Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Endring av statsborgerskap Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Endring av statsborgerskap ***** ***** I 2008/ / RUD R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Skattedirektoratet Avsender Utlendingsdirektoratet Vedtak om endring av stedet for likning fra Skatt øst, Oslo til Skatt øst, Sentralskattekontoret for storbedrifter Ajourhold av manntallet Overføring til sentral likning X 2008/ / SIZ SKØSFS - Sentralskattekontoret for storbedrifter SKØ - Skatt øst Avsender SKDREFS - Rettsavdelingen, foretaksskatt Vedtak om endring av stedet for likning fra Skatt øst, Oslo til Skatt øst, Sentralskattekontoret for storbedrifter Ajourhold av manntallet Overføring til sentral likning U 2008/ / SIZ Skatt øst SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER 1

2 Vedtak om endring av stedet for likning fra Skatt Midt-Norge til Skatt øst, Sentralskattekontoret for storbedrifter Ajourhold av manntallet Overføring til sentral likning X 2008/ / SIZ Avsender SKDREFS - Rettsavdelingen, foretaksskatt SKØSFS - Sentralskattekontoret for storbedrifter SKMFS - Seksjon skatt Vedtak om endring av stedet for likning fra Skatt øst, Oslo til Skatt øst, Sentralskattekontoret for storbedrifter Ajourhold av manntallet Overføring til sentral likning X 2008/ / SIZ SKØ - Skatt øst Avsender SKØSFS - Sentralskattekontoret for storbedrifter SKDREFS - Rettsavdelingen, foretaksskatt Vedtak om endring av stedet for likning fra Skatt Oslo til Skatt øst, Sentralskattekontoret for storbedrifter Ajourhold av manntallet Overføring til sentral likning X 2008/ / SIZ Avsender SKDREFS - Rettsavdelingen, foretaksskatt SKØSFS - Sentralskattekontoret for storbedrifter SKØ - Skatt øst 2

3 Høring - Revisjonstandard 240 Høring - Revisjonstandard 240 I 2008/ / JHO 008 Avsender Den Norske Revisorforening Skattedirektoratet Høring - Revisjonsstandard 315 Høring - Revisjonsstandard 315 I 2008/ / JHO 008 Avsender Den Norske Revisorforening Skattedirektoratet Distribusjon av skattelister for inntektsåret 2006 Distribusjon av skattelister U 2008/ / ANG T3 Offvl. 6 nr. 2 c Datatilsynet Avsender Skattedirektoratet 3

4 Feil i utsending av skattelister til media Distribusjon av skattelister U 2008/ / SRK 4 08 T3 Offvl. 6 nr. 2 c Finansdepartementet Halvårsrapport 2008 Rapportering 2008 N 2008/ / STO T2 Offvl. 5 Avsender SKDINT - Internrevisjon SKDINT - Internrevisjon TE Instruks Formål fullmakter og ansvar N 2008/ / STO T2 Offvl. 5 Avsender SKDINT - Internrevisjon SKDINT - Internrevisjon TE 4

5 Forvaltningsloven 36 Klage på vedtak om avslag på krav om saksomkostninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klage på vedtak Saksomkostninger ***** ***** ***** U 2008/ / PEE 3 08 AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Avsender Skattedirektoratet Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim AS Mval. 28 Klage på vedtak om registreringsnekt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klage på avslag om registrering i merverdiavgiftsmanntallet ***** ***** ***** ***** U 2008/ / PEE 3 08 AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 ERNST & YOUNG TAX ADVOKATFIRMA AS Avsender Skattedirektoratet Mval. 70 Søknad om fritak for merverdiavgift for givertjeneste via telefon ***** ***** Søknad om 70 Fritak for givertelefon ***** ***** U 2008/ / PEE 3 08 AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Avsender Skattedirektoratet 5

6 Kompensasjon for mva ***** ***** Merverdiavgiftskompensasjon ***** ***** U 2008/ / PEE 2 08 AV Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 REVISJON MIDT-NORGE IKS Avsender Skattedirektoratet Søknad om fritakelse av mva Fritakelse for merverdiavgift ***** ***** I 2008/ / PEE AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Avsender ***** Skattedirektoratet Klage Vedtak om endring til 2 måneders terminoppgaver ***** ***** ***** ***** ***** Klage Vedtak om endring til 2 måneders terminoppgaver ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / PEE AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Avsender Skatt nord Skattedirektoratet 6

7 Svar vedr vårt brev av Klage 4t/2007 Klagesak ***** ***** ***** I 2008/ / TCH 2 08 AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Avsender Skatt nord Skattedirektoratet Svar til Deloitte - periodisering ved prosjektmegling Periodisering av merverdiavgift ved prosjektmegling U 2008/ / GQV Avsender Skattedirektoratet Deloitte Advokatfirma DA Notat fra RE-SF - prosjektmegling Periodisering av merverdiavgift ved prosjektmegling N 2008/ / GQV Avsender SKDREAV - Rettsavdelingen, avgift SKDREAV - Rettsavdelingen, avgift 7

8 Foreløpig svar prosjektmegling Periodisering av merverdiavgift ved prosjektmegling X 2008/ / GQV Avsender SKDREAV - Rettsavdelingen, avgift Behov for innspill Innspill til høringsnotat Speilkopiering X 2008/ / KAK Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning Innspill 2 dep Innspill til høringsnotat Speilkopiering X 2008/ / KAK Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning Innspill dep Innspill til høringsnotat Speilkopiering X 2008/ / KAK Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning 8

9 Forskriftsbestemmelser om utfylling og gjennomføring av Skatteloven 2-36 femte sjette og syvende ledd Formueskattefritak for forsknigsstiftelser Høring Forskriftsbestemmelser om utfylling og gjennomføring av Skatteloven 2-36 femte sjette og syvende ledd Formueskattefritak for forskningsstiftekser U 2008/ / ALI Finansdepartementet Avsender Skattedirektoratet Overføring av budsjettmidler mellom ulike koststeder Statsbudsjettet 2008 Tildeling og tilleggstildeling X 2008/ / APO 08 SKDRE - Rettsavdelingen Avsender SITSMA - Marked SKDVS - Virksomhetsstab SKDRS - Regionstyringsavdelingen Rett til innsyn i skattekontorets vedtak Rett til innsyn ved skattekontorets kontorvedtak U 2008/ / EBM KPMG Law Advokatfirma DA Avsender Skattedirektoratet 9

