 1 på neste strekning. Krav 1 er viktigst dersom kravene ikke kan forenes. Krav kan unngås dersom man tar hensyn til sideinnmating eller benytter tidsselektivitet. Ved sirkulær eller mho impedanskarakteristikk benyttes ikke overgangsmotstand, ved rektangulær impedanskarakteristikk vil normalt et tillegg i resistiv retning på 1, x Rlysbue være tilstrekkelig. Rlysbue beregnes ut fra en lysbuespenning på,5 kv:,5kv R lysbue Formel 1 I K min

6 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 6 av 6 3. Innstilling av overstrømsvern Overstrømsvern trenger ikke dekke hele strekningen mellom to stasjoner. Hovedhensikten med overstrømsvern er å koble ut store kortslutningsstrømmer nær stasjonene raskt. For å dimensjonere utkoblingstiden skal man ta hensyn til at produktet av tid x strøm ikke skal overskride 1 As Inverstidsreleér Innstilt startverdi for reléet, I s, (forsinket utkobling) innstilles etter formel. I Formel η bel 1, Is,75 Ik min I bel : Maksimal belastningsstrøm I kmin : Minimal kortslutningsstrøm på enden av strekningen (inkludert overgangsmotstand) η: Vernets tilbakegangsforhold Dersom formel ikke kan oppfylles og distansevernet dekker strekningen tilstrekkelig hurtig i forhold til grensen på 1 As vil venstre side av formel to være bestemmende. Momentanverdien innstilles etter formel I mom 1, k I Formel 3 t kmaks I kmaks : Maksimal kortslutningsstrøm på enden av strekningen (uten overgangsmotstand) k t : Strømreleenes transiente overregningsfaktor (k t > 1) 3.. Overstrømsreleér uten tidsforsinkelse Dersom overstrømsvernet kun består av et momentansrelé innstilles det etter formel 4: 1, I bel I s 1, η k t I kmaks Formel 4 Normalt velges laveste verdi som oppfyller uttrykket i formel 4.

7 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 7 av Underspenningsvern Underspenningsvern skal være tidselektive i forhold til vern på utgående linje. Underspenningsvern benyttet som samleskinnevern skal verne samleskinnen og tilkoblede komponenter mot kortslutning og skal i tillegg være et reservevern ved svikt i vern på utgående der det ikke er montert egne underspenningsvern på utgående linjeavganger. Samleskinnevernet skal løse effektbryteren i samtlige linjefelt tilkoblet samleskinnen. Gjeninnkobling skal ikke foretas og bryterne skal gå i blokkering. Underspenningsvern på utgående linjeavgang skal løse respektive effektbryter. Gjeninnkobling skal prøves. 3.4 Tidsselektivitet Tidsselektivitet anses oppnådd dersom forskjellen i funksjonstid (egentid i vernet + innstilt forsinkelse) t oppfyller: der: t b t t t marg t t b + t t + t marg Formel 5 Brytertiden Reléets tilbakegangstid Sikkerhetsmargin (1 ms) Som en hovedregel kan man redusere funksjonstiden og benytte t ms for elektroniske reléer t 3 ms for mekaniske reléer

8 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 8 av 6 4 KORTSUTNINGSBEREGNINGER Kortslutningsberegningene baserer seg på følgende installerte omformerytelse: Omformerytelse Maksimal ytelse Minimal ytelse Nelaug omformerstasjon x ASEA Q38 ( x 5,8 MVA) 1 x ASEA Q38 (1 x 5,8 MVA) Krossen omformerstasjon x ASEA Q38 ( x 5,8 MVA) 1 x ASEA Q38 (1 x 5,8 MVA) eivoll omformerstasjon 1 x ASEA Q38 (1 x 5,8 MVA) 1 x ASEA Q38 (1 x 5,8 MVA) Sira omformerstasjon x ASEA Q38 ( x 5,8 MVA) 1 x ASEA Q38 (1 x 5,8 MVA) Kjelland omformerstasjon x 6, MVA 1 x 6, MVA (Statisk omformer) Gandal omformerstasjon x ASEA Q38 ( x 5,8 MVA) 1 x ASEA Q38 (1 x 5,8 MVA) Kortslutningsreaktans for ASEAs Q38 omformervogn: Merkeytelse generator S N 4 MVA Merkespenning generator U N 4 kv Merkeytelse enfasetransformator S N 4 MVA Merkespenning enfasetransformator U N1 4 kv, U N 16,6 kv Z base (ref 16 kv) U /S N 166 / 4 68,89 ohm X d (ref 16 kv),98 pu,98 pu x 68,89 ohm 6,75 ohm X T (ref 16 kv),31 pu,31 pu x 68,89 ohm,15 ohm For roterende aggregatet av typen ASEA Q38 gjelder: Kortslutning fra fullast (/1 grunnlast, gir maksimal kortslutningsstrøm) for et Q38 aggregat gir en I K på 4 A, Benytter man en spenning på 16,5 kv sekundært på enfasetransformatoren gir det en justert kortslutningsreaktans per omformeraggregat på 7,4 ohm. Med justert kortslutningsreaktans menes at reaktansen er lavere enn den fysiske reaktansen på grunn av økt indre spenning i aggregatet som følge av full magnetisering før en oppstår. Kortslutning fra tomgang (gir minimal kortslutningsstrøm) gir en kortslutningsreaktans per omformeraggregat på; X d + X T 6,75 +,15 ohm 8,9 ohm For Kjelland omformerstasjon gjelder: I henhold til SAT protokoll leverer hvert aggregat i Kjelland ca 47 A ved kortslutning nær stasjonen. Dette gir: Z base 16,5 kv / 47 A 35,1 ohm pr. aggregat. Så lenge impedansen er lavere enn Z base vil omformerstasjonen ligge i strømgrense. Dersom impedansen er høyere enn Z base vil omformerstrømmen være begrenset av spenningen og utspenningen holdes konstant lik 16,5 kv. Maksimal kortslutningsytelse beregnes i utgangspunktet med hele 15 kv anlegget samkjørt, minimal kortslutningsytelse beregnes med oppdelt nett, overgangsmotstand i stedet og minimal ytelse i stasjonene. På grunn av varierende spenningsstatikk og tomgangsspenning benyttes 16,5 kv ved beregning av maksimal kortslutningsstrøm og 16, kv ved beregning av minimal kortslutningsstrøm.

9 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 9 av 6 Kontaktledningsdata Strekning engde [km] Spesifikk impedans [ohm/km] Total strekningsimpedans [ohm] Nelaug Krossen 85.84,1 + j,1 1 18, + j 18, Krossen eivoll 4,14, + j,19 8,4 + j 8, eivoll Sira 58,854, + j,19 11,8 + j 11, Sira Kjelland 5,47,178 + j,14 3 9,3 + j 11, Kjelland Gandal 61,,169 + j,6 3 1,3 + j 1,6 Gandal Stavanger 17,13,169 + j,6 3,9 + j 3,5 1 Forutsatt impedans, ikke målt. Forutsatt impedans, ikke målt. Anlegget er under ombygging. 3 Målt mai.

10 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 1 av Krossen Omformerstasjon Strekningen Krossen eivoll: Maksimal kortslutningsstrøm fra Krossen, utgående linjeavgang Nodeland, ved kortslutning på eivoll: eivoll 8,4 + j 8, ohm 18 + j 18 ohm Krossen Nelaug 16,5 kv j 3,71 ohm j 3,71 ohm Figur 1 Maksimal kortslutningsstrøm fra Krossen ved kortslutning på eivoll Impedans sett fra stedet på eivoll: Z 8,4 + j 8, + ((18 + j 18 + j 3,71) x j 3,71)/ (18 + j 18 + j 3,71) + j 3,71)) 8,66 + j 11,36 ohm Ikmaks Nodeland 16,5 kv / (8,66 + j 11,36) ,7 A Bidraget fra Nelaug kan man se neglisjere som regnestykket under viser: Feilimpedans uten Nelaug omformerstasjon: Z uten Nelaug 8,4 + j 8, + j 3,71 8,4 + j 11,71 ohm Ikmaks Nodeland uten Nelaug 16,5 kv / (8,4 + j 11,71) ,4 I beregningene videre vil derfor kun nærmeste stasjon tas med i kortslutningsberegningene. Ved kortslutning rett ved en stasjon vil nabostasjonen allikevel tas med.

11 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 11 av 6 Total kortslutningsstrøm på Krossen kan beregnes ut fra figur : 8,4 + j 8, ohm 18 + j 18 ohm eivoll Feilsted Krossen Nelaug j 7,4 ohm 16,5 kv j 3,71 ohm j 3,71 ohm Figur Maksimal kortslutningsstrøm på Krossen Z sted (8,4 + j 15,4) (j 3,71) (18 + j 18 + j 3,71),46 + j,85 ohm Maksimal kortslutningsstrøm på Krossen Ik maks Krossen 16,5 kv /,46 + j, ,8 A Bidrag fra eivoll 16,5 kv / (8,4 + j 8, + j 7,4) ,4 A Bidrag fra utgående linje i Krossen mot Nodeland ,8 A ,4 A ,6 A Bidrag fra Nelaug 16,5 kv / (18 + j 18 + j 3,71) 585-5,3 A Minimal kortslutningsstrøm fra Krossen, utgående linjeavgang Nodeland, ved kortslutning på eivoll: eivoll Rlysbue 8,4 + j 8, Krossen 16, kv j 8,9 ohm Figur 3 Minimal kortslutningsstrøm fra Krossen ved kortslutning på eivoll Ikmin uten lysbue Nodeland 16, kv / (8,4 + j 8, + j 8,9) ,6 A Med lysbue på Rlysbue 5 / 858,9 ohm får man en Ikmin på:

12 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 1 av 6 Ikmin Nodeland 16, kv / (,9 + 8,4 + j 8, + j 8,9) , A, benytter denne Ikmin verdien videre. 4. eivoll omformerstasjon 4..1 Strekningen eivoll Krossen Maksimal kortslutningsstrøm fra eivoll, utgående linjeavgang mot Marnadal, ved kortslutning på Krossen kan beregnes ut fra figur 4. Krossen 8,4 + j 8, ohm eivoll 16,5 kv j 7,4 ohm Figur 4 Maksimal kortslutningsstrøm fra eivoll ved kortslutning på Krossen Impedans sett fra stedet på Krossen: Z 8,4 + j 8, + j 7,4 ohm 8,4 + j 15,4 ohm Ik maks Marnadal 16,5 kv / (8,4 + j 15,4) ,4 A Maksimal kortslutningsstrøm ved eivoll, mating fra alle stasjoner, Kjelland omformer neglisjeres (Nelaug kunne også vært sett bort fra): 11,8 + j 11, ohm 8,4 + j 8, ohm 18 + j 18 ohm Sira eivoll Feilsted Krossen Nelaug j 3,71 ohm j 7,4 ohm 16,5 kv j 3,71 ohm j3,71 ohm Figur 5 Maksimal kortslutningsstrøm på eivoll Z eivoll (8,67 + j 11,35) (11,8 + j 11, + j 3,71) j 7,4 1,7 + j 3,91 ohm

13 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 13 av 6 Ikmaks eivoll 16,5 kv / (1,7 + j 3,91 ohm) A Bidrag fra Krossen 16,5 kv / (8,4 + j 8, + j 3,71) ,3 A (Har sett bort fra Nelaug) Bidrag fra eivoll ved på utgående linje mot Marnadal A ,3 A ,8 A Bidrag fra Sira 16,5 kv / (11,8 + j 11, + j 3,71) ,6 A Bidrag fra eivoll ved på utgående linje mot Audnedal A ,6 A ,4 A Minimal kortslutningsstrøm fra eivoll ved kortslutning på Krossen kan beregnes ut fra Rlysbue 8,4 + j 8, ohm Krossen eivoll 16, kv j 8,9 ohm Figur 6 Minimal kortslutningsstrøm fra eivoll med kortslutning på Krossen Ik min uten lysbue 16, kv / 8,4 + j 8, + j 8,9 hm A R lysbue,5 kv / 858 A,9 ohm Tar man med lysbuemotstanden får man: Ikmin Nodeland 16, kv / (,9 + 8,4 + j 8, + j 8,9) , A, benytter denne Ikmin verdien videre.

14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 14 av Strekningen eivoll - Sira Maksimal kortslutningsstrøm fra eivoll, utgående linjeavgang mot Audnedal, ved kortslutning på Sira kan beregnes ut fra figur 7. Sira 11,8 + j 11, ohm eivoll 16,5 kv j 7,4 ohm Figur 7 Maksimal kortslutningsstrøm fra eivoll ved kortslutning på Krossen Impedans sett fra stedet på Sira: Z 11,8 + j 11, + j 7,4 ohm 11,8 + j 18,6 ohm Ik maks Audnedal 16,5 kv / (11,8 + j 18,6) ,6 A Minimal kortslutningsstrøm fra eivoll ved kortslutning på Sira kan beregnes ut fra Rlysbue 11,8 + j 11, ohm Sira eivoll 16, kv j 8,9 ohm Figur 8 Minimal kortslutningsstrøm fra eivoll med kortslutning på Krossen Ik min uten lysbue 16, kv / 11,8 + j 11, + j 8,9 ohm A R lysbue,5 kv / 695 A 3,6 ohm Tar man med lysbuen får man: Ikmin Audnedal 16, kv / (3,6 + 11,8 + j 11, + j 8,9) 639-5,5 A, benytter denne Ikmin verdien videre.

15 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 15 av Sira omformerstasjon Strekningen Sira - eivoll Maksimal kortslutningsstrøm fra Sira ved kortslutning på eivoll er beregnet til ,6 A Maksimal kortslutningsstrøm på Sira kan beregnes ut fra figur 9. 9,3 + j 11, ohm 11,8 + j 11, ohm Kjelland Feilsted Sira eivoll Ik94 A 16,5 kv j 3,71 ohm j 7,4 ohm Figur 9 Maksimal kortslutningsstrøm på Sira Feilimpedansen som Kjelland vil se er lik kl-impedansen fra Kjelland til Sira 14,6-5,3 ohm. Z base 35,11 / 17,55 ohm > kl- impedansen. Kjelland vil derfor ligge i strømgrense som er definert til 94 A for begge aggregatene samlet. Ik for Kjelland vil ha en vinkel lik kontaktledningsimpedansen. Ik Kjelland 94-5,3 A Maksimal kortslutningsstrøm ved Sira: IkmaksSira 94-5,3 A + 16,5 kv / ((11,8 + j 11, + j7,4) j 3,71) 94-5,3 A ,5 A , A Bidrag fra eivoll 16,5 kv / (11,8 + j 11, + j 7,4) ,6 A Minimal kortslutningsstrøm fra Sira ved kortslutning på eivoll kan beregnes ut fra figur 1. Rlysbue 11,8 + j 11, ohm eivoll 16, kv Sira j 8,9 ohm Figur 1 Minimal kortslutningsstrøm fra Sira ved kortslutning på eivoll

16 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 16 av 6 Ik min uten lysbue 16, kv / 11,8 + j 11, + j 8,9 ohm A R lysbue,5 kv / 695 A 3,6 ohm Tar man med lysbuen får man: Ikmin Gyland 16, kv / (3,6 + 11,8 + j 11, + j 8,9) 639-5,5 A, benytter denne Ikmin verdien videre Strekningen Sira Kjelland Maksimal kortslutningsstrøm fra Sira ved kortslutning ved Kjelland kan beregnes ut fra figur 11. Kjelland 9,3 + j 11, ohm Sira 16,5 kv j 3,71 ohm Figur 11 Maksimal kortslutningsstrøm fra Sira ved kortslutning ved Kjelland Ikmaks Moi 16,5 kv / (9,3 + j 11, + j 3,71) ohm A Minimal kortslutningsstrøm fra Sira ved kortslutning ved Kjelland kan beregnes ut fra figur 1. Kjelland Rlysbue 9,3 + j 11, ohm Sira 16, kv j 8,9 ohm Figur 1 Minimal kortslutningsstrøm fra Sira ved kortslutning ved Kjelland Ikmin Moi 16, kv / (9,3 + j 11, + j 8,9) ohm A R lysbue,5 kv / 731 A 3,4 ohm Tar man med lysbuen får man:

17 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 17 av 6 Ikmin Moi 16, kv / (3,4 + 9,3 + j 11, + j 8,9) ,7 A, benytter denne Ikmin verdien videre. 4.4 Kjelland omformerstasjon Maksimal kortslutningsstrøm fra Kjelland både ved kortslutning ved Gandal og ved Sira er 94 A. Se figur 13 som angir kortslutningsstrøm med ett og to aggregater som funksjon av avstand til en. Figur 13 gjelder fra Kjelland mot Gandal men tilsvarende kurve kan settes opp for strømmen mot Sira. 1 Ett aggregat To aggregater 9 Kortslutningsstrøm [A] Avstand fra Kjelland (mot Gandal) [km] Figur 13 Kortslutningsstrøm fra Kjelland som funksjon av avstand til Maksimalt bidrag fra Sira ved kortslutning på Kjelland 16,5 kv / (9,3 + j 11, + j 3,71) ohm A Maksimalt bidrag fra Gandal ved kortslutning på Kjelland 16,5 kv / (1,3 + j 1,6 + j 3,71) ohm A Minimal kortslutningsstrøm fra Kjelland er 47 A (ett aggregat i drift) i begge retninger. Rlysbue,5 kv / 47 A 5,3 ohm

18 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 18 av Gandal omformerstasjon Strekningen Gandal - Kjelland Maksimal kortslutningsstrøm fra Gandal, utgående linjeavgang mot Klepp, ved kortslutning på Kjelland kan beregnes ut fra figur 14. Kjelland 1,3 + j 1,6 ohm Gandal 16,5 kv j 3,71 ohm Figur 14 Maksimal kortslutningsstrøm fra Gandal ved kortslutning på Kjelland Impedans sett fra stedet på Kjelland: Z 1,3 + j 1,6 + j 3,71 ohm 1,3 + j 16,31 ohm Ik maks Klepp 16,5 kv / (1,3 + j 16,31) ,7 Maksimalt bidrag fra Kjelland ved kortslutning på Gandal er 94 5,7 A Minimal kortslutningsstrøm fra Gandal ved kortslutning ved Kjelland kan beregnes ut fra figur 15. Kjelland Rlysbue 1,3 + j 1,6 ohm Gandal 16, kv j 8,9 ohm Figur 15 Minimal kortslutningsstrøm fra Sira ved kortslutning ved Kjelland Ikmin Sira 16, kv / (1,3 + j 1,6 + j 8,9) ohm ,4 A R lysbue,5 kv / 679 A 3,7 ohm

19 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 19 av 6 Tar man med lysbuen får man: Ikmin Klepp 16, kv / (3,7 + 1,3 + j 1,6 + j 8,9) ,9 A, benytter denne Ikmin verdien videre 4.5. Strekningen Gandal Stavanger Maksimal kortslutningsstrøm fra Gandal, utgående linjeavgang mot Sandnes, ved kortslutning på Stavanger kan beregnes ut fra figur 14. Stavanger,9 + j 3,5 ohm Gandal 16,5 kv j 3,71 ohm Figur 16 Maksimal kortslutningsstrøm fra Gandal ved kortslutning på Stavanger Impedans sett fra stedet på Stavanger: Z,9 + j 3,5 + j 3,71 ohm,9 + j 7,1 ohm Ik maks Klepp 16,5 kv / (,9 + j 7,1) , Maksimalt bidrag fra Kjelland ved kortslutning på Gandal er 94 5,7 A Minimal kortslutningsstrøm fra Gandal ved kortslutning ved Stavanger kan beregnes ut fra figur 17. Stavanger Rlysbue,9 + j 3,5 ohm Gandal 16, kv j 8,9 ohm Figur 17 Minimal kortslutningsstrøm fra Gandal ved kortslutning på Stavanger Ikmin Sandnes 16, kv / (,9 + j 3,5 + j 8,9) ohm 17-76,8 A R lysbue,5 kv / 17 A 1,97 ohm

20 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: av 6 Tar man med lysbuen får man: Ikmin Sandnes 16, kv / (1,97 +,9 + j 3,5 + j 8,9) ,6 A, benytter denne Ikmin verdien videre