10 Overføring av klage- og endringskompetanse til Skatt øst for ***** ***** Søknad om overføring av ligningen for inntektsåret 2001 og 2002 ***** ***** N 2008/ / INS 7 08 S Offvl. 5 a, lignl nr. 1 SKØKB3 - Seksjon bransje 3 Avsender SKDREPS - Rettsavdelingen, personskatt Ikrafttredelse av informasjonsutvekslingsavtale i skattesaker mv. mellom Norge og Isle of Man Ikrafttredelse av informasjonsutvekslingsavtale i skattesaker med tilleggsoverenskomster mellom Norge og Isle of Man I 2008/ / ELA Skattedirektoratet Avsender Finansdepartementet Forholdet til kildeskatt - utbytte ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kildeskatt ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / ELA Avsender Ernst & Young AS Skattedirektoratet 10

11 Skatteavtale Norge Frankrike Etterlyser svar Skatteavtale Norge Frankrike ***** ***** I 2008/ / ELA 9 08 Skattedirektoratet Avsender ***** Skatteavtalen mellom Norge og Russland Kompetent myndighet Skatteavtalen mellom Norge og Russland Kompetent myndighet I 2008/ / ELA Avsender Finansdepartementet Skattedirektoratet TE Skatteavtalen mellom Norge og Israel Kompetent myndighet Skatteavtalen mellom Norge og Israel Kompetent myndighet I 2008/ / ELA Avsender Finansdepartementet Skattedirektoratet TE 11

12 Invitasjon til å komme med forslag til regelutviklingstiltak for 2009 Regelutviklingstiltak for 2009 U 2008/ / ENA Skattebetalerforeningen Den Norske Advokatforening Finansnæringens Hovedorganisasjon Den norske Revisorforening Kommunenes Sentralforbund Norges Bondelag Økonomiforbundet Næringslivets Hovedorganisasjon Bedriftsforbundet NARF Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon Avsender Skattedirektoratet Søknad om tilgang til folkeregisterdata Folkeregisteropplysninger Båtsfjord menighet I 2008/ / GTE 341 Avsender Båtsfjord menighet Skattedirektoratet Søknad om innhenting av data fra DSF til OPPAD Folkeregisteropplysninger Flesberg kommune Sentraladministrasjon I 2008/ / GTE 341 Avsender Skatt sør Skattedirektoratet 12

13 Søknad om utvidet utvalg av deltakere til forskningsstudien Norkost 3 Folkeregisteropplysninger UiO Institutt for medisinske basalfag I 2008/ / GTE Skattedirektoratet Avsender UiO Institutt for medisinske basalfag Purring Folkeregisteropplysninger UiO Institutt for medisinske basalfag I 2008/ / GTE Avsender Skatt øst Skattedirektoratet Oppdaterte adresser for bruk i forskningsprosjekt Folkeregisteropplysninger Universitetet i Bergen Forskningsgruppe i traumepsykologi på vegne av Bufetat I 2008/ / GTE 341 Avsender Universitetet i Bergen Psykologisk Fakultet Skattedirektoratet 13

14 Søknad om uttrekk fra Folkeregisteret ifm undersøkelse Folkeregisteropplysninger NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring I 2008/ / GTE Skattedirektoratet TE Avsender NOVA Prøvingsattest Prøving av ekteskapsvilkår ***** ***** ***** ***** ***** X 2008/ / HAM 6 08 T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning Protokoll Prøving av ekteskapsvilkår ***** ***** ***** ***** ***** X 2008/ / HAM 7 08 T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning 14

15 Veileder om bruk av tvangsmulkt etter forurensnings- og produktkontrolloven Innkrevingsansvar for tvangsmulkt fastsatt av fylkesmannen etter produktkontrolloven 13 U 2008/ / HOG Statens forurensningstilsyn Avsender Skattedirektoratet Utkast til ny forskrift om fordeling av pensjonspriser i hotellvirksomhet o.l. virksomhet mellom de ulike merverdiavgiftssatsene Forskrift om fordeling av pensjonspriser i hotellvirksomhet o.l. virksomhet mellom de ulike merverdiavgiftssatsene U 2008/ / JAO NHO Reiseliv Avsender Skattedirektoratet Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Den Norske Revisorforening 15

16 Innstilling til klagenemnda Krav om merverdiavgift Foreldelse ***** ***** ***** X 2008/ / JER AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Avsender SKDREAV - Rettsavdelingen, avgift Likningen for 1995 Likningen for 1995 ***** ***** ***** I 2008/ / HEK Skattedirektoratet Avsender Advokat Paul Rynning as Intern Klage Medhold Ligning ***** ***** ***** ***** ***** X 2008/ / KAK 9 08 Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning 16

17 Spørsmål om skatteplikt til Norge Søknad Skatte til Norge ***** ***** ***** U 2008/ / KAK 2 08 Avsender Skattedirektoratet Innspill fra skatt øst Nye regler for drosjenæringen X 2008/ / KAK Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning Oversendelse av klage Klage Medhold Ligning ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / IJN 6 08 S Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Skattedirektoratet Bergen kemnerkontor Statstikk fra 2002 Eventuell økt registreringsgrense for registrering i merverdiavgiftsregisteret X 2008/ / KKL 4 08 Avsender SKDRERU - Rettsavdelingen, rettsutvikling 17