21 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 1 av 6 5 TID-STRØM- OG IMPEDANSPAN- DIAGRAMMER Felles for alle utgående linjer er minimalspenningsreleér som vern av samleskinne og som reservevern på utgående linjer. Samleskinnevern stilles inn på 4 kv uten tidsforsinkelse. Dette er en innstilling som teoretisk vil kunne føre til bryterfall med påfølgende blokkering av alle effektbryterne tilknyttet samleskinnen ved kortslutning nærmere enn 5 km til stasjonen. På grunn av erfaringsmessig få tilfeller av utkobling anbefales allikevel innstillingspraksisen videreført. Minimalspenning for utgående linjer er i dag innstillt på 1 kv og en tidsforsinkelse på sekunder. Innstillingen beholdes. 5.1 Krossen omformerstasjon Utgående linjeavgang mot eivoll (Nodeland) Ikmaks Nodeland 1144 A Ikmin Nodeland 797 A Impedans mellom Krossen og eivoll: 8,4 + j 8, ohm Impedans mellom eivoll og Sira: 11,8 + j 11, ohm CT R 4 / 5 8 (omsetningsforhold strømtrafo ) VT R 16 / ,455 (omsetningsforhold spenningstrafo) Innstilling av overstrømsvern Overstrømsvern type AEG RSBy. Momentant overstrømsvern uten mulighet for tidsforsinkelse eller flere trinn. η og k t for vernet er ikke kjent, men det antas her at η,9 og k t er 1,18. Anbefalt innstilt verdi for overstrømsvernet i Krossen utgående linje mot Nodeland (eivoll): 8 1, I s 1, 1, A >,9 143 I s 16 A Maksimalt bidrag fra eivoll ved kortslutning på Krossen er beregnet til 939 A. For at overstrømsvernet på utgående linje mot Nodeland ikke skal kunne løse på ved noen av de andre avgangene må overstrømsvernet stilles inn med tilstrekkelig margin mot denne strømmen. Benytter her samme marginer som ved innstilling mot maksimal kortslutningsstrøm, samme fremgangsmåte vil bli benyttet i de etterfølgende innstillingsberegninger, men formelen vil kun bli vist en gang: I s 1, 1,18 939A 133A På bakgrunn av begrensningene over blir anbefalt innstilling av overstrømsvernet i Krossen, utgående linje mot Nodeland (eivoll) 16 A primært. Sekundært 16 x 5/4 A. Maksimal rekkevidde p for overstrømsvernet på utgående linje Nodeland kan beregnes ut fra:

22 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: av 6 I Z k maks U n + Z Z U I n Z k maks ,95Ω Z p ( R + X ) p ( R Z + X ) (8,4 6,95 + 8,),6 Overstrømsvernets lavstrømstrinn dekker altså maksimalt 6 % av strekningen mellom Krossen og eivoll Innstilling av distansevern Distansevern av typen RYZBE med mho karakteristikk. Overgangsmotstand tas altså ikke med i innstillingen. Sone 1 innstilles til,85 x Z Krossen eivoll,85 x 11,6 ohm 9,86 ohm (primært). Dekker en strekningslengde 1 9,86 ohm /,76 ohm/km 35,7 km. Sone innstilles etter følgende krav: Krav 1: Sone skal være større enn 1, (Zab + Rlysbue) Krav : Sone skal være mindre enn,87 Zab +,74 b1 Krav 1 gir: 1, x 11,6 13,9 ohm Krav gir:,87 x 11,6 +,74 x 13,8,3 ohm, (tilsvarer 1,75 ganger strekningslengden.) Benytter, ohm siden det gir best dekning ved tilbakemating på strekningen og høyest dekning av overgangsmotstand i stedet. Dette er spesielt viktig siden det per i dag ikke er montert sonegrensebryter på strekningen. Sone dekker da en strekningslengde ohm /,76 ohm/km 7,46 km. Vernets interne impedans Z k 3,95 ohm. Z k VTR 3,95 16 /11 l k 6 km Z CT,76 4 / 5 kl Faste vinkler: ϕ 1 7 ϕ 14 ϕ k 47 R cos( ϕ1 ϕkl ) a 1 l P cos( ϕ ϕ ) cos(7 43,6) cos(7 47) 35,7 k 1 1 k 1 71 cos( ϕ ϕkl ) a 1 l P cos( ϕ ϕ ) cos(14 43,6) cos(14 47) 7,46 k k 1 37

23 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 3 av 6 a 1 Nodeland Z< Reaktans [ohm] eivoll Sira sone 1 sone linjen Resistans [ohm] Tidsforsinkelse sone 1: s Tidsforsinkelse sone : ms di/dt A/ ms 5. eivoll omformerstasjon 5..1 Utgående linjeavgang mot Krossen (Marnadal) Ikmaks Marnadal 939 A Ikmin Marnadal 796 A Impedans mellom eivoll og Krossen: 8,4 + j 8, ohm Impedans mellom Krossen og Nelaug : 18, + j 18, ohm CT R 8 / 5 16 VT R 16 / , Innstilling av overstrømsvern Overstrømsvern type ABB RAIDK 1 med valgbar inverstid (NI,VI,EI,RI etc.) og momentan tidskarakteristikk η Vernets tilbakegangsforhold,95 k t Strømreleenes transiente overregningsfaktor 1,5 Egentid i vernet er oppgitt til < 8 ms

24 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 4 av 6 Anbefalt innstilling av overstrømsvernet: 8 1, I s, > 11 I s 597,95 I s velges til 11 A for ikke å gi utløseimpuls på laststrømmer. Sekundært 5/8 x 11 A 6,31 A. I mom 1, 1, A Som beregningene i kapittel 4..1 viser vil strømmen fra Krossen maksimalt være 1144 A ved kortslutning nær eivoll. Momentantrinnet må stilles slik at det ikke løser uselektivt for denne strømmen. I mom velges derfor til 16 A. Sekundært 5/8 x 16 A 1 A. Inverskarakteristikk velges til RI og k settes lik,5, dette gir tilstrekkelig tidsselektivitet overfor på andre utgående linjer. Figur 18 angir karakteristikken tegnet med logaritmisk skala. Forholdet I/Is angir målt strøm I dividert på innstilt startstrøm Is. Momentangrensen er ikke tegnet inn. Figur 18 vil gjelde for alle overstrømsvern med RI karakteristikk i denne reléplanen. 1 Tid [s] Strøm I/Is Figur 18 RI inverskarakteristikk, k,5 Maksimal dekning for overstrømsvernet kan beregnes ut fra:

25 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 5 av 6 I Z k maks U n + Z Z U I n Z k maks ,74Ω Z p ( R + X ) p ( R Z + X ) (8,4 1,74 + 8,),93 Overstrømsvernets lavstrømstrinn dekker altså maksimalt 93 % av strekningen mellom eivoll og Krossen Innstilling av distansevern Distansevern Siemens 7SA517 Inneholder meget hurtig kortslutningsvern I>>> med egentid på < 3 ms. k t ikke kjent. Distansevernets sone 1 innstilles til,85 x 11,6 ohm 9,86 ohm. Sekundært: 8 CTr Z 1 sek Z 5 1prim 9,86 1, 85Ω VT 16 r 11 Vinkelbegrensninger: Z1 Alfa: -45 Z1 Beta: 135 Tidsforsinkelse for sone 1 velges til s. Sone innstilles etter følgende krav: Krav 1: Sone skal være større enn 1, (Zab+ Rlysbue) Krav : Sone skal være mindre enn,87 Zab +,74 b1 Krav 1 gir: 1, x 11,6 13,9 ohm Krav gir:,87 x 11,6 +,74 x 1,6 6,8 ohm, (tilsvarer,5 ganger strekningslengden.) Benytter en innstilling på 6 ohm for sone. Dette vil gi den beste dekning ved tilbakemating på strekningen og høyest dekning av overgangsmotstand i stedet. Dette er spesielt viktig siden det foreløpig ikke er montert sonegrensebryter på strekningen. Sekundært: CT Z sek VT Vinkelbegrensninger: Z Alfa: 3 Z Beta: 135 r r 8 Z 5 prim 6 8, 6Ω 16 11

26 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 6 av 6 Marnadal Z< X R Sone1 Sone injen Z1 stilles inn for å dekke 85 % av hele avstanden mellom eivoll og Nelaug ved forbikobling av Krossen omformerstasjon: Z1,85 x 37,5 31,49 ohm 8 CTr Z1 sek Z 5 1prim 31,49 34, 64Ω VT 16 r 11 Z stilles inn for å dekke 1 % av hele avstanden mellom eivoll og Nelaug ved forbikobling av Krossen: Z 1, x 37,5 44,46 ohm

27 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 7 av 6 8 CTr Z sek Z 5 prim 44,46 48, 91Ω VT 16 r 11 Vinkelbegrensningene for Z1 og Z er de samme som for Z1 og Z. Tidsforsinkelse sone 1: s Tidsforsinkelse sone : ms, T benyttes ikke. di/dt A/ ms På grunn av muligheten for å benytte merkede impedanssoner (Z1 og Z ) ved forbikobling av Krossen omformerstasjon burde Nød UMZ burde normalt innstilles på,8 ganger kortslutningsstrømmen ved Z. Dette utgjør en kortslutningsstrøm på,8 x 16/ (48,91 44,6 + j 8,9 ohm) 33 A. Dette er så lavt at man kan forvente problemer med togfremføringen. Benytter derfor en innstilling på,75 x Ikmin Marnadal,75 x A. Sekundært 597 x 5/8 3,73 A. Tidsforsinkelse ms. Dette vil føre til at man har sikker dekning av UMZ vernet på strekningen eivoll - Krossen men at man ikke har denne ekstra sikkerheten i en situasjon med forbikoblet omformerstasjon på Krossen. I>>> stilles inn på 16 A. Sekundært 5/8 x 16 A 1 A. Ingen tidsforsinkelse 5.. Utgående linjeavgang mot Sira (Audnedal) Ikmaks Audnedal 748 A Ikmin Audnedal 639 A Impedans mellom eivoll og Sira: 11,8 + j 11, ohm Impedans mellom Sira og Kjelland: 9,3 + j 11, ohm CT R 8 / 5 16 VT R 16 / , Innstilling av overstrømsvern Overstrømsvern type ABB RAIDK 1 Anbefalt innstilling av overstrømsvernet: 8 1, I s, I s 479A,95 I s velges til 11 A, Sekundært 5/8 x 11 A 6,31 A. I mom 1, 1, A Som beregningene i kapittel 4..1 viser vil strømmen fra Sira maksimalt være 868 A ved kortslutning nær eivoll. Momentantrinnet må stilles slik at det ikke løser uselektivt for denne strømmen. Velger I mom 1 A. Sekundært 5/8 x 1 A 7,5 A Inverskarakteristikk velges til RI og k settes lik,5.