18 Forslag om økt registergrense Eventuell økt registreringsgrense for registrering i merverdiavgiftsregisteret I 2008/ / KKL Skattedirektoratet Avsender Skatt øst Registreringsgrensen contra konsumprisindeksen Eventuell økt registreringsgrense for registrering i merverdiavgiftsregisteret X 2008/ / KKL 2 08 Avsender SKDRERU - Rettsavdelingen, rettsutvikling Vurdering av forslaget Eventuell økt registreringsgrense for registrering i merverdiavgiftsregisteret U 2008/ / KKL 3 08 Avsender Skattedirektoratet Folketrygdens grunnbeløp Eventuell økt registreringsgrense for registrering i merverdiavgiftsregisteret X 2008/ / KKL 5 08 Avsender SKDRERU - Rettsavdelingen, rettsutvikling 18

19 Husholdningsendring Eventuell økt registreringsgrense for registrering i merverdiavgiftsregisteret X 2008/ / KKL 6 08 Avsender SKDRERU - Rettsavdelingen, rettsutvikling Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Folkeregisteropplysninger Ullevål universitetssykehus Kreftsenteret I 2008/ / KOS Skattedirektoratet TE Avsender Ullevål sykehus Kreftsenteret Klage ang utlevering av folkeregisteropplysninger - Røde Kors Folkeregisteropplysninger Norges Røde Kors I 2008/ / KOS Skattedirektoratet TE Avsender Finansdepartementet 19

20 Klage ifm ekteskapsvilkår - prøvingsattest Folkeregisteropplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / KOS 3 08 T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Fylkesmannen i Oslo og Akershus Juridisk Avdeling Skattedirektoratet TE Request for information - ***** ***** ***** Bistandsanmodning ***** ***** ***** U 2008/ / LAR 2 08 S Offvl. 5 Mr Danas Mikailionis Head of the International Information Exchange Di Avsender Skattedirektoratet Adresseforespørsel ***** ***** Samlemappe Adresseforespørsel Storbritannia I 2008/ / LAR 2 08 T2 Offvl Skattedirektoratet TE Avsender Skatt vest 20

21 Bistandsanmodning - Estland Bistandsanmodning Estland I 2008/ / LAR S Offvl. 5 Avsender Skatt sør Skattedirektoratet Adresseforespørsel ***** ***** Adresseforespørsel Danmark ***** ***** I 2008/ / LAR T2 Offvl. 6.2 Avsender Skattecenter Tønder Skattedirektoratet BU 2 Bostedsbekreftelse Bostedsbekreftelse Sveits JPMorgan Chase Bank I 2008/ / LAR Skattedirektoratet BU 2 Avsender JPMorgan Chase Bank 21

22 Bostedsbekreftelse Bostedsbekreftelse Sveits JPMorgan Chase Bank U 2008/ / LAR JPMorgan Chase Bank Avsender Skattedirektoratet Adresseforespørsel ***** ***** ***** Samlemappe Adresseforespørsel Bistandsanmodning Polen I 2008/ / LAR T2 Offvl. 6.2 Avsender Skatteoppkreveren i Midtre Namdal Skattedirektoratet TE Adresseforespørsel ***** ***** Adresseforespørsel Danmark ***** ***** U 2008/ / LAR 2 08 T2 Offvl. 5 Avsender Skattedirektoratet Skattecenter Tønder 22

23 Your experience with Singapore regarding exchange of information Your experience with Singapore regarding exchange of information I 2008/ / LAR S Offvl. 5 Avsender ***** Skattedirektoratet Fravikelse fra selvangivelse Fravikelse fra selvangivelse ***** ***** I 2008/ / LMS S Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender ***** Skattedirektoratet Anmodningen oversendes til Sverige til behandling Bistandsanmodning Sverige ***** ***** U 2008/ / MHD 2 08 S Offvl. 5 Avsender Skattedirektoratet Skatteverket Skattekontor 1 23

24 Odd R. Wilhelmsen Invest AS Bostedsbekreftelse - Odd R Wilhelmsen Invest AS U 2008/ / MHD Avsender Skattedirektoratet Abrahamsen & Løken AS Odd R. Wilhelmsen Invest AS Bostedsbekreftelse - Odd R Wilhelmsen Invest AS U 2008/ / MHD Avsender Skattedirektoratet Abrahamsen & Løken AS Anmodningen oversendes til SFU til behandling Bisstandsanmodning Sverige ***** ***** N 2008/ / MHD 2 08 S Offvl. 5 Avsender SKDFKKO - Forebyggings- og kontrollavdelingen, kontroll 24

25 Odd R Wilhelmsen Invest AS Bostedsbekreftelse - Odd R Wilhelmsen Invest AS U 2008/ / MHD Avsender Skattedirektoratet Abrahamsen & Løken AS Håmsø Patentbyrå ANS - Spania Bostedsbekreftelse Spania Håmsø Patentbyrå ANS I 2008/ / MHD Avsender Håmsø Patentbyrå ANS Skattedirektoratet BU 2 Presspublica Holding Norway AS - Polen Bostedsbekreftelse Polen Edda Media AS I 2008/ / MHD Avsender Edda Media AS Skattedirektoratet BU 2 25

26 Aksjonæropplysninger i selskapet Bostedsbekreftelse - Odd R Wilhelmsen Invest AS I 2008/ / MHD Avsender Abrahamsen og Løken AS Skattedirektoratet TE Håmsø Patentbyrå ANS - Spania Bostedsbekreftelse Spania Håmsø Patentbyrå ANS U 2008/ / MHD Avsender Skattedirektoratet Håmsø Patentbyrå ANS Bistandsanmodning - ***** ***** Bisstandsanmodning Sverige ***** ***** I 2008/ / MHD S Offvl. 5 Avsender Skatteverket Utlandsenheten Skattedirektoratet 26

27 Bistandsanmodning - ***** ***** Bistandsanmodning Sverige ***** ***** I 2008/ / MHD S Offvl. 5 Avsender Skatt vest Skattedirektoratet Odd R Wilhelmsen Invest AS - Spania Bostedsbekreftelse - Odd R Wilhelmsen Invest AS I 2008/ / MHD Skattedirektoratet BU 2 Avsender Abrahamsen & Løken AS Presspublica Holding Norway AS - Polen Bostedsbekreftelse Polen Edda Media AS U 2008/ / MHD Avsender Skattedirektoratet Edda Media AS 27