28 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 8 av 6 Maksimal dekning for overstrømsvernet kan beregnes ut fra: I Z k maks U n + Z Z U I n Z k maks ,1Ω Z p ( R + X ) p ( R Z + X ) (11,8 11,1 + 11,),69 Overstrømsvernet dekker altså maksimalt 69 % av strekningen frem til Sira Innstilling av distansevern Distansevern Siemens 7SA517 Distansevernets sone 1 innstilles til,85 x 16,7 ohm 13,83 ohm. Sekundært: 8 CTr Z 1 sek Z 5 1prim 13,83 15, 1Ω VT 16 r 11 Vinkelbegrensninger: Z1 Alfa: -45 Z1 Beta: 135 Tidsforsinkelse for sone 1 velges til s. Sone innstilles etter følgende krav: Krav 1: Sone skal være større enn 1, (Zab+ Rlysbue) Krav : Sone skal være mindre enn,87 Zab +,74 b1 Krav 1 gir: 1, x 16,7 19,5 ohm Krav gir:,87 x 16,7 +,74 x 1,38 3,3 ohm, (tilsvarer 1,43 ganger strekningslengden.) Benytter en innstilling på 3,3 ohm for sone. Dette vil gi den beste dekning ved tilbakemating på strekningen og høyest dekning av overgangsmotstand i stedet. Sekundært: 8 CTr Z sek Z 5 prim 3,3 5, 63Ω VT 16 r 11 Vinkelbegrensninger: Z Alfa: 3 Z Beta: 135

29 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 9 av 6 Audnedal Z< X R Sone 1 Sone injen Z1 stilles inn for å dekke 85 % av hele avstanden mellom eivoll og Kjelland ved forbikobling av Sira omformerstasjon: Z1,85 x 3,77 6,16 ohm 8 CTr Z1 sek Z 5 1prim 6,16 8, 78Ω VT 16 r 11 Z stilles inn for å dekke 1 % av hele avstanden mellom eivoll og Kjelland ved forbikobling av Sira: Z 1, x 3,77 36,9 ohm 8 CTr Z sek Z 5 prim 36,9 4, 6Ω VT 16 r 11

30 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 3 av 6 Vinkelbegrensningene for Z1 og Z er de samme som for Z1 og Z. Tidsforsinkelse sone 1: s Tidsforsinkelse sone : ms. T benyttes ikke. di/dt A/ ms Nød UMZ vernet stilles på,75 x Ikmin Audnedal,75 x A. Sekundært 479 x 5/8 3, A. Tidsforsinkelse ms. I>>> stilles inn på 1 A. Sekundært 5/8 x 1 A 7,5 A. Tidsforsinkelse benyttes ikke.

31 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 31 av Sira omformerstasjon Utgående linjeavgang mot eivoll (Gyland) Ikmaks Gyland 868 A Ikmin Gyland 639 A Impedans mellom Sira og eivoll: 11,8 + j 11, ohm Impedans mellom eivoll og Krossen: 8,4 + j 8, ohm CT R 4 / 5 8 VT R 16 / , Innstilling av overstrømsvern Overstrømsvern type AEG RSBy. Momentant overstrømsvern uten mulighet for tidsforsinkelse eller flere trinn. η og k t for vernet er ikke kjent men det antas her at η,9 og k t er 1,18. Anbefalt innstilt verdi for overstrømsvernet i Krossen utgående linje mot Nodeland (eivoll): 8 1, I s 1, 1,18 868A >,9 143 I s 19 A Maksimalt bidrag fra eivoll ved kortslutning på Sira er beregnet til 748 A. En innstilling på 15 A vil derfor være tilstrekkelig. Anbefalt innstilling av overstrømsvernet på utgående linjeavgang mot Gyland er 15 A. Sekundært 5/4 x 15 A 15,6 A. Maksimal rekkevidde for overstrømsvernet på utgående linje Gyland kan beregnes ut fra: I Z k maks U n + Z Z U I n Z k maks ,3Ω Z p ( R + X ) p ( R Z + X ) (11,8 1,3 + 11,), Innstilling av distansevern Distansevern av typen RYZBE med mho karakteristikk. Overgangsmotstand tas altså ikke med i innstillingen. Sone 1 innstilles til,85 x 16,7 ohm 13,83 ohm (primært). Dekker en strekningslengde 1 13,83 ohm /,76 ohm/km 5,11 km. Sone innstilles etter følgende krav: Krav 1: Sone skal være større enn 1, (Zab+ Rlysbue) Krav : Sone skal være mindre enn,87 Zab +,74 b1 Krav 1 gir: 1, x 16,7 19,5 ohm

32 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 3 av 6 Krav gir:,87 x 16,7 +,74 x 9,86 1,45 ohm, (tilsvarer 1,3 ganger strekningslengden.) Benytter 1,45 ohm siden det gir best dekning ved tilbakemating på strekningen og høyest dekning av overgangsmotstand i stedet. Dekker en strekningslengde 1,45 ohm /,76 ohm/km 77,71 km. Vernets interne impedans Z k 3,95 ohm. Z k VTR 3,95 16 /11 l k 6 km Z CT,76 4 / 5 kl Faste vinkler ϕ 1 71 ϕ 19 ϕ k 47 R cos( ϕ1 ϕkl ) a 1 l P cos( ϕ ϕ ) cos(71 43,5) 1 6 cos(71 47) 5,11 k 1 1 k 1 cos( ϕ ϕkl ) a 1 l P cos( ϕ ϕ ) cos(19 43,5) 1 6 cos(19 47) 77,71 k k

33 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 33 av 6 Gyland Z< Reaktans [ohm] eivoll Krossen sone 1 sone linjen Resistans [ohm] Tidsforsinkelse sone 1: s Tidsforsinkelse sone : ms di/dt A/ ms 5.3. Utgående linjeavgang mot Sira stasjon Vern på utgående linje mot Sira stasjon består av et overstrømsvern av typen RSBy. Innstillt verdi er i dag 8 A. Denne innstillingen anbefales beholdt. Sekundært 1 A.

34 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 34 av Utgående linjeavgang mot Kjelland (Moi) Ikmaks Moi 95 A Ikmin Moi 681 A Impedans mellom Sira og Kjelland: 9,3 + j 11, ohm Impedans mellom Kjelland og Gandal: 1,3 + j 1,6 ohm CT R 4 / 5 8 VT R 16 / , Innstilling av overstrømsvern Overstrømsvern type AEG RSBy. Momentant overstrømsvern uten mulighet for tidsforsinkelse eller flere trinn. η og k t for vernet er ikke kjent men det antas her at η,9 og k t er 1,18. Anbefalt innstilt verdi for overstrømsvernet i Sira utgående linje mot Moi (Kjelland): 8 1, I s 1, 1,18 95A >,9 143 I s 1348 A Maksimalt bidrag fra Kjelland ved kortslutning på Sira er beregnet til 94 A. En innstilling på 135 A vil derfor være tilstrekkelig selektiv. Anbefalt innstilling av overstrømsvernet på utgående linjeavgang mot Sira er 135 A. Sekundært 5/4 * 135 A 16,88 A. Maksimal rekkevidde for overstrømsvernet på utgående linje Sira kan beregnes ut fra: I Z k maks U n + Z Z U I n Z k maks ,98Ω Z p ( R + X ) p ( R Z + X ) (9,3 8, ,), Innstilling av distansevern Distansevern av typen RYZBE med mho karakteristikk. Overgangsmotstand tas altså ikke med i innstillingen. Sone 1 innstilles til,85 x 14,56 ohm 1,38 ohm (primært). Dekker en strekningslengde 1 1,38 ohm /,78 ohm/km 44,53 km. Sone innstilles etter følgende krav: Krav 1: Sone skal være større enn 1, (Zab+ Rlysbue) Krav : Sone skal være mindre enn,87 Zab +,74 b1 Krav 1 gir: 1, x 14,56 17,47 ohm

35 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 35 av 6 Krav gir:,87 x 14,56 +,74 x 13,8,89 ohm, (tilsvarer 1,57 ganger strekningslengden.) Benytter,8 ohm siden det gir best dekning ved tilbakemating på strekningen og høyest dekning av overgangsmotstand i stedet. Dekker en strekningslengde,8 ohm /,78 ohm/km 8,1 km. Vernets interne impedans Z k 3,95 ohm. Zk VTR 3,95 16 /11 l k 5,83 km Zkl CTR,78 4 / 5 Faste vinkler ϕ 1 7 ϕ 18 ϕ k 46 cos( ϕ1 ϕkl ) a 1 lk P cos( ϕ1 ϕk ) 1 cos( ϕ ϕkl ) a 1 lk P cos( ϕ ϕ ) cos(7 5,3) cos(7 46) 44,53 cos(18 4,3) cos(18 47) 7,46 1 k

36 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 36 av 6 Moi Z< Reaktans [ohm] Kjelland Gandal sone 1 sone linjen Resistans [ohm] Tidsforsinkelse sone 1: s Tidsforsinkelse sone : ms di/dt A/ ms

37 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 37 av Kjelland omformerstasjon Utgående linjeavgang mot Sira (Helleland) Ikmaks Helleland 94 A Ikmin Helleland 47 A Impedans mellom Sira og Kjelland: 9,3 + j 11, ohm Impedans mellom Sira og eivoll: 11,8 + j 11, ohm CT R 8 / 5 16 VT R 16 / , Innstilling av overstrømsvern Overstrømsvern type ABB RAIDK 1 Anbefalt innstilling av overstrømsvernet: 8 1, Is, Is 35, 5A,95 I s velges til 11 A, Sekundært 5/8 x 11 A 6,31 A. I mom 1, 1, , 4A Som beregningene i kapittel 4..1 viser vil strømmen fra Sira maksimalt være 95 A ved kortslutning nær Kjelland. Momentantrinnet må stilles slik at det ikke løser uselektivt for denne strømmen. Velger I mom 1 A. Sekundært 5/8 x 1 A 7,5 A Inverskarakteristikk velges til RI og k settes lik,5. Maksimal dekning for overstrømsvernet kan beregnes ut fra: I Z k maks U n + Z Z U I n Z k maks ,185Ω Z p ( R + X ) p ( R Z + X ) (9,3 7, ,),5 Overstrømsvernet dekker altså maksimalt 5 % av strekningen frem til Sira Innstilling av distansevern Distansevern Siemens 7SA517 Distansevernets sone 1 innstilles til,85 x 14,56 ohm 1,38 ohm. Sekundært:

38 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 38 av 6 8 CTr Z 1 sek Z 5 1prim 1,38 13, 61Ω VT 16 r 11 Vinkelbegrensninger: Z1 Alfa: -45 Z1 Beta: 135 Tidsforsinkelse for sone 1 velges til s. Sone innstilles etter følgende krav: Krav 1: Sone skal være større enn 1, (Zab+ Rlysbue) Krav : Sone skal være mindre enn,87 Zab +,74 b1 Krav 1 gir: 1, x 14,56 17,47 ohm Krav gir:,87 x 14,56 +,74 x 13,83,9 ohm, (tilsvarer 1,57 ganger strekningslengden.) Benytter en innstilling på,9 ohm for sone. Dette vil gi den beste dekning ved tilbakemating på strekningen og høyest dekning av overgangsmotstand i stedet. Sekundært: 8 CTr Z sek Z 5 prim,9 5, 19Ω VT 16 r 11 Vinkelbegrensninger: Z Alfa: 3 Z Beta: 135

39 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 39 av 6 Helleland Z< Reaktans [ohm] Resistans [ohm] Sone 1 Sone injen Z1 stilles inn for å dekke 85 % av hele avstanden mellom Kjelland og eivoll ved forbikobling av Sira omformerstasjon: Z1,85 x 3,77 6,16 ohm 8 CTr Z1 sek Z 5 1prim 6,16 8, 78Ω VT 16 r 11 Z stilles inn for å dekke 1 % av hele avstanden mellom Kjelland og eivoll ved forbikobling av Sira:

40 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 4 av 6 Z 1, x 3,77 36,9 ohm 8 CTr Z sek Z 5 prim 36,9 4, 6Ω VT 16 r 11 Vinkelbegrensningene for Z1 og Z er de samme som for Z1 og Z. Tidsforsinkelse sone 1: s Tidsforsinkelse sone : ms. T benyttes ikke. di/dt A/ ms du/dt kv/ ms Nød UMZ vernet stilles på,75 x Ikmin Helleland,75 x A. Sekundært 35 x 5/8, A. Tidsforsinkelse ms. I>>> stilles inn på 1 A. Sekundært 5/8 x 1 A 7,5 A. Tidsforsinkelse benyttes ikke Utgående linjeavgang mot Gandal (Egersund) Ikmaks Egersund 94 A Ikmin Egersund 47 A Impedans mellom Kjelland og Gandal: 1,3 + j 1,6 ohm Impedans mellom Gandal og Stavanger:,9 + j 3,5 ohm CT R 8 / 5 16 VT R 16 / , Innstilling av overstrømsvern Overstrømsvern type ABB RAIDK 1 Anbefalt innstilling av overstrømsvernet: 8 1, Is, Is 35, 5A,95 I s velges til 11 A, Sekundært 5/8 x 11 A 6,31 A. I mom 1, 1, , 4A Som beregningene i kapittel 4..1 viser vil strømmen fra Gandal maksimalt være 866 A ved kortslutning nær Kjelland. Momentantrinnet må stilles slik at det ikke løser uselektivt for denne strømmen. Velger I mom 1 A. Sekundært 5/8 x 1 A 7,5 A Inverskarakteristikk velges til RI og k settes lik,5. Maksimal dekning for overstrømsvernet kan beregnes ut fra:

41 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 41 av 6 I Z k maks U n + Z Z U I n Z k maks ,597Ω Z p ( R + X ) p ( R Z + X ) (1,3 7, ,6),47 Overstrømsvernet dekker altså maksimalt 47 % av strekningen frem til Gandal Innstilling av distansevern Distansevern Siemens 7SA517 Distansevernets sone 1 innstilles til,85 x 16,7 ohm 13,83 ohm. Sekundært: 8 CTr Z 1 sek Z 5 1prim 13,83 15, Ω VT 16 r 11 Vinkelbegrensninger: Z1 Alfa: -45 Z1 Beta: 135 Tidsforsinkelse for sone 1 velges til s. Det er ikke montert distansevern eller forsinket overstrømsvern på utgående linje mot Sandnes i Gandal omformerstasjon. Det er derfor ikke nødvendig å begrense utstrekningen for sone i Kjelland. Krav faller derfor bort. Sone stilles her inn på 1% av strekningslengden: Krav 1: Sone skal være større enn 1, (Zab+ Rlysbue) Krav 1 gir: 1, x 16,7 19,5 ohm Sekundært: 8 CTr Z sek Z 5 prim 19,5 1, 45Ω VT 16 r 11 Vinkelbegrensninger: Z Alfa: 3 Z Beta: 135

42 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 4 av 6 Egersund Z< Reaktans [ohm] Resistans [ohm] Sone 1 Sone injen Z1 stilles inn for å dekke 85 % av hele avstanden mellom Kjelland og Stavanger ved forbikobling av Gandal omformerstasjon: Z1,85 x.8 17,7 ohm 8 CTr Z1 sek Z 5 1prim 17,7 19, 47Ω VT 16 r 11 Z stilles inn for å dekke 1 % av hele avstanden mellom Kjelland og Stavanger ved forbikobling av Gandal: Z 1, x ohm 8 CTr Z sek Z 5 prim 4,98 7, 48Ω VT 16 r 11

43 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 43 av 6 Vinkelbegrensningene for Z1 og Z er de samme som for Z1 og Z. Tidsforsinkelse sone 1: s Tidsforsinkelse sone : ms. T benyttes ikke. di/dt A/ ms du/dt kv/ ms Nød UMZ vernet stilles på,75 x Ikmin Helleland,75 x A. Sekundært 35 x 5/8, A. Tidsforsinkelse ms. I>>> stilles inn på 1 A. Sekundært 5/8 x 1 7,5 A. Tidsforsinkelse benyttes ikke.

44 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 44 av Gandal omformerstasjon Utgående linjeavgang mot Kjelland (Klepp) Ikmaks Klepp 855 A Ikmin Klepp 631 A Impedans mellom Gandal og Kjelland: 1,3+ j 1,6 ohm Impedans mellom Kjelland og Sira: 9,3 + j 11, ohm CT R 4 / 5 8 VT R 16 / , Innstilling av overstrømsvern Overstrømsvern type AEG RSBy. Momentant overstrømsvern uten mulighet for tidsforsinkelse eller flere trinn. η og k t for vernet er ikke kjent men det antas her at η,9 og k t er 1,18. Anbefalt innstilt verdi for overstrømsvernet i Gandal utgående linje mot Kjelland (Klepp): 8 1, I s 1, 1,18 855A >,9 143 I s 111 A Maksimalt bidrag fra Kjelland ved kortslutning på Gandal er beregnet til 94 A. En innstilling på 135 A vil gi tilstrekkelig selektivitet. Anbefalt innstilling av overstrømsvernet på utgående linjeavgang mot Klepp er 135 A. Sekundært 5/4 * 135 A 16,9 A. Maksimal rekkevidde for overstrømsvernet på utgående linje Klepp kan beregnes ut fra: I Z k maks U n + Z Z U I n Z k maks ,51Ω Z p ( R + X ) p ( R Z + X ) (1,3 8,51 + 1,6), Innstilling av distansevern Distansevern av typen RYZBE med mho karakteristikk. Overgangsmotstand tas altså ikke med i innstillingen. Sone 1 innstilles til,85 x 16,7 ohm 13,83 ohm (primært). Dekker en strekningslengde 1 13,83 ohm /,66 ohm/km 5 km. Sone innstilles etter følgende krav: Krav 1: Sone skal være større enn 1, (Zab+ Rlysbue) Krav : Sone skal være mindre enn,87 Zab +,74 b1

45 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 45 av 6 Krav 1 gir: 1, x 16,7 19,5 ohm Krav gir:,87 x 16,7 +,74 x 1,38 3,3 ohm, (tilsvarer 1,43 ganger strekningslengden.) Benytter 3,3 ohm siden det gir best dekning ved tilbakemating på strekningen og høyest dekning av overgangsmotstand i stedet. Dekker en strekningslengde 3,3 ohm /,66 ohm/km 87,59 km. Vernets interne impedans Z k 4, ohm. Zk VTR 4, 16 /11 l k 7,341 km Z CT,66 4 / 5 kl Faste vinkler ϕ 1 71 ϕ 15 ϕ k 46 R cos( ϕ1 ϕkl ) a 1 l P cos( ϕ ϕ ) cos(71 5,7) 1 7,34 cos(71 46) 5 k 1 1 k 1 cos( ϕ ϕkl ) a 1 l P cos( ϕ ϕ ) cos(15 5,7) 1 7,34 cos(15 46) 87,59 k k

46 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 46 av 6 Klepp Z< Reaktans [ohm] 5, 4, 3,, 1,, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 1, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,, 1,,, 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, Kjelland 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,, Resistans [ohm] Sira 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, sone 1 sone linjen Tidsforsinkelse sone 1: s Tidsforsinkelse sone : ms di/dt A/ ms 5.5. Utgående linjeavgang mot Stavanger (Sandnes) Ikmaks Sandnes 116 A Ikmin Sandnes 116 A Utgående linjevern består av overstrømsvern type AEG RSBy. Momentant overstrømsvern uten mulighet for tidsforsinkelse eller flere trinn. η og k t for vernet er ikke kjent men det antas her at η,9 og k t er 1,18. Siden strekningen Gandal - Stavanger er endematet er det ingen vern i serie som man må avpasse selektiviteten mot. Det eneste som må kontrolleres er margin mot laststrømmen og at overstrømsvernet dekker hele strekningen frem til Stavanger. Benytter derfor formel til å bestemme innstillingsverdien for overstrømsvernet: I 8,9 bel 1, I s,75 I k min 1, I s, 75 I k min η > 143 I s 91 A

47 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 47 av 6 Benytter i dette tilfellet en innstilling på 91 A for å sikre at overstrømsvernet dekker hele strekningen frem til Stavanger med tanke på at det er eneste vern på strekningen. Marginen mot lasten blir her litt liten, men med gjeninnkoblingsautomatikk blir ikke konsekvensene av en aktig utkobling spesielt store. Sekundært 5/4 * 91 A 11,4 A

48 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 48 av 6 6 TABEER OVER AE VERN OG INNSTIINGER Omformerstasjon injeavgang Verntype typebetegnelse Anbefalt innstilling Krossen omformerstasjon eivoll omformerstasjon Underspennings Samleskinnevern RRCA U Nodeland Overstrømsvern AEG RSBy Distansevern ASEA RYZBE Underspennings vern RRCA Underspennings Samleskinnevern U Marnadal Overstrømsvern ABB RAIDK1 Distansevern SIEMENS 7SA517 Underspennings vern U Audnedal Overstrømsvern ABB RAIDK1 Distansevern Underspennings vern Sira omformerstasjon SamleskinneUnderspennings vern SIEMENS 7SA517 U < 4 kv, forsinkelse s I> A P1 71, P 37, di A, dt ms, Z1 forsinkelse s, Z forsinkelse ms. U < 1 kv, forsinkelse s U < 4 kv, forsinkelse s RI karakteristikk, Is 6,3 A, Imom 1 A, k,5 Z1 1,85 ohm, Z 8,6 ohm, Z1 34,6 ohm, Z 48,9 ohm, Z1/Z1 alfa - 45, Z1/Z1 beta 135, Z/Z alfa 3, Z/Z beta 135, Z1/Z1 forsinkelse s, Z/Z forsinkelse, s, di/dt A/ ms, du/dt kv/ ms, Nød UMZ I>> 3,73 A, TI>> ms, I>>> 1 A U < 1 kv, forsinkelse s RI karakteristikk, Is 6,3 A, Imom 7,5 A, k,5 Z1 15, ohm, Z 5,6 ohm, Z1 8,8 ohm, Z 4,6 ohm, Z1/Z1 alfa - 45, Z1/Z1 beta 135, Z/Z alfa 3, Z/Z beta 135, Z1/Z1 forsinkelse s, Z/Z forsinkelse, s, di/dt A/ ms, du/dt kv/ ms, Nød UMZ I>> 3, A, TI>> ms, I>>> 7,5 A U < 1 kv, forsinkelse s U < 4 kv, forsinkelse s