28 Utsending av pin-koder Rutiner utsending av pin-koder N 2008/ / TEL T3 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 SKDIU - Innovasjons- og utviklingsavdelingen SKDIU - Innovasjons- og utviklingsavdelingen Avsender SKDIU - Innovasjons- og utviklingsavdelingen Søknad om fritak fra konsernregnskapsplikten for morselskap i underkonsern Seawell Norge AS org. nr Unntak fra konsernregnskapsplikt for morselskap i underkonsern Seawell Norge AS U 2008/ / TKH Seawell Norge AS Avsender Skattedirektoratet Merverdiavgiftsloven 70 - offentlig - Samarbeidsavtaleavtale mellom likningskontor og kommune Merverdiavgiftsloven 70 - offentlig servicekontor - avtale mellom likningskontor og kommune I 2008/ / TRK 2 08 AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven Avsender Finansdepartementet Skattedirektoratet 28

29 Sak for Oslo tingrett Avtale om stansing Prosess nr 733 Sak for Oslo tingrett Merverdiavgift ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / TRK 2 08 AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Avsender Oslo tingrett Skattedirektoratet Skatteavtalen Norge og Tyskland Mutual Agreement Procedure - ***** I 2008/ / FOA 4 08 T2 Offvl. 5 Skattedirektoratet Avsender Federal Central Tax Office Svar på brev av Mutual Agreement Procedure - ***** I 2008/ / FOA 4 08 T2 Offvl. 5 Avsender Deloitte Advokatfirma DA Skattedirektoratet 29

30 Vedrørende kostnader til typeutsjekk på ny flytype for flygere Vedrørende kostnader til typeutsjekk på ny flytype for flygere X 2008/ / HBO SKNFSP - Seksjon skatt person Avsender SKSFS - Seksjon skatt SKMFS - Seksjon skatt SKVFSP - Seksjon skatt person SKØ - Skatt øst SKDREPS - Rettsavdelingen, personskatt Sak for Høyesterett - kopi av omberammingsbrev Spørsmål om anke til Høyesterett ***** ***** I 2008/ / MLO Avsender Regjeringsadvokaten Skattedirektoratet TO Kopi av prosesskrift i sak for Oslo tingrett Klage på avgjørelse om innsyn Rettssak ***** ***** ***** U 2008/ / MLO 8 08 Finansdepartementet Avsender Skattedirektoratet 30

31 Tekstforslag til skattenett Beregning av tilleggsskatt ved ikke levert selvangivelse - grunnlagsdata X 2008/ / MLO Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning Stipend - Tono Stipend - Tono I 2008/ / KSH Avsender Oslo Kemnerkontor Skattedirektoratet BU 2 Sperret adresse: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Bostedssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2008/ / GTE 4 08 R1 STRENGT FORTROLIG,Besk.instr. 4,U.Off. Offvl. 5 a, folkeregl. 13 Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning 31

32 Skattedirektoratets deltagelse i Identitetstyveriprogrammet Identitetstyveriprogrammet U 2008/ / AKR 2 08 T3 Offvl. 6 nr. 2 c Security Valley Avsender Skattedirektoratet EDB Infobank leveranse av rådata ( manntalls data ) til valgleverandørene i faktura til kommunene Folkeregistermyndighetens ansvar etter valgloven 2-5 I 2008/ / AKR 3 08 T3 Offvl Skattedirektoratet TE Avsender EDB Infobank Forespørsel om innspill til satsningsforslag for folkeregister Satsningsforslag folkeregister N 2008/ / AKR T4 Offvl. 5 SKSFS - Seksjon skatt Avsender SKVF - Avdeling for fastsetting SKMF - Avdeling for fastsetting SKNF - Avdeling for fastsetting SKØF - Avdeling for fastsetting SKDIU - Innovasjons- og utviklingsavdelingen 32

33 Adressesperring: ***** ***** ***** ***** ***** Spesielle registreringsforhold ***** ***** ***** X 2008/ / RUD 3 08 R1 STRENGT FORTROLIG,Besk.instr. 4,U.Off. Offvl. 5 a, folkeregl. 13 Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning Forespørsel om praksisplass høst Skattedirektoratet Forespørsel om praksisplass høst Skattedirektoratet I 2008/ / VGR 2 08 S Offvl. 5 Avsender ***** Skattedirektoratet TE Forespørsel om praksisplass høst Skattedirektoratet Forespørsel om praksisplass høst Skattedirektoratet I 2008/ / VGR S Offvl. 5 Avsender ***** Skattedirektoratet TE 33

34 R06-02 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Oppfølging av rapport. Revisjon R06-02 oppfølging av rapport ***** ***** ***** ***** ***** ***** N 2008/ / TUR T2 Offvl. 5 Avsender SKDINT - Internrevisjon SKDVS - Virksomhetsstab TE SLG - møte SLG - møte X 2008/ / KBJ T2 Offvl. 5 SKDFK - Forebyggings- og kontrollavdelingen SKDRS - Regionstyringsavdelingen Avsender SITSDIR - Direktør SKDME - Media SKDIT - IT SKDRE - Rettsavdelingen SKDIU - Innovasjons- og utviklingsavdelingen SKDHR - HR SKDVS - Virksomhetsstab SKDDIR - Skattedirektør SKDVS - Virksomhetsstab Klage på behandlingen i etaten Klage på saksbehandling fra ***** ***** I 2008/ / KBJ 2 08 T3 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Skattedirektoratet Avsender ***** 34

35 Praktisering av fradragsrett for reklame og sponsorkostnader Praktisering av fradragsrett på enkelte områder Skatteloven 6-1 I 2008/ / MFA 7 08 S Offvl. 5 a, lignl nr Avsender Skatt Midt-Norge Skattedirektoratet 35

36 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 Klage på vedtak om gebyr ved for sent innleverte ligningsoppgaver for boligsameier for inntekståret 2007 ***** ***** ***** GLD sanksjoner vår iå redusert gebyr GL I 2008/ / SAB 3 08 Avsender Advokat Per Gråbø Skatteetatens IT- og servicepartner TE Logg fra innberetningen GLD sanksjoner vår iå redusert gebyr GL N 2008/ / HIB 5 08 SITSIS - Informasjonssystemer Avsender SITSIS - Informasjonssystemer Ang oppsigelse / fratredelse Personalmappe - ***** ***** ***** U 2008/ / GIH 3 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Side: av 23 1

37 Uttrekk fra ligningsdatabasen for inntektsåret 2007 Uttrekk fra ligningsbatabasen for inntektåret 2007 I 2008/ / DAT T3 Offvl. 5 Avsender Statistisk sentralbyrå Skatteetatens IT- og servicepartner TE Svar på søknad om permisjon uten lønn i 20% stilling pga. uførepensjon Personalmappe - ***** ***** U 2008/ / EWO 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven % stilling i perioden Personalmappe ***** ***** ***** X 2008/ / EWO 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Side: av 23 2

38 Svar på søknad om permisjon uten lønn i 6,67% stilling Personalmappe - ***** ***** ***** U 2008/ / EWO 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Forespørsel om oppfølgingsplan Personalmappe - ***** ***** I 2008/ / GIH 2 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender NAV Ullern Skatteetatens IT- og servicepartner Forlengelse av permisjonen Personalmappe - ***** ***** X 2008/ / EWO 4 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Side: av 23 3

39 GL01 Skatt vest Rapporter 2008 Skatt vest X 2008/ / GB T2 Offvl Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal CA05 SOL Rapporter 2008 SOL X 2008/ / GB 2 08 T2 Offvl Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal SU03 SOL Rapporter 2008 SOL X 2008/ / GB 4 08 T2 Offvl Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal GL01 SOL Rapporter 2008 SOL X 2008/ / GB T2 Offvl Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Side: av 23 4

40 GL02 SOL Rapporter 2008 SOL X 2008/ / GB 3 08 T2 Offvl Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal GL02 SOL Rapporter 2008 SOL X 2008/ / GB 7 08 T2 Offvl Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal SU03 SOL Rapporter 2008 SOL X 2008/ / GB 8 08 T2 Offvl Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Side: av 23 5

41 GL01 SOL Rapporter 2008 SOL I 2008/ / GB 5 08 T2 Offvl Avsender Agresso mail Skatteetatens IT- og servicepartner TE CA05 SOL Rapporter 2008 SOL I 2008/ / GB 6 08 T2 Offvl Avsender Agresso mail Skatteetatens IT- og servicepartner TE Møtereferat Kontorstøtte - Møtereferat X 2008/ / SIK T2 Offvl. 6 nr. 2 c SITSIT - Informasjonsteknologi Avsender SITSIT - Informasjonsteknologi SITSIT - Informasjonsteknologi SITSIT - Informasjonsteknologi SITSIT - Informasjonsteknologi SITSIT - Informasjonsteknologi SITSIT - Informasjonsteknologi SITSIT - Informasjonsteknologi Side: av 23 6

42 Rapportering av månedsoppgjøret fra Skattedirektoratet til SSB Forespørsel om datoer for overføring av skattetall for 2008 I 2008/ / AAP Avsender Statistisk sentralbyrå Skatteetatens IT- og servicepartner BU 4 Rapportering av månedsoppgjøret fra Skattedirektoratet til SSB Forespørsel om datoer for overføring av skattetall for 2008 U 2008/ / AAP Statistisk sentralbyrå Gjennomgang av sikkerhetsinstrukser Personalmappe - ***** ***** X 2008/ / GIH 3 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Side: av 23 7

43 Referat-oppfølging av status vedr Domain Admins Tilgangskontroll - infrastruktur X 2008/ / BHG T2 Offvl. 6 a SITSIT - Informasjonsteknologi Avsender SITSIT - Informasjonsteknologi SITSSIK - Sikkerhet SITSSIK - Sikkerhet SITSIT - Informasjonsteknologi SITSIT - Informasjonsteknologi SITSIT - Informasjonsteknologi Gjennomgang av sikkerhstsinstrukser for nytilsatte og vikarer Personalmappe - ***** ***** X 2008/ / GIH 7 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Svar på søknad om redusering av stilling Personalmappe - ***** ***** ***** U 2008/ / EWO 3 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Side: av 23 8

44 Arbeidsavtale Personalmappe - ***** ***** ***** X 2008/ / EWO P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Arbeidsavtale Personalmappe - ***** ***** X 2008/ / EWO P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Arbeidsavtale Personalmappe ***** ***** X 2008/ / EWO 5 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Arbeidsavtale Personalmappe ***** ***** X 2008/ / EWO 3 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Side: av 23 9

45 Innplassering i forbindelse med ROS Personalmappe - ***** ***** U 2008/ / GIH 2 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 LTO iå2007 fullt gebyr GLD sanksjoner vår iå fullt gebyr LTO U 2008/ / CNU T3 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 LOGG ang innberetningen iå ***** ***** GLD sanksjoner vår iå fullt gebyr LTO X 2008/ / CNU 4 08 T3 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender SITSIS - Informasjonssystemer Bekreftelse på mottatt klage GLD sanksjoner vår iå fullt gebyr LTO U 2008/ / CNU 3 08 T3 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Side: av 23 10

46 Komplett søkerliste Tilsettingssak - utviklere Datavarehus - Informasjonssystemer Portaler SITS X 2008/ / EWO 2 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Kunngjøring Tilsettingssak - senior ITarkitekt- Utviklingsstøtte Informasjonssystemer SITS X 2008/ / GIH T1 Offvl. 5 Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Agenda overleveringsmøte SATS Overlevering til Virksomhetstjenester X 2008/ / HAA T4 Offvl. 5 Avsender SITSMA - Marked Referat overleveringsmøte SATS Overlevering til Virksomhetstjenester X 2008/ / HAA 2 08 T4 Offvl. 5 Avsender SITSMA - Marked Side: av 23 11