49 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 49 av 6 Kjelland omformerstasjon Gandal omformerstasjon U Gyland Overstrømsvern AEG RSBy I> 15,6 A P1 11, P 69, di A, Distansevern ASEA RYZBE dt ms Underspennings vern RRCA U < 1 kv, forsinkelse s U Moi Overstrømsvern AEG RSBy I> 16,9 A P1 6, P 38, di A, Distansevern ASEA RYZBE dt ms Underspennings vern RRCA U < 1 kv, forsinkelse s Underspennings Samleskinnevern U Helleland Overstrømsvern ABB RAIDK1 Distansevern SIEMENS 7SA517 Underspennings vern U Egersund Overstrømsvern ABB RAIDK1 Distansevern SIEMENS 7SA517 Underspennings vern Underspennings Samleskinnevern U < 4 kv, forsinkelse s RI karakteristikk, Is 6,3 A, Imom 7,5 A, k,5 Z1 13,6 ohm, Z 5, ohm, Z1 8,8 ohm, Z 4,6 ohm, Z1/Z1 alfa - 45, Z1/Z1 beta 135, Z/Z alfa 3, Z/Z beta 135, Z1/Z1 forsinkelse s, Z/Z forsinkelse, s, di/dt A/ ms, du/dt kv/ ms, Nød UMZ I>>, A, TI>> ms, I>>> 7,5 A U < 1 kv, forsinkelse s RI karakteristikk, Is 6,3 A, Imom 7,5 A, k,5 Z1 15, ohm, Z 1,5 ohm, Z1 19,5 ohm, Z 7,5 ohm, Z1/Z1 alfa - 45, Z1/Z1 beta 135, Z/Z alfa 3, Z/Z beta 135, Z1/Z1 forsinkelse s, Z/Z forsinkelse, s, di/dt A/ ms, du/dt kv/ ms, Nød UMZ I>>, A, TI>> ms, I>>> 7,5 A U < 1 kv, forsinkelse s U < 4 kv, forsinkelse s RCCA U Klepp Overstrømsvern AEG RSBy I>16,9 A Distansevern ASEA RYZBE P1 19, P 59, di A,

50 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 5 av 6 dt ms Underspennings vern RRCA U < 1 kv, forsinkelse s U Sandnes Overstrømsvern AEG RSBy I> 11,4 A Underspennings U < 1 kv, forsinkelse vern RRCA s

51 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Energiforsyning Side: 51 av 6 7 KOMMENTARER TI TID-STRØM- OG IMPEDANSPAN- DIAGRAMMER 7.1 Krossen omformerstasjon Den anbefalte innstilling av overstrømsvernet på utgående linje Nodeland vil gi selektivitet mot utkobling som følge av på andre linjeavganger. Innstillingen på 16 A er relativt høy sammenlignet med tradisjonelt benyttede verdier på 1 1 A men må sees i sammenheng med at avstanden mellom stasjonene er mer enn halvert ved innføringen av eivoll omformerstasjon mellom Krossen og Sira. Dekningsgraden for overstrømsvernet er omtrent uendret fra den opprinnelige innstillingen på 1 A og 1 km avstand mellom stasjonene Krossen og Sira. Sone i distansevernet på utgående linje Nodeland er innstilt på 175 % av strekningen mellom Krossen og Sira, dette er en del lengre enn den tradisjonelt benyttede 1 % overdekning. Impedansmessig er imidlertid innstillingen redusert slik at forholdet til laststrømmen er bedret. På grunn av mho releénes impedanskarakteristikk vil man allikevel oppleve at belastningsstrømmer faller innenfor sone s impedansrekkevidde i større grad enn på mer moderne vern der man kan legge inn en avskjerming mot laststrømmer. Strømsprangreleét skal normalt sett avverge at vernet løser på laststrømmer, men ved avvikende togkjøring for eksempel passering av dødseksjon med strømavtaker oppe og harde pådrag kan man oppleve at distansevernet oppfatter laststrømmer som en kortslutning og gir aktig utløseimpuls Håndtering av tilbakemating I beregningene med tilbakemating er det tenkt et El18 som tilbakemater med full effekt ved Krossen omformerstasjon samtidig med at det oppstår en kortslutning ved eivoll. Det er lagt inn en overgangsspenning på,5 kv i stedet. Nodeland Z< Reaktans [ohm] Resistans [ohm] Sone 1, 85 % Sone, 175 % injen Tilbakemating 4.8 MW Figur 19 Impedans ved tilbakemating 4,8 MW linje Nodeland Som figur 19 viser vil en kortslutning ved eivoll samtidig med et tilbakematende El18 ved Krossen ikke oppdages av distansevernet i Krossen, dette tiltross for at sone er innstilt på 175 % av linjelengden. Det er derfor svært viktig at planer om å montere sonegrensebryter ved Høie

Energiforsyning Side: 1 av 61

Energiforsyning Side: 1 av 61 Energiforsyning Side: 1 av 61 1 Arbeidets omfang... 3 Enlinje skjema... 4 3 Generelle kriteria for innstilling og marginer... 5 3.1 Innstilling av distansevern... 5 3. Innstilling av overstrømsvern...

Detaljer

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Eksamensoppgave. Fag: Kraftelektronikk og relévern. Lærer: Even Arntsen (tel. +4799717806) Gruppe: HiG,KaU og HiØ Dato: 2013.12.19 Tid: 4 timer Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10 Hjelpemidler: Egne

Detaljer

FEILSTRØMMER OG KORTSLUTNINGSVERN I NETT MED DISTRIBUERT PRODUKSJON. Forfatter: Jorun I. Marvik, stipendiat ved NTNU

FEILSTRØMMER OG KORTSLUTNINGSVERN I NETT MED DISTRIBUERT PRODUKSJON. Forfatter: Jorun I. Marvik, stipendiat ved NTNU FEILSTRØMMER OG KORTSLUTNINGSVERN I NETT MED DISTRIBUERT PRODUKSJON Forfatter: Jorun I. Marvik, stipendiat ved NTNU Sammendrag: Distribuert generering () betyr at produksjonsenheter kobles til i distribusjonset,

Detaljer

JERNBANEVERKET. Leksjon om Banestrømforsyning og kontaktledningsanlegg

JERNBANEVERKET. Leksjon om Banestrømforsyning og kontaktledningsanlegg JERNBANEVERKET Leksjon om Banestrømforsyning og kontaktledningsanlegg Mål for leksjonen Hvorfor det er omforming av elektrisk energi til togfremføring Hvordan banestrømforsyningen og kontaktledningsanlegget

Detaljer

Forskriftskrav jordfeil

Forskriftskrav jordfeil Agenda/læringsmål Agenda: Gå gjennom relevante forskriftskrav Læringsmål: Vite hvilke bestemmelser i FEF2006 som er relevante for jordfeilshåndtering Hva må vern stilles på for å håndtere forskriftskravene

Detaljer

Saksbehandler/Adm. enhet: '... S!d.tr!>.. " ". Ansvarlig/Adm. enhet: Anne Sofie Ravndal Risnes /Systemfunksjonalitet. s 1gn. avvifa 9.

Saksbehandler/Adm. enhet: '... S!d.tr!>..  . Ansvarlig/Adm. enhet: Anne Sofie Ravndal Risnes /Systemfunksjonalitet. s 1gn. avvifa 9. Statnett Notat Sak: Veileder til krav i FIKS om "Fault Ride-Through" egenskaper for produksjonsanlegg Dokumentet sendes til: Saksbehandler/Adm. enhet: Stefan Ring/Systemfunksjonalitet '..... S!d.tr!>..

Detaljer

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016 Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/koblingsanlegg/vedlegg/informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning

Detaljer

KONTAKTLEDNINGSANLEGG

KONTAKTLEDNINGSANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG av Bjørn Ivar Olsen, ETE bygger på tidligere forelesning av Frode Nilsen, (versjon: TI02a), senere revidert av Hege Sveaas Fadum og Thorleif Pedersen. 1 av 46 INNHOLD: Introduksjon/hensikt

Detaljer

Endring Konsekvens for bruker

Endring Konsekvens for bruker Endringer per 01.01.02 Side: 1 av 11 alle 1 Oppdatert tekst i henhold til JBVs organisasjon Ingen alle 2 4 Godkjenning av tekniske komponenter og systemer Tekniske kravspesifikasjoner skal følges. alle

Detaljer

HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi. ENE 201 Elkraftteknikk 1, løsningsforslag eksamen Oppgave 1. a) T

HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi. ENE 201 Elkraftteknikk 1, løsningsforslag eksamen Oppgave 1. a) T ENE 01 Elkraftteknikk 1, løsningsforslag eksamen 004 Oppgave 1 HØGKOLEN AGDER Fakultet for teknologi a) T b 1 10 10 [%] 100 % 48.9 % 6 8000 10 65 4 T b 1 10 10 [h] 6 8000 10 486 h ystemet må dimensjoneres

Detaljer

SIE 1020 Elektriske kraftsystemer. Øving 6

SIE 1020 Elektriske kraftsystemer. Øving 6 Gitt: 25.02.00 Leveres: 13.03.00 SIE 1020 Elektriske kraftsystemer Øving 6 Formål: - Sette seg inn i feilanalyse ved hjelp av symmetriske komponenter. Beregningsmetodikk. - Forstå koblingen mellom +, -

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

Tilpasninger og særlige forhold. Vedlegg 4 NAVN PÅ DG

Tilpasninger og særlige forhold. Vedlegg 4 NAVN PÅ DG Tilpasninger og særlige forhold til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Vedlegg 4 NAVN PÅ DG ÅPENT Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder Utført av:

Detaljer

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK NK 64 UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK UPS vs. NEK 400 UPS benyttes for å opprettholde strømforsyning ved feil oppstrøms UPS Bruk av UPS medfører IKKE at vern nedstrøms ikke skal tilfredsstille utkoblingskravene

Detaljer

Analyseverktøy. Eltransport Hva trenger vi å vite

Analyseverktøy. Eltransport Hva trenger vi å vite Eltransport Hva trenger vi å vite Spenninger: for lave eller for høye? Tapene: for store? Overlast på linjer? Reaktiv effekt produsert i generatorer Konsekvenser av feil i nettet: for eksempel utfall av

Detaljer

[Fyll inn namn på DG] Tilpasninger og særlige forhold. Vedlegg 4

[Fyll inn namn på DG] Tilpasninger og særlige forhold. Vedlegg 4 [Fyll inn namn på DG] Tilpasninger og særlige forhold Vedlegg 4 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnett.

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 4 Hovedkontoret Elkraft Utgitt: 01.01.04

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 4 Hovedkontoret Elkraft Utgitt: 01.01.04 Side: 1 av 16 1 BANESTRØMFORSYNING...2 1.1 Spenning og frekvens...2 1.1.1 Banestrømforsyningssystem...2 1.1.2 Spenningsnivå...2 1.1.3 Minimum spenning...2 1.1.4 Maksimal spenning...3 1.1.5 Underspenningsvern...3

Detaljer

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr.

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs i hovedstrøm R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw -W1 -Q1 2 In,A=1250 På TFSP Al 3x3x240/70 30 E Inntak 15,5kW IT/230V,

Detaljer

Energiforsyningen i Jernbaneverket

Energiforsyningen i Jernbaneverket Energiforsyningen i Jernbaneverket Fagområde Elkraft Mål for leksjonen Kursdeltagerne skal sitte igjen med en overordnet forståelse av: hvorfor det er omforming av elektrisk energi til togfremføring hvordan

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Sør

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Sør Rutesirkulære / Ruteområde Sør Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag.desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Sør Rune Selseng Oversikt NESLANDSVATN STAVANGER NELAUG -

Detaljer

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2 TEKNISKE FUNKSJONSKRAV Vedlegg 2 til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Vedlegg 3 Tekniske

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN.

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -T1 22kV IT/240V/50kVA -WST1 -F1 3 In,A=250 På A ALTEVIK -W1 EX Al

Detaljer

1 OMFANG GENERELT OVERSPENNINGSVERN Ventilavleder Gnistgap... 5

1 OMFANG GENERELT OVERSPENNINGSVERN Ventilavleder Gnistgap... 5 Vern Side: 1 av 5 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 4 3 OVERSPENNINGSVERN... 5 3.1 Ventilavleder... 5 3.2 Gnistgap... 5 Vern Side: 2 av 5 1 OMFANG Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av vern i Jernbaneverkets

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1.

Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1. Bergen 7. juli 2011 Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1. Innkomne spørsmål og tilleggsspørsmål. Innkomne spørsmål: Er det planlagt noen felles befaring vedrørende anbudskonkurransen?

Detaljer

En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme.

En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme. 7. EFFEK YER OG ARBED VEKSELSRØM 1 7. EFFEK YER OG ARBED VEKSELSRØM AKV EFFEK OG ARBED EN DEELL RESSANS En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme. Det er bare

Detaljer

Småkraftverks evne til å takle nettfeil

Småkraftverks evne til å takle nettfeil NEF Teknisk møte Trondheim 24.-25. mars 2011 Småkraftverks evne til å takle nettfeil Av Astrid Petterteig, Trond Toftevaag og Jorun Marvik, SINTEF Energi AS Presentert av Astrid Petterteig Krav om at småkraftverk

Detaljer

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett TEKNISKE KRAV Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett Mal godkjent av: AS(LARSHS) Utgave: 1.2 Eier Lyse Elnett AS Status: Utkast

Detaljer

Rev.: 3 Kondensatorbatteri Side: 1 av 14

Rev.: 3 Kondensatorbatteri Side: 1 av 14 Utgitt: 01.01.07 Rev.: 3 Kondensatorbatteri Side: 1 av 14 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 UTFORMING... 4 4 16 KV, 16 2/3 HZ ELEKTRISK ANLEGG... 6 4.1 Generelle krav... 6 4.2 Effektbryter...

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av pv-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Feilene i 66 kv nett under Minne og Frogner den 25.01.2011. Kjetil Ryen Nettutbygging, Stasjoner, Transformatorer, BST 17.10.2010

Feilene i 66 kv nett under Minne og Frogner den 25.01.2011. Kjetil Ryen Nettutbygging, Stasjoner, Transformatorer, BST 17.10.2010 Feilene i 66 kv nett under Minne og Frogner den 25.01.2011 Kjetil Ryen Nettutbygging, Stasjoner, Transformatorer, BST 17.10.2010 TIRSDAG 25. JANUAR 2011, RETT FØR KLOKKA 15.22 17. oktober 2012 2 KABELEN

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll 2 RefleX² vern og kontroll RefleX² - 205 Overstrømvern Retningsbestemt jordfeilvern Fase-ubalanse vern Automatisk gjeninnkobling Kommunikasjon (IEC 60 870-5-103) 2-trinn I>, 2-trinn Io GIK og fase-ubalanse

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Kjernen i PUNDUS er arkfaner i excell der man klipper inn data fra TIOS (eller andre kilder som ANNA, manuelle registreringer etc.).

Kjernen i PUNDUS er arkfaner i excell der man klipper inn data fra TIOS (eller andre kilder som ANNA, manuelle registreringer etc.). PONDUS PONDUS er et verktøy utviklet av SINTEF Teknologi og Samfunn i samarbeid med Jernbaneverket og prosjektet PEMRO. PONDUS er et støtteverktøy for å analysere togenes forsinkelsesmønster underveis

Detaljer

Banestrømforsyning/Prosjektering/Kondensatorbatteri

Banestrømforsyning/Prosjektering/Kondensatorbatteri Banestrømforsyning/Prosjektering/Kondensatorbatteri Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning Prosjektering Innhold 1 Hensikt og omfang 2 Generelt 3 Utforming 4 15 kv, 16 2/3 Hz

Detaljer

7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET ENKELTVIS 7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET VEKSELSTRØM ENKELTVIS

7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET ENKELTVIS 7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET VEKSELSTRØM ENKELTVIS 7. ESSTANS - SPOLE - KONDENSATO TLKOPLET ENKELTVS 7. ESSTANS - SPOLE - KONDENSATO TLKOPLET VEKSELSTØM ENKELTVS DEELL ESSTANS TLKOPLET VEKSELSTØM Når en motstandstråd blir brettet i to og de to delene av

Detaljer

Energiforsyning Side: 1 av 59

Energiforsyning Side: 1 av 59 Energiforsyning Side: 1 av 59 1 FORORD... 3 2 FUNKSJONALITET FOR RELÈVERN I JERNBANEVERKET... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Vern i roterende omformerstasjoner... 5 2.2.1 Vern av motor... 5 2.2.1.1 Tilleggsvern

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Eksempel Kraftverk AS

Eksempel Kraftverk AS Tilpasninger og særlige forhold Vedlegg 4 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Eksempel Kraftverk AS Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnett.

Detaljer

Eksempel Kraftverk AS

Eksempel Kraftverk AS Tilpasninger og særlige forhold Vedlegg 4 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Eksempel Kraftverk AS Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnett.

Detaljer

RAPPORT. Elektrolaboratoriet. Oppgave nr.: 1. Tittel: Spenningsdeling og strømdeling. Skrevet av: Ole Johnny Berg

RAPPORT. Elektrolaboratoriet. Oppgave nr.: 1. Tittel: Spenningsdeling og strømdeling. Skrevet av: Ole Johnny Berg Elektrolaboratoriet APPOT Oppgave nr.: Tittel: Spenningsdeling og strømdeling Skrevet av: Ole Johnny Berg Klasse: Fleksing Gruppe: 4.a Øvrige deltakere: Gudbrand i Lia Faglærer: Nomen Nescio Lab.ingeniør.:

Detaljer

UF600 UF600. Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører. For dører opptil (H x B): 6 x 12 m

UF600 UF600. Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører. For dører opptil (H x B): 6 x 12 m UF00 Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører For dører opptil (H x B): x m Vertikal montering Bruksområde UF00 skaper en svært effektiv luftsperre når luft med høy

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG OPPG 1-6 KRAFTNETT LØSNINGSFORSLAG TELE3005-A 14H. Elektriske forsyningsanlegg

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG OPPG 1-6 KRAFTNETT LØSNINGSFORSLAG TELE3005-A 14H. Elektriske forsyningsanlegg Kandidatnr: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi OPPG 1-6 KRAFTNETT Eksamensdato: 16. desember 2014 Varighet/eksamenstid: 09.00-14.00 Emnekode: Emnenavn: Klasse: Studiepoeng: 10 TELE3005-A

Detaljer

Relevern ganske enkelt! RefleX2

Relevern ganske enkelt! RefleX2 Relevern ganske enkelt! RefleX2 I vår nye generasjon av relevern har vi beholdt konseptet med et brukervennlig grensesnitt. Vernet leveres ferdig konfigurert. Det som gjenstår er å legge inn innstillinger

Detaljer

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser Forelesning nr.5 INF 4 Elektroniske systemer R-kretser Dagens temaer Ulike typer respons Ulike typer impedans og konduktans Kondensatorer i serie og parallell Bruk av kondensator R-kretser Impedans og

Detaljer

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Brukermøte spenningskvalitet Kielfergen 13. 25. September 2009 Tarjei Solvang, SINTEF Energiforskning AS tarjei.solvang@sintef.no

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

Jordfeil. Agenda/læringsmål

Jordfeil. Agenda/læringsmål Agenda/læringsmål Agenda: Systemjording Måleprinsipper Verntyper Beregningseksempler Læringsmål: Muligheter/begrensninger ved ulike typer jordfeilvern Hva er hensiktsmessig systemjording for ulike nett

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Jernbaneverket Kap.: 12 Side: 1 av 5 Jernbaneverket Kap.: 12 Side: 2 av 5 Nødfrakoblingsutrustningens hensikt er at operatørene på CTC sentralen (de som overvåker og styrer togbevegelsene) eller personer

Detaljer

Vern mot dårlig kvalitet

Vern mot dårlig kvalitet Vern mot dårlig kvalitet Tiltak i nett og hos kunde Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Maaaaaaange mulige tiltak Nettforsterkninger Øke tverrsnitt Større transformatorer Oppgradere

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Ny kraft eksisterende nett. Trond Østrem Førsteamanuensis Høgskolen i Narvik

Ny kraft eksisterende nett. Trond Østrem Førsteamanuensis Høgskolen i Narvik Ny kraft eksisterende nett Trond Østrem Førsteamanuensis Høgskolen i Narvik Disposisjon Stabilitet Nye fornybare energikilder Distribuert generering Stabilitet Vi skiller mellom tre ulike typer stabilitet:

Detaljer

Rev.: 1 Energiforsyning Side: 1 av 6

Rev.: 1 Energiforsyning Side: 1 av 6 Energiforsyning Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 GENERELLE KRAV TIL ENERGIFORSYNINGEN... 3 2.1 Energiforsyningens kvalitet... 3 2.2 Kraftsystemets tilstand... 3 3 ENERGIMÅLING OG AVREGNING... 5 3.1 Energiavregning...