47 Referat SDL Møter i SITS-direktørens ledergruppe 2008 X 2008/ / HAA T4 Offvl Avsender SITSMA - Marked Møte SDL Møter i SITS-direktørens ledergruppe 2008 X 2008/ / HAA T4 Offvl Avsender SITSMA - Marked Møte i SDL Møter i SITS-direktørens ledergruppe 2008 X 2008/ / HAA T4 Offvl Avsender SITSMA - Marked Svar på oppsigelsen Personalmappe - ***** ***** U 2008/ / EWO 4 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Side: av 23 12

48 Permisjonssøknad Personalmappe - ***** ***** ***** I 2008/ / OMP 3 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Skatteetatens IT- og servicepartner Avsender ***** Svar på søknad om forlengelse av ulønnet permisjon Personalmappe - ***** ***** ***** U 2008/ / EWO 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Oppsigelse av stilling Personalmappe - ***** ***** I 2008/ / FJE 2 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Skattedirektoratet BU 4 Avsender ***** Side: av 23 13

49 Opplysninger om sluttdato mm Personalmappe - ***** ***** I 2008/ / FJE 3 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender ***** Skatteetatens IT- og servicepartner TE Nytt oppgavegivernr GL Innberetning av likningsoppgaver - overført fra midlertidig oppgavenummer U 2008/ / FRS Nytt oppgavegivernr GL Innberetning av likningsoppgaver - overført fra midlertidig oppgavenummer U 2008/ / FRS 9 08 Side: av 23 14

50 Nytt oppgavegivernr GL Innberetning av likningsoppgaver - overført fra midlertidig oppgavenummer U 2008/ / FRS Nytt oppgavegivernr GL Innberetning av likningsoppgaver - overført fra midlertidig oppgavenummer U 2008/ / FRS Nytt oppgavegivernr GL Innberetning av likningsoppgaver - overført fra midlertidig oppgavenummer U 2008/ / FRS 1 Side: av 23 15

51 Nytt oppgavegivernr GL Innberetning av likningsoppgaver - overført fra midlertidig oppgavenummer U 2008/ / FRS Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS 11 Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Side: av 23 16

52 Nytt oppgavegivernr GL Innberetning av likningsoppgaver - overført fra midlertidig oppgavenummer U 2008/ / FRS Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Side: av 23 17

53 Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS 12 Side: av 23 18

54 Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Side: av 23 19

55 Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Nytt oppgavegivernr GL Innberetning av likningsoppgaver - overført fra midlertidig oppgavenummer U 2008/ / FRS Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Side: av 23 20

56 Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Side: av 23 21

57 Nytt oppgavegivernr. GL Innberetning av likningsoppgaver - overført fra midlertidig oppgavenummer U 2008/ / FRS Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Ny oppgavepliktig GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS Side: av 23 22

58 Ny oppgavepliktige GL Innberetning av likningsoppgaver - nye oppgavepliktige GL U 2008/ / FRS 15 Fradrag for gave etter skatteloven 6-50 ***** ***** Fradrag for gave etter skatteloven 6-50 ***** ***** I 2008/ / SAB Avsender Skatt øst Skatteetatens IT- og servicepartner TE Fradrag for gave etter skatteloven 6-50 ***** ***** Fradrag for gave etter skatteloven 6-50 ***** ***** I 2008/ / SAB Skatteetatens IT- og servicepartner TE Avsender Skatt øst Side: av 23 23

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 KUNNGJØRING I NORSK LOVTIDEND Delegasjon

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 23.09.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 23.09.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.09.2008 SLG - møte 180908 referat SLG - møte 180908 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 23.09.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter:

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 14.08.2008 Notat - Skattemessige forhold rundt

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 7.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 7.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 7.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 12.08.2008 Ang. statsborgerskap for ***** *****

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig initialer: I 2008/618555-1405977/20 25.07.2008 18.07.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig initialer: I 2008/618555-1405977/20 25.07.2008 18.07. Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 25.07.2008-27.07.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 30.07.2008 Folkeregisteropplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 29.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 29.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11.2008 Tap av norsk statsborgerskap Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 29.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Statsborgerskap

Detaljer

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 08.08.

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 08.08.2008 Spontanoppgaver Tyskland ***** *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.2008 Purring på svar Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 1.8.2008-3.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Bindende forhåndsuttalelse

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 1.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 1.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 1.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Endring Registrerte identitetsopplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.6.2008-15.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.6.2008-15.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.6.2008-15.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Invitasjon til møte i Skattedirektoratet

Detaljer

Sakstittel: Eksportfritaket for fjernleverbare tjenester - Hjemmehørende i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sakstittel: Eksportfritaket for fjernleverbare tjenester - Hjemmehørende i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 17.10.2008-19.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 22.10.2008 Eksportfritaket for fjernleverbare

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Ang. statsborgerskap for ***** *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 21.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 21.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 21.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Særfradrag for store sykdomsutgifter

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2008 Melding om dødsfall Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Registreringssak

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.11.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Tilrådning til Skattedirektoratet

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Høring - overordnet beskrivelse av

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 31.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 31.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 31.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Endring av registrerte identitetsopplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 06.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 605.5

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 06.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 605.5 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.10.2008 Møteinnkalling Varsel om møte Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 06.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 I 2008/834889-1889268/20

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 28.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 28.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 28.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 31.07.2008 Virksomhetskontrollbestemmelser Høring

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 27.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 27.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.12.2008 Adresseforespørsel ***** ***** Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 27.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Samlemappe

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.8.20, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 13..20 Unntak for statlige enheter Merverdiavgift

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.12.2008-7.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.12.2008-7.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.12.2008 Flyttesak Innvandring Flyttesak ***** ***** Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.12.2008-7.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Sak for Borgarting lagmannsrett Dom