Detaljer

Tekniske krav - Plusskunde

Tekniske krav - Plusskunde 1. Krav til spenningskvalitet Innledning Den kraft som mates inn på Nettselskapets nett skal overholde de til enhver tid gjeldende krav til spenning og effektflyt som følger av Avtaleforholdet, med mindre

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 7.c Bane Regler for prosjektering Utgitt: 01.04.08 Vekselstrømsporfelt - 10/50 khz Rev.: 1 Togdeteksjon Side: 1 av 8

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 7.c Bane Regler for prosjektering Utgitt: 01.04.08 Vekselstrømsporfelt - 10/50 khz Rev.: 1 Togdeteksjon Side: 1 av 8 Togdeteksjon Side: 1 av 8 1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt og omfang... 2 1.2 Systembeskrivelse... 2 1.2.1 10 khz sporfelt...2 1.2.2 50 khz sporfelt...2 1.2.3 Sporet...3 1.2.4 Funksjonskrav...3 1.3 Referanser...

Detaljer

Energiforsyning Side: 1 av 56

Energiforsyning Side: 1 av 56 Energiforsyning Side: 1 av 56 1 FORORD...3 2 FUNKSJONALITET FOR RELÈVERN I JERNBANEVERKET...4 2.1 Innledning...4 2.2 Vern i roterende omformerstasjoner...4 2.2.1 Vern av motor...4 2.2.1.1 Tilleggsvern

Detaljer

E 60 E 50. E PFSP Cu 3x1,5/1,5

E 60 E 50. E PFSP Cu 3x1,5/1,5 1 2 3 4 4300 -Q3 3 In,A=100 På -T1 IT/240V/100kVA -Q1 3+N In,A=400 På -W2 TFXP Al 4x240 T 100 -Q4 3 In,A=100 På PFSP Al 3x50/16 E 60 430002 -Q1 4302 -F1 3 C10 På -Q7 2 In,A=25 På -F3 3 B10 På E 30 440201

Detaljer

Overspenninger Resonanser ved AUS-arbeider i 12 24 kv-anlegg

Overspenninger Resonanser ved AUS-arbeider i 12 24 kv-anlegg AUS-seminar i Bergen 12 13 okt. 2011 Overspenninger Resonanser ved AUS-arbeider i 12 24 kv-anlegg Vårt mantra: Høyest mulig sikkerhet til lavest mulig kostnad. Foredragsholder: Harald Thomassen Fortum

Detaljer

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr.5 INF 4 Elektroniske systemer R-kretser Dagens temaer Ulike Kondensatorer typer impedans og konduktans i serie og parallell Bruk R-kretser av kondensator Temaene Impedans og fasevinkler

Detaljer

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

Rev.: 2 Energiforsyning Side: 1 av 6

Rev.: 2 Energiforsyning Side: 1 av 6 Energiforsyning Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 GENERELLE KRAV TIL ENERGIFORSYNINGEN... 3 2.1 Energiforsyningens kvalitet... 3 2.2 Kraftsystemets tilstand... 3 3 ENERGIMÅLING OG AVREGNING... 5 3.1 Energiavregning...

Detaljer

For å finne amplituden kan vi f.eks. ta utgangspunkt i AB=-30 og siden vi nå kjenner B finner vi A :

For å finne amplituden kan vi f.eks. ta utgangspunkt i AB=-30 og siden vi nå kjenner B finner vi A : Ukeoppgaver INF 1410 til uke 18 (7-30 april) våren 009 Fra kapittel 10 i læreboka: Lett: 10.1, 10.3, 10. Middels: 10.9, 10.11, 10.53 Vanskelig: 10.13, 10.8, 10., 10.55 Fra kapittel 14 i læreboka: Lett:

Detaljer

Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer. Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L

Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer. Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L Dagens temaer Induksjon og spoler RL-kretser og anvendelser Fysiske versus ideelle

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK HOVEDOPPGAVE

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK HOVEDOPPGAVE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK HOVEDOPPGAVE Kandidatens navn: Fag: Oppgavens tittel (norsk): Oppgavens tittel (engelsk):

Detaljer

TILKNYTNING AV PRODUKSJONSANLEGG V

TILKNYTNING AV PRODUKSJONSANLEGG V Retningslinje 01-06-01 TILKNYTNING AV PRODUKSJONSANLEGG 230-400 V Dok. ansvarlig: Hugo Thøgersen Dok. godkjenner: Per Edvard Lund Gyldig fra: 2013-09-05 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KILE Problematikk FASIT dagene 2009. Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse.

KILE Problematikk FASIT dagene 2009. Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse. KILE Problematikk FASIT dagene 2009 Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse. Hendelsesforløp 09.02.2009 2 Hele hendelsesforløpet 4 min 22.40 22.36 10 min KILE = ca. 350.000,- 09.02.2009

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 26. oktober 6. november 2015

Fysikkolympiaden 1. runde 26. oktober 6. november 2015 Norsk Fysikklærerforening i samarbeid med Skolelaboratoriet Universitetet i Oslo Fysikkolympiaden. runde 6. oktober 6. november 05 Hjelpemidler: Tabell og formelsamlinger i fysikk og matematikk Lommeregner

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv -T1 22kV Rom 244 BD2-1250 Al 4x1x706/706

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

Kristiansand Stavanger S t/r. Sørlandsbanen

Kristiansand Stavanger S t/r. Sørlandsbanen Togruter NSB Togruter Kristiansand Stavanger S t/r Sørlandsbanen Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 51 (Oslo S) Kristiansand Stavanger S Mandag-fredag fra 25.2.00 Ved høytider, bevegelige helligdager

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C-Elektrotekniske anlegg 3. Likeretteranlegg Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse C Elektrotekniske anlegg... 3 C.3 Likeretteranlegg... 3 C.3.1 Innledning...

Detaljer

Løsningsforslag øving 6 SIE 1020 Elektriske kraftsystemer

Løsningsforslag øving 6 SIE 1020 Elektriske kraftsystemer Løsningsforslag øving 6 IE 020 Elektriske kraftsystemer OPPGAVE.. Pu beregninger. Lokal pu-referanse for transformator (ref. 2 kv): Z 2 2 tref = ---------- = 87.2 ohm 20 Global pu-referanse (ref. 2 kv):

Detaljer

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer R-kretser Dagens temaer Ulike typer impedans og konduktans Kondensatorer i serie og parallell Bruk av kondensator R-kretser Impedans og fasevinkler Serielle

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m)

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv Rom 244 -T1 BD2-1250 Al 2x2x1x706/706-W430000

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av PV-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av PV-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av PV-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for lavspente PV-enheter. Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder ÅPENT Utført av:

Detaljer

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120 Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120 Likestrømskretser med motstander Strøm og spenning er alltid i fase. Ohms lov: V = RI Effekt er gitt ved: P = VI = RI 2 = V 2 /R Kirchoffs lover: Summen av

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Tel Utarbeidet av Postboks 427, Skøyen Tel 2258000 INNTAK 25 m TXXP 4x5G240 CU 3200 A +AA=432.K02 XQA 630 A 60 m PFSP 3x3x240 AL 2 /... Tel 2258000

Detaljer

Forskrift om leveringskvalitet

Forskrift om leveringskvalitet Forskrift om leveringskvalitet Brukermøte spenningskvalitet 2008 17. og 18. september Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 12 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 12 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Nødfrakobling Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 TEKNISK LØSNING... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Øvrige krav:... 4 2.2 Tilgjengelighet... 5 2.3 Alarm/overvåkning/vern... 5 2.3.1 Manøvrer nødfrakobling...

Detaljer

515 2012 Endringsartikkel 287

515 2012 Endringsartikkel 287 Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 Innhold 1 Endringsinformasjon 2 Vurdering av endringen 2.1 R - pålitelighet 2.2 A - tilgjengelighet 2.3 M - vedlikeholdbarhet 2.4 S - sikkerhet 2.5 L - levetid

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS Statnett er av NVE gitt ansvar for hele kraftsystemet, dvs. at produksjon,overføring og forbruk fungerer og spiller godt sammen Ansvar og myndighet er definert i Forskrifter om Systemansvar - FOS FIKS:

Detaljer

Forstudie. Nettundersøkelse: Tilknytning av Tverrdalselva småkraftverk i Storfjord kommune, søkt av BEKK OG STRØM AS Troms Kraft Nett AS

Forstudie. Nettundersøkelse: Tilknytning av Tverrdalselva småkraftverk i Storfjord kommune, søkt av BEKK OG STRØM AS Troms Kraft Nett AS Troms Kraft Nett AS Postadresse: Evjenvn 34 9291 TROMSØ Forstudie. Nettundersøkelse: Tilknytning av Tverrdalselva småkraftverk i Storfjord kommune, søkt av BEKK OG STRØM AS 24.11.2015. Kartreferanse: N:

Detaljer

Elektrisk immittans. Ørjan G. Martinsen 13.11.2006

Elektrisk immittans. Ørjan G. Martinsen 13.11.2006 Elektrisk immittans Ørjan G. Martinsen 3..6 Ved analyse av likestrømskretser har vi tidligere lært at hvis vi har to eller flere motstander koblet i serie, så finner vi den totale resistansen ved følgende

Detaljer

KL- ANLEGG HØYSPENNING. VED ROY KJÆRNET FAGLÆRER KL HØYSPENNING.

KL- ANLEGG HØYSPENNING. VED ROY KJÆRNET FAGLÆRER KL HØYSPENNING. KL- ANLEGG HØYSPENNING. VED ROY KJÆRNET FAGLÆRER KL HØYSPENNING. Mål for leksjonen Hvorfor det er omforming av elektrisk energi til togframføring Hvordan banestrømforsyningen er bygget opp Hvordan kontaktledningsanlegget

Detaljer

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens FiReCo AS Dimensjonerings-diagram for BEET vegg Lastberegninger basert på NBI tester. Jørn Lilleborge Testdokument 1998 FiReCo AS 714-N-1 Side: 2 av 17 Innhold 1. DIMENSJONERINGSDIAGRAM FOR BEET VEGG...

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll 2 RefleX² vern og kontroll RefleX² - 200 3 fase overspennings-vern 3 fase underspennings-vern Kommunikasjon (IEC 60 870-5-03) 2-trinn overspenning 2-trinn underspenning Model 200 200 PRD 302 Meny (Gruppe

Detaljer

STØY. LUFTKVALITET. Haakon Tveters gt 8 Oslo. Trygge Barnehager

STØY. LUFTKVALITET. Haakon Tveters gt 8 Oslo. Trygge Barnehager Trygge Barnehager AS. Haakon Tveters Vei vei 8 Oslo. Støy og luftkvalitet. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS STØY. LUFTKVALITET. Haakon Tveters gt 8 Oslo. Trygge Barnehager AS. HØNEFOSS, 31.7.2013 Siv.ing

Detaljer

KS KS KS KS

KS KS KS KS 1 2 3 4 A DRONNINGENS GT. 10, 100 NALF 24 kv 200MVA -Q0 Gatelysmodul, SLBM 400A, 7stk Instrumentlist Nullsp.avleder Bryter NALF 24kV Transformator 500 kva A -T1 22kV TN-C/415V/500kVA -W100 TXXP Al 3x1x300

Detaljer