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 17.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 17.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 17.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Svar på forespørsel ***** ***** *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.10.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.10.2008-12.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Vedtak om statsborgerskap

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 29.07.2008 Spontan kontrollmelding ***** *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 09.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 09.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.10.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 09.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Internrevisjon - anmodning om opplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.11.2008 Melding om dødsfall Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Melding om dødsfall

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Varsel om endring av stedet for likning

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 15.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 15.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08.2008 Mottaksbekreftelse ***** ***** Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 15.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Bistandsanmodning

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Søknad om inntreden i samarbeidsforum

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.07.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Endring av registrerte identitetsopplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.12.2008-22.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.12.2008-22.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.01.2009 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.12.2008-22.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Bonusordning for de ansatte

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 12.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Varsel om endring av stedet for likning

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.08.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.08.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.08.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Spontanopplysninger Tilbakemelding

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 14.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 14.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.10.2008 Spørsmål om sosiale tjenester Spørsmål om sosiale tjenester Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 14.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 17.11.2008 Papirarkiv innhold permer Spesialoppdrag

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2008 Revisjon R08-02 Tilbakemelding Revisjon R08-02 ***** ***** Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.6.2008, 21.6.2008, 22.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.6.2008, 21.6.2008, 22.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.6.2008, 21.6.2008, 22.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 AKU SKD 2008

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 4.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 4.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 4.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Spørreundersøkelse om revisjonsplikten

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 21.11.2008-23.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 21.11.2008-23.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.11.2008 Endring av kjønn Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 21.11.2008-23.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Identitetsendring

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 02.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 02.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 02.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Folkeregisteropplysninger Godtar vilkårene

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 14.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 14.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.11.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 14.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Spontanoppgave Tyskland ***** *****

Detaljer

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 23.07.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 28.07.

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 23.07.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 23.07.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 28.07.2008 Klage Avslag på søknad om avgiftsfritak

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 2.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 2.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 2.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Anmodning om opphør av sperret adresse

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.01.2009 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 Utleggsbegjæring særnamsmann Innfordring

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.2008 Oversendt brev fra klager Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Klage *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter:

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.07.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Vurdering av kravet til oppbevaringstid

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 19.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 19.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.2008 Oversendelse av dødsattest Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 19.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Melding

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 17.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Notat utbytte fra kanadisk selskap

Detaljer

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 15.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 20.10.

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 15.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 15.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 20.10.2008 Ervervelse av svensk statsborgerskap

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Bistandsanmodning Tilbakemelding *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 3.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 3.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 3.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 08.09.2008 Spontanopplysninger ***** ***** *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.12.2008-15.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.12.2008-15.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.12.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.12.2008-15.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Etterbetaling fra samvirkeforetak

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 19.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 19.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.09.2008 Statborgerskap Statborgerskap ***** ***** Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 19.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter:

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 06.8.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 06.8.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.08.2008 Utvidet søkerliste TF Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 06.8.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 Tilsettingssak

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Orientering i sak nr.05-168488tvi-bbyr/1

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 22.10.2008 Revisjon R08-02 Rapport Revisjon R08-02

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.12.2008-9.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 143.1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.12.2008-9.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 143.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.12.2008-9.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 Kunngjøring av konkurranse

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter:

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 955 236 769 - FP Elviria AS - Spania

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 4.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 4.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.12.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 4.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Overordnet risikovurdering for Skatteetaten

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 12.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 12.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.12.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 12.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Endring av registrerte identitetsopplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede 053.0

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede 053.0 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.12.2008 Referanse Schjødt DA Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Referanse advokatfirmaet

Detaljer

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11.

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11. Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11.2008 Besøk på fremmed jord Besøk på fremmed

Detaljer

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert:

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 08.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 17.07.2008 Bistandsanmodning Kontrollopplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 09.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 09.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.07.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 09.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Samarbeidsforum mot svart økonomi søknad

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Seleksjon: Rapport generert: 12.06.2008 Dokumenttype: I Offentlig journal Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter:

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak anke på vedtak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL 06.02.2014 29.01.

Offentlig journal. Erstatningssak anke på vedtak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL 06.02.2014 29.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.02.2014 nnhold: Erstatningssak anke på vedtak Pasientsak U 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende oppsigelse ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/3103-7 14225/2014 10.07.

Offentlig journal. Svar vedrørende oppsigelse ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/3103-7 14225/2014 10.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2014 nnhold: Svar vedrørende oppsigelse Personalmappe 2012/3103-7 14225/2014 Mottaker Avsender Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjøret 2013 ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1651-2 20295/2013 07.10.2013 HR/JJA 24.07.

Offentlig journal. Lønnsoppgjøret 2013 ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1651-2 20295/2013 07.10.2013 HR/JJA 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.07.2014 Lønnsoppgjøret 2013 2009/1651-2 20295/2013 07.10.2013 HR/JJA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 nnhold: nnspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning nnspill til Regjeringens

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud 2374951621 ***** ***** Stilling 2374951621 Kirurgisk klinikk Anestesiologi fag Overlege 2014/2930-5 21312/2014 05.11.

Offentlig journal. Tilbud 2374951621 ***** ***** Stilling 2374951621 Kirurgisk klinikk Anestesiologi fag Overlege 2014/2930-5 21312/2014 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.11.2014 nnhold: Tilbud 2374951621 Stilling 2374951621 Kirurgisk klinikk Anestesiologi fag Overlege U 2014/2930-5 21312/2014

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/11298-9 2569/2014 11.02.2014 05.02.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/11298-9 2569/2014 11.02.2014 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2014 Tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2007/11298-9 2569/2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i regional referansegruppe for partikkelterapi 26 april 2013. Invitasjon Helse Sør-Øst RHF 2013

Offentlig journal. Innkalling til møte i regional referansegruppe for partikkelterapi 26 april 2013. Invitasjon Helse Sør-Øst RHF 2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 19.04.2013 nnhold: nnkalling til møte i regional referansegruppe for partikkelterapi 26 april 2013 nvitasjon Helse

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning regionalt fagråd for geriatri Helse Nord. Fagråd for geriatri 2011/893-2 8025/2011 28.11.2011 ADIR_STAB/FAM 28.11.

Offentlig journal. Oppnevning regionalt fagråd for geriatri Helse Nord. Fagråd for geriatri 2011/893-2 8025/2011 28.11.2011 ADIR_STAB/FAM 28.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.12.2011 nnhold: Oppnevning regionalt fagråd for geriatri Helse Nord Fagråd for geriatri 2011/893-2 8025/2011 321

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. fratredelse som hovedtillitsvalgt. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/1517-4 9742/2011 HR/JJA 26.09.2011 06.09.

Offentlig journal. Vedr. fratredelse som hovedtillitsvalgt. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/1517-4 9742/2011 HR/JJA 26.09.2011 06.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.09.2011 Vedr. fratredelse som hovedtillitsvalgt Personalmappe 2008/1517-4 9742/2011 06.09.2011 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

t. Skattedirektoratet

t. Skattedirektoratet t. Skattedirektoratet 25.06.2012 13.08.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077744 11/3919 SL GHD/KR 2011/856278 FINANSDEPARTEMENTET Skattelovavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - fritak

Detaljer

Offentlig journal. Statusrapport etter tilsynet i 2012. Tilsyn/Revisjon DSB 2013 - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Offentlig journal. Statusrapport etter tilsynet i 2012. Tilsyn/Revisjon DSB 2013 - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2013-30.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.07.2013 Statusrapport etter tilsynet i 2012 Tilsyn/Revisjon DSB 2013 - Direktoratet

Detaljer

Offentlig journal. Svar på forespørsel om referansenummer. Tilsyn - Arbeidstilsynet - samarbeid om arbeidsbetingelser - klinikk Hammerfest

Offentlig journal. Svar på forespørsel om referansenummer. Tilsyn - Arbeidstilsynet - samarbeid om arbeidsbetingelser - klinikk Hammerfest Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.03.2014 nnhold: Svar på forespørsel om referansenummer Tilsyn - Arbeidstilsynet - samarbeid om arbeidsbetingelser

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3973-6 20486/2013 20.11.2013 HR/EBJ 29.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3973-6 20486/2013 20.11.2013 HR/EBJ 29.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2013 Tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2007/3973-6 20486/2013 20.11.2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2014. Tilsettingssak - Intensivsykepleier Intensiv sengeenhet og dagkirurgi, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2332551762. Dok.

Dok.dato: 08.09.2014. Tilsettingssak - Intensivsykepleier Intensiv sengeenhet og dagkirurgi, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2332551762. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2014 Lønnskrav 2014 - Martha Pedersen Ekhorn Lønn 2014 - individuelle lønnskrav 2014/2321-2 16336/2014 08.09.2014 Pe nntatt

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/940-18 1800/2012 08.02.2012 17.02.

Offentlig journal. Bekreftelse ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/940-18 1800/2012 08.02.2012 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.02.2012 Bekreftelse Personalmappe 2009/940-18 1800/2012 08.02.2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Torkild Vinther ***** granskingsutvalget. Side: av 5 1. Journaldato: 5.11.2012-11.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Offentlig journal. Torkild Vinther ***** granskingsutvalget. Side: av 5 1. Journaldato: 5.11.2012-11.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2013 Avlysning av dialogmøte Personalmappe Torkild Vinther Journaldato: 5.11.2012-11.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A I 2009/99-31 1288/2012

Detaljer

Offentlig journal. Utbetalingsvedtak av 28.07.2014 (vedtaksref:100003477923074) Helfo - vedtak om utbetaling - 2014 2014/45-79 12669/2014 28.07.

Offentlig journal. Utbetalingsvedtak av 28.07.2014 (vedtaksref:100003477923074) Helfo - vedtak om utbetaling - 2014 2014/45-79 12669/2014 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2014.07.30, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2014 tbetalingsvedtak av 28.07.2014 (vedtaksref:100003477923074) Helfo - vedtak om utbetaling - 2014 2014/45-79

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** ***** Hospitant / Praksis 2012 2012/2-84 11231/2012 09.08.2012 07.08.2012 HR/AFO KPR/BJA

Offentlig journal. Søker ***** ***** ***** Hospitant / Praksis 2012 2012/2-84 11231/2012 09.08.2012 07.08.2012 HR/AFO KPR/BJA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2012, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.08.2012 nnhold: Søker Hospitant / Praksis 2012 2012/2-84 11231/2012 07.08.2012 HR/AFO Off.l. 25 211 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2012/903-18 14061/2014 28.08.2014 08.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2012/903-18 14061/2014 28.08.2014 08.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.08.2014 Tilbud arbeidsavtale 2012/903-18 14061/2014 08.07.2014 HR/EBJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/850-18 13092/2014 26.06.2014 HR/AML 03.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/850-18 13092/2014 26.06.2014 HR/AML 03.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 Tilbud arbeidsavtale 2009/850-18 13092/2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** 2011/1633-4 13708/2011 MK/JAT 15.12.2011 07.12.2011 ***** Sykehuset i Vestfold HF

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** 2011/1633-4 13708/2011 MK/JAT 15.12.2011 07.12.2011 ***** Sykehuset i Vestfold HF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.12.2011 Erstatningssak Pasientsak 2011/1633-4 13708/2011 07.12.2011 MK/JAT Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak

Detaljer

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Tjenesteeier folkeregister Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Disposisjon Folkeregisterets

Detaljer

Kultur for læring. SITS - Torun Stubsjøen, opplæringsansvarlig

Kultur for læring. SITS - Torun Stubsjøen, opplæringsansvarlig Kultur for læring SITS - Torun Stubsjøen, opplæringsansvarlig Agenda Skatteetaten benytter seg av mange opplæringsformer Aldri nok opplæring - hvorfor er det så vanskelig å nå frem innen arkiv- og dokumenthåndtering?

Detaljer